Johdon raportointi. Case: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hilkka Lamminsivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon raportointi. Case: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hilkka Lamminsivu 25.5.2010"

Transkriptio

1 Johdon raportointi Case: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Hilkka Lamminsivu

2 PSHP organisaatio vuonna 2010 VALTUUSTO HALLITUS YHTYMÄHALLINTO Johtoryhmä Johtajisto Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Asiakaspalvelun vastuualue Henkilöstön kehittämisen vastuualue Tiedekeskuksen vastuualue Tietohallinnon vastuualue Yleishallinnon vastuualue Yleislääketieteen vastuualue TAYS HALLINNON PALVELUALUE Henkilöstöpalvelut Rahoitus- ja laskentapalvelut Tilapalvelut Työterveyshuolto TAYS SAIRAANHOIDON PALVELUALUE Leikkaus- ja anestesiatoiminta Tehohoito TAYS HUOLLON PALVELUALUE Materiaalihuolto Ruokapalvelut Sairaala- ja välinehuolto Tekninen huolto TAYS TOIMIALUE 1 Sisätautien vastuualue Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue TAYS TOIMIALUE 2 Kirurgian vastuualue Gastroenterologian vastuualue Syövänhoidon vastuualue TAYS TOIMIALUE 3 Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue Silmä-, korva- ja suusairauksien vastuual. TULES-vastuualue TAYS TOIMIALUE 4 Naistentautien ja synnytysten vastuualue Lastentautien vastuualue Lastenpsykiatrian vastuualue TAYS TOIMIALUE 5 Aikuispsykiatrian vastuualue Nuorisopsykiatrian vastuualue TAYS TOIMIALUE 6 Hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut TAYS TOIMIALUE 7 (Acuta) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalue Ohjausryhmä Valkeakosken aluesairaala Vammalan aluesairaala Laboratorio- ja apteekkiliikelaitos Kuvantamiskeskusliikelaitos Sydänkeskus Oy Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta 2

3 Strategiakartta Prosessit näkökulma Potilasasiakkaiden tyytyväisyys Palvelutarpeen tyydyttäminen Prosessien laatu Prosessien läpimenoaika Asiakastyytyväisyysmittaukset Potilas ja PTH Palvelusopimusten toteutuminen Kunta Tuottavuus Hoitoon pääsy Laatu Henkilöstö ja uudistuminen näkökulma Talouden näkökulma Työntekijöiden kyky kehittää prosesseja ja tuottaa palveluja Resurssit ja talous Tilikauden tulos Toimintakate Investointiosa Tiede Osaamisen kehittäminen Koulutus Henkilöstön hyvinvointi Palkkamenot Työpanos Asiakasnäkökulma Kehityskeskustelut Esimiestyö 3

4 Johdon raportin perusta Virheettömät lähdetiedot - Ei täysin mahdollista, virheraportointi tietovarastoon Tietovarasto - Yhtenäinen arkkitehtuuri - Yhtenäiset käsitteet - Yhtenäiset koodistot Projektimenetelmät - Tietovaraston dokumentaatio - Raporttien dokumentaatio Nykyaikaiset ohjelmistoratkaisut Tehokkaammat laitteet 4

5 PSHPn tietovaraston uusiminen Aiemman (vielä käytössä) tietovaraston ongelmat - Rakennettu pääsääntöisesti järjestelmä kerrallaan ja useimmiten suurella kiireellä, jolloin tietovarasto hajallaan - Ylläpito osittain manuaalista - Henkilösidonnainen, dokumentointi kiireessä puutteellista - Historian hallinta hankalaa, suuret organisaatiomuutokset, vuosittaiset tuotemuutokset - Kuvaukset eivät ole niin täsmällisiä, että kaikista lähteistä tulisi sama tulos Uusien järjestelmien vuoksi joka tapauksessa iso remontti Uusien työkalujen hyödyt - Pystytään luomaan tietovarasto niin, että se hyödyntää metadataa (kuvaus tietosisällön alkuperästä, muutoksista ja käytöstä) sekä ETL:ää (aineistojen haku, muokkaus ja lataus, tietovaraston muodostamisprosessi) - Käyttöoikeuksien hallinta ja tietoturva - Yhtenäiset käsitteet ja tulokset - Hoidetaan myös tiedon laadunvarmistus - Hallitaan historiatiedot - Varmistetaan sukupolvenvaihdos 5

6 PSHPn raportoinnin uusiminen Aiempien raporttien (vielä käytössä) ongelmat - Raportointi alunperin rakennettu ottamaan huomioon käytön vax-ympäristössä - Raportointi toimii parhaiten toimipiste-erikoisalatasolla, kokoomatasot puuttuvat - Raportoinnissa hitautta varsinkin loppuvuodesta, kun aineistot suuria - Raportit yleiskäyttöisiä, joten eivät täysin palvele kaikkia tahoja - Oikean raportin löytäminen hankalaa Oberon käyttäjille tuotettava joka tapauksessa päivittäistoiminnassa tarvittavia raportteja Myös muut uudet järjestelmät tarvitsevat mahdollisesti uusia raportteja Uudet työkalut mahdollistavat - Yksikkökohtaiset nopeat (staattiset) täsmäraportit - Personoitu raporttien jakelu, tietoturva -> sisällön jakaminen vain oikealle henkilölle (käyttöoikeudet tarkistetaan widowsiin kirjautumisesra ja Arielista) - Raporttien katselun excelin ja wordin sekä myöhemmin myös PowerPointin kautta; tällä tavalla muodostettu raportti voi automaattisesti päivittyvä; - Osa-aineistojen muodostaminen ja käyttö excelin avulla, esim. graafien muodostaminen - Raporttien ulkoasu paranee sekä grafiikan että muun ulkoasun osalta 6

7 Mittaamisen tavoitteita johdon näkökulmasta (hall.yl. J. Herrala) Johtamisen työkalupakin kehittäminen Tietovaraston rakentaminen erikoissairaanhoidon tarpeisiin - Tuotannonohjaus - Prosessien ohjaus - Talouden ohjaus Taloudellisuutta ja tuottavuutta parantava ratkaisu Sairaanhoitopiirin mittariston kokonaisarkkitehtuurin määrittely ja mittareiden edelleen rakentaminen Tulevaisuuden ennustaminen Jalostetumpaa informaatiota Tiedon ajantasaisuus ja luotettavuus Taloudellisuutta ja tuottavuutta parantava ratkaisu Käytettävyys Toiminnallinen joustavuus ja itsekäyttöisyys Vakioraportit Tietopalvelun kuormittavuutta vähentävä 7

8 Mahdolliset mittariston näkökulmat 1. Toimitusvarmuuden ja palvelukyvyn mittarit 2. Läpimenoajan mittarit esim. HOPO=hoidettu potilas 3. Asiakkaan kokeman laadun mittarit esim. asiakaspalaute, asiakastyytyväisyys 4. Tuotetun palvelun todellisen laadun mittarit 5. Kustannustehokkuuden / -vaikuttavuuden mittarit 6. Vaaratapahtumamittarit esim. poikkeamamittarit, haittatapahtumamittarit, hoitovahinkomittarit 8

9 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietovarastohanke OBERON MIRANDA COMMIT RIS OPERA AHO TAMLAB MEDIATRI KUNTOAPU ADE-EKO MARELA APTEEKKI ehrm TITANIA MUUT JÄRJEST. ETL METADATA SISÄINEN- LASKUTUS KUNTA- LASKUTUS DW METADATA KESKITETTY TIETOVARASTO ETL OLAP DM DM DM AIHEALUEEN MUKAISET, TARKOITUKSEEN OPTIMOIDUT TIETOVARASTOT METADATA Kuvaus tietosisällön alkuperästä, muutoksista ja käytöstä ETL Extract, Transform, Load Tietojen haku, käsittely ja lataus DW Data Warehouse Tietovarasto DM Datamart Aihealueen mukainen, optimoitu tietovarasto OLAP Online Analytical ProsessingTietojen analysointi ja käsittely moniulotteisesti Excel ja Word jne liityntä Suorakäyttö AdHoc kyselyt Staattiset ja dynaamiset raportit Perinteinen raportointi Tietohaut Operatiiviset järjestelmät (mm. ECOMED, Tilakeskuksen järj., Mikrobien herkkyyksien seuranta) P O R T A A L I SHP:n ylin johto Toimi- ja vastuualuejohto Vastuuyksikköjohto Lääkärit ja hoitajat Taloushenkilöt Liikelaitokset Tutkijat Coxa Pirkanmaan hoitokoti Kunnat ja terveyskeskukset Viranomaiset (mm. Stakes, KTL) Kehittämishankkeet Muut (mm. SHP:n hallitus, kansanedustajat, lehdistö 9

10 PSHP:n tietovarasto Toimenpiteet, Kalliit tarvikkeet Opera,Oberon,Aho Laboratorio, Tamlab Hoivapäivät, Miranda,Mediatri,Aho Kuvantaminen, RIS, Aho Tehohoito, Commit,Aho Terapiat, Oberon,Aho Kustannuslaskenta, Kuntatarjous, Ecomed Palvelutapahtuma (kuntalaskutussuorite) Palvelujakso (erikoisalajakso tai käynti): Oberon, Mediatri, Pegasos, Effica, Aho Kuntalaskutus Lähete, Oberon,Mediatri Hoidonvaraus, Oberon, Mediatri Johdon järjestelmä, Muut tilastot, SASPortal Talous, AdeEko Materiaalihallinta, Marela Apteekki, Webmarela Työpanostiedot, ehrm Kyselyt, Webropol,eLomake 10

11 Esimerkki BSC-mittareista: Asiakasnäkökulma Mittarit Tavoitetaso Seurannan tiheys ja taso Vuodeosastohoidon laatumittari (V) Poliklinikkapalvelun laatumittari (V) Palvelusopimusten toteutuminen (V) Terveyskeskusten tyytyväisyysmittari Vähintään 90 % saavuttaa tason 8-10 (asteikko 4-10) Vähintään 90 % saavuttaa tason 8-10 (asteikko 4-10) Sopimusasiakkaiden palvelusopimukset toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla sopimusten mukaisesti vähintään 98%:sti ja enintään 102%:sti Vähintään 90 % saavuttaa tason 3-5 (asteikko 1-5) x 1/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 3/vuosi shp, ta x 1/vuosi shp 11

12 12

13 Johdon raportointi: Jaksotettu toiminta ja talous 13

14 Johdon raportointi: Jaksotettu tuloslaskelma 14

15 BSC-mittaristo 15

16 BSC-mittaristo 16

17 BSC / Vuodeosastohoidon laatumittari 17

18 Yhteistyö Tietovaraston ja raportoinnin kehittämisessä on tehty yhteistyötä SAS:n ja Numos Oy:n kanssa Kiitos kumppaneille ja kärsivällisille asiakkaille 18

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa

Tietoteknologian hyödyntäminen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa Tietoteknologian hyödyntäminen en kaupungin terveydenhuollossa en kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Minna Saario en kaupungin terveydenhuollon palvelut Vastaanottotoiminta Päivystystoiminta Neuvolatoiminta

Lisätiedot

Raportoinnin kehittäminen tietovaraston avulla. Kari Natunen, WM-data Novo Joensuun yliopiston tietojärjestelmäpäivä 5.5.

Raportoinnin kehittäminen tietovaraston avulla. Kari Natunen, WM-data Novo Joensuun yliopiston tietojärjestelmäpäivä 5.5. Raportoinnin kehittäminen tietovaraston avulla Kari Natunen, WM-data Novo Joensuun yliopiston tietojärjestelmäpäivä 5.5.2004 / Joensuu Raportoinnin ja suunnittelun nykytila (usein) App App ;-( App @#&!?

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Yhtymähallitus 3.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE... 4 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT... 4 4 TALOUSARVION

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan

Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan 30.5.2005 Olli Nylander Stakes/StakesTieto-tilastot Tiedosta hyvinvointia 2 Haasteet hoidon perusteet lakipaketti

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday. Minna Oksanen Avarea Oy

Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday. Minna Oksanen Avarea Oy Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday Minna Oksanen Avarea Oy CV Minna Oksanen Minnalla on vahva kokemus tietovarastoinnista sekä raportointi kokemusta pankin, julkisensektorin

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot