VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN"

Transkriptio

1 VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN Ahlmanin koulun säätiö/ahlmanin ammattiopisto Harri Paltila Harri Paltila Job (Facebook) Harri Paltila (Twitter, Linkedin, Google+)

2 Sisällys 1. Hankkeen tausta PYRI2 Hankkeen tavoitteet Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Yhteistyökumppanit ja tiedotus Hankkeen kuvaus Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Laitehankinnat... 16

3 1. Hankkeen tausta Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty yrittäjyyden opetusta viime vuosina voimakkaasti. Panostamme tekemällä oppimiseen ja opiskelijoiden verkostoitumiseen. Kahtena lukuvuonna kaikki aloittavien luokkien opiskelijat ovat osallistuneet ensimmäisellä kouluviikollaan NY24h - leirille toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on kuulunut pakollisiin tutkinnon osiin Maatalouden perustutkinnossa (Maaseutuyrittäminen 10 ov) vuodesta 2009 alkaen ja Puutarhatalouden perustutkinnoissa (Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov) 2010 alkaen. Tämän vuoden Pirkanmaan NY-aluefinaaliin osallistuneista 40 yrityksestä 13 oli Ahlmanilta. Yritysedustuksemme oli alueen suurin. Ahlmanilta nähdään Uskalla Yrittää -finaalissa Hämeenlinnassa kaksi yritystä: Hiidenpesä NY ja Hopottimet NY. Yrittäjyys on oppilaitoksellemme tärkeä painopistealue ja haluamme vahvistaa sitä edelleen. Haluamme olla merkittävä yrittäjyyden opetuksen tarjoaja Pirkanmaalla ja valtakunnassa. Haluamme kehittää ja tarjota yrittäjyysosaamistamme ja mallejamme myös muille koulutuksen järjestäjille. Pienten koulutuksen järjestäjien selkeänä haasteena on luoda opiskelijoilleen monipuolinen valinnaisten tutkinnon osien tarjotin. Oppilaitosyhteistyön avulla valinnaistarjotinta voitaisiin laajentaa myös yrittäjyysopintojen osalta. Tampereen palvelualan ammattiopisto ja Varalan Urheiluopisto ovat esittäneet kiinnostuksensa Ahlmanin ammattiopiston yrittäjyysopintoja kohtaan. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä voitaisiin lisätä myös yrittäjyysopintojen muodossa. Ahlmanin ammattiopisto on käynnistänyt neuvottelut siitä, kuinka Tampereen Steinerlukion ja Tampereen normaalikoulun lukion opiskelijat voisivat suorittaa Ahlman ammattiopiston tarjoamia yrittäjyysopintoja. Yrittäjyysopintojen tarjoamisen tärkeimpinä tavoitteinamme ovat opiskelijan työelämä- ja oppimisverkostojen vahvistaminen, opiskelijan aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden vahvistaminen sekä tärkeiden työelämätaitojen, kuten sosiaalisen median ja uusimman verkkoteknologian hallinta. Haluamme korostaa verkostoitumisen osaamista ja verkostotutkan kehittymistä

4 2. PYRI2 Hankkeen tavoitteet 2.1 Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskus toimii ammatti- ja lukio-opiskelijoiden yrittäjyysopintojen oppimiskeskuksena ja tukipaikkana. Pilvipajassa valmentaja kulkee opiskelijayritysten rinnalla lähija etäopetusta hyödyntäen. Etäopetuksen aikana opiskelijayrityksen kommunikoivat valmentajan kanssa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Pilvipaja tarjoaa opiskelijoille yrittäjyysopintojen ajaksi nykyaikaiset mobiilioppimisen välineet. Tätä tukemaan opiskelijoille annetaan tabletit tai kannettavat tietokoneet yrittäjyysopintojen ajaksi. Opiskelijayritysten muotoja voivat olla NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma, 4H-yrittäjyys, Ahlmanille perustettavassa osuuskunnassa työskenteleminen tai oma yritys (toiminimi, Oy, Ky, Ay). Hankkeen aikana yrittäjyyden opiskeluun kehitetään mobiilioppimisen, sosiaalisen median ja pilvioppimisen pedagogisia käytänteitä. Hankkeen aikana etsitään ratkaisuja etäopiskeluun liittyviin ongelmiin (kuten opintojen keskeyttäminen ja riittävän ohjauksen antaminen). 2.2 Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi 1.1 Luomme mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävän pedagogisen mallin kaikkiin perustutkintoihin: Yrittäjyys 10 ov Malli, jossa on pakollinen ammatillinen tutkinnon osa yrittäjyyteen liittyen (esimerkiksi Puutarhatalouden perustutkinto: Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov). Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa Perustutkintoon pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli, jossa ei ole pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen liittyen. Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa. 1.2 Luomme mallin siitä, kuinka muiden ammatillisten koulujen opiskelijat (tässä hankkeessa Varalan Urheiluopisto ja Tampereen palvelualan ammattiopisto) voisivat suorittaa yrittäjyysopinnot Ahlmanin ammattiopistolla Tarjotamme Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan opetusta Ahlmanin ammattiopiston, Varalan Urheiluopiston ja Tampereen palvelualan ammattiopiston opiskelijoille hankkeen toiminta-aikana

5 2.3 Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Luomme pedagogisen mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävä mallin siitä, kuinka lukiolaiset (tässä hankkeessa Tampereen Steinerlukio ja Tampereen Normaalikoulun lukio) voivat suorittaa Ahlmanin ammattiopistolla yrittäjyyden kurssin. Toteutamme hankkeen toiminta-aikana lukiolaisille suunnatun yrittäjyyden kurssin. 2.4 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Toimintaryhmä koostuu työelämän edustajista ja ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. 2.5 Yhteistyökumppanit ja tiedotus Haemme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita hankkeen aikana. Alusta alkaen hankkeen kehityksestä tiedotetaan avoimesti ja teemme toimintamme läpinäkyväksi. Hankkeen elinkaari dokumentoidaan sosiaalista mediaa hyödyntäen.

6 3. Hankkeen kuvaus 3.1 Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Rakennamme Ahlmanin ammattiopistolle joustavan ja muunneltavan Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskuksen, jossa käytössämme on uusin opetusteknologia. Pilvipajan fyysinen tila on muunneltavissa tarpeen mukaan ja pajan teknologia on siirrettävissä ja mukaan otettavissa. Siirreltävyyden ansiosta lähiopetus mahdollista viedä lähelle etäryhmää, silloin kun etäryhmä on oppilaitoksen ulkopuolelta. Paja toimii myös etäopetuskeskuksena, jossa on toimivat tilat ja laitteet verkon yli tapahtuvaan samanaikaisopetukseen, henkilökohtaiseen opetukseen videoneuvottelun avulla, nauhoitusten ja tallenteiden käsittelyyn ja verkostoitumiseen. Pilvipaja tarjoaa jokaiselle opiskelijayritykselle sormitietokoneen tai kannettavan tietokoneen. Paja antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden mobiilioppimiseen kaikille opiskelijoilleen. Mobiiliteknologia takaa toiminnan paikasta ja kellonajasta riippumatta. Yrittäjyysopintojen oppimisympäristöinä toimivat opiskelijayritykset ja perustettava osuuskunta. Opiskelijat toimivat yrityksissä ja yrittäjämäisesti opiskelun ajan. PYRI2:n pedagoginen malli nojaa yrittäjyyttä tukevan tiimioppimisen periaatteisiin. Opettajan rooli muuttuu valmentajaksi. Perustamme Ahlmanille osuuskunnan, jossa opiskelijat voivat työskennellä myös yrittäjämäisesti. Tähän liittyen olemme aloittaneet yhteistyön TOY-verkoston ja Tampereen osuustoimintakeskuksen kanssa. Kehitämme yhteistyössä verkostomme kanssa työvaltaisia oppimisympäristöjä. Pilvipajassa keskitymme erityisesti työelämälähtöiseen mobiilioppimiseen ja hankkeen aikana kehitämme erilaisten mobiililaitteiden hyödyntämistä tukevia käytänteitä. Tähtäämme opiskelijan aktiivisuuden ja sisäisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Hankkeemme ydintavoitteena on opiskelijan työllistyminen työmarkkinoille. Mobiiliteknologian hyödyntäminen on opetuksessa vielä vähäistä ja etäopiskeluun sisältyy paljon ongelmia. Opintojen keskeyttäminen, riittämätön ohjaus ja opiskelijoiden aktivoiminen ovat etäopiskelun merkittävimpiä ongelmakohtia. Hankkeen aikana haluamme kehittää hyviä käytänteitä etäopiskeluun ja panostaa etäopiskelun ohjaamiseen. Pidämme tärkeänä opiskelijoiden perehdyttämistä käytettävään teknologiaan. Tarkastelemme erityisesti lähituntien määrää suhteessa etäopiskeluun, yhteydenpitovälineitä ja malleja sekä palautteen aktiivista keräämistä läpi koko oppimisprosessin. Niin opiskelijoilta kuin opettajilta kerätyn palautteen perusteella päättelemme, millaiset käytänteet ja mallit johtavat parhaaseen oppimistulokseen.

7 Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuus Hankkeen aikana tutkimme Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuuksia. Lync on oppilaitokselle edullinen ohjelmisto, joka on osa Office Pro -pakettia. Lyncin avulla voidaan mm. pikaviestiä, videoneuvotella, etäopettaa ja ohjata opiskelijaa. Pilvipalveluiden hyödyntäminen opetuksessa Hankkeen aikana selvitämme eri pilvipalveluiden toimivuutta opetuksessa ja yhteisöllisessä tiedontuottamisessa. Tarkastelemme pilvipalvelu-ekosysteemien käyttöä verkostoitumisen muotona. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa Sosiaalinen media on merkittävä verkostoitumisen muoto ja yritystoiminnassa yhä tärkeämpi. Sosiaalisen median hallinta on oleellista työelämätaitojen kannalta. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa on opetuksessa edelleen vähäistä. Yksityiselämässään opiskelijamme käyttävät sosiaalista mediaa luonnollisena osana viestintää. Haluamme tuoda sosiaalisen median ja yhteisöllisen tiedontuottamisen myös luonnolliseksi osaksi tehokasta opiskelua. Sosiaalisen median käytön lisääntyessä myös yksityisyyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Niin opiskelijat kuin opettajat kokevat ongelmalliseksi siviilielämän ja työn erottamisen ja oman yksityisyytensä suojaamisen. Hankkeen aikana pohdimme toimivia ratkaisuja yksityisen ja julkisen profiilien luomiseen ja kiinnitämme erityishuomiota opiskelijoiden digitaaliseen jalanjälkeen. Hankkeen aikana kehitämme käytänteitä sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa. Selvitämme erityisesti Facebookin, Twitterin ja Linked inin opetuskäytön mahdollisuuksia. Tutustumme muihin hyödyllisiin sosiaalisen median välineisiin. E-portfolio Yrittäjyyden opintoja ja ylipäätään muitakin opintoja tukemaan hankimme oppilaitoksellemme e- portfoliopalvelun, jonka avulla opiskelija voi aktiivisesti täydentää portfoliotaan. Olemme neuvotelleet Kyvyt.fi -pilvipalvelun (Mahara) hankkimisesta. Palvelun avulla opiskelija voi jatkaa opintojen aikana muodostuneen portfolion päivitystä myös valmistumisensa jälkeen. E-portfolion käyttö on opiskelijalle ilmaista.

8 3.2 Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten välillä Hankeen aikana lisäämme yhteistyötä toisten ammatillisten oppilaitosten kanssa yrittäjyys-opintojen osalta. Tämä mahdollistaa useammalle opiskelijalle Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan sisällyttämisen yksilöllisiin opintopolkuihin. Tarjoamme Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Varalan Urheiluopiston opiskelijoille Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan lukuvuonna Alustavasti olemme neuvotelleet myös Varalan Urheiluopiston kanssa siitä, voisiko Varalan Urheiluopiston aloittavat opiskelijat osallistua Ahlmanilla järjestettävään aloittavien opiskelijoiden NY 24 h -leirille syksyllä Perustutkinnoissa määritelty tutkintoon osiin sisältyvä yrittäjyys 5 opintoviikkoa on sisällytetty Ahlmanin ammattiopistolla ammatillisten tutkinnon osien alle (NY24h -leiri, Ahlmanin perinteiset syysmarkkinat, työvaltaiset opetusmenetelmät/oppimisympäristöt). Tällä hetkellä tarjottavista perustutkinnoissa Ahlmanilla Maatalousalan- ja Puutarhatalouden perustutkintoihin kuuluu lisäksi pakolliset tutkinnon osat yrittäjyyteen liittyen (Maaseutuyrittäminen 10 ov ja Yrittäminen puutarhaalalla 10 ov). Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen ei ole. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan yrittäjyysopintojen osalta. Oppilaitosten on mahdollisuus tarjota valinnaistarjottimellaan opiskelijoilleen kaikissa perustutkinnoissa kohdassa Muut valinnaiset ammatillisessa perustutkinnossa Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osaa. Todellisuudessa kuitenkin pienten koulutuksen järjestäjien on mahdotonta laittaa tarjolle kaikkia valinnaisia tutkinnon osia. Jotta yrittäjyysopintoja voitaisiin tarjota laaja-alaisemmin myös pienten koulutuksen järjestäjien tarjottimella, on yhteistyö toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen aikana luomme ja toteutamme ammatilliseen perustutkinnon tutkinnon osaan Yrittäjyys 10 ov monistettavan mallin, jota pystytään tarjoamaan useamman eri koulutuksen järjestäjän opiskelijoille mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Tutkinnon osan opetus järjestetään yksilöllisesti opiskelijoiden aiemmat mahdolliset yrittäjyysopinnot huomioiden. Mallin avulla tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov voidaan sisällyttää niiden opiskelijoiden opintosuunnitelmaan, ketä yrittäjyysopinnot erityisesti kiinnostavat. Yrittäjyydenopinnoissa korostamme opiskelijan aktiivista roolia, verkostoitumisen merkitystä ja niiden kehittämistä sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä. Perimmäisenä tavoitteena on opiskelijan jatko-opintoihin pyrkiminen tai työllistyminen joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrityksenä. Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä Hankkeen aikana aloitamme yhteistyön Tampereen Steinerlukion sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun kanssa. Kehitämme ja tarjoamme lukio-opiskelijoille noin viiden opintoviikon yrittäjyysopinnot, jotka suoritetaan tiimi-oppimisen periaatteiden mukaisesti Ahlmanin

9 ammattiopiston johdolla Pilvipajassa lähiopetuksena ja mobiilitegnologiaa hyödyntäen etäopiskeluna. Opiskelijat perustavat yrityksen sekä luovat tuotteen tai palvelun ja toimivat yrittäjämäisesti verkostoituen yhden lukuvuoden ajan. Yhteistyö muiden vastaavien hankkeiden kanssa TOY- ja Kiltakoulut-hankkeet toimivat PYRI2-hankkeemme yhteistyökumppaneina. Jaamme tietoa ja kokemuksia hankkeen alusta lähtien ja tuomme toisillemme lisäarvoa sekä teemme vertaisarviointia. Olemme myös suoraan yhteydessä yksittäisiin ammatillisiin oppilaitoksiin hankkeiden sisällä. Laajennamme verkostojamme hankkeen aikana aktiivisesti.

10 3.3 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle Ohjausryhmä tai paremminkin toimintaryhmä muodostuu työelämän, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. Työelämän edustajat tuovat aktiivisesti viestejä työelämän tarpeista ja oppilaitosten edustajat vievät tietämystä uusista oppimisympäristöistä ja uusista pedagogisista käytänteistä työelämän edustajille. Toiminta tuo lisäarvoa kaikille. Ohjausryhmä ohjaa hanketta aktiivisesti alusta alkaen suunnitteluvaiheesta lähtien. PYRI2-HANKKEEN TOIMINTARYHMÄ o Apulaispormestari Leena Kostiainen, Tampereen kaupunki o Tiedottaja Pasi Pihlava, Kesko Oyj o Mirja Taipale, Tampereen osuustoimintakeskus o Asiantuntija Johanna Kaplas, EK o Toimitusjohtaja/yrittäjä Jussi Parviainen, Hub Tampere Oy o Toimitusjohtaja/yrittäjä Petri Löppönen, Garcon Oy o Apulaisrehtori Taina Eweiss, Ahlmanin ammattiopisto o Yrittäjyysopettaja Pentti Koivisto, Sammon lukio o Varalan Urheiluopiston edustaja o Tampereen palvelualan ammattiopiston edustaja o Rehtori Maria Kaunisvesi, Tampereen Steinerlukio o Tampereen yliopiston normaalikoulun edustaja o Yrittäjyysopettaja, hankkeen projektipäällikkö Harri Paltila, Ahlmanin koulun Säätiö

11 4. PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat osallistuvien koulutusorganisaatioiden yrittäjyyden opiskelijat, henkilökunta sekä verkostot. Hankkeen avulla verkko- ja etäopetuksen välineitä tuodaan tutuksi ja niiden käyttö vakiinnutetaan osaksi yrittäjyysopetusta. Opiskelijat voivat toteuttaa yritystoimintaa synnyttäviä oppimisen malleja yhdistämällä niitä ammatillisten opintojensa kanssa.

12 5. Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Ahlmanin koulun Säätiön ylläpitämällä Ahlmanilla toimivat Ahlmanin ammattiopisto (nuorisokoulutus), Ahlman-instituutti (aikuiskoulutus) ja kokous- ja majoituspalveluihin erikoistunut Ahlmanin Kartano. Oppilaitos on perustettu vuonna 1904, jolloin se aloitti kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Yli satavuotiaan historian aikana on oppilaitos muuttunut monien eri vaiheiden kautta kuitenkin niin, että maamies- ja emäntäkoulun perinteet ovat edelleen näkyvissä niin koulutuslinjoissa, kuin tavoissa toimia ja arvostaa vanhaa perinnettä. Ahlmanilla yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla pitkät perinteet ja uuden kehittäminen. Oppimisen, kasvun ja kehityksen rinnalla Ahlman liputtaa suomalaisten alkuperäisrotujen säilyttämisen, lähiruoan, aitojen makujen, kestävä kehityksen ja paikallisen pienyrittäjyyden puolesta. Ahlmanin ammattiopisto järjestää ammatillista koulutusta kukka- ja puutarhakaupan, eläintenhoitajien, tarjoilijoiden ja kokkien koulutusohjelmissa. Tämän lisäksi Ahlmanilla on erityislupa Ammatilliseen koulutuksen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, ammattistarttiin. Ahlmanin modernit oppimisympäristöt tarjoavat monia mahdollisuuksia ammatin hankkimiseen. Oppilaitoksessa on voimakkaasti panostettu viime vuosina työelämälähtöisten oppimisympäristöjen rakentamiseen. Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittämis- ja monipuolistamishanke tukisi hienosti yrittäjyysopintojen Pilvipaja-oppimisympäristön muodostumista. Ahlmanilla aikuiskoulutuksessa on pitkät perinteet yrittäjyyden opetuksessa. Oppilaitoksessa on ollut Yrittäjän ammattitutkinnon järjestämissopimus lähtien. Järjestämissopimukset on uusittu aina tutkinnon perusteitten muututtua. Ahlman-instituutti on tarjonnut vuodesta 1995 asti yrittäjille valmistavaa koulutusta ja toiminut tutkintojen vastaanottajana (mm. TE-keskuksen järjestämät Naisyrittäjäkurssit , Maaseutuyrittäjän startti-koulutus 1995 alkaen, kahvila-pitopalveluyrittäjien koulutus 1999 alkaen). Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty myös yrittäjyyden opetusta voimakkaasti vuodesta 2009 lähtien. Kaikki aloittavien luokkien opiskelijat suorittavat ensimmäisellä kouluviikolla NY24h -leirin toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. Puutarhatalouden ja Maatalouden pakollisissa ammatillisissa tutkinnon osassa Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov ja Maaseutuyrittäminen 10 ov opiskelijat toimivat yrittäjämäisesti NY Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti yhden lukuvuoden ajan. Yrittäjyyden polkua vahvistamaan opiskelijoille halutaan tarjota lisäksi kolmantena opiskeluvuonna valinnainen tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov. Tämä palvelee erityisesti niitä opiskelijoita, jotka mielivät yrittäjäksi..

13 6. Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Pilvipaja -yrittäjyysoppimiskeskuksen ja osuuskunnan toiminnan lanseeraaminen Pedagogisten käytänteiden malli mobiiliteknologian, sosiaalisen median ja pilvioppimisen käyttöön yrittäjyyden opetuksessa ja ratkaisuja etäopiskelun epäkohtien poistamiseen. Ammatillisten oppilaitosten yhteistyön ja toisilta oppimisen lisääminen yrittäjyysopintojen osalta Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osan suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli lukio-opiskelijoille yrittäjyyden kurssin suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Yhteistyöryhmän ja verkostojen kehittyminen ja hyvien käytänteiden leviäminen oppilaitoksiin, joissa ollaan vasta yrittäjyyden polun alussa. Opiskelijoiden aktiivisuuden ja työelämäverkostoitumisen lisääntyminen, oman alan työllistymisen nopeutuminen

14 7. Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Sähköinen arviointikaavake yrittäjyysopintoihin liittyen, jonka opiskelijat täyttävät. Palautteessa keskitytään tutkinnon osan/kurssin ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen sekä kaikkiin niihin mobiiliohjauksen käytänteisiin, joita hankkeessa on hyödynnetty. Hankkeen toimijoiden omat arvioinnit Toiminta-/Ohjausryhmän antama arviointi Muiden samaan aikaan toiminnassa olevien hankkeiden vertaisarviointi ja keskustelu

15 8. Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Tiedotamme aktiivisesti hankkeen alusta lähtien hankkeen etenemisestä ja haemme vertaistukea ja palautetta alan ammattilaisilta Suomessa ja mahdollisesti kansainvälisesti sosiaalisen median kautta. Hankkeessa työskentelevien omien verkostojen hyödyntäminen on tärkeää tiedon leviämiseksi. Teemme hankkeelle omat Facebook, Twitter ja Google+ -sivut. Kommentoimme myös Linkedinissä kokemuksiamme. Facebook-sivu: Google+:? Laitamme tietoa ja kokemuksia eteenpäin mm. Twitterissä, Facebookissa sekä Linkedinissä. Esimerkiksi Facebook-ryhmissä Tablet-laitteet opetuksessa sekä Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa ovat mukana ne suomalaiset, jotka tällä hetkellä kehittävät aktiivisesti mobiiliteknologiaa. Twitterin ja Linkedinin kautta on mahdollista tavoittaa kansainvälinen verkosto. Perustamme hankkeelle blogin Mukana olevien yhteistyöverkostojen kautta heidän sidosryhmilleen. Kaikki hankkeessa mukana olevat hyödyntävät verkostojaan tuloksista tiedottamiseen. Ohjausryhmän kautta tieto leviää työelämän toimijoille Hankeyhteistyön kautta Luennot ja seminaarit otamme aktiivisesti yhteyttä oppilaitoksen omiin verkostoihin ja kerromme hankkeestamme

16 9. Laitehankinnat Kosketustaulu Videoprojektori Dokumenttikamera 20 kpl tabletteja Kyvyt.fi/e-portfolio-ohjelma

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu)

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) PILVIPAJA YRITILA Rakensimme uudet yrittäjyyden oppimistilat Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) Tilan on tarkoituksena

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia AHLMAN yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta Maaseutu keskellä kaupunkia tasokasta koulutusta, aidot työelämälähtöiset oppimisympäristöt

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä hanke. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Arvioinnin

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Virtuaaliluokkahankkeen kokous

Virtuaaliluokkahankkeen kokous Virtuaaliluokkahankkeen kokous 8.10.2009 ISOverstaan virtuaaliluokka hanke (lukiot) Prosessin painopistealueet kussakin hankkeessa 1.1.2008-20 pilottilukiota - Mediapalvelimen pystyttäminen ja testaaminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

AVOIMET AMMATILLISET OPINNOT

AVOIMET AMMATILLISET OPINNOT 1 AVOIMET AMMATILLISET OPINNOT KOULUTUSTARJOTINMALLI 2 AVOIMET AMMATILLISET OPINNOT PROJEKTIRYHMÄ TAMMIKUU 2017 SISÄLTÖ 4 Visio avointen ammatillisten opintojen koulutustarjottimesta 6 Edut opiskelijan

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö ja tavoitteet:

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Koulu 3.0 Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus

Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Miten työllistymisen laatua arvioidaan? yliopistojen maisteriuraseurannan tulosten julkistustilaisuus 3.5.2017 Mihin tarkoitukseen uraseuranta? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Määräys 62/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Kalatalouden perustutkinto Määräys 46/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Kalatalouden perustutkinto Määräys 46/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Kalatalouden perustutkinto Määräys 46/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Digiopit verraten hyvää

Digiopit verraten hyvää Digiopit verraten hyvää Koulutuksen järjestäjä: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/ylä-savon ammattiopisto Yhteyshenkilöt: Riina Huttunen, hankepäällikkö, riina.huttunen@ysao.fi 0400-793129 Hankevastaava: Tuovi

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina Työllistymisen seminaari 30.8.2017 Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 22.9.2017 Toimintamme lähtee

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana

Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana Zoomin koulutustilaisuudet syksyllä 2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö ja tavoitteet:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro 2.12.2013 Leena Mäkelä Pirkanmaalle syntyi 1.1.2013 Tredu Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä PIRKO yhdistyivät vuoden alussa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot