VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN"

Transkriptio

1 VALTIONAVUSTUKSET OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN JA MONIPUOLISTAMISEEN Ahlmanin koulun säätiö/ahlmanin ammattiopisto Harri Paltila Harri Paltila Job (Facebook) Harri Paltila (Twitter, Linkedin, Google+)

2 Sisällys 1. Hankkeen tausta PYRI2 Hankkeen tavoitteet Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Yhteistyökumppanit ja tiedotus Hankkeen kuvaus Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Laitehankinnat... 16

3 1. Hankkeen tausta Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty yrittäjyyden opetusta viime vuosina voimakkaasti. Panostamme tekemällä oppimiseen ja opiskelijoiden verkostoitumiseen. Kahtena lukuvuonna kaikki aloittavien luokkien opiskelijat ovat osallistuneet ensimmäisellä kouluviikollaan NY24h - leirille toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on kuulunut pakollisiin tutkinnon osiin Maatalouden perustutkinnossa (Maaseutuyrittäminen 10 ov) vuodesta 2009 alkaen ja Puutarhatalouden perustutkinnoissa (Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov) 2010 alkaen. Tämän vuoden Pirkanmaan NY-aluefinaaliin osallistuneista 40 yrityksestä 13 oli Ahlmanilta. Yritysedustuksemme oli alueen suurin. Ahlmanilta nähdään Uskalla Yrittää -finaalissa Hämeenlinnassa kaksi yritystä: Hiidenpesä NY ja Hopottimet NY. Yrittäjyys on oppilaitoksellemme tärkeä painopistealue ja haluamme vahvistaa sitä edelleen. Haluamme olla merkittävä yrittäjyyden opetuksen tarjoaja Pirkanmaalla ja valtakunnassa. Haluamme kehittää ja tarjota yrittäjyysosaamistamme ja mallejamme myös muille koulutuksen järjestäjille. Pienten koulutuksen järjestäjien selkeänä haasteena on luoda opiskelijoilleen monipuolinen valinnaisten tutkinnon osien tarjotin. Oppilaitosyhteistyön avulla valinnaistarjotinta voitaisiin laajentaa myös yrittäjyysopintojen osalta. Tampereen palvelualan ammattiopisto ja Varalan Urheiluopisto ovat esittäneet kiinnostuksensa Ahlmanin ammattiopiston yrittäjyysopintoja kohtaan. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä voitaisiin lisätä myös yrittäjyysopintojen muodossa. Ahlmanin ammattiopisto on käynnistänyt neuvottelut siitä, kuinka Tampereen Steinerlukion ja Tampereen normaalikoulun lukion opiskelijat voisivat suorittaa Ahlman ammattiopiston tarjoamia yrittäjyysopintoja. Yrittäjyysopintojen tarjoamisen tärkeimpinä tavoitteinamme ovat opiskelijan työelämä- ja oppimisverkostojen vahvistaminen, opiskelijan aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden vahvistaminen sekä tärkeiden työelämätaitojen, kuten sosiaalisen median ja uusimman verkkoteknologian hallinta. Haluamme korostaa verkostoitumisen osaamista ja verkostotutkan kehittymistä

4 2. PYRI2 Hankkeen tavoitteet 2.1 Pilvipaja -yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen toiselle asteelle Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskus toimii ammatti- ja lukio-opiskelijoiden yrittäjyysopintojen oppimiskeskuksena ja tukipaikkana. Pilvipajassa valmentaja kulkee opiskelijayritysten rinnalla lähija etäopetusta hyödyntäen. Etäopetuksen aikana opiskelijayrityksen kommunikoivat valmentajan kanssa sosiaalista mediaa hyödyntäen. Pilvipaja tarjoaa opiskelijoille yrittäjyysopintojen ajaksi nykyaikaiset mobiilioppimisen välineet. Tätä tukemaan opiskelijoille annetaan tabletit tai kannettavat tietokoneet yrittäjyysopintojen ajaksi. Opiskelijayritysten muotoja voivat olla NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma, 4H-yrittäjyys, Ahlmanille perustettavassa osuuskunnassa työskenteleminen tai oma yritys (toiminimi, Oy, Ky, Ay). Hankkeen aikana yrittäjyyden opiskeluun kehitetään mobiilioppimisen, sosiaalisen median ja pilvioppimisen pedagogisia käytänteitä. Hankkeen aikana etsitään ratkaisuja etäopiskeluun liittyviin ongelmiin (kuten opintojen keskeyttäminen ja riittävän ohjauksen antaminen). 2.2 Ammatillisten oppilaitosten yhteistyö ja vertailuanalyysi 1.1 Luomme mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävän pedagogisen mallin kaikkiin perustutkintoihin: Yrittäjyys 10 ov Malli, jossa on pakollinen ammatillinen tutkinnon osa yrittäjyyteen liittyen (esimerkiksi Puutarhatalouden perustutkinto: Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov). Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa Perustutkintoon pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli, jossa ei ole pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen liittyen. Hyödynnetään muiden vastaavien hankkeiden kokemuksia ja tietotaitoa. 1.2 Luomme mallin siitä, kuinka muiden ammatillisten koulujen opiskelijat (tässä hankkeessa Varalan Urheiluopisto ja Tampereen palvelualan ammattiopisto) voisivat suorittaa yrittäjyysopinnot Ahlmanin ammattiopistolla Tarjotamme Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan opetusta Ahlmanin ammattiopiston, Varalan Urheiluopiston ja Tampereen palvelualan ammattiopiston opiskelijoille hankkeen toiminta-aikana

5 2.3 Yhteistyömallin rakentaminen lukioiden kanssa Luomme pedagogisen mobiiliteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävä mallin siitä, kuinka lukiolaiset (tässä hankkeessa Tampereen Steinerlukio ja Tampereen Normaalikoulun lukio) voivat suorittaa Ahlmanin ammattiopistolla yrittäjyyden kurssin. Toteutamme hankkeen toiminta-aikana lukiolaisille suunnatun yrittäjyyden kurssin. 2.4 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeen ohjaamiseen Toimintaryhmä koostuu työelämän edustajista ja ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. 2.5 Yhteistyökumppanit ja tiedotus Haemme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita hankkeen aikana. Alusta alkaen hankkeen kehityksestä tiedotetaan avoimesti ja teemme toimintamme läpinäkyväksi. Hankkeen elinkaari dokumentoidaan sosiaalista mediaa hyödyntäen.

6 3. Hankkeen kuvaus 3.1 Pilvipaja - yrittäjyyden oppimiskeskus toiselle asteelle Rakennamme Ahlmanin ammattiopistolle joustavan ja muunneltavan Pilvipaja -yrittäjyyden oppimiskeskuksen, jossa käytössämme on uusin opetusteknologia. Pilvipajan fyysinen tila on muunneltavissa tarpeen mukaan ja pajan teknologia on siirrettävissä ja mukaan otettavissa. Siirreltävyyden ansiosta lähiopetus mahdollista viedä lähelle etäryhmää, silloin kun etäryhmä on oppilaitoksen ulkopuolelta. Paja toimii myös etäopetuskeskuksena, jossa on toimivat tilat ja laitteet verkon yli tapahtuvaan samanaikaisopetukseen, henkilökohtaiseen opetukseen videoneuvottelun avulla, nauhoitusten ja tallenteiden käsittelyyn ja verkostoitumiseen. Pilvipaja tarjoaa jokaiselle opiskelijayritykselle sormitietokoneen tai kannettavan tietokoneen. Paja antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden mobiilioppimiseen kaikille opiskelijoilleen. Mobiiliteknologia takaa toiminnan paikasta ja kellonajasta riippumatta. Yrittäjyysopintojen oppimisympäristöinä toimivat opiskelijayritykset ja perustettava osuuskunta. Opiskelijat toimivat yrityksissä ja yrittäjämäisesti opiskelun ajan. PYRI2:n pedagoginen malli nojaa yrittäjyyttä tukevan tiimioppimisen periaatteisiin. Opettajan rooli muuttuu valmentajaksi. Perustamme Ahlmanille osuuskunnan, jossa opiskelijat voivat työskennellä myös yrittäjämäisesti. Tähän liittyen olemme aloittaneet yhteistyön TOY-verkoston ja Tampereen osuustoimintakeskuksen kanssa. Kehitämme yhteistyössä verkostomme kanssa työvaltaisia oppimisympäristöjä. Pilvipajassa keskitymme erityisesti työelämälähtöiseen mobiilioppimiseen ja hankkeen aikana kehitämme erilaisten mobiililaitteiden hyödyntämistä tukevia käytänteitä. Tähtäämme opiskelijan aktiivisuuden ja sisäisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Hankkeemme ydintavoitteena on opiskelijan työllistyminen työmarkkinoille. Mobiiliteknologian hyödyntäminen on opetuksessa vielä vähäistä ja etäopiskeluun sisältyy paljon ongelmia. Opintojen keskeyttäminen, riittämätön ohjaus ja opiskelijoiden aktivoiminen ovat etäopiskelun merkittävimpiä ongelmakohtia. Hankkeen aikana haluamme kehittää hyviä käytänteitä etäopiskeluun ja panostaa etäopiskelun ohjaamiseen. Pidämme tärkeänä opiskelijoiden perehdyttämistä käytettävään teknologiaan. Tarkastelemme erityisesti lähituntien määrää suhteessa etäopiskeluun, yhteydenpitovälineitä ja malleja sekä palautteen aktiivista keräämistä läpi koko oppimisprosessin. Niin opiskelijoilta kuin opettajilta kerätyn palautteen perusteella päättelemme, millaiset käytänteet ja mallit johtavat parhaaseen oppimistulokseen.

7 Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuus Hankkeen aikana tutkimme Lync-ohjelmiston etäopetusmahdollisuuksia. Lync on oppilaitokselle edullinen ohjelmisto, joka on osa Office Pro -pakettia. Lyncin avulla voidaan mm. pikaviestiä, videoneuvotella, etäopettaa ja ohjata opiskelijaa. Pilvipalveluiden hyödyntäminen opetuksessa Hankkeen aikana selvitämme eri pilvipalveluiden toimivuutta opetuksessa ja yhteisöllisessä tiedontuottamisessa. Tarkastelemme pilvipalvelu-ekosysteemien käyttöä verkostoitumisen muotona. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa Sosiaalinen media on merkittävä verkostoitumisen muoto ja yritystoiminnassa yhä tärkeämpi. Sosiaalisen median hallinta on oleellista työelämätaitojen kannalta. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa on opetuksessa edelleen vähäistä. Yksityiselämässään opiskelijamme käyttävät sosiaalista mediaa luonnollisena osana viestintää. Haluamme tuoda sosiaalisen median ja yhteisöllisen tiedontuottamisen myös luonnolliseksi osaksi tehokasta opiskelua. Sosiaalisen median käytön lisääntyessä myös yksityisyyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Niin opiskelijat kuin opettajat kokevat ongelmalliseksi siviilielämän ja työn erottamisen ja oman yksityisyytensä suojaamisen. Hankkeen aikana pohdimme toimivia ratkaisuja yksityisen ja julkisen profiilien luomiseen ja kiinnitämme erityishuomiota opiskelijoiden digitaaliseen jalanjälkeen. Hankkeen aikana kehitämme käytänteitä sosiaalisen median hyödyntämiseen opetuksessa. Selvitämme erityisesti Facebookin, Twitterin ja Linked inin opetuskäytön mahdollisuuksia. Tutustumme muihin hyödyllisiin sosiaalisen median välineisiin. E-portfolio Yrittäjyyden opintoja ja ylipäätään muitakin opintoja tukemaan hankimme oppilaitoksellemme e- portfoliopalvelun, jonka avulla opiskelija voi aktiivisesti täydentää portfoliotaan. Olemme neuvotelleet Kyvyt.fi -pilvipalvelun (Mahara) hankkimisesta. Palvelun avulla opiskelija voi jatkaa opintojen aikana muodostuneen portfolion päivitystä myös valmistumisensa jälkeen. E-portfolion käyttö on opiskelijalle ilmaista.

8 3.2 Yhteistyön lisääminen toisella asteella yrittäjyysopinnoissa Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten välillä Hankeen aikana lisäämme yhteistyötä toisten ammatillisten oppilaitosten kanssa yrittäjyys-opintojen osalta. Tämä mahdollistaa useammalle opiskelijalle Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan sisällyttämisen yksilöllisiin opintopolkuihin. Tarjoamme Tampereen palvelualan ammattiopiston ja Varalan Urheiluopiston opiskelijoille Yrittäjyys 10 ov -tutkinnon osan lukuvuonna Alustavasti olemme neuvotelleet myös Varalan Urheiluopiston kanssa siitä, voisiko Varalan Urheiluopiston aloittavat opiskelijat osallistua Ahlmanilla järjestettävään aloittavien opiskelijoiden NY 24 h -leirille syksyllä Perustutkinnoissa määritelty tutkintoon osiin sisältyvä yrittäjyys 5 opintoviikkoa on sisällytetty Ahlmanin ammattiopistolla ammatillisten tutkinnon osien alle (NY24h -leiri, Ahlmanin perinteiset syysmarkkinat, työvaltaiset opetusmenetelmät/oppimisympäristöt). Tällä hetkellä tarjottavista perustutkinnoissa Ahlmanilla Maatalousalan- ja Puutarhatalouden perustutkintoihin kuuluu lisäksi pakolliset tutkinnon osat yrittäjyyteen liittyen (Maaseutuyrittäminen 10 ov ja Yrittäminen puutarhaalalla 10 ov). Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa pakollista tutkinnon osaa yrittäjyyteen ei ole. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan yrittäjyysopintojen osalta. Oppilaitosten on mahdollisuus tarjota valinnaistarjottimellaan opiskelijoilleen kaikissa perustutkinnoissa kohdassa Muut valinnaiset ammatillisessa perustutkinnossa Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osaa. Todellisuudessa kuitenkin pienten koulutuksen järjestäjien on mahdotonta laittaa tarjolle kaikkia valinnaisia tutkinnon osia. Jotta yrittäjyysopintoja voitaisiin tarjota laaja-alaisemmin myös pienten koulutuksen järjestäjien tarjottimella, on yhteistyö toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen aikana luomme ja toteutamme ammatilliseen perustutkinnon tutkinnon osaan Yrittäjyys 10 ov monistettavan mallin, jota pystytään tarjoamaan useamman eri koulutuksen järjestäjän opiskelijoille mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Tutkinnon osan opetus järjestetään yksilöllisesti opiskelijoiden aiemmat mahdolliset yrittäjyysopinnot huomioiden. Mallin avulla tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov voidaan sisällyttää niiden opiskelijoiden opintosuunnitelmaan, ketä yrittäjyysopinnot erityisesti kiinnostavat. Yrittäjyydenopinnoissa korostamme opiskelijan aktiivista roolia, verkostoitumisen merkitystä ja niiden kehittämistä sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä. Perimmäisenä tavoitteena on opiskelijan jatko-opintoihin pyrkiminen tai työllistyminen joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrityksenä. Yhteistyön lisääminen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä Hankkeen aikana aloitamme yhteistyön Tampereen Steinerlukion sekä Tampereen yliopiston normaalikoulun kanssa. Kehitämme ja tarjoamme lukio-opiskelijoille noin viiden opintoviikon yrittäjyysopinnot, jotka suoritetaan tiimi-oppimisen periaatteiden mukaisesti Ahlmanin

9 ammattiopiston johdolla Pilvipajassa lähiopetuksena ja mobiilitegnologiaa hyödyntäen etäopiskeluna. Opiskelijat perustavat yrityksen sekä luovat tuotteen tai palvelun ja toimivat yrittäjämäisesti verkostoituen yhden lukuvuoden ajan. Yhteistyö muiden vastaavien hankkeiden kanssa TOY- ja Kiltakoulut-hankkeet toimivat PYRI2-hankkeemme yhteistyökumppaneina. Jaamme tietoa ja kokemuksia hankkeen alusta lähtien ja tuomme toisillemme lisäarvoa sekä teemme vertaisarviointia. Olemme myös suoraan yhteydessä yksittäisiin ammatillisiin oppilaitoksiin hankkeiden sisällä. Laajennamme verkostojamme hankkeen aikana aktiivisesti.

10 3.3 Toimintaryhmän eli ohjausryhmän muodostaminen hankkeelle Ohjausryhmä tai paremminkin toimintaryhmä muodostuu työelämän, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajista. Työelämän edustajat tuovat aktiivisesti viestejä työelämän tarpeista ja oppilaitosten edustajat vievät tietämystä uusista oppimisympäristöistä ja uusista pedagogisista käytänteistä työelämän edustajille. Toiminta tuo lisäarvoa kaikille. Ohjausryhmä ohjaa hanketta aktiivisesti alusta alkaen suunnitteluvaiheesta lähtien. PYRI2-HANKKEEN TOIMINTARYHMÄ o Apulaispormestari Leena Kostiainen, Tampereen kaupunki o Tiedottaja Pasi Pihlava, Kesko Oyj o Mirja Taipale, Tampereen osuustoimintakeskus o Asiantuntija Johanna Kaplas, EK o Toimitusjohtaja/yrittäjä Jussi Parviainen, Hub Tampere Oy o Toimitusjohtaja/yrittäjä Petri Löppönen, Garcon Oy o Apulaisrehtori Taina Eweiss, Ahlmanin ammattiopisto o Yrittäjyysopettaja Pentti Koivisto, Sammon lukio o Varalan Urheiluopiston edustaja o Tampereen palvelualan ammattiopiston edustaja o Rehtori Maria Kaunisvesi, Tampereen Steinerlukio o Tampereen yliopiston normaalikoulun edustaja o Yrittäjyysopettaja, hankkeen projektipäällikkö Harri Paltila, Ahlmanin koulun Säätiö

11 4. PYRI2 - Hankkeen kohderyhmä Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat osallistuvien koulutusorganisaatioiden yrittäjyyden opiskelijat, henkilökunta sekä verkostot. Hankkeen avulla verkko- ja etäopetuksen välineitä tuodaan tutuksi ja niiden käyttö vakiinnutetaan osaksi yrittäjyysopetusta. Opiskelijat voivat toteuttaa yritystoimintaa synnyttäviä oppimisen malleja yhdistämällä niitä ammatillisten opintojensa kanssa.

12 5. Ahlmanin ammattiopiston kuvaus Ahlmanin koulun Säätiön ylläpitämällä Ahlmanilla toimivat Ahlmanin ammattiopisto (nuorisokoulutus), Ahlman-instituutti (aikuiskoulutus) ja kokous- ja majoituspalveluihin erikoistunut Ahlmanin Kartano. Oppilaitos on perustettu vuonna 1904, jolloin se aloitti kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Yli satavuotiaan historian aikana on oppilaitos muuttunut monien eri vaiheiden kautta kuitenkin niin, että maamies- ja emäntäkoulun perinteet ovat edelleen näkyvissä niin koulutuslinjoissa, kuin tavoissa toimia ja arvostaa vanhaa perinnettä. Ahlmanilla yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla pitkät perinteet ja uuden kehittäminen. Oppimisen, kasvun ja kehityksen rinnalla Ahlman liputtaa suomalaisten alkuperäisrotujen säilyttämisen, lähiruoan, aitojen makujen, kestävä kehityksen ja paikallisen pienyrittäjyyden puolesta. Ahlmanin ammattiopisto järjestää ammatillista koulutusta kukka- ja puutarhakaupan, eläintenhoitajien, tarjoilijoiden ja kokkien koulutusohjelmissa. Tämän lisäksi Ahlmanilla on erityislupa Ammatilliseen koulutuksen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, ammattistarttiin. Ahlmanin modernit oppimisympäristöt tarjoavat monia mahdollisuuksia ammatin hankkimiseen. Oppilaitoksessa on voimakkaasti panostettu viime vuosina työelämälähtöisten oppimisympäristöjen rakentamiseen. Opetushallituksen Oppimisympäristöjen kehittämis- ja monipuolistamishanke tukisi hienosti yrittäjyysopintojen Pilvipaja-oppimisympäristön muodostumista. Ahlmanilla aikuiskoulutuksessa on pitkät perinteet yrittäjyyden opetuksessa. Oppilaitoksessa on ollut Yrittäjän ammattitutkinnon järjestämissopimus lähtien. Järjestämissopimukset on uusittu aina tutkinnon perusteitten muututtua. Ahlman-instituutti on tarjonnut vuodesta 1995 asti yrittäjille valmistavaa koulutusta ja toiminut tutkintojen vastaanottajana (mm. TE-keskuksen järjestämät Naisyrittäjäkurssit , Maaseutuyrittäjän startti-koulutus 1995 alkaen, kahvila-pitopalveluyrittäjien koulutus 1999 alkaen). Ahlmanin ammattiopistossa on kehitetty myös yrittäjyyden opetusta voimakkaasti vuodesta 2009 lähtien. Kaikki aloittavien luokkien opiskelijat suorittavat ensimmäisellä kouluviikolla NY24h -leirin toisen kolmannen vuoden opiskelijoiden ohjaamina. Puutarhatalouden ja Maatalouden pakollisissa ammatillisissa tutkinnon osassa Yrittäminen puutarha-alalla 10 ov ja Maaseutuyrittäminen 10 ov opiskelijat toimivat yrittäjämäisesti NY Vuosi Yrittäjänä ohjelman mukaisesti yhden lukuvuoden ajan. Yrittäjyyden polkua vahvistamaan opiskelijoille halutaan tarjota lisäksi kolmantena opiskeluvuonna valinnainen tutkinnon osa Yrittäjyys 10 ov. Tämä palvelee erityisesti niitä opiskelijoita, jotka mielivät yrittäjäksi..

13 6. Hankkeen konkreettiset tulokset ja hyödynnettävyys Pilvipaja -yrittäjyysoppimiskeskuksen ja osuuskunnan toiminnan lanseeraaminen Pedagogisten käytänteiden malli mobiiliteknologian, sosiaalisen median ja pilvioppimisen käyttöön yrittäjyyden opetuksessa ja ratkaisuja etäopiskelun epäkohtien poistamiseen. Ammatillisten oppilaitosten yhteistyön ja toisilta oppimisen lisääminen yrittäjyysopintojen osalta Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli Yrittäjyys 10 ov tutkinnon osan suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Pedagoginen mobiiliteknologiaa hyödyntävä malli lukio-opiskelijoille yrittäjyyden kurssin suorittamiseen työvaltaisesti yrityksessä toimimalla Yhteistyöryhmän ja verkostojen kehittyminen ja hyvien käytänteiden leviäminen oppilaitoksiin, joissa ollaan vasta yrittäjyyden polun alussa. Opiskelijoiden aktiivisuuden ja työelämäverkostoitumisen lisääntyminen, oman alan työllistymisen nopeutuminen

14 7. Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan Sähköinen arviointikaavake yrittäjyysopintoihin liittyen, jonka opiskelijat täyttävät. Palautteessa keskitytään tutkinnon osan/kurssin ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen sekä kaikkiin niihin mobiiliohjauksen käytänteisiin, joita hankkeessa on hyödynnetty. Hankkeen toimijoiden omat arvioinnit Toiminta-/Ohjausryhmän antama arviointi Muiden samaan aikaan toiminnassa olevien hankkeiden vertaisarviointi ja keskustelu

15 8. Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään Tiedotamme aktiivisesti hankkeen alusta lähtien hankkeen etenemisestä ja haemme vertaistukea ja palautetta alan ammattilaisilta Suomessa ja mahdollisesti kansainvälisesti sosiaalisen median kautta. Hankkeessa työskentelevien omien verkostojen hyödyntäminen on tärkeää tiedon leviämiseksi. Teemme hankkeelle omat Facebook, Twitter ja Google+ -sivut. Kommentoimme myös Linkedinissä kokemuksiamme. Facebook-sivu: Google+:? Laitamme tietoa ja kokemuksia eteenpäin mm. Twitterissä, Facebookissa sekä Linkedinissä. Esimerkiksi Facebook-ryhmissä Tablet-laitteet opetuksessa sekä Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa ovat mukana ne suomalaiset, jotka tällä hetkellä kehittävät aktiivisesti mobiiliteknologiaa. Twitterin ja Linkedinin kautta on mahdollista tavoittaa kansainvälinen verkosto. Perustamme hankkeelle blogin Mukana olevien yhteistyöverkostojen kautta heidän sidosryhmilleen. Kaikki hankkeessa mukana olevat hyödyntävät verkostojaan tuloksista tiedottamiseen. Ohjausryhmän kautta tieto leviää työelämän toimijoille Hankeyhteistyön kautta Luennot ja seminaarit otamme aktiivisesti yhteyttä oppilaitoksen omiin verkostoihin ja kerromme hankkeestamme

16 9. Laitehankinnat Kosketustaulu Videoprojektori Dokumenttikamera 20 kpl tabletteja Kyvyt.fi/e-portfolio-ohjelma

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro 2.12.2013 Leena Mäkelä Pirkanmaalle syntyi 1.1.2013 Tredu Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä PIRKO yhdistyivät vuoden alussa

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä?

Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? Toiminnasta tuloksiin miten osaamisen johtamisella tuetaan kehittämistyötä? MYÖTÄTUULESSA TOIMINTAA JA TULOKSIA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 6-8.5.2013 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Hevostalouden perustutkinto Määräys 42/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Valmennusohjelma alueellisille, ammatillista huippuosaamista kehittäville yhteistyöverkostoille Valmennusohjelman tavoitteet Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

VASTUUTA Tervetuloa!

VASTUUTA Tervetuloa! VASTUUTA 2020 Tervetuloa! Miksi kannattaa opinnollistaa työtoimintoja? Kehittää pajan/järjestön omaa työtoimintaa ammatillisempaan suuntaan, kun sitä verrataan tutkinnon perusteisiin. Tutkinnon perusteet

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta

ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta ESITYS HIIOP Opinnollistetut työpajat hankeesta 1.4.2015 31.12.2017 28.10.2015 Kirsi Ohrankämmen ja Taina Räsänen HIIOP kehittämishankkeen tarve nousi mm. POLKU II hankkeen asiakasprofiloinnista vuosina

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto WWW.AHLMAN.FI

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto WWW.AHLMAN.FI 1 Ahlmanin koulun Säätiö sr Maamies- ja emäntäkoulu perustettiin 10.10.1904 Gabriel Ahlmanin testamenttivaroilla. Säätiön hallitus edellyttää, että oppilaitoksen toiminnassa tullaan aina vahvasti toimimaan

Lisätiedot

Baarimestarin erikoisammattitutkinto

Baarimestarin erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto Lapin matkailuopisto Rovaniemi Kaikki esityksessä käytetyt logot, valokuvat ja muu materiaali on julkaistu niiden oikeuksien omistajien luvalla 2011 Miksi ja kenelle?

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot