Ärribää (Korko); nykyajan ja kaikkien aikojen Tuho!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ärribää (Korko); nykyajan ja kaikkien aikojen Tuho!"

Transkriptio

1 t {Ja heitä (epäuskvia) ei käsketty paitsi, että he palvisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Usknnn (palvnnan, tet) kallistuen (muista vääristä usknnista Ttuuden Usknnlle Isläämille), ja surittaisivat rukuksen, ja tisivat Äzzäkäätä (Puhdistautumista, sa rahasta tai maisuudesta rikkailta köyhille); ja Tu n Suruuden (Ttuudelle Perustamisen, Oikeudenmukaisuuden, Tasa-arvn..) Usknt!} Älbäjjinäh/Selvä Tdistus /98: 5 Äl.ikhlaas n kuukausittainen lehti, Isläämiläisen kalenterin mukainen, phjautuu Kraaniin, Sunnään ja ikeamielisten edeltäjien ymmärtämykseen, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä N: 68, 1. Safär 1428 Siunattua Hijraa / الربا طامة العصر وآل العصور! (باللغة الفلندية ( Ärribää (Krk); nykyajan ja kaikkien aikjen Tuh! {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!} Älbäqarah/Lehmä/2: Ktisivut: --/islaamfi1, --fi2, --fi3 Sähköpstisite: Tilausmaksu: 25 /vusi, Bank accunt/tilinr: Handelsbanken, Äl.ikhlaas: Helsinki, Finland Puh/Tel: (358) (Islääm Inf: ) Hum! Maksun tulee tapahtua suraan tilille esimmäisen lehden saavuttua. Lehden lähettäminen lakkaa, ellei maksu tapahdu ajallaan. Kertatilaus maksaa 5. Äl.ikhlaas ei le vastuullinen sitteen muutksesta. Baaraka-llaahu fiikum.

2 Ässäläämu älää mäni-ttäbä ä-lhudää wä rahmatu-llaahi wä barakäätuh! Allaahin Rauha, Arm ja Siunaukset lkn niiden yllä, jtka seuraavat jhdatusta! 2 Ttisesti Ylistys n Allaahille; ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen Apuaan ja Anteeksiantamustaan. Turvaudumme Allaahiin sielujemme (itsemme) pahuuksilta ja tekjemme hunuksilta. Jten häntä, jta Allaah jhdattaa, niin hänelle ei le harhaanjhdattajaa, ja jta Hän harhaanjhtaa, niin hänelle ei le jhdattajaa. Ja tdistan, että ei le jumalaa (tdella palvnnan arvista) paitsi Allaah, Yksin, Hänellä ei le liittäjää, ja tdistan, että Muhämmäd n Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä (sallallaahu äläihi wä äälihi wä sälläm); Hän lähetti hänet Ttuudella (Ttuuden kanssa) ilsanman levittäjänä (Bäshiir) ja varittajana Hetken käsien välillä. Jka tttelee Allaahia ja Hänen lähettilästään, hän varmasti suristautuu (jhdattuu), ja jka ei tttele Heitä, niin ttisesti hän ei vahingita paitsi itseään, ja hän ei vahingita Allaahia vähääkään (mitenkään)! {Allaahin Armllisen Armahtajan Nimellä: Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), Jka li teidät yhdestä sielusta, ja li siitä sen pulisn, ja levitti (li, jaki) heistä mnia miehiä ja naisia, ja välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), Jnka kautta pyydätte, ja (pelätkää) khtuja (sukulaissiteitä; ettette katkaisisi niitä). Ttisesti Allaah li (ja n yhä) Tarkastaja yllänne!} Ännisääå/Naiset/4: 1 {Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan) Hänen tdellisella välttämisellään, ja ttisesti älkää kulk paitsi, että te lette muslimeita!}äälu Imraan/ Imraanin Perhe/3: 102 {Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), ja sankaa ikea (sura, tarkituksellinen, hyvä..) sannta; (jtta Hän) parantaa (ikaisee, menestyttää, krjaa..) teille teknne, ja antaa anteeksi teille syntinne; ja jka tttelee Allaahia ja Hänen lähettilästään, niin hän varmasti vitti suuren vitn!} Äl.ähzääb/Pulet/33: Uusittu Lukemisen avaimet (1 Muhärram 1428 Siunattua Hijraa) - : ع äin äänne - dh: ذ kuin englannin 'the' - dh: ظ paksumpi kuin 'the' - d: ض kuin englannin 'dne' - th: ث kuin englannin 'thanks' - j: ج kuin ranskan 'j' jur - gh: غ kuin ranskan 'r' Paris - h: ح kuin 'hätä' - kh: خ kuin espanjan 'j' Juanit - q: ق lausutaan kuin arabian sana 'Qur.ään' - sh: ش kuin englannin 'sh' english, french - t: ط kuin 'tarina' - s: ص kuin 'sauna' - å: äänteen katkeaminen - {punainen }: Lainaus Kraanista - * : Jakeen lppu - ( ) : Lisäys, kmmentti tai selitys - (/..): Takittaa myös sitä mikä n suluissa - [vaaleanpunainen]: Lainaus Raamatusta - [vihreä]: lainaus tisesta Hädiithistä - [Hädiithin lpussa]: tisen Hädiithin lainaaja - Hum.: Emme mainitse Ähäädiithin kaikkia lainaajia.. - Piste sanan keskellä, tarkittaa, että lukiessa täytyy pysähtyä, esim. Äl.islääm, ei Älislääm, Mus.häf, ei Mushäf - Viiva sanan keskellä tarkittaa, että kyseessä n kaksi yhdistettyä sanaa, esim. Bismi-llääh (Bi Ismi Allaah): Allaahin Nime-llä. - Viiva näiden kirjainten (th, dh, sh, ( äin)) alla, tarkittaa, että ne vat vahvja; esim.: Äsh.shärii'äh Äshärii äh; Äth.thämr Äthämr; Ädh.dhill Ädhill (varj), Ädh.dhälääm (pimeys) Ädhälääm jne. - Subhäänä-llaah: Ylistys Olkn Kaikkivaltiaalle Allaahille, ja lkn Hän Puhdas ja Vapaa kaikista epätäydellisyyksistä, puutteista, ja siitä mitä liittäjät ja epäuskvat liittävät ja asettavat Hänen rinnalleen. - wä Tä äälää: ja Ylevä lkn Hän (Kaikkivaltias Allaah) kaiken yllä, ja lkn Hän vapaa kaikista puutteista ja epätäydellisyyksistä! - salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm: Allaahin Rukus ja Tervehdys lkn hänen (Allaahin lähettilään Muhämmädin) ja hänen seuralaistensa yllä. Pääasiassa Allaahin lähettiläälle Muhämmädille, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm. - äläihi-ssälääm (mask.)/ äläihä-ssälääm (fem.)/ äläihimä-ssälääm (2 miestä, tai 1mies ja 1nainen), äläihimätä-ssälääm (2 naista)/ äläihimu-ssälääm (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1 mies ja 2 naista): Rauha lkn hänen/heidän yllään. Pääasiassa kaikille enkeleille, prfeetille ja heidän kaltaisilleen, äläihimu-ssälääm. - Radijä-llaahu änhu (mask.)/ Radija-llaahu änhää (fem.)/ Radijä-llaahu änhumää (2 miestä, tai 1mies ja 1 nainen, tai 2 naista)/ Radijä-llaahu änhum (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1mies ja 2 naista)/ Radijä-llaahu änhunnä (minimi 3 naista): Allaah mieltyi häneen/heihin. Erityisesti Ässahääbälle (Allaahin lähettilään Muhämmädin seuralaiset, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm), Radijä-llaahu änhum - Rahimähu-llaah (mask.)/ Rahimähä-llaah (fem.)/ Rahimähumä-llaah (2 miestä, tai 1mies ja 1 nainen, tai 2 naista)/ Rahimähumu-llaah (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1 mies ja 2 naista): armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä/heitä. Pääasiassa kaikille ikeamielisille, ja jkaiselle Muslimille, Rahimähumu-llaah. - Allah, Allaah Ällaah; Islam, Islaam Äl.islääm, Islääm; Mumamed, Muhammed, Muhammad Muhämmäd; Haj, Hajj Häjj, Älhäjj; Ramadan, Ramadaan Ramädaan, Omar, Umar Umär, Iman Äl.iimään, Iimään; Muslim Muslimi (yks. mas.), Muslimuun (mn.), Muslimah (yks. fem.) Muslimäh, Muslimaat (mn. fem.) Muslimäät

3 Kraanin lukeminen (Ääjäätu-rribää: Ärribään Jakeet) 3 {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan udelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella, tu, sillä he ttisesti sanivat: Ttisesti myyminen (ja staminen: Kaupantek) n kuin Ärribää (Kaupantek krlla)!, ja Allaah n sallinut kaupanten (stamisen ja myymisen) ja kieltänyt Ärribään (kaupanten krlla). Jten jlle tuli Kehtus (Sääntö ja Varitus Ärribäästä) Herraltaan ja lakkaa (timimasta krlla), niin hänelle se, mitä edelsi ja hänen asiansa (päätöksensä ja tuminsa kuuluu) Allaahille; ja jka palasi (timimaan Ärribään kanssa), niin nu vat Tulen seuralaisia (maia), he vat Siinä ikuisia.* Allaah hävittää (tuhaa) Ärribään (kaupanten krlla) ja kasvattaa (siunaa) lahjitukset, ja Allaah ei rakasta jkaista syntistä epäuskvaa (jka epäusk uudelleen ja uudelleen jka kerran kun hänelle tulee kehtukset ja varitukset).* Ttisesti ne, jtka uskivat ja tekivät hyviä (tekja), surittivat rukuksen ja tivat Äzzäkäätiä 1, heillä n Palkkinsa Herransa Luna, ja ei pelka le heidän yllään, ja eivät he sure!* [Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!] 2 * Ja js hän (velallinen) li (n) ahdingssa, jten dttaminen (dttakaa, viivyttäkää häntä) hujennukseen (kunnes hänen tilanteensa paranee); ja js te lahjitatte (peruutatte, annatte anteeksi velan) n parempi teille js lisitte tienneet!* [[Ja välttäkää Päivää 3, teidät palutetaan Siinä Allaahille, sitten jkaiselle sielulle täytetään (maksetaan) mitä se ansaitsee, ja heitä ei srreta (khdella epäikeudenmukaisesti)!]] 4 } Älbäqarah/Lehmä/2: Äzzäkäät: Vapaaehtinen lahjitus, tai sa rahasta tai maisuudesta köyhille tai valtille timitettavaksi vusittain. 2 Viimeinen Sääntö, Jka n ilmestytetty Älqur.äänissä! Tätä Jaetta kutsutaan nimellä: Ääjätu-rribää (Krn Jae). 3 {Ja välttäkää Päivää, Jna teidät palautetaan Allaahille (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan)!} 4 Viimeinen, mitä Älqur.äänistä n ilmestytetty, nin 9 päivää ennen Allaahin lähettiään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, kulemaa!

4 Isläämiläinen liiketiminta & liiketimet Isläämissä (6) jatkuu lehdestä Islaamic Business & Business Transactins in Islaam; Thesis fr Bachelr Degree in Internatinal Business Administratin & Internatinal Trade & Marketing (lisäyksillä). Ähmäd Muhämmäd, siunatkn Kaikkivaltias Allaah häntä. Sum.: Mustafää Rummukainen ja Saarah, siunatkn Kaikkivaltias Allaah heitä. Esipuhe: Kska mnet Muslimit eivät ta Ärribään (krn) seuraamuksia vakavasti, päätimme tehdä tämän Äl.ikhlaasin numern ainastaan Ärribäästä, jtta asia tulee ymmärretyksi ja viesti vi saavuttaa nu, jtka eivät tajua tilanteita, jihin vat itsensä laittaneet. Ärribään seuraamukset vat tdellisia ja ne vidaan nähdä Muraabijjuunissa (krlla tekemisissä levissa), sillä Älmuraabijjuun: Eivät kskaan saa tarpeekseen rahan keräämisestä! Työskentelevät kvemmin ja kvemmin, mutta eivät silti saavuta päämääriään! Menettävät aikaansa kerätessään rahaa tai maksaakseen takaisin krklainjaan, jten he häviävät itsensä, perheensä ja lapsensa! He valittavat aina paljsta työstä! He valittavat aina rahan- ja tuljen puutteesta! Heidän rahallinen tilanteensa ei kskaan tyydytä heitä! He valittavat aina perhengelmista! He menettävät useimmat päivittäisistä rukuksistaan, etenkin perjantairukuksen! He menettävät hyvät ystävänsä, jtka haluavat neuva heitä Ärribään kiellsta! He näkevät ystävänsä asiakkaina ja kaupanten uhreina! Jten useimmat heidän ystävyyssuhteistaan perustuvat materialistisille hyödyille! Jten he löytävät uusia ystäviä, jtka harhaanjhtavat heitä ja erkaannuttavat heidät Allaahin Tieltä pahlaisen teille! He alkavat lemaan haluamatta kuulla Allaahin säännöistä kskien Ärribää! Sen vuksi he alkavat välttää Älqur.äänin, Älhädiithin, ppineiden, siunatkn Kaikkivaltias Allaah heitä, luentjen jne. kuuntelemista! Jten he alkavat lla rustuneita ja jähmeäsydämisiä! Jten he alkavat erkaantua hitaasti ja hitaasti Äl.isläämin harjittamisesta! Jtkut saattavat erkaantua Äl.isläämistä kknaan! Heidän terveytensä alenee sekä henkisesti että fyysisesti! Jpa heidän kasvnsa muuttuvat tummiksi! Nämä vat päämerkit, jtka nähdään Ärribään kanssa tekemisissä levissa tässä hikiitävässä Dunjäässä (alemmassa elämässä), ja Kaikkivaltias Allaah tietää millainen heidän Kidutuksensa tulee lemaan Äl.ääkhirassa (Viimeisessä elämässä). Pyydämme Kaikkivaltiasta Allaahia jhdattamaan nämä ihmiset takaisin Oikealle Raiteelle, ja avaamaan heidän sydämensä Ttuudelle! Allaahin Rukukset, Tervehdykset ja Siunaukset lkn Hänen rakastetun lähettiläänsä, prfeettansa ja palvelijansa Muhämmädin, hänen perheensä ja seuralaistensa yllä. T tisesti Allaah n Hämiidun (Kiitettävä, Ylistettävä..), Mäjiidun (Jal, Kunniitettu, Listava, Ylistetty..)! 7. 1 Jhdant: Ärribää (Krk); harhaan jhtavasti kutsuttuna: Hyöty Äbuu Määlik Äl.äsh ärij, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Ttisesti ihmiset Ummästäni (Kansastani) tulevat varmasti jumaan viiniä, he nimeävät sen tisella kuin sen nimellä, heidän päidensä yllä sitetaan sittvälineillä (musiikkia) ja laulajattaret (laulavat), Allaah saattaa maan nielaisemaan heidät ja tekee (muuntaa) heistä apinita ja sikja! Ibnu Määjäh, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Umäämäh Älbäähilij, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Yöt ja päivät eivät kulu ennen kuin ryhmä Ummästäni (Kansastani) ju viiniä, he nimeävät sen tisella kuin sen nimellä, [jten he sallivat sen]! Ibnu Määjäh ja [Äddäärimij], armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä

5 vutta näiden ennustusten jälkeen, vimme selvästi nähdä, että ihmiset muuttavat kiellettyjen asiiden nimiä, jten he tekevät niistä sallittuja, aivan kuin he leikkisivät Kaikkivaltiaan Allaahin kanssa, Jka tietää kaiken: He muuttivat viinien nimet "spirits":ksi, alkhliksi, väkeviksi ja teräviksi jumiksi, avirikksen ystävyydeksi ja rakkaudeksi, prstituidut halujen tytöiksi ja halujen myyjättäriksi, laulamisen ja tanssimisen taiteeksi, siveettömyyden mudiksi ja vapaudeksi, ja niin myös krn hyödyksi! 5. Jten Äl.isläämissä ja Isläämiläisessä taludessa puhumme krsta, kuten sitä n nimetty tuhansien vusien ajan, emme hyödystä! Näiden kahden termin välillä: "Krk ja hyöty", n hyvin suuri aukk, ja sana "hyöty" n harhaanjhtava termi, kska kuten jkainen tietää, krsta ei le mitään hyötyä kenellekään, ei yhteiskunnalle eikä ihmisyydelle, vaikka näyttää siltä, että jtkut hyötyisivät siitä, mutta kyse n ainastaan lyhyen ajan hyödystä tuhisin seurauksin jkaiselle! Isläämiläiset liiketiminnat ja pankit eravat pääsin muista liiketiminnista ja pankeista tässä krk järjestelmässä! Jten mitä krk sitten n? 7.2. Krn määritelmä 6 Kielipillisesti krk tarkittaa kasvua, verbistä: Rabää. Ärrab ja Älmurabbij: Kasvattaja, verbistä: Rabbää. Kaikkivaltias Allaah n Ärrab ja Rabbu Äl äälämiin (Maailmjen Herra ja Kasvattaja) 7, sillä Hän kasvattaa kk elämän ja kaikki maailmat ja hulehtii niistä 8. 5 Ks. lahjanumer 2; Sh. Wähiid Bäälij, siunatkn Kaikkivaltias Allaah häntä: Saatanan Tavat Ihmisten Harhaanjhtamiseen! الحدود والكفارات 6 On tulssa In shää.ä-llaah seinämniste: Rangaistukset ja hyvitykset 7 Rabbu Äl äälämiin sekä Kasvattaja eivät le Kaikkivaltiaan Allaahin Kauneimmista Nimistä (Äl.äsmää.istä Älhusnäästä)! 8 Rabbu-l äälämiiin: Rabbu: Herra. Rabb n mistaja, elättäjä, hultaja jne. Kaikkivaltias Allaah n Ärrabb, Älmälik, Ässäjjid jne. Kaikkivaltias Allaah n Rabbu-l.ärbääb (herrjen Herra), jten ketään ei vi kutsua Rabbu-l.ärbääbiksi (herrjen Herraksi) tai Mälikulmuluukiksi (kuninkaiden Kuninkaaksi), mutta ihmisiä vidaan kutsua kuninkaiksi ja herriksi, sillä nämä vat sittaisia ja alempia arvnimiä kuin Kaikkivaltiaan Allaahin Ylemmät Arvnimet, Ominaisuudet ja Nimet. Js sanaa "herra" käytetään ihmisistä asetettaviksi tistensa yläpulelle tehden heistä ylpeitä ja ylempiä kuin muut, niin sillin sitä ei tulisi käyttää. Sana "herra" vastaa Arabian kielen sanaa "säjjid". Myöskin "Äljälääläh (Majesteettisuus, Ylevyys, Mahtavuus)" vat ainastaan Kaikkivaltiaalle Allaahille eikä niitä tulisi käyttää kenellekään muulle kuin Kaikkivaltiaalle Allaahille; silti ihmisillä vi lla sia Äljäläälästä ja heidän tulisi tdella lla tullaisia, muutin n tekpyhyyttä ja valhe kutsua jtakin Jäliiliksi, mutta hän ei le sellainen, kuten kuninkaille ja kuningattarille annetut arvnimet "hänen ylhäisyytensä", vat hyödyttömiä niin kauan kuin he eivät ansaitse sitä. Jten n sallittua nimetä tai kuvailla henkilöä "Jäliiliksi": kunnianarvisa, kunniitettava, kunniallinen jne. js hän n sellainen ja ansaitsee nimen, mutta ei "Äljäliiliksi", sillä "Äljäliil" n ainastaan Kaikkivaltias Allaah. -l äälämiiin (Äl äälämiin): Maailmjen, sen yks.: Ääläm. " Ääläm" n mnikk, jlla ei le yksikköä, kuten sanat: Jäish (armeija), Raht (ryhmä) jne. Arabian kielessä n Mufrad (yks.; yhdelle 1), Muthännää (kahdelle 2), Jäm (mn.: klmelle ja useammalle), Jäm u-ljumuu (mnikkjen mnikk: Äälämuun), ja Muntähää-ljumuu (mnikkjen lppumut: Äwäälim); eli Arabian kielessä n klmen kategrian mnikkja, ja n sanja, jilla ei le yksikköä, kuten Ääläm. Maailmat sisältävät maailmankaikkeudet kaikkine maailmineen, kuten ihmismaailmineen, enkelimaailmineen, äleihimu-ssälääm, Jinnin maailmineen, kasvimaailmineen, matmaailmineen, merimaailmineen jne. Äl ääläm kielessä tarkittaa: Merkki, tdiste, pas; sillä Äl ääläm vat merkki, tdiste ja pas niiden Lujasta ja Olemassa levasta Subhäänähu wä Tä äälää. Äl ilm (tiede, tiet), Äl ääläm (maailma, maailmat), Älmu ällim (pettaja) ja Äl äälim (ppinut) jtka hjaavat; jten kaikki nu hjaavat tietn, ja Paras Tiet n Kaikkivaltiaan Allaahin Tietäminen, tämän maailman Lujan ja kaiken tiedn Lähteen; Kaikkivaltias Allaah san: {Jten menkää (i Mses ja Haaruun, äleihimä-ssälääm) Ääjäätimme (Merkkiemme, Ihmeidemme, Saarnjemme..) kanssa, ttisesti Me (Kaikkivaltias Allaah Olemme) kanssanne Kuuntelijita,* jten tulkaa Fir äwnille (Faaralle), ja sankaa (hänelle): Ttisesti lemme Rabbi-l äälämiinin lähettiläs (lähettiläitä) 8! } Äshu äraaå/ Runilijat /26: {Fir äwn sani: Wä mää Rabbu-l äälämiin (Ja mikä n Maailmjen Herra)?!* Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Taivaiden ja maan Herra, js litte varmja (maatte tdellisen tiedn)! * Hän (Fir äwn) sani heille, jtka vat hänen ympärillään: Ettekö kuule?! * Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Herranne ja ensimmäisten isienne Herra!* Hän (Fir äwn) sani: Ttisesti lähettiläänne, jka lähetettiin teille, n varmasti hullu! Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Älmäshriqin (Idän) ja Älmäghribin (Lännen) Herra, ja sen, mitä n niiden välillä, js litte tajuavia (ymmärrätte, ajattelette)!* Hän (Fir äwn) sani: Varmasti js (ttisesti) tit Jumalaksi (Muun) kuin minut, tdella varmasti teen teidät vangeista (leviksi)! Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Vaikka tulin luksesi Selvän Asian kanssa?! Hän (Fir äwn) sani: Jten tule Sen kanssa js lit ttuudellisista!* Jten hän (Muusää äleihi-ssälääm) heitti sauvansa (maahan), jten se n selvä käärme, ja hän veti kätensä (taskustaan), jten se n valkinen (kirkas ja listava) katsjille!* Hän (Fir äwn)

6 6 Taludellisesti krk tarkittaa kaikkea ehdllista kasvua spimuksessa ilman mitään vaihta kasvun saamiseksi; Kaikkivaltias Allaah san:. {Allaahin Armllisen Armahtajan Nimellä: Oi te ihmiset; välttäkää Herraanne (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan): Ttisesti Hetken järistys n suuri asia;* Päivänä, Jna näette Sen, jkainen imettäjä hämmentyy (kääntyy pis, unhtaa, häiriintyy..) siitä mitä hän imetti, ja jkainen, jlla n raskaus, synnyttää raskautensa, ja näet ihmiset jupuneina, ja he eivät le jupuneita, mutta varmasti Allaahin Kidutus n Kva!* Ja ihmisistä n hän, jka kiistelee Allaahista ilman tieta ja seuraa jkaista kapinallista saatanaa,* kirjitettiin hänen ylleen, että ttisesti jka tuki (seurasi) häntä (saatanaa), niin ttisesti hän (saatana) harhannuttaa hänet ja jhdattaa hänet Ässä iirin (Limuavan Helvetin) Kidutukseen!* Oi te ihmiset; js lette epäilyksessä Älbä thista (kulleistaherättämisestä), niin ttisesti Olemme (Me, Kaikkivaltias Allaah) lunut teidät Nutfästä (sperma- ja siemenpisarasta), sitten Äläqasta (alkista), sitten Mukhalläqasta Mudghatsa (kehittyneestä ja spusuhtaisesta suupalasta) ja ei Mukhallaqasta (kehittymättömästä ja epäsuhtaisesta), jtta selvitämme teille (Merkkimme ja Vimamme), ja vahvistamme khduissa (asetamme ja säilytämme khtuihin) mitä haluamme nimetyksi ajaksi, sitten tamme teidät uls lapsena, sitten jtta saavutatte vahvuutenne, ja teistä jku kulee (ennen sitä), ja teistä jku palautetaan iän kurjimpaan (raihnaisimpaan, heikimpaan, vimattmimpaan), jtta hän ei tiedä tiedn jälkeen mitään; ja näet maan hiljaisena (liikkumattmana, kulleena), jten kun laskimme sen päälle vettä, se värisi, ja kasvi (Rabät) ja versi kustakin ihastuttava pari!} Älhäjj/Pyhiinvaellus/22: 5 {Ja Fir äwn (Faara) tuli ja hän, jka li (/ne, jtka livat) ennen häntä ja Älmuåtäfikäät (Luutin, äläihissälääm, heimjen kyläläiset) synnissä,* jten he eivät ttelleet heidän Herransa lähettilästä (lähettiläitä), jten Hän (Kaikkivaltias Allaah) tti heidät Raabijällä (lisätyllä, runsaalla, erityisen kvalla) tteella (Rangaistuksella)!} Älhääqqäh/69: 9-10 {(Fir äwn/faara) sani: Emmekö kasvattaneet (verbistä: Rabbää) sinua (i Muusää/Mses, äläihissälääm) keskuudessamme, ja pysyit (vietit) keskuudessamme (lunamme) elämästäsi vusia?!} Äshu äraaå/runilijat/26: 18 Usäämäh Bnu Zäidiltä, Allaah mieltyi heihin, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti Ärribää n (vain) Ännäsii.ästä (lisäämisestä tiettyyn kauteen)! Muslim, Ättirmidhij, Ännäsää.ij, Ähmäd, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä klme (73.) vea! Ibnu Määjäh, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä 7.3. Krn sääntö Krk n kielletty ja sille n Kva Rangaistus; Kaikkivaltias Allaah san: {Jtka kuluttavat (lahjittavat Allaahin Vuksi) rahaansa (maisuuttaan) yöllä ja päivällä salaisuudessa ja paljastamalla, niin heille heidän Palkkinsa heidän Herransa Luna, ja ei Pelka heidän yllään eivätkä he sure.} Älbäqarah/Lehmä/2: 274 {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan udelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella, tu, sillä he ttisesti sanivat: Ttisesti myyminen (ja staminen: Kaupantek) n kuin Ärribää (Kaupantek krlla)!, ja Allaah n sallinut kaupanten (stamisen ja myymisen) ja kieltänyt Ärribään (kaupanten krlla). Jten jlle tuli Kehtus (Sääntö ja Varitus Ärribäästä) Herraltaan ja lakkaa (timimasta krlla), niin hänelle se, mitä edelsi ja hänen asiansa (päätöksensä ja tuminsa kuuluu) Allaahille; ja jka palasi (timimaan Ärribään kanssa), niin nu vat Tulen seuralaisia (maia), he vat Siinä ikuisia.* Allaah hävittää (tuhaa) Ärribään (kaupanten krlla) ja kasvattaa (siunaa) lahjitukset, ja Allaah ei rakasta jkaista syntistä epäuskvaa (jka epäusk uudelleen ja uudelleen jka kerran kun hänelle tulee kehtukset ja varitukset).* Ttisesti ne, jtka uskivat ja tekivät hyviä (tekja), surittivat rukuksen ja tivat Äzzäkäätiä 9, heillä n Palkkinsa sani väelleen (jhtajilleen ja ministereilleen) ympärillään: Ttisesti tämä n varmasti tietäjä (taitava) nita,* hän haluaa ttaa teidät uls maastanne nituudellaan, jten mitä käskette (mitä näette, ajattelette)?!} Äshu äraaå/ Runilijat/26: Ks. lahjalehti 5: Suuratu Älfäätihäh! 9 Äzzäkäät: Puhdistus ja kasvaminen, verbistä: Zäkää ja Zäkkää: Puhdistaa, kasvaa... Äzzäkäät n sa rahasta tai maisuudesta köyhille tai valtille timitettavaksi vusittain. Äzzäkäät vi sisältää myös vapaaehtisen lahjituksen. Äzzäkäätiä n klmenlaista: 1. Zäkäätu Älmääli (rahaa) wä Ännisaab (suus): Pakllinen summa rahaa, kultaa, hpeaa, eläimiä, sata,

7 Herransa Luna, ja ei pelka le heidän yllään, ja eivät he sure!* Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!* Ja js hän (velallinen) li (n) ahdingssa, jten dttaminen (dttakaa, viivyttäkää häntä) hujennukseen (kunnes hänen tilanteensa paranee); ja js te lahjitatte (peruutatte, annatte anteeksi velan) n parempi teille js lisitte tienneet!* Ja välttäkää Päivää 10, teidät palutetaan Siinä Allaahille, sitten jkaiselle sielulle täytetään (maksetaan) mitä se ansaitsee, ja heitä ei srreta (khdella epäikeudenmukaisesti)!} Älbäqarah/Lehmä/2: {Ja näet (i Muhämmäd; salla-llaahu äläihi wa äälihi wä sälläm, i Muslimi ja i ihminen) mnien heistä (juutalaisista) kiirehtivän synnissä ja srtamisessa ja syövän Ässuhtia (lahjuksia, krka, kiellettyä rahaa ja asiita); niin tdella, npa pahaa se, mitä he livat tekemässä!} Älmää.idäh/Pöytä/5: 62 {Oi te jtka uskitte; älkää syökö Ärribää (krka) mninkertaistettua mninkertaisena, ja välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) jtta varmasti menestyisitte!} Äälu Imraan/ Imraanin Perhe/3: 130 Äbuu Sä iid Älkhudrijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: (Ärribään) ttaja ja (Ärribään) vastaanttaja vat yhtäläisiä Ärribäässä (Krssa ja Kidutuksessa)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Yleisesti 11 Ärribää (krka) n mnta tyyppiä: Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti veljelleen välityksen (ryhtyi välittäjäksi jllekin veljensä pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjitti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti veljelleen välityksen (ryhtyi välittäjäksi jllekin veljensä pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjiti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti välityksen kenelle tahansa (ryhtyi välittäjäksi jllekin jnkun pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjitti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ärribää n kuusikymmentä ja jtakin (jtakin: Bid äh: klmen ja yhdeksän välillä) vea, ja Äshirk n tun kaltainen (kuusikymmentä ja jtakin vea)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä vea, ja Äshirk n tun kaltainen (seitsemänkymmentä vea)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä mineraaleja.., jnka mistajien (ei välttämättä rikkaita) täytyy antaa köyhille kerran vudessa kun nu (raha, kulta, hpea, eläimet, sat, mineraalit..) saavuttavat tietyn rajan.. 2. Zäkäätu Älfitr (syöminen, paastn päättyminen): Pakllinen sat, jnka paastavat (ei välttämättä rikkaita) antavat köyhille Ramadaanin päätyttyä ennen auringn nusua Älfitrin juhlapäivänä. 3. Äzzäkäät vi sisältää myös vapaaehtisen lahjituksen. Jten hän, jka antaa Äzzäkäätiä, auttaa tisaalta tarvitsevia, ja tisaalta hän puhdistaa rahansa ja maisuutensa kaikista epäilyttävistä tulista, ja antamalla Äzzäkäätiä, hänen rahansa ja maisuutensa kasvavat, eivät vähene, kuten jtkut saattavat ajatella; Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wa äälihi wä sälläm, sani: Ei raha (maisuus) vähene Sadäqastä (lahjituksesta, Zäkäätistä..).". Ibnu Häjär Äl'äsqaläänij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. 10 {Ja välttäkää Päivää, Jna teidät palutetaan Allaahille (tttelemalla Kaikkivaltiaan Allaahin Käskyjä ja välttämällä Hänen Kieltjaan)!} 11 Kats eteenpäin Ärribään tyypeistä kaupankäynnissä!

8 8 Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä ja jtakin (jtakin: Bid un: klmen ja yhdeksän välillä) vea, ja Äshirk n tun kaltainen (seitsemänkymmentä ja jtakin vea)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä klme (73.) vea! Ibnu Määjäh, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) (Muslimi) veljensä kunniaksi! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) Muslimin kunniaksi ilman ikeutta [ja ttisesti tämä Rahim (khtu: läheisyys ja sukulaisuus) n Shäjnäh (juurist) Ärrahmäänilta (Armlliselta Allaahilta), jten jka leikkasi sen, Allaah kielsi häneltä Paratiisin.]! Äbuu Dääwuud, [Ähmäd], Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) Muslimin kunniaksi ilman ikeutta, [ja ttisesti tämä Rahim (khtu: läheisyys ja sukulaisuus) n Shäjnäh (juurist) Ärrahmäänilta (Armlliselta Allaahilta) Äzzä wä Jällä, jten jka leikkasi sen, Allaah kielsi häneltä Paratiisin.]! Äl.älbaanij, armahtakn Allaah häntä Ämruu Bnu Uthmään Bnu Äffäänilta, Allaah mieltyi heihin, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n (ihmisten) kunnian lukkaaminen! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n (ihmisten) kunnian lukkaaminen! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-rrahmään Bnu Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Kaksi spimusta (yhdessä) spimuksessa (Safqatääni fii safqah) n Ribää (krka)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, sani: Prfeetta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Jka myi kaksi myymistä (yhdessä) myymisessä 12, niin hänelle jk niiden alhaisempi (alkuperäinen hinta) tai Ärribää (krk)! 13 Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-rrahmään Bnu Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi: Kaksi spimusta yhdessä spimuksessa (Safqatääni fii safqah) n Ribää (krka), että mies (henkilö) san: Js se (hyödyke maksetaan) käteisellä (heti paikalla)), niin se n tulla (hinnalla), ja js se n Näsii.ällä (tietyksi ajanjaksksi), niin se n tulla (hinnalla)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Krk n yksi tuhavimmista, vakavimmista pääsynneistä: Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Älkäbää.iriä (Suuria syntejä) n seitsemän: Ensimmäinen niistä n Äl.ishraaku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), sielun tappaminen ilman ikeutta, Ärribään (Krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen, pakeneminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), sujeltujattarien (naisten) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), ja muuuttaminen kyliin hänen (palaajan) Hijran jälkeen!" Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. 12 Bäi ätääni fii bäi äh (Kaksi myymistä yhdessä myymisessä): 1. Ostat hyödykkeen käteisellä 100, tai erissä kuudessa kuukaudessa 110 esim. Ja tämä n kaikista lutettavin mut, kuten Ässahääbij, Allaah mieltyi heihin, selittivät. 2. Ostat autni sillä ehdlla, että myyt minulle tietkneesi! 3. Myyjä myi autnsa 1000 tullakseen maksetuksi kuudessa kuukaudessa. Kun kuusi kuukautta li kulunut, staja ei kyennyt maksamaan velkaansa, sitten myyjä antaa hänelle tiset kaksi kuukautta aikaa maksaa sillä ehdlla, että hän maksaa 50 eura ylimääräistä, jten kk hinta tulee lpussa lemaan 1050! 13 Eli: Js myyjä ei ta alkuperäistä hintaa, mikä n halvin, vaan hän ttaa krtetun hinnan, sillin hän n varmasti tekemisissä Ärribään kanssa; tämä Ärribään mut pätee myös stajaan!

N: 69, 1. Rabii u Äl.äwwäl 1428 Siunattua Hijraa / 19.3.2007

N: 69, 1. Rabii u Äl.äwwäl 1428 Siunattua Hijraa / 19.3.2007 t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Toivotamme kaikille Siunattua & Hyvää Ramädaania!

Toivotamme kaikille Siunattua & Hyvää Ramädaania! t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

مﺎﻴﺻ لاﻮﺷ مﺎﻴﺻ ﺔﻌﻤﺠﻟا مﺎﻴﺻ

مﺎﻴﺻ لاﻮﺷ مﺎﻴﺻ ﺔﻌﻤﺠﻟا مﺎﻴﺻ t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

N: 70-71, 1. Rabii u Äl.ääkhir 1428 Siunattua Hijraa / 19.4.2007

N: 70-71, 1. Rabii u Äl.ääkhir 1428 Siunattua Hijraa / 19.4.2007 t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Lahjanumero 5; 1. Muhärram 1427 Siunattua Hijraa / 31.1.2006

Lahjanumero 5; 1. Muhärram 1427 Siunattua Hijraa / 31.1.2006 t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

N: 73, 1. Rajäb 1428 Siunattua Hijraa / 16.7.2007

N: 73, 1. Rajäb 1428 Siunattua Hijraa / 16.7.2007 t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Ällaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Äl.islääm; Tuo Outo, Tuntematon!

Äl.islääm; Tuo Outo, Tuntematon! {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Sisällysluettelo: N:21, 1. Rabii' Äl.äwwäl 1424 Siunattu Hijraa / 03. 05. 2003

Sisällysluettelo: N:21, 1. Rabii' Äl.äwwäl 1424 Siunattu Hijraa / 03. 05. 2003 {Ja heitä (epäuskoisia) ei käsketty paitsi että he palvovat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) vilpittöminä Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden

Lisätiedot

ومعه : Suom.: Saarah, siunatkoon Kaikkivaltias Allaah häntä

ومعه : Suom.: Saarah, siunatkoon Kaikkivaltias Allaah häntä t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net - {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Siunattu Ramadaan (1)

Siunattu Ramadaan (1) {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Sisällysluettelo: N:17, 1. Dhuu Älqi'däh 1423 Siunattu Hijraa / 3. 01. 2003

Sisällysluettelo: N:17, 1. Dhuu Älqi'däh 1423 Siunattu Hijraa / 3. 01. 2003 1 {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle

Lisätiedot

Sisällysluettelo: N:18, 1. Dhuu Älhijjäh 1423 Siunattu Hijraa / Helmikuu 2003 N:19, 1 Muharram 1424 Siunattu Hijraa / Maaliskuu 2003

Sisällysluettelo: N:18, 1. Dhuu Älhijjäh 1423 Siunattu Hijraa / Helmikuu 2003 N:19, 1 Muharram 1424 Siunattu Hijraa / Maaliskuu 2003 {Ja heitä (epäuskoisia) ei käsketty paitsi että he palvovat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) vilpittöminä Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Siunattu Ramadaan (3)

Siunattu Ramadaan (3) 1 {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Siunattu Ramadaan (2) Sisällysluettelo: Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.

Siunattu Ramadaan (2) Sisällysluettelo: Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway. 0 {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Hääyön moraalisäädökset Isläämissä

Hääyön moraalisäädökset Isläämissä {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Osake, rahast, vakuutus vai PS-tili vertuksen kannalta? Juha-Pekka Huvinen Vernmaksajain Keskusliitt + Vertiet Oy Sijituskhteet Hajautus vaatii päämaa. Hajautus tehtävissä pienellä päämalla. Riippuu palveluntarjajasta.

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi

nettiluento Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätietoa: www.duoduo.fi nettiluent Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet, Jaana Anglé Lisätieta: www.dudu.fi Du nettiluent: Lapsen syntymä ja kaksikulttuurisen parisuhteen haasteet KT Jaana Anglé Tiistai 28.10.2014

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA

KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA KOSMOLOGISIA HAVAINTOJA 1) Olbersin paradksi Miksi taivas n öisin musta? Js tähdet lisivat jakautuneet keskimäärin tasaisesti äärettömään ja muuttumattmaan avaruuteen, tulisi taivaan listaa yhtä kirkkaana

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

1: nosturit, nostoapuvälineet 2: nostot

1: nosturit, nostoapuvälineet 2: nostot 1: nsturit, nstapuvälineet 2: nstt 2011 Putkistelementti putsi (TOT 19/08) Klme työntekijää työskenteli n. 3,2 tn putkistelementin alla, kun taakan tinen pää luiskahti nstamiseen käytetyn tangn alta ja

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Huom!

Sisällysluettelo:  Huom! {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

4. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT

4. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT petus 4. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT Tarkitus:Tarkastelemme tehtäviä, jita varten Jumala n asettanut seurakunnan. Tutkimme, miten Tukikhta-seurakunta visi paremmin tteuttaa Jumalan antamia tehtäviä 4.1 Jumalan

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Fellowship -muistisanan jokainen kirjain on avattu omaksi rukoukseksi ja näin saadaan kymmenen eri aiheista rukousta rukoiltavaksi.

Fellowship -muistisanan jokainen kirjain on avattu omaksi rukoukseksi ja näin saadaan kymmenen eri aiheista rukousta rukoiltavaksi. Fellwship-rukus Löydä uusi, erilainen tapa rukilla: F-E-L-L-O-W-S-H-I-P. Js haluat etsiä uusia tapja rukilemiseen, haluat vaihtelua rukuselämääsi tai et tiedä miten rukilla, niin rukile Fellwship -periaatteella!

Lisätiedot

N:26-27, 1Shä'bään - Ramadaan 1424 Siunattua Hijraa/28.9.2003

N:26-27, 1Shä'bään - Ramadaan 1424 Siunattua Hijraa/28.9.2003 {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Nousiko Jeesus kuolleista?

Nousiko Jeesus kuolleista? 1 Jhdatus aplgiaan Seminaari STI:ssä 22.2.2006 Leif Nummela Nusik Jeesus kulleista? Onk Jeesuksen ylösnusemukselle lemassa histriallisia tdisteita? Katskaamme muutamia tdisteita, jtka valtasa kriitikistakin

Lisätiedot

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7)

Koraanin lukeminen (1, osa 8; Uusittu lehdestä 7) 18 Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äleihi wä äälihi wä sälläm, määräsi "häntä, joka rukoili huonosti" resitoimaan Älfäätihän rukouksessaan, mutta kehotti häntä, joka ei kyennyt muistamaan sitä, sanomaan:

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Sisällysluettelo: N:20, 1. Safar 1424 Siunattu Hijraa / 3. Huhtikuutta 2003

Sisällysluettelo: N:20, 1. Safar 1424 Siunattu Hijraa / 3. Huhtikuutta 2003 {Ja heitä (epäuskoisia) ei käsketty paitsi että he palvovat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) vilpittöminä Hunäfää.ä (kallistuen muista vääristä uskonnoista Totuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

SEURAKUNTA EFESOLAISKIRJEEN VALOSSA Jumalanpalvelus Tukikohta-seurakunta 23.1.2011 Markku Kellomäki

SEURAKUNTA EFESOLAISKIRJEEN VALOSSA Jumalanpalvelus Tukikohta-seurakunta 23.1.2011 Markku Kellomäki SEURAKUNTA EFESOLAISKIRJEEN VALOSSA Jumalanpalvelus Tukikhta-seurakunta 23.1.2011 Markku Kellmäki [RK: Ef. 4:11-16] 11. Hän anti tiset apstleiksi, tiset prfeetiksi, tiset evankelistiksi, tiset paimeniksi

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net

Kotisivu: http://www.geocities.com/ikhlaasfi/ Sähköpostiosoite: al.ikhlaas_lehti@islamway.net {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuneena (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot