Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje"

Transkriptio

1 Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

2 Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti asennuspaikkaa ja/tai ovat mainitut tässä turvallisuusohjeessa pitää noudattaa kaikkien koneelle tehtävien asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteiden aikana. 2. Käyttötarkoitus 3. Kuljetus, varastointi Sähkökoneissa on vaarallisia jännitteisiä ja pyöriviä osia, ja niissä voi olla kuumia pintoja. Koneen päälle kiipeäminen on kiellettyä. Kuljetukseen, varastointiin, asennukseen, kytkentään, käyttöönottoon, käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimet on annettava vastuuntuntoisten ammattihenkilöiden tehtäviksi (standardien EN , DIN VDE 0105 ja IEC mukaisesti). Virheellinen käsittely voi aiheuttaa vakavia henkilövammoja ja omaisuusvahinkoja. Vaara! Nämä koneet on tarkoitettu teollisiin ja kaupallisiin asennuksiin ja täyttävät komponenttina Konedirektiivin vaatimukset (98/37/EC). Koneen käyttöönotto on kielletty, kunnes lopullisen tuotteen vastaavuus direktiivin kanssa on varmistettu (noudata erityisiä alueellisia turvallisuus- ja asennusohjeita, esim. EN 60204). Koneet ovat yhdenmukaisia sarjan EN / DIN VDE 0530 yhtenäistettyjen standardien kanssa. Koneiden käyttö vaarallisilla alueilla on kielletty, ellei niitä ole erityisesti tarkoitettu tällaiseen käyttöön (noudata lisäohjeita). Ulkotiloissa ei missään tapauksessa saa käyttää kotelointiluokkaa, joka on IP23. Ilmajäähdytetyt mallit on suunniteltu käyttölämpötiloihin -20 C C ja käytettäväksi korkeintaan 1000 m:n korkeudella merenpinnasta. Ilma-/vesijäähdytteisten koneiden ympäristön lämpötilan on oltava vähintään +5 C (katso valmistajan ohjeet liukulaakerikoneiden osalta). Ota huomioon myös arvokilven poikkeavat tiedot. Käyttöolosuhteiden on vastattava kaikkia arvokilven tietoja. Ilmoita kuljetuksessa syntyneistä vaurioista välittömästi kuljetusyhtiölle. Estä tarvittaessa koneen käyttöönotto. Nostosilmukat on mitoitettu vain koneen omalle painolle, joten älä liitä kuormaan lisäpainoa. Käytä oikein mitoitettuja nostosilmukoita. Käytä tarvittaessa sopivaa, oikein mitoitettua kuljetustapaa (esim. köysiä). Poista kuljetuslukitukset (esim. vierintä- tai liukulaakereiden lukitukset, tärinänvaimentimet) ennen käyttöönottoa. Säilytä nämä myöhempää kuljetusta varten. Koneet on varastoitava kuivaan, pölyttömään ja tärinättömään paikkaan (säilytyksestä aiheutuu laakerivaurion vaara). Mittaa eristysvastus ennen käyttöönottoa. Jos arvot ovat 1 kω nimellisjännitteen volttia kohden, kuivaa käämitys. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Pitkäaikaisen varastoinnin menetelmät täytyy aina harkita tarkasti. Turvallisuusohjeet - 1

3 4. Asennus 5. Sähköliitäntä Varmista, että kone on tuettu tasaisesti, jalka- tai laippa-asennus on tukeva ja linjaus tehty tarkasti. Varmista, ettei pyörimistaajuudella ja kaksinkertaisella verkkojännitetaajuudella esiinny tärinää asennuksen jälkeen. Kierrä roottoria ja kuuntele, esiintyykö epätavallisia hankausääniä. Tarkista pyörimissuunta irtikytketyssä tilassa. Noudata valmistajan ohjeita, kun kiinnität tai irrotat liittimiä tai muita taajuusmuuttajan osia, ja peitä ne kosketussuojalla. Kun suoritat koeajoa irtikytketyssä tilassa, lukitse tai irrota akselin päätykiila. Vältä liian suuria laakeriin kohdistuvia säteittäisiä ja akselinsuuntaisia kuormituksia (ota huomioon valmistajan ohjeet). Koneen tasapainotus on ilmoitettu seuraavasti: H = puolikiila ja F = täysi kiila. Puolen kiilan kytkentä täytyy tasapainottaa puolella kiilalla. Täyden kiilan tapauksessa kytkentä tasapainotetaan ilman kiilaa. Jos akselin päätykiila jää silminnähtävän ulkonevaksi, tasapainota kone mekaanisesti. Tee tarvittavat ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmän kytkennät. Ilmanvaihtoa ei saa tukkia eikä poistoilmaa saa käyttää suoraan tuloilmana (ei myöskään viereisten laitteiden poistoilmaa). Vain pätevät henkilöt saavat suorittaa toimenpiteitä jännitteettömälle koneelle. Ennen työn aloittamista on suoritettava seuraavat turvallisuustoimenpiteet: Kytke laiteesta virta! Varmista suojat päällekytkennän varalta! Varmista turvallinen erotus syöttöjännitteestä! Kytke maahan ja oikosulkuun! Suojaa tai estä yhteydet viereisiin jännitteellisiin laitteisiin! Kytke apuvirtapiirit jännitteettömiksi (esim. kondensoitumista estävä lämmitys)! Vyöhykkeen A raja-arvojen ylittäminen standardin EN / DIN VDE mukaisesti - jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, muoto ja symmetria - aiheuttaa lämpötilan nousun ja vaikuttaa koneen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen. Huomaa arvokilven merkinnät ja pääterasian kytkentäkaavio. Kytkentä on tehtävä turvallisesti ja luotettavasti. Käytä asianmukaisia kaapeliliitäntätarvikkeita. Luo ja ylläpidä turvallinen potentiaalintasaus. Vähimmäisvälit eristämättömien jännitteisten osien välillä ja ko. osien ja maan välillä eivät saa alittaa asiaankuuluvien standardien vaatimuksia eivätkä valmistajan ohjeistuksessa mahdollisesti ilmoitettuja arvoja. Pääterasiassa ei saa olla vieraita esineitä, likaa eikä kosteutta. Sulje käyttämättömän kaapelin sisäänmenoaukot sekä rasia siten, että ne ovat suojassa pölyltä ja vedeltä. Lukitse kiila, kun konetta käytetään ilman kytkintä. Tarkista koneen lisälaitteiden toiminta ennen käyttöönottoa. Asianmukainen asennus (esim. signaali- ja voimakaapeleiden erotus, suojatut kaapelit, jne.) on asentajan vastuulla. 2 - Turvallisuusohjeet

4 6. Käyttö Tärinä, jonka voimakkuus on ISO standardin mukaan "tyydyttävällä" tasolla (V rms 4,5 mm/s), on sallittu, kun konetta käytetään kytketyssä tilassa. (Mäntämoottorigeneraattorit ISO standardin mukaan). Jos olosuhteet poikkeavat normaalitilanteesta, esimerkiksi esiintyy tavallista korkeampia lämpötiloja, melua tai tärinää, etkä ole täysin varma käyttöturvallisuudesta, pysäytä kone. Selvitä syy ja ota tarvittaessa yhteyttä valmistajaan. Älä poista suojalaitteita edes koekäytössä. Puhdista jäähdytysjärjestelmä säännöllisesti, jos sinne kertyy runsaasti likaa. Puhdista tukkeentuneet kondenssiveden poistoreiät säännöllisesti. Voitele laakerit käyttöönoton aikana ennen käynnistystä. Voitele liukulaakerit uudelleen koneen käydessä. Noudata voitelukilven ohjeita. Käytä oikeanlaista rasvaa. Noudat liukulaakerikoneiden öljynvaihtoväliä. Varmista kiertovoidelluissa koneissa, että voitelujärjestelmä toimii. 7. Huolto ja ylläpito 8. Taajuusmuuttaja Noudata valmistajan suosituksia koneen käytöstä. Lisätietoja löytyy kattavasta käyttöohjeesta. Säilytä nämä turvallisuusohjeet! Taajuusmuuttajakäytöissä tulee käyttää moottorin ulkoista maadoitusta moottorin rungon ja käytettävän koneen väliseen potentiaalintasaukseen, mikäli moottori ja kone eivät ole asennettu samalle teräsalustalle. Runkokooltaan IEC 280 ja suuremmissa moottoreissa käytetään 0,75 x 70 mm:n lattajohdinta tai vähintään kahta 50 mm²:n pyöreää johdinta. Pyörökaapeleiden on oltava vähintään 150 mm:n päässä toisistaan. Tällä järjestelyllä ei ole merkitystä sähköturvallisuuden kannalta, vaan sen tarkoituksena on tasata potentiaalia. Potentiaalintasausta ei tarvita, kun moottori ja vaihdelaatikko on asennettu samaan teräsrunkoon. Potentiaalintasaus V1 U1 W1 PE 3~ M 0,75 mm Levyliuska Kaapelit/johtimet > 150 mm Käytettävä kone 70 mm min 50 mm Käytä vain EMC-vaatimusten mukaisia tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä kaapeleita, liittimiä ja kaapeliläpivientejä. (Katso taajuusmuuttajia koskevat ohjeet.) Turvallisuusohjeet - 3

5 Lisäyksiä synkronisten kestomagneettikoneiden turvallisuusohjeisiin Sähköiset liitännät ja toiminta Synkroninen kestomagneettikone tuottaa jännitteen, kun akseli pyörii. Jännitteen suuruus riippuu pyörimisnopeudesta ja se saattaa olla vaarallisen korkea myös alhaisilla nopeuksilla. Estä akselin pyöriminen ennen liitäntäkotelon avaamista ja/tai liitäntöjen koskemista. VAROITUS: Taajuusmuuttajalla varustetun koneen liitännät saattavat olla jännitteellisiä, vaikka kone olisikin pysähtynyt. VAROITUS: Varo käänteistehoa, kun työskentelet syöttöjärjestelmän kanssa. VAROITUS: Älä ylitä koneen suurinta sallittua nopeutta. Katso lisätietoja tuotekohtaisista ohjeista. Huolto ja ylläpito Synkronista kestomagneettikonetta saavat huoltaa vain ABB:n valtuuttamat huoltoliikkeet. Tarvittaessa saat ABB:ltä lisätietoja synkronisista kestomagneettikoneista. VAROITUS: Vain turvallisuusohjeisiin perehtyneet ja tehtäväänsä koulutetut henkilöt saavat huoltaa sykronisia kestomagneettikoneita. VAROITUS: Synkronisen kestomagneettikoneen roottoria ei saa irrottaa ilman tarkoitukseen suunniteltuja työkaluja. VAROITUS: Avatun tai puretun synkronisen kestomagneettikoneen tai koneen roottorin magneettikenttä saattaa häiritä tai vahingoittaa muita sähköisiä tai sähkömagneettisia laitteita ja komponentteja, kuten sydämentahdistimia, luottokortteja tai vastaavia. VAROITUS: Metallisten esineiden ja jätteen pääseminen synkronisen kestomagneettikoneen sisään ja kosketuksiin koneen roottorin kanssa on estettävä. VAROITUS: Ennen avatun synkronisen kestomagneettikoneen kasaamista kaikki koneeseen kuulumattomat osat ja jätteet on poistettava koneen sisältä. HUOM: Varo magneettikenttää ja mahdollisia indusoituvia jännitteitä pyörittäessäsi synkronisen kestomagneettikoneen roottoria, koska ne saattavat vaurioittaa ympärillä olevia laitteita, kuten tasapainotuskoneita. 4 - Turvallisuusohjeet

6 Lisäyksiä räjähdysvaarallisten tilojen sähkömoottoreiden turvallisuusohjeisiin HUOM: Näitä ohjeita on noudatettava moottorin turvallisen ja asianmukaisen asennuksen, käytön ja huollon varmistamiseksi. Nämä ohjeet on oltava kaikkien niiden henkilöiden käytettävissä, jotka asentavat, käyttävät tai huoltavat tätä laitetta. Ohjeiden laiminlyönti saattaa aiheuttaa takuun raukeamisen. VAROITUS: Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut koneet on erikseen suunniteltu täyttämään räjähdysvaaraa koskevat viralliset määräykset. Jos niitä käytetään väärin, kytketään huonosti tai niihin tehdään pieniäkin muutoksia, niiden luotettavuus voi tulla kyseenalaisiksi. VAROITUS:Sähkölaitteiden kytkentä ja käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa täytyy huomioida, erityisesti asennusta koskevat kansalliset standardit (katso standardit EN , EN , GOST-R , GOST-R , GB , IEC ja IEC ). Kaikki korjaukset ja huollot täytyy suorittaa standardien IEC , EN , GOST-R ja GB mukaisesti. Tämäntyyppisiä laitteita saavat käsitellä vain koulutetut työntekijät, jotka tuntevat nämä standardit. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Kaikki ABB:n räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut Ex-koneet täyttävät ATEXdirektiivin 94/9/EC vaatimukset ja niiden arvokilvessä on CE-merkintä. Voimassaolo Nämä ohjeet ovat voimassa seuraaville ABB Oy:n sähkömoottoreille, kun konetta käytetään räjähdysvaarallisessa tilassa. Kipinöimätön Ex na, luokka I, osa 2; luokka I, vyöhyke 2 - AMA-induktiokoneet, koot AMA-induktiokoneet, koot HXR-induktiokoneet, koot AMZ-tahtikoneet, koot Varmennettu rakenne Ex e - AMA-induktiokoneet, koot AMA-induktiokoneet, koot HXR-induktiokoneet, koot Paineistus Ex pxe, Ex pze, Ex px, Ex pz - AMA-induktiokoneet, koot Turvallisuusohjeet - 5

7 - AMA-induktiokoneet, koot HXR-induktiokoneet, koot AMZ-tahtikoneet, koot Standardienmukaisuus Pölyn syttymissuojaus (DIP), Ex td, luokka II, osa 2; luokka II, vyöhyke 22; luokka III - AMA-induktiokoneet, koot AMA-induktiokoneet, koot HXR-induktiokoneet, koot M3GM-induktiokoneet, koot (Lisätietoja voidaan tarvita joillekin erikoissovelluksissa käytettäville tai erikoisrakenteisille konetyypeille.) Räjähdysvaarallisiin tiloihin suunniteltujen moottorien on täytettävä mekaanisia ja sähköisiä ominaisuuksia koskevien standardien lisäksi seuraavat kansainväliset ja kansalliset standardit: Standardi koskien räjähdysvaarallisten tilojen yleisiä vaatimuksia: EN IEC GB GOST-R IEC Standardi koskien Ex p -suojausta: EN IEC GB GOST-R IEC Standardi koskien Ex e -suojausta: EN IEC GB GOST-R Standardi koskien Ex na -suojausta: EN IEC GB GOST-R IEC Turvallisuusohjeet

8 Standardi koskien suojautumista syttyvää pölyä vastaan: EN ; EN IEC ; IEC GB GOST-R IEC ; GOST-R IEC ; GOST-R IEC National Electric Code (NEC): NFPA 70 Canadian Electrical Code, Part I (CE Code): C ABB:n koneet (koskee vain ryhmän II koneita) voidaan asentaa seuraavia merkintöjä vastaaviin tiloihin: Alue (IEC) Laiteluokka (EN) Merkintä 1 2 Ex px, Ex pxe, Ex e 2 3 Ex na, Ex N, Ex pz, Ex pze Ympäristö (EN) G - räjähdysvaarallisen ympäristön aiheuttajana kaasu D - räjähdysvaarallisen ympäristön aiheuttajana pöly Toimitustarkistus Tarkista heti vastaanoton jälkeen, ettei koneessa ole ulkoisia vaurioita ja ota tarvittaessa välittömästi yhteyttä kuljetusliikkeeseen. Tarkista kaikki arvokilven tiedot, erityisesti jännite, käämityksen kytkentä (tähti tai kolmio), laiteluokka, kotelointiluokka sekä lämpötila. Noudata seuraavia ohjeita kaikkien koneeseen kohdistuvien toimien yhteydessä! VAROITUS: Katkaise koneesta virta ja lukitse virtakytkin, ennen kuin työskentelet koneen tai käytettävän laitteen parissa. Varmista, ettei työskentelyn aikana vallitse räjähdysvaarallista ympäristöä. Käynnistys ja uudelleenkäynnistys Suurin sallittu peräkkäisten käynnistysten lukumäärä on ilmoitettu koneen teknisissä tiedoissa. Uusi käynnistysjakso voidaan aloittaa, kun kone on jäähtynyt ympäristön lämpötilaan (-> käynnistys kylmästä) tai jatkuvan käyttötilan lämpötilaan (-> käynnistys lämpimästä). Turvallisuusohjeet - 7

9 Maadoitus ja potentiaalintasaus Tarkista ennen käynnistystä, että kaikki maadoitus- ja potentiaalintasausliitännät on luotettavasti kiinnitetty. Älä poista yhtään valmistajan asentamaa potentiaalintasaus- tai maadoituskaapelia. Ilmavälit, ryömintävälit ja erotukset Älä tee liitäntäkoteloihin muutoksia tai lisäyksiä, jotka voivat pienentää osien ilmavälejä tai ryömintävälejä. Älä asenna uusia laitteita liitäntäkoteloihin kysymättä ensin ABB Oy:n ohjeita. Varmistu, että ilmaväli roottorin ja staattorin ilmaväli tulee tarkastetuksi roottorille tai laakereille tehtyjen huoltotöiden jälkeen. Ilmavälin pitää olla yhtä suuri kehän joka pisteessä. Keskitä tuuletin tuuletinsuojan tai ilmanohjaimen keskelle näihin kohdistuvien huoltojen jälkeen. Pienin sallittu ilmaväli on 1 % tuulettimen suurimmasta sallitusta halkaisijasta, ja on lisäksi standardien mukainen. Liitäntäkoteloiden kytkennät Kaikki kytkennät pääliitäntäkoteloissa tulee tehdä koneen mukana toimitetuilla liittimillä, jotka on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Muussa tapauksessa kysy ohjeita ABB Oy:ltä. Kaikki apuliitäntäkohteiden liitännät, jotka on merkitty luonnostaan vaarattomien virtapiirien tunnuksella (Ex i), on kytkettävä asianmukaisiin suojarajoittimiin. Energiarajoituspiirit (Ex nl) ja luonnostaan vaarattomat piirit (Ex i) täytyy erottaa muista sähköpiireistä erotinlevyllä tai 50 mm:n pintavälillä. Lisätietoja on kytkentäkaaviossa ja liitäntäkotelon piirustuksissa. Lämmitysvastukset Jos kondensaatiota ehkäisevä lämmitin ilman säädintä kytketään päälle heti moottorin sammuttamisen jälkeen, on moottorin kotelon sisälämpötilaa valvottava sopivalla tavalla. Kondensaatiota ehkäisevät lämmittimet toimivat vain olosuhteissa, joissa lämpötila on säädetty. Huuhtelu ennen käynnistystä Ex na ja Ex e -koneet saattaa joutua varustamaan huuhtelumahdollisuudella ennen käynnistystä. Ennen käynnistystä varmista, tarvitseeko koneen runko huuhtelua, jotta rungon sisällä ei olisi syttyviä kaasuja. Asiakas ja/tai paikalliset viranomaiset määrittävät riskianalyysin perusteella, tarvitseeko kone huuhtelua ennen käynnistystä vai ei. HUOM: Jos nämä turvallisuusohjeet ja käyttöohje ovat keskenään ristiriidassa, turvallisuusohjeiden tiedot ovat ensisijaisia. 8 - Turvallisuusohjeet

10 Chapter 1 - Johdanto 1.1 Yleistä Tärkeää Takuun rajoittuminen Dokumentaatio Koneen dokumentaatio Tähän dokumentaatioon sisältymättömät tiedot Tässä käyttöohjeessa käytetyt mittayksiköt Koneen tunnistaminen Koneen valmistusnumero Arvokilpi... 3 Chapter 2 - Kuljetus ja purkaminen pakkauksesta 2.1 Suojaustoimenpiteet ennen kuljetusta Yleisiä tietoja Voitelukilpi Koneen nostaminen Merikelpoiseen pakkaukseen pakatun koneen nostaminen Kuormalavalla olevan koneen nostaminen Pakkauksesta puretun koneen nostaminen Pystymallisen koneen kääntäminen Tarkistukset koneen saapuessa ja pakkauksesta purettaessa Koneen tarkistaminen toimitettaessa Koneen tarkistaminen pakkauksesta purettaessa Pääliitäntäkotelon ja jäähdytysjärjestelmän osien asennusohjeet Pääliitäntäkotelon asentaminen Jäähdytysjärjestelmän osien asennus Varastointi Lyhytaikainen varastointi (alle kaksi kuukautta) Pitkäaikainen varastointi (yli kaksi kuukautta) Vierintälaakerit Liukulaakerit Aukot Tarkistukset, raportit Chapter 3 - Asennus ja kohdistus 3.1 Yleistä Alustan rakenne Yleistä Alustaan kohdistuvat voimat Pystymallisten koneiden laipat Koneen valmistelutyöt ennen asennusta Eristysresistanssin mittaus Lukituslaitteen purkaminen Kytkintyyppi Kytkinpuoliskon kokoaminen Kytkimen tasapainotus Kokoaminen Hihnakäyttö i

11 3.3.6 Tyhjennystulpat Betonialustan asentaminen Toimituslaajuus Yleiset valmistelutyöt Alustan valmistelutyöt Alustan ja valureikien valmistelutyöt Kiinnitystappien tai anturalevyjen valmistelutyöt Koneiden asennus jalustalle Kohdistus Valualusta Loppuasennus ja tarkastus Koneen jalkojen tapitus Suojukset ja kotelot Teräsalustan asentaminen Toimituslaajuus Alustan tarkistus Koneiden asennus jalustalle Kohdistus Loppuasennus ja tarkastus Koneen jalkojen tapitus Suojukset ja kotelot Laippakiinnitteisten koneiden asentaminen teräsalustalle Kohdistus Yleistä Karkea asetus Karkea säätö Lämpölaajenemisen korjaaminen Yleistä Lämpölaajeneminen ylöspäin Aksiaalinen lämpölaajeneminen Lopullinen kohdistus Yleistä Kytkinpuoliskojen epäkeskisyys Yhdensuuntainen, kulmittainen ja aksiaalinen kohdistus Kohdistus Sallittu kohdistusvirhe Asennuksen jälkeiset toimet Chapter 4 - Mekaaniset liitännät ja sähköliitännät 4.1 Yleisiä tietoja Mekaaniset liitännät Jäähdytysilmaliitännät Jäähdytysvesiliitännät Ilma-vesi-jäähdyttimet Vesijäähdytteiset rungot Liukulaakerin öljynsyöttö Puhallusputken liitäntä Tärinäantureiden asennus Puhallusilman liitäntä ii -

12 4.2.7 Rullalaakerin öljysumun syöttö Sähkökytkennät Yleistä Turvallisuus Eristysresistanssin mittaus Pääpääterasia Toimitus ilman pääliitäntäkoteloa Päävirtaliitäntöjen eristysetäisyydet Päävirtakaapelit Liukurenkailla varustettujen koneiden toisiokaapelit Apupääterasia Apulaitteiden ja laitteistojen liittäminen Ulkoisen puhallinmoottorin liittäminen Maadoitus Taajuusmuuttajamallien vaatimukset Pääkaapeli Pääkaapelin maadoitus Apukaapelit Chapter 5 - Käyttöönotto ja käynnistys 5.1 Yleisiä tietoja Mekaanisen asennuksen tarkistaminen Eristysresistanssin mittaaminen Sähköasennusten tarkistaminen Ohjaus- ja suojalaitteet Yleistä Staattorin käämin lämpötila Yleisiä tietoja Vastuslämpötila-anturit Termistorit Laakerin lämpötilan valvonta Yleisiä tietoja Vastuslämpötila-anturit Termistorit Suojalaitteet Ensimmäinen testikäynnistys Yleisiä tietoja Varotoimet ennen ensimmäistä testikäynnistystä Käynnistys Pyörimissuunta Liukurengaskoneiden käynnistäminen Ex p -koneiden käynnistäminen Koneen käyttäminen ensimmäistä kertaa Valvonta ensikäytön aikana Tarkistukset koneen käydessä Laakerit Vierintälaakereilla varustetut koneet Liukulaakereilla varustetut koneet Tärinät Lämpötilatasot iii

13 5.7.6 Lämmönvaihtimet Liukurenkaat Pysäyttäminen Chapter 6 - Käyttö 6.1 Yleisiä tietoja Normaalit käyttöolosuhteet Käynnistysten määrä Valvonta Laakerit Tärinät Lämpötilat Lämmönvaihdin Liukurengasyksikkö Seuranta Pysäyttäminen Chapter 7 - Huolto 7.1 Ylläpito Turvallisuusohjeet Huolto-ohjelma Suositeltava huolto-ohjelma Yleinen rakenne Korkeajänniteliitäntä Staattori ja roottori Apulaitteet Liukurengasyksikkö Voitelujärjestelmä ja laakerit Jäähdytysjärjestelmä Yleisten rakenteiden huoltaminen Kiinnikkeiden kireys Tärinä ja melu Laakeripesän tärinät Mittaus ja käyttöolosuhteet Luokittelu tukien joustavuuden mukaan Arviointi Akselin tärinä Laakereiden ja voitelujärjestelmän huoltaminen Liukulaakerit Öljytaso Laakerin lämpötila Liukulaakereiden voitelu Voiteluöljyn lämpötila Voiteluaineen kunto Voiteluöljyn suositeltavat arvot Öljylaadut Mineraaliöljyjen vaihtovälit Vierintälaakerit Laakerin rakenne iv -

14 Voitelukilpi Uudelleenrasvausvälit Uudelleenrasvaus Laakerirasva Laakerin huolto Laakerin eristyksen ja eristysresistanssin tarkistaminen Toimenpiteet Laakerin eristeiden puhtaus Staattorin ja roottorin käämien huoltaminen Käämien huoltoa koskevat erityiset turvallisuusohjeet Huoltotöiden ajoittaminen Oikea käyttölämpötila Eristysresistanssin testi Mitattujen eristysresistanssiarvojen muuntaminen Yleisesti huomioitavat seikat: Eristysresistanssin minimiarvot Staattorin käämin eristysresistanssin mittaaminen Roottorin käämin eristysresistanssin mittaaminen Apulaitteiden eristysresistanssin mittaaminen Polarisaatioindeksi Muut huoltotyöt Liukurenkaiden ja harjamekanismin huoltaminen Liukurenkaiden huoltaminen Seisonta-aika Kuluminen Harjamekanismin huoltaminen Harjan paine Jäähdytysyksikköjen huoltaminen Huolto-ohjeet avoimella jäähdytysjärjestelmällä varustetuille koneille Suodattimien puhdistaminen Ilma-vesi-lämmönvaihtimien huolto-ohjeet Ilma-ilma-lämmönvaihtimien huolto-ohjeet Ilman kierto Puhdistus Ulkoisten puhallinmoottorien huoltaminen Korjaukset, purkaminen ja kokoaminen Chapter 8 - Vianmääritys 8.1 Vianmääritys Mekaaninen toiminta Voitelujärjestelmä ja laakerit Voitelujärjestelmä ja vierintälaakerit Voitelujärjestelmä ja liukulaakerit Jäähdytyskyky Terminen suorituskyky, avoin jäähdytysjärjestelmä Terminen suorituskyky, ilma-ilmajäähdytysjärjestelmä Jäähdytyskyky: ilma-ilma-jäähdytys Terminen suorituskyky, ripajäähdytteinen v

15 8.2 Liukulaakereiden öljyvuoto Öljy Liukulaakerit Laakerin tarkistaminen Öljysäiliö ja -putket Öljysäiliön ja -putkien tarkistaminen Käyttö Käytön tarkistaminen Sähköinen toiminta, ohjaus ja suojaus Suojauksen laukeaminen Pt-100-vastuslämpötila-anturit Liukurenkaat ja harjat Harjojen kuluminen Harjan kipinöinti Lämpötilaan liittyvä toiminta ja jäähdytysjärjestelmä Chapter 9 - Moottorien ja generaattorien elinkaaripalvelut 9.1 Asiakaspalvelu Palvelutuotteet Tuki ja takuut Motors and Generators Servicen yhteystiedot Huoltopisteiden tukipalvelu Asiakaspalvelun yhteystiedot Pyörivien sähkökoneiden varaosat Yleistä varaosista Osien säännöllinen vaihtaminen Tarvittavat varaosat Sopivimman varaosapaketin valitseminen Eri pakettien yleisimmät suositeltavat varaosat Käytönaikainen varaosapaketti Suositeltu varaosapaketti Keskeiset varaosat Käytönaikainen varaosapaketti Suositeltu varaosapaketti Keskeiset varaosat Käytönaikainen varaosapaketti Suositeltu varaosapaketti Keskeiset varaosat Tilaustiedot Chapter 10 - Kierrätys 10.1 Johdanto Keskimääräinen materiaalikoostumus Pakkausmateriaalin kierrättäminen Koneen purkaminen Eri materiaalien erottaminen Runko, laakerikotelo, suojukset ja tuuletin Komponentit, joissa on käytetty sähköeristystä Kestomagneetit Vaaralliset jätteet vi -

16 Maantäyttöjäte KÄYTTÖÖNOTTORAPORTTI Levyjen tyypilliset sijainnit Pääkaapeleiden yleisimmät liitännät vii

17 Chapter 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tässä käyttöohjeessa annetaan tietoja ABB:n valmistamien pyörivien sähkökoneiden kuljetuksesta, varastoinnista, asennuksesta, käyttöönotosta, käytöstä ja kunnossapidosta. Tämä opas sisältää kaikki koneen käyttöön, kunnossapitoon ja valvontaan liittyvät ohjeet. Tämä käyttöohje sekä muut koneeseen liittyvät asiakirjat on luettava huolellisesti, ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Näin varmistetaan koneen asianmukainen toiminta ja pitkä käyttöikä. HUOM: Jotkin asiakaskohtaiset erikoistiedot eivät mahdollisesti sisälly tähän käyttöohjeeseen. Projektiin liittyvästä dokumentaatiosta löytyy lisää tarvittavia asiakirjoja. Tässä käyttöohjeessa kuvatut toimenpiteet saa suorittaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilökunta, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Tätä käyttöohjetta tai sen osia ei saa jäljentää eikä kopioida ilman kirjallista lupaa ABB:ltä. Käyttöohjeen sisällöstä ei myöskään saa antaa tietoja kolmansille osapuolille eikä käyttää tietoja epäasianmukaiseen tarkoitukseen. ABB pyrkii jatkuvasti parantamaan käyttöohjeessa annettujen tietojen laatua, ja ottaa mielellään vastaan parannusehdotuksia. Yhteystiedot löytyvät kohdasta Asiakaspalvelun yhteystiedot. HUOM: Näitä ohjeita on noudatettava koneen turvallisen ja asianmukaisen asennuksen, käytön ja huollon varmistamiseksi. Nämä ohjeet on oltava kaikkien niiden henkilöiden käytettävissä, jotka asentavat, käyttävät tai huoltavat tätä laitetta. Ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa takuun raukeamisen. 1.2 Tärkeää Tässä ohjeessa annetut tiedot saattavat olla yleisiä tietoja, jotka koskevat ABB:n valmistamia erilaisia koneita. Jos tässä käyttöohjeessa annetut tiedot ja toimitetun koneen tiedot ovat keskenään ristiriitaisia, käyttäjän on itse arvioitava tehtävät toimet teknisen osaamisensa perusteella. Jos käyttäjä ei ole varma tehtävistä toimenpiteistä, on otettava yhteys ABB:hen. Kohdassa Turvallisuusohjeet käyttöohjeen alussa annettuja turvallisuusohjeita on aina noudatettava. Turvallisuus riippuu konetta käyttävien ja huoltavien henkilöiden ammattitaidosta, huolellisuudesta ja varovaisuudesta. Turvallisuusohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää, mutta sen lisäksi koneen läheisyydessä on myös toimittava erittäin varovasti. HUOM: Onnettomuuksien välttämiseksi työturvallisuuslainsäädännön ohjeiden ja määräysten mukaisia turvatoimia on noudatettava ja turvalaitteiden on oltava paikoillaan koneen asennuspaikalla. Määräyksillä tarkoitetaan kyseisen maan Johdanto - 1

18 1.3 Takuun rajoittuminen yleisiä turvallisuusmääräyksiä, erityisiä työpaikkakohtaisia sopimuksia ja tässä käyttöohjeessa sekä muissa koneen mukana toimitetuissa erillisissä turvallisuusohjeissa annettuja ohjeita. ABB ei missään tapauksessa ole vastuussa minkäänlaisista suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, joita saattaa syntyä tätä käyttöohjetta käytettäessä. ABB ei myöskään ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tässä käyttöohjeessa kuvattujen ohjelmistojen tai laitteistojen käytöstä. Myönnettu takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata koneen epäasianmukaisesta varastoinnista, väärästä asennuksesta tai käytöstä koneelle, henkilökunnalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia vahinkoja. Takuuehdot on kuvattu yksityiskohtaisesti Orgalime S2000:n ehdoissa ja määräyksissä. 1.4 Dokumentaatio Koneen dokumentaatio HUOM: Takuu ei ole voimassa, jos koneen käyttöolosuhteita tai rakennetta on muutettu tai konetta on korjattu ilman ABB:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. HUOM: ABB:n paikalliset toimipisteet saattavat noudattaa erilaisia takuuehtoja, jotka on määritetty myynti-, hankinta- tai takuuehdoissa. Yhteystiedot löytyvät tämän käyttöohjeen takasivulta. Muista ilmoittaa koneen valmistusnumero keskustellessasi koneeseen liittyvistä asioista. Suosittelemme koneen dokumentaation huolellista lukemista ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Kaikkien koneiden mukana toimitetaan tämä käyttöohje sekä turvallisuusohjeet muovitaskussa, joka on kiinnitetty koneen runkoon. HUOM: Dokumentaatio toimitetaan tilauksen tehneelle asiakkaalle. Saat lisäkopioita dokumentaatiosta ottamalla yhteyttä paikalliseen ABB:m toimipisteeseen tai asiakaspalveluun. Katso yhteystiedot kohdasta Asiakaspalvelun yhteystiedot. Koneen mukana toimitetaan tämän käyttöohjeen lisäksi mittapiirustukset, kytkentäkaaviot sekä tekniset tiedot, joista käyvät ilmi seuraavat tiedot: Koneen asennus- sekä ulkomitat Koneen paino sekä alustaan kohdistuva kuormitus Koneen nostosilmukoiden sijainti Laitteistot sekä lisälaitteiden sijainnit Laakeriöljyn ja voiteluaineiden vaatimukset Pää- ja apuliitännät. 2 - Johdanto

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot