TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT KUULUVAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN 2. ASUNTOTOIMEN TALOUS 3. TOTEUTUNUT ASUNTOTUOTANTO 4. ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN (ARA) LAPPEENRANTAAN OSOITTAMA LAINOITUS 5. VUOKRA-ASUNNOT 5.1 TAVANOMAISTEN ARA-VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ JA TARJONTA 5.2 ERITYISRYHMIEN VUOKRA- JA PALVELUASUMINEN 6. ASUMISOIKEUSASUNNOT 7. ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET SEKÄ ASUNTOJEN PERUSPARANTAMINEN 8. ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISHANKKEET 9. ASUMISEN KUSTANNUKSET LIITELUETTELO TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖNSÄ NOJALLA VIRANHAL- TIJOIDEN RATKAISTAVAKSI DELEGOIMAT TEHTÄVÄT/VUONNA 2012 TEHDYT PÄÄTÖKSET ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 VALMISTUNEET JA RAKENTEILLA OLEVAT ASUNNOT LAPPEENRANNASSA TILASTOTIETOA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VÄESTÖN JA ASUNTO- OLOJEN MUUTOKSISTA LAPPEENRANNAN ASUNNOT JA ASUNTOKUNNAT 2011 (Tilastokeskus) VALOKUVAT LPR:N ASUNTOPALVELU OY, LOUHENKATU 45 (sivu 4) LPR:N ASUNTOPALVELU OY, LIESHARJUNKATU 5, PP-KOHDE (sivu 9)

3 2 1. ASUMISEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT KUULUVAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa erillisen asuntolautakunnan. Tekninen lautakunta huolehtii vastedes asumisen lakisääteisistä viranomaistehtävistä. Tekninen lautakunta päätti marraskuussa erityisryhmien asuntojen rakentamista koskevasta lainoitusesityksestä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Kiinteistö Oy Ahvenlampi haki vapautusta seitsemän (7) talon aravarajoituksista ja lautakunta päätti lausunnostaan hakemusasiassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, joka viime kädessä tekee päätöksen sanotussa hakemusasiassa. Kertomusvuoden aikana mm: Ympäristöministeriö/KTI toteutti kyselyn aravavuokrajärjestelmän toimivuudesta, johon kyselyyn asuntotoimi vastasi. Toinen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimeksiannosta tehty laaja kysely selvitti kunnissa olevia palveluasuntoja, niiden omistajatahoja. Ympäristöministeriö järjesti syyskuussa tilaisuuden Asuinalueiden elinvoimaisuuden edistäminen. Tämä asuinalueiden elinvoimaisuuden parantamiseen tähtäävä hanke käynnistyy Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lappeenrannan hakemuksen ympäristöministeriölle. Asunto- ja sosiaaliviranomaisten tiedossa olevia lappeenrantalaisia asunnottomia marraskuussa 2012 tehdyn selvityksen mukaan on 48. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnasta käytiin keskustelua mediassa mm. sen takia, että selvitysmies Syrjäsen raportti Aran toiminnan kehittäminen julkaistiin vuonna Asuntotoimen henkilökuntaan kuuluvat asuntotoimenjohtaja Risto Kantola, asuntorahoitustarkastaja Paula Harju sekä toimistosihteerit Liisi Laitinen, Helena Räihä ja Ritva Sareslahti. Asuntotoimen viranhaltijoita oli kertomusvuonna mukana joissakin työryhmissä (mm. lähiötoimikunta, energianeuvontahanke). Asuntotoimi muutti huhtikuun lopulla Valtakadun vuokratiloista kaupungintalon 2. kerroksen toimitilaan.

4 3 2. ASUNTOTOIMEN TALOUS Asuntotoimen talousarvio (kp 644) toteutui seuraavalla tavalla (kirjanpito ) 2011 (TP) 2012 (TA) 2012 (TP) Toimintatuotot (1000 ) Toimintakulut (1000 ) siitä palkkaus- ja henk.kulut Toimintakate (1000 ) Kaupunki varautui myöntämään talousarviostaan avustuksia hissin rakentamista varten, jos asunto-osakeyhtiö saa samaan tarkoitukseen valtion avustusta. Hissejä rakennettiin talousarviossa ennakoitua vähemmän. Asuntotuotannon omarahoitusosuuksia varten kaupungin talousarviossa oli 0,1 milj. euron varaus. 3. TOTEUTUNUT ASUNTOTUOTANTO Kaupunginvaltuuston hyväksymän asumis- ja maankäyttöohjelman mukainen asuntotuotantotavoite on asuntoa/vuosi väestö- ja asuntokuntakehityksestä riippuen. Lappeenrantaan valmistui asuntoja: Vuosi Valmistuneita asuntoja Asunnoista pien- ja rivit. kerrost Ararahoituksella % Huom! Kaupungin yhtiön Ortamonpuiston palvelutalon erityisasunnot (84) valmistuivat vuonna Nämä Aran rahoittamat asunnot eivät pienen kokonsa takia ole mukana virallisissa valmistuneiden asuntojen määrää koskevissa tilastoissa (taulukon luvuissa).

5 4 4. ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN (ARA) LAPPEENRANTAAN OSOITTAMA LAINOITUS Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA päätti vuoden 2012 aikana osoittaa Lappeenrantaan vuokra- ja opiskelija-asuntojen rakentamiseen korkotukilainavarauksia 6,3 milj. euroa (kt. liitetiedot). Keskus lisäksi varasi 3,2 milj. euroa Asuntopalvelu Oy:n kahden ikäihmisille tarkoitetun vuokratalon perusparantamista varten. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus lisäksi osoitti Lappeenrantaan 0,4 milj. euroa valtion avustusta opiskelija-asuntojen/skinnarilankatu 28 rakentamiseksi. Tulorajaan mahtuva ns. matalaenergiatalon (so. omakotitalo) rakentaja voi saada valtion korkotukilainan tällaisen talon rakennuskustannusten osarahoittamista varten. Lappeenrannassa ei kuitenkaan hyväksytty yhtään tällaista korkotukilainaa. Koko maassa varauduttiin määrärahojen puolesta hyväksymään noin 100 omakotitalon rakentamisen korkotukilainaa.

6 5 5. VUOKRA-ASUNNOT 5.1. TAVANOMAISTEN ARA-VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ JA TARJONTA Lappeenrannan asuntokunnat asunnon hallintamuodon mukaan Vuosi Omistusasunnossa asuvat Vuokralla asuvat asuntokunnat Muu, tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2005 tiedoissa ovat mukana sekä Lappeenrannan että Joutsenon asuntokunnat. Vuoden 2010 tiedoissa edellisten lisäksi myös Ylämaa. Ara-vuokra-asuntoa hakevat kunkin vuoden marraskuussa Vuosi Hakijaruokakunnan koko 1 henk. 2 henk. 3 henk. 4 + henk. Yhteensä Eri yhteisöjen vuokra-asunnoille on riittänyt hakijoita kuten taulukosta selviää. Ara-vuokra-asuntojen käyttöasteet 2012 olivat noin 99 %. Haettavana olleet Ara-vuokra-asunnot huoneistotyypeittäin Vuosi 1 h+kk/k 2 h+kk/k 3 h+k 4 h+k Yhteensä Vuokra-asuntoa hakevien määrää koskeva taulukko on laadittu vertaamalla Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakijaluettelon tietoja VVO:n, Palvelukeskussäätiön ja eräiden muiden yhteisöjen hakijaluetteloihin. Sama ruokakunta voi hakea useamman yhteisön vuokra-asuntoa. Tällainen hakija on pyritty ottamaan huomioon vain kerran. Opiskelija-asuntoa hakevia ei ole otettu huomioon. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy perusparansi tavanomaista vuokra-asumista varten Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön yhtiölle luovuttaman opiskelijatalon Huopatehtaankatu 4 opiskelija-asunnot. (Aran suostumus /luovutusrajoitus)

7 ERITYISRYHMIEN VUOKRA- JA PALVELUASUMINEN Ikääntyvät Kaupunginvaltuusto on talousarvioon 2011 sisältyvänä tavoitteena hyväksynyt asumispalvelujen osalta: Tehostettu palveluasuminen suositusten mukaisella 6 % tasolla. Tilastokeskuksen julkaisun Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat mukaan Lappeenrannassa oli tehostetun palveluasumisen piirissä 6,8 % 75-vuotta täyttäneistä. Tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyivät vuonna 2012; Joutsenon palvelukeskus valmistui, samoin Lappeen Ikihonka Oy:n Leivontien palvelutalo sekä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot yhtiön Ruukinmäentie 5 palvelutalo. Kehitysvammaiset Heille tarkoitettuja asuntoja (autettu, ohjattu, tuettu asuminen) kaupungissa 99, lisäksi ostopalveluna 51 kehitysvammaiselle autettua asumista. Lapsuudenkodissa vanhempien luona asuvia aikuisia kehitysvammaisia marraskuussa 2011 noin 150, heistä noin 50 tarvitsee Eksote-piirin ilmoituksen mukaan joko palvelu- tai tukiasunnon. Lisäksi kahdeksan (8) laitoshoidossa olevaa kehitysvammaista tarvitsee palveluasunnon. Lappeen Ikihonka Oy:n ja Eksote-piirin rakennushankeen toteutus Patruunakatu 6-8 odottaa valtion rahoituspäätöstä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Päihdeklinikan tukiasuntojonossa vuoden 2011 marraskuussa 31 ja MIE-SAS jonossa 27 palveluasumisen/tehostetun palveluasumisen jonottajaa. (Eksotepiirin ilmoitus) Tuettuun asumiseen tarkoitettuja asuntoja yhteensä 110 sekä palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen tarkoitettuja asukaspaikkoja yhteensä 44. Opiskelijat Lpr:n seudun opiskelija-asuntosäätiöllä on noin 3000 asuntopaikkaa opiskelijoille. Säätiöllä on vireillä rakennushanke (Skinnarilankatu 28), jonka toteutumisen myötä kaupunkiin alkuvuodesta 2013 valmistuu noin 70 opiskelija-asuntoa.

8 7 6. ASUMISOIKEUSASUNNOT Kunnan viranomaisen tehtävänä on asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaan pitää asumisoikeutta jonottavien rekisteriä, nimetä asumisoikeuden haltija sekä vahvistaa asumisoikeuden luovutuskorvaus. Lappeenrannan asumisoikeusasunnot huoneistotyypin mukaan sekä jonotiedot: Yksiö Kaksio Kolmio 4 h+k 5 h+k Yhteensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyi TA- Asumisoikeus Oy nimisen yhtiön korkotukilainahakemuksen. Yhtiölle rakentuu 85 asumisoikeusasuntoa, os. Pikisaarenkuja 4 ja 6. Asunnot valmistuvat alkuvuonna Vuosi Asumisoikeusas. yht Hakijajonon viimeinen nro Asumisoikeusasuminen kiinnostaa aiempaa enemmän ikääntyviä asunnontarvitsijoita. Yli 55-vuotiaiden hakijoiden määrä on kasvanut. Asumisoikeustalojen vastikemaksut v olivat keskimäärin 9,20 euroa neliöltä kuukaudessa, jossa korotusta 0,17 euroa/neliö edellisvuoteen verrattuna. Asumisoikeusasuntoja vapautui 133 v sekä 132 v Asumisoikeusasunnoista 50 on annettu tilapäisesti vuokralle. Asumisoikeudesta kiinnostuneen tulee ilmoittautua paitsi kunnan pitämään jonoon myös sen talon omistajan edustajalle, jonka taloon tai taloihin hän haluaa asumaan. Asokodit Oy omistaa Lappeenrannassa sijaitsevat asumisoikeustalot (Ara-lainoitus). TA-Asumisoikeus Oy aloittaa 2013 uutena asumisoikeusasuntojen omistajana Lappeenrannassa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen selvityksen ( ) mukaan: Koko maassa on valmiina asumisoikeusasuntoa, joiden vastike 2012 on keskimäärin 10,34 euroa/neliö/kk. Vapaarahoitteinen vuokrataso ylittää eurolla/neliö/kk sanotun vastiketason. Tyhjiä (yli 3 kk) asumisoikeusasuntoja 2011 oli 178, vuokrattuja asumisoikeusasuntoja Asukasvaihtuvuus 2011 oli 15 %.

9 8 7. ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET SEKÄ ASUNTOJEN PERUSPARANTAMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus osoitti kaupungille määrärahaa välitettäväksi avustuksina asuntojen ja asuinrakennusten korjaustoimenpiteiden osarahoittamista varten seuraavasti: * Korjausavustukset euroa * Muut energia-avustukset euroa. * Uusiutuvan energian käyttöönotto; avustus euroa. Asuntotoimi on myöntänyt avustuksia seuraavalla tavalla: Myönnetyt korjausavustukset Asuntoja Kohteita Euroa Vanhusten, vammaisten ja veteraanien asuntojen korjaustoiminta Kuntoarvio, kuntotutkimus ja huoltokirja /As Oy Yhteensä Myönnetyt uusituvan energian Asuntoja Kohteita Euroa käyttöönottoavustukset Pientalotalot Rivi- ja kerrostalot Yhteensä Myönnetyt muut energiaavustukset Asuntoja Kohteita Euroa Energia-avustus/ pientalot Energia-avustus/ rivi- ja kerrost Yhteensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2012 varasi asunto-osakeyhtiöille avustusta yhteensä viiden (5) hissin rakentamiseksi vanhaan kerrostaloon. Ympäristöministeriö sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus yhteistyössä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n kanssa aloittivat hankkeen Hissi - Esteetön Suomi Lappeenrannan kaupunki päätti osallistua vuoden 2013 alusta lukien tähän maakunnalliseksi tarkoitettuun hankkeeseen.

10 9 8. ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISHANKKEET Kaupungin alueella toimii seitsemän asukasyhdistyksistä koottua alueraatia. Alueraadit ovat viimeistelleet Asukkaiden Lappeenranta 2015 ohjelmaa. Alueraatien toiminnasta ja asukastoiminnasta tarkemmin verkkosivulta Valtio aiemmin valitsi Lappeenrannan Tehdään yhdessä hankkeen mukaan valtakunnalliseen vuoteen 2011 ulottuvaan lähiöiden kehittämisohjelmaan. Valtakunnallisen lähiöhankkeen päätösseminaarissa muun ohessa painotettiin lähiöiden pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen kiinnittymistä kuntien strategisiin linjauksiin. Halutaan, ettei lähiöitä kehitetä erillisenä yksikkönä, vaan toiminnallisena osana kaupunkia. Peruskorjaustarpeen lisäksi erityisen haasteen lähiökehittämiseen tuo asukkaiden ikääntyminen. Ympäristöministeriön sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johdolla aloitetaan vuonna 2013 poikkihallinnollinen hanke Asuinalueiden elinvoimaisuuden edistäminen. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2012 esittää ympäristöministeriölle, että Sammonlahden alueen kehittämissuunnitelman toteuttaminen hyväksyttäisiin mukaan sanottuun valtakunnalliseen hankkeeseen. Asuntotoimi osaltaan myötävaikuttaa asuinalueiden kehittämishankkeisiin mm. välittämällä valtion korjaus- ja energia-avustuksia taloyhtiöille.

11 10 9. ASUMISEN KUSTANNUKSET Vanhojen asuntojen velaton hinta keskimäärin /m 2 (Lähde: Tilastokeskus) Koko maa Lappeenranta Erotus / Indeksitalon kunnalliset maksut Suomen Kiinteistöliitto seuraa vuosittain ns. indeksitalon kunnallisia maksuja sekä kiinteistöveroja noin 40 kaupungin osalta. Viimeisen lokakuussa 2012 julkaistun vertailun mukaan lappeenrantalaisen indeksitalon mainitut kustannukset olivat 2,32 euroa/neliö/kk eli vertailun 18. kalleimmat. Edellisvuonna lappeenrantalainen indeksitalo oli kustannuksiltaan 16. kallein. Mainitut kustannukset vaikuttivat hoitovastikkeeseen muualla maassa keskimäärin 2,31 euroa/neliö/kk. Keskimääräiset asuntojen vuokrat Lappeenrannassa v /m 2 /kk Arava Vapaarah. Kaikki 1 huone 2 huonetta 3+huonetta Keskim. Muutos % (vuosi) 10,18 9,28 8,66 9,19 2,1 12,49 9,96 9,02 10,27 2,9 11,54 9,57 8,81 9,70 2,5 Lähde: Tilastokeskus, Vuokratilasto Keskimääräinen aravavuokra 2011 koko maassa 9,60 /m 2 /kk ja vapaarahoitteinen vuokra 10,74 /m 2 /kk, kaikki vuokrat 10,19 /m 2 /kk. Lappeenrannan kaikkien vuokra-asuntojen vuokramuutos oli 0,3 % v ja 2,5 % vuodessa v Kunta valvoo rajoitusten alaisten aravatalojen sekä eräiden korkotukitalojen vuokria. Asuntotoimen tällöin tietoonsa saamien aravatalojen v perimistä vuokrista voidaan yhteenvetona todeta (ei sisällä opiskelijataloja): Lainoitusvuodet Aravavuokra /m 2 /kk Korotus /m 2 /kk Peruskorjaus Joutseno ,33 10,00 10,46 9,54 9, ,09 9,73 10,15 9,32 9,37 0,34 0,27 0,31 0,22 0,21

12 11 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi TOIMINTAKERTOMUS1.XLS TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖNSÄ NOJALLA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISTAVAKSI DELEGOIMAT TEHTÄVÄT/VUONNA 2012 TEHDYT PÄÄTÖKSET Päätöksen sisältö Kunnan toimivalta Päätöksiä Päätöksiä v v * Asuntojen korjaus- ja energia-avustusten Laki asuntojen korjaus-, energia ja myöntäminen ja em. päätösten tarkistaminen terveyshaitta-avustuksista 5 * Suhdanneluonteisen korjausavustuksen Laki suhdanneluonteisista avustuk- 1 1 myöntäminen sista asuinrak. korjauksiin 6 * Pitkäaik. avustusluonteisen perusparannus- AravaL lainan avustusluonteisuus tai sen päättyminen AravaA 63 * Asumisoikeuden haltijan nimeäminen Laki asumisoikeusas * Asumisoikeuden luovutuskorvauksen vah- Laki asumisoikeusas vistaminen * Ara-vuokrien valvonta AravaRajL 7 VuAsKTL * Ara-vuokratalon asukasvalinta (uudet as.) AravaRajL 4 VuAs KTL * Lausunto vuokratalon rakentamisen tai perus- VuAsKTA parantamisen korkotukilainahakemuksesta * Lausunto/aravarajoituksista vapauttaminen AravaRajL * Kaupungin hissiavustuksen myöntäminen Kuntalaki 3 - * Muut asiat (henk.hallinto, vuosilomat jne.) 3 1 Yhteensä Mainittuina vuosina ei tehty yhtään päätöstä: * Omakotitalon aravalainan siirtäminen/ Aravalaki 12 puolison vapauttaminen velkavastuusta * Omistusaravalainan lyhennys- ja korkoerien AravaL 46 lykkäys * Omistusaravalainan vuosimaksuerien AravaA 25 pienentäminen * Omistusaravalainan vuosimaksuun sisältyvän AravaA 25 lyhennys- ja korkoerän lykkäys * Omakotikorkotukilainan ja perusparannus- OmistusKorkotL 8 korkotukilainan hyväksyminen/hylkääminen * Asp-asuntojen valvonta (vuokrausilmoitus) Asp-laki * Vuokra-asunnon käytön poikkeuslupa AravaRajL 5 HUOM! Asuntotoimiston viranhaltijat valvovat asukasvalintoja (AravaRajL 4, VuAsKTL 11, VuokraKTL 10 ). Valvontapäätöksiä ei enää kirjata päätöspöytäkirjaan, paitsi uuden talon asukasvalinta. Lainansaajayhteisö saa kuitenkin kirjeen valvontahavainnoista. Asuntorahoitustarkastaja tekee lainojen ja avustusten maksatusta varten tarkastuskäyntejä lainoituskohteissa sekä korjausavustuskohteissa. Näitä käyntejä (annetaan tarkastustodistus) ei kirjata päätöspöytäkirjaan. Lainojen ja avustusten maksatusta/tilitystä valvotaan. Korjausavustusten tilitysyhteenveto tehdään asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Lisäksi "pistokoetarkastuksia", että avustuksensaaja asuu korjausavustusta saaneessa kohteessa.

13 12 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 VALMISTUNEET ASUINRAKENNUKSET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lappeen Ikihonka Oy Leivontie 4 34 V(palvelutalo) Kiint. Oy Artun Hoiva-as. Oy Ruukinmäentie 5 61 V(palvelutalo) Lpr:n Asuntopalvelu Oy Louhenkatu V(korkotuki) Yhteensä 115 RAKENTEILLA OLEVAT ARA-LAINOITUSKOHTEET/TAMMIKUU 2013 Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto TA-Asumisoikeus Oy Pikisaarenkuja aso (korkotuki) Suomen MS-Liitto Korpimetsänkatu 3 8 V(palvelutalo) Lpr:n seudun opiskelija- Skinnarilankatu V(opiskelijatalo) asuntosäätiö Yhteensä 165 ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 PERUSPARANNETUT ASUINRAKENNUKSET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lpr:n Asuntopalvelu Oy Liesharjunkatu 5 26 V(korkotuki) Talon kolmeen porraskäytävään rakennettiin hissi. Huom! Opiskelija-asuntosäätiö luovutti Lpr:n Asuntopalvelu Oy:lle Aran lainoittaman opiskelijatalon Huopatehtaankatu 4. Asuntopalvelu Oy toteutti talon perusparannustyön, pankkilaina. Asunnot ovat nyt tavanomaisia vuokra-asuntoja. TÖIDEN ALOITTAMISTA TAI RAHOITUSPÄÄTÖSTÄ ODOTTAVAT ARA-KOHTEET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lpr:n Asuntopalvelu Oy Lappeen Ikihonka Oy Lpr:n seudun opiskelijaasuntosäätiö Lpr:n Asuntopalvelu Oy Lpr:n Asuntopalvelu Oy Yhteensä Sirkkelimiehenkatu 6 Patruunakatu 6-8 Teknologiapuistonkatu 4 Savonkatu 38 Takojankatu vuokratalon rakentaminen palvelutalon rakentaminen opiskelijatalon pp ikäihmisten vuokratalon pp ikäihmisten vuokratalon pp

14 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi TOIMINTAKERTOMUS1.XLS TILASTOTIETOA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VÄESTÖN JA ASUNTO-OLOJEN MUUTOKSISTA (Huom! Kuntaliitos 2009 Joutseno ja 2010 Ylämaa) Vuosi Väkiluku (ennakko- Väkiluvun muutos vuodessa tieto) Asuntokuntia ei tiedossa - vuokralla asuvien osuus % Asuntokanta ei tiedossa Valmistuneet asunnot * Yhteensä * Ara-rahoituksella % * per 1000 asukasta 16,6 16,7 11 3,1 5,5 5,5 Aravavuokra-asuntoa hakevat (ruokakunta) 1) Haettavana olleet asunnot 1) Hakijaa/haettavana ollut asunto 1) 2,2 2,10 2,6 2,4 Asunnottomat (henkilöä) 2) Tyhjiä arava- ja korkotukivuokra-asuntoja 4) Asumisoikeusasunnot * Hakijajonon viimeinen nro * Vapautuneet ja valmistuneet asumisoik.as Aravavuokra keskimäärin ( /m 2 /kk) 6,36 9,06 9,19 ei tiedossa Vapaarah.vuokra keskimäärin ( /m 2 /kk) 3) 7,84 9,89 10,27 ei tiedossa Vanhojen asuntojen hintaindeksi /m 2 3) (3.nelj.) Huom! 1) Asuntopalvelu Oy:n, VVO:n ja eräiden muiden yhteisöjen kuin opiskelija-asuntosäätiön tiedot.(yhteisöjen ilmoittamat tiedot) Jos sama ruokakunta hakee asuntoa useammalta yhteisöltä, hakemus yritetty ottaa huomioon tilastossa yhden kerran. 2) Ulkona, porrashuoneissa ja ns. ensisuojissa olevat, asuntoloissa tai majoitusliikkeissä asunnon puutteen vuoksi olevat, vailla asuntoa olevat vapautuneet vangit, tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona olevat. (Eksote-piiri on koonnut tiedot) 3) Asuntokantaa, asuntokuntia, vuokria sekä asuntojen myyntihintoja koskevat tiedot - Lähde tilastokeskus. 4) Tyhjä vuokra-asunto = yhtämittaisesti kyselyhetkellä vähintään kaksi kuukautta muun syyn kuin perusparannuksen takia tyhjänä ollut asunto (tiedot kerätty isännöitsijöiltä).

15

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 30.11.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4 2.1.1 Helsinki

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013) ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 (päivitetty 27.6.2013) 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1 HAKUAJAT... 5 1.1 Korkotukilainat... 5 1.2 Muut avustukset ja akordit... 5 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 5 1.4 Kunnan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Sisältö: 1. ARAn tuki erityisasumiseen: - erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina - korjausavustus 2.

Lisätiedot

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen

Arava- ja korkotukivuokraasuntojen Arava- ja korkotukivuokraasuntojen asukasvalintaopas ASUMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1 Tämä versio on päivitetty 25.4.2008. Tekstin viereen on merkitty vihreällä pystyviivalla muuttunut

Lisätiedot

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa Sisältö: ARAn tuki erityisryhmille: Avustus, korkotuki, täytetakaus Tukikelpoiset yhteisöt : Yleishyödylliset asuntoyhteisöt Tuen myöntämisen periaatteita,

Lisätiedot

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon

Lahden TALOT Oy. Miljoonakylästä. matalaenergiataloon Lahden TALOT Oy 19982013 Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Miljoonakylästä matalaenergiataloon Lahden Talot Oy 1998 2013 Toimittanut Teija Horppu Lahden Talot Oy Lukijalle

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA

ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA ASUNTOPOLITIIKKA SEUTU- JA KUNTAYHTEISTYÖTASOLLA Asumisen strateginen suunnittelu DEMO ja MAL- toimijoiden koulutustapaaminen Tampere 8.-9.6.2011 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki Ari

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARAlle uusi johtokunta 1.11.2014-31.10.2018 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 LÄHTÖKOHDAT ASUNTO-OHJELMATYÖLLE...4 2.1 VALTAKUNNALLINEN ASUNTOPOLITIIKKA...4 2.2 KAUPUNGIN STRATEGIAN ASUNTOPOLIITTISET TAVOITTEET; HYVÄN ASUMISEN KAUPUNKI...4 2.3

Lisätiedot