KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013"

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 89. Kerhosuunnitelma Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Kirkollinen tuloveroprosentti Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hautausmaiden jätteiden keräilypisteet/jaakko Alamommon aloite Sopimus hankintayhteistyöstä/kl-kuntahankinnat Oy Lainan nosto hautainhoitorahastolta Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille Muut asiat Kirkkoherran terveiset ystäväseurakunnasta... 9

2 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 89. Kerhosuunnitelma Kirkkoneuvosto Päivä- ja perhekerhotyöstä vastaava Tuomas Tölli on jättänyt kirkkoneuvostolle esitykset: Esitys päivä- ja perhekerhojen maksuista vuodelle 2014 Päiväkerhoryhmät, jotka toimivat kaksi kertaa viikossa maksavat 20 euroa syyskausi ja 25 euroa kevätkausi. Päiväkerhoryhmät, jotka toimivat kerran viikossa maksavat 15 euroa syyskausi ja 15 euroa kevätkausi. Perhekerhot ovat maksuttomia. Esitys kesäkerhon lopettamiseksi ja kerhokauden muutokseksi Kemin seurakunnan lapsityö on toiminut kuluvan vuoden kesäkuun loppuun saakka Juntonkankaan kiinteistössä. Kyseisessä kiinteistössä on myös järjestetty erillinen kesäkerho. Kun ko. kiinteistöstä on nyt luovuttu, ei seurakunnalla ole toimivia tiloja kesäkerholle, jossa suuri osa toiminnasta on tapahtunut ulkona kiinteistön pihapiirissä. Näin ollen kesäkerhoja ei järjestetä enää samanmuotoisena. Kuitenkin lasten mahdollisuus käydä kerhossa myös kesällä turvataan pidentämällä kevätlukukautta kesäkuun loppuun. Tällöin toiminta on samankaltaista kuin muulloinkin, mutta ylimääräinen kerhoilmoittautuminen sekä sen laskuttaminen ja erillinen tilastointi jäävät kuitenkin pois Kirkkoneuvosto hyväksyi päivä- ja perhekerhojen suunnitelman kokouksessaan. Esitys khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy päivä- ja perhekerhotyöstä vastaavan esitykset kerhomaksuista ja kerhokauden jatkamisesta. Asia siirrettiin päätöskäsittelyyn seuraavaan kokoukseen, johon kutsutaan asiaa selostamaan päivä- ja perhekerhotyöstä vastaava Tuomas Tölli. Kirkkoneuvosto Esitys khra: Kirkkoneuvosto kuulee päivä- ja perhekerhotyöstä vastaavan Tuomas Töllin selostuksen kerhosuunnitelmasta. Kirkkoneuvosto hyväksyy päivä- ja perhekerhotyöstä vastaavan esitykset kerhomaksuista ja kerhokauden jatkamisesta. Kirkkoneuvosto kuuli Tuomas Töllin selostuksen kerhosuunnitelmasta. Tölli toi esille päivä- ja perhekerhotyön työryhmän puheenjohtajan Teija Jestilän sekä Töllin yhteisen näkemyksen, että työryhmä on toteuttanut sille annetun tehtävän ja se voidaan lakkauttaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen mukaisesti kerhomaksut ja kerhosuunnitelman. Kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa perustamansa päivä- ja perhekerhotyön työryhmän alkaen.

3 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 90. Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 1. Kirkollinen tuloveroprosentti 2014 Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2014 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,40. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto antaa tuloveroprosentin ilmoittamisen verohallinnolle talousjohtajan tehtäväksi. 2. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kirkkovaltuusto hyväksyi Kemin seurakunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto antaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön seurakunnan taloushallinnossa noudatettavaksi. 3. Hautausmaiden jätteiden keräilypisteet/jaakko Alamommon aloite Jaakko Alamommo jätti yhdessä seitsemän muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa Kemin kirkkokansan Työväenyhdistyksen aloitteen. Kemin seurakunta KIRKKOVALTUUSTO Aloite Kemin kirkkokansan Työväenyhdistys ry aloitteena esittää, että seurakunta ryhtyisi toimenpiteisiin arvokkaiden hautausmaiden ilmeen edelleen kohentamiseksi. Mielestämme hautausmaiden jätteiden keräilypisteet tarvitsevat järjestelmällistä ehostusta. Edellä mainittu voitaisiin toteuttaa siten, että jätteiden keräilypisteet olisivat yhdenmukaisella tavalla tasoltaan toteutettuja ja aidatttuja, sekä samoin varustetaso telineineen. Tavoite hyvinkin voisi olla esimerkiksi Rovaniemen seurakunnassa toteutettu malli veden ottopaikkoineen. Kemissä Kemin Kirkkoansan Työväenyhdistys ry. Valtuutetut; allekirjoitukset Esitys taljo: Kirkkoneuvosto antaa aloitteen talousjohtajan valmisteltavaksi.

4 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 91. Sopimus hankintayhteistyöstä/kl-kuntahankinnat Oy 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y tunnus: Osoite: Toinen linja 14, Helsinki Yhteyshenkilö: Raili Hilakari, toimitusjohtaja 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2. Kirkon keskusrahasto / Kirkkohallitus (Kirkkohallitus) Y tunnus: Osoite: Satamakatu 11, Helsinki Yhteyshenkilö: Jukka Tamminen, vs. tietohallintojohtaja 3. Kemin seurakunta Y tunnus: Osoite: Kirkkopuistokatu 11, Kemi Yhteyshenkilö: Matti Aho Kaikki edellä mainitut (Osapuolet) Kirkkohallitus tai seurakunta (Asiakas) Kuntahankinnat on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Asiakkaita voivat olla kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset, kunta-omisteiset yhtiöt sekä hankintarenkaat. Osapuolet sopivat tällä sopimuksella hankintarengasyhteistyötä, koska Kuntahankinnoilla ei ole evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja sen organisaatioihin nähden samaa asemaa kuin kunta-asiakkailla. Kuntahankintojen kilpailutuksiin voivat osallistua Suomen evankelis-luterilaisen kirkon organisaatioyksiköt ja siihen läheisesti liittyvät muut kirkolliset organisaatioyksiköt, joiden on noudatettava hankintalakia esim. Kirkon Ulkomaanavun Säätiö siten, että ao. organisaatio, Kirkon keskusrahasto, kirkkohallitus ja Kuntahankinnat solmivat yhteistyön alussa hankintarengasyhteistyötä koskevan sopimuksen tässä kuvatuin ehdoin. Asiakkaat päättävät itsenäisesti osallistumisestaan yhteishankintoihin hyväksymällä tämän raamisopimuksen ja antamalla jokaista kilpailutusta varten Kuntahankinnoille sitoumusvaltakirjan kilpailuttaa hankinta ja oikeuttaa Kirkon keskusrahasto tekemään Asiakkaan puolesta sitova hankintapäätös ja allekirjoittamaan hankintaa koskeva sopimus ja hoitamaan muita kilpailutukseen liittyviä asioita Asiakkaan puolesta. Asiakas lähettää päätöksen osallistumisestaan yhteishankintaan, tämän raamisopimuksen sekä kilpailutuskohtaisen sitoumuksen sekä valtakirjat allekirjoitettuina Kirkkohallituksen hankintayksikköön (PL 185, Helsinki). Kirkkohallituksen hankitayksikkö toimittaa asiakirjat Kuntahankinnoille. Kirkkohallituksen hankintayksikkö kokoaa päätökset, raamisopimukset, valtakirjat, kilpailutusta varten tavittavat volyymitiedot sekä muut tarvitavat tiedot ja toimittaa ne Kuntahankinnoille viimeistään ennen hankintailmoituksen julkaisemista. 3. Yhteishankinnat ja kilpailutusaikataulu Kuntahankinnat sitoutuu hoitamaan Asiakkaille tavaroiden tai palveluiden kilpailutuksia yhteishankintana Kuntahankintojen muille kunta-asiakkailleen järjestämien kilpailutusten yhteydessä sekä laatimaan hankintapäätöksen sekä hankintasopimuksen tai puitesopimuksen sovitussa aikataulussa.

5 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 4. Toimeksiannon ehdot Yhteishankinnan tavoitteena on saada kaikille asiakkailleen suuremman volyymin kautta hinta- ja prosessisäästöjä. Kilpailuttaminen tapahtuu julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisesti. Kuntahankinnat noudattaa ohjeellista kilpailutusaikataulua, jota päivitetään ja julkaistaan yhtiön kotisivuilla: Liite 1 Kuntahankinnat vastaa siitä, että toimeksiannot suoritetaan toimeksiannon edellyttämällä ammattitaidolla ja huolellisuudella tämä sopimuksen liitteenä olevien KL-Kuntahankinnat Oy:n Yleisten sopimusehtojen (Liite 2) mukaisesti. Kuntanhankinnat ottaa Asiakkaan toiveet huomioon käyttäen pääsääntöisesti kilpailutuksissa kunta-asiakkaiden kanssa määriteltyjä speksejä, vakioituja tuotteita sekä dokumentteja. Yhteistyömallista ja muista käytännön asioista sovitaan Asiakkaan kanssa tarkemmin erikseen kussakin kilpailutuksen sitoumusvaltakirjassa. Osapuolet voivat sopia kilpailutuskohtaisesti muista kilpailutuksista, jotka Kuntahankinnat hoitaa Asiakkaalle. Kilpailutuksesta laadittavassa sitoumusvaltakirjassa voi olla erityisehtoja. Muutoin menettely on kohdan 2 mukainen. Asiakas sitoutuu toimimaan tämän raamisopimuksen, antamansa kilpailutuskohtaisen sitoumuksen ja valtakirjojen mukaisesti ja noudattamaan KL- Kuntahankinnat Oy:n Yleisiä sopimusehtoja (Liite 2), noudattamaan Kirkkohallituksen antamia ohjeita sekä antamaan Kuntahankinnoille ja Kirkon keskusrahastolle kaikki toimeksiannon suorittamiseksi tarpeelliset tiedot, vastaamaan päätöksenteostaan omien sääntöjensä mukaan, antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä pyrkimään omalta osaltaan noudattamaan sovittuja aikatauluja. 5. Kuntahankintojen palvelumaksun määräytyminen 6. Luottamuksellisuus Kuntahankinnat kattaa yhteishankinnan kilpailuttamisen sekä sopimus- ja toimittajahallinnan hoitamisesta aiheutuvat kulunsa Sopimustoimittajalta perimällään palvelumaksulla. Palvelumaksuprosentti on keskimäärin 2 % ja vaihtelee hankinnan laadun ja laajuuden perusteella kilpailutuskohtaisesti. Palvelumaksu lasketaan Sopimustoimittajan kirkolle kulloinkin antaman, veloittaman ja raportoiman tuotteen tai palvelun hinnasta (alv 0%) sopimusaikana. Kuntahankinnat ei veloita Asiakasta palveluistaan. Asiakkaan pyytämästä aikatauluun kuulumattomasta erilliskilpailutuksesta (esim. IT -kilpailutus), Kirkon keskusrahasto korvaa Kuntahankintojen valmistelun aiheuttamat kulut, jos kilpailutus keskeytyy Kuntahankinnoista riippumattomista syistä. Laadittavassa sitoumusvaltakirjassa voi olla erillisehtoja. Osapuolet sitoutuvat pitämään tätä sopimusta ja sen perusteella tehtyjä toimeksiantoja koskevat asiat luottamuksellisina (ei-julkisina). Osapuolet eivät anna kolmannelle osapuolelle mitään tietoja, jotka liittyvät tämän sopimuksen mukaisiin kilpailutuksiin, puitesopimuksiin ja niihin liittyviin toimeksiantoihin, ellei tietojen antamisesta ole erikseen tapauskohtaisesti sovittu taikka lainsäädäntö velvoita tietojen antamiseen. Kolmanniksi osapuoliksi ei katsota seurakuntia tai muita sopimuksessa mainittuja osapuolia. Kumpikaan osapuoli ei kuitenkaan vastaa siitä, jos salassa pidettävä tieto sähköistä viestintää käytettäessä esim. tietomurron tai suojauksen puutteista johtuen tulee kolmannen osapuolen tietoon. Puite- tai hankintasopimuksissa on erikseen ehdot hankintaa koskevien asiakirjojen luottamuksellisuudesta.

6 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 7. Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja päättyminen 8. Muut ehdot Tämä sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Osapuolet voivat tehdä muutoksia tähän Sopimukseen ja sen liitteisiin kirjallisella muutossopimuksella. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen tulevat voimaan, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja sen on tehtävä kirjallisesti. Osapuolella on lisäksi oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteita eikä kohtuullisessa ajassa toisen osapuolen asiaa koskevasta ilmoituksesta lukien korjaa rikkomustaan. Tämän sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle edellyttää kaikkien sopijapuolten kirjallisen hyväksynnän. Sopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista aiheutuvat erimielisyydet, samoin kuin muutkin sopimusta ja sen tulkintaa koskevat asiat pyritään selvittämään ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksistä ei päästä yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse, ratkaistaan riitaisuudet ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 9. Sopimuksen ja sen liitteiden pätemisjärjestys 10. Allekirjoitukset Sopimukseen sovelletaan liitteenä 2 olevia Kuntahankintojen Yleisiä ehtoja yhteishankinnoissa (YSE). Mikäli tämä Sopimus on joltain osin ristiriidassa Yleisten ehtojen tai muissa sopimusasiakirjoissa määrättyjen osapuolten välisten oikeuksien, velvollisuuksien tai vastuiden kanssa, noudatetaan tätä Sopimusta. Asiakirjojen keskinäinen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tämä sopimus 2. KL-Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa (YSE) 3. Ohjeellinen kilpailutusaikataulu (lokakuu 2009) Yse-kohdan 1.2 mukaisella asiakkaalla tarkoitetaan tämän sopimuksen mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon organisaatioyksiköitä ja siihen läheisesti liittyviä muita kirkollisia organisaatioyksiköitä. Tätä sopimusta liitteineen on laadittu kolme samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle. Esitys taljo: Kemin seurakunta solmii raamisopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Sopimuksen allekirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja. Yhteishankintaan osallistumisesta ja hankinnasta päättävät kirkkoherra ja talousjohtaja taloussäännön täsmennyksen mukaisiin määriin saakka. (yhdessä euroa, yksin euroa). Suurempiin yhteishankintoihin osallistumisista ja hankinnasta päättää kirkkoneuvosto.

7 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 93. Lainan nosto hautainhoitorahastolta Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti lainata Kemin seurakunnan hautainhoitorahastolta euroa. Laina-aika on 15 vuotta ja lainan korko nostopäivän 12:kk:n euribor -korko + 0,75 %. Verottajan marraskuun verotilityksestä peritään maksuunpanotilityksenä euroa eli yli yhden kuukauden normaali verotilitys. Lisäksi maksettavaa jää mahdollisesti vielä joulukuun verotilityksen yhteyteen. Maksuunpanotilitys vuodelta 2012 vaikeuttaa seurakunnan loppuvuoden 2013 toimintojen rahoitusta. Lisäksi Peurasaaren hautausmaan huoltorakennusinvestoinnin loppurahoituksen turvaamiseksi on lainan nosto ennen talousarviokauden päättymistä ajankohtainen, koska lainan nosto on budjetoitu vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Esitys taljo: Kemin seurakunta lainaa Kemin seurakunnan hautainhoitorahastolta euroa kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti. Laina-aika on 15 vuotta. Lainaa lyhennetään puolivuosittain. Ensimmäinen lyhennys ( ) on puolen vuoden kuluttua lainan nostopäivästä lukien. Lainaa voidaan lyhentää myös ylimääräisillä lyhennyksillä ja maksaa loppuun kokonaisuudessaan ennen laina-ajan päättymistä ilman ylimääräisiä korkoja ja kuluja. Lainan korko on nostopäivän 12 kk:n euribor -korko johon lisätään 0,75 %. Korko tarkistetaan puolivuosittain varsinaisen lyhennyspäivän 12 kk:n euribor -korkoon. Lainasta ei laadita erillistä velkakirjaa vaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjoissa olevat päätökset riittävät. Kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle tehtäväksi nostaa euron pitkäaikainen laina Kemin seurakunnan hautainhoitorahastolta ennen talousarviokauden päättymistä Lainan kokonaiskorko ja puolivuosittaiset eräpäivät määräytyvät lainan nostopäivän mukaan.

8 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 94. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille Taloustoimisto on kerännyt viranhaltijoiden laatimat toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille ja koostanut niistä koko seurakuntaa koskevan alustavan esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Talousarvioesityksestä puuttuvat vielä sisäisen laskennan kustannustenkohdistaminen sekä sisäiset korot. Yhteistyötoimikunta kokoontuu , jossa se antaa lausuntonsa toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille Esitys taljo: Kirkkoneuvosto käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille ja tekee siihen mahdolliset muutokset. Kirkkoneuvosto antaa taloustoimistolle tehtäväksi valmistella toimintasuunnitelma vuodelle 2014 ja suunnitelmavuosille kirkkoneuvoston tekemien mahdollisten korjausten mukaisesti kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen päätöskäsittelyä varten. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä antoi taloustoimiston tehtäväksi tehdä keskustelussa ilmi tulleet muutokset esitykseen. Kirkkoneuvostolle esiteltiin Kansan Raamattuseuran ja Herättäjäyhdistyksen talousarvioavustusanomukset, jotka kirkkoneuvosto päätti olla sisällyttämättä vuoden 2014 talousarvioon.

9 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 10/ (9) 95. Muut asiat 1. Kirkkoherran terveiset ystäväseurakunnasta Kirkkoherra toi terveiset Berlin Marzahnin ystäväseurakunnasta. Kirkkoherra osallistui yhdessä Juha Taanilan kanssa reformaatiojuhlaan. Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Veisattiin iltavirsi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot