k pj johtamiskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "k pj johtamiskoulutus"

Transkriptio

1 k pj johtamiskoulutus Kuntapuheenjohtajan

2 Kuntapuheenjohtajan k pj johtamiskoulutus KPJ on toimivien puheenjohtajien, Suomen Kuntaliiton, FCG Finnish Consulting Groupin sekä Kevan kumppanuutena kehitetty johtamiskoulutus kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille. Tausta ja tarve KPJ-johtamiskoulutukselle: z Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toiminta on kriittistä kunnan johtamisen ja päätöksentekokyvyn kannalta. z Kunnan päätöksentekokyvystä suuri osa on riippuvainen puheenjohtajien toimintaedellytyksistä, rahkeista ja jaksamisesta: he ovat linkki poliittisen koneiston ja ylimmän viranhaltijajohdon välillä z Puheenjohtajien tehtävät monimutkaistuvat: puheen johtamisesta ja kokoustekniikasta poliittisten prosessien johtajaksi. z Kunnan ulkosuhteiden hoito monimutkaistuu ja monimuotoistuu (kuntalaiset, media, valtio). z Jatkuva muutos ja pyörteinen toimintaympäristö z Puheenjohtajien ajankäyttö lisääntyy voimakkaasti ja ylittää monissa kunnissa reilusti osa-aikatyön tuntimäärän z (Johtamis)osaaminen hankittu perinteisesti pitkän ja kivisen tien ja/tai siviiliammatin kautta. z Puheenjohtajien toimintaedellytyksiä ja profiilia on tärkeää nostaa. z kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien johtamisosaamisen ja toimintaedellytysten kehittäminen on suuri kansallinen kysymys myös laajasti hyvinvointivaltion ja paikallishallinnon kehittymisessä tulevina vuosikymmeninä KPJ-johtamiskoulutuksen puitteissa tarjotaan: 1. Väylä kehittyä poliittisena johtajana ja ihmisenä 2. Välineitä poliittisten prosessien johtamiseen 3. Luottamuksellista vertaistukea samoissa tehtävissä toimivilta 4. Tuki puheenjohtajan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiselle 5. Suomen Kuntaliiton myöntämä sertifikaatti puheenjohtajan tehtäviin Koulutus toteutetaan tasaisesti vuoden ajalle hajautettujen kolmen kaksipäiväisen koulutuskokonaisuuden muodossa. Näistä kaksi on kevätkaudella ja yksi syyskaudella. Ajankäytöllisesti kynnys osallistua tähän korkeatasoiseen koulutukseen halutaan näin pitää mahdollisimman matalana. Varsinaisten koulutuspäivien lisäksi järjestetään puolen päivän opintoihin orientoiva jakso sekä koulutuksen päättävä KPJ-sertifikaatin myöntämistilaisuus. Itsenäisenä välityöskentelynä synnytetään puheenjohtajan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

3 KPJ-johtamiskoulutuksen rakenne ja teemat ovat seuraavat: Opintoihin orientoiva tapaaminen ½ pv Moduuli 1 2 pv Moduuli 2 2 pv Koulutuksen läpäisevä teema: Oma kehittyminen poliittisena johtajana Oman lähtötilanteen itsearviointi: DiSC-toimintatyylianalyysi Vertaisryhmävalmennus moduulien työskentelyn osana Puheenjohtajan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 1B Uudistuva kunta globalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä ja kunnan strateginen johtaminen 1A Kunnan johtamisjärjestelmä, kuntakonsernin johtaminen ja poliittisten prosessien johtaminen 2A Muutosjohtaminen 2B Viestintä ja vuorovaikutus Kevät henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman hahmottelu Kevät henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman hahmottelu Moduuli 3 2 pv 3A Hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely ja pelisäännöt 3B Toiminnan arviointi ja seuranta KPJ-sertifikaatin myöntämistilaisuus Koulutukseen sisältyy seurantaseminaaripäivä 1 v sertifikaatin myöntämisen jälkeen Syksy henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman hahmottelu Syksy lokakuu 2013 Koulutusohjelma koostuu puheenjohtajan rooliin liittyvistä sisällöllisistä teemoista sekä henkilökohtaiseen johtamisotteeseen liittyvästä valmentautumisesta. Tämä omaan poliittiseen johtamisrooliin liittyvä henkilökohtainen valmentautuminen on läpäisevä teema koko koulutusohjelman tapaamisissa ja moduuleissa. Koulutuksen puitteissa laaditaan myös henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä toteutetaan oma toimintatyylianalyysi, joka käydään läpi kuntasektorin toimintalogiikan tuntevan kokeneen valmentajan kanssa. Erittäin tärkeä osa koulutusohjelmaa on myös vertaistuen saaminen ja antaminen vastaavissa tehtävissä toimivilta kollegoilta. Koulutusohjelman yhteydessä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman hyväksytysti laatineille osallistujille myönnetään Kuntaliiton KPJ-sertifikaatti, joka on samalla julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan vaativissa tehtävissä. Koulutukseen sisältyy myös vapaaehtoinen oman kehittymisen seurantapäivä noin vuosi sertifikaatin myöntämisen jälkeen. KPJ-koulutusohjelman valmentajina ja alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat kuntajohtamisen ja -hallinnon alalta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia.

4 Koulutusohjelman käynnistys ja opintoihin orientoiva tapaaminen Aika: Tiistai klo , lounas Paikka: seminaaritila B4.15, Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 9.30 Tulokahvi ja -tee 9.45 Tervetuloa KPJ-johtamiskoulutukseen! Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto KPJ-johtamiskoulutuksen tarkoitus, tavoitteet ja ohjelma Markus Pauni, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto Haasteellinen puheenjohtajuus Kaarina Wilskman, kaupunginhallituksen puheenjohtaja , Järvenpään kaupunki Tauko DiSC-toimintatyylianalyysin toteuttamisen esittely, ohjeistaminen sekä henkilökohtaisen palautetilaisuuden sopiminen Arto Tevalin, työnohjaaja, Certified Business Coach Lounas Moduuli 1 Aika: Paikka: (to-pe) Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 9.30 Tulokahvi ja -tee 9.45 Moduulin 1 avaus ja päivien ohjelman esittely Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto Markus Pauni, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto TEEMA 1A Uudistuva kunta globaalissa ja kansallisessa toimintaympäristössä ja kunnan strateginen johtaminen: Miten nähdä kauas ja johtaa strategioiden kautta? Strateginen ajattelu ja tulevaisuuden skenaariot Mika Aaltonen, tulevaisuuden tutkija, dosentti Kunta proaktiivisena strategisena toimijana Soile Kuitunen, kehitysjohtaja, Mikkelin kaupunki Yhteiskeskustelua, kysymyksiä ja jaloittelutauko Strateginen johtaminen ja poliittinen päätöksenteko - case Lahti Santtu von Bruun, strategiapäällikkö, Lahden kaupunki Tutkimushavaintoja Lahden strategisesta johtamisesta: Hankenin tutkimusryhmän edustaja

5 12.20 Yhteiskeskustelua ja kysymyksiä Lounas Strateginen johtaminen ja sen organisointi kunnassa poliittisen johtamisen näkökulmasta Työskentely pienryhmissä: Osallistujien esivalmistellut tapausesimerkit ja niiden käsittely. Ryhmissä on mukana fasilitaattori Iltapäiväkahvi Edellinen työskentely jatkuu Päivän ohjelman päätös Illallinen ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua TEEMA 1B Kunnan johtamisjärjestelmä, kuntayhteisön ja -konsernin sekä poliittisten prosessien johtaminen: Miten organisoida ja johtaa poliittisia prosesseja ja kunnallista päätöksentekoa? 9.30 Kunnan talouden johtaminen - millä välineillä luottamushenkilöjohto vaikuttaa? Pentti Meklin, emeritusprofessori, Tampereen yliopisto Luottamushenkilöiden rooli kuntakonsernin johtamisessa Yhteiskeskustelua, kysymyksiä ja jaloittelutauko Kuntayhteisön johtaminen Luottamuspääoma ja toimijoiden suhteet kunnan johtamisjärjestelmässä Risto Harisalo, professori, Tampereen yliopisto Yhteiskeskustelua ja kysymyksiä Lounas Poliittiset prosessit käytännössä onnistumiset ja kompastuskivet: vuorovaikutteinen työskentely omien kokemusten kautta Työskentely pienryhmissä: Osallistujien esivalmistellut tapausesimerkit ja niiden käsittely. Ryhmissä on mukana fasilitaattori. Ryhmissä on myös mukana Kuntaliiton lakiyksikön edustus mahdollisia juridisia kysymyksiä kommentoimassa. Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman valmistelusta sopiminen välityönä Moduulin 1 päättäminen

6 Moduuli 2 Aika: Paikka: (to-pe) Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 9.30 Tulokahvi ja -tee 9.45 Moduulin 2 avaus ja päivien ohjelman esittely Markus Pauni, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto TEEMA 2A Muutosjohtaminen Miten johtaa ihmisiä ja asioita muutoksessa poliittisena johtajana? Vaikuttava muutosjohtaminen organisaation menestyksen edellytyksenä Kari Neilimo, vuorineuvos, TTT Vaikea muutos ja kriisi - toiminnan alasajo muutosprosessina Hannele Kalske, ent. reumasäätiön toimitusjohtaja Yhteiskeskustelua, kysymyksiä ja jaloittelutauko Kuntaorganisaation muutostarina poliittisen johtamisen näkökulmasta Kyösti Oikarinen, kaupunginvaltuutettu ja uuden Oulun yhdistymishallituksen puheenjohtaja Yhteiskeskustelua ja kysymyksiä Lounas Osallistujien muutostarinat poliittisen johtamisen näkökulmasta: onnistuneen ja epäonnistuneen muutoksen tekijät Työskentely pienryhmissä: Osallistujien esivalmistellut tapausesimerkit ja niiden käsittely. Ryhmissä on mukana fasilitaattori Iltapäiväkahvi ja kahvin lomassa työskentely: Millainen olen muutosjohtajana peilaus omaan toimintatyylianalyysiin Arto Tevalin, työnohjaaja, Certified Business Coach Päivän ohjelman päätös Illallinen ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua TEEMA 2B Viestintä ja vuorovaikutus: Miten ratkoa ristiriitoja, rakentaa kumppanuutta ja verkostoja? Miten kehittää mediataitoja ja -strategioita? 9.30 Kuntaliiton viestinnän tervehdys, päivän puheenjohtajana Kuntaliiton viestintäjohtaja 9.45 Jäsennys viestinnän ja vuorovaikutuksen kentästä Helinä Mäenpää, viestintäjohtaja, Jyväskylä Viestintä kuntaorganisaatioissa Elisa Juholin, VTT, viestinnän dosentti, Helsingin yliopisto

7 10.45 Yhteiskeskustelua, kysymyksiä ja jaloittelutauko Mediaa et voi hallita, mutta Käytännön mediasuhteet ja mediastrategiat poliittisen johtamisen näkökulmasta Vuorovaikutteinen työskentely, alustajana ja keskusteluttajana Annamaija Manninen, Viestintätoimisto Annamaija Manninen, ent. toimittaja (YLE) Lounas Edellinen aihe jatkuu Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman valmistelun jatkaminen välityönä Moduulin 2 päättäminen Moduuli 3 Aika: Paikka: (to-pe) Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 9.30 Tulokahvi ja tee 9.45 Moduulin 3 avaus ja päivien ohjelman esittely Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto Markus Pauni, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto TEEMA 3A Hyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely ja pelisäännöt Miten toteuttaa hyvää ja vaikuttavaa työskentelyä? Hyvän hallitus- ja valtuustotyöskentelyn elementit Kohti hyvää hallitustyöskentelyä? Hyvä hallitustyöskentely mahdollisuus vai mahdottomuus Sopiminen hallitustyöskentelyn perustehtävästä ja pelisäännöistä: Kaarina Wilksman, kaupunginhallituksen puheenjohtaja , Järvenpään kaupunki Yhteiskeskustelua, kysymyksiä ja jaloittelutauko Hallituksen ja kunnanjohtajan välisen yhteistyön kehittäminen Risto Kakkola, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Lappeenranta Kunnanjohtajapuheenvuoro Yhteiskeskustelua ja kysymyksiä Lounas Omaan hallitus- ja valtuustotyöskentelyyn sekä puheenjohtajan rooliin liittyvä vuorovaikutteinen vertaistyöskentely Työskentely pienryhmissä A) valtuuston puheenjohtajien ryhmät, B) hallituksen puheenjohtajien ryhmät. Ryhmissä on mukana fasilitaattori Iltapäiväkahvi

8 15.15 Edellinen työskentely jatkuu Päivän ohjelman päätös Illallinen ja vapaamuotoista vertaiskeskustelua TEEMA 3B Toiminnan arviointi ja seuranta Miten arvioida ja kehittää eri tahojen toimintaa? 9.30 Arvioinnin merkitys ja toteuttamisen välineet Päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointi: Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn arviointi: Jarkko Majava, FCG Finnish Consulting Group Hallituksen, valtuuston ja puheenjohtajien toiminnan arviointi käytännössä Heli Möller, apulaiskaupunginjohtaja, Äänekoski Yhteiskeskustelua, kysymyksiä ja jaloittelutauko Toimielinten työnantajarooli juridisesta näkökulmasta Suomen Kuntaliiton lakiyksikön edustaja Toimielimet kunnanjohtajan esimiehenä : kunnanjohtajan toiminnan arviointi, johtajasopimukset ja kehityskeskustelut Riitta Sinkkilä, kehittämisasiantuntija, Keva Lounas Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tilanne ja viimeistely Koulutusohjelman päättäminen ja KPJ-sertifikaatin myöntämisestä sopiminen Moduulin 3 päättäminen Kpl-johtamiskoulutusohjelman päätteeksi järjestetään syksyllä 2013 erillinen juhlava päätös- ja palautetilaisuus, jonka yhteydessä osallistujille myönnetään Kuntaliiton KPJ-sertifikaatti. Koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöt Suomen Kuntaliitto: Markus Pauni, kehityspäällikkö, Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, FCG Finnish Consulting Group: Marita Lehikoinen, toimialajohtaja, Jarkko Majava, johtava konsultti, Keva: Riitta Sinkkilä, kehittämisasiantuntija, Helsinki 2013

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä suunta ja sisältö Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) TOIMITTANEET Päivi Kurikka Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-445-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus).

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus). KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2015 Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja toiminta

Lisätiedot

FCG ja ilmastonmuutos

FCG ja ilmastonmuutos Syyskuu 2008 FCG ja ilmastonmuutos FCG tukena kuntien muutoksessa Oulu kehityksen veturina FCG Consulting People 2/2008 1 3 Pääkirjoitus 4 Haasteena ilmastonmuutos 6 Apua, tulviiko Helsingissä? 7 Pori

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala

Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 4.3.2014 kello 17.30-19.15 Paikka: Iitti, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, Kausala Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

www.centralfinlandchamber.fi

www.centralfinlandchamber.fi www.centralfinlandchamber.fi Koulutuskalenteri Syksy 2012 Yhdessä tekemisen meninkiä Parempi Johtaa Hyvin kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta, on antanut

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2013 Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja 4 FCG vahvistaa palvelutarjontaansa FCG Consulting People 1/2013 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot