ReadingOCI - projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ReadingOCI - projekti"

Transkriptio

1 Tampere- Kaleva rotaryklubi ReadingOCI - projekti Tapani Rahko, menetelmän kehittäjä Seppo Laalo, projektiryhmän puheenjohtaja

2 Taustaa } Lievä asentohuimaus ja aistipohjainen luki- ja oppimishäiriö voidaan todeta yksinkertaisilla testeillä. Sen syy voidaan poistaa, ja sen vaikutuksia helpottaa yksinkertaisilla asentohoidoilla. } Lukihäiriöitä esiintyy noin 10 prosentilla ihmisistä.

3

4

5 RAHKO

6 ReadingOCI-projektin tavoitteet 1.Kouluttaa kouluille testaus- ja hoitoresurssit, - joiden avulla kunnat kykenevät vuosittain itse hoitamaan luki- ja oppimishäiriöhoitoa tarvitsevat oppilaansa. - hoitomenetelmä on kehitetty yhdessä kuntien sivistystoimen, kouluterveydenhuollon,koulujen ja vanhempien kanssa Suomen koululaitokselle sopivaksi. 2.Liittää ReadingOCI-hoitomenetelmä Suomen kouluterveydenhuoltoon - pilotoitu 12 kunnassa ja 42 koulussa Etelä-Suomessa ReadingOCI - hoitomenetelmä kansainväliseen levitykseen - Steiner-koululaitoksen avulla

7 ReadingOCI-projektiryhmä - dos. Tapani Rahko: menetelmän kehittäjä, lääketieteellinen asiantuntija, vastuulääkäri ja kouluttaja - lastentautien professori, emeritus sekä rehtori, emeritus, Jarmo Visakorpi, neuvonantaja - tj. Seppo Laalo: puheenjohtaja, organisointi, kouluttaja - tj. Kaj Hjorth: tietojärjestelmä-expertti; reaaliaikaiset nettisivut ja Power Pointit sekä vahva järjestelmän kehittäjä - yrittäjä Hannu Vetola: tuotteistus, postimerkki 7

8 Mitä koulu saa projektilta } Koulu saa käyttöönsä ilmaisen testatun hoitomenetelmän luki- ja oppimishäiriöisten hoitamiseksi. Se on sellaisenaan liitettävissä suomalaiseen kouluterveydenhuoltoon. } Koulu saa ilmaiseksi täydellisen toiminta- ja hoitoohjepaketin suomeksi ja englanniksi internetistä os. } Oppilaista n.10 prosenttia saa ensiluokilta alkaen paremman luku- ja luetun ymmärtämisen taidon. Koulutie on helpompi ja elämän edellytykset paranevat. } Estää tehokkaasti syrjäytymistä.

9 Syrjäytyminen } Suomessa on syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta } Yhteiskunta menettää syrjäytymisestä 2 milj/ henkilöltä - yhteiskunnan kustannus 0,7 + 1,3 menetetyt verotulot :n elinaikaiset kustannukset 120 mrd } Huono koulumenestys on suuri syy syrjäytymiseen } ReadingOCI-hoito: - parantaa oppilaan keskittymiskykyä näkökentän laajentuessa sekä näkökyvyn ja tarkkuuden parantuessa - esim. matematiikan numerot paranevat kahdella numerolla - Hoito vähentää häiriökäyttäytymistä kouluissa - Nuori pääsee internetin kautta mukaan sosiaaliseen mediaan - Hoito palauttaa oppilaan itsetunnon - poistaa matkapahoinvointia / lisääntyvät koulukuljetukset 9

10 Projektin saamia palautteita koululaitoksen käytössä olevaista luki- ja oppimishäiriön hoitomuodoista Perinteiset harjoitusmenetelmät: tuki- ja erityisopetus - ovat hitaita ja vaikeasti mitattavia. - Ylöjärven vanha koulu: kaksois-konsonantin harjoitus kesti oppilaalle kaksivuotta - ReadingOCI-hoidolla 30 minuuttia - tietokonepelit eivät paranna hahmotuskykyä Neuropsykologinen kuntoutus ja toimintaterapia Tampereen ympäristökunnissa ostopalveluina ne ovat vaikeasti mitattavia kalliita tulokset huonoja (Pirkkalan ylilääkäri) ReadingOCI- hoitomenetelmä: Kouluterveydenhoitajan normaalityössään suorittama 30 minuutin hoito parantaa heti keskim. 43 % lukunopeutta ja 77 prosentilla oppilaista lukuvirheet poistuvat. Itsehoito parantaa tilannetta edelleen. Hoitomenetelmä oikein toteutettuna ei tuo kunnalle lisää kustannuksia ja antaa hyvän lisän terveydenhoitajan työkalupakkiin. 10

11 Oppilaan oikeudet 2011 Nykylainsäädännön mukaisesti on oppilaalla oikeus saada opetusta lähi- koulussa. Mikäli hänellä on oppimisvaikeuksia, on koulun kyettävä antamaan niihin tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa: Luki- ja oppimishäiriö kyetään tunnistamaan ReadingOCI - testi- ja hoito- menetelmän avulla esikoulusta/ensiluokalta lähtien. Näin oppilas pääsee alusta alkaen oikeaan koulurytmiin ja normaaleihin oppimistuloksiin. ReadingOCI - hoitomenetelmän avulla lähikoulu kykenee suurelta osin tuke- maan oppilaitaan oppimisvaikeuksissa lain tarkoittamalla tavalla. Huhtikuussa 2011 Rehtori Jutta Marjamäki, Siivikkalan koulu, Ylöjärvi 11

12 ReadingOCI-hoitomenetelmän prosessikuvaus

13 ROCI- hoitotuloksia LukutesOt on tehty ennen hoitoa ja heo hoidon jälkeen Koulu Hoide&uja oppilaita kpl Lukunopeus + / - % Lukuvirheisiä oppilaita kpl Ylöjärvi, 4 koulua - 09/ à 23 Kirkkonummi kk, - 09/ à 3 Lempäälä 4 koulua, - 09/ à 6 Tampere Ahlman, - 09/ à 0 Nokia 3 koulua, à 10 Pirkkala, Naistenmatka à 4 Kangasala, VaOala à 3 Orivesi, 4 koulua à 5 Loppi, 4 koulua à 7 Koul.Olais.hoide&uja à 3 Jatkuu 13

14 OCI - hoitotuloksia LukutesOt on tehty ennen hoitoa ja väli&ömäso hoidon jälkeen. Koulu Hoide&uja oppilaita kpl Lukunopeus + / - % Lukuvirheisiä oppilaita kpl Män&ä- Vilppula, 5 koulua à 9 Karvia kk à 0 Tampere, Steiner- koulu à 3 Tampere, Steiner- koulu à 4 Lavia, Suomelan koulu à 1 Sastamala, Sylvään koulu à 0 Ha&ula, 6 koulua à 12 Kaikki yhteensä à 93 =76% 14

15 Konkreettisia päätöksiä ja lausuntoja ReadingOCI-hoitomenetelmästä Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä: ReadingOCI-hoitomenetelmä on laajennettu kaikkiin Lempäälän kouluihin. Se on hyvä hoitolisä oppimishäiriöiden poistamiseksi. Menetelmä on liitetty Kelpo-hankkeeseen. Lempäälän kouluterveydenhoitajat seminaarissa ReadingOCI-hoitomuoto tulee ottaa käyttöön kaikissa Lempäälän kouluissa. Hoidot voidaan suorittaa normaalin kouluterveydenhoitotyön yhteydessä ilman, että niistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Hoidot ovat olleet käytössä kaikissa kouluissa 2011 alkaen. 15

16 Luki- ja oppimishäiriöhoito 500 oppilaan koulussa, luokat 1 9 Kouluterveydenhoitajien suorittama testaus ja asentohoito Aloitusvuotena: Testataan ja hoidetaan koulun kaikki hoitoa tarvitsevat oppilaat: 50 oppilasta x 30 min./oppilas = kolme hoitopäivää Seuraavana vuotena: Kaikki oppilaat on hoidettu edellisenä vuotena. Testataan ja hoidetaan ainoastaan tulevat ekaluokkalaiset: 5 oppilasta x 30 min/oppilas = 2,5 tuntia 16

17 Päätöksiä ja lausuntoja Ylöjärvi on ottanut ReadingoCI - hoitomenetelmän laajennetusti käyttöön kouluissaan. Hoitomuoto on ainoa nopeasti konkreettisia tuloksia tuova menetelmä luki - ja oppimishäiriöiden korjaamiseksi. Se ei aiheuta kunnalle ylimääräisiä kustannuksia. Ylöjärven sivistystoimen johtaja Matti Hursti, marraskuussa

18 Ehdotus etenemiseksi Sastamalassa syyslukukaudella 2012 } Kartoitetaan kouluittain lukihäiriöhoitoa tarvitsevat oppilaat (oppilashuoltoryhmät) } Järjestetään vanhempainillat keskitetysti yhdistäen useita kouluja yhteen } Organisoidaan asentohoidot kouluittain niin, että vanhempainilloissa voidaan varata oppilaille ja vanhemmille sopivat hoitoajat. } Käynnistetään asentohoidot } Dokumentoidaan hoitotulokset } Seurataan oppilaan koulumenestystä ja itsehoitoa } Käynnistetään syrjäytymisseuranta Sastamalassa 18

19 ReadingOCI-koulutuksen organisointi ja sen kustannukset } Kalevan RK kouluttaa 10 fysioterapeuttia valtakunnallisiksi kouluttajiksi } Sertifioidut fysioterapeutit kouluttavat kuntien/koulujen opetus- ja terveydenhoito-henkilöstön kouluihin asentohoitoja varten } Hoidosta tarkat dokumentoidut hoitotulokset } Valtiovalta myöntää tähän määrärahan } Yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset/säästöt } - Palkka- ja matkakustannukset e/vuosi } - Yhden syrjäytyneen elinik.kustannus e/vuosi } - Pelastetaan ainakin 30% syrjäytyneistä työelämään; työikäinen säästö e/vuosi - työvoimareservi siirtyy tuottavaan työhön 19

20 Kakkosluokan postimerkki. Arkin hinta 50 euroa 20

21 TIIVISTELMÄ NÄKÖPOHJAISEN LUKIHÄIRIÖN HOIDOSTA KOULUSSA

22 MIKÄ ON PULMA LUKIHÄIRIÖSSÄ?? VUONNA 2000 HAASTATELLUT LAPSET KERTOIVAT - RIVIT HYPPIVÄT - SANOJEN VÄLIT EIVÄT NÄY, SANAT OVAT PÖTKÖNÄ - PITÄÄ ARVATA - PITÄÄ LUKEA EDESTAKAISIN ( KIRJAIMIEN JÄRJESTYS JA MÄÄRÄ VAIHTELEE ) -KERRALLAAN NÄHDÄÄN VAIN PIENI ALA -MUU EPÄTARKKAA, NÄKÖKENTTÄ ON KAPEAMPI -HIDASTA -EI SAA SELVÄÄ LAUSEESTA, PITÄÄ ARVATA

23 MIKÄ ON PULMA LUKIHÄIRIÖSSÄ?? VANHEMMAT / OPETTAJA -LUKEMINEN ONGELMALLISTA -SANAVARASTO SUPPEAHKO -TYÖMUISTI ALENTUNUT -OIKEIN KUULEMINEN VAIKEUTUNUT -PUHEEN ONGELMAT -KESKITTYMISEN ONGELMAT -MOTORIIKAN ONGELMAT -MITEN LAPSI SUHTAUTUU ONGELMIINSA -TOIMINTA RYHMÄN JÄSENENÄ

24

25

26 AIVOT OVAT LAPSEN SYNTYESSÄ KUIN TIETOKONE, JOSSA ON PERUSJÄRJESTELMÄ, MUTTEI OHJELMIA. LAPSI OPPII JA AIVOJEN TOIMINTA KEHITTYY AISTIEN KAUTTA, JOLLOIN AIVOIHIN TULEE TOIMINTAPOJA, JOTKA VASTAAVAT TIETOKONEEN OHJELMIA AIVOISSA VOI OLLA VIKOJA SYNTYESSÄ, VRT KOMPONENTTIVAURIOT, MUTTA MYÖS AISTIPERÄISIÄ, VIRHEELLISIÄ, KORJATTAVISSA OLEVIA TOIMINTATAPOJA VRT OHJELMOINTIVIRHEET

27 KUN OCI, KAARIKÄYTÄVÄT SAADAAN KUNTOON, SILMÄN LIIKKEEN LOPPUOSA NORMALISOITUU NÄHDÄÄN NOPEASTI, TARKASTI LAAJALLA NÄKÖKENTÄLLÄ JA OIKEIN NÄKÖAIVOKUOREN TOIMINTA KORJAUTUU KAIKILTA OSILTAAN LIMITTÄISYYS,YHTEISET OSAT PARANTAA KUULOAIVOKUOREN TOIMINTAA: YMMÄRRETÄÄN KUULTU

28 Perinnöllinen (BPPV ) Visuaalinen, näön, korjaus Fonologinen prosessointi, kuulonvarainen hahmotus parempi Työmuistia lisää Siis menetelmä vaikuttaa kaikkiiin lukihäiriön taustana pidettyihin syihin.

29 LEMPERT

30 RAHKO

31 RAHKO

32 Epleyn asentohoito posteriooriseen kaarikäytävään Hoidon tarkoituksena on asentojen avulla puhdistaa tasapainoelimen kaarikäytävä ärsyttävistä kudosjyväsistä. Jos teillä on todettu voimakkaasti kulunut kaularanka, tai epäilette sitä, saatte tehdä oheiset liikkeet vain lääkärin luvalla ja valvonnassa Oikea puoli Istukaa suorassa esim. vuoteessanne. EPLEY Asettukaa selällenne siten, että pää menee reunan voidaksenne kallistaa päätänne kuvan osoittamalla tavalla vartalon tason alapuolelle. Kääntäkää päätänne oikeaan suuntaan. Pää ei saa olla jännittynyt eikä liike aiheuttaa kipua. Pyytäkää tarvittaessa auttajaa tukemaan päätänne. Pysykää tässä asennossa, kunnes huimaus on loppunut, noin 30 sek. 45 Kääntäkää päätänne toiselle sivulle pitäen sitä edelleen vartalon tason alapuolella ja pysykää tässä uudessa asennossa 30 sek Kääntykää seuraavaksi kylki-maha-asentoon ja olkaa siinä minuutin ajan. Sen jälkeen voitte nousta varovasti ylös. 135 Nouskaa istumaan tukevaan tuoliin. Pysykää paikallanne 2-3 minuuttia.

33 . TÄLLÄ TAVALLA POISTETAAN SYY, EI VAIN TREENATA: HOIDETA OIRETTA. MILLÄÄN MUULLA TAVALLA EI OLE LÖYTYNYT YHTÄ SUURTA, SAMAA VAIKUTUSTA. JOS HOITOJA EI TEHDÄ SOVITULLA TAVALLA: MOTIVOIDA JA TUETA LAPSIA, EI SAADA TULOSTA

34 - matkapahoinvointi jää pois (koulukuljetukset lisääntyvät) (Clin Otolaryngol 2002) - migreeni jää pois (Puhe ja kieli 2007) - motoriikan paraneminen

OPAS HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN TESTAAMISEEN JA HOITOON

OPAS HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN TESTAAMISEEN JA HOITOON OPAS HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN TESTAAMISEEN JA HOITOON LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö AMK Kevät 2011 Jyrki Suojanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Fysioterapeutti auttaa liikettä jatkumaan

Fysioterapeutti auttaa liikettä jatkumaan FYSI 4 2010 Fysioterapian ja kuntoutuksen ammatillinen uutis- ja asiakaslehti 4 2010 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry Iäkkään ykkösliike on tuolista ylös, s. 42 Asenne ratkaisee! s. 14

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA

Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Eija Tikander OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS NUORTEN TUETUSSA ASUMISESSA Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma 2012 OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUSOHJAUS

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta

Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 4 2009 Lasten terveyskäräjät: Hyvinvointijärjestelmä horjuu Päihdetyössä tarvitaan innovatiivisuutta Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN RAKENNUS- ALAN OPISKELIJAN MATEMATIIKAN OPETUS KÄYTÄNNÖN KEINOIN Reijo Leppänen

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN RAKENNUS- ALAN OPISKELIJAN MATEMATIIKAN OPETUS KÄYTÄNNÖN KEINOIN Reijo Leppänen ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN RAKENNUS- ALAN OPISKELIJAN MATEMATIIKAN OPETUS KÄYTÄNNÖN KEINOIN Reijo Leppänen Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke Huhtikuu 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Fysioterapeutti auttaa liikettä jatkumaan

Fysioterapeutti auttaa liikettä jatkumaan Fysioterapian ja kuntoutuksen ammatillinen uutis- ja asiakaslehti 1 2012 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Laitehoidot tärkeä osa vaikuttavaa fysioterapiaa s. 38 Ultraääni kurkistaa kudokseen

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

VIETTISEMINAARI Juha Korri. Mitä on vietti? Miksi viettejä pitäisi käyttää?

VIETTISEMINAARI Juha Korri. Mitä on vietti? Miksi viettejä pitäisi käyttää? VIETTISEMINAARI Juha Korri Luennoitsija Juha Korri on pitkän linjan palveluskoiraharrastaja. Hän on kouluttanut koiria jo 25 vuotta palveluskoiralajeihin ja edennyt siinä huipulle edustaen Suomea useasti

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

Aivot kuntoutuvat kovalla harjoittelulla, s. 12. FC Barcelonan jalkapallotähdet. s. 6. Kuntoutusta ilman sanoja, s. 38

Aivot kuntoutuvat kovalla harjoittelulla, s. 12. FC Barcelonan jalkapallotähdet. s. 6. Kuntoutusta ilman sanoja, s. 38 FYSI 3 2009 Fysioterapian ja kuntoutuksen ammatillinen uutis- ja asiakaslehti 3 2009 Iäkkään ykkösliike on tuolista ylös, s. 42 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry Aivot kuntoutuvat kovalla

Lisätiedot

Huimaus. Tietokoneen näyttö. Työelämän triggerit. 19. vuosikerta 2/2013. Suomen Migreeniyhdistys ry. Kortisoni. Magnesiuminfuusio.

Huimaus. Tietokoneen näyttö. Työelämän triggerit. 19. vuosikerta 2/2013. Suomen Migreeniyhdistys ry. Kortisoni. Magnesiuminfuusio. 19. vuosikerta 2/2013 Huimaus Kortisoni Magnesiuminfuusio Tietokoneen näyttö Kilpirauhanen Kivun muistikuva Työelämän triggerit Kivun hyväksyminen Suomen Migreeniyhdistys ry Aiheuttaako hienon kalenterin

Lisätiedot