Auli Lepistö Säkylä Digineuvos - hanketyökalu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu"

Transkriptio

1 Auli Lepistö Säkylä Digineuvos - hanketyökalu 1

2 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen yritys Lännen kyläyhdistyksen alueella Satakunnassa Digineuvos - hanketyökalu 2

3 Työkalu hankkeen hallintaan Vapauttaa hankevetäjän resursseja hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen Digineuvos - hanketyökalu 3

4 Työkalu hankkeen hallintaan Syntynyt tarpeesta Leader-rahoitus Osat 1. Talouden suunnittelu ja seuranta 2. Kylien liiketoiminta-analyysi Saman hallintasivun kautta voi ylläpitää myös: 1. Kotisivut- ulkoiseen tiedottamiseen Helposti itse päivitettävät 2. Intranetti sisäiseen tiedottamiseen Hankkeen asiakirjat ovat yhdessä paikassa kaikkien toimijoiden saatavilla Digineuvos - hanketyökalu 4

5 Mihin tätä työkalua käytetään? Hankkeen talouden suunnitteluun ja seurantaan Hankkeen menot, tulot, talkoot ja rahallinen omarahoitus kirjataan järjestelmään voidaan merkata toteutuneeksi tai vasta suunnitteilla olevaksi Voidaan vertailla kuluvan maksatuskauden rahoituksen (rahallinen ja talkoot) riittävyyttä syntyneisiin kuluihin. Järjestelmä ehdottaa, miten paljon pitää vielä rahoitusta / talkootyötä hankkia, jotta kulut saadaan katettua päätöksen mukaisesti. Tallennetuista tiedoista saadaan maksuhakemus suoraan oikealle lomakkeelle nappia painamalla. Digineuvos - hanketyökalu 5

6 Taloudenhallintaohjelman osia Hankkeen tiedot Hanketietolomake Päätöksestä hanke- ja hakijatiedot Maksatuskausien hallinta Kustannuslajikohtaisen budjetin suunnittelu ja seuranta Omarahoituksen maksajien kirjaaminen ja maksujen seuraaminen Budjetin suunnittelu Menot Tulot Rahallinen omarahoitus Talkookirjanpito, tunnit suoraan oikealle lomakkeelle Vertailua (menot ja rahoitus ja vastikkeetta tehtävä työ) tietojen vienti maksuhakemuslomakkeelle Luodut lomakkeet (maksuhakemukset, talkootunnit ja tuntikirjapito (Word, Excel) Raportit esim. koulutuskulut halutulla aikavälillä Digineuvos - hanketyökalu 6

7 Hanketietolomake / Hankkeen hakijan tiedot - kirjataan Digineuvos - hanketyökalu 7

8 Hanketietolomake / hankkeen budjetti kirjataan päätöksestä Digineuvos - hanketyökalu 8

9 Budjetin suunnittelu / Menojen kirjaus ja tilanteen seuranta Digineuvos - hanketyökalu 9

10 Miten hankkeen tilannetta seurataan? Työkalu pitää huolta budjetista Laskee koko ajan todellisen tilanteen (dia 10, 1) Kertoo vetäjälle, mitä on kulutettu ja mitä budjetista on jäljellä Kertoo budjetin tilanteen myös kustannuslajikohtaisesti, jos budjetin on jakanut kustannuslajeihin (dia 10, 3) Ei tarvitse laskea itse (esim Excel) Ei tarvitse odotella kirjanpidon tulosteita Myös muut näkevät kokonaistilanteen Digineuvos - hanketyökalu 10

11 Miten hankkeen tilannetta seurataan? 1 2 Digineuvos - hanketyökalu 11

12 Budjetin suunnittelu / Menojen ja rahoituksen vertailu omarahoitusta puuttuu 1 2 Digineuvos - hanketyökalu 12

13 Budjetin suunnittelu / Menojen ja rahoituksen vertailu rahoitus kattaa menot Digineuvos - hanketyökalu 13

14 Lopputulos: Tallennetuista tiedostoista tulostettu maksuhakemus nappia painamalla Digineuvos - hanketyökalu 14

15 Seuranta Raportteja ja yhteenvetoja Digineuvos - hanketyökalu 15

16 Raportit / yhteenvedot - seuranta Hankkeen toiminnasta voidaan tehdä erilaisia yhteenvetoja Esim. ohjausryhmän päätösten tueksi Saadaan myös hienojakoisia yhteenvetoja taloudesta Esim. voidaan seurata miten paljon on käytetty tiedotukseen vuoden aikana miten paljon on käytetty lehtimainoksiin halutulla aikavälillä Digineuvos - hanketyökalu 16

17 Tuntikirjanpito Digineuvos - hanketyökalu 17

18 Tuntikirjanpito - hyötyjä Hankkeessa on useita työntekijöitä Jokainen kirjaa omat tuntinsa ja jokainen näkee vain omat kirjauksensa Hankkeen vetäjä näkee kaikki tuntikirjaukset Tuntikirjanpitoa voi tehdä missä vain netin kautta. Kuukauden lopussa tunnit saadaan oikealle tuntikirjanpitolomakkeelle napin painalluksella Tuntiseuranta järjestelmän avulla Hankkeen vetäjä voi tehdä erilaisia yhteenvetoja Jonkun työntekijän esim. hallintoon käyttämät tunnit halutulla aikavälillä Digineuvos - hanketyökalu 18

19 Työkalu hankkeen hallintaan Hyötyjä eri näkökulmista Digineuvos - hanketyökalu 19

20 Hanketyökalun edut ja hyödyt Selainpohjainen Tietoja voi lisätä ja katsoa milloin vain ja missä vain Useampi henkilö pääsee samaan paikkaan muokkaamaan tai katsomaan samoja tietoja Hankkeen tiedot eivät ole kenenkään omalla koneella Suomalainen tuote ja suomenkielinen Käyttöönotto: Järjestelmän voi ottaa käyttöön kokonaan Hallinta samasta käyttöliittymästä Tai vain osia järjestelmästä. Vain halutulle ajalle Erilaisia käyttöoikeuksia Tietojen vientioikeus jollekin henkilölle Joillekin henkilöille taas vain lukuoikeus eri kohtiin järjestelmään Digineuvos - hanketyökalu 20

21 Hyötyjä hankkeen vetäjälle Vapauttaa resursseja hallinnosta hankkeen tavoitteen toteuttamiseen Työkalun kehittämisessä on pyritty vastaamaan niihin kohtiin, jotka yleisesti koetaan haasteellisiksi Ajan tasalla pysyminen, ja raportoinnit ja maksuhakemukset Vetäjä on aina tietoinen hankkeen todellisesta taloudellisesta tilanteesta Kirjanpitäjältä tulee yhteenvedot menoista ja omarahoitusosuuksien maksuista kirjallisesti vetäjän ei tarvitse laskea itse (esim. Excel tms) rahoituksen riittämistä Järjestelmään kirjatuista tiedoista (menot, tulot, talkoot, rahallinen omarahoitus) Järjestelmä laskee yhteen ja vertailee ja ehdottaa vaihtoehtoja Valmiit tiedot suoraan oikeille Maksuhakemuslomakkeille talkookirjanpitolomakkeelle Digineuvos - hanketyökalu 21

22 Hyötyjä toimintaryhmälle / rahoittajalle Säästää toimintaryhmien neuvojien työtä Mahdollisesti ei tarvitse korjailla niin paljon maksuhakemuksia Esim. järjestelmä ottaa huomioon automaattisesti talkoiden (vastikkeetta tehtävä työ) merkityksen kuluissa. Tai talkoiden vaikutuksen hankkeen kuluihin. Järjestelmä tarjoaa aina ajan tasalla olevia lomakkeita (tuntikirjanpito, talkookirjanpito ja maksuhakemus) Vetäjän ei tarvitse kysyä neuvojilta oikeaa lomaketta Tasalaatuisia maksuhakemuksia rahoittajalle Voisi sopia myös toimintaryhmien hankkeiden hallinnointiin Digineuvos - hanketyökalu 22

23 Ohjausryhmä / Projektipäällikkö - Hyötyjä Hankeen viestintä paranee Päätöksentekoa varten saadaan ajan tasalla olevaa tietoa Hankkeen ohjausryhmälle / työryhmälle lukuoikeus Valmistautumiseen kokouksiin ja erityisesti sähköpostikokouksiin Todellinen tilanne näkyvissä (Taloudenhallinta) Uusimmat tiedostot ja tiedotteet yhdestä paikasta saatavilla (intra) Projektipäällikkö, jolla on useita hankkeita Yhdestä paikasta voi seurata eri hankkeita Eri hankkeiden tiedot eivät ole ko hankesihteerin omalla koneella Digineuvos - hanketyökalu 23

24 Kylien liiketoiminta - analyysi Kohdennettua kyläsuunnittelua, jossa pyritään tunnistamaan kylän sillä hetkellä tärkein ja motivoivin toimenpide. (Lähde: Kuisma, Kylien liiketoimintaopas 2013) Digineuvos - hanketyökalu 24

25 Liiketoiminta-analyysin kysymyksiä Mikä on se tarve, johon kylän tärkeimmäksi seuraavaksi toimenpiteeksi tunnistettu asia vastaa? Millaista kysyntää siihen kohdistuu? Mitkä ovat kylän fyysiset lähtökohdat uuden asian aikaansaamiseksi Miten kylän ihmisissä on tunnistettuun asiaan liittyvää osaamista Mikä on kylän talkoovoima kylän oman käsityksen mukaan? Paljonko kyläyhdistyksellä on omaa rahaa Ketkä voivat olla asian toteuttamisessa kyläyhdistyksen kumppaneita ja liittolaisia Mitä tunnistetun kehitystoimenpiteen toteuttaminen noin maksaisi Mikä on yhdessä valitun asian ns. "tuotekonsepti" Perustelu valitulle toimenpiteelle. Nimetään asiaan kylän työryhmä ja sille vetäjä. Digineuvos - hanketyökalu 25

26 Kylien liiketoiminta-analyysi työkalussa Kysymykset analyysiä varten: Valmiilla kysymyksillä ohjataan käyttäjää täyttämään kaikki kentät, jotka tarvitaan analyysissa Ohjeissa malleja yms. Analyysin katsominen Tiedot jäävät talteen järjestelmään ja muutkin voivat sitä katsoa Tiedot voi tulostaa Kotisivuille Linkki suunnitelmaan Suunnitelmatiedoston lisääminen Digineuvos - hanketyökalu 26

27 Kysymyksiin vastaamisen tueksi (ideointia) Suunnitteluosio Rahoituksen suunnittelu Miten paljon tarvitaan omarahoitusta ja talkoita yms. Sisällön suunnittelu Kylien osaamis-/ asiantuntijapankki Kylien osaamisportfolio Mitä osaamista kylältä löytyy Mitä työvälineitä kylältä löytyy Digineuvos - hanketyökalu 27

28 Kylien hankeprosessi ja työkalun käyttö Liitetoiminta-analyysi Liiketoiminta-analyysi käynnistää hankkeen hakemisen Hankehakemus ja päätös Hankkeen toteutus ja hankkeen hallinta Maksatukset Tiedottaminen Loppuraportti Hankkeen tulokset käytäntöön Hyvien käytäntöjen jakaminen Uusi liiketoiminta-analyysi Digineuvos - hanketyökalu 28

29 Kehitteillä Digineuvos - hanketyökalu 29

30 Kehitystä Ohjattu loppuraportin tekeminen Loppuraportti kirjoitetaan valmiina oleviin kenttiin. Jokaisessa kentässä on raportin täyttöä varten valmiita kysymyksiä, joilla ohjataan käyttäjää pohtimaan niitä asioita, joita kenttiin tulisi lisätä. Tuloksena: Loppuraportit ovat suunnilleen samassa muodossa Voisivat mennä samaan järjestelmään ja samaan tietokantaan Helppo vertailla Helppo etsiä tietoa Digineuvos - hanketyökalu 30

31 Kehitystä Hyvät käytännöt Kirjataan ohjatusti valmiiden kysymysten avulla Saadaan Hyvien käytäntöjen tietokanta samalla Ongelmien kirjaaminen Saadaan ongelmatietokanta Sosiaalisen media ja kohdennettu viestintä Tekstiviestillä voi lähettää järjestelmään Tehdyt työtunnit Tehdyt talkootunnit Digineuvos - hanketyökalu 31

32 Kehitystä päiväkirja Ohjattu hankkeen päiväkirjan toteutus Tehdyt toimenpiteet heti järjestelmään Valmiita kysymyksiä päiväkirjan täyttämisen tueksi Mahdollisesti vertailua hankesuunnitelmaan Helppo tehdä väli- ja loppuraporttia, kun tiedot ovat jo kirjattuina Tarjousten pyytämisprosessi sekä palvelun tuottajan valitsemisprosessi Valmiit mallilomakkeet ja tietojen tulostus niihin Digineuvos - hanketyökalu 32

33 Kiitos Työkalu hankkeen hallintaan Auli Lepistö Digineuvos - hanketyökalu 33

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot