TAPAS loppuseminaari - Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen, Case Pirkanmaa Antti Jokela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAS loppuseminaari - Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen, Case Pirkanmaa. 28.10.2011 Antti Jokela"

Transkriptio

1 TAPAS loppuseminaari - Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen, Case Pirkanmaa Antti Jokela

2 Sisältö 1. PSHP Pirkanmaa ERVA YSHP - SUOMI 2. Alueellinen potilastietojärjestelmä / potilastietorekisteri 3. Arkkitehtuurityö 4. Yhteistyö 5. Järjestelmähankkeet 6. Suhde TAPAS -projektiin 2

3 Katsausta mitkä ovat valmisteilla tai käynnissä olevan tietojärjestelmäarkkitehtuurin tai tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisen painopistealueet PSHP-alueella lähivuosina. Ollaanko em. kehittämisessä etenemässä Tapas-projektissa tunnistettujen havaintojen / tuotettujen suositusten mukaisesti. Ollaanko Pirkanmaalla kehittämistä viemässä "alueellinen potilastietorekisteri -skenaarion suuntaisesti? Muutama asioita: -terveyspalveluiden (ja kuntarakenteen) lähivuosien muutokset korostavat entisestään asiakastietojen saatavuuden merkitystä yli nykyisten organisaatiorajojen. Asiakastietojen saatavuuden turvaamisen lisäksi on tarve mm. alueellisten palveluketjujen/prosessien seurannalle ja ohjaukselle, tietojohtamisen tuelle, sekä yhtenäisille sähköisille asiointipalveluille kasvaa. -Kansalliset palvelut ovat välttämättömiä ja valavat yhteistä infrastruktuuria tulevaisuuden sähköiselle palveluympäristölle. Kansalliset palvelut eivät voi kuitenkaan yksistään ratkaista alueellisen ja paikallisen tiedonvaihdon ongelmia/kehittämistarpeita, kehittämisen painopistettä suunnattava myös alueelliseen suuntaan. Todennäköistä on että ERVA-aluetasoisen ICT-yhteistyön merkitys myös kasvaa jatkossa. -Kehittäminen suunniteltava alueellisten rakenteiden ja palveluiden kehittämisen sekä toiminnan muutosten ehdoilla. 3

4 PSHP VALTUUSTO HALLLITUS YHTYMÄHALLINTO Asiakaspalvelu / Henkilöstön kehittäminen / Tiedekeskus / Tietohallinto / Yleishallinto / Yleislääketiede JOHTORYHMÄ JOHTAJISTO TAYS HALLINNON PALVELUALUE Henkilöstöpalvelut / Rahoitus- ja laskenta / Tilakeskus / Työterveys TAYS SAIRAANHOIDON PALVELUALUE Leikkaus- ja anestesiatoiminta / Tehohoito TAYS HUOLLON PALVELUALUE Materiaalihuolto / Ruokapalvelut / Sairaala- ja välinehuolto / Tekninen huolto TAYS TOIMIALUE 1 Sisätaudit / Keuhko-, Iho- ja allergiasairaudet TAYS TOIMIALUE 2 Kirurgia / Gastroenterologia / Syövänhoito TAYS TOIMIALUE 3 Neurologia ja kuntoutus / TULES / Korva- ja suusairaudet / Silmäkeskus TAYS TOIMIALUE 4 Naistentaudit ja synnytykset / Lastentaudit / Lastenpsykiatria TAYS TOIMIALUE 5 Aikuispsykiatria / Nuorisopsykiatria TAYS TOIMIALUE 6 Kehitysvammahuolto TAYS TOIMIALUE 7 Yhteispäivystys (Acuta) YLÄ-PIRKANMAAN TERVEYDENHUOLTOALUE VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALA VAMMALAN ALUESAIRAALA KUVANTAMISKESKUS JA APTEEKKILIIKELAITOS Tekonivelsairaala COXA Oy TAYS Sydänkeskus Oy Fimlab Laboratoriot Oy 4

5 Suomi - Pirkanmaa ERVA - YSHP L Kihniö Virrat LP Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi PP Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki KAI Hämeenkyrö Tampere Orivesi V V EP EP KP Kiikoinen Sastamala Nokia Lempäälä Vesilahti Urjala Pirkkala Valkeakoski Akaa Kangasala Pälkäne Sairaala P KH PH TAYS:n erityisvastuualueen väestö n. 1,2 milj. 5

6 Uranus, Mediatri, Pegasos, Effica Koostavat järjestelmät Alueellinen potilastietojärjestelmä / potilastietorekisteri Käyttöliittymä selain (portaali), client Logiikka Palvelualusta (prosessimoottori, palveluväylä ) Tiedonhallinta Potilastietovarasto / yleisarkisto (X-Archive, Fujitsu OSA) > < Järjestelmäkokonaisuuden jakamisen logiikka perustuu siihen, että yhteisellä potilastietovarastolla saadaan potilastiedot siivottua ja vakioitua, potilastiedot saadaan standardien rajapintojen kautta yhteiskäytettäviksi, logiikkakerrosta sekä käyttöliittymäkerrosta voidaan kehittää palvelemaan paremmin toiminnan muuttuvia tarpeita kuin perinteisillä siilomaisilla järjestelmillä. Malliin voidaan liittää myös vanhat siilojärjestelmät eli niihin tehdyt panostukset eivät mene hukkaan. 6

7 Arkkitehtuuri- ja tietohallintoprosessien kehittäminen 7

8 Projektin tuotokset sekä työssä käytettävät viitekehykset Projektin tuotoksena syntyy suunnittelun kautta kuvaus PSHP:n kokonaisarkkitehtuurista. Lisäksi projektin on saatettava tietojärjestelmät vastaamaan yhteentoimivuuden kuvauksia. Nämä kokonaisarkkitehtuuria koskevat velvoitteet on määrätty tietohallintolaissa (7 ja 9 ). Pääasiallisina viitekehyksinä ja menetelminä käytetään Lakia julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ( /634), JHS 179:ää sekä Prince 2:ta. Lisäksi käytetään JHS 171, 172 ja 173:a. 8

9 Pirkanmaan sote-ammattilaisten yhteisöverkko Vuonna 2012: Pirkanmaan kunnat: sisällöntuottajien koulutus, sisällöntuotanto ja käyttötuki Erva-alueet (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä- Pohjanmaa, Vaasa) Vuonna 2013: Alan yksityiset palveluntarjoajat Alan oppilaitokset Alan tutkimuslaitokset 9

10 YSHP -arkkitehtuuriryhmä (2008 ->) Tuottanut YSHP-arkkitehtuuridokumentin (2009), joka sisältää potilastietojärjestelmien nykytilan karkea arkkitehtuurin karkean vaatimusmäärittelyn ydinpotilastietojärjestelmien Kanta-palveluihin liittämisestä alustavat hahmotelmat tulevaisuuden arkkitehtuurin tavoitteista Osallistunut Uranuksen Kanta-liittymän arkkitehtuurin luomiseen toteuttanut v PS-johtoryhmän antamia tehtäväksiantoja Logican kanssa yhteisesti suunnitellun toimintamallin mukaisesti tehnyt yhteistyötä Kunto-tston, THL:n, KuntaIT:n ja muiden toimijoiden kanssa selvitellyt yksittäisiä arkkitehtuuriratkaisuja 10

11 YSHP-arkkitehtuurityön jatko - kokonaisarkkitehtuuri Tavoitteena on suunnitella kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton raamit YSHP:ssä ja -alueilla, jonka pohjalta kussakin yksikössä / alueella tarkemmasta suunnittelusta, käyttöönotosta ja toimeenpanosta päätetään paikallisesti, arkkitehtuuriryhmä toimii KA-työssä vertais- ja tukiryhmänä KA-työssä määritellään ja ylläpidetään arkkitehtuuria, jonka tavoitteena on YSHP:ien (ja -alueiden) yhteinen / yhteismitallinen viitearkkitehtuuri sekä erikseen sovittavien kohteiden kohdearkkitehtuuri Tavoitteena on myös osallistua Terveyden ja hyvinvoinnin hallinnon alan arkkitehtuurityöhön. Työ pohjautuu julkisen hallinnon tietohallintolakiin ja sen määrittämiin kokonaisarkkitehtuurin periaatteisiin sekä terveydenhuoltolakiin ja muuhun terveydenhuollon tiedonhallinnan säädöksiin 11

12 TOIMINTA TIETO Vuoden 2009 loppuun TAYS:n potilastietojärjestelmähanke (AHO), joka laajennettiin toimimaan koko PSHP:n potilastietojärjestelmänä. Järjestelmä otettiin käyttöön myös Tampereen kaupungin sairaalassa. Yliopistosairaanhoitopiirien yhteinen tietojärjestelmähanke (Miranda ja Oberon -> Uranus) Alueellinen laboratoriotoiminta, jonka tietojärjestelmän ytimen muodosti TamLab laboratoriojärjestelmä. Lähtökohdan asialle mahdollisti Tampereen kaupungin ja TAYS:n laboratoriotoimintojen yhdistäminen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin ATK-osastojen yhdistäminen (1997) ja toiminnan siirtäminen osaksi kaupungin toimintaa. Potilastietojärjestelmien ja erillis -järjestelmien integrointiasteen voimakas lisääminen toimimaan joustavasti yhtenäisenä järjestelmäkokonaisuutena. Aluetietojärjestelmähanke (PIRKE -hanke -> YT tieto Oy) Alueellisen PACS-arkistointipalvelun tarjoaminen terveyskeskuksille. PSHP:n ja Tampereen kaupungin yhteishanke käynnistyy alueellisen PACS:n käytön laajentamiseen liittyen tavoitteena yhtenäistää toimintatapoja sekä niitä tukevia välineitä alueellisesti. YSHP arkkitehtuurityö Osallistuminen kansallisiin hankkeisiin HKT henkilötietojärjestelmä ydinjärjestelmäksi Käytetään joiltain osin kansallisia määrityksiä (esimerkiksi toimipistekoodit, hoitoisuusluokitus, toimenpidekoodit) Jokainen järjestelmä sisältää oman tietosisältönsä ja mallinsa. Rajapintojen avulla tietoja pystytään siirtämään standardimuodoissa. Sanomaliikenne käytössä osittain alueella. 12

13 Vuoden 2009 loppuun JÄRJESTELMÄT Kohti toimialakohtaisia siilojärjestelmäiä Vakioitu hankintaprosessi Hajautettu tietohallintomalli tuottaa vastuualuekohtaiset järjestelmähankinnat Jaettuja järjestelmäpalveluita muutama käytössä (esimerkiksi VRK:n tarjoamat palvelut) TEKNOLOGIA Kohti järjestelmäkohtaista teknologiaa Yksittäisiin palvelinlaitteisiin pohjautuvia ratkaisuja Verkkotallennuskapasiteettia käytetään (esimerkiksi NAS) Selainkäyttöisten sovellusten määrä kasvaa jatkuvasti Sanoma- ja tiedostomuotojen standardeja käytetään 13

14 TOIMINTA Vuonna toteutetun yhteishankkeen 1. ja 2. vaiheiden tuloksena päädyttiin 3. vaiheessa selvittämään tavoitteiden saavuttamiseksi PACS järjestelmän sijasta yleisarkistoon / potilastietovarastoon pohjautuvan ratkaisun toteutuskelpoisuutta sekä sen organisointitapaa. Lopputuloksena oli vuoden lopussa liiketoimintasuunnitelma sekä sopimus potilastietovaraston teknologiaratkaisun pilotoinnista. Muutamassa aluesairaalassa ja niiden yhteydessä olevissa terveyskeskuksissa otettu käyttöön osittain alueellinen RIS järjestelmä. Laboratorio ja apteekkiliikelaitoksen (FimLab Oy) KA-työ käynnistyy. Osallistuminen kansallisiin hankkeisiin TIETO Valmistellaan potilastietovaraston komponenttien (X-Archive + Fujitsun OSA) käyttöönoton valmistelua Kuvantamistoimintaan liittyviä perustietoja määritelty / vakioitu. 14

15 Vuonna 2010 JÄRJESTELMÄT HR järjestelmien hankkiminen palveluna TEKNOLOGIA Valmistellaan Virtuaalipalvelinten käyttö lisääntyy Tallennuskapasiteetin keskittämistä valmistellaan IHE profiilit ja niihin liittyviä standardeja lähdetään selvittelemään ja ottamaan käyttöön 15

16 Vuonna 2011 TOIMINTA Vuoden toisella puoliskolla käynnistettiin PSHP:n KA-menetelmän käyttöönottoprojekti. Projekti jakaantuu kahteen vaiheeseen joista ensimmäisessä tehdään nykytilanteen kartoitus, tunnistetaan kehittämiskohteet sekä organisoidutaan KA toimistomalliin. Toisessa vaiheessa toteutetaan ensimmäisen vaiheen kehittämiskohteet, tunnistetaan seuraavat kehittämiskohteet sekä valmistaudutaan siirtymään projektitoiminnasta prosessimaiseen toimintatapaan. Ensimmäinen vaihe päättyy 2012 maaliskuun lopussa ja toinen vaihe 2012 lopussa. Yhtenä viitekehyksenä toimii JHS174. Vahvistetaan alueellista (kunnat) sekä ERVA tasoista (sairaanhoitopiirit ja kunnat) tietohallintoyhteistyötä Muutoksenhallintamenetelmän käyttöönottaminen ITIL + COBIT käytäntöjen soveltamikohteiden tunnistaminen ja sovittamisen käynnistäminen Alueellinen Extranet-hanke käynnistyy TIETO Valmistellaan X-Archiven ja Fujitsun OSA:n käyttöönotto KA-menetelmän käyttöönottoprojektin yhteydessä käynnistetään tietomääritysten kerääminen sekä vakiointi. 16

17 Vuonna 2011 JÄRJESTELMÄT Potilastietovaraston käyttöönottaminen Linjaus: järjestelmäkokonaisuus jaetaan käyttöliittymä, logiikka ja tiedonhallinta tasoihin Sopimusmallien vakiointi ((puite,-) toimitus,- tuki- ja ylläpitosopimukset) Järjestelmien elinkaarimallin luonnostelua (tarpeen havaitsemisen ja järjestelmän alasajoon liittyvien vaiheiden sisältämä kokonaisuus) TEKNOLOGIA Valmistellaan Virtuaalipalvelinten käyttö lisääntyy Konesalien sijoittelu- / sijaintilinjaukset Keskitetty ja vakioitu tallennuskapasiteetti otetaan ensimmäisissä kohteissa käyttöön Selainkäyttöisyys lisääntyy uusien järjestelmien / päivitysten vaatimuksissa 17

18 Vuonna > TOIMINTA Alueellinen, ERVA tasoinen sekä kansallinen toiminta jatkuu ja toimintaan lisätään panostusta KA-menetelmän käyttöä laajennetaan PSHP:n sisällä sekä sovitetaan yhteistyökumppaneiden KA-menetelmien kanssa Toiminta-alueella haetaan alueellisia toimintamalleja Asiakkaiden (sisäiset ja ulkoiset) sähköisten kanavien kehittämiseen ja uusien käyttöönottamiseen panostetaan osana toimintamallien kehittämistä. TIETO Tietomäärittelyjen vakiointi jatkuu 18

19 Vuonna > JÄRJESTELMÄT Geneerisen palvelualustaratkaisun kartoitus, määrittely ja käyttöönottaminen Potilastietovaraston käytön laajentaminen Järjestelmäkokonaisuuden jakamisen osiin -mallin siirtäminen tuotantoon ensimmäisessä vaiheessa uusien järjestelmien osalta TEKNOLOGIA Valmistellaan Selainkäyttöisyys lisääntyy Virtuaaliratkaisut lisääntyvät Pilvipalveluiden käyttö lisääntyy 19

20 TAPAS projektin kohdealue 20