TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT KUULUVAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN 2. ASUNTOTOIMEN TALOUS 3. TOTEUTUNUT ASUNTOTUOTANTO 4. ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN (ARA) LAPPEENRANTAAN OSOITTAMA LAINOITUS 5. VUOKRA-ASUNNOT 5.1 TAVANOMAISTEN ARA-VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ JA TARJONTA 5.2 ERITYISRYHMIEN VUOKRA- JA PALVELUASUMINEN 6. ASUMISOIKEUSASUNNOT 7. ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET SEKÄ ASUNTOJEN PERUSPARANTAMINEN 8. ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISHANKKEET 9. ASUMISEN KUSTANNUKSET LIITELUETTELO TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖNSÄ NOJALLA VIRANHAL- TIJOIDEN RATKAISTAVAKSI DELEGOIMAT TEHTÄVÄT/VUONNA 2012 TEHDYT PÄÄTÖKSET ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 VALMISTUNEET JA RAKENTEILLA OLEVAT ASUNNOT LAPPEENRANNASSA TILASTOTIETOA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VÄESTÖN JA ASUNTO- OLOJEN MUUTOKSISTA LAPPEENRANNAN ASUNNOT JA ASUNTOKUNNAT 2011 (Tilastokeskus) VALOKUVAT LPR:N ASUNTOPALVELU OY, LOUHENKATU 45 (sivu 4) LPR:N ASUNTOPALVELU OY, LIESHARJUNKATU 5, PP-KOHDE (sivu 9)

3 2 1. ASUMISEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT KUULUVAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa erillisen asuntolautakunnan. Tekninen lautakunta huolehtii vastedes asumisen lakisääteisistä viranomaistehtävistä. Tekninen lautakunta päätti marraskuussa erityisryhmien asuntojen rakentamista koskevasta lainoitusesityksestä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Kiinteistö Oy Ahvenlampi haki vapautusta seitsemän (7) talon aravarajoituksista ja lautakunta päätti lausunnostaan hakemusasiassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, joka viime kädessä tekee päätöksen sanotussa hakemusasiassa. Kertomusvuoden aikana mm: Ympäristöministeriö/KTI toteutti kyselyn aravavuokrajärjestelmän toimivuudesta, johon kyselyyn asuntotoimi vastasi. Toinen asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimeksiannosta tehty laaja kysely selvitti kunnissa olevia palveluasuntoja, niiden omistajatahoja. Ympäristöministeriö järjesti syyskuussa tilaisuuden Asuinalueiden elinvoimaisuuden edistäminen. Tämä asuinalueiden elinvoimaisuuden parantamiseen tähtäävä hanke käynnistyy Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lappeenrannan hakemuksen ympäristöministeriölle. Asunto- ja sosiaaliviranomaisten tiedossa olevia lappeenrantalaisia asunnottomia marraskuussa 2012 tehdyn selvityksen mukaan on 48. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnasta käytiin keskustelua mediassa mm. sen takia, että selvitysmies Syrjäsen raportti Aran toiminnan kehittäminen julkaistiin vuonna Asuntotoimen henkilökuntaan kuuluvat asuntotoimenjohtaja Risto Kantola, asuntorahoitustarkastaja Paula Harju sekä toimistosihteerit Liisi Laitinen, Helena Räihä ja Ritva Sareslahti. Asuntotoimen viranhaltijoita oli kertomusvuonna mukana joissakin työryhmissä (mm. lähiötoimikunta, energianeuvontahanke). Asuntotoimi muutti huhtikuun lopulla Valtakadun vuokratiloista kaupungintalon 2. kerroksen toimitilaan.

4 3 2. ASUNTOTOIMEN TALOUS Asuntotoimen talousarvio (kp 644) toteutui seuraavalla tavalla (kirjanpito ) 2011 (TP) 2012 (TA) 2012 (TP) Toimintatuotot (1000 ) Toimintakulut (1000 ) siitä palkkaus- ja henk.kulut Toimintakate (1000 ) Kaupunki varautui myöntämään talousarviostaan avustuksia hissin rakentamista varten, jos asunto-osakeyhtiö saa samaan tarkoitukseen valtion avustusta. Hissejä rakennettiin talousarviossa ennakoitua vähemmän. Asuntotuotannon omarahoitusosuuksia varten kaupungin talousarviossa oli 0,1 milj. euron varaus. 3. TOTEUTUNUT ASUNTOTUOTANTO Kaupunginvaltuuston hyväksymän asumis- ja maankäyttöohjelman mukainen asuntotuotantotavoite on asuntoa/vuosi väestö- ja asuntokuntakehityksestä riippuen. Lappeenrantaan valmistui asuntoja: Vuosi Valmistuneita asuntoja Asunnoista pien- ja rivit. kerrost Ararahoituksella % Huom! Kaupungin yhtiön Ortamonpuiston palvelutalon erityisasunnot (84) valmistuivat vuonna Nämä Aran rahoittamat asunnot eivät pienen kokonsa takia ole mukana virallisissa valmistuneiden asuntojen määrää koskevissa tilastoissa (taulukon luvuissa).

5 4 4. ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN (ARA) LAPPEENRANTAAN OSOITTAMA LAINOITUS Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA päätti vuoden 2012 aikana osoittaa Lappeenrantaan vuokra- ja opiskelija-asuntojen rakentamiseen korkotukilainavarauksia 6,3 milj. euroa (kt. liitetiedot). Keskus lisäksi varasi 3,2 milj. euroa Asuntopalvelu Oy:n kahden ikäihmisille tarkoitetun vuokratalon perusparantamista varten. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus lisäksi osoitti Lappeenrantaan 0,4 milj. euroa valtion avustusta opiskelija-asuntojen/skinnarilankatu 28 rakentamiseksi. Tulorajaan mahtuva ns. matalaenergiatalon (so. omakotitalo) rakentaja voi saada valtion korkotukilainan tällaisen talon rakennuskustannusten osarahoittamista varten. Lappeenrannassa ei kuitenkaan hyväksytty yhtään tällaista korkotukilainaa. Koko maassa varauduttiin määrärahojen puolesta hyväksymään noin 100 omakotitalon rakentamisen korkotukilainaa.

6 5 5. VUOKRA-ASUNNOT 5.1. TAVANOMAISTEN ARA-VUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNTÄ JA TARJONTA Lappeenrannan asuntokunnat asunnon hallintamuodon mukaan Vuosi Omistusasunnossa asuvat Vuokralla asuvat asuntokunnat Muu, tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2005 tiedoissa ovat mukana sekä Lappeenrannan että Joutsenon asuntokunnat. Vuoden 2010 tiedoissa edellisten lisäksi myös Ylämaa. Ara-vuokra-asuntoa hakevat kunkin vuoden marraskuussa Vuosi Hakijaruokakunnan koko 1 henk. 2 henk. 3 henk. 4 + henk. Yhteensä Eri yhteisöjen vuokra-asunnoille on riittänyt hakijoita kuten taulukosta selviää. Ara-vuokra-asuntojen käyttöasteet 2012 olivat noin 99 %. Haettavana olleet Ara-vuokra-asunnot huoneistotyypeittäin Vuosi 1 h+kk/k 2 h+kk/k 3 h+k 4 h+k Yhteensä Vuokra-asuntoa hakevien määrää koskeva taulukko on laadittu vertaamalla Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakijaluettelon tietoja VVO:n, Palvelukeskussäätiön ja eräiden muiden yhteisöjen hakijaluetteloihin. Sama ruokakunta voi hakea useamman yhteisön vuokra-asuntoa. Tällainen hakija on pyritty ottamaan huomioon vain kerran. Opiskelija-asuntoa hakevia ei ole otettu huomioon. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy perusparansi tavanomaista vuokra-asumista varten Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön yhtiölle luovuttaman opiskelijatalon Huopatehtaankatu 4 opiskelija-asunnot. (Aran suostumus /luovutusrajoitus)

7 ERITYISRYHMIEN VUOKRA- JA PALVELUASUMINEN Ikääntyvät Kaupunginvaltuusto on talousarvioon 2011 sisältyvänä tavoitteena hyväksynyt asumispalvelujen osalta: Tehostettu palveluasuminen suositusten mukaisella 6 % tasolla. Tilastokeskuksen julkaisun Vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat mukaan Lappeenrannassa oli tehostetun palveluasumisen piirissä 6,8 % 75-vuotta täyttäneistä. Tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyivät vuonna 2012; Joutsenon palvelukeskus valmistui, samoin Lappeen Ikihonka Oy:n Leivontien palvelutalo sekä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot yhtiön Ruukinmäentie 5 palvelutalo. Kehitysvammaiset Heille tarkoitettuja asuntoja (autettu, ohjattu, tuettu asuminen) kaupungissa 99, lisäksi ostopalveluna 51 kehitysvammaiselle autettua asumista. Lapsuudenkodissa vanhempien luona asuvia aikuisia kehitysvammaisia marraskuussa 2011 noin 150, heistä noin 50 tarvitsee Eksote-piirin ilmoituksen mukaan joko palvelu- tai tukiasunnon. Lisäksi kahdeksan (8) laitoshoidossa olevaa kehitysvammaista tarvitsee palveluasunnon. Lappeen Ikihonka Oy:n ja Eksote-piirin rakennushankeen toteutus Patruunakatu 6-8 odottaa valtion rahoituspäätöstä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Päihdeklinikan tukiasuntojonossa vuoden 2011 marraskuussa 31 ja MIE-SAS jonossa 27 palveluasumisen/tehostetun palveluasumisen jonottajaa. (Eksotepiirin ilmoitus) Tuettuun asumiseen tarkoitettuja asuntoja yhteensä 110 sekä palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen tarkoitettuja asukaspaikkoja yhteensä 44. Opiskelijat Lpr:n seudun opiskelija-asuntosäätiöllä on noin 3000 asuntopaikkaa opiskelijoille. Säätiöllä on vireillä rakennushanke (Skinnarilankatu 28), jonka toteutumisen myötä kaupunkiin alkuvuodesta 2013 valmistuu noin 70 opiskelija-asuntoa.

8 7 6. ASUMISOIKEUSASUNNOT Kunnan viranomaisen tehtävänä on asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaan pitää asumisoikeutta jonottavien rekisteriä, nimetä asumisoikeuden haltija sekä vahvistaa asumisoikeuden luovutuskorvaus. Lappeenrannan asumisoikeusasunnot huoneistotyypin mukaan sekä jonotiedot: Yksiö Kaksio Kolmio 4 h+k 5 h+k Yhteensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyi TA- Asumisoikeus Oy nimisen yhtiön korkotukilainahakemuksen. Yhtiölle rakentuu 85 asumisoikeusasuntoa, os. Pikisaarenkuja 4 ja 6. Asunnot valmistuvat alkuvuonna Vuosi Asumisoikeusas. yht Hakijajonon viimeinen nro Asumisoikeusasuminen kiinnostaa aiempaa enemmän ikääntyviä asunnontarvitsijoita. Yli 55-vuotiaiden hakijoiden määrä on kasvanut. Asumisoikeustalojen vastikemaksut v olivat keskimäärin 9,20 euroa neliöltä kuukaudessa, jossa korotusta 0,17 euroa/neliö edellisvuoteen verrattuna. Asumisoikeusasuntoja vapautui 133 v sekä 132 v Asumisoikeusasunnoista 50 on annettu tilapäisesti vuokralle. Asumisoikeudesta kiinnostuneen tulee ilmoittautua paitsi kunnan pitämään jonoon myös sen talon omistajan edustajalle, jonka taloon tai taloihin hän haluaa asumaan. Asokodit Oy omistaa Lappeenrannassa sijaitsevat asumisoikeustalot (Ara-lainoitus). TA-Asumisoikeus Oy aloittaa 2013 uutena asumisoikeusasuntojen omistajana Lappeenrannassa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen selvityksen ( ) mukaan: Koko maassa on valmiina asumisoikeusasuntoa, joiden vastike 2012 on keskimäärin 10,34 euroa/neliö/kk. Vapaarahoitteinen vuokrataso ylittää eurolla/neliö/kk sanotun vastiketason. Tyhjiä (yli 3 kk) asumisoikeusasuntoja 2011 oli 178, vuokrattuja asumisoikeusasuntoja Asukasvaihtuvuus 2011 oli 15 %.

9 8 7. ASUNTOJEN KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSET SEKÄ ASUNTOJEN PERUSPARANTAMINEN Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus osoitti kaupungille määrärahaa välitettäväksi avustuksina asuntojen ja asuinrakennusten korjaustoimenpiteiden osarahoittamista varten seuraavasti: * Korjausavustukset euroa * Muut energia-avustukset euroa. * Uusiutuvan energian käyttöönotto; avustus euroa. Asuntotoimi on myöntänyt avustuksia seuraavalla tavalla: Myönnetyt korjausavustukset Asuntoja Kohteita Euroa Vanhusten, vammaisten ja veteraanien asuntojen korjaustoiminta Kuntoarvio, kuntotutkimus ja huoltokirja /As Oy Yhteensä Myönnetyt uusituvan energian Asuntoja Kohteita Euroa käyttöönottoavustukset Pientalotalot Rivi- ja kerrostalot Yhteensä Myönnetyt muut energiaavustukset Asuntoja Kohteita Euroa Energia-avustus/ pientalot Energia-avustus/ rivi- ja kerrost Yhteensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2012 varasi asunto-osakeyhtiöille avustusta yhteensä viiden (5) hissin rakentamiseksi vanhaan kerrostaloon. Ympäristöministeriö sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus yhteistyössä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n kanssa aloittivat hankkeen Hissi - Esteetön Suomi Lappeenrannan kaupunki päätti osallistua vuoden 2013 alusta lukien tähän maakunnalliseksi tarkoitettuun hankkeeseen.

10 9 8. ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISHANKKEET Kaupungin alueella toimii seitsemän asukasyhdistyksistä koottua alueraatia. Alueraadit ovat viimeistelleet Asukkaiden Lappeenranta 2015 ohjelmaa. Alueraatien toiminnasta ja asukastoiminnasta tarkemmin verkkosivulta Valtio aiemmin valitsi Lappeenrannan Tehdään yhdessä hankkeen mukaan valtakunnalliseen vuoteen 2011 ulottuvaan lähiöiden kehittämisohjelmaan. Valtakunnallisen lähiöhankkeen päätösseminaarissa muun ohessa painotettiin lähiöiden pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen kehittämisen kiinnittymistä kuntien strategisiin linjauksiin. Halutaan, ettei lähiöitä kehitetä erillisenä yksikkönä, vaan toiminnallisena osana kaupunkia. Peruskorjaustarpeen lisäksi erityisen haasteen lähiökehittämiseen tuo asukkaiden ikääntyminen. Ympäristöministeriön sekä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johdolla aloitetaan vuonna 2013 poikkihallinnollinen hanke Asuinalueiden elinvoimaisuuden edistäminen. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2012 esittää ympäristöministeriölle, että Sammonlahden alueen kehittämissuunnitelman toteuttaminen hyväksyttäisiin mukaan sanottuun valtakunnalliseen hankkeeseen. Asuntotoimi osaltaan myötävaikuttaa asuinalueiden kehittämishankkeisiin mm. välittämällä valtion korjaus- ja energia-avustuksia taloyhtiöille.

11 10 9. ASUMISEN KUSTANNUKSET Vanhojen asuntojen velaton hinta keskimäärin /m 2 (Lähde: Tilastokeskus) Koko maa Lappeenranta Erotus / Indeksitalon kunnalliset maksut Suomen Kiinteistöliitto seuraa vuosittain ns. indeksitalon kunnallisia maksuja sekä kiinteistöveroja noin 40 kaupungin osalta. Viimeisen lokakuussa 2012 julkaistun vertailun mukaan lappeenrantalaisen indeksitalon mainitut kustannukset olivat 2,32 euroa/neliö/kk eli vertailun 18. kalleimmat. Edellisvuonna lappeenrantalainen indeksitalo oli kustannuksiltaan 16. kallein. Mainitut kustannukset vaikuttivat hoitovastikkeeseen muualla maassa keskimäärin 2,31 euroa/neliö/kk. Keskimääräiset asuntojen vuokrat Lappeenrannassa v /m 2 /kk Arava Vapaarah. Kaikki 1 huone 2 huonetta 3+huonetta Keskim. Muutos % (vuosi) 10,18 9,28 8,66 9,19 2,1 12,49 9,96 9,02 10,27 2,9 11,54 9,57 8,81 9,70 2,5 Lähde: Tilastokeskus, Vuokratilasto Keskimääräinen aravavuokra 2011 koko maassa 9,60 /m 2 /kk ja vapaarahoitteinen vuokra 10,74 /m 2 /kk, kaikki vuokrat 10,19 /m 2 /kk. Lappeenrannan kaikkien vuokra-asuntojen vuokramuutos oli 0,3 % v ja 2,5 % vuodessa v Kunta valvoo rajoitusten alaisten aravatalojen sekä eräiden korkotukitalojen vuokria. Asuntotoimen tällöin tietoonsa saamien aravatalojen v perimistä vuokrista voidaan yhteenvetona todeta (ei sisällä opiskelijataloja): Lainoitusvuodet Aravavuokra /m 2 /kk Korotus /m 2 /kk Peruskorjaus Joutseno ,33 10,00 10,46 9,54 9, ,09 9,73 10,15 9,32 9,37 0,34 0,27 0,31 0,22 0,21

12 11 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi TOIMINTAKERTOMUS1.XLS TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖNSÄ NOJALLA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISTAVAKSI DELEGOIMAT TEHTÄVÄT/VUONNA 2012 TEHDYT PÄÄTÖKSET Päätöksen sisältö Kunnan toimivalta Päätöksiä Päätöksiä v v * Asuntojen korjaus- ja energia-avustusten Laki asuntojen korjaus-, energia ja myöntäminen ja em. päätösten tarkistaminen terveyshaitta-avustuksista 5 * Suhdanneluonteisen korjausavustuksen Laki suhdanneluonteisista avustuk- 1 1 myöntäminen sista asuinrak. korjauksiin 6 * Pitkäaik. avustusluonteisen perusparannus- AravaL lainan avustusluonteisuus tai sen päättyminen AravaA 63 * Asumisoikeuden haltijan nimeäminen Laki asumisoikeusas * Asumisoikeuden luovutuskorvauksen vah- Laki asumisoikeusas vistaminen * Ara-vuokrien valvonta AravaRajL 7 VuAsKTL * Ara-vuokratalon asukasvalinta (uudet as.) AravaRajL 4 VuAs KTL * Lausunto vuokratalon rakentamisen tai perus- VuAsKTA parantamisen korkotukilainahakemuksesta * Lausunto/aravarajoituksista vapauttaminen AravaRajL * Kaupungin hissiavustuksen myöntäminen Kuntalaki 3 - * Muut asiat (henk.hallinto, vuosilomat jne.) 3 1 Yhteensä Mainittuina vuosina ei tehty yhtään päätöstä: * Omakotitalon aravalainan siirtäminen/ Aravalaki 12 puolison vapauttaminen velkavastuusta * Omistusaravalainan lyhennys- ja korkoerien AravaL 46 lykkäys * Omistusaravalainan vuosimaksuerien AravaA 25 pienentäminen * Omistusaravalainan vuosimaksuun sisältyvän AravaA 25 lyhennys- ja korkoerän lykkäys * Omakotikorkotukilainan ja perusparannus- OmistusKorkotL 8 korkotukilainan hyväksyminen/hylkääminen * Asp-asuntojen valvonta (vuokrausilmoitus) Asp-laki * Vuokra-asunnon käytön poikkeuslupa AravaRajL 5 HUOM! Asuntotoimiston viranhaltijat valvovat asukasvalintoja (AravaRajL 4, VuAsKTL 11, VuokraKTL 10 ). Valvontapäätöksiä ei enää kirjata päätöspöytäkirjaan, paitsi uuden talon asukasvalinta. Lainansaajayhteisö saa kuitenkin kirjeen valvontahavainnoista. Asuntorahoitustarkastaja tekee lainojen ja avustusten maksatusta varten tarkastuskäyntejä lainoituskohteissa sekä korjausavustuskohteissa. Näitä käyntejä (annetaan tarkastustodistus) ei kirjata päätöspöytäkirjaan. Lainojen ja avustusten maksatusta/tilitystä valvotaan. Korjausavustusten tilitysyhteenveto tehdään asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Lisäksi "pistokoetarkastuksia", että avustuksensaaja asuu korjausavustusta saaneessa kohteessa.

13 12 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 VALMISTUNEET ASUINRAKENNUKSET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lappeen Ikihonka Oy Leivontie 4 34 V(palvelutalo) Kiint. Oy Artun Hoiva-as. Oy Ruukinmäentie 5 61 V(palvelutalo) Lpr:n Asuntopalvelu Oy Louhenkatu V(korkotuki) Yhteensä 115 RAKENTEILLA OLEVAT ARA-LAINOITUSKOHTEET/TAMMIKUU 2013 Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto TA-Asumisoikeus Oy Pikisaarenkuja aso (korkotuki) Suomen MS-Liitto Korpimetsänkatu 3 8 V(palvelutalo) Lpr:n seudun opiskelija- Skinnarilankatu V(opiskelijatalo) asuntosäätiö Yhteensä 165 ARA-LAINOITUKSELLA VUONNA 2012 PERUSPARANNETUT ASUINRAKENNUKSET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lpr:n Asuntopalvelu Oy Liesharjunkatu 5 26 V(korkotuki) Talon kolmeen porraskäytävään rakennettiin hissi. Huom! Opiskelija-asuntosäätiö luovutti Lpr:n Asuntopalvelu Oy:lle Aran lainoittaman opiskelijatalon Huopatehtaankatu 4. Asuntopalvelu Oy toteutti talon perusparannustyön, pankkilaina. Asunnot ovat nyt tavanomaisia vuokra-asuntoja. TÖIDEN ALOITTAMISTA TAI RAHOITUSPÄÄTÖSTÄ ODOTTAVAT ARA-KOHTEET Rakennuttaja/Omistaja Rak.osoite Asuntoja Hallintamuoto Lpr:n Asuntopalvelu Oy Lappeen Ikihonka Oy Lpr:n seudun opiskelijaasuntosäätiö Lpr:n Asuntopalvelu Oy Lpr:n Asuntopalvelu Oy Yhteensä Sirkkelimiehenkatu 6 Patruunakatu 6-8 Teknologiapuistonkatu 4 Savonkatu 38 Takojankatu vuokratalon rakentaminen palvelutalon rakentaminen opiskelijatalon pp ikäihmisten vuokratalon pp ikäihmisten vuokratalon pp

14 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Asuntotoimi TOIMINTAKERTOMUS1.XLS TILASTOTIETOA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VÄESTÖN JA ASUNTO-OLOJEN MUUTOKSISTA (Huom! Kuntaliitos 2009 Joutseno ja 2010 Ylämaa) Vuosi Väkiluku (ennakko- Väkiluvun muutos vuodessa tieto) Asuntokuntia ei tiedossa - vuokralla asuvien osuus % Asuntokanta ei tiedossa Valmistuneet asunnot * Yhteensä * Ara-rahoituksella % * per 1000 asukasta 16,6 16,7 11 3,1 5,5 5,5 Aravavuokra-asuntoa hakevat (ruokakunta) 1) Haettavana olleet asunnot 1) Hakijaa/haettavana ollut asunto 1) 2,2 2,10 2,6 2,4 Asunnottomat (henkilöä) 2) Tyhjiä arava- ja korkotukivuokra-asuntoja 4) Asumisoikeusasunnot * Hakijajonon viimeinen nro * Vapautuneet ja valmistuneet asumisoik.as Aravavuokra keskimäärin ( /m 2 /kk) 6,36 9,06 9,19 ei tiedossa Vapaarah.vuokra keskimäärin ( /m 2 /kk) 3) 7,84 9,89 10,27 ei tiedossa Vanhojen asuntojen hintaindeksi /m 2 3) (3.nelj.) Huom! 1) Asuntopalvelu Oy:n, VVO:n ja eräiden muiden yhteisöjen kuin opiskelija-asuntosäätiön tiedot.(yhteisöjen ilmoittamat tiedot) Jos sama ruokakunta hakee asuntoa useammalta yhteisöltä, hakemus yritetty ottaa huomioon tilastossa yhden kerran. 2) Ulkona, porrashuoneissa ja ns. ensisuojissa olevat, asuntoloissa tai majoitusliikkeissä asunnon puutteen vuoksi olevat, vailla asuntoa olevat vapautuneet vangit, tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona olevat. (Eksote-piiri on koonnut tiedot) 3) Asuntokantaa, asuntokuntia, vuokria sekä asuntojen myyntihintoja koskevat tiedot - Lähde tilastokeskus. 4) Tyhjä vuokra-asunto = yhtämittaisesti kyselyhetkellä vähintään kaksi kuukautta muun syyn kuin perusparannuksen takia tyhjänä ollut asunto (tiedot kerätty isännöitsijöiltä).

15

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011

ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 ARA-tuotannon tilanne Investointiavustusten haku 2011 14.12.2010 Johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Jarmo Linden 14.12.2010 Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi

Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset. Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Vuoden 2012 korjaus ja energia avustukset Eeva Liisa Anttila, asuntotoimi Laki avustuksista 1184/2005, muutokset 1059/2008 JA 1254/2010 Valtionavustuslaki 688/2001 Asetukset 128/2006, muutokset 115/2008,

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa.

KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa. 7.4.2009 Jorma Lauronen12.10.2007 Tekijän nimi Ylitarkastaja Hanna Koskela ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen?

Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen? Kuinka valtio kannustaa energiatehokkuuteen? Riitta Kimari Ympäristöministeriö Ammattilaisseminaari 24.11.2009 Suhdanneluonteiset avustukset (ns. 10 %:n avustus) Suhdanneluonteiset energiapainotteiset

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015

Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 Esteettömyys on asumisen kehittämistä seminaarisarja Hissi osana esteettömyyttä 3.3.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78 11.11.2013 Sivu 1 / 1 757/02.05.03/2013 78 Vuoden 2014 erityisryhmähankkeiden avustusten sekä niihin liittyvien korkotukilainahakemusten käsittely sekä yhden asumisoikeustalohankkeen puoltaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila

Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin. 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Hissi omaan taloyhtiöön mitä mahdollisuuksia avustuksiin 31.3.2015 Eeva-Liisa Anttila Asunto-osakeyhtiölaki 1.7.2010 Hissihankkeesta päätetään aina yhtiökokouksessa! Hissipäätökseen riittää enemmistöpäätös

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola puh. 029 525 0855 Selvitys 3/2014 ARA-tuotanto 2013 14.3.2014 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminenammattilaispäivä. Helsinki

Energiatehokas korjausrakentaminenammattilaispäivä. Helsinki 12.10.2007 Tekijän nimi Energiatehokas korjausrakentaminenammattilaispäivä 1.2.2010 Helsinki ARA:n rahoitustuotteita korjausrakentamiseen www.ara.fi ARA:n rahoitustuotteita korjausrakentamiseen Kehittämisinsinööri,

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot. Erityisryhmien asuminen - kuntien keskeinen elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen - Erityisryhmien kuntien keskeinen asuminen rooli kunnan keskeinen rooli elokuu 2013 elok.2013, ARA, M. Aho Erityisryhmien

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka

Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Kenelle asunto on rahoitettu Asuntojen oikea käyttö Heli Huuhka Esityksen pääkohdat: 1. Avustuspäätös 2. Kohdekohtaiset rajoitukset 3. Ohjaus ja valvonta ARAn avustuspäätös Avustuspäätöksessä kerrotaan,

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille

HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille HISSIAVUSTUKSET Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

KUNTIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ASUNTOASIOISSA

KUNTIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ASUNTOASIOISSA KUNTIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ASUNTOASIOISSA ASUMISEN STRATEGIA JA KUNNAT - OHJELMA Kuntamarkkinat 14.09.2011 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki Ari Juhanila Lahden kaupunki Tekninen

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET VUONNA 2010 Mirja Suopanki, suunnittelija, KTM 1 Käsiteltävät asiat Vuoden 2009 suhdanneavustus Vuoden 2010 suhdanneluonteinen energia-avustus Pientalojen

Lisätiedot

HISSIAVUSTUKSET - nyt ja jatkossa -

HISSIAVUSTUKSET - nyt ja jatkossa - HISSIAVUSTUKSET - nyt ja jatkossa - Hanna Koskela/ARA johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien rahoituksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Erityisryhmien asuminen kunnan keskeinen rooli 7.-14.6.2013, Vantaa, Tampere, Turku, Rovaniemi, Mikkeli: Markku Aho, ARA Erityisryhmien palveluasuminen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi Hannu Ahola 3.10.2012 12.10.2007 Tekijän nimi Historia ja tarkoitus Asuntomarkkinakyselyjä on tehty kunnille 1980-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248

ks. http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;87898;88248 Taulukko1. Tyytyväin en Ei osaa sanoa Tyytymätön Asunnon koko ja varusteet 84 8 8 5. Rauhallisuus ja yleinen järjestys 81 10 9 6. Asuinalueen arvostus 74 15 12 8. Liikenneturvallisuus 73 14 13 1. Melutaso

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

15 % OMARAHOITUSOSUUDELLA TURVALLINEN JA PYSYVÄ KÄYTTÖOIKEUS

15 % OMARAHOITUSOSUUDELLA TURVALLINEN JA PYSYVÄ KÄYTTÖOIKEUS ASUMISOIKEUSASUNNOT MITÄ ASUMISOIKEUS ON? Asumisoikeus on asuntojen hallintamuoto, joka ei ole omistamista eikä vuokraamista. Asukas maksaa osan asunnon hankintahinnasta (=asumisoikeusmaksu) sekä käyttövastiketta

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014

MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014 MULTI-PROFESSIONAL AND USER-CENTERED PLANNING OF ACCESSIBLE ENVIRONMENT 29:TH 30:TH OF OCTOBER 2014 GUIDANCE FOR CUSTOMERS IN ACCESSIBILITY RECONSTRUCTIONS MS. ANNA-LIISA ROMPPANEN, CIVIL ENGINEER, CITY

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot Asuntohakemus Vuokra-asunnot Asuntohakemus Uusi hakemus Jatkohakemus Sisäinen vaihto Täyttömalli Kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Emme voi käsitellä puutteellisesti

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta LIITE 1. TAULUKOT JA KUVIOT Taulukko 1. Ympäristönsuojelun käytössä olevat henkilöstöresurssit vuonna 2012 ja arvioitu eläköityminen v. 2020 mennessä Asukkaita Ammatillinen

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014

KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET VETERAANINEUVOTTELU 13.01.2014 KORJAUSAVUSTUKSET KEURUULLA 2013 Keuruun kaupunki myönsi asuntorahaston (ARA) kaupungille osoittamasta määrärahasta v. 2013 vanhusten asuntojen korjaukseen

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Vuokra-asuntokanta ja erityisryhmien asunnot... 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016

Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Asunto- ja ympäristöjaosto keskiviikko 07.10.2015 klo 11:45 / HE 30/2015 vp Ara-tuotannon tilanne ja TAE 2016 Hallintopäällikkö Kimmo Huovinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA johtaja Jarmo Lindén,

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot

OHJE ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA JA VALVONNASTA

OHJE ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA JA VALVONNASTA OHJE ARAVA- JA KORKOTUKIVUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA JA VALVONNASTA Tämä kunnanhallituksen valvontapäätös ja ohjeistus koskee kaikkia niitä Lempäälässä sijaitsevia arava- ja korkotukivuokra-asuntoja,

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1 ASUNTOHAKEMUS Hakemus on voimassa 4kk jättöpäivästä Hakijoilta tarkistetaan luottotiedot luottotietorekisteristä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Nykyinen osoite Postinumero Toimipaikka Arvo tai ammatti Työnantaja

Lisätiedot