KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOPALVELUT PPKY SELÄNNE OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET TEKNISEN PALVELUT MAASEUTUTOIMEN PALVELUT KYLÄASIAT PUHELINLUETTELO TAPAHTUMAKALENTERI Julkaisija: Kärsämäen kunta Vastaava timittaja: kunnansihteeri,

2 1. HALLINTOPALVELUT KUNNANVIRASTON YHTEYSTIEDOT: Keskuskatu 14, KÄRSÄMÄKI puh. neuvnta , fax. (08) Virastn aukilaika: ma - pe Kunnanvirast n suljettu ajalla Kunnanvirastn neuvnnassa timii Kelan yhteispalvelupiste, jka n avinna virastn aukilaikina. Palvelupisteestä saat Kelan lmakkeita ja neuvja etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien käytön hjausta. Muistathan ttaa henkilöllisyystdistuksen mukaan asiimaan tullessasi. YRITYSPALVELUT Seudulliset yrityspalvelut tuttaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, jnka palveluksessa n kaikkiaan n.10 asiantuntijaa. Palvelut vat sa valtakunnallista YRITYS-SUOMI- palveluknseptia, jka käsittää yhteistyötahineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, rahitukseen, työvimaan, vertukseen ja saamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hitaa NIHAKin kehitysjhtaja Matti Puranen, jnka timist sijaitsee kunnantallla. Asiakkaiden käytettävissä n myös NIHAKin muu henkilöstö saamistarpeen mukaan. Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshautmasiakkaita palvelee hautmasiamies. Palveluja tutetaan niin alittaville yrittäjille kuin pidempäänkin timineille yrityksille. Kehittämistilanteessa levien yritysten rahitus-, tila-, kehittämisavustusja muut ratkaisut räätälöidään yhdessä verkstn asiantuntijiden kanssa. YHEYSTIEDOT: sähköpsti GSM ; fax. (08) Kirjastn kesäaukilajat Mnet asiakkaat vat tivneet enemmän aukila aamupäivisin. Niinpä kkeilemme kesäperjantaisin erilaista aukilaikaa. Antakaa kesän aikana palautetta! Ma Ti Ke T Pe Kirjastn yhteystiedt: p Kirjastn kkelma selattavissa nettisitteessa Kirikirjastjen nettisivulla n linkki Naxs-verkkmusiikkipalveluun, jta vit käyttää maksutta kirjastkrtillasi. Sivustlta löytyy myös hjeet Naxksen käyttöön. 2

3 KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY Kärsämäen asunnt Oy:n tehtävänä n turvata määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä mnipulinen vukra-asuntkanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. Kärsämäen Asunnt Oy mistaa 36 rivitala sekä 17 sakehuneista. Huneistt sijaitsevat pääsin Kärsämäen keskustassa. Vapaita asuntja vi tiedustella p Asunthakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta sitteesta KÄRSÄMÄEN KUNNAN ASUKASKYSELYN 2012 ANTIA Viime maaliskuussa kunta teetti Talustutkimus Oy:n Oulun timistlla Kärsämäen kunnan ensimmäisen kaikki palvelut käsittävän asukaskyselyn. Tutkimuksessa selvitettiin Kärsämäen asukkaiden mielipiteitä palvelujen käytöstä, asiiden hidsta ja siitä, mitkä vat tärkeitä palveluja tulevaisuudessa. Tutkimukseen li mahdllista vastata kirjeitse tai Internetissä. Kysely jaettiin jka taluteen Kärsämäellä ja siihen saatiin 350 vastausta. Tyytyväisimpiä kuntalaiset livat neuvlan, terveyskeskuksen vastaantn/pliklinikan palveluihin ja vesi- ja jätehultpalveluihin, sisäliikuntatilihin, esipetukseen, peruskuluun, lukin, kirjastn, kansalaispistn. Lisäksi tyytyväisyys kerrttiin taksi-, kahvila- ja pstipalveluihin sekä Alkn ja apteekin palveluihin. Kriittisimmin kuntalaiset arviivat valtin hallinnn palveluja kuten vertimistn, työvimatimistn, pliisin ja kelan palveluja, jiden timipisteet n lpetettu kunnasta useita vusia sitten. Myös julkiset liikenneyhteydet ja tieverkn yleinen kunt kettiin ngelmallisiksi. Kuntalaiset kkivat vaikeaksi vaikuttaa itseään kskeviin kysymyksiin. Kunnan näkyminen julkisuudessa tutiin esille. Tiedttaminen tunnistettiin sekä kehittämiskhteeksi että nnistuneeksi kuntainfn salta. Lisäksi parannusta tivttiin kuluttajaneuvntaan, talus- ja velkaneuvntaan sekä eläinlääkintäpalveluihin. Nämä palvelut tutetaan kuntien välisenä yhteistyönä. Yksityisistä palveluista nusivat esille erikiskaupanpalvelujen puuttuminen ja yksityisten terveyspalvelujen vähäinen saatavuus. Tulevaisuuden kannalta tärkeimpinä kuntalaiset pitivät terveyskeskuksen vastaantt/pliklinikkaa, päivittäistavarakaupan palveluja, pstipalveluja, apteekkia, tieverkstn yleistä kunta, katujen talvikunnssapita, liikenneturvallisuutta, pankkipalveluja, kirjastn palveluja ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Vahvuustekijöiksi nusivat ssiaali- ja terveyspalveluista terveyskeskuksen vastaantt/pliklinikka ja hammashit. Sivistys- ja kulupalveluiden vahvuutena nähtiin kansalaispist, esipetus ja luki. Teknisissä vastaavat vat vesihult- ja jätehultasiat ja pelastuslaitksen palvelut. Vapaa-ajan palveluissa nusivat ulkliikuntatilat. Yksityisissä palveluissa pärjäsivät parhaiten päivittäistavarakauppa ja pstin palvelut. Kehittämiskhteiksi nimettiin vanhusten hitpalvelut, eläinlääkintähult, kaavitus- ja tnttiasiat, krjausneuvnta ja jätevesiasiat sekä tieverkn yleinen kunt. Liikenteessä ja ympäristössä nimettiin puist- ja viheralueet, rakennusten kunt ja ulknäkö, kevyen liikenteen järjestelyt ja liikenneturvallisuus. Vapaa-ajan palveluissa kehitettäviä asiita vat nurisn kkntumis- ja harrastetilat, tapahtumat ja kulttuuripalvelut. Riitta Hkkanen kunnanjhtaja 3

4 KATSAUS MENNEEN VUODEN TOIMINTAAN Luttamushenkilöiden työskentelyä päätöksenten sujumiseksi n uudistettu siirtymällä sähköiseen kkuskäytäntöön. Sumeksi tämä tarkittaa, että esityslistja ei lähetetä pstissa, vaan ne julkaistaan luttamushenkilöiden verkkpalvelussa. Kunnanvirastn kkushuneessa n kaikkien lautakuntien käytössä kannettavat tietkneet. Valtuust saa edelleen paperiset esityslistat. Yleinen kuntaesite n valmistunut ja lisäksi työstetään kuntaan muuttajille lähetettävää kuntaesitettä. Kuntalaisten tapaamisia ja kuntalaistilaisuuksia n pidetty. Yrittäjien kanssa n llut säännölliset kuukausitapaamiset. Kunnan timinnassa n pyritty kiinnittämään humita asiakaslähtöisyyteen. Humita n khdennettu kunnan nettisivujen sisältöön. Työ jatkuu vuden 2012 ja kuntasivut tulevat uudistumaan kknaan. Vapaa-ajan palvelujen sivustt linkkeineen vat hyvin mnipuliset j tänään. Kulttuuriympäristöä n kehitetty kulttuuritntut -hankkeen avulla ja fyysistä ympäristöä Meidän-city hankkeella, jka tteutti mm. musen siirrn Knttilan alueelle. Kulttuuritntut tuttavat nurille, muualta muuttaneille ja kaikille meille mnenmista tekemistä ja mahdllistaa nykyaikaista yhteisöllisyyttä ja elinvimaa Kärsämäelle. Tivttavasti tekemisen uudet tuulet löydetään ja mnet vat mukana. Kti maalla -hanke n vurstaan paneutunut keskustelun virittämiseen kuntalaisten kanssa tiveista ja dtuksista. Humattaviin ympäristötekihin kuuluu kunnan sallistuminen kansainvälisesti merkittävän lintujärven Nurmesjärven kunnstuksen rahitukseen. Kunnstustyöt valmistuvat vuden 2012/2013 talvella. Valmistuttuaan Nurmesjärvestä tulee uusi rakennettu luntkhde Phjis-Phjanmaalle. Frsteruksen, Saviselän ja Venetpaln kuluilla n meneillään tietkneiden ja muiden teknisten apuvälineiden ja taulujen uusiminen. Kulun tulee hulehtia saltaan pintnsa päättävien ppilaiden sijittumisesta kulun päättymisen jälkeen. Kärsämäen peruskululaisista kaikki 50 livat saaneet piskelupaikan. Kuluissa n käytössä ppilaiden vertaissvittelu ja KIVA-kulu-timintamalli. Ohjelmien avulla vähennetään kulukiusaamista. Peruskulun kaikilla ppilailla n mahdllisuus sallistua kerhihin. Kyläkuluilla kerht vat susittuja ja lähes jkainen ppilas sallistuu timintaan. Oppilaiden terveydenhullssa n llut lsuhteista jhtuvaa henkilöresurssivajausta. Oppilaiden kuluterveyskyselyyn n sallistuttu. Kulujen piha-alueita rakennetaan ppilaille virikkeellisiksi välituntialueiksi. Venetpaln kulun piha-alue n j tteutettu ja Frsteruksen kulun piha-alueen suunnittelu käynnistyi. Ppky Selänteen palveluissa kiinnittyy humi akuuttivudesastn keskimääräisen hitjaksn seitsemän vurkauden pituuteen. Akuuttivudesast n pysynyt tdella hyvin akuuttisastna ja vastannut perustettaessa päätettyyn tavitteeseen. Vanhusten yöhit alitettiin vunna Ktihidssa annettava vanhusten hitpalvelu n parantunut yöhidn ansista ja jatkanut vanhusten ktna asumisaikaa. Hit- ja vanhustyön palvelujen kustannukset vat eura/yli 75 vutias. Kärsämäen terveyskeskuksen pliklinikka n ttanut lääkärivastaantlla asiakkaita vastaan 3443 ja hitajavastaantt Paikallisessa erikishidssa n llut 108 henkilöä. Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin tuttamat erikissairaanhidn kustannukset livat 3,2 milj.eura eli reilut 1100 eura/asukas. Lastensujeluasiakkaita ppky Selänteen alueella n llut 400 lasta. Susitusten mukainen samanaikainen asiakasmäärä yhtä ssiaalityöntekijää khden n 35 lasta, jten työntekijäkhtaiset asiakasmäärät vat ylittyneet ppky Selänteessä. Tästä jhtuen ennaltaehkäisevää työtä ei juuri le llut mahdllista tehdä vaan n juduttu keskittymään krjaavaan lastensujelutyöhön. Vunna 2011 Kärsämäen kunnan asukkaille annettavaan lastensujeluun käytettiin eura. Edelleenkin lastensujelun asiakasmäärämme vat kasvussa. Sijais- ja tukiperheistä n suuri pula Kärsämäellä ja kiinnstuneita perheitä tivtaan lastensujelutyöhön. Aikuisssiaalityössä timeentultukitaluksia n llut 86 ja keskimääräinen timeentultuki 1631 eura/ktitalus/vusi. Kuntuttavan työtiminnan aktivintisuunnitelmia tehtiin 26. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset alitettiin marraskuussa. Vunna 2011 alitettiin ja tänä keväänä käyttööntettiin uusi kehitysvammaisten timintakeskus. Uudet tilat vat nykyaikaiset ja mahdllistavat mnenlaisen uuden timinnan ja uusien timintamallien kehittämisen kehitysvammaisten päivätiminnissa että erityisryhmien päivätiminnassa. Käytettävissä levia tilja n reilut 600 m2. Avustavaa henkilöstöä lisättiin erityisryhmien timinnan käynnistämiseen. Lisää tieta ppky Selänteen timinnasta Kärsämäellä 4

5 Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry. vuden 2012 EU-hankerahitus per n 8 milj.eura, jsta seutukunnan rahitussuus n 0,4 milj.eura (5%). Käynnissä levat hankkeet sijittuvat timintalinjihin: Elinkeinjen kehittäminen, Maaseudun kehittäminen, Osaamisen tasn nstaminen, Kuntapalveluiden kehittäminen, Alueen vetvimaisuuden lisääminen. Eniten hankkeita n Osaamisen tasn nstaminen - timintalinjassa jhtuen suurista tulevista investinneista kuten Pyhäjärven Laguna - ja Pyhäjen ydinvimala hankkeet. Lisää hankkeista sivustlta. Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry. tuttaa Kärsämäen kunnan elinkeinpalvelut. Vuden 2011 aikana yritysten kanssa käytyjä kehityskeskusteluja li 44, yritysprjekteja tteutui 7, investintihankkeita 14. Yritysten nettlisäys li 12. Työttömyysaste li 11,1 %, mikä n hieman alhaisempi kuin Phjis-Phjanmaalla, mutta suurempi kuin seudulla 9,8 %. Seudun nimitys äkillisen rakennemuutksen alueena päättyi Keskipiste-Leader ry. myöntää EU-avustuksia timenpidelinjissa: Maa- ja metsätaluden kilpailukyvyn parantaminen, Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen, Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinelämän mnipulistaminen ja Alueiden ja valtiiden välinen yhteistyö. Timintalinjille tuli vunna 2011 myönteisen lausunnn saaneita hakemuksia yhteensä 41, jista suuri sa n pienyrittäjien hakemuksia. Yritystukia kski 26 hakemusta ja 15 hanketukia. Kärsämäen kunta n maksanut hankeavustussuuttaan vuden 2011 aikana eura. Lisää hankkeista sivustlta. Vuden 2011 talusarvi tteuma li dtettua parempi. Vuden 2011 vusikate li eura. Pistjen ja tilinpäätössiirtjen jälkeen tilikausi li ylijäämäinen eura. Vuden aikana tehtiin lisämäärärahapäätöksiä yhteensä eurn edestä. Suurimmat livat erikissairaanhidn eurn ja lastensujelun eurn lisämäärärahat. Vuden lpullinen tteuma peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä stettavissa palveluissa ylittyi vielä eura. Ppky Selänteen ste-palvelujen määrärahat ylittyivät yhteensä eura. Suurin merkittävä tulkseen vaikuttava erä li harkinnanvaraisen valtinsuuden krtus jta kunta sai eura. Myös vertult saatiin eura dtettua enemmän ja valtinsuuksia eura. Osakkeiden ja tellisuustiljen myynnistä kertyi myyntivitta. Kuluvana vunna rahitustilannetta vaikeuttivat valtinsuuksien leikkaukset. Kuntien valtinsuuksia vusina leikataan nykyisten päätösten mukaan 3,4 miljardia. Valtineuvstn tekemät muutkset vertuskäytännöissä aiheuttivat mm. vertuljen tasauksessa kiinteistövern pistn eurn määrästä. Kärsämäellä peruspalveluiden valtinsuuden leikkaus li eura vunna Kiinteistövern pist vertuljentasauksesta li eura. Vertult vat vähentyneet väestön muutn ja työpaikkamenetysten seurauksena useita satjatuhansia eurja. Viime vunna valmistuneen terveyskeskuksen rakennuskustannukset pysyivät hyvin arviidussa 2,8 miljnassa eurssa. Viimeisten kymmenen vuden aikana kunnassa n tteutettu peruspalveluiden uusinvestinnit ja rakennuskanta n uudistettu kauttaaltaan vastaamaan nykyaikaisia palveluvaatimuksia. Nämä yhdessä heikkenevän tulrahituksen kanssa vat vaikuttaneet kunnan velkaantuneisuuden kasvuun. Tivtan teille miellyttävää kesää ja nautinnllisia hetkiä kulttuuritapahtumissamme! Riitta Hkkanen kunnanjhtaja 5

6 Nivala-Haapajärven seudun NIHAK ry hankeluettel päivitetty Kaikki tiedt situmuksetta. Hankekuvaukset perustuvat hallinnijarganisaatiiden timittamaan infrmaatin. KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (Hanke, hallinnija) 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME Center Internatinal Services (ECIS), Nivalan Tellisuuskylä Oy Kivialan yritystiminnan vahvistaminen Oulun Etelälisen alueella, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä NHS-KOKO hjelma , Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Oulun Eteläisen PALVELUX prjekti, Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Raahen seudun saamiskeskushjelma (PrMetal) - Meriklusteri, Raahen Seudun Teknlgiakeskus Oy 2. MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Aikuisena astrlgiksi, Oulun seudun ammattikrkeakulu LAATU TUOTE Lähiruuan, markkininnin, tutekehityksen tutkimuksen ja laadun valvnnan hanke, jkil.kky Maatiljen uusi yhteistyö Mderni Klhsi, Pyhäjärven kaupunki MAKU HELMI, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä 3-M hanke (Milkkiä, Mjölkkiä, Maita) Rkuan Terveys- ja Kuntuttamissäätiö Nrth Finland EU Office Phjis-Sumen EU-aluetimist, Phis-Phjanmaan liitt Tietseppä, Keski-Phjanmaan maaseutupist Työn uusjak Rengin paikka auki , Pyhäjärven kaupunki 3. OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN Avin RFMedia titkimus (A_RFM), Oulun Eteläisen instituutti Bimassasta energiaa ja kemikaaleja HighBi 2, Keski-Phjanmaan amk / CENTRIA t&k Ylv Kulttuuritntut, Kärsämäen kunta Laguna tutkimuskeskuksen edistäminen (LAGUNA Prm), Oulun Eteläisen instituutti Mikr Y: Mikryrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI timinnan kehittäminen, Kerttu Saalasti säätiö Oulun eteläisen emba jatk-ja täydennyskulutushanke, Keski-Phjanmaan amk / CENTRIA t&k Haapajärvi Pyhäsalmen kaivksen tieteellisen infrastruktuurin kilpailukyvyn parantaminen, Oulun Eteläisen instituutti Rak-insinöörikulutus, Rvaniemen Kulutuskuntayhtymä Räätälöidyt piensarjateräkset, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä Seutujen yritysvalmennus, Haapaveden Teknlgiakylä Oy TAITU 2013 kehittämishanke, Raeisjärven Kristillinen Kansanpistyhdistys ry Tulevaisuuden tutantteknlgiat, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä Ultralujien levymateriaalien muvauksen erikissaaminen (ROLLE), Oulun Eteläisen instituutti YES-yrittäjyyskasvatuskeskus, Phjis-Phjanmaa, Oulun seudun kulutuskuntayhtymä / Jkilaaksjen kky 4. KUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvintialan tutkimustiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella, OAMK / Terveysalan Oulaisten yks Hyväxi Hyvinvintiyrittäjyyden edistäminen maaseudulla, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö Muuts nyt Hyvät asiat käytäntöön mnialaisilla verkstilla- hanke, Phjis-Phjanmaan liitt 5. ALUEEN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN Eurppaan 2014 kehittäjien ja yritystimijiden yhteistyön kehittämishanke, Haapaveden Tellisuuskylä Oy ICT alan yritystiminnan kehittäminen, Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Maahanmuuttaja-asiamistiminnan käynnistämishanke, Haapaveden Opist Yrityskummitiminnan käynnistäminen ja mistajanvaihdsten edist. Oulun Eteläisellä alueella, NIHAK ry NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUDUN VUODEN 2012 EU-HANKERAHOITUS Yhteenvettaulukk (tilanne ) 6

7 2. PPKY SELÄNNE SELÄNTEEN PÄIVYSTYSTIEDOTE SELÄNTEEN PÄIVYSTYS MA-PE KLO 8-16 OMISSA TERVEYSKESKUKSISSA PUH Selänteen päivystys ma-pe kl puh Kärsämäkisten ja pyhäjärvisten päivystys Pyhäjärven tk:ssa Reisjärvisten ja haapajärvisten päivystys Haapajärven tk :ssa Heinäkuun viiknlppupäivystys n kaikilla Selänteen kuntien päivystysasiakkailla: lauantaisin Haapajärven terveyskeskuksessa kl 8-20 puh ja sunnuntaisin Pyhäjärven terveyskeskuksessa kl 8-20 puh YÖPÄIVYSTYS JOKA YÖ KLO HÄTÄTAPAUKSILLE OULASKANKAAN SAIRAALASSA PUH SEKÄ IISALMEN SAIRAALASSA PUH SELÄNTEEN HAMMASHOIDON AJANVARAUS MA-TO 8-15 JA PE 8-13 PUH HAMMASHOIDON VIIKONLOPUN SÄRKYPÄIVYSTYSTIEDUSTELUT PUH SELÄNTEEN KIIREETÖN AJANVARAUS JA LAB, KYYTI YMS. TIEDUSTELUT MA- PE 9-14 PUH Ps. Päivystyksen ja kiireettömän ajanvarauksen puhelinpalvelussa takaisinsittmahdllisuus. Entiset Selänteen matkapuhelimet ( ei tekstiviestien eikä vastaajan viestien vastaantta ) 3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT KOULUT ALKAVAT Maanantaina Frsteruksen kulun ja Kärsämäen lukin ensimmäinen työpäivä alkaa kl 9:00 Saviselän kulu kl 8:15 Venetpaln kulu kl 8:10 Kärsämäen lukin hyväksyttiin kevään 2012 yhteisvalinnassa 15 uutta piskelijaa. Täyttämättä jääneitä piskelupaikkja vi hakea täydennyshaussa sitteessa Kärsämäen lukissa n mahdllista piskella ylippilaaksi myös elukissa, jssa petus tapahtuu iltaisin verkk-petuksena. Myös yksittäisten aineiden piskelu elukissa n mahdllista. Lisätieta elukista saa sitteesta sekä lukin rehtrilta ja pint-hjaajalta. 7

8 JOKIHELMEN OPISTO TIEDOTTAA Jkihelmen pistn timistt Haapavedellä ja Oulaisissa vat suljettu välisen ajan. Opetushjelma ensi lukuvudeksi n jassa Kärsämäellä viiklla 32. Tulevat kurssit vat nähtävillä netissä j , mutta varsinainen ilmittautuminen alkaa ma kl 9.00 p tai Jkihelmen pist tivttaa kaikille hyvää kesää! Syksyllä taas tavataan! KULTTUURITOIMI 8

9 9

10 8.MUSIIKKIA PAANUKIRKOSSA MUSIIKKIJUHLA HEINÄKUUTA 2012 Kahdeksannella Musiikkia Paanukirkssa musiikkijuhlalla n teemana Ääni ja liike. Tulevan kesän teema tulee esille mm. tanssijan liikkeen yhdistyessä musiikkiin ja elkuvista tuttujen sävelten tudessa liikkuvan kuvan illuusin kuulijiden mieleen. Perjantai kl Lied-ilta, Phjisen lauluja Anna-Maria Jurvelin, spraan Antti Htti, pian Säveltäjäniminä mm. Edvard Grieg, Leevi Madetja ja Ture Rangström. Oulusta ktisin leva Anna-Maria Jurvelin n menestynyt Tim Mustakalli ja Lappeenrannan laulukilpailuissa. Opperarleja hän n tehnyt säännöllisesti Sumessa ja Keski- Eurpassa. Lauantai kl Runja, tanssia ja musiikkia Pikkitaiteellinen kknaisuus, jssa tekstit ja ääni yhdistyvät liikkeeseen. Mirjami Heikkinen, lausuja, Anu Sistnen, tanssija, Musiikkijuhlan taiteilijita. Eeva- Liisa Mannerin ja Anja Vähäahn tekstejä. Musiikkina mm. Bachia ja Beethvenia sekä Ask Hyvärisen radifninen tes Musta Jutsen Anja Vähäahn muistlle. Mirjami Heikkinen vitti Veikk Sinisal lausuntakilpailun vunna Hän n tehnyt lukuisia äänirleja elkuvissa. Tanssija/kregafi Anu Sistnen n tehnyt pitkän uran Sumen Kansallisbaletissa ja Ter Saarinen Cmpanyssa. Lauantai kl Musiikki-iltamat Sydänmaan Sykkeessä Sydänmaan Sykkeessä järjestetään suuren susin saaneet Musiikki-iltamat kk esiintyjäkaartin vimin. Ohjelmassa n luvassa klassisen musiikin helmiä, imprvisituja esityksiä, tuttuja lauluja lapsiakaan unhtamatta sekä yllätysnumerita hyvän ruan ja jumien saattelemina. I: Lauluja ja lausuntaa II: Instrumentaalimusiikkia 10

11 III: Elkuvan ääni, säveliä valkkankaalta Osaan esityksiä yhdistyy tanssia. Jurvelin, Htti, Heikkinen, Heimnen, Hyvärinen, Tegelman, Sistnen ja Hanna Ksnen. Sunnuntai kl Lastenknsertti, Pekka Töpöhäntä perustaa yhtyeen Sunnuntai-iltapäivänä n lasten knsertin vur; maamme eturivin taiteilijat järjestävät tuttuun tapaan yllätyksellisen ja unhtumattman musiikillisen retken. Lasten knserttiin n vapaa pääsy Sunnuntai kl Päätösknsertti: Sintia ja imprvisintia A. Hyvärinen: Shingle-twinkle J.S. Bach: Burrée in E minr A. Hyvärinen: Surface C. Haden: Silence Antti Htti: Imprvisaati O. Messiaen: Luange a l'eternite de Jesus M. Ravel: Bler Jurvelin, Htti, Heimnen, Hyvärinen, Tegelman, Wägar, Sistnen Liput: 25, lastenknserttiin vapaa pääsy. Ennakkmyynti Keskipisteen Matkailuinf / Kärsäkäs Putiikki 11

12 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA Kärsämäkipäivien aikana ma 2.7 kl yleisurheilun pitäjänmestaruuskisat. Tarkemmin lajit/sarjat kts. urheilukentän ilmitustaululta. Kaikki palkitaan. Ilmittautuminen kl alkaen. ON POP LIIKKUA -VIIKKO syksyllä viikk 42. tarkemmin lähempänä ajankhtaa. Tule tutustumaan ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikuntapaikkihin. Kentän prtit avinna ma-pe kl 8-21 ja la ja su Välinevarastt avinna ma, ke, t, kl 15-21, ti kl 12-21, pe la ja su kl Kentältä pistutaan 10 min ennen sulkemista. Muutksista aukilaikihin ilmittamme kentän prtin ilmitustaululla. Alueelta löytyvät hiekkateknurmipintainen jalkapallkenttä, yleisurheilun surituspaikat, pesäpallkenttä, 3 tenniskenttää ja skeittipaikka. Pesäpallkentän läheinen purupintainen lenkkiplku pituudeltaan n. 400 m ja vaijerirata pesäpallkentän läheisessä rinteessä. Kuntalaisille surituspaikkjen käyttö n ilmaista. Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkjen käyttäjiltä edellyttäen yhteisvastuullista käyttöä ja epäasialliseen timintaan puuttumista, jtta surituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä kunnssa. Urheilukentän ja Reklan alue vat savuttmia alueita. Ulkpaikkakuntalaisille surituspaikkja vukrataan seuraavilla hinnin: teknurmikenttä 25e/h kk kenttä, junirikenttä (1/2 kenttää) 15 e/h, hintihin lisätään alv 9 % ja pesäpall- ja tenniskentän vukrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh Viikt varaukset numersta Kuntalaisten varaamat vakivurt: Hiekkateknurmi Kataja/jalkapall ti ja t kl 16-20, la kl 14-17(js pelejä) ja su kl Hiekkateknurmi - Kataja/veteraaniurheilu t Hiekkateknurmi - Taskila su kl Urheilukenttä/hiekkateknurmi ja pesäpallkenttä Kataja/ yleisurheilu ma kl ja tiistaisin liikuntakerht kl Pesäpallkenttä Kataja/pesäpall ke kl 17-19, ti ja t Etsivä nuristyö Kärsämäen kunta n mukana Jkilaaksjen Nurten Tuki ry:n tteuttamassa etsivän nuristyön hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahittaman timinnan tarkituksena n tavittaa alle 29-vutiaita nuria, jtka vat jäämässä kulutuksen ja työelämän ulkpulelle ja jtka tarvitsevat tukea saavuttaakseen julkisen sektrin palvelut. Timinta Kärsämäellä n alkanut Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan tahlta timii liikunta- ja nurissihteeri Riitta Manninen ja Jkilaaksjen Nurten Tuki ry:stä Eveliina Virtanen puh Lisätietja timinnasta Nuristila Pppelin avimet vet -timintaillat 9.7. saakka: ma-t kl 16-21, pe Pitäjänmestaruusviikn maanantaina Pppeli ei le avinna. Kisat kentällä. Nuristilassa vi mm. harrastaa ja viettää aikaa, pelaamalla biljardia, ilmakiekka, jalkapall-, vide- ja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia katsella tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karakea, viettää aikaa kavereiden seurassa. Pppeli n suljettu Aukilaikjen muutksista ilmitetaan Pppelin ikkunassa. Myös nurten Setti -tiedtuspiste sijaitsee Nuristilassa ja n avinna Pppelin aukilaikina. Settinetti tiv tapahtumien järjestäjien ilmittavan tapahtumistaan aktiivisesti maksuttmaan Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedt). Kuntkeskus avinna Ma-Pe kl 11-19, La kl 10-15, su suljettu. Kulkukrtilla kl Lisätietja:

13 Uimahalli suljettuna. Avataan syksyllä vesijumpparyhmien alitettua timintansa. Puh: uimahalli/talnmies KKI-krtteja ja vihkja eripulilla kunnan liikuntapaikkja kuntilusuritusten merkkausta varten. Kuntkrtteja myös kunnantimistn esitteiden jakpisteestä, Pppelista ja Knttilasta. 4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET Kärsämäen 4H-yhdistys tiedttaa LANNOITE- JA SIEMENSÄKIT HYÖTYKÄYTTÖÖN. Kerää tilalta kertyvä jätemuvi kierrätykseen. Keräysaika n Keräyspisteenä timii ns. sipulivarast Kkklantien varressa. Sipulivarastn piha-alueella pastettu paikka mihin säkit vi jättää. Lannite- ja siemensäkkikeräyksen järjestävät yhteistyössä Kärsämäen 4H-yhdistys, Yara ja Sumen 4H-liitt. Keräykseen kelpaavat Yaran 40 kg lannitesäkit ja niiden lavahuput sekä Yaran, Agrimarketin, K-maataluden ja tilasiemen suursäkit. Mitään muuta muvia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei keräykseen saa tuda. Säkit tetaan vastaan pakattuina. 40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus 50 kappaleen pakkauksiin. Lavahuput pakataan klmesta kuuteen (3 6) lavahuppua taitellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki leikattuun piensäkkiin. Suursäkit niputetaan viisi suursäkkiä päällekkäin ja kääritään nippu tiukalle rullalle, sidtaan rulla muutamalla narun pätkällä. Tarkemmat hjeet yhdistykseltä. TULOSSA HELSINGIN REISSU. Ohjelmassa Linnanmäki ja Krkeasaari. Tarkemmat tiedt elkuun alussa, seuraa ilmittelua. LASTEN MAATALOUSNÄYTTELY kl Sumelassa. Paljn timintaa ja nähtävää alueella mm. eläimiä, talutusratsastusta, timintarataa, kilpailuja, kneita, tute-esittelijöitä, Ruskatri ja paljn paljn muuta. Lisäksi avimet vet Kneselkä Oy:ssä - Knesilta Oy:ssä ja tilavierailu paikkana Pihlaja-ah (Kirsi ja Pertti Venetpal). Tapahtuman sisältöön vit käydä tutustumassa Lasten Maatalusnäyttelyn liput: 5 eura / lippu, 25 eura / perhelippu ja alle 2-vutiaat ilmaiseksi TAPAHTUMAA TUKEMASSA: MTK-Kärsämäki, Kärsämäen kunta, Pyhälaaksn suuspankki, Kärsäkäs, Lähivakuutus Tapila, Pr Agria Oulu ja Maa- ja Ktitalusnaiset, Säästöpankki Optia. Muita tukijita: Kärsämäen kunta / tekninen timi, Sirviön perunat, Phjlan mait, Vali, Valtra, Knepalvelu Laitila Oy, K-market Keskipiste ja Tunturi pyörä, Landtek Finland Oy ja Kielennivat, Fd Hill Oy, Mökki-kantikas Ay, Saaren Kuljetus Oy, Agrnic Oy, AgriMarket ja Sumen rehu. TERVETULOA! MUUTA: Hannele lmalla vältä turhia yhteydenttja, mutta kiireellisissä tapauksissa sita tai laita tekstiviestiä yhdistyksen puhelimeen Yhdistyksen asiita hitaa Hannelen lman aikana Paula Isla. METALLINKERÄYS-KAMPANJA n LOPPUNUT , kiits kaikille keräykseen sallistuneille. Syksyllä kerht pyörähtävät käyntiin el-syyskuun vaihteessa, Tervetula sillin taas mukaan. Pulukkaa stetaan jälleen syksyllä. Ost alitetaan pulukan kypsyttyä, seuraa ilmittelua. HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! Ajankhtaisia asiita, lisäinfa, mahdlliset muutkset sitteessa: 4H-timist/Hannele tai 13

14 SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS TIEDOTTAA MUSTA JOUTSEN Anja Vähäahn runjen ilta Ein Leinn & Runn ja Suven päivänä perjantaina 6.7. kl 19 Pappilassa. Kahvibuffet, jnka jälkeen Ein Leinn runja elämästä ja rakkaudesta. Tilaisuuden järjestävät Sumen Elämäntarinayhdistys ja Kärsämäen kulttuuritimi. KÄRSÄMÄEN XII ELÄMÄNTARINAFESTIVAALI FESTIVAALIOHJELMA Kirjitusvalmennus 11. kl kl 12 Pappilassa teemana Muistelijan viisaus. Kurssilla petellaan yhdistämään elämäntarinallisessa kerrnnassa eri aikatasja, kertmista ja kmmentivaa phdintaa. Tutustutaan muisteluesseeseen. Tehdään runsaasti virikeharjituksia ja kuullaan tekstien ryhmäpalautetta. Valmennukseen sisältyy myös etätehtävä. Ohjaajana FT, Elämäntarina-lehden päätimittaja Liisa Enwald Valmennuspaketin hinta, jhn sisältyy petus, etätehtävän palaute, ruuat ja majitus Pappilassa tai Mtelli Tekstiilitalssa (kahden hengen huneessa) n 180 eura. Sumen Elämäntarinayhdistyksen jäsenet saavat 10 %:n alennuksen. Ilmittautuminen 5.7. mennesssä puh Lasten tarinakatselmus 12.7 kl 14 Knttilassa Tarina vi lla muist, sattumus tai vaikkapa vitsi Osallistujien kesken arvtaan 50 eurn palkint Kaikki sallistujat saavat pienen palkinnn Ilmittautuminen mennessä tai tekstiviestillä numern Nurten tarinakatselmus kl 18 Frsteruksen kululla Tarinan esittämistapa n vapaa Kannustuspalkint 200 yleisön susikille Ilmittautuminen mennessä uh Tarinakahvila kl 20 Pappilassa Tukhlmassa asuva kärsämäkinen timittaja Tiina Laitila Kälvemark kert esikisteksestaan Kadnnut ranta Vieraina myös tukhlmalaiset tarinankertjat Kerttu Jkela ja Pelle Olssn Tarinatrni Knttilan kentällä levasta tarinatrnista julistetaan tarinarauha kl 12 sekä luetaan tarinakuulutuksia. Trnin juurella n festivaalikauppa. 14

15 Seminaari Ktirintaman elämää kl Frsteruksen kululla Millaisena sta-aika muistetaan Miten sta-aika kettiin eri pulilla Sumea Miten ktna selvittiin miesten llessa rintamalla (naisten ja lasten näkökulma) pääesiintyjät FT, dsentti Marianne Junila, agrnmi Onerva Hintikka ja timittaja, kirjailija Veikk Erkkilä Seminaarissa julkistetaan myös Ktirintaman Elämää kskevan kirjituskilpailun tulkset Tarinan mnet mudt: Tartupa tarinaan kl kl 17 Frsteruksen kululla Kurssin tavitteena n, että sallistujat löytävät rhkeutta tarinankerrntaan, ppivat uusia niksejä ja ivaltavat, miten hauskaa ja helppa tarinakerrnta n. Kurssin sisältö: Mikä n tarina, miten ja mistä jkainen löytää mat tarinansa. Parityöskentelynä harjitellaan kerrnta- ja esiintymistekniikkaa. kuluttaja: kirjailija, sairaanhitaja, tarinankertja, Rutsin ja Phjismaiden tarinankerrntakilpailujen kaksinkertainen vittaja Pelle Olssn Avustaja ja tulkki: pettaja, freelancetimittaja, tarinankertja Kerttu Jkela Kurssin hinta (sisältää petuksen, rukailut ja majituksen) n 100 eura. Hinta ilman majitusta 70 eura. Ilmittautuminen 5.7. menneesä puh Tarinaniskennän SM-kilpailu kl 11 Seuraavat aluemestaruuskilpailujen vittajat kisaavat Sumen mestaruudesta: Anne Angeria (Haaparanta), Pasi Asikainen (Tampere), Veikk Heikkilä (Kuusam), Elja Kemppainen (Kuusam, Sallan kilpailun vittaja), Kari Krapu (Nivala), Aulis Kytömäki (Eskilstuna), Jukka Lappalainen (Oulu), Marjatta Lein (Turku), Petri Piirainen (Nurmes) ja Ahti Räisänen (Laukaa). Tilaisuudessa n myös yllätyshjelmaa Pääsymaksu n 5 eura. ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY. Peli-illat jatkuvat Rannan kululla tiistaisin kell LAULUILTA ATELJEEKOTI VILLA HAVUSSA kell Laulattajina Elli, Lauri ja Paav. Puffetista paellaa ja kahvia. Suunnitteilla elkuulle päiväretki, ehdtuksia retken khteesta vi sitella puh Lämmintä kesää kaikille! 15

16 16

17 SPR Punaisen Ristin viiklla tukkuussa sastmme sallistui valtakunnalliseen Osaa Auttaatapahtumaan. Oltiin kahtena päivänä esittelemässä ja kyselemässä kuntalaisten tietja ja kkemuksia EA-laukun sekä varitusklmin käytöstä. Asia herätti ilahduttavasti kiinnstusta. Kyselylmakkeen täyttäneiden kesken arvimme EA-laukun. Arvnnassa laukun sai Minja Ahla. Onnea vittajalle ja mukavaa kesää kaikille! Hum! Verenluvutus kl seurakuntatallla tervetula Kärsämäen Spr:n hallitus Kärsämäen Kataja Yritykset, yhteisöt ym. ryhmät! Katajalla vapaita salivurja syksyllä. Hinta 20 eur/h. Salivurt laskutetaan kausittain. Hum! entiset vukraajat varmistakaa syksyn vurnne mahdllisimman pian. Lisätietja p tai sähköpsti: Kärsämäen Katajan jäsenmaksu v Henkilöjäsenmaksu 15 Perhejäsenmaksu 25 Kannatusjäsenmaksu 45 Hum. Maksaessani perhejäsenmaksua n tärkeää, että nimeät JOKAISEN perheenjäsenen laskun viestisin. Näin saamme kaikki henkilöt rekisteröityä ikein jäsenrekisteriin. Katajan jastjen hjattuun timintaan sallistuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. Jäsenmaksun vit maksaa pankkitilillemme: IBAN FI Tervetula mukaan Katajan timintaan! 17

18 KÄRSÄMÄEN KATAJAN YLEISURHEILUJAOS- TON TOIMINTA 2012 Hulehdithan seuran jäsenmaksusi kuntn, jäsenmaksulmakkeen löydät Katajan järjestämään timintaan sallistuminen edellyttää seuran jäsenmaksun maksamista. Pvm Tapahtuma Lajit Lisätieta 4.6.(ma) kl (ma) kl (ma) kl Kisat Kisat Kisat 40/60/100 m; pituus, mukari 40/150/200/300 m; keihäs/rakettikeihäs, krkeus 40/60/100/600/800 m/aj; pall, kuula Kisihin ilmittautumiset kl 18 alkaen paikan päällä. Sarja tytöille/n ja pjille/m alk. 5- vutiaista kahden vuden välein. Alle 5- vutiailla ei pituushyppyä. OSALLISTUMISMAKSU 10 /OSALLISTUJA/KESÄ 2012 TAI 2 /KERTA. 2.7.(ma) kl (ma) kl Pitäjänmestaruuskisat (Kahvi auki) Kisat 40/60/100/600/1000/2000 m; pall, kuula, pituus 40/150/200/300 m; kiekk, krkeus VAIN TULOSKORTIN PALAUTTANEET URHEILIJAT PALKITAAN KAUDEN PÄÄTYTTYÄ. TULOSKORTTEJA SAA KISOJEN AIKANA URHEILUKENTÄLTÄ. OSALLISTUJIA EI OLE VAKUUTETTU URHEILUSEURAN TOIMESTA. 6.8.(ma) kl Kisat 40/60/100/600/800 m; pituus, keihäs/rakettikeihäs LIIKUNTAKERHOT TIISTAI- SIN (ma) kl (ma) kl Hippkisat (Kahvi auki) Päätöskisat 40/60 m; pall, kuula 40/60/100/600/800 m; pituus, mukari ALLE 10V: KLO YLI 10V: KLO LIIKUNTAKERHOIHIN EI ILMOIT- TAUTUMISIA. KERHOT OVAT IL- MAISIA KATAJAN JÄSENILLE, EI JÄSENILLE 2 /KERTA (su) kl Päätöstilaisuus Katajalla Tulskrttien palautus 9.9. mennessä Katajan pstilaatikkn OHJAAJINA: TARU JUNNO JA RIIKKA TUOVINEN KISOJEN TULOKSET KATAJAN SIVULTA P /TARJA VAITINIEMI P / RAIJA KARHU 18

19 Kärsämäen ulkiluystävät järjestävät; ULKOILUTAPAHTUMAN IÄKKÄILLE TORSTAINA KÄRSÄMÄEN URHEILUKENTÄLLÄ KLO Ohjelmassa mm. - Erilaisia kesäisiä ulkpelejä (mölkky, petankki, renkaanheitt..) - Pallnheitta, tarkkuusheitta, jumppaa ja mukavaa yhdessäla. Tarjlla mehua ja pullaa. Sateen sattuessa lemme Reklassa. Tiedustelut tapahtumasta Marketalta nr; , Riitalta tai Tiinalta KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN VIETTÄMÄÄN KESÄISTÄ ULKOILUPÄIVÄÄ! TERVETULOA! LIIKKUVA VANHUS ON YHTEINEN ASIAMME! TULES ja REUMA ry T kl Kärsämäen urheilukentällä vietetään Ulkilutapahtuma iäkkäille, lemme mukana eri yhdistysten järjestämässä tilaisuudessa ja tivmme että saisimme mahdllisimman paljn iäkkäitä liikkeelle. Tervetula juklla mukaan! Syksyllä Pärnun lmalle lähtijät maksakaa ennakkmaksu mennessä OP-tilin. FI ( 200 ) nimimerkillä Pärnun lma Kylpylälmalle Pärnuun n vielä muutamia paikkja vapaana, js let kiinnstunut edullisesta lmasta täysihidlla ja klme hita päivässä +lääkärin tarkastukset, linja-aut n mukana kk ajan. ( aikataulu ilm. myöhemmin ) Htelli Viiking A/B- talssa h.450 ja C- talssa 490 Lisätietja Hilkalta p Vietämme kesälmaa emmekä tee mitään pitempiä reissuja kesän aikana. Tivttelen masta ja Yhdistyksen pulesta ikein hyvää kesää kaikille! Kiits markkinapäivänä teltassa kävijöille tuesta, ilman teitä yhdistys ei pyörisi. Kiits talkprukalle kun jaksitte puurtaa markkinapäivänä. 19

20 5. TEKNISEN PALVELUT Kärsämäen timintakeskus timii uusissa tilissa Timintakeskuksen uudet tilat n tettu käyttöön. Niin henkilökunta kuin asiakkaatkin vat vaikuttaneet tyytyväisiltä uusiin timitilihin. Timintakeskuksen käytävä nähtynä kk pituudeltaan. Käytävä n saanut uudet pintamateriaalit ja värit. Lattia- ja sisäkattpinnat ja suurin sa sisävista n uusittu. Käytävään n pyritty saamaan viihtyvyyttä asiakkaiden ja henkilökunnan ilksi Uudistettu pääkäytävään liittyvä aulatila. Yhteistä aulatilaa n ehstettu mikä lisää timitiljen viihtyisyyttä. Kaikki timintakeskuksen tilat n pyritty suunnittelemaan käyttäjien tarpeen mukaan. Suunnittelussa n llut timintakeskuksen henkilökunta mukana. Myös asiakkaiden tarvitsemaan tilaan n kiinnitetty humita. Vanha terveyskeskus n eristetty timintakeskuksesta ja n tarkitus purkaa vuden 2013 aikana. Kunnaninsinööri: Martti Pietikäinen 20

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan!

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan! Kskiktikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu tukkuussa, tervetula mukaan! Ajankhtaista ITE piste n avinna jka arkipäivä kl 9-15 Kyttälän Tuvassa. Vit esim. mitata verenpaineesi, lukea lehtiä tai vain hengähtää

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 3 / 2016

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 3 / 2016 Kaiku Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 3 / 2016 Kärsämäen kunta puh. 044-445 6801 Virastn aukilaika ma-pe 9-15 Keskuskatu 14 fax. 08 816 2800 Vastaava timittaja: 86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi kunnansihteeri,

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

Twist on iisalmelaisten 7- ja 8-luokalta pääsevien oma kesätyö. Twist-hakuaika on Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Twist n iisalmelaisten 7- ja 8-lukalta pääsevien ma kesätyö. Twist-hakuaika n 27.2. - 31.3. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut . Twist-paikkja n kesällä 2017 yhteensä 100. Ryhmiä n yhteensä

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7.

Yhdistyksen perustamispäätös tehtiin 10.11.1998 ja se rekisteröitiin 4.5.2000 numerolla 179069. Yhdistyksen Y-tunnus on 2107671-7. 1/6 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 PERUSTIEDOT YHDISTYKSESTÄ Pr Espnjki ry, Pr Esb å rf n situtumatn Espnjen vesistön vaikutusalueella timivien rekisteröityjen kansalaisjärjestöjen ja kalastuskuntien mudstama

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS

SEUTUVALTUUSTON KOKOUS 1 (7) SEUTUVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: keskiviikko 30.11.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Kärsämäki, Frosteruksen koulu Seutuvaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Teija Myllylä

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot