FUAS Newsletter 1/2011 1/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUAS Newsletter 1/2011 1/12"

Transkriptio

1 FUAS Newsletter 1/2011 1/12 Rehtori Risto Ilomäki, Lahden ammattikorkeakoulu Puheenjohtajan palsta Arvoisa FUAS-väki. Oikein Hyvää, Miellyttävää ja Dynaamista Vuotta 2011 Teille kaikille! Valtaisat kiitokset Pentille, Antille, Päiville ja kaikille työryhmien ja käytännön toimijoille vuoden 2010 FUAS-työstä. FUAS-rehtoriryhmän puheenjohtajan kapula on tämän vuoden LAMK:ssa. Tekninen sihteeristö on kasvanut Antti Kaupin lisäksi Jukka Orestolla LAMK:sta ja Veijo Ilmavirralla Laureasta. Heidän työnjaostaan viestitään tarkemmin helmikuussa. Vuosi 2011 tulee olemaan mielenkiintoinen ja dynaaminen FUAS- ja koko ammattikorkeakoulurintamalla. Hannele Salmisen ja Pekka Ylä-Anttilan raportti (OKM 2010:23) ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta on lausunnolla tammikuun ajan. Tämän jälkeen sivistyspoliittinen ministerityöryhmä käsittelee esityksen ja luo valmistelelupohjaa tulevalle hallitusohjelmalle ja KESU:lle. AMK- ja rahoituslakien valmistelu saattaa käynnistyä jo tänä vuonna. Ne osaltaan varmaan vaikuttavat FUAS-muotoon myöhemmin. FUAS-liittouman työryhmien saavutuksista on raportoitu rehtorityöryhmässä jatkuvasti, johdon ja ylläpitäjien laivaseminaarissa marraskuussa 2010 ja uudessa FUASohjausryhmässä (rehtorit ja ylläpitäjäedustajat) Matriisimainen kirjallinen esitys jo sinänsä antaa vakuuttavan kuvan siitä, miten FUAS on edetty tehdyn liittoumasopimuksen jälkeen. Aiemmin mainittu tekninen sihteeristö tulee auttamaan mm. työryhmien saavutusten konkretisointia ja edelleen kehittämistä. FUAS-rehtorit kokoontuivat vapaamuotoiseen palaveriin , jossa päätimme FUAS-työryhmien virikkeiden perusteella mm. seuraavaa: Syvennetään FUAS-yhteistyötä erityisesti aikuiskoulutus-, laatu ja arviointi-, oppimisen kehittäminen- ja TKI-/kv-alueilla ja selvitetään yhteisten yksiköiden perustamistarpeet ja -edellytykset. Otetaan halukkaat avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 op suorittaneet tutkinto-opiskelijoiksi ohi yhteisvalintajärjestelmän. Otetaan halukkaat opintonsa keskeyttäneet opiskelijat jatkamaan opiskelujaan

2 FUAS Newsletter 1/2011 2/12 ilman uudelleen hakeutumista, jos pääsääntöisesti vähintään puolet opinnoista on suoritettu (kuitenkin vähintään 60 op.; vrt. avoimen kautta hakeutuminen) Valmistellaan FUAS-strategia ohjausryhmän päätöksentekoa varten kesäkuun alkuun 2011 mennessä. Pyritään nopeaan päätöksentekoon FUAS-työryhmiltä tulevissa kehittämisasioissa. Tekninen sihteeristö valmistelee asiat yhdessä työryhmien edustajien kanssa. Tarkastellaan työryhmien tarve- ja kokoonpanot mm. yhteisten yksiköiden ja mahdollisten uudelleen organisointien näkökulmasta. Näistä ja muista aiheista myöhemmin lisää. Muutos on mukavaa, siinä on mahdollisuus. Kaikki muutosaihiot sekä FUAS:ssa että ammattikorkeakoulukentässä ovat tällä kertaa hyvin mielenkiintoisia. Projektijohtaja Antti Kauppi, Maali-hanke FUAS-sihteeristöä vahvistettiin FUAS-liittouman rehtori-vararehtoriryhmän puheenjohtajuuden siirryttyä rehtori Risto Ilomäelle Lahden ammattikorkeakouluun FUAS sihteeristöä vahvistettiin. FUAS-liittouman projektijohtaja Antti Kaupin lisäksi sihteeristöön kuuluvat johtaja Veijo Ilmavirta ja projektijohtaja Jukka Oresto. Antti Kauppi vastaa edelleen FUASliittouman toimenpideohjelmaa toteuttavan Maali-hankkeen johtamisesta ja Veijo Ilmavirta metropolipolitiikasta. Jukka Oresto Lahden ammattikorkeakoulusta toimii rehtori vararehtoriryhmän sihteerinä. Sihteeristö tekee vahvasti yhdessä työtä FUAS-liittouman tahtotilan 2020 saavuttamiseksi. FUAS-ohjausryhmä aloitti toimintansa FUAS-liittouman perustamissopimuksessa sovittiin FUAS-ohjausryhmän muodostamisesta. Syksyn 2010 aikana muodostettiin FUAS-ohjausryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran FUAS-ohjausryhmään kuuluvat HAMK:in edustajina Minna Lintonen ja Sari Rautio, LAMKin edustajina Arvo Ilmavirta ja Jari Salonen, Laurean edustajina Fredrik Almqvist ja Heikki Heinimäki, henkilöstön edustajana Jarmo Heinonen Laureasta (varalla Tarja Aouni, Laurea), opiskelijoiden edustajana Sakari Heikkilä SAMOK:ista sekä rehtorit Veijo Hintsanen, HAMK, Risto Ilomäki, LAMK ja Pentti Rauhala, Laurea. FUAS-ohjausryhmän ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Minna Lintonen HAMK:ista ja sihteeriksi nimettiin FUAS-liittouman projektijohtaja Antti

3 FUAS Newsletter 1/2011 3/12 Kauppi. FUAS-ohjausryhmän tehtävänä on FUAS-liittouman toimenpideohjelmaan sisältyvien ja muiden yhteisen tahtotilan edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden koordinointi ja seuranta. Ensimmäisessä kokouksessaan FUAS-ohjausryhmä käynnisti liittoumastrategiaprosessin sekä hyväksyi FUAS-liittouman toimintasuunnitelman vuodelle Tavoitteena on laatia ja hyväksyä FUAS-liittoumastrategia kevään 2011 kuluessa sekä suunnata toimintaa sen pohjalta kohti FUAS-liittouman tahtotilaa Vararehtori Juhani Nieminen, Lahden ammattikorkeakoulu KOVIKE-hanke Koulutuksen viennin kehittämishanke KOVIKE syntyi Lahden ammattikorkeakoulun ideasta ja se sovittiin yhdeksi neljän metropolialueen korkeakoulun kattohankkeista. Hanketta varten saatiin OKM:ltä rahoitusta vuodelle 2010 ja sittemmin myös vuosille 2011 ja Vuoden 2010 mukana ollut Metropolia irtaantui hankkeen jatkosta, joten vuosina hanke etenee puhtaasti FUAS-korkeakoulujen voimin. Hankkeen primääritavoitteena on edistää suomalaisen korkeakoulutuksen maksullista vientiä EU:n ulkopuolisiin maihin. Lisäksi tavoitteena on kaikkien korkeakoulujen kansainvälistymistä tukevien toimien edistäminen. Vuoden 2010 aikana hankkeessa on korkeakouluissa saatu linjausten ja suunnittelun lisäksi aikaan myös jo konkreettisia tuloksia: Laureassa on kehitelty LbD-konseptista vientituotetta. LbD-konseptia, sen moduleita ja niiden koulutusta testataan valituilla markkinoilla vuonna Laurea selvittelee myös aktiivisesti etenkin Taiwanissa suomalaisen oppimis- ja koulutuskonseptin vientimahdollisuuksia. HAMK kehitti sekä vieraskielistä tarjontaansa että kaikille yhteiseen käyttöön tarkoitetun, henkilöstön kansainvälisiä valmiuksia arvioivan mittarityökalun. Metropolia aloitti neuvotteluja hoitoalan koulutuskaupoista Singaporessa ja koulutti kiinalaisten delegaation Suomessa. LAMK rakensi mittarityökalun kansainvälisten kumppanien arviointiin. Lisäksi

4 FUAS Newsletter 1/2011 4/12 tuotettiin useita vientiin soveltuvia täydennyskoulutustuotteita, jotka samalla ovat tutkintojen osia. Kaksi ohjelmaa (yksi tekniikan, yksi liiketalouden alan) saatiin vuoden aikana myytyä Intiaan. Intiassa ja myös Kiinassa neuvotellaan aktiivisesti useista eri alojen täydennyskoulutusohjelmien kaupoista. LAMK:n kiinalainen yhteistyöyliopisto on myös jo koonnut sikäläisen diploma-tason sairaanhoitajakoulutuksen suorittaneen ryhmän, joka on halukas täydentämään tutkintonsa suomalaiseksi BSc-tasoiseksi sairaanhoitajakoulutukseksi. Yksityiskohdista sovitaan vuoden 2011 aikana. Johtaja Veijo Ilmavirta, Laurea Metropolipolitiikka nyt! Valtioneuvosto ja eduskunta ovat marraskuussa selkeästi linjanneet, että metropolipolitiikka tulee olla pysyvä osa Suomen rakenteellista kehittämistä seuraavankin hallituskauden aikana. Eduskunnassa käyty keskustelu valtioneuvoston metropolitiikan selonteosta (http://www.hel2.fi/helsinginseutu/seutuselvitykset/ VN_selonteko_metropolipolitiikka.pdf) osoitti, että kaikki poliittiset ryhmät haluavat edistää metropolipolitiikkaa ja näkivät sen Suomen kilpailukyvylle välttämättömäksi. Selonteon konkreettiset linjaukset saivat myös selkeän tuen. Korkeakoulujen roolia kilpailukykytekijänä käsiteltiin useissa selonteon kohdissa sekä muutamissa kansanedustajien puheenvuoroissakin. Selonteko linjaa 27 asiakokonaisuutta, jotka tulisi ottaa huomioon seuraavan hallitusohjelman muotoilussa ensi keväänä. Linjoista viisi ensimmäistä ovat suoranaisia haasteita yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Rahoitusta ja organisoitumista käsitellään kolmessa viimeisessä linjassa. Mainittujen linjausten toteuttamiseksi rakennetaan parhaillaan FUASin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Haaga-Helian yhteistyönä toimenpidekokonaisuuksia ja osaamisen kärkihankkeita, joiden pohjalta käsitellään maaliskuussa rehtorifoorumin ja PKS:n kaupunginjohtajien yhteisessä kokouksessa kaikkien korkeakoulujen yhteiseksi kannanotoksi tarkoitettu kokonaisuus. Johtavana teemana on metropolin korkeakouluverkoston nostaminen eurooppalaisen tason kansainväliseksi toimijaksi ja sen TKI-suoritteiden koordinointi niin, että yliopis-

5 FUAS Newsletter 1/2011 5/12 tojen ja ammattikorkeakoulujen erilaiset roolit selkiytyvät ja yhdessä toimien haetaan parempaa tuloksellisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. opiskelijayrittäjyyteen, maaseutumetropolin kehittämiseen, monialaiseen muotoiluosaamisen hyödyntämiseen sekä hyvinvointiin ja terveyteen. Lukuisten sidosryhmien kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua yhteisten tavoitelinjausten määrittämiseksi. Yliopettaja Päivi Huotari, Lahden ammattikorkeakoulu Ylempien AMK-tutkintojen laadun kehittäminen ristiinarvioinnilla Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat toimineet vakinaistettuna tutkintona vuodesta Tutkintoja suorittaessaan jo työelämässä toimivat opiskelijat kiinnittävät luontevasti koulutusohjelmat ja työelämän toisiinsa. Pedagogisilla ratkaisuilla tätä liitosta hyödynnetään kehitettäessä erilaisia työelämän toimintatapoja ja -malleja. Koska ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusjärjestelmässä hyvin tuore tutkinto, on uusilla koulutusohjelmilla haaste jatkuvaan laadun parantamiseen. Koulutusohjelmien ristiinarviointi on yksi mahdollisuus toteuttaa koulutuksen laadun arviointia. AIKO- YAMK-työryhmän kärkihankkeen ensimmäisenä vaiheena toteutuneeseen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ristiinarviointiin osallistui 11 koulutusohjelmaa. Ristiinarvionnin tavoitteina oli lisätä valtakunnallisessa YAMK-kehittämisverkostossa tuotetun koulutusohjelman arviointikriteeristön tuntemista ja käyttöönottoa, nostaa esiin osallistuvien koulutusohjelmien vahvuudet, kehittämiskohteet ja hyvät käytänteet sekä koota ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yleisiä, kansallisia kehittämishaasteita. Osallistuvat koulutusohjelmat suorittivat itsearvioinnin ja saivat vertaiskoulutusohjelman tekemän vertaisarvioinnin, jotka käsiteltiin lisäksi marraskuussa yhteisissä työpajoissa. Ristiinarvioinnissa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Merkittävintä oli havainto koulutusohjelmien yhtenäisistä pedagogisista lähtökohdista, jotka vahvistavat tutkintojen asemaa työelämäläheisinä, työelämän kehittämistä palvelevana koulutusväylänä. Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien rakenteet antavat hyvät mahdollisuudet FUAS-yhteistyöhön ja yhteistoteutuksiin. Ristiinarvioinnin tuloksia ja hyviä käytänteitä esitellään AIKO-YAMK-työryhmän seminaarissa tammikuun 2011 lopussa.

6 FUAS Newsletter 1/2011 6/12 Yliopettaja Ritva Mäntylä, Hämeen ammattikorkeakoulu Opintoprosessi tehokkaammaksi Opintoprosessin tukemiseen haetaan avaimia hankeyhteistyössä HAMK:n, LAMK:n, Laurea ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa FUAS liittouman koulutusta koskeva keskeinen tavoite vuodelle 2011 on FUASopintotarjonnan ja opiskelijaliikkuvuuden lisääminen. Opintoprosessin tukeminen -hanke edistää osaltaan ko. tavoitteen saavuttamista. Hankkeen keskeisin tavoite on edistää neljän ammattikorkeakoulun (HAMK, LAMK, Laurea, Metropolia) yhteistyönä opintoprosessia opiskelujen sujuvuuden, valmistumisen nopeuden ja henkilöstön osaamisen käytettävyyden kannalta. Ammattikorkeakoulujen omia opintoprosesseja pyritään kehittämään siten, että ne mahdollistavat ammattikorkeakoulujen keskinäisen yhteistyön. Rakenteet-osahanke on kehittänyt yhteistyötä palvelevia rakenteita ja toimintamuotoja kesäopintojen sujumiseksi. Kesäopintojen (2010) toimivuudesta on tehty kyselyt sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Opiskelijoille suunnatusta kyselystä nousee tarve lisätä ja kehittää verkko- ja monimuoto-opiskelua. Läpäisy-osahankkeessa on selvitetty opintojen kuormittavuuteen ja mitoitukseen liittyviä solmukohtia. Työskentelyssä on noussut erityisenä kehittämisen kohteena kvvaihtoon liittyvät käytännöt, kv-vaihdossa kertyvät opintopisteet ja muun kuin HOPSin mukaisten oppimistulosten hyväksyminen AHOT-menettelyllä. Harjoittelu-osahankkeessa on tehty selvitykset eri alojen harjoittelun ohjauksesta. Selvitykset on tehty sekä oppilaitosten harjoittelun ohjaajille että työelämän edustajille. Selvityksissä painottuvat toisaalta ohjauksen työvälineiden yhteinen hyödyntäminen ja toisaalta parempi näkyvyys työelämään ja yrityksiin päin. Kannusteet-osahankeessa on paikallistettu mittaristojen avulla kolme opintoprosessin kipupistettä. Näiden kipupisteiden taustalla olevat tekijät painottuvat henkilöstön osaamisen oikeanlaiseen hyödyntämiseen. Osin tästä syystä hanke tekee tänä vuonna kiinteää yhteistyö Osaamisen johtamisen -työryhmän kanssa.

7 FUAS Newsletter 1/2011 7/12 Vuosi 2011 on toiminnan vuosi nyt, kun vuonna 2010 yhteisen kehittämisen suunta on saatu luotua. Kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma, Hämeen ammattikorkeakoulu Kesäopinnot 2011 FUAS ja Metropolia -yhteistyössä toteutetaan kesäopintoja jo toista kertaa. Kesällä 2011 toteutettavien kesäopintojen tarjonnasta ja yhteisistä toimintatavoista tiedotetaan henkilökunnalle tammikuun lopussa ja opiskelijoille helmikuun puolivälissä. Ilmoittautumisaika kesäopintoihin on tänä vuonna yhtenäinen kaikissa FUAS -kesäopinnoissa ajalla Ilmoittautumisajan jälkeen tehdään päätökset opintojaksojen toteutumisesta ja otetaan vastaan mahdollisia jälki-ilmoittautumisia. Kesäopintotarjontaa on tullut viime vuotta enemmän ja siinä on ilahduttavassa määrin mahdollisuuksia myös verkkoja monimuotoiseen opiskeluun. Kesäopiskelu on mahdollista sekä suomen- että englanninkielisissä opinnoissa. Myös FUAS-ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ovat mukana kesäopintoyhteistyössä pilotoitavalla Callidus-tutorointikoulutuksella. Kehityspäällikkö, eoppiminen, Irma Mänty, Laurea ja tutkimuspäällikkö Leena Vainio, HAMK FUAS-webinaarit ja verkostoitumistilaisuudet FUAS-eOppimisen kehittäjät järjestävät kevään aikana webinaareja (verkkoluentoja) uusien verkkovälineiden ja sosiaalisen median soveltamisesta opetuksessa sekä verkostoitumistilaisuuksia henkilökunnalle Second Lifessa. Virtuaalimaailmassa järjestetään myös opiskelijoille erilaisia tapahtumia (4GoodLife) ja opettajat voivat varata ryhmilleen workshopaikoja, jolloin opiskelijoita opastetaan Second Lifen käytössä. Tule mukaan toimintaan! Kevään webinaarien aiheina ovat mm. kuva-, ääni- ja videoleikkeet opetuksessa, esitysten jakaminen netissä, bloggaus ja mikrobloggaus sekä yhteisöllinen työskentely Googlen työvälineiden avulla. Webinaareissa esitellään

8 FUAS Newsletter 1/2011 8/12 työkaluja sekä opetuksen ja ohjauksen caseja. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja niihin voi osallistua netin kautta. Webinaarien ohjelma ja tallenteet ovat osoitteessa https:// wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageid= Henkilökunnan Second Life -verkostoitumistilaisuuksien aiheina keväällä ovat hyvät opetuksen ja opiskelun kokemukset sekä kulttuuri ja kansainvälisyys. Lisätietoja Opiskelijoiden terveyden edistämisen hankkeesta (4GoodLife) saat lisätietoja Kaikkien kevään aikana tilaisuuksiin osallistuneiden kesken arvotaan Amazon Kindle -lukulaite! Arvontaan voi osallistua samalla, kun antaa palautetta tilaisuuksista. FUAS-ammattikorkeakoulujen Virtuaalikampustyöryhmä aloittaa toimintansa Tammikuun lopulla 2011 aloittaa työnsä Virtuaalikampustyöryhmä. Ryhmän tavoitteena on rakentaa FUAS-ammattikorkeakoulujen virtuaalikampus, joka tukee opiskelijoiden mahdollisuuksia valita ajasta ja paikasta riippumattomia opintoja, käyttää opintoja helpottavia sähköisiä palveluja ja ohjauspalveluja. Liikkeelle on tarkoitus lähteä FUASin yhteisistä kesäopinnoista. Työryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Leena Vainio HAMK:sta. Jäseninä ryhmässä ovat Pirjo Kuisma, Jaana Kullaslahti ja Jani Alakoski, HAMK ja Harri Kuusela ja Ari Vesikko, LAMK sekä Päivi Aho ja Irma Mänty, Laurea. Työryhmä voi tarvittaessa täydentää itseään sekä osallistaa asiantuntijoita ja muita toimijoita hyväksi katsomallaan tavalla. Viestinnän ja markkinoinnin uutisia Viestintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen, Lahden ammattikorkeakoulu Sidosryhmätutkimus toteutettu Taloustutkimus Oy toteutti syksyllä 2010 tutkimuksen, jossa kartoitettiin sidosryhmien käsityksiä FUAS-liittouman ammattikorkeakouluista. Se tehtiin haastattelemalla puhelimessa laajan metropolialueen yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen 300 päättäjää. Tutkimuksessa selvitettiin tietolähteitä, markkinoinnin vaikuttavuutta, tunnettuutta ja imagoa, palvelu- ja kehittymiskykyä sekä kehittämistarpeita. FUAS-ammattikorkeakoulujen imago on kaiken kaikkiaan myönteinen.yleisesti voidaan sanoa kuitenkin, että tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä myös koulutustoiminnan

9 FUAS Newsletter 1/2011 9/12 vaikuttavuudesta ja tärkeydestä tulisi viestiä sidosryhmille tiiviimmin. Viestinnän ja markkinoinnin työkaluja käyttöömme FUAS-ammattikorkeakoulujen käyttöön on tuotettu seuraavia viestinnän ja markkinoinnin työkaluja: sähköinen kirjelomake diaesityspohjat lehti-ilmoituspohja tiedotepohja suomen- ja englanninkieliset esittelytelineet eli roll upit, jotka on toimitettu suoraan ammattikorkeakouluihin posteripohjat Tekeillä ovat banneripohjat ja esitekansio eli folder (suomi-englanti). Yhteiseen käyttöömme on laadittu myös graafinen ohjeisto, jossa on ohjeet em. välineiden käyttöä varten. FUAS-tunnusta ja PowerPoint-pohjia käytetään viestittäessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen perustuvasta yhteistyöstä. Muutoin käytetään kunkin ammattikorkeakoulun oman graafisen ilmeen mukaisia pohjia ja muita elementtejä. FUAS-tunnusta käytetään yhdessä kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun logojen kanssa, ei siis erikseen yksinään. Lisätietoja: FUASviestintäryhmä: Laurea: Päivi Korhonen, HAMK: Lea Mustonen, LAMK: Tuula Kilpinen. Viestintäjohtaja Päivi Korhonen, Viestintäryhmän pj., Laurea-ammattikorkeakoulu FUAS-verkkopalvelut käyttöön joulukuussa 2010 Työryhmien työskentelyalusta avautui Ns. extranetilla on n. 180 käyttäjää 21 eri työryhmässä. Työryhmät näkevät toistensa työtilat paitsi Rehtoriryhmän tilan ja rehtoriryhmälle valmistelevien ryhmien (3 kpl) työtilat. Rehtoriryhmällä on oikeus kaikkiin tiloihin. Työryhmätilojen käyttöä on aktivoitava ja käyttöön kannustettava työryhmätapaamisissa. Jatkossa näissä tiloissa olevasta materiaalista laaditaan ns. kuukausikooste, jossa kerrotaan työryhmien toiminnan vaiheesta.

10 FUAS Newsletter 1/ /12 Jatkossa työskentelyalustaan ei tarvita erillistä kirjautumista. Työskentelyalustan ja verkkosivujen ylläpito- ja kehittämisvastuu on Laurealla. Sisällön tuotantoa koordinoivat ja toteuttavat Taina Lehtomäki HAMK, Elke Sohlmann LAMK ja Eeva Lassila ja Päivi Korhonen, Laurea. Päivi Korhonen vastaa koko työskentelyalustan ja ulkoisten verkkosivujen kehittämisestä ja sisällöntuotannosta yhdessä FUASin Viestintäryhmän kanssa. -sivut avautuivat Sivut on rakennettu vastaamaan eri kohderyhmien tiedon tarvetta. Sivujen jatkokehittely alkaa välittömästi. Haasteina verkkosivuilla ovat Sisällöntuotanto = tiedon saanti a yhteistyötä eri työryhmien kanssa tiivistettävä Hankkeiden tulosten esiin tuonti = missä sijaitsee tieto? Yhteistyökumppaneiden kattava kuvaus. Jatkokehitys Verkkosivujen englanninkielinen versio toteutetaan helmikuun 2011 loppuun mennessä Uutiskirjetyökalun käyttöönotto vuoden 2011 aikana Varsinaisen FUAS-extranetin suunnittelu vuoden 2011 aikana, jolloin vuonna 2012 FUAS:lla on käytössä n käyttäjän extranet (opiskelijat, henkilöstö ja strategiset kumppanit).

11 FUAS Newsletter 1/ /12

12 FUAS Newsletter 1/ /12 FUAS-liittouma Federation of Universities of Applied Sciences - on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Tahtotilana on olla kansainvälisesti arvostettu, Helsingin laajan metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä vahvistava itsenäisten korkeakoulujen liittouma, joka tarjoaa toimialallaan kaikki metropolialueen elinkeinoelämän ja väestön tarvitsemat korkeakouluopetus-, tutkimus- ja aluekehityspalvelut. FUAS Newsletter on FUAS-liittouman tapa viestiä toiminnastaan. Uutiskirje ilmestyy viisi kertaa vuodessa. FUAS Newsletterin toimittaa viestintäjohtaja Päivi Korhonen ja taiton suorittaa viestintäassistentti Tuomo Niemi Laurea-ammattikorkeakoulusta. Palautetta ja kirjoitusvinkkejä voi lähettää osoitteeseen

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa

FUAS pähkinänkuoressa FUAS pähkinänkuoressa 11/2013 FUAS-liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010-2012) Toimenpideohjelma (2010-2012) FUAS-liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

FUAS Newsletter 1/2010 1/7

FUAS Newsletter 1/2010 1/7 FUAS Newsletter 1/2010 1/7 FUAS-LIITTOUMA ETENEE Pentti Rauhala, FUAS-liittouman rehtoriryhmän pj. FUAS-liittouma (Federation of Universities of Applied Sciences) syntyi kuluvana vuonna Hämeen, Lahden

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

FUAS-opinnot Irina Salminen

FUAS-opinnot Irina Salminen FUAS-opinnot 2012 Irina Salminen 2 FUAS-liikkuvuus FUAS-liittouman kesäopinnot 2010 alkaen Tavoitteena on, että jokainen koulutusohjelma järjestää yksin tai kumppaniamkien kanssa vähintään 15 op kesäopintoja

Lisätiedot

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK

FUAS Virtuaalikampus. Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011. Jaana Kullaslahti, HAMK FUAS Virtuaalikampus Voimaa ja laatua kumppanuudesta 7.3.2011 Jaana Kullaslahti, HAMK 2 Työryhmän jäsenet Leena Vainio HAMK, pj. Kari Katajisto HAMK (IT-Tietohallinto) Pirjo Kuisma HAMK (Opintoprosessin

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää

AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää AIKUISKOULUTUKSEN TOIMINTAMALLIA RAKENTAMASSA 7.3.2012 Tuula Piensoho Voimaa ja laatua kumppanuudesta -seminaari, Hyvinkää 2 Näistä asioista puhumme tänään Hankkeen lähtökohdat Hankkeen tavoitteet ja toimintavaiheet

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä

Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Ammattikorkeakoulu talousalueen elinvoimaisuuden edistäjänä Talousalueparlamentti, Hyvinkää 18.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

FUAS-esittely. Antti Kauppi

FUAS-esittely. Antti Kauppi FUAS-esittely Antti Kauppi 14.10.2011 2 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.800 Liikevaihto n. 130 M LAUREA

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI

HAMK VISIO. HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI HAMK VISIO 2020 HAMKilla on innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. OPISKELIJAN OSAAMINEN JA OPPIMINEN KESKIÖSSÄ - YMPÄRIVUOTISESTI Rakenteellinen kehittäminen Esimerkkejä toiminnasta

Lisätiedot

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä

FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä FUAS-liittouma Rakenteet ja ohjausjärjestelmä 15.2.2013 Liittoumahallitus 2 Rehtorikollegio Toiminnanjohtaja Sihteeristö Viestintä TKI-OR Koulutusvastuut-OR Ohjaus ja järjestelmät-or Hyvinvoinnin turvaaminen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin

Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin Monialaisten opintojen kehittäminen Oamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin HANKESUUNNITELMA Anttinen, A., Huttunen, J. & Paaso, L. Esitelty Master-tutkintojen yhteistoiminnallisessa työpajassa

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNIN JA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNIN JA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNIN JA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Vantaan alueyksikkö, Laurea ammattikorkeakoulu

Vantaan alueyksikkö, Laurea ammattikorkeakoulu PUITESOPIMUS KEHITTÄMISYHTEISTYÖSTÄ 2010-2012 Sopijaosapuolet Loviisan kaupunki ja Vantaan alueyksikkö, Laurea ammattikorkeakoulu Sopimuksen tarkoitus Sopijaosapuolten strategiset tahtotilat ja tavoitteet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys

Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys Ammattikorkeakoulut ja aluekehitys "Korkeakoulujen alueellisessa tehtävässä on kysymys siitä, että maan eri alueille saadaan riittävästi korkeatasoista työvoimaa ja että alueille syntyy kestäviä, itseään

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

OPINTOJEN LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN

OPINTOJEN LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN OPINTOJEN LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN Opintoprosessin tukeminen / Läpäisy-osahanke / FUAS+M Kaija Huhtanen Yliopettaja, MuT Lamk, MDI Mukana: Anne-Mari Karppinen, Laurea Leila Lintula, Metropolia Terhikki

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE

OPETUSMINISTERIÖN, HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUSMINISTERIÖN, HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN JA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät

Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät Tutkinnonuudistuksen arviointi: tavoitteet, kohteet ja menetelmät Riitta Pyykkö Bologna-juhlakokous, Helsinki 18.6.2010 Arvioinnin lähtökohdat KKA:n toiminnan lähtökohtana kehittävä arviointi = kaikkien

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä?

Mistä ajankohtaisesta aihealueesta olet kiinnostunut? Miten perustelet ajankohtaiseksi ajattelemasi aiheen? Miksi kyseinen aihe on tärkeä? Heinäkuu 2015 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot STKJ15 OPINTOJEN ALOITUSTEHTÄVÄ: OPINNÄYTETYÖPROSESSIN ALOITUS Hyvä uusi ylemmän AMK tutkinnon opiskelija,

Lisätiedot

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea

LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski. LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS verkostohanke 2015, Sari Heinikoski LAADUKAS osallistava kehittäminen osaksi ammattiopiston arkea LAADUKAS 2015 Hankkeen yhteiset toimenpiteet 1. Vakiinnuttaa oppilaitoksiin jatkuva laadunhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306

Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 14.2.14 Aika 4.2.2014 klo 10.30 15.30 Paikka Laurea ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Tikkurila tila A306 Osallistujat Laakkonen, Anna,

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006

OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006 1 OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006 1 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet HANKEKUVAUS Hyväksytty ohjausryhmässä 31.8.2004 Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista Arenen viestinnässä

Ajankohtaista Arenen viestinnässä Ajankohtaista Arenen viestinnässä Ammattikorkeakoulujen viestintäpäivät 2013, Tampere Rehtori Anneli Pirttilä Arenen viestintävaliokunnan puheenjohtaja Vastaajat Rehtori Muuhun johtoon tai esimieskuntaan

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö

Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Miten tästä eteenpäin? Risto Kuronen LT Asiantuntijalääkäri Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö Terveydentilaa määrittävät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Viestintätiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Viestintätiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Viestintätiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Uusi viestintäsuunnittelija 3 25 Viestinnän ja visuaalisen ilmeen kehittäminen kpedussa 4 26 Ammattiosaajalehti 5 27 Yhteinen II-asteen

Lisätiedot

Wifi-tunnus: royalmeeting salasana: rr-crowne

Wifi-tunnus: royalmeeting salasana: rr-crowne Wifi-tunnus: royalmeeting salasana: rr-crowne Tavoitteena hyvin toimiva ja johdettu korkeakouluyhteisö Ylijohtaja Tapio Kosunen 5.4.2017, Helsinki Yliopisto- ja ammattikorkeakouluuudistusten vaikutusten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä Keskeistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan turvaamisessa on maakunnallinen rakenne, joka mahdollistaa yhdessä tekemisen monella tasolla ja

Lisätiedot

INSSI - Tekniikan alan amkkoulutuksen

INSSI - Tekniikan alan amkkoulutuksen INSSI - Tekniikan alan amkkoulutuksen kehittämishanke Käynnistysseminaari Matti Lähdeniemi 27.10.2008 Koulutusrakenteen kehittämisryhmä Matti Lähdeniemi (SAMK) puheenjohtaja Juhani Keskitalo(HAMK) INSSI-päällikkö

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

FUAS Newsletter 2/2010 1/14

FUAS Newsletter 2/2010 1/14 FUAS Newsletter 2/2010 1/14 Fuas-liittouma etenee Pentti Rauhala, Rehtoriryhmän pj. Laurea Kuluvana syksynä FUAS-liittouman sisäinen yhteistyö on jatkunut ja syventynyt. Fountain Park teki liittoumastrategian

Lisätiedot

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen

AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen AMK-kartoitus ja kysely, opiskelijaliikkuvuuden edistäminen Mira Pihlaja Kouvolan SVAyhteyshenkilöpäivät Ma 19.3.2007 AMK-kartoitus Tavoitteista: - Selvittää yhteneväisyyksiä opinnoissa (perus&ammatilliset)

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Mukana hankkeessa TYÖSTÄ OPPIMASSA, TYÖHÖN ARBETE KOMPETENS KARRIÄR

Mukana hankkeessa TYÖSTÄ OPPIMASSA, TYÖHÖN ARBETE KOMPETENS KARRIÄR Mukana hankkeessa SAMOK tukee hankkeen tavoitteita välittämällä tietoa hankkeen toiminnasta opiskelijoille ja sidosryhmilleen. Jokainen korkeakoulu varmistaa opiskelijakunnan ja opiskelijoiden osallistamisen

Lisätiedot

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO

OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO OIS-OPETUS- PROSESSIKANSIO Sisältö 1. Prosessikartta 2. Osaprosessin yleiskuvaus Osaprosessin tavoite, kriittiset menestystekijät, odotukset, prosessin omistajan ja ryhmän tehtävät, yhteistyö muiden prosessien

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ

LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ LÄPÄISYASTEEN KOHOTTAMINEN FUAS+M -YHTEISTYÖSSÄ Opintoprosessin tukeminen / Läpäisy-osahanke Kaija Huhtanen, Lamk Anne-Mari Karppinen, Laurea Leila Lintula, Metropolia Terhikki Mäkelä/Riitta Ahokas, Hamk

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Oulu 6.3.2017 #uusiperuskoulu Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa (Hallituksen strateginen ohjelma)

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun Tilannekartoitus ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja AMK:n välisen siirtymävaiheen opintojen ja ohjauksen toteuttamisesta Sanna Lappalainen,

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 1 Heinäkuu 2015 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 Onnittelumme valinnasta! Opiskelu käynnistyy kaikkien Lahden ammattikorkeakoulun ylempää AMK tutkintoa

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

BOTNIA-YHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015. luonnos

BOTNIA-YHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015. luonnos BOTNIA-YHTEISTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 luonnos Sisällysluettelo 1. BOTNIA-YHTEISTYÖN TAVOITTEET JA TOIMINTAMALLI 2 1.1 Koulutus ja oppiminen 3 1.2 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta4 1.3

Lisätiedot