asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille"

Transkriptio

1 N o 3/2010 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija Teemana asuminen Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille

2 Pääkirjoitus Nappo 3 10 sisällys 04 Asunto-osakeyhtiölaki uusittiin mikä muuttui? 4 Kuluttajapolitiikan sietämätön keveys 06 Kuluttajaliitto auttaa asumisen ongelmissa 07 Asumisasiat kuluttajariitalautakunnassa 08 SuomiAreenalla kesäistä ohjelmaa ja täyttä asiaa 10 Luotettava opas ekolupausten viidakossa 12 Potilaan oikeudet meillä ja muualla 13 Pankin vaihtaminen on helppoa 14 Sadonkorjuun kasviksia lautasille 16 Työpöydän ääressä Ilkka Salminen 17 Sieltä täältä 18 Puheenjohtajan palsta Tulevaisuuden suuntaan 19 Liittokokous lähestyy! 20 Vieraskynä Välitämmekö 21 Konsumentförbundet hjälper med problem i boendet 22 Suomen Kuluttajaliitto ottaa kantaa 24 Pintaa syvemmältä Marianne Heikkilä JULKAISIJA Suomen Kuluttajaliitto ry, Malminrinne 1 B, HELSINKI puhelin (09) , KULUTTAJAN PÄÄTOIMITTAJA Sinikka Turunen KANNEN KUVA Shutterstock TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA Art-Print Oy, Helsinki 2010 Seuraava lehti ilmestyy Aineistot tulee jättää mennessä. Kuluttajan Napon tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää seuraavilla ehdoilla: 1) Kirjoittaja on ilmoitettava sillä tavoin, kuin se on ilmoitettu kirjoituksen yhteydessä. Lisäksi lähteenä on mainittava Kuluttajan Nappo -lehti. (esimerkiksi: N.N., Kuluttajan Nappo 3/2007) 2) Kirjoituksia saa muunnella (esimerkiksi lyhentää) sillä edellytyksellä, että tekstin asiasisältö ei muutu. Muu käyttö on sallittua tekijänoikeuslainsäädännön sallimassa laajuudessa. Kuluttajapolitiikka on kummallinen asia; melkein mikä tahansa ihmiselon kysymys voi pudota sen syliin. Melkein mikä tahansa tapahtuma - kuten tulivuoren purkaus - voi lopulta aiheuttaa kuluttajaoikeudellisia pohdintoja, kiistoja ja toimenpiteitä. Silti kuluttajaasioiden ja kuluttajapolitiikan yhteiskunnallinen painoarvo on näkymätön. Missä vika? Kuluttajatutkimuskeskus kutsui alkuvuodesta koolle työpajan pohtimaan kuluttajakysymysten roolia yhteiskuntapolitiikassa. Tuli myös miettiä, minkälaista kuluttajapolitiikkaa tarvitaan tulevaisuudessa. Myöhemmin tehtiin vielä sähköinen kysely siitä, mihin kuluttaja-asioissa tulisi keskittyä. Työpajaan osallistui nelisenkymmentä henkilöä ja sähköisesti vastauksensa lähetti vajaat kuusi sataa kuluttaja-asioista kiinnostunutta. Työpajan alustuksissa kyseltiin, käytetäänkö Suomessa rajalliset kuluttajahallinnon resurssit oikein, miltä kuluttajapolitiikka näyttäisi jossain toisessa ministeriössä ja voisiko kuluttajapolitiikka olla ankeuden sijasta jotain positiivista. Entinen kuluttajaministeri Tarja Cronberg sanoi, että viranomaiset eivät voi tehdä politiikkaa yksin. Siihen tar- vitaan muitakin kumppaneita. Osastopäällikkö Raimo Luoma työ- ja elinkeinoministeriöstä totesi suomalaisen kuluttajaliikkeen rajallisuuden ja toivoi lainsäätäjän kannalta järjestöpuolen voimakkaampaa ja kovempaa sparrausta. Pohdintaan osallistuneiden mielipiteistä heijastui seuraavia asioita: kuluttajaviranomaisten tulisi jättää enemmän tilaa kansalaisyhteiskunnan omaehtoiselle toiminnalle ja myös tukea sitä. Kuluttajille pitäisi avata uusia vaikutuskanavia. Kuluttajaliikkeen vahvistaminen olisi kaikkien etu. Kuluttajapolitiikassa tulisi parantaa asioiden horisontaalista johtamista ja koordinointia. Eri hallinnonalojen välille tarvitaan enemmän yhteistyötä. Päällekkäisyyttä ja hajanaisuutta on poistettava. Kuluttaja-asioiden kansantaloudellinen merkitys tulisi ottaa huomioon. Miten kuluttajapolitiikka nousisi varteenotettavaksi politiikan lohkoksi ja miten kuluttaja-asiat saataisiin yhteiskunnan keskiöön? Miten päästä juhlapuheista tekoihin? Ilmaan jäi odotus todellisista toimenpiteistä. Sinikka Turunen päätoimittaja Miten päästä juhlapuheista tekoihin? 2 3 kuva soile kallio

3 ottaminen yhtiön hallintaan ja osakkeen uuden omistajan vastuu laiminlyödyistä maksuista. kuva soile kallio Vastuun rajat tarkentuvat. Tuula Sario johtava lakimies Asunto-osakeyhtiölaki uusittiin mikä muuttui? Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan heinäkuun alussa ja toi tullessaan merkittäviä parannuksia osakkeenomistajille. Uudessa laissa otetaan entistä paremmin huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden tarpeet. teksti tuula sario KUVAT Shutterstock Uusi laki määrittää aiempaa selvemmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden rajat. Samoin se tarkentaa yhtiön ja toisaalta osakkeenomistajan vastuun rajat. Tarkoitus on lisätä asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan. Valtuuttamista helpotettiin Uusi laki helpottaa toisen henkilön valtuuttamista toimimaan osakkaan puolesta yhtiökokouksessa ja selventää ilman kokousta tehtävän päätöksen edellytyksiä. Yhtiökokouskutsun toimittamista on muutettu siten, että kirjallinen kutsu on aina lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Valtuutuksen yhtiökokoukseen voi antaa toistaiseksi aiemman kolmen vuoden sijasta. Sen voi antaa myös muulla tavoin kuin allekirjoitetulla valtakirjalla, esimerkiksi sähköpostilla tai puhelinsoitolla. Toiminnantarkastaja Uuden lain mukaan asunto-osakeyhtiön pitää valita toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa eikä yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Yhtiön ei tarvitse muuttaa yhtiöjärjestystä siirryttäessä toiminnantarkastajaan. Uuden lain myötä on mahdollista valita isännöintiyritys isännöitsijäksi. Vanhan lain mukaan tähän piti nimetä tietty henkilö. Perintäkeinojen käyttöä laajennettiin Yhtiöjärjestyksessä voidaan jatkossa määrätä nykyisten vastikkeen perintäkeinojen soveltamisesta myös yhtiön perimiin käyttömaksuihin esimerkiksi sauna-, pesutupa- tai autopaikkamaksuihin. Näitä keinoja ovat huoneiston Yhtiön korjauksista tiedotettava ajoissa Osakkeenomistajan ja huoneiston käyttäjän oikeuksien turvaamiseksi säädettiin yhtiön velvollisuudesta ilmoittaa osakkeenomistajalle ja huoneiston käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa kunnossapitotoimista, jotka vaikuttavat huoneiston käyttämiseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske kiireellisiä korjauksia, joita ei voida lykätä. Yhtiökokouksessa pitää vuosittain käsitellä seuraavan viiden vuoden aikana odotettavissa olevaa kunnossapitotarvetta. Yhtiöiden erilaisuuden vuoksi laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, miten tarvetta on selvitettävä. Se ratkaistaan kussakin yhtiössä erikseen. Asunto-osakeyhtiöllä on velvollisuus säilyttää ja pitää osakkeenomistajien saatavana sille toimitetut kunnossapitotyöilmoitukset, joita koskevat työt saattavat vaikuttaa osakkeenomistajan tai -ostajan oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Yhtiölle ilmoitetuista töistä pitää mainita isännöitsijäntodistuksessa. Vanhan lain perusteella tietoja aiemmista rakennustöistä oli usein mahdotonta saada. Kunnossapitovastuun jakautuminen Osakkeenomistaja vastaa edelleen niistä huoneiston rakenteista, pinnoista ja laitteista, joiden kuntoon hän voi vaikuttaa. Vastuu wc-laitteesta siirtyi nyt kokonaisuudessaan yhtiölle, mutta pesualtaat ovat edelleen osakkeenomistajan vastuulla. Yhtiö on velvollinen korjaamaan aiheuttamansa vaurion osakkaan huoneistossa yhtiössä sovittuun tasoon eli siihen tasoon, jossa huoneisto on alun perin osakkeenomistajalle luovutettaessa ollut. Tämän mukaisesti osakkaan itse asentamaa parkettilattiaa ei yhtiö edelleenkään ole velvollinen korvaamaan, ellei parketti ole ollut alkuperäinen. Osakkeenomistajan muutos- ja kunnossapitotyöt Yhtiön ja toisen osakkaan oikeuksien turvaamiseksi osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle sellaisten kunnossapito- ja muutostöiden tekemisestä, jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin tai toiseen osakkeenomistajaan. Aiemmin ilmoitusvelvollisuus koski vain muutostyötä, vaikka kunnossapitotyöstä saattoi aiheutua samoja ongelmia. Huoneiston pintojen maalaamisesta ei edelleenkään tarvitse tehdä ilmoitusta, mutta kylpyhuoneremontista se on tehtävä. Kunnossapito- ja muutostyötä tekevä osakas vastaa sellaisista kohtuullisista kuluista, joita yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle koituu tarpeellisista selvityksistä. Lain mukaan yhtiöllä on oikeus valvoa osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostyötä. Osakas vastaa myös valvonnasta aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. Kunnossapitotyö voidaan teettää Laissa on myös säännös yhtiön oikeudesta teettää kunnossapitotyö osakkeenomistajan kustannuksella, mikäli tämä laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapitovastuunsa. Jos osakas esimerkiksi laiminlyö lumien pudottamisen parvekkeelta, voi yhtiö teettää työn osakkaan kustannuksella. Myös osakkeenomistajalla on vastaava oikeus, jos yhtiö laiminlyö lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvan kunnossapidon. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiö laiminlyö hissin korjauttamisen ja yläkerrosten asukkaat ovat riippuvaisia hissin toiminnasta. Osakkeenomistajan on kuitenkin ensin kirjallisesti vaadittava yhtiötä suorittamaan korjaustoimenpide. 4 5

4 Kuluttajaliitto auttaa asumisen ongelmissa Asumisasiat kuluttajariitalautakunnassa Kuluttajariitalautakuntaan voi viedä myös asuntojen ja kiinteistöjen kauppaan liittyviä riita-asioita. Samoin huoneenvuokrasuhteisiin ja asumisoikeusasumiseen liittyviä erimielisyyksiä. Näiden riitojen vastapuolina voi olla myös kaksi yksityistä kuluttajaa. Suomen Kuluttajaliitto antaa neuvoja asumisen kiperissä kysymyksissä. Liiton lakimies Ilkka Salminen kertoo, millaista neuvontaa liitosta saa. Mitä asumisasioiden neuvonta on ja kenelle sitä annetaan? Maksutonta asumisneuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostitse asunto-osakeyhtiöiden osakkaille, asuinhuoneiston vuokrasuhteissa vuokralaisille ja vuokranantajille sekä asumisoikeusja osaomistuksen haltijoille. Asumisneuvonnan palveluihimme eivät kuulu asunto- ja kiinteistönkauppa. Niihin saa neuvontaa liiton maksullisesta neuvontanumerosta. Liiton jäsenet saavat kaiken neuvonnan toimiston vaihteen kautta ilman neuvonta-aikojen jonotusta. Mitä kysytään eniten? Asunto-osakeyhtiöissä kysytään korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautumisesta osakkaan ja yhtiön kesken. Tyypillinen esimerkki on, kenelle kuuluu vesivahingon korjaaminen ja/tai korvaaminen huoneiston märkätiloissa. Vuokrasuhteissa aiheena on vuokravakuuden perusteeton käyttö tai vuokravakuuden pidättäminen. Muita aiheita ovat vuokranantajan tekemät yksipuoliset vuokrankorotukset ja vuokralaisen vuokranalennusvaatimukset ajalta, jolloin huoneisto on ollut puutteellisessa kunnossa esimerkiksi putkiremontin vuoksi. Saako tätä neuvontaa muualta? Asunto-osakeyhtiön osakkaita ei mikään muu taho neuvo maksutta. Osakas ei ole lain mukaan kuluttajan asemassa suhteessa omaan asunto-osakeyhtiöönsä. Osakkaillakin pitäisi olla mahdollisuus saada kiistansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Näin ei turhaan rasitettaisi tuomioistuimia usein taloudellisesti vähäisillä kiistoilla. Kuluttajaoikeusneuvojat neuvovat vuokra-asioissa. Kuluttajariitalautakunta antaa suosituksia vuokrasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Voidaanko kaikkia kysyjiä auttaa? Ainakin siten, että kerrotaan esitettyjen asioiden valossa, miten tulisi menetellä. Selvitetään lainsäädännön mukainen tilanne ja kehotetaan tarvittaessa käyttämään oikeussuojakeinoja, kuten kuluttajariitalautakuntaa vuokra-asioissa ja tuomioistuinmenettelyä asuntoosakeyhtiöasioissa. Asianajoon meillä ei valitettavasti ole voimavaroja. Yleensä ongelma ratkeaa neuvonnassa, mutta täytäntöönpano jää asianosaisille. Jos on menetelty lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti, asian voi osapuolia sitovasti ratkaista vain tuomioistuin. Päivittäin ehdin vastata noin 14 puheluun kahden neuvontatunnin aikana. Määrät vaihtelevat puheluiden kestosta ja vaikeudesta riippuen, joskus yksi puhelu voi kestää puolikin tuntia. Puhelin soi koko neuvonta-ajan eivätkä kaikki halukkaat pääse aina läpi. Sähköpostitse lähetettyjä kysymyksiä tulee päivittäin noin kymmenen. Viikossa saan siis noin 60 puhelinasiakasta ja saman määrän sähköposteja. teksti tarja raiskinen, varapuheenjohtaja kuluttajariitalautakunta KUVA Shutterstock Asuntokaupasta voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan, jos kohde on hankittu nimenomaan asumista varten. Riidan kohteena voi olla vakituiseen asumiseen tarkoitettu asunto-osake tai kiinteistö, vapaa-ajan asunto tai asuinrakentamista varten hankittu rakentamaton tontti. Yksityishenkilöiden välisessä asuntokaupassa valituksen voi tehdä kumpi tahansa kaupan osapuolista, ostaja tai myyjä. Eniten valituksia poikivat käytettyjen asuntojen kaupat. Usein erimielisyydessä on kysymys siitä, että kohteessa paljastuu vasta kaupanteon jälkeen sellainen vika tai puute, josta kaupan osapuolet eivät ole tienneet ennen kauppaa. Riitaa on usein myös siitä, onko myyjä täyttänyt kauppaan liittyvän tiedonantovelvollisuutensa asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Asuntokannan ikääntyessä yhä useammin eripuraa syntyy siitä, onko ostaja saanut riittävät tiedot taloyhtiön jo päättämistä tai muutoin varmuudella tiedossa olevista peruskorjauksista. Uusien asuntojen kaupoissa kuluttajan vastapuolena on asuntokaupan ammattilainen. Uudelta kohteelta voidaan edellyttää korkeampaa laatutasoa kuin käytetyltä. Useimmiten kuluttajan vaatimuksena onkin asunnossa todettujen laatupuutteiden kuntoon saattaminen. Huoneenvuokrasuhteita koskevien valitusten määrä lautakunnassa on kasvanut tasaisesti, mikä osoittaa, että kyseisille asioille oli selkeä oikeusturvan tarve. Kolme vuotta sitten tapahtuneen lainsäädäntömuutoksen taustalla vaikutti asunto-oikeuksien lakkauttamisesta seurannut puute oikeussuojan saatavuudessa. Ylivoimaisesti suurin osa huoneenvuokrasuhteita koskevista valituksista on koskenut kiistaa vuokravakuudesta vuokrasuhteen päättyessä. Eniten näkemyseroja syntyy siitä, mitä on pidettävä huoneiston tavanomaisena kulumisena ja asunnon siisteystasosta vuokralaisen muuttaessa pois. Erimielisyyttä aiheuttavat myös vuokrasopimusten tulkinnanvaraiset ja epäselvät ehdot sekä asunnon kunnon mahdolliset puutteet vuokrasuhteen kestäessä. Valituksen lautakunnassa voi saattaa vireille paitsi kuluttajan asemassa oleva vuokralainen myös vuokranantajana oleva yksityishenkilö. Useimmiten valittaja on kuitenkin vuokranantajan toimintaan tyytymätön vuokralainen. Lautakunta ei voi kuulla osapuolia ja mahdollisia todistajia henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa. Ratkaisusuositusta ei siis voida antaa silloin, kun osapuolet ovat erimielisiä esimerkiksi suullisen sopimuksen sisällöstä. Lautakunta voi perustaa päätöksensä vain kirjalliseen aineistoon, osapuolten esittämiin lausuntoihin ja selvityksiin. Usein jo kohteesta otetut valokuvat riittävät osoittamaan osapuolten väitteitä toteen. Käsittely lautakunnassa on maksutonta. Asiansa hävinnyt kuluttaja ei joudu korvaamaan vastapuolensa kuluja. 6 7

5 . Tasatunnein pyörähti käyntiin Napposen onnenpyörä, josta lapsilla ja lapsenmielisillä oli mahdollisuus voittaa kesäisiä herkkuja tai Napposen kangaskassi. kuva soile kallio Liiton teltalla kävi kova vilinä. Paula Pessi projektivastaava SuomiAreenalla kesäistä ohjelmaa ja täyttä asiaa Suomen Kuluttajaliitto osallistui jo kolmatta kertaa SuomiAreena -tapahtumaan, jonka järjestävät vuosittain MTV3 ja Porin kaupunki. SuomiAreena kerää heinäkuiseen Poriin valtakunnan vaikuttajat ja ylläpitää viikon ajan yhteiskunnallista keskustelua. Tänä kesänä viidettä kertaa järjestetty Suomi- Areena keräsi lähes kuulijaa. Onnenpyörä ja lakimiesklinikka kiinnostivat Porin Seudun Kuluttajayhdistys ja Suomen Kuluttajaliitto esittäytyivät kävelykadun Kansalaistorilla Ilmat suosivat tapahtumaa muutaman tunnin vesiryöppyä lukuun ottamatta ja teltalla kävikin kova vilinä. Etenkin Napposen onnenpyörä kiinnosti sekä vanhoja että nuoria, ja onnenpyörän eteen muodostuikin joka tunti jono innokkaista pyöräyttäjistä. Teltalla päivysti myös lakimiesklinikka, jonne saattoi piipahtaa kysymään asumiseen ja kuluttajan oikeuksiin liittyvistä asioista. Ihmisiä kiinnostivat ainakin vuokrasuhteisiin, asunto-osakeyhtiöön, asuntokauppaan ja remonttipalveluihin liittyvät asiat, liiton lakimies Ilkka Salminen kertoo. Teltalla oli vilkasta ja ihmiset kysyivät rohkeasti kuluttajan oikeuksiin liittyvistä mieltä askarruttavista asioista ja olivat kiinnostuneita kuluttaja-asioista. Aikuiset osallistuivat kuluttaja-aiheiseen tietovisaan. Osallistujien kesken arvottiin lahjakortti, jonka voitti Eila Kronqvist Oulusta. Osaisitko itse vastata vaikkapa seuraavaan kysymykseen: Kodinkoneketjun tarjouksessa digiboksien luvattiin riittävän viikoksi. Tavarat loppuivat jo ensimmäisenä päivänä. Miten kauppiaan pitäisi toimia? a) Luvata reilu alennus kannettavasta tietokoneesta digiboksin sijaan. b) Kehottaa asiakasta kääntymään maahantuojan puoleen, koska he eivät toimittaneet luvattua määrää tarjoustuotteita. c) Myydä asiakkaalle vastaava digiboksi luvatulla tarjoushinnalla. Eetunaukiolla puhuttiin taloudesta ja kisailtiin Kultsi Napposen johdolla Takaiskuiltakaan ei vältytty, kun torstain kova ukkosmyrsky tuulenpuuskineen kaatoi Napposen onnenpyörän, joka hajosi loppupäiväksi. Onnenpyörä saatiin kuitenkin porilaisten apuvoimien avulla kuntoon seuraavaksi aamuksi, jolloin Eetunaukion lavalla kisailtiin tieto- ja taitovisassa. Sen päätteeksi osallistujat pääsivät pyöräyttämään onnenpyörää. Eetunaukion lavalla järjestettiin kesäisen kevyt, mutta täyttä asiaa sisältävä paneelikeskustelu aiheesta Voiko fiksu velkaantua? Liiton omin asiantuntijavoimin pohdittiin velkaantumisen syitä, seurauksia ja velkaantuneen tulevaisuuden näkymiä. Paneelikeskustelun jälkeen liiton maskotti Kultsi Napponen järjesti puuhaa lapsille. Kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan puuhatehtäviin ja pyöräyttämään onnenpyörää. Palkinnoksi sai tuoreita mansikoita tai herneitä. Jokainen osallistuja sai mukaansa myös opettavaista materiaalia sisältävän Napposen kangaskassin. Kassista löytyi muun muassa uusi Napposen puuhakirja. teksti paula pessi Kuvat Paula Pessi & Satu Oksanen Paneelikeskustelussa pureuduttiin velkaongelmiin ja rahankäyttöön. Kuvassa vasemmalta oikealle Porin Seudun Kuluttajayhdistyksen puheenjohtaja Terttu Malin, ekonomisti Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja Krista Kiuru ja keskustelun vetäjänä toiminut Helena Lustig. SuomiAreena SuomiAreenan synty ajoittuu heinäkuuhun Tuskailin uutisköyhää heinäkuuta. Ihmettelin, mihin se yhteiskunnallinen keskustelu yht äkkiä katoaa lähes puoleksitoista kuukaudeksi, toteaa MTV:n uutisten uutispäällikkö Esa Nieminen. Samaan aikaan medialta odotetaan lisääntyvää vastuuta keskustelun ylläpitäjänä. Siinä perusta uudelle yhteiskunnalliselle kesätapahtumalle, kertoo Nieminen. Uuden tapahtuman tärkeimmät asiat olivat siinä, että tilaisuudet ovat avoimia kaikille, ne pidetään kesäisen leppoisissa paikoissa ja että niissä pyritään luotsaamaan Suomen tulevaisuutta. Lähde: Tietovisassa vastaajat pääsivät pohtimaan kuluttaja-aiheisia kysymyksiä takuusta, verkkokaupasta ja palautusoikeudesta. 8 9

6 Voiko kuluttaja vähentää ympäristön kuormitusta tekemällä järkeviä ostopäätöksiä? Ainakin mainosten perusteella voi. Tänä päivänä kuluttajia pommitetaan ympäristöviesteillä ehkä enemmän kuin koskaan. Kuluttajan voikin olla vaikeaa suunnistaa ekolupausten viidakossa. Onneksi viidakkoon ei tarvitse astua yksin. Ekolupausten viidakko ei ole ainutlaatuinen tai uusi ilmiö. Ympäristöllä myyminen yleistyi jo 1980-luvulla. Tämän seurauksena Pohjoismaiden ministerineuvosto ryhtyi miettimään luotettavan viidakkooppaan raameja. Kuluttajille haluttiin luoda yksinkertainen ja luotettava apuväline, joka auttaisi valitsemaan takuuvarmasti ympäristön kannalta parhaimpia tuotteita. Mietinnän tuloksena syntyi Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Joutsenmerkin syntysanat lausuttiin vuonna Toiminta Suomessa aloitettiin vuotta myöhemmin. Joutsenmerkki viettääkin tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden kunniaksi Suomessa vietetään syksyllä ensimmäistä Joutsenmerkki-viikkoa. Luotettava opas ekolupausten viidakossa teksti Antti Lehmuskoski, markkinointikoordinaattori, SFS-Ympäristömerkintä jatteluun. Ne siis huomioivat tuotteen raaka-aineen, valmistuksen, käytön ja hävittämisen tai uusiokäytön merkittävimmät ympäristövaikutukset. Joutsenmerkin saaminen on työläs prosessi. Vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa kirjallisella hakemuksella ja isolla nipulla erilaisia dokumentteja. Usein vaatimusten täyttymisen todisteeksi edellytetään puolueettoman tutkimuslaitoksen testejä. Kirjallisen hakemuksen lisäksi valmistuspaikalle tehdään tarkastus, jossa katsotaan että kaikki on juuri niin kuin hakemuksessa on ilmoitettu. Jatkuvasti kiristyvä prosessi Kun jokin tuote tai palvelu on saanut Joutsenmerkin, ei valmistaja voi nostaa jalkojaan pöydälle ja huokaista helpotuksesta. Joutsenmerkin vaatimuksia nimittäin kiristetään 3-5 vuoden välein. Myös merkin jo saaneet yritykset joutuvat hakemaan sitä uudestaan, tiukempien vaatimusten mukaan. Jatkuvasti kiristyvillä vaatimuksilla varmistetaan se, että Joutsenmerkin saaneet tuotteet ja palvelut ovat aina ympäristön kannalta parhaiden joukos- Vain ympäristön kannalta parhaille Joutsenmerkki opastaa kuluttajia ja ammattiostajia valitsemaan ympäristön kannalta parhaita tuotteita. Joutsenmerkin vaatimukset asetetaan siten että vain parhaat, enintään % tuoteryhmän tuotteista pystyy läpäisemään ne. Vaatimukset perustuvat elinkaariasa. Sillä myös ohjataan valmistajia jatkuvaan parantamiseen, aina vaan pienempiin ympäristövaikutuksiin. Laajalle levinnyt ja luotettu merkki Voiko Joutsenmerkistä sanoa että se on onnistunut tehtävässään? Kyllä voi. Joutsenmerkki vaikuttaa hyvin monen tuotteen ja palvelun valmistukseen kaikissa Pohjoismaissa. Joutsenmerkillä on vaatimukset noin 70 tuoteryhmälle, jotka vaihtelevat WC-paperista hotelleihin ja pesuaineista tietokoneisiin. Pelkästään Suomen markkinoilla on yli 2000 tuotetta ja palvelua, joilla on Joutsenmerkki. Joutsenmerkki on myös erittäin tunnettu ja arvostettu merkki. Noin yhdeksän suomalaista kymmenestä tunnistaa merkin. Joutsenmerkki on rankattu Suomen neljänneksi arvostetuimmaksi brändiksi. Nämä luvut kertovat suomalaisten suuresta luottamuksesta Joutsenmerkkiä kohtaan. Ja tämä taas on avainasia, kun halutaan vaikuttaa ostopäätöksiin ja lisätä ympäristön kannalta parhaiden tuotteiden kysyntää ja tarjontaa. Mistä luottamus oikein syntyy? Ennen kaikkea lupauksen pitämisestä. Joutsenmerkki lupaa, että tuote tai palvelu on ympäristön kannalta parhaiden joukossa. Tämä lupaus ei ole pettänyt. Toki luotettavuuden taustalla on monia muitakin asioita: jatkuvasti kiristyvät vaatimukset, vaatimusten laadinnan avoin prosessi, tiukka valvonta, yleishyödyllisyys, vapaaehtoisuus ja puolueettomuus. Lautakunta puolueettomuuden lukkona Joutsenmerkin parissa työskentelee yli 100 ammattilaista eri Pohjoismaissa. He valmistelevat eri tuoteryhmien vaatimuksia, tarkastavat lupahakemuksia, sekä tiedottavat Joutsenmerkistä. Lopullinen päätösvalta Joutsenmerkin vaatimusten tasoon on kuitenkin ympäristömerkintälautakunnalla. Tällä on pyritty varmistamaan merkin puolueettomuus. Suomen ympäristömerkintälautakunta kokoontuu 6 kertaa vuodessa. Kokoontuessaan lautakunta äänestää uusien tuoteryhmien vaatimuksista ja vanhojen tuoteryhmien vaatimusten kiristyksistä. Lautakunnassa on laaja edustus. Mukana on edustajia ministeriöistä, toimialajärjestöistä, julkisista hankkijoista, kuluttajaviranomaisista, tiedemaailmasta ja Suomen ympäristökeskuksesta. Myös Suomen Kuluttajaliitolla on edustaja ympäristömerkintälautakunnassa. Hän on Karjaanseudun kuluttajat ry:n puheenjohtaja Seija Kannelsuo-Mäntynen. Suomen Kuluttajaliiton edustaminen lautakunnassa on erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Keskustelut lautakunnassa ja eri maiden lautakuntien välillä avartavat näkökulmia. Seija Kannelsuo-Mäntynen toteaa. Vaikka ympäristöasioihin paneutuminen on työlästä, on se myös hyödyllistä: Työni kautta ympäristöasiat ovat minulle tuttuja, mutta Joutsenmerkin kautta asioihin paneudutaan vielä syvällisemmin, jotta saamme parhaat mahdolliset kriteerit Joutsenmerkille kuluttajien ostoskäyttäytymisen auttamiseksi. Siinäpä se Joutsenmerkin ydin onkin. Auttaa kuluttajaa ja toimia luotettavana oppaana. Faktaa Joutsenmerkki on voimassa kaikissa Pohjoismaissa. Merkin hakeminen ja käyttäminen on vapaaehtoista. Joutsenmerkillä on kriteerit noin 70 eri tuoteryhmälle. Suomessa on myynnissä yli 2000 joutsenmerkittyä tuotetta ja palvelua. Suomessa Joutsenmerkistä vastaa puolueeton ja voittoa tavoittelematon SFS-Ympäristömerkintä. Joutsenmerkistä sanottua Kun merkki on luotettavasti hallinnoitu ja se muuttuu ajassa, eli vaatimustaso kovenee jatkuvasti, on ympäristömerkeistä apua kuluttajalle ostopäätöksissä. Työministeri Anni Sinnemäki Elinkaariajattelu on tärkeässä osassa kriteereitä valmisteltaessa. Seija Kannelsuo-Mäntynen, Suomen Kuluttajaliiton edustaja 10 11

7 Potilaan oikeudet meillä ja muualla Suomessa ensimmäisenä maana, vuonna 1993 tuli voimaan potilaslaki. Lain keskeiset seikat ovat potilaan oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun, hoidon tapahtuminen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, tiedon saantioikeus, tietosuoja sekä potilasasiamiesjärjestelmä. teksti martti mikkonen, varatuomari Kuva Shutterstock Miten potilaan oikeudet pysyvät muutoksissa mukana? Pankin vaihtaminen on helppoa Tiliasioinnin siirtämisestä pankista toiseen on laadittu kaikkia Euroopan pankkeja velvoittavat ohjeet, jotka helpottavat pankin vaihtoa. Sekä kuluttajilta että pankeilta kerätään parhaillaan palautetta siitä, miten homma toimii käytännössä. teksti sari okko Kuva Shutterstock Osallistuin Kroatiassa Medical Law -maailmankongressiin elokuun alkupuolella. Kongressissa yhdistyivät lääketiede ja lainsäädäntö eettisistä sekä potilas- ja ihmisoikeusnäkökulmista. EU-maissa potilaan oikeudet ovat säänneltyjä. Suomen ei tarvitse tässä seurassa hävetä, sillä jo aiemmin säännöksemme täyttivät EU:n normit. Monissa muissakin maissa, kuten entisissä Itä-Euroopan maissa on kattavantuntuista lainsäädäntöä. Ongelma vain on, etteivät lait toimi käytännössä kun juuri kukaan lääkäreistä ei tunne niiden olemassaoloa. Paljon muutoksia terveydenhuollossa Terveydenhuolto on kokenut potilaslain säätämisen jälkeen monia muutoksia. Toimintaympäristö on muuttunut. Lainsäädäntöä on tullut lisää, kuten perustuslaki, hoitotakuulaki ja kilpailulaki. On potilasturvallisuusstrategiaa, sähköistä asiointia ja asiakirjojen käsittelyä. On julkisen ja yksityisen sektorin työnjako ostopalveluineen ja keikkalääkäreineen. Miten potilaan oikeudet pysyvät tässä menossa mukana? Sujuuko hyvin? ei suinkaan aina Kysymyshän on kymmenistä miljoonista hoitotapahtumista, potilaiden ja hoitohenkilökunnan kohtaamisista. Valtaosa hoitokontakteista sujuu mallikkaasti ja potilaat ovat tyytyväisiä. Aina on myös tapauksia, joissa potilas katsoo tulleensa kohdelluksi huonosti ja epäoikeudenmukaisesti. Hoitotakuusta huolimatta hoitoon pääsy viivästyy, potilas ei saa ymmärrettävää informaatiota sairaudestaan, hoidon riskeistä tai sen ennusteesta tai potilasvahingon korvausperusteista. Potilasasiakirjamerkinnät ovat virheelliset. Huonot kokemukset voivat johtua myös siitä, että potilaan ja hoitohenkilökunnan kohtaaminen ei aina suju parhaalla tavalla vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ystävällinen käytös puolin ja toisin ei ole ainakaan rahasta kiinni. Sehän ei maksa mitään. Potilasasiamies puun ja kuoren välissä Alusta alkaen on lain ongelmaksi tiedostettu se, että potilasasiamies työnantajansa tai toimintayksikkönsä asioita hoitaessaan toimii kuin puun ja kuoren välissä. Kun potilasasiamies opastaa potilasta muistutuksen tekemisessä potilasasiamiehen omasta esimiehestä, riippumattomuus ja potilaan etu ovat taatusti koetuksella. Selvitystyötä ja lakifiilaustakin tarvitaan Viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty kaksi virallista selvitystä potilaan oikeuksien toteutumisesta ja potilasasiamiesten asemasta. Selvitykset eivät ole johtaneet viranomaisten ystävällistä kuuntelemista ja empaattisenoloista ymmärtämystä pidemmälle. On aika ryhtyä toimiin potilaan oikeuksien toteutumisen kartoittamiseksi ja ongelmien analysoimiseksi sekä potilasasiamiesten aseman arvioimiseksi. Potilaslakiin tuskin tarvitaan suuria muutoksia. Se ei ole suurin kanto kaskessa potilaan oikeuksien osalta. Toimintakulttuuria voi muuttaa koulutuksella ja asennemuutoksella. Potilasasiamiesten asema ja riippumattomuus tulee kiireesti saattaa tämän päivän tasolle ja se vaatinee lainmuutoksen. Norjan ja Uuden Seelannin potilasasiamiesjärjestelmissä riippumattomuus on turvattu. Suomen ei siis tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan se voi ottaa oppia muiden maiden kokemuksista ja omistaankin ja muokata lakitäsmennykset toimintakulttuuriimme parhaiten soveltuviksi. Uudet EU-alueen yhtenäiset ohjeet tiliasioinnin siirrosta tulivat voimaan marraskuun alusta Euroopan komission hyväksymien ohjeiden tavoitteena on helpottaa asiakkaiden pankinvaihtoa, yhtenäistää EU-alueen pankkikäytäntöjä ja lisätä pankkien välistä kilpailua. Ohjeet koskevat tiliasioinnin siirtämistä, mikä tarkoittaa käyttelytilin avaamista uudessa pankissa, maksuasioinnin siirtämistä uudelle tilille ja tilin mahdollista lopettamista vanhassa pankissa, rahoitusasiantuntija Ulla Halonen Finanssialan Keskusliitosta tiivistää. Näin se toimii Ohjeiden mukaan pankit avustavat asiakasta tiliasioiden siirtämisessä, jotta siirto onnistuu esteettömästi ja ilman aiheetonta viivästymistä. Vaihto lähtee liikkeelle siitä, että asiakas sopii tilin avaamisesta ja siihen liittyvistä palveluista uudessa pankissa. Asiakas antaa uudelle pankille valtakirjan, jolla se voi hoitaa vanhan pankin kanssa kaikki siirtoon liittyvät toimet. Uusi pankki antaa ohjeet uusien tilitietojen toimittamisesta työnantajalle palkanmaksua varten sekä muutoksen ilmoittamisesta suoravelotuslaskuttajille. Vanha pankki puolestaan huolehtii siitä, että maksuasioiden hoito siirtyy uuteen pankkiin ja että vanha tili lopetetaan. Siirrolle on asetettu seitsemän pankkipäivän enimmäisraja. Tiliasioiden siirtäminen on ilmaista. Vain harva vaihtaa Suomessa uudet ohjeet eivät ole aiheuttaneet suurta mullistusta, sillä ne vastaavat Halosen mukaan pitkälti aiemmin vallinnutta käytäntöä. Ohjeiden kanssa ei ole ollut ongelmia, koska vastaavantyyppiset ohjeistukset ovat meillä pankeissa olleet voimassa jo pitkään. Suomalaiset ovat perinteisesti varsin uskollisia pankeilleen. Vuosittain vain nelisen prosenttia suomalaisista vaihtaa pankkia kokonaan. Luku on keskimääräistä pienempi, jos tilannetta verrataan vaikka muihin Pohjoismaihin tai Keski- Euroopan maihin, Halonen kertoo. Yleisimpiä syitä pankin vaihtoon ovat muun muassa hinnoittelu- ja palvelukysymykset, edullisemman lainatarjouksen saaminen uudesta pankista ja koko perheen talouden keskittäminen yhteen pankkiin. Anna palautetta! Finanssialan Keskusliitolla on menossa kaikille suomalaisille pankeille suunnattu kysely, jolla kerätään tietoa uusien ohjeiden käyttöönottamisesta ja periaatteiden toimivuudesta. Ohjeiden käyttöönotosta on käynnissä selvitykset myös muissa EU:n jäsenvaltioissa. Samaan aikaan Euroopan komissio kerää palautetta kuluttajilta tiliasioinnin siirtämisestä, mahdollisuuden käyttämisestä ja periaatteiden toimivuudesta. Kyselylomakkeen voi täyttää internetissä kaikilla virallisilla EU-kielillä. Suomenkielisen lomakkeen löydät linkistä: market/finservices-retail/mobility/switching_feedback_fi.htm Lisätietoa tiliasioinnin siirtämisestä löytyy Finanssialan Keskusliiton sivuilta: > Julkaisut ja tilastot > Oppaat, ohjeet ja malliehdot > Ohje asiakkaalle tiliasioinnin siirtämiseksi pankista toiseen pankkiin (pdf) 12 13

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa

Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Asukkaan oikeusturva sisäilma-asioissa Tiina Koskinen-Tammi, AA, OTT, VT Asianajotoimisto Alfa Oy Asukkaan oikeusturva sisäilmaasioissa Esityksen sisältö 1. Asukkaan oikeudet yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com

Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com KIMMO SUNDSTRÖM HAKEMUS Koivumäentie 18 A 35 01230 Vantaa 12.12.2014 1 (4) Puh. 040 9107054 Sp. kimmo.sundstrom1@gmail.com Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HAASTEHAKEMUS Asia Kustannus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari

KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari KORJAUSHANKKEEN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA HALLITUKSEN VASTUU ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari SISÄLTÖ Kokouskutsu ja yhtiökokouspäätökset Päätöksentekomenettely Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012

Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012 Vuokraustoiminnan syventävä koulutussarja 2012 Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys 19.9.2012, Helsinki Liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys 27.9.2012, Helsinki Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot