TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT KUULUVAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN 2. ASUNTOTOIMEN TALOUS 3. TOTEUTUNUT ASUNTOTUOTANTO 4. ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN (ARA) LAPPEENRANTAAN OSOITTAMA LAINOITUS 5. VUOKRA-ASUNNOT 5.1 TAVANOMAISTEN ARA-VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ JA TARJONTA 5.2 ERITYISRYHMIEN VUOKRA- JA PALVELUASUMINEN 6. ASUMISOIKEUSASUNNOT 7. ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET SEKÄ ASUNTOJEN PERUSPARANTAMINEN 8. ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISHANKKEET 9. ASUMISEN KUSTANNUKSET LIITELUETTELO TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖNSÄ NOJALLA VIRANHAL- TIJOIDEN RATKAISTAVAKSI DELEGOIMAT TEHTÄVÄT/VUONNA 2012 TEHDYT PÄÄTÖKSET ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 VALMISTUNEET JA RAKENTEILLA OLEVAT ASUNNOT LAPPEENRANNASSA TILASTOTIETOA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VÄESTÖN JA ASUNTO- OLOJEN MUUTOKSISTA LAPPEENRANNAN ASUNNOT JA ASUNTOKUNNAT 2011 (Tilastokeskus) VALOKUVAT LPR:N ASUNTOPALVELU OY, LOUHENKATU 45 (sivu 4) LPR:N ASUNTOPALVELU OY, LIESHARJUNKATU 5, PP-KOHDE (sivu 9)

3 2 1. ASUMISEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT KUULUVAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa erillisen asuntolautakunnan. Tekninen lautakunta huolehtii vastedes asumisen lakisääteisistä viranomaistehtävistä. Tekninen lautakunta päätti marraskuussa erityisryhmien asuntojen rakentamista koskevasta lainoitusesityksestä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Kiinteistö Oy Ahvenlampi haki vapautusta seitsemän (7) talon aravarajoituksista ja lautakunta päätti lausunnostaan hakemusasiassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, joka viime kädessä tekee päätöksen sanotussa hakemusasiassa. Kertomusvuoden aikana mm: Ympäristöministeriö/KTI toteutti kyselyn aravavuokrajärjestelmän toimivuudesta, johon kyselyyn asuntotoimi vastasi. Toinen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimeksiannosta tehty laaja kysely selvitti kunnissa olevia palveluasuntoja, niiden omistajatahoja. Ympäristöministeriö järjesti syyskuussa tilaisuuden Asuinalueiden elinvoimaisuuden edistäminen. Tämä asuinalueiden elinvoimaisuuden parantamiseen tähtäävä hanke käynnistyy Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lappeenrannan hakemuksen ympäristöministeriölle. Asunto- ja sosiaaliviranomaisten tiedossa olevia lappeenrantalaisia asunnottomia marraskuussa 2012 tehdyn selvityksen mukaan on 48. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnasta käytiin keskustelua mediassa mm. sen takia, että selvitysmies Syrjäsen raportti Aran toiminnan kehittäminen julkaistiin vuonna Asuntotoimen henkilökuntaan kuuluvat asuntotoimenjohtaja Risto Kantola, asuntorahoitustarkastaja Paula Harju sekä toimistosihteerit Liisi Laitinen, Helena Räihä ja Ritva Sareslahti. Asuntotoimen viranhaltijoita oli kertomusvuonna mukana joissakin työryhmissä (mm. lähiötoimikunta, energianeuvontahanke). Asuntotoimi muutti huhtikuun lopulla Valtakadun vuokratiloista kaupungintalon 2. kerroksen toimitilaan.

4 3 2. ASUNTOTOIMEN TALOUS Asuntotoimen talousarvio (kp 644) toteutui seuraavalla tavalla (kirjanpito ) 2011 (TP) 2012 (TA) 2012 (TP) Toimintatuotot (1000 ) Toimintakulut (1000 ) siitä palkkaus- ja henk.kulut Toimintakate (1000 ) Kaupunki varautui myöntämään talousarviostaan avustuksia hissin rakentamista varten, jos asunto-osakeyhtiö saa samaan tarkoitukseen valtion avustusta. Hissejä rakennettiin talousarviossa ennakoitua vähemmän. Asuntotuotannon omarahoitusosuuksia varten kaupungin talousarviossa oli 0,1 milj. euron varaus. 3. TOTEUTUNUT ASUNTOTUOTANTO Kaupunginvaltuuston hyväksymän asumis- ja maankäyttöohjelman mukainen asuntotuotantotavoite on asuntoa/vuosi väestö- ja asuntokuntakehityksestä riippuen. Lappeenrantaan valmistui asuntoja: Vuosi Valmistuneita asuntoja Asunnoista pien- ja rivit. kerrost Ararahoituksella % Huom! Kaupungin yhtiön Ortamonpuiston palvelutalon erityisasunnot (84) valmistuivat vuonna Nämä Aran rahoittamat asunnot eivät pienen kokonsa takia ole mukana virallisissa valmistuneiden asuntojen määrää koskevissa tilastoissa (taulukon luvuissa).

5 4 4. ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN (ARA) LAPPEENRANTAAN OSOITTAMA LAINOITUS Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA päätti vuoden 2012 aikana osoittaa Lappeenrantaan vuokra- ja opiskelija-asuntojen rakentamiseen korkotukilainavarauksia 6,3 milj. euroa (kt. liitetiedot). Keskus lisäksi varasi 3,2 milj. euroa Asuntopalvelu Oy:n kahden ikäihmisille tarkoitetun vuokratalon perusparantamista varten. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus lisäksi osoitti Lappeenrantaan 0,4 milj. euroa valtion avustusta opiskelija-asuntojen/skinnarilankatu 28 rakentamiseksi. Tulorajaan mahtuva ns. matalaenergiatalon (so. omakotitalo) rakentaja voi saada valtion korkotukilainan tällaisen talon rakennuskustannusten osarahoittamista varten. Lappeenrannassa ei kuitenkaan hyväksytty yhtään tällaista korkotukilainaa. Koko maassa varauduttiin määrärahojen puolesta hyväksymään noin 100 omakotitalon rakentamisen korkotukilainaa.

6 5 5. VUOKRA-ASUNNOT 5.1. TAVANOMAISTEN ARA-VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ JA TARJONTA Lappeenrannan asuntokunnat asunnon hallintamuodon mukaan Vuosi Omistusasunnossa asuvat Vuokralla asuvat asuntokunnat Muu, tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2005 tiedoissa ovat mukana sekä Lappeenrannan että Joutsenon asuntokunnat. Vuoden 2010 tiedoissa edellisten lisäksi myös Ylämaa. Ara-vuokra-asuntoa hakevat kunkin vuoden marraskuussa Vuosi Hakijaruokakunnan koko 1 henk. 2 henk. 3 henk. 4 + henk. Yhteensä Eri yhteisöjen vuokra-asunnoille on riittänyt hakijoita kuten taulukosta selviää. Ara-vuokra-asuntojen käyttöasteet 2012 olivat noin 99 %. Haettavana olleet Ara-vuokra-asunnot huoneistotyypeittäin Vuosi 1 h+kk/k 2 h+kk/k 3 h+k 4 h+k Yhteensä Vuokra-asuntoa hakevien määrää koskeva taulukko on laadittu vertaamalla Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakijaluettelon tietoja VVO:n, Palvelukeskussäätiön ja eräiden muiden yhteisöjen hakijaluetteloihin. Sama ruokakunta voi hakea useamman yhteisön vuokra-asuntoa. Tällainen hakija on pyritty ottamaan huomioon vain kerran. Opiskelija-asuntoa hakevia ei ole otettu huomioon. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy perusparansi tavanomaista vuokra-asumista varten Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön yhtiölle luovuttaman opiskelijatalon Huopatehtaankatu 4 opiskelija-asunnot. (Aran suostumus /luovutusrajoitus)

7 ERITYISRYHMIEN VUOKRA- JA PALVELUASUMINEN Ikääntyvät Kaupunginvaltuusto on talousarvioon 2011 sisältyvänä tavoitteena hyväksynyt asumispalvelujen osalta: Tehostettu palveluasuminen suositusten mukaisella 6 % tasolla. Tilastokeskuksen julkaisun Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat mukaan Lappeenrannassa oli tehostetun palveluasumisen piirissä 6,8 % 75-vuotta täyttäneistä. Tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyivät vuonna 2012; Joutsenon palvelukeskus valmistui, samoin Lappeen Ikihonka Oy:n Leivontien palvelutalo sekä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot yhtiön Ruukinmäentie 5 palvelutalo. Kehitysvammaiset Heille tarkoitettuja asuntoja (autettu, ohjattu, tuettu asuminen) kaupungissa 99, lisäksi ostopalveluna 51 kehitysvammaiselle autettua asumista. Lapsuudenkodissa vanhempien luona asuvia aikuisia kehitysvammaisia marraskuussa 2011 noin 150, heistä noin 50 tarvitsee Eksote-piirin ilmoituksen mukaan joko palvelu- tai tukiasunnon. Lisäksi kahdeksan (8) laitoshoidossa olevaa kehitysvammaista tarvitsee palveluasunnon. Lappeen Ikihonka Oy:n ja Eksote-piirin rakennushankeen toteutus Patruunakatu 6-8 odottaa valtion rahoituspäätöstä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Päihdeklinikan tukiasuntojonossa vuoden 2011 marraskuussa 31 ja MIE-SAS jonossa 27 palveluasumisen/tehostetun palveluasumisen jonottajaa. (Eksotepiirin ilmoitus) Tuettuun asumiseen tarkoitettuja asuntoja yhteensä 110 sekä palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen tarkoitettuja asukaspaikkoja yhteensä 44. Opiskelijat Lpr:n seudun opiskelija-asuntosäätiöllä on noin 3000 asuntopaikkaa opiskelijoille. Säätiöllä on vireillä rakennushanke (Skinnarilankatu 28), jonka toteutumisen myötä kaupunkiin alkuvuodesta 2013 valmistuu noin 70 opiskelija-asuntoa.

8 7 6. ASUMISOIKEUSASUNNOT Kunnan viranomaisen tehtävänä on asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaan pitää asumisoikeutta jonottavien rekisteriä, nimetä asumisoikeuden haltija sekä vahvistaa asumisoikeuden luovutuskorvaus. Lappeenrannan asumisoikeusasunnot huoneistotyypin mukaan sekä jonotiedot: Yksiö Kaksio Kolmio 4 h+k 5 h+k Yhteensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyi TA- Asumisoikeus Oy nimisen yhtiön korkotukilainahakemuksen. Yhtiölle rakentuu 85 asumisoikeusasuntoa, os. Pikisaarenkuja 4 ja 6. Asunnot valmistuvat alkuvuonna Vuosi Asumisoikeusas. yht Hakijajonon viimeinen nro Asumisoikeusasuminen kiinnostaa aiempaa enemmän ikääntyviä asunnontarvitsijoita. Yli 55-vuotiaiden hakijoiden määrä on kasvanut. Asumisoikeustalojen vastikemaksut v olivat keskimäärin 9,20 euroa neliöltä kuukaudessa, jossa korotusta 0,17 euroa/neliö edellisvuoteen verrattuna. Asumisoikeusasuntoja vapautui 133 v sekä 132 v Asumisoikeusasunnoista 50 on annettu tilapäisesti vuokralle. Asumisoikeudesta kiinnostuneen tulee ilmoittautua paitsi kunnan pitämään jonoon myös sen talon omistajan edustajalle, jonka taloon tai taloihin hän haluaa asumaan. Asokodit Oy omistaa Lappeenrannassa sijaitsevat asumisoikeustalot (Ara-lainoitus). TA-Asumisoikeus Oy aloittaa 2013 uutena asumisoikeusasuntojen omistajana Lappeenrannassa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen selvityksen ( ) mukaan: Koko maassa on valmiina asumisoikeusasuntoa, joiden vastike 2012 on keskimäärin 10,34 euroa/neliö/kk. Vapaarahoitteinen vuokrataso ylittää eurolla/neliö/kk sanotun vastiketason. Tyhjiä (yli 3 kk) asumisoikeusasuntoja 2011 oli 178, vuokrattuja asumisoikeusasuntoja Asukasvaihtuvuus 2011 oli 15 %.

9 8 7. ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET SEKÄ ASUNTOJEN PERUSPARANTAMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus osoitti kaupungille määrärahaa välitettäväksi avustuksina asuntojen ja asuinrakennusten korjaustoimenpiteiden osarahoittamista varten seuraavasti: * Korjausavustukset euroa * Muut energia-avustukset euroa. * Uusiutuvan energian käyttöönotto; avustus euroa. Asuntotoimi on myöntänyt avustuksia seuraavalla tavalla: Myönnetyt korjausavustukset Asuntoja Kohteita Euroa Vanhusten, vammaisten ja veteraanien asuntojen korjaustoiminta Kuntoarvio, kuntotutkimus ja huoltokirja /As Oy Yhteensä Myönnetyt uusituvan energian Asuntoja Kohteita Euroa käyttöönottoavustukset Pientalotalot Rivi- ja kerrostalot Yhteensä Myönnetyt muut energiaavustukset Asuntoja Kohteita Euroa Energia-avustus/ pientalot Energia-avustus/ rivi- ja kerrost Yhteensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2012 varasi asunto-osakeyhtiöille avustusta yhteensä viiden (5) hissin rakentamiseksi vanhaan kerrostaloon. Ympäristöministeriö sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus yhteistyössä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n kanssa aloittivat hankkeen Hissi - Esteetön Suomi Lappeenrannan kaupunki päätti osallistua vuoden 2013 alusta lukien tähän maakunnalliseksi tarkoitettuun hankkeeseen.

10 9 8. ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISHANKKEET Kaupungin alueella toimii seitsemän asukasyhdistyksistä koottua alueraatia. Alueraadit ovat viimeistelleet Asukkaiden Lappeenranta 2015 ohjelmaa. Alueraatien toiminnasta ja asukastoiminnasta tarkemmin verkkosivulta Valtio aiemmin valitsi Lappeenrannan Tehdään yhdessä hankkeen mukaan valtakunnalliseen vuoteen 2011 ulottuvaan lähiöiden kehittämisohjelmaan. Valtakunnallisen lähiöhankkeen päätösseminaarissa muun ohessa painotettiin lähiöiden pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen kiinnittymistä kuntien strategisiin linjauksiin. Halutaan, ettei lähiöitä kehitetä erillisenä yksikkönä, vaan toiminnallisena osana kaupunkia. Peruskorjaustarpeen lisäksi erityisen haasteen lähiökehittämiseen tuo asukkaiden ikääntyminen. Ympäristöministeriön sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johdolla aloitetaan vuonna 2013 poikkihallinnollinen hanke Asuinalueiden elinvoimaisuuden edistäminen. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2012 esittää ympäristöministeriölle, että Sammonlahden alueen kehittämissuunnitelman toteuttaminen hyväksyttäisiin mukaan sanottuun valtakunnalliseen hankkeeseen. Asuntotoimi osaltaan myötävaikuttaa asuinalueiden kehittämishankkeisiin mm. välittämällä valtion korjaus- ja energia-avustuksia taloyhtiöille.

11 10 9. ASUMISEN KUSTANNUKSET Vanhojen asuntojen velaton hinta keskimäärin /m 2 (Lähde: Tilastokeskus) Koko maa Lappeenranta Erotus / Indeksitalon kunnalliset maksut Suomen Kiinteistöliitto seuraa vuosittain ns. indeksitalon kunnallisia maksuja sekä kiinteistöveroja noin 40 kaupungin osalta. Viimeisen lokakuussa 2012 julkaistun vertailun mukaan lappeenrantalaisen indeksitalon mainitut kustannukset olivat 2,32 euroa/neliö/kk eli vertailun 18. kalleimmat. Edellisvuonna lappeenrantalainen indeksitalo oli kustannuksiltaan 16. kallein. Mainitut kustannukset vaikuttivat hoitovastikkeeseen muualla maassa keskimäärin 2,31 euroa/neliö/kk. Keskimääräiset asuntojen vuokrat Lappeenrannassa v /m 2 /kk Arava Vapaarah. Kaikki 1 huone 2 huonetta 3+huonetta Keskim. Muutos % (vuosi) 10,18 9,28 8,66 9,19 2,1 12,49 9,96 9,02 10,27 2,9 11,54 9,57 8,81 9,70 2,5 Lähde: Tilastokeskus, Vuokratilasto Keskimääräinen aravavuokra 2011 koko maassa 9,60 /m 2 /kk ja vapaarahoitteinen vuokra 10,74 /m 2 /kk, kaikki vuokrat 10,19 /m 2 /kk. Lappeenrannan kaikkien vuokra-asuntojen vuokramuutos oli 0,3 % v ja 2,5 % vuodessa v Kunta valvoo rajoitusten alaisten aravatalojen sekä eräiden korkotukitalojen vuokria. Asuntotoimen tällöin tietoonsa saamien aravatalojen v perimistä vuokrista voidaan yhteenvetona todeta (ei sisällä opiskelijataloja): Lainoitusvuodet Aravavuokra /m 2 /kk Korotus /m 2 /kk Peruskorjaus Joutseno ,33 10,00 10,46 9,54 9, ,09 9,73 10,15 9,32 9,37 0,34 0,27 0,31 0,22 0,21

12 11 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi TOIMINTAKERTOMUS1.XLS TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖNSÄ NOJALLA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISTAVAKSI DELEGOIMAT TEHTÄVÄT/VUONNA 2012 TEHDYT PÄÄTÖKSET Päätöksen sisältö Kunnan toimivalta Päätöksiä Päätöksiä v v * Asuntojen korjaus- ja energia-avustusten Laki asuntojen korjaus-, energia ja myöntäminen ja em. päätösten tarkistaminen terveyshaitta-avustuksista 5 * Suhdanneluonteisen korjausavustuksen Laki suhdanneluonteisista avustuk- 1 1 myöntäminen sista asuinrak. korjauksiin 6 * Pitkäaik. avustusluonteisen perusparannus- AravaL lainan avustusluonteisuus tai sen päättyminen AravaA 63 * Asumisoikeuden haltijan nimeäminen Laki asumisoikeusas * Asumisoikeuden luovutuskorvauksen vah- Laki asumisoikeusas vistaminen * Ara-vuokrien valvonta AravaRajL 7 VuAsKTL * Ara-vuokratalon asukasvalinta (uudet as.) AravaRajL 4 VuAs KTL * Lausunto vuokratalon rakentamisen tai perus- VuAsKTA parantamisen korkotukilainahakemuksesta * Lausunto/aravarajoituksista vapauttaminen AravaRajL * Kaupungin hissiavustuksen myöntäminen Kuntalaki 3 - * Muut asiat (henk.hallinto, vuosilomat jne.) 3 1 Yhteensä Mainittuina vuosina ei tehty yhtään päätöstä: * Omakotitalon aravalainan siirtäminen/ Aravalaki 12 puolison vapauttaminen velkavastuusta * Omistusaravalainan lyhennys- ja korkoerien AravaL 46 lykkäys * Omistusaravalainan vuosimaksuerien AravaA 25 pienentäminen * Omistusaravalainan vuosimaksuun sisältyvän AravaA 25 lyhennys- ja korkoerän lykkäys * Omakotikorkotukilainan ja perusparannus- OmistusKorkotL 8 korkotukilainan hyväksyminen/hylkääminen * Asp-asuntojen valvonta (vuokrausilmoitus) Asp-laki * Vuokra-asunnon käytön poikkeuslupa AravaRajL 5 HUOM! Asuntotoimiston viranhaltijat valvovat asukasvalintoja (AravaRajL 4, VuAsKTL 11, VuokraKTL 10 ). Valvontapäätöksiä ei enää kirjata päätöspöytäkirjaan, paitsi uuden talon asukasvalinta. Lainansaajayhteisö saa kuitenkin kirjeen valvontahavainnoista. Asuntorahoitustarkastaja tekee lainojen ja avustusten maksatusta varten tarkastuskäyntejä lainoituskohteissa sekä korjausavustuskohteissa. Näitä käyntejä (annetaan tarkastustodistus) ei kirjata päätöspöytäkirjaan. Lainojen ja avustusten maksatusta/tilitystä valvotaan. Korjausavustusten tilitysyhteenveto tehdään asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Lisäksi "pistokoetarkastuksia", että avustuksensaaja asuu korjausavustusta saaneessa kohteessa.

13 12 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 VALMISTUNEET ASUINRAKENNUKSET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lappeen Ikihonka Oy Leivontie 4 34 V(palvelutalo) Kiint. Oy Artun Hoiva-as. Oy Ruukinmäentie 5 61 V(palvelutalo) Lpr:n Asuntopalvelu Oy Louhenkatu V(korkotuki) Yhteensä 115 RAKENTEILLA OLEVAT ARA-LAINOITUSKOHTEET/TAMMIKUU 2013 Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto TA-Asumisoikeus Oy Pikisaarenkuja aso (korkotuki) Suomen MS-Liitto Korpimetsänkatu 3 8 V(palvelutalo) Lpr:n seudun opiskelija- Skinnarilankatu V(opiskelijatalo) asuntosäätiö Yhteensä 165 ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 PERUSPARANNETUT ASUINRAKENNUKSET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lpr:n Asuntopalvelu Oy Liesharjunkatu 5 26 V(korkotuki) Talon kolmeen porraskäytävään rakennettiin hissi. Huom! Opiskelija-asuntosäätiö luovutti Lpr:n Asuntopalvelu Oy:lle Aran lainoittaman opiskelijatalon Huopatehtaankatu 4. Asuntopalvelu Oy toteutti talon perusparannustyön, pankkilaina. Asunnot ovat nyt tavanomaisia vuokra-asuntoja. TÖIDEN ALOITTAMISTA TAI RAHOITUSPÄÄTÖSTÄ ODOTTAVAT ARA-KOHTEET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lpr:n Asuntopalvelu Oy Lappeen Ikihonka Oy Lpr:n seudun opiskelijaasuntosäätiö Lpr:n Asuntopalvelu Oy Lpr:n Asuntopalvelu Oy Yhteensä Sirkkelimiehenkatu 6 Patruunakatu 6-8 Teknologiapuistonkatu 4 Savonkatu 38 Takojankatu vuokratalon rakentaminen palvelutalon rakentaminen opiskelijatalon pp ikäihmisten vuokratalon pp ikäihmisten vuokratalon pp

14 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi TOIMINTAKERTOMUS1.XLS TILASTOTIETOA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VÄESTÖN JA ASUNTO-OLOJEN MUUTOKSISTA (Huom! Kuntaliitos 2009 Joutseno ja 2010 Ylämaa) Vuosi Väkiluku (ennakko- Väkiluvun muutos vuodessa tieto) Asuntokuntia ei tiedossa - vuokralla asuvien osuus % Asuntokanta ei tiedossa Valmistuneet asunnot * Yhteensä * Ara-rahoituksella % * per 1000 asukasta 16,6 16,7 11 3,1 5,5 5,5 Aravavuokra-asuntoa hakevat (ruokakunta) 1) Haettavana olleet asunnot 1) Hakijaa/haettavana ollut asunto 1) 2,2 2,10 2,6 2,4 Asunnottomat (henkilöä) 2) Tyhjiä arava- ja korkotukivuokra-asuntoja 4) Asumisoikeusasunnot * Hakijajonon viimeinen nro * Vapautuneet ja valmistuneet asumisoik.as Aravavuokra keskimäärin ( /m 2 /kk) 6,36 9,06 9,19 ei tiedossa Vapaarah.vuokra keskimäärin ( /m 2 /kk) 3) 7,84 9,89 10,27 ei tiedossa Vanhojen asuntojen hintaindeksi /m 2 3) (3.nelj.) Huom! 1) Asuntopalvelu Oy:n, VVO:n ja eräiden muiden yhteisöjen kuin opiskelija-asuntosäätiön tiedot.(yhteisöjen ilmoittamat tiedot) Jos sama ruokakunta hakee asuntoa useammalta yhteisöltä, hakemus yritetty ottaa huomioon tilastossa yhden kerran. 2) Ulkona, porrashuoneissa ja ns. ensisuojissa olevat, asuntoloissa tai majoitusliikkeissä asunnon puutteen vuoksi olevat, vailla asuntoa olevat vapautuneet vangit, tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona olevat. (Eksote-piiri on koonnut tiedot) 3) Asuntokantaa, asuntokuntia, vuokria sekä asuntojen myyntihintoja koskevat tiedot - Lähde tilastokeskus. 4) Tyhjä vuokra-asunto = yhtämittaisesti kyselyhetkellä vähintään kaksi kuukautta muun syyn kuin perusparannuksen takia tyhjänä ollut asunto (tiedot kerätty isännöitsijöiltä).

15

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Lisätietoja: 4/2003 Ari Laine 16.4.2003 Valtion asuntorahastosta maksetut avustukset 2002 Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää valtion talousarviossa

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola puh. 029 525 0855 Selvitys 3/2014 ARA-tuotanto 2013 14.3.2014 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Vuokra-asuntokanta ja erityisryhmien asunnot... 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

15 % OMARAHOITUSOSUUDELLA TURVALLINEN JA PYSYVÄ KÄYTTÖOIKEUS

15 % OMARAHOITUSOSUUDELLA TURVALLINEN JA PYSYVÄ KÄYTTÖOIKEUS ASUMISOIKEUSASUNNOT MITÄ ASUMISOIKEUS ON? Asumisoikeus on asuntojen hallintamuoto, joka ei ole omistamista eikä vuokraamista. Asukas maksaa osan asunnon hankintahinnasta (=asumisoikeusmaksu) sekä käyttövastiketta

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Tekninen lautakunta 22.6.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6. Tekninen lautakunta 22.6.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tekninen lautakunta 22.6.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 22.6.2011 klo 16.30 18.33 Kihniön Eränkävijät ry maja Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Hallintopäällikkö Kimmo Huovinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

HE 134/2016 vp Valtion vuoden 2017 talousarvioesitys

HE 134/2016 vp Valtion vuoden 2017 talousarvioesitys HE 134/2016 vp Valtion vuoden 2017 talousarvioesitys Eduskunnan ympäristövaliokunta 29.9.2016 Ylijohtaja Hannu Rossilahti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot)

Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot) Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot) Kunta: Lappeenranta Yhteyshenkilö: Teija Malinen Puhelin: 4 853978

Lisätiedot

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen

ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA. Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen K ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 11.11.2016 ASUMISEN TUET JA VEROT TILASTOISSA OMISTUSASUMISEN TUET ASUMISTUKI ASUMISEN TUOTANTOTUET ASUNTOJEN VUOKRATASOTUKI ASUMISEEN

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 1

ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 1 ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 Sisältö JOHDANTO... 3 1 HAKUAJAT... 4 1.1 Korkotukilainat... 4 1.2 Muut avustukset ja akordit... 4 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 4 1.4 Kunnan lausunnot... 4 1.5 Kunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013-2017 Ikä-asuntoseminaari 27.10.2016, Lappeenrannan vanhusneuvosto ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Sivu 1 / 7. Uudenkaupungin kaupungin ohje aravalainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnasta ja valvonnasta

Sivu 1 / 7. Uudenkaupungin kaupungin ohje aravalainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnasta ja valvonnasta Sivu 1 / 7 Uudenkaupungin kaupungin ohje aravalainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnasta ja valvonnasta Kh 14.3.2016 Sivu 2 / 7 Sisällysluettelo 1. Asukasvalinta... 3 2. Asuntojen hakumenettely...

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo

Ajankohtaiset säädöshankkeet Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Ajankohtaiset säädöshankkeet 10.11.2016 Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo Hallitusohjelma Asuntorakentamista lisätään -kärkihanke Vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli,

Lisätiedot

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen.

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen. 260/2014 125 Ruskeasuon uudisrakennushankkeen valmistumisen vaikutukset yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian tuetun asumisen yksikön laajentumiseen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Päätösehdotus Yhteisen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

UUDISTUVA KORJAUSAVUSTUSJÄRJESTELMÄ. Kuntien asuntopoliittinen syysseminaari Hanna Koskela, ARA

UUDISTUVA KORJAUSAVUSTUSJÄRJESTELMÄ. Kuntien asuntopoliittinen syysseminaari Hanna Koskela, ARA UUDISTUVA KORJAUSAVUSTUSJÄRJESTELMÄ Kuntien asuntopoliittinen syysseminaari 10.11.2016 Hanna Koskela, ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Päivän aiheet: ARA Määrärahat

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Asuntoneuvos Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ympäristöministeriö

Asuntoneuvos Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ympäristöministeriö Asuntoneuvos Raija Hynynen MUISTIO Rakennetun ympäristön osasto 28.9.2016 Ympäristöministeriö Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto 30.9.2016, aiheena valtion talousarvioesitys vuodelle 2017,

Lisätiedot

Juha Kaakinen

Juha Kaakinen Juha Kaakinen 16.5. 2016 1 Suomalaisen asunnottomuuden asiantuntija yli 30 vuotta Perustajayhteisöt asettivat 1985 Y-Säätiön tehtäväksi vuokraasuntojen hankkimisen ja tarjoamisen heille, joille asunnon

Lisätiedot

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Marianne Matinlassi Kestävän kehityksen määrittelyä

Lisätiedot

Tietojen kerääminen, tallentaminen ja lähettäminen ARAan

Tietojen kerääminen, tallentaminen ja lähettäminen ARAan LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys lähetetään ARAan 8.12.2016 mennessä ARA3b verkkolomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot