LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Ohjausryhmän tehtävämäärittely... 4 Nykytilan kuvaus... 5 Tietotekniikka... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 5 Infrastruktuuri... 5 Työasemat ja tulostinlaitteet... 6 Palvelimet... 6 Järjestelmät... 7 Sopimukset... 7 Puhelimet... 7 Viestintä... 8 Laukaan kunnan viestinnän periaatteet... 8 Laukaan viesti... 8 Avoimuus kahteen suuntaan... 8 Julkisuuslaki... 8 Sisäinen viestintä... 8 Ulkoinen viestintä... 8 Välineitä... 8 Kriisiviestintä... 9 Valtuusto, hallitus, viranhaltijat... 9 Kunnan viestintäohje... 9 Kuntaliitoksen toteutuessa tapahtuvat muutokset ja tarvittavat lisäselvitykset Tietotekniikka Yleistä Talous Henkilöstö Infrastruktuuri Työasemat ja tulostuslaitteet Palvelimet Järjestelmät Puhepalvelut ja puhelimet Tämän hetken muutosprojekteja Laukaa Talous Kopiokoneet Intra Infrastruktuuri Palvelimet Työasemat AV-laitteet Järjestelmät Vastaukset ohjausryhmän tehtävänantoon Kuntien toimintaedellytysten kehitys Kuntien talouden kehitys ja arvio yhdistymisen taloudellisista vaikutuksista Palvelu- ja henkilöstötarpeiden ennakointi Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset hallinnollisiin ja muihin aluejakoihin Vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn Kunnille tärkeät reunaehdot neuvottelutilanteessa Visio uudesta kunnasta Liite: Laukaan kunnan ICT-sopimukset

3 Johdanto Laukaan ja Konneveden kunnanvaltuustot tekivät päätöksen kuntaliitos- ja kuntayhteistyöselvityksen käynnistämisestä. Työhön nimettiin laaja ohjausryhmä. Ohjausryhmä nimesi yhdeksän työryhmää eri toimialueilta valmistelemaan selvitystä. (Tivi-ryhmä) selvitti omalta osaltaan ohjausryhmän antamia tehtäviä. Tivi-ryhmän vastuuhenkilönä toimi talousjohtaja Erkki Nurminen Laukaasta. Työryhmän muut jäsenet olivat Jaakko Kiiskilä ja Jarmo Pasanen Laukaasta ja Jouko Hyppönen ja Mika Väkeväinen Konnevedeltä. Tivi-ryhmä kokoontui 4 kertaa. Lähes kaikki palvelutuotanto kunnissa sivuaa ainakin jossain prosessin vaiheessa tietotekniikkaa. Tästä syystä tietotekniikan tulee olla sujuvaa ja turvallista. ICT-yksikön perustehtävänä molemmissa kunnissa on mahdollistaa tietotekniikasta riippuvien kuntaorganisaatioiden tuottamien ulkoisten ja sisäisten palvelujen laadukas ja kustannustehokas tuottaminen. Käytännössä perustehtävä koostuu käyttäjätuesta, uusien palvelujen käyttöönoton suunnittelusta ja toteutuksesta palvelun tuottajayksikön toimeksiannosta, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta ja asennuksesta, koulutuksesta, infrastruktuurin (tietoliikenneverkon) ylläpidosta ja rakentamisesta, tietoteknisestä asiantuntija-avusta sekä tietoturvasta huolehtimisesta. Laukaan kunnan ICT-yksikkö on osa kanslian alaista taloushallintoa. Kanslian päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Taloushallintoa johtaa talousjohtaja. ICT-yksikössä on 6 työntekijää: tietojärjestelmäpäällikkö, 3 järjestelmäasiantuntijaa ja 2 ICT-tukihenkilöä. Lisäksi on kouluttaja (0,2 htv), joka hoitaa sisäiset työkaluohjelmien (toimisto-ohjelmat, sähköposti, verkkojulkaisut) koulutukset. Konneveden kunnan ATK-tuki on osa keskushallintoa. Keskushallinnon päällikkönä toimii kunnansihteeri. ATKtuessa on 1 työntekijä: atk-suunnittelija. Lisäksi yläkoululla ATK-tuen apuna toimii koulun kanslisti. Laukaan kunta tuottaa tietotekniikkapalvelut lähes kokonaan omana palveluna, toimipaikkojen yhdistäminen ostetaan operaattorilta. Konneveden kunta ostaa myös toimipaikkojen yhdistävät verkot operaattorilta sekä tekee yhteistyötä Äänekosken kanssa ainakin taloushallinnon ja sosiaalitoimen tietotekniikkapalvelujen osalta. Kummallakaan kunnalla ei ole kokoaikaista viestinnän johtajaa. Laukaan kunnan viestintää hoitaa hallintojohtaja. Jokainen osasto hoitaa osaltaan omaa tiedotustaan. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa kunnanjohtaja. 3

4 Ohjausryhmän tehtävämäärittely Ohjausryhmä asetti työryhmien tehtäväksi käsitellä seuraavia asioita: 1. Kuntien toimintaedellytysten kehitys 2. Kuntien talouden kehitys ja arvio yhdistymisen taloudellisista vaikutuksista 3. Palvelu- ja henkilöstötarpeen ennakointi 4. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 5. Vaikutukset hallinnollisiin ja muihin aluejakoihin 6. Vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn 7. Kunnille tärkeät reunaehdot neuvottelutilanteessa 8. Visio uudesta kunnasta Näihin seikkoihin työryhmä vastaa raportissa perustelujen jälkeen 4

5 Nykytilan kuvaus Tietotekniikka Talous Laukaan kunnan ICT-yksikön käyttötalousarvio on ollut , ,- /v. Käyttötalousarviossa ei ole laiteuusintoja, vaan laitteet katetaan investointimäärärahoilla. Käyttötalousarvio jakaantuu seuraavasti: henkilöstökulut n. 45 %, palvelujen ostot n. 40 %, tavaraostot n. 10 %, muut kulut (mm. sis. vuokrat) n. 5 %. Käyttötalouden kustannukset työasemaa kohti ovat noin 650,- /v. Yksikkö hankkii ja omistaa verkkolaitteet, työasemat, tulostimet, puhelinlaitteet, palvelimet ja lisenssit (ei operatiivisten järjestelmien lisenssejä eikä toimisto-ohjelmia). Yksikkö laskuttaa osastoja työasema- ja puhelinmäärän mukaan. Konneveden kunnan tietotekniikan käyttötalousarvio on ollut , ,- /v. Käyttötalousarviossa ei ole laiteuusintoja, vaan laitteet katetaan investointimäärärahoilla. Käyttötalouden kustannukset työasemaa kohti ovat noin 925,- /v. Henkilöstö Laukaan ICT yksikössä työskentelee 6,2 vakinaista henkilöä (tietojärjestelmäpäällikkö, 3 järjestelmäasiantuntijaa, 2 ICT-tukihenkilöä ja osa-aikainen kouluttaja (0,2 htv)). Konnevedellä toimii yksi vakinainen henkilö atksuunnittelijan nimikkeellä. Infrastruktuuri Kuntien tietoverkot on jaettu virtuaalisiin paikallisverkkoihin (VLAN), joita ovat Laukaassa oppilas, hallinto, sote ja kiinteistö ja Konnevedellä oppilas, hallinto ja TK. Laukaan kunnan verkko: Laukaan kunnan verkko kattaa yli 60 toimipaikkaa. Kirkonkylän ulkopuolella sijaitsevat toimipaikat on yhdistetty Elisan yritysverkkoliittymillä, joiden nopeudet vaihtelevat konemäärän mukaan 0,5 10 Mbps. Taajama-alueilla kirkonkylällä, Lievestuoreella ja Leppävedellä kiinteistöjen verkot on yhdistetty omilla valokuitu- ja dsl-verkoilla ja jatkoyhteydet on tarvittaessa ostettu Elisalta. Internet-yhteyden nopeus on 100/100 Mbit/s. Sairaanhoitopiiriin on 100 Mbit yhteys. Työasemat saavat IP-osoitteet kunnanviraston DHCP-palvelimilta. Jokaisessa VLANissa on vähintään yksi AD:n kirjautumispalvelin, johon on myös integroitu dns-palvelut. Palomuurina toimii Checkpoint. Lähes kaikissa toimipaikoissa on sisäverkot on saatavissa langattomasti. Näihin toimipaikkoihin kunta tarjoaa kuntalaisille myös avoimen WLANin. Verkko on toteutettu kontrolleripohjaisesti HP:n ratkaisulla. Salattuihin sisäverkkoihin autentikoidutaan Microsoftin Network Policy Serverin kautta AD:n oikeuksia hyväksi käyttäen. Verkkolaitteina käytämme pääsääntöisesti HP:n Procurve -kytkimiä (2524, 2510 ja 5406). Verkon hallinta on toteutettu omin voimin. 5

6 Konneveden kunnan verkko: Kirkonkylän ulkopuolella sijaitsevat toimipaikat on yhdistetty Soneran ADSL liittymillä, joiden nopeudet vaihtelevat konemäärän mukaan 2 8 Mbps. Taajama-alueilla kiinteistöt on yhdistetty omalla valokuitu- ja sdsl-verkoilla. Internet-yhteys 50/50 Mbit/s. Sairaanhoitopiiriin on 100 Mbit yhteys. Työasemat saavat IP-osoitteet kunnanviraston DHCP-palvelimilta. Jokaisessa VLANissa on vähintään yksi AD:n kirjautumispalvelin, johon on myös integroitu dns-palvelut. Palomuurina toimii kunnan oma Watchguard XTM510, alueverkon palomuurit ovat Äänekoskella. Lähes kaikissa toimipaikoissa on sisäverkot on saatavissa langattomasti. Verkot on toteutettu kontrolleripohjaisesti Meru tukiasemilla tai D-linkin tukiasemilla. Verkkolaittena käytämme pääsääntöisesti HP:n Procurve -kytkimiä (2524 ja 2626). Verkon hallinta on toteutettu omin voimin. Työasemat ja tulostinlaitteet Molemmissa kunnissa käytetään pääasiassa HP:n työasemia ja tulostimia, Konnevedellä käytetään myös Brotherin tulostimia. Laukaan kunnan kopiokoneet ovat Canonin laitteita, Konnevedellä Konica Minoltan. Verkkotulostimet on jaettu pääasiassa AD:ssä sijaitsevien tulostuspalvelinten kautta. Laukaan kunta Laukaan kunnassa työasemien määrä on noin 850 konetta ja keski-ikä on noin 5 vuotta. Työasemista noin 150 kpl on kannettavia. Kaikki työasemat ovat liitetty samaan domainiin. Laukaan kunta on liittynyt Kuntahankinnat Oy:n IT-laitteet hankintasopimukseen, joka kattaa työasemat, näytöt, tulostimet ja näihin liittyvät palvelut. Toimittajana sopimuksessa on Businessforum Oy. Työasemaohjelmistot: Virustorjunta: Toimisto-ohjelmisto: Sähköposti: Roskaposti / haittaohjelmasuodatus: F-Secure hallinnossa MS Office 2007 std, oppilaitospuolella MS Office 2010 Pro Plus MS Exchange 2010 sp1 / Outlook Web App MS Forefront Konneveden kunta Konnevedellä on noin 200 työasemaa (ml. TK) joiden keski-ikä on noin 3 vuotta, jotka on oppilaskoneita lukuun ottamatta liitetty samaan domainiin. Työasemaohjelmistot: Virustorjunta: Toimisto-ohjelma: Sähköposti: Roskaposti / haittaohjelmasuodatus: F-Secure MS Office 2010 pro MS Exchange 2010 sp1 / Outlook Watchguard spam control Palvelimet Laukaa: Laukaassa on 34 palvelinta, joista 24 on virtualisoitu VMwareen. VMware-klusterissa on yhteensä 6 prosessoria ja n. 300 GB muistia. VMwareen on asennettu MS Server 2008 R2 Datacenter palvelinohjelmistot. Fyysisesti palvelimet ovat kahta koulujen palvelinta lukuun ottamatta sijoitettu Kuntalaan palvelinhuoneeseen, jossa on 6

7 kahdennetut UPS-suojaukset ja jäähdytykset. Palvelintilassa on myös lämmönnousun ilmaisimet, josta lähtee hälytykset teksitiviestinä. Konnevesi: Konnevedellä on noin 10 palvelinta, jotka ovat kaikki fyysisiä palvelimia. Konneveden palvelimista 7 on sijoitettu kunnantalon palvelintilaan. Kolme palvelinta on kouluilla. Kunnantalon palvelintilan virransyöttö on varmistettu UPS-laitteella, tilassa on myös jäähdytys. Järjestelmät Toiminto Laukaa Konnevesi Asianhallinta Dynasty for SQL Ei käytössä Maankäyttö KuntaNet / Mapinfo KuntaNet / Mapinfo Taloushallinto ProEconomica ProEconomica Henkilöstöhallinto Pegasos Pegasos Sosiaalitoimi Sosiaali-Effica ProConsona Vanhuspalvelut Terveys-Effica (SHP) Terveys-Effica (SHP) Oppilastieto Primus (Wilma, Kurre) Primus (Wilma, Kurre) Kirjastotoimi ATP Origo (siirtymä Axiell Auroraan tulossa 2012) Axiell Aurora Vesilaitos Vesikanta Vesikanta Ympäristöterveys Tervekuu Kiinteistötieto Haahtela Kulunvalvonta Esmikko Kameravalvonta IndigoVision (myös useampia muita) Kiinteistövalvonta Pyramid Vesilaitoksen valvonta MiSO Slatek Julkaisujärjestelmä AtMentor ei julkaisujärjestelmää / Linux ICT-helpdesk SysAid Luottamushenkilöiden Dynasty for SQL Ei käytössä verkkopalvelu Sopimuksenhallinta Dynasty for SQL Sopimukset Laukaan kunnan ICT-yksikköä koskevat sopimukset on lueteltu liitteessä Sopimukset. Puhelimet Molemmat kunnat ovat luopuneet lankapuhelimista ja siirtyneet matkapuhelintekniikkaan. Konneveden operaattori on TeliaSonera ja Laukaan Elisa. Molemmilla kunnilla on operaattorinsa toimittama langaton vaihde, jonka käytöstä vastaa keskushallinnot. 7

8 Viestintä Laukaan kunnan viestinnän periaatteet Laukaan viesti Laukaa on elinvoimainen uuden ajan maaseutukunta Jyväskylän seudulla. Laukaalaiset perustavat tulevaisuutensa viihtyisään ja turvalliseen asumiseen, hyviin palveluihin sekä korkeaan osaamiseen. Tämä viesti on kiteytynyt laajapohjaisen, luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön välisen yhteistyön tuloksena. Avoimuus kahteen suuntaan Kunta on suuri tiedon tuottaja. Tätä tietoa on jaettava avoimesti ja tasapuolisesti niin asukkaille, yrittäjille kuin muillekin ryhmille. Laukaan kunta kuuntelee asiakkaita ja kehittämisehdotuksia ja vie niitä mahdollisuuksien mukaan eteenpäin. Julkisuuslaki Asioiden julkisuus kunnissa on julkisuuslaissa määritelty varsin yksiselitteisesti: viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei toisin säädetä. Tämän lain henkeen kuuluu kunnan toiminnan avoimuus, valmistelun julkisuus sekä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhteisten asioiden hoidossa. Laukaan kunta hoitaa viestintäänsä lakien mukaisesti. Esityslistat ja pöytäkirjat tai muut oleelliset tiedot toimitetaan viipymättä asianosaisille ja tiedotusvälineille. Sähköistä julkaisukanavaa on viime vuosina yhä korostettu kunnan tiedottamisessa. Toimintaa määrittelevät mm. seuraavat lait: 1. kuntalaki 2. laki viranomaisten julkisuudesta 3. asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 4. henkilötietolaki Sisäinen viestintä Sisäisellä viestinnällä tuetaan myönteistä työilmapiiriä ja avointa keskustelua. Työhön perehdyttäminen katsotaan olennaiseksi osaksi sisäistä viestintää. Kunnan kehittämiseen osallistumista tuetaan ja kehittämisideoita kuunnellaan. Sisäisestä viestinnästä vastaavat kunnan johto ja yksiköiden esimiehet. Sisäisen viestinnän välineitä voivat olla mm. palaverit ja muut sisäiset kokoukset sekä sähköiset välineet, joista esimerkiksi intranetin roolia ollaan korostamassa. Ulkoinen viestintä Ulospäin näkyvä viestintä on laajempaa kuin usein kuvitellaankaan. Arkisimmillaan se muodostuu esimerkiksi postituksista, jotka osaltaan muokkaavat tehokkaasti kuntakuvaa niin kunnan rajojen sisäpuolella kuin muuallakin päin Suomea tai maailmaa. Päivittäisillä toimillamme viestimme asenteistamme asiakasta kohtaan. Samalla tulemme kertoneeksi omista työmme arvostuksista. Ulkoisessa viestinnässä on kysymys imagosta ja kuntakuvasta, jota koko henkilöstö on mukana luomassa. Välineitä 1. esitteet ja muut painotuotteet 8

9 2. kuntaikkuna-tietopaketti 3. uuden kuntalaisen tervetulotoivotus ja tietopaketti (yhteistyö vireillä paikallislehden ja Peurungan kanssa internet 5. intranet 6. sosiaalinen media 7. mediatiedottaminen Kriisiviestintä Kriisitilanteessa tiedontarve korostuu. Erityistilanteissa ja poikkeusoloissa tiedottamista hoitaa sama henkilöstö kuin normaaliaikana. Laukaan kunnan viestintäohjeen mukaan kunnan virallinen tiedottaja on hallintojohtaja. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa vss-organisaatio valmiussuunnitelman edellyttämällä tavalla. Kriisiviestinnän tärkein tehtävä on suuremman vaaran torjuminen ja korvaavista palveluista tiedottaminen. Kriisiviestintää on kunnassa viimeksi harjoiteltu vuoden 2011 alueellisessa maanpuolustusharjoituksessa kunnan vssorganisaatiolla, ja toteutettu Lievestuoreen vesikatkon aikana tammikuussa Kunnan kriisiviestintää on 2011 tehostettu mm. johtokeskuksen parannuksilla ja Virve-laitteiston hankinnalla. Valtuusto, hallitus, viranhaltijat Viestinnän suurista linjauksista vastaa kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus johtaa ja valvoo viestintää ja päättää kunnassa noudatettavista viestinnän periaatteista. Käytännön viestinnästä vastaa kunnanjohtaja, ja kunnan tiedotusvastaavana toimii hallintojohtaja. Hallintokunnat tiedottavat itsenäisesti toimialojen omista asioista. Poikkeusolojen viestinnästä vastaa aina kunnanjohtaja. Kunnan viestintäohje Kunnan viestintäohje on 2000-luvun alkupuolelta ja kaipaa päivitystä. Se on kuitenkin hyvä tukiranka ja antaa selkeitä ohjeita viestinnän toteuttamiseksi. Yllä mainittujen asioiden lisäksi siinä otetaan kantaa mm. 1. kokouksista tiedottamiseen 2. tiedotteiden laatimiseen 3. tiedotustilaisuuksiin 4. haastateltavana olemiseen 5. yleisönosastokirjoituksiin 6. henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitykseen 7. sanattomaan viestintään 8. esiintymiseen 9. etikettiin kunnan tilaisuuksissa 10. kunnan edustajana muualla toimimiseen 11. asiakaspalveluun 9

10 Kuntaliitoksen toteutuessa tapahtuvat muutokset ja tarvittavat lisäselvitykset Tietotekniikka Yleistä Mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen uusi kunta tukeutuu nykyisen Laukaan kunnan järjestelmiin. Koska siirtymäaika on kohtuullisen lyhyt (n. 7 kk), tulee tehdä päätös missä vaiheessa mm. järjestelmien yhdistämisien toimenpiteet aloitetaan, heti valtuustojen yhdistymispäätösten jälkeen vai vasta ministeriön päätöksen jälkeen syksyllä. Samoin tulee päättää milloin yhdistettyjen järjestelmien tulee olla käytettävissä. Joidenkin järjestelmien tulee olla käytössä jo ennen vuodenvaihteessa tapahtuvaa yhdistymistä (mm. asianhallinta yhdistymishallituksen osalta, talousarvion laadintajärjestelmä). Kiireisen aikataulun vuoksi tulee heti valtuustojen mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen laatia konkreettinen ja realistinen aikataulu tehtäville toimenpiteille. Mahdollisen kuntaliitoksen aiheuttama tietojärjestelmien yhdistäminen vaatii resursseja. Näistä resursseista tinkiminen suurentaa ja pidentää järjestelmämuutoksista todennäköisesti aiheutuvaa palvelutason laskua. Ihannetilanteessa palvelutaso ei laske ollenkaan ja on yhdistämisen jälkeen jopa korkeampi kuin ennen yhdistämistä, mutta tähän tilanteeseen pääsy on vaikeaa. Yhdistäminen vaatii suurta järjestelmien avainhenkilöiden työpanosta, jolloin normaalitöiden suorittamiseen on kiinnitettävä huomiota esim. sijaisjärjestelyjen kautta, jolloin palvelutaso laskee rutiininomaisen työskentelyn puuttuessa. Tavoitteeksi tietojärjestelmien yhdistämisessä voidaan asettaa se, että palvelutaso ei laske siirtymäkaudella muuta kuin suunnitelmallisesti ja väliaikaisesti. Talous Kuntien yhteenlasketut ICT-käyttötalousarviot ovat noin ,-. Suoraan lasketut käyttötalouden kustannukset työasemaa kohti olisivat noin 715,- /v. Konneveden tietotekniikan sopimukset irtisanotaan ja niiden kohteet otetaan mukaan Laukaan kunnan vastaaviin sopimuksiin. Koska mahdollisen uuden kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä nousee yli saattaa joissakin sopimuksissa, jotka perustuvat kunnan asukasmäärään, tulla korotuksia, mutta mitään merkittävää ei ole näköpiirissä. Kuntaliitostilanteessa on ICT-toimintojen osalta talousarviossa varauduttava mm. toimisto-ohjelmiston päivitykseen Laukaan osalta sekä roskaposti- ja haittaohjelmasuodattimen vaihtoon Konneveden osalta. Henkilöstö Konneveden kunnan atk-suunnittelija siirtyy Laukaan kunnan palvelukseen, jolloin Laukaan kunnan ICThenkilöstön määrä kasvaa yhdellä htv, ollen yhteensä 7,2 htv. Atk-suunnittelijan nimike muutetaan järjestelmäasiantuntijaksi. Infrastruktuuri Kummankin kunnan verkot ovat rakennettu loogisesti samalla tavalla, joten suuriin muutoksiin ei ole tarvetta kummallakaan osapuolella. Kuitenkin, mikäli järjestelmiä jää päällekkäin käyttöön, monimutkaistuu verkon suunnittelu, jolloin voidaan joutua käyttämään ulkopuolista konsultointia, joka on budjetoitava. Konneveden operaattorina on TeliaSonera ja Laukaassa Elisa. Konneveden osalta on selvitettävä TeliaSoneran sopimusten irtisanominen ja liittymien siirto Elisalle. Elisalta on selvitettävä liittymien siirtoaikataulu. Sdslyhteyksiä ei irtisanota. Järjestelmien yhteiskäyttövaiheen aikana on todennäköisesti oltava molempien operaattoreiden liittymät. Tästä aiheutuu kustannuksia siirtymävaiheen ajan. 10

11 Konneveden ja Laukaan välinen tietoliikenne järjestetään ostamalla yhteys operaattorilta. Oman kuidun rakennuskustannus on noin ,- ja ylläpitokustannukset arviolta noin ,- /kk, nopeus jopa 1000 Mb/s. Operaattorilta ostetun 100 Mb/s yhteyden kustannus on noin 500,- / kk tämän hetken hintatason mukaan. Infrastruktuurien yhdistämisestä on mahdollisessa kuntaliitostapauksessa tehtävä yhdistämissuunnitelma, jossa on otettava kantaa seuraaviin asioihin: operaattorisopimukset, tiedostot, käyttäjät, tulostimet, toimipaikat ja niiden yhdistäminen samaan verkkoon. Työasemaohjelmistoissa on eroja Laukaan ja Konneveden välillä. Laukaan tulisi päivittää toimisto-ohjelmisto samalle tasolle kuin Konnevedellä on, eli MS Office 2010 pro:hon, kustannus noin 100,- euroa / työasema. Infrastruktuurimuutosten osalta budjetointi- ja toteutusvastuu on ICT-yksiköllä. Työasemat ja tulostuslaitteet Kummassakin kunnassa käytetään saman toimittajan laitteita. Työasemat ja tulostimet määritellään Laukaan verkkoon. Konneveden verkossa on 15 terveyskeskuksen työasemaa. Terveyskeskus kuuluu Keski-Suoen Seututerveyskeskukseen, joten ko. työasemien hallinnointi tulee selvittää. Laukaassa Seututerveyskeskuksen työasemia hallinnoi ja ylläpitää Medikes liikelaitos. Työasemien ja tulostuslaitteiden osalta budjetointi- ja toteutusvastuu on ICT-yksiköllä. Palvelimet Selvitetään Konneveden palvelinten mahdollinen jatkokäyttö mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa. Pääsääntöisesti tullaan käyttämään Laukaan kunnan nykyisiä palvelimia. Järjestelmät Uudessa kunnassa tukeudutaan pääsääntöisesti Laukaan järjestelmiin. Järjestelmien tietojen siirto on suunniteltava yhteistyössä järjestelmien toimittajien kanssa. Mikäli siirto-ohjelmia ei ole saatavilla tai sellaisen teettäminen tulisi taloudellisesti kannattamattomaksi, on järjestelmän omistajien mietittävä muita vaihtoehtoja: tietojen siirto käsin, jätetään vanhat tiedot vain katseluun johonkin muotoon (jätetään vanha ohjelma valikoidusti käyttöön tai muodostetaan tiedoista listaus esim. PDF-A muotoon). Konnevesi ja Laukaa käyttävät pääsääntöisesti samoja järjestelmiä, joten ohjelmien koulutukseen tuskin tarvitaan kovin paljon resursseja. Poikkeuksen tähän tekee sosiaalitoimen ja asianhallinnan ohjelmistot. Laukaassa on käytössä Tiedon SosiaaliEffica ja Konnevedellä Logican ProConsona. Näiden kohdalla olisi suositeltavaa syöttää Konneveden asiakkuudet SosiaaliEfficaan käsityönä. Täksi ajaksi on järjestettävä siirtotyötä tekevien henkilöiden työasemista yhteys Äänekoskella sijaitsevaan Konneveden sosiaalitoimen palvelimeen ja samalla Laukaan kunnan SosiaaliEfficaan. Samoin siirtotyöhön on varattava riittävät resurssit. Konnevedellä ei ole käytössä asianhallintasovellusta. Tältä osin on mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa koulutettava Konneveden henkilöstöä järjestelmän käyttöön. Koulutuksesta vastaa järjestelmän omistaja. Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa on järjestelmien yhdistämisistä tehtävä tarkat suunnitelmat. Järjestelmien yhdistämissuunnitelmissa on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat: mitä historiatietoja tarvitsee säilyttää ja missä ja missä muodossa niitä fyysisesti säilytetään, säilytetäänkö esim. ohjelmat ja tietokannat jossain, esim, virtuaalipalvelimella? mitä tietoja on siirrettävä Laukaan järjestelmiin aktiivikäyttöön, voidaanko siirto suorittaa ohjelmallisesti vai onko se tehtävä manuaalisesti huomioon ottaen kustannukset. mitä tietoja tulee arkistoida ja kuinka pitkäksi aikaa yhdistämiseen tarvittavat resurssit (henkilötyö ja ostokustannukset) 11

12 Selvitystyö on tehtävä järjestelmän omistajan, järjestelmätoimittajan ja ICT-yksikön yhteistyössä. Selvitystyön yhteydessä on otettava huomioon myös mm. perusrekistereiden (mm. väestörekisteri, kiinteistörekisteri) yhdistäminen. Päävastuu selvitystyön toteutuksesta on järjestelmien omistajilla. Järjestelmämuutosten osalta budjetointi- ja toteutusvastuu on järjestelmien omistajilla, ICT-yksikkö antaa teknistä konsultaatiota. Puhepalvelut ja puhelimet Konneveden liittymät irtisanotaan ja siirretään Laukaan kunnan liittymiksi Laukaan kunnan sopimukseen. Puhepalveluiden budjetointi- ja toteutusvastuu on keskushallinnolla. Puhelinlaitteiden budjetointivastuu ja liittymien hallintavastuu on ICT-yksiköllä. Tämän hetken muutosprojekteja Laukaa Talous Laukaan kunnan ICT-yksikkö on suunnitellut laskutusperusteiden muuttamista paremmin aiheuttamisperustetta vastaavaksi. Mikäli johto hyväksyy suunnitelman, se otetaan vuoden 2013 talousarvion suunnittelun perustaksi. Kopiokoneet Laukaan kunta suunnittelee kopiokoneiden osalta liittymistä Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan monitoimilaitteiden hankintasopimukseen, jossa toimittajana on Konica Minolta. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Intra Laukaan kunta suunnittelee ottavansa intran alustaksi Microsoftin Sharepoint ratkaisun. Työ on suunniteltu aloitettavaksi kesälomien jälkeen. Infrastruktuuri Laukaan on suunnitellut kilpailuttavansa toimipaikkojen välisen tietoverkon. Asiassa on edetty hitaasti seuraten mitä Laajakaista 2015 projekti tuo mukanaan. Palvelimet Suunnitelmissa on VMware palvelinten maantieteellinen hajauttaminen vikasietoisuuden parantamiseksi. Työasemat 12

13 Aloitettu System Center Configuration Managerin käyttöönotto, oppilaitoksille otettu käyttöön EES-lisensointimalli, joka sisältää Core Cal -käyttöoikeuden (eli Server, Exhange, EndPoint, Sharepoint, Lync ja System Center & Configuration Manager -käyttöoikeudet), Windows Upgrade (Windows 7 Enterprise) ja Office Pro Plus - käyttöoikeudet. EES on vuokramalli, jossa lisenssimäärä määräytyy palkatun henkilömäärän mukaan. Lisenssi mahdollistaa aina uusimpien sovellusversioiden käyttämiseen. Hallintoon on tarkoitus ottaa vastaava EAS-vuokramalli käyttöön keväällä Aloitettu siirtymä Microsoft Forefront Endpoint Protectioniin, joka korvaa F-Securen työasematuotteet. AV-laitteet Laukaan kunta on liittynyt Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan AV-laitteet ja palvelut hankintasopimukseen, jossa toimittajana on Officeday-Lyreco Oy. Järjestelmät Kirjastojärjestelmä on muuttumassa Axiell Auroraan. Tutkitaan mahdollisuuksia saada hoidettua järjestelmien autentikointi AD:n kautta. Tällä hetkellä AD-autentikointi toimii Dynastyn, sähköpostin ja SysAidin osalta. 13

14 Vastaukset ohjausryhmän tehtävänantoon Kuntien toimintaedellytysten kehitys Molemmilla kunnilla on lähes samat toiminnot tietotekniikassa kuten kaikilla muillakin Suomen kunnilla. Laukaassa ja Konnevedellä on lisäksi pääasiassa samat järjestelmät ja samanlainen infrastruktuuri, joita yhdessä kehittämällä voidaan välttyä ainakin näiden kuntien osalta pyörän uudelleen keksimiseltä. Laukaan kunnassa panostetaan tällä hetkellä varsin voimakkaasti sähköisten kuntalaispalvelujen suunnitteluun ja ratkaisuvaihtoehtojen kartoitukseen. Tarkoituksena on lisätä sähköisiä palveluja kuntalaisten suuntaan. Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa samat palvelut ovat saatavilla tietenkin koko uuden kunnan alueella. Kuntaliitostilanteessa Laukaan kunta tuo Konnevedelle ainakin suuremman organisaation edut mm. henkilöstön jatkuvuuden osalta. Oman osansa asioihin tuo valtion Laajakaista 2015 hanke, joka Konneveden osalta päätyi Kuuskaista Osk:n valintaan ja Laukaassa TeliaSonera Oyj:een kohdistuneeseen valintaan. Kunnanhallitukset eivät ole vielä tehneet päätöksiä asian suhteen. Mahdollisessa kuntaliitostilanteessa lähtökohtana pidetään sitä, että nykyisen Konneveden ICT-toimintoihin liittyvät sopimukset lopetetaan tai siirretään Laukaan kunnalle ja/tai ne liitetään Laukaan kunnan sopimuksiin. Kuntien talouden kehitys ja arvio yhdistymisen taloudellisista vaikutuksista Kuntien ICT-toimintojen yhteenlasketut käyttötalousarviot ovat noin ,- euroa, josta Laukaan osuus on noin ,- ja Konneveden noin ,-. Talousarviot sisältävät saatujen tietojen mukaan lähes samat asiat. Jaettuna työasemaa kohti Laukaan kustannukset ovat noin 660,- / ta / v ja Konnevedellä noin 925,- / ta / v. Mikäli kuntaliitoksella päästäisiin Konneveden osalta Laukaan kustannustasoon, olisi yhteenlaskettu käyttötalousarvio noin , ,- euroa. Tällöin saavutettaisiin noin ,- euron (yli 7 %) säästö vuosittain yhteenlasketuista talousarvioista. Arvio on realistinen. Työasemaohjelmien osalta kustannuksia tulee Laukaan hallinnon siirtymisestä MS Office 2010 pro:n käyttäjäksi ja lisensointimallin muutoksesta EAS-malliin, arvio lisäkustannuksesta on noin ,-. Siirtymävaiheessa tulee kustannuksia myös järjestelmien yhteensovittamisesta. Koska kustannukset kohdistuvat järjestelmien omistajille ja riippuvat mm. omasta ja toimittajien työmääristä, niitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Järjestelmäkohtaista kustannusta voidaan kuitenkin karkeasti arvioida järjestelmien hankintavaiheen kustannuksista, joiden perusteella ne voivat olla 5.000, ,- euroon / järjestelmä. Palvelu- ja henkilöstötarpeiden ennakointi Henkilöstön kokonaismäärän muutoksiin ei ole ICT-toimintojen osalta tarvetta. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ICT-yksikön osalta kuntien yhdistymisellä ei ole näköpiirissä vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Vaikutukset hallinnollisiin ja muihin aluejakoihin Laukaan kunnassa ICT-toiminnot kuuluvat taloushallinnon ja Konnevedellä keskushallinnon alaisuuteen. Mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen ICT-toiminnot sijoittuvat taloushallinnon alaisuuteen. 14

15 Vaikutukset alueelliseen kilpailukykyyn Hyvät ja toimivat sähköiset palvelut parantavat kunnan kilpailukykyä varsinkin nuoremman väestön osalta. Nuorempi väestö (15 40 vuotiaat) käyttävät luontevasti verkon kautta saatavia palveluja joita he voivat käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Kunnille tärkeät reunaehdot neuvottelutilanteessa ICT-toimintojen osalta kunnilla ei ole reunaehtoja. Visio uudesta kunnasta Uudessa kunnassa on hyvät ja mahdollisimman monipuoliset sähköiset palvelut kuntalaisille. Järjestelmiä hankittaessa kiinnitetään erityistä huomiota järjestelmän tarjoamiin sähköisiin palveluihin. Kunnan sisäinen tietotekniikan hyödyntäminen on kustannustehokasta ja mahdollisimman käyttäjäystävällistä. Toimipisteiden välinen tietoliikenne on toimivaa ja riittävän nopeaa. 15

16 Liite: Laukaan kunnan ICT-sopimukset Laukaan kunta Taloushallinto / ICT-yksikkö Kuvaus Kumppani Sopimuspvm Voimassa Irtisanomisaika Huom. DreamScreen ohjelmistosopimus Puhepalvelusopimus (puitesopimus) Dream Broker Oy Irtisanottu Elisa Oyj kk ( ) jonka jälkeen toistaiseksi Toimittaja 9 kk Ostaja 6 kk Omat säännökset mm. kuntaliitostilanteessa Puitesopimuksen päättyminen ei vaikuta toimitussopimusten voimassaoloon Puhepalvelusopimus (toimitussopimus) Verkkojulkaisu (www ja intra) Tietoverkko (Lähiverkkojen F-Secure AV Corporate Suite virustorjunta F-Secure MSG roskapostisuodin IT-laitteet ja palvelut MS lisenssit (MS Select) HALL MS lisenssit EDU (MS School Agreement) Elisa Oyj kk ( ) jonka jälkeen toistaiseksi Toimittaja 9 kk Ostaja 6 kk AtMentor Oy Toistaiseksi 3 kk (30.9. mennessä) Elisa Oyj Toistaiseksi 3 kk (30.4. mennessä) Määräaikainen F-Secure Oyj Määräaikainen Tultaneen kilpailuttamaan uudelleen 2012 F-Secure Oyj Määräaikainen Loppunut yhdistämispalvelu) AV-laitteet ja palvelut KL- Kuntahankinnat (toimittaja Officeday- Lyreco) KL- Kuntahankinnat (toimittaja Businessforum Oy) MS Ireland Operations Ltd (toimittaja InSight Inc) KL- Kuntahankinnat (toimittaja Atea) Määräaikainen Määräaikainen Sopimuskauden jälkeen liitytään KLkuntahankintojen vastaavaan sopimukseen Määräaikainen 16

17 Sähköinen tunnistuminen (VETUMA / TUPAS) Matkapuhelimien hankinta Kopiokoneiden palvelusopimuksia Valtiokonttori Sampo-Pankki Osuuspankki Nordea Handelsbanken Midare Oy (va) (pysyvä) Toistaiseksi , jonka jälkeen toistaiseksi Canon Oy Useita 3 vuotta asennuspäivästä, jonka jälkeen vuoden kerrallaan 2-johdinyhteyksiä Sonera Oyj Useita Toistaiseksi Seuraavan laskutuskauden loppuun (laskutuskausi 1 kk) Palomuurin ylläpitosopimus Toimistotarvikkeet (keskushallinto) Atea Oy (WMdata X-Way Oy) KL- Kuntahankinnat (toimittaja Officeday- Lyreco) kk jonka jälkeen toistaiseksi 6 kk 6 kk Edellisen vuoden puolella (laskutus vuosi etukäteen) Määräaikainen Ohjelmistolisenssit Useita Erillinen kirjanpito lisensseistä 17

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

Porilainen tapa toimia

Porilainen tapa toimia Porilainen tapa toimia Asukkaita 83 292 (31.12.2012) 11. suurin Pinta-ala 820km 2 107. suurin Päivähoidossa lapsia: 3061 Peruskoulun oppilaita: 7082 Lukio tutkintoon opiskelevia: 1504 Opettajia: 702 (+22

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET:

VIESTINTÄMME PERUSPERIAATTEET: VIESTINTÄOHJE VIESTINTÄ Viestintä on strateginen työväline ja keskeinen osa kunnan toimintaa. Se on demokratian ja palvelun edellytys. Oikea-aikainen viestintä varmistaa asioiden hyvän valmistelun ja päätöksenteon.

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Kuntahankintojen ICTsopimukset. kilpailutukset. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Kuntahankintojen ICTsopimukset. kilpailutukset. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankintojen ICTsopimukset ja tulevat kilpailutukset Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Vuoden 2014 kohokohdat ICT:ssä Yksittäiset asiakkaat Sitoumukset Väestöpeitto jo lähes

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Tietohallinnon kehittäminen pienen kunnan näkökulmasta, Pori 6.5.2010. Kankaanpään kaupunki / tietohallinto

Tietohallinnon kehittäminen pienen kunnan näkökulmasta, Pori 6.5.2010. Kankaanpään kaupunki / tietohallinto Tietohallinnon kehittäminen pienen kunnan näkökulmasta, Pori 6.5.2010 Tietohallintopäällikkö, DI +358 44 5772274 jukka.ehto@kankaanpaa.fi Kuntien lukumäärät asukasluvun mukaan Kankaanpään kaupungin ylläpidossa:

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/11 27.01.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/11 27.01.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (5) 27 Microsoft EA (Enterprise Agreement) ja SA (School Agreement) sopimukset päätti, että sosiaali- ja terveysvirasto liittyy hankintakeskuksen 30.10.2014 52 tekemään

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä Tietohallinto Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 2006 Tietohallintopää äällikkö Raimo Kuikka Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuollon atk-päivät, Mikkeli, 29.-30.5.2006 ESSHP-alueen toimintaympärist

Lisätiedot

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA

YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA TAIVALKOSKEN KUNTA YLEISET OHJEET KUNNAN TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA Hyväksytty kunnanhallituksessa 1.6.1998 213 Voimaantulo 1.7.1998 1 Soveltamisala Näitä tiedotusohjeita sovelletaan tiedotettaessa Taivalkosken

Lisätiedot

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi 27.3.2017 Johanna Tulander-Välkki www.omahäme.fi Valtakunnallisen ict-palvelukeskuksen palvelutarjooma ennen 2019 Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 1.9.2015 Versio 1.1 REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postintaival 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT

HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT HANKINTASOPIMUS 2015, KAAVOITUSPALVELUT 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOPIJAOSAPUOLET Tällä sopimuksella sovitaan niistä kaavoituspalveluhankkeista vuodelle 2015, joiden toteutuksesta Rantasalmen kunta tilaajana

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS. Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Sosiaali- ja terveyspalvelut Info 14.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni?

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2008 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Tarjotaan mahdollisimman paljon palvelua kasvokkain ja ollaan näkyvässä roolissa

Lisätiedot

TVT-opettajien info 14.11.2013

TVT-opettajien info 14.11.2013 Sivistys ja kulttuuripalvelut TVT-opettajien info 14.11.2013 Jarmo Laitinen ja Jaakko Järvenpää SISÄLTÖ SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN ICT:N ORGANISOINTUMINEN SEUTU WLAN SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 MALLI KUNNAN JA MIKKELIN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Mikkelin kaupunki ja sopivat Kirjastolain (KL nro 904/1998) 3 :n 2. momentin mukaisesta seudullisesta yhteistoiminnasta

Lisätiedot

VALTUUTETTU SAMUEL KARLSSONIN ALOITE KOSKIEN UUDENLAISTA AJATTELUA UUDEN KUNNAN IKT-RATKAISUIHIN

VALTUUTETTU SAMUEL KARLSSONIN ALOITE KOSKIEN UUDENLAISTA AJATTELUA UUDEN KUNNAN IKT-RATKAISUIHIN Kaupunginhallitus 178 29.05.2007 Kaupunginhallitus 108 22.04.2008 VALTUUTETTU SAMUEL KARLSSONIN ALOITE KOSKIEN UUDENLAISTA AJATTELUA UUDEN KUNNAN IKT-RATKAISUIHIN 406/01/015/2007 KVALT 54 / 21.5.2007 Päätös:

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

Tietoturva Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Taustaa: Taustaa: Taustaa Periaatteita Fyysinen tietoturva Palomuurit

Tietoturva Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Taustaa: Taustaa: Taustaa Periaatteita Fyysinen tietoturva Palomuurit Tietoturva Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella Petri Kutvonen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 25.4.2003 Sisältö Taustaa Periaatteita Fyysinen tietoturva Palomuurit

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 71 Sosiaali- ja terveysviraston jatkosopimus HEL-keskuspalveluista HEL 2013-002514 T 02 08 02 01 Päätös päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston tekemään

Lisätiedot

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS.

Oulunkaaren kuntayhtymä Seudullinen kuntapalvelutoimisto Palvelusopimus SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS. SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS Sivu 1 / 9 KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus kuuluu erottamattomana liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013

Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka. Ohjausryhmä 14.3.2013 Apuvälineyhteistyöselvitys Espoo HUS AVK Tietotekniikka Ohjausryhmä 14.3.2013 Työryhmät Tietoteknikka - Effector Apuvälinelogistiikka (huolto, pesu, logistiikka, varastointi) Talousryhmä (hankinnat, sopimusten

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012 Jukka Ehto tietohallintopäällikkö Kankaanpään kaupunki Pohjois Satakunta n. 24 000 asukasta Tietohallinnon organisointi Kankaanpäässä tietohallintopäällikkö,

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto

Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen tietohallinto Etelä-Pirkanmaan seutukunnallinen Tampere, 11.5.2004 Esityksen sisältö Taustaa seudulliselle tietohallinnolle Etelä-Pirkanmaan tieto- / seutuverkko Nykyiset tietoverkon käyttökohteet Tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sopimus talous- ja henkilöstöhallinn palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle LIITE 4 LUONNOS SITOUMUKSETTA 17.3.2014 [Operaattorisopimukset] Verkko-operointi, skannaus Osuuspankki

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 1 (5) 17 Sosiaali- ja terveysviraston jatkosopimus HEL-keskuspalveluista HEL 2013-002514 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä päättänee oikeuttaa sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 314 Asianro 7127/00.01.00/2013 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteuttamistapa Kehittämisjohtaja Heikki

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Laajakaistat markkinalähtöisesti

Laajakaistat markkinalähtöisesti Laajakaistat markkinalähtöisesti Teleyhtiön näkemys Matti Makkonen Toimitusjohtaja Anvia Oyj Anvia Oyj - entinen Vaasan läänin puhelin (VLP) Liikevaihto 2009 104 M Suomen 4. suurin teleoperaattori Johtava

Lisätiedot