asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille"

Transkriptio

1 N o 3/2010 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija Teemana asuminen Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille

2 Pääkirjoitus Nappo 3 10 sisällys 04 Asunto-osakeyhtiölaki uusittiin mikä muuttui? 4 Kuluttajapolitiikan sietämätön keveys 06 Kuluttajaliitto auttaa asumisen ongelmissa 07 Asumisasiat kuluttajariitalautakunnassa 08 SuomiAreenalla kesäistä ohjelmaa ja täyttä asiaa 10 Luotettava opas ekolupausten viidakossa 12 Potilaan oikeudet meillä ja muualla 13 Pankin vaihtaminen on helppoa 14 Sadonkorjuun kasviksia lautasille 16 Työpöydän ääressä Ilkka Salminen 17 Sieltä täältä 18 Puheenjohtajan palsta Tulevaisuuden suuntaan 19 Liittokokous lähestyy! 20 Vieraskynä Välitämmekö 21 Konsumentförbundet hjälper med problem i boendet 22 Suomen Kuluttajaliitto ottaa kantaa 24 Pintaa syvemmältä Marianne Heikkilä JULKAISIJA Suomen Kuluttajaliitto ry, Malminrinne 1 B, HELSINKI puhelin (09) , KULUTTAJAN PÄÄTOIMITTAJA Sinikka Turunen KANNEN KUVA Shutterstock TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA Art-Print Oy, Helsinki 2010 Seuraava lehti ilmestyy Aineistot tulee jättää mennessä. Kuluttajan Napon tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää seuraavilla ehdoilla: 1) Kirjoittaja on ilmoitettava sillä tavoin, kuin se on ilmoitettu kirjoituksen yhteydessä. Lisäksi lähteenä on mainittava Kuluttajan Nappo -lehti. (esimerkiksi: N.N., Kuluttajan Nappo 3/2007) 2) Kirjoituksia saa muunnella (esimerkiksi lyhentää) sillä edellytyksellä, että tekstin asiasisältö ei muutu. Muu käyttö on sallittua tekijänoikeuslainsäädännön sallimassa laajuudessa. Kuluttajapolitiikka on kummallinen asia; melkein mikä tahansa ihmiselon kysymys voi pudota sen syliin. Melkein mikä tahansa tapahtuma - kuten tulivuoren purkaus - voi lopulta aiheuttaa kuluttajaoikeudellisia pohdintoja, kiistoja ja toimenpiteitä. Silti kuluttajaasioiden ja kuluttajapolitiikan yhteiskunnallinen painoarvo on näkymätön. Missä vika? Kuluttajatutkimuskeskus kutsui alkuvuodesta koolle työpajan pohtimaan kuluttajakysymysten roolia yhteiskuntapolitiikassa. Tuli myös miettiä, minkälaista kuluttajapolitiikkaa tarvitaan tulevaisuudessa. Myöhemmin tehtiin vielä sähköinen kysely siitä, mihin kuluttaja-asioissa tulisi keskittyä. Työpajaan osallistui nelisenkymmentä henkilöä ja sähköisesti vastauksensa lähetti vajaat kuusi sataa kuluttaja-asioista kiinnostunutta. Työpajan alustuksissa kyseltiin, käytetäänkö Suomessa rajalliset kuluttajahallinnon resurssit oikein, miltä kuluttajapolitiikka näyttäisi jossain toisessa ministeriössä ja voisiko kuluttajapolitiikka olla ankeuden sijasta jotain positiivista. Entinen kuluttajaministeri Tarja Cronberg sanoi, että viranomaiset eivät voi tehdä politiikkaa yksin. Siihen tar- vitaan muitakin kumppaneita. Osastopäällikkö Raimo Luoma työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi suomalaisen kuluttajaliikkeen rajallisuuden ja toivoi lainsäätäjän kannalta järjestöpuolen voimakkaampaa ja kovempaa sparrausta. Pohdintaan osallistuneiden mielipiteistä heijastui seuraavia asioita: kuluttajaviranomaisten tulisi jättää enemmän tilaa kansalaisyhteiskunnan omaehtoiselle toiminnalle ja myös tukea sitä. Kuluttajille pitäisi avata uusia vaikutuskanavia. Kuluttajaliikkeen vahvistaminen olisi kaikkien etu. Kuluttajapolitiikassa tulisi parantaa asioiden horisontaalista johtamista ja koordinointia. Eri hallinnonalojen välille tarvitaan enemmän yhteistyötä. Päällekkäisyyttä ja hajanaisuutta on poistettava. Kuluttaja-asioiden kansantaloudellinen merkitys tulisi ottaa huomioon. Miten kuluttajapolitiikka nousisi varteenotettavaksi politiikan lohkoksi ja miten kuluttaja-asiat saataisiin yhteiskunnan keskiöön? Miten päästä juhlapuheista tekoihin? Ilmaan jäi odotus todellisista toimenpiteistä. Sinikka Turunen päätoimittaja Miten päästä juhlapuheista tekoihin? 2 3 kuva soile kallio

3 ottaminen yhtiön hallintaan ja osakkeen uuden omistajan vastuu laiminlyödyistä maksuista. kuva soile kallio Vastuun rajat tarkentuvat. Tuula Sario johtava lakimies Asunto-osakeyhtiölaki uusittiin mikä muuttui? Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan heinäkuun alussa ja toi tullessaan merkittäviä parannuksia osakkeenomistajille. Uudessa laissa otetaan entistä paremmin huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden tarpeet. teksti tuula sario KUVAT Shutterstock Uusi laki määrittää aiempaa selvemmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden rajat. Samoin se tarkentaa yhtiön ja toisaalta osakkeenomistajan vastuun rajat. Tarkoitus on lisätä asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan. Valtuuttamista helpotettiin Uusi laki helpottaa toisen henkilön valtuuttamista toimimaan osakkaan puolesta yhtiökokouksessa ja selventää ilman kokousta tehtävän päätöksen edellytyksiä. Yhtiökokouskutsun toimittamista on muutettu siten, että kirjallinen kutsu on aina lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Valtuutuksen yhtiökokoukseen voi antaa toistaiseksi aiemman kolmen vuoden sijasta. Sen voi antaa myös muulla tavoin kuin allekirjoitetulla valtakirjalla, esimerkiksi sähköpostilla tai puhelinsoitolla. Toiminnantarkastaja Uuden lain mukaan asunto-osakeyhtiön pitää valita toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa eikä yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Yhtiön ei tarvitse muuttaa yhtiöjärjestystä siirryttäessä toiminnantarkastajaan. Uuden lain myötä on mahdollista valita isännöintiyritys isännöitsijäksi. Vanhan lain mukaan tähän piti nimetä tietty henkilö. Perintäkeinojen käyttöä laajennettiin Yhtiöjärjestyksessä voidaan jatkossa määrätä nykyisten vastikkeen perintäkeinojen soveltamisesta myös yhtiön perimiin käyttömaksuihin esimerkiksi sauna-, pesutupa- tai autopaikkamaksuihin. Näitä keinoja ovat huoneiston Yhtiön korjauksista tiedotettava ajoissa Osakkeenomistajan ja huoneiston käyttäjän oikeuksien turvaamiseksi säädettiin yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa osakkeenomistajalle ja huoneiston käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa kunnossapitotoimista, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske kiireellisiä korjauksia, joita ei voida lykätä. Yhtiökokouksessa pitää vuosittain käsitellä seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa olevaa kunnossapitotarvetta. Yhtiöiden erilaisuuden vuoksi laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, miten tarvetta on selvitettävä. Se ratkaistaan kussakin yhtiössä erikseen. Asunto-osakeyhtiöllä on velvollisuus säilyttää ja pitää osakkeenomistajien saatavana sille toimitetut kunnossapitotyöilmoitukset, joita koskevat työt saattavat vaikuttaa osakkeenomistajan tai -ostajan oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Yhtiölle ilmoitetuista töistä pitää mainita isännöitsijäntodistuksessa. Vanhan lain perusteella tietoja aiemmista rakennustöistä oli usein mahdotonta saada. Kunnossapitovastuun jakautuminen Osakkeenomistaja vastaa edelleen niistä huoneiston rakenteista, pinnoista ja laitteista, joiden kuntoon hän voi vaikuttaa. Vastuu wc-laitteesta siirtyi nyt kokonaisuudessaan yhtiölle, mutta pesualtaat ovat edelleen osakkeenomistajan vastuulla. Yhtiö on velvollinen korjaamaan aiheuttamansa vaurion osakkaan huoneistossa yhtiössä sovittuun tasoon eli siihen tasoon, jossa huoneisto on alun perin osakkeenomistajalle luovutettaessa ollut. Tämän mukaisesti osakkaan itse asentamaa parkettilattiaa ei yhtiö edelleenkään ole velvollinen korvaamaan, ellei parketti ole ollut alkuperäinen. Osakkeenomistajan muutos- ja kunnossapitotyöt Yhtiön ja toisen osakkaan oikeuksien turvaamiseksi osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle sellaisten kunnossapito- ja muutostöiden tekemisestä, jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin tai toiseen osakkeenomistajaan. Aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vain muutostyötä, vaikka kunnossapitotyöstä saattoi aiheutua samoja ongelmia. Huoneiston pintojen maalaamisesta ei edelleenkään tarvitse tehdä ilmoitusta, mutta kylpyhuoneremontista se on tehtävä. Kunnossapito- ja muutostyötä tekevä osakas vastaa sellaisista kohtuullisista kuluista, joita yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle koituu tarpeellisista selvityksistä. Lain mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostyötä. Osakas vastaa myös valvonnasta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. Kunnossapitotyö voidaan teettää Laissa on myös säännös yhtiön oikeudesta teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, mikäli tämä laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovastuunsa. Jos osakas esimerkiksi laiminlyö lumien pudottamisen parvekkeelta, voi yhtiö teettää työn osakkaan kustannuksella. Myös osakkeenomistajalla on vastaava oikeus, jos yhtiö laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapidon. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiö laiminlyö hissin korjauttamisen ja yläkerrosten asukkaat ovat riippuvaisia hissin toiminnasta. Osakkeenomistajan on kuitenkin ensin kirjallisesti vaadittava yhtiötä suorittamaan korjaustoimenpide. 4 5

4 Kuluttajaliitto auttaa asumisen ongelmissa Asumisasiat kuluttajariitalautakunnassa Kuluttajariitalautakuntaan voi viedä myös asuntojen ja kiinteistöjen kauppaan liittyviä riita-asioita. Samoin huoneenvuokrasuhteisiin ja asumisoikeusasumiseen liittyviä erimielisyyksiä. Näiden riitojen vastapuolina voi olla myös kaksi yksityistä kuluttajaa. Suomen Kuluttajaliitto antaa neuvoja asumisen kiperissä kysymyksissä. Liiton lakimies Ilkka Salminen kertoo, millaista neuvontaa liitosta saa. Mitä asumisasioiden neuvonta on ja kenelle sitä annetaan? Maksutonta asumisneuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostitse asunto-osakeyhtiöiden osakkaille, asuinhuoneiston vuokrasuhteissa vuokralaisille ja vuokranantajille sekä asumisoikeusja osaomistuksen haltijoille. Asumisneuvonnan palveluihimme eivät kuulu asunto- ja kiinteistönkauppa. Niihin saa neuvontaa liiton maksullisesta neuvontanumerosta. Liiton jäsenet saavat kaiken neuvonnan toimiston vaihteen kautta ilman neuvonta-aikojen jonotusta. Mitä kysytään eniten? Asunto-osakeyhtiöissä kysytään korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta osakkaan ja yhtiön kesken. Tyypillinen esimerkki on, kenelle kuuluu vesivahingon korjaaminen ja/tai korvaaminen huoneiston märkätiloissa. Vuokrasuhteissa aiheena on vuokravakuuden perusteeton käyttö tai vuokravakuuden pidättäminen. Muita aiheita ovat vuokranantajan tekemät yksipuoliset vuokrankorotukset ja vuokralaisen vuokranalennusvaatimukset ajalta, jolloin huoneisto on ollut puutteellisessa kunnossa esimerkiksi putkiremontin vuoksi. Saako tätä neuvontaa muualta? Asunto-osakeyhtiön osakkaita ei mikään muu taho neuvo maksutta. Osakas ei ole lain mukaan kuluttajan asemassa suhteessa omaan asunto-osakeyhtiöönsä. Osakkaillakin pitäisi olla mahdollisuus saada kiistansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Näin ei turhaan rasitettaisi tuomioistuimia usein taloudellisesti vähäisillä kiistoilla. Kuluttajaoikeusneuvojat neuvovat vuokra-asioissa. Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksia vuokrasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Voidaanko kaikkia kysyjiä auttaa? Ainakin siten, että kerrotaan esitettyjen asioiden valossa, miten tulisi menetellä. Selvitetään lainsäädännön mukainen tilanne ja kehotetaan tarvittaessa käyttämään oikeussuojakeinoja, kuten kuluttajariitalautakuntaa vuokra-asioissa ja tuomioistuinmenettelyä asuntoosakeyhtiöasioissa. Asianajoon meillä ei valitettavasti ole voimavaroja. Yleensä ongelma ratkeaa neuvonnassa, mutta täytäntöönpano jää asianosaisille. Jos on menetelty lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti, asian voi osapuolia sitovasti ratkaista vain tuomioistuin. Päivittäin ehdin vastata noin 14 puheluun kahden neuvontatunnin aikana. Määrät vaihtelevat puheluiden kestosta ja vaikeudesta riippuen, joskus yksi puhelu voi kestää puolikin tuntia. Puhelin soi koko neuvonta-ajan eivätkä kaikki halukkaat pääse aina läpi. Sähköpostitse lähetettyjä kysymyksiä tulee päivittäin noin kymmenen. Viikossa saan siis noin 60 puhelinasiakasta ja saman määrän sähköposteja. teksti tarja raiskinen, varapuheenjohtaja kuluttajariitalautakunta KUVA Shutterstock Asuntokaupasta voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan, jos kohde on hankittu nimenomaan asumista varten. Riidan kohteena voi olla vakituiseen asumiseen tarkoitettu asunto-osake tai kiinteistö, vapaa-ajan asunto tai asuinrakentamista varten hankittu rakentamaton tontti. Yksityishenkilöiden välisessä asuntokaupassa valituksen voi tehdä kumpi tahansa kaupan osapuolista, ostaja tai myyjä. Eniten valituksia poikivat käytettyjen asuntojen kaupat. Usein erimielisyydessä on kysymys siitä, että kohteessa paljastuu vasta kaupanteon jälkeen sellainen vika tai puute, josta kaupan osapuolet eivät ole tienneet ennen kauppaa. Riitaa on usein myös siitä, onko myyjä täyttänyt kauppaan liittyvän tiedonantovelvollisuutensa asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Asuntokannan ikääntyessä yhä useammin eripuraa syntyy siitä, onko ostaja saanut riittävät tiedot taloyhtiön jo päättämistä tai muutoin varmuudella tiedossa olevista peruskorjauksista. Uusien asuntojen kaupoissa kuluttajan vastapuolena on asuntokaupan ammattilainen. Uudelta kohteelta voidaan edellyttää korkeampaa laatutasoa kuin käytetyltä. Useimmiten kuluttajan vaatimuksena onkin asunnossa todettujen laatupuutteiden kuntoon saattaminen. Huoneenvuokrasuhteita koskevien valitusten määrä lautakunnassa on kasvanut tasaisesti, mikä osoittaa, että kyseisille asioille oli selkeä oikeusturvan tarve. Kolme vuotta sitten tapahtuneen lainsäädäntömuutoksen taustalla vaikutti asunto-oikeuksien lakkauttamisesta seurannut puute oikeussuojan saatavuudessa. Ylivoimaisesti suurin osa huoneenvuokrasuhteita koskevista valituksista on koskenut kiistaa vuokravakuudesta vuokrasuhteen päättyessä. Eniten näkemyseroja syntyy siitä, mitä on pidettävä huoneiston tavanomaisena kulumisena ja asunnon siisteystasosta vuokralaisen muuttaessa pois. Erimielisyyttä aiheuttavat myös vuokrasopimusten tulkinnanvaraiset ja epäselvät ehdot sekä asunnon kunnon mahdolliset puutteet vuokrasuhteen kestäessä. Valituksen lautakunnassa voi saattaa vireille paitsi kuluttajan asemassa oleva vuokralainen myös vuokranantajana oleva yksityishenkilö. Useimmiten valittaja on kuitenkin vuokranantajan toimintaan tyytymätön vuokralainen. Lautakunta ei voi kuulla osapuolia ja mahdollisia todistajia henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa. Ratkaisusuositusta ei siis voida antaa silloin, kun osapuolet ovat erimielisiä esimerkiksi suullisen sopimuksen sisällöstä. Lautakunta voi perustaa päätöksensä vain kirjalliseen aineistoon, osapuolten esittämiin lausuntoihin ja selvityksiin. Usein jo kohteesta otetut valokuvat riittävät osoittamaan osapuolten väitteitä toteen. Käsittely lautakunnassa on maksutonta. Asiansa hävinnyt kuluttaja ei joudu korvaamaan vastapuolensa kuluja. 6 7

5 . Tasatunnein pyörähti käyntiin Napposen onnenpyörä, josta lapsilla ja lapsenmielisillä oli mahdollisuus voittaa kesäisiä herkkuja tai Napposen kangaskassi. kuva soile kallio Liiton teltalla kävi kova vilinä. Paula Pessi projektivastaava SuomiAreenalla kesäistä ohjelmaa ja täyttä asiaa Suomen Kuluttajaliitto osallistui jo kolmatta kertaa SuomiAreena -tapahtumaan, jonka järjestävät vuosittain MTV3 ja Porin kaupunki. SuomiAreena kerää heinäkuiseen Poriin valtakunnan vaikuttajat ja ylläpitää viikon ajan yhteiskunnallista keskustelua. Tänä kesänä viidettä kertaa järjestetty Suomi- Areena keräsi lähes kuulijaa. Onnenpyörä ja lakimiesklinikka kiinnostivat Porin Seudun Kuluttajayhdistys ja Suomen Kuluttajaliitto esittäytyivät kävelykadun Kansalaistorilla Ilmat suosivat tapahtumaa muutaman tunnin vesiryöppyä lukuun ottamatta ja teltalla kävikin kova vilinä. Etenkin Napposen onnenpyörä kiinnosti sekä vanhoja että nuoria, ja onnenpyörän eteen muodostuikin joka tunti jono innokkaista pyöräyttäjistä. Teltalla päivysti myös lakimiesklinikka, jonne saattoi piipahtaa kysymään asumiseen ja kuluttajan oikeuksiin liittyvistä asioista. Ihmisiä kiinnostivat ainakin vuokrasuhteisiin, asunto-osakeyhtiöön, asuntokauppaan ja remonttipalveluihin liittyvät asiat, liiton lakimies Ilkka Salminen kertoo. Teltalla oli vilkasta ja ihmiset kysyivät rohkeasti kuluttajan oikeuksiin liittyvistä mieltä askarruttavista asioista ja olivat kiinnostuneita kuluttaja-asioista. Aikuiset osallistuivat kuluttaja-aiheiseen tietovisaan. Osallistujien kesken arvottiin lahjakortti, jonka voitti Eila Kronqvist Oulusta. Osaisitko itse vastata vaikkapa seuraavaan kysymykseen: Kodinkoneketjun tarjouksessa digiboksien luvattiin riittävän viikoksi. Tavarat loppuivat jo ensimmäisenä päivänä. Miten kauppiaan pitäisi toimia? a) Luvata reilu alennus kannettavasta tietokoneesta digiboksin sijaan. b) Kehottaa asiakasta kääntymään maahantuojan puoleen, koska he eivät toimittaneet luvattua määrää tarjoustuotteita. c) Myydä asiakkaalle vastaava digiboksi luvatulla tarjoushinnalla. Eetunaukiolla puhuttiin taloudesta ja kisailtiin Kultsi Napposen johdolla Takaiskuiltakaan ei vältytty, kun torstain kova ukkosmyrsky tuulenpuuskineen kaatoi Napposen onnenpyörän, joka hajosi loppupäiväksi. Onnenpyörä saatiin kuitenkin porilaisten apuvoimien avulla kuntoon seuraavaksi aamuksi, jolloin Eetunaukion lavalla kisailtiin tieto- ja taitovisassa. Sen päätteeksi osallistujat pääsivät pyöräyttämään onnenpyörää. Eetunaukion lavalla järjestettiin kesäisen kevyt, mutta täyttä asiaa sisältävä paneelikeskustelu aiheesta Voiko fiksu velkaantua? Liiton omin asiantuntijavoimin pohdittiin velkaantumisen syitä, seurauksia ja velkaantuneen tulevaisuuden näkymiä. Paneelikeskustelun jälkeen liiton maskotti Kultsi Napponen järjesti puuhaa lapsille. Kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan puuhatehtäviin ja pyöräyttämään onnenpyörää. Palkinnoksi sai tuoreita mansikoita tai herneitä. Jokainen osallistuja sai mukaansa myös opettavaista materiaalia sisältävän Napposen kangaskassin. Kassista löytyi muun muassa uusi Napposen puuhakirja. teksti paula pessi Kuvat Paula Pessi & Satu Oksanen Paneelikeskustelussa pureuduttiin velkaongelmiin ja rahankäyttöön. Kuvassa vasemmalta oikealle Porin Seudun Kuluttajayhdistyksen puheenjohtaja Terttu Malin, ekonomisti Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja Krista Kiuru ja keskustelun vetäjänä toiminut Helena Lustig. SuomiAreena SuomiAreenan synty ajoittuu heinäkuuhun Tuskailin uutisköyhää heinäkuuta. Ihmettelin, mihin se yhteiskunnallinen keskustelu yht äkkiä katoaa lähes puoleksitoista kuukaudeksi, toteaa MTV:n uutisten uutispäällikkö Esa Nieminen. Samaan aikaan medialta odotetaan lisääntyvää vastuuta keskustelun ylläpitäjänä. Siinä perusta uudelle yhteiskunnalliselle kesätapahtumalle, kertoo Nieminen. Uuden tapahtuman tärkeimmät asiat olivat siinä, että tilaisuudet ovat avoimia kaikille, ne pidetään kesäisen leppoisissa paikoissa ja että niissä pyritään luotsaamaan Suomen tulevaisuutta. Lähde: Tietovisassa vastaajat pääsivät pohtimaan kuluttaja-aiheisia kysymyksiä takuusta, verkkokaupasta ja palautusoikeudesta. 8 9

6 Voiko kuluttaja vähentää ympäristön kuormitusta tekemällä järkeviä ostopäätöksiä? Ainakin mainosten perusteella voi. Tänä päivänä kuluttajia pommitetaan ympäristöviesteillä ehkä enemmän kuin koskaan. Kuluttajan voikin olla vaikeaa suunnistaa ekolupausten viidakossa. Onneksi viidakkoon ei tarvitse astua yksin. Ekolupausten viidakko ei ole ainutlaatuinen tai uusi ilmiö. Ympäristöllä myyminen yleistyi jo 1980-luvulla. Tämän seurauksena Pohjoismaiden ministerineuvosto ryhtyi miettimään luotettavan viidakkooppaan raameja. Kuluttajille haluttiin luoda yksinkertainen ja luotettava apuväline, joka auttaisi valitsemaan takuuvarmasti ympäristön kannalta parhaimpia tuotteita. Mietinnän tuloksena syntyi Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Joutsenmerkin syntysanat lausuttiin vuonna Toiminta Suomessa aloitettiin vuotta myöhemmin. Joutsenmerkki viettääkin tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden kunniaksi Suomessa vietetään syksyllä ensimmäistä Joutsenmerkki-viikkoa. Luotettava opas ekolupausten viidakossa teksti Antti Lehmuskoski, markkinointikoordinaattori, SFS-Ympäristömerkintä jatteluun. Ne siis huomioivat tuotteen raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön merkittävimmät ympäristövaikutukset. Joutsenmerkin saaminen on työläs prosessi. Vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa kirjallisella hakemuksella ja isolla nipulla erilaisia dokumentteja. Usein vaatimusten täyttymisen todisteeksi edellytetään puolueettoman tutkimuslaitoksen testejä. Kirjallisen hakemuksen lisäksi valmistuspaikalle tehdään tarkastus, jossa katsotaan että kaikki on juuri niin kuin hakemuksessa on ilmoitettu. Jatkuvasti kiristyvä prosessi Kun jokin tuote tai palvelu on saanut Joutsenmerkin, ei valmistaja voi nostaa jalkojaan pöydälle ja huokaista helpotuksesta. Joutsenmerkin vaatimuksia nimittäin kiristetään 3-5 vuoden välein. Myös merkin jo saaneet yritykset joutuvat hakemaan sitä uudestaan, tiukempien vaatimusten mukaan. Jatkuvasti kiristyvillä vaatimuksilla varmistetaan se, että Joutsenmerkin saaneet tuotteet ja palvelut ovat aina ympäristön kannalta parhaiden joukos- Vain ympäristön kannalta parhaille Joutsenmerkki opastaa kuluttajia ja ammattiostajia valitsemaan ympäristön kannalta parhaita tuotteita. Joutsenmerkin vaatimukset asetetaan siten että vain parhaat, enintään % tuoteryhmän tuotteista pystyy läpäisemään ne. Vaatimukset perustuvat elinkaariasa. Sillä myös ohjataan valmistajia jatkuvaan parantamiseen, aina vaan pienempiin ympäristövaikutuksiin. Laajalle levinnyt ja luotettu merkki Voiko Joutsenmerkistä sanoa että se on onnistunut tehtävässään? Kyllä voi. Joutsenmerkki vaikuttaa hyvin monen tuotteen ja palvelun valmistukseen kaikissa Pohjoismaissa. Joutsenmerkillä on vaatimukset noin 70 tuoteryhmälle, jotka vaihtelevat WC-paperista hotelleihin ja pesuaineista tietokoneisiin. Pelkästään Suomen markkinoilla on yli 2000 tuotetta ja palvelua, joilla on Joutsenmerkki. Joutsenmerkki on myös erittäin tunnettu ja arvostettu merkki. Noin yhdeksän suomalaista kymmenestä tunnistaa merkin. Joutsenmerkki on rankattu Suomen neljänneksi arvostetuimmaksi brändiksi. Nämä luvut kertovat suomalaisten suuresta luottamuksesta Joutsenmerkkiä kohtaan. Ja tämä taas on avainasia, kun halutaan vaikuttaa ostopäätöksiin ja lisätä ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden kysyntää ja tarjontaa. Mistä luottamus oikein syntyy? Ennen kaikkea lupauksen pitämisestä. Joutsenmerkki lupaa, että tuote tai palvelu on ympäristön kannalta parhaiden joukossa. Tämä lupaus ei ole pettänyt. Toki luotettavuuden taustalla on monia muitakin asioita: jatkuvasti kiristyvät vaatimukset, vaatimusten laadinnan avoin prosessi, tiukka valvonta, yleishyödyllisyys, vapaaehtoisuus ja puolueettomuus. Lautakunta puolueettomuuden lukkona Joutsenmerkin parissa työskentelee yli 100 ammattilaista eri Pohjoismaissa. He valmistelevat eri tuoteryhmien vaatimuksia, tarkastavat lupahakemuksia, sekä tiedottavat Joutsenmerkistä. Lopullinen päätösvalta Joutsenmerkin vaatimusten tasoon on kuitenkin ympäristömerkintälautakunnalla. Tällä on pyritty varmistamaan merkin puolueettomuus. Suomen ympäristömerkintälautakunta kokoontuu 6 kertaa vuodessa. Kokoontuessaan lautakunta äänestää uusien tuoteryhmien vaatimuksista ja vanhojen tuoteryhmien vaatimusten kiristyksistä. Lautakunnassa on laaja edustus. Mukana on edustajia ministeriöistä, toimialajärjestöistä, julkisista hankkijoista, kuluttajaviranomaisista, tiedemaailmasta ja Suomen ympäristökeskuksesta. Myös Suomen Kuluttajaliitolla on edustaja ympäristömerkintälautakunnassa. Hän on Karjaanseudun kuluttajat ry:n puheenjohtaja Seija Kannelsuo-Mäntynen. Suomen Kuluttajaliiton edustaminen lautakunnassa on erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Keskustelut lautakunnassa ja eri maiden lautakuntien välillä avartavat näkökulmia. Seija Kannelsuo-Mäntynen toteaa. Vaikka ympäristöasioihin paneutuminen on työlästä, on se myös hyödyllistä: Työni kautta ympäristöasiat ovat minulle tuttuja, mutta Joutsenmerkin kautta asioihin paneudutaan vielä syvällisemmin, jotta saamme parhaat mahdolliset kriteerit Joutsenmerkille kuluttajien ostoskäyttäytymisen auttamiseksi. Siinäpä se Joutsenmerkin ydin onkin. Auttaa kuluttajaa ja toimia luotettavana oppaana. Faktaa Joutsenmerkki on voimassa kaikissa Pohjoismaissa. Merkin hakeminen ja käyttäminen on vapaaehtoista. Joutsenmerkillä on kriteerit noin 70 eri tuoteryhmälle. Suomessa on myynnissä yli 2000 joutsenmerkittyä tuotetta ja palvelua. Suomessa Joutsenmerkistä vastaa puolueeton ja voittoa tavoittelematon SFS-Ympäristömerkintä. Joutsenmerkistä sanottua Kun merkki on luotettavasti hallinnoitu ja se muuttuu ajassa, eli vaatimustaso kovenee jatkuvasti, on ympäristömerkeistä apua kuluttajalle ostopäätöksissä. Työministeri Anni Sinnemäki Elinkaariajattelu on tärkeässä osassa kriteereitä valmisteltaessa. Seija Kannelsuo-Mäntynen, Suomen Kuluttajaliiton edustaja 10 11

7 Potilaan oikeudet meillä ja muualla Suomessa ensimmäisenä maana, vuonna 1993 tuli voimaan potilaslaki. Lain keskeiset seikat ovat potilaan oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, hoidon tapahtuminen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, tiedon saantioikeus, tietosuoja sekä potilasasiamiesjärjestelmä. teksti martti mikkonen, varatuomari Kuva Shutterstock Miten potilaan oikeudet pysyvät muutoksissa mukana? Pankin vaihtaminen on helppoa Tiliasioinnin siirtämisestä pankista toiseen on laadittu kaikkia Euroopan pankkeja velvoittavat ohjeet, jotka helpottavat pankin vaihtoa. Sekä kuluttajilta että pankeilta kerätään parhaillaan palautetta siitä, miten homma toimii käytännössä. teksti sari okko Kuva Shutterstock Osallistuin Kroatiassa Medical Law -maailmankongressiin elokuun alkupuolella. Kongressissa yhdistyivät lääketiede ja lainsäädäntö eettisistä sekä potilas- ja ihmisoikeusnäkökulmista. EU-maissa potilaan oikeudet ovat säänneltyjä. Suomen ei tarvitse tässä seurassa hävetä, sillä jo aiemmin säännöksemme täyttivät EU:n normit. Monissa muissakin maissa, kuten entisissä Itä-Euroopan maissa on kattavantuntuista lainsäädäntöä. Ongelma vain on, etteivät lait toimi käytännössä kun juuri kukaan lääkäreistä ei tunne niiden olemassaoloa. Paljon muutoksia terveydenhuollossa Terveydenhuolto on kokenut potilaslain säätämisen jälkeen monia muutoksia. Toimintaympäristö on muuttunut. Lainsäädäntöä on tullut lisää, kuten perustuslaki, hoitotakuulaki ja kilpailulaki. On potilasturvallisuusstrategiaa, sähköistä asiointia ja asiakirjojen käsittelyä. On julkisen ja yksityisen sektorin työnjako ostopalveluineen ja keikkalääkäreineen. Miten potilaan oikeudet pysyvät tässä menossa mukana? Sujuuko hyvin? ei suinkaan aina Kysymyshän on kymmenistä miljoonista hoitotapahtumista, potilaiden ja hoitohenkilökunnan kohtaamisista. Valtaosa hoitokontakteista sujuu mallikkaasti ja potilaat ovat tyytyväisiä. Aina on myös tapauksia, joissa potilas katsoo tulleensa kohdelluksi huonosti ja epäoikeudenmukaisesti. Hoitotakuusta huolimatta hoitoon pääsy viivästyy, potilas ei saa ymmärrettävää informaatiota sairaudestaan, hoidon riskeistä tai sen ennusteesta tai potilasvahingon korvausperusteista. Potilasasiakirjamerkinnät ovat virheelliset. Huonot kokemukset voivat johtua myös siitä, että potilaan ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen ei aina suju parhaalla tavalla vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ystävällinen käytös puolin ja toisin ei ole ainakaan rahasta kiinni. Sehän ei maksa mitään. Potilasasiamies puun ja kuoren välissä Alusta alkaen on lain ongelmaksi tiedostettu se, että potilasasiamies työnantajansa tai toimintayksikkönsä asioita hoitaessaan toimii kuin puun ja kuoren välissä. Kun potilasasiamies opastaa potilasta muistutuksen tekemisessä potilasasiamiehen omasta esimiehestä, riippumattomuus ja potilaan etu ovat taatusti koetuksella. Selvitystyötä ja lakifiilaustakin tarvitaan Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty kaksi virallista selvitystä potilaan oikeuksien toteutumisesta ja potilasasiamiesten asemasta. Selvitykset eivät ole johtaneet viranomaisten ystävällistä kuuntelemista ja empaattisenoloista ymmärtämystä pidemmälle. On aika ryhtyä toimiin potilaan oikeuksien toteutumisen kartoittamiseksi ja ongelmien analysoimiseksi sekä potilasasiamiesten aseman arvioimiseksi. Potilaslakiin tuskin tarvitaan suuria muutoksia. Se ei ole suurin kanto kaskessa potilaan oikeuksien osalta. Toimintakulttuuria voi muuttaa koulutuksella ja asennemuutoksella. Potilasasiamiesten asema ja riippumattomuus tulee kiireesti saattaa tämän päivän tasolle ja se vaatinee lainmuutoksen. Norjan ja Uuden Seelannin potilasasiamiesjärjestelmissä riippumattomuus on turvattu. Suomen ei siis tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan se voi ottaa oppia muiden maiden kokemuksista ja omistaankin ja muokata lakitäsmennykset toimintakulttuuriimme parhaiten soveltuviksi. Uudet EU-alueen yhtenäiset ohjeet tiliasioinnin siirrosta tulivat voimaan marraskuun alusta Euroopan komission hyväksymien ohjeiden tavoitteena on helpottaa asiakkaiden pankinvaihtoa, yhtenäistää EU-alueen pankkikäytäntöjä ja lisätä pankkien välistä kilpailua. Ohjeet koskevat tiliasioinnin siirtämistä, mikä tarkoittaa käyttelytilin avaamista uudessa pankissa, maksuasioinnin siirtämistä uudelle tilille ja tilin mahdollista lopettamista vanhassa pankissa, rahoitusasiantuntija Ulla Halonen Finanssialan Keskusliitosta tiivistää. Näin se toimii Ohjeiden mukaan pankit avustavat asiakasta tiliasioiden siirtämisessä, jotta siirto onnistuu esteettömästi ja ilman aiheetonta viivästymistä. Vaihto lähtee liikkeelle siitä, että asiakas sopii tilin avaamisesta ja siihen liittyvistä palveluista uudessa pankissa. Asiakas antaa uudelle pankille valtakirjan, jolla se voi hoitaa vanhan pankin kanssa kaikki siirtoon liittyvät toimet. Uusi pankki antaa ohjeet uusien tilitietojen toimittamisesta työnantajalle palkanmaksua varten sekä muutoksen ilmoittamisesta suoravelotuslaskuttajille. Vanha pankki puolestaan huolehtii siitä, että maksuasioiden hoito siirtyy uuteen pankkiin ja että vanha tili lopetetaan. Siirrolle on asetettu seitsemän pankkipäivän enimmäisraja. Tiliasioiden siirtäminen on ilmaista. Vain harva vaihtaa Suomessa uudet ohjeet eivät ole aiheuttaneet suurta mullistusta, sillä ne vastaavat Halosen mukaan pitkälti aiemmin vallinnutta käytäntöä. Ohjeiden kanssa ei ole ollut ongelmia, koska vastaavantyyppiset ohjeistukset ovat meillä pankeissa olleet voimassa jo pitkään. Suomalaiset ovat perinteisesti varsin uskollisia pankeilleen. Vuosittain vain nelisen prosenttia suomalaisista vaihtaa pankkia kokonaan. Luku on keskimääräistä pienempi, jos tilannetta verrataan vaikka muihin Pohjoismaihin tai Keski- Euroopan maihin, Halonen kertoo. Yleisimpiä syitä pankin vaihtoon ovat muun muassa hinnoittelu- ja palvelukysymykset, edullisemman lainatarjouksen saaminen uudesta pankista ja koko perheen talouden keskittäminen yhteen pankkiin. Anna palautetta! Finanssialan Keskusliitolla on menossa kaikille suomalaisille pankeille suunnattu kysely, jolla kerätään tietoa uusien ohjeiden käyttöönottamisesta ja periaatteiden toimivuudesta. Ohjeiden käyttöönotosta on käynnissä selvitykset myös muissa EU:n jäsenvaltioissa. Samaan aikaan Euroopan komissio kerää palautetta kuluttajilta tiliasioinnin siirtämisestä, mahdollisuuden käyttämisestä ja periaatteiden toimivuudesta. Kyselylomakkeen voi täyttää internetissä kaikilla virallisilla EU-kielillä. Suomenkielisen lomakkeen löydät linkistä: market/finservices-retail/mobility/switching_feedback_fi.htm Lisätietoa tiliasioinnin siirtämisestä löytyy Finanssialan Keskusliiton sivuilta: > Julkaisut ja tilastot > Oppaat, ohjeet ja malliehdot > Ohje asiakkaalle tiliasioinnin siirtämiseksi pankista toiseen pankkiin (pdf) 12 13

Väreistä voimaa - Syö viittä väriä päivässä

Väreistä voimaa - Syö viittä väriä päivässä Väreistä voimaa - Syö viittä väriä päivässä Kasvikset voi jakaa karkeasti viiteen Värikkäät kasvikset sisältävät puolustuskykyä parantavia aineita. väriryhmään, joilla kullakin on oma tehtävä. Väreillä

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista

Näytesivut. 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 18 Asuminen on Suomessa kallista. Asunto-osakkeen ostaminen on monelle elämän suurin yksittäinen hankinta, ja oma koti on jokaiselle hyvin tärkeä. Lisäksi taloyhtiön korjaushankkeet ovat kalliita, erityisesti

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Isännöintiliitto Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Osakkaat yhtiökokoukseen.... Lisää suunnitelmallisuutta ja avoimuutta... Taloyhtiön vuoden kohokohta on yhtiökokous. Tarkoitus

Lisätiedot

ALOITE 1(6) 1.10.2010. Sosiaali- ja terveysministeriölle. Asia

ALOITE 1(6) 1.10.2010. Sosiaali- ja terveysministeriölle. Asia ALOITE 1(6) Sosiaali- ja terveysministeriölle Asia Ehdotus työryhmän asettamiseksi kartoittamaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), jäljempänä potilaslaki, säänneltyjen potilaan

Lisätiedot

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS

Valio Oy TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS TYÖIKÄISEN RAVITSEMUS JA TERVEYS MONIPUOLISEN RUOKAVALION PERUSTA Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä muutama viipale vähärasvaista ( 17 %) ja vähemmän suolaa sisältävää juustoa.

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri

Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010. Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri Taloyhtiöiden hallitusfoorum 2010 Huoneistoremontit ja muutostyörekisteri SKH Isännöinnin taustat Perustettu vuonna 1982 Työntekijöitä n. 50 hlöä Isännöintikohteita pääkaupunkiseudulla n. 200, joissa asuntoja

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Perhe-elämän erityiskysymyksiä Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Aikataulu 25.10. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja hiilihydraatit

Lisätiedot

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Tiina Koskinen-Tammi, AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Asukkaan oikeusturva sisäilmaasioissa Esityksen sisältö 1. Asukkaan oikeudet yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota!

Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! Margariini tosi tärkeä osa monipuolista ruokavaliota! www.margariini.fi Kiva, että rasvat kiinnostavat! Rasvoja tarvitaan, sehän on selvä. Niin monet meistä nauttivat kuitenkin edelleen liikaa ikäviä kovia

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja Sisällys ESIPUHE 5 Lyhenteet 15 Säädökset 17 Kirjallisuus 19 I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja yhtiövastike 1 Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 23 Soveltamisala

Lisätiedot

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas

Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä. Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentamisen juridiikka asunto-osakeyhtiössä Samuli Koskela asianajaja, osakas Korjausrakentaminen Mitä tarkoitetaan? Yhtiö, osakas, insinöörit, juristit AOYL:nkäsitteet: kunnossapito muutostyö

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry

kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksia asuntoosakeyhtiölaista: menestystekijät ja kompastuskivet Kiinteistömessut 12.10.2011 Jaana Sallmén Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Kokemuksista yleisesti

Lisätiedot

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41 Sisällys Kirjailijat 2 Esipuhe 5 1 Johdanto: suomalainen taloyhtiö 13 1.1 Asunto-osakeyhtiö eilen, tänään ja huomenna 13 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö? 13 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölainsäädännön historiaa

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tietoa taloyhtiön päättäjille

Uusi asunto-osakeyhtiölaki. Tietoa taloyhtiön päättäjille Uusi asunto-osakeyhtiölaki Tietoa taloyhtiön päättäjille Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu Uusi asunto-osakeyhtiölaki on voimassa 1.7.2010 alkaen. Laki selkeytyy ja tuo taloyhtiöihin lisää suunnitelmallisuutta

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA 12.10. 2011 Pekka Luoto, Kiinteistöliitto Oulu Ohjelma Mitä laki sanoo viiden vuoden korjaustarveselvityksestä? Kuntoarvio työkalu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Hyvä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET. Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET Toiminnanjohtaja Kaisa Leiwo 15.2.2012 Turku Kokemuksista yleisesti Alkuvaiheen kritiikki laantunut Remontti-ilmoitukset Hallituksen työmäärä ja

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI

VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI ESITTELYN YLEISKATSAUS Carl Rehnborg ja NUTRIWAYn tarina Tasapainoisen ruokavalion haasteet Lisää väriä ruokavalioosi Tasapainoinen ruokavalio. Tasapainoinen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus

Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Oikeuskäytäntöä ajankohtaiskatsaus Taloyhtiö 2015-tapahtuma 15.4.2015 Kaisu Terkki Lakimies, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Turun hovioikeus 3.3.2014 nro 308 - hallintaanotto/häätö Osakehuoneisto

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA 16.11. 2011 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Oulu Ohjelma Mitä laki sanoo viiden vuoden korjaustarveselvityksestä? Kuntoarvio työkalu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Hyvä rakennustapa

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa

YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUS - mikä muuttui uuden lain myötä? Annika Kemppinen, OTM Kiinteistöliitto Uusimaa YHTIÖKOKOUKSEN PITOAIKA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinainen kokous pidettävä 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kirsi Ruutu Lakimies Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri Kuka vastaa kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Tekninen näkökulma kunnossapitoon Erilaiset

Lisätiedot

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

29.10.2014. Jäsenpalvelut. Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Osakkaan muutostyöoikeus 29.10.2014 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa Suomen Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 10150 jäsentä Jäsenistö pääosin asunto-osakeyhtiöitä

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä Kuka pitää kunnossa? Huoneiston ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa

Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa Esitietokysely perustyöhön ehdotus PPPR-hankkeessa 1. Kuinka usein käytät alkoholia? (Audit C) 2. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? *) (Audit C) 0 1-2 annosta päivässä

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Aineksia hyvän olon ruokavalioon

Aineksia hyvän olon ruokavalioon Aineksia hyvän olon ruokavalioon Sisältö Monipuolinen ruokavalio Lautasmalli Ateriarytmi Ravintoaineet Proteiini Hiilihydraatit Rasva Sydänmerkki Liikunta elämäntavaksi 2 Monipuolinen ruokavalio Vähärasvaisia

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN

ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN ASUMISNEUVONTAA HEKA-KONTULASSA ASUMISNEUVOJA SATU RAUTIAINEN YHTEYS ASUMISNEUVONTAAN Asumisneuvojalle tulee tieto toisen eroavista avio/avopuolisoista ottaessa yhteyttä Mahdollinen kiista siitä, että

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut

Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa KYLPPÄRIT KUNTOON Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa ILLAN OHJELMA 18.00 Yhdistyksen kuulumisia 18.15 Kunnossapitovastuu ja 19.00 Kahvitauko 19.20 Viestintä remonteissa 19.40 Kylppärirempan tekniikka 20.30

Lisätiedot

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA

TERVETULOA OSASTOLLEMME. B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA TERVETULOA OSASTOLLEMME B1 2krs. VUOKRATASOKLINIKKAAN SELVITTÄMÄÄN VUOKRAHUONEISTOSI KÄYPÄ VUOKRA VUOKRAUKSEN ABC - MIKSI LIITTYÄ SUOMEN VUOKRANANTAJIIN? MIA KORO-KANERVA TOIMINNANJOHTAJA, OTM TAUSTAA

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu

Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Kukkuu! Ilman aamumaitoa nukkuu Hei herätys! Aamupala käynnistää päivän Yöllä energiavarastot on nukuttu loppuun ja tyhjällä vatsalla on lounaaseen liian pitkä aika. Aamupala auttaa tasaamaan päivän syömiset.

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKO JA KUSTANNUSTEN JAKAMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Pätevä päätös Kunnossapitovastuunjako, osakasmuutokset Vastikeperuste Osakkeenomistajan

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölaki uudistui mitä muutoksia hallituksen toimintaan? Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto Yhtiökokousmenettelyyn liittyviä muutoksia Yhtiökokous (6 luku) YHTIÖKOKOUS Varsinainen

Lisätiedot