MOBIILIMARKKINOINTI, JOKO SE TAPAHTUU?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBIILIMARKKINOINTI, JOKO SE TAPAHTUU?"

Transkriptio

1 Heikki Karjaluoto, KTT, Omega Reseach Oy Matti Leppäniemi, KTT, Omega Reseach Oy Heikki Lehto, Brandson Oy MOBIILIMARKKINOINTI, JOKO SE TAPAHTUU? Pitkään kestäneen perinteisten massamedioiden valtakauden odotetaan hiljalleen päättyvän. Uudet digitaaliset viestintäkeinot eivät suoranaisesti ole syrjäyttämässä television, radion tai printtimedian asemaa, mutta digitaaliset mediat ovat tulleet olennaiseksi osaksi nykypäivän markkinointiviestintää. Digitaalisten medioiden kuten internetin ja mobiilimedian suurimmat edut markkinointiviestinnän näkökulmasta perinteisiin medioihin verrattuna ovat niiden erinomainen kohdistettavuus ja vuorovaikutteisuus. Myös viestinnän tehon mittaaminen on digitaalisissa medioissa parempi kuin perinteisissä medioissa. 43

2 Ihmisten mediakäyttäytymisen muuttuminen on herättänyt myös markkinoijat uusien vuorovaikutteisten medioiden aikakauteen. Mobiilimedia on osoittautunut erityisen hyväksi kanavaksi asiakkuusmarkkinoinnin välineenä. Mobiilimedian hyödyntämistä markkinointiviestinnässä kutsutaan mobiilimarkkinoinniksi, joka tarkoittaa kaikkea mobiilimedian avulla tehtävää markkinointiviestintää, jossa hyödynnetään mobiilimedian eri teknologioita kuten tekstiviestiä, multimediaviestiä, mobiiliverkkosivuja, mobiilibannereita ja paikannusteknologioita. Mobiilimedia puolestaan viittaa kannettaviin, mukana kulkeviin päätelaitteisiin eli käytännössä matkapuhelimiin, ja näiden laitteiden avulla käytettäviin palveluihin. Mobiilimedian käyttämistä markkinointiviestinnässä kutsutaan myös nimellä mobiilimainonta, joka tarkoittaa mainonnan muotoa, jossa mainostaja kommunikoi kohderyhmänsä kanssa mobiilin päätelaitteen välityksellä. Mobiilimainonnan muodoista yleisimmät ovat mobiili-internetmainonta (kuten bannerit mobiiliverkkosivuilla), tekstiviesti (SMS) ja multimediaviesti (MMS), mobiilipelien mainonta sekä mobiilivideoissa esiintyvä mainonta. Meillä Suomessa suurin osa mobiilimainontakampanjoista on tekstiviestipohjaisia viestintäkampanjoita. Mobiilimarkkinoinnin läpimurtoa on odoteltu jo kohta kymmenen vuotta. Vaikka varsinaista läpimurtoa ei ole nähty, on mobiilimedia monilla organisaatioilla jo olennainen osa markkinointiviestintäkampanjoita ja asiakkuusmarkkinointia. Suomessa mobiilimarkkinoinnin osuus suuresta markkinointiviestintäkakusta (n. 3,6 miljardia) on laskentatavasta riippuen muutamia prosentin kymmenyksiä (n miljoonaa), joten mobiilimarkkinoinnin rooli koko markkinointiviestintäkakusta on hyvin pieni. Toisaalta mobiilimedian suunnittelu- ja tuotantokustannukset esimerkiksi tekstiviestipohjaisissa kampanjoissa ovat huomattavasti pienemmät verrattuna perinteisiin massamedioihin. Mobiilimarkkinoinnin osuus viestintäkakusta on kuitenkin kasvamassa. Olemme tähän artikkeliin koonneet viisi mielestämme olennaisinta aihealuetta, jotka yrityksen, joka harkitsee tai jo hyödyntää mobiilimediaa osana organisaationsa markkinointiviestintämixiä, olisi tarpeellista sisäistää suunnitellessaan ja toteuttaessaan mobiilimarkkinointia: 1. Mobiilimarkkinoinnin eri muodot 2. Mobiilimedian eri käyttötilanteet 3. Mobiilimedian erityispiirteet 4. Mobiilimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus 5. Kuluttaja- ja asiakaskäyttäytyminen 1. Mobiilimarkkinoinnin muodot Mobiilimarkkinoinnin eri muotojen parhaita puolia hyödyntämällä voidaan mobiilimediasta tehdä olennainen ja tehokas osa lähes minkä tahansa organisaation asiakkuusmarkkinointia (Taulukko 1). Asiakkuusmarkkinoijalle tärkein mobiilimarkkinoinnin muoto on mobiili CRM eli mobiili asiakkuusmarkkinointi. Mobiilin asiakkuusmarkkinoinnin muodoista tekstiviesti on toimivin, mikäli kohderyhmänä on massamarkkina. Tekstiviestin avulla voidaan pääsääntöisesti tavoittaa kaikki tietyn yrityksen tai brändin 44

3 Viestittely (messaging) Mobiili-internet Broadcast Sisältö-palvelut Mobiili CRM Paikkatietoinen viestintä Markkinointiviestinnän kannalta oleellista on ymmärtää mobiilimedian käyttötilanteet, joi- Matkapuhelimen brändäys Tekstiviesti (SMS) Mobiili-portaali Tv Pelit Asiakkuusviestintä Lyhyen etäisyyden paikannuspalvelut Laitteen fyysinen brändäys Multimediaviesti (MMS) Mobiili-verkkosivu Mobiili-bannerit Radio Viihde Kaupankäynti RFID viivakoodi Lataukset (esim. näytönsäästäjä jossa mainostilaa) Pikaviesti ja sähköposti Mobiilihaku Podcastit (ääni ja video) Soittoäänet ja logot Ilmaiset puhelut jos vastaanottaa mainontaa Taulukko 1: Mobiilimarkkinoinnin eri muodot asiakkaat edullisemmin ja tehokkaammin kuin muilla mobiilimarkkinoinnin muodoilla. Mobiili asiakkuusmarkkinointi kuuluu sähköisen asiakkuusmarkkinoinnin piiriin ja sitä siis säätelee sama lainsäädäntö kuin asiakkuusmarkkinointia. Hyvin suuri osa nykypäivän mobiilimarkkinoinnista on asiakasviestintää, jossa organisaatio hyödyntää mobiilikanavaa tiedotusluonteisena mediana tai myyntivälineenä. Asiakkuusmarkkinoinnissa mobiilimedian parhaimmat ominaisuudet pääsevät esille. Vaikka mobiilissa asiakasviestinnässä mobiiliverkkosivulinkkien mainostaminen on lisääntynyt viime vuosina osana tekstiviestikampanjoista, kokemukset niiden tehokkuudesta ovat olleet ristiriitaisia. Omien tutkimustemme mukaan linkit, jotka vaativat jonkin sovelluksen lataamista, eivät yksinkertaisesti ole tarpeeksi helppokäyttöisiä tai toimivia kaikilla päätelaitteilla, joten asiakasviestinnässä niiden käyttöä kannattaa ainakin laajoille kohderyhmille välttää. Myös paikkatietoinen mobiiliviestintä vielä odottaa tulemistaan Suomessa. Lähietäisyyttä hyödyntävät mobiilimarkkinointiratkaisut kuten NFC, bluetooth ja RFID-pohjaiset ratkaisut eivät vielä ole varteenotettavia vaihtoehtoja perinteiselle tekstiviestipohjaiselle mobiilimarkkinoinnille. Tietyissä hyvin rajatuissa kohderyhmissä kehittyneemmät palvelut ovat toki saaneet jonkun verran käyttäjiä, mutta tulevaisuuden palveluita ne joka tapauksessa suurille massoille ovat. 2. Käyttötilanteet 45

4 ta pääsääntöisesti voidaan hahmotella kolmen skenaarion mukaan. Mobiilimediaa käytetään pääsääntöisesti joko oltaessa liikkeellä (käyttäjä matkustaa loma- tai työasioissa), töissä ja kotona. Mobiilimediaa käytetään käyttötilanteesta riippuen useisiin aktiviteetteihin kuten sosiaaliseen kanssakäymiseen ystävien ja perheen kanssa, ajan tappamiseen, tiedon hakemiseen, pelaamiseen, työasioiden hoitamiseen ja sähköpostien lukemiseen. Mobiilimedian rooli liikkeellä oltaessa on käyttöskenaarioista tärkein, koska usein muuta korvaavaa mediaa kuten tietokonetta ei ole käytettävissä aktiviteettien hoitamiseen. Toisaalta markkinointiviestinnän näkökulmasta tärkeä mobiilimarkkinoinnin käyttötilanne on käyttäjän ollessa muiden medioiden tavoitettavissa (usein juuri kotona), jolloin mobiili toimii esimerkiksi sanomalehtitai televisiomainoksen tukimediana. Erilaiset markkinointikampanjat, joissa hyödynnetään massamedioita (televisio, printti ja radio), toimivat parhaiten mobiilin kanssa yhdessä käyttäjän ollessa kotona, jolloin hän todennäköisimmin katsoo televisiota tai lukee sanomalehteä kuin ollessaan liikkeellä tai töissä. 3. Erityispiirteet Mobiilimedian hyviksi puoliksi luetaan sen henkilökohtainen luonne, mobiilisuus eli laite on lähes aina mukana, tavoittavuus, vuorovaikutteisuus, viraaliefektin aikaansaaminen ja mahdollisuus tarkkaan kohdennettuun viestintään. Toisaalta mobiilimedia voi markkinointiviestinnässä olla väärin toteutettuna myös liian tungetteleva ja liian henkilökohtainen. Tästä syystä mobiilimarkkinoijan tulisi kunnioittaa vastaajan yksityisyyttä ja rakentaa viestintä vastaanottajan näkökulmasta hyödylliseksi. Mobiilimedia toimii parhaiten aktivoivana elementtinä mediavalikoimassa eli sen avulla voidaan tietyssä tilanteessa ja ajanhetkessä tavoittaa kohderyhmä, jonka tavoittaminen ei muilla medioilla onnistuisi. Esimerkiksi JYPin voittaessa jääkiekon Suomen mestaruuden keväällä 2009, Jyväskylän paikallinen yökerho Gigglin Marlin lähetti heti mestaruuden ratkettua samana iltana kanta-asiakkailleen tekstiviestikutsun saapua illalla ravintolaan juhlimaan JYPin pelaajien kanssa mestaruutta. Näin lyhyellä varoitusajalla mikään muu media ei olisi onnistunut informoimaan tapahtumasta yhtä tehokkaasti. Illalla Gigglin Marlin -ravintola olikin ääriään myöten täynnä sekä kutsujen että niiden aikaansaaman vahvan viraaliefektin ansiosta. 4. Mobiilimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus Mobiilimarkkinoinnin suunnittelu noudattelee pääpiirteittäin samoja askelia kuin mainontakampanjoiden suunnittelu yleensä: 1. Kampanjan suunnittelu 2. Kampanjan rakentaminen ja testaus 3. Kampanjan toteuttaminen 4. Seuranta, analyysi ja raportointi Kampanjan suunnitteluvaiheessa päätetään muun muassa a) mainonnan tavoitteet mobiilimedian erityispiirteiden valossa, b) mobiilimedian integrointi muuhun markkinointiviestintään, c) kohderyhmä(t), d) kampanjan tyyppi (push / pull / dialogi), e) budjetti ja f ) viestin sisältö. Suunnitteluvaiheessa on ensiarvoisen 46

5 tärkeätä suunnitella mobiilin rooli sellaiseksi, että se tukee tai saa tukea muista markkinointiviestintäinstrumenteista ja medioista. Mobiilimarkkinoinnin kustannuksista suuri osa syntyy kampanjan aloituskustannuksista, esimerkiksi lyhytsanomanumeron avaamisesta ja käytöstä. Itse viestiliikennekustannukset ovat kampanjan pystyyn saattamisen jälkeen melko pienet. Mikäli yritys aloittaa mobiilimarkkinoinnin tyhjästä, mobiilimarkkinoinnin suunnittelu ja esimerkiksi budjetin määrittely kampanjalle voi olla työlästä, jos tarvittavaa asiantuntemusta ei yrityksestä tai sen kumppaneilta kuten mainostai mediatoimistolta löydy. Kampanjan rakentamis- ja testausvaiheessa suunnitellaan kampanjalogiikka, eli tehdään päätös siitä, käytetäänkö kampanjassa olemassa olevaa asiakastietokantaa vai kerätäänkö tietokanta itse/ostetaan muualta, sekä testataan kampanjan tekninen ja sisällöllinen toimivuus. Mobiilimarkkinointi on luvanvaraista eikä organisaatio saa lähettää vastaanottajalle viestintää ilman vastaanottajan lupaa. Mobiilimarkkinointilupien keräämisessä hyödynnetään yleensä muita medioita kuten yrityksen tiloja, verkkosivustoa, televisiota, radiota ja printtimediaa. Kampanjan toteuttamisvaiheessa päätetään mitä mobiiliteknologioita ja kanavia käytetään, mitä kommunikaatiota lähetetään ja/tai vastaanotetaan sekä tehdään päätökset kampanjan tukimedioista sekä asiakkuusmarkkinoinnista, jolla varmistetaan viestinnän jatkuvuus. Vaikka suurin osa mobiilikampanjoista on edelleen tekstiviestipohjaisia, uusia mobiilimarkkinoinnin muotoja kuten mobiiliverkkosivuja, mainontaa niissä ja multimediakampanjoita, ollaan pikkuhiljaa toteuttamassa yhä enemmän markkinoijien toimesta. Tekstiviestipohjainen kampanjalogiikka on tutkitusti tehokkain mobiilimainonnan toteutuskeino, mikäli kampanjassa halutaan nopeata osallistumista tai reagointia. Viimeisessä vaiheessa mitataan kampanjan onnistuneisuutta, tuotetaan raportteja esimerkiksi viestiliikennedatasta ja kerätään asiakaspalautetta. Suurin osa markkinoijista seuraa mainonnan tehokkuutta myynnin kautta. Eli perinteisesti on ajateltu, että mainos on silloin onnistunut kun sen vaikutuksesta mainostettavan tuotteen tai palvelun myynti on lisääntynyt. Myynnin seuraamisen lisäksi kampanjoista seurataan esimerkiksi muutoksia bränditietoisuudessa ja brändipreferenssejä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että missä tahansa mediassa toteutetun kampanjan onnistuneisuutta tulisi mitata suhteessa kampanjan tavoitteisiin. Näin myös mobiilissa jos kampanjan tavoitteena on ollut lisätä tuotteen myyntiä, pitää markkinoijan seurata muutoksia myynnissä arvioidessaan kampanjan tehokkuutta. 5. Kuluttaja- ja asiakaskäyttäytyminen Koska markkinointiviestintä pitäisi suunnitella vastaanottajan näkökulmasta, täytyy mobiilimarkkinoijan tietää kohderyhmän mobiilimedian käyttötottumuksista ja suhtautumisesta mobiilimarkkinointiin. Yleisesti ottaen, mobiilimedia toimii parhaiten alle 40 vuotiaiden kohderyhmissä. Toisaalta, omien kokemuksiemme ja tutkimustemme mukaan tekstiviestipohjaiset kampanjat ovat osoittaneet toimivuutensa myös yli 65 vuotiaiden kuluttajien keskuudessa, joten kohderyhmän demografiset tekijät eivät 47

6 yksistään ratkaise mobiilikampanjan onnistuneisuutta. Tekemiemme tutkimusten (esim. dna asiakaskysely n=4032; Onnela -ravintolakysely =8567) pohjalta uskallamme väittää, että mobiili toimii hyvin asiakkuusmarkkinoinnissa, jos mobiili asiakkuusmarkkinointi välittää ajankohtaista informaatiota ja rahallisia etuja. Esimerkiksi Onnela ravintoloiden kanta-asiakkaista yhdeksän kymmenestä pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä viestinnän ajankohtaisuutta, ja puolet tärkeänä tai erittäin tärkeänä viestinnän tarjoamia rahallisia etuja. Vaikka asiakkaat eivät varsinaisesti vastusta uusien viestintämuotojen käyttöä mobiilimarkkinoinnissa, esimerkiksi vain yksi kuudesta Onnelan asiakkaasta käyttää matkapuhelintaan mielellään tai erittäin mielellään internetin selaamiseen. Yleisesti ottaen, naiset suhtautuvat mainontaan yleensä ja mobiilimarkkinointiin erityisesti positiivisemmin kuin miehet, ja kokevat kanta-asiakasviestinnän hyödyllisempänä kuin miehet. Miehet kuitenkin suhtautuvat positiivisemmin uusien mobiilien viestintämuotojen hyödyntämiseen markkinoinnissa. selkeitä hyötyjä, kuten juuri minulle tyyppisiä etuja ja informaatiota. Hyvä mobiilimarkkinoija panostaa aktiiviseen dialogiin. Aktiivisuus ei kuitenkaan tarkoita yltiöpäistä viestittelyä (mainostaja lähettää viikossa 20 viestiä kohderyhmälleen) vaan viestien määrästä puhuttaessa on syytä keskittyä enemmän laatuun kuin määrään -oikea viestien määrä on 1-2 viestiä viikossa samasta lähteestä. Kaikkeen digitaaliseen markkinointiviestintään pätevät perusopit kunnioita käyttäjää ja käyttökokemusta, kohdenna tarkasti, tarjoa asiakkaalle hyödyllistä viestintää, tee viestinnästä helposti mitattavaa ja helppokäyttöistä itsellesi pätevät myös mobiilimarkkinointiin. Suosittelemme, että mainostajana aloittaisitte mobiilimedian hyödyntämisen osana markkinointiviestintäänne heti, mutta pienin askelin ja oikeiden asiantuntijakumppaneiden kanssa. Aloittaminen kannattaa aloittaa aivoriihellä, jossa pohditaan miten mobiilikanavaa voisi kannattavasti hyödyntää yrityksessämme osana muuta markkinointiviestintää. Kun tavoite on selvillä, on helpompi siirtyä suunnittelusta toteutukseen. Yhteenveto Mobiilimediaa on suotta pidetty liian monimutkaisena, kalliina ja vaikeana mediana. Toivomme, että tutustumalla näihin viiteen aihealueeseen markkinoijat ymmärtäisivät paremmin mobiilimedian luonnetta ja roolia markkinointiviestinnässä. Mobiilimedia pitäisi siis ennen kaikkea nähdä kanavana, jonka avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti jakaa ajankohtaista informaatiota ja tarjota etuja. Tutkimusten mukaan asiakkaat ja kuluttajat arvostavat mobiilimarkkinoinnissa Heikki Karjaluoto, KTT Omega Research Oy Heikki Lehto BrandSon Oy Matti Leppäniemi, KTT Omega Research Oy

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Mitä on mobiilimarkkinointi

Mitä on mobiilimarkkinointi Tietopaketti sinulle, joka haluat ymmärtää mobiilia osana monikanavaista markkinointia Marko Luhtala 2013 NearMe Services on ensimmäinen kaupan- ja palvelualan mobiiliratkaisuihin keskittynyt yritys Suomessa.

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan

Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Selvitys FiComin mobiilimarkkinointipilotista joulukuu 2008 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan... 4 Mobiilibanneria

Lisätiedot

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tomi Äikää 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ostajan opas 2013. Ohjeita mobiilimarkkinointia suunnittelevalle. Marko Luhtala 2013

Ostajan opas 2013. Ohjeita mobiilimarkkinointia suunnittelevalle. Marko Luhtala 2013 Ohjeita mobiilimarkkinointia suunnittelevalle Marko Luhtala 2013 NearMe Services on ensimmäinen kaupan- ja palvelualan mobiiliratkaisuihin keskittynyt yritys Suomessa. Meidän ydinosaamisemme on myynnin

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä

Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen teollisuusyrityksissä Case Wärtsilä Oyj:n kilpailijat Markkinointi, Seminaarityö Lokakuu 2011 Laatija:

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

digimaailma Markkinoijan digimainontaopas

digimaailma Markkinoijan digimainontaopas digimaailma Markkinoijan digimainontaopas 1 PricewaterhouseCoopers (PWC) Global Entertainment & Media Outlook Uuteen kuluttajakäyttäytymiseen kohdistuva mainonta muodostaa lähes viidenneksen globaalista

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE

HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE HAKUSANAMARKKINOINNIN MERKITYS INSINÖÖRITOIMISTON ASIAKASHANKINNALLE Raita Hiekkalahti Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot