KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOPALVELUT PPKY SELÄNNE OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET TEKNISEN PALVELUT MAASEUTUTOIMEN PALVELUT KYLÄASIAT PUHELINLUETTELO TAPAHTUMAKALENTERI Julkaisija: Kärsämäen kunta Vastaava timittaja: kunnansihteeri,

2 1. HALLINTOPALVELUT KUNNANVIRASTON YHTEYSTIEDOT: Keskuskatu 14, KÄRSÄMÄKI puh. neuvnta , fax. (08) Virastn aukilaika: ma - pe Kunnanvirast n suljettu ajalla Kunnanvirastn neuvnnassa timii Kelan yhteispalvelupiste, jka n avinna virastn aukilaikina. Palvelupisteestä saat Kelan lmakkeita ja neuvja etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien käytön hjausta. Muistathan ttaa henkilöllisyystdistuksen mukaan asiimaan tullessasi. YRITYSPALVELUT Seudulliset yrityspalvelut tuttaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, jnka palveluksessa n kaikkiaan n.10 asiantuntijaa. Palvelut vat sa valtakunnallista YRITYS-SUOMI- palveluknseptia, jka käsittää yhteistyötahineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, rahitukseen, työvimaan, vertukseen ja saamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hitaa NIHAKin kehitysjhtaja Matti Puranen, jnka timist sijaitsee kunnantallla. Asiakkaiden käytettävissä n myös NIHAKin muu henkilöstö saamistarpeen mukaan. Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshautmasiakkaita palvelee hautmasiamies. Palveluja tutetaan niin alittaville yrittäjille kuin pidempäänkin timineille yrityksille. Kehittämistilanteessa levien yritysten rahitus-, tila-, kehittämisavustusja muut ratkaisut räätälöidään yhdessä verkstn asiantuntijiden kanssa. YHEYSTIEDOT: sähköpsti GSM ; fax. (08) Kirjastn kesäaukilajat Mnet asiakkaat vat tivneet enemmän aukila aamupäivisin. Niinpä kkeilemme kesäperjantaisin erilaista aukilaikaa. Antakaa kesän aikana palautetta! Ma Ti Ke T Pe Kirjastn yhteystiedt: p Kirjastn kkelma selattavissa nettisitteessa Kirikirjastjen nettisivulla n linkki Naxs-verkkmusiikkipalveluun, jta vit käyttää maksutta kirjastkrtillasi. Sivustlta löytyy myös hjeet Naxksen käyttöön. 2

3 KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY Kärsämäen asunnt Oy:n tehtävänä n turvata määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä mnipulinen vukra-asuntkanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. Kärsämäen Asunnt Oy mistaa 36 rivitala sekä 17 sakehuneista. Huneistt sijaitsevat pääsin Kärsämäen keskustassa. Vapaita asuntja vi tiedustella p Asunthakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta sitteesta KÄRSÄMÄEN KUNNAN ASUKASKYSELYN 2012 ANTIA Viime maaliskuussa kunta teetti Talustutkimus Oy:n Oulun timistlla Kärsämäen kunnan ensimmäisen kaikki palvelut käsittävän asukaskyselyn. Tutkimuksessa selvitettiin Kärsämäen asukkaiden mielipiteitä palvelujen käytöstä, asiiden hidsta ja siitä, mitkä vat tärkeitä palveluja tulevaisuudessa. Tutkimukseen li mahdllista vastata kirjeitse tai Internetissä. Kysely jaettiin jka taluteen Kärsämäellä ja siihen saatiin 350 vastausta. Tyytyväisimpiä kuntalaiset livat neuvlan, terveyskeskuksen vastaantn/pliklinikan palveluihin ja vesi- ja jätehultpalveluihin, sisäliikuntatilihin, esipetukseen, peruskuluun, lukin, kirjastn, kansalaispistn. Lisäksi tyytyväisyys kerrttiin taksi-, kahvila- ja pstipalveluihin sekä Alkn ja apteekin palveluihin. Kriittisimmin kuntalaiset arviivat valtin hallinnn palveluja kuten vertimistn, työvimatimistn, pliisin ja kelan palveluja, jiden timipisteet n lpetettu kunnasta useita vusia sitten. Myös julkiset liikenneyhteydet ja tieverkn yleinen kunt kettiin ngelmallisiksi. Kuntalaiset kkivat vaikeaksi vaikuttaa itseään kskeviin kysymyksiin. Kunnan näkyminen julkisuudessa tutiin esille. Tiedttaminen tunnistettiin sekä kehittämiskhteeksi että nnistuneeksi kuntainfn salta. Lisäksi parannusta tivttiin kuluttajaneuvntaan, talus- ja velkaneuvntaan sekä eläinlääkintäpalveluihin. Nämä palvelut tutetaan kuntien välisenä yhteistyönä. Yksityisistä palveluista nusivat esille erikiskaupanpalvelujen puuttuminen ja yksityisten terveyspalvelujen vähäinen saatavuus. Tulevaisuuden kannalta tärkeimpinä kuntalaiset pitivät terveyskeskuksen vastaantt/pliklinikkaa, päivittäistavarakaupan palveluja, pstipalveluja, apteekkia, tieverkstn yleistä kunta, katujen talvikunnssapita, liikenneturvallisuutta, pankkipalveluja, kirjastn palveluja ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Vahvuustekijöiksi nusivat ssiaali- ja terveyspalveluista terveyskeskuksen vastaantt/pliklinikka ja hammashit. Sivistys- ja kulupalveluiden vahvuutena nähtiin kansalaispist, esipetus ja luki. Teknisissä vastaavat vat vesihult- ja jätehultasiat ja pelastuslaitksen palvelut. Vapaa-ajan palveluissa nusivat ulkliikuntatilat. Yksityisissä palveluissa pärjäsivät parhaiten päivittäistavarakauppa ja pstin palvelut. Kehittämiskhteiksi nimettiin vanhusten hitpalvelut, eläinlääkintähult, kaavitus- ja tnttiasiat, krjausneuvnta ja jätevesiasiat sekä tieverkn yleinen kunt. Liikenteessä ja ympäristössä nimettiin puist- ja viheralueet, rakennusten kunt ja ulknäkö, kevyen liikenteen järjestelyt ja liikenneturvallisuus. Vapaa-ajan palveluissa kehitettäviä asiita vat nurisn kkntumis- ja harrastetilat, tapahtumat ja kulttuuripalvelut. Riitta Hkkanen kunnanjhtaja 3

4 KATSAUS MENNEEN VUODEN TOIMINTAAN Luttamushenkilöiden työskentelyä päätöksenten sujumiseksi n uudistettu siirtymällä sähköiseen kkuskäytäntöön. Sumeksi tämä tarkittaa, että esityslistja ei lähetetä pstissa, vaan ne julkaistaan luttamushenkilöiden verkkpalvelussa. Kunnanvirastn kkushuneessa n kaikkien lautakuntien käytössä kannettavat tietkneet. Valtuust saa edelleen paperiset esityslistat. Yleinen kuntaesite n valmistunut ja lisäksi työstetään kuntaan muuttajille lähetettävää kuntaesitettä. Kuntalaisten tapaamisia ja kuntalaistilaisuuksia n pidetty. Yrittäjien kanssa n llut säännölliset kuukausitapaamiset. Kunnan timinnassa n pyritty kiinnittämään humita asiakaslähtöisyyteen. Humita n khdennettu kunnan nettisivujen sisältöön. Työ jatkuu vuden 2012 ja kuntasivut tulevat uudistumaan kknaan. Vapaa-ajan palvelujen sivustt linkkeineen vat hyvin mnipuliset j tänään. Kulttuuriympäristöä n kehitetty kulttuuritntut -hankkeen avulla ja fyysistä ympäristöä Meidän-city hankkeella, jka tteutti mm. musen siirrn Knttilan alueelle. Kulttuuritntut tuttavat nurille, muualta muuttaneille ja kaikille meille mnenmista tekemistä ja mahdllistaa nykyaikaista yhteisöllisyyttä ja elinvimaa Kärsämäelle. Tivttavasti tekemisen uudet tuulet löydetään ja mnet vat mukana. Kti maalla -hanke n vurstaan paneutunut keskustelun virittämiseen kuntalaisten kanssa tiveista ja dtuksista. Humattaviin ympäristötekihin kuuluu kunnan sallistuminen kansainvälisesti merkittävän lintujärven Nurmesjärven kunnstuksen rahitukseen. Kunnstustyöt valmistuvat vuden 2012/2013 talvella. Valmistuttuaan Nurmesjärvestä tulee uusi rakennettu luntkhde Phjis-Phjanmaalle. Frsteruksen, Saviselän ja Venetpaln kuluilla n meneillään tietkneiden ja muiden teknisten apuvälineiden ja taulujen uusiminen. Kulun tulee hulehtia saltaan pintnsa päättävien ppilaiden sijittumisesta kulun päättymisen jälkeen. Kärsämäen peruskululaisista kaikki 50 livat saaneet piskelupaikan. Kuluissa n käytössä ppilaiden vertaissvittelu ja KIVA-kulu-timintamalli. Ohjelmien avulla vähennetään kulukiusaamista. Peruskulun kaikilla ppilailla n mahdllisuus sallistua kerhihin. Kyläkuluilla kerht vat susittuja ja lähes jkainen ppilas sallistuu timintaan. Oppilaiden terveydenhullssa n llut lsuhteista jhtuvaa henkilöresurssivajausta. Oppilaiden kuluterveyskyselyyn n sallistuttu. Kulujen piha-alueita rakennetaan ppilaille virikkeellisiksi välituntialueiksi. Venetpaln kulun piha-alue n j tteutettu ja Frsteruksen kulun piha-alueen suunnittelu käynnistyi. Ppky Selänteen palveluissa kiinnittyy humi akuuttivudesastn keskimääräisen hitjaksn seitsemän vurkauden pituuteen. Akuuttivudesast n pysynyt tdella hyvin akuuttisastna ja vastannut perustettaessa päätettyyn tavitteeseen. Vanhusten yöhit alitettiin vunna Ktihidssa annettava vanhusten hitpalvelu n parantunut yöhidn ansista ja jatkanut vanhusten ktna asumisaikaa. Hit- ja vanhustyön palvelujen kustannukset vat eura/yli 75 vutias. Kärsämäen terveyskeskuksen pliklinikka n ttanut lääkärivastaantlla asiakkaita vastaan 3443 ja hitajavastaantt Paikallisessa erikishidssa n llut 108 henkilöä. Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin tuttamat erikissairaanhidn kustannukset livat 3,2 milj.eura eli reilut 1100 eura/asukas. Lastensujeluasiakkaita ppky Selänteen alueella n llut 400 lasta. Susitusten mukainen samanaikainen asiakasmäärä yhtä ssiaalityöntekijää khden n 35 lasta, jten työntekijäkhtaiset asiakasmäärät vat ylittyneet ppky Selänteessä. Tästä jhtuen ennaltaehkäisevää työtä ei juuri le llut mahdllista tehdä vaan n juduttu keskittymään krjaavaan lastensujelutyöhön. Vunna 2011 Kärsämäen kunnan asukkaille annettavaan lastensujeluun käytettiin eura. Edelleenkin lastensujelun asiakasmäärämme vat kasvussa. Sijais- ja tukiperheistä n suuri pula Kärsämäellä ja kiinnstuneita perheitä tivtaan lastensujelutyöhön. Aikuisssiaalityössä timeentultukitaluksia n llut 86 ja keskimääräinen timeentultuki 1631 eura/ktitalus/vusi. Kuntuttavan työtiminnan aktivintisuunnitelmia tehtiin 26. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset alitettiin marraskuussa. Vunna 2011 alitettiin ja tänä keväänä käyttööntettiin uusi kehitysvammaisten timintakeskus. Uudet tilat vat nykyaikaiset ja mahdllistavat mnenlaisen uuden timinnan ja uusien timintamallien kehittämisen kehitysvammaisten päivätiminnissa että erityisryhmien päivätiminnassa. Käytettävissä levia tilja n reilut 600 m2. Avustavaa henkilöstöä lisättiin erityisryhmien timinnan käynnistämiseen. Lisää tieta ppky Selänteen timinnasta Kärsämäellä 4

5 Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry. vuden 2012 EU-hankerahitus per n 8 milj.eura, jsta seutukunnan rahitussuus n 0,4 milj.eura (5%). Käynnissä levat hankkeet sijittuvat timintalinjihin: Elinkeinjen kehittäminen, Maaseudun kehittäminen, Osaamisen tasn nstaminen, Kuntapalveluiden kehittäminen, Alueen vetvimaisuuden lisääminen. Eniten hankkeita n Osaamisen tasn nstaminen - timintalinjassa jhtuen suurista tulevista investinneista kuten Pyhäjärven Laguna - ja Pyhäjen ydinvimala hankkeet. Lisää hankkeista sivustlta. Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry. tuttaa Kärsämäen kunnan elinkeinpalvelut. Vuden 2011 aikana yritysten kanssa käytyjä kehityskeskusteluja li 44, yritysprjekteja tteutui 7, investintihankkeita 14. Yritysten nettlisäys li 12. Työttömyysaste li 11,1 %, mikä n hieman alhaisempi kuin Phjis-Phjanmaalla, mutta suurempi kuin seudulla 9,8 %. Seudun nimitys äkillisen rakennemuutksen alueena päättyi Keskipiste-Leader ry. myöntää EU-avustuksia timenpidelinjissa: Maa- ja metsätaluden kilpailukyvyn parantaminen, Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen, Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinelämän mnipulistaminen ja Alueiden ja valtiiden välinen yhteistyö. Timintalinjille tuli vunna 2011 myönteisen lausunnn saaneita hakemuksia yhteensä 41, jista suuri sa n pienyrittäjien hakemuksia. Yritystukia kski 26 hakemusta ja 15 hanketukia. Kärsämäen kunta n maksanut hankeavustussuuttaan vuden 2011 aikana eura. Lisää hankkeista sivustlta. Vuden 2011 talusarvi tteuma li dtettua parempi. Vuden 2011 vusikate li eura. Pistjen ja tilinpäätössiirtjen jälkeen tilikausi li ylijäämäinen eura. Vuden aikana tehtiin lisämäärärahapäätöksiä yhteensä eurn edestä. Suurimmat livat erikissairaanhidn eurn ja lastensujelun eurn lisämäärärahat. Vuden lpullinen tteuma peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä stettavissa palveluissa ylittyi vielä eura. Ppky Selänteen ste-palvelujen määrärahat ylittyivät yhteensä eura. Suurin merkittävä tulkseen vaikuttava erä li harkinnanvaraisen valtinsuuden krtus jta kunta sai eura. Myös vertult saatiin eura dtettua enemmän ja valtinsuuksia eura. Osakkeiden ja tellisuustiljen myynnistä kertyi myyntivitta. Kuluvana vunna rahitustilannetta vaikeuttivat valtinsuuksien leikkaukset. Kuntien valtinsuuksia vusina leikataan nykyisten päätösten mukaan 3,4 miljardia. Valtineuvstn tekemät muutkset vertuskäytännöissä aiheuttivat mm. vertuljen tasauksessa kiinteistövern pistn eurn määrästä. Kärsämäellä peruspalveluiden valtinsuuden leikkaus li eura vunna Kiinteistövern pist vertuljentasauksesta li eura. Vertult vat vähentyneet väestön muutn ja työpaikkamenetysten seurauksena useita satjatuhansia eurja. Viime vunna valmistuneen terveyskeskuksen rakennuskustannukset pysyivät hyvin arviidussa 2,8 miljnassa eurssa. Viimeisten kymmenen vuden aikana kunnassa n tteutettu peruspalveluiden uusinvestinnit ja rakennuskanta n uudistettu kauttaaltaan vastaamaan nykyaikaisia palveluvaatimuksia. Nämä yhdessä heikkenevän tulrahituksen kanssa vat vaikuttaneet kunnan velkaantuneisuuden kasvuun. Tivtan teille miellyttävää kesää ja nautinnllisia hetkiä kulttuuritapahtumissamme! Riitta Hkkanen kunnanjhtaja 5

6 Nivala-Haapajärven seudun NIHAK ry hankeluettel päivitetty Kaikki tiedt situmuksetta. Hankekuvaukset perustuvat hallinnijarganisaatiiden timittamaan infrmaatin. KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (Hanke, hallinnija) 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME Center Internatinal Services (ECIS), Nivalan Tellisuuskylä Oy Kivialan yritystiminnan vahvistaminen Oulun Etelälisen alueella, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä NHS-KOKO hjelma , Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Oulun Eteläisen PALVELUX prjekti, Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Raahen seudun saamiskeskushjelma (PrMetal) - Meriklusteri, Raahen Seudun Teknlgiakeskus Oy 2. MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Aikuisena astrlgiksi, Oulun seudun ammattikrkeakulu LAATU TUOTE Lähiruuan, markkininnin, tutekehityksen tutkimuksen ja laadun valvnnan hanke, jkil.kky Maatiljen uusi yhteistyö Mderni Klhsi, Pyhäjärven kaupunki MAKU HELMI, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä 3-M hanke (Milkkiä, Mjölkkiä, Maita) Rkuan Terveys- ja Kuntuttamissäätiö Nrth Finland EU Office Phjis-Sumen EU-aluetimist, Phis-Phjanmaan liitt Tietseppä, Keski-Phjanmaan maaseutupist Työn uusjak Rengin paikka auki , Pyhäjärven kaupunki 3. OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN Avin RFMedia titkimus (A_RFM), Oulun Eteläisen instituutti Bimassasta energiaa ja kemikaaleja HighBi 2, Keski-Phjanmaan amk / CENTRIA t&k Ylv Kulttuuritntut, Kärsämäen kunta Laguna tutkimuskeskuksen edistäminen (LAGUNA Prm), Oulun Eteläisen instituutti Mikr Y: Mikryrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI timinnan kehittäminen, Kerttu Saalasti säätiö Oulun eteläisen emba jatk-ja täydennyskulutushanke, Keski-Phjanmaan amk / CENTRIA t&k Haapajärvi Pyhäsalmen kaivksen tieteellisen infrastruktuurin kilpailukyvyn parantaminen, Oulun Eteläisen instituutti Rak-insinöörikulutus, Rvaniemen Kulutuskuntayhtymä Räätälöidyt piensarjateräkset, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä Seutujen yritysvalmennus, Haapaveden Teknlgiakylä Oy TAITU 2013 kehittämishanke, Raeisjärven Kristillinen Kansanpistyhdistys ry Tulevaisuuden tutantteknlgiat, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä Ultralujien levymateriaalien muvauksen erikissaaminen (ROLLE), Oulun Eteläisen instituutti YES-yrittäjyyskasvatuskeskus, Phjis-Phjanmaa, Oulun seudun kulutuskuntayhtymä / Jkilaaksjen kky 4. KUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvintialan tutkimustiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella, OAMK / Terveysalan Oulaisten yks Hyväxi Hyvinvintiyrittäjyyden edistäminen maaseudulla, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö Muuts nyt Hyvät asiat käytäntöön mnialaisilla verkstilla- hanke, Phjis-Phjanmaan liitt 5. ALUEEN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN Eurppaan 2014 kehittäjien ja yritystimijiden yhteistyön kehittämishanke, Haapaveden Tellisuuskylä Oy ICT alan yritystiminnan kehittäminen, Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Maahanmuuttaja-asiamistiminnan käynnistämishanke, Haapaveden Opist Yrityskummitiminnan käynnistäminen ja mistajanvaihdsten edist. Oulun Eteläisellä alueella, NIHAK ry NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUDUN VUODEN 2012 EU-HANKERAHOITUS Yhteenvettaulukk (tilanne ) 6

7 2. PPKY SELÄNNE SELÄNTEEN PÄIVYSTYSTIEDOTE SELÄNTEEN PÄIVYSTYS MA-PE KLO 8-16 OMISSA TERVEYSKESKUKSISSA PUH Selänteen päivystys ma-pe kl puh Kärsämäkisten ja pyhäjärvisten päivystys Pyhäjärven tk:ssa Reisjärvisten ja haapajärvisten päivystys Haapajärven tk :ssa Heinäkuun viiknlppupäivystys n kaikilla Selänteen kuntien päivystysasiakkailla: lauantaisin Haapajärven terveyskeskuksessa kl 8-20 puh ja sunnuntaisin Pyhäjärven terveyskeskuksessa kl 8-20 puh YÖPÄIVYSTYS JOKA YÖ KLO HÄTÄTAPAUKSILLE OULASKANKAAN SAIRAALASSA PUH SEKÄ IISALMEN SAIRAALASSA PUH SELÄNTEEN HAMMASHOIDON AJANVARAUS MA-TO 8-15 JA PE 8-13 PUH HAMMASHOIDON VIIKONLOPUN SÄRKYPÄIVYSTYSTIEDUSTELUT PUH SELÄNTEEN KIIREETÖN AJANVARAUS JA LAB, KYYTI YMS. TIEDUSTELUT MA- PE 9-14 PUH Ps. Päivystyksen ja kiireettömän ajanvarauksen puhelinpalvelussa takaisinsittmahdllisuus. Entiset Selänteen matkapuhelimet ( ei tekstiviestien eikä vastaajan viestien vastaantta ) 3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT KOULUT ALKAVAT Maanantaina Frsteruksen kulun ja Kärsämäen lukin ensimmäinen työpäivä alkaa kl 9:00 Saviselän kulu kl 8:15 Venetpaln kulu kl 8:10 Kärsämäen lukin hyväksyttiin kevään 2012 yhteisvalinnassa 15 uutta piskelijaa. Täyttämättä jääneitä piskelupaikkja vi hakea täydennyshaussa sitteessa Kärsämäen lukissa n mahdllista piskella ylippilaaksi myös elukissa, jssa petus tapahtuu iltaisin verkk-petuksena. Myös yksittäisten aineiden piskelu elukissa n mahdllista. Lisätieta elukista saa sitteesta sekä lukin rehtrilta ja pint-hjaajalta. 7

8 JOKIHELMEN OPISTO TIEDOTTAA Jkihelmen pistn timistt Haapavedellä ja Oulaisissa vat suljettu välisen ajan. Opetushjelma ensi lukuvudeksi n jassa Kärsämäellä viiklla 32. Tulevat kurssit vat nähtävillä netissä j , mutta varsinainen ilmittautuminen alkaa ma kl 9.00 p tai Jkihelmen pist tivttaa kaikille hyvää kesää! Syksyllä taas tavataan! KULTTUURITOIMI 8

9 9

10 8.MUSIIKKIA PAANUKIRKOSSA MUSIIKKIJUHLA HEINÄKUUTA 2012 Kahdeksannella Musiikkia Paanukirkssa musiikkijuhlalla n teemana Ääni ja liike. Tulevan kesän teema tulee esille mm. tanssijan liikkeen yhdistyessä musiikkiin ja elkuvista tuttujen sävelten tudessa liikkuvan kuvan illuusin kuulijiden mieleen. Perjantai kl Lied-ilta, Phjisen lauluja Anna-Maria Jurvelin, spraan Antti Htti, pian Säveltäjäniminä mm. Edvard Grieg, Leevi Madetja ja Ture Rangström. Oulusta ktisin leva Anna-Maria Jurvelin n menestynyt Tim Mustakalli ja Lappeenrannan laulukilpailuissa. Opperarleja hän n tehnyt säännöllisesti Sumessa ja Keski- Eurpassa. Lauantai kl Runja, tanssia ja musiikkia Pikkitaiteellinen kknaisuus, jssa tekstit ja ääni yhdistyvät liikkeeseen. Mirjami Heikkinen, lausuja, Anu Sistnen, tanssija, Musiikkijuhlan taiteilijita. Eeva- Liisa Mannerin ja Anja Vähäahn tekstejä. Musiikkina mm. Bachia ja Beethvenia sekä Ask Hyvärisen radifninen tes Musta Jutsen Anja Vähäahn muistlle. Mirjami Heikkinen vitti Veikk Sinisal lausuntakilpailun vunna Hän n tehnyt lukuisia äänirleja elkuvissa. Tanssija/kregafi Anu Sistnen n tehnyt pitkän uran Sumen Kansallisbaletissa ja Ter Saarinen Cmpanyssa. Lauantai kl Musiikki-iltamat Sydänmaan Sykkeessä Sydänmaan Sykkeessä järjestetään suuren susin saaneet Musiikki-iltamat kk esiintyjäkaartin vimin. Ohjelmassa n luvassa klassisen musiikin helmiä, imprvisituja esityksiä, tuttuja lauluja lapsiakaan unhtamatta sekä yllätysnumerita hyvän ruan ja jumien saattelemina. I: Lauluja ja lausuntaa II: Instrumentaalimusiikkia 10

11 III: Elkuvan ääni, säveliä valkkankaalta Osaan esityksiä yhdistyy tanssia. Jurvelin, Htti, Heikkinen, Heimnen, Hyvärinen, Tegelman, Sistnen ja Hanna Ksnen. Sunnuntai kl Lastenknsertti, Pekka Töpöhäntä perustaa yhtyeen Sunnuntai-iltapäivänä n lasten knsertin vur; maamme eturivin taiteilijat järjestävät tuttuun tapaan yllätyksellisen ja unhtumattman musiikillisen retken. Lasten knserttiin n vapaa pääsy Sunnuntai kl Päätösknsertti: Sintia ja imprvisintia A. Hyvärinen: Shingle-twinkle J.S. Bach: Burrée in E minr A. Hyvärinen: Surface C. Haden: Silence Antti Htti: Imprvisaati O. Messiaen: Luange a l'eternite de Jesus M. Ravel: Bler Jurvelin, Htti, Heimnen, Hyvärinen, Tegelman, Wägar, Sistnen Liput: 25, lastenknserttiin vapaa pääsy. Ennakkmyynti Keskipisteen Matkailuinf / Kärsäkäs Putiikki 11

12 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA Kärsämäkipäivien aikana ma 2.7 kl yleisurheilun pitäjänmestaruuskisat. Tarkemmin lajit/sarjat kts. urheilukentän ilmitustaululta. Kaikki palkitaan. Ilmittautuminen kl alkaen. ON POP LIIKKUA -VIIKKO syksyllä viikk 42. tarkemmin lähempänä ajankhtaa. Tule tutustumaan ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikuntapaikkihin. Kentän prtit avinna ma-pe kl 8-21 ja la ja su Välinevarastt avinna ma, ke, t, kl 15-21, ti kl 12-21, pe la ja su kl Kentältä pistutaan 10 min ennen sulkemista. Muutksista aukilaikihin ilmittamme kentän prtin ilmitustaululla. Alueelta löytyvät hiekkateknurmipintainen jalkapallkenttä, yleisurheilun surituspaikat, pesäpallkenttä, 3 tenniskenttää ja skeittipaikka. Pesäpallkentän läheinen purupintainen lenkkiplku pituudeltaan n. 400 m ja vaijerirata pesäpallkentän läheisessä rinteessä. Kuntalaisille surituspaikkjen käyttö n ilmaista. Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkjen käyttäjiltä edellyttäen yhteisvastuullista käyttöä ja epäasialliseen timintaan puuttumista, jtta surituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä kunnssa. Urheilukentän ja Reklan alue vat savuttmia alueita. Ulkpaikkakuntalaisille surituspaikkja vukrataan seuraavilla hinnin: teknurmikenttä 25e/h kk kenttä, junirikenttä (1/2 kenttää) 15 e/h, hintihin lisätään alv 9 % ja pesäpall- ja tenniskentän vukrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh Viikt varaukset numersta Kuntalaisten varaamat vakivurt: Hiekkateknurmi Kataja/jalkapall ti ja t kl 16-20, la kl 14-17(js pelejä) ja su kl Hiekkateknurmi - Kataja/veteraaniurheilu t Hiekkateknurmi - Taskila su kl Urheilukenttä/hiekkateknurmi ja pesäpallkenttä Kataja/ yleisurheilu ma kl ja tiistaisin liikuntakerht kl Pesäpallkenttä Kataja/pesäpall ke kl 17-19, ti ja t Etsivä nuristyö Kärsämäen kunta n mukana Jkilaaksjen Nurten Tuki ry:n tteuttamassa etsivän nuristyön hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahittaman timinnan tarkituksena n tavittaa alle 29-vutiaita nuria, jtka vat jäämässä kulutuksen ja työelämän ulkpulelle ja jtka tarvitsevat tukea saavuttaakseen julkisen sektrin palvelut. Timinta Kärsämäellä n alkanut Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan tahlta timii liikunta- ja nurissihteeri Riitta Manninen ja Jkilaaksjen Nurten Tuki ry:stä Eveliina Virtanen puh Lisätietja timinnasta Nuristila Pppelin avimet vet -timintaillat 9.7. saakka: ma-t kl 16-21, pe Pitäjänmestaruusviikn maanantaina Pppeli ei le avinna. Kisat kentällä. Nuristilassa vi mm. harrastaa ja viettää aikaa, pelaamalla biljardia, ilmakiekka, jalkapall-, vide- ja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia katsella tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karakea, viettää aikaa kavereiden seurassa. Pppeli n suljettu Aukilaikjen muutksista ilmitetaan Pppelin ikkunassa. Myös nurten Setti -tiedtuspiste sijaitsee Nuristilassa ja n avinna Pppelin aukilaikina. Settinetti tiv tapahtumien järjestäjien ilmittavan tapahtumistaan aktiivisesti maksuttmaan Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedt). Kuntkeskus avinna Ma-Pe kl 11-19, La kl 10-15, su suljettu. Kulkukrtilla kl Lisätietja:

13 Uimahalli suljettuna. Avataan syksyllä vesijumpparyhmien alitettua timintansa. Puh: uimahalli/talnmies KKI-krtteja ja vihkja eripulilla kunnan liikuntapaikkja kuntilusuritusten merkkausta varten. Kuntkrtteja myös kunnantimistn esitteiden jakpisteestä, Pppelista ja Knttilasta. 4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET Kärsämäen 4H-yhdistys tiedttaa LANNOITE- JA SIEMENSÄKIT HYÖTYKÄYTTÖÖN. Kerää tilalta kertyvä jätemuvi kierrätykseen. Keräysaika n Keräyspisteenä timii ns. sipulivarast Kkklantien varressa. Sipulivarastn piha-alueella pastettu paikka mihin säkit vi jättää. Lannite- ja siemensäkkikeräyksen järjestävät yhteistyössä Kärsämäen 4H-yhdistys, Yara ja Sumen 4H-liitt. Keräykseen kelpaavat Yaran 40 kg lannitesäkit ja niiden lavahuput sekä Yaran, Agrimarketin, K-maataluden ja tilasiemen suursäkit. Mitään muuta muvia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei keräykseen saa tuda. Säkit tetaan vastaan pakattuina. 40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus 50 kappaleen pakkauksiin. Lavahuput pakataan klmesta kuuteen (3 6) lavahuppua taitellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki leikattuun piensäkkiin. Suursäkit niputetaan viisi suursäkkiä päällekkäin ja kääritään nippu tiukalle rullalle, sidtaan rulla muutamalla narun pätkällä. Tarkemmat hjeet yhdistykseltä. TULOSSA HELSINGIN REISSU. Ohjelmassa Linnanmäki ja Krkeasaari. Tarkemmat tiedt elkuun alussa, seuraa ilmittelua. LASTEN MAATALOUSNÄYTTELY kl Sumelassa. Paljn timintaa ja nähtävää alueella mm. eläimiä, talutusratsastusta, timintarataa, kilpailuja, kneita, tute-esittelijöitä, Ruskatri ja paljn paljn muuta. Lisäksi avimet vet Kneselkä Oy:ssä - Knesilta Oy:ssä ja tilavierailu paikkana Pihlaja-ah (Kirsi ja Pertti Venetpal). Tapahtuman sisältöön vit käydä tutustumassa Lasten Maatalusnäyttelyn liput: 5 eura / lippu, 25 eura / perhelippu ja alle 2-vutiaat ilmaiseksi TAPAHTUMAA TUKEMASSA: MTK-Kärsämäki, Kärsämäen kunta, Pyhälaaksn suuspankki, Kärsäkäs, Lähivakuutus Tapila, Pr Agria Oulu ja Maa- ja Ktitalusnaiset, Säästöpankki Optia. Muita tukijita: Kärsämäen kunta / tekninen timi, Sirviön perunat, Phjlan mait, Vali, Valtra, Knepalvelu Laitila Oy, K-market Keskipiste ja Tunturi pyörä, Landtek Finland Oy ja Kielennivat, Fd Hill Oy, Mökki-kantikas Ay, Saaren Kuljetus Oy, Agrnic Oy, AgriMarket ja Sumen rehu. TERVETULOA! MUUTA: Hannele lmalla vältä turhia yhteydenttja, mutta kiireellisissä tapauksissa sita tai laita tekstiviestiä yhdistyksen puhelimeen Yhdistyksen asiita hitaa Hannelen lman aikana Paula Isla. METALLINKERÄYS-KAMPANJA n LOPPUNUT , kiits kaikille keräykseen sallistuneille. Syksyllä kerht pyörähtävät käyntiin el-syyskuun vaihteessa, Tervetula sillin taas mukaan. Pulukkaa stetaan jälleen syksyllä. Ost alitetaan pulukan kypsyttyä, seuraa ilmittelua. HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! Ajankhtaisia asiita, lisäinfa, mahdlliset muutkset sitteessa: 4H-timist/Hannele tai 13

14 SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS TIEDOTTAA MUSTA JOUTSEN Anja Vähäahn runjen ilta Ein Leinn & Runn ja Suven päivänä perjantaina 6.7. kl 19 Pappilassa. Kahvibuffet, jnka jälkeen Ein Leinn runja elämästä ja rakkaudesta. Tilaisuuden järjestävät Sumen Elämäntarinayhdistys ja Kärsämäen kulttuuritimi. KÄRSÄMÄEN XII ELÄMÄNTARINAFESTIVAALI FESTIVAALIOHJELMA Kirjitusvalmennus 11. kl kl 12 Pappilassa teemana Muistelijan viisaus. Kurssilla petellaan yhdistämään elämäntarinallisessa kerrnnassa eri aikatasja, kertmista ja kmmentivaa phdintaa. Tutustutaan muisteluesseeseen. Tehdään runsaasti virikeharjituksia ja kuullaan tekstien ryhmäpalautetta. Valmennukseen sisältyy myös etätehtävä. Ohjaajana FT, Elämäntarina-lehden päätimittaja Liisa Enwald Valmennuspaketin hinta, jhn sisältyy petus, etätehtävän palaute, ruuat ja majitus Pappilassa tai Mtelli Tekstiilitalssa (kahden hengen huneessa) n 180 eura. Sumen Elämäntarinayhdistyksen jäsenet saavat 10 %:n alennuksen. Ilmittautuminen 5.7. mennesssä puh Lasten tarinakatselmus 12.7 kl 14 Knttilassa Tarina vi lla muist, sattumus tai vaikkapa vitsi Osallistujien kesken arvtaan 50 eurn palkint Kaikki sallistujat saavat pienen palkinnn Ilmittautuminen mennessä tai tekstiviestillä numern Nurten tarinakatselmus kl 18 Frsteruksen kululla Tarinan esittämistapa n vapaa Kannustuspalkint 200 yleisön susikille Ilmittautuminen mennessä uh Tarinakahvila kl 20 Pappilassa Tukhlmassa asuva kärsämäkinen timittaja Tiina Laitila Kälvemark kert esikisteksestaan Kadnnut ranta Vieraina myös tukhlmalaiset tarinankertjat Kerttu Jkela ja Pelle Olssn Tarinatrni Knttilan kentällä levasta tarinatrnista julistetaan tarinarauha kl 12 sekä luetaan tarinakuulutuksia. Trnin juurella n festivaalikauppa. 14

15 Seminaari Ktirintaman elämää kl Frsteruksen kululla Millaisena sta-aika muistetaan Miten sta-aika kettiin eri pulilla Sumea Miten ktna selvittiin miesten llessa rintamalla (naisten ja lasten näkökulma) pääesiintyjät FT, dsentti Marianne Junila, agrnmi Onerva Hintikka ja timittaja, kirjailija Veikk Erkkilä Seminaarissa julkistetaan myös Ktirintaman Elämää kskevan kirjituskilpailun tulkset Tarinan mnet mudt: Tartupa tarinaan kl kl 17 Frsteruksen kululla Kurssin tavitteena n, että sallistujat löytävät rhkeutta tarinankerrntaan, ppivat uusia niksejä ja ivaltavat, miten hauskaa ja helppa tarinakerrnta n. Kurssin sisältö: Mikä n tarina, miten ja mistä jkainen löytää mat tarinansa. Parityöskentelynä harjitellaan kerrnta- ja esiintymistekniikkaa. kuluttaja: kirjailija, sairaanhitaja, tarinankertja, Rutsin ja Phjismaiden tarinankerrntakilpailujen kaksinkertainen vittaja Pelle Olssn Avustaja ja tulkki: pettaja, freelancetimittaja, tarinankertja Kerttu Jkela Kurssin hinta (sisältää petuksen, rukailut ja majituksen) n 100 eura. Hinta ilman majitusta 70 eura. Ilmittautuminen 5.7. menneesä puh Tarinaniskennän SM-kilpailu kl 11 Seuraavat aluemestaruuskilpailujen vittajat kisaavat Sumen mestaruudesta: Anne Angeria (Haaparanta), Pasi Asikainen (Tampere), Veikk Heikkilä (Kuusam), Elja Kemppainen (Kuusam, Sallan kilpailun vittaja), Kari Krapu (Nivala), Aulis Kytömäki (Eskilstuna), Jukka Lappalainen (Oulu), Marjatta Lein (Turku), Petri Piirainen (Nurmes) ja Ahti Räisänen (Laukaa). Tilaisuudessa n myös yllätyshjelmaa Pääsymaksu n 5 eura. ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY. Peli-illat jatkuvat Rannan kululla tiistaisin kell LAULUILTA ATELJEEKOTI VILLA HAVUSSA kell Laulattajina Elli, Lauri ja Paav. Puffetista paellaa ja kahvia. Suunnitteilla elkuulle päiväretki, ehdtuksia retken khteesta vi sitella puh Lämmintä kesää kaikille! 15

16 16

17 SPR Punaisen Ristin viiklla tukkuussa sastmme sallistui valtakunnalliseen Osaa Auttaatapahtumaan. Oltiin kahtena päivänä esittelemässä ja kyselemässä kuntalaisten tietja ja kkemuksia EA-laukun sekä varitusklmin käytöstä. Asia herätti ilahduttavasti kiinnstusta. Kyselylmakkeen täyttäneiden kesken arvimme EA-laukun. Arvnnassa laukun sai Minja Ahla. Onnea vittajalle ja mukavaa kesää kaikille! Hum! Verenluvutus kl seurakuntatallla tervetula Kärsämäen Spr:n hallitus Kärsämäen Kataja Yritykset, yhteisöt ym. ryhmät! Katajalla vapaita salivurja syksyllä. Hinta 20 eur/h. Salivurt laskutetaan kausittain. Hum! entiset vukraajat varmistakaa syksyn vurnne mahdllisimman pian. Lisätietja p tai sähköpsti: Kärsämäen Katajan jäsenmaksu v Henkilöjäsenmaksu 15 Perhejäsenmaksu 25 Kannatusjäsenmaksu 45 Hum. Maksaessani perhejäsenmaksua n tärkeää, että nimeät JOKAISEN perheenjäsenen laskun viestisin. Näin saamme kaikki henkilöt rekisteröityä ikein jäsenrekisteriin. Katajan jastjen hjattuun timintaan sallistuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. Jäsenmaksun vit maksaa pankkitilillemme: IBAN FI Tervetula mukaan Katajan timintaan! 17

18 KÄRSÄMÄEN KATAJAN YLEISURHEILUJAOS- TON TOIMINTA 2012 Hulehdithan seuran jäsenmaksusi kuntn, jäsenmaksulmakkeen löydät Katajan järjestämään timintaan sallistuminen edellyttää seuran jäsenmaksun maksamista. Pvm Tapahtuma Lajit Lisätieta 4.6.(ma) kl (ma) kl (ma) kl Kisat Kisat Kisat 40/60/100 m; pituus, mukari 40/150/200/300 m; keihäs/rakettikeihäs, krkeus 40/60/100/600/800 m/aj; pall, kuula Kisihin ilmittautumiset kl 18 alkaen paikan päällä. Sarja tytöille/n ja pjille/m alk. 5- vutiaista kahden vuden välein. Alle 5- vutiailla ei pituushyppyä. OSALLISTUMISMAKSU 10 /OSALLISTUJA/KESÄ 2012 TAI 2 /KERTA. 2.7.(ma) kl (ma) kl Pitäjänmestaruuskisat (Kahvi auki) Kisat 40/60/100/600/1000/2000 m; pall, kuula, pituus 40/150/200/300 m; kiekk, krkeus VAIN TULOSKORTIN PALAUTTANEET URHEILIJAT PALKITAAN KAUDEN PÄÄTYTTYÄ. TULOSKORTTEJA SAA KISOJEN AIKANA URHEILUKENTÄLTÄ. OSALLISTUJIA EI OLE VAKUUTETTU URHEILUSEURAN TOIMESTA. 6.8.(ma) kl Kisat 40/60/100/600/800 m; pituus, keihäs/rakettikeihäs LIIKUNTAKERHOT TIISTAI- SIN (ma) kl (ma) kl Hippkisat (Kahvi auki) Päätöskisat 40/60 m; pall, kuula 40/60/100/600/800 m; pituus, mukari ALLE 10V: KLO YLI 10V: KLO LIIKUNTAKERHOIHIN EI ILMOIT- TAUTUMISIA. KERHOT OVAT IL- MAISIA KATAJAN JÄSENILLE, EI JÄSENILLE 2 /KERTA (su) kl Päätöstilaisuus Katajalla Tulskrttien palautus 9.9. mennessä Katajan pstilaatikkn OHJAAJINA: TARU JUNNO JA RIIKKA TUOVINEN KISOJEN TULOKSET KATAJAN SIVULTA P /TARJA VAITINIEMI P / RAIJA KARHU 18

19 Kärsämäen ulkiluystävät järjestävät; ULKOILUTAPAHTUMAN IÄKKÄILLE TORSTAINA KÄRSÄMÄEN URHEILUKENTÄLLÄ KLO Ohjelmassa mm. - Erilaisia kesäisiä ulkpelejä (mölkky, petankki, renkaanheitt..) - Pallnheitta, tarkkuusheitta, jumppaa ja mukavaa yhdessäla. Tarjlla mehua ja pullaa. Sateen sattuessa lemme Reklassa. Tiedustelut tapahtumasta Marketalta nr; , Riitalta tai Tiinalta KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN VIETTÄMÄÄN KESÄISTÄ ULKOILUPÄIVÄÄ! TERVETULOA! LIIKKUVA VANHUS ON YHTEINEN ASIAMME! TULES ja REUMA ry T kl Kärsämäen urheilukentällä vietetään Ulkilutapahtuma iäkkäille, lemme mukana eri yhdistysten järjestämässä tilaisuudessa ja tivmme että saisimme mahdllisimman paljn iäkkäitä liikkeelle. Tervetula juklla mukaan! Syksyllä Pärnun lmalle lähtijät maksakaa ennakkmaksu mennessä OP-tilin. FI ( 200 ) nimimerkillä Pärnun lma Kylpylälmalle Pärnuun n vielä muutamia paikkja vapaana, js let kiinnstunut edullisesta lmasta täysihidlla ja klme hita päivässä +lääkärin tarkastukset, linja-aut n mukana kk ajan. ( aikataulu ilm. myöhemmin ) Htelli Viiking A/B- talssa h.450 ja C- talssa 490 Lisätietja Hilkalta p Vietämme kesälmaa emmekä tee mitään pitempiä reissuja kesän aikana. Tivttelen masta ja Yhdistyksen pulesta ikein hyvää kesää kaikille! Kiits markkinapäivänä teltassa kävijöille tuesta, ilman teitä yhdistys ei pyörisi. Kiits talkprukalle kun jaksitte puurtaa markkinapäivänä. 19

20 5. TEKNISEN PALVELUT Kärsämäen timintakeskus timii uusissa tilissa Timintakeskuksen uudet tilat n tettu käyttöön. Niin henkilökunta kuin asiakkaatkin vat vaikuttaneet tyytyväisiltä uusiin timitilihin. Timintakeskuksen käytävä nähtynä kk pituudeltaan. Käytävä n saanut uudet pintamateriaalit ja värit. Lattia- ja sisäkattpinnat ja suurin sa sisävista n uusittu. Käytävään n pyritty saamaan viihtyvyyttä asiakkaiden ja henkilökunnan ilksi Uudistettu pääkäytävään liittyvä aulatila. Yhteistä aulatilaa n ehstettu mikä lisää timitiljen viihtyisyyttä. Kaikki timintakeskuksen tilat n pyritty suunnittelemaan käyttäjien tarpeen mukaan. Suunnittelussa n llut timintakeskuksen henkilökunta mukana. Myös asiakkaiden tarvitsemaan tilaan n kiinnitetty humita. Vanha terveyskeskus n eristetty timintakeskuksesta ja n tarkitus purkaa vuden 2013 aikana. Kunnaninsinööri: Martti Pietikäinen 20

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu SISÄLLYSLUETTELO 1.... HALLINTOPALVELUT 2 2.... PPKY SELÄNNE 4 3.... OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 4 4.... JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 10 5.... MAASEUTUTOIMISTO

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 6 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 6 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 6 / 2015 Kärsämäen kunta puh. 044-445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 Keskuskatu 14 fax. 08 816 2800 Vastaava toimittaja: 86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi kunnansihteeri,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO. Laajakaista infotilaisuuksien aikataulut löydät www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO. Laajakaista infotilaisuuksien aikataulut löydät www.karsamaki.fi/tapahtumakalenteri KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 9/2013 lokakuu 100 MEGAA JOKA KOTIIN Varaa pian ja hyödynnä Kärsämäen kunnan myöntämä 200 euron etuseteli kotitalouksien kiinteistöjen laajakaistaliittymän hankintaan. Etuseteli on

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2014 maaliskuu SISÄLLYSLUETTELO 1.... HALLINTOPALVELUT 2 2.... PPKY SELÄNNE 6 3.... OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 7 4.... JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 15 5.... TEKNINEN TOIMISTO

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot