Tuluksen oma lehti Sinulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuluksen oma lehti Sinulle"

Transkriptio

1 OMA TULUS Oma tulus -palvelun kautta oma tiedottaja tai web-asiantuntija yritykseen. VIESTINTÄÄ YLI RAJOJEN Markkinointiviestintä ei ole yksinkertaista kotikentälläkään, saati sitten muilla mailla. Tuluksen oma lehti Sinulle Marraskuu 2014 ASIAKASTUTKIMUS Tuluksen asiakkaat arvostavat hyvää asiakaspalvelua. SÄHKÖISET KANAVAT Sosiaaliseen mediaan on lähetetty laivalastillisia videoita, linkkejä ja kissakuvia. Mitä löytöretkeilijät ovat tuoneet takaisin tullessaan?

2 Sivu 2 Oma tulus -palvelu tuo Tuluksen tiedottajan, konsultin tai web-asiantuntijan yritykseesi yksittäisiin projekteihin, omien osaajiesi sijaiseksi tai avuksi väliaikaiseen resurssitarpeeseen. Oma tulus LISÄÄ VOIMAA VIESTINTÄÄN * * * halutaan vapauttaa avainhenkilöiden resursseja viestinnän tehtävistä yrityksen ydinliiketoimintaan halutaan vapauttaa oma organisaatio viestinnän rutiineista nähdään tarvetta viestintäkäytäntöjen, -kulttuurin ja -materiaalien päivittämiselle ja uudelleen organisoinnille OMA TULUS Onnistunut markkinointiviestintä linkittyy tiiviisti yrityksen liiketoimintaan ja toteuttaa yrityksen strategiaa. Syvällisimmin yrityksen bisnesidean, toimintakulttuurin ja arjen tuntevat yrityksessä työskentelevät henkilöt. Täysipäiväisen, kokeneen viestinnän ammattilaisen palkkaamiseen ei kuitenkaan jokaisessa yrityksessä ole mahdollisuutta tai tarvetta. Tuluksen viime vuonna lanseeraama Oma tulus -palvelu tuo viestinnän asiantuntijuutta joustavasti yritykseen, juuri sinne strategian suunnittelun ja toteutuksen ytimeen. Palvelua on kehitetty yhdessä asiakkaitten kanssa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Kerätyllä kokemuksella Tulus pystyy ottamaan vastuulleen suuriakin kokonaisuuksia. Oma tulus työskentelee asiakkaan tiloissa yhdessä sovitun määrän, esimerkiksi kolme päivää kuukaudessa tai kahden viikon ajan joka päivä. Työtehtävät ja työn kesto sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Lisäksi työtä voi teettää joustavasti etätyönä hyödyntäen Tuluksen muita ammattilaisia, jolloin käyttöönsä saa helposti koko viestintäpaletin suunnittelusta käytännön toteutukseen. Asiakkaamme pitävät Oma tulus -palvelua käytännöllisenä, turvallisena ja huolettomana ratkaisuna. Yrityksessä voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen, kun tukena on viestinnän ammattilainen. Olemme kehittäneet palveluun tehokkaan toimintamallin, jonka oleellinen osa on avoin seuranta, kertoo Tuluksen toimitus johtaja Reetta Salonen. * * * AUTTAA, KUN YRITYKSESSÄ halutaan ammattitaitoinen viestinnän osaaja työhön osa-aikaisesti (esimerkiksi päivä viikossa) tai määräajaksi, sairausloman, äitiysloman tai perhevapaan ajaksi kaivataan lisätyövoimaa projektin ajaksi (esimerkiksi messut ja www-uudistus) käynnistyy projekti, jossa tarvitaan viestinnän erityisosaamista

3 Sivu 3 Rakenna uutta Tuluksen asiakas, konepaja-automaation osaaja, Machine Tool Center irtautui itsenäiseksi yritykseksi emoyhtiöstään Fastemsista viime talven aikana. Markkinointi- ja viestintätarpeet ovat toiminnan käynnistymisvaiheessa olleet moninaiset. Oma tuluksen palkkaaminen oli nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen sopiva ratkaisu. Markkinointiviestinnän tehtäviä hoitaa kokenut ammattilainen, jonka työ tunteja voi lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla MT Centerin Oma tuluksena työskenteli Liisa Oksanen. Työskentelin MT Centerissä yhtenä päivänä viikossa. Työskenteleminen yrityksen tiloissa auttoi hyvin yhteistyön alkuun. Minun työpanokseni lisäksi MT Centerillä oli käytössään koko toimistomme tuki ja monipuolinen osaaminen, joten yrityksen aloitusvaiheen viestintäpalikat saatiin nopeasti ja joustavasti kuntoon, kertoo Liisa. Liisa Oksanen aloitti Tuluksessa tiedottajana vuonna 2010 ja toimii nyt viestintäkonsulttina. Oma tulus Lisää tuottavuutta Kehitä vanhaa Viestintäkonsultti Sanna Tapiola siirtyi Tulukseen innovaatioja kehitysyhtiö Hermia Groupin palveluksesta. Oma tulus -palvelu toi ratkaisun Hermian muuttuneisiin viestintätarpeisiin. Kokopäiväisen viestintäpäällikön sijaan viestintää hoitaa osaava Oma tulus. Olen työskennellyt Hermian viestintätehtävissä keskimäärin kuutena päivänä kuukaudessa. Lopun ajan käytän Tuluksen muiden asiakasyritysten viestintään. Hermialle on selkeä etu, että sen viestintää hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Oma tulus -palvelu voi myös tarkoittaa jonkin yksittäisen viestinnän osa-alueen siirtämistä Tuluksen ammattilaisten huomaan. Tulus hoitaa esimerkiksi suuren asiakas yrityksensä ulkoisen verkkoviestinnän kaikki tukipalvelut. Jonkin viestinnän osa-alueen ulkoistaminen kokonaan Tulukselle voi ratkaista viestinnän pullonkaulat. Kullakin yrityksellä on yksilölliset tarpeensa viestinnässä. Me tuemme yritysten liiketoimintaosaamista kehittämällä palvelumalleja, jotka istuvat asiakkaiden toimintaan, ja omistautumalla pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, summaa Sanna. *

4 Sivu 4 Tulus Service Point hoitaa viestinnänrutiinit tehokkaasti ma tulus -palvelun kautta asiakas saa oman tiedottajan tai web-asiantuntijan yritykseensä paikan päälle. Nyt palvelu sisältää myös Tulus Service Pointin, jonka hoidettavaksi asiakas voi antaa viestintärutiinit kokonaisvaltaisesti. Ensi vaiheessa palvelukokonaisuus kehitettiin painettujen viestintämateriaalien ja esimerkiksi messumateriaalien tuotantojen koordinointiin. Tänä vuonna palvelu on laajentunut sähköiseen viestintään, Digi Service Point auttaa SharePoint-alustalle rakennettujen sivustojen tuotannossa ja käyttöönotossa sekä tarjoaa käytännönläheistä ja henkilökohtaista opastusta. ja sähköisten materiaalien tuotannot, tilausrutiineista huolehtiminen, visuaalisten linjausten tarkistukset, kielitarkistukset ja alihankkijayhteyksien kilpailuttamiset, palvelun kehitystyöstä Tuluksessa vastannut Maija Veteläsuo sanoo. Toimintamallimme oleellinen osa on avoin seuranta. Näin asiakas voi verrata, onko meille ulkoistettu toiminto kilpailukykyinen vaihtoehto omalle tuotannolle. Suoria kustannuksia toki seurataan tarkasti, mutta asiakkaidemme kokemuksen mukaan palvelun tärkeä lisäarvo on myös oman ajan säästyminen, Maija sanoo. * Anni Pakkalan johtamassa Tulus Service Point -tiimissä työskentelevät Emilia Heikkilä ja Minna Kumpu, joka vastaa Digi Service Point -palveluista. Uusin tulus on medianomi Susanna Rauhala, joka aloitti Annin tiimissä viestintäkoordinaattorina lokakuussa. Toimintamalli syntyi asiakkaiden tarpeesta Service Point -palvelujen kehittäminen on ollut Tulukselle haastava ja innostava tuotekehitysprojekti. Lähdimme liikkeelle asiakkaamme tarpeesta järjestää viestintärutiinit joustavasti ja kustannustehokkaasti. Nyt tarjoamme kokonaispalvelun, johon voidaan valita asiakkaan haluamat palat. Esimerkiksi painettujen Haluatko kuulla lisää viestinnän toimintojen ja rutiinien ulkoistamisesta Oma Tulus -palveluiden avulla? Ota yhteyttä: Maija Veteläsuo,

5 Sivu 5 Tuluksen kanssa kansainvälisille vesille ulttuuriset seikat vaikuttavat merkit tävästi kansainvälisen markkinointiviestinnän suunnitteluun. Kääntäminen eri kielille ei riitä, vaan materiaalit pitää kohdentaa alueen kulttuurin ja lainsäädännön mukaisesti. Lokalisointi vaatii paneutumista, mutta sen avulla viesti saadaan tehokkaasti perille. Yrityksistä tulee mediataloja Sisällöntuotannon painoarvo kasvaa perinteisen markkinointiviestinnän, kuten esitteiden, merkityksen vähetessä. Tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia BtoB-asiakkaista hakee tietoa verkosta ennen ostopäätöstä. Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille näkyvyys verkossa on merkittävä mahdollisuus. Pelkkä läsnäolo ei kuitenkaan riitä, sillä kaiken lähtökohtana on kohderyhmää kiinnostava sisältö. Yrityksen asiantuntijaroolia kasvattavat esimerkiksi artikkelit ja blogitekstit. Menestystarinoilla voi esitellä uusia tuotteita ja havainnollistaa niiden tuomia hyötyjä kansainvälisillä markkinoilla. Verkossa yrityksen kannattaa olla avoin ja rehellinen. Jatkuvien, eri kanaviin tehtävien pakkopäivitysten sijaan kannattaa olla suunnitelmallinen, kohdentaa viestejä ja panostaa laatuun, sanoo viestintäkonsultti Sanna Tapiola. Viestintää kansainvälistymisen eri vaiheissa Tulus tukee sekä pk-yritysten kansainvälistä kasvua markkinointiviestinnän keinoin että palvelee globaalisti toimivia konserneja viestinnän eri osa-alueilla. Osaajamme suunnittelevat räätälöityjä kansainvälisen viestinnän kokonaisuuksia sekä toteuttavat muun muassa asiantuntija-artikkeleita ja sidosryhmäjulkaisuja. Messuille osallistuminen on tärkeä osa monen kansainvälisiä asiakkaita havittelevan yrityksen markkinointiviestintää. Mikä on teemamme tänä vuonna ja miten tuomme parhaiten esiin uudet tuotteet ja palvelut? Tulus auttaa viestin kärjen hiomisessa messukuntoon ja toteuttaa tarvittavat aineistot, Sanna lupaa. *

6 Sivu 6 Asiakastutkimus paljastaa LIIKETOIMINNAN KATVEALUEET JA VAHVUUDET uluksen asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajamäärä yllätti positiivisesti tulokset kannustavat kehittämään palveluita ja toimintaa edelleen. Tutkimuksen mukaan asiakkaillemme merkitsevät eniten Tuluksen asiantuntemus sekä palvelun ja sisällöntuotannon korkea taso. Lisäksi esiin nousi Tuluksen vahva ymmärrys viestinnästä liiketoiminnan tukijana. Näistä halutaan pitää kiinni jatkossakin. Puhelimitse tehdyssä haastattelututkimuksessa kerättiin palautetta Tuluksen toiminnasta, mutta selvitettiin myös sitä, mikä on Tuluksen asiakkaille merkittävää viestintäpalvelujen hankkimisessa ja käyttämisessä ylipäänsä. Siksi Tulusta ei mainittu heti kyselyn alussa. Vaikka palautetta saadaan myös suoraan asiakkailta, puolueettomasti toteutettu asiakaskysely antaa monipuolisempaa tietoa toiminnan kehittämiseen. Liian usein me palvelujen tarjoajat vain oletamme, että asiakkaamme tuntevat yrityksemme kaikki tuotteet ja palvelut. Kysely voi kuitenkin paljastaa, että suuri osa asiakkaista tuntee vain käyttämänsä palvelut eikä koko tarjontaa. Emme tuudittautu kiitoksiin, vaan otamme työn alle pienetkin vinkit parantamista vaativista asioista. Kysely antoi arvokasta tietoa siitä, minkälaisia palvelukokonaisuuksia ja toimintamalleja viestintätoimistolta halutaan ja odotetaan. Hyvä esimerkki on Oma tulus -palvelu, jolla vastaamme asiakkaidemme tarpeeseen ulkoistaa viestintätoimintoja entistä laajempina kokonaisuuksina kustannustehokkaasti. Oma tulus -konseptimme laajenee ja kehitämme toimintamallia edelleen, sanoo Tuluksen hallituksen puheenjohtaja Maija Veteläsuo. * Asiakaskyselyn päätteeksi kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kotimainen Jolla-puhelin. Puhelimen voitti pitkäaikainen asiakkaamme Mari Ruissalo (oikealla). Puhelimen hänelle ojensi Tuluksen toimitusjohtaja Reetta Salonen (vasemmalla). Onneksi olkoon! LÄMMIN KIITOS KAIKILLE KYSELYYN VASTANNEILLE!

7 Sivu 7 Majakka sosiaalisen median merellä Sosiaaliseen mediaan on lähetetty laivalastillisia videoita, linkkejä ja kissakuvia jo vuosien ajan. Mitä löytöretkeilijät ovat tuoneet takaisin tullessaan? Laiva on lastattu ainakin tykkäyksillä, kontakteilla, muutamalla mediakohulla ja kenties myös tuloksilla. Rannalle jää kuitenkin suuri joukko yrityksiä, joilla olisi paljon löydettävää, mutta oikeat väylät ovat rakentamatta, kanavaa ei löydy, sulku on kiinni ja ankkuri juuttunut pohjaan. Luovikaamme siis yhdessä sosiaaliseen mediaan. Aseta kurssi Twitter-tilin ja Facebook-sivun päivittämiseen saa kulumaan helposti tunnin päivässä. Jotta toiminta olisi kannattavaa, täytyy sille asettaa selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet. Tavoite voi olla oman yrityksen sisäisen tiedonkulun parantaminen tai rekrytointiviestinnän tehostaminen. Tarkkaile tuulia Sosiaalisen median toiminnan tuottaman lisäarvon määrittäminen voi olla vaikeaa. Kuten kaikessa viestinnässä, tulokset saattavat viipyä matkallaan. On toki hienoa, jos yrityksen Facebook-sivuille laitettu kissavideo saa paljon tykkäyksiä, mutta kuinka tykkäykset näkyvät tuloksessa? Tarkkaile, että tuuli vie yritystäsi oikeaan suuntaan. Älä aja karille Internetseireenit houkuttelevat karikolle! Vaikka verkossa reagoidaan nopeasti, ei yrityksellä ole varaa liian nopeisiin käännöksiin. Kriisitilanteisiin laaditaan selkeä toimintasuunnitelma ja määritellään vastuuhenkilöt. Lähde hakemaan omaa aarrettasi Sosiaalisessa mediassa ei ole tarkoitus kertoa kaikkea kaikesta. Facebook-tili voi toimia rekrytointikanavana tai Twitter-tilin avulla voi luoda kiinnostavia oman alan kontakteja. Käytä sosiaalista mediaa yksilöllisesti ja luovasti vastaamaan oman yrityksesi tarpeisiin. Kaikki miehet kannelle? Päivitysvastuu kannattaa miettiä hyvissä ajoin ja henkilöstöresurssit huomioiden. Sosiaalisen median päivittäminen ei saa olla työntekijöille ahdistava lisätehtävä, jonka joutuu tekemään vapaaajallaan. Selkeä tehtäväjako helpottaa päivittämisen aikataulutusta osaksi viestinnän arkea. Merellä on yksinäistä, ota Tulus seuraksesi! Tulus auttaa tavoitteiden, sidosryhmien, kanavien ja viestin määrittelyssä. Oma tulus -palvelu on oiva tapa aloittaa merimatka. Autamme ahtojäissä ja puhallamme tuulta purjeisiin tyynellä säällä. *

8 Sivu 8 KIPINÖITÄ TULUKSESTA Media haltuun hallitusti MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Mediaviestintä vaatii pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja rohkeutta toteuttaa villejäkin ideoita. Jos ensimmäinen, toinen tai kolmaskaan tiedote ei lyö mediassa läpi, ei siitä kannata masentua mediasuhteet eivät synny hetkessä, vaan ne vaativat usein pitkän pohjatyön. Aktiivisella tiedottamisella ja ajankohtaisilla, yleisöä kiinnostavilla viesteillä voi jokainen yritys saada palstatilaa valtakunnallisista medioista. Tavoite pitää kuitenkin olla kirkkaana mielessä. Tarjottavana on oltava kiinnostavaa sisältöä. Kaikissa yrityksissä tapahtuu ihmisiä kiinnostavia asioita. Mediaa ja lukijoita eivät kuitenkaan yleensä kiinnosta yrityksen arkinen bisnes tai sisäiset tapahtumat, vaan toimintaa kannattaa katsoa ulkopuolisin silmin ja laajemmasta näkövinkkelistä. Ottamalla kantaa päivän kuumiin puheenaiheisiin tai tuomalla esiin tulevaisuuden näkymiä ja vaikkapa uudenlaisia toimintamalleja, voi yritys tehdä jopa läpimurron mediassa, kertoo viestintäkonsultti Liisa Oksanen, jonka tehtäviin kuuluu myös mediatiedotus. Vetovoimainen Vincit Kiinnostavilla yritysuutisillaan ja tuoreilla yhteiskunnallisilla avauksillaan läpimurron mediassa tehnyt tamperelainen ohjelmistotalo Vincit Oy on loistava Ota yhteyttä: Liisa Oksanen esimerkki yrityksestä, joka hoitaa ulkoista viestintäänsä avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Vincit on viime vuosina saanut mediatilaa muun muassa positiivisilla yt-neuvotteluilla, työkulttuuria mullistavilla toimintamalleilla sekä työntekijöilleen tarjoamallaan tyytyväisyystakuulla. Tarjoamme medialle sisältöä, mutta kunnioitamme median valintoja ja toimintatapaa. Pitkäjänteisellä ja ammattimaisesti tehdyllä työllä voi saavuttaa myös median luottamuksen. Vasta sitten on lupa odottaa hyötyä omalle yritykselle. Näkyminen mediassa on lisännyt merkittävästi Vincitin tunnettuutta ja auttanut meitä saamaan uusia asiakkaita ja parhaita työnhakijoita, Suomen parhaana yrityksenäkin palkitun Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kertoo. * Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen uskoo innovatiivisuuteen myös viestinnässä.

9 Sivu 9 KIPINÖITÄ TULUKSESTA Rohkeita avauksia markkinointiin MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Markkinointi ei ole pelkkää materiaalintuotantoa, tapahtumia tai myynnin esitteitä ja liikelahjoja se tukee monipuolisesti yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Siksi markkinointi pitäisikin aina sitoa tiiviisti ja suunnitelmallisesti yrityksen strategiaan. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan markkinointia pitäisi ajatella kokonaisuutena, joka palvelee ennen kaikkea asiakkaita ja heidän asiakkaitaan, sanoo viestintäkonsultti Johanna Vuopala. Markkinointiviestinnässä tuotteen tai palvelun hyötyjä pitää konkretisoida. Markkinointisanoman sisältö ratkaisee, muoto ja kanava varmistavat elämyksen ja sitä kautta myös tulokset. Teknisten yksityiskohtien sijaan ostajaa kiinnostaa se, mitä ratkaisu hänelle tarjoaa miten juuri se auttaa tekemään parempaa bisnestä. Hyvät käytännöt löytyvät yhteistyöllä Kauppatieteen maisteri Johanna Vuopala hoitaa Lahden Tuluksessa ja pääkaupunkiseudulla asiakasyhteyksiä ja täydentää Tuluksen Tampereen tiimiä markkinoinnin asiantuntijana. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisten yritysten markkinoinnissa sekä kuluttajabisneksessä että B to B -markkinoilla. Hän on myös työskennellyt Oma tuluksena asiakkaan kansainvälisen markkinointiviestinnän tiimissä. Ota yhteyttä: Johanna Vuopala Suomalaisia pidetään huonoina markkinoinnin osaajina. Meillä on kyllä osaamista, mutta olemme liian vaatimattomia, emmekä kovin helposti uskaltaudu rohkeisiin avauksiin. Me Tuluksessa otamme mielellämme haasteen vastaan, kun haluatte markkinointiviestintään uusia ideoita ja päteviä toteutuksia. Ideoidaan yhdessä! *

10 Sivu 10 KIPINÖITÄ TULUKSESTA MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Kynän ja valkoisen paperin tenho Informaatiotulvassa luoviva nykyihminen vaatii sisältönsä tiiviissä ja visuaalisessa muodossa: monikanavaisena ja tyylikkäänä kokonaisuutena. Grafiikka, videot ja infograafit avaavat kiehtovia mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Sisällöntuotanto muuttaa sosiaalisen median mukana muotoaan, sanoo tiedottaja ja sosiaalisen median asiantuntija Saara Töyssy. Saara Töyssy uurasti jo kolmisen vuotta sitten muutaman kuukauden Tuluksessa tablettijulkaisujen kehitystiimin jäsenenä. Hän haki välillä kokemusta toimittajan työstä ja aloitti viime keväänä Tuluksessa tiedottajana ja sosiaalisen median asiantuntijana. Vaikka Saara on syvällä somessa, hän vannoo kynän ja paperin nimeen Tulus-vihko kädessään. Mikään ei voita käsin kirjoittamista silloin, kun monimutkainen asia pitää saada ylös vikkelästi ja oikein. On vaikea kuvitella mitään laitetta, joka voittaisi perinteisen paperin ja kynän. Tutkimusten mukaan asiat myös jäävät paremmin mieleen, kun ne kirjoitetaan käsin ylös. Toimittajan työssä ja tietoa kerättäessä kynä viuhuu nyt ja tulevaisuudessa, Saara ennustaa. Jos sinulla ei vielä ole omaa Tulus-vihkoa, vaadi sitä seuraavan kerran, kun tulet käymään tai tapaat tuluksia, Saara muistuttaa. *

11 Sivu 11 Vaikuttavaa viestintää Tuluksesta viestintäkoulutus Oma Tulus -palvelu SISÄLTÖÄ JA ILMETTÄ verkkojulkaisut asiakas- & henkilöstölehdet ASIAKAS- KIRJEET Esitteet * raportit PREZI & POWERPOINT Bisneksen ytimessä. Painetut ja sähköiset julkaisut Asiakas- ja henkilöstölehdet, esitteet, raportit, vuosikertomukset toimitamme asiakkaamme julkaisut ideasta valmiiksi tuotteeksi. Kehitämme kanssasi yrityksesi sähköistä viestintää. Tehdään yhdessä verkkojulkaisuja, sähköisiä asiakaskirjeitä ja www-sivuja ja tartutaan sosiaalisen median hyötyihin. Visuaalisuudesta voimaa Selkeä, tyylikäs, vahva, väkevä. Visuaalinen ilme viestii brändistä, auttaa erottautumaan ja antaa sanomalle siivet. Teemme yrityksellesi tai yhteisöllesi houkuttelevat visuaaliset ratkaisut olipa kyseessä yritysilmeen ja logon suunnittelu tai viimeistellyt markkinointiviestinnän materiaalit. Lehdistötiedotus ja mediayhteydet Hyville uutisille on aina kysyntää. Huonotkin kannattaa kertoa, ennen kuin huhut kiirivät edelle. Ammattimainen mediatiedotus on tärkeä osa aktiivisen yrityksen viestintää. Autamme löytämään viestiisi kirkkaimmat kärjet ja mielekkäimmän muodon. Koulutus- ja esittelymateriaalit Markkinointiviestinnän palveluihimme kuuluvat muun muassa yritys- ja tuoteesitteet, myynnin tukimateriaalit, kuten PowerPoint- ja Prezi-esitykset, mainokset sekä messumateriaalit. Etsimme asiakkaillemme parhaimmat keinot esittää asia monipuolisesti, dynaamisesti ja mielenkiintoisesti. Viestintäkoulutukset ja webinaarit Viestintäkoulutuksella annamme asiakkaillemme valmiudet viestinnän kehittämiseen ja hyödyntämiseen tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa tai yhteisön tuloksellista ja tavoitteellista toimintaa. Oma Tulus viestintäosaamista omaan taloon Oma Tulus -palvelu tuo viestinnän osaajan luoksesi. Oman tuluksen voi palkata projektiin, omien osaajien sijaiseksi tai väliaikaiseen tarpeeseen, kun organisaation omat resurssit eivät riitä. Tuluksen työntekijä työskentelee asiakkaan luona paikan päällä. Oma Tulus Service Point hoitaa viestinnän rutiinit. *

12 Syksy juuri oikea aika ottaa tulukset käyttöön! Kipinää bisnekseen! Ajankohtaista nyt: Viestinnän suunnittelu 2015 * Sosiaalinen media viestinnän työkaluksi * Sähköinen joulukirje Kysy lisää Pinninkatu 53 B, TAMPERE * Askonkatu 9 C, LAHTI *

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Rakenna onnistunut sisältökampanja

Rakenna onnistunut sisältökampanja sisältökampanja Kun sisältömarkkinointiin tuodaan kampanjalle ominaisia piirteitä, helpottaa se suunnittelua ja mittaamista. Opas tarjoaa apua ja käytännön työkaluja sisältömarkkinointikampanjan suunnitteluun.

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

Toisille vain paperia.

Toisille vain paperia. Toisille vain paperia. Heidi Rummukainen 16.07.1987 HAKEMUS www.heidirummukainen.com / AD Olen Lahden Muotoilu- ja taideinstituutista valmistunut medianomi (Viestinnän koulutusohjelma, graafinen suunnittelu).

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU

Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU Page 1 Asiakaspalvelupäällikkö Anne Välimaa Visma L7 asiakaspalvelun tarkoitus ja tavoite Tarjoamme luotettavan ja ammattitaitoisen

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot