VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN"

Transkriptio

1 VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN Ahlmanin koulun säätiö/ahlmanin ammattiopisto Harri Paltila Harri Paltila Job (Facebook) Harri Paltila (Twitter, Linkedin, Google+)

2 Sisällys 1. Hankkeen tausta PYRI2 Hankkeen tavoitteet Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Yhteistyökumppanit ja tiedotus Hankkeen kuvaus Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Laitehankinnat... 16

3 1. Hankkeen tausta Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty yrittäjyyden opetusta viime vuosina voimakkaasti. Panostamme tekemällä oppimiseen ja opiskelijoiden verkostoitumiseen. Kahtena lukuvuonna kaikki aloittavien luokkien opiskelijat ovat osallistuneet ensimmäisellä kouluviikollaan NY24h - leirille toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on kuulunut pakollisiin tutkinnon osiin Maatalouden perustutkinnossa (Maaseutuyrittäminen 10 ov) vuodesta 2009 alkaen ja Puutarhatalouden perustutkinnoissa (Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov) 2010 alkaen. Tämän vuoden Pirkanmaan NY-aluefinaaliin osallistuneista 40 yrityksestä 13 oli Ahlmanilta. Yritysedustuksemme oli alueen suurin. Ahlmanilta nähdään Uskalla Yrittää -finaalissa Hämeenlinnassa kaksi yritystä: Hiidenpesä NY ja Hopottimet NY. Yrittäjyys on oppilaitoksellemme tärkeä painopistealue ja haluamme vahvistaa sitä edelleen. Haluamme olla merkittävä yrittäjyyden opetuksen tarjoaja Pirkanmaalla ja valtakunnassa. Haluamme kehittää ja tarjota yrittäjyysosaamistamme ja mallejamme myös muille koulutuksen järjestäjille. Pienten koulutuksen järjestäjien selkeänä haasteena on luoda opiskelijoilleen monipuolinen valinnaisten tutkinnon osien tarjotin. Oppilaitosyhteistyön avulla valinnaistarjotinta voitaisiin laajentaa myös yrittäjyysopintojen osalta. Tampereen palvelualan ammattiopisto ja Varalan Urheiluopisto ovat esittäneet kiinnostuksensa Ahlmanin ammattiopiston yrittäjyysopintoja kohtaan. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä voitaisiin lisätä myös yrittäjyysopintojen muodossa. Ahlmanin ammattiopisto on käynnistänyt neuvottelut siitä, kuinka Tampereen Steinerlukion ja Tampereen normaalikoulun lukion opiskelijat voisivat suorittaa Ahlman ammattiopiston tarjoamia yrittäjyysopintoja. Yrittäjyysopintojen tarjoamisen tärkeimpinä tavoitteinamme ovat opiskelijan työelämä- ja oppimisverkostojen vahvistaminen, opiskelijan aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden vahvistaminen sekä tärkeiden työelämätaitojen, kuten sosiaalisen median ja uusimman verkkoteknologian hallinta. Haluamme korostaa verkostoitumisen osaamista ja verkostotutkan kehittymistä

4 2. PYRI2 Hankkeen tavoitteet 2.1 Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskus toimii ammatti- ja lukio-opiskelijoiden yrittäjyysopintojen oppimiskeskuksena ja tukipaikkana. Pilvipajassa valmentaja kulkee opiskelijayritysten rinnalla lähija etäopetusta hyödyntäen. Etäopetuksen aikana opiskelijayrityksen kommunikoivat valmentajan kanssa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Pilvipaja tarjoaa opiskelijoille yrittäjyysopintojen ajaksi nykyaikaiset mobiilioppimisen välineet. Tätä tukemaan opiskelijoille annetaan tabletit tai kannettavat tietokoneet yrittäjyysopintojen ajaksi. Opiskelijayritysten muotoja voivat olla NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma, 4H-yrittäjyys, Ahlmanille perustettavassa osuuskunnassa työskenteleminen tai oma yritys (toiminimi, Oy, Ky, Ay). Hankkeen aikana yrittäjyyden opiskeluun kehitetään mobiilioppimisen, sosiaalisen median ja pilvioppimisen pedagogisia käytänteitä. Hankkeen aikana etsitään ratkaisuja etäopiskeluun liittyviin ongelmiin (kuten opintojen keskeyttäminen ja riittävän ohjauksen antaminen). 2.2 Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi 1.1 Luomme mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävän pedagogisen mallin kaikkiin perustutkintoihin: Yrittäjyys 10 ov Malli, jossa on pakollinen ammatillinen tutkinnon osa yrittäjyyteen liittyen (esimerkiksi Puutarhatalouden perustutkinto: Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov). Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa Perustutkintoon pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli, jossa ei ole pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen liittyen. Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa. 1.2 Luomme mallin siitä, kuinka muiden ammatillisten koulujen opiskelijat (tässä hankkeessa Varalan Urheiluopisto ja Tampereen palvelualan ammattiopisto) voisivat suorittaa yrittäjyysopinnot Ahlmanin ammattiopistolla Tarjotamme Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan opetusta Ahlmanin ammattiopiston, Varalan Urheiluopiston ja Tampereen palvelualan ammattiopiston opiskelijoille hankkeen toiminta-aikana

5 2.3 Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Luomme pedagogisen mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävä mallin siitä, kuinka lukiolaiset (tässä hankkeessa Tampereen Steinerlukio ja Tampereen Normaalikoulun lukio) voivat suorittaa Ahlmanin ammattiopistolla yrittäjyyden kurssin. Toteutamme hankkeen toiminta-aikana lukiolaisille suunnatun yrittäjyyden kurssin. 2.4 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Toimintaryhmä koostuu työelämän edustajista ja ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. 2.5 Yhteistyökumppanit ja tiedotus Haemme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita hankkeen aikana. Alusta alkaen hankkeen kehityksestä tiedotetaan avoimesti ja teemme toimintamme läpinäkyväksi. Hankkeen elinkaari dokumentoidaan sosiaalista mediaa hyödyntäen.

6 3. Hankkeen kuvaus 3.1 Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Rakennamme Ahlmanin ammattiopistolle joustavan ja muunneltavan Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskuksen, jossa käytössämme on uusin opetusteknologia. Pilvipajan fyysinen tila on muunneltavissa tarpeen mukaan ja pajan teknologia on siirrettävissä ja mukaan otettavissa. Siirreltävyyden ansiosta lähiopetus mahdollista viedä lähelle etäryhmää, silloin kun etäryhmä on oppilaitoksen ulkopuolelta. Paja toimii myös etäopetuskeskuksena, jossa on toimivat tilat ja laitteet verkon yli tapahtuvaan samanaikaisopetukseen, henkilökohtaiseen opetukseen videoneuvottelun avulla, nauhoitusten ja tallenteiden käsittelyyn ja verkostoitumiseen. Pilvipaja tarjoaa jokaiselle opiskelijayritykselle sormitietokoneen tai kannettavan tietokoneen. Paja antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden mobiilioppimiseen kaikille opiskelijoilleen. Mobiiliteknologia takaa toiminnan paikasta ja kellonajasta riippumatta. Yrittäjyysopintojen oppimisympäristöinä toimivat opiskelijayritykset ja perustettava osuuskunta. Opiskelijat toimivat yrityksissä ja yrittäjämäisesti opiskelun ajan. PYRI2:n pedagoginen malli nojaa yrittäjyyttä tukevan tiimioppimisen periaatteisiin. Opettajan rooli muuttuu valmentajaksi. Perustamme Ahlmanille osuuskunnan, jossa opiskelijat voivat työskennellä myös yrittäjämäisesti. Tähän liittyen olemme aloittaneet yhteistyön TOY-verkoston ja Tampereen osuustoimintakeskuksen kanssa. Kehitämme yhteistyössä verkostomme kanssa työvaltaisia oppimisympäristöjä. Pilvipajassa keskitymme erityisesti työelämälähtöiseen mobiilioppimiseen ja hankkeen aikana kehitämme erilaisten mobiililaitteiden hyödyntämistä tukevia käytänteitä. Tähtäämme opiskelijan aktiivisuuden ja sisäisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Hankkeemme ydintavoitteena on opiskelijan työllistyminen työmarkkinoille. Mobiiliteknologian hyödyntäminen on opetuksessa vielä vähäistä ja etäopiskeluun sisältyy paljon ongelmia. Opintojen keskeyttäminen, riittämätön ohjaus ja opiskelijoiden aktivoiminen ovat etäopiskelun merkittävimpiä ongelmakohtia. Hankkeen aikana haluamme kehittää hyviä käytänteitä etäopiskeluun ja panostaa etäopiskelun ohjaamiseen. Pidämme tärkeänä opiskelijoiden perehdyttämistä käytettävään teknologiaan. Tarkastelemme erityisesti lähituntien määrää suhteessa etäopiskeluun, yhteydenpitovälineitä ja malleja sekä palautteen aktiivista keräämistä läpi koko oppimisprosessin. Niin opiskelijoilta kuin opettajilta kerätyn palautteen perusteella päättelemme, millaiset käytänteet ja mallit johtavat parhaaseen oppimistulokseen.

7 Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuus Hankkeen aikana tutkimme Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuuksia. Lync on oppilaitokselle edullinen ohjelmisto, joka on osa Office Pro -pakettia. Lyncin avulla voidaan mm. pikaviestiä, videoneuvotella, etäopettaa ja ohjata opiskelijaa. Pilvipalveluiden hyödyntäminen opetuksessa Hankkeen aikana selvitämme eri pilvipalveluiden toimivuutta opetuksessa ja yhteisöllisessä tiedontuottamisessa. Tarkastelemme pilvipalvelu-ekosysteemien käyttöä verkostoitumisen muotona. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa Sosiaalinen media on merkittävä verkostoitumisen muoto ja yritystoiminnassa yhä tärkeämpi. Sosiaalisen median hallinta on oleellista työelämätaitojen kannalta. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa on opetuksessa edelleen vähäistä. Yksityiselämässään opiskelijamme käyttävät sosiaalista mediaa luonnollisena osana viestintää. Haluamme tuoda sosiaalisen median ja yhteisöllisen tiedontuottamisen myös luonnolliseksi osaksi tehokasta opiskelua. Sosiaalisen median käytön lisääntyessä myös yksityisyyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Niin opiskelijat kuin opettajat kokevat ongelmalliseksi siviilielämän ja työn erottamisen ja oman yksityisyytensä suojaamisen. Hankkeen aikana pohdimme toimivia ratkaisuja yksityisen ja julkisen profiilien luomiseen ja kiinnitämme erityishuomiota opiskelijoiden digitaaliseen jalanjälkeen. Hankkeen aikana kehitämme käytänteitä sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa. Selvitämme erityisesti Facebookin, Twitterin ja Linked inin opetuskäytön mahdollisuuksia. Tutustumme muihin hyödyllisiin sosiaalisen median välineisiin. E-portfolio Yrittäjyyden opintoja ja ylipäätään muitakin opintoja tukemaan hankimme oppilaitoksellemme e- portfoliopalvelun, jonka avulla opiskelija voi aktiivisesti täydentää portfoliotaan. Olemme neuvotelleet Kyvyt.fi -pilvipalvelun (Mahara) hankkimisesta. Palvelun avulla opiskelija voi jatkaa opintojen aikana muodostuneen portfolion päivitystä myös valmistumisensa jälkeen. E-portfolion käyttö on opiskelijalle ilmaista.

8 3.2 Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten välillä Hankeen aikana lisäämme yhteistyötä toisten ammatillisten oppilaitosten kanssa yrittäjyys-opintojen osalta. Tämä mahdollistaa useammalle opiskelijalle Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan sisällyttämisen yksilöllisiin opintopolkuihin. Tarjoamme Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Varalan Urheiluopiston opiskelijoille Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan lukuvuonna Alustavasti olemme neuvotelleet myös Varalan Urheiluopiston kanssa siitä, voisiko Varalan Urheiluopiston aloittavat opiskelijat osallistua Ahlmanilla järjestettävään aloittavien opiskelijoiden NY 24 h -leirille syksyllä Perustutkinnoissa määritelty tutkintoon osiin sisältyvä yrittäjyys 5 opintoviikkoa on sisällytetty Ahlmanin ammattiopistolla ammatillisten tutkinnon osien alle (NY24h -leiri, Ahlmanin perinteiset syysmarkkinat, työvaltaiset opetusmenetelmät/oppimisympäristöt). Tällä hetkellä tarjottavista perustutkinnoissa Ahlmanilla Maatalousalan- ja Puutarhatalouden perustutkintoihin kuuluu lisäksi pakolliset tutkinnon osat yrittäjyyteen liittyen (Maaseutuyrittäminen 10 ov ja Yrittäminen puutarhaalalla 10 ov). Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen ei ole. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan yrittäjyysopintojen osalta. Oppilaitosten on mahdollisuus tarjota valinnaistarjottimellaan opiskelijoilleen kaikissa perustutkinnoissa kohdassa Muut valinnaiset ammatillisessa perustutkinnossa Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osaa. Todellisuudessa kuitenkin pienten koulutuksen järjestäjien on mahdotonta laittaa tarjolle kaikkia valinnaisia tutkinnon osia. Jotta yrittäjyysopintoja voitaisiin tarjota laaja-alaisemmin myös pienten koulutuksen järjestäjien tarjottimella, on yhteistyö toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen aikana luomme ja toteutamme ammatilliseen perustutkinnon tutkinnon osaan Yrittäjyys 10 ov monistettavan mallin, jota pystytään tarjoamaan useamman eri koulutuksen järjestäjän opiskelijoille mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Tutkinnon osan opetus järjestetään yksilöllisesti opiskelijoiden aiemmat mahdolliset yrittäjyysopinnot huomioiden. Mallin avulla tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov voidaan sisällyttää niiden opiskelijoiden opintosuunnitelmaan, ketä yrittäjyysopinnot erityisesti kiinnostavat. Yrittäjyydenopinnoissa korostamme opiskelijan aktiivista roolia, verkostoitumisen merkitystä ja niiden kehittämistä sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä. Perimmäisenä tavoitteena on opiskelijan jatko-opintoihin pyrkiminen tai työllistyminen joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrityksenä. Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä Hankkeen aikana aloitamme yhteistyön Tampereen Steinerlukion sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun kanssa. Kehitämme ja tarjoamme lukio-opiskelijoille noin viiden opintoviikon yrittäjyysopinnot, jotka suoritetaan tiimi-oppimisen periaatteiden mukaisesti Ahlmanin

9 ammattiopiston johdolla Pilvipajassa lähiopetuksena ja mobiilitegnologiaa hyödyntäen etäopiskeluna. Opiskelijat perustavat yrityksen sekä luovat tuotteen tai palvelun ja toimivat yrittäjämäisesti verkostoituen yhden lukuvuoden ajan. Yhteistyö muiden vastaavien hankkeiden kanssa TOY- ja Kiltakoulut-hankkeet toimivat PYRI2-hankkeemme yhteistyökumppaneina. Jaamme tietoa ja kokemuksia hankkeen alusta lähtien ja tuomme toisillemme lisäarvoa sekä teemme vertaisarviointia. Olemme myös suoraan yhteydessä yksittäisiin ammatillisiin oppilaitoksiin hankkeiden sisällä. Laajennamme verkostojamme hankkeen aikana aktiivisesti.

10 3.3 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle Ohjausryhmä tai paremminkin toimintaryhmä muodostuu työelämän, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. Työelämän edustajat tuovat aktiivisesti viestejä työelämän tarpeista ja oppilaitosten edustajat vievät tietämystä uusista oppimisympäristöistä ja uusista pedagogisista käytänteistä työelämän edustajille. Toiminta tuo lisäarvoa kaikille. Ohjausryhmä ohjaa hanketta aktiivisesti alusta alkaen suunnitteluvaiheesta lähtien. PYRI2-HANKKEEN TOIMINTARYHMÄ o Apulaispormestari Leena Kostiainen, Tampereen kaupunki o Tiedottaja Pasi Pihlava, Kesko Oyj o Mirja Taipale, Tampereen osuustoimintakeskus o Asiantuntija Johanna Kaplas, EK o Toimitusjohtaja/yrittäjä Jussi Parviainen, Hub Tampere Oy o Toimitusjohtaja/yrittäjä Petri Löppönen, Garcon Oy o Apulaisrehtori Taina Eweiss, Ahlmanin ammattiopisto o Yrittäjyysopettaja Pentti Koivisto, Sammon lukio o Varalan Urheiluopiston edustaja o Tampereen palvelualan ammattiopiston edustaja o Rehtori Maria Kaunisvesi, Tampereen Steinerlukio o Tampereen yliopiston normaalikoulun edustaja o Yrittäjyysopettaja, hankkeen projektipäällikkö Harri Paltila, Ahlmanin koulun Säätiö

11 4. PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat osallistuvien koulutusorganisaatioiden yrittäjyyden opiskelijat, henkilökunta sekä verkostot. Hankkeen avulla verkko- ja etäopetuksen välineitä tuodaan tutuksi ja niiden käyttö vakiinnutetaan osaksi yrittäjyysopetusta. Opiskelijat voivat toteuttaa yritystoimintaa synnyttäviä oppimisen malleja yhdistämällä niitä ammatillisten opintojensa kanssa.

12 5. Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Ahlmanin koulun Säätiön ylläpitämällä Ahlmanilla toimivat Ahlmanin ammattiopisto (nuorisokoulutus), Ahlman-instituutti (aikuiskoulutus) ja kokous- ja majoituspalveluihin erikoistunut Ahlmanin Kartano. Oppilaitos on perustettu vuonna 1904, jolloin se aloitti kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Yli satavuotiaan historian aikana on oppilaitos muuttunut monien eri vaiheiden kautta kuitenkin niin, että maamies- ja emäntäkoulun perinteet ovat edelleen näkyvissä niin koulutuslinjoissa, kuin tavoissa toimia ja arvostaa vanhaa perinnettä. Ahlmanilla yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla pitkät perinteet ja uuden kehittäminen. Oppimisen, kasvun ja kehityksen rinnalla Ahlman liputtaa suomalaisten alkuperäisrotujen säilyttämisen, lähiruoan, aitojen makujen, kestävä kehityksen ja paikallisen pienyrittäjyyden puolesta. Ahlmanin ammattiopisto järjestää ammatillista koulutusta kukka- ja puutarhakaupan, eläintenhoitajien, tarjoilijoiden ja kokkien koulutusohjelmissa. Tämän lisäksi Ahlmanilla on erityislupa Ammatilliseen koulutuksen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, ammattistarttiin. Ahlmanin modernit oppimisympäristöt tarjoavat monia mahdollisuuksia ammatin hankkimiseen. Oppilaitoksessa on voimakkaasti panostettu viime vuosina työelämälähtöisten oppimisympäristöjen rakentamiseen. Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittämis- ja monipuolistamishanke tukisi hienosti yrittäjyysopintojen Pilvipaja-oppimisympäristön muodostumista. Ahlmanilla aikuiskoulutuksessa on pitkät perinteet yrittäjyyden opetuksessa. Oppilaitoksessa on ollut Yrittäjän ammattitutkinnon järjestämissopimus lähtien. Järjestämissopimukset on uusittu aina tutkinnon perusteitten muututtua. Ahlman-instituutti on tarjonnut vuodesta 1995 asti yrittäjille valmistavaa koulutusta ja toiminut tutkintojen vastaanottajana (mm. TE-keskuksen järjestämät Naisyrittäjäkurssit , Maaseutuyrittäjän startti-koulutus 1995 alkaen, kahvila-pitopalveluyrittäjien koulutus 1999 alkaen). Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty myös yrittäjyyden opetusta voimakkaasti vuodesta 2009 lähtien. Kaikki aloittavien luokkien opiskelijat suorittavat ensimmäisellä kouluviikolla NY24h -leirin toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. Puutarhatalouden ja Maatalouden pakollisissa ammatillisissa tutkinnon osassa Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov ja Maaseutuyrittäminen 10 ov opiskelijat toimivat yrittäjämäisesti NY Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti yhden lukuvuoden ajan. Yrittäjyyden polkua vahvistamaan opiskelijoille halutaan tarjota lisäksi kolmantena opiskeluvuonna valinnainen tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov. Tämä palvelee erityisesti niitä opiskelijoita, jotka mielivät yrittäjäksi..

13 6. Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Pilvipaja -yrittäjyysoppimiskeskuksen ja osuuskunnan toiminnan lanseeraaminen Pedagogisten käytänteiden malli mobiiliteknologian, sosiaalisen median ja pilvioppimisen käyttöön yrittäjyyden opetuksessa ja ratkaisuja etäopiskelun epäkohtien poistamiseen. Ammatillisten oppilaitosten yhteistyön ja toisilta oppimisen lisääminen yrittäjyysopintojen osalta Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osan suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli lukio-opiskelijoille yrittäjyyden kurssin suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Yhteistyöryhmän ja verkostojen kehittyminen ja hyvien käytänteiden leviäminen oppilaitoksiin, joissa ollaan vasta yrittäjyyden polun alussa. Opiskelijoiden aktiivisuuden ja työelämäverkostoitumisen lisääntyminen, oman alan työllistymisen nopeutuminen

14 7. Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Sähköinen arviointikaavake yrittäjyysopintoihin liittyen, jonka opiskelijat täyttävät. Palautteessa keskitytään tutkinnon osan/kurssin ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen sekä kaikkiin niihin mobiiliohjauksen käytänteisiin, joita hankkeessa on hyödynnetty. Hankkeen toimijoiden omat arvioinnit Toiminta-/Ohjausryhmän antama arviointi Muiden samaan aikaan toiminnassa olevien hankkeiden vertaisarviointi ja keskustelu

15 8. Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Tiedotamme aktiivisesti hankkeen alusta lähtien hankkeen etenemisestä ja haemme vertaistukea ja palautetta alan ammattilaisilta Suomessa ja mahdollisesti kansainvälisesti sosiaalisen median kautta. Hankkeessa työskentelevien omien verkostojen hyödyntäminen on tärkeää tiedon leviämiseksi. Teemme hankkeelle omat Facebook, Twitter ja Google+ -sivut. Kommentoimme myös Linkedinissä kokemuksiamme. Facebook-sivu: Google+:? Laitamme tietoa ja kokemuksia eteenpäin mm. Twitterissä, Facebookissa sekä Linkedinissä. Esimerkiksi Facebook-ryhmissä Tablet-laitteet opetuksessa sekä Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa ovat mukana ne suomalaiset, jotka tällä hetkellä kehittävät aktiivisesti mobiiliteknologiaa. Twitterin ja Linkedinin kautta on mahdollista tavoittaa kansainvälinen verkosto. Perustamme hankkeelle blogin Mukana olevien yhteistyöverkostojen kautta heidän sidosryhmilleen. Kaikki hankkeessa mukana olevat hyödyntävät verkostojaan tuloksista tiedottamiseen. Ohjausryhmän kautta tieto leviää työelämän toimijoille Hankeyhteistyön kautta Luennot ja seminaarit otamme aktiivisesti yhteyttä oppilaitoksen omiin verkostoihin ja kerromme hankkeestamme

16 9. Laitehankinnat Kosketustaulu Videoprojektori Dokumenttikamera 20 kpl tabletteja Kyvyt.fi/e-portfolio-ohjelma

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu)

Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) PILVIPAJA YRITILA Rakensimme uudet yrittäjyyden oppimistilat Laitoimme kaiken uusiksi: dialogiluokkia 2, Hautomo-yrittäjyystila, Torikahvila lounge, Lento-neukkari (videoneuvottelu) Tilan on tarkoituksena

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Esipuhe. Liisa Remes Kasvatustieteen tohtori www.liisaremes.fi

Esipuhe. Liisa Remes Kasvatustieteen tohtori www.liisaremes.fi Esipuhe Eräs nykyopettajuuden uusista rooleista on yrittäjyyskasvattajana toimiminen. Yrittäjyys on tärkeä aihealue, jonka edistämiseksi koulussa tarvitaan sekä opettamista että kasvattamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot