MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774)"

Transkriptio

1 MAASEUTU-PISA Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi Työtehoseura ry tuensiirronsaajina: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät ry Sedu Aikuiskoulutus 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus MAASEUTU-PISA - Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke (5774) 3. Yhteenveto hankkeesta Hankkeessa vahvistettiin maaseutuympäristössä toimivan pienen saha- ja puutuoteteollisuuden yrittäjien kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista ja ammatillista kehittymistä puualan yrittäjille räätälöidyn koulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena oli parantaa yritysten kasvu- ja kilpailukykyä ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opintokokonaisuus muodostui 1-5 päivän mittaisista teknisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusjaksoista. Tavoitteena oli kohdentaa koulutus mahdollisimman hyvin juuri yrittäjän tarpeeseen niin, että kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen lisääntyy. Koulutus toteutettiin yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa, jolloin yrittäjien käytössä olivat ajanmukaiset koneet ja laitteet sekä paras mahdollinen asiantuntemus alalta. Hankkeen aikana toteutettiin kaikkiaan 82 opintojaksoa. Vuosittain ne jakautuivat seuraavasti: 2009: 11 kpl (10 tekniikka, 1 liiketoiminta) 2010: 30 kpl (29 tekniikka, 1 liiketoiminta + 3 opintomatkaa: Ahvenanmaa, Pohjanmaa ja Skotlanti) 2011: 33 kpl (23 tekniikka, 10 liiketoimintaosaaminen + 2 opintomatkaa: Latvia ja Slovenia) 2012: 8 kpl (6 kpl tekniikka, 1 kpl liiketalous, loppuseminaari) Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 445 opiskelijaa. Vuosittain määrät jakautuivat seuraavasti: 2009: 47 henkilöä, 184 opiskelijatyöpäivää 2010: 183 henkilöä, 805 opiskelijatyöpäivää 2011: 263 opiskelijaa, 629 opiskelijatyöpäivää 2012: 70 opiskelijaa, 77 opiskelijatyöpäivää Koulutusjaksot on eritelty kohdassa 4.

2 4. Raportti 4.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän tason tavoitteet Hankkeessa vahvistettiin maaseutuympäristössä toimivan pienen saha- ja puutuoteteollisuuden yrittäjien kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista ja ammatillista kehittymistä puualan yrittäjille räätälöidyn koulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena oli parantaa yritysten kasvu- ja kilpailukykyä ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä oli maaseudun kasvu- ja kehittymishakuinen piensaha- ja puutuoteteollisuus: myyntisahatavaraa tuottavat kiinteästi toimivat piensahat, rahtisahat ja yritykset, jotka jatkojalostavat tai ovat kiinnostuneita jalostamaan tuotteitaan puutuoteteollisuuden tuotteiksi. b. Hankkeen tavoitteet Hankkeessa oli tavoitteena antaa liiketoimintaosaamiseen liittyvää koulutusta 300 yrittäjälle ja teknistä osaamista lisäävää käytännön koulutusta 180 yrittäjälle. Koulutus toteutettiin koko Suomen alueella yhteistyössä viiden alan oppilaitoksen kanssa. Koulutuksen toteuttamisen suunnittelussa otettiin huomioon maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuusyrityksien koulutustarpeet ja toteutustapa suunniteltiin, niin että yrittäjien oli mahdollista siihen osallistua. Keskeistä markkinoinnissa ja tiedottamisessa oli jalkautuminen yrittäjien pariin kentälle. Tämän toimintamallin tarkoituksena oli madaltaa yrittäjien kynnystä osallistua koulutukseen ja auttaa yrittäjiä osallistumaan juuri oman tarpeen mukaiseen koulutukseen. Opintokokonaisuus muodostui 1-5 päivän mittaisista teknisen ja liiketoimintaosaamisen koulutusjaksoista. Opintokokonaisuuteen kuului myös opintomatkoja. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa yrittäjien kykyä huomioida verkostoitumisen ja kumppanuuden merkitys pienen yritystoiminnan apuna. Koulutuksen ryhmäkoko pyrittiin pitämään pienenä: käytännön koulutuksessa kuusi henkilöä ja teoriakoulutuksessa 8-10 henkilöä. Käytännön taitojen oppimisessa on tärkeää, että ryhmäkoko mahdollistaa sen, että kaikki pääsevät osallistumaan ja tekemään itse. Olennainen tavoite hankkeessa oli tuottaa koulutuksen oppimateriaali sekä koulutusmateriaalia verkko-oppimisympäristöön tai www-ympäristöön. Verkkomateriaali tukee muuta koulutusmateriaalia ja siinä on mahdollista hyödyntää myös kuva- ja videomateriaalia. Oppimateriaalia on mahdollista hyödyntää myös koulutuksen jälkeen Hankkeen toteutus c. Toimenpiteet Maaseutu-Pisan koulutustarjonta oli jaettu teknisen ja liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuksiin. Koulutustarjottimet on kuvattu alla.

3

4 Vuoden 2009 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset (osallistujalistat vuosittain ovat raportin liitteenä). Koulutuksen nimi Ajankohta Kesto, tuntia Paikka Yrityksen talous, verotus ja investoinnit KyAMK, Kotka Sahatavaran lujuuslajittelu KyAMK, Jämsä Sahatavaran laatulajittelu Kymenlaakson ja Mikkelin amk:t, Mikkeli Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ja Mikkeli amk:t, Mikkeli Pyörösahaustekniikka Sedu Aikuiskoulutus, Ähtäri Pyörösahaustekniikka Sedu Aikuiskoulutus, Ähtäri Pyöröterän kunnostus Sedu Aikuiskoulutus, Pertteli Sahatavaran laatulajittelu Kainuun ammattiopisto, Kuhmo Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto, Kuhmo Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto, Kuhmo Sahatavaran kuivaus Kainuun ammattiopisto, Kuhmo

5 Vuoden 2010 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset kurssin nimi ajankohta tuntia järjestäjä Perinteinen hirrenveisto ja moottorisahan käyttökoulutus Kainuun ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Vannesahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Hirren perinteinen käsinveisto Kainuun ammattiopisto Pyörösahaus Kainuun ammattiopisto Hirren perinteinen käsinveisto Kainuun ammattiopisto Kovapalaterän kunnostuskurssi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran laatulajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu , Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Höyläys- ja terätekniikka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Höyläyksen peruskurssi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu , Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Markkinointi Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Pyörösahaus- ja terätekniikka Lapin ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Kenttävannesahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Pyörösahaus Sedu aikuiskoulutus Pyörösahaus Sedu aikuiskoulutus Pyöröterän kunnostus Sedu aikuiskoulutus

6 Vuoden 2011 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset kurssin nimi ajankohta tuntia järjestäjä Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Hirsirakentamisen perusteet Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Höyläys- ja terätekniikka Kainuun ammattiopisto Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sahatavaran lujuuslajittelu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pyöröterän kunnostus Lapin ammattiopisto Tavaraliikenteen ammattipätevyys , Lapin ammattiopisto Sahayrittäjän tietotekniikka 1-3/11 (4pv) 32 Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahatavaran kuivaus Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahatavaran kyllästyksen perusteet Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Jyväskylä Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Rovaniemi Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Kajaani Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Seinäjoki Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Joensuu Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Kouvola Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Loimaa Mikkelin ammattikorkeakoulu CE-merkintä Road Show Mikkeli Mikkelin ammattikorkeakoulu Pyörösahaus- ja terätekniikka Mikkelin ammattikorkeakoulu Yrityksen talous: kustannuslaskenta ja hinnoittelu Sedu Aikuiskoulutus Vannasahaus- ja terätekniikka Sedu Aikuiskoulutus Perinteinen hirrenveisto Sedu Aikuiskoulutus Perinteinen hirrenveisto Sedu Aikuiskoulutus Pyöröterän kunnostus , 32 Sedu Aikuiskoulutus Latvian opintomatka kaikki hanketoimijat Slovenian opintomatka kaikki hanketoimijat

7 Vuoden 2012 aikana toteutettiin seuraavat koulutukset kurssin nimi ajankohta tuntia järjestäjä FPC-manuaalin valmistuskoulutus Sahayrittäjät ry Perinteinen hirren käsinveisto Kainuun ammattiopisto Hankkeen loppuseminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipätevyys , Lapin ammattiopisto Pyörösahauksen jatkokurssi Mikkelin ammattikorkeakoulu Ruotsinkielinen lujuuslajittelu Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahaus ja laatulajittelu Sedu Aikuiskoulutus Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipätevyys , Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 445 opiskelijaa. Vuosittain määrät jakautuivat seuraavasti: 2009: 47 henkilöä, 184 opiskelijatyöpäivää 2010: 183 henkilöä, 805 opiskelijatyöpäivää 2011: 263 opiskelijaa, 629 opiskelijatyöpäivää 2012: 70 opiskelijaa, 77 opiskelijatyöpäivää Hankkeessa järjestettiin kolme ulkomaan ja kaksi kotimaan opintomatka. Kohteet olivat Ahvenanmaa, Pohjanmaa, Skotlanti, Latvia ja Slovenia. Opintomatkat toteutettiin kaikkien hanketoimijoiden yhteistyönä. Opintomatkoista on tehty erilliset raportit, jotka on toimitettu ELYkeskukseen. Verkko-oppimisympäristö Hankkeessa tuotettiin koulutusmateriaalia myös Moodle- verkko-oppimisympäristöön. Verkkooppimisympäristöä on rakennettu yhteistyössä kaikkien hanketoimijoiden kanssa Tiedotus ja markkinointi Tiedotukseen ja markkinointiin ovat osallistuneet kaikki hanketoimijat. Markkinointiin nimettiin lisäksi erikseen toiminnanjohtaja Raimo Etelä Sahayrittäjistä ja tutkija Harri Rytkönen Työtehoseurasta. Hankkeen kohderyhmäyritykset toimivat laajasti koko valtakunnan alueella. Markkinoinnissa ja tiedottamisessa jalkauduttiin mahdollisimman lähelle yrittäjiä ja käytettiin kohdennetusti alan yrittäjät tavoittavia kanavia. Medianäkyvyys Maaseutu-Pisa on ollut esillä useilla puualan messuilla ja seminaareissa: Talvisahauspäivät, Keuruu CE-merkintä Infopäivä, Loimaa Raksa-messut Lahti

8 Saaristorakentamisen messut, Kemiö CE-merkintä infopäivä, Kuhmo Yrittäjäilta, Messilä Jyväskylä, puu ja bioenergia-messut Maaseudulta markkinoille, maaseutuyrittäjien kontaktimessut, Turku Metsäpäivät, Helsinki Talvisahauspäivät, Jyväskylä Laitilan Metallin järjestämä sahayrittäjätapaaminen Metsäalan strategisen ohjelman PuuSuomi-verkoston seminaari Talvisahauspäivät, Ähtäri Puu- ja bioenergiamessut, Jyväskylä Piensahateollisuuden kehittämispäivä, Lahti Hankkeesta on tehty kymmeniä lehtiartikkeleita metsä- ja puualan lehtiin (lehtileikkeet olleet vuosiraporttien liitteinä). Koulutuksia on markkinoitu myös maksullisilla ilmoituksilla alan lehdissä sekä maakuntalehdissä. Lisäksi hankkeella on omat nettisivut ja facebook-profiili. Koulutuksissa mukana olleet henkilöt sekä sidosryhmät ovat olleet hankkeen uutiskirjeen jakelulistalla. Yhteistyötahot Markkinointia toteutettiin yhteistyössä alueellisten puualan hankkeiden kautta. Alueelliset hankkeet olivat mukana järjestämässä koulutuksia ja Pisa-hankkeen esitteitä lähetettiin alueellisten hankkeiden kautta eteenpäin. Yhteistyötä on ollut Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan puutuotealan kehittämishankkeen, Etelä-Pohjanmaalla toimivan Luusi-hankkeen ja Kainuussa Woodpoliksen kanssa. Suoramarkkinointi Koulutuksista kerrottiin yrittäjille myös suoraan kirjeitse ja puhelimitse. Puhelinmarkkinointia ovat tehneet pääasiassa Raimo Etelä, Harri Rytkönen ja Riitta Backman. Heidän lisäkseen kaikki hanketoimijat ovat osallistuneet markkinointiin resurssiensa mukaan. Koulutuksista on keskusteltu myös henkilökohtaisesti yrittäjien kanssa yrityskäyntien yhteydessä, lähinnä hanketoimijoiden muiden hankkeiden puitteissa.

9 d. Aikataulu Hankesuunnitelman mukainen aikataulu on kuvattu alla oppimateriaalin suunnittelu ja työstäminen verkkomateriaalin työstäminen pilottikoulutus varsinaiset koulutusjaksot e-f. Resurssit ja toteutuksen organisaatio Hanketta koordinoi Työtehoseura ry. Tuensiirtosopimuksin hankkeessa toimivat: Kainuun ammattiopisto Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Mikkelin ammattikorkeakoulu Sahayrittäjät ry Sedu Aikuiskoulutus Työtehoseuran vastuulla oli TTS Riitta Backman, projektipäällikkö o hankkeen koordinointi: yhteydenpito oppilaitoksiin, koulutusjaksojen koordinointi ja koulutuksen toteuttamisen kokonaisseuranta, arviointi ja kehittäminen edelleen yhdessä hanketoimijoiden kanssa, hankkeeseen liittyvä kokonaisjohto ja hallinnointi TTS markkinointi o markkinointimateriaalin tuottaminen TTS Anne Kumpulainen o verkko-oppimisympäristön toteuttaminen Sahayrittäjät ry:n vastuulla oli yrityskentän aktivointi: markkinointi ja tiedotus kentällä yhdessä TTS tutkimuksen kanssa, osallistuminen oppimateriaalin tekoon. Oppilaitokset vastasivat opetusmateriaalista ja opetuksesta.

10 g. Kustannukset ja rahoitus Koko hankkeen kustannukset vuosina olivat ,08 euroa (budjetti ,-). Yksityisrahaa kertyi euroa (budjetti ,5). Yksityisrahan osuus oli 16,1 prosenttia. Osatoteuttajittain kustannukset jakautuivat seuraavasti. Raportin liitteenä olevassa exceltaulukossa ovat kustannukset kustannuslajeittain. BUDJETTI TOT. EROTUS TTS , , ,16 Sahayrittäjät , ,92 Kainuun ammattiopisto ,7 8696,3 Kyamk , ,79 Lao , ,97 Mikkeli amk , ,04 Sedu ,42 156,58 yht , , ,92 h. Raportointi ja seuranta Hankkeen toiminnasta kerättiin palautetta koulutukseen osallistuneilta. Kootut palautteet analysoitiin koulutuspisteissä ja keskitetysti projektipäällikön toimesta. Palautteen avulla toimintaa kehitettiin edelleen. Kooste palautteista on kohdassa 4.4. Työtehoseuran, Sahayrittäjät ry:n ja oppilaitosten yhteyshenkilöt kokoontuivat säännöllisesti hankkeen aikana. Hankkeen etenemisestä raportoitiin ohjausryhmälle ohjausryhmän kokouksissa ja Ely-keskukselle vuosiraportilla kerran vuodessa. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmään kuuluivat yhteistyötahojen edustajat, rahoittaja ja kohderyhmän edustajat. Ohjausryhmän jäsenet: Puheenjohtaja: Lauri Oinonen Jäsenet: Tarmo Luoma, TTS Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Kari Koskela, Pattolan Saha Jyrki Ilves, Seinäjoen Puutavara Markku Hacklin, Saha ja Höylä Hacklin Aapo Mikkonen, Kainuun ammattiopisto ( saakka) Hannu Kyllönen, Kainuun ammattiopisto ( lähtien) Harri Ala-Uotila, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Eino Löfgren, Lapin ammattiopisto Kari Kuhmonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Jorma Mänty, Sedu aikuiskoulutus

11 i.toteutusoletukset ja riskit Yrittäjien koulutustarvetta oli kartoitettu useissa selvityksissä, mutta etukäteen oli vaikea arvioida, kuinka moni yrittäjä koulutukseen tulee osallistumaan. Yrittäjien kiinnostusta koulutukseen kasvatettiin yrittäjien pariin jalkautuvan toiminnan kautta. Kenttätyössä yrittäjiä ja alasta kiinnostuneita ohjattiin arvioimaan omaa osaamistaan ja osaamisen kehittämistarpeita. Yrittäjien kiinnostusta koulutukseen parannettiin järjestämällä koulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutukseen osallistuminen oli näin mahdollisimman helppoa yrittäjille Yhteistyökumppanit Hankkeessa tehtiin yhteistyötä alueellisten puualan hankkeiden kanssa (Varsipuu, Pirkanmaan alueen puualan kehittämishanke, Luusi). Lisäksi yhteistyötä tehtiin metsäalan strategisen ohjelman PuuSuomi-verkoston kanssa Hankkeen tulokset ja vaikutukset Hankkeessa toteutettiin kaikkiaan 82 opintojaksoa. Näistä 69 oli teknisen ja 13 liiketoimintaosaamisen jaksoa. Lisäksi toteutettiin viisi opintomatkaa. Matkat suuntautuivat Ahvenanmaalle, Pohjanmaalle, Skotlantiin, Latviaan ja Sloveniaan. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 445 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi 1991 kappaletta ja ja osallistujia on ollut yhteensä 445. Koulutusten vaikutukset ovat olleet pääasiassa yrittäjien teknisen osaamisen parantamista ja osaamisen laajentamista uusille alueille. Vaikutus liiketoimintaosaamisen parantamiseen on vähäisempi. Selvitys koulutuksiin osallistuneiden kuluttajakäyttäytymisestä Keväällä 2011 selvitettiin Maaseutu-Pisa -hankkeen koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kuluttajakäyttäytymistä. Tavoitteena oli löytää syitä siihen, miksi liiketalouden koulutukset eivät ole menneet hyvin kaupaksi ja millaisia asenteita ja motiiveja koulutuksia kohtaan ilmeni. Selvitys tehtiin Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun kandi-tutkielmana (opiskelija Sari Rytkönen). Suhtautuminen sekä kouluttautumiseen että liiketalouden koulutuksiin oli tutkimuksen mukaan myönteistä. Tämä kertoo siitä, että vastaajat tietävät koulutuksen hyödyistä ja asennoituvat sitä kohtaan positiivisesti. Kouluttautumiseen yleisesti suhtautui erittäin tai melko myönteisesti jopa 96%. Tästä voidaan päätellä, että asennoituminen kouluttautumiseen ei voi olla syynä koulutusten ostamattomuudelle. Vertaamalla kouluttautumista yleisesti ja liiketalouden koulutuksia keskenään, huomattiin, että hieman paremmin suhtaudutaan kouluttautumiseen yleisesti. Huomionarvoisena seikkana voidaan pitää sitä, ettei kumpaankaan suhtauduta erittäin kielteisesti, ja melko kielteinenkin suhtautuminen on hyvin pientä. Asenteita kouluttautumista kohtaan haluttiin vielä tarkentaa asenneväittämillä. Myös niistä ilmeni, että vastaajien asennoituminen kouluttautumiseen on myönteistä. Jokseenkin samaa mieltä siitä, että kouluttautuminen on mukavaa, oli peräti 67% vastaajista. Kouluttautumisen hyödylliseksi

12 koki jopa 96% vastaajista. Vaikka suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että koulutus ei ole kallista ja koulutuksen ostaminen ei ole suuri riski, on hyvä kuitenkin huomata, että koulutuksen koki kalliiksi 44% vastaajista. Myös riskin kokijoita on suhteessa melko paljon, 36%. Nämä tekijät selittävät myös sitä, miksi koulutuksien ostaminen ei ole niin yksinkertaista. Vaikka niihin suhtaudutaan myönteisesti, tarkemmissa kysymyksissä voi piillä myös negatiivista suhtautumista. Liiketalouden väittämistä saatiin selville, että myös liiketalouteen liittyvät asenteet ovat myönteisiä. Jopa 95% vastaajista kokee liiketalouden hyödylliseksi ja mukavaakin se on 71% mielestä. Sen sijaan vastaajista suurimman osan mielestä liiketalous ei ole helppoa (54%). Kuitenkin vastaajista peräti 92% kokee tarvitsevansa liiketaloutta ja 73% myös hoitaa yrityksen liiketalouden itse. Näistä tuloksista voidaan todeta vain se, mikä todettiin jo aikaisemminkin, että syy kurssien vähäiselle ostolle ei ole ollut kiinni asenteista. Sen sijaan se, että liiketalous on suurimman osan mielestä vaikeaa voi olla yksi syy siihen, miksi sitä ei ehkä halutakaan oppia. Monilla voi myös painottua mielipide hyvin on pärjätty tähänkin asti, eikä liiketalouden osaamista sen takia haluta parantaa, vaikka syytä ehkä olisikin. Vaikka kuluttajan asenne tiettyä asiaa kohtaan olisi hyvä, se ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että hän olisi valmis käyttäytymään sitä kohtaan suotuisalla tavalla. Enemmän syitä siihen, miksi koulutusten osto on ollut vähäistä, antavat tulokset vastaajien henkilökohtaisista asenteista koulutuksiin liittyen. Väittämän: minulla ei ole aikaa opiskella, tulokset jakaantuvat melko tasaisesti, mutta suurin osa (59%) on väittämän kanssa kuitenkin eri mieltä. Myöskään iän tai perheen ei koettu olevan esteenä kouluttautumiselle. Sen sijaan lähes puolet on sitä mieltä, että oppiminen tapahtuu parhaiten työtä tekemällä, eikä kouluttautumalla. Koulutukseen sijaintiin liittyen 60% vastaajista oli sitä mieltä, että koulutus on liian kaukana. Mahdollisuus matkustaa koulutuskohteeseen oli kuitenkin hyvä (88%). Vaikka koulutuskohteeseen onkin mahdollista matkustaa, on matkustus aikaa vievää ja voi sen takia tuntua epähoukuttelevalta vaihtoehdolta. Lisäksi monet vastaajista ovat yksityisyrittäjiä, eivätkä voi jättää yritystä pitkäksi aikaa ilman tuotantoa. Kyselylomakkeista löytyi mainintoja siitä, että koulutuksen hyödyllisyyttä pitää tarkkaan punnita. Ei ole järkevää maksaa koulutusta ja jättää yritystä toimettomaksi, mikäli siitä ei oikeasti ole hyötyä. Koska ihminen havaitsee sitä mitä hän haluaa havaita, voi yhtenä syynä liiketalouden koulutuksien huonoon kysyntään olla myös se, että niitä ei ole havaittu niin hyvin kuin tekniikan koulutuksia. Koulutusten ostossa vastaajia motivoivat kaikki kysymyksessä esitetyt väittämät. Eniten arvostusta saivat sekä henkilökohtainen, että yrityksen osaamisen kehittyminen. Eli näyttäisi siltä, että vastaajilla on halukkuutta oppia uutta ja kehittää yritystä. Yrityksen kasvu koettiin kuitenkin vain melko tärkeäksi motiiviksi. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että kyseessä on pienyritykset, joilla tavoitteena ei välttämättä ole kasvaa, vaan kehittää toimintaa olemassa olevien resurssien puitteissa. Vastaajat kokivat kaikki mainitut liiketalouden osaamisalueet tärkeiksi oman yrityksensä kannalta. Kaikista tärkeimmäksi koettiin yrityksen myynti ja markkinointi. Pienyritysten voi olla vaikea saada näkyvyyttä, ja selvästi tähän kaivattaisiin apua. Kun vastaajat arvioivat tietojaan näissä osaamisalueissa, huomionarvoista on se, että erinomaisesti nämä asiat hallitsee vain alle 10% vastaajista. Tarvetta liiketalouden osaamiselle siis on.

13 Ne vastaajat, jotka eivät olleet osallistuneet liiketalouden koulutuksiin, kokivat ostopäätökseensä vaikuttaneen eniten koulutuksen ajankohdan ja sisällön. Myös koulutuksen paikkakunta vaikutti ostopäätökseen merkittävästi. Jonkin verran ostopäätökseen vaikuttivat koulutuksen markkinointi ja koulutuksen hinta. Vastaajat olivat saaneet tietoa kursseista monista eri tietolähteistä, joten kursseista tiedottaminen on onnistunut hyvin. Koulutuksista saatu tieto myös koettiin riittäväksi. Markkinoinnin puute ja tiedottaminen ei siis näyttäisi olevan syynä koulutusten huonolle kysynnälle. Aikomusta ostaa liiketalouden koulutuksia tulevaisuudessa osoitti 38% vastaajista. Kohta En ole päättänyt/en tiedä voi viestittää sitä, että koulutuksia ei ehkä tulla tulevaisuudessa ostamaan, sillä usein mielipiteen ilmaisemisen poisjättäminen on merkki kielteisestä kannasta. Tuloksista voidaan todeta, että vaikka asenne koulutuksia kohtaan oli todella hyvä, käyttäytymistä ei välttämättä kuitenkaan tapahdu. Kun vastaajilta kysyttiin, minkälaisia koulutuksia he haluaisivat järjestettävän, yllättävän monessa lomakkeessa oli mainintoja kursseista, joita Pisa-hanke jo tarjoaa. Tämän selittäisi vain se, etteivät vastaajat ole tietoisia hankkeen tarjoamista kursseista, kuitenkin tiedon riittävyydestä kysyttäessä vastaajat pitivät sitä riittävänä. Tämän voi selittää muun muassa se, että vastaajat eivät enää kyselyyn vastatessa muistaneet kurssitarjotinta ja mainitsivat ensimmäisenä mieleen tulevan asian. Tärkeää tietoa vastaajien mielipiteistä saatiin lomakkeen avoimella kysymyksellä. Siinä moni kertoi kokemuksiaan ja mietteitään Pisa-koulutuksista. Enimmäkseen palaute oli hyvää, mutta muutamassa lomakkeessa painotettiin erityisesti ajankohdan huonoutta kurssille osallistumisen syyksi. Palautteet koulutuksista Koulutusten palautteet ovat pääosin positiivisia. Kooste palautteista on alla. 1: täysin eri mieltä 2: osittain eri mieltä 3: ei eri eikä samaa mieltä 4: osittain samaa mieltä 5: täysin samaa mieltä Perinteinen hirren käsinveisto Höyläys- ja terätekniikka Sahatavaran lujuuslajittelu Pyöröterän kunnostus Sahatavaran kyllästys opetuksen toteuttaminen opetus tuki opintojaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista 4,9 4,1 4,7 4,2 5 4,4 opintojakson asiasisältö vastasi sille asetettuja tavoitteita 4,8 4,4 4,7 3,8 5 4,5 opetus oli sopivan haasteellista 4,8 4 4,7 4,5 4,5 4,3 käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimistani 4,7 4,3 4,7 4,5 4,7 4,3 opintojaksolla käytetty oppimateriaali oli laadukasta 4,7 4,6 4,5 4,4 4,7 4,3 kokeista ja harjoitustöistä saatu palaute edisti oppimista 4,9 3,9 4,7 4,3 4 4,9 Vannesa haus

14 koin ammatillisten valmiuksieni kehittyvän 4,8 4,3 4,7 4,2 4,3 4,3 oma työskentelyni saavutin opintojaksolle asetetut tavoitteet 4,6 3,95 4,4 4,3 5 4,2 osallistuin opetukseen aktiivisesti 4,7 4,5 4,7 4,3 5 4 käytin itsenäisen työskentelyn ajan tehokkaasti 4,5 4 4,3 4,2 4,5 3,7 Sahatavaran kuivaus Pyörösahausja terätekniikka Kustannuslaskenta ja hinnoittelu Tietotekniikan perusteet Yrityksen talous, verotus ja investoinnit opetuksen toteuttaminen opetus tuki opintojaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista 4,5 4,7 4,8 5 4,2 4,9 opintojakson asiasisältö vastasi sille asetettuja tavoitteita 4,4 4,7 4,8 4,5 3,6 4,9 opetus oli sopivan haasteellista 4,3 4,7 4, ,9 käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimistani 4,5 4,7 4,8 4,5 4 4,9 opintojaksolla käytetty oppimateriaali oli laadukasta 4,6 4, ,6 4,8 kokeista ja harjoitustöistä saatu palaute edisti oppimista 4,3 4,7 4, koin ammatillisten valmiuksieni kehittyvän 4,7 4,8 4,3 5 3,8 4,7 oma työskentelyni saavutin opintojaksolle asetetut tavoitteet 4,3 4,4 4 4,5 3,6 4,7 osallistuin opetukseen aktiivisesti 4,8 4,7 4,6 4,5 4,2 4,6 käytin itsenäisen työskentelyn ajan tehokkaasti 4,5 4,4 4,4 4 3,8 4,4 Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipäte vyyskoulutus Pyörösahauksen jatkokurssi opetuksen toteuttaminen opetus tuki opintojaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista 4,5 3 4,9 opintojakson asiasisältö vastasi sille asetettuja tavoitteita 4,3 3 5 opetus oli sopivan haasteellista 3,8 3,5 4,7 Ruotsinkielinen lujuuslajittelu Sahatava ran laatulajit telu

15 käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimistani 4,3 3,5 4,7 opintojaksolla käytetty oppimateriaali oli laadukasta 4,2 5 4,7 kokeista ja harjoitustöistä saatu palaute edisti oppimista 4,3 3 5 koin ammatillisten valmiuksieni kehittyvän 4,1 3 5 oma työskentelyni saavutin opintojaksolle asetetut tavoitteet 4,5 3,5 4,6 osallistuin opetukseen aktiivisesti 4,4 3,7 4,6 käytin itsenäisen työskentelyn ajan tehokkaasti 4,1 4 4,6 Alla opiskelijoiden kommentteja aihealueittain: Perinteinen hirren käsinveisto Opintojakson paras anti: opettajan loistava omistautuminen asialle opettajalla paljon käytännön kokemusta ja vinkkejä käytännön harjoittelu satulanurkan teon opettelu opettajan mestarillinen tietotaito ja havainnollistaminen hirsirakentamisen perusteet hyvin ja vastaukset ongelmiin löytyi sahan ja kurson käyttö ja työtekniikat kehittyivät todella paljon käytännön harjoitukset Hannu on huippumukava ihminen ja erinomainen opettaja. Uskomaton ammattitaito myös. riittävä käytännön opetus pelkkahirsien nurkkasarvokset teoriassa ja käytännössä. Ylipäätään erinomainen opetus. moottorisahan käyttö tulin vakuuttuneeksi siitä että vanhatkin rakennukset voidaan korjata hyvin Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: näin lyhyeen aikaan ei voi lisätä mitään hirsipohjat ikkuna- ja oviaihiot, lattianiskat valmiilla kehikolla harjoittelu eli oikeaa seinää varvi tai pari materiaalin haku metsästä rakennuskohteen työvaiheen etenemisen teoriaa

16 viikon kurssi on tiivis ja aikataulu haasteellinen, joten lisäelementtejä ei sovi. Jokainen voi itseopiskellen syventää tietoja. Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? joutavien lappujen täyttämistä Muita kommentteja: kurssi voisi olla vähän pidempi, 1,5-2 viikkoa halpa ja hintaansa nähden hyvä majoitus ja ruokailu opettajat aktiivisia ja käyttävät omaa aikaansa pitkälle iltaan, jopa yöhön asti. Työskentely opiskelijoilla mahdollista jopa iltayhdeksään mahtavat opettajat ja puitteet lyhyt mutta antoisa ja opettava viikko. Kiitos! ikimuistoinen viikko. Hienot kurssikaverit, oli mukavaa päivän jälkeenkin opettaja tekee kurssin tai ei tee. Tässä tapauksessa teki. Kurssilaiset olivat erittäin motivoituneita. kiitos mielenkiintoisesta koulutuksesta kurssiin tosi tyytyväinen majoitus ei toiminut Ähtärissä kiitettävästi Höyläys ja terätekniikka Opintojakson paras anti: asetteiden teko terien mittaus / mittapaikat terien valmistus teoria nykyaikaisen höyläyksen perusteiden oppiminen mukana oli kokeneita ammattilaisia joilta sai arvokasta tietoa käynti AA-puulla ja siellä terähuoneessa käynti uudet terätuotteet sopiva ryhmäkoko ryhmän kesken käydyt keskustelut Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: höyläyslaadun / virheiden korjaaminen terien terotus laajemmin terotuskoneen ja terän laittoa terien osto ja hankinta Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? perusterien valmistus

17 kaikkea oli tasaisesti, mikä oli hyvä Muita kommentteja: itsellä vanha höylä, ei täysin vastaa tekniikkaa opetus oli onnistunut, apua sai kysyttäessä kurssi ei ollut ehkä minulle suunnattu. Olen ollut alalla jo 15 vuotta, joten en saanut kurssilta juurikaan uutta asiaa. koneet ja laitteet oli ehkä liian hienja opetukseen, koska pienyrittäjällä tuskin on noin hienoja laitteita Sahatavaran lujuuslajittelu Opintojakson paras anti: lajitteluharjoitukset hyvä materiaali ja selkeä käytännön opetus käytännön esimerkit ja henkilökohtainen koulutus juuri sopivasti teoriaa ja käytäntöä valaisi puun käyttöä yleisesti ja lujuuden kannalta Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: katsaus muihin lajittelusysteemeihin. eri puulajeja olisi saanut olla. Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? kurssin voisi mahduttaa neljään päivään Muita kommentteja: kaikki oli hyvää erinomaiset opettajat, joilla oli käytännön työkokemusta Pyöröterän kunnostus Opintojakson paras anti: opettaja oli hyvä ja häneltä sai erinomaista opetusta terän oikaisu ja takominen käytännön harjoitus terien työstöstä rohkeutta ja uskallusta lyödä terää pelkäämättä tekemästä pahaa teoria opin teränkunnostuksen perusteet Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: kaiken tästä hommasta sain mitä hain sahaustekniikka

18 Muita kommentteja: oppilaitoksesta (LAO) voisi antaa moitteita järjestelyistä hyvä porukka, lämminhenkistä oppimista, kiitos! Sahatavaran kyllästys Opintojakson paras anti: sai kokonaiskäsityksen kyllästämön toiminnasta sai periaatteen selville asiasta Sahatavaran kuivaus: Opintojakson paras anti: tieto kokonaiskustannuksista lisääntyi kustannukset ja laatu kuivauskustannusten ymmärtäminen teorian ja käytännön yhdistäminen Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: Puun käyttäytymistä kuivauksessa ja enemmän kuvausstimulointia ilman kosteus ja kosteuden mittaus Pyörösahaus ja terätekniikka Opintojakson paras anti: terän asetus käytännön harjoitukset sahan säädöt terän kunnostus paljon uutta tietoa ja niksejä Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: sirkkelisahausta puun lujuusoppia terän käsittelyä ja sen kunnostusta alipainekuivaus Muita kommentteja: hyvä kurssi enemmän saisi olla terän teoriaa, jotta asian sisäistäisi Kustannuslaskenta, hinnoittelu ja sukupolvenvaihdos

19 Opintojakson paras anti: excel-taulukot kaikki tieto tarpeellista kustannuslaskenta opetus tuki meillä käytössä olevia menetelmiä kustannuslaskennan päivitys sukupolvenvaihdos eri vaihtoehdot tietokoneen käytön syventäminen, excelin käyttö vasta viikon vanhaa Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon: kustannuslaskentaa lisää ja sitä voisi porukalla harjoitella yrityksen myynti Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle? kaikesta saa aina jotakin evästystä Muita kommentteja: kiitos taas kerran monta asiaa miettii toisella tavalla ja pyrkii parempaan Vannesahaus ja terätekniikka Plussat: Miinukset: kurssi täydensi täydellisesti tarvitsemani tiedot ja taidot hyvä jakso, paljon jäi tietoa päähän kokemusten vaihto muiden yrittäjien kanssa hyvä oppimisympäristö asiantunteva opetus erinomainen teräkoulutus todeta omat havaitut ongelmat yleisiksi eikä pelkästään omasta osaamattomuudesta johtuviksi säät eivät suosineet kurssi voisi olla paremmin organisoitu, jotta päivät olisivat tehokkaampia kirjallisen materiaalin puuttuminen harjoitusten ohjeistus selkeämmäksi käytännön töiden johto ja esivalmistelut vähän löysällä saha-alue ei oikein käy mallisuositukseksi Laatulajittelu Opintojakson paras anti:

20 Lajitteluharjoitukset. Perusteiden oppiminen. kokonaisuus x2, hyvät ja pätevät opettajat, lajittelu ja moottorisahan terän viilaus x2, tarpeeksi teoriaa ja käytännön asioita Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? laadun merkitystä työstämisestä eteenpäin, muutama lisätunti hyväksi Muita kommentteja: olen todella tyytyväinen, kiitoksia paljon hyvästä kurssista, opetus oli asiantuntevaa ja selkeää, hyvä kurssi ja rennot opettajat Pyörösahauksen jatkokurssi Opintojakson paras anti: toisten samanhenkisten uusien ihmisten tapaaminen Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? saheiden postaus, tukin käyttö, puutavaran kuivaus, taapelointi Muita kommentteja: käytännöt riittäviä, teoriaa enemmän Yrityksen talous, verotus ja investoinnit Mikä oli opintojakson paras anti? kuulla osallistujien kokemuksia, tuloslaskelman ja taseen läpikäynti, palauttaa mieleen tuttujakin juttuja ja mahdollisuus kysellä Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? käytännön tehtäviä, ehkä enemmän sahaan liittyviä investointilaskelmia Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle opintojaksossa? pituutta, koko kurssin voisi tiivistää kahteen päivään Muita kommentteja: asiantunteva vetäjä, koska hänellä itsellä yrittäjäkokemusta, 2 pv riittäisi Ajokorttidirektiivin mukainen ammattipätevyys Mikä oli opintojakson paras anti? uutta tietoa eri osa-alueilla, simulaatiokoulutus, taloudellinen ja ennakoiva ajo, hätäensiapu, aidot selventävät esimerkit, yhteistyö Mitä aihepiiriä haluaisit lisätä opintojaksoon? ammattikuljettajan työhön liittyviä asioita, enemmän käytännönläheisyyttä, pukeutumisinfo jos toimitaan ulkona, luokassa istuminen puuduttavaa Mitä aihepiiriä haluaisit jättää vähemmälle opintojaksossa?

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN KURSSIT VUONNA 2005

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN KURSSIT VUONNA 2005 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN KURSSIT VUONNA 2005 HÖYLÄYKSEN PERUSKURSSI AIKA: 21. - 25.02.2005 19. - 23.09.2005 14. - 18.11.2005 Höylääjät ja höylän asettajat - höyläämön koneet ja laitteet - terät ja

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ProMainari MIKÄ? Selvitys kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen: nykytilasta tason kehittämisestä ja yhtenäistämisestä koordinointitarpeesta laadusta

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle

Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010. PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Metsäalan strateginen ohjelma Verkostohanke Hanketoimijoiden tapaaminen TEM:ssä 21.1.2010 PuuSuomi-ohjelmien perintö verkostohankkeelle Voimavarojen suuntaaminen avainosaamisalueille PuuSuomi-laatuohjelma

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa

LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET. Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa LÄHIOPETUKSEN KÄYTÄNTEET Opiskelumotivaatioon vaikuttavat tekijät lähiopetuksessa tekniikan alan opetuksessa INSSI-hankkeessa tutkittua Ari-Pekka Kainu, SAMK Jorma Kärkkäinen, KYAMK Pekka Rantala, OAMK

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014

TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 27.11.2014 TYÖELÄMÄN OSAAMISTARVESELVITYS LIITEAINEISTO 7..4 Sisällys Toimialojen vertailu keskiarvoittain Asiantuntijapalvelut Kauppa ja matkailu Kiinteistö- ja jätehuolto Prosessiteollisuus ja automaatio Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA

Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Ammattitaitoisia KONEISTAJIA SAATAVILLA Usein kuultu väite on, ettei ammattitaitoisia koneistajia ole riittävästi Osaamista on mahdollista parantaa asiantuntevalla koulutuksella. Koulutamme koneistajista

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014

Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014 YHTEENVETO Yhteenveto RakPuuCe hankkeesta 2012-2014 Ce merkintäkoulutukset INSTA 142 lujuuslajittelukoulutukset Menot ja Tulot 2012-2013 Yksityisrahan kertyminen

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

NEUVOKAS PERHE KÄYTTÄJÄKYSELYN (N=217) TULOKSET Yhteenveto

NEUVOKAS PERHE KÄYTTÄJÄKYSELYN (N=217) TULOKSET Yhteenveto NEUVOKAS PERHE KÄYTTÄJÄKYSELYN (N=217) TULOKSET Yhteenveto Taustatiedot - Vastaajia 217 (vastausprosentti 24.1 %) - Eniten vastuksia kertyi Helsingistä (33 %) - Vastaajista 87 % oli terveydenhoitajia -

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua

Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 6.9.2013 Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua Hankkeissa mukana hyvin erilaisia ja tasoisia toimijoita todelliset intressit hankkeeseen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot