TOIMINTAKERTOMUS K a u s t i se n O s u u sm e i je ri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013. K a u s t i se n O s u u sm e i je ri"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 K a u s t i se n O s u u sm e i je ri 108. toimint avuosi

2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Meijerin jäsenet ja hallinto 6 Raaka-aineen hankinta 7 Maidon hinnoittelu 8 Maidon laatupalkinnot 9 Tuottajapalvelut 10 Yhteystiedot 11 Meijerin henkilökunta 12 Maire-myymälä 12 Hallituksen toimintakertomus 13 Tuloslaskelma 14 Tase Rahoituslaskelma 16 Liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus 19 K a u stisen Osuusmeijeri

4 Toimitusjohtajan katsaus Maitomarkkinat vuonna 2013 Meijerien vastaanottama maitomäärä kasvoi noin 1,5 % viime vuonna. Tuotettu maitomäärä kääntyi nousuun keväällä laidunkauden alettua ja se jatkui suhteellisen hyvälaatuisen säilörehusadon myötä vuoden loppuun. Joulukuussa tuotanto kasvoi yli neljä prosenttia, joten kokonaistuotannon odotetaan kasvavan ainakin vielä alkuvuoden ajan. Tukialueittain tarkasteltuna kokonaistuotanto kasvoi C-tukialueella 1,6 % ja AB-alueella prosentin. Kokonaistuotannon kasvu johtui valtakunnallisesti pääosin keskituotoksen noususta. Tuotokset nousivat lähes puolitoista prosenttia, kun taas kahtena edellisenä vuonna nousua ei juuri ollut. Loppuvuonna lisäksi lypsylehmien kokonaismäärä kääntyi kasvuun. Joulukuussa 2013 lypsylehmiä oli noin enemmän kuin vuosi sitten. Edellisen kerran lehmien määrä on yltänyt tämänsuuruiseen kasvuun luvun puolivälissä. Maitotilalla oli keskimäärin 32 lehmää. Keskilehmäluku nousi vuoden aikana kahdella lehmällä. Maidontuotannosta luopui viime vuonna vajaat 500 tilaa. Tämä on viidenneksen vähemmän kuin vuonna Joulukuussa 2013 maidontuotantoa harjoitti noin tilaa. E-luokan normimaidon hinta nousi marraskuussa 2013 keskimäärin 45,09 senttiin litralta eli 9 prosenttia verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan. Maitotuotteiden kulutus kasvaa edelleen. Tammi-marraskuussa 2013 kulutus kasvoi yli prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna rahkojen, raejuuston ja muiden tuorejuustojen vetäminä. Meijerituotteiden kuluttajahinnat kallistuivat vajaat 6 prosenttia edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Eniten kallistuivat nestemaidot kevytmaito maksoi kaupassa keskimäärin 23 prosenttia enemmän (1,09 e/litra). Kermajuuston ja voin kuluttajahinnat sitä vastoin laskivat hieman vuoden takaisesta. Keskimäärin elintarvikkeet kallistuivat 3,6 %. EU:ssa kokonaistuotanto kasvoi tammimarraskuussa 0,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuotanto kasvoi lähinnä Pohjois-Euroopassa ja Irlannissa. Suurinta kasvu on ollut Virossa, jossa se oli noin kuusi prosenttia. EU:n keskimääräinen tuottajahinta oli marraskuussa 40 snt/kg. Vanhoissa jäsenmaissa hinnan nousu näyttää hieman tasaantuneen. Näiden maiden keskihinta oli 40,61 snt/kg. Uusissa jäsenmaissa hinnannousu jatkuu jyrkempänä, keskihinta oli marraskuussa 35,94 snt/kg. Maitotuotteiden hinnat ovat vakiintuneet EU:ssa korkealle tasolle. Rasvattoman maitojauheen hinta oli tammikuun puolivälissä 325 e/100 kg. Rasvattoman maitojauheen tuotanto on kuitenkin vähentynyt tammimarraskuussa 4,5 % EU:n alueella. Voin hinta on kääntynyt hienoiseen laskuun alkuvuoden aikana ollen edelleen kuitenkin korkealla tasolla, 408 e/100 kg. Voin tuotantomäärä oli tammi-marraskuussa 2013 suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2014 viljelijätukijärjestelmät säilyvät pääosin ennallaan. CAP uudistuksen lopullisia ratkaisuja hiotaan alkaneen vuoden aikana ja muutokset tulevat voimaan Sivu 4

