KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 3/2012 kesäkuu SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOPALVELUT PPKY SELÄNNE OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET TEKNISEN PALVELUT MAASEUTUTOIMEN PALVELUT KYLÄASIAT PUHELINLUETTELO TAPAHTUMAKALENTERI Julkaisija: Kärsämäen kunta Vastaava timittaja: kunnansihteeri,

2 1. HALLINTOPALVELUT KUNNANVIRASTON YHTEYSTIEDOT: Keskuskatu 14, KÄRSÄMÄKI puh. neuvnta , fax. (08) Virastn aukilaika: ma - pe Kunnanvirast n suljettu ajalla Kunnanvirastn neuvnnassa timii Kelan yhteispalvelupiste, jka n avinna virastn aukilaikina. Palvelupisteestä saat Kelan lmakkeita ja neuvja etuuksien hakemiseen sekä eri palvelukanavien käytön hjausta. Muistathan ttaa henkilöllisyystdistuksen mukaan asiimaan tullessasi. YRITYSPALVELUT Seudulliset yrityspalvelut tuttaa Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, jnka palveluksessa n kaikkiaan n.10 asiantuntijaa. Palvelut vat sa valtakunnallista YRITYS-SUOMI- palveluknseptia, jka käsittää yhteistyötahineen mm. tutkimukseen ja kehittämiseen, rahitukseen, työvimaan, vertukseen ja saamiseen liittyvät julkiset palvelut. Kärsämäellä tehtävää hitaa NIHAKin kehitysjhtaja Matti Puranen, jnka timist sijaitsee kunnantallla. Asiakkaiden käytettävissä n myös NIHAKin muu henkilöstö saamistarpeen mukaan. Kansainvälistymisessä auttaa vientiasiantuntija ja yrityshautmasiakkaita palvelee hautmasiamies. Palveluja tutetaan niin alittaville yrittäjille kuin pidempäänkin timineille yrityksille. Kehittämistilanteessa levien yritysten rahitus-, tila-, kehittämisavustusja muut ratkaisut räätälöidään yhdessä verkstn asiantuntijiden kanssa. YHEYSTIEDOT: sähköpsti GSM ; fax. (08) Kirjastn kesäaukilajat Mnet asiakkaat vat tivneet enemmän aukila aamupäivisin. Niinpä kkeilemme kesäperjantaisin erilaista aukilaikaa. Antakaa kesän aikana palautetta! Ma Ti Ke T Pe Kirjastn yhteystiedt: p Kirjastn kkelma selattavissa nettisitteessa Kirikirjastjen nettisivulla n linkki Naxs-verkkmusiikkipalveluun, jta vit käyttää maksutta kirjastkrtillasi. Sivustlta löytyy myös hjeet Naxksen käyttöön. 2

3 KÄRSÄMÄEN ASUNNOT OY Kärsämäen asunnt Oy:n tehtävänä n turvata määrällisesti ja laadullisesti riittävä sekä mnipulinen vukra-asuntkanta kuntalaisille ja kuntaan muuttaville, yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa. Kärsämäen Asunnt Oy mistaa 36 rivitala sekä 17 sakehuneista. Huneistt sijaitsevat pääsin Kärsämäen keskustassa. Vapaita asuntja vi tiedustella p Asunthakemuksen saa Kärsämäen kunnan nettisivujen kautta sitteesta KÄRSÄMÄEN KUNNAN ASUKASKYSELYN 2012 ANTIA Viime maaliskuussa kunta teetti Talustutkimus Oy:n Oulun timistlla Kärsämäen kunnan ensimmäisen kaikki palvelut käsittävän asukaskyselyn. Tutkimuksessa selvitettiin Kärsämäen asukkaiden mielipiteitä palvelujen käytöstä, asiiden hidsta ja siitä, mitkä vat tärkeitä palveluja tulevaisuudessa. Tutkimukseen li mahdllista vastata kirjeitse tai Internetissä. Kysely jaettiin jka taluteen Kärsämäellä ja siihen saatiin 350 vastausta. Tyytyväisimpiä kuntalaiset livat neuvlan, terveyskeskuksen vastaantn/pliklinikan palveluihin ja vesi- ja jätehultpalveluihin, sisäliikuntatilihin, esipetukseen, peruskuluun, lukin, kirjastn, kansalaispistn. Lisäksi tyytyväisyys kerrttiin taksi-, kahvila- ja pstipalveluihin sekä Alkn ja apteekin palveluihin. Kriittisimmin kuntalaiset arviivat valtin hallinnn palveluja kuten vertimistn, työvimatimistn, pliisin ja kelan palveluja, jiden timipisteet n lpetettu kunnasta useita vusia sitten. Myös julkiset liikenneyhteydet ja tieverkn yleinen kunt kettiin ngelmallisiksi. Kuntalaiset kkivat vaikeaksi vaikuttaa itseään kskeviin kysymyksiin. Kunnan näkyminen julkisuudessa tutiin esille. Tiedttaminen tunnistettiin sekä kehittämiskhteeksi että nnistuneeksi kuntainfn salta. Lisäksi parannusta tivttiin kuluttajaneuvntaan, talus- ja velkaneuvntaan sekä eläinlääkintäpalveluihin. Nämä palvelut tutetaan kuntien välisenä yhteistyönä. Yksityisistä palveluista nusivat esille erikiskaupanpalvelujen puuttuminen ja yksityisten terveyspalvelujen vähäinen saatavuus. Tulevaisuuden kannalta tärkeimpinä kuntalaiset pitivät terveyskeskuksen vastaantt/pliklinikkaa, päivittäistavarakaupan palveluja, pstipalveluja, apteekkia, tieverkstn yleistä kunta, katujen talvikunnssapita, liikenneturvallisuutta, pankkipalveluja, kirjastn palveluja ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Vahvuustekijöiksi nusivat ssiaali- ja terveyspalveluista terveyskeskuksen vastaantt/pliklinikka ja hammashit. Sivistys- ja kulupalveluiden vahvuutena nähtiin kansalaispist, esipetus ja luki. Teknisissä vastaavat vat vesihult- ja jätehultasiat ja pelastuslaitksen palvelut. Vapaa-ajan palveluissa nusivat ulkliikuntatilat. Yksityisissä palveluissa pärjäsivät parhaiten päivittäistavarakauppa ja pstin palvelut. Kehittämiskhteiksi nimettiin vanhusten hitpalvelut, eläinlääkintähult, kaavitus- ja tnttiasiat, krjausneuvnta ja jätevesiasiat sekä tieverkn yleinen kunt. Liikenteessä ja ympäristössä nimettiin puist- ja viheralueet, rakennusten kunt ja ulknäkö, kevyen liikenteen järjestelyt ja liikenneturvallisuus. Vapaa-ajan palveluissa kehitettäviä asiita vat nurisn kkntumis- ja harrastetilat, tapahtumat ja kulttuuripalvelut. Riitta Hkkanen kunnanjhtaja 3

4 KATSAUS MENNEEN VUODEN TOIMINTAAN Luttamushenkilöiden työskentelyä päätöksenten sujumiseksi n uudistettu siirtymällä sähköiseen kkuskäytäntöön. Sumeksi tämä tarkittaa, että esityslistja ei lähetetä pstissa, vaan ne julkaistaan luttamushenkilöiden verkkpalvelussa. Kunnanvirastn kkushuneessa n kaikkien lautakuntien käytössä kannettavat tietkneet. Valtuust saa edelleen paperiset esityslistat. Yleinen kuntaesite n valmistunut ja lisäksi työstetään kuntaan muuttajille lähetettävää kuntaesitettä. Kuntalaisten tapaamisia ja kuntalaistilaisuuksia n pidetty. Yrittäjien kanssa n llut säännölliset kuukausitapaamiset. Kunnan timinnassa n pyritty kiinnittämään humita asiakaslähtöisyyteen. Humita n khdennettu kunnan nettisivujen sisältöön. Työ jatkuu vuden 2012 ja kuntasivut tulevat uudistumaan kknaan. Vapaa-ajan palvelujen sivustt linkkeineen vat hyvin mnipuliset j tänään. Kulttuuriympäristöä n kehitetty kulttuuritntut -hankkeen avulla ja fyysistä ympäristöä Meidän-city hankkeella, jka tteutti mm. musen siirrn Knttilan alueelle. Kulttuuritntut tuttavat nurille, muualta muuttaneille ja kaikille meille mnenmista tekemistä ja mahdllistaa nykyaikaista yhteisöllisyyttä ja elinvimaa Kärsämäelle. Tivttavasti tekemisen uudet tuulet löydetään ja mnet vat mukana. Kti maalla -hanke n vurstaan paneutunut keskustelun virittämiseen kuntalaisten kanssa tiveista ja dtuksista. Humattaviin ympäristötekihin kuuluu kunnan sallistuminen kansainvälisesti merkittävän lintujärven Nurmesjärven kunnstuksen rahitukseen. Kunnstustyöt valmistuvat vuden 2012/2013 talvella. Valmistuttuaan Nurmesjärvestä tulee uusi rakennettu luntkhde Phjis-Phjanmaalle. Frsteruksen, Saviselän ja Venetpaln kuluilla n meneillään tietkneiden ja muiden teknisten apuvälineiden ja taulujen uusiminen. Kulun tulee hulehtia saltaan pintnsa päättävien ppilaiden sijittumisesta kulun päättymisen jälkeen. Kärsämäen peruskululaisista kaikki 50 livat saaneet piskelupaikan. Kuluissa n käytössä ppilaiden vertaissvittelu ja KIVA-kulu-timintamalli. Ohjelmien avulla vähennetään kulukiusaamista. Peruskulun kaikilla ppilailla n mahdllisuus sallistua kerhihin. Kyläkuluilla kerht vat susittuja ja lähes jkainen ppilas sallistuu timintaan. Oppilaiden terveydenhullssa n llut lsuhteista jhtuvaa henkilöresurssivajausta. Oppilaiden kuluterveyskyselyyn n sallistuttu. Kulujen piha-alueita rakennetaan ppilaille virikkeellisiksi välituntialueiksi. Venetpaln kulun piha-alue n j tteutettu ja Frsteruksen kulun piha-alueen suunnittelu käynnistyi. Ppky Selänteen palveluissa kiinnittyy humi akuuttivudesastn keskimääräisen hitjaksn seitsemän vurkauden pituuteen. Akuuttivudesast n pysynyt tdella hyvin akuuttisastna ja vastannut perustettaessa päätettyyn tavitteeseen. Vanhusten yöhit alitettiin vunna Ktihidssa annettava vanhusten hitpalvelu n parantunut yöhidn ansista ja jatkanut vanhusten ktna asumisaikaa. Hit- ja vanhustyön palvelujen kustannukset vat eura/yli 75 vutias. Kärsämäen terveyskeskuksen pliklinikka n ttanut lääkärivastaantlla asiakkaita vastaan 3443 ja hitajavastaantt Paikallisessa erikishidssa n llut 108 henkilöä. Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin tuttamat erikissairaanhidn kustannukset livat 3,2 milj.eura eli reilut 1100 eura/asukas. Lastensujeluasiakkaita ppky Selänteen alueella n llut 400 lasta. Susitusten mukainen samanaikainen asiakasmäärä yhtä ssiaalityöntekijää khden n 35 lasta, jten työntekijäkhtaiset asiakasmäärät vat ylittyneet ppky Selänteessä. Tästä jhtuen ennaltaehkäisevää työtä ei juuri le llut mahdllista tehdä vaan n juduttu keskittymään krjaavaan lastensujelutyöhön. Vunna 2011 Kärsämäen kunnan asukkaille annettavaan lastensujeluun käytettiin eura. Edelleenkin lastensujelun asiakasmäärämme vat kasvussa. Sijais- ja tukiperheistä n suuri pula Kärsämäellä ja kiinnstuneita perheitä tivtaan lastensujelutyöhön. Aikuisssiaalityössä timeentultukitaluksia n llut 86 ja keskimääräinen timeentultuki 1631 eura/ktitalus/vusi. Kuntuttavan työtiminnan aktivintisuunnitelmia tehtiin 26. Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset alitettiin marraskuussa. Vunna 2011 alitettiin ja tänä keväänä käyttööntettiin uusi kehitysvammaisten timintakeskus. Uudet tilat vat nykyaikaiset ja mahdllistavat mnenlaisen uuden timinnan ja uusien timintamallien kehittämisen kehitysvammaisten päivätiminnissa että erityisryhmien päivätiminnassa. Käytettävissä levia tilja n reilut 600 m2. Avustavaa henkilöstöä lisättiin erityisryhmien timinnan käynnistämiseen. Lisää tieta ppky Selänteen timinnasta Kärsämäellä 4

5 Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry. vuden 2012 EU-hankerahitus per n 8 milj.eura, jsta seutukunnan rahitussuus n 0,4 milj.eura (5%). Käynnissä levat hankkeet sijittuvat timintalinjihin: Elinkeinjen kehittäminen, Maaseudun kehittäminen, Osaamisen tasn nstaminen, Kuntapalveluiden kehittäminen, Alueen vetvimaisuuden lisääminen. Eniten hankkeita n Osaamisen tasn nstaminen - timintalinjassa jhtuen suurista tulevista investinneista kuten Pyhäjärven Laguna - ja Pyhäjen ydinvimala hankkeet. Lisää hankkeista sivustlta. Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry. tuttaa Kärsämäen kunnan elinkeinpalvelut. Vuden 2011 aikana yritysten kanssa käytyjä kehityskeskusteluja li 44, yritysprjekteja tteutui 7, investintihankkeita 14. Yritysten nettlisäys li 12. Työttömyysaste li 11,1 %, mikä n hieman alhaisempi kuin Phjis-Phjanmaalla, mutta suurempi kuin seudulla 9,8 %. Seudun nimitys äkillisen rakennemuutksen alueena päättyi Keskipiste-Leader ry. myöntää EU-avustuksia timenpidelinjissa: Maa- ja metsätaluden kilpailukyvyn parantaminen, Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen, Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinelämän mnipulistaminen ja Alueiden ja valtiiden välinen yhteistyö. Timintalinjille tuli vunna 2011 myönteisen lausunnn saaneita hakemuksia yhteensä 41, jista suuri sa n pienyrittäjien hakemuksia. Yritystukia kski 26 hakemusta ja 15 hanketukia. Kärsämäen kunta n maksanut hankeavustussuuttaan vuden 2011 aikana eura. Lisää hankkeista sivustlta. Vuden 2011 talusarvi tteuma li dtettua parempi. Vuden 2011 vusikate li eura. Pistjen ja tilinpäätössiirtjen jälkeen tilikausi li ylijäämäinen eura. Vuden aikana tehtiin lisämäärärahapäätöksiä yhteensä eurn edestä. Suurimmat livat erikissairaanhidn eurn ja lastensujelun eurn lisämäärärahat. Vuden lpullinen tteuma peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä stettavissa palveluissa ylittyi vielä eura. Ppky Selänteen ste-palvelujen määrärahat ylittyivät yhteensä eura. Suurin merkittävä tulkseen vaikuttava erä li harkinnanvaraisen valtinsuuden krtus jta kunta sai eura. Myös vertult saatiin eura dtettua enemmän ja valtinsuuksia eura. Osakkeiden ja tellisuustiljen myynnistä kertyi myyntivitta. Kuluvana vunna rahitustilannetta vaikeuttivat valtinsuuksien leikkaukset. Kuntien valtinsuuksia vusina leikataan nykyisten päätösten mukaan 3,4 miljardia. Valtineuvstn tekemät muutkset vertuskäytännöissä aiheuttivat mm. vertuljen tasauksessa kiinteistövern pistn eurn määrästä. Kärsämäellä peruspalveluiden valtinsuuden leikkaus li eura vunna Kiinteistövern pist vertuljentasauksesta li eura. Vertult vat vähentyneet väestön muutn ja työpaikkamenetysten seurauksena useita satjatuhansia eurja. Viime vunna valmistuneen terveyskeskuksen rakennuskustannukset pysyivät hyvin arviidussa 2,8 miljnassa eurssa. Viimeisten kymmenen vuden aikana kunnassa n tteutettu peruspalveluiden uusinvestinnit ja rakennuskanta n uudistettu kauttaaltaan vastaamaan nykyaikaisia palveluvaatimuksia. Nämä yhdessä heikkenevän tulrahituksen kanssa vat vaikuttaneet kunnan velkaantuneisuuden kasvuun. Tivtan teille miellyttävää kesää ja nautinnllisia hetkiä kulttuuritapahtumissamme! Riitta Hkkanen kunnanjhtaja 5

6 Nivala-Haapajärven seudun NIHAK ry hankeluettel päivitetty Kaikki tiedt situmuksetta. Hankekuvaukset perustuvat hallinnijarganisaatiiden timittamaan infrmaatin. KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET (Hanke, hallinnija) 1. ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELME Center Internatinal Services (ECIS), Nivalan Tellisuuskylä Oy Kivialan yritystiminnan vahvistaminen Oulun Etelälisen alueella, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä NHS-KOKO hjelma , Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Oulun Eteläisen PALVELUX prjekti, Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Raahen seudun saamiskeskushjelma (PrMetal) - Meriklusteri, Raahen Seudun Teknlgiakeskus Oy 2. MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Aikuisena astrlgiksi, Oulun seudun ammattikrkeakulu LAATU TUOTE Lähiruuan, markkininnin, tutekehityksen tutkimuksen ja laadun valvnnan hanke, jkil.kky Maatiljen uusi yhteistyö Mderni Klhsi, Pyhäjärven kaupunki MAKU HELMI, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä 3-M hanke (Milkkiä, Mjölkkiä, Maita) Rkuan Terveys- ja Kuntuttamissäätiö Nrth Finland EU Office Phjis-Sumen EU-aluetimist, Phis-Phjanmaan liitt Tietseppä, Keski-Phjanmaan maaseutupist Työn uusjak Rengin paikka auki , Pyhäjärven kaupunki 3. OSAAMISEN TASON NOSTAMINEN Avin RFMedia titkimus (A_RFM), Oulun Eteläisen instituutti Bimassasta energiaa ja kemikaaleja HighBi 2, Keski-Phjanmaan amk / CENTRIA t&k Ylv Kulttuuritntut, Kärsämäen kunta Laguna tutkimuskeskuksen edistäminen (LAGUNA Prm), Oulun Eteläisen instituutti Mikr Y: Mikryrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI timinnan kehittäminen, Kerttu Saalasti säätiö Oulun eteläisen emba jatk-ja täydennyskulutushanke, Keski-Phjanmaan amk / CENTRIA t&k Haapajärvi Pyhäsalmen kaivksen tieteellisen infrastruktuurin kilpailukyvyn parantaminen, Oulun Eteläisen instituutti Rak-insinöörikulutus, Rvaniemen Kulutuskuntayhtymä Räätälöidyt piensarjateräkset, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä Seutujen yritysvalmennus, Haapaveden Teknlgiakylä Oy TAITU 2013 kehittämishanke, Raeisjärven Kristillinen Kansanpistyhdistys ry Tulevaisuuden tutantteknlgiat, Jkilaaksjen kulutuskuntayhtymä Ultralujien levymateriaalien muvauksen erikissaaminen (ROLLE), Oulun Eteläisen instituutti YES-yrittäjyyskasvatuskeskus, Phjis-Phjanmaa, Oulun seudun kulutuskuntayhtymä / Jkilaaksjen kky 4. KUNTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvintialan tutkimustiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella, OAMK / Terveysalan Oulaisten yks Hyväxi Hyvinvintiyrittäjyyden edistäminen maaseudulla, OAMK / Terveysalan Oulaisten yksikkö Muuts nyt Hyvät asiat käytäntöön mnialaisilla verkstilla- hanke, Phjis-Phjanmaan liitt 5. ALUEEN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN Eurppaan 2014 kehittäjien ja yritystimijiden yhteistyön kehittämishanke, Haapaveden Tellisuuskylä Oy ICT alan yritystiminnan kehittäminen, Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry Maahanmuuttaja-asiamistiminnan käynnistämishanke, Haapaveden Opist Yrityskummitiminnan käynnistäminen ja mistajanvaihdsten edist. Oulun Eteläisellä alueella, NIHAK ry NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUDUN VUODEN 2012 EU-HANKERAHOITUS Yhteenvettaulukk (tilanne ) 6

7 2. PPKY SELÄNNE SELÄNTEEN PÄIVYSTYSTIEDOTE SELÄNTEEN PÄIVYSTYS MA-PE KLO 8-16 OMISSA TERVEYSKESKUKSISSA PUH Selänteen päivystys ma-pe kl puh Kärsämäkisten ja pyhäjärvisten päivystys Pyhäjärven tk:ssa Reisjärvisten ja haapajärvisten päivystys Haapajärven tk :ssa Heinäkuun viiknlppupäivystys n kaikilla Selänteen kuntien päivystysasiakkailla: lauantaisin Haapajärven terveyskeskuksessa kl 8-20 puh ja sunnuntaisin Pyhäjärven terveyskeskuksessa kl 8-20 puh YÖPÄIVYSTYS JOKA YÖ KLO HÄTÄTAPAUKSILLE OULASKANKAAN SAIRAALASSA PUH SEKÄ IISALMEN SAIRAALASSA PUH SELÄNTEEN HAMMASHOIDON AJANVARAUS MA-TO 8-15 JA PE 8-13 PUH HAMMASHOIDON VIIKONLOPUN SÄRKYPÄIVYSTYSTIEDUSTELUT PUH SELÄNTEEN KIIREETÖN AJANVARAUS JA LAB, KYYTI YMS. TIEDUSTELUT MA- PE 9-14 PUH Ps. Päivystyksen ja kiireettömän ajanvarauksen puhelinpalvelussa takaisinsittmahdllisuus. Entiset Selänteen matkapuhelimet ( ei tekstiviestien eikä vastaajan viestien vastaantta ) 3. OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT KOULUT ALKAVAT Maanantaina Frsteruksen kulun ja Kärsämäen lukin ensimmäinen työpäivä alkaa kl 9:00 Saviselän kulu kl 8:15 Venetpaln kulu kl 8:10 Kärsämäen lukin hyväksyttiin kevään 2012 yhteisvalinnassa 15 uutta piskelijaa. Täyttämättä jääneitä piskelupaikkja vi hakea täydennyshaussa sitteessa Kärsämäen lukissa n mahdllista piskella ylippilaaksi myös elukissa, jssa petus tapahtuu iltaisin verkk-petuksena. Myös yksittäisten aineiden piskelu elukissa n mahdllista. Lisätieta elukista saa sitteesta sekä lukin rehtrilta ja pint-hjaajalta. 7

8 JOKIHELMEN OPISTO TIEDOTTAA Jkihelmen pistn timistt Haapavedellä ja Oulaisissa vat suljettu välisen ajan. Opetushjelma ensi lukuvudeksi n jassa Kärsämäellä viiklla 32. Tulevat kurssit vat nähtävillä netissä j , mutta varsinainen ilmittautuminen alkaa ma kl 9.00 p tai Jkihelmen pist tivttaa kaikille hyvää kesää! Syksyllä taas tavataan! KULTTUURITOIMI 8

9 9

10 8.MUSIIKKIA PAANUKIRKOSSA MUSIIKKIJUHLA HEINÄKUUTA 2012 Kahdeksannella Musiikkia Paanukirkssa musiikkijuhlalla n teemana Ääni ja liike. Tulevan kesän teema tulee esille mm. tanssijan liikkeen yhdistyessä musiikkiin ja elkuvista tuttujen sävelten tudessa liikkuvan kuvan illuusin kuulijiden mieleen. Perjantai kl Lied-ilta, Phjisen lauluja Anna-Maria Jurvelin, spraan Antti Htti, pian Säveltäjäniminä mm. Edvard Grieg, Leevi Madetja ja Ture Rangström. Oulusta ktisin leva Anna-Maria Jurvelin n menestynyt Tim Mustakalli ja Lappeenrannan laulukilpailuissa. Opperarleja hän n tehnyt säännöllisesti Sumessa ja Keski- Eurpassa. Lauantai kl Runja, tanssia ja musiikkia Pikkitaiteellinen kknaisuus, jssa tekstit ja ääni yhdistyvät liikkeeseen. Mirjami Heikkinen, lausuja, Anu Sistnen, tanssija, Musiikkijuhlan taiteilijita. Eeva- Liisa Mannerin ja Anja Vähäahn tekstejä. Musiikkina mm. Bachia ja Beethvenia sekä Ask Hyvärisen radifninen tes Musta Jutsen Anja Vähäahn muistlle. Mirjami Heikkinen vitti Veikk Sinisal lausuntakilpailun vunna Hän n tehnyt lukuisia äänirleja elkuvissa. Tanssija/kregafi Anu Sistnen n tehnyt pitkän uran Sumen Kansallisbaletissa ja Ter Saarinen Cmpanyssa. Lauantai kl Musiikki-iltamat Sydänmaan Sykkeessä Sydänmaan Sykkeessä järjestetään suuren susin saaneet Musiikki-iltamat kk esiintyjäkaartin vimin. Ohjelmassa n luvassa klassisen musiikin helmiä, imprvisituja esityksiä, tuttuja lauluja lapsiakaan unhtamatta sekä yllätysnumerita hyvän ruan ja jumien saattelemina. I: Lauluja ja lausuntaa II: Instrumentaalimusiikkia 10

11 III: Elkuvan ääni, säveliä valkkankaalta Osaan esityksiä yhdistyy tanssia. Jurvelin, Htti, Heikkinen, Heimnen, Hyvärinen, Tegelman, Sistnen ja Hanna Ksnen. Sunnuntai kl Lastenknsertti, Pekka Töpöhäntä perustaa yhtyeen Sunnuntai-iltapäivänä n lasten knsertin vur; maamme eturivin taiteilijat järjestävät tuttuun tapaan yllätyksellisen ja unhtumattman musiikillisen retken. Lasten knserttiin n vapaa pääsy Sunnuntai kl Päätösknsertti: Sintia ja imprvisintia A. Hyvärinen: Shingle-twinkle J.S. Bach: Burrée in E minr A. Hyvärinen: Surface C. Haden: Silence Antti Htti: Imprvisaati O. Messiaen: Luange a l'eternite de Jesus M. Ravel: Bler Jurvelin, Htti, Heimnen, Hyvärinen, Tegelman, Wägar, Sistnen Liput: 25, lastenknserttiin vapaa pääsy. Ennakkmyynti Keskipisteen Matkailuinf / Kärsäkäs Putiikki 11

12 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TIEDOTTAA Kärsämäkipäivien aikana ma 2.7 kl yleisurheilun pitäjänmestaruuskisat. Tarkemmin lajit/sarjat kts. urheilukentän ilmitustaululta. Kaikki palkitaan. Ilmittautuminen kl alkaen. ON POP LIIKKUA -VIIKKO syksyllä viikk 42. tarkemmin lähempänä ajankhtaa. Tule tutustumaan ja liikkumaan urheilukenttäalueen liikuntapaikkihin. Kentän prtit avinna ma-pe kl 8-21 ja la ja su Välinevarastt avinna ma, ke, t, kl 15-21, ti kl 12-21, pe la ja su kl Kentältä pistutaan 10 min ennen sulkemista. Muutksista aukilaikihin ilmittamme kentän prtin ilmitustaululla. Alueelta löytyvät hiekkateknurmipintainen jalkapallkenttä, yleisurheilun surituspaikat, pesäpallkenttä, 3 tenniskenttää ja skeittipaikka. Pesäpallkentän läheinen purupintainen lenkkiplku pituudeltaan n. 400 m ja vaijerirata pesäpallkentän läheisessä rinteessä. Kuntalaisille surituspaikkjen käyttö n ilmaista. Kaikilta urheilukentän liikuntapaikkjen käyttäjiltä edellyttäen yhteisvastuullista käyttöä ja epäasialliseen timintaan puuttumista, jtta surituspaikat pysyisivät viihtyisinä ja hyvässä kunnssa. Urheilukentän ja Reklan alue vat savuttmia alueita. Ulkpaikkakuntalaisille surituspaikkja vukrataan seuraavilla hinnin: teknurmikenttä 25e/h kk kenttä, junirikenttä (1/2 kenttää) 15 e/h, hintihin lisätään alv 9 % ja pesäpall- ja tenniskentän vukrauksesta ei peritä maksua. Varaukset puh Viikt varaukset numersta Kuntalaisten varaamat vakivurt: Hiekkateknurmi Kataja/jalkapall ti ja t kl 16-20, la kl 14-17(js pelejä) ja su kl Hiekkateknurmi - Kataja/veteraaniurheilu t Hiekkateknurmi - Taskila su kl Urheilukenttä/hiekkateknurmi ja pesäpallkenttä Kataja/ yleisurheilu ma kl ja tiistaisin liikuntakerht kl Pesäpallkenttä Kataja/pesäpall ke kl 17-19, ti ja t Etsivä nuristyö Kärsämäen kunta n mukana Jkilaaksjen Nurten Tuki ry:n tteuttamassa etsivän nuristyön hankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahittaman timinnan tarkituksena n tavittaa alle 29-vutiaita nuria, jtka vat jäämässä kulutuksen ja työelämän ulkpulelle ja jtka tarvitsevat tukea saavuttaakseen julkisen sektrin palvelut. Timinta Kärsämäellä n alkanut Yhteyshenkilönä Kärsämäen kunnan tahlta timii liikunta- ja nurissihteeri Riitta Manninen ja Jkilaaksjen Nurten Tuki ry:stä Eveliina Virtanen puh Lisätietja timinnasta Nuristila Pppelin avimet vet -timintaillat 9.7. saakka: ma-t kl 16-21, pe Pitäjänmestaruusviikn maanantaina Pppeli ei le avinna. Kisat kentällä. Nuristilassa vi mm. harrastaa ja viettää aikaa, pelaamalla biljardia, ilmakiekka, jalkapall-, vide- ja erilaisia lautapelejä. Kuunnella musiikkia katsella tv:tä, lukea lehtiä, lauleskella karakea, viettää aikaa kavereiden seurassa. Pppeli n suljettu Aukilaikjen muutksista ilmitetaan Pppelin ikkunassa. Myös nurten Setti -tiedtuspiste sijaitsee Nuristilassa ja n avinna Pppelin aukilaikina. Settinetti tiv tapahtumien järjestäjien ilmittavan tapahtumistaan aktiivisesti maksuttmaan Settinetin tapahtumakalenteriin (tapahtuman nimi, päivämäärä ja yhteystiedt). Kuntkeskus avinna Ma-Pe kl 11-19, La kl 10-15, su suljettu. Kulkukrtilla kl Lisätietja:

13 Uimahalli suljettuna. Avataan syksyllä vesijumpparyhmien alitettua timintansa. Puh: uimahalli/talnmies KKI-krtteja ja vihkja eripulilla kunnan liikuntapaikkja kuntilusuritusten merkkausta varten. Kuntkrtteja myös kunnantimistn esitteiden jakpisteestä, Pppelista ja Knttilasta. 4. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET Kärsämäen 4H-yhdistys tiedttaa LANNOITE- JA SIEMENSÄKIT HYÖTYKÄYTTÖÖN. Kerää tilalta kertyvä jätemuvi kierrätykseen. Keräysaika n Keräyspisteenä timii ns. sipulivarast Kkklantien varressa. Sipulivarastn piha-alueella pastettu paikka mihin säkit vi jättää. Lannite- ja siemensäkkikeräyksen järjestävät yhteistyössä Kärsämäen 4H-yhdistys, Yara ja Sumen 4H-liitt. Keräykseen kelpaavat Yaran 40 kg lannitesäkit ja niiden lavahuput sekä Yaran, Agrimarketin, K-maataluden ja tilasiemen suursäkit. Mitään muuta muvia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei keräykseen saa tuda. Säkit tetaan vastaan pakattuina. 40 kg säkkien lajittelu ja pakkaus 50 kappaleen pakkauksiin. Lavahuput pakataan klmesta kuuteen (3 6) lavahuppua taitellaan siistiksi nipuksi ja pakataan yhteen lyhyeltä sivulta auki leikattuun piensäkkiin. Suursäkit niputetaan viisi suursäkkiä päällekkäin ja kääritään nippu tiukalle rullalle, sidtaan rulla muutamalla narun pätkällä. Tarkemmat hjeet yhdistykseltä. TULOSSA HELSINGIN REISSU. Ohjelmassa Linnanmäki ja Krkeasaari. Tarkemmat tiedt elkuun alussa, seuraa ilmittelua. LASTEN MAATALOUSNÄYTTELY kl Sumelassa. Paljn timintaa ja nähtävää alueella mm. eläimiä, talutusratsastusta, timintarataa, kilpailuja, kneita, tute-esittelijöitä, Ruskatri ja paljn paljn muuta. Lisäksi avimet vet Kneselkä Oy:ssä - Knesilta Oy:ssä ja tilavierailu paikkana Pihlaja-ah (Kirsi ja Pertti Venetpal). Tapahtuman sisältöön vit käydä tutustumassa Lasten Maatalusnäyttelyn liput: 5 eura / lippu, 25 eura / perhelippu ja alle 2-vutiaat ilmaiseksi TAPAHTUMAA TUKEMASSA: MTK-Kärsämäki, Kärsämäen kunta, Pyhälaaksn suuspankki, Kärsäkäs, Lähivakuutus Tapila, Pr Agria Oulu ja Maa- ja Ktitalusnaiset, Säästöpankki Optia. Muita tukijita: Kärsämäen kunta / tekninen timi, Sirviön perunat, Phjlan mait, Vali, Valtra, Knepalvelu Laitila Oy, K-market Keskipiste ja Tunturi pyörä, Landtek Finland Oy ja Kielennivat, Fd Hill Oy, Mökki-kantikas Ay, Saaren Kuljetus Oy, Agrnic Oy, AgriMarket ja Sumen rehu. TERVETULOA! MUUTA: Hannele lmalla vältä turhia yhteydenttja, mutta kiireellisissä tapauksissa sita tai laita tekstiviestiä yhdistyksen puhelimeen Yhdistyksen asiita hitaa Hannelen lman aikana Paula Isla. METALLINKERÄYS-KAMPANJA n LOPPUNUT , kiits kaikille keräykseen sallistuneille. Syksyllä kerht pyörähtävät käyntiin el-syyskuun vaihteessa, Tervetula sillin taas mukaan. Pulukkaa stetaan jälleen syksyllä. Ost alitetaan pulukan kypsyttyä, seuraa ilmittelua. HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! Ajankhtaisia asiita, lisäinfa, mahdlliset muutkset sitteessa: 4H-timist/Hannele tai 13

14 SUOMEN ELÄMÄNTARINAYHDISTYS TIEDOTTAA MUSTA JOUTSEN Anja Vähäahn runjen ilta Ein Leinn & Runn ja Suven päivänä perjantaina 6.7. kl 19 Pappilassa. Kahvibuffet, jnka jälkeen Ein Leinn runja elämästä ja rakkaudesta. Tilaisuuden järjestävät Sumen Elämäntarinayhdistys ja Kärsämäen kulttuuritimi. KÄRSÄMÄEN XII ELÄMÄNTARINAFESTIVAALI FESTIVAALIOHJELMA Kirjitusvalmennus 11. kl kl 12 Pappilassa teemana Muistelijan viisaus. Kurssilla petellaan yhdistämään elämäntarinallisessa kerrnnassa eri aikatasja, kertmista ja kmmentivaa phdintaa. Tutustutaan muisteluesseeseen. Tehdään runsaasti virikeharjituksia ja kuullaan tekstien ryhmäpalautetta. Valmennukseen sisältyy myös etätehtävä. Ohjaajana FT, Elämäntarina-lehden päätimittaja Liisa Enwald Valmennuspaketin hinta, jhn sisältyy petus, etätehtävän palaute, ruuat ja majitus Pappilassa tai Mtelli Tekstiilitalssa (kahden hengen huneessa) n 180 eura. Sumen Elämäntarinayhdistyksen jäsenet saavat 10 %:n alennuksen. Ilmittautuminen 5.7. mennesssä puh Lasten tarinakatselmus 12.7 kl 14 Knttilassa Tarina vi lla muist, sattumus tai vaikkapa vitsi Osallistujien kesken arvtaan 50 eurn palkint Kaikki sallistujat saavat pienen palkinnn Ilmittautuminen mennessä tai tekstiviestillä numern Nurten tarinakatselmus kl 18 Frsteruksen kululla Tarinan esittämistapa n vapaa Kannustuspalkint 200 yleisön susikille Ilmittautuminen mennessä uh Tarinakahvila kl 20 Pappilassa Tukhlmassa asuva kärsämäkinen timittaja Tiina Laitila Kälvemark kert esikisteksestaan Kadnnut ranta Vieraina myös tukhlmalaiset tarinankertjat Kerttu Jkela ja Pelle Olssn Tarinatrni Knttilan kentällä levasta tarinatrnista julistetaan tarinarauha kl 12 sekä luetaan tarinakuulutuksia. Trnin juurella n festivaalikauppa. 14

15 Seminaari Ktirintaman elämää kl Frsteruksen kululla Millaisena sta-aika muistetaan Miten sta-aika kettiin eri pulilla Sumea Miten ktna selvittiin miesten llessa rintamalla (naisten ja lasten näkökulma) pääesiintyjät FT, dsentti Marianne Junila, agrnmi Onerva Hintikka ja timittaja, kirjailija Veikk Erkkilä Seminaarissa julkistetaan myös Ktirintaman Elämää kskevan kirjituskilpailun tulkset Tarinan mnet mudt: Tartupa tarinaan kl kl 17 Frsteruksen kululla Kurssin tavitteena n, että sallistujat löytävät rhkeutta tarinankerrntaan, ppivat uusia niksejä ja ivaltavat, miten hauskaa ja helppa tarinakerrnta n. Kurssin sisältö: Mikä n tarina, miten ja mistä jkainen löytää mat tarinansa. Parityöskentelynä harjitellaan kerrnta- ja esiintymistekniikkaa. kuluttaja: kirjailija, sairaanhitaja, tarinankertja, Rutsin ja Phjismaiden tarinankerrntakilpailujen kaksinkertainen vittaja Pelle Olssn Avustaja ja tulkki: pettaja, freelancetimittaja, tarinankertja Kerttu Jkela Kurssin hinta (sisältää petuksen, rukailut ja majituksen) n 100 eura. Hinta ilman majitusta 70 eura. Ilmittautuminen 5.7. menneesä puh Tarinaniskennän SM-kilpailu kl 11 Seuraavat aluemestaruuskilpailujen vittajat kisaavat Sumen mestaruudesta: Anne Angeria (Haaparanta), Pasi Asikainen (Tampere), Veikk Heikkilä (Kuusam), Elja Kemppainen (Kuusam, Sallan kilpailun vittaja), Kari Krapu (Nivala), Aulis Kytömäki (Eskilstuna), Jukka Lappalainen (Oulu), Marjatta Lein (Turku), Petri Piirainen (Nurmes) ja Ahti Räisänen (Laukaa). Tilaisuudessa n myös yllätyshjelmaa Pääsymaksu n 5 eura. ELÄKELIITON KÄRSÄMÄEN YHDISTYS RY. Peli-illat jatkuvat Rannan kululla tiistaisin kell LAULUILTA ATELJEEKOTI VILLA HAVUSSA kell Laulattajina Elli, Lauri ja Paav. Puffetista paellaa ja kahvia. Suunnitteilla elkuulle päiväretki, ehdtuksia retken khteesta vi sitella puh Lämmintä kesää kaikille! 15

16 16

17 SPR Punaisen Ristin viiklla tukkuussa sastmme sallistui valtakunnalliseen Osaa Auttaatapahtumaan. Oltiin kahtena päivänä esittelemässä ja kyselemässä kuntalaisten tietja ja kkemuksia EA-laukun sekä varitusklmin käytöstä. Asia herätti ilahduttavasti kiinnstusta. Kyselylmakkeen täyttäneiden kesken arvimme EA-laukun. Arvnnassa laukun sai Minja Ahla. Onnea vittajalle ja mukavaa kesää kaikille! Hum! Verenluvutus kl seurakuntatallla tervetula Kärsämäen Spr:n hallitus Kärsämäen Kataja Yritykset, yhteisöt ym. ryhmät! Katajalla vapaita salivurja syksyllä. Hinta 20 eur/h. Salivurt laskutetaan kausittain. Hum! entiset vukraajat varmistakaa syksyn vurnne mahdllisimman pian. Lisätietja p tai sähköpsti: Kärsämäen Katajan jäsenmaksu v Henkilöjäsenmaksu 15 Perhejäsenmaksu 25 Kannatusjäsenmaksu 45 Hum. Maksaessani perhejäsenmaksua n tärkeää, että nimeät JOKAISEN perheenjäsenen laskun viestisin. Näin saamme kaikki henkilöt rekisteröityä ikein jäsenrekisteriin. Katajan jastjen hjattuun timintaan sallistuminen edellyttää jäsenmaksun maksamista. Jäsenmaksun vit maksaa pankkitilillemme: IBAN FI Tervetula mukaan Katajan timintaan! 17

18 KÄRSÄMÄEN KATAJAN YLEISURHEILUJAOS- TON TOIMINTA 2012 Hulehdithan seuran jäsenmaksusi kuntn, jäsenmaksulmakkeen löydät Katajan järjestämään timintaan sallistuminen edellyttää seuran jäsenmaksun maksamista. Pvm Tapahtuma Lajit Lisätieta 4.6.(ma) kl (ma) kl (ma) kl Kisat Kisat Kisat 40/60/100 m; pituus, mukari 40/150/200/300 m; keihäs/rakettikeihäs, krkeus 40/60/100/600/800 m/aj; pall, kuula Kisihin ilmittautumiset kl 18 alkaen paikan päällä. Sarja tytöille/n ja pjille/m alk. 5- vutiaista kahden vuden välein. Alle 5- vutiailla ei pituushyppyä. OSALLISTUMISMAKSU 10 /OSALLISTUJA/KESÄ 2012 TAI 2 /KERTA. 2.7.(ma) kl (ma) kl Pitäjänmestaruuskisat (Kahvi auki) Kisat 40/60/100/600/1000/2000 m; pall, kuula, pituus 40/150/200/300 m; kiekk, krkeus VAIN TULOSKORTIN PALAUTTANEET URHEILIJAT PALKITAAN KAUDEN PÄÄTYTTYÄ. TULOSKORTTEJA SAA KISOJEN AIKANA URHEILUKENTÄLTÄ. OSALLISTUJIA EI OLE VAKUUTETTU URHEILUSEURAN TOIMESTA. 6.8.(ma) kl Kisat 40/60/100/600/800 m; pituus, keihäs/rakettikeihäs LIIKUNTAKERHOT TIISTAI- SIN (ma) kl (ma) kl Hippkisat (Kahvi auki) Päätöskisat 40/60 m; pall, kuula 40/60/100/600/800 m; pituus, mukari ALLE 10V: KLO YLI 10V: KLO LIIKUNTAKERHOIHIN EI ILMOIT- TAUTUMISIA. KERHOT OVAT IL- MAISIA KATAJAN JÄSENILLE, EI JÄSENILLE 2 /KERTA (su) kl Päätöstilaisuus Katajalla Tulskrttien palautus 9.9. mennessä Katajan pstilaatikkn OHJAAJINA: TARU JUNNO JA RIIKKA TUOVINEN KISOJEN TULOKSET KATAJAN SIVULTA P /TARJA VAITINIEMI P / RAIJA KARHU 18

19 Kärsämäen ulkiluystävät järjestävät; ULKOILUTAPAHTUMAN IÄKKÄILLE TORSTAINA KÄRSÄMÄEN URHEILUKENTÄLLÄ KLO Ohjelmassa mm. - Erilaisia kesäisiä ulkpelejä (mölkky, petankki, renkaanheitt..) - Pallnheitta, tarkkuusheitta, jumppaa ja mukavaa yhdessäla. Tarjlla mehua ja pullaa. Sateen sattuessa lemme Reklassa. Tiedustelut tapahtumasta Marketalta nr; , Riitalta tai Tiinalta KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN VIETTÄMÄÄN KESÄISTÄ ULKOILUPÄIVÄÄ! TERVETULOA! LIIKKUVA VANHUS ON YHTEINEN ASIAMME! TULES ja REUMA ry T kl Kärsämäen urheilukentällä vietetään Ulkilutapahtuma iäkkäille, lemme mukana eri yhdistysten järjestämässä tilaisuudessa ja tivmme että saisimme mahdllisimman paljn iäkkäitä liikkeelle. Tervetula juklla mukaan! Syksyllä Pärnun lmalle lähtijät maksakaa ennakkmaksu mennessä OP-tilin. FI ( 200 ) nimimerkillä Pärnun lma Kylpylälmalle Pärnuun n vielä muutamia paikkja vapaana, js let kiinnstunut edullisesta lmasta täysihidlla ja klme hita päivässä +lääkärin tarkastukset, linja-aut n mukana kk ajan. ( aikataulu ilm. myöhemmin ) Htelli Viiking A/B- talssa h.450 ja C- talssa 490 Lisätietja Hilkalta p Vietämme kesälmaa emmekä tee mitään pitempiä reissuja kesän aikana. Tivttelen masta ja Yhdistyksen pulesta ikein hyvää kesää kaikille! Kiits markkinapäivänä teltassa kävijöille tuesta, ilman teitä yhdistys ei pyörisi. Kiits talkprukalle kun jaksitte puurtaa markkinapäivänä. 19

20 5. TEKNISEN PALVELUT Kärsämäen timintakeskus timii uusissa tilissa Timintakeskuksen uudet tilat n tettu käyttöön. Niin henkilökunta kuin asiakkaatkin vat vaikuttaneet tyytyväisiltä uusiin timitilihin. Timintakeskuksen käytävä nähtynä kk pituudeltaan. Käytävä n saanut uudet pintamateriaalit ja värit. Lattia- ja sisäkattpinnat ja suurin sa sisävista n uusittu. Käytävään n pyritty saamaan viihtyvyyttä asiakkaiden ja henkilökunnan ilksi Uudistettu pääkäytävään liittyvä aulatila. Yhteistä aulatilaa n ehstettu mikä lisää timitiljen viihtyisyyttä. Kaikki timintakeskuksen tilat n pyritty suunnittelemaan käyttäjien tarpeen mukaan. Suunnittelussa n llut timintakeskuksen henkilökunta mukana. Myös asiakkaiden tarvitsemaan tilaan n kiinnitetty humita. Vanha terveyskeskus n eristetty timintakeskuksesta ja n tarkitus purkaa vuden 2013 aikana. Kunnaninsinööri: Martti Pietikäinen 20

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan!

Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu toukokuussa, tervetuloa mukaan! Kskiktikeskuksen Palvelukeskuksessa tapahtuu tukkuussa, tervetula mukaan! Ajankhtaista ITE piste n avinna jka arkipäivä kl 9-15 Kyttälän Tuvassa. Vit esim. mitata verenpaineesi, lukea lehtiä tai vain hengähtää

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille

Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Pohjois-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoille Kysely yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä Phjis-Phjanmaan krkeakulupiskelijille Syyskuu 2014 Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -prjekti Tarve ja timintatapa Tarve kyselylle syntyi Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 3 / 2016

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 3 / 2016 Kaiku Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 3 / 2016 Kärsämäen kunta puh. 044-445 6801 Virastn aukilaika ma-pe 9-15 Keskuskatu 14 fax. 08 816 2800 Vastaava timittaja: 86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi kunnansihteeri,

Lisätiedot

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi

Teemaa käsiteltiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksien näkökulmasta seuraavasti: laululeikkejä ja lauluja, joissa lasten etunimet tulevat tutuiksi TYÖYHTEISÖTEHTÄVÄ 3 Teema: Minä, perhe ja kaverit Päiväkdin timintakausi alitettiin Minä, perhe ja kaverit teemalla; keskeisenä tavitteena lapsiryhmän ryhmäytyminen, yhteisten sääntöjen ja spimusten kertaaminen

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014

Meikäläiset. Me Itse ry:n Jäsentiedote 2 / 2014 Meikäläiset Me Itse ry:n Jäsentiedte 2 / 2014 Kuva JT / Leija Sami Helle Helsingistä, Eira Lakka Jensuusta ja vammaistutkimuksen prfessri Sim Vehmas tapasivat Me Itse -päivillä Jyväskylässä. Me Itse ry

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjastn asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedte Vastaajaryhmä Työssäkäyvät On ihana saada ait, rehellinen kirja tai lehti käteen, selailla sitä, lukea ja saada elämyksiä. Vastaajat Vastaajia 193, jista

Lisätiedot

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan

1. Illan juontaja erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen toivotti osallistujat tervetulleeksi yhteiseen asukasiltaan JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muisti Asukasilta Tikkaksken mnipalvelupisteestä Aika: kl 18 20, kahvit kl 17.30 alkaen Paikka: Tikkaksken kulu, Kulukatu 10 Osallistujat: nin 70, jista 14 mnipalvelupisteiden valmistelussa

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kurikan Invalidit ry Timintasuunnitelma vudelle 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 VARSINAINEN TOIMINTA... 3 JÄSENPALVELUT... 3 Alue- ja paikallisjärjestöjen neuvntapalvelutiminta...

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015

Ruokajätteen. vähentäminen. Tiina Toivonen. Ekokokkikurssi 21.11.2015 Rukajätteen vähentäminen Tiina Tivnen Ekkkkikurssi 21.11.2015 Ravinnepankki rukahävikin ravinteet hyötykäyttöön hanke Tteutusaika: 2015-2016 Tavitteet: rukahävikin vähentäminen ja hyödyntäminen ravinteiden

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA koulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA kulutus Hakuaika päättyy 15.1.2010 Khderyhmä: Varsinaiset sallistujat: Alkupetuksen erityispettajat Luentjäsenet: Varsinainen sallistuja vi lisäksi nimetä työkavereistaan

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

SAKU-yhteyshenkilöiden tehtävät

SAKU-yhteyshenkilöiden tehtävät 1 (5) SAKU-yhteyshenkilöiden tehtävät 1. Yhteyshenkilöiden valinta Yhteyshenkilöt valitaan lukuvusittain. SAKU ry lähettää jka syksy jäsenyhteisöilleen pyynnön päivittää yhteyshenkilötiedt. Yhteyshenkilöpäivitykseen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01.

Metsokankaan koulun vanhempaintoimikunta. 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Kaisa Kaitera aloitti kokouksen kello 18:01. Metskankaan kulun vanhempaintimikunta KOKOUSMUISTIO Aika: 28.1.2015 kl 18:00 20:19 Paikka: Metskankaan kulu, pettajanhune Lupp 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjhtaja Kaisa Kaitera alitti kkuksen kell 18:01.

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Lasten mielenterveystyön hoitoketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju Lasten mielenterveystyön hitketju Ylöjärven timintamalli Työryhmä: Merja Hietanen, lastenlääkäri Marj Huvinen, kulupsyklgi Niina Immnen, psyk sh, nuristiimi Tuija Landström, kuraattrityön krdinaattri Sinikka

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan toimitsijaksi!

Tervetuloa mukaan toimitsijaksi! Tervetula mukaan timitsijaksi! Miksi mia kisja järjestetään? Saln uimarit ry järjestää yksipäiväiset kansalliset kilpailut keväällä ja syksyllä sekä kuusisaisen Sal Cup kilpailut kevät ja syyskauden aikana

Lisätiedot