Vaikutukset. Yleistä. Suunnitelman laatijat ja hankkeen toteutus. Nykytila ja ongelmat. Tiesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikutukset. Yleistä. Suunnitelman laatijat ja hankkeen toteutus. Nykytila ja ongelmat. Tiesuunnitelma"

Transkriptio

1 1.1T TIESUUNNITELMAESITE Mt 2879, Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi Yleistä Uudenmaan ELY-keskus on laatinut vuonna 2010 tiesuunnitelman, Mt 2879 Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan alueille. Tiesuunnitelmaosuus käsittää 5,2 km:n jakson kevyen liikenteen väylää. Vuonna 2014 väylästä rakennettiin 350 metrin osuus. Tämä tiesuunnitelman päivitys koskee joitain suunnitteluratkaisuja ja suunnittelualueen kaavoitus- ja maanomistustarkasteluja. Suunnitelman koordinaatisto käännetään EUREF GK25 / N2000 koordinaattijärjestelmään. Nykytila ja ongelmat Suunnittelualueella maantien 2879 varrella sijaitsevia kevyttä liikennettä synnyttäviä kohteita ovat asutuksen lisäksi Lempivaaran matkailukeskus (Riihimäki). Lisäksi tarvetta lisäävät jatkossa Hausjärven ja Riihimäen vielä osin rakentumattomat kaava-alueet. Hausjärvellä Karhin, Hikiän, Vanhatien ja kirkonkylän koulut on lakkautettu ja ne on yhdistetty yhdeksi kouluksi. Lempivaaran matkailukeskuksen alueelle tullaan kesäisin polkupyörillä sekä Riihimäeltä että Hikiältä. Vaikutukset Esitetty järjestely parantaa merkittävästi maantien 2879 kevyen liikenteen väylän sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnitelma yhdistää Riihimäen keskustan ja Hausjärven Hikiän taajaman nykyiset kevyen liikenteen verkot. Pääosin hankkeessa pysytään nykyisen tien maastokäytävässä, joten ratkaisut eivät vaikuta oleellisesti maisemaan tai taajamakuvaan. Hankkeen arvioidut toteutuskustannukset ovat noin 1,17 M. Suunnitelman laatijat ja hankkeen toteutus Tiesuunnitelma on laadittu ja päivitetty FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimesta Uudenmaan ELY-keskukselle. Tiesuunnitelmavaihetta seuraa rakennussuunnitteluvaihe. Rakennussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset työpiirustukset ja työtapaohjeet rakennustyötä varten. Rakentamisen on arvioitu aloitettavan aikaisintaan vuonna 2019, mikäli hankkeelle löytyy rahoitus. Tiesuunnitelma Kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma on laadittu maantien 2879 pohjoispuolelle Kokonkatu (Riihimäki) ja Karhinkulma (Hausjärvi) väliselle noin 5,2 km pituiselle osuudelle. Vuonna 2014 rakennettiin väylästä 350 metrin osuus välillä Kokonkatu-Mäenpääntie suunnitelma-alueen alusta. Väylä esitetään toteutettavaksi pääosin maantiestä erillisenä, välialueen leveyden ollessa pääosin 3-5 m. Osin väylä toteutetaan korotettuna maantien reunassa. Väylän leveys on 3,5 m, josta päällysteen osuus on 3,0 m. Suunnittelukohteen sijainti. Lisätietoja: Uudenmaan ELY-keskus projektipäällikkö Mervi Varis, Puhelin ,

2 1.2T Mt 2879, Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi Tiesuunnitelmaselostus

3 Mt 2879, Riihimäki-Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi Tiesuunnitelma 2018

4 Mt 2879, Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi TIESUUNNITELMA 1(2) TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO (osat A, B ja C) Piirustusnumero Nimi Mittakaava Pvm Muutospvm. OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo (osat A, B ja C) Yleisesite 1T Selostusosan asiakirjat 1.1T Tiesuunnitelmaesite T Tiesuunnitelmaselostus T Maanomistajaluettelo T Kustannusarvio ja kustannusjakoehdotus T Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto 1.6T-1 Kuulutus tiesuunnitelman laatimisesta T-2 Kuulutus yleisötilaisuudesta T-3 Yleisötilaisuuden muistio T-4 Laite- ja johtosiirto, lausunto, Riihimäen vesi T-5 Laite- ja johtosiirto, lausunto, Fortum Sähkönsiirto Oy T-6 Laite- ja johtosiirto, lausunto, Elisa Oyj T Kaavatilannekartat 1.7T-1 Asemakaava, KOKKO-TAIPALE V, Riihimäki 1: T-2 Asemakaava, KARHI, Hausjärvi 1: T-3 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, KARHI, Hausjärvi OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET Piirustusmerkinnät T2 Yleiskartta T2.1 Yleiskartta 1: T3 Suunnitelmakartta T3-1 Suunnitelmakartta plv : T3-2 Suunnitelmakartta plv : T3-3 Suunnitelmakartta plv : T3-4 Suunnitelmakartta plv : T4 Liikennetekniset poikkileikkaukset T4-1 Liikennetekniset poikkileikkaukset 1: T5 Pituusleikkaus T5-1 Pituusleikkaus, K1J/J1 plv :2000/1: T5-2 Pituusleikkaus, J1 plv :2000/1: T5-3 Pituusleikkaus, J1 plv :2000/1: T5-4 Pituusleikkaus, J1 plv :2000/1:

5 Mt 2879, Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi TIESUUNNITELMA 2(2) OSA C TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO T6 Ulkopuoliset rakenteet T6-1 Johtosiirtokartta plv : T6-2 Johtosiirtokartta plv : T6-3 Johtosiirtokartta plv : T6-4 Johtosiirtokartta plv : T7 Visualisointikuvat T7.1-1 Tieympäristökartta plv : T7.1-2 Tieympäristökartta plv : T7.1-3 Tieympäristökartta plv : T7.1-4 Tieympäristökartta plv :

6 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Yleistä Tien nykytila ja ongelmat Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Muut hankeosuutta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö Tavoitteet SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Yksityisten teiden liittymät Kadut Tekniset ratkaisut Tieympäristö Väyliin kohdistuvat rajoitukset Massatilanne TUTKITUT VAIHTOEHDOT TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT... 12

7 Tiesuunnitelmaselostus /12 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.1 Yleistä Uudenmaan ELY-keskus on laatinut vuonna 2010 tiesuunnitelman, Mt 2879 Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan alueilla. Laadittu tiesuunnitelma on jatkoa vuonna 2007 laaditulle esiselvitykselle. Tiesuunnitelmaosuus käsittää esiselvityksen mukaisen 5,2 km:n jakson kevyen liikenteen väylää, välillä Kokonkatu (Riihimäki) - Karhinkulma (Hausjärvi). Vuonna 2014 rakennettiin väylästä 350 metrin osuus välillä Kokonkatu-Mäenpääntie suunnitelmaalueen alusta. Väylä liittyy molemmista päistään nykyisiin kevyen liikenteen väyliin, muodostaen yhtenäisen kevyen liikenteen reitin Riihimäen keskustan ja Hausjärven Hikiän taajaman välille. Väylä sijoittuu kokonaisuudessaan maantien 2879 pohjoispuolelle. Riihimäen puolella kevyen liikenteen väylä kulkee 1,14 km:n matkan vahvistetulla kaava-alueella, jolloin väylä määritellään hallinnollisesti kaduksi. Tämä tiesuunnitelman päivitys koskee joitain suunnitteluratkaisuja ja suunnittelualueen kaavoitus- ja maanomistustarkastelua. Suunnitelman koordinaatisto käännetään EUREF GK25 / N2000 koordinaattijärjestelmään. Tiesuunnitelman kustannusarvio on päivitetty uuden maanrakennuskustannusindeksin mukaiseksi. 1.2 Tien nykytila ja ongelmat Suunnittelualueella maantien 2879 varrella sijaitsevia kevyttä liikennettä synnyttäviä kohteita ovat asutuksen lisäksi Lempivaaran matkailukeskus (Riihimäki). Lisäksi tarvetta lisäävät jatkossa Hausjärven ja Riihimäen vielä osin rakentumattomat kaava-alueet. Hausjärvellä Karhin, Hikiän, Vanhatien ja kirkonkylän koulut on lakkautettu ja ne on yhdistetty yhdeksi kouluksi. Lempivaaran matkailukeskuksen alueella on noin 200 asuntovaunupaikkaa ja 30 vuokrattavaa mökkiä. Leirintäpalveluiden lisäksi alueella on uimarantoja, lohilampi ja ravintola, jossa on kesäisin mm. lavatansseja. Alueelle tullaan polkupyörillä sekä Riihimäeltä että Hikiältä. Tien nopeusrajoitus on Riihimäen päässä 60 km/h suunnittelualueen alusta päättyen matkailukeskuksen liittymästä noin 180 metriä Hikiän suuntaan. Hausjärven päässä 50 km/h nopeusrajoitus alkaa noin 200 metriä Karhinkaarteen liittymästä Riihimäen suuntaan, tien ylittävän sähkölinjan kohdalta ja jatkuu suunnittelualueen loppuun saakka. Muualla suunnittelualueella on voimassa yleisrajoitus 80 km/h. Liikennemäärät Vuonna 2017 maantien 2879 keskimääräinen arkivuorokausiliikenne oli suunnittelualueen Riihimäen päässä noin 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Hikiän päässä noin 1700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on suunnittelualueella noin 2,7 %. Liikenneonnettomuudet Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina yhteensä 16 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 2 oli yksittäisonnettomuuksia. Näistä toinen johti

8 Tiesuunnitelmaselostus /12 loukkaantumiseen. Muut poliisin tietoon tulleet onnettomuudet olivat eläinonnettomuuksia. Esiselvitysvaiheessa laaditun selvityksen perusteella kevyen liikenteen turvallisuus koetaan huonoksi suurten ajonopeuksien ja tien kapeiden pientareiden vuoksi. 1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Vuonna 2010 laadittu tiesuunnitelma pohjautuu vuonna 2007 valmistuneeseen Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantielle 2879 välille Riihimäki - Hikiä (Hausjärvi) esisuunnitelmaan. Lisäksi Riihimäen kaupunki on laatinut alustavan yleissuunnitelman kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi välille Kokonkatu Lempivaaran matkailukeskus. Tiesuunnitelmassa kyseinen osuus on suunniteltu kaupungin esityksen mukaisesti viiden metrin välialueella. 1.4 Muut hankeosuutta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Johtojen ja laitteiden omistajien lähiajan tulevaisuuden suunnitelmat on selvitetty, ja ne ovat otettu huomioon tiesuunnitelmaa laadittaessa. 1.5 Maankäyttö ja kaavoitus 1.6 Ympäristö Maantien 2879 varrelle on Riihimäellä puolella kaavoitettu Kokontien liittymään uusi Kokko-Taipale III -omakotitaloalue. Matkailukeskuksen alueelle on vahvistunut Kokko Taipale V (Metsäkorpi) -asuntoalueen asemakaava. Hausjärvellä vastapäätä Karhinkulman liittymää on kaavoitettu 45 omakotitalon Karhin asuntoalue. Kaavat on esitetty osassa 1.7T. Maisema Maisema ja tieympäristö Riihimäen ja Hikiän välillä on hyvin maaseutumainen. Riihimäen päässä taajama-alueen jälkeen nykyinen maantie 2879 kulkee läpi metsäisen käytävän käsittäen muutaman maisemallisesti kauniin peltoaukean. Maantien pohjoispuoli on matkailukeskukselta lähtien raivattu noin 20 metrin leveydeltä rakennetun vhlinjan vuoksi. Luonnon arvokohteet, kasvillisuus ja eläimistö Pääosa tienvarren metsistä on eri-ikäistä, koivu- ja mäntyvaltaista sekametsää. Kesällä 2009 käydyn tarkistuksen perusteella alueelta ei löytynyt merkittäviä luonto-, kasvillisuus- tai eläinkohteita. Pohja- ja pintavedet Riihimäellä matkailukeskuksen kohdalla maantien pohjoispuolella sijaitsee entinen kolmannen luokan pohjavesialue, joka täyttää alueella olevia lampia. Hämeen ympäristökeskus on poistanut luokituksen vuonna 2006, koska muodostuvan pohjanveden määrä on ollut vähäinen.

9 Tiesuunnitelmaselostus / Tavoitteet Hikiän päässä pl eteenpäin sijaitsee Hausjärven I-luokan pohjavesialue. Pohjavesialueen lähin vedenottamo sijaitsee Hikiän taajamassa noin kilometrin päässä suunnittelualueen päästä. Maaperä- ja pohjaolosuhteet Tähän työhön liittyen ei ole tehty omia pohjatutkimuksia, vaan on tukeuduttu maantien 2879 varrelta tehtyihin kairauksiin. Kairaukset liittyvät aiempien vesihuoltosuunnitelmien yhteydessä tehtyihin tutkimuksiin. Kairaukset ovat tärykairauksia ja muutama painokairaus. Maanpinnan korkeustaso vaihtelee suunnittelualueen kevyen liikenteen väylän linjalla välillä +98,0 +115,0. Matalimmat kohdat sijoittuvat peltoaukeiden yhteyteen. Riihimäen puolella pohjamaa on rakentamatonta peltoa ja metsämaata. Hausjärven puolella linjaus kulkee rakennetun vh-linjan päällä. Linjan lopputäyttö lienee tehty kaivumassoilla. Vesijohdon sekä paineviemäreiden peittosyvyys on noin 2,2 metriä. Pellot on tulkittu saveksi tai siltiksi. Korkeammalla olevat kohdat ovat moreenia. Painokairausvastukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kierron puolella. Pohjamaa on routivaa. Suunnittelualueella ei ole porakonekairauksin varmistettuja kalliopintoja. Pohjaveden pinnan on todettu olevan lähellä maanpintaa matkailukeskuksen kohdalla vanhan III-luokan pohjavesialueella. Kevyen liikenteen väylän rakentamisella pyritään parantamaan alueen kevyen liikenteen turvallisuutta. Riihimäen puolella alueen kaavoitus sekä Lempivaaran matkailukeskus halutaan liittää paremmin Riihimäen nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon. Hausjärvellä maantien varressa asuvat lapset pääsevä jatkossa turvallisemmin alueen kouluihin. 2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS Suunnittelutyön lähtökohtana oli vuonna 2007 laadittu, Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantielle 2879 välille Riihimäki - Hikiä (Hausjärvi), esisuunnitelma. Ennen varsinaisen suunnittelun alkua hankkeesta laadittiin kuulutus alueen paikallislehtiin sekä tiedote ELY-keskuksen internet-sivuille. Suunnittelutyötä ohjaamaan perustettiin hankeryhmä, johon kuuluvat ELY-keskuksen (ent. Tiehallinto), Riihimäen kaupungin, Hausjärven kunnan sekä suunnittelukonsultin edustajat. Hankeryhmän kokouksia järjestettiin 3 kpl. Suunnittelutyön puolivälissä ( ) järjestettiin Riihimäen teknisessä virastossa hankkeen yleisötilaisuus. Lehtikuulutuksen pohjalta tilaisuuteen saapui noin 10 maanomistajaa. Yhtään kirjallista palautetta ei yleisötilaisuudessa annettu. Lisäksi muutaman

10 Tiesuunnitelmaselostus /12 maanomistajan kanssa on käyty erillisiä keskusteluita tilanteissa, joissa on epäilty ratkaisujen huonontavan nykytilannetta. Vh-linjaan kohdistuvista toimenpiteistä sekä johto- ja laitesiirroista on pyydetty operaattoreilta erilliset lausunnot. Saadut lausunnot on esitetty osassa 1.6T. Tiesuunnitelman päivitysvaiheessa toukokuussa 2018 pidettiin hankeryhmän kokous, jossa käsiteltiin suunnitelma-aineistoa. Tiesuunnitelman päivityksen yhteydessä mm. tehtiin suunnitelman koordinaatiston kääntäminen EUREF GK25 / N2000 koordinaattijärjestelmään, päivitys maanomistajaluetteloon ja kaavatilannetarkastelu. Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto on esitetty suunnitelman osassa A, 1.6T. 3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Tie- ja liikennejärjestelyt on esitetty yleiskartalla 2.1T Yksityiskohtaiset järjestelyt sekä poikkileikkaukset mitoituksineen on esitetty osan B suunnitelmakartoilla sekä pituus- ja liikenneteknisissä poikkileikkauksissa. Kevyt liikenne Nykyisen maantien 2879 pohjoispuolelle rakennetaan 3,5 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä. Väylä erotetaan maantiestä välialueella, jonka leveys vaihtelee 1,5 ja noin 10 metrin välillä. Väylä liittyy molemmista päistä osaksi nykyistä kevyen liikenteen verkkoa. Väylän toteutus vaatii yksityisteiden sekä maatalousliittymien parantamisia. Maantielle 2879 rakennetaan kaksi suojatiellä varustettua ylityspaikkaa; yksi Karhintielle (pl 725) sekä yksi Karhin kaava-alueelle (pl 4640). Joukkoliikenne Maantien varressa on yhteensä 6 kpl pysäkkipareja. Kevyen liikenteen väylän ja pysäkkien väliin rakennetaan syvyydeltään noin 1-2 metrin asfaltoitavat odotusalueet. Tiesuunnitelman päivityksessä maantielle 2879 on esitetty uutta pysäkkiparia Karhin kaava-alueelle Karhinkaarteen ja Karhintien liittymäalueelle. Hallinnolliset järjestelyt Hankkeeseen ei liity hallinnollisia muutoksia nykytilanteeseen nähden. Kevyen liikenteen väylä liitetään osaksi maantietä J-tunnuksella, paitsi Metsäkorven kaava-alueella plv , jossa väylä kuuluu hallinnollisesti katuverkkoon tunnuksella K1J. 3.2 Yksityisten teiden liittymät Yksityisteiden liittymissä kevyen liikenteen väylä viedään liittymäalueen ylitse mahdollisimman vähin toimenpitein. Mikäli yksityistie on sorapintainen, päällystetään kevyenliikenteen väylän ja maantien väliin jäävä osuus.

11 Tiesuunnitelmaselostus / Kadut 3.4 Tekniset ratkaisut Metsäkorven kaavan toteutusvaiheessa tullaan kaavan mukaiset kadut liittämään maantiehen Suunnitelmissa kevyen liikenteen väylän tasaus on suunniteltu maantien reunan tasoon, jotta katuliittymien rakentamisen yhteydessä tasauksista ei muodostu ongelmaa. Mitoitus ja päällyste Kevyen liikenteen väylän kokonaisleveys on 3,5 metriä, josta päällystetyn osuuden leveys on 3,0 metriä. Tasausviiva kulkee väylän keskellä. Tasaus on sidottu pääosin maantien vasemman maaliviivan tasoon. Riihimäen puolella välialueen leveys on viisi metriä. Hausjärvellä välialueen leveys on pääasiassa kolme metriä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lisäksi loppuosan peltoaukealla linjaus on ohjattu nykyisen pellon reunaan, jotta vältyttäisiin kalliilta pengerratkaisulta. Tällöin maantien ja kevyen liikenteen väylän väliin jää noin kymmenen metrin välialue. Metsäkorven kaava-alueella plv kevyen liikenteen väylä kulkee korotettuna maantien reunassa. Ratkaisulla säästetään nykyisen luiskan yläreunassa sijaitsevat kiinteistön istutukset sekä aitarakenteet. Väylä päällystetään kokonaisuudessaan 40 mm asfalttibetonikerroksella (AB). Rakenteellisen mitoituksen lähtökohtina on ollut maantien rakennussuunnitelmassa esitetyt tiedot (vuodelta 1984) sekä vh-linjan suunnitelmissa esitetyt maaperätutkimukset. Rakenteet on kantavuusmitoitettu. Routamitoitusta ei ole tehty. Nopeusrajoitukset ja liikenteenohjaus Tien nopeusrajoitus on Riihimäen päässä 60 km/h suunnittelualueen alusta päättyen matkailukeskuksen liittymästä noin 180 metriä Hikiän suuntaan. Hausjärven päässä 50 km/h nopeusrajoitus alkaa noin 200 metriä Karhinkaarteen liittymästä Riihimäen suuntaan, tien ylittävän sähkölinjan kohdalta ja jatkuu suunnittelualueen loppuun saakka. Muualla suunnittelualueella on voimassa yleisrajoitus 80 km/h. Yksityistien liittymissä väistämisvelvollisuus merkitään ennen kevyen liikenteen väylää. Valaistus Riihimäen puolella nykyinen kaupungin omistama valaistus ulottuu hankkeen alkuun Kokonkadulle asti. Valaistusta jatketaan noin paalulle Valaistuksen rakentamiskustannukset maksaa kaupunki. Valmistuttuaan valaistukset jäävät kaupungin omistukseen samoin yllä- ja kunnossapito. Hausjärvellä valaistus aloitetaan Karhin kaava-alueen rajalta noin paalulta 4100 ja liitetään paalulla 4845 osaksi Hausjärven kunnan omistamaa nykyistä valaistusta. Valaistuksen rakentamiskustannukset maksaa kunta. Valmistuttuaan valaistukset jäävät kunnan omistukseen samoin yllä- ja kunnossapito.

12 Tiesuunnitelmaselostus / Tieympäristö Kuivatuksen periaatteet Maantien reunassa kulkeva avo-oja siirretään kevyen liikenteen väylän ulkoreunaan. Maantien alittavia rumpuja jatketaan siten, että nykyiset maantien kuivatusjärjestelyt saadaan säilytettyä. Paaluväleillä ja pääoja kulkee kevyen liikenteen väylän ja maantien välissä. Välialueen kuivatus toteutetaan rummuilla. Loppuosan pelto plv on salaojitettu. Peltojen omistajan pyynnöstä, vhlinjan rakentamisen aikana rikki menneet salaojien päät tulee rakentamisen yhteydessä tulpata. Johdot ja laitteet Johto- ja laitesiirrot on esitetty erillisillä johtosiirtokartoilla 6T-1 6T-4. Maantien varressa kulkee Elisan sekä Fortumin kaapeleita ja ilmajohtoja. Kevyen liikenteen väylän tai välialueen alle jäävät kaapelit on osoitettu siirrettäväksi kevyen liikenteen väylän ulkoreunaan. Lisäksi muutamia sähkö- / puhelinpylväitä joudutaan siirtämään. Maantien pohjoispuolella kulkevan vh-linjan vesijohdon omistaa Riihimäen vesi ja paineelliset jätevesiviemärit omistaa Hausjärven kunta. Kevyen liikenteen väylän kohdalle osuvat venttiilit ja kaivot nostetaan päällysteen pintaan tai luiskaan. Pohjanvahvistukset Kevyen liikenteen väylä voidaan perustaa maanvaraisesti. Erityisiä pohjanvahvistustoimenpiteitä ei tarvita. Pohjaveden suojaus Pl eteenpäin sijaitsevaa Hausjärven I-luokan pohjavesialuetta ei tulla kevyen liikenteen väylän osalta suojaamaan. Riihimäen puolella kaupunki toivoi väylämiljööstä hieman kaupunkimaisempaa, jotta uusi Kokko Taipale V (Metsäkorpi) kaava-alue sekä Lempivaaran matkailukeskus yhdistyisivät paremmin Riihimäen taajama-alueeseen. Tämä on otettu huomioon jatkamalla ennen Kokonkatua mitoituksena käytettyä viiden metrin välialuetta Metsäkorven kaava-alueen loppuun noin paalulle Ko. osuuden välialueelle on suunniteltu nurmetus A3-luokan nurmella. Lisäksi kevyen liikenteen väylän ulkoreunaan on sijoitettu muutaman metrin levyinen maisemanurmikaistale. Hausjärven puolella maisema on maaseutumaisempaa, joten lähtökohtaisesti toimenpiteinä on välialueen nurmetus maisemanurmi 1:llä sekä pensasistutukset. Pensasistutuksia on sijoitettu korostamaan linja-autopysäkkien paikkoja sekä loppuosan peltoaukealle osoittamaan siirtyvän linjauksen muutoskohtia. Erilliset tieympäristösuunnitelmat on esitetty tieympäristökartoilla 7.1T-1 7.1T-3.

13 Tiesuunnitelmaselostus / Väyliin kohdistuvat rajoitukset 3.7 Massatilanne Kevyen liikenteen väylällä ei sallita mopoilla ajoa. Suunnitteluosuudelta syntyy leikkausmassoja maaleikkauksista sekä pintamaan poistoista yhteensä noin m 3, joista maamassoja noin 9000 m 3. Massat käytetään luiska ja pengertäyttöihin ja loput tarvittaessa läjitetään. Penkereisiin tarvitaan lisäksi hankkeen ulkopuolelta yhteensä massoja noin m 3. Kantava-, jakava- ja suodatinkerrosrakenteisiin tarvitaan hankkeen ulkopuolelta noin m 3. Päällystettävää pinta-alaa on yhteensä noin m 2. Otto- ja läjitysalueet Hanketta varten ei ole varattu ottoalueita. Tiesuunnitelmassa mahdollista läjitystä varten on varattu m 3 :n läjitysalue noin paalun 1340 kohdalta. 4 TUTKITUT VAIHTOEHDOT Hankkeen loppuosalla plv tutkittiin pengervaihtoehtoa, jossa kevyen liikenteen väylä kulkisi maantien tasossa kolmen metrin välialueella. Ratkaisussa epäiltiin kuitenkin vh-linjan putkien kestävyyttä, jos linjan päälle rakennetaan muutaman metrin penger kun samalla maapohja on osittain pehmeää. Asiasta keskusteltiin maanomistajan kanssa, joka toivoi mahdollisimman vähän menetyksiä peltoalaan. Tarkastelun perusteella tiealueen raja sijoittuu pengervaihtoehdossa pellon reunaan toteutettavaan vaihtoehtoon verrattuna vain noin 1,5 metriä lähemmäs maantietä. Vaihtoehtovertailun pohjalta todettiin, että pellon tasoon toteutettava vaihtoehto tulee sekä selvästi halvemmaksi, että se on myös huomattavasti helpommin toteutettavissa. Mm. nykyistä maantien toimivaa sivuojaa ei tällöin tarvitse siirtää. 5 TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Esitetty järjestely parantaa merkittävästi maantien 2879 kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnitelma yhdistää Riihimäen keskustan ja Hausjärven Hikiän taajaman nykyiset kevyen liikenteen verkot. Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen Toimenpiteiden vaikutukset Riihimäen ja Hausjärven maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen ovat myönteisiä. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen tukee Riihimäen ja Hausjärven laatimien kaava-alueiden kehitystä ja nopeuttaa osaltaan kaavojen toteutumista. Hanke ei aiheuta muutoksia alueiden voimassa oleviin kaavoihin. Meluvaikutukset Esitetyillä ratkaisuilla ei ole vaikutusta nykyiseen melutilanteeseen.

14 Tiesuunnitelmaselostus /12 Vaikutukset luontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luontoon, kasvillisuuteen tai eläimistöön. Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Alueen pintavedet puretaan jatkossakin nykyisiä reittejä myöden, joten merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen nähden ei tule. Vaikutukset Hausjärven I-luokan pohjavesialueelle pysyvät nykyisellään, sillä kevyt liikenne ei lisää alueelle liikenteestä aiheutuvaa haitta-ainekuormaa. Vaikutukset luonnonvaroihin Rakentamista varten joudutaan pintarakenteet, sekä osa pengerrakenteista hankkimaan hankkeen ulkopuolelta. Maaleikkauksista sekä pintamaan poistoista saatavat massat pyritään käyttämään luiska ja pengertäytöissä. Mahdollisen läjitystarpeen suuruudeksi on arvioitu m 3. Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan Pääosin hankkeessa pysytään nykyisen tien maastokäytävässä, joten ratkaisut eivät vaikuta oleellisesti maisemaan tai taajamakuvaan. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Hanke parantaa merkittävästi maantien varren asukkaiden kävely- sekä pyöräilymahdollisuuksia. Alueen lasten on jatkossa huomattavasti turvallisempaa suorittaa koulumatkat. Lempivaaran matkailukeskuksen liittyminen Riihimäen kevyen liikenteenverkkoon parantaa osaltaan keskuksen viihtyvyyttä. Kiinteistövaikutukset Lunastettavien maa-alueiden yhteispinta-ala on noin m 2, josta peltojen osuus on noin 7000 m 2. Lunastettavia rakennuksia tai mahdollisia tilusjärjestelyitä ei ole. Rakentamiskustannukset Hankkeen kokonaiskustannukset ovat (Mr-ind. 104,0 (07/18) (2015=100)). Eritelty kustannusarvio on esitetty liitteessä 1.5T. Rakentamisen aikaiset vaikutukset Tienpitoainesten kuljetukset aiheuttavat alueella rakentamisen aikaista tilapäistä haittaa, kuten melu-, tärinä- ja pölyhaittoja sekä lyhytaikaisia viivytyksiä maantien 2879 liikenteelle. Rakentamisen aikaiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen jäänevät vähäisiksi. Päästöjen ja pitoisuuksien määriin rakentamisella ei ole merkittävästi vaikutusta.

15 Tiesuunnitelmaselostus /12 6 RAKENNETTAVAT KADUT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Tiesuunnitelman yhteydessä suunniteltujen katujen poikkileikkaukset: Numero Paaluväli Poikkileikkaus K1J ,5/3,0 AB Suunnitellut tiejärjestelyt edellyttävät olemassa olevien johtojen, laitteiden ja rakenteiden siirto- ja suojaustoimenpiteitä. Johto- ja laitesiirtojen periaatteet on esitetty suunnitelman osassa C. 7 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Hyväksymisesitys Yleisen tien osana rakennettavat kevyen liikenteen väylät Tien numero Paaluväli Poikkileikkaus Tien pituus (m) Piirustus nro Suoja-alue J ,5/3,0 AB T m Nykyisiä syrjään jääviä maantien tiealueita ei tämän suunnitelman johdosta tule. Tiesuunnitelmassa ei aiheudu hallinnollisia muutoksia eikä tiesuunnitelma sisällä liitännäisalueita. Tiesuunnitelmasta ei aiheudu uusia rasitteita. Perustettavat oikeudet Maantielain 26 nojalla tiesuunnitelmassa varataan oikeus käyttää maa-aluetta ylijäämämassojen läjitykseen seuraavasti: Läjitysalue Tontin-/tilan nro Täyttömäärä (m3) Piirustus nro Läjitysalue 1 5: T-1 Lisäksi esitetään varattavaksi käyttöoikeus edellä mainituille läjitysalueille johtaville yksityisille teille rakennustyön aikana. Hankkeen toteutus Tiesuunnitteluvaihetta seuraa rakennussuunnitteluvaihe. Rakennussuunnitelma sisältää yksityiskohtaiset työpiirustukset ja työtapaohjeet rakennustyötä varten. Rakentamisen on arvioitu aloitettavan aikaisintaan 2019, mikäli hankkeelle löytyy rahoitus.

16 Tiesuunnitelmaselostus /12 8 SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Suunnitelman laatijat Tiesuunnitelman on laatinut Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy. Maastomallimittauksista on vastannut Ostromap Oy. Lisätiedot ja yhteyshenkilöt FCG Finnish Consulting Group Oy: aluepäällikkö Tuomas Miettinen, puhelin Uudenmaan ELY-keskus: projektipäällikkö Mervi Varis, puhelin Riihimäen kaupunki: Jouko Lehtonen, puhelin (019) Toni Haapakoski, puhelin (019) Hausjärven kunta: Paavo Vuori, puhelin (019) Yleisölle tiesuunnitelmaluonnoksia on esitelty pidetyssä yleisötilaisuudessa. Tampereella 24. elokuuta 2018 FCG Finnish Consulting Group Oy Tuomas Miettinen Uudenmaan ELY-keskus Mervi Varis

Mt 2879, Riihimäki-Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi. Tiesuunnitelma 2018

Mt 2879, Riihimäki-Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi. Tiesuunnitelma 2018 Mt 2879, Riihimäki-Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi Tiesuunnitelma 2018 Mt 2879, Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä, Riihimäki, Hausjärvi TIESUUNNITELMA 1(2) TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO KANSIO 1/2 OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman yleisesite

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi 1.2T Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi selostus TIESUUNNITELMASELOSTUS 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki TIESUUNNITELMAN 15.3.2017 1 (7) Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari Tiesuunnitelma Suunnitelman esittely

Lisätiedot

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki 1 (6) Maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen välillä Ylijärvi - kunnan raja, Lappeenranta Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen liikenteen ja

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4.

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4. N SISÄLLYSLUETTELO 1(8) Kansio 1 Osa A Kansilehti 1.0T Sisällysluettelo (osat A, B ja C) 12.4.2018 Tiesuunnitelman yleisesite 1.1T Hankekortti 12.4.2018 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 12.4.2018 1.3T Ehdotus

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1 (6) Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1. MAANTIET:

Lisätiedot

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus 26.02.2019 2(4) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 NYKYTILANNE... 3 2.1 Liikennejärjestely nykytilanteessa 3 3 YLEISUUNNITELMAN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN Hämeen tiepiiri

TIEHALLINTO VÄGFÖRVALTNINGEN Hämeen tiepiiri Peruspoikkileikkauksia 1:100 LApysäkki...1:6 1.50n.10.00 1:1,5 0.5 1.002.00 Penger 120 Maaleikkaus 115 110 Y6 Karhinkulma 105 100 äylän pinta (Tsv) K3J O Maantien vas. maaliviivan pinta A1 Koordinaatti

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Hyväksymisesitys 1 (7) 25.8.2017 Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun 31.5.2017

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus välille Aartapolku Alakyläntie, Kotka Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus 2(10) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 362 ja 3622

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 20.6.2018 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2.

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Lausunto luonnokseen kunnantalon tontin asemakaavan muutokseksi, Nousiainen

Lausunto luonnokseen kunnantalon tontin asemakaavan muutokseksi, Nousiainen Lausunto 1.2.2019 / wepdwukmtcw 136480C1 ASIA VARELY/228/2019 Nousiaisten kunnanhallitus nousiaisten.kunta@nousiainen.fi Viite: Nousiaisten kunnan lausuntopyyntö 7.1.2019 Lausunto luonnokseen kunnantalon

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS 7.5.2019 SUUNNITTELUALUE VT 20 2 SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 3 TILANTARVESUUNNITELMAN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS

PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 23.08.2019 PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS PUISTONIEMEN MATKAILUALUEEN KEHITTÄMINEN LIIKENNESELVITYS Projekti Puistoniemen matkailualueen kehittäminen Versio 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1/14 1.2T Valtatien 8 liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan kohdalla 31.12.2012 Tiesuunnitelmaselostus 2/14 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA 148-41-27-37 148-41-7-148-41-68- 148-876-1-148-41-71- 148-41-65-148-41-73- 148-41-66-148-893-13-1-69- 148-41-74-148-41-75- 48-41-77- Könkääntie 53 54 55 Tierek. 969/1/544 2 m 2 m 148-895-2-9 56 Laskuoja

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto 1.3-T 1 (8) Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma käsittää maantielle 816 noin 8,4 kilometrin pituisen uuden silta- ja pengeryhteyden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu)

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Työnumero 1510029670 Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Ramboll Finland Oy Kiviharjunlenkki 1 A FI-90220 Oulu Puh. 020 755 611

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1. VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 14.3.2014 2 (24) Valtatie 4 Jyväskylä Oulu rakentaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-22-46 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 30.5.2018

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS

LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS TULVARISKISELVITYS Vastaanottaja Lidl Asiakirjatyyppi Tulvariskiselvitys Päivämäärä 28.5.2018 Viite 1510038898 LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS LIDL, LIDL:N ASEMAKAAVAN MUUTOS Päivämäärä 28.5.2018 Laatija Hyväksyjä Kuvaus Anni

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kaupunkitekniikka -liikelaitos Katujen ja vesihuollon suunnittelu KEINUKALLIONRAITTI SIPOOSEEN, YLEISSUUNNITELMA

Keravan kaupunki Kaupunkitekniikka -liikelaitos Katujen ja vesihuollon suunnittelu KEINUKALLIONRAITTI SIPOOSEEN, YLEISSUUNNITELMA Keravan kaupunki Kaupunkitekniikka -liikelaitos Katujen ja vesihuollon suunnittelu 27.1.2017 KEINUKALLIONRAITTI SIPOOSEEN, YLEISSUUNNITELMA Destia Oy 27.1.2017 1/6 SISÄLTÖ 1 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 1. KOHTEEN

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Saarenmaa-Rusko kaavoitus, rakennemallit. Massatarkasteluselvitys

Saarenmaa-Rusko kaavoitus, rakennemallit. Massatarkasteluselvitys KANGASALAN KUNTA Saarenmaa-Rusko kaavoitus, rakennemallit. Massatarkasteluselvitys Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35818 Selvitys 1 (4) SKu, KHi, JRu Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 SIJAINTI

Lisätiedot