5 Myös maitokiintiöitä ja maidon kansallisia tukia koskevat muutokset tulevat voimaan ensi vuonna. Maitokiintiöjärjestelmä päättyy koko EU:n alueella Kiintiöjärjestelmä itsessään ei nykyiselläänkään rajoita täällä tuotantoa, sillä ylitysmaksun uhkaa ei Suomessa ole. Meillä kiintiöt ovat säilyttäneet arvoaan, koska niihin on sidottu kansallinen tuotantotuki sekä aikaisemmin investointituki. Kolmenkymmenen vuoden aikana maitokiintiöistä on muodostunut maitotiloille omaisuuserä, jolla on vaikutusta tilojen nettovarallisuuteen ja vakuuksiin. Kaustisen Osuusmeijerin toiminta Vuosi 2013 onnistui meijerille taloudellisesti hyvin. Meijerin kokonaisliikevaihto nousi 9,6 miljoonaan euroon eli noin 18 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon nousu johtui maitomäärän noususta, maidon hinnan noususta ja myymälän myynnin kasvusta. Myymälän myynti kasvoi maataloustuotteiden osalta ja myös elintarvikemyynnin osalta. Kuluttajamyynnissä kasvu hieman hiipui loppuvuodesta 2013 lähtien erikoiskaupan alaa vaivanneen yleisen trendin mukaisesti. Meijerin maitomäärä oli 15,4 milj. litraa, jossa 10,9 % kasvu edellisvuoteen verrattuna. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana yksi tuottaja ja aloitti yksi uusi tuottaja. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin vuodenvaihde mukaan lukien kolme. Maidon tuottajahinnassa saavutettiin osuuskunnan keskeinen tavoite eli alueellisesti kilpailukykyinen hinta. Keskimääräinen tilityshinta vuonna 2013 oli 48,50 snt/litra sisältäen perushinnan, koostumuksen, laatulisät ja jälkitilin. K a u stisen Osuusmeijeri Tulevaisuuden näkymiä Kaustisen Osuusmeijeri toimii hankintameijerinä vahvalla maidontuotantoalueella pyrkien mahdollisimman kilpailukykyiseen tilityshintaan ja sen myötä tukemaan tuottajiensa taloudellista menestymistä. Maitomäärän kasvu tai vähintäänkin säilyminen nykyisellä tasolla on edellytys kannattavalle liiketoiminnalle. Meijerimyymälä tukee tuottajien liiketoimintaa tarjoamalla maataloustuotteita mahdollisimman edullisesti ja luo paikkakunnalle tervetullutta kilpailua maataloustarvikekauppaan. Maitomäärissä ja myymälän myynnissä tavoitteenamme onkin hallittu kasvu. Alkuvuoden maitomäärä on edelleen kasvussa ja maaliskuun loppuun mennessä maitomäärän lisäys oli noin 16,7 %. Toiminnassa ei ole näkyvissä suuria muutoksia alkaneen vuoden aikana. Kiitän maidontuottajia, hallintoa, henkilökuntaa, asiakkaita ja kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä toimintavuoden aikana. Ulla Roininen toimitusjohtaja Sivu 5

6 Meijerin jäsenet ja hallinto Osuuskunnan jäsenet Kaustisen Osuusmeijerissä oli jäseniä 62, joista maitoa toimittavia tiloja 59. Osuuksien määrä oli vuoden lopussa kpl. Osuuskuntakokoukset Osuuskunnan varsinainen kevätkokous pidettiin Kaustisen Kansanlääkintäkeskuksessa Kokoukseen osallistui 20 osuuskunnan jäsentä ja 2 muuta osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Paavola ja sihteerinä Teija Seppä. Kokouksessa esitti monologin Pullukan emännän päiväkirja Elina Verronen. Kokouksessa jaettiin maidon laatupalkinnot vuodelta Osuuskunnan varsinainen syyskokous pidettiin Kaustisen Kansanlääkintäkeskuksessa. Kokoukseen osallistui 16 osuuskunnan jäsentä ja kolme muuta osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Janne Känsälä ja sihteerinä Ulla Roininen. Kokouspuheenvuoron esitti hankintajohtaja Sami Kilpeläinen Arla Ingman Oy:stä. Kaustisen Osuuspankki jakoi perinteiseen tapaan korkeatuottoisen karjan ja korkeatuottoisen lehmän omistajille palkinnot. Korkeatuottoisen karjan palkinto jaettiin Arja ja Leino Iso-Aholle sekä korkeatuottoisen lehmän omistajan palkinto Anu ja Jouko Luomalalle. Palkinnot jakoi Eija Laitala. Hallitus Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat jäsenet. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhteensä kolmetoista kertaa. Puheenjohtajana toimi Kimmo Kuorikoski ja varapuheenjohtajana Hannu Myllymäki. Hallituksen sihteerinä toimi kesäkuuhun 2013 saakka Teija Seppä ja heinäkuusta 2013 alkaen Ulla Roininen. Hallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä: Nimen jälkeen kotipaikka ja -kylä sekä aloitusvuosi hallituksessa: Kuorikoski Kimmo, Kaustinen/Nikula 2001 Myllymäki Hannu, Kaustinen/Köyhäjoki 2011 Tastula Timo, Kaustinen/Tastula 2000 Iso-Aho Leino, Ullava (Kokkola)/Länttä 1993 Isokangas Markku, Kaustinen/Jylhä 2000 Kaustinen Erkki, Kaustinen/Puumala 2001 Kola Jari, Kaustinen/Kola 2000 Aho Riikka, Ullava (Kokkola)/Haapala 2002 Salo Jari, Kaustinen/Salonkylä 1998 Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja on KHT Tatu Huhtala Ernst & Young Oy, varalla Ernst & Young Oy KHT-yhteisö. Hallinnon valitsemina tarkkailijoina toimivat vuonna 2013 Riikka Aho ja Jari Salo. Sivu 6

7 Raaka-aineen hankinta Maidon vastaanotto Kaustisen osuusmeijerin tuottajiltaan hankkima maitomäärä oli litraa vuonna Maitomäärä nousi edellisvuodesta 10,9 %. Tuotannosta luopujia oli vuoden aikana yksi ja maidontuotannon aloitti yksi uusi tuottaja. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin vuodenvaihde mukaan lukien kolme. Maitoa vastaanotettiin joulukuussa 59 tilalta. Maidon keskirasva oli 4,36 % ja keskivalkuainen 3,49 %. E-luokkaisen maidon osuus oli 91,6 %. Tuottajakohtainen maitomäärä oli keskimäärin litraa. Maidon keräily ja jalostus Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Ingman - yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Ingman Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn ja ohjauksen jatkojalostettavaksi Hämeenlinnaan ja Sipooseen. Maitoa kerättiin kertomusvuonna Kaustisen lisäksi Kokkolasta, Vetelistä ja Kruunupyystä. Arla Ingman -yhteistyöryhmä Arla Ingman Oy jalostaa ja markkinoi yli 600 suomalaisen maitotilan maidon ja se on Suomen toiseksi suurin meijerituotteiden toimittaja. Yhteistyöryhmään kuuluvat Arla Ingman Sipoo, Halkivahan Meijeri, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kaustisen Osuusmeijeri, Kiteen Meijeri, Laaksojen Maitokunta, Limingan Osuusmeijeri, Paavolan Osuusmeijeri, Porlammin Osuusmeijeri, Ranuan Meijeri ja Ruhan Meijeri. Arla Ingman -yhteistyöryhmän tuottajaedustajiston jäsenet Sipoossa. Kaustisen Osuusmeijeristä mukana Hannu Myllymäki, Kimmo Kuorikoski ja Ulla Roininen. Kuva: Outi Fagerlund Maidon vastaanotto meijeriin v Kunta Litrat Osuus % maidosta Lisäys/vähennys% ed.vuoteen Kaustinen ,4 +5,9 Kokkola (Ullava) ,7 +11,6 Muut , ,9 K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 7

8 Maidon hinnoittelu Maidon tuottajahintaan vaikuttavat maidon koostumus, laatu, kausihinta ja meijerin maidosta jälkikäteen maksama lisätili. Koostumushinnoittelu Perushinta on E-luokkaiselle normimaidolle laskettava ennakkohinta. Tuottajakohtainen hinta määräytyy maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden mukaisesti. Rasvakymmenyksen arvo on 0,24 snt/litra ja valkuaiskymmenyksen 0,65 snt/litra. Pitoisuus määräytyy kahden kuukauden kokeiden liukuvana aritmeettisena keskiarvona. Normimaito: Valkuaisosa 33 * 0,65 = 21,45 snt/litra Rasvaosa 43 * 0,24 = 10,32 snt/litra Yhteensä koostumus 31,77 snt/litra MAIDON KESKIPITOISUUDET Rasva % 4,36 4,35 4,40 Valkuais% 3,49 3,54 3,53 Laatuhinnoittelu Mikäli maidon laatu on 1-luokkaa, laatuvähennys on -2,80 snt/litra. 2-luokan vähennys lisäksi -20 snt/litra kk ja -30 snt/litra 3. kk eteenpäin. MAIDON LAATU LUOKITTAIN Laatu E-lk % 91,55 92,81 89,14 1-lk % 8,45 7,14 9,82 2-lk % 0,00 0,05 1,05 MEIJERIN LAATUJAKAUTUMA 2013 E- I- IIluokka Kk luokka luokka %-os %-os %-os Tammi 91,56 8,44 0,00 Helmi 92,30 7,70 0,00 Maalis 94,24 5,76 0,00 Huhti 94,05 5,95 0,00 Touko 93,60 6,40 0,00 Kesä 89,30 10,70 0,00 Heinä 88,30 11,70 0,00 Elo 87,00 13,00 0,00 Syys 88,10 11,90 0,00 Loka 90,30 9,70 0,00 Marras 94,70 5,30 0,00 Joulu 95,10 4,90 0,00 91,55 8,45 0,00 Bakteerien pesäkemäärä lasketaan kahden kuukauden ja somaattiset solut kolmen kuukauden liukuvana geometrisena keskiarvona seuraavasti: Luokka Bakteerit Solut E alle alle yli yli Kausihinta ja tasahinta Kausivähennys on maalis-toukokuussa -2 snt/ litra ja kausikorotus vastaavasti elolokakuussa +2 snt/litra. Tasaisen kausihinnan valinneella tuottajalla kausiosa tasoitetaan nollaksi joka kuukausi. Vuoden lopullinen tasaus tehdään marraskuun maitotilityksessä. Jälkitili Osuuskunnan tuottajille maksettiin jälkitiliä vuonna 2013 tuotetuista litroista 4,21 snt/litra (alv 0) eli yhteensä ,45 euroa. Tilityshinta vuonna 2013 Kokonaistilitykset tuottajille vuonna 2013 tuotetusta maidosta olivat ,04 euroa. Meijeri tilitti tuottajilleen maidosta vuonna 2013 keskimäärin 48,50 snt/litra, jossa 5,4 % nousua edellisvuoteen. Hinta on laskettu jakamalla tuottajille maidosta maksetut kokonaistilitykset tuotetuilla litroilla. Hinta sisältää maidosta maksettavat lisät ja jälkitilin. Sivu 8

9 Maidon laatupalkinnot Walter Ehrströmin säätiön mitalit Walter Ehrströmin säätiön 25-vuotis-, 20-vuotis- ja 10-vuotismitalit jaetaan yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokan maidontuotannosta. Meijerin omat laatupalkinnot Meijerin oma laatupalkinto tilalle jaetaan samoin perustein kuin Walter Ehrström-mitalit 30, 15, 5 ja 1 vuoden yhtäjaksoisesta E-luokkaisen maidon tuotannosta. Palkinnot ovat vuoden 2013 tuotannosta. 5-vuotissarjassa palkittavat tuottajat: Aho Jouni ja Riikka Känsäkoski Kyösti ja Päivi Känsälä Markku ja Marita 1-vuotissarjassa palkittavat tuottajat: Ahoniemi Risto ja Pekka Hautakoski Veli-Matti Hirsikangas Tiina ja Pasi Huntus Asko ja Katri-Helena Huntus Juha ja Ossi Iso-Aho Arja, Leino ja Saija Mty Isokangas Markku ja Känsälä Katja Kaunisto Pekka Kaustinen Teuvo Kola Jari ja Ryömä Hanna Kola Marko ja Tuire Koskela Hannu ja Airi Kuorikoski Ahti, Els-Maj ja Janne Mty Kuorikoski Seija ja Toni Kuorikoski Veli-Matti ja Hannu Känsäkangas Leena ja Antti Känsäkoski Asko ja Helinä Känsäkoski Olavi ja Helena Känsälä Eero Känsälä Janne ja Helena Köyhäjoki Joni Lintu-Paavolan Mty Luomala Anu ja Jouko Myllymäki Hannu Myllymäki Jukka-Pekka, Maarit ja Miika Mty Myllymäki Kai ja Minna Myllymäki Toni ja Sari Nikula Alpo ja Terttu Nikula Maija ja Veli Nikula Seppo Paavola Ilkka Paavola My Paula, Risto, Harri ja Jaakko Paavola Petri ja Virpi Pesola Kari ja Marja-Leena Rantala Anne ja Arto Rauma Kari ja Outi Salo Jari Salo Marko Tapio Siltala Jari ja Markku Mty Tastula Mty Timo, Mailis ja Heikki Teirikangas Jari Varila Simo Viitala Seppo Vintturi Mika ja Mustala Teemu Arvosteluperuste laatupalkinnoille Vaatimus Näytteiden lukumäärä 1. Bakteerien kokonaismäärä Keskiarvo alle kpl / ml 2-3näytettä / kk 2. Antibiootti- tai muut jäämät Ei saa olla Kaikki tehdyt kokeet 3. Maitoväärennös Ei saa olla Kaikki tehdyt kokeet 4. Soluluku Keskiarvo alle kpl / ml 2-3 näytettä / kk 5. Selvästi tunnistettavissa ulkonäkö, haju- tai makuvirhe Ei saa olla toistuvasti Kaikki tehdyt kokeet K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 9

10 Tuottajapalvelut Tilasäiliöhuollot Tilasäiliön määräaikaishuoltotyöstä korvataan laskun mukaan max 100 euroa (sis. alv 24%) kerran vuodessa. Hieholainat ja tilasäiliölainat Meijeri tarjoaa tuottajille mahdollisuutta ottaa meijerin kautta tilasäiliölainaa ja hieholainaa. Rahoitus on korvamerkittävä laskulla tai kauppakirjan kopiolla tilasäiliön ja hiehon ostoon. Lainaaika on enimmillään kaksi vuotta. Lainan korko on 12 kk euribor + 2,5%. Laina on enimmillään osuuspääoman suuruinen, ja uusilla tuottajilla enimmillään kahden kuukauden maitotilin suuruinen. Rehujen analysointi Rehujen raaka-aine-, heinä-, vilja-, ja AIV-näytteitä tutkitaan Seilab Oy:n laboratoriossa. Meijeri maksaa säilörehuanalyysin, enintään kaksi näytettä tilaa kohden vuodessa. Kivennäis- ja hivenaineanalyyseistä peritään omakustannushinta. Urea- ja ketoainemääritykset Ureatutkimuksella voidaan selvittää ruokinnan valkuais- ja energiatasapaino ja se tehdään kaksi kertaa kuukaudessa hinnoittelumaitonäytteestä. Tila voi teettää myös lehmäkohtaisia ureakokeita. Ketoainetestillä tutkitaan asetonitaudin esiintymisriskiä varhaisessa vaiheessa. Tuottajilta peritään omakustannushinta. Karjantarkkailu Karjantarkkailuun kuulumista tuetaan maksamalla karjantarkkailunäytteiden analysointikulut. Tarkkailuun kuulumattomilla tiloilla on mahdollisuus lähettää lehmäkohtaiset näytteet tutkittaviksi veloituksetta kaksi kertaa vuodessa. Antibioottitestit Meijeri antaa tuottajan omatoimiseen testiin tarvittavat Delvotest-ampullit sekä tarvikkeet veloituksetta. Antibioottinäytteitä välitetään tehtäväksi Satamaidon laboratoriossa. Meijerillä tehtävistä epävirallisista antibioottitesteistä veloitetaan 5 /näyte, viikonloppuisin ja iltaisin 50 eur/näyte. Lehmän nostoparren lainaus Meijerillä on lehmän nostoon tarkoitettu nostoparsi tuottajien käyttöön. Nostoparren käytöstä peritään 10 eur/kerta. Tiedotustoiminta Tuottajille tiedotetaan ajankohtaisista asioista Tuottajalehden ja tonkkapostin välityksellä vähintään kuukausittain. Meidän Maito -lehti ilmestyy kolme kertaa vuoden aikana ja tuottajille välitetään Maaseudun Tulevaisuus-, Pellervo- ja Koneviesti-lehtiä. Salmonellavakuutus Meijeri on tehnyt tuottajilleen salmonella -ryhmävakuutuksen. Laatu- ja tuotantopalkinto Meijeri jakaa pitkäaikaisesta laatumaidon tuottamisesta Walter Ehrström -säätiön 10, 20 ja 25 v. mitalit sekä palkitsee samoin säännöin meijerin 30-, 15-, 5- ja 1-v. palkinnolla. Sivu 10

11 Yhteystiedot Kaustisen Osuusmeijeri Siltatie KAUSTINEN Konttori: Avoinna: maanantai - perjantai klo Vaihde p Toimisto ja talous Marja Tastula p Tuottajapalvelut Riitta Heikkilä p Maitotilitykset Ulla Roininen p Toimitusjohtaja Ulla Roininen p Myymälä: P Tilaukset voi antaa puhelimitse, Uumawebissä, sähköpostilla tai maitoauton mukana Rehuvarasto: P Tilasäiliöhuolto: Kylmäkärki Oy p Maidonhoidonneuvonta: Riitta Heikkilä p Maidonkeräily: Asko ja Jani Myllymäki p Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 11

12 Henkilökunta Maire-myymälä Henkilövaihdoksista ja sairauslomista johtuen Kaustisen Osuusmeijerin palveluksessa toimi vuonna 2013 kaiken kaikkiaan seitsemän henkilöä. Maire-myymälä työllisti yhden henkilön kokoaikaisesti ja kaksi osa-aikaisesti. Myymälänhoitajana toimi Margareta Penttilä. Rehuvarastoa hoiti Mauri Kaustinen kahtena päivänä viikossa lokakuun 2013 lopulle saakka ja sen jälkeen myymäläpäällikkönä syyskuussa 2013 meijerin palveluksessa aloittanut Marita Huhmarsalo. Osuuskunnan konttorilla hoidetaan mm. meijerin tuottajien maitotilitykset ja taloushallinto. Konttorilla ja taloushallinnossa työskenteli päätoimisesti Marja Tastula ja tuottajapalveluissa Riitta Heikkilä. Toimitusjohtajana toimi Teija Seppä kesäkuuhun 2013 saakka. Sen jälkeen toimitusjohtaja- ja maitotilityspalvelut on hankittu Laaksojen Maitokunnasta ja toimitusjohtajana on Ulla Roininen. Muutokset kertomusvuoden jälkeen Marita Huhmarsalo lopetettua tehtävässään myymälässä aloitti keväällä 2014 uutena työntekijänä Jaana Myllymäki Kaustiselta. Pitkäaikainen myymälänhoitaja Margareta Penttilä jää eläkkeelle keväällä Rehuvaraston säkkitavara ja muu erikseen myytävä tavara on siirretty meijerille huhtikuussa 2014, mutta mylly toimii edelleen erillisessä osoitteessa Vissavedentie 8. Myllyn osalta tulevaisuudensuunnitelmat ovat kirjoitushetkellä vielä hieman avoinna. Toimintaa on kuitenkin tarkoitus jatkaa, mutta aiempaa lyhyemmillä aukioloajoilla. Kaustisen Osuusmeijerin meijerimyymälä on monipuolinen mm. elintarvikkeita, maataloustuotteita, pesuaineita, työvaatteita ja jalkineita myyvä erikoisliike. Osuuskunnan liikevaihdosta noin 18 % koostuu myymälän ja rehuvaraston yhteenlasketusta myynnistä. Myymälän myynti kasvoi maataloustuotteiden osalta ja myös elintarvikemyynnin osalta edellisvuoteen verrattuna. Meijerimyymälä tukee tuottajien liiketoimintaa tarjoamalla maataloustuotteita mahdollisimman edullisesti ja luo paikkakunnalle tervetullutta kilpailua maataloustarvikekauppaan. Myymälä on kaikille avoin ostospaikka, jonka suosituimpia tuotteita ovat mm. tukkupakkauksissa myytävät pakasteleivonnaiset. Myymälä tunnetaan alueella myös hyvästä gluteenittomien tuotteiden ja lähituotteiden valikoimastaan. Myymälä sai kertomusvuonna uuden nimen ja logon. Sivu 12

13 Hallituksen toimintakertomus Osuuskunnan tuloskehitys Kaustisen Osuusmeijerin liikevaihto oli euroa vuonna Liikevaihdossa oli 18 % nousua edellisvuoteen verrattuna, jolloin liikevaihto oli euroa. Tilikauden 2013 ylijäämä oli ,84 euroa, vuonna 2012 ylijäämä oli 180,88 euroa. Omavaraisuusaste oli hyvä 46 % ja maksuvalmius quick ratiolla mitattuna hyvä 1,33. Maidon hankinta ja tilityshinta Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Ingman -yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Ingman Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn. Maito toimitetaan jalostettavaksi Sipooseen ja Hämeenlinnaan. Maidontuottajia oli vuoden 2013 lopussa 59. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana yksi tuottaja ja maidontuotannon aloitti yksi uusi tuottaja. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin kolme. Meijerin maitomäärä oli litraa, jossa nousua 10,9 % edellisvuoteen. Maidon keskimääräinen tilityshinta vuonna 2013 oli 48,50 snt/litra sisältäen perushinnan sekä koostumuksen ja laadun perusteella maksettavat lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. tarkastajina toimivat Riikka Aho ja Jari Salo. Meijerin henkilöstö ja toiminta Meijerin palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa 4 kokoaikaista toimihenkilöä. Osuuskunnan toimitusjohtaja vaihtui vuonna Toimitusjohtaja- ja maitotilityspalvelut ostettiin kesäkuusta 2013 lähtien Laaksojen Maitokunnalta. Tuleva toiminta Meijeri toimii hankintameijerinä vahvalla maidontuotantoalueella keskittyen jäsentilojensa tuotantoa tukeviin toimintoihin ja myymälätoimintaan. Tavoitteena on hallittu kasvu maitomäärässä sekä myymälän liikevaihdossa ja sitä kautta myös meijerin kannattavuudessa. Osuuskunta osallistuu aktiivisesti Arla Ingman -yhteistyöryhmän toimintaan pyrkien myös sitä kautta turvaamaan meijerin maidontuottajille kilpailukykyisen tilityshinnan. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Tilikauden 2013 ylijäämä on ,84 euroa. Hallitus esittää, että vuoden 2013 ylijäämä siirretään kertyneisiin voittovaroihin/ tappioihin. Kaustisen Osuusmeijerin hallinto Kaustisen Osuusmeijerin hallintoon kuuluu 9 jäsentä, jotka ovat erovuorossa kolmen vuoden välein. Tilintarkastajina toimivat Ernst & Young KHT Tatu Huhtala. Hallinnon K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 13

14 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,54 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,29 TUOTOT YHTEENSÄ , ,83 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana , ,63 Varastojen muutos 9 277, ,84 Ulkopuoliset palvelut , ,42 MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ , ,21 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja hallinnon palkkiot , ,79 Eläkekulut , ,03 Muut henkilösivukulut , ,53 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,29 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT , ,10 L I I K E Y L I -/A L I J Ä Ä M Ä , ,68 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,56 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut -137, ,61 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , ,56 Y L I J Ä Ä M Ä ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,84 180,88 TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIKAUDEN VEROT T I L I K A U D E N Y L IJ Ä Ä M Ä ,84 180,88 Sivu 14

15 Tase V A S T A A V A A: V A S T A T T A V A A: PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET OMA PÄÄOMA OSUUSPÄÄOMA , ,00 Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,22 ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄT , ,93 Rakennukset , ,25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,84 180,88 Koneet ja kalusto , ,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet , ,13 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,51 VARAUKSET SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,08 VIERAS PÄÄOMA Muut sijoitukset , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Valmiit tuotteet ja tavarat , ,76 SAAMISET Myyntisaamiset , ,38 Muut saamiset , ,96 Siirtosaamiset , ,00 Saamiset yhteensä , ,34 RAHASTOT Vararahasto , ,18 Muut rahastot , ,94 Kertynyt poistoero , ,00 PITKÄAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Muut pitkäaik.velat , ,51 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakkomaksut , ,46 Ostovelat , ,30 Maksamaton maitotili , ,62 Muut velat , ,32 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,24 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,21 VASTAAVAA , ,28 VASTATTAVAA , ,28 Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 15

16 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä /-alijäämä , ,68 Oikaisut liikeylijäämään/-tappioon 1) , ,91 Käyttöpääoman muutos 2) , ,21 Veron palautukset 0,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,00 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -7004,48 0,00 Käyttöomaisuuden luovutus 1 200, ,00 Investointien rahavirta (B) , ,00 Rahoituksen rahavirta Tuottajalainojen lisäys/vähennys , ,05 Pitkäaikaisten velkojen lisäys/ vähennys , ,00 Osuuspääoman nettomuutos , ,31 Vapaan oman pääoman muutokset , ,96 Rahoituksen rahavirta (C) , ,40 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,60 Rahavarat tilikauden alussa , ,64 Rahavarat tilikauden lopussa , ,24 Taseen mukainen rahavarojen muutos , ,60 Sivu 16

17 Liitetiedot Tilikauden palkat ,74 Eläkekulut ,23 Muut henkilösivukulut 5 040,71 Yhteensä ,68 Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat ,00 Koneet ja kalusto ,48 Muut aineelliset hyödykkeet 623,53 Yhteensä ,01 Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat laskettu käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. Poistosuunnitelma vastaa kuluvan käyttöomaisuuden vuokrauksesta tehtyä sopimusta Suunnitelman mukaiset poistoajat: Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 7-40 v. Koneet ja kalusto 5-10 v. Atk-laitteet ja ohjelmat 3-5 v. Aineelliset hyödykkeet 15 v. Maa-alueet Kirjanpitoarvo ,22 Tilikauden muutos 0,00 Kirjanpitoarvo ,22 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo ,25 Tilikauden muutos 0,00 Sumupoistot ,00 Kirjanpitoarvo ,25 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo ,91 Tilikauden muutos 4 403,58 Sumupoistot ,58 Kirjanpitoarvo ,91 Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 17

18 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,13 Sumupoistot ,53 Kirjanpitoarvo ,60 Vaihto-omaisuuden arvo esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon ja sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Oman pääoman muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma ,00 Osuusmaksujen muutos ,85 Jäsenten osuuspääoma ,85 Osuusmaksuja perimättä ,40 Osuusmaksuihin sisältyy vapaaehtoisia osuusmaksuja ,35 Velvoiteosuuksien lukumäärä Osuuden arvo on 0,10. Osuusmaksun perintätavoite on 1 osuus/litra. Eronneiden osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma ,13 Siirto jäsenten osuuspääomasta ,43 Eronneiden osuuspääoma ,56 Osuuspääoman palauttamisessa tulee sovellettavaksi mahdolliset osuuskuntalain 10. luvun 1. :n rajoitukset. Vararahasto Vararahasto ,18 Muutos 3 415,88 Vararahasto ,06 Jakokelpoinen omapääoma Ei jakokelpoisia varoja Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Velat rahalaitoksille jäljellä ,00 Kiinteistökiinnitykset ,17 Yrityskiinnitykset ,00 Leasingvastuut 932,72 Henkilökunnan lukumäärä Sivu 18

19 Tilintarkastuskertomus Kaustisen Osuusmeijerin jäsenille Olemme tilintarkastaneet Kaustisen Osuusmeijerin kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudella Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen sopivaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kaustinen, Ernst & Young Oy. KHT-yhteisö Tatu Huhtala, KHT Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 19

20 K a us t isen Os u us me i je r i Siltatie Kaustinen Puhelin: Myymälä: ja Tee tilaukset Uumawebissä: https://www.uumapalvelut.fi

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Osuuskunta Pohjolan Maito. Vuosikertomus 2014

Osuuskunta Pohjolan Maito. Vuosikertomus 2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisältö Osuuskunnan Hallinto..2 Toimitusjohtajan katsaus...3 Henkilöstöhallinto...4-5 Maidon vastaanotto....6-7 Neuvonta ja palvelut...8-9

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2009 2010...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot