KIRKKONEUVOSTO 4/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO 4/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3.4.2013"

Transkriptio

1 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS sivu 30. Hautaus- ja kiinteistötoimen työkoneella suoritettavien töiden hankinta Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen piirustukset Toimintakertomus ja tilinpäätös Veteraanipäivä ja kaatuneitten muistopäivä Muut asiat... 8

2 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (8) 30. Hautaus- ja kiinteistötoimen työkoneella suoritettavien töiden hankinta Talousjohtaja on valmistellut ja kilpailuttanut koneella suoritettavien kiinteistö- ja hautausmaatöiden hankinnan. Hankinta on toteutettu käyttämällä avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilmailmoituskanavassa Hankinnan kohteena olevien töiden sopimuskausi Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat: - Maanrakennus Juhani Suorsa Oy - Pekka Tolvanen Oy - Jarkimo Oy. Tarjouspyynnön mukaan tarjousten avaamisen jälkeen tehdään määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi hankintalain mukaisesti. Tarkistuksen vaiheet ovat: - tarjoajien lakisääteisten kelpoisuusvaatimusten tarkistaminen - tarjoajien taloudellista ja teknistä suorituskykyä osoittavan kelpoisuuden toteaminen - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjouspyynnön mukaan vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutus- tai sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoajan liikevaihto hankintasopimuksen kohteena olevalta toimialalta on ilman alihankkijoita vähintään euroa. Tarjoajalla tulee olla esittää kolme referenssiä vastaavantyyppisistä urakoista. Hankinnan kohteena olevien töiden suorittajien täytyy kommunikoida suomen kielellä. Tarjoajalla on oltava työhön soveltuva kalusto ja riittävä vastuuvakuutus tai tarjoajan täytyy sitoutua hankkimaan nämä sopimuskauden alkuun mennessä. Tarjoajan on annettava selvitys tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta myös muiden hankintalain 54 :n mukaisten perusteiden nojalla. Lisäksi tarjouspyynnössä asetettiin vaatimus, että tarjoajan on ennen tarjouksen jättämistä osallistuttava hankintayksikön järjestämälle opastuskierrokselle, jolla tutustutaan hankinnan kohteena oleviin työkohteisiin. Tarjousten tarkastamisen yhteydessä todettiin, että Maanrakennus Juhani Suorsa Oy:n edustaja ei ole osallistunut tutustumiskierrokselle. Koska tarjouspyynnössä asetettu vaatimus on ehdoton, on Maanrakennus Juhani

3 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (8) Suorsa Oy hylättävä tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi. Lisäksi todettiin, että Pekka Tolvanen Oy:n ja Jarkimo Oy:n tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että tarjoajat täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset. Tarjouspyynnön mukaan urakoitsijaksi valitaan hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja. Hinnat ilmoitetaan liitteenä olevalla hintalomakkeella ilman arvonlisäveroa. Varsinaisten työohjelmassa mainittujen töiden hinta on ilmoitettava kokonaisurakkahintana. Lisäksi on ilmoitettava lomakkeessa mainittujen muiden töiden yksikköhinnat. Tarjouksien hinnat painotetaan siten, että urakkahinta saa 80 % painotuksen ja muiden töiden yksikköhinnat yhteenlaskettuna saavat 20 % painotuksen. Kummassakin kohdassa edullisin tarjous saa maksimipistemäärän. Muiden tarjousten pisteet määräytyvät seuraavalla kaavalla: (edullisin vertailuhinta / vertailuhinta) x maksimipistemäärä. Vertailussa Pekka Tolvanen Oy sai urakkahinnasta enimmäismäärän 80 pistettä ja Jarkimo Oy 57,78 pistettä. Yksikköhintojen vertailussa Jarkimo Oy sai enimmäismäärän 20 pistettä ja Pekka Tolvanen Oy 18,70 pistettä. Kokonaispistemäärät: Pekka Tolvanen Oy 98,70 Jarkimo Oy 77,78 Esitys taljo: Kirkkoneuvosto hylkää Maanrakennus Juhani Suorsa Oy:n tarjouskilpailusta, koska yhtiön edustaja ei ole osallistunut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla hankintayksikön järjestämälle opastuskierrokselle työkohteisiin. Kirkkoneuvosto valitsee koneella suoritettavien kiinteistö- ja hautausmaatöiden urakoitsijaksi Pekka Tolvanen Oy:n ajalle Ensimmäisen sopimusvuoden hinta on euroa (ALV 0%) tarjouspyynnön liitteenä olevassa työohjelmassa kuvatuista lumi- ja kaivuutöistä. Päätettiin valtuuttaa talousjohtaja allekirjoittamaan urakkasopimus. Kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan asian kokouksessa.

4 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (8) 31. Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen piirustukset Kirkkoneuvosto Peurasaaren hautausmaan uuden huoltorakennuksen rakentamisen aloituskokous pidettiin Insinööritoimisto Juha Kupari Oy:n tiloissa klo 9.00 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin uuden huoltorakennuksen suunnittelun aloitukseen ja rakentamisen aloitukseen liittyviä asioita ja alustava aikataulu. Aikataulu tarkentuu Kemin seurakunnan hallinnon päätösten mukaisesti. Hankkeen viralliseksi nimeksi päätettiin Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus Kokouspöytäkirja on esityslistan liitteenä. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto merkitsee Peurasaaren hautausmaan huoltorakennus 2013 aloituskokouksen tiedoksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirjan mukaisesti talousjohtaja Matti Aho toimii Kemin seurakunnan edustajana suunnittelukokouksissa ja tuo suunnitteluvaiheen päätökset kirkkoneuvostolle tiedoksi. Talousjohtajaa suunnittelukokouksissa avustavat tarvittaessa rakennettavien tilojen käyttäjien edustajat Pekka Malinen ja Eeva Vuolukka. Kirkkoneuvosto päättää, että rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijan valinnasta päättää kilpailutuksen jälkeen Kemin seurakunnan puheenjohtajisto yhdessä kirkkoherran ja talousjohtajan kanssa. Päätös tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelijan valinnan jälkeen se oikeuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään lopulliset rakennuspiirustukset, kilpailuttaa rakennusurakan ja päättää rakennusurakoitsijan valinnasta. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa kirkkoneuvostolle oikeuden lainata hautainhoitorahastolta enintään euroa vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti. Laina-aika on 15 vuotta ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Lainan korko on lainan nostopäivän 12 kk:n euribor +0,75 %. Kirkkovaltuusto Peurasaaren huoltorakennuksen alustava rakennuspiirustus LI B esitellään kokouksessa Esitys kn: Kirkkovaltuusto oikeuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään Peurasaaren huoltorakennuksen lopulliset rakennuspiirustukset. Kirkkovaltuusto antaa kirkkoneuvostolle oikeuden lainata hautainhoitorahastolta enintään euroa vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukaisesti. Laina-aika on 15 vuotta ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Lainan korko on lainan nostopäivän 12 kk:n euribor +0,75 %. Merkittiin, että kirkkovaltuustolle jaettiin ennen kokousta huoltorakennuksen alustava rakennuspiirustus LI B.

5 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (8) Kirkkoneuvosto Kemin seurakunnan valitsemat arkkitehti-, LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijat ovat saaneet valmiiksi Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen piirustukset. Laadittujen piirustusten perusteella voidaan hakea rakennuslupa ja kilpailuttaa varsinainen rakennusurakka. Esityslistan liitteenä asema-, pohja- ja julkisivupiirustukset. Täydellinen piirustussarja on nähtävissä kokouksessa. Esitys taljo: Kirkkoneuvosto hyväksyy Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen piirustukset ja antaa toimeksiantopäätöksensä mukaisesti Juha Kupari Oy:lle tehtäväksi kilpailuttaa varsinainen huoltorakennuksen rakentaminen laadittujen piirustusten pohjalta. Kirkkoneuvosto valitsee rakennusurakoitsijan erillisellä päätöksellä. Kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan asian kokouksessa.

6 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (8) 32. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kirkkoneuvosto Esityslistan liitteenä tasekirja ja muut tilinpäätösasiakirjat Esitys taljo: Kirkkoneuvosto kuulee kirkkoherran ja talousjohtajan selostukset vuoden 2012 tasekirjasta. Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2012 tasekirjan ja muut tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoittaa Tasekirjan 2012 sekä luovuttaa ne tilintarkastajille tilintarkastusta varten. Merkitään, että Tasekirjaan 2012 liittyvät erilliset muut tilinpäätösasiakirjat jäävät ainoastaan kirkkoneuvoston päätöskäsittelyyn. Kirkkoneuvosto kuuli kirkkoherran ja talousjohtajan selostukset sekä kävi keskustelun 2012 tasekirjasta. Tasekirjaa täydennetään mm. Karihaaran piirineuvoston toimintakertomuksella ja asia siirrettiin kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto Esityslistan liitteenä Karihaaran piirineuvoston toimintakertomus Esitys taljo: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2012 tasekirjan ja muut tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoittaa tasekirjan Kirkkoneuvosto luovuttaa laaditut tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajan tarkastettavaksi. Merkitään, että tasekirjaan liittyvät muut tilinpäätösasiakirjat jäävät kirkkoneuvoston päätöskäsittelyyn ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto edellyttää, että tulevia vastuuryhmiä ohjeistetaan toimintakertomuksen laadinnasta.

7 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (8) 33. Veteraanipäivä ja kaatuneitten muistopäivä Veteraanipäivänä lasketaan seppele sankarihaudoille kirkkopuistossa klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen. Kaatuneitten muistopäivänä on klo 9.15 seppeleenlasku vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä Peurasaaressa sekä klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku ja puhe sankarihaudoilla kirkkopuistossa. Esitys vs. khra:kirkkoneuvosto sopii seurakunnan edustajat veteraanipäivän ja kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuihin. Veteraanipäivän seppeleenlaskuun sovittiin seurakunnan edustajiksi Aulikki Hentonen ja Anne Vilmi. Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuun sovittiin Jaakko Alamommo ja Osmo Happonen. Puheen sankarihaudoilla pitää Osmo Happonen.

8 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 4/ (8) 34. Muut asiat Pöytäkirjan nähtävilläolo Esitys: Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville taloustoimistoon Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veisattiin virsi 555.

KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013

KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 14.11.2013 sivu 89. Kerhosuunnitelma 2013-2014... 2 90. Kirkkovaltuuston 6.11.2013 päätösten täytäntöönpano... 3 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.3.2015

KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.3.2015 KEMIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 26.3.2015 sivu 19. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014... 2 20. Tilintarkastus tilivuosille 2015 2018... 3 21. Testamenttiosakkeen myynti...

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 21.4.2010 klo 18.30 19.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot