VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN"

Transkriptio

1 VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN Ahlmanin koulun säätiö/ahlmanin ammattiopisto Harri Paltila Harri Paltila Job (Facebook) Harri Paltila (Twitter, Linkedin, Google+)

2 Sisällys 1. Hankkeen tausta PYRI2 Hankkeen tavoitteet Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Yhteistyökumppanit ja tiedotus Hankkeen kuvaus Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Laitehankinnat... 16

3 1. Hankkeen tausta Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty yrittäjyyden opetusta viime vuosina voimakkaasti. Panostamme tekemällä oppimiseen ja opiskelijoiden verkostoitumiseen. Kahtena lukuvuonna kaikki aloittavien luokkien opiskelijat ovat osallistuneet ensimmäisellä kouluviikollaan NY24h - leirille toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on kuulunut pakollisiin tutkinnon osiin Maatalouden perustutkinnossa (Maaseutuyrittäminen 10 ov) vuodesta 2009 alkaen ja Puutarhatalouden perustutkinnoissa (Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov) 2010 alkaen. Tämän vuoden Pirkanmaan NY-aluefinaaliin osallistuneista 40 yrityksestä 13 oli Ahlmanilta. Yritysedustuksemme oli alueen suurin. Ahlmanilta nähdään Uskalla Yrittää -finaalissa Hämeenlinnassa kaksi yritystä: Hiidenpesä NY ja Hopottimet NY. Yrittäjyys on oppilaitoksellemme tärkeä painopistealue ja haluamme vahvistaa sitä edelleen. Haluamme olla merkittävä yrittäjyyden opetuksen tarjoaja Pirkanmaalla ja valtakunnassa. Haluamme kehittää ja tarjota yrittäjyysosaamistamme ja mallejamme myös muille koulutuksen järjestäjille. Pienten koulutuksen järjestäjien selkeänä haasteena on luoda opiskelijoilleen monipuolinen valinnaisten tutkinnon osien tarjotin. Oppilaitosyhteistyön avulla valinnaistarjotinta voitaisiin laajentaa myös yrittäjyysopintojen osalta. Tampereen palvelualan ammattiopisto ja Varalan Urheiluopisto ovat esittäneet kiinnostuksensa Ahlmanin ammattiopiston yrittäjyysopintoja kohtaan. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä voitaisiin lisätä myös yrittäjyysopintojen muodossa. Ahlmanin ammattiopisto on käynnistänyt neuvottelut siitä, kuinka Tampereen Steinerlukion ja Tampereen normaalikoulun lukion opiskelijat voisivat suorittaa Ahlman ammattiopiston tarjoamia yrittäjyysopintoja. Yrittäjyysopintojen tarjoamisen tärkeimpinä tavoitteinamme ovat opiskelijan työelämä- ja oppimisverkostojen vahvistaminen, opiskelijan aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden vahvistaminen sekä tärkeiden työelämätaitojen, kuten sosiaalisen median ja uusimman verkkoteknologian hallinta. Haluamme korostaa verkostoitumisen osaamista ja verkostotutkan kehittymistä

4 2. PYRI2 Hankkeen tavoitteet 2.1 Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskus toimii ammatti- ja lukio-opiskelijoiden yrittäjyysopintojen oppimiskeskuksena ja tukipaikkana. Pilvipajassa valmentaja kulkee opiskelijayritysten rinnalla lähija etäopetusta hyödyntäen. Etäopetuksen aikana opiskelijayrityksen kommunikoivat valmentajan kanssa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Pilvipaja tarjoaa opiskelijoille yrittäjyysopintojen ajaksi nykyaikaiset mobiilioppimisen välineet. Tätä tukemaan opiskelijoille annetaan tabletit tai kannettavat tietokoneet yrittäjyysopintojen ajaksi. Opiskelijayritysten muotoja voivat olla NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma, 4H-yrittäjyys, Ahlmanille perustettavassa osuuskunnassa työskenteleminen tai oma yritys (toiminimi, Oy, Ky, Ay). Hankkeen aikana yrittäjyyden opiskeluun kehitetään mobiilioppimisen, sosiaalisen median ja pilvioppimisen pedagogisia käytänteitä. Hankkeen aikana etsitään ratkaisuja etäopiskeluun liittyviin ongelmiin (kuten opintojen keskeyttäminen ja riittävän ohjauksen antaminen). 2.2 Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi 1.1 Luomme mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävän pedagogisen mallin kaikkiin perustutkintoihin: Yrittäjyys 10 ov Malli, jossa on pakollinen ammatillinen tutkinnon osa yrittäjyyteen liittyen (esimerkiksi Puutarhatalouden perustutkinto: Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov). Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa Perustutkintoon pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli, jossa ei ole pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen liittyen. Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa. 1.2 Luomme mallin siitä, kuinka muiden ammatillisten koulujen opiskelijat (tässä hankkeessa Varalan Urheiluopisto ja Tampereen palvelualan ammattiopisto) voisivat suorittaa yrittäjyysopinnot Ahlmanin ammattiopistolla Tarjotamme Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan opetusta Ahlmanin ammattiopiston, Varalan Urheiluopiston ja Tampereen palvelualan ammattiopiston opiskelijoille hankkeen toiminta-aikana

5 2.3 Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Luomme pedagogisen mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävä mallin siitä, kuinka lukiolaiset (tässä hankkeessa Tampereen Steinerlukio ja Tampereen Normaalikoulun lukio) voivat suorittaa Ahlmanin ammattiopistolla yrittäjyyden kurssin. Toteutamme hankkeen toiminta-aikana lukiolaisille suunnatun yrittäjyyden kurssin. 2.4 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Toimintaryhmä koostuu työelämän edustajista ja ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. 2.5 Yhteistyökumppanit ja tiedotus Haemme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita hankkeen aikana. Alusta alkaen hankkeen kehityksestä tiedotetaan avoimesti ja teemme toimintamme läpinäkyväksi. Hankkeen elinkaari dokumentoidaan sosiaalista mediaa hyödyntäen.

6 3. Hankkeen kuvaus 3.1 Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Rakennamme Ahlmanin ammattiopistolle joustavan ja muunneltavan Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskuksen, jossa käytössämme on uusin opetusteknologia. Pilvipajan fyysinen tila on muunneltavissa tarpeen mukaan ja pajan teknologia on siirrettävissä ja mukaan otettavissa. Siirreltävyyden ansiosta lähiopetus mahdollista viedä lähelle etäryhmää, silloin kun etäryhmä on oppilaitoksen ulkopuolelta. Paja toimii myös etäopetuskeskuksena, jossa on toimivat tilat ja laitteet verkon yli tapahtuvaan samanaikaisopetukseen, henkilökohtaiseen opetukseen videoneuvottelun avulla, nauhoitusten ja tallenteiden käsittelyyn ja verkostoitumiseen. Pilvipaja tarjoaa jokaiselle opiskelijayritykselle sormitietokoneen tai kannettavan tietokoneen. Paja antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden mobiilioppimiseen kaikille opiskelijoilleen. Mobiiliteknologia takaa toiminnan paikasta ja kellonajasta riippumatta. Yrittäjyysopintojen oppimisympäristöinä toimivat opiskelijayritykset ja perustettava osuuskunta. Opiskelijat toimivat yrityksissä ja yrittäjämäisesti opiskelun ajan. PYRI2:n pedagoginen malli nojaa yrittäjyyttä tukevan tiimioppimisen periaatteisiin. Opettajan rooli muuttuu valmentajaksi. Perustamme Ahlmanille osuuskunnan, jossa opiskelijat voivat työskennellä myös yrittäjämäisesti. Tähän liittyen olemme aloittaneet yhteistyön TOY-verkoston ja Tampereen osuustoimintakeskuksen kanssa. Kehitämme yhteistyössä verkostomme kanssa työvaltaisia oppimisympäristöjä. Pilvipajassa keskitymme erityisesti työelämälähtöiseen mobiilioppimiseen ja hankkeen aikana kehitämme erilaisten mobiililaitteiden hyödyntämistä tukevia käytänteitä. Tähtäämme opiskelijan aktiivisuuden ja sisäisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Hankkeemme ydintavoitteena on opiskelijan työllistyminen työmarkkinoille. Mobiiliteknologian hyödyntäminen on opetuksessa vielä vähäistä ja etäopiskeluun sisältyy paljon ongelmia. Opintojen keskeyttäminen, riittämätön ohjaus ja opiskelijoiden aktivoiminen ovat etäopiskelun merkittävimpiä ongelmakohtia. Hankkeen aikana haluamme kehittää hyviä käytänteitä etäopiskeluun ja panostaa etäopiskelun ohjaamiseen. Pidämme tärkeänä opiskelijoiden perehdyttämistä käytettävään teknologiaan. Tarkastelemme erityisesti lähituntien määrää suhteessa etäopiskeluun, yhteydenpitovälineitä ja malleja sekä palautteen aktiivista keräämistä läpi koko oppimisprosessin. Niin opiskelijoilta kuin opettajilta kerätyn palautteen perusteella päättelemme, millaiset käytänteet ja mallit johtavat parhaaseen oppimistulokseen.

7 Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuus Hankkeen aikana tutkimme Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuuksia. Lync on oppilaitokselle edullinen ohjelmisto, joka on osa Office Pro -pakettia. Lyncin avulla voidaan mm. pikaviestiä, videoneuvotella, etäopettaa ja ohjata opiskelijaa. Pilvipalveluiden hyödyntäminen opetuksessa Hankkeen aikana selvitämme eri pilvipalveluiden toimivuutta opetuksessa ja yhteisöllisessä tiedontuottamisessa. Tarkastelemme pilvipalvelu-ekosysteemien käyttöä verkostoitumisen muotona. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa Sosiaalinen media on merkittävä verkostoitumisen muoto ja yritystoiminnassa yhä tärkeämpi. Sosiaalisen median hallinta on oleellista työelämätaitojen kannalta. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa on opetuksessa edelleen vähäistä. Yksityiselämässään opiskelijamme käyttävät sosiaalista mediaa luonnollisena osana viestintää. Haluamme tuoda sosiaalisen median ja yhteisöllisen tiedontuottamisen myös luonnolliseksi osaksi tehokasta opiskelua. Sosiaalisen median käytön lisääntyessä myös yksityisyyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Niin opiskelijat kuin opettajat kokevat ongelmalliseksi siviilielämän ja työn erottamisen ja oman yksityisyytensä suojaamisen. Hankkeen aikana pohdimme toimivia ratkaisuja yksityisen ja julkisen profiilien luomiseen ja kiinnitämme erityishuomiota opiskelijoiden digitaaliseen jalanjälkeen. Hankkeen aikana kehitämme käytänteitä sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa. Selvitämme erityisesti Facebookin, Twitterin ja Linked inin opetuskäytön mahdollisuuksia. Tutustumme muihin hyödyllisiin sosiaalisen median välineisiin. E-portfolio Yrittäjyyden opintoja ja ylipäätään muitakin opintoja tukemaan hankimme oppilaitoksellemme e- portfoliopalvelun, jonka avulla opiskelija voi aktiivisesti täydentää portfoliotaan. Olemme neuvotelleet Kyvyt.fi -pilvipalvelun (Mahara) hankkimisesta. Palvelun avulla opiskelija voi jatkaa opintojen aikana muodostuneen portfolion päivitystä myös valmistumisensa jälkeen. E-portfolion käyttö on opiskelijalle ilmaista.

8 3.2 Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten välillä Hankeen aikana lisäämme yhteistyötä toisten ammatillisten oppilaitosten kanssa yrittäjyys-opintojen osalta. Tämä mahdollistaa useammalle opiskelijalle Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan sisällyttämisen yksilöllisiin opintopolkuihin. Tarjoamme Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Varalan Urheiluopiston opiskelijoille Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan lukuvuonna Alustavasti olemme neuvotelleet myös Varalan Urheiluopiston kanssa siitä, voisiko Varalan Urheiluopiston aloittavat opiskelijat osallistua Ahlmanilla järjestettävään aloittavien opiskelijoiden NY 24 h -leirille syksyllä Perustutkinnoissa määritelty tutkintoon osiin sisältyvä yrittäjyys 5 opintoviikkoa on sisällytetty Ahlmanin ammattiopistolla ammatillisten tutkinnon osien alle (NY24h -leiri, Ahlmanin perinteiset syysmarkkinat, työvaltaiset opetusmenetelmät/oppimisympäristöt). Tällä hetkellä tarjottavista perustutkinnoissa Ahlmanilla Maatalousalan- ja Puutarhatalouden perustutkintoihin kuuluu lisäksi pakolliset tutkinnon osat yrittäjyyteen liittyen (Maaseutuyrittäminen 10 ov ja Yrittäminen puutarhaalalla 10 ov). Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen ei ole. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan yrittäjyysopintojen osalta. Oppilaitosten on mahdollisuus tarjota valinnaistarjottimellaan opiskelijoilleen kaikissa perustutkinnoissa kohdassa Muut valinnaiset ammatillisessa perustutkinnossa Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osaa. Todellisuudessa kuitenkin pienten koulutuksen järjestäjien on mahdotonta laittaa tarjolle kaikkia valinnaisia tutkinnon osia. Jotta yrittäjyysopintoja voitaisiin tarjota laaja-alaisemmin myös pienten koulutuksen järjestäjien tarjottimella, on yhteistyö toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen aikana luomme ja toteutamme ammatilliseen perustutkinnon tutkinnon osaan Yrittäjyys 10 ov monistettavan mallin, jota pystytään tarjoamaan useamman eri koulutuksen järjestäjän opiskelijoille mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Tutkinnon osan opetus järjestetään yksilöllisesti opiskelijoiden aiemmat mahdolliset yrittäjyysopinnot huomioiden. Mallin avulla tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov voidaan sisällyttää niiden opiskelijoiden opintosuunnitelmaan, ketä yrittäjyysopinnot erityisesti kiinnostavat. Yrittäjyydenopinnoissa korostamme opiskelijan aktiivista roolia, verkostoitumisen merkitystä ja niiden kehittämistä sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä. Perimmäisenä tavoitteena on opiskelijan jatko-opintoihin pyrkiminen tai työllistyminen joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrityksenä. Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä Hankkeen aikana aloitamme yhteistyön Tampereen Steinerlukion sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun kanssa. Kehitämme ja tarjoamme lukio-opiskelijoille noin viiden opintoviikon yrittäjyysopinnot, jotka suoritetaan tiimi-oppimisen periaatteiden mukaisesti Ahlmanin

9 ammattiopiston johdolla Pilvipajassa lähiopetuksena ja mobiilitegnologiaa hyödyntäen etäopiskeluna. Opiskelijat perustavat yrityksen sekä luovat tuotteen tai palvelun ja toimivat yrittäjämäisesti verkostoituen yhden lukuvuoden ajan. Yhteistyö muiden vastaavien hankkeiden kanssa TOY- ja Kiltakoulut-hankkeet toimivat PYRI2-hankkeemme yhteistyökumppaneina. Jaamme tietoa ja kokemuksia hankkeen alusta lähtien ja tuomme toisillemme lisäarvoa sekä teemme vertaisarviointia. Olemme myös suoraan yhteydessä yksittäisiin ammatillisiin oppilaitoksiin hankkeiden sisällä. Laajennamme verkostojamme hankkeen aikana aktiivisesti.

10 3.3 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle Ohjausryhmä tai paremminkin toimintaryhmä muodostuu työelämän, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. Työelämän edustajat tuovat aktiivisesti viestejä työelämän tarpeista ja oppilaitosten edustajat vievät tietämystä uusista oppimisympäristöistä ja uusista pedagogisista käytänteistä työelämän edustajille. Toiminta tuo lisäarvoa kaikille. Ohjausryhmä ohjaa hanketta aktiivisesti alusta alkaen suunnitteluvaiheesta lähtien. PYRI2-HANKKEEN TOIMINTARYHMÄ o Apulaispormestari Leena Kostiainen, Tampereen kaupunki o Tiedottaja Pasi Pihlava, Kesko Oyj o Mirja Taipale, Tampereen osuustoimintakeskus o Asiantuntija Johanna Kaplas, EK o Toimitusjohtaja/yrittäjä Jussi Parviainen, Hub Tampere Oy o Toimitusjohtaja/yrittäjä Petri Löppönen, Garcon Oy o Apulaisrehtori Taina Eweiss, Ahlmanin ammattiopisto o Yrittäjyysopettaja Pentti Koivisto, Sammon lukio o Varalan Urheiluopiston edustaja o Tampereen palvelualan ammattiopiston edustaja o Rehtori Maria Kaunisvesi, Tampereen Steinerlukio o Tampereen yliopiston normaalikoulun edustaja o Yrittäjyysopettaja, hankkeen projektipäällikkö Harri Paltila, Ahlmanin koulun Säätiö

11 4. PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat osallistuvien koulutusorganisaatioiden yrittäjyyden opiskelijat, henkilökunta sekä verkostot. Hankkeen avulla verkko- ja etäopetuksen välineitä tuodaan tutuksi ja niiden käyttö vakiinnutetaan osaksi yrittäjyysopetusta. Opiskelijat voivat toteuttaa yritystoimintaa synnyttäviä oppimisen malleja yhdistämällä niitä ammatillisten opintojensa kanssa.

12 5. Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Ahlmanin koulun Säätiön ylläpitämällä Ahlmanilla toimivat Ahlmanin ammattiopisto (nuorisokoulutus), Ahlman-instituutti (aikuiskoulutus) ja kokous- ja majoituspalveluihin erikoistunut Ahlmanin Kartano. Oppilaitos on perustettu vuonna 1904, jolloin se aloitti kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Yli satavuotiaan historian aikana on oppilaitos muuttunut monien eri vaiheiden kautta kuitenkin niin, että maamies- ja emäntäkoulun perinteet ovat edelleen näkyvissä niin koulutuslinjoissa, kuin tavoissa toimia ja arvostaa vanhaa perinnettä. Ahlmanilla yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla pitkät perinteet ja uuden kehittäminen. Oppimisen, kasvun ja kehityksen rinnalla Ahlman liputtaa suomalaisten alkuperäisrotujen säilyttämisen, lähiruoan, aitojen makujen, kestävä kehityksen ja paikallisen pienyrittäjyyden puolesta. Ahlmanin ammattiopisto järjestää ammatillista koulutusta kukka- ja puutarhakaupan, eläintenhoitajien, tarjoilijoiden ja kokkien koulutusohjelmissa. Tämän lisäksi Ahlmanilla on erityislupa Ammatilliseen koulutuksen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, ammattistarttiin. Ahlmanin modernit oppimisympäristöt tarjoavat monia mahdollisuuksia ammatin hankkimiseen. Oppilaitoksessa on voimakkaasti panostettu viime vuosina työelämälähtöisten oppimisympäristöjen rakentamiseen. Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittämis- ja monipuolistamishanke tukisi hienosti yrittäjyysopintojen Pilvipaja-oppimisympäristön muodostumista. Ahlmanilla aikuiskoulutuksessa on pitkät perinteet yrittäjyyden opetuksessa. Oppilaitoksessa on ollut Yrittäjän ammattitutkinnon järjestämissopimus lähtien. Järjestämissopimukset on uusittu aina tutkinnon perusteitten muututtua. Ahlman-instituutti on tarjonnut vuodesta 1995 asti yrittäjille valmistavaa koulutusta ja toiminut tutkintojen vastaanottajana (mm. TE-keskuksen järjestämät Naisyrittäjäkurssit , Maaseutuyrittäjän startti-koulutus 1995 alkaen, kahvila-pitopalveluyrittäjien koulutus 1999 alkaen). Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty myös yrittäjyyden opetusta voimakkaasti vuodesta 2009 lähtien. Kaikki aloittavien luokkien opiskelijat suorittavat ensimmäisellä kouluviikolla NY24h -leirin toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. Puutarhatalouden ja Maatalouden pakollisissa ammatillisissa tutkinnon osassa Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov ja Maaseutuyrittäminen 10 ov opiskelijat toimivat yrittäjämäisesti NY Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti yhden lukuvuoden ajan. Yrittäjyyden polkua vahvistamaan opiskelijoille halutaan tarjota lisäksi kolmantena opiskeluvuonna valinnainen tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov. Tämä palvelee erityisesti niitä opiskelijoita, jotka mielivät yrittäjäksi..

13 6. Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Pilvipaja -yrittäjyysoppimiskeskuksen ja osuuskunnan toiminnan lanseeraaminen Pedagogisten käytänteiden malli mobiiliteknologian, sosiaalisen median ja pilvioppimisen käyttöön yrittäjyyden opetuksessa ja ratkaisuja etäopiskelun epäkohtien poistamiseen. Ammatillisten oppilaitosten yhteistyön ja toisilta oppimisen lisääminen yrittäjyysopintojen osalta Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osan suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli lukio-opiskelijoille yrittäjyyden kurssin suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Yhteistyöryhmän ja verkostojen kehittyminen ja hyvien käytänteiden leviäminen oppilaitoksiin, joissa ollaan vasta yrittäjyyden polun alussa. Opiskelijoiden aktiivisuuden ja työelämäverkostoitumisen lisääntyminen, oman alan työllistymisen nopeutuminen

14 7. Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Sähköinen arviointikaavake yrittäjyysopintoihin liittyen, jonka opiskelijat täyttävät. Palautteessa keskitytään tutkinnon osan/kurssin ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen sekä kaikkiin niihin mobiiliohjauksen käytänteisiin, joita hankkeessa on hyödynnetty. Hankkeen toimijoiden omat arvioinnit Toiminta-/Ohjausryhmän antama arviointi Muiden samaan aikaan toiminnassa olevien hankkeiden vertaisarviointi ja keskustelu

15 8. Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Tiedotamme aktiivisesti hankkeen alusta lähtien hankkeen etenemisestä ja haemme vertaistukea ja palautetta alan ammattilaisilta Suomessa ja mahdollisesti kansainvälisesti sosiaalisen median kautta. Hankkeessa työskentelevien omien verkostojen hyödyntäminen on tärkeää tiedon leviämiseksi. Teemme hankkeelle omat Facebook, Twitter ja Google+ -sivut. Kommentoimme myös Linkedinissä kokemuksiamme. Facebook-sivu: Google+:? Laitamme tietoa ja kokemuksia eteenpäin mm. Twitterissä, Facebookissa sekä Linkedinissä. Esimerkiksi Facebook-ryhmissä Tablet-laitteet opetuksessa sekä Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa ovat mukana ne suomalaiset, jotka tällä hetkellä kehittävät aktiivisesti mobiiliteknologiaa. Twitterin ja Linkedinin kautta on mahdollista tavoittaa kansainvälinen verkosto. Perustamme hankkeelle blogin Mukana olevien yhteistyöverkostojen kautta heidän sidosryhmilleen. Kaikki hankkeessa mukana olevat hyödyntävät verkostojaan tuloksista tiedottamiseen. Ohjausryhmän kautta tieto leviää työelämän toimijoille Hankeyhteistyön kautta Luennot ja seminaarit otamme aktiivisesti yhteyttä oppilaitoksen omiin verkostoihin ja kerromme hankkeestamme

16 9. Laitehankinnat Kosketustaulu Videoprojektori Dokumenttikamera 20 kpl tabletteja Kyvyt.fi/e-portfolio-ohjelma

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu)

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) PILVIPAJA YRITILA Rakensimme uudet yrittäjyyden oppimistilat Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) Tilan on tarkoituksena

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia

AHLMAN. yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Maaseutu keskellä kaupunkia AHLMAN yksityinen koulutus- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta Maaseutu keskellä kaupunkia tasokasta koulutusta, aidot työelämälähtöiset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN Tämä arviointikriteeristö on tarkoitettu oppimisympäristöjen laadun varmistuksen ja kehittämisen tueksi itsearviointia ja/tai vertaisarviointia

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa

Koulu 3.0. Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Koulu 3.0 Sosiaalisen median hyödyntäminen perusopetuksessa Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on etsiä ja löytää pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja sosiaalisen median välineiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA

ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA ETÄOPISKELUN VOIMA PIENTEN RYHMIEN OPISKELUSSA TIEKE, HELSINKI vaikuta ja vaikutu 09.10.2008 Lauri Pirkkalainen Konneveden lukio Lukioiden virtuaaliverkosto http://www.peda.net/veraja/pienetlukiot KONNEVEDE

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELUT

OPPIJAN VERKKOPALVELUT OPPIJA VERKKOPALVELUT eperusteet ehops Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy Winova 5.6.2014 1 Loogisen tason kansallinen oppijan verkkopalveluarkkitehtuuri 2 Kansalliset oppijan palvelut Käyttöönoton

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Polkuja läpäisyn tehostamiseen III. Hankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä.

Polkuja läpäisyn tehostamiseen III. Hankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä. Polkuja läpäisyn tehostamiseen III Hankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä ja lisätä opintojen läpäisyä. Polkuja läpäisyn tehostamiseen III Hankkeen yhdistävänä tavoitteena on hyödyntää

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Digiopit verraten hyvää

Digiopit verraten hyvää Digiopit verraten hyvää Koulutuksen järjestäjä: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/ylä-savon ammattiopisto Yhteyshenkilöt: Riina Huttunen, hankepäällikkö, riina.huttunen@ysao.fi 0400-793129 Hankevastaava: Tuovi

Lisätiedot

5.11.2015. Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

5.11.2015. Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto 5.11.2015 Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 4.11.2015 Lappeenranta Leila Arponen, 1 2 ORIVEDEN OPISTOYKSIKKÖ Koulutie 5 35300 Orivesi TAMPEREEN YKSIKKÖ Hallilantie 24 33820

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AHLMANIN AMMATTIOPISTO Hyväksytty johtokunnassa 3.12.2010 Sisällysluettelo 1 YHTEISEN TOIMINNAN PERIAATTEET... 4 1.1 PERUSTEHTÄVÄ... 4 1.2 VISIO 2015 JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Opiskelukyky opiskelijan oikeus

Opiskelukyky opiskelijan oikeus Opiskelukyky opiskelijan oikeus Porvoon ammattiopiston oma hanke, joka on jatkoa Open minds-learning minds- ESR hankkeessa aloitettua opiskelijoiden oppimisja osaamisvalmiuksien vahvistamista Oppimisen

Lisätiedot

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto WWW.AHLMAN.FI

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto WWW.AHLMAN.FI 1 Ahlmanin koulun Säätiö sr Maamies- ja emäntäkoulu perustettiin 10.10.1904 Gabriel Ahlmanin testamenttivaroilla. Säätiön hallitus edellyttää, että oppilaitoksen toiminnassa tullaan aina vahvasti toimimaan

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot