Ärribää (Korko); nykyajan ja kaikkien aikojen Tuho!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ärribää (Korko); nykyajan ja kaikkien aikojen Tuho!"

Transkriptio

1 t {Ja heitä (epäuskvia) ei käsketty paitsi, että he palvisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Usknnn (palvnnan, tet) kallistuen (muista vääristä usknnista Ttuuden Usknnlle Isläämille), ja surittaisivat rukuksen, ja tisivat Äzzäkäätä (Puhdistautumista, sa rahasta tai maisuudesta rikkailta köyhille); ja Tu n Suruuden (Ttuudelle Perustamisen, Oikeudenmukaisuuden, Tasa-arvn..) Usknt!} Älbäjjinäh/Selvä Tdistus /98: 5 Äl.ikhlaas n kuukausittainen lehti, Isläämiläisen kalenterin mukainen, phjautuu Kraaniin, Sunnään ja ikeamielisten edeltäjien ymmärtämykseen, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä N: 68, 1. Safär 1428 Siunattua Hijraa / الربا طامة العصر وآل العصور! (باللغة الفلندية ( Ärribää (Krk); nykyajan ja kaikkien aikjen Tuh! {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!} Älbäqarah/Lehmä/2: Ktisivut: --/islaamfi1, --fi2, --fi3 Sähköpstisite: Tilausmaksu: 25 /vusi, Bank accunt/tilinr: Handelsbanken, Äl.ikhlaas: Helsinki, Finland Puh/Tel: (358) (Islääm Inf: ) Hum! Maksun tulee tapahtua suraan tilille esimmäisen lehden saavuttua. Lehden lähettäminen lakkaa, ellei maksu tapahdu ajallaan. Kertatilaus maksaa 5. Äl.ikhlaas ei le vastuullinen sitteen muutksesta. Baaraka-llaahu fiikum.

2 Ässäläämu älää mäni-ttäbä ä-lhudää wä rahmatu-llaahi wä barakäätuh! Allaahin Rauha, Arm ja Siunaukset lkn niiden yllä, jtka seuraavat jhdatusta! 2 Ttisesti Ylistys n Allaahille; ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen Apuaan ja Anteeksiantamustaan. Turvaudumme Allaahiin sielujemme (itsemme) pahuuksilta ja tekjemme hunuksilta. Jten häntä, jta Allaah jhdattaa, niin hänelle ei le harhaanjhdattajaa, ja jta Hän harhaanjhtaa, niin hänelle ei le jhdattajaa. Ja tdistan, että ei le jumalaa (tdella palvnnan arvista) paitsi Allaah, Yksin, Hänellä ei le liittäjää, ja tdistan, että Muhämmäd n Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä (sallallaahu äläihi wä äälihi wä sälläm); Hän lähetti hänet Ttuudella (Ttuuden kanssa) ilsanman levittäjänä (Bäshiir) ja varittajana Hetken käsien välillä. Jka tttelee Allaahia ja Hänen lähettilästään, hän varmasti suristautuu (jhdattuu), ja jka ei tttele Heitä, niin ttisesti hän ei vahingita paitsi itseään, ja hän ei vahingita Allaahia vähääkään (mitenkään)! {Allaahin Armllisen Armahtajan Nimellä: Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), Jka li teidät yhdestä sielusta, ja li siitä sen pulisn, ja levitti (li, jaki) heistä mnia miehiä ja naisia, ja välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), Jnka kautta pyydätte, ja (pelätkää) khtuja (sukulaissiteitä; ettette katkaisisi niitä). Ttisesti Allaah li (ja n yhä) Tarkastaja yllänne!} Ännisääå/Naiset/4: 1 {Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan) Hänen tdellisella välttämisellään, ja ttisesti älkää kulk paitsi, että te lette muslimeita!}äälu Imraan/ Imraanin Perhe/3: 102 {Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), ja sankaa ikea (sura, tarkituksellinen, hyvä..) sannta; (jtta Hän) parantaa (ikaisee, menestyttää, krjaa..) teille teknne, ja antaa anteeksi teille syntinne; ja jka tttelee Allaahia ja Hänen lähettilästään, niin hän varmasti vitti suuren vitn!} Äl.ähzääb/Pulet/33: Uusittu Lukemisen avaimet (1 Muhärram 1428 Siunattua Hijraa) - : ع äin äänne - dh: ذ kuin englannin 'the' - dh: ظ paksumpi kuin 'the' - d: ض kuin englannin 'dne' - th: ث kuin englannin 'thanks' - j: ج kuin ranskan 'j' jur - gh: غ kuin ranskan 'r' Paris - h: ح kuin 'hätä' - kh: خ kuin espanjan 'j' Juanit - q: ق lausutaan kuin arabian sana 'Qur.ään' - sh: ش kuin englannin 'sh' english, french - t: ط kuin 'tarina' - s: ص kuin 'sauna' - å: äänteen katkeaminen - {punainen }: Lainaus Kraanista - * : Jakeen lppu - ( ) : Lisäys, kmmentti tai selitys - (/..): Takittaa myös sitä mikä n suluissa - [vaaleanpunainen]: Lainaus Raamatusta - [vihreä]: lainaus tisesta Hädiithistä - [Hädiithin lpussa]: tisen Hädiithin lainaaja - Hum.: Emme mainitse Ähäädiithin kaikkia lainaajia.. - Piste sanan keskellä, tarkittaa, että lukiessa täytyy pysähtyä, esim. Äl.islääm, ei Älislääm, Mus.häf, ei Mushäf - Viiva sanan keskellä tarkittaa, että kyseessä n kaksi yhdistettyä sanaa, esim. Bismi-llääh (Bi Ismi Allaah): Allaahin Nime-llä. - Viiva näiden kirjainten (th, dh, sh, ( äin)) alla, tarkittaa, että ne vat vahvja; esim.: Äsh.shärii'äh Äshärii äh; Äth.thämr Äthämr; Ädh.dhill Ädhill (varj), Ädh.dhälääm (pimeys) Ädhälääm jne. - Subhäänä-llaah: Ylistys Olkn Kaikkivaltiaalle Allaahille, ja lkn Hän Puhdas ja Vapaa kaikista epätäydellisyyksistä, puutteista, ja siitä mitä liittäjät ja epäuskvat liittävät ja asettavat Hänen rinnalleen. - wä Tä äälää: ja Ylevä lkn Hän (Kaikkivaltias Allaah) kaiken yllä, ja lkn Hän vapaa kaikista puutteista ja epätäydellisyyksistä! - salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm: Allaahin Rukus ja Tervehdys lkn hänen (Allaahin lähettilään Muhämmädin) ja hänen seuralaistensa yllä. Pääasiassa Allaahin lähettiläälle Muhämmädille, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm. - äläihi-ssälääm (mask.)/ äläihä-ssälääm (fem.)/ äläihimä-ssälääm (2 miestä, tai 1mies ja 1nainen), äläihimätä-ssälääm (2 naista)/ äläihimu-ssälääm (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1 mies ja 2 naista): Rauha lkn hänen/heidän yllään. Pääasiassa kaikille enkeleille, prfeetille ja heidän kaltaisilleen, äläihimu-ssälääm. - Radijä-llaahu änhu (mask.)/ Radija-llaahu änhää (fem.)/ Radijä-llaahu änhumää (2 miestä, tai 1mies ja 1 nainen, tai 2 naista)/ Radijä-llaahu änhum (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1mies ja 2 naista)/ Radijä-llaahu änhunnä (minimi 3 naista): Allaah mieltyi häneen/heihin. Erityisesti Ässahääbälle (Allaahin lähettilään Muhämmädin seuralaiset, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm), Radijä-llaahu änhum - Rahimähu-llaah (mask.)/ Rahimähä-llaah (fem.)/ Rahimähumä-llaah (2 miestä, tai 1mies ja 1 nainen, tai 2 naista)/ Rahimähumu-llaah (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1 mies ja 2 naista): armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä/heitä. Pääasiassa kaikille ikeamielisille, ja jkaiselle Muslimille, Rahimähumu-llaah. - Allah, Allaah Ällaah; Islam, Islaam Äl.islääm, Islääm; Mumamed, Muhammed, Muhammad Muhämmäd; Haj, Hajj Häjj, Älhäjj; Ramadan, Ramadaan Ramädaan, Omar, Umar Umär, Iman Äl.iimään, Iimään; Muslim Muslimi (yks. mas.), Muslimuun (mn.), Muslimah (yks. fem.) Muslimäh, Muslimaat (mn. fem.) Muslimäät

3 Kraanin lukeminen (Ääjäätu-rribää: Ärribään Jakeet) 3 {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan udelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella, tu, sillä he ttisesti sanivat: Ttisesti myyminen (ja staminen: Kaupantek) n kuin Ärribää (Kaupantek krlla)!, ja Allaah n sallinut kaupanten (stamisen ja myymisen) ja kieltänyt Ärribään (kaupanten krlla). Jten jlle tuli Kehtus (Sääntö ja Varitus Ärribäästä) Herraltaan ja lakkaa (timimasta krlla), niin hänelle se, mitä edelsi ja hänen asiansa (päätöksensä ja tuminsa kuuluu) Allaahille; ja jka palasi (timimaan Ärribään kanssa), niin nu vat Tulen seuralaisia (maia), he vat Siinä ikuisia.* Allaah hävittää (tuhaa) Ärribään (kaupanten krlla) ja kasvattaa (siunaa) lahjitukset, ja Allaah ei rakasta jkaista syntistä epäuskvaa (jka epäusk uudelleen ja uudelleen jka kerran kun hänelle tulee kehtukset ja varitukset).* Ttisesti ne, jtka uskivat ja tekivät hyviä (tekja), surittivat rukuksen ja tivat Äzzäkäätiä 1, heillä n Palkkinsa Herransa Luna, ja ei pelka le heidän yllään, ja eivät he sure!* [Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!] 2 * Ja js hän (velallinen) li (n) ahdingssa, jten dttaminen (dttakaa, viivyttäkää häntä) hujennukseen (kunnes hänen tilanteensa paranee); ja js te lahjitatte (peruutatte, annatte anteeksi velan) n parempi teille js lisitte tienneet!* [[Ja välttäkää Päivää 3, teidät palutetaan Siinä Allaahille, sitten jkaiselle sielulle täytetään (maksetaan) mitä se ansaitsee, ja heitä ei srreta (khdella epäikeudenmukaisesti)!]] 4 } Älbäqarah/Lehmä/2: Äzzäkäät: Vapaaehtinen lahjitus, tai sa rahasta tai maisuudesta köyhille tai valtille timitettavaksi vusittain. 2 Viimeinen Sääntö, Jka n ilmestytetty Älqur.äänissä! Tätä Jaetta kutsutaan nimellä: Ääjätu-rribää (Krn Jae). 3 {Ja välttäkää Päivää, Jna teidät palautetaan Allaahille (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan)!} 4 Viimeinen, mitä Älqur.äänistä n ilmestytetty, nin 9 päivää ennen Allaahin lähettiään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, kulemaa!

4 Isläämiläinen liiketiminta & liiketimet Isläämissä (6) jatkuu lehdestä Islaamic Business & Business Transactins in Islaam; Thesis fr Bachelr Degree in Internatinal Business Administratin & Internatinal Trade & Marketing (lisäyksillä). Ähmäd Muhämmäd, siunatkn Kaikkivaltias Allaah häntä. Sum.: Mustafää Rummukainen ja Saarah, siunatkn Kaikkivaltias Allaah heitä. Esipuhe: Kska mnet Muslimit eivät ta Ärribään (krn) seuraamuksia vakavasti, päätimme tehdä tämän Äl.ikhlaasin numern ainastaan Ärribäästä, jtta asia tulee ymmärretyksi ja viesti vi saavuttaa nu, jtka eivät tajua tilanteita, jihin vat itsensä laittaneet. Ärribään seuraamukset vat tdellisia ja ne vidaan nähdä Muraabijjuunissa (krlla tekemisissä levissa), sillä Älmuraabijjuun: Eivät kskaan saa tarpeekseen rahan keräämisestä! Työskentelevät kvemmin ja kvemmin, mutta eivät silti saavuta päämääriään! Menettävät aikaansa kerätessään rahaa tai maksaakseen takaisin krklainjaan, jten he häviävät itsensä, perheensä ja lapsensa! He valittavat aina paljsta työstä! He valittavat aina rahan- ja tuljen puutteesta! Heidän rahallinen tilanteensa ei kskaan tyydytä heitä! He valittavat aina perhengelmista! He menettävät useimmat päivittäisistä rukuksistaan, etenkin perjantairukuksen! He menettävät hyvät ystävänsä, jtka haluavat neuva heitä Ärribään kiellsta! He näkevät ystävänsä asiakkaina ja kaupanten uhreina! Jten useimmat heidän ystävyyssuhteistaan perustuvat materialistisille hyödyille! Jten he löytävät uusia ystäviä, jtka harhaanjhtavat heitä ja erkaannuttavat heidät Allaahin Tieltä pahlaisen teille! He alkavat lemaan haluamatta kuulla Allaahin säännöistä kskien Ärribää! Sen vuksi he alkavat välttää Älqur.äänin, Älhädiithin, ppineiden, siunatkn Kaikkivaltias Allaah heitä, luentjen jne. kuuntelemista! Jten he alkavat lla rustuneita ja jähmeäsydämisiä! Jten he alkavat erkaantua hitaasti ja hitaasti Äl.isläämin harjittamisesta! Jtkut saattavat erkaantua Äl.isläämistä kknaan! Heidän terveytensä alenee sekä henkisesti että fyysisesti! Jpa heidän kasvnsa muuttuvat tummiksi! Nämä vat päämerkit, jtka nähdään Ärribään kanssa tekemisissä levissa tässä hikiitävässä Dunjäässä (alemmassa elämässä), ja Kaikkivaltias Allaah tietää millainen heidän Kidutuksensa tulee lemaan Äl.ääkhirassa (Viimeisessä elämässä). Pyydämme Kaikkivaltiasta Allaahia jhdattamaan nämä ihmiset takaisin Oikealle Raiteelle, ja avaamaan heidän sydämensä Ttuudelle! Allaahin Rukukset, Tervehdykset ja Siunaukset lkn Hänen rakastetun lähettiläänsä, prfeettansa ja palvelijansa Muhämmädin, hänen perheensä ja seuralaistensa yllä. T tisesti Allaah n Hämiidun (Kiitettävä, Ylistettävä..), Mäjiidun (Jal, Kunniitettu, Listava, Ylistetty..)! 7. 1 Jhdant: Ärribää (Krk); harhaan jhtavasti kutsuttuna: Hyöty Äbuu Määlik Äl.äsh ärij, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Ttisesti ihmiset Ummästäni (Kansastani) tulevat varmasti jumaan viiniä, he nimeävät sen tisella kuin sen nimellä, heidän päidensä yllä sitetaan sittvälineillä (musiikkia) ja laulajattaret (laulavat), Allaah saattaa maan nielaisemaan heidät ja tekee (muuntaa) heistä apinita ja sikja! Ibnu Määjäh, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Umäämäh Älbäähilij, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Yöt ja päivät eivät kulu ennen kuin ryhmä Ummästäni (Kansastani) ju viiniä, he nimeävät sen tisella kuin sen nimellä, [jten he sallivat sen]! Ibnu Määjäh ja [Äddäärimij], armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä

5 vutta näiden ennustusten jälkeen, vimme selvästi nähdä, että ihmiset muuttavat kiellettyjen asiiden nimiä, jten he tekevät niistä sallittuja, aivan kuin he leikkisivät Kaikkivaltiaan Allaahin kanssa, Jka tietää kaiken: He muuttivat viinien nimet "spirits":ksi, alkhliksi, väkeviksi ja teräviksi jumiksi, avirikksen ystävyydeksi ja rakkaudeksi, prstituidut halujen tytöiksi ja halujen myyjättäriksi, laulamisen ja tanssimisen taiteeksi, siveettömyyden mudiksi ja vapaudeksi, ja niin myös krn hyödyksi! 5. Jten Äl.isläämissä ja Isläämiläisessä taludessa puhumme krsta, kuten sitä n nimetty tuhansien vusien ajan, emme hyödystä! Näiden kahden termin välillä: "Krk ja hyöty", n hyvin suuri aukk, ja sana "hyöty" n harhaanjhtava termi, kska kuten jkainen tietää, krsta ei le mitään hyötyä kenellekään, ei yhteiskunnalle eikä ihmisyydelle, vaikka näyttää siltä, että jtkut hyötyisivät siitä, mutta kyse n ainastaan lyhyen ajan hyödystä tuhisin seurauksin jkaiselle! Isläämiläiset liiketiminnat ja pankit eravat pääsin muista liiketiminnista ja pankeista tässä krk järjestelmässä! Jten mitä krk sitten n? 7.2. Krn määritelmä 6 Kielipillisesti krk tarkittaa kasvua, verbistä: Rabää. Ärrab ja Älmurabbij: Kasvattaja, verbistä: Rabbää. Kaikkivaltias Allaah n Ärrab ja Rabbu Äl äälämiin (Maailmjen Herra ja Kasvattaja) 7, sillä Hän kasvattaa kk elämän ja kaikki maailmat ja hulehtii niistä 8. 5 Ks. lahjanumer 2; Sh. Wähiid Bäälij, siunatkn Kaikkivaltias Allaah häntä: Saatanan Tavat Ihmisten Harhaanjhtamiseen! الحدود والكفارات 6 On tulssa In shää.ä-llaah seinämniste: Rangaistukset ja hyvitykset 7 Rabbu Äl äälämiin sekä Kasvattaja eivät le Kaikkivaltiaan Allaahin Kauneimmista Nimistä (Äl.äsmää.istä Älhusnäästä)! 8 Rabbu-l äälämiiin: Rabbu: Herra. Rabb n mistaja, elättäjä, hultaja jne. Kaikkivaltias Allaah n Ärrabb, Älmälik, Ässäjjid jne. Kaikkivaltias Allaah n Rabbu-l.ärbääb (herrjen Herra), jten ketään ei vi kutsua Rabbu-l.ärbääbiksi (herrjen Herraksi) tai Mälikulmuluukiksi (kuninkaiden Kuninkaaksi), mutta ihmisiä vidaan kutsua kuninkaiksi ja herriksi, sillä nämä vat sittaisia ja alempia arvnimiä kuin Kaikkivaltiaan Allaahin Ylemmät Arvnimet, Ominaisuudet ja Nimet. Js sanaa "herra" käytetään ihmisistä asetettaviksi tistensa yläpulelle tehden heistä ylpeitä ja ylempiä kuin muut, niin sillin sitä ei tulisi käyttää. Sana "herra" vastaa Arabian kielen sanaa "säjjid". Myöskin "Äljälääläh (Majesteettisuus, Ylevyys, Mahtavuus)" vat ainastaan Kaikkivaltiaalle Allaahille eikä niitä tulisi käyttää kenellekään muulle kuin Kaikkivaltiaalle Allaahille; silti ihmisillä vi lla sia Äljäläälästä ja heidän tulisi tdella lla tullaisia, muutin n tekpyhyyttä ja valhe kutsua jtakin Jäliiliksi, mutta hän ei le sellainen, kuten kuninkaille ja kuningattarille annetut arvnimet "hänen ylhäisyytensä", vat hyödyttömiä niin kauan kuin he eivät ansaitse sitä. Jten n sallittua nimetä tai kuvailla henkilöä "Jäliiliksi": kunnianarvisa, kunniitettava, kunniallinen jne. js hän n sellainen ja ansaitsee nimen, mutta ei "Äljäliiliksi", sillä "Äljäliil" n ainastaan Kaikkivaltias Allaah. -l äälämiiin (Äl äälämiin): Maailmjen, sen yks.: Ääläm. " Ääläm" n mnikk, jlla ei le yksikköä, kuten sanat: Jäish (armeija), Raht (ryhmä) jne. Arabian kielessä n Mufrad (yks.; yhdelle 1), Muthännää (kahdelle 2), Jäm (mn.: klmelle ja useammalle), Jäm u-ljumuu (mnikkjen mnikk: Äälämuun), ja Muntähää-ljumuu (mnikkjen lppumut: Äwäälim); eli Arabian kielessä n klmen kategrian mnikkja, ja n sanja, jilla ei le yksikköä, kuten Ääläm. Maailmat sisältävät maailmankaikkeudet kaikkine maailmineen, kuten ihmismaailmineen, enkelimaailmineen, äleihimu-ssälääm, Jinnin maailmineen, kasvimaailmineen, matmaailmineen, merimaailmineen jne. Äl ääläm kielessä tarkittaa: Merkki, tdiste, pas; sillä Äl ääläm vat merkki, tdiste ja pas niiden Lujasta ja Olemassa levasta Subhäänähu wä Tä äälää. Äl ilm (tiede, tiet), Äl ääläm (maailma, maailmat), Älmu ällim (pettaja) ja Äl äälim (ppinut) jtka hjaavat; jten kaikki nu hjaavat tietn, ja Paras Tiet n Kaikkivaltiaan Allaahin Tietäminen, tämän maailman Lujan ja kaiken tiedn Lähteen; Kaikkivaltias Allaah san: {Jten menkää (i Mses ja Haaruun, äleihimä-ssälääm) Ääjäätimme (Merkkiemme, Ihmeidemme, Saarnjemme..) kanssa, ttisesti Me (Kaikkivaltias Allaah Olemme) kanssanne Kuuntelijita,* jten tulkaa Fir äwnille (Faaralle), ja sankaa (hänelle): Ttisesti lemme Rabbi-l äälämiinin lähettiläs (lähettiläitä) 8! } Äshu äraaå/ Runilijat /26: {Fir äwn sani: Wä mää Rabbu-l äälämiin (Ja mikä n Maailmjen Herra)?!* Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Taivaiden ja maan Herra, js litte varmja (maatte tdellisen tiedn)! * Hän (Fir äwn) sani heille, jtka vat hänen ympärillään: Ettekö kuule?! * Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Herranne ja ensimmäisten isienne Herra!* Hän (Fir äwn) sani: Ttisesti lähettiläänne, jka lähetettiin teille, n varmasti hullu! Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Älmäshriqin (Idän) ja Älmäghribin (Lännen) Herra, ja sen, mitä n niiden välillä, js litte tajuavia (ymmärrätte, ajattelette)!* Hän (Fir äwn) sani: Varmasti js (ttisesti) tit Jumalaksi (Muun) kuin minut, tdella varmasti teen teidät vangeista (leviksi)! Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Vaikka tulin luksesi Selvän Asian kanssa?! Hän (Fir äwn) sani: Jten tule Sen kanssa js lit ttuudellisista!* Jten hän (Muusää äleihi-ssälääm) heitti sauvansa (maahan), jten se n selvä käärme, ja hän veti kätensä (taskustaan), jten se n valkinen (kirkas ja listava) katsjille!* Hän (Fir äwn)

6 6 Taludellisesti krk tarkittaa kaikkea ehdllista kasvua spimuksessa ilman mitään vaihta kasvun saamiseksi; Kaikkivaltias Allaah san:. {Allaahin Armllisen Armahtajan Nimellä: Oi te ihmiset; välttäkää Herraanne (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan): Ttisesti Hetken järistys n suuri asia;* Päivänä, Jna näette Sen, jkainen imettäjä hämmentyy (kääntyy pis, unhtaa, häiriintyy..) siitä mitä hän imetti, ja jkainen, jlla n raskaus, synnyttää raskautensa, ja näet ihmiset jupuneina, ja he eivät le jupuneita, mutta varmasti Allaahin Kidutus n Kva!* Ja ihmisistä n hän, jka kiistelee Allaahista ilman tieta ja seuraa jkaista kapinallista saatanaa,* kirjitettiin hänen ylleen, että ttisesti jka tuki (seurasi) häntä (saatanaa), niin ttisesti hän (saatana) harhannuttaa hänet ja jhdattaa hänet Ässä iirin (Limuavan Helvetin) Kidutukseen!* Oi te ihmiset; js lette epäilyksessä Älbä thista (kulleistaherättämisestä), niin ttisesti Olemme (Me, Kaikkivaltias Allaah) lunut teidät Nutfästä (sperma- ja siemenpisarasta), sitten Äläqasta (alkista), sitten Mukhalläqasta Mudghatsa (kehittyneestä ja spusuhtaisesta suupalasta) ja ei Mukhallaqasta (kehittymättömästä ja epäsuhtaisesta), jtta selvitämme teille (Merkkimme ja Vimamme), ja vahvistamme khduissa (asetamme ja säilytämme khtuihin) mitä haluamme nimetyksi ajaksi, sitten tamme teidät uls lapsena, sitten jtta saavutatte vahvuutenne, ja teistä jku kulee (ennen sitä), ja teistä jku palautetaan iän kurjimpaan (raihnaisimpaan, heikimpaan, vimattmimpaan), jtta hän ei tiedä tiedn jälkeen mitään; ja näet maan hiljaisena (liikkumattmana, kulleena), jten kun laskimme sen päälle vettä, se värisi, ja kasvi (Rabät) ja versi kustakin ihastuttava pari!} Älhäjj/Pyhiinvaellus/22: 5 {Ja Fir äwn (Faara) tuli ja hän, jka li (/ne, jtka livat) ennen häntä ja Älmuåtäfikäät (Luutin, äläihissälääm, heimjen kyläläiset) synnissä,* jten he eivät ttelleet heidän Herransa lähettilästä (lähettiläitä), jten Hän (Kaikkivaltias Allaah) tti heidät Raabijällä (lisätyllä, runsaalla, erityisen kvalla) tteella (Rangaistuksella)!} Älhääqqäh/69: 9-10 {(Fir äwn/faara) sani: Emmekö kasvattaneet (verbistä: Rabbää) sinua (i Muusää/Mses, äläihissälääm) keskuudessamme, ja pysyit (vietit) keskuudessamme (lunamme) elämästäsi vusia?!} Äshu äraaå/runilijat/26: 18 Usäämäh Bnu Zäidiltä, Allaah mieltyi heihin, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti Ärribää n (vain) Ännäsii.ästä (lisäämisestä tiettyyn kauteen)! Muslim, Ättirmidhij, Ännäsää.ij, Ähmäd, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä klme (73.) vea! Ibnu Määjäh, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä 7.3. Krn sääntö Krk n kielletty ja sille n Kva Rangaistus; Kaikkivaltias Allaah san: {Jtka kuluttavat (lahjittavat Allaahin Vuksi) rahaansa (maisuuttaan) yöllä ja päivällä salaisuudessa ja paljastamalla, niin heille heidän Palkkinsa heidän Herransa Luna, ja ei Pelka heidän yllään eivätkä he sure.} Älbäqarah/Lehmä/2: 274 {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan udelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella, tu, sillä he ttisesti sanivat: Ttisesti myyminen (ja staminen: Kaupantek) n kuin Ärribää (Kaupantek krlla)!, ja Allaah n sallinut kaupanten (stamisen ja myymisen) ja kieltänyt Ärribään (kaupanten krlla). Jten jlle tuli Kehtus (Sääntö ja Varitus Ärribäästä) Herraltaan ja lakkaa (timimasta krlla), niin hänelle se, mitä edelsi ja hänen asiansa (päätöksensä ja tuminsa kuuluu) Allaahille; ja jka palasi (timimaan Ärribään kanssa), niin nu vat Tulen seuralaisia (maia), he vat Siinä ikuisia.* Allaah hävittää (tuhaa) Ärribään (kaupanten krlla) ja kasvattaa (siunaa) lahjitukset, ja Allaah ei rakasta jkaista syntistä epäuskvaa (jka epäusk uudelleen ja uudelleen jka kerran kun hänelle tulee kehtukset ja varitukset).* Ttisesti ne, jtka uskivat ja tekivät hyviä (tekja), surittivat rukuksen ja tivat Äzzäkäätiä 9, heillä n Palkkinsa sani väelleen (jhtajilleen ja ministereilleen) ympärillään: Ttisesti tämä n varmasti tietäjä (taitava) nita,* hän haluaa ttaa teidät uls maastanne nituudellaan, jten mitä käskette (mitä näette, ajattelette)?!} Äshu äraaå/ Runilijat/26: Ks. lahjalehti 5: Suuratu Älfäätihäh! 9 Äzzäkäät: Puhdistus ja kasvaminen, verbistä: Zäkää ja Zäkkää: Puhdistaa, kasvaa... Äzzäkäät n sa rahasta tai maisuudesta köyhille tai valtille timitettavaksi vusittain. Äzzäkäät vi sisältää myös vapaaehtisen lahjituksen. Äzzäkäätiä n klmenlaista: 1. Zäkäätu Älmääli (rahaa) wä Ännisaab (suus): Pakllinen summa rahaa, kultaa, hpeaa, eläimiä, sata,

7 Herransa Luna, ja ei pelka le heidän yllään, ja eivät he sure!* Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!* Ja js hän (velallinen) li (n) ahdingssa, jten dttaminen (dttakaa, viivyttäkää häntä) hujennukseen (kunnes hänen tilanteensa paranee); ja js te lahjitatte (peruutatte, annatte anteeksi velan) n parempi teille js lisitte tienneet!* Ja välttäkää Päivää 10, teidät palutetaan Siinä Allaahille, sitten jkaiselle sielulle täytetään (maksetaan) mitä se ansaitsee, ja heitä ei srreta (khdella epäikeudenmukaisesti)!} Älbäqarah/Lehmä/2: {Ja näet (i Muhämmäd; salla-llaahu äläihi wa äälihi wä sälläm, i Muslimi ja i ihminen) mnien heistä (juutalaisista) kiirehtivän synnissä ja srtamisessa ja syövän Ässuhtia (lahjuksia, krka, kiellettyä rahaa ja asiita); niin tdella, npa pahaa se, mitä he livat tekemässä!} Älmää.idäh/Pöytä/5: 62 {Oi te jtka uskitte; älkää syökö Ärribää (krka) mninkertaistettua mninkertaisena, ja välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) jtta varmasti menestyisitte!} Äälu Imraan/ Imraanin Perhe/3: 130 Äbuu Sä iid Älkhudrijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: (Ärribään) ttaja ja (Ärribään) vastaanttaja vat yhtäläisiä Ärribäässä (Krssa ja Kidutuksessa)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Yleisesti 11 Ärribää (krka) n mnta tyyppiä: Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti veljelleen välityksen (ryhtyi välittäjäksi jllekin veljensä pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjitti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti veljelleen välityksen (ryhtyi välittäjäksi jllekin veljensä pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjiti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti välityksen kenelle tahansa (ryhtyi välittäjäksi jllekin jnkun pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjitti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ärribää n kuusikymmentä ja jtakin (jtakin: Bid äh: klmen ja yhdeksän välillä) vea, ja Äshirk n tun kaltainen (kuusikymmentä ja jtakin vea)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä vea, ja Äshirk n tun kaltainen (seitsemänkymmentä vea)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä mineraaleja.., jnka mistajien (ei välttämättä rikkaita) täytyy antaa köyhille kerran vudessa kun nu (raha, kulta, hpea, eläimet, sat, mineraalit..) saavuttavat tietyn rajan.. 2. Zäkäätu Älfitr (syöminen, paastn päättyminen): Pakllinen sat, jnka paastavat (ei välttämättä rikkaita) antavat köyhille Ramadaanin päätyttyä ennen auringn nusua Älfitrin juhlapäivänä. 3. Äzzäkäät vi sisältää myös vapaaehtisen lahjituksen. Jten hän, jka antaa Äzzäkäätiä, auttaa tisaalta tarvitsevia, ja tisaalta hän puhdistaa rahansa ja maisuutensa kaikista epäilyttävistä tulista, ja antamalla Äzzäkäätiä, hänen rahansa ja maisuutensa kasvavat, eivät vähene, kuten jtkut saattavat ajatella; Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wa äälihi wä sälläm, sani: Ei raha (maisuus) vähene Sadäqastä (lahjituksesta, Zäkäätistä..).". Ibnu Häjär Äl'äsqaläänij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. 10 {Ja välttäkää Päivää, Jna teidät palutetaan Allaahille (tttelemalla Kaikkivaltiaan Allaahin Käskyjä ja välttämällä Hänen Kieltjaan)!} 11 Kats eteenpäin Ärribään tyypeistä kaupankäynnissä!

8 8 Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä ja jtakin (jtakin: Bid un: klmen ja yhdeksän välillä) vea, ja Äshirk n tun kaltainen (seitsemänkymmentä ja jtakin vea)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä klme (73.) vea! Ibnu Määjäh, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) (Muslimi) veljensä kunniaksi! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) Muslimin kunniaksi ilman ikeutta [ja ttisesti tämä Rahim (khtu: läheisyys ja sukulaisuus) n Shäjnäh (juurist) Ärrahmäänilta (Armlliselta Allaahilta), jten jka leikkasi sen, Allaah kielsi häneltä Paratiisin.]! Äbuu Dääwuud, [Ähmäd], Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) Muslimin kunniaksi ilman ikeutta, [ja ttisesti tämä Rahim (khtu: läheisyys ja sukulaisuus) n Shäjnäh (juurist) Ärrahmäänilta (Armlliselta Allaahilta) Äzzä wä Jällä, jten jka leikkasi sen, Allaah kielsi häneltä Paratiisin.]! Äl.älbaanij, armahtakn Allaah häntä Ämruu Bnu Uthmään Bnu Äffäänilta, Allaah mieltyi heihin, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n (ihmisten) kunnian lukkaaminen! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n (ihmisten) kunnian lukkaaminen! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-rrahmään Bnu Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Kaksi spimusta (yhdessä) spimuksessa (Safqatääni fii safqah) n Ribää (krka)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, sani: Prfeetta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Jka myi kaksi myymistä (yhdessä) myymisessä 12, niin hänelle jk niiden alhaisempi (alkuperäinen hinta) tai Ärribää (krk)! 13 Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-rrahmään Bnu Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi: Kaksi spimusta yhdessä spimuksessa (Safqatääni fii safqah) n Ribää (krka), että mies (henkilö) san: Js se (hyödyke maksetaan) käteisellä (heti paikalla)), niin se n tulla (hinnalla), ja js se n Näsii.ällä (tietyksi ajanjaksksi), niin se n tulla (hinnalla)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Krk n yksi tuhavimmista, vakavimmista pääsynneistä: Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Älkäbää.iriä (Suuria syntejä) n seitsemän: Ensimmäinen niistä n Äl.ishraaku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), sielun tappaminen ilman ikeutta, Ärribään (Krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen, pakeneminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), sujeltujattarien (naisten) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), ja muuuttaminen kyliin hänen (palaajan) Hijran jälkeen!" Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. 12 Bäi ätääni fii bäi äh (Kaksi myymistä yhdessä myymisessä): 1. Ostat hyödykkeen käteisellä 100, tai erissä kuudessa kuukaudessa 110 esim. Ja tämä n kaikista lutettavin mut, kuten Ässahääbij, Allaah mieltyi heihin, selittivät. 2. Ostat autni sillä ehdlla, että myyt minulle tietkneesi! 3. Myyjä myi autnsa 1000 tullakseen maksetuksi kuudessa kuukaudessa. Kun kuusi kuukautta li kulunut, staja ei kyennyt maksamaan velkaansa, sitten myyjä antaa hänelle tiset kaksi kuukautta aikaa maksaa sillä ehdlla, että hän maksaa 50 eura ylimääräistä, jten kk hinta tulee lpussa lemaan 1050! 13 Eli: Js myyjä ei ta alkuperäistä hintaa, mikä n halvin, vaan hän ttaa krtetun hinnan, sillin hän n varmasti tekemisissä Ärribään kanssa; tämä Ärribään mut pätee myös stajaan!

ومعه : Suom.: Saarah, siunatkoon Kaikkivaltias Allaah häntä

ومعه : Suom.: Saarah, siunatkoon Kaikkivaltias Allaah häntä t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

N: 70-71, 1. Rabii u Äl.ääkhir 1428 Siunattua Hijraa / 19.4.2007

N: 70-71, 1. Rabii u Äl.ääkhir 1428 Siunattua Hijraa / 19.4.2007 t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Sisällysluettelo: N:18, 1. Dhuu Älhijjäh 1423 Siunattu Hijraa / Helmikuu 2003 N:19, 1 Muharram 1424 Siunattu Hijraa / Maaliskuu 2003

Sisällysluettelo: N:18, 1. Dhuu Älhijjäh 1423 Siunattu Hijraa / Helmikuu 2003 N:19, 1 Muharram 1424 Siunattu Hijraa / Maaliskuu 2003 {Ja heitä (epäuskoisia) ei käsketty paitsi että he palvovat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) vilpittöminä Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net - {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7)

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7) 18 Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äleihi wä äälihi wä sälläm, määräsi "häntä, joka rukoili huonosti" resitoimaan Älfäätihän rukouksessaan, mutta kehotti häntä, joka ei kyennyt muistamaan sitä, sanomaan:

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin

Lisätiedot

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam.

Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. Vain yksi viesti! Kirjoittanut Tri Naji I. Arfaj Englanninkielisestä käännöksestä suomentanut Ummu Mariam. 1 Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille,

Lisätiedot

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956)

SHAKKI. Suoml!.n. ...- i!l II 1. ( N:o 5-6 LOKAKUU 1956) Suml!.n...- i!l II ( N: 5-6 LOKAKUU 956) SHAKKI XII shakkilympialaisten jhta jukkueiden kapteenien kkuksessa Mskvassa 30. B. 956. Henkilöt (vasemmalta): M. Berman, Rchlin, F. Rgard, tri H. Björk (vain

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Aatelinen Quran Noble Kuran

Aatelinen Quran Noble Kuran Aatelinen Quran Noble Kuran Käännös -lta Merkitys Kotona Suomen Kieli Formatting by William Brown 1 Esittää -lta Sisällys Esittää -lta Sisällys... i SURA 1. AL-FAATIHA (AVAUKSEN SUURA)... 1 SURA 2. AL-BAKARAA(LEHMÄN

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot