TOIMINTAKERTOMUS K a u s t i se n O s u u sm e i je ri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014. K a u s t i se n O s u u sm e i je ri"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 K a u s t i se n O s u u sm e i je ri 109. toimint avuosi

2 Sivu 2

3 Sisällysluettelo Tilintarkastuskertomus 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Meijerin jäsenet ja hallinto 6 Raaka-aineen hankinta 7 Maidon hinnoittelu 8 Maidon laatupalkinnot 9 Tuottajapalvelut 10 Yhteystiedot 11 Meijerin henkilökunta 12 MaiRe-myymälä 12 Hallituksen toimintakertomus 13 Tuloslaskelma 14 Tase Rahoituslaskelma 16 Liitetiedot K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Maitomarkkinat vuonna 2014 Vuosi 2014 jäi maitomarkkinoilla mieliin poikkeuksellisen hankalana vuotena. Alkuvuoden hyvä kehitys katkesi elokuussa Venäjän asetettua maitotuotteille tuontikiellon. Suomen maidontuotannosta vajaa viidennes on viety Venäjälle. Tilannetta heikensi myös maitotuotteiden maailman markkinahintojen tuntuva lasku tuotannon kasvaessa EU:ssa ja muuallakin. Maitomäärien nousu kasvatti Suomessakin juuston, voin ja nesteiden valmistusta alkuvuodesta. Venäjän markkinoiden menetyksestä johtuen voin/jauheiden valmistus kasvoi ja juustojen väheni selvästi loppuvuodesta. Koko vuonna 2014 nesteiden valmistus pieneni prosentin ja juustojen 3 %. Voin valmistus puolestaan lisääntyi yli 10 %. Valio joutui laskemaan tuottajahintojaan poikkeuksellisen rajusti ja tämä heijastui myös meihin muihin maitoalan toimijoihin. Maidon tilityshinta oli Suomessa viime vuoden joulukuussa 7,3 % eli 3,4 snt/l matalampi kuin vuosi aiemmin. Hinnat olivat joulukuun 2012 tasoa. Koko vuoden 2014 tilityshinta oli 2,0 snt/litra vuotta 2013 alempi. Maidontuotanto kasvoi vuonna 2014 Suomessa edelleen: yhteensä 68 milj. litralla eli 3,1 %. Maitomäärä kasvoi nyt toisena vuonna peräkkäin. Tuotanto oli alimmillaan v Kalenterivuoden 2014 maitomäärä oli milj. litraa. Luomumaidon tuotanto kasvoi 14,5 %, edustaen 2,1 % maitomäärästä (2013: 1,9 %). C-alueella maitomäärän kasvu oli +3,2 %. Kiintiövuoden 2014/15 maitomäärä yltää C- alueella todennäköisesti noin 5 % yli pohjoisen tukirajoitteen. Maidontuotannosta luovuttiin vuonna 2014 kolmea edellisvuotta harvemmin. Tuottajien määrä laski vuoden lopulla tilaan, missä oli vähennystä 5,1 % vuodesta Maitotiloilla on nyt keskimäärin 34 lypsylehmää. Tilakoko kasvoi v edellisvuoden tahtiin, lähes 2 lehmällä. Lypsylehmien määrä lisääntyi 0,6 % eli 1700 lehmällä. Vuodelle 2015 ennustetaan Suomessa tuotetuksi maitomääräksi milj.litraa kasvuprosentin ollessa maltillinen + 0,5 %. EU:n alueella maidontuotanto kasvoi 4,6 % edellisvuoteen verrattuna. Tälle vuodelle ennustetaan jokin verran matalampaa kasvuprosenttia. Maailmanmarkkinoilla maitotuotteiden hinnat ja tuottajahinnat ovat lähteneet nousuun. Kiinassa kysynnän kasvu laski vuonna 2014, mutta tälle vuodelle odotetaan jälleen parempia näkymiä. Suomessa maitotuotteiden kokonaiskulutus on kasvussa. Kotimaisten maitotuotteiden hinnat ovat olleet alkuvuodesta 2015 laskusuunnassa, toisaalta maitoraaka-aineesta on edelleen niukkuutta ja kauppojen kilpailutilanne on kiristynyt rajusti. Arla Suomi -yhteistyöryhmän maitomäärä kasvoi viime vuonna 10,3 % eli 16,6 milj. litraa. Vuoden aikana ryhmässä lopetti 27 tuottajaa ja aloitti 50 uutta tuottajaa. Keskimääräinen tilityshinta oli Arla-ryhmässä 48,00 snt/litra v Sivu 4

5 Kaustisen Osuusmeijerin toiminta Vuosi 2014 onnistui meijerille kokonaisuutena taloudellisesti hyvin. Meijerin liikevaihto nousi 10,8 miljoonaan euroon eli noin 12 % edellisvuoteen verrattuna. MaiRe-myymälän myynti kasvoi maataloustuotteiden osalta, sen sijaan kuluttajamyynnissä oli jonkun verran laskua vuonna 2014 kaupan alaa vaivanneen yleisen trendin mukaisesti. Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi -yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn. Maito jalostetaan maitotuotteiksi Sipoossa ja Hämeenlinnassa. Maitomäärä oli hieman vajaat 18 milj. litraa, jossa 16,4 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Maidontuottajia oli vuoden 2014 lopussa 64. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana yksi tuottaja ja aloitti kuusi uutta tuottajaa. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin kolme. Maidon tuottajahinnassa saavutettiin osuuskunnan keskeinen tavoite eli alueellisesti kilpailukykyinen hinta. Keskimääräinen tilityshinta vuonna 2014 oli 48,40 snt/litra sisältäen koostumuksen ja laadun perustella maksettavat lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. Tulevaisuuden näkymiä Kaustisen Osuusmeijeri toimii hankintameijerinä vahvalla maidontuotantoalueella pyrkien mahdollisimman kilpailukykyiseen tilityshintaan ja sen myötä tukemaan tuottajiensa taloudellista menestymistä. Alkuvuoden maitomäärä on edelleen kasvussa ja maaliskuun loppuun mennessä maitomäärän lisäys oli 23,5 %. Tämänhetkisen maitomarkkinoiden vaikean tilanteen arvioidaan kestävän vielä vuoden 2015 lopulle. Maitotuotteiden kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä maailmanmarkkinoilla ja Suomessakin tarvitaan jatkossa lisää maitoa. Kiitän maidontuottajia, hallintoa, henkilökuntaa, asiakkaita ja kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä toimintavuoden aikana. Ulla Roininen toimitusjohtaja K a u stisen Sivu 5

6 Meijerin jäsenet ja hallinto Osuuskunnan jäsenet Kaustisen Osuusmeijerissä oli jäseniä 67, joista maitoa toimittavia tiloja 64. Osuuksien lukumäärä oli vuoden lopussa kpl. Osuuskuntakokoukset Osuuskunnan varsinainen kevätkokous pidettiin Kaustisen Kansanlääkintäkeskuksessa Kokoukseen osallistui 16 osuuskunnan jäsentä ja 4 muuta osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Janne Känsälä ja sihteerinä Ulla Roininen. Kokouspuheenvuoron esitti Arla Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kiskola. Kokouksessa jaettiin maidon laatupalkinnot vuodelta Osuuskunnan varsinainen syyskokous pidettiin Kaustisen Osuusmeijerillä. Kokoukseen osallistui 20 osuuskunnan jäsentä ja kolme muuta osallistujaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Janne Känsälä ja sihteerinä Ulla Roininen. Kaustisen Osuuspankki jakoi perinteiseen tapaan korkeatuottoisen karjan ja korkeatuottoisen lehmän omistajille palkinnot. Parhaasta karjasta palkinto jaettiin Erkki ja Jouni Kaustiselle sekä parhaan lehmän omistajan palkinto Katri-Helena ja Asko Huntukselle. Palkinnot jakoi Eija Laitala. Kokouksessa jaettiin myös Pellervon ansiomitalit: osuustoiminnan ansiomitali Leino Iso-Aholle ja pronssiset Gebhard-mitalit Erkki Kaustiselle, Riikka Aholle ja Kimmo Kuorikoskelle. Hallitus Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat jäsenet. Hallitus kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa. Puheenjohtajana toimi Kimmo Kuorikoski ja varapuheenjohtajana Hannu Myllymäki. Hallituksen muut jäsenet olivat kertomusvuonna Markku Isokangas, Jari Salo, Jari Kola, Riikka Aho, Timo Tastula, Leino Iso-Aho ja Erkki Kaustinen. Hallituksen sihteerinä toimi Ulla Roininen. Hallituksen kokoonpano alkaen Hallituksessa on yhdeksän varsinaista jäsentä: Nimen jälkeen kotipaikka ja -kylä sekä aloitusvuosi hallituksessa: Kuorikoski Kimmo, Kaustinen/Nikula 2001 Myllymäki Hannu, Kaustinen/Köyhäjoki 2011 Huntus Asko, Kaustinen/Varila 2015 Kuorikoski Hannu, Kaustinen/Nikula 2015 Isokangas Markku, Kaustinen/Jylhä 2000 Paavola Jaakko, Kaustinen/Puumala 2015 Anttila Toni, Kaustinen/Köyhäjoki 2015 Aho Riikka, Ullava (Kokkola)/Haapala 2002 Salo Jari, Kaustinen/Salonkylä 1998 Tilintarkastajat Varsinainen tilintarkastaja on KHT Tatu Huhtala Ernst & Young Oy, varalla Ernst & Young Oy KHT-yhteisö. Hallinnon valitsemina tarkkailijoina toimivat vuonna 2014 Riikka Aho ja Jari Salo. Sivu 6

7 Raaka-aineen hankinta Maidon vastaanotto Kaustisen osuusmeijerin tuottajiltaan hankkima maitomäärä oli litraa vuonna Maitomäärä nousi edellisvuodesta 16,4 %. Tuotannosta luopujia oli vuoden aikana yksi ja maidontuotannon aloitti kuusi uutta tuottajaa. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin lisäksi kolme. Maitoa vastaanotettiin joulukuussa 64 tilalta. Maidon keskirasva oli 4,34 % ja keskivalkuainen 3,51 %. E-luokkaisen maidon osuus oli 92,6 %. Tuottajakohtainen maitomäärä oli keskimäärin litraa. Maidon keräily ja jalostus Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi -yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn ja ohjauksen jatkojalostettavaksi Hämeenlinnaan ja Sipooseen. Maitotuotteiden pakkausten ulkoasua uudistettiin keväällä 2014 niin, että maidon alkuperä näkyy selvästi. Arla Ingman -yhteistyöryhmä Arla Ingman Oy jalostaa ja markkinoi noin 630 suomalaisen maitotilan maidon ja se on Suomen toiseksi suurin meijerituotteiden toimittaja. Yhteistyöryhmään kuuluvat Arla Oy Sipoo, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kaustisen Osuusmeijeri, Kiteen Meijeri, Laaksojen Maitokunta, Limingan Osuusmeijeri, Paavolan Osuusmeijeri, Porlammin Osuusmeijeri, Ranuan Meijeri ja Ruhan Meijeri. Kertomusvuoden aikana tehtiin kaksi ryhmän yhteistä tuottajamatkaa: Okramessuilla ja Linnanmäellä käytiin 4.-5.heinäkuuta ja Levillä marraskuuta. Maitoa kerättiin kertomusvuonna Kaustisen lisäksi Kokkolasta (Ullava) ja Kruunupyystä. Maidon vastaanotto meijeriin v Kunta Litrat Osuus % maidosta Lisäys/vähennys% ed.vuoteen Kaustinen ,3 +8,0 Kokkola ,3 +22,6 Kruunupyy ,4 +179, ,4 K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 7

8 Maidon hinnoittelu Maidon tuottajahintaan vaikuttavat maidon koostumus, laatu, kausihinta ja meijerin maidosta jälkikäteen maksama lisätili. Koostumushinnoittelu Perushinta on E-luokkaiselle normimaidolle laskettava ennakkohinta. Tuottajakohtainen hinta määräytyy maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden mukaisesti. Rasvakymmenyksen arvo on 0,24 snt/litra ja valkuaiskymmenyksen 0,65 snt/litra. Pitoisuus määräytyy kahden kuukauden kokeiden liukuvana aritmeettisena keskiarvona. Normimaito: Valkuaisosa 33 * 0,65 = 21,45 snt/litra Rasvaosa 43 * 0,24 = 10,32 snt/litra Yhteensä koostumus 31,77 snt/litra MAIDON KESKIPITOISUUDET Rasva % 4,34 4,36 4,35 Valkuais% 3,51 3,49 3,54 Laatuhinnoittelu Mikäli maidon laatu on 1-luokkaa, laatuvähennys on -2,80 snt/litra. 2-luokan vähennys lisäksi -20 snt/litra kk ja -30 snt/litra 3. kk eteenpäin. MAIDON LAATU LUOKITTAIN Laatu E-lk % 92,61 91,55 92,81 1-lk % 7,39 8,45 7,14 2-lk % 0,0 0,00 0,05 MEIJERIN LAATUJAKAUTUMA 2014 E- I- IIluokka Kk luokka luokka %-os %-os %-os Tammi 93,10 6,90 0,00 Helmi 93,90 6,10 0,00 Maalis 94,00 6,00 0,00 Huhti 94,20 5,80 0,00 Touko 94,90 5,10 0,00 Kesä 94,00 6,00 0,00 Heinä 87,70 12,30 0,00 Elo 87,10 12,90 0,00 Syys 91,30 8,70 0,00 Loka 90,10 9,90 0,00 Marras 93,30 6,70 0,00 Joulu 97,70 2,30 0,00 92,61 7,39 0,00 Bakteerien pesäkemäärä lasketaan kahden kuukauden ja somaattiset solut kolmen kuukauden liukuvana geometrisena keskiarvona seuraavasti: Luokka Bakteerit Solut E alle alle yli yli Kausihinta ja tasahinta Kausivähennys oli maalis-toukokuussa -2 snt/ litra ja kausikorotus vastaavasti elo-lokakuussa +2 snt/litra. Tasaisen kausihinnan valinneella tuottajalla kausiosa tasoitettiin nollaksi joka kuukausi. Vuoden lopullinen tasaus tehtiin marraskuun maitotilityksessä. Tilityshinta vuonna 2014 Kokonaistilitykset tuottajille vuonna 2014 tuotetusta maidosta olivat euroa. Meijeri tilitti tuottajilleen maidosta vuonna 2014 keskimäärin 48,40 snt/litra. Hinta sisältää kaikki lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. Vuonna 2014 maksettiin tuottajan niin halutessa ennakkojälkitiliä 2,0 snt/litra, joka vähennetään maaliskuussa maksettavasta lopullisesta jälkitilistä. Sivu 8

9 Maidon laatupalkinnot Walter Ehrströmin säätiön mitalit Walter Ehrströmin säätiön 25-vuotis-, 20-vuotis- ja 10-vuotismitalit jaetaan yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokan maidontuotannosta. Meijerin omat laatupalkinnot Meijerin oma laatupalkinto tilalle jaetaan samoin perustein kuin Walter Ehrström-mitalit 30, 15, 5 ja vuoden yhtäjaksoisesta E-luokkaisen maidon tuotannosta. Palkinnot ovat vuoden 2014 tuotannosta. E-luokan maitoa 5 vuotta : Luomala Anu ja Jouko Myllymäki Hannu Paavola Jani-Markus ja Marjo Varila Simo Hirsikangas Pasi ja Tiina Laatukunniakirja v tuotannosta: Huntus Asko ja Katri-Helena Paavola Mty Risto, Paula, Harri ja Jaakko Paavola Petri ja Virpi Kaustinen Erkki ja Jouni Isokangas Markku ja Känsälä Katja Teirikangas Jari Vintturi Mika ja Mustala Teemu Rantala Jukka Tastula Mty Timo, Mailis ja Heikki Kaustinen Teuvo Kuorikoski Veli-Matti ja Hannu Nikula Seppo Hartikainen Virpi ja Vesa Kuorikoski Ahti, Els-Maj ja Janne Kuorikoski Seija ja Toni Känsälä Eero Känsälä Markku ja Marita Salo Ari Känsälä Janne ja Helena Salo Marko Tapio Salo Jari Rauma Kari ja Outi Paavola Ilkka Slotte Johan ja Susan Kaunisto Pekka Känsäkoski Leena ja Antti Köyhäjoki Joni Kykyri Ismo Myllymäki Jukka-Pekka, Maarit ja Miika Myllymäki Toni ja Sari Myllymäki Kai ja Minna Pesola Harri ja Lehojärvi Piia Känsäkoski Olavi ja Helena Känsäkoski Asko ja Helinä Mty Siltala Markku ja Jari Kola Jari ja Ryömä Hanna Kola Marko ja Tuire Koskela Hannu ja Airi Rahkola Jouko Ahoniemi Risto ja Pekka Iso-Aho Arja, Leino ja Saija Aho Jouni ja Riikka Mty Granbacka MMS Hansén Arvosteluperuste laatupalkinnoille Vaatimus Näytteiden lukumäärä 1. Bakteerien kokonaismäärä Keskiarvo alle kpl / ml 2-3 näytettä / kk 2. Antibiootti- tai muut jäämät Ei saa olla Kaikki tehdyt kokeet 3. Maitoväärennös Ei saa olla Kaikki tehdyt kokeet 4. Soluluku Keskiarvo alle kpl / ml 2-3 näytettä / kk 5. Selvästi tunnistettavissa ulkonäkö, haju- tai makuvirhe Ei saa olla toistuvasti Kaikki tehdyt kokeet K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 9

10 Tuottajapalvelut Tilasäiliöhuollot Tilasäiliön määräaikaishuoltotyöstä korvataan laskun mukaan max 100 euroa (sis. alv 24%) kerran vuodessa. Hieholainat ja tilasäiliölainat Meijeri tarjoaa tuottajille mahdollisuutta ottaa meijerin kautta tilasäiliölainaa ja hieholainaa. Rahoitus on korvamerkittävä laskulla tai kauppakirjan kopiolla tilasäiliön ja hiehon ostoon. Lainaaika on enimmillään kaksi vuotta. Lainan korko on 12 kk euribor + 2,5%. Laina on enimmillään osuuspääoman suuruinen, ja uusilla tuottajilla enimmillään kahden kuukauden maitotilin suuruinen. Rehujen analysointi Rehujen raaka-aine-, heinä-, vilja-, ja AIV-näytteitä tutkitaan Seilab Oy:n laboratoriossa. Meijeri maksaa säilörehuanalyysin, enintään kaksi näytettä tilaa kohden vuodessa. Kivennäis- ja hivenaineanalyyseistä peritään omakustannushinta. Urea- ja ketoainemääritykset Ureatutkimuksella voidaan selvittää ruokinnan valkuais- ja energiatasapaino ja se tehdään kaksi kertaa kuukaudessa hinnoittelumaitonäytteestä. Tila voi teettää myös lehmäkohtaisia ureakokeita. Ketoainetestillä tutkitaan asetonitaudin esiintymisriskiä varhaisessa vaiheessa. Tuottajilta peritään omakustannushinta. Karjantarkkailu Karjantarkkailuun kuulumista tuetaan maksamalla karjantarkkailunäytteiden analysointikulut. Tarkkailuun kuulumattomilla tiloilla on mahdollisuus lähettää lehmäkohtaiset näytteet tutkittaviksi veloituksetta kaksi kertaa vuodessa. Antibioottitestit Meijeri antaa tuottajan omatoimiseen testiin tarvittavat Delvotest-ampullit sekä tarvikkeet veloituksetta. Antibioottinäytteitä välitetään tehtäväksi elintarvikelaboratoriossa. Meijerillä tehtävistä epävirallisista antibioottitesteistä veloitetaan 5 /näyte, viikonloppuisin ja iltaisin 50 eur/näyte. Lehmän nostoparren lainaus Meijerillä on lehmän nostoon tarkoitettu nostoparsi tuottajien käyttöön. Nostoparren käytöstä peritään 10 eur/kerta. Tiedotustoiminta Tuottajille tiedotetaan ajankohtaisista asioista Tuottajalehden ja tonkkapostin välityksellä vähintään kuukausittain. Maitoa Suomesta -lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana ja tuottajille välitetään Maaseudun Tulevaisuus-, Pellervo- ja Koneviesti-lehtiä. Salmonellavakuutus Meijeri on tehnyt tuottajilleen salmonella -ryhmävakuutuksen. Laatu- ja tuotantopalkinto Meijeri jakaa pitkäaikaisesta laatumaidon tuottamisesta Walter Ehrström -säätiön 10, 20 ja 25 v. mitalit sekä palkitsee samoin säännöin meijerin 30-, 15-, 5- ja 1-v. palkinnolla. Sivu 10

11 Yhteystiedot Kaustisen Osuusmeijeri Siltatie KAUSTINEN Konttori: Vaihde p Toimisto ja talous Marja Tastula p Tuottajapalvelut Riitta Heikkilä p Maitotilitykset Ulla Roininen p Toimitusjohtaja Ulla Roininen p Myymälä: Jaana Myllymäki p Tilaukset voi antaa puhelimitse, Uumawebissä, sähköpostilla tai maitoauton mukana. MaiRe myymälä on myös Facebookissa: https://www.facebook.com/ Viljavarasto: Mauri Kaustinen p Tilasäiliöhuolto: Kylmäkärki Oy p Tuottajapalvelut ja neuvonta: Riitta Heikkilä p Maidonkeräily: Asko ja Jani Myllymäki p Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 11

12 Henkilökunta Maire-myymälä Kertomusvuoden lopussa Kaustisen Osuusmeijerin palveluksessa toimi vakituisessa työsuhteessa kolme henkilöä. Osuuskunnan konttorilla hoidetaan mm. meijerin tuottajien maitotilitykset ja taloushallinto. Konttorilla ja taloushallinnossa työskenteli päätoimisesti Marja Tastula ja tuottajapalveluissa sekä osa-aikaisesti myymälässä Riitta Heikkilä. Maire-myymälä työllisti yhden henkilön kokoaikaisesti ja yhden osa-aikaisesti. Myymälän hoitajana on keväästä 2014 saakka toiminut Jaana Myllymäki Margareta Penttilän jäätyä eläkkeelle. Rehuvaraston säkkitavara ja muu erikseen myytävä tavara siirrettiin meijerille huhtikuussa 2014, mutta mylly toimii edelleen erillisessä osoitteessa Vissavedentie 8. Viljavarastoa on hoitanut syksystä 2014 alkaen ostopalveluna Mauri Kaustinen kahtena päivänä viikossa. Harjoittelijana kevään ja kesän myymälässä ja viljavarastolla toimi Piia Kuorikoski. Toimitusjohtaja- ja maitotilityspalvelut hankittiin Laaksojen Maitokunnasta Ulla Roiniselta. Kaustisen Osuusmeijerin meijerimyymälä on monipuolinen mm. elintarvikkeita, maataloustuotteita, pesuaineita, työvaatteita ja jalkineita myyvä erikoisliike. Osuuskunnan liikevaihdosta noin 16 % koostuu myymälän, rehuvaraston ja viljavaraston yhteenlasketusta myynnistä. Myymälän myynti kasvoi maataloustuotteiden osalta, mutta kuluttajamyynnissä oli jonkin verran laskua edellisvuoteen verrattuna. Meijerimyymälä tukee tuottajien liiketoimintaa tarjoamalla maataloustuotteita mahdollisimman edullisesti ja luo paikkakunnalle tervetullutta kilpailua maataloustarvikekauppaan. Myymälä on kaikille avoin ostospaikka, jonka suosituimpia tuotteita ovat mm. tukkupakkauksissa myytävät pakasteleivonnaiset. Myymälä tunnetaan alueella myös hyvästä gluteenittomien tuotteiden ja lähituotteiden valikoimastaan. Sivu 12

13 Hallituksen toimintakertomus Osuuskunnan tuloskehitys Kaustisen Osuusmeijerin liikevaihto oli 10,8 milj. euroa vuonna Liikevaihdossa oli 12 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden 2014 ylijäämä oli euroa. Omavaraisuusaste oli erittäin hyvä 53 % ja maksuvalmius quick ratiolla mitattuna erinomainen 1,51. Maidon hankinta ja tilityshinta Osuuskunta toimii hankintameijerinä Arla Suomi-yhteistyöryhmässä. Vastaanotettu maito myydään kokonaisuudessaan raakamaitona Arla Oy:lle, joka hoitaa myös maidon keräilyn. Maito jalostetaan Sipoossa ja Hämeenlinnassa. Maidontuottajia oli vuoden 2014 lopussa 64. Maidontuotannon lopetti vuoden aikana yksi tuottaja ja maidontuotannon aloitti kuusi uutta tuottajaa. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin lisäksi kolme. Meijerin maitomäärä oli litraa, jossa nousua 16,4 % edellisvuoteen. Maidon keskimääräinen tilityshinta vuonna 2014 oli 48,40 snt/litra sisältäen lisät ja vähennykset sekä jälkitilin. lopussa 3 kokoaikaista toimihenkilöä, joista yksi toimii kokoaikaisesti myymälässä. Viljavaraston hoito ja osa hallintopalveluista hankittiin ostopalveluna. Tuleva toiminta Meijeri toimii hankintameijerinä vahvalla maidontuotantoalueella keskittyen jäsentilojensa tuotantoa tukeviin toimintoihin ja myymälätoimintaan. Tavoitteena on hallittu kasvu maitomäärässä sekä myymälän liikevaihdossa ja sitä kautta myös meijerin kannattavuudessa. Osuuskunta osallistuu aktiivisesti Arla Suomi -yhteistyöryhmän toimintaan pyrkien myös sitä kautta turvaamaan meijerin maidontuottajille kilpailukykyisen tilityshinnan. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Tilikauden 2014 ylijäämä on ,42 euroa. Hallitus esittää, että vuoden 2014 ylijäämä siirretään kertyneisiin voittovaroihin/ tappioihin. Kaustisen Osuusmeijerin hallinto Kaustisen Osuusmeijerin hallintoon kuuluu 9 jäsentä, jotka ovat erovuorossa kolmen vuoden välein. Tilintarkastajana toimi Ernst & Young KHT Tatu Huhtala. Hallinnon tarkastajina toimivat Riikka Aho ja Jari Salo. Meijerin henkilöstö ja toiminta Meijerin palveluksessa oli vuoden 2014 K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 13

14 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,40 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,37 TUOTOT YHTEENSÄ , ,77 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana , ,40 Varastojen muutos , ,07 Ulkopuoliset palvelut , ,08 MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ , ,41 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja hallinnon palkkiot , ,74 Eläkekulut , ,23 Muut henkilösivukulut , ,71 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,68 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 MUUT LIIKETOIMINNAN KULUT , ,65 L I I K E Y L I -/A L I J Ä Ä M Ä , ,02 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,75 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,36 Metsäpalstojen tuotot ,50 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 257,27-137,29 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , ,82 Y L I J Ä Ä M Ä ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,84 TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIKAUDEN VEROT ,57 0,00 T I L I K A U D E N Y L IJ Ä Ä M Ä , ,84 Sivu 14

15 Tase V A S T A A V A A: V A S T A T T A V A A: PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET OMA PÄÄOMA OSUUSPÄÄOMA , ,85 Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,22 ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄT , ,89 Rakennukset , ,25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,84 Koneet ja kalusto , ,91 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 Ajoneuvot 7 520,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,60 VARAUKSET Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,98 SIJOITUKSET VIERAS PÄÄOMA Osakkeet ja osuudet , ,08 PITKÄAIKAINEN Muut sijoitukset , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS LYHYTAIKAINEN Valmiit tuotteet ja tavarat , ,83 SAAMISET Myyntisaamiset , ,21 Muut saamiset , ,65 Siirtosaamiset 4 556, ,71 Saamiset yhteensä , ,57 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,96 VASTAAVAA , ,77 RAHASTOT Vararahasto , ,06 Muut rahastot , ,51 Kertynyt poistoero , ,00 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Muut pitkäaik.velat 0, ,86 Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,00 Saadut ennakkomaksut , ,57 Ostovelat , ,25 Maksamaton maitotili , ,11 Muut velat , ,61 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,40 VASTATTAVAA , ,77 Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 15

16 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikeylijäämä /-alijäämä , ,02 Oikaisut liikeylijäämään/-tappioon 1) , ,01 Käyttöpääoman muutos 2) , ,46 Maksetut verot ,57 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,82 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,39 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,48 Käyttöomaisuuden luovutus 0, ,00 Investointien rahavirta (B) , ,48 Rahoituksen rahavirta Tuottajalainojen lisäys/vähennys , ,61 Pitkäaikaisten velkojen lisäys/ vähennys 0, ,00 Osuuspääoman nettomuutos , ,85 Vapaan oman pääoman muutokset 4 123, ,43 Rahoituksen rahavirta (C) , ,19 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,28 Rahavarat tilikauden alussa , ,24 Rahavarat tilikauden lopussa , ,96 Taseen mukainen rahavarojen muutos , ,28 Sivu 16

17 Liitetiedot Tilikauden palkat ,35 Eläkekulut ,03 Muut henkilösivukulut 1 369,24 Yhteensä ,62 Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat ,36 Koneet ja kalusto ,82 Ajoneuvot 1 880,00 Muut aineelliset hyödykkeet 1 560,54 Yhteensä ,72 Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat laskettu käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. Poistosuunnitelma vastaa kuluvan käyttöomaisuuden vuokrauksesta tehtyä sopimusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat: Rakennukset 7-40 v. Koneet, kalusto ja ajoneuvot 5-10 v. Atk-laitteet ja ohjelmat 3-5 v. Aineelliset hyödykkeet 15 v. Aineelliset hyödykkeet: Maa-alueet Kirjanpitoarvo ,22 Tilikauden muutos 0,00 Kirjanpitoarvo ,22 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo ,25 Tilikauden muutos 0,00 Sumupoistot ,36 Kirjanpitoarvo ,89 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo ,91 Tilikauden muutos 3 463,20 Sumupoistot ,82 Kirjanpitoarvo ,29 Autot ja ajoneuvot Kirjanpitoarvo ,00 Tilikauden muutos 9 400,00 Sumupoistot ,00 Kirjanpitoarvo ,00 Kaustisen Osuusmeijeri Sivu 17

18 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo ,60 Tilikauden muutos 5 308,50 Sumupoistot ,54 Kirjanpitoarvo ,56 Vaihto-omaisuuden arvo esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon ja sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Oman pääoman muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma ,85 Osuusmaksujen muutos ,78 Jäsenten osuuspääoma ,63 Osuusmaksuja perimättä ,90 Osuusmaksuihin sisältyy vapaaehtoisia osuusmaksuja ,73 Velvoiteosuuksien lukumäärä Osuuden arvo on 0,10. Osuusmaksun perintätavoite on 1 osuus/litra. Eronneiden osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma ,56 Siirto jäsenten osuuspääomasta ,51 Eronneiden osuuspääoma ,07 Osuuspääoman palauttamisessa tulee sovellettavaksi mahdolliset osuuskuntalain 10. luvun 1. :n rajoitukset. Vararahasto Vararahasto ,06 Muutos 4 123,52 Vararahasto ,58 Stipendirahasto Stipendirahasto ,91 Muutos 0,00 Stipendirahasto ,91 Käyttörahasto Käyttörahasto ,60 Muutos 0,00 Käyttörahasto ,60 Edellisten tilikausien alijäämä ,05 Tilikauden ylijäämä ,42 Jakokelpoinen oma pääoma Sivu 18 Ei jakokelpoisia varoja Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset Kiinteistökiinnitykset ,17 Yrityskiinnitykset ,00 Leasingvastuut ,82 Henkilökunnan lukumäärä

19 K a u stisen Osuusmeijeri Sivu 19

20 Siltatie Kaustinen Puhelin: Myymälä: ja Tee tilaukset Uumawebissä: https://www.uumapalvelut.fi

TOIMINTAKERTOMUS 2013. K a u s t i se n O s u u sm e i je ri

TOIMINTAKERTOMUS 2013. K a u s t i se n O s u u sm e i je ri TOIMINTAKERTOMUS 2013 K a u s t i se n O s u u sm e i je ri 108. toimint avuosi Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Meijerin jäsenet ja hallinto 6 Raaka-aineen hankinta 7 Maidon hinnoittelu 8

Lisätiedot

9 8. to im in tavuos i

9 8. to im in tavuos i L a a k s o j e n M a i t o k u n t a 9 8. to im in tavuos i VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Meijerin hallinto 6 Raaka-aineen hankinta 7 Maidon hinnoittelu 8 Maidon laatupalkinnot

Lisätiedot

OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO

OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2010 OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2010 45. (105.) toimintavuosi Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto...4 Maitokolmion hallintoneuvosto...5

Lisätiedot

OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2014 49. (109.) toimintavuosi

OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2014 49. (109.) toimintavuosi OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2014 49. (109.) toimintavuosi Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto...4 Maitokolmion hallintoneuvosto...5 Vakuutukset...5 Keräily- ja jakelukuljetukset...5

Lisätiedot

Osuuskunta Pohjolan Maito. Vuosikertomus 2014

Osuuskunta Pohjolan Maito. Vuosikertomus 2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisältö Osuuskunnan Hallinto..2 Toimitusjohtajan katsaus...3 Henkilöstöhallinto...4-5 Maidon vastaanotto....6-7 Neuvonta ja palvelut...8-9

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA

OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OIKEALLA TIELLÄ, OIKEASSA SUUNNASSA Viime vuosi aloitettiin KPO:lla hyvin haasteellisissa merkeissä. Kainuun mallin viimeisen valmisteluvuoden

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallinto ja toimiva johto...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2011 2012...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja Itikka

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Yleistä Valio Oy vastaanotti kotimaassa maitoa 1 870 miljoonaa litraa. Määrä aleni edellisestä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus, hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2007-2008...s. 5 Keskeisiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen 1 9 9 7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Hyvä ruoka parempi mieli

Hyvä ruoka parempi mieli V U O S I K A T S A U S 2011 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2010 2011...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S V U O S I K A T S A U S 2013 ~110 vuotta~ Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2012 2013...s. 5 Keskeisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2009 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi on liiketoiminnallisesti varsin kohtuullinen. Liikevaihto kasvoi hieman, samoin liikevoitto. Tilikauden

Lisätiedot

Historiallinen vuosi

Historiallinen vuosi Historiallinen vuosi Vuosi 2007 oli yhtiölle historiallinen monella tavalla. Helmikuun toiminimen rekisteröinnin jälkeen KPO on virallisestikin ollut Kainuun oma yhtiö, joka palvelee paikallisesti hyvillä

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot