LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Ohjausryhmän tehtävämäärittely... 4 Nykytilan kuvaus... 5 Tietotekniikka... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 5 Infrastruktuuri... 5 Työasemat ja tulostinlaitteet... 6 Palvelimet... 6 Järjestelmät... 7 Sopimukset... 7 Puhelimet... 7 Viestintä... 8 Laukaan kunnan viestinnän periaatteet... 8 Laukaan viesti... 8 Avoimuus kahteen suuntaan... 8 Julkisuuslaki... 8 Sisäinen viestintä... 8 Ulkoinen viestintä... 8 Välineitä... 8 Kriisiviestintä... 9 Valtuusto, hallitus, viranhaltijat... 9 Kunnan viestintäohje... 9 Kuntaliitoksen toteutuessa tapahtuvat muutokset ja tarvittavat lisäselvitykset Tietotekniikka Yleistä Talous Henkilöstö Infrastruktuuri Työasemat ja tulostuslaitteet Palvelimet Järjestelmät Puhepalvelut ja puhelimet Tämän hetken muutosprojekteja Laukaa Talous Kopiokoneet Intra Infrastruktuuri Palvelimet Työasemat AV-laitteet Järjestelmät Vastaukset ohjausryhmän tehtävänantoon Kuntien toimintaedellytysten kehitys Kuntien talouden kehitys ja arvio yhdistymisen taloudellisista vaikutuksista Palvelu- ja henkilöstötarpeiden ennakointi Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset hallinnollisiin ja muihin aluejakoihin Vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn Kunnille tärkeät reunaehdot neuvottelutilanteessa Visio uudesta kunnasta Liite: Laukaan kunnan ICT-sopimukset

3 Johdanto Laukaan ja Konneveden kunnanvaltuustot tekivät päätöksen kuntaliitos- ja kuntayhteistyöselvityksen käynnistämisestä. Työhön nimettiin laaja ohjausryhmä. Ohjausryhmä nimesi yhdeksän työryhmää eri toimialueilta valmistelemaan selvitystä. (Tivi-ryhmä) selvitti omalta osaltaan ohjausryhmän antamia tehtäviä. Tivi-ryhmän vastuuhenkilönä toimi talousjohtaja Erkki Nurminen Laukaasta. Työryhmän muut jäsenet olivat Jaakko Kiiskilä ja Jarmo Pasanen Laukaasta ja Jouko Hyppönen ja Mika Väkeväinen Konnevedeltä. Tivi-ryhmä kokoontui 4 kertaa. Lähes kaikki palvelutuotanto kunnissa sivuaa ainakin jossain prosessin vaiheessa tietotekniikkaa. Tästä syystä tietotekniikan tulee olla sujuvaa ja turvallista. ICT-yksikön perustehtävänä molemmissa kunnissa on mahdollistaa tietotekniikasta riippuvien kuntaorganisaatioiden tuottamien ulkoisten ja sisäisten palvelujen laadukas ja kustannustehokas tuottaminen. Käytännössä perustehtävä koostuu käyttäjätuesta, uusien palvelujen käyttöönoton suunnittelusta ja toteutuksesta palvelun tuottajayksikön toimeksiannosta, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta, koulutuksesta, infrastruktuurin (tietoliikenneverkon) ylläpidosta ja rakentamisesta, tietoteknisestä asiantuntija-avusta sekä tietoturvasta huolehtimisesta. Laukaan kunnan ICT-yksikkö on osa kanslian alaista taloushallintoa. Kanslian päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Taloushallintoa johtaa talousjohtaja. ICT-yksikössä on 6 työntekijää: tietojärjestelmäpäällikkö, 3 järjestelmäasiantuntijaa ja 2 ICT-tukihenkilöä. Lisäksi on kouluttaja (0,2 htv), joka hoitaa sisäiset työkaluohjelmien (toimisto-ohjelmat, sähköposti, verkkojulkaisut) koulutukset. Konneveden kunnan ATK-tuki on osa keskushallintoa. Keskushallinnon päällikkönä toimii kunnansihteeri. ATKtuessa on 1 työntekijä: atk-suunnittelija. Lisäksi yläkoululla ATK-tuen apuna toimii koulun kanslisti. Laukaan kunta tuottaa tietotekniikkapalvelut lähes kokonaan omana palveluna, toimipaikkojen yhdistäminen ostetaan operaattorilta. Konneveden kunta ostaa myös toimipaikkojen yhdistävät verkot operaattorilta sekä tekee yhteistyötä Äänekosken kanssa ainakin taloushallinnon ja sosiaalitoimen tietotekniikkapalvelujen osalta. Kummallakaan kunnalla ei ole kokoaikaista viestinnän johtajaa. Laukaan kunnan viestintää hoitaa hallintojohtaja. Jokainen osasto hoitaa osaltaan omaa tiedotustaan. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa kunnanjohtaja. 3

4 Ohjausryhmän tehtävämäärittely Ohjausryhmä asetti työryhmien tehtäväksi käsitellä seuraavia asioita: 1. Kuntien toimintaedellytysten kehitys 2. Kuntien talouden kehitys ja arvio yhdistymisen taloudellisista vaikutuksista 3. Palvelu- ja henkilöstötarpeen ennakointi 4. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 5. Vaikutukset hallinnollisiin ja muihin aluejakoihin 6. Vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn 7. Kunnille tärkeät reunaehdot neuvottelutilanteessa 8. Visio uudesta kunnasta Näihin seikkoihin työryhmä vastaa raportissa perustelujen jälkeen 4

5 Nykytilan kuvaus Tietotekniikka Talous Laukaan kunnan ICT-yksikön käyttötalousarvio on ollut , ,- /v. Käyttötalousarviossa ei ole laiteuusintoja, vaan laitteet katetaan investointimäärärahoilla. Käyttötalousarvio jakaantuu seuraavasti: henkilöstökulut n. 45 %, palvelujen ostot n. 40 %, tavaraostot n. 10 %, muut kulut (mm. sis. vuokrat) n. 5 %. Käyttötalouden kustannukset työasemaa kohti ovat noin 650,- /v. Yksikkö hankkii ja omistaa verkkolaitteet, työasemat, tulostimet, puhelinlaitteet, palvelimet ja lisenssit (ei operatiivisten järjestelmien lisenssejä eikä toimisto-ohjelmia). Yksikkö laskuttaa osastoja työasema- ja puhelinmäärän mukaan. Konneveden kunnan tietotekniikan käyttötalousarvio on ollut , ,- /v. Käyttötalousarviossa ei ole laiteuusintoja, vaan laitteet katetaan investointimäärärahoilla. Käyttötalouden kustannukset työasemaa kohti ovat noin 925,- /v. Henkilöstö Laukaan ICT yksikössä työskentelee 6,2 vakinaista henkilöä (tietojärjestelmäpäällikkö, 3 järjestelmäasiantuntijaa, 2 ICT-tukihenkilöä ja osa-aikainen kouluttaja (0,2 htv)). Konnevedellä toimii yksi vakinainen henkilö atksuunnittelijan nimikkeellä. Infrastruktuuri Kuntien tietoverkot on jaettu virtuaalisiin paikallisverkkoihin (VLAN), joita ovat Laukaassa oppilas, hallinto, sote ja kiinteistö ja Konnevedellä oppilas, hallinto ja TK. Laukaan kunnan verkko: Laukaan kunnan verkko kattaa yli 60 toimipaikkaa. Kirkonkylän ulkopuolella sijaitsevat toimipaikat on yhdistetty Elisan yritysverkkoliittymillä, joiden nopeudet vaihtelevat konemäärän mukaan 0,5 10 Mbps. Taajama-alueilla kirkonkylällä, Lievestuoreella ja Leppävedellä kiinteistöjen verkot on yhdistetty omilla valokuitu- ja dsl-verkoilla ja jatkoyhteydet on tarvittaessa ostettu Elisalta. Internet-yhteyden nopeus on 100/100 Mbit/s. Sairaanhoitopiiriin on 100 Mbit yhteys. Työasemat saavat IP-osoitteet kunnanviraston DHCP-palvelimilta. Jokaisessa VLANissa on vähintään yksi AD:n kirjautumispalvelin, johon on myös integroitu dns-palvelut. Palomuurina toimii Checkpoint. Lähes kaikissa toimipaikoissa on sisäverkot on saatavissa langattomasti. Näihin toimipaikkoihin kunta tarjoaa kuntalaisille myös avoimen WLANin. Verkko on toteutettu kontrolleripohjaisesti HP:n ratkaisulla. Salattuihin sisäverkkoihin autentikoidutaan Microsoftin Network Policy Serverin kautta AD:n oikeuksia hyväksi käyttäen. Verkkolaitteina käytämme pääsääntöisesti HP:n Procurve -kytkimiä (2524, 2510 ja 5406). Verkon hallinta on toteutettu omin voimin. 5

6 Konneveden kunnan verkko: Kirkonkylän ulkopuolella sijaitsevat toimipaikat on yhdistetty Soneran ADSL liittymillä, joiden nopeudet vaihtelevat konemäärän mukaan 2 8 Mbps. Taajama-alueilla kiinteistöt on yhdistetty omalla valokuitu- ja sdsl-verkoilla. Internet-yhteys 50/50 Mbit/s. Sairaanhoitopiiriin on 100 Mbit yhteys. Työasemat saavat IP-osoitteet kunnanviraston DHCP-palvelimilta. Jokaisessa VLANissa on vähintään yksi AD:n kirjautumispalvelin, johon on myös integroitu dns-palvelut. Palomuurina toimii kunnan oma Watchguard XTM510, alueverkon palomuurit ovat Äänekoskella. Lähes kaikissa toimipaikoissa on sisäverkot on saatavissa langattomasti. Verkot on toteutettu kontrolleripohjaisesti Meru tukiasemilla tai D-linkin tukiasemilla. Verkkolaittena käytämme pääsääntöisesti HP:n Procurve -kytkimiä (2524 ja 2626). Verkon hallinta on toteutettu omin voimin. Työasemat ja tulostinlaitteet Molemmissa kunnissa käytetään pääasiassa HP:n työasemia ja tulostimia, Konnevedellä käytetään myös Brotherin tulostimia. Laukaan kunnan kopiokoneet ovat Canonin laitteita, Konnevedellä Konica Minoltan. Verkkotulostimet on jaettu pääasiassa AD:ssä sijaitsevien tulostuspalvelinten kautta. Laukaan kunta Laukaan kunnassa työasemien määrä on noin 850 konetta ja keski-ikä on noin 5 vuotta. Työasemista noin 150 kpl on kannettavia. Kaikki työasemat ovat liitetty samaan domainiin. Laukaan kunta on liittynyt Kuntahankinnat Oy:n IT-laitteet hankintasopimukseen, joka kattaa työasemat, näytöt, tulostimet ja näihin liittyvät palvelut. Toimittajana sopimuksessa on Businessforum Oy. Työasemaohjelmistot: Virustorjunta: Toimisto-ohjelmisto: Sähköposti: Roskaposti / haittaohjelmasuodatus: F-Secure hallinnossa MS Office 2007 std, oppilaitospuolella MS Office 2010 Pro Plus MS Exchange 2010 sp1 / Outlook Web App MS Forefront Konneveden kunta Konnevedellä on noin 200 työasemaa (ml. TK) joiden keski-ikä on noin 3 vuotta, jotka on oppilaskoneita lukuun ottamatta liitetty samaan domainiin. Työasemaohjelmistot: Virustorjunta: Toimisto-ohjelma: Sähköposti: Roskaposti / haittaohjelmasuodatus: F-Secure MS Office 2010 pro MS Exchange 2010 sp1 / Outlook Watchguard spam control Palvelimet Laukaa: Laukaassa on 34 palvelinta, joista 24 on virtualisoitu VMwareen. VMware-klusterissa on yhteensä 6 prosessoria ja n. 300 GB muistia. VMwareen on asennettu MS Server 2008 R2 Datacenter palvelinohjelmistot. Fyysisesti palvelimet ovat kahta koulujen palvelinta lukuun ottamatta sijoitettu Kuntalaan palvelinhuoneeseen, jossa on 6

7 kahdennetut UPS-suojaukset ja jäähdytykset. Palvelintilassa on myös lämmönnousun ilmaisimet, josta lähtee hälytykset teksitiviestinä. Konnevesi: Konnevedellä on noin 10 palvelinta, jotka ovat kaikki fyysisiä palvelimia. Konneveden palvelimista 7 on sijoitettu kunnantalon palvelintilaan. Kolme palvelinta on kouluilla. Kunnantalon palvelintilan virransyöttö on varmistettu UPS-laitteella, tilassa on myös jäähdytys. Järjestelmät Toiminto Laukaa Konnevesi Asianhallinta Dynasty for SQL Ei käytössä Maankäyttö KuntaNet / Mapinfo KuntaNet / Mapinfo Taloushallinto ProEconomica ProEconomica Henkilöstöhallinto Pegasos Pegasos Sosiaalitoimi Sosiaali-Effica ProConsona Vanhuspalvelut Terveys-Effica (SHP) Terveys-Effica (SHP) Oppilastieto Primus (Wilma, Kurre) Primus (Wilma, Kurre) Kirjastotoimi ATP Origo (siirtymä Axiell Auroraan tulossa 2012) Axiell Aurora Vesilaitos Vesikanta Vesikanta Ympäristöterveys Tervekuu Kiinteistötieto Haahtela Kulunvalvonta Esmikko Kameravalvonta IndigoVision (myös useampia muita) Kiinteistövalvonta Pyramid Vesilaitoksen valvonta MiSO Slatek Julkaisujärjestelmä AtMentor ei julkaisujärjestelmää / Linux ICT-helpdesk SysAid Luottamushenkilöiden Dynasty for SQL Ei käytössä verkkopalvelu Sopimuksenhallinta Dynasty for SQL Sopimukset Laukaan kunnan ICT-yksikköä koskevat sopimukset on lueteltu liitteessä Sopimukset. Puhelimet Molemmat kunnat ovat luopuneet lankapuhelimista ja siirtyneet matkapuhelintekniikkaan. Konneveden operaattori on TeliaSonera ja Laukaan Elisa. Molemmilla kunnilla on operaattorinsa toimittama langaton vaihde, jonka käytöstä vastaa keskushallinnot. 7

8 Viestintä Laukaan kunnan viestinnän periaatteet Laukaan viesti Laukaa on elinvoimainen uuden ajan maaseutukunta Jyväskylän seudulla. Laukaalaiset perustavat tulevaisuutensa viihtyisään ja turvalliseen asumiseen, hyviin palveluihin sekä korkeaan osaamiseen. Tämä viesti on kiteytynyt laajapohjaisen, luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön välisen yhteistyön tuloksena. Avoimuus kahteen suuntaan Kunta on suuri tiedon tuottaja. Tätä tietoa on jaettava avoimesti ja tasapuolisesti niin asukkaille, yrittäjille kuin muillekin ryhmille. Laukaan kunta kuuntelee asiakkaita ja kehittämisehdotuksia ja vie niitä mahdollisuuksien mukaan eteenpäin. Julkisuuslaki Asioiden julkisuus kunnissa on julkisuuslaissa määritelty varsin yksiselitteisesti: viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei toisin säädetä. Tämän lain henkeen kuuluu kunnan toiminnan avoimuus, valmistelun julkisuus sekä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhteisten asioiden hoidossa. Laukaan kunta hoitaa viestintäänsä lakien mukaisesti. Esityslistat ja pöytäkirjat tai muut oleelliset tiedot toimitetaan viipymättä asianosaisille ja tiedotusvälineille. Sähköistä julkaisukanavaa on viime vuosina yhä korostettu kunnan tiedottamisessa. Toimintaa määrittelevät mm. seuraavat lait: 1. kuntalaki 2. laki viranomaisten julkisuudesta 3. asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 4. henkilötietolaki Sisäinen viestintä Sisäisellä viestinnällä tuetaan myönteistä työilmapiiriä ja avointa keskustelua. Työhön perehdyttäminen katsotaan olennaiseksi osaksi sisäistä viestintää. Kunnan kehittämiseen osallistumista tuetaan ja kehittämisideoita kuunnellaan. Sisäisestä viestinnästä vastaavat kunnan johto ja yksiköiden esimiehet. Sisäisen viestinnän välineitä voivat olla mm. palaverit ja muut sisäiset kokoukset sekä sähköiset välineet, joista esimerkiksi intranetin roolia ollaan korostamassa. Ulkoinen viestintä Ulospäin näkyvä viestintä on laajempaa kuin usein kuvitellaankaan. Arkisimmillaan se muodostuu esimerkiksi postituksista, jotka osaltaan muokkaavat tehokkaasti kuntakuvaa niin kunnan rajojen sisäpuolella kuin muuallakin päin Suomea tai maailmaa. Päivittäisillä toimillamme viestimme asenteistamme asiakasta kohtaan. Samalla tulemme kertoneeksi omista työmme arvostuksista. Ulkoisessa viestinnässä on kysymys imagosta ja kuntakuvasta, jota koko henkilöstö on mukana luomassa. Välineitä 1. esitteet ja muut painotuotteet 8

9 2. kuntaikkuna-tietopaketti 3. uuden kuntalaisen tervetulotoivotus ja tietopaketti (yhteistyö vireillä paikallislehden ja Peurungan kanssa internet 5. intranet 6. sosiaalinen media 7. mediatiedottaminen Kriisiviestintä Kriisitilanteessa tiedontarve korostuu. Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa tiedottamista hoitaa sama henkilöstö kuin normaaliaikana. Laukaan kunnan viestintäohjeen mukaan kunnan virallinen tiedottaja on hallintojohtaja. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa vss-organisaatio valmiussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Kriisiviestinnän tärkein tehtävä on suuremman vaaran torjuminen ja korvaavista palveluista tiedottaminen. Kriisiviestintää on kunnassa viimeksi harjoiteltu vuoden 2011 alueellisessa maanpuolustusharjoituksessa kunnan vssorganisaatiolla, ja toteutettu Lievestuoreen vesikatkon aikana tammikuussa Kunnan kriisiviestintää on 2011 tehostettu mm. johtokeskuksen parannuksilla ja Virve-laitteiston hankinnalla. Valtuusto, hallitus, viranhaltijat Viestinnän suurista linjauksista vastaa kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus johtaa ja valvoo viestintää ja päättää kunnassa noudatettavista viestinnän periaatteista. Käytännön viestinnästä vastaa kunnanjohtaja, ja kunnan tiedotusvastaavana toimii hallintojohtaja. Hallintokunnat tiedottavat itsenäisesti toimialojen omista asioista. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa aina kunnanjohtaja. Kunnan viestintäohje Kunnan viestintäohje on 2000-luvun alkupuolelta ja kaipaa päivitystä. Se on kuitenkin hyvä tukiranka ja antaa selkeitä ohjeita viestinnän toteuttamiseksi. Yllä mainittujen asioiden lisäksi siinä otetaan kantaa mm. 1. kokouksista tiedottamiseen 2. tiedotteiden laatimiseen 3. tiedotustilaisuuksiin 4. haastateltavana olemiseen 5. yleisönosastokirjoituksiin 6. henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitykseen 7. sanattomaan viestintään 8. esiintymiseen 9. etikettiin kunnan tilaisuuksissa 10. kunnan edustajana muualla toimimiseen 11. asiakaspalveluun 9

10 Kuntaliitoksen toteutuessa tapahtuvat muutokset ja tarvittavat lisäselvitykset Tietotekniikka Yleistä Mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen uusi kunta tukeutuu nykyisen Laukaan kunnan järjestelmiin. Koska siirtymäaika on kohtuullisen lyhyt (n. 7 kk), tulee tehdä päätös missä vaiheessa mm. järjestelmien yhdistämisien toimenpiteet aloitetaan, heti valtuustojen yhdistymispäätösten jälkeen vai vasta ministeriön päätöksen jälkeen syksyllä. Samoin tulee päättää milloin yhdistettyjen järjestelmien tulee olla käytettävissä. Joidenkin järjestelmien tulee olla käytössä jo ennen vuodenvaihteessa tapahtuvaa yhdistymistä (mm. asianhallinta yhdistymishallituksen osalta, talousarvion laadintajärjestelmä). Kiireisen aikataulun vuoksi tulee heti valtuustojen mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen laatia konkreettinen ja realistinen aikataulu tehtäville toimenpiteille. Mahdollisen kuntaliitoksen aiheuttama tietojärjestelmien yhdistäminen vaatii resursseja. Näistä resursseista tinkiminen suurentaa ja pidentää järjestelmämuutoksista todennäköisesti aiheutuvaa palvelutason laskua. Ihannetilanteessa palvelutaso ei laske ollenkaan ja on yhdistämisen jälkeen jopa korkeampi kuin ennen yhdistämistä, mutta tähän tilanteeseen pääsy on vaikeaa. Yhdistäminen vaatii suurta järjestelmien avainhenkilöiden työpanosta, jolloin normaalitöiden suorittamiseen on kiinnitettävä huomiota esim. sijaisjärjestelyjen kautta, jolloin palvelutaso laskee rutiininomaisen työskentelyn puuttuessa. Tavoitteeksi tietojärjestelmien yhdistämisessä voidaan asettaa se, että palvelutaso ei laske siirtymäkaudella muuta kuin suunnitelmallisesti ja väliaikaisesti. Talous Kuntien yhteenlasketut ICT-käyttötalousarviot ovat noin ,-. Suoraan lasketut käyttötalouden kustannukset työasemaa kohti olisivat noin 715,- /v. Konneveden tietotekniikan sopimukset irtisanotaan ja niiden kohteet otetaan mukaan Laukaan kunnan vastaaviin sopimuksiin. Koska mahdollisen uuden kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä nousee yli saattaa joissakin sopimuksissa, jotka perustuvat kunnan asukasmäärään, tulla korotuksia, mutta mitään merkittävää ei ole näköpiirissä. Kuntaliitostilanteessa on ICT-toimintojen osalta talousarviossa varauduttava mm. toimisto-ohjelmiston päivitykseen Laukaan osalta sekä roskaposti- ja haittaohjelmasuodattimen vaihtoon Konneveden osalta. Henkilöstö Konneveden kunnan atk-suunnittelija siirtyy Laukaan kunnan palvelukseen, jolloin Laukaan kunnan ICThenkilöstön määrä kasvaa yhdellä htv, ollen yhteensä 7,2 htv. Atk-suunnittelijan nimike muutetaan järjestelmäasiantuntijaksi. Infrastruktuuri Kummankin kunnan verkot ovat rakennettu loogisesti samalla tavalla, joten suuriin muutoksiin ei ole tarvetta kummallakaan osapuolella. Kuitenkin, mikäli järjestelmiä jää päällekkäin käyttöön, monimutkaistuu verkon suunnittelu, jolloin voidaan joutua käyttämään ulkopuolista konsultointia, joka on budjetoitava. Konneveden operaattorina on TeliaSonera ja Laukaassa Elisa. Konneveden osalta on selvitettävä TeliaSoneran sopimusten irtisanominen ja liittymien siirto Elisalle. Elisalta on selvitettävä liittymien siirtoaikataulu. Sdslyhteyksiä ei irtisanota. Järjestelmien yhteiskäyttövaiheen aikana on todennäköisesti oltava molempien operaattoreiden liittymät. Tästä aiheutuu kustannuksia siirtymävaiheen ajan. 10

11 Konneveden ja Laukaan välinen tietoliikenne järjestetään ostamalla yhteys operaattorilta. Oman kuidun rakennuskustannus on noin ,- ja ylläpitokustannukset arviolta noin ,- /kk, nopeus jopa 1000 Mb/s. Operaattorilta ostetun 100 Mb/s yhteyden kustannus on noin 500,- / kk tämän hetken hintatason mukaan. Infrastruktuurien yhdistämisestä on mahdollisessa kuntaliitostapauksessa tehtävä yhdistämissuunnitelma, jossa on otettava kantaa seuraaviin asioihin: operaattorisopimukset, tiedostot, käyttäjät, tulostimet, toimipaikat ja niiden yhdistäminen samaan verkkoon. Työasemaohjelmistoissa on eroja Laukaan ja Konneveden välillä. Laukaan tulisi päivittää toimisto-ohjelmisto samalle tasolle kuin Konnevedellä on, eli MS Office 2010 pro:hon, kustannus noin 100,- euroa / työasema. Infrastruktuurimuutosten osalta budjetointi- ja toteutusvastuu on ICT-yksiköllä. Työasemat ja tulostuslaitteet Kummassakin kunnassa käytetään saman toimittajan laitteita. Työasemat ja tulostimet määritellään Laukaan verkkoon. Konneveden verkossa on 15 terveyskeskuksen työasemaa. Terveyskeskus kuuluu Keski-Suoen Seututerveyskeskukseen, joten ko. työasemien hallinnointi tulee selvittää. Laukaassa Seututerveyskeskuksen työasemia hallinnoi ja ylläpitää Medikes liikelaitos. Työasemien ja tulostuslaitteiden osalta budjetointi- ja toteutusvastuu on ICT-yksiköllä. Palvelimet Selvitetään Konneveden palvelinten mahdollinen jatkokäyttö mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa. Pääsääntöisesti tullaan käyttämään Laukaan kunnan nykyisiä palvelimia. Järjestelmät Uudessa kunnassa tukeudutaan pääsääntöisesti Laukaan järjestelmiin. Järjestelmien tietojen siirto on suunniteltava yhteistyössä järjestelmien toimittajien kanssa. Mikäli siirto-ohjelmia ei ole saatavilla tai sellaisen teettäminen tulisi taloudellisesti kannattamattomaksi, on järjestelmän omistajien mietittävä muita vaihtoehtoja: tietojen siirto käsin, jätetään vanhat tiedot vain katseluun johonkin muotoon (jätetään vanha ohjelma valikoidusti käyttöön tai muodostetaan tiedoista listaus esim. PDF-A muotoon). Konnevesi ja Laukaa käyttävät pääsääntöisesti samoja järjestelmiä, joten ohjelmien koulutukseen tuskin tarvitaan kovin paljon resursseja. Poikkeuksen tähän tekee sosiaalitoimen ja asianhallinnan ohjelmistot. Laukaassa on käytössä Tiedon SosiaaliEffica ja Konnevedellä Logican ProConsona. Näiden kohdalla olisi suositeltavaa syöttää Konneveden asiakkuudet SosiaaliEfficaan käsityönä. Täksi ajaksi on järjestettävä siirtotyötä tekevien henkilöiden työasemista yhteys Äänekoskella sijaitsevaan Konneveden sosiaalitoimen palvelimeen ja samalla Laukaan kunnan SosiaaliEfficaan. Samoin siirtotyöhön on varattava riittävät resurssit. Konnevedellä ei ole käytössä asianhallintasovellusta. Tältä osin on mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa koulutettava Konneveden henkilöstöä järjestelmän käyttöön. Koulutuksesta vastaa järjestelmän omistaja. Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa on järjestelmien yhdistämisistä tehtävä tarkat suunnitelmat. Järjestelmien yhdistämissuunnitelmissa on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat: mitä historiatietoja tarvitsee säilyttää ja missä ja missä muodossa niitä fyysisesti säilytetään, säilytetäänkö esim. ohjelmat ja tietokannat jossain, esim, virtuaalipalvelimella? mitä tietoja on siirrettävä Laukaan järjestelmiin aktiivikäyttöön, voidaanko siirto suorittaa ohjelmallisesti vai onko se tehtävä manuaalisesti huomioon ottaen kustannukset. mitä tietoja tulee arkistoida ja kuinka pitkäksi aikaa yhdistämiseen tarvittavat resurssit (henkilötyö ja ostokustannukset) 11

12 Selvitystyö on tehtävä järjestelmän omistajan, järjestelmätoimittajan ja ICT-yksikön yhteistyössä. Selvitystyön yhteydessä on otettava huomioon myös mm. perusrekistereiden (mm. väestörekisteri, kiinteistörekisteri) yhdistäminen. Päävastuu selvitystyön toteutuksesta on järjestelmien omistajilla. Järjestelmämuutosten osalta budjetointi- ja toteutusvastuu on järjestelmien omistajilla, ICT-yksikkö antaa teknistä konsultaatiota. Puhepalvelut ja puhelimet Konneveden liittymät irtisanotaan ja siirretään Laukaan kunnan liittymiksi Laukaan kunnan sopimukseen. Puhepalveluiden budjetointi- ja toteutusvastuu on keskushallinnolla. Puhelinlaitteiden budjetointivastuu ja liittymien hallintavastuu on ICT-yksiköllä. Tämän hetken muutosprojekteja Laukaa Talous Laukaan kunnan ICT-yksikkö on suunnitellut laskutusperusteiden muuttamista paremmin aiheuttamisperustetta vastaavaksi. Mikäli johto hyväksyy suunnitelman, se otetaan vuoden 2013 talousarvion suunnittelun perustaksi. Kopiokoneet Laukaan kunta suunnittelee kopiokoneiden osalta liittymistä Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan monitoimilaitteiden hankintasopimukseen, jossa toimittajana on Konica Minolta. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Intra Laukaan kunta suunnittelee ottavansa intran alustaksi Microsoftin Sharepoint ratkaisun. Työ on suunniteltu aloitettavaksi kesälomien jälkeen. Infrastruktuuri Laukaan on suunnitellut kilpailuttavansa toimipaikkojen välisen tietoverkon. Asiassa on edetty hitaasti seuraten mitä Laajakaista 2015 projekti tuo mukanaan. Palvelimet Suunnitelmissa on VMware palvelinten maantieteellinen hajauttaminen vikasietoisuuden parantamiseksi. Työasemat 12

13 Aloitettu System Center Configuration Managerin käyttöönotto, oppilaitoksille otettu käyttöön EES-lisensointimalli, joka sisältää Core Cal -käyttöoikeuden (eli Server, Exhange, EndPoint, Sharepoint, Lync ja System Center & Configuration Manager -käyttöoikeudet), Windows Upgrade (Windows 7 Enterprise) ja Office Pro Plus - käyttöoikeudet. EES on vuokramalli, jossa lisenssimäärä määräytyy palkatun henkilömäärän mukaan. Lisenssi mahdollistaa aina uusimpien sovellusversioiden käyttämiseen. Hallintoon on tarkoitus ottaa vastaava EAS-vuokramalli käyttöön keväällä Aloitettu siirtymä Microsoft Forefront Endpoint Protectioniin, joka korvaa F-Securen työasematuotteet. AV-laitteet Laukaan kunta on liittynyt Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan AV-laitteet ja palvelut hankintasopimukseen, jossa toimittajana on Officeday-Lyreco Oy. Järjestelmät Kirjastojärjestelmä on muuttumassa Axiell Auroraan. Tutkitaan mahdollisuuksia saada hoidettua järjestelmien autentikointi AD:n kautta. Tällä hetkellä AD-autentikointi toimii Dynastyn, sähköpostin ja SysAidin osalta. 13

14 Vastaukset ohjausryhmän tehtävänantoon Kuntien toimintaedellytysten kehitys Molemmilla kunnilla on lähes samat toiminnot tietotekniikassa kuten kaikilla muillakin Suomen kunnilla. Laukaassa ja Konnevedellä on lisäksi pääasiassa samat järjestelmät ja samanlainen infrastruktuuri, joita yhdessä kehittämällä voidaan välttyä ainakin näiden kuntien osalta pyörän uudelleen keksimiseltä. Laukaan kunnassa panostetaan tällä hetkellä varsin voimakkaasti sähköisten kuntalaispalvelujen suunnitteluun ja ratkaisuvaihtoehtojen kartoitukseen. Tarkoituksena on lisätä sähköisiä palveluja kuntalaisten suuntaan. Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa samat palvelut ovat saatavilla tietenkin koko uuden kunnan alueella. Kuntaliitostilanteessa Laukaan kunta tuo Konnevedelle ainakin suuremman organisaation edut mm. henkilöstön jatkuvuuden osalta. Oman osansa asioihin tuo valtion Laajakaista 2015 hanke, joka Konneveden osalta päätyi Kuuskaista Osk:n valintaan ja Laukaassa TeliaSonera Oyj:een kohdistuneeseen valintaan. Kunnanhallitukset eivät ole vielä tehneet päätöksiä asian suhteen. Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa lähtökohtana pidetään sitä, että nykyisen Konneveden ICT-toimintoihin liittyvät sopimukset lopetetaan tai siirretään Laukaan kunnalle ja/tai ne liitetään Laukaan kunnan sopimuksiin. Kuntien talouden kehitys ja arvio yhdistymisen taloudellisista vaikutuksista Kuntien ICT-toimintojen yhteenlasketut käyttötalousarviot ovat noin ,- euroa, josta Laukaan osuus on noin ,- ja Konneveden noin ,-. Talousarviot sisältävät saatujen tietojen mukaan lähes samat asiat. Jaettuna työasemaa kohti Laukaan kustannukset ovat noin 660,- / ta / v ja Konnevedellä noin 925,- / ta / v. Mikäli kuntaliitoksella päästäisiin Konneveden osalta Laukaan kustannustasoon, olisi yhteenlaskettu käyttötalousarvio noin , ,- euroa. Tällöin saavutettaisiin noin ,- euron (yli 7 %) säästö vuosittain yhteenlasketuista talousarvioista. Arvio on realistinen. Työasemaohjelmien osalta kustannuksia tulee Laukaan hallinnon siirtymisestä MS Office 2010 pro:n käyttäjäksi ja lisensointimallin muutoksesta EAS-malliin, arvio lisäkustannuksesta on noin ,-. Siirtymävaiheessa tulee kustannuksia myös järjestelmien yhteensovittamisesta. Koska kustannukset kohdistuvat järjestelmien omistajille ja riippuvat mm. omasta ja toimittajien työmääristä, niitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Järjestelmäkohtaista kustannusta voidaan kuitenkin karkeasti arvioida järjestelmien hankintavaiheen kustannuksista, joiden perusteella ne voivat olla 5.000, ,- euroon / järjestelmä. Palvelu- ja henkilöstötarpeiden ennakointi Henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin ei ole ICT-toimintojen osalta tarvetta. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ICT-yksikön osalta kuntien yhdistymisellä ei ole näköpiirissä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutukset hallinnollisiin ja muihin aluejakoihin Laukaan kunnassa ICT-toiminnot kuuluvat taloushallinnon ja Konnevedellä keskushallinnon alaisuuteen. Mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen ICT-toiminnot sijoittuvat taloushallinnon alaisuuteen. 14

15 Vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn Hyvät ja toimivat sähköiset palvelut parantavat kunnan kilpailukykyä varsinkin nuoremman väestön osalta. Nuorempi väestö (15 40 vuotiaat) käyttävät luontevasti verkon kautta saatavia palveluja joita he voivat käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Kunnille tärkeät reunaehdot neuvottelutilanteessa ICT-toimintojen osalta kunnilla ei ole reunaehtoja. Visio uudesta kunnasta Uudessa kunnassa on hyvät ja mahdollisimman monipuoliset sähköiset palvelut kuntalaisille. Järjestelmiä hankittaessa kiinnitetään erityistä huomiota järjestelmän tarjoamiin sähköisiin palveluihin. Kunnan sisäinen tietotekniikan hyödyntäminen on kustannustehokasta ja mahdollisimman käyttäjäystävällistä. Toimipisteiden välinen tietoliikenne on toimivaa ja riittävän nopeaa. 15

16 Liite: Laukaan kunnan ICT-sopimukset Laukaan kunta Taloushallinto / ICT-yksikkö Kuvaus Kumppani Sopimuspvm Voimassa Irtisanomisaika Huom. DreamScreen ohjelmistosopimus Puhepalvelusopimus (puitesopimus) Dream Broker Oy Irtisanottu Elisa Oyj kk ( ) jonka jälkeen toistaiseksi Toimittaja 9 kk Ostaja 6 kk Omat säännökset mm. kuntaliitostilanteessa Puitesopimuksen päättyminen ei vaikuta toimitussopimusten voimassaoloon Puhepalvelusopimus (toimitussopimus) Verkkojulkaisu (www ja intra) Tietoverkko (Lähiverkkojen F-Secure AV Corporate Suite virustorjunta F-Secure MSG roskapostisuodin IT-laitteet ja palvelut MS lisenssit (MS Select) HALL MS lisenssit EDU (MS School Agreement) Elisa Oyj kk ( ) jonka jälkeen toistaiseksi Toimittaja 9 kk Ostaja 6 kk AtMentor Oy Toistaiseksi 3 kk (30.9. mennessä) Elisa Oyj Toistaiseksi 3 kk (30.4. mennessä) Määräaikainen F-Secure Oyj Määräaikainen Tultaneen kilpailuttamaan uudelleen 2012 F-Secure Oyj Määräaikainen Loppunut yhdistämispalvelu) AV-laitteet ja palvelut KL- Kuntahankinnat (toimittaja Officeday- Lyreco) KL- Kuntahankinnat (toimittaja Businessforum Oy) MS Ireland Operations Ltd (toimittaja InSight Inc) KL- Kuntahankinnat (toimittaja Atea) Määräaikainen Määräaikainen Sopimuskauden jälkeen liitytään KLkuntahankintojen vastaavaan sopimukseen Määräaikainen 16

17 Sähköinen tunnistuminen (VETUMA / TUPAS) Matkapuhelimien hankinta Kopiokoneiden palvelusopimuksia Valtiokonttori Sampo-Pankki Osuuspankki Nordea Handelsbanken Midare Oy (va) (pysyvä) Toistaiseksi , jonka jälkeen toistaiseksi Canon Oy Useita 3 vuotta asennuspäivästä, jonka jälkeen vuoden kerrallaan 2-johdinyhteyksiä Sonera Oyj Useita Toistaiseksi Seuraavan laskutuskauden loppuun (laskutuskausi 1 kk) Palomuurin ylläpitosopimus Toimistotarvikkeet (keskushallinto) Atea Oy (WMdata X-Way Oy) KL- Kuntahankinnat (toimittaja Officeday- Lyreco) kk jonka jälkeen toistaiseksi 6 kk 6 kk Edellisen vuoden puolella (laskutus vuosi etukäteen) Määräaikainen Ohjelmistolisenssit Useita Erillinen kirjanpito lisensseistä 17

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Kuntahankintojen ICTsopimukset. kilpailutukset. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Kuntahankintojen ICTsopimukset. kilpailutukset. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankintojen ICTsopimukset ja tulevat kilpailutukset Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Vuoden 2014 kohokohdat ICT:ssä Yksittäiset asiakkaat Sitoumukset Väestöpeitto jo lähes

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 314 Asianro 7127/00.01.00/2013 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteuttamistapa Kehittämisjohtaja Heikki

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 7/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 7/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 Kaupunginkanslian Microsoft Enterprise Agreement -sopimuksen mukaisten lisenssien hankinta HEL 2015-000807 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. kansliapäällikkö

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 30.01.2017 Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Työryhmän tehtävät Työryhmän toimikausi 17.11.2016-31.5.2017 Työryhmän tehtävänä on selvittää julkisen hallinnon tiedonhallinnan

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta 8.10.2014 ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta Aija Tuimala FCG Konsultointi 14.10.2014 Page 1 14.10.2014 Page 2 Selvitys Etelä-Karjalan kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari Kuntien

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät

SosKes - MediKes. Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko. Terveydenhuollon Atk-päivät SosKes - MediKes Keskisuomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008, Lahti Projektipäällikkö Pirkko Uuttu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 315 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteutamistapa Kehittämisjohtaja Heikki Helve

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa

Vakka-Suomen sosiaalitoimien valmiussuunnittelun käynnistäminen. Valmiussuunnitelman päivitys aloitetaan sosiaalijaoston työkokouksessa Sosiaalijaosto 6 27.08.2009 Sosiaalijaosto 34 28.10.2009 Sosiaalijaosto 57 18.12.2009 Sosiaalijaosto 6 29.01.2010 Sosiaalijaosto 30 06.05.2010 Sosiaalijaosto 43 16.06.2010 Sosiaalijaosto 60 11.08.2010

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö

ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö ICT-ympäristön yleiskuvaus: toimintaympäristö Hyvinkää ICT-henkilöstö: 13 Henkilöstö: 2933 ICT-kulut: 5,3 M ICT kulut/asukas: 116 Mäntsälä ICT-henkilöstö: 10 Henkilöstö: 1345 ICT-kulut: 2,5 M ICT kulut/asukas:

Lisätiedot

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna

Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Valtioneuvoston yhteinen Hankeikkuna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tapaaminen 11.5 2016 Päivi Nurminen, VNK Esityksen agenda: Taustaa: Miksi uusi hanketietopalvelu? Tavoitteet Mikä tulee muuttumaan?

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Elisa teema-aamu 08.02.2005

Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa teema-aamu 08.02.2005 Elisa työministeriön tietoliikennepalveluiden kokonaistoimittaja Petri Heino senior account manager Elisa Oyj Visio 2010 Suomi on osaamiseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Aiheet Tunnusluvut ja tietohallinnon organisointi Toiminnan kehittäminen ja haasteet Avoin data, avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus

Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Kuntarakenneuudistuksen tavoitteet ja tilannekatsaus Seutufoorumi 8.10.213 Aija Tuimala Johtaja FCG Konsultointi 8.10.2013 Page 1 8.10.2013 Page 2 Tavoitteena vahvat peruskunnat Paras -hankkeen alusta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. viestintästrategia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän viestintästrategia 2 (6) Sisällys 1 Viestinnän lähtökohdat ja tehtävät... 3 2 Viestinnän visio... 3 3 Viestinnän missio... 3 4 Viestinnän toimintaperiaatteet... 3 5 Viestinnässä

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot

riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot riippumatonta ja puolueetonta IT auditointia haastavien IT-ympäristöjen konsultointia erityistoimeksiannot Seuraavan tunnin aiheita Mikä on Office 365? Vaihtoehdot hankinnalle? Käyttökokemukset Mitä pitää

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009.

Esityslistan liitteenä on Oulun kaupunginhallituksen päätös 15.12.2009. Yhtymähallitus 64 21.04.2010 Yhtymähallitus 110 28.06.2010 Puhelinkilpailutus/Puhelinvaihde YhtHall 64 21.4.2010 Valmistelijat kuntayhtymän johtaja Kirsti Ylitalo (puh. 040-7400 978) ja hankintapäällikkö

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot