MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)"

Transkriptio

1 MAASEUTU-PISA Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi Työtehoseura ry tuensiirronsaajina: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät ry Sedu Aikuiskoulutus 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774) 3. Yhteenveto hankkeesta Hankkeessa vahvistettiin maaseutuympäristössä toimivan pienen saha- ja puutuoteteollisuuden yrittäjien kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista ja ammatillista kehittymistä puualan yrittäjille räätälöidyn koulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena oli parantaa yritysten kasvu- ja kilpailukykyä ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opintokokonaisuus muodostui 1-5 päivän mittaisista teknisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusjaksoista. Tavoitteena oli kohdentaa koulutus mahdollisimman hyvin juuri yrittäjän tarpeeseen niin, että kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen lisääntyy. Koulutus toteutettiin yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa, jolloin yrittäjien käytössä olivat ajanmukaiset koneet ja laitteet sekä paras mahdollinen asiantuntemus alalta. Hankkeen aikana toteutettiin kaikkiaan 82 opintojaksoa. Vuosittain ne jakautuivat seuraavasti: 2009: 11 kpl (10 tekniikka, 1 liiketoiminta) 2010: 30 kpl (29 tekniikka, 1 liiketoiminta + 3 opintomatkaa: Ahvenanmaa, Pohjanmaa ja Skotlanti) 2011: 33 kpl (23 tekniikka, 10 liiketoimintaosaaminen + 2 opintomatkaa: Latvia ja Slovenia) 2012: 8 kpl (6 kpl tekniikka, 1 kpl liiketalous, loppuseminaari) Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 445 opiskelijaa. Vuosittain määrät jakautuivat seuraavasti: 2009: 47 henkilöä, 184 opiskelijatyöpäivää 2010: 183 henkilöä, 805 opiskelijatyöpäivää 2011: 263 opiskelijaa, 629 opiskelijatyöpäivää 2012: 70 opiskelijaa, 77 opiskelijatyöpäivää Koulutusjaksot on eritelty kohdassa 4.

2 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet Hankkeessa vahvistettiin maaseutuympäristössä toimivan pienen saha- ja puutuoteteollisuuden yrittäjien kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista ja ammatillista kehittymistä puualan yrittäjille räätälöidyn koulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena oli parantaa yritysten kasvu- ja kilpailukykyä ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä oli maaseudun kasvu- ja kehittymishakuinen piensaha- ja puutuoteteollisuus: myyntisahatavaraa tuottavat kiinteästi toimivat piensahat, rahtisahat ja yritykset, jotka jatkojalostavat tai ovat kiinnostuneita jalostamaan tuotteitaan puutuoteteollisuuden tuotteiksi. b. Hankkeen tavoitteet Hankkeessa oli tavoitteena antaa liiketoimintaosaamiseen liittyvää koulutusta 300 yrittäjälle ja teknistä osaamista lisäävää käytännön koulutusta 180 yrittäjälle. Koulutus toteutettiin koko Suomen alueella yhteistyössä viiden alan oppilaitoksen kanssa. Koulutuksen toteuttamisen suunnittelussa otettiin huomioon maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuusyrityksien koulutustarpeet ja toteutustapa suunniteltiin, niin että yrittäjien oli mahdollista siihen osallistua. Keskeistä markkinoinnissa ja tiedottamisessa oli jalkautuminen yrittäjien pariin kentälle. Tämän toimintamallin tarkoituksena oli madaltaa yrittäjien kynnystä osallistua koulutukseen ja auttaa yrittäjiä osallistumaan juuri oman tarpeen mukaiseen koulutukseen. Opintokokonaisuus muodostui 1-5 päivän mittaisista teknisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusjaksoista. Opintokokonaisuuteen kuului myös opintomatkoja. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa yrittäjien kykyä huomioida verkostoitumisen ja kumppanuuden merkitys pienen yritystoiminnan apuna. Koulutuksen ryhmäkoko pyrittiin pitämään pienenä: käytännön koulutuksessa kuusi henkilöä ja teoriakoulutuksessa 8-10 henkilöä. Käytännön taitojen oppimisessa on tärkeää, että ryhmäkoko mahdollistaa sen, että kaikki pääsevät osallistumaan ja tekemään itse. Olennainen tavoite hankkeessa oli tuottaa koulutuksen oppimateriaali sekä koulutusmateriaalia verkko-oppimisympäristöön tai www-ympäristöön. Verkkomateriaali tukee muuta koulutusmateriaalia ja siinä on mahdollista hyödyntää myös kuva- ja videomateriaalia. Oppimateriaalia on mahdollista hyödyntää myös koulutuksen jälkeen Hankkeen toteutus c. Toimenpiteet Maaseutu-Pisan koulutustarjonta oli jaettu teknisen ja liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuksiin. Koulutustarjottimet on kuvattu alla.

3

4 Vuoden 2009 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset (osallistujalistat vuosittain ovat raportin liitteenä). Koulutuksen nimi Ajankohta Kesto, tuntia Paikka Yrityksen talous, verotus ja investoinnit KyAMK, Kotka Sahatavaran lujuuslajittelu KyAMK, Jämsä Sahatavaran laatulajittelu Kymenlaakson ja Mikkelin amk:t, Mikkeli Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ja Mikkeli amk:t, Mikkeli Pyörösahaustekniikka Sedu Aikuiskoulutus, Ähtäri Pyörösahaustekniikka Sedu Aikuiskoulutus, Ähtäri Pyöröterän kunnostus Sedu Aikuiskoulutus, Pertteli Sahatavaran laatulajittelu Kainuun ammattiopisto, Kuhmo Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto, Kuhmo Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto, Kuhmo Sahatavaran kuivaus Kainuun ammattiopisto, Kuhmo

5 Vuoden 2010 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset kurssin nimi ajankohta tuntia järjestäjä Perinteinen hirrenveisto ja moottorisahan käyttökoulutus Kainuun ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Vannesahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Hirren perinteinen käsinveisto Kainuun ammattiopisto Pyörösahaus Kainuun ammattiopisto Hirren perinteinen käsinveisto Kainuun ammattiopisto Kovapalaterän kunnostuskurssi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran laatulajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu , Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Höyläys- ja terätekniikka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Höyläyksen peruskurssi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu , Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Markkinointi Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Pyörösahaus Sedu aikuiskoulutus Pyörösahaus Sedu aikuiskoulutus Pyöröterän kunnostus Sedu aikuiskoulutus

6 Vuoden 2011 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset kurssin nimi ajankohta tuntia järjestäjä Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Hirsirakentamisen perusteet Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pyöröterän kunnostus Lapin ammattiopisto Tavaraliikenteen ammattipätevyys , Lapin ammattiopisto Sahayrittäjän tietotekniikka 1-3/11 (4pv) 32 Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahatavaran kuivaus Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahatavaran kyllästyksen perusteet Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Jyväskylä Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Rovaniemi Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Kajaani Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Seinäjoki Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Joensuu Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Kouvola Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Loimaa Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Mikkeli Mikkelin ammattikorkeakoulu Pyörösahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Yrityksen talous: kustannuslaskenta ja hinnoittelu Sedu Aikuiskoulutus Vannasahaus- ja terätekniikka Sedu Aikuiskoulutus Perinteinen hirrenveisto Sedu Aikuiskoulutus Perinteinen hirrenveisto Sedu Aikuiskoulutus Pyöröterän kunnostus , 32 Sedu Aikuiskoulutus Latvian opintomatka kaikki hanketoimijat Slovenian opintomatka kaikki hanketoimijat

7 Vuoden 2012 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset kurssin nimi ajankohta tuntia järjestäjä FPC-manuaalin valmistuskoulutus Sahayrittäjät ry Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Hankkeen loppuseminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipätevyys , Lapin ammattiopisto Pyörösahauksen jatkokurssi Mikkelin ammattikorkeakoulu Ruotsinkielinen lujuuslajittelu Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahaus ja laatulajittelu Sedu Aikuiskoulutus Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipätevyys , Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 445 opiskelijaa. Vuosittain määrät jakautuivat seuraavasti: 2009: 47 henkilöä, 184 opiskelijatyöpäivää 2010: 183 henkilöä, 805 opiskelijatyöpäivää 2011: 263 opiskelijaa, 629 opiskelijatyöpäivää 2012: 70 opiskelijaa, 77 opiskelijatyöpäivää Hankkeessa järjestettiin kolme ulkomaan ja kaksi kotimaan opintomatka. Kohteet olivat Ahvenanmaa, Pohjanmaa, Skotlanti, Latvia ja Slovenia. Opintomatkat toteutettiin kaikkien hanketoimijoiden yhteistyönä. Opintomatkoista on tehty erilliset raportit, jotka on toimitettu ELYkeskukseen. Verkko-oppimisympäristö Hankkeessa tuotettiin koulutusmateriaalia myös Moodle- verkko-oppimisympäristöön. Verkkooppimisympäristöä on rakennettu yhteistyössä kaikkien hanketoimijoiden kanssa Tiedotus ja markkinointi Tiedotukseen ja markkinointiin ovat osallistuneet kaikki hanketoimijat. Markkinointiin nimettiin lisäksi erikseen toiminnanjohtaja Raimo Etelä Sahayrittäjistä ja tutkija Harri Rytkönen Työtehoseurasta. Hankkeen kohderyhmäyritykset toimivat laajasti koko valtakunnan alueella. Markkinoinnissa ja tiedottamisessa jalkauduttiin mahdollisimman lähelle yrittäjiä ja käytettiin kohdennetusti alan yrittäjät tavoittavia kanavia. Medianäkyvyys Maaseutu-Pisa on ollut esillä useilla puualan messuilla ja seminaareissa: Talvisahauspäivät, Keuruu CE-merkintä Infopäivä, Loimaa Raksa-messut Lahti

8 Saaristorakentamisen messut, Kemiö CE-merkintä infopäivä, Kuhmo Yrittäjäilta, Messilä Jyväskylä, puu ja bioenergia-messut Maaseudulta markkinoille, maaseutuyrittäjien kontaktimessut, Turku Metsäpäivät, Helsinki Talvisahauspäivät, Jyväskylä Laitilan Metallin järjestämä sahayrittäjätapaaminen Metsäalan strategisen ohjelman PuuSuomi-verkoston seminaari Talvisahauspäivät, Ähtäri Puu- ja bioenergiamessut, Jyväskylä Piensahateollisuuden kehittämispäivä, Lahti Hankkeesta on tehty kymmeniä lehtiartikkeleita metsä- ja puualan lehtiin (lehtileikkeet olleet vuosiraporttien liitteinä). Koulutuksia on markkinoitu myös maksullisilla ilmoituksilla alan lehdissä sekä maakuntalehdissä. Lisäksi hankkeella on omat nettisivut ja facebook-profiili. Koulutuksissa mukana olleet henkilöt sekä sidosryhmät ovat olleet hankkeen uutiskirjeen jakelulistalla. Yhteistyötahot Markkinointia toteutettiin yhteistyössä alueellisten puualan hankkeiden kautta. Alueelliset hankkeet olivat mukana järjestämässä koulutuksia ja Pisa-hankkeen esitteitä lähetettiin alueellisten hankkeiden kautta eteenpäin. Yhteistyötä on ollut Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan puutuotealan kehittämishankkeen, Etelä-Pohjanmaalla toimivan Luusi-hankkeen ja Kainuussa Woodpoliksen kanssa. Suoramarkkinointi Koulutuksista kerrottiin yrittäjille myös suoraan kirjeitse ja puhelimitse. Puhelinmarkkinointia ovat tehneet pääasiassa Raimo Etelä, Harri Rytkönen ja Riitta Backman. Heidän lisäkseen kaikki hanketoimijat ovat osallistuneet markkinointiin resurssiensa mukaan. Koulutuksista on keskusteltu myös henkilökohtaisesti yrittäjien kanssa yrityskäyntien yhteydessä, lähinnä hanketoimijoiden muiden hankkeiden puitteissa.

9 d. Aikataulu Hankesuunnitelman mukainen aikataulu on kuvattu alla oppimateriaalin suunnittelu ja työstäminen verkkomateriaalin työstäminen pilottikoulutus varsinaiset koulutusjaksot e-f. Resurssit ja toteutuksen organisaatio Hanketta koordinoi Työtehoseura ry. Tuensiirtosopimuksin hankkeessa toimivat: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät ry Sedu Aikuiskoulutus Työtehoseuran vastuulla oli TTS Riitta Backman, projektipäällikkö o hankkeen koordinointi: yhteydenpito oppilaitoksiin, koulutusjaksojen koordinointi ja koulutuksen toteuttamisen kokonaisseuranta, arviointi ja kehittäminen edelleen yhdessä hanketoimijoiden kanssa, hankkeeseen liittyvä kokonaisjohto ja hallinnointi TTS markkinointi o markkinointimateriaalin tuottaminen TTS Anne Kumpulainen o verkko-oppimisympäristön toteuttaminen Sahayrittäjät ry:n vastuulla oli yrityskentän aktivointi: markkinointi ja tiedotus kentällä yhdessä TTS tutkimuksen kanssa, osallistuminen oppimateriaalin tekoon. Oppilaitokset vastasivat opetusmateriaalista ja opetuksesta.

10 g. Kustannukset ja rahoitus Koko hankkeen kustannukset vuosina olivat ,08 euroa (budjetti ,-). Yksityisrahaa kertyi euroa (budjetti ,5). Yksityisrahan osuus oli 16,1 prosenttia. Osatoteuttajittain kustannukset jakautuivat seuraavasti. Raportin liitteenä olevassa exceltaulukossa ovat kustannukset kustannuslajeittain. BUDJETTI TOT. EROTUS TTS , , ,16 Sahayrittäjät , ,92 Kainuun ammattiopisto ,7 8696,3 Kyamk , ,79 Lao , ,97 Mikkeli amk , ,04 Sedu ,42 156,58 yht , , ,92 h. Raportointi ja seuranta Hankkeen toiminnasta kerättiin palautetta koulutukseen osallistuneilta. Kootut palautteet analysoitiin koulutuspisteissä ja keskitetysti projektipäällikön toimesta. Palautteen avulla toimintaa kehitettiin edelleen. Kooste palautteista on kohdassa 4.4. Työtehoseuran, Sahayrittäjät ry:n ja oppilaitosten yhteyshenkilöt kokoontuivat säännöllisesti hankkeen aikana. Hankkeen etenemisestä raportoitiin ohjausryhmälle ohjausryhmän kokouksissa ja Ely-keskukselle vuosiraportilla kerran vuodessa. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmään kuuluivat yhteistyötahojen edustajat, rahoittaja ja kohderyhmän edustajat. Ohjausryhmän jäsenet: Puheenjohtaja: Lauri Oinonen Jäsenet: Tarmo Luoma, TTS Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Kari Koskela, Pattolan Saha Jyrki Ilves, Seinäjoen Puutavara Markku Hacklin, Saha ja Höylä Hacklin Aapo Mikkonen, Kainuun ammattiopisto ( saakka) Hannu Kyllönen, Kainuun ammattiopisto ( lähtien) Harri Ala-Uotila, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Eino Löfgren, Lapin ammattiopisto Kari Kuhmonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Jorma Mänty, Sedu aikuiskoulutus

11 i.toteutusoletukset ja riskit Yrittäjien koulutustarvetta oli kartoitettu useissa selvityksissä, mutta etukäteen oli vaikea arvioida, kuinka moni yrittäjä koulutukseen tulee osallistumaan. Yrittäjien kiinnostusta koulutukseen kasvatettiin yrittäjien pariin jalkautuvan toiminnan kautta. Kenttätyössä yrittäjiä ja alasta kiinnostuneita ohjattiin arvioimaan omaa osaamistaan ja osaamisen kehittämistarpeita. Yrittäjien kiinnostusta koulutukseen parannettiin järjestämällä koulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutukseen osallistuminen oli näin mahdollisimman helppoa yrittäjille Yhteistyökumppanit Hankkeessa tehtiin yhteistyötä alueellisten puualan hankkeiden kanssa (Varsipuu, Pirkanmaan alueen puualan kehittämishanke, Luusi). Lisäksi yhteistyötä tehtiin metsäalan strategisen ohjelman PuuSuomi-verkoston kanssa Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeessa toteutettiin kaikkiaan 82 opintojaksoa. Näistä 69 oli teknisen ja 13 liiketoimintaosaamisen jaksoa. Lisäksi toteutettiin viisi opintomatkaa. Matkat suuntautuivat Ahvenanmaalle, Pohjanmaalle, Skotlantiin, Latviaan ja Sloveniaan. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 445 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi 1991 kappaletta ja ja osallistujia on ollut yhteensä 445. Koulutusten vaikutukset ovat olleet pääasiassa yrittäjien teknisen osaamisen parantamista ja osaamisen laajentamista uusille alueille. Vaikutus liiketoimintaosaamisen parantamiseen on vähäisempi. Selvitys koulutuksiin osallistuneiden kuluttajakäyttäytymisestä Keväällä 2011 selvitettiin Maaseutu-Pisa -hankkeen koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kuluttajakäyttäytymistä. Tavoitteena oli löytää syitä siihen, miksi liiketalouden koulutukset eivät ole menneet hyvin kaupaksi ja millaisia asenteita ja motiiveja koulutuksia kohtaan ilmeni. Selvitys tehtiin Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun kandi-tutkielmana (opiskelija Sari Rytkönen). Suhtautuminen sekä kouluttautumiseen että liiketalouden koulutuksiin oli tutkimuksen mukaan myönteistä. Tämä kertoo siitä, että vastaajat tietävät koulutuksen hyödyistä ja asennoituvat sitä kohtaan positiivisesti. Kouluttautumiseen yleisesti suhtautui erittäin tai melko myönteisesti jopa 96%. Tästä voidaan päätellä, että asennoituminen kouluttautumiseen ei voi olla syynä koulutusten ostamattomuudelle. Vertaamalla kouluttautumista yleisesti ja liiketalouden koulutuksia keskenään, huomattiin, että hieman paremmin suhtaudutaan kouluttautumiseen yleisesti. Huomionarvoisena seikkana voidaan pitää sitä, ettei kumpaankaan suhtauduta erittäin kielteisesti, ja melko kielteinenkin suhtautuminen on hyvin pientä. Asenteita kouluttautumista kohtaan haluttiin vielä tarkentaa asenneväittämillä. Myös niistä ilmeni, että vastaajien asennoituminen kouluttautumiseen on myönteistä. Jokseenkin samaa mieltä siitä, että kouluttautuminen on mukavaa, oli peräti 67% vastaajista. Kouluttautumisen hyödylliseksi

12 koki jopa 96% vastaajista. Vaikka suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että koulutus ei ole kallista ja koulutuksen ostaminen ei ole suuri riski, on hyvä kuitenkin huomata, että koulutuksen koki kalliiksi 44% vastaajista. Myös riskin kokijoita on suhteessa melko paljon, 36%. Nämä tekijät selittävät myös sitä, miksi koulutuksien ostaminen ei ole niin yksinkertaista. Vaikka niihin suhtaudutaan myönteisesti, tarkemmissa kysymyksissä voi piillä myös negatiivista suhtautumista. Liiketalouden väittämistä saatiin selville, että myös liiketalouteen liittyvät asenteet ovat myönteisiä. Jopa 95% vastaajista kokee liiketalouden hyödylliseksi ja mukavaakin se on 71% mielestä. Sen sijaan vastaajista suurimman osan mielestä liiketalous ei ole helppoa (54%). Kuitenkin vastaajista peräti 92% kokee tarvitsevansa liiketaloutta ja 73% myös hoitaa yrityksen liiketalouden itse. Näistä tuloksista voidaan todeta vain se, mikä todettiin jo aikaisemminkin, että syy kurssien vähäiselle ostolle ei ole ollut kiinni asenteista. Sen sijaan se, että liiketalous on suurimman osan mielestä vaikeaa voi olla yksi syy siihen, miksi sitä ei ehkä halutakaan oppia. Monilla voi myös painottua mielipide hyvin on pärjätty tähänkin asti, eikä liiketalouden osaamista sen takia haluta parantaa, vaikka syytä ehkä olisikin. Vaikka kuluttajan asenne tiettyä asiaa kohtaan olisi hyvä, se ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että hän olisi valmis käyttäytymään sitä kohtaan suotuisalla tavalla. Enemmän syitä siihen, miksi koulutusten osto on ollut vähäistä, antavat tulokset vastaajien henkilökohtaisista asenteista koulutuksiin liittyen. Väittämän: minulla ei ole aikaa opiskella, tulokset jakaantuvat melko tasaisesti, mutta suurin osa (59%) on väittämän kanssa kuitenkin eri mieltä. Myöskään iän tai perheen ei koettu olevan esteenä kouluttautumiselle. Sen sijaan lähes puolet on sitä mieltä, että oppiminen tapahtuu parhaiten työtä tekemällä, eikä kouluttautumalla. Koulutukseen sijaintiin liittyen 60% vastaajista oli sitä mieltä, että koulutus on liian kaukana. Mahdollisuus matkustaa koulutuskohteeseen oli kuitenkin hyvä (88%). Vaikka koulutuskohteeseen onkin mahdollista matkustaa, on matkustus aikaa vievää ja voi sen takia tuntua epähoukuttelevalta vaihtoehdolta. Lisäksi monet vastaajista ovat yksityisyrittäjiä, eivätkä voi jättää yritystä pitkäksi aikaa ilman tuotantoa. Kyselylomakkeista löytyi mainintoja siitä, että koulutuksen hyödyllisyyttä pitää tarkkaan punnita. Ei ole järkevää maksaa koulutusta ja jättää yritystä toimettomaksi, mikäli siitä ei oikeasti ole hyötyä. Koska ihminen havaitsee sitä mitä hän haluaa havaita, voi yhtenä syynä liiketalouden koulutuksien huonoon kysyntään olla myös se, että niitä ei ole havaittu niin hyvin kuin tekniikan koulutuksia. Koulutusten ostossa vastaajia motivoivat kaikki kysymyksessä esitetyt väittämät. Eniten arvostusta saivat sekä henkilökohtainen, että yrityksen osaamisen kehittyminen. Eli näyttäisi siltä, että vastaajilla on halukkuutta oppia uutta ja kehittää yritystä. Yrityksen kasvu koettiin kuitenkin vain melko tärkeäksi motiiviksi. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että kyseessä on pienyritykset, joilla tavoitteena ei välttämättä ole kasvaa, vaan kehittää toimintaa olemassa olevien resurssien puitteissa. Vastaajat kokivat kaikki mainitut liiketalouden osaamisalueet tärkeiksi oman yrityksensä kannalta. Kaikista tärkeimmäksi koettiin yrityksen myynti ja markkinointi. Pienyritysten voi olla vaikea saada näkyvyyttä, ja selvästi tähän kaivattaisiin apua. Kun vastaajat arvioivat tietojaan näissä osaamisalueissa, huomionarvoista on se, että erinomaisesti nämä asiat hallitsee vain alle 10% vastaajista. Tarvetta liiketalouden osaamiselle siis on.

13 Ne vastaajat, jotka eivät olleet osallistuneet liiketalouden koulutuksiin, kokivat ostopäätökseensä vaikuttaneen eniten koulutuksen ajankohdan ja sisällön. Myös koulutuksen paikkakunta vaikutti ostopäätökseen merkittävästi. Jonkin verran ostopäätökseen vaikuttivat koulutuksen markkinointi ja koulutuksen hinta. Vastaajat olivat saaneet tietoa kursseista monista eri tietolähteistä, joten kursseista tiedottaminen on onnistunut hyvin. Koulutuksista saatu tieto myös koettiin riittäväksi. Markkinoinnin puute ja tiedottaminen ei siis näyttäisi olevan syynä koulutusten huonolle kysynnälle. Aikomusta ostaa liiketalouden koulutuksia tulevaisuudessa osoitti 38% vastaajista. Kohta En ole päättänyt/en tiedä voi viestittää sitä, että koulutuksia ei ehkä tulla tulevaisuudessa ostamaan, sillä usein mielipiteen ilmaisemisen poisjättäminen on merkki kielteisestä kannasta. Tuloksista voidaan todeta, että vaikka asenne koulutuksia kohtaan oli todella hyvä, käyttäytymistä ei välttämättä kuitenkaan tapahdu. Kun vastaajilta kysyttiin, minkälaisia koulutuksia he haluaisivat järjestettävän, yllättävän monessa lomakkeessa oli mainintoja kursseista, joita Pisa-hanke jo tarjoaa. Tämän selittäisi vain se, etteivät vastaajat ole tietoisia hankkeen tarjoamista kursseista, kuitenkin tiedon riittävyydestä kysyttäessä vastaajat pitivät sitä riittävänä. Tämän voi selittää muun muassa se, että vastaajat eivät enää kyselyyn vastatessa muistaneet kurssitarjotinta ja mainitsivat ensimmäisenä mieleen tulevan asian. Tärkeää tietoa vastaajien mielipiteistä saatiin lomakkeen avoimella kysymyksellä. Siinä moni kertoi kokemuksiaan ja mietteitään Pisa-koulutuksista. Enimmäkseen palaute oli hyvää, mutta muutamassa lomakkeessa painotettiin erityisesti ajankohdan huonoutta kurssille osallistumisen syyksi. Palautteet koulutuksista Koulutusten palautteet ovat pääosin positiivisia. Kooste palautteista on alla. 1: täysin eri mieltä 2: osittain eri mieltä 3: ei eri eikä samaa mieltä 4: osittain samaa mieltä 5: täysin samaa mieltä Perinteinen hirren käsinveisto Höyläys- ja terätekniikka Sahatavaran lujuuslajittelu Pyöröterän kunnostus Sahatavaran kyllästys opetuksen toteuttaminen opetus tuki opintojaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista 4,9 4,1 4,7 4,2 5 4,4 opintojakson asiasisältö vastasi sille asetettuja tavoitteita 4,8 4,4 4,7 3,8 5 4,5 opetus oli sopivan haasteellista 4,8 4 4,7 4,5 4,5 4,3 käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimistani 4,7 4,3 4,7 4,5 4,7 4,3 opintojaksolla käytetty oppimateriaali oli laadukasta 4,7 4,6 4,5 4,4 4,7 4,3 kokeista ja harjoitustöistä saatu palaute edisti oppimista 4,9 3,9 4,7 4,3 4 4,9 Vannesa haus

14 koin ammatillisten valmiuksieni kehittyvän 4,8 4,3 4,7 4,2 4,3 4,3 oma työskentelyni saavutin opintojaksolle asetetut tavoitteet 4,6 3,95 4,4 4,3 5 4,2 osallistuin opetukseen aktiivisesti 4,7 4,5 4,7 4,3 5 4 käytin itsenäisen työskentelyn ajan tehokkaasti 4,5 4 4,3 4,2 4,5 3,7 Sahatavaran kuivaus Pyörösahausja terätekniikka Kustannuslaskenta ja hinnoittelu Tietotekniikan perusteet Yrityksen talous, verotus ja investoinnit opetuksen toteuttaminen opetus tuki opintojaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista 4,5 4,7 4,8 5 4,2 4,9 opintojakson asiasisältö vastasi sille asetettuja tavoitteita 4,4 4,7 4,8 4,5 3,6 4,9 opetus oli sopivan haasteellista 4,3 4,7 4, ,9 käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimistani 4,5 4,7 4,8 4,5 4 4,9 opintojaksolla käytetty oppimateriaali oli laadukasta 4,6 4, ,6 4,8 kokeista ja harjoitustöistä saatu palaute edisti oppimista 4,3 4,7 4, koin ammatillisten valmiuksieni kehittyvän 4,7 4,8 4,3 5 3,8 4,7 oma työskentelyni saavutin opintojaksolle asetetut tavoitteet 4,3 4,4 4 4,5 3,6 4,7 osallistuin opetukseen aktiivisesti 4,8 4,7 4,6 4,5 4,2 4,6 käytin itsenäisen työskentelyn ajan tehokkaasti 4,5 4,4 4,4 4 3,8 4,4 Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipäte vyyskoulutus Pyörösahauksen jatkokurssi opetuksen toteuttaminen opetus tuki opintojaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista 4,5 3 4,9 opintojakson asiasisältö vastasi sille asetettuja tavoitteita 4,3 3 5 opetus oli sopivan haasteellista 3,8 3,5 4,7 Ruotsinkielinen lujuuslajittelu Sahatava ran laatulajit telu

15 käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimistani 4,3 3,5 4,7 opintojaksolla käytetty oppimateriaali oli laadukasta 4,2 5 4,7 kokeista ja harjoitustöistä saatu palaute edisti oppimista 4,3 3 5 koin ammatillisten valmiuksieni kehittyvän 4,1 3 5 oma työskentelyni saavutin opintojaksolle asetetut tavoitteet 4,5 3,5 4,6 osallistuin opetukseen aktiivisesti 4,4 3,7 4,6 käytin itsenäisen työskentelyn ajan tehokkaasti 4,1 4 4,6 Alla opiskelijoiden kommentteja aihealueittain: Perinteinen hirren käsinveisto Opintojakson paras anti: opettajan loistava omistautuminen asialle opettajalla paljon käytännön kokemusta ja vinkkejä käytännön harjoittelu satulanurkan teon opettelu opettajan mestarillinen tietotaito ja havainnollistaminen hirsirakentamisen perusteet hyvin ja vastaukset ongelmiin löytyi sahan ja kurson käyttö ja työtekniikat kehittyivät todella paljon käytännön harjoitukset Hannu on huippumukava ihminen ja erinomainen opettaja. Uskomaton ammattitaito myös. riittävä käytännön opetus pelkkahirsien nurkkasarvokset teoriassa ja käytännössä. Ylipäätään erinomainen opetus. moottorisahan käyttö tulin vakuuttuneeksi siitä että vanhatkin rakennukset voidaan korjata hyvin Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: näin lyhyeen aikaan ei voi lisätä mitään hirsipohjat ikkuna- ja oviaihiot, lattianiskat valmiilla kehikolla harjoittelu eli oikeaa seinää varvi tai pari materiaalin haku metsästä rakennuskohteen työvaiheen etenemisen teoriaa

16 viikon kurssi on tiivis ja aikataulu haasteellinen, joten lisäelementtejä ei sovi. Jokainen voi itseopiskellen syventää tietoja. Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? joutavien lappujen täyttämistä Muita kommentteja: kurssi voisi olla vähän pidempi, 1,5-2 viikkoa halpa ja hintaansa nähden hyvä majoitus ja ruokailu opettajat aktiivisia ja käyttävät omaa aikaansa pitkälle iltaan, jopa yöhön asti. Työskentely opiskelijoilla mahdollista jopa iltayhdeksään mahtavat opettajat ja puitteet lyhyt mutta antoisa ja opettava viikko. Kiitos! ikimuistoinen viikko. Hienot kurssikaverit, oli mukavaa päivän jälkeenkin opettaja tekee kurssin tai ei tee. Tässä tapauksessa teki. Kurssilaiset olivat erittäin motivoituneita. kiitos mielenkiintoisesta koulutuksesta kurssiin tosi tyytyväinen majoitus ei toiminut Ähtärissä kiitettävästi Höyläys ja terätekniikka Opintojakson paras anti: asetteiden teko terien mittaus / mittapaikat terien valmistus teoria nykyaikaisen höyläyksen perusteiden oppiminen mukana oli kokeneita ammattilaisia joilta sai arvokasta tietoa käynti AA-puulla ja siellä terähuoneessa käynti uudet terätuotteet sopiva ryhmäkoko ryhmän kesken käydyt keskustelut Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: höyläyslaadun / virheiden korjaaminen terien terotus laajemmin terotuskoneen ja terän laittoa terien osto ja hankinta Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? perusterien valmistus

17 kaikkea oli tasaisesti, mikä oli hyvä Muita kommentteja: itsellä vanha höylä, ei täysin vastaa tekniikkaa opetus oli onnistunut, apua sai kysyttäessä kurssi ei ollut ehkä minulle suunnattu. Olen ollut alalla jo 15 vuotta, joten en saanut kurssilta juurikaan uutta asiaa. koneet ja laitteet oli ehkä liian hienja opetukseen, koska pienyrittäjällä tuskin on noin hienoja laitteita Sahatavaran lujuuslajittelu Opintojakson paras anti: lajitteluharjoitukset hyvä materiaali ja selkeä käytännön opetus käytännön esimerkit ja henkilökohtainen koulutus juuri sopivasti teoriaa ja käytäntöä valaisi puun käyttöä yleisesti ja lujuuden kannalta Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: katsaus muihin lajittelusysteemeihin. eri puulajeja olisi saanut olla. Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? kurssin voisi mahduttaa neljään päivään Muita kommentteja: kaikki oli hyvää erinomaiset opettajat, joilla oli käytännön työkokemusta Pyöröterän kunnostus Opintojakson paras anti: opettaja oli hyvä ja häneltä sai erinomaista opetusta terän oikaisu ja takominen käytännön harjoitus terien työstöstä rohkeutta ja uskallusta lyödä terää pelkäämättä tekemästä pahaa teoria opin teränkunnostuksen perusteet Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: kaiken tästä hommasta sain mitä hain sahaustekniikka

18 Muita kommentteja: oppilaitoksesta (LAO) voisi antaa moitteita järjestelyistä hyvä porukka, lämminhenkistä oppimista, kiitos! Sahatavaran kyllästys Opintojakson paras anti: sai kokonaiskäsityksen kyllästämön toiminnasta sai periaatteen selville asiasta Sahatavaran kuivaus: Opintojakson paras anti: tieto kokonaiskustannuksista lisääntyi kustannukset ja laatu kuivauskustannusten ymmärtäminen teorian ja käytännön yhdistäminen Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: Puun käyttäytymistä kuivauksessa ja enemmän kuvausstimulointia ilman kosteus ja kosteuden mittaus Pyörösahaus ja terätekniikka Opintojakson paras anti: terän asetus käytännön harjoitukset sahan säädöt terän kunnostus paljon uutta tietoa ja niksejä Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: sirkkelisahausta puun lujuusoppia terän käsittelyä ja sen kunnostusta alipainekuivaus Muita kommentteja: hyvä kurssi enemmän saisi olla terän teoriaa, jotta asian sisäistäisi Kustannuslaskenta, hinnoittelu ja sukupolvenvaihdos

19 Opintojakson paras anti: excel-taulukot kaikki tieto tarpeellista kustannuslaskenta opetus tuki meillä käytössä olevia menetelmiä kustannuslaskennan päivitys sukupolvenvaihdos eri vaihtoehdot tietokoneen käytön syventäminen, excelin käyttö vasta viikon vanhaa Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: kustannuslaskentaa lisää ja sitä voisi porukalla harjoitella yrityksen myynti Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? kaikesta saa aina jotakin evästystä Muita kommentteja: kiitos taas kerran monta asiaa miettii toisella tavalla ja pyrkii parempaan Vannesahaus ja terätekniikka Plussat: Miinukset: kurssi täydensi täydellisesti tarvitsemani tiedot ja taidot hyvä jakso, paljon jäi tietoa päähän kokemusten vaihto muiden yrittäjien kanssa hyvä oppimisympäristö asiantunteva opetus erinomainen teräkoulutus todeta omat havaitut ongelmat yleisiksi eikä pelkästään omasta osaamattomuudesta johtuviksi säät eivät suosineet kurssi voisi olla paremmin organisoitu, jotta päivät olisivat tehokkaampia kirjallisen materiaalin puuttuminen harjoitusten ohjeistus selkeämmäksi käytännön töiden johto ja esivalmistelut vähän löysällä saha-alue ei oikein käy mallisuositukseksi Laatulajittelu Opintojakson paras anti:

20 Lajitteluharjoitukset. Perusteiden oppiminen. kokonaisuus x2, hyvät ja pätevät opettajat, lajittelu ja moottorisahan terän viilaus x2, tarpeeksi teoriaa ja käytännön asioita Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? laadun merkitystä työstämisestä eteenpäin, muutama lisätunti hyväksi Muita kommentteja: olen todella tyytyväinen, kiitoksia paljon hyvästä kurssista, opetus oli asiantuntevaa ja selkeää, hyvä kurssi ja rennot opettajat Pyörösahauksen jatkokurssi Opintojakson paras anti: toisten samanhenkisten uusien ihmisten tapaaminen Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? saheiden postaus, tukin käyttö, puutavaran kuivaus, taapelointi Muita kommentteja: käytännöt riittäviä, teoriaa enemmän Yrityksen talous, verotus ja investoinnit Mikä oli opintojakson paras anti? kuulla osallistujien kokemuksia, tuloslaskelman ja taseen läpikäynti, palauttaa mieleen tuttujakin juttuja ja mahdollisuus kysellä Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? käytännön tehtäviä, ehkä enemmän sahaan liittyviä investointilaskelmia Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle opintojaksossa? pituutta, koko kurssin voisi tiivistää kahteen päivään Muita kommentteja: asiantunteva vetäjä, koska hänellä itsellä yrittäjäkokemusta, 2 pv riittäisi Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipätevyys Mikä oli opintojakson paras anti? uutta tietoa eri osa-alueilla, simulaatiokoulutus, taloudellinen ja ennakoiva ajo, hätäensiapu, aidot selventävät esimerkit, yhteistyö Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? ammattikuljettajan työhön liittyviä asioita, enemmän käytännönläheisyyttä, pukeutumisinfo jos toimitaan ulkona, luokassa istuminen puuduttavaa Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle opintojaksossa?

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti.

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Tilat olivat asiallisen hyvät. Välinne AV nykyvaatimusten mukaiset. Aikataulut pitvät erinomaisesti. Hoivakas Pohjois-Karjala loppuevaluointikysely Yhteenvetoraportti N=9 Julkaistu: 16.5.2011 Ohjelman nimi: Hoivakas Pohjois-Karjala, loppuarviointi Tekijän nimi ja yhteystiedot: Pietari Sipponen/Osuuskunta

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Ulla Tissari Katsaus hakukierrokseen 2012 Hakemuksia yhteensä 41 kpl (29 kpl 2011), joista 14 jatkohakemusta 27 uutta hakemusta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

1 Taustatietoja (rasti ruutuun)

1 Taustatietoja (rasti ruutuun) KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEIDEN ASIAKASPALVELUKYSELY Yhtspalvelupisteet ovat paikallistiedon ja ylsasioinnin keskuksia, joista saa opastusta ja ylsneuvontaa Kouvolan kaupungin ja yhtstyökumppanden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Terveydenhoitajien työotteen muutos Salon terveyskeskuksessa Sofia Maleike-Ruohola Perinteinen työ terveydenhoitajalla

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2016 Vastausprosentti: 74,8 % Oppilaitos ja opiskelijahuolto Sivu 1 / 8 Oppilaitos ja opiskelijahuolto

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

13 February Olli Oamkilainen 1

13 February Olli Oamkilainen 1 13 February Olli Oamkilainen 1 Oppia ja tukea bioenergia-alan maaseutuyrittäjyyteen. Hankkeessa tarjotaan koulutusta bioenergian tuotannosta ja nykytekniikasta, energiayrittäjyydestä ja energiaomavaraisuuden

Lisätiedot