Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016"

Transkriptio

1 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

2 Käyttösuunnitelma 2016 Talousarviotekstit. 3 Kriittiset menestystekijät. 5 Tulot ja menot 2016 Tuloslaskelma... 6 Rahoituslaskelma Talousarvion käyttösuunnitelma. 8 Investoinnit. 50

3 3 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toiminta-ajatus Liikelaitos toimii kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja se tuottaa palveluja kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Tehtävämme on tukea muita toimijoita saavuttamaan tavoitteensa ja yhteistyössä tilaajiemme kanssa kehittää kaupungin tuottamia palveluja. Toimintaympäristö ja sen muutokset Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoida. Tämä luo vaatimukset monialaisuudesta ja ketteryydestä, jotta nopeallakin varoitusajalla tuleviin muutoksiin voidaan reagoida. Kilpailun lisääntyminen luo vaatimuksen myös yhä yritysmäisemmälle toimintyatavalle.muutoin toimintaympäristössä ei vuoden 2016 aikana ole tapahtumassa suuria muutoksia. Juankosken liittymistä Kuopioon valmistellaan koko vuoden ajan, samoin kuin muutakin alueellista laajentumista. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kehittämisessä panostamme tällä hetkellä työnohjausjärjestelmän ja talouden hallinnan kehittämiseen. Taloudessa keskitymme erityisesti raportointiin, mittareihin ja ennakoitavuuteen. Yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen parantavat tuottavuuttamme koko ajan. Kaluston käyttöastetta seurataan ja korvattavissa olevasta kalustosta luovutaan. Toiminnan painopisteet Esimiestyössä onnistuminen on nostettu Mestarin keskeiseksi painopisteeksi ensi vuodelle. Koulutuksilla haetaan vaikuttavuutta johtamiseen. Vuoden aikana johtamista seurataan valituilla mittareilla ja myös reagoidaan onnistumisiin/kehittämiskohteisiin. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Toiminnan painopisteiden osalta osaaminen on hyvällä tasolla. Osaamista täydennetään palveluiden ostoilla. Henkilöstövaikutukset Yhden eläköityvän henkilön tilalle ei palkata uutta eli henkilöstömäärä pienenee yhdellä henkilöllä. Henkilöstömenot pienenevät euroa. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Ammattitaitoista henkilöstöä on hyvin saatavilla. Joihinkin tehtäviin joudumme täydentämään osaamista pätevyyksien saamiseksi. Koulutusmuotona on oppisopimuskoulutus. Keskijohdon rekrytointi on huomattavasti hankalampaa, mutta olemme kuitenkin onnistuneet.

4 4 Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kehittämisessä ja osaamisen täydentämisessä käytämme ulkoisia palveluita tarvittavassa määrin. Toimintamme perustuu suuressa määrin aliurakointiin ja tuotantotapa valitaan tapauskohtaisesti taloudellisin perustein

5 5 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Seuranta I Seuranta II Seuranta III pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit) toimitusjohtaja, palvelupäälliköt (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Seuranta I Seuranta II Seuranta III 6. Tasapainoinen talous ylijäämäinen tilinpäätös ylijäämäinen 1,5 % Toimitusjohtaja, talous- (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) tilinpäätös ja henkilöstöpäällikkö, palvelupäälliköt 8. Määrätietoinen johtaminen Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja olemme haluttu työnantaja valittujen valittujen kehittämiskohteiden kehittämiskohte parantaminen > 0,2 yksikköä iden parantaminen toimitusjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) 8. Määrätietoinen johtaminen 8. Määrätietoinen johtaminen toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet yhteistyö asukkaiden kanssa Asiakaspalaute ja palvelujen kuntalaisten tunteman laatutason parantuminen toimitusjohtaja, palvelupäälliköt palvelupäälliköt (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta)

6 6 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Tuloslaskelma TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot Kaupungille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut (viivästyskorot) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + ) Tilikauden yli-/alijäämä

7 7 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Rahoituslaskelma TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointi menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

8 Kuntatekniikkaliikelaitos käyttösuunnitelma Korvaus peruspääomasta Tulot 0 Menot Nettomenot JOHTOKUNTA 902 Lautakuntatyö Henkilöstökulut yht Palkat Luottamushenkilöiden palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Palvelujen ostot Painatukset Postikulut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4670 Korvaus oman auton käytöstä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5030 Elintarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 57 Muut kulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5790 Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Johtokunnan koulutus Palvelujen ostot Majoitus- ja ravitsemispalvelu Matkaliput (virka yms.matkat) Päivärahat Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Tulot 0 0 Menot Nettomenot

9 Yleinen johto 817 Kiinteistöt 31 Palvelujen myynti Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Vakuutukset 4560 Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut Rakenn. Ja alueiden puht.pito 4579 Rakenteiden kunnossapito 4970 Vartiointipalvelut 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lämmitys 5085 Sähkö Vesi Työaineet ja tarvikkeet 5180 Muu materiaali 57 Muut kulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut Korkokulut lainoista ulkopuolisilta Korkokulut, kiinteäkorkoiset lainat 0 0 Tulot 0 0 Menot Tulos Poistot 0 0 Nettomenot Henkilöstökoulutus, ulkoinen Palvelujen ostot Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä

10 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut kulut Koulutus yhteensä Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Tuet ja avustukset Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut Painatukset Ilmoitukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Matkaliput (virka yms.matkat) Korvaus oman auton käytöstä Päivärahat Majoitus- ja ravitsemispalvelu Ateriapalvelut/vierastarjoilu Terveyspalvelut henkilöstölle ok Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Hoitotarvikkeet Sähkö Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Muu materiaali Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Leasing-vuokrat Muut kulut Muut kulut Korkokulut Korkokulut yhdystileiltä

11 11 Tulot Menot Nettomenot Markkinointi Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset 0 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Atk-palvelut Painatukset Ilmoitukset Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 0 57 Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Leasing-vuokrat 0 57 Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Atk Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu

12 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut 4530 Painatukset 4531 Ilmoitukset 4550 Vakuutukset 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Vuokrakulut Leasing-vuokrat 57 Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Yleinen johto yhteensä Tulot Menot Nettomenot

13 8360 RAKENTAMINEN Katurakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesí Kemikaalit Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Raken/huoneistojen vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Välilliset verot Muut kulut

14 14 Tulot Menot Nettomenot Vesihuollon rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Toimistopalvelut Atk-palvelut, ulkoiset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Kaluston kunnossapito Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Vesi Kalusto Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulu Leasing-vuokrat

15 Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Liikunta- ja urheilupaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsulpalvelu Ympäristöselvitykset Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Painatukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rakenteiden kunnossapito Sis.palvsop/rak. Ja al.rakentamispalvelu Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsem.palvelut Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Muut kulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Muut vuokrakulut Tulot Menot Nettotulot

16 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu 4561 Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rakennusten ja alueiden rakentamispalv Rakenteiden kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto (kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Muut kulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulut Leasingvuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Yleisten alueiden rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu

17 Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Ympäristöselvitykset Muut asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv Postikulut Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut Pesulapalvelut Työkoneurakointi/Tuntityö Raken/alueiden rakent.palvelu Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Alueiden hoitosopimukset Kaluston kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä koulutuspalvelut hlöstölle Vartiointipalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kemikaalit Kalusto Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Vuokrakulut Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Koneiden ja laitt. vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut 0 0 Tulot Menot Nettomenot Ympäristörakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset

18 Muut palkkakust. ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Jätehuoltomaksut Työkoneurakointi/Tuntityö Rak.ja al.rakent.palv Rak. ja alueiden kunnossap.palv Rakenteiden kunnossapito Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sähkö Kemikaalit Rakennusmateriaali Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut Koneiden ja laitt. vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut 0 Tulot Menot Nettomenot Laskutustyöt 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot As.tuntija- ja konsul.palvelu Vakuutukset 1 500

19 Jätehuoltomaksut Työkoneurakointi/Tuntityö Rak. ja alueiden rakent.palvelut Raken/alueiden kunn.pitopalv Rakenteiden kunnossapito Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Ateriapalvelut/vierastarjoilu Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Poltto- ja voiteluaineet Kalusto(kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja työtarvikkeet Metsätalous/puutarhatarvikkeet Muu materiaali Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut Koneiden ja laitt.vuokrakulut Muut vuokrakulut Muut kulut Välilliset verot 5790 Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Poistot kiinteistä rak. ja lait Poistot Tutkimus- ja mittauspalvelut 31 Muut myyntituotot Oppisopimuskoul. koulutuskorvaus Maksutuotot Tutkimus- ja mittausmaksutuotot Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Muiden palvelujen ostot

20 Asiantuntijapalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Pesulapalvelut Työkoneurakointi/tuntityö 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Majoitus- ja ravitsemispalvelut Työvälinekorvaukset Muut palvelut 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus 5040 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Varaosat ja huoltotarvikkeet Työaineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut Koneiden ja laitt.vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Siilokatu) 0 Tulot Menot Nettomenot Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Kuukausipalkat, määräaikaiset Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut Jaksotetut eläkevakuutukset Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Atk-palvelut Ilmoitukset Postikulut Puhelin- ja telepalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Vuokrakulut

21 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Rakentaminen yhteensä Tulot Menot Nettomenot Poistot 0 0 Tulos

22 8365 SÄHKÖ Sähkö- ja ulkovaloverkon rakentaminen 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel-eläkemenoperusteinen vak. maksu Kuel -Varhe-maksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Jätehuoltomaksut Työkoneurakointi/tuntityö Raken/alueiden rakent.palvelu Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut Koneide/laitteiden vuokrakulu Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Muut vuokrakulut 0 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Liikenteenohjauslaitteet 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraukset Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut

23 Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorv. ja muut palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Atk-palvelut 4541 Puhelin ja telepalvelut Työkoneurakointi/tuntityö Rak. ja alueiden rak.palvelut 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Tavarakuljetukset Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä Koulutuspalvelut henkilöstölle Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kirjallisuus 5040 Vaatteisto 5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 5070 Poltto- ja voiteluaineet Sähkö Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 0 57 Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) Koneiden ja laitt.vuokrakulut Muut vuokrakulut (auto) Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Ulkovalaistuksen kupi 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut

24 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Työkoneurakointi/tuntityö Raken/alueiden kunnossapitopalvelut Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5040 Vaatteisto 5070 Poltto- ja voiteluaineet 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 5150 Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Sähkoverkon kupi 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Työkoneurakointi/tuntityö Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muut kulut Rakenn. ja huon. vuokrakulut 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettotulot Kiinteistöt 24

25 25 31 Palvelujen myynti Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Vakuutukset 4560 Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut 4566 Rakenn. Ja alueiden puht.pito 4579 Rakenteiden kunnossapito 4970 Vartiointipalvelut 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lämmitys 5085 Sähkö 5087 Vesi 5160 Työaineet ja tarvikkeet 5180 Muu materiaali 57 Muut kulut Muut kulut 7040 Poistot kiinteistöistä 0 0 Tulot 0 0 Menot 0 0 Tulos 0 0 Poistot Nettomenot Materiaalikeskus 31 Palvelujen myynti Muut liiketoiminnan tuotot Tuet ja avustukset Työllistämistuki 0 36 Vuokratuotot Rakenn. Ja muiden huon. Vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus

26 Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstömenot Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Palvelujen ostot Atk-palvelut, Istekki Oy Atk-palvelut 4530 Painatukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset 4555 Vakuutusrahastomaksut 4565 Pesulapalvelut 4566 Rak. Ja alueiden puhtaanapito 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Ateriapalvelujen osto 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4650 Tavarakuljetukset Korvaus oman auton käytöstä 4980 Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Vaatteisto 5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 5070 Poltto- ja voiteluaineet Kemikaalit Kalusto (kertakuluksi kirj.) Varaosat ja huoltotarvikkeet Rakennusmateriaali Muu materiaali Vuokrakulut Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 0 57 Muut kulut Muut kulut 0 Tulot Menot Nettotulot Poistot koneista ja kalustosta Tulot Menot Nettotulot Poistot Tulos Materiaali- ja vuokrauspalvelut 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Tuote- ja tarvikemyyntituotot

27 Muut liiketoiminnan tuotot Vuokratuotot Kalusto- ja välinevuokratuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus 4060 Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Pesulapalvelut Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5745 Muut vuokrakulut 57 Muut kulut Välilliset verot 5790 Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Laskutustyöt 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Erilliskorvaukset Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksu Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut

28 Eläkevakuutusmaksuvaraus Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Jätehuoltomaksut 4570 Työkoneurakointi/tuntityö Raken/alueiden kunn.pitopalvelu Tavarakuljetukset Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Poltto- ja voiteluaineet 5100 Kemikaalit 5150 Rakennusmateriaali Työaineet ja työtarvikkeet Muu materiaali 57 Vuokrakulut Rakenn.ja huon.vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt. vuokrakulut 5745 Muut vuokrakulut 57 Muut kulut Muut kulut Tulot Menot Nettomenot Sähköverkon ja kaukolämmön kartoitus 34 Maksutuotot Palvelujen myyntituotot Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Muiden palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 4510 Toimistopalvelut 4531 Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset 4565 Pesulapalvelut 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Tavarakuljetukset

29 Korvaus oman auton käytöstä Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4960 Työvälinekorvaukset 4980 Muut palvelut 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus 5040 Vaatteisto 5070 Poltto- ja voiteluaineet 5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava) Varaosat ja huoltotarvikkeet 5150 Rakennusmateriaali Työaineet ja tarvikkeet 57 Muut toimintakulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5745 Muut vuokrakulut Tulot Menot Nettomenot KE liikelaitoksen kartoitus / sähköverkko 34 Maksutuotot Palvelujen myyntituotot Muut tuotot 3790 Muut tuotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset Muiden palvelujen ostot Asiantuntijapalvelut 4980 Muut palvelut 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali 5160 Työaineet ja tarvikkeet 57 Muut toimintakulut Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut Muut vuokrakulut Tulot Menot Nettomenot

30 Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti 3101 Palvelujen myyntituotot Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel -Varhe-maksut 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Atk-palvelut Ilmoitukset Puhelin- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkaliput (virka tms matkat) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Kalusto (kertakuluksi kirjattava) Vuokrakulut Leasing-vuokrat Muut vuokrakulut Muut kulut Muut kulut Tulot 0 0 Menot Nettomenot Poistot 0 0 Sähkö yhteensä Tulot Menot Tulos Poistot Nettotulos

31 Kunnossapito 810 Liikenneväylien kunnossapito 31 Palvelujen myynti Palvelujen myynti Henkilöstökulut yht Palkat Kuukausipalkat Tuntipalkat Tuntipalkkojen palkkavaraus Tilapäinen työvoima 4012 Sijaiset 4060 Erilliskorvaukset Muut palkkakust. ja palkkiot Jaksotetut palkat Henkilöstösivukulut Muut henkilöstösivukulut Kansaneläke-ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Tuntip.sos.vak.maksuvaraus Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut Eläkevakuutusmaksut Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmavakuutuskorvaukset Palvelujen ostot Asiantuntija- ja konsulttipalvelut Toimistopalvelut Atk-palvelut, Istekki Oy Ilmoitukset Puhelin- ja telepalvelut Vakuutukset Jätevesimaksut Jätehuoltomaksu Pesulapalvelut Rak. ja alueiden puhtaanapito Työkoneurakointi / tuntityöt Rak. ja alueiden rak.palvelut Rak. ja alueiden kunnossap.palv Kalust.ja rakent.kunnossapito Alueiden hoitosopimukset Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv Majoitus- ja ravitsemispalvelut Ateriapalvelujen osto 4630 Ateriapalv./vierastarjoilu Tavarakuljetukset Henkilökuljetukset Korvaus oman auton käytöstä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Vaatteisto Hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2016 Kuopion Vesi Liikelaitos 3 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 57 09.12.2015 57 Asianro 6267/02.02.00/2015

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 13.12.2016 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 13.12.2016 2 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2018

Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2018 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2018 Kuntatekniikkaliikelaitoksen (Mestar) johtokunta 20.12.2017 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 3.10.2017 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Liikelaitosten. Talousarviot vuodelle 2017

Liikelaitosten. Talousarviot vuodelle 2017 Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2017 Kuopion Vesi Liikelaitos 3 4 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja ïïñîðïê ï øì Õ«± ±² Ê» Ô µ» ±µ»² ± ±µ«² ëì y ðéòïîòîðïê y ëì ß ² ± ëèèíñðîòðîòðîñîðïê Talousarvioesitys

Lisätiedot

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot