Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu"

Transkriptio

1 enorssin OSAAVA-hankkeet Ari Myllyviita, hankekoordinaattori, Norssiope. fi hankkeet kemian opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu "Eilispäivän kouluissa toissapäivän opettajat valmistavat keskiaikaisin menetelmin oppilaita ylihuomisen ongelmiin." - tuntematon - 1

2 Harjoittelukoulut - enorssi Normaalikoulut eli Norssit ovat yliopistojen harjoittelukouluja. Yliopistolain perusteella erityistehtäväksi kuuluu opettajankoulutuksen kehittäminen ml. opetusharjoittelun järjestäminen. Harjoittelukoulut ovat jo vuosia toimineet enorssiverkostona oppimisen ja opettamisen edelläkävijänä. Yksi verkoston merkittävimmistä kulmakivistä on aina ollut tieto- ja viestintätekniikan kehittämis-, tutkimus,- ja koulutustoiminta. Harjoittelukoulujen tehtäväkenttään kuuluu merkittävänä osana alueellinen täydennyskoulutus ja toimiminen resurssikeskuksena. Mikä on enorssi? Vahvasti pedagoginen verkosto Harjoittelukouluverkostolla on käynnissä useita tieto- ja viestintätekniikka -orientoituneita hankkeita, joissa tavoitteena on mm.: laajentaa opettajien tietoteknistä ja pedagogista osaamista, kokeilla ja kehittää käytettäviä sovellutuksia ajanmukaisilla laitteilla, varmistaa opettajankoulutuslaitoksista valmistuvien opettajien hyvät TVTtaidot, jakaa hyviä käytänteitä yhteisöllisen median hyödynnettävyydestä opetustoiminnassa, sekä tutkia ja visioida tulevaisuuden muuttuvaa oppimaisemaa. Hankkeisiin liittyy vahvana ulottuvuutena dokumentointi ja reflektointi niin prosessin kuin tulostenkin osalta sekä kokemusten jakaminen koko opetuksen kentälle. 2

3 Norssiope.fi -täydennyskoulutus Yhteinen koulutustarve- ja osaamiskartoitus Tulosten analysointi ja yksityiskohtainen koulutussuunnitelma koulukohtaisesti Työvälineohjelmat ja muut perustaitojen koulutukset Yhteisöllisen median opetuskäytön koulutukset Yhteisiä verkkoluentoja ja yhteistyöverkostojen rakentamista Verkko-opetuksen kehittäminen koko verkostossa 3

4 Perusosaaminen Tekstinkäsittelyn perustoiminnot ovat erinomaisesti hallussa, dokumenttipohjien käsittelyyn (14 %) ja taulukoiden luomiseen (11 %) toivotaan hieman lisäoppia. Erilaiset tyylit ja sisällysluetteloiden laatimisen hallitsee vain 63 % vastanneista. Tässä oli koulukohtaisia eroja melkoisesti. Sähköposti on kaikille tuttu, liitetiedostojen liittäminen sujuu. Sitä vastoin sähköpostiosoitteiden kerääminen ryhmiksi vaatii koulutusta (24 % haluaa oppia). Taulukkolaskennan hallinta olisikin sitten jo heikompaa. Jo perustoiminnoissa 21 % toivoi lisää oppia. Taulukon ja perustilastotietojen (keskiarvo, keskiluvut) tekemisen hallitsi alle puolet vastanneista (42 %) ja ympyrädiagrammin teon 45 %. Koulutusta toivoi vastaavasti 31 % ja 28 %. Kuvankäsittelyssä kuvien siirtäminen tietokoneelle onnistuu 89 % :lta (10 % toivoo koulutusta), 70 % osaan kääntää kuvan (23 %), 72 % pienentää (22 %), 72 % rajata (22 %) Internet ja yhteisöllinen media Internetin hyödyntämisen ensimmäinen taso käsittää tiedonhaun hallinnan. Annetun tiedon hakeminen internetistä onnistuu, mutta hakukoneiden erilaisten toimintojen käyttäminen haun tehostamiseksi vaatiikin jo hieman lisäoppia (17 % toivoo koulutusta). Tietokantojen käytön osaa 62 % vastanneista (25 % haluaa oppia). Oppilaille tiedonhakukeinoja opettaa 74 % vastanneista. Lähdekriittisyyttä ja tiedon luotettavuuden arviointia opettaa 84 %. Jopa 57 % osaa tarkistaa onko oppilastyö verkosto kopioitua ja lähes 30 % haluaa oppia sen. Blogia ja wikiä käytetään hyvin eritasoisesta eri kouluissa, myös halukkuus oppia vaihtelee kovasti. Reilu 50 % ilmoittaa, ettei osaa käyttää blogia (51 %) ja wikiä (60 %) kodin ja koulun välisessä viestinnässä blogin käyttöä haluaa oppia 23 % ja wikin käyttöä 24 %. Facebookin käytön osalta 58 % ilmoittaa, ettei osaa, Google+: osalta 69 %. Doodlea, verkossa toimivaa ajanvarauspalvelua osaa käyttää 19 % vastanneista ja 26 % haluaa oppia. Adobe Connect työkalua haluaa oppia 28 % ja Skypeä 21 % (37 % jo osaa). 4

5 Ajanhallintaa esimerkkinä Sähköistä kalenteri käyttää 22 % vastanneista. Osaa, mutta ei käytä, on 38 %. Sähköisen kalenterin käytön haluaa oppia 20 %. Kännykän kalenteri käyttää 42 % ja saman verran ilmoittaa osaavansa vaikkakaan ei käytä. Outlook-ohjelmaa käyttää 12 % (osaa lisäksi 38 %), Google-kalenteria vain 10 % (osaa lisäksi 33 %). Google-kalenterin käytön haluaa oppia 17 %. Kalentereiden synkronointi on suoraan verrannollinen siihen, että käyttää sähköistä kalenteria. Sama koskee kalentereiden jakamista. Synkronointia haluaa oppia 19 %, kalentereiden jakamista 21 %. Doodlen ajanvarauspalvelua ei tunne 54 % vastanneista. Kuitenkin 26 % on varannut jo aikoja sillä ja 8 % omistaa käyttäjätunnuksen. Tiedonhallintaa Varmuuskopion ottaa säännöllisesti 78 % vastanneista ja lisäksi 17 % haluaa oppia sen. Tiedostojen siirtoon osataan käyttää muistitikkua käytännössä kaikkien osalta (96 %), ulkoista kovalevyä käyttää 57 % (haluaa oppia 17 %) ja verkkopalvelua 15 % (haluaa oppia 31 %). Internet-sivujen tekemisen hallitsee 33 %, joskin vain 17 % käyttää tätä taitoa. Sivujen tekemistä haluaa oppia 30 %. Perinteisen HTMLohjelmoinnin (kotisivujen ohjelmointikieli) haluaa oppia 21 % (16 % osaa). Valtaosa sivustoista tuotetaan erilaisilla julkaisujärjestelmillä, näitä haluaa oppia 25 % vastanneista (osaa 10 %). Erilaisia yhteisöllisen median palveluita (Wordpress, Blogger) hallitsee 24 % vastanneista, käyttää 13 %. Reilut 23 % haluaa oppia niiden käyttöä. Tiedostojen ja materiaalien jakamista oppilaille verkon kautta hoitaa 26 % vastanneista, 22 % osaa, mutta ei käytä ja 30 % haluaa oppia. 5

6 Toimintaympäristöä Tiedostojen ja materiaalien jakamisen kollegoille hallitsee 49 % ja 28 % haluaa oppia sen. Moodlen käyttö oli hallussa 50 % :lla, joista myös käyttää 30 %. Moodlen käyttöä haluaa oppia 24 % vastanneista. Blackboardia (aiemmin WebCT) osaa käyttää 15 % vastanneista, 26 % haluaa oppia. Muita oppimisympäristöjäkin haluaa oppia käyttämään 20 % (osaa ja käyttää 21 %, 14 % osaa, mutta ei käytä). Yhteisöllinen media Facebookia ei tuntenut 9 % vastanneista, 47 % käyttää, 40 % ei käytä. Vain 7 % haluaa oppia käyttämään. Googlen vastaavanlaista palvelua Google+ - käyttää 18 %, 31 % haluaa oppia. Twitteriä haluaa oppia käyttämään 23 %, Bloggeria 28 %, Wikispaces 34 %, Google Dokumentteja 36 %, Flickr (kuvapalvelua) 29 %, Picasa 30 %, Youtube 9 %, SlideShare 36 %, Vimeo (videopalvelu) 34 %. Erilaisia julkaisujärjestelmiä haluaa oppia 32 % Joomlaa, 34 % Drupalia, Elgg 31 %. Dreamweaveria haluaa oppia 31 %. 6

7 7

8 Suurin huoli: Opettajien ATK-laitteet Hankala kysymys Lienee kuitenkin niin Jokaiselta opettajalta kotoa löytyy kone Jokainen opettaja ei kuitenkaan välttämättä tee kotikoneella töitä, jos tekee tieto siirtyy muistitikulla Ongelmina: Tiedonhallinta Y-kansio Usean laitteen loukku BYOD (Bring Your Own Device) periaate hakee uomaansa 1:1 periaate, niin opettajien kuin opiskelijoiden osalta Hankkeen seuraavat vaiheet (Viikki, loka-joulukuu) Koulutuksen toteutus ATK-klinikkatoiminta (kuten tähänkin asti) Kohdennetut kurssit tarvekartoituksen pohjalta Kuvien- ja videoiden käsittely ja hyödyntäminen Yhteisöllinen media Omaehtoinen kouluttautuminen, TESO-päivät Syventävä koulutus (koulutusvelvoite) työajalla Viikin normaalikoulun tvt-tukihenkilötiimin kutsuminen Vastuu perusosaamisen varmistamisesta Erityisosaamisen turvaaminen talon omassa henkilökunnassa ATK-tukihenkilön tueksi lisää tekijöitä Koulutus hankkeen rahoituksella Lukiolaisten tvt-kurssin - Tvt-tukihenkilö yhteisön tukena käynnistäminen Tulevat toimimaan Sormet- ja Kodu-hankkeen myötä tapahtuvan laitehankinnan ja toiminnan tukena Irti aiemmasta puhtaasta ATK- ja pedagoginen tukihenkilöajattelusta 8

9 Osaamistarkoituksen hyödyntäminen Kyselyn haluan oppia tarpeet kootaan ja koulutusta järjestetään Osaajien joukosta tiedustellaan tukihenkilöiksi halukkaat heille syventävää koulutusta Määritellään perusosaamisen tasot ja tukitoimet sen saavuttamiseksi Sovitetaan tulevat laitehankinnat toteutettavaan koulutukseen 9

10 Perustaidot Kaikille kohderyhmän opettajille ATKklinikka, A-ajokortti - koulutus Yhteisöllisen median käyttö Sovellutustaidot Verkko- pedagog. Moodle/ Edu/Opit Erityisosaaminen Activeboard TIETY-Tietotyötutkinto Tukihenkilöt Verkkoopettajille Kehittäjille/ICT-hankkeen opettajille Kognitiiviset työkalut ICT-Pietari Kaikille kohderyhmän opettajille Työyhteisön osaaminen Perustaidot Ajanhallinta Verkkopeda TIETY- Tietotyötutkinto Asiantuntijuudet Asiantuntijuus Ohjelmaosaaminen Laiteosaaminen Kansallinen taso Kansallisissa ja kv-hankkeissa asiantuntija Tukihenkilöille Kehittäjille/ICT-hankkeiden vetäjille Verkostojen koordinaattori 10

11 Koulutusmuoto Viikki, jossa kaikki asteet edustettuna aineenopettaja erityisopettaja luokanopettaja Verkostojen rakentaminen Valtakunnallinen enorssi-yhteistyöverkosto, TutKoKe enorssi-verkko-opetuksen verkosto Alueellinen Helsingin yliopiston toimintaympäristö Kolmikantayhteistyön vakinaistaminen kehittämisen ja seurannan toimintamalli Opettajakoulutuslaitos, normaalikoulut ja kenttäkoulut ohjaavien opettajien verkosto (vertaistuki ja kokemuksen vaihto) 11

12 Hankkeiden oletuksia Laitehankintoihin ja verkkoympäristön uudistamiseen tulee jakoon omat määrärahat Opettajille tarkoitetut kannettavat tietokoneet Täydennyskoulutusvelvoite Verkkomateriaalien kustannukset? Ohjelmistohankinnat? Open source -ohjelmistot Koulujen langattomien verkkojen toteuttaminen (40 M) Opettajille 3G-mahdollisuus Lukion ensimmäiselle luokalle tulleiden varustaminen kannettavilla tietokoneilla 12

13 Opettajakoulutus ja saatavat valmiudet Opettajakouluttajat Sisällön kehittäminen (OPS) Oma osaaminen!! Harjoittelijoiden työn tukeminen tvt-osaaminen edellyttäminen ja tämän tukeminen PILOTOINTIYMPÄRISTÖ Opetusharjoittelijat Mahdollisuus kokeilla osana harjoitustunteja tuetusti Osana omaa tutkimuksellista lähestymistapaa Tutkimuksellinen ja toiminnallinen lähestymistapa Innovaatioteorian (Rogers, Fullan) mukainen lähestymistapa. Tutkimus- ja tiedotussuunnitelmaa Väitöskirja (Viikin normaalikoulu) Tieteellisiä artikkeleita Opetusharjoittelijoiden proseminaarityöt ja pro gradut Raportit Kotisivut, blogit 13

14 Innovaation käyttöönotto ja leviäminen Verkostoituminen ja sen tuoma tuki - vuorovaikutus muiden opettajien kanssa - materiaalien jakaminen Ulkoiset muuttujat - rahoitusmahdollisuudet - opetussuunnitelmat - täydennyskoulutus Innovaation ominaisuudet - tarve ja hyöty - selkeys, laatu - käytännöllisyys, käytettävyys - kokeiltavuus ( shareware ) - havaittavuus (tulokset) Lähde: Myllyviita ja Uusikartano, mukaillen Fullan, Rogers, CERI Paikalliset ominaispiirteet - olosuhteet - koulu yhteisönä Opettajan oma persoonalliset ominaisuudet - aiemmat tiedot - tietotaito - halu kehittää itseään Ankkurointi ja vastarinta - konfliktit (arvo, valta) - muutosvastarinta - käytännön kysymykset 14

15 Uudenlaiset toimintakulttuurit ja - järjestelmät Kodin ja koulun yhteistyö, blogi- ja wikitekniikat, lukuisia raportteja Koulu 3.0- ja Koulu 3.1 hankkeiden sivuilla Luokkahuonekokeilujen dokumentointi mm. Dimensiolehden artikkelit, Kv-esiintyminen, ITK12 Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan verkosto oma wiki-sivusto, toiminnan kuvaus kokonaisuudessaan Teknologia-kehittämishankkeet (tabletit, peliohjelmointi, virtuaalimaailmat jne.) Opetusharjoittelun kehittäminen mentorointi ja e- mentorointi Prosessikuvauksia, yhteyksiä, asiantuntijoita B 15

16 B Kehittämishankkeet esim. Sormet ja Molla Sähköposti, chatit Ubiikkiopetusharjoittelu ja mentorointi Oma alue = henkilökohtainen ohjauksen / dialogin / mentoroinnin paikka Mentorien / vertaistuen alue = yhteiset kysymykset ja tiedon jako Keskustelufoorumi Facebook, www Kokeilut, kehittäminen = verkostoituminen, yhteistyönkuviot, uusien toimintatapojen löytäminen Toimintaympäristöt Facebook-ryhmät Opettajien yhteisö = uudet ja kokeneet 32 kohtaavat, jakaminen ja yhdessä tuottaminen, jaettu asiantuntijuus Wikit, blogit Facebook-yhteisö B Santa Cruzin e-mentorointimallin suomalainen sovellutus 16

17 B Mitä enorssi-verkosto tarjoaa opettajille ajankohtaista tietoa harjoittelukoulujen yhteisistä hankkeista kuvagallerian opetuskäyttöön, enorssin kuvakirjasto irjasto ohjaajan työvälineitä, ohjaajakoulutuspalvelut asiantuntijapalveluita, enorssin asiantuntijarekisteri TVT-strategiaprosessi OPS-tietoutta, harjoittelukoulujen opetussuunnitelmat verkossa nitelmat-1 tietoa harjoittelukoulujen julkaisuista, enorssin julkaisupankki ajankohtaista tietoa harjoittelukouluista, enorssi-uutiset (RSS) opetusmateriaaleja yhteystietoja, enorssi-verkosto 17

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa 9.5.2015 Ari Myllyviita Kemian ja matematiikan lehtori Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu ari.myllyviita@helsinki.fi Kotisivut kemian opetuksessa Viereisessä

Lisätiedot

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena 1(79) Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena Kasvatustieteen sivulaudatur-työ Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ari Myllyviita 11.6.2011

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä 2007-2009 Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 1 FORSSAN AMMATTI- INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010 päivitetty 5/2008 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2008-2010

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Soolibooli 3/11 13.5.2011 Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Matkalla digiopettajuuteen s.13 Pekka Räihä: Mitä valintakoeuudistus toi tullessaan? s. 8 Sisällys SB on opeopiskelijan lehti. JULKAISIJA

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot