Tuluksen oma lehti Sinulle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuluksen oma lehti Sinulle"

Transkriptio

1 OMA TULUS Oma tulus -palvelun kautta oma tiedottaja tai web-asiantuntija yritykseen. VIESTINTÄÄ YLI RAJOJEN Markkinointiviestintä ei ole yksinkertaista kotikentälläkään, saati sitten muilla mailla. Tuluksen oma lehti Sinulle Marraskuu 2014 ASIAKASTUTKIMUS Tuluksen asiakkaat arvostavat hyvää asiakaspalvelua. SÄHKÖISET KANAVAT Sosiaaliseen mediaan on lähetetty laivalastillisia videoita, linkkejä ja kissakuvia. Mitä löytöretkeilijät ovat tuoneet takaisin tullessaan?

2 Sivu 2 Oma tulus -palvelu tuo Tuluksen tiedottajan, konsultin tai web-asiantuntijan yritykseesi yksittäisiin projekteihin, omien osaajiesi sijaiseksi tai avuksi väliaikaiseen resurssitarpeeseen. Oma tulus LISÄÄ VOIMAA VIESTINTÄÄN * * * halutaan vapauttaa avainhenkilöiden resursseja viestinnän tehtävistä yrityksen ydinliiketoimintaan halutaan vapauttaa oma organisaatio viestinnän rutiineista nähdään tarvetta viestintäkäytäntöjen, -kulttuurin ja -materiaalien päivittämiselle ja uudelleen organisoinnille OMA TULUS Onnistunut markkinointiviestintä linkittyy tiiviisti yrityksen liiketoimintaan ja toteuttaa yrityksen strategiaa. Syvällisimmin yrityksen bisnesidean, toimintakulttuurin ja arjen tuntevat yrityksessä työskentelevät henkilöt. Täysipäiväisen, kokeneen viestinnän ammattilaisen palkkaamiseen ei kuitenkaan jokaisessa yrityksessä ole mahdollisuutta tai tarvetta. Tuluksen viime vuonna lanseeraama Oma tulus -palvelu tuo viestinnän asiantuntijuutta joustavasti yritykseen, juuri sinne strategian suunnittelun ja toteutuksen ytimeen. Palvelua on kehitetty yhdessä asiakkaitten kanssa jo lähes kymmenen vuoden ajan. Kerätyllä kokemuksella Tulus pystyy ottamaan vastuulleen suuriakin kokonaisuuksia. Oma tulus työskentelee asiakkaan tiloissa yhdessä sovitun määrän, esimerkiksi kolme päivää kuukaudessa tai kahden viikon ajan joka päivä. Työtehtävät ja työn kesto sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Lisäksi työtä voi teettää joustavasti etätyönä hyödyntäen Tuluksen muita ammattilaisia, jolloin käyttöönsä saa helposti koko viestintäpaletin suunnittelusta käytännön toteutukseen. Asiakkaamme pitävät Oma tulus -palvelua käytännöllisenä, turvallisena ja huolettomana ratkaisuna. Yrityksessä voidaan keskittyä omaan ydinosaamiseen, kun tukena on viestinnän ammattilainen. Olemme kehittäneet palveluun tehokkaan toimintamallin, jonka oleellinen osa on avoin seuranta, kertoo Tuluksen toimitus johtaja Reetta Salonen. * * * AUTTAA, KUN YRITYKSESSÄ halutaan ammattitaitoinen viestinnän osaaja työhön osa-aikaisesti (esimerkiksi päivä viikossa) tai määräajaksi, sairausloman, äitiysloman tai perhevapaan ajaksi kaivataan lisätyövoimaa projektin ajaksi (esimerkiksi messut ja www-uudistus) käynnistyy projekti, jossa tarvitaan viestinnän erityisosaamista

3 Sivu 3 Rakenna uutta Tuluksen asiakas, konepaja-automaation osaaja, Machine Tool Center irtautui itsenäiseksi yritykseksi emoyhtiöstään Fastemsista viime talven aikana. Markkinointi- ja viestintätarpeet ovat toiminnan käynnistymisvaiheessa olleet moninaiset. Oma tuluksen palkkaaminen oli nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen sopiva ratkaisu. Markkinointiviestinnän tehtäviä hoitaa kokenut ammattilainen, jonka työ tunteja voi lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla MT Centerin Oma tuluksena työskenteli Liisa Oksanen. Työskentelin MT Centerissä yhtenä päivänä viikossa. Työskenteleminen yrityksen tiloissa auttoi hyvin yhteistyön alkuun. Minun työpanokseni lisäksi MT Centerillä oli käytössään koko toimistomme tuki ja monipuolinen osaaminen, joten yrityksen aloitusvaiheen viestintäpalikat saatiin nopeasti ja joustavasti kuntoon, kertoo Liisa. Liisa Oksanen aloitti Tuluksessa tiedottajana vuonna 2010 ja toimii nyt viestintäkonsulttina. Oma tulus Lisää tuottavuutta Kehitä vanhaa Viestintäkonsultti Sanna Tapiola siirtyi Tulukseen innovaatioja kehitysyhtiö Hermia Groupin palveluksesta. Oma tulus -palvelu toi ratkaisun Hermian muuttuneisiin viestintätarpeisiin. Kokopäiväisen viestintäpäällikön sijaan viestintää hoitaa osaava Oma tulus. Olen työskennellyt Hermian viestintätehtävissä keskimäärin kuutena päivänä kuukaudessa. Lopun ajan käytän Tuluksen muiden asiakasyritysten viestintään. Hermialle on selkeä etu, että sen viestintää hoidetaan edelleen pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Oma tulus -palvelu voi myös tarkoittaa jonkin yksittäisen viestinnän osa-alueen siirtämistä Tuluksen ammattilaisten huomaan. Tulus hoitaa esimerkiksi suuren asiakas yrityksensä ulkoisen verkkoviestinnän kaikki tukipalvelut. Jonkin viestinnän osa-alueen ulkoistaminen kokonaan Tulukselle voi ratkaista viestinnän pullonkaulat. Kullakin yrityksellä on yksilölliset tarpeensa viestinnässä. Me tuemme yritysten liiketoimintaosaamista kehittämällä palvelumalleja, jotka istuvat asiakkaiden toimintaan, ja omistautumalla pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, summaa Sanna. *

4 Sivu 4 Tulus Service Point hoitaa viestinnänrutiinit tehokkaasti ma tulus -palvelun kautta asiakas saa oman tiedottajan tai web-asiantuntijan yritykseensä paikan päälle. Nyt palvelu sisältää myös Tulus Service Pointin, jonka hoidettavaksi asiakas voi antaa viestintärutiinit kokonaisvaltaisesti. Ensi vaiheessa palvelukokonaisuus kehitettiin painettujen viestintämateriaalien ja esimerkiksi messumateriaalien tuotantojen koordinointiin. Tänä vuonna palvelu on laajentunut sähköiseen viestintään, Digi Service Point auttaa SharePoint-alustalle rakennettujen sivustojen tuotannossa ja käyttöönotossa sekä tarjoaa käytännönläheistä ja henkilökohtaista opastusta. ja sähköisten materiaalien tuotannot, tilausrutiineista huolehtiminen, visuaalisten linjausten tarkistukset, kielitarkistukset ja alihankkijayhteyksien kilpailuttamiset, palvelun kehitystyöstä Tuluksessa vastannut Maija Veteläsuo sanoo. Toimintamallimme oleellinen osa on avoin seuranta. Näin asiakas voi verrata, onko meille ulkoistettu toiminto kilpailukykyinen vaihtoehto omalle tuotannolle. Suoria kustannuksia toki seurataan tarkasti, mutta asiakkaidemme kokemuksen mukaan palvelun tärkeä lisäarvo on myös oman ajan säästyminen, Maija sanoo. * Anni Pakkalan johtamassa Tulus Service Point -tiimissä työskentelevät Emilia Heikkilä ja Minna Kumpu, joka vastaa Digi Service Point -palveluista. Uusin tulus on medianomi Susanna Rauhala, joka aloitti Annin tiimissä viestintäkoordinaattorina lokakuussa. Toimintamalli syntyi asiakkaiden tarpeesta Service Point -palvelujen kehittäminen on ollut Tulukselle haastava ja innostava tuotekehitysprojekti. Lähdimme liikkeelle asiakkaamme tarpeesta järjestää viestintärutiinit joustavasti ja kustannustehokkaasti. Nyt tarjoamme kokonaispalvelun, johon voidaan valita asiakkaan haluamat palat. Esimerkiksi painettujen Haluatko kuulla lisää viestinnän toimintojen ja rutiinien ulkoistamisesta Oma Tulus -palveluiden avulla? Ota yhteyttä: Maija Veteläsuo,

5 Sivu 5 Tuluksen kanssa kansainvälisille vesille ulttuuriset seikat vaikuttavat merkit tävästi kansainvälisen markkinointiviestinnän suunnitteluun. Kääntäminen eri kielille ei riitä, vaan materiaalit pitää kohdentaa alueen kulttuurin ja lainsäädännön mukaisesti. Lokalisointi vaatii paneutumista, mutta sen avulla viesti saadaan tehokkaasti perille. Yrityksistä tulee mediataloja Sisällöntuotannon painoarvo kasvaa perinteisen markkinointiviestinnän, kuten esitteiden, merkityksen vähetessä. Tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia BtoB-asiakkaista hakee tietoa verkosta ennen ostopäätöstä. Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille näkyvyys verkossa on merkittävä mahdollisuus. Pelkkä läsnäolo ei kuitenkaan riitä, sillä kaiken lähtökohtana on kohderyhmää kiinnostava sisältö. Yrityksen asiantuntijaroolia kasvattavat esimerkiksi artikkelit ja blogitekstit. Menestystarinoilla voi esitellä uusia tuotteita ja havainnollistaa niiden tuomia hyötyjä kansainvälisillä markkinoilla. Verkossa yrityksen kannattaa olla avoin ja rehellinen. Jatkuvien, eri kanaviin tehtävien pakkopäivitysten sijaan kannattaa olla suunnitelmallinen, kohdentaa viestejä ja panostaa laatuun, sanoo viestintäkonsultti Sanna Tapiola. Viestintää kansainvälistymisen eri vaiheissa Tulus tukee sekä pk-yritysten kansainvälistä kasvua markkinointiviestinnän keinoin että palvelee globaalisti toimivia konserneja viestinnän eri osa-alueilla. Osaajamme suunnittelevat räätälöityjä kansainvälisen viestinnän kokonaisuuksia sekä toteuttavat muun muassa asiantuntija-artikkeleita ja sidosryhmäjulkaisuja. Messuille osallistuminen on tärkeä osa monen kansainvälisiä asiakkaita havittelevan yrityksen markkinointiviestintää. Mikä on teemamme tänä vuonna ja miten tuomme parhaiten esiin uudet tuotteet ja palvelut? Tulus auttaa viestin kärjen hiomisessa messukuntoon ja toteuttaa tarvittavat aineistot, Sanna lupaa. *

6 Sivu 6 Asiakastutkimus paljastaa LIIKETOIMINNAN KATVEALUEET JA VAHVUUDET uluksen asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajamäärä yllätti positiivisesti tulokset kannustavat kehittämään palveluita ja toimintaa edelleen. Tutkimuksen mukaan asiakkaillemme merkitsevät eniten Tuluksen asiantuntemus sekä palvelun ja sisällöntuotannon korkea taso. Lisäksi esiin nousi Tuluksen vahva ymmärrys viestinnästä liiketoiminnan tukijana. Näistä halutaan pitää kiinni jatkossakin. Puhelimitse tehdyssä haastattelututkimuksessa kerättiin palautetta Tuluksen toiminnasta, mutta selvitettiin myös sitä, mikä on Tuluksen asiakkaille merkittävää viestintäpalvelujen hankkimisessa ja käyttämisessä ylipäänsä. Siksi Tulusta ei mainittu heti kyselyn alussa. Vaikka palautetta saadaan myös suoraan asiakkailta, puolueettomasti toteutettu asiakaskysely antaa monipuolisempaa tietoa toiminnan kehittämiseen. Liian usein me palvelujen tarjoajat vain oletamme, että asiakkaamme tuntevat yrityksemme kaikki tuotteet ja palvelut. Kysely voi kuitenkin paljastaa, että suuri osa asiakkaista tuntee vain käyttämänsä palvelut eikä koko tarjontaa. Emme tuudittautu kiitoksiin, vaan otamme työn alle pienetkin vinkit parantamista vaativista asioista. Kysely antoi arvokasta tietoa siitä, minkälaisia palvelukokonaisuuksia ja toimintamalleja viestintätoimistolta halutaan ja odotetaan. Hyvä esimerkki on Oma tulus -palvelu, jolla vastaamme asiakkaidemme tarpeeseen ulkoistaa viestintätoimintoja entistä laajempina kokonaisuuksina kustannustehokkaasti. Oma tulus -konseptimme laajenee ja kehitämme toimintamallia edelleen, sanoo Tuluksen hallituksen puheenjohtaja Maija Veteläsuo. * Asiakaskyselyn päätteeksi kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kotimainen Jolla-puhelin. Puhelimen voitti pitkäaikainen asiakkaamme Mari Ruissalo (oikealla). Puhelimen hänelle ojensi Tuluksen toimitusjohtaja Reetta Salonen (vasemmalla). Onneksi olkoon! LÄMMIN KIITOS KAIKILLE KYSELYYN VASTANNEILLE!

7 Sivu 7 Majakka sosiaalisen median merellä Sosiaaliseen mediaan on lähetetty laivalastillisia videoita, linkkejä ja kissakuvia jo vuosien ajan. Mitä löytöretkeilijät ovat tuoneet takaisin tullessaan? Laiva on lastattu ainakin tykkäyksillä, kontakteilla, muutamalla mediakohulla ja kenties myös tuloksilla. Rannalle jää kuitenkin suuri joukko yrityksiä, joilla olisi paljon löydettävää, mutta oikeat väylät ovat rakentamatta, kanavaa ei löydy, sulku on kiinni ja ankkuri juuttunut pohjaan. Luovikaamme siis yhdessä sosiaaliseen mediaan. Aseta kurssi Twitter-tilin ja Facebook-sivun päivittämiseen saa kulumaan helposti tunnin päivässä. Jotta toiminta olisi kannattavaa, täytyy sille asettaa selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet. Tavoite voi olla oman yrityksen sisäisen tiedonkulun parantaminen tai rekrytointiviestinnän tehostaminen. Tarkkaile tuulia Sosiaalisen median toiminnan tuottaman lisäarvon määrittäminen voi olla vaikeaa. Kuten kaikessa viestinnässä, tulokset saattavat viipyä matkallaan. On toki hienoa, jos yrityksen Facebook-sivuille laitettu kissavideo saa paljon tykkäyksiä, mutta kuinka tykkäykset näkyvät tuloksessa? Tarkkaile, että tuuli vie yritystäsi oikeaan suuntaan. Älä aja karille Internetseireenit houkuttelevat karikolle! Vaikka verkossa reagoidaan nopeasti, ei yrityksellä ole varaa liian nopeisiin käännöksiin. Kriisitilanteisiin laaditaan selkeä toimintasuunnitelma ja määritellään vastuuhenkilöt. Lähde hakemaan omaa aarrettasi Sosiaalisessa mediassa ei ole tarkoitus kertoa kaikkea kaikesta. Facebook-tili voi toimia rekrytointikanavana tai Twitter-tilin avulla voi luoda kiinnostavia oman alan kontakteja. Käytä sosiaalista mediaa yksilöllisesti ja luovasti vastaamaan oman yrityksesi tarpeisiin. Kaikki miehet kannelle? Päivitysvastuu kannattaa miettiä hyvissä ajoin ja henkilöstöresurssit huomioiden. Sosiaalisen median päivittäminen ei saa olla työntekijöille ahdistava lisätehtävä, jonka joutuu tekemään vapaaajallaan. Selkeä tehtäväjako helpottaa päivittämisen aikataulutusta osaksi viestinnän arkea. Merellä on yksinäistä, ota Tulus seuraksesi! Tulus auttaa tavoitteiden, sidosryhmien, kanavien ja viestin määrittelyssä. Oma tulus -palvelu on oiva tapa aloittaa merimatka. Autamme ahtojäissä ja puhallamme tuulta purjeisiin tyynellä säällä. *

8 Sivu 8 KIPINÖITÄ TULUKSESTA Media haltuun hallitusti MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Mediaviestintä vaatii pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja rohkeutta toteuttaa villejäkin ideoita. Jos ensimmäinen, toinen tai kolmaskaan tiedote ei lyö mediassa läpi, ei siitä kannata masentua mediasuhteet eivät synny hetkessä, vaan ne vaativat usein pitkän pohjatyön. Aktiivisella tiedottamisella ja ajankohtaisilla, yleisöä kiinnostavilla viesteillä voi jokainen yritys saada palstatilaa valtakunnallisista medioista. Tavoite pitää kuitenkin olla kirkkaana mielessä. Tarjottavana on oltava kiinnostavaa sisältöä. Kaikissa yrityksissä tapahtuu ihmisiä kiinnostavia asioita. Mediaa ja lukijoita eivät kuitenkaan yleensä kiinnosta yrityksen arkinen bisnes tai sisäiset tapahtumat, vaan toimintaa kannattaa katsoa ulkopuolisin silmin ja laajemmasta näkövinkkelistä. Ottamalla kantaa päivän kuumiin puheenaiheisiin tai tuomalla esiin tulevaisuuden näkymiä ja vaikkapa uudenlaisia toimintamalleja, voi yritys tehdä jopa läpimurron mediassa, kertoo viestintäkonsultti Liisa Oksanen, jonka tehtäviin kuuluu myös mediatiedotus. Vetovoimainen Vincit Kiinnostavilla yritysuutisillaan ja tuoreilla yhteiskunnallisilla avauksillaan läpimurron mediassa tehnyt tamperelainen ohjelmistotalo Vincit Oy on loistava Ota yhteyttä: Liisa Oksanen esimerkki yrityksestä, joka hoitaa ulkoista viestintäänsä avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Vincit on viime vuosina saanut mediatilaa muun muassa positiivisilla yt-neuvotteluilla, työkulttuuria mullistavilla toimintamalleilla sekä työntekijöilleen tarjoamallaan tyytyväisyystakuulla. Tarjoamme medialle sisältöä, mutta kunnioitamme median valintoja ja toimintatapaa. Pitkäjänteisellä ja ammattimaisesti tehdyllä työllä voi saavuttaa myös median luottamuksen. Vasta sitten on lupa odottaa hyötyä omalle yritykselle. Näkyminen mediassa on lisännyt merkittävästi Vincitin tunnettuutta ja auttanut meitä saamaan uusia asiakkaita ja parhaita työnhakijoita, Suomen parhaana yrityksenäkin palkitun Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen kertoo. * Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen uskoo innovatiivisuuteen myös viestinnässä.

9 Sivu 9 KIPINÖITÄ TULUKSESTA Rohkeita avauksia markkinointiin MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Markkinointi ei ole pelkkää materiaalintuotantoa, tapahtumia tai myynnin esitteitä ja liikelahjoja se tukee monipuolisesti yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Siksi markkinointi pitäisikin aina sitoa tiiviisti ja suunnitelmallisesti yrityksen strategiaan. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan markkinointia pitäisi ajatella kokonaisuutena, joka palvelee ennen kaikkea asiakkaita ja heidän asiakkaitaan, sanoo viestintäkonsultti Johanna Vuopala. Markkinointiviestinnässä tuotteen tai palvelun hyötyjä pitää konkretisoida. Markkinointisanoman sisältö ratkaisee, muoto ja kanava varmistavat elämyksen ja sitä kautta myös tulokset. Teknisten yksityiskohtien sijaan ostajaa kiinnostaa se, mitä ratkaisu hänelle tarjoaa miten juuri se auttaa tekemään parempaa bisnestä. Hyvät käytännöt löytyvät yhteistyöllä Kauppatieteen maisteri Johanna Vuopala hoitaa Lahden Tuluksessa ja pääkaupunkiseudulla asiakasyhteyksiä ja täydentää Tuluksen Tampereen tiimiä markkinoinnin asiantuntijana. Hänellä on pitkä kokemus kansainvälisten yritysten markkinoinnissa sekä kuluttajabisneksessä että B to B -markkinoilla. Hän on myös työskennellyt Oma tuluksena asiakkaan kansainvälisen markkinointiviestinnän tiimissä. Ota yhteyttä: Johanna Vuopala Suomalaisia pidetään huonoina markkinoinnin osaajina. Meillä on kyllä osaamista, mutta olemme liian vaatimattomia, emmekä kovin helposti uskaltaudu rohkeisiin avauksiin. Me Tuluksessa otamme mielellämme haasteen vastaan, kun haluatte markkinointiviestintään uusia ideoita ja päteviä toteutuksia. Ideoidaan yhdessä! *

10 Sivu 10 KIPINÖITÄ TULUKSESTA MEDIA HALTUUN HALLITUSTI ROHKEITA AVAUKSIA MARKKINOINTIIN KYNÄN JA VALKOISEN PAPERIN TENHO Kynän ja valkoisen paperin tenho Informaatiotulvassa luoviva nykyihminen vaatii sisältönsä tiiviissä ja visuaalisessa muodossa: monikanavaisena ja tyylikkäänä kokonaisuutena. Grafiikka, videot ja infograafit avaavat kiehtovia mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Sisällöntuotanto muuttaa sosiaalisen median mukana muotoaan, sanoo tiedottaja ja sosiaalisen median asiantuntija Saara Töyssy. Saara Töyssy uurasti jo kolmisen vuotta sitten muutaman kuukauden Tuluksessa tablettijulkaisujen kehitystiimin jäsenenä. Hän haki välillä kokemusta toimittajan työstä ja aloitti viime keväänä Tuluksessa tiedottajana ja sosiaalisen median asiantuntijana. Vaikka Saara on syvällä somessa, hän vannoo kynän ja paperin nimeen Tulus-vihko kädessään. Mikään ei voita käsin kirjoittamista silloin, kun monimutkainen asia pitää saada ylös vikkelästi ja oikein. On vaikea kuvitella mitään laitetta, joka voittaisi perinteisen paperin ja kynän. Tutkimusten mukaan asiat myös jäävät paremmin mieleen, kun ne kirjoitetaan käsin ylös. Toimittajan työssä ja tietoa kerättäessä kynä viuhuu nyt ja tulevaisuudessa, Saara ennustaa. Jos sinulla ei vielä ole omaa Tulus-vihkoa, vaadi sitä seuraavan kerran, kun tulet käymään tai tapaat tuluksia, Saara muistuttaa. *

11 Sivu 11 Vaikuttavaa viestintää Tuluksesta viestintäkoulutus Oma Tulus -palvelu SISÄLTÖÄ JA ILMETTÄ verkkojulkaisut asiakas- & henkilöstölehdet ASIAKAS- KIRJEET Esitteet * raportit PREZI & POWERPOINT Bisneksen ytimessä. Painetut ja sähköiset julkaisut Asiakas- ja henkilöstölehdet, esitteet, raportit, vuosikertomukset toimitamme asiakkaamme julkaisut ideasta valmiiksi tuotteeksi. Kehitämme kanssasi yrityksesi sähköistä viestintää. Tehdään yhdessä verkkojulkaisuja, sähköisiä asiakaskirjeitä ja www-sivuja ja tartutaan sosiaalisen median hyötyihin. Visuaalisuudesta voimaa Selkeä, tyylikäs, vahva, väkevä. Visuaalinen ilme viestii brändistä, auttaa erottautumaan ja antaa sanomalle siivet. Teemme yrityksellesi tai yhteisöllesi houkuttelevat visuaaliset ratkaisut olipa kyseessä yritysilmeen ja logon suunnittelu tai viimeistellyt markkinointiviestinnän materiaalit. Lehdistötiedotus ja mediayhteydet Hyville uutisille on aina kysyntää. Huonotkin kannattaa kertoa, ennen kuin huhut kiirivät edelle. Ammattimainen mediatiedotus on tärkeä osa aktiivisen yrityksen viestintää. Autamme löytämään viestiisi kirkkaimmat kärjet ja mielekkäimmän muodon. Koulutus- ja esittelymateriaalit Markkinointiviestinnän palveluihimme kuuluvat muun muassa yritys- ja tuoteesitteet, myynnin tukimateriaalit, kuten PowerPoint- ja Prezi-esitykset, mainokset sekä messumateriaalit. Etsimme asiakkaillemme parhaimmat keinot esittää asia monipuolisesti, dynaamisesti ja mielenkiintoisesti. Viestintäkoulutukset ja webinaarit Viestintäkoulutuksella annamme asiakkaillemme valmiudet viestinnän kehittämiseen ja hyödyntämiseen tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa tai yhteisön tuloksellista ja tavoitteellista toimintaa. Oma Tulus viestintäosaamista omaan taloon Oma Tulus -palvelu tuo viestinnän osaajan luoksesi. Oman tuluksen voi palkata projektiin, omien osaajien sijaiseksi tai väliaikaiseen tarpeeseen, kun organisaation omat resurssit eivät riitä. Tuluksen työntekijä työskentelee asiakkaan luona paikan päällä. Oma Tulus Service Point hoitaa viestinnän rutiinit. *

12 Syksy juuri oikea aika ottaa tulukset käyttöön! Kipinää bisnekseen! Ajankohtaista nyt: Viestinnän suunnittelu 2015 * Sosiaalinen media viestinnän työkaluksi * Sähköinen joulukirje Kysy lisää Pinninkatu 53 B, TAMPERE * Askonkatu 9 C, LAHTI *

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Optinet. Tehyn laaja verkkopalvelu yhdistää jäsenet. Optinet Oy:n ajankohtaislehti 2006. INTERNET-SIVUT kasvavat yrityksen mukana

Optinet. Tehyn laaja verkkopalvelu yhdistää jäsenet. Optinet Oy:n ajankohtaislehti 2006. INTERNET-SIVUT kasvavat yrityksen mukana Optinet Oy:n ajankohtaislehti 2006 Optinet INTERNET-SIVUT kasvavat yrityksen mukana VERKKOVIESTINNÄSTÄ irti maksimihyöty Tehyn laaja verkkopalvelu yhdistää jäsenet 8 Sisällys 12 18 3 4 6 8 10 12 14 16

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2013 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Maailma muuttuu, Eskoseni

lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2013 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Maailma muuttuu, Eskoseni lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2013 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Maailma muuttuu, Eskoseni pääväittämä Viestijöiden elettävä mukana median kiihtyvässä murroksessa Nimet SPIN,

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

N u m e r o 2 /2 0 1 4

N u m e r o 2 /2 0 1 4 N u m e r o 2 /2 0 1 4 7 8 14 ROHKEA UUDISTAJA Opetusta mittojen mukaan VUODEN 2014 NUORI YRITTÄJÄ Minua pelottavat pelot 12 VIISI VINKKIÄ OPETTAJILLE YHTEISTYÖ Kuinka kouluttaa kohti tuntematonta? Yrityskylä

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille

nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille nro 1/2014 viestintätoimisto vca:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille pääväittämä Visuaalisuus viehättää Keuruulaispoikien maaseudun uusyrittäjyydestä kertova video keräsi hetkessä

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 5 MUUTOSYHTIÖ PALVELUKSESSASI 6 TOIMITUSJOHTAJALTA 8 ARVOPOHJAMME 10 PALVELUMME 12 TYÖTAPAMME 14

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj

Vuosikertomus. Keskisuomalainen Oyj Vuosikertomus 2012 Keskisuomalainen Oyj Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 29.4.2013 Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Messukatu 10, Jyväskylä.

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä.

Yritys- Tarkkuuskiikarin jalat Refleksivaimentimet. Kotimaiset taitto-ovet Iistä. Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Joulukuu 3/2014 Kaikki samasta talosta RAKENTAJAN PARAS KAVERI! Kattavat palvelut ja toimitukset työmaallesi: Helppo ja edullinen kokonaisratkaisu! Pyydä tarjous: info@kaktk.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot