Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset"

Transkriptio

1 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA OMISTAJAOHJAUS PROSESSINA OMISTAJAPOLIITIKAN MERKITYS OSANA JOHTAMISTA VASTUU OMISTAJAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISESTA TAVOITTEEN ASETTELU JA KONSERNIOHJAUKSEN PERUSTEET KONSERNIOHJAUS JA VALVONTA RAPORTOINTI JA TARKASTUS OMISTAJAOHJAUKSEN YLEISET PERIAATTEET YHTEISÖN TOIMINTAMUODON VALINTA TOIMINTAMUODON VALINTAAN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO OSAKEYHTIÖ LIIKELAITOS KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SÄÄTIÖ YHDISTYS MARKKINOILLA TOIMIMINEN KAUPUNGIN ASEMA MARKKINOILLA MARKKINOILLA TOIMIVAT YHTEISÖT ERITYISASEMASSA OLEVAT YHTIÖT IN HOUSE -YHTIÖT ERITYISYHTIÖN JA IN HOUSE -YHTIÖN TOIMINNAN AVAAMINEN MARKKINOILLE YHTIÖIDEN PÄÄOMITTAMINEN JA KAUPUNGIN RAHOITUSVASTUU YHTIÖISTÄ TUOTTOVAATIMUSTEN ASETTAMISEN YLEISET PERIAATTEET TUOTTOVAATIMUKSESTA PÄÄTTÄMINEN MARKKINOILLA TOIMIVAT YHTIÖT ERITYISASEMASSA OLEVAT YHTIÖT JA IN HOUSE -YHTIÖT KONSERNIN SISÄISET PALVELUT JA NIIDEN HINNOITTELU YHTEISKUNTAVASTUU JA HENKILÖSTÖPOLITIIKKA TAVOITTEET KONSERNIRAKENTEELLE MUUTOKSET OMISTAMISESSA... 23

3 3 5. HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENTEEN KUVAUS OMISTUSKONSERNI OMISTAJAOHJAUKSEN ORGANISOINTI JA HALLINNOLLINEN KONSERNI OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET TOIMIALOITTAIN YLEISTÄ KAUPUNGIN LIIKELAITOKSET LINNAN TILAPALVELUT LIIKELAITOS LINNAN INFRA -LIIKELAITOS LINNAN LOMITUSPALVELUT -LIIKELAITOS LIIKUNTA HÄMEENLINNAN LIIKUNTAHALLIT OY (KONSERNI) ASUMINEN HÄMEENLINNAN ASUNNOT OY HÄMEENLINNAN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖ HÄMEENLINNAN ERITYISASUNTOSÄÄTIÖ SISÄISET PALVELUT / IN HOUSE -PALVELUT TEKME OY (KONSERNI) KUNTAPRO TYÖSYKE OY ELINKEINON KEHITTÄMISPALVELUT LINNAN KEHITYS OY (KONSERNI) HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY TEKNISET PALVELUT HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY KIERTOKAPULA OY HÄMEENLINNAN PYSÄKÖINTI OY KULTTUURI KULTTUURI- JA KONGRESSIKESKUS VERKATEHDAS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TEATTERI OY SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI-SÄÄTIÖ KOULUTUS HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TAVASTIA TERVEYDENHUOLTO... 45

4 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ MUUT OLEMASSA OLEVAT OHJEET OMISTAJAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN MÄÄRITELMIÄ... 47

5 5 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS Hämeenlinnan kaupungin konsernirakenne ja yhtiöiden omistus muuttui merkittävästi palvelurakennemuutoksen yhteydessä. Muutoksen yhteydessä osa toiminnoista järjestettiin konserniin kuuluvien yhteisöiden tai yhtiöiden kautta. Hämeenlinnan kaupungilla on oman organisaation ja siihen sisältyvien liikelaitosten lisäksi noin neljäkymmentä tytäryhteisöä, joiden joukossa on osakeyhtiöitä, säätiöitä ja kuntayhtymiä. Lisäksi kaupungilla on useita osakkuusyhteisöjä, joista monien toiminta liittyy olennaisesti kaupungin tehtäviin. Kokonaisvaltaiset kaupungin omistuksiin liittyvät omistajapoliittiset linjaukset laadittiin ensimmäisen kerran vuonna Niiden tekeminen todettiin tarpeelliseksi kaupunkiorganisaation laajentuessa ja osin hajautuessa sekä toimintaympäristössä tapahtuvien nopeiden muutosten myötä. Tätä ennen Hämeenlinnan kaupunki oli linjannut omistajapolitiikkaa 2010 palvelu- ja hankintastrategiassaan. Omistajapoliittisia linjauksia tarvitaan konsernijohdon työn tueksi ja tukemaan yhteisöjen toimintaa pitkällä tähtäimellä sekä poliittisen ohjauksen vahvistamiseksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2014 toimintasuunnitelman mukaan omistajapoliittiset linjaukset uusitaan kokonaisuudessaan palvelu- ja hankintaohjelman hyväksymisen jälkeen ja viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden palvelu- ja hankintaohjelman vuosille (PALHA 2) Konserniyhtiöiden kehittäminen on nostettu yhdeksi ohjelman hankkeista ja tavoitteena on: - selvittää yhtiöiltä ostettavien palvelujen oikea hinta ja laatu - arvioida strategisten yhtiöiden tulevaisuus (viedäänkö markkinoille, kotiutetaanko omaksi toiminnaksi, asiakaskunnan laajentaminen omistamisen kautta) - kehittää omistajapolitiikkaa, konserniohjausta ja palvelusopimuksia Omistajapoliittisten linjausten päivittäminen on tehty virkamiestyönä. Linjauksia on käsitelty konsernijaoston seminaarissa ja kokouksessa ennen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyä.

6 6 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA Omistaminen ei ole kaupungille itsetarkoitus, vaan sen tulee aina olla harkittua toimintaa, joka perustuu valittuihin kriteereihin. Tärkein kriteeri on, että omistus on olennaista kaupungin strategian toteuttamisen kannalta ja tukee valittuja päämääriä. Tämän lisäksi omistamisen tulisi aina olla taloudellisesti kannattavaa. Omistamisen kolmantena strategisena kriteerinä on korkealaatuisten palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. Oma omistus tarjoaa mahdollisuuden vertailla palveluja muiden omistamaan tuotantoon. Jos strategisen omistamisen kriteerit eivät toteudu, omistaminen ei ole perusteltua. Tällöin resurssit, sekä taloudelliset että aineettomat, pitää voida vapauttaa ja kohdistaa muualle. Omistajaohjaus on toimintatapa, jolla toteutetaan omistajapolitiikkaa. Se on tärkeä osa kaupunkikonsernin strategista johtamista. Omistajaohjauksessa tarkastellaan seuraavia teemoja: - yhtiöiden taloudellinen liikkumavara - henkilöstön saatavuus - aito kilpailutilanne - vertailtavuus ja tuotteistaminen - kilpailulainsäädäntö Omistajaohjauksen keskeiset periaatteet ovat: 1. Markkinalähtöisyys lisääntyy ja kilpailu avautuu. Kaupungin tulee olla aktiivinen toimija muutostilanteissa. 2. Yhtiöittäminen edellyttää kehittämispanosta ja sopeuttamisaikaa. Virastoa ei voi muuttaa liiketaloudelliseksi yhtiöksi ilman osaamista. 3. Monopoli-tilanteet ovat kustannustehottomia, kaikissa ulkoa hankittavissa palveluissa on pyrittävä ratkaisuun, jossa on vaihtoehtoja ja vertailumahdollisuuksia. 4. Yhtiöiden toimintaa voidaan avata markkinoille vaiheittain, jotta oman ja ulkoisen toiminnan vertailtavuus olisi mahdollinen ja jotta yhtiöiden liiketoiminnallinen osaaminen ja päätöksenteon vapaus olisi riittävällä tasolla. Kaikkien yhtiöiden toimintaa ei kuitenkaan avata markkinoille. Ratkaisu tehdään yhtiöittäin. 5. Markkinoita tulee hyödyntää erityisesti tukipalveluissa, jotta peruspalvelut voidaan rahoittaa. 6. Kunnallinen liikelaitos ei voi toimia avoimilla markkinoilla kilpailutilanteessa. Liikelaitos on hyvä toimintatapa silloin, kun tavoitteena on sisäinen tehokkuus.

7 7 3. OMISTAJAOHJAUS PROSESSINA 3.1. OMISTAJAPOLIITIKAN MERKITYS OSANA JOHTAMISTA Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtina ovat kaupungin strategian linjaukset ja tavoitteet. Hämeenlinnan kaupungin omistamat yhteisöt muodostavat merkittävän varallisuuden. Näin ollen omistajapolitiikan tulisi olla hyvin ohjattua, kontrolloitua ja läpinäkyvää sekä tavoitteellista. Omistajapoliittiset linjaukset sitovat yhteisöt kaupungin strategiseen johtamiseen. Omistajapoliittisen toiminnan tulee nauttia julkista luottamusta ja toimintaperiaatteiden tulee toimia erilaisissa ja hyvinkin nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Omistajapoliittisten linjausten tarkoituksena on ohjata ja tukea yhteisöissä tehtäviä päätöksiä ja toimintaa. Strategisen suunnittelun asiakirjat ja niiden suhde toisiinsa Hämeenlinnan strategia VAL- TUUS- TON HYVÄK- SYMÄT Palvelu- ja hankinta ohjelma PALHA Elinvoimaohjelma EVO Kestävä elämäntapa ohjelma Asunto-ohjelma Maankäytön strategiset periaatteet Hyvinvointikertomus Muut suunnitelmat Omistaja poliittinen ohjelma LAUTA- KUNTIEN HYVÄK- SYMÄT Palvelusuunnitelma Vuotuinen palvelutilausbudjetti Vuotuiset palvelusopimukset KAUPUNGINHAL- LITUKSEN hyväksyttävä Henkilöstöohjelma Liiketoimintasuunnitelmat Ulkoinen palvelutuotanto Liiketoimintasuunnitelmat Oma palvelutuotanto KUVIO 1. (YLLÄ) Strategisen suunnittelun asiakirjat ja niiden suhde toisiinsa Omistajapolitiikka ja sen linjaukset ovat merkittävä osa kaupungin johtamista ja johtamisen väline. Linjausten tavoitteena on ohjata myös kaupungin päätöksentekoa ja

8 8 tuoda systemaattisuutta siihen. Linjaukset ja valinnat ovat myös keinoja ohjata ja tukea kaupungin tulevaisuuden kehitystä ja rakennetta. Konsernirakenteen tulee tukea ja täydentää kaupungin perusrakennetta. Kaupungin tämän hetkinen organisaatio ilmenee seuraavasta kuviosta: KUVIO 2. Hämeenlinnan kaupungin organisaatiokaavio.

9 VASTUU OMISTAJAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISESTA TAVOITTEEN ASETTELU JA KONSERNIOHJAUKSEN PERUSTEET Vastuu omistajapolitiikan ohjauksesta ja linjaamisesta on kaupunginvaltuustolla, jonka tulee kuntalain 13 :n mukaisesti päättää kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä päättää kaupungin liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Muilta osin valtuusto voi delegoida toimivaltaansa johtosäännöllä (hallintosääntö). Kaupunginhallituksella on valmisteluvastuu valtuuston päätettäväksi tulevissa asioissa. Omistuksen tai konserniyhteisöjen uudelleenorganisoinnit tulee saattaa valtuuston päätettäviksi. Omistajapolitiikassa määritellään kaupunkikonsernin tulevaisuuden visiot ja tahtotila toiminnan suuntaamiseksi. Valtuusto päättää kaupungin omistajapoliittisista linjauksista vähintään kerran valtuustokaudessa. Omistajapolitiikkaa rakennetaan pitkäjänteisesti, mutta olosuhteiden muuttuessa tai toiminnan tehostamiseksi tavoitteen asettelua arvioidaan määräajoin uudelleen KONSERNIOHJAUS JA VALVONTA Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus panee täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset ja käyttää hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaa omistajapolitiikan suuntaamisessa ja toteuttamisessa sekä konserniohjauksessa. Hallintosäännön 4. luvun 1 :n mukaisesti kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, kaupungin omaisuudesta ja omistajapolitiikasta, kaupunkikonsernista, toiminnoista, palveluista ja palvelutuotannosta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä sekä niiden strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Kaupunginhallitus nimeää yhtiöiden toimintaa seuraavat henkilöt, jotka seuraavat myös omistajapoliittisten linjausten toteuttamista yhtiöissä. Kaupunginhallituksen alaisuudessa on alkaen toiminut konsernijaosto, jonka tehtävinä on Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännön mukaan alkaen kaupunginvaltuuston hyväksymää konserniohjetta sekä muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen:

10 10 1. tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista sekä tytäryhteisöille ja säätiöille asetettavista tavoitteista 2. seurata, että ne yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvaltaa, toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, sekä huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta 3. käsitellä tytäryhteisöjen ja konserniin kuuluvien säätiöiden seurantaraportit ja muutoinkin seurata niiden toimintaa 4. antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia 5. päättää kaupungin konserniohjeiden mukaisen ennakkosuostumuksen antamisesta 6. käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia 7. tehdä vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi 8. huolehtia kaupungin strategisten yhteisöjen hallitusten jäsenten kouluttamisesta ja varmistua näiden osaamisesta Kaupungin konsernipalveluihin on alkaen perustettu omistajaohjauksen vastuualue, jonka tehtävinä ovat kaupunginhallituksen konsernijaoston valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät, kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden valmistelu ja raportoinnin käsittely, konserniyhteisöjen ohjaus, seuraus ja tukeminen sekä konserniohjeiden noudattamisen valvonta. Vastuualuetta johtaa liiketoimintajohtaja. Kaupungin muiden toimielinten ja viranhaltijoiden vastuu konserniohjauksesta ilmenee hallintosäännöstä.

11 11 Konserniohjauksen järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: Kaupunginhallitus tai kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee merkittävät konserniohjaukseen liittyvät ratkaisut. Tärkeä työkalu konserniohjauksessa on sopimusohjaus, jota toteutetaan palvelusopimuksilla. Sopimusohjauksessa tilaajan ja tuottajan roolit pyritään pitämään erillään, eikä vastuuta tuottajana toimivan yhteisön omistajaohjauksesta anneta tilaajalle. Tuottajayhteisön ei tule olla tilaajayhteisön alainen. Näin voidaan varmistaa, että verovarojen käyttö on tehokasta ja vapaata muista intresseistä ja että budjettirahoitus ohjataan sille suunnattuun tarkoitukseen. Valvojan ja yhteisön hallituksen jäsenen roolit on eriytetty. Yhteisön omistajavalvonnasta vastuussa olevaa henkilöä ei nimetä yhteisön hallitukseen. Osakkuusyhteisöjen konserniohjauksessa kaupunki tekee yhteistyötä muiden omistajien kanssa. Merkittävänä konserniohjaukseen liittyvänä ratkaisuna pidetään kaupungin kannan ottamista asioissa, - joilla arvioidaan olevan olennainen vaikutus kaupungin tilinpäätökseen tai talousarvioon tai - joiden arvioidaan sisältävän merkittäviä riskejä tai - joissa sopimuksen tai järjestelyn arvo on yhteisön kannalta merkittävä tai - joissa on kysymys olennaisista muutoksista yhteisön liiketoimintaan RAPORTOINTI JA TARKASTUS Kaupunginhallituksen konsernijaoston on säännöllisesti ja dokumentoidusti seurattava kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen strategisten tavoitteiden toteutumista, toimintaa ja kannattavuutta sekä tehtävä tarvittavat omistajaohjaukselliset toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja omaisuuden arvon säilyttämiseksi. Yhteisöjen toiminnan tulosta ja kannattavuutta voidaan esimerkiksi tarvittaessa verrata konsernin ulkopuolisten saman toimialan muiden yhtiöiden vastaaviin lukuihin. Kaupunginhallituksen on vuosittain toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen yhteydessä raportoitava kaupunginvaltuustolle omistajapolitiikan toteutumisesta edellisen tilikauden aikana.

12 12 Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tarvitsemansa selvitykset tytäryhteisöjen toiminnasta ja tilinpäätöksistä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä säädetään hallintosäännössä ja sen nojalla annetuissa ohjeissa ja määräyksissä. Kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston on järjestettävä omistajaohjaukseen liittyen riittävää perehdyttämistä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä huolehdittava tiedottamisen ja kaupunkiorganisaation sisäisen viestinnän järjestämisestä. 4. OMISTAJAOHJAUKSEN YLEISET PERIAATTEET 4.1. YHTEISÖN TOIMINTAMUODON VALINTA TOIMINTAMUODON VALINTAAN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO Kaupunginvaltuusto tekee päätökset asioissa, joissa kaupungin omaa palvelutuotannon toimintamallia muutetaan tai siirretään hoidettavaksi toisessa yhteisömuodossa taikka joissa yhteisömuodossa harjoitettavaa toimintaa siirretään kaupungin vastuulle. Muutoin toimivalta asioissa, joissa kaupunki laajentaa tehtäviään hankkimalla osuuksia yhteisöistä tai joissa kaupunki luopuu yhteisömuodossa harjoitettavista tehtävistä, ilmenee hallintosäännöstä. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden tehtävien siirtäminen yhtiöstä toiseen tai uusien yhteisöjen perustaminen, kuuluu valtuuston päätettäviin asioihin. Valittaessa yhteisön toimintamuotoa on keskeisenä tekijänä arvio siitä, harjoitetaanko tehtävää liiketaloudellisin perustein vai onko tehtävällä muu yleishyödyllinen tai voittoa tavoittelematon tarkoitus. Muina valintaperusteina ovat toiminnan taloudellisuus, avoimuus ja toimintakyky. Seuraavien yhteisöjen puitteissa toimintaa harjoitetaan joko liiketaloudellisin tai yleishyödyllisin perustein:

13 13 Liiketoiminnalliset: Osakeyhtiö Osuuskunta Avoin yhtiö- ja kommandiittiyhtiö (henkilöyhtiöt) Liikelaitos Yleishyödylliset: Kuntayhtymä tai kunta Säätiö Yhdistys OSAKEYHTIÖ Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on voiton tavoittelu. Osakeyhtiö voi harjoittaa myös toimintaa, jossa toiminnan tarkoituksena on muu kuin voiton tavoittelu, mikäli osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on näin määrätty. Kaupungin tavoitteena on harjoittaa, kiinteistöosakeyhtiöitä lukuun ottamatta, osakeyhtiömuodossa toimintaa pääsääntöisesti sellaisissa olosuhteissa, joissa suurin osa yhtiön tuotoista kertyy muista lähteistä kuin kaupungilta itseltään. Osakeyhtiömuotoiselle toiminnalle asetetaan edellytykseksi, että se voi harjoittaa kannattavasti toimintaansa omalla tulorahoituksellaan ja sen oman pääoman puitteissa. Osakeyhtiömuotoa on myös perusteltua käyttää yhteistoiminnan muotona, kun yhteisöllä on useampia omistajia. Uusi ammattikorkeakoululaki tulee voimaan Uuden lain mukaan ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen oikeushenkilö, johon sovelletaan osakeyhtiölakia, jollei ammattikorkeakoululaissa toisin säädetä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei ammattikorkeakoululain mukaan saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Ammattikorkeakouluosakeyhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee sen ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista LIIKELAITOS Kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt erilliset liikelaitosten perustamisprosessia ja niiden toimintaa ohjaavat periaatteet.

14 KUNTAYHTYMÄ JA LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymä on kuntien yhteisesti harjoittamaa toimintaa varten perustettava yhteisö. Liikelaitoskuntayhtymässä voi kuntien lisäksi olla jäsenenä kuntayhtymiä. Kaupunki voi kuntien ja kuntayhtymien välisen toiminnan edistämiseksi olla mukana kuntayhtymissä ja liikelaitoskuntayhtymissä SÄÄTIÖ Säätiö on erillinen tiettyä tarkoitusta varten perustettu varallisuusmassa, johon nähden säätiön perustajalla ei ole oikeuksia. Säätiön perustaja tai hallituksen jäsen ei voi edustaa itselleen taloudellista etua säätiöstä. Säätiön hallintoa hoitavat henkilöt valitaan säätiön säännöissä määrätyllä tavalla. Säätiömuotoa ei voida käyttää elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, mutta säätiö voi omistaa elinkeinoa harjoittavia yhteisöjä. Säätiömuoto sopii esimerkiksi tieteen, kulttuurin, kansanvalistuksen tai elinkeinoelämän kehittämisen edistämiseen. Säätiömuoto on käyttökelpoinen esimerkiksi silloin, kun halutaan kuntaliitoksista ja muista muutoksista huolimatta säilyttää tietty varallisuus tietyn paikkakunnan tai sen osan eduksi tai määrätä tietylle varallisuudelle nimenomainen käyttötarkoitus (stipendirahasto ym.). Säätiö voidaan perustaa myös määräaikaiseksi. Kaupunki voi erikseen niin päätettäessä olla perustajajäsenenä säätiötä perustettaessa tai lahjoittaa säätiömuotoiseen toimintaan peruspääomaa YHDISTYS Kaupunki voi olla jäsenenä sen toimintaan liittyvissä ja sitä tukevissa yhdistyksissä edellyttäen, että yhdistyksen toiminnalla on selkeä liittymä kaupungin toimintaan, sillä on riittävän laaja jäsenkunta ja sen jäsenmaksut ovat kohtuullisia sekä edellyttäen, ettei yhdistyksen säännöistä aiheudu jäsenelle vastuuta yhdistyksen veloista MARKKINOILLA TOIMIMINEN KAUPUNGIN ASEMA MARKKINOILLA Kaupunki pyrkii noudattamaan palvelutuotannossaan monituottajamallia. Palveluja tuotetaan itse, niitä tuottavat kuntayhtymät, konserniyhtiöt ja säätiöt ja niitä ostetaan

15 15 yksityisiltä yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta. Palvelujen saavutettavuus varmistetaan myös erilaisin avustuksin. Kaupungin omistukset ovat palvelutuotannon välineitä, joilla turvataan kaupungin järjestämisvastuulla olevien palvelujen saatavuus alueella. Ensisijaisesti kaupunki ylläpitää omistustaan peruspalvelutoimialoilla ja sellaisilla muilla toimialoilla, joilla ei ole riittäviä markkinoita tuottamaan tarvittavia palveluja kohtuullisin ehdoin. Yhteisömuotoista omistusta voidaan ylläpitää myös siitä syystä, että saadaan vertailukohta ulkoiseen palvelutuotantoon ja sen kustannusten kohtuullisuuden arviointiin. Kaupungin omistajaohjaus on erilaista riippuen siitä, millaisia markkinatoimijoita omistettavat yhteisöt ovat. Mikäli kyseisellä toimialalla on toimivat avoimet markkinat (myös alueellisesti ja paikallisesti), tulee omistajaohjauksessa erityisesti huolehtia kilpailuneutraliteetin asettamista vaatimuksista. Osalla yhteisöistä on enemmänkin yhteiskunnallinen palvelutehtävä kuin markkinoiden kysynnästä lähtevä toimintatarve ja näiden yhteisöjen toiminta on usein myös yhteiskunnan toimesta säänneltyä siten, että ne eivät voi hinnoittelun tai muun toimintansa osalta toimia vapaasti markkinoilla. Jäljempänä kaupungin omistukset on jaettu markkinoilla toimiviin yhtiöihin ja yhteiskunnallista palvelutehtävää suorittaviin erityisyhtiöihin ja sidosyksikköasemassa oleviin in house -yhtiöihin MARKKINOILLA TOIMIVAT YHTEISÖT Markkinoilla toimivalla yhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa liiketaloudellisin periaattein avoimilla ja kilpailluilla markkinoilla ja joka ei ole kohdassa tarkoitettu erityisasemassa oleva yhtiö tai kohdassa tarkoitettu in house -yhtiö. Markkinoilla toimiva yhteisö tuottaa palveluja myös muille kuin kaupungille. Markkinoilla toimiviin yhteisöihin sovelletaan markkinasijoittajaperiaatetta, jonka mukaan kaupunki toimii omistajana vastaavin periaattein kuin yksityinen, huolellinen ja harkitseva sijoittaja toimisi. Kilpailuneutraliteettivaatimuksesta johtuen kaupunki pyrkii omistajana kohtelemaan markkinoilla toimivia yrityksiä yhdenlaisin periaattein riippumatta niiden omistuspohjasta. Markkinaehtoisuus merkitsee, että toimintaperiaatteiden, rahoitusrakenteen ja tuottotavoitteiden tulee olla vertailukelpoisia samalla toimialalla toimiviin muihin yhtiöihin verrattuna. Markkinoilla toimivien yhteisöjen osalta noudatetaan kullekin toimialalle erikseen asetettavien tavoitteiden lisäksi seuraavia yleisiä periaatteita:

16 16 Kaupunki voi omistaa markkinoilla toimivia yhtiöitä, mutta tällaisella yhtiöllä ei pelkän omistussuhteen perusteella ole erityisasemaa suhteessa kaupunkiin tai verrattuna muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin. Omistamisen tulee perustua kaupungin tavoitteista ja toiminnasta lähteviin tarpeisiin ja sen tulee liittyä kaupungin toimialaan. Kaupunkikonserni ei ilman erityisen painavia syitä hanki osuuksia markkinoilla toimivista yrityksistä, ellei kysymys ole sijoitusvarojen hallinnoimiseksi tehtävistä sijoituksista julkisesti noteerattuihin yrityksiin tai vastaaviin sijoitustoiminnan periaatteissa määritellyllä tavalla. Markkinoilla toimivalle yhteisölle ei aseteta sen kilpailijoista poikkeavia velvoitteita, kuten velvoitetta ylläpitää yhteisön tavanomaisiin tehtäviin kuulumatonta tai tappiollista toimintaa. Säännöllisin väliajoin arvioidaan, onko omistamiselle enää tarvetta ja voidaanko omistuksesta luopua. Konsernijohdon tehtävänä on selvittää, mitkä yhteisöt toimivat avoimilla ja kilpailluilla markkinoilla ERITYISASEMASSA OLEVAT YHTIÖT Erityisyhtiöllä tarkoitetaan yhteiskunnallista erityistehtävää hoitavaa yhteisöä, jonka toiminnassa on muusta taloudellisesta toiminnasta poikkeavia erityispiirteitä. Tällaisia kaupungin omistamia yhteisöjä ovat yhteisöt, joilla on lakiin, hallinnolliseen määräykseen tai sopimukseen perustuva alueellinen tai toiminnallinen yksinoikeus tai erityisoikeus. Erityistehtävää hoitavalle yhteisölle on tyypillistä, että se vastaa sellaisten palvelujen tarjoamisesta, joita yritys ei omien taloudellisten etujensa kannalta katsoen ottaisi hoitaakseen tai ei hoitaisi samassa määrin tai samoilla ehdoin. Lakiin, määräykseen tai sopimukseen perustuvia erityisaseman omaavia yhteisöjä ovat muun muassa: 1. Vesihuoltopalveluja tuottavat yhteisöt (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy), joiden erityisasema perustuu vesihuoltolain 8 ja 10 :ään ja 2. Asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittavat yhteisöt (Hämeenlinnan Asunnot Oy, Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö), joihin kohdistuu arava- ja

17 17 korkotukilainsäädännön asettamia rajoituksia, jotka liittyvät osakkeiden luovuttamiseen, omaisuuden käyttöön ja siltä vaadittavaan tuottoon. Konsernijohdon tehtävänä on määrittää, mitkä yhteisöt ovat erityisyhtiöitä. Erityisyhteisöjen osalta noudatetaan kullekin toimialalle erikseen asetettavien tavoitteiden lisäksi seuraavia yleisiä periaatteita: Yhteiskunnallista erityistehtävää hoitavan yhteisön toimintaa ja omistusta ylläpidetään ja kehitetään pitkäjänteisesti ja sen toimintaedellytykset turvataan aiheuttamatta kuitenkaan häiriötä kilpailluille markkinoille. Kaupungille strategisesti tärkeät ja sen taloudelle merkittävät erityisyhtiöt pidetään kaupungin omistuksessa joko yksinomistuksessa tai kaupungin määräysvallassa. Erityisyhtiön omistuksesta luopumisen tulee perustua huolelliseen kaupunkilaisten kokonaisedun huomioivaan harkintaan IN HOUSE -YHTIÖT Julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitetut sidosyksikköasemassa olevat kaupungin omistamat yhteisöt ovat in house -yhteisöjä, mikäli niiltä hankitaan tavaroita tai palveluja kilpailuttamatta hallinnollisen päätöksen tai niiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Nämä yhteisöt eivät joudu kilpailemaan asemastaan kaupungin palvelutuottajana. In house -yhtiö on hankintayksiköstä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen sidosyksikkö, jonka toimintaa hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan. Sidosyksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Uusi julkisia hankintoja koskeva direktiivi annettiin ja siihen liittyen on käynnissä kansallisen hankintalain uudistus. Uuden hankintalain on tarkoitus tulla voimaan Suomessa vuonna Direktiivissä on yksityiskohtaisemmin määritelty sidosyksikköhankinnat. Direktiivi määrittää mm., että in house -yhteisön toiminnoista yli 80 % suoritetaan niiden tehtävien täyttämiseksi, jotka se vastaanottaa määräysvaltaa käyttävältä hankintaviranomaiselta tai muilta kyseisen hankintaviranomaisen määräysvallan alaisilta oikeushenkilöiltä. Kaupunki pyrkii laajentamaan in house -periaatteella toimivien yhtiöiden omistuspohjaa ottamalla lisää muita julkisia tahoja in house -yhtiöiden omistajiksi,

18 18 säilyttäen kuitenkin enemmistöosuuden yhtiöissä. Pysyvästi ainoastaan Hämeenlinnan kaupungille palveluja tuottavia yhteisöjä ei perusteta, eikä sidosyksikköasemaa pidetä yllä määräaikaa kauempaa, vaan tällaisten yhteisöjen toiminta pyritään avaamaan hallitusti markkinoille tai omistuspohjaa laajennetaan ERITYISYHTIÖN JA IN HOUSE -YHTIÖN TOIMINNAN AVAAMINEN MARKKINOILLE Kaupungin luopuessa erityisyhtiölle tai in house -yhtiölle myöntämästään erityisasemasta noudatetaan seuraavia periaatteita: Kaupungin omistaman yhtiön tuottamien palvelujen avaaminen kilpailulle on omistajapoliittinen päätös, jonka tekee kaupunginvaltuusto. Päätöstä valmisteltaessa on selvitettävä päätöksen mahdolliset henkilöstövaikutukset ja vaikutukset konsernin taloudelle. Mikäli sidosyksikköasemassa oleva erityisyhtiön sallitaan toimivan markkinoilla, siltä tilattavat palvelut kilpailutetaan vaiheittain tai kerralla. Sidosyksikön kanssa tehdyt palvelusopimukset kilpailutetaan osina ennalta määritetyssä aikataulussa ja siten, että lopulta kaikki kaupungin sidosyksiköltä aiemmin tekemät palveluhankinnat ovat avoimen tarjouskilpailun piirissä. Avattaessa palveluja markkinoille on varmistuttava siitä, että palvelut säilyvät kaikkien kuluttajien saatavilla myös alueilla, joilla niiden tarjoaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Avattaessa palveluja markkinoille on lisäksi varmistuttava siitä, että kaupungin kustannukset eivät kohtuuttomasti nouse ja etteivät jo tehdyt investoinnit muodostu kannattamattomiksi YHTIÖIDEN PÄÄOMITTAMINEN JA KAUPUNGIN RAHOITUSVASTUU YHTIÖISTÄ Yhteisöön sijoitettu pääoma jakautuu omaan ja vieraaseen pääomaan. Osakeyhtiössä omaa pääomaa ovat osakepääoma; rahastot, kuten sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto; sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto. Vierasta pääomaa ovat yhteisölle velaksi annetut korolliset tai korottomat sijoitukset, kuten velkakirjalainat ja pääomalainat. Pääomalaina on laina, jolla on muita velkoja huonompi etuoikeus yhtiön purkautuessa tai konkurssissa ja jonka pääoma saadaan palauttaa tai sille maksaa korkoa vain yhtiön vapaan oman pääoman puitteissa pääasiassa voittovaroista.

19 19 Yhteisön toimintaa voidaan rahoittaa edellä mainittujen sijoitusten lisäksi muun muassa konserniavustuksena, palvelujen ostoina, projektirahoituksena tai muuna tukena. Näitä linjauksia on tarkoitus noudattaa siitä riippumatta, missä muodossa tai millä nimikkeellä rahoitusta yhteisölle myönnetään. Konserniyhteisöjen rahoituksessa noudatetaan seuraavia linjauksia: Kaupunkikonserni osallistuu omistamiensa markkinoilla toimivien yhteisöjen pääomittamiseen vain normaalein kaupallisin ehdoin, eikä pysyvästi tappiollista liiketoimintaa pidetä yllä kaupungin varoin. Kaupunki sijoittaa uutta pääomaa vain omistamansa yhteisön toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, mikäli toiminnan kannattavuus pitkällä tähtäimellä pystytään osoittamaan perustelluin laskelmin. Voimassa olevan lainsäädännön asettamin rajoituksin markkinoilla toimivien yhteisöjen hankkeille voidaan osoittaa julkista rahoitusta ainoastaan, jos on ensin selvitetty, että hankkeelle ei ole saatavissa markkinaehtoista rahoitusta ja että hanke edistää alueen työllisyyttä tai muuta hyvinvointia. Yhteisomistetuissa yhteisöissä kaupunkikonserni rajoittaa taloudellisen vastuunsa omistusosuuteensa, eikä rahoita toimintaa muiden omistajien puolesta. Yhteisöiltä tehtävien hankintojen tulee olla suunniteltua ja perustua aitoon tarpeeseen sekä ennalta tehtyyn sopimukseen. Hankinnoista maksettavan vastikkeen tulee perustua kustannusperusteiseen hinnoitteluun, joka on sopusoinnussa yhteisölle aiheutuneiden menojen kanssa. Yhteisöjen tilapäistä kassavajetta ei rahoiteta hankinnoin. Tehtävien uusien sijoitusten on liityttävä kaupungin toimialaan ja niiden hankkimiseen on oltava kaupungin tarpeista lähtevä toiminnallinen peruste. Kaupungin tytäryhteisöillä on mahdollisuus liittyä konsernitilin käyttäjäksi siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen esityksessä uudeksi kuntalaiksi on esitetty, että kaupunki voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kokonaan kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä omistuksessa ja määräysvallassa.

20 TUOTTOVAATIMUSTEN ASETTAMISEN YLEISET PERIAATTEET TUOTTOVAATIMUKSESTA PÄÄTTÄMINEN Kaupunginvaltuusto asettaa tarvittaessa vuosittain tai määräajaksi kaupungin liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tuottovaatimuksen. Tuottovaatimus on yhteisöön sijoitetulle pääomalle vaadittavan tuoton määrä, joka ilmaistaan prosentteina ja lasketaan yhteisöön sijoitetun oman pääoman määrästä. Kysymyksessä on yhteisöltä odotettu ja vaadittu tuotto, joka ei välttämättä toteudu. Tuotto voidaan talousarvion puitteissa ja konserniohjauksessa tehtävien päätösten mukaisesti jättää yhtiöön tai se voidaan lainsäädännön sallimissa rajoissa tulouttaa omistajalle. Tuottovaatimus voi olla ilmaistu muullakin tavalla kuin prosentuaalisesti. Tuottovaatimuksen asettamisella yhteisöä ohjataan kannattavaan toimintaan ja varmistetaan, että kaupungin sijoittama pääoma on tuottavassa käytössä. Yhteisöille, joille ei voida määrittää tuottovaatimusta, asetetaan kaupungin strategiaa tukevat selvät tavoitteet MARKKINOILLA TOIMIVAT YHTIÖT Markkinoilla toimivilta yhteisöiltä vaadittavan tuottovaatimuksen tulee heijastaa toimialaan ja sanottuun yritykseen liittyvää riskiä ja olla vertailukelpoinen samalla toimialalla toimiviin vastaaviin yrityksiin. Tuottovaatimusta voidaan verrata esimerkiksi toimialan keskimääräiseen sijoitetun oman pääoman tuottoon. Ilman erityistä perustetta tuottovaatimusta ei tule asettaa alhaisemmaksi kuin mitä olisi vaihtoehtoisen riskittömän sijoituksen tuotto. Pääsääntöisesti tuottovaatimuksen tulisi vastata vaihtoehtoisen riskittömän sijoituksen tuottoa lisättynä toimialan riskipreemiolla ERITYISASEMASSA OLEVAT YHTIÖT JA IN HOUSE -YHTIÖT Erityisyhtiöiden toiminnan tavoitteet ovat ensisijaisesti erilaisten yhteiskunnallisesti tärkeiksi havaittujen päämäärien toteuttaminen, eikä voiton tavoittelu. Näin ollen erityisyhtiön oman pääoman tuottovaatimus voidaan tarvittaessa asettaa hyvin alhaiseksi. Sama koskee myös in house -yhtiöitä. Alhainen tuottovaatimus varmistaa, että yhtiö kykenee tuottamaan palveluja edulliseen hintaan. Erityisyhtiön

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori

Pori-konserni ja sen johtaminen. Esa Lunnevuori Pori-konserni ja sen johtaminen Esa Lunnevuori Kunnallisesta toiminnasta Viime vuosina on toteutettu merkittävä ja syvälle käynyt toiminnan muutos Emokunnan lähipiiriin on rakennettu mittava kuntakonserni

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba

Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba Omistajaohjaus ja konserniohje Alustus KoJo teemaryhmän työpajassa 18.4.2017 Vuokko Ylinen hallintojohtaja, emba 13.4.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi KoJon tavoite tuottaa sisältöä ja linjauksia uuden maakunnan

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN SYMPOSIUM 2017 30.5.2017 tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, JHTT, CGAP, CRMA Omistajaohjaus Omistajaohjauksella tarkoitetaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 30.1.2012 8 Voimaan: 1.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Soveltamisala 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen

Lisätiedot

Omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittiset linjaukset Asikkalan kunta Omistajapoliittiset linjaukset Omistajaohjaus 14.4.2015 Sisällys Johdanto... 1 1. Soveltamisala... 1 2. Yleiset periaatteet... 1 3. Kunnan kehitysnäkymät omistajapolitiikan lähtökohtana...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin yleisen strategian ja henkilöstöstrategian. 1 Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA N:otta/1998 ======================================================================== = 1 (6) KONSERNIOHJEET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 31.8.1998 Voimaantulo

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Dnro KH: 2062 /2011 11 Liikelaitosten toimintaperiaatteet Hämeenlinnan kaupungin kuntakonsernissa KH 6.6.2011 4 Valmistelijat kaupunginlakimies Kari Suokas p. 03 621 2398,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuusto 10.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupungin 1 valtuusto hyväksynyt

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupungin 1 valtuusto hyväksynyt HELSINGIN KAUPUNKI Kaupungin 1 HELSINGIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Johdanto Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE

HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus , 15 Valtuusto , 3 Voimaan HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE HÄMEENKYRÖN KUNTA Hallitus 8.2.2010, 15 Valtuusto 22.2.2010, 3 Voimaan 3.3.2010 HÄMEENKYRÖN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Omistajaohjaus kuntakonsernissa

Omistajaohjaus kuntakonsernissa Omistajaohjaus kuntakonsernissa Johtava lakimies, varatuomari Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa Kuntamarkkinat Helsinki 14.9.2011 Esityksen pääkohdat

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE

HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto 23.6.2008 46 Voimaan 1.8.2008 2 HOLLOLAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2 Konserniohjeen soveltamisala Näillä konserniohjeilla varmistetaan

Lisätiedot

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

1 (5) LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58. Voimaantulo: 1.1.2009. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Hyväksytty: Valtuusto 10.11.2008 58 Voimaantulo: 1.1.2009 LUUMÄEN KUNNAN KONSERNIOHJE Valtuusto kunnan ylimpänä päätöksentekijänä määrittelee kunnan tavoitteet ja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE

Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 1 (7) KONSERNIOHJE Kaarinan kaupunki 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO KONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT...3 1 Ohjeiden tarkoitus...3 2 Konsernin määritelmä...3 3 Emoyhteisö...3 4 Tytäryhteisö...3 KONSERNIN

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2011 1 (6) 1147 Seure Henkilöstöpalvelut Oyn omistuspohjan laajentaminen HEL 2011-007823 T 00 01 05 Päätös päätti hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän konserniohjeet Sisältö 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...2 2 Soveltamisala...2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...2 4 Konserniohjeen sitovuus...3 5 Konsernin

Lisätiedot

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus

Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus Omistajapolitiikka ja ohjaus Oulussa KV koulutus 29.11.2012 Marja Kariniemi, kehittämispäällikkö Konsernipalvelut Esityksen sisältö - Mitä tarkoittaa omistajapolitiikka ja ohjaus? - Mistä omistuksista

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo:

Jämsän kaupungin konserniohje. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto Voimaantulo: Jämsän kaupungin konserniohje Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 14 Voimaantulo: 25.2.2013 Jämsän kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.2.2013 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE

PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE PIRKKALAN KUNTA Voimaan 1.3.2012 PIRKKALAN KUNNAN KONSERNIOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Konserniohjeen soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus...

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi

Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi Kunnanhallitus 142 19.06.2017 Pihtiputaan kunnan edustajien valitseminen yksityisoikeudellisiin yhteisöihin valtuustokaudeksi 2017-2021 383/010/2017 Kunnanhallitus 19.06.2017 142 Juridinen tausta Hallintosäännön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Yhtymähallituksen 26. päivänä elokuuta 2013/ 175 hyväksymä 1.10 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN KONSERNIOHJEET 1.10.2013 LUKIEN 1 Konserniohjeen

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje

Helsingin yliopistokonsernin konserniohje 1(7) Yliopiston hallitus on hyväksynyt en Helsingin Sisältö 1 Yliopistokonsernin määritelmä ja ohjeen soveltamisala... 2 2 Yliopistokonsernin johto... 2 3 Tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä säätiöiden perustaminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (6) 3 Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 HEL 2017-000806 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

Lisätiedot

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. Konserniohje 1. Kunnan omistajapolitiikka Kunnan omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kunnan pitkäjännitteinen toiminta ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE

KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE KEMPELEEN KUNNAN KONSERNIOHJE versio 30.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 2. Konserniohjeen soveltamisala 3 3. Konserniohjeen hyväksyminen ja sitovuus 3 4. Konserniohjaus

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin kaupunkikonserni

Helsingin kaupunkikonserni Helsingin kaupunkikonserni Tytäryhtiöt 72 KAUPUNKI Virastot 29 Liikelaitokset 6 Tytärsäätiöt 11 Osakkuusyhteisöt 39 Muut yhteisöt 600 1 Miten Helsinkiä ohjataan konsernina mahdollisuudet ja haasteet Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET 1(7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET Hallituksen 20.4.2009 hyväksymät ja 1.7.2009 voimaan tulevat 2(7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Konserniohje KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa

Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa Kuntakonsernin rakenne ja talouden ohjaus ARTTU2-kunnissa ARTTU2-tutkimusohjelma Kuntaseminaari 15.12.2017 Pentti Meklin Kuntatalo, 15.12.2017 Kuntien toimintamuodot ovat muuttuneet - Kunnat ja niiden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta.

Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kaupungilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. NURMEKSEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 8.5.2008 30 1 (6) NURMEKSEN KAUPUNKIN KONSERNIOHJE 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet Nurmes-konserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE

LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 21.6.2008 20 LESTIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniohjeessa määritellään Lestijärven kunnan sekä sen omistamien tytäryhteisöjen johtamisesta,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE KEURUUN KAUPUNKI KEURUUN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Keuruun kaupunginvaltuusto 22.5.2017 1 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET

Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET Toivakan kunnan KONSERNIOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Konserniohjeen soveltamisala 3. Konserniohjaus ja -johtaminen 4. Taloudenhoitoon ja konsernitilinpäätöksen laadintaan

Lisätiedot

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä KONSERNIOHJE Yhtymähallitus 12.4.2017 Yhtymävaltuusto 1.6.2017 1 Sisällysluettelo 1. Itä-Savon koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Konserniohjaussääntö 0 04 05 KONSERNIOHJAUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. KONSERNIOHJAUSSÄÄNNÖN TARKOITUS Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa.

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6

POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6 POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNIN KONSERNIOHJE 1/6 2/6 POLVIJÄRVEN KUNTAKONSERNI KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Yhteisön johdon on syytä ilmoittaa ristiriidasta välittömästi kirjallisesti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallitukselle. 1 HAILUODON KUNNAN KONSERNIOHJEET Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Hailuodon kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Hailuoto konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymä

Valtuuston hyväksymä Konserniohje Sisällys 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen... 2 4 Konserniohjeen sitovuus... 3 5 Kunnan toimielinten toimivallanjako...

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki

Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Konserniohjaus ja uusi kuntalaki Kuntajohtajapäivät Dipolissa 22.8.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, Suomen Kuntaliitto Konsernisääntelyn tavoitteet ja näkökulmat Tavoitteena sääntelyn läpinäkyvyys:

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Konserniohje

LIMINGAN KUNTA Konserniohje LIMINGAN KUNTA Konserniohje Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 2. Konserniohjeen soveltamisala... 3 3. Konserniohjeen sitovuus... 4 4. Kunnan toimielinten toimivallanjako... 4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (7) 9 Konserniohjeen uudistaminen HEL 2013-004511 T 00 01 05 Esitys Käsittely päätti panna asian pöydälle. Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot