Kuopion Vesi Liikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion Vesi Liikelaitos"

Transkriptio

1 Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015

2

3 Kuopion Vesi Liikelaitos 1

4 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta Asianro 2309/ /2012 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Kaupunginjohtajan ta- tiimissä on sovittu lisäsopeutustoimenpiteistä, joiden vaikutus Kuopion Vedelle on euroa. Näin ollen Kuopion Veden tulostavoite (ilman Maaningan lukuja) on euroa. Maaningan kunnan vesihuolto liittyy v alusta Kuopion Veden hoidettavaksi. Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto Maaninka mukaan lukien vuonna 2015 on 22,3 M (TA ,5 M ). Vuoden 2015 liikevaihto sisältää 8 %:n taksankorotuksen jätevesimaksuun ja muihin maksuihin 3:n % korotuksen. Käyttökustannukset ovat 10,1 M (TA ,3 M ) Käyttökustannukset nousevat n. 8 % edellisvuoteen verrattuna. Puolet korotuksesta aiheutuu Maaningan vesihuollon kustannuksista. Investointitaso on hyvin korkea, 11,7 M. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 7,4 M ja laitosinvestointien osuus 4,3 M. Laitosinvestointeja vuonna 2015 nostaa Lehtoniemen (2,5 M ) jätevedenpuhdistamon saneerauksen loppurahoitus. Vuonna 2015 joudutaan ottamaan lainaa kaupungilta n. 3, 5 M investointien rahoittamiseen. Henkilöstökulut perustuvat Kuopion Veden päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan. Kuopion Vedelle rekrytoidaan 6 uutta vakituista henkilöä vuoden 2015 aikana. Eläkkeelle jää 5 henkilöä vuonna Maaningan kunnalta siirtyy Kuopion Vedelle 3 henkilöä Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2013 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Toimintakate Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina

5 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/ (2) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Investoinnit Tulot Investoinnit netto Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verkosto Laitokset Yhteensä Suurimpia verkostosaneerauskohteita ovat Niuvan linja, Inkilänmäenkatu ja Puutarhakatu - Puijonlaaksontie ja Leväsentie. Vesihuoltoverkoston tärkeimpiä uudiskohteita ovat Keilanranta ja Hiltulanlahti. Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsittelyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan ja todennut seuraavaa: Henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu ennakoivasti tuleva eläkepoistuma ja uusien henkilöiden mentorointi. Mikäli kaupunginvaltuusto muuttaa talousarviokokouksessaan Kuopion Vesi Liikelaitoksen v tavoitteita, esitellään muutettu talousarvio kokouksessa. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p , ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p Vaikutusten arviointi Liitteet 1 Talousarvio vuodelle 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman Päätös Toimitusjohtaja korjasi talousarvion sivun 1, Kv:n asettamat tavoitteet vuodelle 2015, teknisen virheen: Uutta lainaa otettiin v lopulla 3 M ja v aikana n. 12,5 M. Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 29

32 30

33 Kallaveden Työterveys LL Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 Liite 1 1 (4) Toiminta-ajatus Arvot Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Ammatillisuus, vaikuttavuus ja yhteistyö. AMMATILLISUUS: Kartoitamme ja seuraamme henkilöstön osaamista. Luomme kannustavan ilmapiirin täydennyskoulutukseen hakeutumiseen koko henkilökunnalle. Rekrytointivaiheessa huomioimme ammatillisen pätevyyden. VAIKUTTAVUUS: Toimimme hyvän työterveyshuoltokäytännön ja hoitosuositusten mukaan kustannustehokkaasti. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme sekä tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa. YHTEISTYÖ: Olemme moniammatillinen työyhteisö. Suunnittelemme ja toteutamme työterveyshuoltoa huomioiden aktiivinen kumppanuus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Visio Kallaveden Työterveys on paras, paikallinen työhyvinvointipalveluja tuottava yhteistyökumppani Kuopion seudulla. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 on tehty sillä ajatuksella, että Kallaveden Työterveys liikelaitos jatkaa toimintaa liikelaitoksena. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveyspalveluja Kuopion kaupungille, 566 yritykselle ja 577 yrittäjälle. Henkilöasiakkaita on noin Kallaveden Työterveys toimii keskeisillä paikoilla Kuopiossa, Nilsiässä, Maaningalla ja Tuusniemellä. Tuusniemen palvelut tuotetaan Kuopion kaupungin tekemän kumppanuussopimuksen perusteella. Nilsiän ja Maaningan toimipisteiden osalta asiantuntijapalvelut järjestetään osittain ostopalveluna. Kallaveden Työterveys ostaa laboratoriopalvelut ISLABilta ja kuvantamispalvelut Ultramammat Oy:ltä sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuollosta. Palkkahallintoon liittyvät palvelut ostamme Kuhilas Oy:ltä, ATK-palvelut Istekiltä, logistiikka palvelut Servicalta ja kiinteistöpalvelut organisoi Technopolis. 31

34 2 (4) Kuopion kaupunki on asettanut vuodelle 2015 Kallaveden Työterveydelle tuloutustavoitteen. Yritysasiakkaiden suhteen olemme kilpailutilanteessa, sillä Kuopiossa toimii myös viisi yksityistä työterveyspalveluja tuottavaa lääkäriasemaa. Kunnalliset työterveyshuoltojen liikelaitokset ovat verkostoituneet yhdistykseksi nimeltä Työ ja Terveys ry. Yhdistyksen tavoitteena on tietotaidon jakaminen, kouluttaminen ja mahdollistaa yhteiset hankinnat ja valtakunnallisesti yhteiset asiakkaat. Työ ja Terveys ry:n jäsenistö on solminut keskenään kumppanuussopimuksia valtakunnallisten työterveyspalvelujen tuottamisesta. Toimimme aktiivisesti yhdistyksen hallituksessa. Päivitämme Hyvän toiminnan käsikirjaa vuosittain. Samalla tarkastelemme palvelutuotteidemme sisältöä ja kehitämme asiakasyritysten kanssa eri toimintamalleja. Toteutamme Kuopion kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa sekä huomioimme energiapoliittisen sopimuksen. Päivitämme säännöllisesti tietoturvasuunnitelmaa ja kartoitamme henkilöstön tietoturvaosaamisen. Käytössämme on Acute-potilastietojärjestelmä, joka sisältää sähköisen reseptin. Kanta-arkistoon liitytään vuoden 2015 loppuun mennessä. Toteutamme henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan. Toimimme erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana ja huolehdimme koulutuksen toteutumisesta. Henkilöstön keski-ikä on korkea 48,3 vuotta. Lähivuosina nykyisestä henkilöstöstä eläköityy 1 2 henkilöä vuosittain ja osaavan henkilöstön rekrytointi vaikeutuu. Teemme toimenpiteitä osaavan työterveyshuoltohenkilöstön rekrytoimiseksi. Investoinnit Painopistealueet Ei suunnitteilla olevia investointeja. - riittävät henkilöstöresurssit, henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpitäminen - taloudellinen kannattavuus - laadukas palvelu ja tuotteet; hyvän toiminnan periaatteet - asiakasyhteyksien aktiivinen ylläpito 32

35 3 (4) Toiminnalliset tavoitteet Palvelumme ovat Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset - riittävien henkilöstöresurssien hankintaan panostetaan toiminnan vaatimusten mukaisesti - käytössämme on Hyvän toiminnan käsikirja sekä Laatukäsikirja - kehitämme työterveyshuollon toimintamalleja yhteistyössä Työ ja Terveys ry:n kanssa. Johto- ja esimiestehtävissä olevilla on johtamiskoulutus - johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja siellä käsitellään yksikön toiminnan kannalta merkittäviä asioita - asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja talouden toteutumista seurataan kuukausitasolla - esimiehet osallistuvat esimieskoulutuksiin - kehityskeskustelut käydään vuosittain Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus toteutuu kaikkien osalta Toiminta on kannattavaa - palkkaus/palkitsemisjärjestelmää tarkistaminen ja kehittäminen kaupungin ohjeiden mukaisesti - työterveyshuollon täydennyskoulutusta ylläpidetään ja toteutumista seurataan vuositasolla - tyhy-toiminta jatkuu aktiivisen monipuolisena - toiminta katetaan asiakasmaksuista saaduilla tuotoilla - yleinen taloudellinen tilanne ja oma taloudellinen toteutumamme huomioon ottaen suoritetaan henkilökunnan palkantarkistuksia 33

36 Määrälliset tavoitteet 4 (4) Vastaanottotoiminta Käynnit TA2014 TA2015 työterveyslääkäri työterveyshoitaja sairaanhoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Työpaikkatoiminta (tuntia) Tunnit TA2014 TA2015 työterveyslääkäri työterveyshoitaja työterveyspsykologi työfysioterapeutti Yhteensä Toiminnan laajuus Henkilöstö Toimipisteet Asiakkaat TA2014 TA2015 Asiakkaita yhteensä Kokonaisvaltainen työterveyshuolto Palvelusuhteen TA2014 TA2015 luonne Vakinaiset 35,5 38,5 41,5 43,5 43,5 Toimipisteet Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Nilsiä Nilsiä Nilsiä Maaninka Maaninka Maaninka 34

37 Liite (4) KALLAVEDEN TYÖTERVEYDEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Johdanto Toiminta-ajatus Kallaveden Työterveyden henkilöstön kehittämissuunnitelma on osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tämä henkilöstösuunnitelma on laadittu sillä periaatteella, että Kallaveden Työterveys toimii edelleen kaupungin liikelaitoksena. Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kallaveden Työterveys täyttää kunnan lakisääteistä velvoitetta tuottaa työterveyshuoltopalveluita kunnalle, kunnan alueen yrityksille sekä yrittäjille. Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työterveyshuoltopalvelut 2014 Työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä kunnan velvoitteena määrää kansanterveyslaki (66/1972). Toimintaa ohjaavat myös työterveyshuoltolaki (1383/2001), valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) ja valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (1485/2001). Kunnallinen liikelaitos on perustettu kuntalain (519/2007) mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt aloitteen terveydenhuoltolain muuttamiseksi niin, että kunnat velvoitettaisiin tarvittaessa tuottamaan myös sairaanhoitopalveluita lakisääteisenä toimintana. Tällöin liikelaitos voisi jatkaa toimintaansa, muussa tapauksessa omistaja tekee päätöksen osakeyhtiöittämisestä tai toiminnan kaventamisesta yritysasiakkaiden osalta. Kallaveden Työterveys-liikelaitos vastaa Kuopion ja Tuusniemen kuntien työntekijöiden ja edellä mainittujen kuntien alueella toimivien yritysten, työntekijöiden ja yrittäjien työterveyshuoltopalveluista. Yritykset voivat valita työterveyshuoltopalvelujen tuottajakseen myös yksityisen palveluntuottajan. Kallaveden Työterveys vastaa 566 yrityksen, 577 yrittäjän ja noin henkilöasiakkaan työterveyshuoltopalveluista. Päätoimipisteemme sijaitsee Kuopiossa Viestikatu 7:ssä, Technopoliksen rakennuksessa, jossa olemme vuokralaisena 3 kerroksessa. Lisäksi Kallaveden Työterveydellä on sivutoimipisteet Nilsiän ja Maaningan keskustassa sekä Tuusniemellä. 35

38 2 (4) Organisaatio ja henkilöstö 2015 Kallaveden Työterveys on toiminut kunnallisena liikelaitoksena alkaen. Liikelaitoksella on oma seitsenjäseninen johtokunta. Liikelaitoksen johtoryhmä koostuu työterveyshuollon johtajasta, apulaisylilääkäristä, vastaavasta työterveyshoitajasta, hallintosihteeristä ja kolmesta henkilökunnan edustajasta. Alla on esitetty organisaatiokaavio ja eri ammattiryhmien henkilölukumäärät. Kallaveden Työterveys, organisaatiokaavio Kallaveden Työterveys, organisaatiokaavio Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Apulaisylilääkäri Johtajan sijainen Johtokunta Työterveyshuollon johtaja Työterveyspsykologit 2 Kaupunginhallitus Johtokunta Työterveyshuollon johtaja Vastaava työterveyshoitaja Työterveyslääkärit 12 Apulaisylilääkäri Johtajan sijainen Työterveyslääkärit 11 Sovellusasiantuntija Työterveyspsykologit 2 Työterveyshoitajat 15 Sairaanhoitaja 1 Työfysioterapeutit 2 Vastaanottohoitajat 4 Hallintosihteeri 1,5 Toimistosihteeri 2 Sovellusasiantuntija Vastaava työterveyshoitaja Työterveyshoitajat 15 Sairaanhoitaja 1 Työfysioterapeutit 3 Vastaanottohoitajat 4 Hallintosihteeri 2 Toimistosihteeri 2 Kallaveden Työterveyden virka- ja toimien kokonaismäärä on 44. Työssä olevan henkilöstön määrä on 46. Lääkäreistä osa-aikatyötä tekee kuusi. Kaksi työterveyshoitajaa ja vastaanottohoitaja on osa-aikatyössä sekä hallintosihteeri on osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunnan keski-ikä on 48,3. Vuonna 2013 henkilöstömenojen osuus käyttömenoista oli 64 %, ostopalvelujen osuus 27,5 %, materiaalihankintojen osuus 1,9 % ja muut kulut kuten vuokra 8,14 %. 36

39 3 (4) Kehitysnäkymät ja lähivuosien toimintamuutokset Kunnalliset ja kuntayhtymien 35 työterveyshuollon liikelaitosta ovat verkostoituneet Työ ja Terveys ry:ksi. Yhdistyksen tavoitteena on saada valtakunnallisesti yhtenäisiä asiakkaita, kehittää kunnallisen työterveyshuollon yhtenäistä toimintaa, saada valtakunnallisia asiakkaita, osallistua yhdessä työterveyshuoltopalvelujen kilpailutukseen ja järjestää koulutusta jäsenistölleen. Kuntalakimuutos vuonna 2013 tuo mukanaan paineita työterveyshuoltopalveluja tuottavien liikelaitosten muuttamista osakeyhtiöksi. Työ ja Terveys ry on käynyt keskustelua kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön ja eduskunnan eri valiokuntien kanssa mahdollisista muista lakimuutoksista jotka mahdollistaisivat liikelaitosten säilyttämisen. Maaningan kunta liittyy Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alussa. Kallaveden Työterveys on hoitanut Maaningan kunnan alueen työterveyshuollon isäntäkuntaperiaatteella. Henkilöstömuutokset Vuosina siirtyy vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä, joista yksi on nyt osaaikaeläkkeellä. Toiminnan turvaaminen tällä asiakaskannalla edellyttää, että vapautuvat virat ja toimet täytetään. Kuusi työterveyslääkäriä ovat erikoislääkärikoulutuksessa. Lähivuosina he tulevat olemaan koulutusvirkavapailla tekemässä erikoislääkäritutkintoon liittyviä sairaalaja Työterveyslaitos -palvelujaksoja. Henkilöstön rekrytointiperiaatteet Vapautuvat virat ja toimet pyritään täyttämään. Tilanteeseen vaikuttavat asiakasmäärät, palvelujen käyttöaste ja saatavilla oleva, ammattitaitoinen työvoima. Työterveyshuollossa toimiminen ammattihenkilönä tai asiantuntijana edellyttää työterveyshuollon erikoistumiskoulutusta. Tulevaisuudessa suurimpana ongelmana tulee olemaan ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Henkilöstön koulutus ja kehittäminen sekä hyvinvointi Henkilöstöä kannustetaan täydennyskoulutukseen ja koulutuksen toteutumista seurataan, että se toteutuu Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti. Yksikkömme toimii työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkana sekä terveydenhoitajiksi, työterveyshoitajiksi erikoistuvien ja fysioterapeuttien 37

40 4 (4) harjoittelupaikkana. Erikoistuvat lääkärit, työterveyshoitajat, työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit koulutetaan työterveyshuoltoon pätevöittävällä koulutuksella Työterveyslaitoksella. Esimiehet koulutetaan oppisopimuskoulutuksena johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET). Kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan kanssa vuosittain joko johtajan ja/tai esimiesten toimesta. Hyvän toiminnan käsikirjaa päivitetään säännönmukaisesti. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja tyhy-päiviä. Henkilökunnasta koostuva työhyvinvointiryhmä tekee vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Henkilökunnalla on myös käytössä epassi liikunta- ja kulttuurietu vapaa-ajalla tapahtuvaan virkistäytymiseen. Kallaveden Työterveys ostaa henkilökunnan työterveyspalvelut Suomen Terveystalo Oy:lta. 38

41 Kallaveden Työterveys LL Liite 3 Käyttötaloussuunnitelma 2015 Tuotot Talousarvio Talousarvio Tili MYYNTITUOTOT Palvelujen myyntituotot (rtg) Lääkäreiden koulutuskorvaukset TTH:n asiakasmaksutuotot Muut myyntituotot (lab) Myyntituotot yhteensä MAKSUTUOTOT 3340 Todistusmaksut Maksutuotot yhteensä TUET JA AVUSTUKSET 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta Tuet ja avustukset yhteensä MUUT TOIMINTATUOTOT 3790 Muut tuotot Muut toimintatuotot yhteensä TUOTOT YHTEENSÄ HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 4010 Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima 4071 Johtokunnan palkkiot Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut 4220 Eläkevakuutusmaksut KUEL-eläkemenoperusteinen maksu KUEL-varhe-maksu Muut henkilösivukulut 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Yhteensä Henkilöstökulut yhteensä

42 PALVELUJEN OSTOT 4403 Asakaspalv. Ostot kuntayht Asikaspalv. Ostot muilta Asiantuntija- ja konsulttipalv ATK-Palvelut Painatukset Ilmoitukset Posti Puhelin Jätehuolto Pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden puhtaanapito Koneet ja laitteet kunnossapito Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ateriapalv/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Matkaliput Oman auton käyttö Päivärahat Terveys- ja sosiaalipalv. henkilös Erikoislääkärin palkkiot Laboratoriotutkimukset Röntgentutkimukset Fysikaalinen hoito Psykologin palkkiot Koulutuspalvelut henkilöstölle Kulttuuripalvelut ja tyhy-toiminta Muut palvelut Yhteensä AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5000 Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Sähkö Kalusto (kertakulu) Muu materiaali Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 5700 Tilavuokrat Sisäiset vuokrakulut Leasingvuokrat Ulosottokulut Muut kulut Luottotappiot myyntisaamisissa Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 7020 Poistot tietokoneohjelmista Poistot, koneet ja kalusto PERUSPÄÄOMAN KORKO Korvaus peruspääomasta KULUT YHTEENSÄ Tuotot ja kulut erotus

43 Kallaveden Työterveys liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Käyttökate Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ

44 Kallaveden Työterveys liikelaitos RAHOITUSLASKELMA 2015 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Toiminta Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myynti Investointien rahavirta yhteensä TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lis. Antolainasaamisten väh. Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Pitkäaikaisten lainojen väh. Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 RAHAVIRTOJEN MUUTOS

45 LIITE 4 LIIKELAITOS TAI TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAOSA Yhteensä TULOSBUDJETTI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta Korkotuotot muilta Muut rahoitustuotot Korkokulut kunnalle Korkokulut muille Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

46 PALVELUALUEEN MÄÄRÄLLINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Palkkamäärärahassa ilmoitetaan kuukausipalkat, tuntipalkat, erilliskorvaukset ja uudelleensijoitustoiminta (tilit: , , ). LIIKELAITOKSET Henkilösivukuluja ei ilmoiteta. (Käytettävä yksikkö: henkilötyövuosi ja euro) LIITE 5 Avainprosessi TP TA Ennakoidut muutokset 2015 TP, TA, TA, htv Kallaveden Työterveys 41,3 42,0 Henkilöstömäärä josta vakinaiset 38 josta sijaiset 4 josta projekti-ja hanketyöntekijä 0 josta muut määräaikaiset 0 josta oppisopimussuhteiset 0 Eläkepoistuma, jota ei täytetä (-) 0 Muutos (+/-) Henkilöstömäärä yhteensä 422,6 42,0 42, Muutos

47 Kuntatekniikkaliikelaitos 45

48 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (2) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 8399/ /2014 Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma / Kuntatekniikkaliikelaitos Vaikutusten arviointi Esitys Vuoden 2015 käyttösuunnitelman liikevaihdoksi on arvioitu 29,6 miljoonaa. Liiketoiminnan muita tuottoja ja tukia arvioidaan olevan yhteensä Vuoden 2014 budjetoituun verrattuna liikevaihdon odotetaan laskevan 1,5 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot laskevat 0,5 miljoonaa ja palvelujen ostot laskevat 1,3 miljoonaa. Poistojen määrä laskee 73 tuhatta euroa. Palkkamenojen arvioidaan laskevan 44 tuhatta. Eläkekulut nousevat saman verran ja muut henkilösivukulut laskevat 13 tuhatta. Sisäiset tilavuokrakulut vuoden 2014 budjetoituun nähden laskevat noin 611 tuhatta euroa. Muut vuokrakulut kasvavat 532 tuhatta. Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2015 johtokunnan syyskuisen päätöksen mukaisesti 1,5 % voitto eli Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli eurossa. Liitteet /2014 Käyttösuunnitelma

49 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (2) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Valmistelija Mari Susanna Hiltunen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 47

50 48

51 3 49

52 4 50

53 5 51

54 6 52

55 7 53

56 8 54

57 9 55

58 10 56

59 11 57

60 12 58

61 13 59

62 14 60

63 15 61

64 16 62

65 17 63

66 18 64

67 19 65

68 20 66

69 21 67

70 22 68

71 23 69

72 24 70

73 25 71

74 26 72

75 27 73

76 28 74

77 29 75

78 30 76

79 31 77

80 32 78

81 33 79

82 34 80

83 35 81

84 36 82

85 37 83

86 38 84

87 39 85

88 40 86

89 41 87

90 42 88

91 43 89

92 44 90

93 45 91

94 46 92

95 47 93

96 48 94

97 49 95

98 50 96

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 20.04.2015, 103 liite 23 Tarkastuslautakunta 20.05.2015, 26 liite 5 Kunnanvaltuusto 22.06.2015, 48 liite 12 SIIKALATVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Vuoden varrelta:

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 1(34) SARJA B 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 20.08.2013 2(34) SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIOEHDOTUS

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot