KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa."

Transkriptio

1 KORJAUS- JA ENERGIA- AVUSTUKSET 2012 Määrärahat nyt ja jatkossa Jorma Lauronen Tekijän nimi Ylitarkastaja Hanna Koskela

2 ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUS ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kuuluu YM:n hallinnon alaan ja vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua Periaatteena on: jokaisella on oikeus hyvään asumiseen

3 KORJAUS-,ENERGIA- JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUSTEN SÄÄNNÖKSET: - Valtionavustuslaki (688/2001) - Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005, muut. 1059/2008 sekä 1254/2010) - Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (128/2006, muut. 115/2008, 11/2009 ja 1255/2010) - ARAn antamat ohjeet: Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Ohje hissiavustuksen ja liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2010 Ohje terveyshaitta-avustuksen hakemiseen 2010 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen Jorma Lauronen

4 HALLITUSOHJELMA Asuntopoliittisen ohjelman laatiminen Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan tarpeita, työmarkkinoiden toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia Laaditaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Edistetään hissirakentamista, asuntojen korjaamista sekä rakennuskannan esteettömyyttä ja turvallisuutta. Vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksen riittävyys turvataan Ikätyöryhmä avustusten kustannukset, vaikuttavuus ja kohdentuminen arvioidaan uudelleen ja tavoitteena on luoda selkeä ja yksinkertainen, energiaköyhyyttä estävä, resursseiltaan riittävä avustusjärjestelmä. MENOSÄÄSTÖT (vaikutus valtion menoihin vuositasolla vuonna 2015): Vanhojen hissien korjausavustukset - 15 milj. euroa..

5 VUODEN 2012 TALOUSARVIO Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v): Momentille euroa Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista annetun lain (L 1184/2005) mukaisiin avustuksiin Korjausavustusten painopisteenä ovat edelleen hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi Avustuksia hissien korjaamiseen ei myönnetä eikä myöskään erillisiä avustuksia perusparannuksen suunnitteluun (ml. Hissien suunnitteluavustus). Haja-asutusalueiden talousjätevesikorjauksien avustamisesta luovutaan Huoltokirja-avustukseen myönnettiin määrärahaa Energia-avustukset kohdennetaan kannustamaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon

6 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille Turvataan sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat, kiinnitettävä huomiota asumisen laatuun sekä turvattava erityisryhmien asumistarpeita Työryhmän puheenjohtajana toimii talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen valtioneuvoston kansliasta Työryhmän toimikausi päättyy , ohjelma annettiin ja valtioneuvoston periaatepäätös Muita hallitusohjelman mukaisia ohjelmia on mm. ikäihmisten asumisenohjelma

7 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 15. ARA-tuetun asuntokannan ylläpitämiseksi käytössä ja energiansäästötavoitteiden toteuttamiseksi kohdistetaan tämän kannan osalta nykyistä suurempi tuki korkotukilainoituksen yhteyteen. Vastaavasti näissä tapauksissa erillisistä korjausavustuksista voidaan luopua kustannusneutraalilla tavalla. 29. Laaditaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Ikääntyneiden asumista tukevat valtion toimet kohdennetaan erityisesti tehostettua palveluasumista tarvitseville.turvataan vanhusten asuntojen korjausavustusten riittävyys. 39. Ympäristöministeriö selkeyttää ja yksinkertaistaa korjausavustusjärjestelmää.

8 VALTIONTALOUDEN KEHYKSET VUOSILLE Korjaus- ja energia-avustuksiin kohdistetaan kehyskaudella 15 milj. euron säästö. Avustuksia uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottamiseen ei enää myönnetä. Korjaus- ja energia-avustusten vaikuttavuus ja kohdentaminen arvioidaan uudelleen. Valtakunnallista kosteus-ja hometalkoot -toimintaohjelmaa jatketaan v ohjelmalle päätetynaikataulun mukaisesti. Asumisen ja rakentamisen e-palveluja kehittävä SADe-hanke etenee toteutusvaiheeseen.

9 AVUSTUSPROSESSIN VUOSIAIKATAULU - EDUSKUNTA HYVÄKSYY TALOUSARVION KYSEISELLE VUODELLE - MÄÄRÄRAHAN SUURUUS: VUONNA 2012 VALTUUS 56,3 ME - ASETUSMUUTOS ANNETAAN HELMIKUUSSA 2012 asetukseen muutoksia, lakia ei muuteta Asetusmuutoksessa huomioidaan vähenevät määrärahat - ARA ANTAA OHJEENSA JA MÄÄRITTELEE VUOSITTAISEN HAKUAJAN Hakuaika huhtikuussa - KUNTA JULISTAA HAKUAJAN JA HAKEMUKSET JÄTETÄÄN KUNTAAN - ARAn JOHTOKUNTA VAHVISTAA AVUSTUSTEN JAON PÄÄPERIAATTEET, myös hissiavustukset - KESÄKUUN ALUSSA KUNNILLE JAETAAN MÄÄRÄRAHAT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VALTUUKSIEN PERUSTEELLA (V VAIN YKSI JAKO)

10 KEA-AVUSTUKSEN MÄÄRÄRAHAT/korjausavustukset KÄYTTÖTARKOITUS/valtionapuviranomainen M Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaaminen/kunta, hakuaika 10 Korjaustoiminnan suunnitelmallisuus*/kunta, hakuaika 4 Uusien hissien rakentaminen/ara, jatkuva haku 20 Liikkumisesteiden poisto/ara, hakuaika 2 Terveyshaitta-avustukset/ARA, jatkuva haku 1,5 YHTEENSÄ 37,5 * huoltokirja-avustus, kuntoarvioavustus ja kuntotutkimusavustus

11 KEA-AVUSTUKSEN MÄÄRÄRAHAT/energia-avustukset KÄYTTÖTARKOITUS/valtionapuviranomainen M Uusiutuvan energian käyttöönotto/kunta, hakuaika 10 Pientalojen energia-avustus/kunta, hakuaika 2 Rivi- ja kerrostalojen (ns. muu) energia-avustus/kunta, hakuaika YHTEENSÄ 18,8 6,8

12 KEA-AVUSTUKSEN MÄÄRÄRAHAT 2012 Korjaus- ja energia-avustukset 56,3 milj. euroa (90,5 milj. euroa v.2011) Korjaus- ja terveyshaitta-avustukset 37,5 milj. euroa (v ,5), ARA ja kunta Energia-avustukset 18,8 milj. euroa (44 milj. euroa v.2011), Kunta Lämmitystapamuutoksiin 10 milj. euroa (30 milj. euroa) Kerros- ja rivitalojen energiakatselmukset ja muut energiatehokkuutta parantavat investoinnit 6,8 milj. euroa Energiakorjauksiin pienituloisille omakotiasukkaille 2 milj. euroa

13 ARAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET 2012 AVUSTUS HISSIEN RAKENTAMISEEN, AVUSTUS LIIKKUMISESTEIDEN POISTAMISEEN JA TERVEYSHAITTA- AVUSTUS HISSIN RAKENTAMINEN HISSITTÖMÄÄN PORRASHUONEESEEN, jatkuva haku, enint. 50 % MUU LIIKUNTAESTEEN POISTAMISEKSI TEHTÄVÄ TOIMENPIDE (esim. luiskan rakentaminen, ulko-ovien automatisointi), hakuaika päättyy huhtikuu 2012, enint. 50 % TERVEYSHAITTA-AVUSTUS jatkuva haku, enint. 70 %

14 KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET ) VANHUSTEN JA VAMMAISTEN ASUNTOJEN KORJAAMINEN enintään 40 % + 30 % (ERIT.SYYSTÄ) 2) SUUNNITELMALLINEN KORJAUSTOIMINTA enintään 50 %, pois lukien perusparannuksen suunnittelu 3) PIENTALOJEN TARVEHARKINTAISET ENERGIA-AVUSTUKSET enintään 25 % 4) MUUT ENERGIA-AVUSTUKSET enintään 15 %/EUROMÄÄRÄINEN EI TARVEHARKINTAA 5) UUSIUTUVA ENERGIA enintään 20 % Avustusprosentit tulevat laista ja ovat enimmäisprosentteja, eivät käytännössä toteudu Hakuaika päättyy huhtikuussa

15 HISSIPÄÄTÖKSET 2011 VARAUKSET: KPL EUROA HISSEJÄ KPL PÄÄTÖKSET: KPL EUROA HISSEJÄ KPL

16 Keskimääräiset hissien rakennuskustannukset

17 Riittääkö rahat? Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten määräraha laskenut ja laskee: Vuonna 2011 määrärahaa oli 90,5 me Vuonna 2012 määrärahaa on 56,3 me Vuonna 2013 määrärahaa tulee 51,3 me? Vuosina määräraha noin 40 me? 400 hissiä vuodessa, keskimääräinen avustus euroa, määrärahatarve 32 M Vuonna 2012 hisseille määrärahaa 20 M Kustannukset, avustusprosentti?

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARAlle uusi johtokunta 1.11.2014-31.10.2018 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015

Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30.1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje

Korjaus- ja energia-avustusohje Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus Korjaus- ja energia-avustusohje 2015 30. 1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia-

Lisätiedot

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013

Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 Ohje korjausavustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2013 17.01.2013 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2013 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

4.9 Korjausneuvonta ja -avustukset sekä apu kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotöissä seniorien näkökulmasta

4.9 Korjausneuvonta ja -avustukset sekä apu kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotöissä seniorien näkökulmasta 4.9 Korjausneuvonta ja -avustukset sekä apu kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotöissä seniorien näkökulmasta Laura Sorri 4.9.1 Yleistä Tutkimusosion aiheena on ollut itsenäisen asumisen tukeminen korjausrakentamiseen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2012 lopussa Suositus,

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

TOIMINTAKERTOMUS LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI TOIMINTAKERTOMUS 2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISEN VIRANOMAISTEHTÄVÄT KUULUVAT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN 2. ASUNTOTOIMEN TALOUS 3. TOTEUTUNUT ASUNTOTUOTANTO 4.

Lisätiedot

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa Sisältö: ARAn tuki erityisryhmille: Avustus, korkotuki, täytetakaus Tukikelpoiset yhteisöt : Yleishyödylliset asuntoyhteisöt Tuen myöntämisen periaatteita,

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013

Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 Erityisryhmien investointiavustusopas 26.2.2013 2 Sisällys 1 LAKI ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISESTA... 3 2 AVUSTETTAVAT HANKKEET... 3 3 TUKILUOKAT... 4 3.1 Ensimmäinen tukiluokka (avustus enintään

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella

ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella ELY-keskusten yritysrahoituksesta tulevalla ohjelmakaudella EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Sirpa Hautala TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 12.11.2013 MYÖNNETTY LAIN 1336/2006 MUKAINEN

Lisätiedot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Sisältö: 1. ARAn tuki erityisasumiseen: - erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina - korjausavustus 2.

Lisätiedot

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys

Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Selvitys 1 (5) Ala-Männikön korvaavat asunnot / Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys Ivalon Sos.Dem. valtuustoryhmä on 11.12.2014 tehnyt valtuustoaloitteen Ala-Männikön korvaavista asunnoista. Aloitteessa

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen Opastaja remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2012 Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille Kattoremontti keskellä talvea Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Lisätiedot

päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy

päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy H yyr yläis - päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy www.hekalaiset.fi vnk.hyyrylaispaiva@gmail.com Ohjelma klo 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot