LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM."

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot VUOSIKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. Henkilösivukulut Palvelujen ostot VUOSI KATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

2 754 OPPILAITOKSEN YHTEISET Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut VUOSIKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TEKN. JA LlIKENT.ALAN YHTEINEN Myyntituotot Maksutuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot

3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) METSÄTALOUS Myyntituotot Tuet ja avustukset HenkiIästäkulut Pa Ikat ja pa Ikkiot Henkiläsivukulut Eläkekulut Muut henkiläsivukulut Palvell.jjen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut VUOSIKATE 6658 Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) OPPILASKUNTATOIMINTA HenkiIästäkulut Henkiläsivukulut Palvelujen ostot VUOSIKATE - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -

4 780 PROJEKTIT Tuet ja avustukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot VUOSIKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) OPPILAITOS YHTEENSÄ TU LOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut VUOSI KATE Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot

5 tttft:._'~-.;w{'""-_...#"...-,, P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMElTalouden Suunnittelu 750 JOHTOKUNTA TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ TA 2014 TS 2015 Sivu :27:56 TS 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 1 Kokouspalkkiot ja ansionmen,k, Palkat ja palkkiot KuEL-maksu Kansaneläke ja sair,vakmaks Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilösivukulut Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetus palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKA TE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSIKATE Suunn,mukaiset poistot * Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET * Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

6 ~_;i;i;#,-!,- :1 H~:">V"M/S0lK_""_""',«'-1,'''''< P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMElTalouden Suunnittelu TOIMINTATUOTOT Myyniiluotot Maksuluoloi Tuet ja avustukset Muut toimintatuotoi TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ TA 2014 Sivu :28:35 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöslökulul 4489 Sisäiset muiden palv. ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Rahoilustuotot ja -kulut Korkotuolot Muut rahoilustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSIKATE Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

7 ...Wliio _ ~"""'-,",,,", P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMElTalouden Suunnittelu 754 OPPILAITOKSEN YHTEISET Sivu :30:55 Selile TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 3080 Ammkoul.rahoitus valtiolla Muut konaukset Muut myyntituotoi Sisäiset myyntituotot * Myyntituotot Lukukausimaksut Perintämaksutulo Sisäiset muut palvelumaksut * Maksutuotot Tuet ja avustukset valtiolta Muut tuet ja avustukset * Tuet ja avustukset Asuntojen vuokrat Muiden rak.vuokrat Maa- ja vesial.vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokra tuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 2 Opettajien palkat Henkilöstön palkat Budj.tilL opett.kokon.työaika Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot KuEL-maksu Jaksotetut eläkekulut Kansaneläke- ja sair.vak.maks Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusm SairausvakuutuskoNaukset Muut Kansaneläkelait. korv Henkilösivukulut Toim.-. pankki- ja as.1. palv ATK-ylläpitomaksut ATK-ohjelmat Perintä palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja sähkemaksut,tv-luvat Puhelin- ja telemaksut Tietoliikenneverkkomaksut Vakuutukset Puhtaanapilo- ja pesulapalv Rak.ja al.rak.ja kunn.pilopalv Kon, kai, laill. rak ja kunn.p Majoitus- ja ravilsemispalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut

8 :i:i:im"~_~''''''''' '_"JdV''''''''''''''''''''''''::' ''' P-K:n koulutuskuntayhtymä Sivu 2 INTIMEiTalouden Suunnittelu 754 OPPILAITOKSEN YHTEISET :30: Opetus- ja kulttuuri palvelut 4470 Muut palvelut 4489 Sisäiset muiden palv ostot Palvelujen ostot 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4579 Kalusto, ei irt,lue!teloon 4580 Kalusto, irt. lue!teloitava 4581 ATK-kalusto 4 Muu materiaali 4649 Sisäiset aineet, tarv, ja tav, Aineet, tarvikkeet ja tav TP TA KÄYTTÖ TA TS TS Avustukset yhteisöille Avustukset 4820 Rak,- ja huoneistojen vuokrat 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat 4860 Muut vuokrat 4869 Sisäiset vuokrakulut 4 Välilliset verot 4910 Välittömät verot 4936 Luottotappiot/Ulosotto 4940 Muut kulut Muut toiminta kulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT, VUOSIKATE Poistot koneista ja kalustosta Suunn,mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT " d.".'",,

9 P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu Selile TOIMINTATUOTOT 3080 Amm,koul.rahoilus valtiolta 3099 Muut korvaukset * Myyntituotot 3270 Lukukausimaksut * Maksutuotot * Tuet ja avustukset * Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 764 TEKN. JA LIIKENT.ALAN YHTEINEN TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30,6, TA Sivu 1 10,10,201315:31:24 TS 2015 TS TOIMINTAKULUT 2 Opettajien palkat Henkilöstön palkat Budj.tili, opetl.kokon.lyöaika Jaksotetut palkat ja palkkiol Palkat ja palkkiol KuEL -maksu Jaksotetut eläkekulut Kansaneläke- ja sailvak.maks Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusm Henkilösivukulut ATK-ylläpitomaksut 4344 Perintäpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja sähkemaksut,tv-luvat Puhelin- ja telemaksut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalv Kon, kai, laitt. rak ja kunn.p Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveys palvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Työnantajalle maks koul.korv Muut palvelut * Palvelujen ostot Toimisto- Ja koulularvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Kalusto, ei iruuetteloon Kalusto, irt luetteloitava Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja lav * Avustuksel 4860 Muul vuokrat Sisäiset vuokrakulut Välilliset verot Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

10 r 1 ~ "h,_...w_n,~_""*'<"':x""..,.,..,,,~'''w ''''''"''''''''#'> w P-K:n koulutuskuntayhtymä Sivu 2 INTIMElTalouden Suunnittelu 764 TEKN. JA LlIKENT.ALAN YHTEINEN :31:24 TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ TA 2014 TS 2015 TS Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSIKATE Poistot koneista ja kalustosta Suunnmukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

11 P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu TOIMINTATUOTOT 3080 Ammkoul.rahoitus valtiolta 3099 Muut korvaukset 3140 Muut myyntituotot 3149 Sisäiset myyntituotot Myyntituotot 3275 Muut opetus- ja kult.l.maks Sisäiset opetus- ja kultt.!. m 3299 Sisäiset muut palvelumaksut Maksutuotot 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 770 METSÄTALOUS TP TA ew '"""'''_...»;~_'*''''''<'>...'''... '+>.... ~'*''''-:<>.''''..."-.''',...'''_dddmd_,,,,<~"4'.'...,.' Sivu :31:58 KÄYTTÖ TA 2014 TS 2015 TS TOIMINTAKULUT 2 Opettajien palkat Henkilöstön palkat Budj.tili. opett.kokon.työaika Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot KuEL-maksu Jaksotetut el<'lkekulut Kansaneläke- ja sair.vak.maks Työtlömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusm Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Muut Kansanel<'lkelait. korv Henkilösivukului Toim.-, pankki- ja as.!. palv ATK-ylläpitomaksut ATK-ohjelmat Perint<'lpalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja sähkemaksut,tv-luvat Puhelin- ja telemaksut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesu lapa Iv Rak.ja al.rak.ja kunn.pitopalv Kon, kai, laitt. rak ja kunn.p Majoitus- ja ravitsemispalvelu Matkustus- ja kuljetuspalve!ut Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Työnantajalle maks. koul.korv Muut palvelut Sisäiset muiden palv. ostot Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus "''''W.'/M "",,,..,,,,,,,...:,,,_q#,:'.,,,,~~,;;~,,,j!,, AUMi

12 "f"~izr.'''''~'"'''''''''.yv''4_,«j;< '"' r 1W,.u "' -""' '" P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMEITalouden Suunnittelu 770 METSÄTALOUS TP 2012 TA 2013 KÄYTTö 30.6 TA2014 Sivu :31:58 TS 2015 TS Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- Ja voiteluaineet Kalusto, ei irt luetteloon Kalusto, irl. luetteloitava ATK-kalusto 52 4 Muu materiaali Sisäiset aineet, larv. ja tav. 850 Aineet, tarvikkeet ja tav Avustukset 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitl. vuokrat Muut vuokrat Sisäiset vuokrakulut Valilliset verot LuottotappioUUlosotto -84 * Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viiv korkokulut ja korotukset 5 Muut rahoituskulut 5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 5 VUOSIKATE Poistot koneista ja kalustosta Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

13 ~w~,.. wr -, ~-- P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu 7740PPILASKUNTATOIMINTA TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ TA 2014 Sivu :32:23 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitusluotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT VUOSI KATE Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

14 r "*_,,,,,;t~~ad':w""""kkm&( ~ P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu 780 PROJEKTIT Sivu :32:56 TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot 3305 Tuet ja avustukset valtiolta Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 1 Kokouspalkkiot ja ansionmen.k Opettajien palkat Henkilöstön palkat Budj.tili, opett.kokon.työaika Jaksotetut palkat ja palkkiot 4854 Palkat ja palkkiot KuEL-maksu Jaksotelut eläkekulut Kansaneläke- ja sairvak.maks Työltömyysvakuutusmaksul Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksul Jaksotetut sosiaalivakuutusm 274 Henkilösivukulut Toim.-, pankki- ja as.t. palv Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemispalvelu Matkustus- ja kuljetuspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Sisäiset muiden palv. ostot 379 Palvelujen ostot Poltto- ja voiteluaineet Kalusto. ei irt.luetteloon 1353 Aineet, tarvikkeet ja tav 3415 Avustukset 4860 Muut vuokrat Muut kulut 500 Muut toiminta kulut 513 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut, Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSI KATE

15 "'r'w'r""""", '>M"""~lim:;>;;;;:;>'''0oj'''''_'''V..,...'''#h.. _«_~""",,,,,,-,,,»,,. P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu 780 PROJEKTIT TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6 TA 2014 Sivu :32:56 TS 2015 TS 2016 * Suunn.mukaiset poistot * Kerlaluontoiset poistot * Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET * Satunnaiset tuotot * Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla

Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla -2, ALMAAS 17.10.2013 12:00 Kokousaika 17.10.2013 klo 12.00 Kokouspaikka Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet...

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 TAMPR Kirjausohje 2012 1 (51) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2012 Sisällysluettelo TULOSTILIT... 8 TOIMINTATUOTOT... 8 MYYNTITUOTOT... 8 MAKSUTUOTOT... 9 TUT JA AVUSTUKST...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TAMPR Konsernimääräys 1 (53) Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohjeet 1.1. 31.12.2013 TUOSTIIT... 9 TOIMINTATUOTOT... 9 MYYNTITUOTOT... 9 MAKSUTUOTOT... 10 TUT JA AVUSTUKST... 10 MUUT TOIMINTATUOTOT...

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Susanna Sarvanto-Hohtari Tarja Malmivirta TB 2014 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ 1 567 000 Toiminto

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015 Kuopion Vesi Liikelaitos 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 62 17.12.2014 62 Asianro 2309/02.02.00/2012

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1/2012 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA SISÄLLYSLUETTELO 1 KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 30.4.2014... 2 2 TOIMINNAN

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot