OSALLISTUVA KYLÄ. kyläsuunnitelman ohjaamiskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUVA KYLÄ. kyläsuunnitelman ohjaamiskoulutus"

Transkriptio

1 OSALLISTUVA KYLÄ kyläsuunnitelman ohjaamiskoulutus Terhi Välisalo, toiminnanjohtaja Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry OHJELMA TIISTAI Kyläsuunnitelman ohjaamisen periaatteet Iltapäiväkahvit Näin minä olen ohjannut kyläsuunnitelman, esimerkkejä Illallinen ja iltaohjelma KESKIVIIKKO Osallistavat menetelmät kyläsuunnitelman ohjaamisessa Lounas Kyläsuunnitelman toteuttamisen ja päivittämisen ohjaaminen Kotiin

2 TUTUSTUTAAN Kerro nimesi työpaikkasi kylätaustasi kokemuksesi kyläsuunnitelmista mitä haluat koulutukselta? jotain muita yllättävää Heitä pallo seuraavalle JAETAAN OSAAMISTA TOISILLEMME??! laapalaapalaa, lööpälööpälöö

3 KYLÄ? I) Parityö toisilleen vieraat ihmiset yhteen II) Tehtävä määritelkää mikä on kylä mitä vaihtoehtoisia sanoja voisi käyttää kylä -sanan asemesta? III) Purku KYLÄN MÄÄRITELMIÄ Yhdessä määritelty: xxx Wikipediassa kylä Pudajärven laajakaistaselvityksen kylä (s. 5) Pirkanmaan kyläohjelman kylä (4.1.)

4 KYLÄN MÄÄRITELMÄ Fyysinen alue onko kylä alue? Maarekisterikylä Koulupiiri Keskuspaikan ympäristö Toiminnallinen alue / muistojen toiminnallinen alue Käytetty nimi määrittää kyläseutu Vaihtoehtoisia nimiä samalle asialle: asukasyhteisö, paikallisyhteisö, Kuka kylän määrittelee? Täytyykö määritellä? SUUNNITELMA? Valitaan ja kirjataan, millainen tulevaisuus tahdotaan kylässä (visio / tahtotila) Valitaan ja kirjataan, miten haluttu tulevaisuus tehdään kylässä (toimenpiteet) vastuutus: kuka tekee aikataulutus: milloin tekee Suunnitelmaa pohjustetaan nykyajan ja historian selvityksellä (kyläselvitys)

5 KYLÄSUUNNITELMA Onko olemassa parempaa nimeä kuin kyläsuunnitelma? Ideoiden heitto KENEN KYLÄSUUNNITELMA? Kylän suunnitelma ei yksittäisen yhdistyksen ei kunnan tai muun viranomaisen Jotta suunnitelmasta tulee kylän oma ydinryhmään on kutsuttava kaikki oleelliset toimijat ja avattava ryhmä muille halukkaille kaikille kyläläisille annettava todellinen mahdollisuus antaa ideansa suunnitelmaan muistijälki valintatilanteesta: osallistunko vaiko en?

6 AIKAJÄNNE Mikä on mahdollista hahmottaa / tarpeellista 5-10 vuotta jonkin muun rytmin mukaan rahoituskausi ohjelmakausi kunnan suunnittelujänne Koska aikajänne on sopiva? ETUKÄTEISVIESTINTÄ On osattava kertoa etukäteen miksi kyläsuunnitelma kannattaa tehdä mitä sillä saavutetaan keitä paikalle tarvitaan paljonko aikaa ja muita resursseja kuluu kuka tekee kyläsuunnitelman ketkä mukana ydinporukassa? kylän yhdistysten edustajat, kunnan edustaja, innostuneet, johonkin ajankohtaiseen teemaan liittyvä ihminen miksi joku ei tee sitä kyläläisten puolesta? Viestin on oltava niin vankka, että ainakin muutamien aktiivien motivoituminen tapahtuu

7 OHJAAMINEN Fasilitaattorin (työn helpottajan) rooli innostaa tekemään näyttää merkityksen valitsee miten ohjaa suunnitelman Kyläläisten ei tarvitse olla metodologiaexperttejä, koska sinä olet! he tietävät asiat he valitsevat kirjattavat asiat he tuntevat suunnitelmansa TEHDÄÄN TARPEEKSI HYVÄÄ Ohjaajan on siedettävä epätäydellisyyttä et voi käyttää yliopistotermejä, vaikka ne voisivat olla tarkkoja asukasyhteisö, skenaario, visio,... kaikki eivät ole aina paikalla aikaa ei voi käyttää rajattomiin kaikki hyvät ajatukset eivät päädy muistiin Rakenna ohjaus alun perin niin kevyeksi paketiksi, että suunnittelusta tulee valmista, mutta siinä on tärkeimmät asiat ja tärkeimmät periaatteet noudatettuina.

8 KYLÄLÄISET TEKEVÄT ITSE Ajatukset kyläläisiltä voi saattaa esiin kysymällä kysymyksiä Kirjoittaminen kyläläisiltä joku tuntee dokumentit KYLÄSUUNNITELMA POHJANA SUUREMMILLE SUUNNITELMILLE Miten kyläsuunnitelma voidaan integroida kuntasuunnitteluun? Kokemuksia miten tehty? Kyläsuunnitelma osaksi Leader-ohjelmaa? Kyläsuunnitelma osaksi maakuntaohjelmaa? Kyläsuunnitelma osaksi maakunnan kylätoimintaohjelmaa? Määrämuotoisuus?

9 NÄIN MINÄ OLEN OHJANNUT KYLÄSUUNNITELMAN Esimerkki kolmesta pajasta Ryhmätyö Esimerkkejä osallistujilta: mietitään yhdessä Mitkä periaatteet toteutuivat? Miten systeemiäsi voisi tuunata?

10 KYLÄSUUNNITELMAN TEKO- OHJEET: KOLME TYÖPAJAA Paja I mitä kyläsuunnittelu on historiatiedon kokoaminen kotitehtävä Paja II nykytilan analyysi tahtotila / visio kotitehtävä Paja III suunnitelman tekeminen teemasuunnitelmien teettäminen kotitehtävä Kommenttikierros Käyttäminen Päivittäminen Ohjeistus: KOLMEN PAJAN PERIAATTEET Ryhmätyö: kolme ryhmää mitkä periaatteet toteutuivat kolmen pajan tekniikassa? mitä oli liikaa? mitä voisi karsia?

11 OSALLISTUJIEN ESIMERKIT Näin minä ohjasin kyläsuunnitelman miksi valitsit niin kuin valitsit? miten toimit? KYLÄSUUNNITTELUOHJEITA SYTY: nt/kylasuunnitteluopas.doc Suupohjan Kehittämisyhdistys ry: ko-ohjeet.pdf Juha Kuisma ja Tarmo Peltonen: Maakunnallisten kylien yhteenliittymien sivuilla: nalliset/yhteenliittymat

12 TYÖKALUJA MOTIVOIMISEEN Muodostakaa noin kolmen hengen ryhmiä kirjoittakaa perusteluja miksi kannattaa tehdä kyläsuunnitelma 1 / lappu Purku MOTIVOINTI OMA TARVE Kyläläiset haluavat itse tehdä parasta! Motivoitava ydinjoukkojen ulkopuoliset Tarve voi syntyä, kun tiedetään kyläsuunnittelusta KYLÄASIAMIES NÄKEE TARPEEN JA KUTSUU KOKOON Superaktiivit: voivat tulla koska kuuluu tulla ja tehdä mitä pyydetään Käytettävä porkkanoita, koska keppejä vähän: jotkut rahoitukset vaativat tai saantimahdollisuus paranee

13 PALAUTE PÄIVÄSTÄ Aamupäivä: kyläsuunnitelman ohjaamisen periaatteita hyvää koulutuksessa? kehitettävää koulutuksessa? mitä opin? Iltapäivä: näin minä olen ohjannut kyläsuunnitelman Kaksi ryhmää: yhteinen paperi

14 OHJELMA TIISTAI Kyläsuunnitelman ohjaamisen periaatteet Iltapäiväkahvit Näin minä olen ohjannut kyläsuunnitelman, esimerkkejä Illallinen ja iltaohjelma KESKIVIIKKO Osallistavat menetelmät kyläsuunnitelman ohjaamisessa Lounas Kyläsuunnitelman toteuttamisen ja päivittämisen ohjaaminen Kotiin BOTTOM UP TOP DOWN Suunnittelukulttuurin muutos Osallinen on subjekti = tekijä ennen objekti = tekemisen kohde Itse tekeminen ja vaikuttaminen ei ole monelle itsestäänselvyys vanha kehittämiskulttuuri on mielessä kunnan kuuluu tehdä tämä vaikka kuuluisi, entä jos ei vain tee?

15 OSALLISTAVAT MENETELMÄT KYLÄSUUNNITTELUSSA Osallistaa = pyytää jotakuta tulemaan mukaan tekemään Menetelmä = tapa suorittaa määrämuotoisesti askel askeleelta edistyvä toimintoketju, jossa saavutetaan tavoiteltu tehtävä tai päämäärä. MIKSI KÄYTTÄÄ OSALLISTAVIA MENETELMIÄ? Kyläläiset tietävät: virallista ja hiljaista tietoa Äänekkäät saavat äänensä kuuluviin aina hiljaisilta kaivettavat ajatukset Kyläläiset kokevat suunnitelman omakseen ei konsultin tekemä Jotkut kylästä tuntevat varmasti suunnitelman sisällön Kyläläiset alkavat ajatella kyläänsä Kyläläiset tutustuvat toisiinsa Kyläläiset oppivat uutta kylästäntä mahdollisuus uusiin ideoihin

16 OSALLISTAVAT MENETELMÄT Osallistamisen tasot Saa kommentoida Yhdessä tekeminen Itse tekeminen Kyläsuunnitelmassa ydinryhmä osallistaa, kyläläiset ovat osallistettavia (kolmen pajan mallissa) OSALLISTAMISEN PERIAATTEITA Ensin pieni ryhmä, sitten vasta suurempi ryhmäytyminen antaa turvaa puhua yleisön edessä puhuminen pelottaa ryhmän puolesta puhuminen on helpompaa kuin omasta puolesta Joillakin on paperi ja kylä allergia kirjoittaminen ei ole kaikille luontevaa, huomioi se

17 MITÄ MENETELMIÄ OLET KÄYTTÄNYT? TÄMÄN KOULUTUKSEN OSALLISTAVAT MENETELMÄT /1 Saa puhua, kommentoida, kysyä lupa annettu osallistumiseen Karkkilahjonta Kerro itsestäsi selkeä lista, jota helppo noudattaa pallo: väline pitää huomion tekemisessä Kylä-määrittely, parityö ensin pienessä ryhmässä, sitten suuremmassa Kyläsuunnitelmalle nimi, ideoiden heitto ryhmässä ryhmä jo ryhmäytynyt: uskalletaan puhua kirjaus fläpille Palaute ryhmissä ryhmä on kokenut jotain yhteistä: jakaminen opitun kertaaminen pulina: uskaltaa myös kritisoida

18 KYLÄSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN Miten ohjata kyläsuunnitelman toteuttamista? Koska päivitetään miten?

19 KYLÄSUUNNITELMA TYÖKALUKSI Suurimmat ongelmat: jää hyllyyn ei käytetä yhdistysten ym. toiminnan suunnitteluun ei päivitetä Miksi? tehty kuuliaisuudesta ei ymmärretty merkitystä pidetään pyhänä ei voi koskea KYLÄSUUNNITELMA MUISTISSA Käy läpi miten tehty kyläsuunnitelma sisältyy kylän normaaliin toimintaan toimijoiden yhteinen toimintasuunnitelmapaja? Sovi säännöllinen seuranta esimerkiksi puhelu / neuvottelupuhelu kerran puolessa vuodessa Kyläsuunnitelmassa mietittynä, kuinka se päivitetään samalla päivitetään tehdyt asiat nykypäiväja historiaosioihin

20 TOTEUTTAMISEN OHJAAMINEN Toteuttamisen kolmet resurssit tunne ne! 1. omat resurssit kökkä, varainhankinta, tekeminen omassa vallassa 2. yhteistyöresurssit rahoitukset saatavissa 3. ulkopuoliset päättävät tiet, ilmasto lobattavissa OMAT RESURSSIT Kökkä = talkoot: työnjohto, työlista ja välineet, koolle kutsuminen, hehkuttaminen esim. paikallislehdessä, talkoovakuutus Varainhankinta: myynti (verotus), alihankintatyö, tavaran kerääminen, arvat (arpajaislaki), lahjoitusten pyytäminen, jotain luovaa?

21 YHTEISTYÖRESURSSIT Aputahot kyläasiamiehet, elinkeinoasiamiehet, kunnan viranomaiset, yms. Apurahat hankkeet säätiöiden ja rahastojen apurahat pienet raha-avut, esimerkki Kokemusten jako: mitä erilaisia tukia (apu/raha) tiedät kyläläisten käyttäneen? ULKOPUOLISET PÄÄTTÄVÄT Selvitä päätöksentekoprosessi ja päättäjät löytyy vaikuttamisen paikat yleisötilaisuudet ja kuulemiset lobbaus kannanotot pitkällä tähtäimellä voi vaikuttaa vaikuttajien valintoihin

22 PALAUTETTA PÄIVÄSTÄ Valitkaa yhdessä jokin osallistava tapa antaa palautetta tästä päivästä Antakaa palaute

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Paikallisen kehittämistyön käsikirja Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä Eija Lahtinen ja Elina Vehmasto 2005 PAIKALLISEN KEHITTÄMISTYÖN KÄSIKIRJA Osallistavuus sosiaalisen pääoman kehittäjänä

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015 Päihdekuntoutusohjelma Ohjaajan kirja 2015 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Ratkaisukeskeinen ajattelumalli Lainsäädäntö Yleistä ohjaamisesta päihdekuntoutusohjelmassa 12 ohjauskertaa ja sisällöt Aloitus ja riippuvuudet

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen

GRUNDTVIG. Työkaluja S2-opetukseen GRUNDTVIG Työkaluja S2-opetukseen Tässä työkalupakissa esitellyt menetelmät on kerätty kaksivuotisen Grundtvig-oppimiskumppanuuden Tools for Empowering through Language!? puitteissa. Hankkeeseen osallistui

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

Tienviitat toiminnan varrella. opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Tienviitat toiminnan varrella opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä SISÄLLYSLUETTELO TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA... 0 SISÄLLYSLUETTELO... 1 ALKUSANAT... 1 KUINKA ALOITAN NUORTENTOIMINNAN

Lisätiedot