Tuluksen oma lehti Sinulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuluksen oma lehti Sinulle"

Transkriptio

1 OMA TULUS Oma tulus -palvelun kautta oma tiedottaja tai web-asiantuntija yritykseen. VIESTINTÄÄ YLI RAJOJEN Markkinointiviestintä ei ole yksinkertaista kotikentälläkään, saati sitten muilla mailla. Tuluksen oma lehti Sinulle Marraskuu 2014 ASIAKASTUTKIMUS Tuluksen asiakkaat arvostavat hyvää asiakaspalvelua. SÄHKÖISET KANAVAT Sosiaaliseen mediaan on lähetetty laivalastillisia videoita, linkkejä ja kissakuvia. Mitä löytöretkeilijät ovat tuoneet takaisin tullessaan?

2 Sivu 2 Oma tulus -palvelu tuo Tuluksen tiedottajan, konsultin tai web-asiantuntijan yritykseesi yksittäisiin projekteihin, omien osaajiesi sijaiseksi tai avuksi väliaikaiseen resurssitarpeeseen. Oma tulus LISÄÄ VOIMAA VIESTINTÄÄN * * * halutaan vapauttaa avainhenkilöiden resursseja viestinnän tehtävistä yrityksen ydinliiketoimintaan halutaan vapauttaa oma organisaatio viestinnän rutiineista nähdään tarvetta viestintäkäytäntöjen, -kulttuurin ja -materiaalien päivittämiselle ja uudelleen organisoinnille OMA TULUS Onnistunut markkinointiviestintä linkittyy tiiviisti yrityksen liiketoimintaan ja toteuttaa yrityksen strategiaa. Syvällisimmin yrityksen bisnesidean, toimintakulttuurin ja arjen tuntevat yrityksessä työskentelevät henkilöt. Täysipäiväisen, kokeneen viestinnän ammattilaisen palkkaamiseen ei kuitenkaan jokaisessa yrityksessä ole mahdollisuutta tai tarvetta. Tuluksen viime vuonna lanseeraama Oma tulus -palvelu tuo viestinnän asiantuntijuutta joustavasti yritykseen, juuri sinne strategian suunnittelun ja toteutuksen ytimeen. Palvelua on kehitetty yhdessä asiakkaitten kanssa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Kerätyllä kokemuksella Tulus pystyy ottamaan vastuulleen suuriakin kokonaisuuksia. Oma tulus työskentelee asiakkaan tiloissa yhdessä sovitun määrän, esimerkiksi kolme päivää kuukaudessa tai kahden viikon ajan joka päivä. Työtehtävät ja työn kesto sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Lisäksi työtä voi teettää joustavasti etätyönä hyödyntäen Tuluksen muita ammattilaisia, jolloin käyttöönsä saa helposti koko viestintäpaletin suunnittelusta käytännön toteutukseen. Asiakkaamme pitävät Oma tulus -palvelua käytännöllisenä, turvallisena ja huolettomana ratkaisuna. Yrityksessä voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen, kun tukena on viestinnän ammattilainen. Olemme kehittäneet palveluun tehokkaan toimintamallin, jonka oleellinen osa on avoin seuranta, kertoo Tuluksen toimitus johtaja Reetta Salonen. * * * AUTTAA, KUN YRITYKSESSÄ halutaan ammattitaitoinen viestinnän osaaja työhön osa-aikaisesti (esimerkiksi päivä viikossa) tai määräajaksi, sairausloman, äitiysloman tai perhevapaan ajaksi kaivataan lisätyövoimaa projektin ajaksi (esimerkiksi messut ja www-uudistus) käynnistyy projekti, jossa tarvitaan viestinnän erityisosaamista

3 Sivu 3 Rakenna uutta Tuluksen asiakas, konepaja-automaation osaaja, Machine Tool Center irtautui itsenäiseksi yritykseksi emoyhtiöstään Fastemsista viime talven aikana. Markkinointi- ja viestintätarpeet ovat toiminnan käynnistymisvaiheessa olleet moninaiset. Oma tuluksen palkkaaminen oli nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen sopiva ratkaisu. Markkinointiviestinnän tehtäviä hoitaa kokenut ammattilainen, jonka työ tunteja voi lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla MT Centerin Oma tuluksena työskenteli Liisa Oksanen. Työskentelin MT Centerissä yhtenä päivänä viikossa. Työskenteleminen yrityksen tiloissa auttoi hyvin yhteistyön alkuun. Minun työpanokseni lisäksi MT Centerillä oli käytössään koko toimistomme tuki ja monipuolinen osaaminen, joten yrityksen aloitusvaiheen viestintäpalikat saatiin nopeasti ja joustavasti kuntoon, kertoo Liisa. Liisa Oksanen aloitti Tuluksessa tiedottajana vuonna 2010 ja toimii nyt viestintäkonsulttina. Oma tulus Lisää tuottavuutta Kehitä vanhaa Viestintäkonsultti Sanna Tapiola siirtyi Tulukseen innovaatioja kehitysyhtiö Hermia Groupin palveluksesta. Oma tulus -palvelu toi ratkaisun Hermian muuttuneisiin viestintätarpeisiin. Kokopäiväisen viestintäpäällikön sijaan viestintää hoitaa osaava Oma tulus. Olen työskennellyt Hermian viestintätehtävissä keskimäärin kuutena päivänä kuukaudessa. Lopun ajan käytän Tuluksen muiden asiakasyritysten viestintään. Hermialle on selkeä etu, että sen viestintää hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Oma tulus -palvelu voi myös tarkoittaa jonkin yksittäisen viestinnän osa-alueen siirtämistä Tuluksen ammattilaisten huomaan. Tulus hoitaa esimerkiksi suuren asiakas yrityksensä ulkoisen verkkoviestinnän kaikki tukipalvelut. Jonkin viestinnän osa-alueen ulkoistaminen kokonaan Tulukselle voi ratkaista viestinnän pullonkaulat. Kullakin yrityksellä on yksilölliset tarpeensa viestinnässä. Me tuemme yritysten liiketoimintaosaamista kehittämällä palvelumalleja, jotka istuvat asiakkaiden toimintaan, ja omistautumalla pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, summaa Sanna. *

4 Sivu 4 Tulus Service Point hoitaa viestinnänrutiinit tehokkaasti ma tulus -palvelun kautta asiakas saa oman tiedottajan tai web-asiantuntijan yritykseensä paikan päälle. Nyt palvelu sisältää myös Tulus Service Pointin, jonka hoidettavaksi asiakas voi antaa viestintärutiinit kokonaisvaltaisesti. Ensi vaiheessa palvelukokonaisuus kehitettiin painettujen viestintämateriaalien ja esimerkiksi messumateriaalien tuotantojen koordinointiin. Tänä vuonna palvelu on laajentunut sähköiseen viestintään, Digi Service Point auttaa SharePoint-alustalle rakennettujen sivustojen tuotannossa ja käyttöönotossa sekä tarjoaa käytännönläheistä ja henkilökohtaista opastusta. ja sähköisten materiaalien tuotannot, tilausrutiineista huolehtiminen, visuaalisten linjausten tarkistukset, kielitarkistukset ja alihankkijayhteyksien kilpailuttamiset, palvelun kehitystyöstä Tuluksessa vastannut Maija Veteläsuo sanoo. Toimintamallimme oleellinen osa on avoin seuranta. Näin asiakas voi verrata, onko meille ulkoistettu toiminto kilpailukykyinen vaihtoehto omalle tuotannolle. Suoria kustannuksia toki seurataan tarkasti, mutta asiakkaidemme kokemuksen mukaan palvelun tärkeä lisäarvo on myös oman ajan säästyminen, Maija sanoo. * Anni Pakkalan johtamassa Tulus Service Point -tiimissä työskentelevät Emilia Heikkilä ja Minna Kumpu, joka vastaa Digi Service Point -palveluista. Uusin tulus on medianomi Susanna Rauhala, joka aloitti Annin tiimissä viestintäkoordinaattorina lokakuussa. Toimintamalli syntyi asiakkaiden tarpeesta Service Point -palvelujen kehittäminen on ollut Tulukselle haastava ja innostava tuotekehitysprojekti. Lähdimme liikkeelle asiakkaamme tarpeesta järjestää viestintärutiinit joustavasti ja kustannustehokkaasti. Nyt tarjoamme kokonaispalvelun, johon voidaan valita asiakkaan haluamat palat. Esimerkiksi painettujen Haluatko kuulla lisää viestinnän toimintojen ja rutiinien ulkoistamisesta Oma Tulus -palveluiden avulla? Ota yhteyttä: Maija Veteläsuo,

5 Sivu 5 Tuluksen kanssa kansainvälisille vesille ulttuuriset seikat vaikuttavat merkit tävästi kansainvälisen markkinointiviestinnän suunnitteluun. Kääntäminen eri kielille ei riitä, vaan materiaalit pitää kohdentaa alueen kulttuurin ja lainsäädännön mukaisesti. Lokalisointi vaatii paneutumista, mutta sen avulla viesti saadaan tehokkaasti perille. Yrityksistä tulee mediataloja Sisällöntuotannon painoarvo kasvaa perinteisen markkinointiviestinnän, kuten esitteiden, merkityksen vähetessä. Tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia BtoB-asiakkaista hakee tietoa verkosta ennen ostopäätöstä. Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille näkyvyys verkossa on merkittävä mahdollisuus. Pelkkä läsnäolo ei kuitenkaan riitä, sillä kaiken lähtökohtana on kohderyhmää kiinnostava sisältö. Yrityksen asiantuntijaroolia kasvattavat esimerkiksi artikkelit ja blogitekstit. Menestystarinoilla voi esitellä uusia tuotteita ja havainnollistaa niiden tuomia hyötyjä kansainvälisillä markkinoilla. Verkossa yrityksen kannattaa olla avoin ja rehellinen. Jatkuvien, eri kanaviin tehtävien pakkopäivitysten sijaan kannattaa olla suunnitelmallinen, kohdentaa viestejä ja panostaa laatuun, sanoo viestintäkonsultti Sanna Tapiola. Viestintää kansainvälistymisen eri vaiheissa Tulus tukee sekä pk-yritysten kansainvälistä kasvua markkinointiviestinnän keinoin että palvelee globaalisti toimivia konserneja viestinnän eri osa-alueilla. Osaajamme suunnittelevat räätälöityjä kansainvälisen viestinnän kokonaisuuksia sekä toteuttavat muun muassa asiantuntija-artikkeleita ja sidosryhmäjulkaisuja. Messuille osallistuminen on tärkeä osa monen kansainvälisiä asiakkaita havittelevan yrityksen markkinointiviestintää. Mikä on teemamme tänä vuonna ja miten tuomme parhaiten esiin uudet tuotteet ja palvelut? Tulus auttaa viestin kärjen hiomisessa messukuntoon ja toteuttaa tarvittavat aineistot, Sanna lupaa. *

6 Sivu 6 Asiakastutkimus paljastaa LIIKETOIMINNAN KATVEALUEET JA VAHVUUDET uluksen asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajamäärä yllätti positiivisesti tulokset kannustavat kehittämään palveluita ja toimintaa edelleen. Tutkimuksen mukaan asiakkaillemme merkitsevät eniten Tuluksen asiantuntemus sekä palvelun ja sisällöntuotannon korkea taso. Lisäksi esiin nousi Tuluksen vahva ymmärrys viestinnästä liiketoiminnan tukijana. Näistä halutaan pitää kiinni jatkossakin. Puhelimitse tehdyssä haastattelututkimuksessa kerättiin palautetta Tuluksen toiminnasta, mutta selvitettiin myös sitä, mikä on Tuluksen asiakkaille merkittävää viestintäpalvelujen hankkimisessa ja käyttämisessä ylipäänsä. Siksi Tulusta ei mainittu heti kyselyn alussa. Vaikka palautetta saadaan myös suoraan asiakkailta, puolueettomasti toteutettu asiakaskysely antaa monipuolisempaa tietoa toiminnan kehittämiseen. Liian usein me palvelujen tarjoajat vain oletamme, että asiakkaamme tuntevat yrityksemme kaikki tuotteet ja palvelut. Kysely voi kuitenkin paljastaa, että suuri osa asiakkaista tuntee vain käyttämänsä palvelut eikä koko tarjontaa. Emme tuudittautu kiitoksiin, vaan otamme työn alle pienetkin vinkit parantamista vaativista asioista. Kysely antoi arvokasta tietoa siitä, minkälaisia palvelukokonaisuuksia ja toimintamalleja viestintätoimistolta halutaan ja odotetaan. Hyvä esimerkki on Oma tulus -palvelu, jolla vastaamme asiakkaidemme tarpeeseen ulkoistaa viestintätoimintoja entistä laajempina kokonaisuuksina kustannustehokkaasti. Oma tulus -konseptimme laajenee ja kehitämme toimintamallia edelleen, sanoo Tuluksen hallituksen puheenjohtaja Maija Veteläsuo. * Asiakaskyselyn päätteeksi kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kotimainen Jolla-puhelin. Puhelimen voitti pitkäaikainen asiakkaamme Mari Ruissalo (oikealla). Puhelimen hänelle ojensi Tuluksen toimitusjohtaja Reetta Salonen (vasemmalla). Onneksi olkoon! LÄMMIN KIITOS KAIKILLE KYSELYYN VASTANNEILLE!

7 Sivu 7 Majakka sosiaalisen median merellä Sosiaaliseen mediaan on lähetetty laivalastillisia videoita, linkkejä ja kissakuvia jo vuosien ajan. Mitä löytöretkeilijät ovat tuoneet takaisin tullessaan? Laiva on lastattu ainakin tykkäyksillä, kontakteilla, muutamalla mediakohulla ja kenties myös tuloksilla. Rannalle jää kuitenkin suuri joukko yrityksiä, joilla olisi paljon löydettävää, mutta oikeat väylät ovat rakentamatta, kanavaa ei löydy, sulku on kiinni ja ankkuri juuttunut pohjaan. Luovikaamme siis yhdessä sosiaaliseen mediaan. Aseta kurssi Twitter-tilin ja Facebook-sivun päivittämiseen saa kulumaan helposti tunnin päivässä. Jotta toiminta olisi kannattavaa, täytyy sille asettaa selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet. Tavoite voi olla oman yrityksen sisäisen tiedonkulun parantaminen tai rekrytointiviestinnän tehostaminen. Tarkkaile tuulia Sosiaalisen median toiminnan tuottaman lisäarvon määrittäminen voi olla vaikeaa. Kuten kaikessa viestinnässä, tulokset saattavat viipyä matkallaan. On toki hienoa, jos yrityksen Facebook-sivuille laitettu kissavideo saa paljon tykkäyksiä, mutta kuinka tykkäykset näkyvät tuloksessa? Tarkkaile, että tuuli vie yritystäsi oikeaan suuntaan. Älä aja karille Internetseireenit houkuttelevat karikolle! Vaikka verkossa reagoidaan nopeasti, ei yrityksellä ole varaa liian nopeisiin käännöksiin. Kriisitilanteisiin laaditaan selkeä toimintasuunnitelma ja määritellään vastuuhenkilöt. Lähde hakemaan omaa aarrettasi Sosiaalisessa mediassa ei ole tarkoitus kertoa kaikkea kaikesta. Facebook-tili voi toimia rekrytointikanavana tai Twitter-tilin avulla voi luoda kiinnostavia oman alan kontakteja. Käytä sosiaalista mediaa yksilöllisesti ja luovasti vastaamaan oman yrityksesi tarpeisiin. Kaikki miehet kannelle? Päivitysvastuu kannattaa miettiä hyvissä ajoin ja henkilöstöresurssit huomioiden. Sosiaalisen median päivittäminen ei saa olla työntekijöille ahdistava lisätehtävä, jonka joutuu tekemään vapaaajallaan. Selkeä tehtäväjako helpottaa päivittämisen aikataulutusta osaksi viestinnän arkea. Merellä on yksinäistä, ota Tulus seuraksesi! Tulus auttaa tavoitteiden, sidosryhmien, kanavien ja viestin määrittelyssä. Oma tulus -palvelu on oiva tapa aloittaa merimatka. Autamme ahtojäissä ja puhallamme tuulta purjeisiin tyynellä säällä. *

8 Sivu 8 KIPINÖITÄ TULUKSESTA Media haltuun hallitusti MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Mediaviestintä vaatii pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja rohkeutta toteuttaa villejäkin ideoita. Jos ensimmäinen, toinen tai kolmaskaan tiedote ei lyö mediassa läpi, ei siitä kannata masentua mediasuhteet eivät synny hetkessä, vaan ne vaativat usein pitkän pohjatyön. Aktiivisella tiedottamisella ja ajankohtaisilla, yleisöä kiinnostavilla viesteillä voi jokainen yritys saada palstatilaa valtakunnallisista medioista. Tavoite pitää kuitenkin olla kirkkaana mielessä. Tarjottavana on oltava kiinnostavaa sisältöä. Kaikissa yrityksissä tapahtuu ihmisiä kiinnostavia asioita. Mediaa ja lukijoita eivät kuitenkaan yleensä kiinnosta yrityksen arkinen bisnes tai sisäiset tapahtumat, vaan toimintaa kannattaa katsoa ulkopuolisin silmin ja laajemmasta näkövinkkelistä. Ottamalla kantaa päivän kuumiin puheenaiheisiin tai tuomalla esiin tulevaisuuden näkymiä ja vaikkapa uudenlaisia toimintamalleja, voi yritys tehdä jopa läpimurron mediassa, kertoo viestintäkonsultti Liisa Oksanen, jonka tehtäviin kuuluu myös mediatiedotus. Vetovoimainen Vincit Kiinnostavilla yritysuutisillaan ja tuoreilla yhteiskunnallisilla avauksillaan läpimurron mediassa tehnyt tamperelainen ohjelmistotalo Vincit Oy on loistava Ota yhteyttä: Liisa Oksanen esimerkki yrityksestä, joka hoitaa ulkoista viestintäänsä avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Vincit on viime vuosina saanut mediatilaa muun muassa positiivisilla yt-neuvotteluilla, työkulttuuria mullistavilla toimintamalleilla sekä työntekijöilleen tarjoamallaan tyytyväisyystakuulla. Tarjoamme medialle sisältöä, mutta kunnioitamme median valintoja ja toimintatapaa. Pitkäjänteisellä ja ammattimaisesti tehdyllä työllä voi saavuttaa myös median luottamuksen. Vasta sitten on lupa odottaa hyötyä omalle yritykselle. Näkyminen mediassa on lisännyt merkittävästi Vincitin tunnettuutta ja auttanut meitä saamaan uusia asiakkaita ja parhaita työnhakijoita, Suomen parhaana yrityksenäkin palkitun Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kertoo. * Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen uskoo innovatiivisuuteen myös viestinnässä.

9 Sivu 9 KIPINÖITÄ TULUKSESTA Rohkeita avauksia markkinointiin MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Markkinointi ei ole pelkkää materiaalintuotantoa, tapahtumia tai myynnin esitteitä ja liikelahjoja se tukee monipuolisesti yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Siksi markkinointi pitäisikin aina sitoa tiiviisti ja suunnitelmallisesti yrityksen strategiaan. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan markkinointia pitäisi ajatella kokonaisuutena, joka palvelee ennen kaikkea asiakkaita ja heidän asiakkaitaan, sanoo viestintäkonsultti Johanna Vuopala. Markkinointiviestinnässä tuotteen tai palvelun hyötyjä pitää konkretisoida. Markkinointisanoman sisältö ratkaisee, muoto ja kanava varmistavat elämyksen ja sitä kautta myös tulokset. Teknisten yksityiskohtien sijaan ostajaa kiinnostaa se, mitä ratkaisu hänelle tarjoaa miten juuri se auttaa tekemään parempaa bisnestä. Hyvät käytännöt löytyvät yhteistyöllä Kauppatieteen maisteri Johanna Vuopala hoitaa Lahden Tuluksessa ja pääkaupunkiseudulla asiakasyhteyksiä ja täydentää Tuluksen Tampereen tiimiä markkinoinnin asiantuntijana. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisten yritysten markkinoinnissa sekä kuluttajabisneksessä että B to B -markkinoilla. Hän on myös työskennellyt Oma tuluksena asiakkaan kansainvälisen markkinointiviestinnän tiimissä. Ota yhteyttä: Johanna Vuopala Suomalaisia pidetään huonoina markkinoinnin osaajina. Meillä on kyllä osaamista, mutta olemme liian vaatimattomia, emmekä kovin helposti uskaltaudu rohkeisiin avauksiin. Me Tuluksessa otamme mielellämme haasteen vastaan, kun haluatte markkinointiviestintään uusia ideoita ja päteviä toteutuksia. Ideoidaan yhdessä! *

10 Sivu 10 KIPINÖITÄ TULUKSESTA MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Kynän ja valkoisen paperin tenho Informaatiotulvassa luoviva nykyihminen vaatii sisältönsä tiiviissä ja visuaalisessa muodossa: monikanavaisena ja tyylikkäänä kokonaisuutena. Grafiikka, videot ja infograafit avaavat kiehtovia mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Sisällöntuotanto muuttaa sosiaalisen median mukana muotoaan, sanoo tiedottaja ja sosiaalisen median asiantuntija Saara Töyssy. Saara Töyssy uurasti jo kolmisen vuotta sitten muutaman kuukauden Tuluksessa tablettijulkaisujen kehitystiimin jäsenenä. Hän haki välillä kokemusta toimittajan työstä ja aloitti viime keväänä Tuluksessa tiedottajana ja sosiaalisen median asiantuntijana. Vaikka Saara on syvällä somessa, hän vannoo kynän ja paperin nimeen Tulus-vihko kädessään. Mikään ei voita käsin kirjoittamista silloin, kun monimutkainen asia pitää saada ylös vikkelästi ja oikein. On vaikea kuvitella mitään laitetta, joka voittaisi perinteisen paperin ja kynän. Tutkimusten mukaan asiat myös jäävät paremmin mieleen, kun ne kirjoitetaan käsin ylös. Toimittajan työssä ja tietoa kerättäessä kynä viuhuu nyt ja tulevaisuudessa, Saara ennustaa. Jos sinulla ei vielä ole omaa Tulus-vihkoa, vaadi sitä seuraavan kerran, kun tulet käymään tai tapaat tuluksia, Saara muistuttaa. *

11 Sivu 11 Vaikuttavaa viestintää Tuluksesta viestintäkoulutus Oma Tulus -palvelu SISÄLTÖÄ JA ILMETTÄ verkkojulkaisut asiakas- & henkilöstölehdet ASIAKAS- KIRJEET Esitteet * raportit PREZI & POWERPOINT Bisneksen ytimessä. Painetut ja sähköiset julkaisut Asiakas- ja henkilöstölehdet, esitteet, raportit, vuosikertomukset toimitamme asiakkaamme julkaisut ideasta valmiiksi tuotteeksi. Kehitämme kanssasi yrityksesi sähköistä viestintää. Tehdään yhdessä verkkojulkaisuja, sähköisiä asiakaskirjeitä ja www-sivuja ja tartutaan sosiaalisen median hyötyihin. Visuaalisuudesta voimaa Selkeä, tyylikäs, vahva, väkevä. Visuaalinen ilme viestii brändistä, auttaa erottautumaan ja antaa sanomalle siivet. Teemme yrityksellesi tai yhteisöllesi houkuttelevat visuaaliset ratkaisut olipa kyseessä yritysilmeen ja logon suunnittelu tai viimeistellyt markkinointiviestinnän materiaalit. Lehdistötiedotus ja mediayhteydet Hyville uutisille on aina kysyntää. Huonotkin kannattaa kertoa, ennen kuin huhut kiirivät edelle. Ammattimainen mediatiedotus on tärkeä osa aktiivisen yrityksen viestintää. Autamme löytämään viestiisi kirkkaimmat kärjet ja mielekkäimmän muodon. Koulutus- ja esittelymateriaalit Markkinointiviestinnän palveluihimme kuuluvat muun muassa yritys- ja tuoteesitteet, myynnin tukimateriaalit, kuten PowerPoint- ja Prezi-esitykset, mainokset sekä messumateriaalit. Etsimme asiakkaillemme parhaimmat keinot esittää asia monipuolisesti, dynaamisesti ja mielenkiintoisesti. Viestintäkoulutukset ja webinaarit Viestintäkoulutuksella annamme asiakkaillemme valmiudet viestinnän kehittämiseen ja hyödyntämiseen tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa tai yhteisön tuloksellista ja tavoitteellista toimintaa. Oma Tulus viestintäosaamista omaan taloon Oma Tulus -palvelu tuo viestinnän osaajan luoksesi. Oman tuluksen voi palkata projektiin, omien osaajien sijaiseksi tai väliaikaiseen tarpeeseen, kun organisaation omat resurssit eivät riitä. Tuluksen työntekijä työskentelee asiakkaan luona paikan päällä. Oma Tulus Service Point hoitaa viestinnän rutiinit. *

12 Syksy juuri oikea aika ottaa tulukset käyttöön! Kipinää bisnekseen! Ajankohtaista nyt: Viestinnän suunnittelu 2015 * Sosiaalinen media viestinnän työkaluksi * Sähköinen joulukirje Kysy lisää Pinninkatu 53 B, TAMPERE * Askonkatu 9 C, LAHTI *

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Osaamisen jakaminen - sosiaalinen media työelämässä Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.11.2012

Osaamisen jakaminen - sosiaalinen media työelämässä Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.11.2012 MEMEgroup Oy Osaamisen jakaminen - sosiaalinen media työelämässä Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.11.2012 1 www.memegroup.net Kouluttajan esittely Viestintäkonsultti, yritysvalmentaja Kristiina Pääkkönen

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi

XoomPoint Palvelut. Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi XoomPoint Palvelut Digitaalisen sisällön tuotantopalvelut Verkko-oppimisen kehittämisen koulutukset Digitaalisen oppimisen konsultointi Digitaalisen oppimisen palvelut yrityksesi tarpeisiin Sisältöpalvelut

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC)

Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Myötäinnon voima Meillä tämä toimii! Pirjo K Kuusela Yhteiskuntavastuujohtaja Personal Banking Nordea Finland Professional Certified Coach (PCC) Palveluyrityksen menestymisen ratkaisee asenne, osaaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville GROWTH MENTORS Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville Growth Mentors on sinulle, joka toimit suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisen parissa OHJELMASSA MUKANA HUIPPUASIANTUNTIJAT

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

OSAAVA OHJAAJA HANKE F20240

OSAAVA OHJAAJA HANKE F20240 OSAAVA OHJAAJA HANKE F20240 Hankekahvila 7.9.2016 Välke Päivi Ylä-Outinen 22.8.2016 1. Hankkeen tilannekatsaus Osaava ohjaaja hanke F20240 hanke on edennyt hankkeelle tehdyn toiminta-ja hankesuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot