Ärribää (Korko); nykyajan ja kaikkien aikojen Tuho!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ärribää (Korko); nykyajan ja kaikkien aikojen Tuho!"

Transkriptio

1 t {Ja heitä (epäuskvia) ei käsketty paitsi, että he palvisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Usknnn (palvnnan, tet) kallistuen (muista vääristä usknnista Ttuuden Usknnlle Isläämille), ja surittaisivat rukuksen, ja tisivat Äzzäkäätä (Puhdistautumista, sa rahasta tai maisuudesta rikkailta köyhille); ja Tu n Suruuden (Ttuudelle Perustamisen, Oikeudenmukaisuuden, Tasa-arvn..) Usknt!} Älbäjjinäh/Selvä Tdistus /98: 5 Äl.ikhlaas n kuukausittainen lehti, Isläämiläisen kalenterin mukainen, phjautuu Kraaniin, Sunnään ja ikeamielisten edeltäjien ymmärtämykseen, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä N: 68, 1. Safär 1428 Siunattua Hijraa / الربا طامة العصر وآل العصور! (باللغة الفلندية ( Ärribää (Krk); nykyajan ja kaikkien aikjen Tuh! {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!} Älbäqarah/Lehmä/2: Ktisivut: --/islaamfi1, --fi2, --fi3 Sähköpstisite: Tilausmaksu: 25 /vusi, Bank accunt/tilinr: Handelsbanken, Äl.ikhlaas: Helsinki, Finland Puh/Tel: (358) (Islääm Inf: ) Hum! Maksun tulee tapahtua suraan tilille esimmäisen lehden saavuttua. Lehden lähettäminen lakkaa, ellei maksu tapahdu ajallaan. Kertatilaus maksaa 5. Äl.ikhlaas ei le vastuullinen sitteen muutksesta. Baaraka-llaahu fiikum.

2 Ässäläämu älää mäni-ttäbä ä-lhudää wä rahmatu-llaahi wä barakäätuh! Allaahin Rauha, Arm ja Siunaukset lkn niiden yllä, jtka seuraavat jhdatusta! 2 Ttisesti Ylistys n Allaahille; ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen Apuaan ja Anteeksiantamustaan. Turvaudumme Allaahiin sielujemme (itsemme) pahuuksilta ja tekjemme hunuksilta. Jten häntä, jta Allaah jhdattaa, niin hänelle ei le harhaanjhdattajaa, ja jta Hän harhaanjhtaa, niin hänelle ei le jhdattajaa. Ja tdistan, että ei le jumalaa (tdella palvnnan arvista) paitsi Allaah, Yksin, Hänellä ei le liittäjää, ja tdistan, että Muhämmäd n Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä (sallallaahu äläihi wä äälihi wä sälläm); Hän lähetti hänet Ttuudella (Ttuuden kanssa) ilsanman levittäjänä (Bäshiir) ja varittajana Hetken käsien välillä. Jka tttelee Allaahia ja Hänen lähettilästään, hän varmasti suristautuu (jhdattuu), ja jka ei tttele Heitä, niin ttisesti hän ei vahingita paitsi itseään, ja hän ei vahingita Allaahia vähääkään (mitenkään)! {Allaahin Armllisen Armahtajan Nimellä: Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), Jka li teidät yhdestä sielusta, ja li siitä sen pulisn, ja levitti (li, jaki) heistä mnia miehiä ja naisia, ja välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), Jnka kautta pyydätte, ja (pelätkää) khtuja (sukulaissiteitä; ettette katkaisisi niitä). Ttisesti Allaah li (ja n yhä) Tarkastaja yllänne!} Ännisääå/Naiset/4: 1 {Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan) Hänen tdellisella välttämisellään, ja ttisesti älkää kulk paitsi, että te lette muslimeita!}äälu Imraan/ Imraanin Perhe/3: 102 {Oi te, jtka uskitte! Välttäkää Allaahia (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan), ja sankaa ikea (sura, tarkituksellinen, hyvä..) sannta; (jtta Hän) parantaa (ikaisee, menestyttää, krjaa..) teille teknne, ja antaa anteeksi teille syntinne; ja jka tttelee Allaahia ja Hänen lähettilästään, niin hän varmasti vitti suuren vitn!} Äl.ähzääb/Pulet/33: Uusittu Lukemisen avaimet (1 Muhärram 1428 Siunattua Hijraa) - : ع äin äänne - dh: ذ kuin englannin 'the' - dh: ظ paksumpi kuin 'the' - d: ض kuin englannin 'dne' - th: ث kuin englannin 'thanks' - j: ج kuin ranskan 'j' jur - gh: غ kuin ranskan 'r' Paris - h: ح kuin 'hätä' - kh: خ kuin espanjan 'j' Juanit - q: ق lausutaan kuin arabian sana 'Qur.ään' - sh: ش kuin englannin 'sh' english, french - t: ط kuin 'tarina' - s: ص kuin 'sauna' - å: äänteen katkeaminen - {punainen }: Lainaus Kraanista - * : Jakeen lppu - ( ) : Lisäys, kmmentti tai selitys - (/..): Takittaa myös sitä mikä n suluissa - [vaaleanpunainen]: Lainaus Raamatusta - [vihreä]: lainaus tisesta Hädiithistä - [Hädiithin lpussa]: tisen Hädiithin lainaaja - Hum.: Emme mainitse Ähäädiithin kaikkia lainaajia.. - Piste sanan keskellä, tarkittaa, että lukiessa täytyy pysähtyä, esim. Äl.islääm, ei Älislääm, Mus.häf, ei Mushäf - Viiva sanan keskellä tarkittaa, että kyseessä n kaksi yhdistettyä sanaa, esim. Bismi-llääh (Bi Ismi Allaah): Allaahin Nime-llä. - Viiva näiden kirjainten (th, dh, sh, ( äin)) alla, tarkittaa, että ne vat vahvja; esim.: Äsh.shärii'äh Äshärii äh; Äth.thämr Äthämr; Ädh.dhill Ädhill (varj), Ädh.dhälääm (pimeys) Ädhälääm jne. - Subhäänä-llaah: Ylistys Olkn Kaikkivaltiaalle Allaahille, ja lkn Hän Puhdas ja Vapaa kaikista epätäydellisyyksistä, puutteista, ja siitä mitä liittäjät ja epäuskvat liittävät ja asettavat Hänen rinnalleen. - wä Tä äälää: ja Ylevä lkn Hän (Kaikkivaltias Allaah) kaiken yllä, ja lkn Hän vapaa kaikista puutteista ja epätäydellisyyksistä! - salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm: Allaahin Rukus ja Tervehdys lkn hänen (Allaahin lähettilään Muhämmädin) ja hänen seuralaistensa yllä. Pääasiassa Allaahin lähettiläälle Muhämmädille, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm. - äläihi-ssälääm (mask.)/ äläihä-ssälääm (fem.)/ äläihimä-ssälääm (2 miestä, tai 1mies ja 1nainen), äläihimätä-ssälääm (2 naista)/ äläihimu-ssälääm (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1 mies ja 2 naista): Rauha lkn hänen/heidän yllään. Pääasiassa kaikille enkeleille, prfeetille ja heidän kaltaisilleen, äläihimu-ssälääm. - Radijä-llaahu änhu (mask.)/ Radija-llaahu änhää (fem.)/ Radijä-llaahu änhumää (2 miestä, tai 1mies ja 1 nainen, tai 2 naista)/ Radijä-llaahu änhum (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1mies ja 2 naista)/ Radijä-llaahu änhunnä (minimi 3 naista): Allaah mieltyi häneen/heihin. Erityisesti Ässahääbälle (Allaahin lähettilään Muhämmädin seuralaiset, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm), Radijä-llaahu änhum - Rahimähu-llaah (mask.)/ Rahimähä-llaah (fem.)/ Rahimähumä-llaah (2 miestä, tai 1mies ja 1 nainen, tai 2 naista)/ Rahimähumu-llaah (mn. minimi 3 miestä, tai 2 miestä ja 1 nainen, tai 1 mies ja 2 naista): armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä/heitä. Pääasiassa kaikille ikeamielisille, ja jkaiselle Muslimille, Rahimähumu-llaah. - Allah, Allaah Ällaah; Islam, Islaam Äl.islääm, Islääm; Mumamed, Muhammed, Muhammad Muhämmäd; Haj, Hajj Häjj, Älhäjj; Ramadan, Ramadaan Ramädaan, Omar, Umar Umär, Iman Äl.iimään, Iimään; Muslim Muslimi (yks. mas.), Muslimuun (mn.), Muslimah (yks. fem.) Muslimäh, Muslimaat (mn. fem.) Muslimäät

3 Kraanin lukeminen (Ääjäätu-rribää: Ärribään Jakeet) 3 {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan udelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella, tu, sillä he ttisesti sanivat: Ttisesti myyminen (ja staminen: Kaupantek) n kuin Ärribää (Kaupantek krlla)!, ja Allaah n sallinut kaupanten (stamisen ja myymisen) ja kieltänyt Ärribään (kaupanten krlla). Jten jlle tuli Kehtus (Sääntö ja Varitus Ärribäästä) Herraltaan ja lakkaa (timimasta krlla), niin hänelle se, mitä edelsi ja hänen asiansa (päätöksensä ja tuminsa kuuluu) Allaahille; ja jka palasi (timimaan Ärribään kanssa), niin nu vat Tulen seuralaisia (maia), he vat Siinä ikuisia.* Allaah hävittää (tuhaa) Ärribään (kaupanten krlla) ja kasvattaa (siunaa) lahjitukset, ja Allaah ei rakasta jkaista syntistä epäuskvaa (jka epäusk uudelleen ja uudelleen jka kerran kun hänelle tulee kehtukset ja varitukset).* Ttisesti ne, jtka uskivat ja tekivät hyviä (tekja), surittivat rukuksen ja tivat Äzzäkäätiä 1, heillä n Palkkinsa Herransa Luna, ja ei pelka le heidän yllään, ja eivät he sure!* [Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!] 2 * Ja js hän (velallinen) li (n) ahdingssa, jten dttaminen (dttakaa, viivyttäkää häntä) hujennukseen (kunnes hänen tilanteensa paranee); ja js te lahjitatte (peruutatte, annatte anteeksi velan) n parempi teille js lisitte tienneet!* [[Ja välttäkää Päivää 3, teidät palutetaan Siinä Allaahille, sitten jkaiselle sielulle täytetään (maksetaan) mitä se ansaitsee, ja heitä ei srreta (khdella epäikeudenmukaisesti)!]] 4 } Älbäqarah/Lehmä/2: Äzzäkäät: Vapaaehtinen lahjitus, tai sa rahasta tai maisuudesta köyhille tai valtille timitettavaksi vusittain. 2 Viimeinen Sääntö, Jka n ilmestytetty Älqur.äänissä! Tätä Jaetta kutsutaan nimellä: Ääjätu-rribää (Krn Jae). 3 {Ja välttäkää Päivää, Jna teidät palautetaan Allaahille (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan)!} 4 Viimeinen, mitä Älqur.äänistä n ilmestytetty, nin 9 päivää ennen Allaahin lähettiään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, kulemaa!

4 Isläämiläinen liiketiminta & liiketimet Isläämissä (6) jatkuu lehdestä Islaamic Business & Business Transactins in Islaam; Thesis fr Bachelr Degree in Internatinal Business Administratin & Internatinal Trade & Marketing (lisäyksillä). Ähmäd Muhämmäd, siunatkn Kaikkivaltias Allaah häntä. Sum.: Mustafää Rummukainen ja Saarah, siunatkn Kaikkivaltias Allaah heitä. Esipuhe: Kska mnet Muslimit eivät ta Ärribään (krn) seuraamuksia vakavasti, päätimme tehdä tämän Äl.ikhlaasin numern ainastaan Ärribäästä, jtta asia tulee ymmärretyksi ja viesti vi saavuttaa nu, jtka eivät tajua tilanteita, jihin vat itsensä laittaneet. Ärribään seuraamukset vat tdellisia ja ne vidaan nähdä Muraabijjuunissa (krlla tekemisissä levissa), sillä Älmuraabijjuun: Eivät kskaan saa tarpeekseen rahan keräämisestä! Työskentelevät kvemmin ja kvemmin, mutta eivät silti saavuta päämääriään! Menettävät aikaansa kerätessään rahaa tai maksaakseen takaisin krklainjaan, jten he häviävät itsensä, perheensä ja lapsensa! He valittavat aina paljsta työstä! He valittavat aina rahan- ja tuljen puutteesta! Heidän rahallinen tilanteensa ei kskaan tyydytä heitä! He valittavat aina perhengelmista! He menettävät useimmat päivittäisistä rukuksistaan, etenkin perjantairukuksen! He menettävät hyvät ystävänsä, jtka haluavat neuva heitä Ärribään kiellsta! He näkevät ystävänsä asiakkaina ja kaupanten uhreina! Jten useimmat heidän ystävyyssuhteistaan perustuvat materialistisille hyödyille! Jten he löytävät uusia ystäviä, jtka harhaanjhtavat heitä ja erkaannuttavat heidät Allaahin Tieltä pahlaisen teille! He alkavat lemaan haluamatta kuulla Allaahin säännöistä kskien Ärribää! Sen vuksi he alkavat välttää Älqur.äänin, Älhädiithin, ppineiden, siunatkn Kaikkivaltias Allaah heitä, luentjen jne. kuuntelemista! Jten he alkavat lla rustuneita ja jähmeäsydämisiä! Jten he alkavat erkaantua hitaasti ja hitaasti Äl.isläämin harjittamisesta! Jtkut saattavat erkaantua Äl.isläämistä kknaan! Heidän terveytensä alenee sekä henkisesti että fyysisesti! Jpa heidän kasvnsa muuttuvat tummiksi! Nämä vat päämerkit, jtka nähdään Ärribään kanssa tekemisissä levissa tässä hikiitävässä Dunjäässä (alemmassa elämässä), ja Kaikkivaltias Allaah tietää millainen heidän Kidutuksensa tulee lemaan Äl.ääkhirassa (Viimeisessä elämässä). Pyydämme Kaikkivaltiasta Allaahia jhdattamaan nämä ihmiset takaisin Oikealle Raiteelle, ja avaamaan heidän sydämensä Ttuudelle! Allaahin Rukukset, Tervehdykset ja Siunaukset lkn Hänen rakastetun lähettiläänsä, prfeettansa ja palvelijansa Muhämmädin, hänen perheensä ja seuralaistensa yllä. T tisesti Allaah n Hämiidun (Kiitettävä, Ylistettävä..), Mäjiidun (Jal, Kunniitettu, Listava, Ylistetty..)! 7. 1 Jhdant: Ärribää (Krk); harhaan jhtavasti kutsuttuna: Hyöty Äbuu Määlik Äl.äsh ärij, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Ttisesti ihmiset Ummästäni (Kansastani) tulevat varmasti jumaan viiniä, he nimeävät sen tisella kuin sen nimellä, heidän päidensä yllä sitetaan sittvälineillä (musiikkia) ja laulajattaret (laulavat), Allaah saattaa maan nielaisemaan heidät ja tekee (muuntaa) heistä apinita ja sikja! Ibnu Määjäh, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Umäämäh Älbäähilij, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Yöt ja päivät eivät kulu ennen kuin ryhmä Ummästäni (Kansastani) ju viiniä, he nimeävät sen tisella kuin sen nimellä, [jten he sallivat sen]! Ibnu Määjäh ja [Äddäärimij], armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä

5 vutta näiden ennustusten jälkeen, vimme selvästi nähdä, että ihmiset muuttavat kiellettyjen asiiden nimiä, jten he tekevät niistä sallittuja, aivan kuin he leikkisivät Kaikkivaltiaan Allaahin kanssa, Jka tietää kaiken: He muuttivat viinien nimet "spirits":ksi, alkhliksi, väkeviksi ja teräviksi jumiksi, avirikksen ystävyydeksi ja rakkaudeksi, prstituidut halujen tytöiksi ja halujen myyjättäriksi, laulamisen ja tanssimisen taiteeksi, siveettömyyden mudiksi ja vapaudeksi, ja niin myös krn hyödyksi! 5. Jten Äl.isläämissä ja Isläämiläisessä taludessa puhumme krsta, kuten sitä n nimetty tuhansien vusien ajan, emme hyödystä! Näiden kahden termin välillä: "Krk ja hyöty", n hyvin suuri aukk, ja sana "hyöty" n harhaanjhtava termi, kska kuten jkainen tietää, krsta ei le mitään hyötyä kenellekään, ei yhteiskunnalle eikä ihmisyydelle, vaikka näyttää siltä, että jtkut hyötyisivät siitä, mutta kyse n ainastaan lyhyen ajan hyödystä tuhisin seurauksin jkaiselle! Isläämiläiset liiketiminnat ja pankit eravat pääsin muista liiketiminnista ja pankeista tässä krk järjestelmässä! Jten mitä krk sitten n? 7.2. Krn määritelmä 6 Kielipillisesti krk tarkittaa kasvua, verbistä: Rabää. Ärrab ja Älmurabbij: Kasvattaja, verbistä: Rabbää. Kaikkivaltias Allaah n Ärrab ja Rabbu Äl äälämiin (Maailmjen Herra ja Kasvattaja) 7, sillä Hän kasvattaa kk elämän ja kaikki maailmat ja hulehtii niistä 8. 5 Ks. lahjanumer 2; Sh. Wähiid Bäälij, siunatkn Kaikkivaltias Allaah häntä: Saatanan Tavat Ihmisten Harhaanjhtamiseen! الحدود والكفارات 6 On tulssa In shää.ä-llaah seinämniste: Rangaistukset ja hyvitykset 7 Rabbu Äl äälämiin sekä Kasvattaja eivät le Kaikkivaltiaan Allaahin Kauneimmista Nimistä (Äl.äsmää.istä Älhusnäästä)! 8 Rabbu-l äälämiiin: Rabbu: Herra. Rabb n mistaja, elättäjä, hultaja jne. Kaikkivaltias Allaah n Ärrabb, Älmälik, Ässäjjid jne. Kaikkivaltias Allaah n Rabbu-l.ärbääb (herrjen Herra), jten ketään ei vi kutsua Rabbu-l.ärbääbiksi (herrjen Herraksi) tai Mälikulmuluukiksi (kuninkaiden Kuninkaaksi), mutta ihmisiä vidaan kutsua kuninkaiksi ja herriksi, sillä nämä vat sittaisia ja alempia arvnimiä kuin Kaikkivaltiaan Allaahin Ylemmät Arvnimet, Ominaisuudet ja Nimet. Js sanaa "herra" käytetään ihmisistä asetettaviksi tistensa yläpulelle tehden heistä ylpeitä ja ylempiä kuin muut, niin sillin sitä ei tulisi käyttää. Sana "herra" vastaa Arabian kielen sanaa "säjjid". Myöskin "Äljälääläh (Majesteettisuus, Ylevyys, Mahtavuus)" vat ainastaan Kaikkivaltiaalle Allaahille eikä niitä tulisi käyttää kenellekään muulle kuin Kaikkivaltiaalle Allaahille; silti ihmisillä vi lla sia Äljäläälästä ja heidän tulisi tdella lla tullaisia, muutin n tekpyhyyttä ja valhe kutsua jtakin Jäliiliksi, mutta hän ei le sellainen, kuten kuninkaille ja kuningattarille annetut arvnimet "hänen ylhäisyytensä", vat hyödyttömiä niin kauan kuin he eivät ansaitse sitä. Jten n sallittua nimetä tai kuvailla henkilöä "Jäliiliksi": kunnianarvisa, kunniitettava, kunniallinen jne. js hän n sellainen ja ansaitsee nimen, mutta ei "Äljäliiliksi", sillä "Äljäliil" n ainastaan Kaikkivaltias Allaah. -l äälämiiin (Äl äälämiin): Maailmjen, sen yks.: Ääläm. " Ääläm" n mnikk, jlla ei le yksikköä, kuten sanat: Jäish (armeija), Raht (ryhmä) jne. Arabian kielessä n Mufrad (yks.; yhdelle 1), Muthännää (kahdelle 2), Jäm (mn.: klmelle ja useammalle), Jäm u-ljumuu (mnikkjen mnikk: Äälämuun), ja Muntähää-ljumuu (mnikkjen lppumut: Äwäälim); eli Arabian kielessä n klmen kategrian mnikkja, ja n sanja, jilla ei le yksikköä, kuten Ääläm. Maailmat sisältävät maailmankaikkeudet kaikkine maailmineen, kuten ihmismaailmineen, enkelimaailmineen, äleihimu-ssälääm, Jinnin maailmineen, kasvimaailmineen, matmaailmineen, merimaailmineen jne. Äl ääläm kielessä tarkittaa: Merkki, tdiste, pas; sillä Äl ääläm vat merkki, tdiste ja pas niiden Lujasta ja Olemassa levasta Subhäänähu wä Tä äälää. Äl ilm (tiede, tiet), Äl ääläm (maailma, maailmat), Älmu ällim (pettaja) ja Äl äälim (ppinut) jtka hjaavat; jten kaikki nu hjaavat tietn, ja Paras Tiet n Kaikkivaltiaan Allaahin Tietäminen, tämän maailman Lujan ja kaiken tiedn Lähteen; Kaikkivaltias Allaah san: {Jten menkää (i Mses ja Haaruun, äleihimä-ssälääm) Ääjäätimme (Merkkiemme, Ihmeidemme, Saarnjemme..) kanssa, ttisesti Me (Kaikkivaltias Allaah Olemme) kanssanne Kuuntelijita,* jten tulkaa Fir äwnille (Faaralle), ja sankaa (hänelle): Ttisesti lemme Rabbi-l äälämiinin lähettiläs (lähettiläitä) 8! } Äshu äraaå/ Runilijat /26: {Fir äwn sani: Wä mää Rabbu-l äälämiin (Ja mikä n Maailmjen Herra)?!* Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Taivaiden ja maan Herra, js litte varmja (maatte tdellisen tiedn)! * Hän (Fir äwn) sani heille, jtka vat hänen ympärillään: Ettekö kuule?! * Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Herranne ja ensimmäisten isienne Herra!* Hän (Fir äwn) sani: Ttisesti lähettiläänne, jka lähetettiin teille, n varmasti hullu! Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Älmäshriqin (Idän) ja Älmäghribin (Lännen) Herra, ja sen, mitä n niiden välillä, js litte tajuavia (ymmärrätte, ajattelette)!* Hän (Fir äwn) sani: Varmasti js (ttisesti) tit Jumalaksi (Muun) kuin minut, tdella varmasti teen teidät vangeista (leviksi)! Hän (Muusää äleihi-ssälääm) sani: Vaikka tulin luksesi Selvän Asian kanssa?! Hän (Fir äwn) sani: Jten tule Sen kanssa js lit ttuudellisista!* Jten hän (Muusää äleihi-ssälääm) heitti sauvansa (maahan), jten se n selvä käärme, ja hän veti kätensä (taskustaan), jten se n valkinen (kirkas ja listava) katsjille!* Hän (Fir äwn)

6 6 Taludellisesti krk tarkittaa kaikkea ehdllista kasvua spimuksessa ilman mitään vaihta kasvun saamiseksi; Kaikkivaltias Allaah san:. {Allaahin Armllisen Armahtajan Nimellä: Oi te ihmiset; välttäkää Herraanne (tttelemalla Hänen Käskyjään ja välttämällä Hänen Kieltjaan): Ttisesti Hetken järistys n suuri asia;* Päivänä, Jna näette Sen, jkainen imettäjä hämmentyy (kääntyy pis, unhtaa, häiriintyy..) siitä mitä hän imetti, ja jkainen, jlla n raskaus, synnyttää raskautensa, ja näet ihmiset jupuneina, ja he eivät le jupuneita, mutta varmasti Allaahin Kidutus n Kva!* Ja ihmisistä n hän, jka kiistelee Allaahista ilman tieta ja seuraa jkaista kapinallista saatanaa,* kirjitettiin hänen ylleen, että ttisesti jka tuki (seurasi) häntä (saatanaa), niin ttisesti hän (saatana) harhannuttaa hänet ja jhdattaa hänet Ässä iirin (Limuavan Helvetin) Kidutukseen!* Oi te ihmiset; js lette epäilyksessä Älbä thista (kulleistaherättämisestä), niin ttisesti Olemme (Me, Kaikkivaltias Allaah) lunut teidät Nutfästä (sperma- ja siemenpisarasta), sitten Äläqasta (alkista), sitten Mukhalläqasta Mudghatsa (kehittyneestä ja spusuhtaisesta suupalasta) ja ei Mukhallaqasta (kehittymättömästä ja epäsuhtaisesta), jtta selvitämme teille (Merkkimme ja Vimamme), ja vahvistamme khduissa (asetamme ja säilytämme khtuihin) mitä haluamme nimetyksi ajaksi, sitten tamme teidät uls lapsena, sitten jtta saavutatte vahvuutenne, ja teistä jku kulee (ennen sitä), ja teistä jku palautetaan iän kurjimpaan (raihnaisimpaan, heikimpaan, vimattmimpaan), jtta hän ei tiedä tiedn jälkeen mitään; ja näet maan hiljaisena (liikkumattmana, kulleena), jten kun laskimme sen päälle vettä, se värisi, ja kasvi (Rabät) ja versi kustakin ihastuttava pari!} Älhäjj/Pyhiinvaellus/22: 5 {Ja Fir äwn (Faara) tuli ja hän, jka li (/ne, jtka livat) ennen häntä ja Älmuåtäfikäät (Luutin, äläihissälääm, heimjen kyläläiset) synnissä,* jten he eivät ttelleet heidän Herransa lähettilästä (lähettiläitä), jten Hän (Kaikkivaltias Allaah) tti heidät Raabijällä (lisätyllä, runsaalla, erityisen kvalla) tteella (Rangaistuksella)!} Älhääqqäh/69: 9-10 {(Fir äwn/faara) sani: Emmekö kasvattaneet (verbistä: Rabbää) sinua (i Muusää/Mses, äläihissälääm) keskuudessamme, ja pysyit (vietit) keskuudessamme (lunamme) elämästäsi vusia?!} Äshu äraaå/runilijat/26: 18 Usäämäh Bnu Zäidiltä, Allaah mieltyi heihin, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti Ärribää n (vain) Ännäsii.ästä (lisäämisestä tiettyyn kauteen)! Muslim, Ättirmidhij, Ännäsää.ij, Ähmäd, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä klme (73.) vea! Ibnu Määjäh, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä 7.3. Krn sääntö Krk n kielletty ja sille n Kva Rangaistus; Kaikkivaltias Allaah san: {Jtka kuluttavat (lahjittavat Allaahin Vuksi) rahaansa (maisuuttaan) yöllä ja päivällä salaisuudessa ja paljastamalla, niin heille heidän Palkkinsa heidän Herransa Luna, ja ei Pelka heidän yllään eivätkä he sure.} Älbäqarah/Lehmä/2: 274 {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan udelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella, tu, sillä he ttisesti sanivat: Ttisesti myyminen (ja staminen: Kaupantek) n kuin Ärribää (Kaupantek krlla)!, ja Allaah n sallinut kaupanten (stamisen ja myymisen) ja kieltänyt Ärribään (kaupanten krlla). Jten jlle tuli Kehtus (Sääntö ja Varitus Ärribäästä) Herraltaan ja lakkaa (timimasta krlla), niin hänelle se, mitä edelsi ja hänen asiansa (päätöksensä ja tuminsa kuuluu) Allaahille; ja jka palasi (timimaan Ärribään kanssa), niin nu vat Tulen seuralaisia (maia), he vat Siinä ikuisia.* Allaah hävittää (tuhaa) Ärribään (kaupanten krlla) ja kasvattaa (siunaa) lahjitukset, ja Allaah ei rakasta jkaista syntistä epäuskvaa (jka epäusk uudelleen ja uudelleen jka kerran kun hänelle tulee kehtukset ja varitukset).* Ttisesti ne, jtka uskivat ja tekivät hyviä (tekja), surittivat rukuksen ja tivat Äzzäkäätiä 9, heillä n Palkkinsa sani väelleen (jhtajilleen ja ministereilleen) ympärillään: Ttisesti tämä n varmasti tietäjä (taitava) nita,* hän haluaa ttaa teidät uls maastanne nituudellaan, jten mitä käskette (mitä näette, ajattelette)?!} Äshu äraaå/ Runilijat/26: Ks. lahjalehti 5: Suuratu Älfäätihäh! 9 Äzzäkäät: Puhdistus ja kasvaminen, verbistä: Zäkää ja Zäkkää: Puhdistaa, kasvaa... Äzzäkäät n sa rahasta tai maisuudesta köyhille tai valtille timitettavaksi vusittain. Äzzäkäät vi sisältää myös vapaaehtisen lahjituksen. Äzzäkäätiä n klmenlaista: 1. Zäkäätu Älmääli (rahaa) wä Ännisaab (suus): Pakllinen summa rahaa, kultaa, hpeaa, eläimiä, sata,

7 Herransa Luna, ja ei pelka le heidän yllään, ja eivät he sure!* Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!* Ja js hän (velallinen) li (n) ahdingssa, jten dttaminen (dttakaa, viivyttäkää häntä) hujennukseen (kunnes hänen tilanteensa paranee); ja js te lahjitatte (peruutatte, annatte anteeksi velan) n parempi teille js lisitte tienneet!* Ja välttäkää Päivää 10, teidät palutetaan Siinä Allaahille, sitten jkaiselle sielulle täytetään (maksetaan) mitä se ansaitsee, ja heitä ei srreta (khdella epäikeudenmukaisesti)!} Älbäqarah/Lehmä/2: {Ja näet (i Muhämmäd; salla-llaahu äläihi wa äälihi wä sälläm, i Muslimi ja i ihminen) mnien heistä (juutalaisista) kiirehtivän synnissä ja srtamisessa ja syövän Ässuhtia (lahjuksia, krka, kiellettyä rahaa ja asiita); niin tdella, npa pahaa se, mitä he livat tekemässä!} Älmää.idäh/Pöytä/5: 62 {Oi te jtka uskitte; älkää syökö Ärribää (krka) mninkertaistettua mninkertaisena, ja välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) jtta varmasti menestyisitte!} Äälu Imraan/ Imraanin Perhe/3: 130 Äbuu Sä iid Älkhudrijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: (Ärribään) ttaja ja (Ärribään) vastaanttaja vat yhtäläisiä Ärribäässä (Krssa ja Kidutuksessa)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Yleisesti 11 Ärribää (krka) n mnta tyyppiä: Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti veljelleen välityksen (ryhtyi välittäjäksi jllekin veljensä pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjitti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti veljelleen välityksen (ryhtyi välittäjäksi jllekin veljensä pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjiti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Jka välitti välityksen kenelle tahansa (ryhtyi välittäjäksi jllekin jnkun pulesta saadakseen jtakin), jten hän (jlle välitettiin) lahjitti hänelle (välittäjälle) lahjan siitä (välityksestä), jten hän (välittäjä) hyväksyi sen, niin varmasti hän tuli suurelle velle Ärribään vista! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ärribää n kuusikymmentä ja jtakin (jtakin: Bid äh: klmen ja yhdeksän välillä) vea, ja Äshirk n tun kaltainen (kuusikymmentä ja jtakin vea)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä vea, ja Äshirk n tun kaltainen (seitsemänkymmentä vea)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä mineraaleja.., jnka mistajien (ei välttämättä rikkaita) täytyy antaa köyhille kerran vudessa kun nu (raha, kulta, hpea, eläimet, sat, mineraalit..) saavuttavat tietyn rajan.. 2. Zäkäätu Älfitr (syöminen, paastn päättyminen): Pakllinen sat, jnka paastavat (ei välttämättä rikkaita) antavat köyhille Ramadaanin päätyttyä ennen auringn nusua Älfitrin juhlapäivänä. 3. Äzzäkäät vi sisältää myös vapaaehtisen lahjituksen. Jten hän, jka antaa Äzzäkäätiä, auttaa tisaalta tarvitsevia, ja tisaalta hän puhdistaa rahansa ja maisuutensa kaikista epäilyttävistä tulista, ja antamalla Äzzäkäätiä, hänen rahansa ja maisuutensa kasvavat, eivät vähene, kuten jtkut saattavat ajatella; Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wa äälihi wä sälläm, sani: Ei raha (maisuus) vähene Sadäqastä (lahjituksesta, Zäkäätistä..).". Ibnu Häjär Äl'äsqaläänij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. 10 {Ja välttäkää Päivää, Jna teidät palutetaan Allaahille (tttelemalla Kaikkivaltiaan Allaahin Käskyjä ja välttämällä Hänen Kieltjaan)!} 11 Kats eteenpäin Ärribään tyypeistä kaupankäynnissä!

8 8 Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä ja jtakin (jtakin: Bid un: klmen ja yhdeksän välillä) vea, ja Äshirk n tun kaltainen (seitsemänkymmentä ja jtakin vea)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä klme (73.) vea! Ibnu Määjäh, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) (Muslimi) veljensä kunniaksi! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) Muslimin kunniaksi ilman ikeutta [ja ttisesti tämä Rahim (khtu: läheisyys ja sukulaisuus) n Shäjnäh (juurist) Ärrahmäänilta (Armlliselta Allaahilta), jten jka leikkasi sen, Allaah kielsi häneltä Paratiisin.]! Äbuu Dääwuud, [Ähmäd], Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ttisesti krkeimmasta krsta n pidentäminen (ylittäminen) Muslimin kunniaksi ilman ikeutta, [ja ttisesti tämä Rahim (khtu: läheisyys ja sukulaisuus) n Shäjnäh (juurist) Ärrahmäänilta (Armlliselta Allaahilta) Äzzä wä Jällä, jten jka leikkasi sen, Allaah kielsi häneltä Paratiisin.]! Äl.älbaanij, armahtakn Allaah häntä Ämruu Bnu Uthmään Bnu Äffäänilta, Allaah mieltyi heihin, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n (ihmisten) kunnian lukkaaminen! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Sä iid Bnu Zäidilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Krkeimmasta krsta n (ihmisten) kunnian lukkaaminen! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-rrahmään Bnu Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Kaksi spimusta (yhdessä) spimuksessa (Safqatääni fii safqah) n Ribää (krka)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, sani: Prfeetta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Jka myi kaksi myymistä (yhdessä) myymisessä 12, niin hänelle jk niiden alhaisempi (alkuperäinen hinta) tai Ärribää (krk)! 13 Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-rrahmään Bnu Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi: Kaksi spimusta yhdessä spimuksessa (Safqatääni fii safqah) n Ribää (krka), että mies (henkilö) san: Js se (hyödyke maksetaan) käteisellä (heti paikalla)), niin se n tulla (hinnalla), ja js se n Näsii.ällä (tietyksi ajanjaksksi), niin se n tulla (hinnalla)! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Krk n yksi tuhavimmista, vakavimmista pääsynneistä: Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Älkäbää.iriä (Suuria syntejä) n seitsemän: Ensimmäinen niistä n Äl.ishraaku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), sielun tappaminen ilman ikeutta, Ärribään (Krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen, pakeneminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), sujeltujattarien (naisten) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), ja muuuttaminen kyliin hänen (palaajan) Hijran jälkeen!" Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. 12 Bäi ätääni fii bäi äh (Kaksi myymistä yhdessä myymisessä): 1. Ostat hyödykkeen käteisellä 100, tai erissä kuudessa kuukaudessa 110 esim. Ja tämä n kaikista lutettavin mut, kuten Ässahääbij, Allaah mieltyi heihin, selittivät. 2. Ostat autni sillä ehdlla, että myyt minulle tietkneesi! 3. Myyjä myi autnsa 1000 tullakseen maksetuksi kuudessa kuukaudessa. Kun kuusi kuukautta li kulunut, staja ei kyennyt maksamaan velkaansa, sitten myyjä antaa hänelle tiset kaksi kuukautta aikaa maksaa sillä ehdlla, että hän maksaa 50 eura ylimääräistä, jten kk hinta tulee lpussa lemaan 1050! 13 Eli: Js myyjä ei ta alkuperäistä hintaa, mikä n halvin, vaan hän ttaa krtetun hinnan, sillin hän n varmasti tekemisissä Ärribään kanssa; tämä Ärribään mut pätee myös stajaan!

9 9 Äbuu Hurairah ja Äbuu Sä iid Älkhudrij, Allaah mieltyi heihin, lainasivat, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Älkäbää.iriä (Suuria syntejä) n seitsemän: Äl.ishraaku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), sielun tappaminen, jnka Allaah kieltää, paitsi ikeudella, sujeltujattarien (naisten) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), pakeneminen marssista (hyökkäyksestä sdan aikana), Ärribään (Krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen, ja palaaminen kyläläisyyteen (kylään) Älhijran jälkeen!" Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Hurairalta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Välttäkää seitsemää Älmuubiqaatia (yks.: Muubiqah: tuhavia vakavia syntejä)! He (Ässahääbäh, Allaah mieltyi heihin) 14 sanivat: Ja mitkä ne vat i Allaahin lähettiläs?! Hän sani: Äshirku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), Ässihr (nituus,), sielun tappaminen, jnka Allaah kieltää, paitsi ikeudella, Ärribään (krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), takaisinkääntyminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), ja sujeltujen, uskvattarien, hulimattmien (jiden mielessä aviriks tai synnit eivät edes käy) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta)! 15 Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Hurairalta, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Välttäkää seitsemää Älmuubiqaatia (yks.: Muubiqah: tuhavia, vakavia syntejä)! Äl.ishraaku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), Ässihr (nituus), sielun tappaminen, jnka Allaah kieltää, paitsi ikeudella, Ärribään (krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), takaisinkääntyminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), ja sujeltujen, uskvattarien, hulimattmien (jiden mielessä aviriks tai synnit eivät edes käy) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Sähl Bnu Äbii Häthmäh, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Välttäkää seitsemää Älkäbää.iriä (yks.: Käbiirah: Suuri synti)! Äshirku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), sielun tappaminen (ilman ikeutta), karkaaminen marssista (hyökkäyksestä sdan aikana), rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), Ärribään (krn) syöminen, sujeltujattaren (naisen) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), ja kyläläisyys Älhijran jälkeen! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbuu Hurairalta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Välttäkää seitsemää Älmuubiqaatia (yks.: Muubiqah: tuhavia vakavia syntejä)! He (Ässahääbäh, Allaah mieltyi heihin) sanivat: Ja mitkä ne vat i Allaahin lähettiläs?! Hän sani: Äshirku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), Ässihr (nituus), sielun tappaminen, jnka Allaah kieltää, paitsi ikeudella, Ärribään (krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), takaisinkääntyminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), ja sujeltujen, uskvattarien, hulimattmien (jiden mielessä aviriks tai synnit eivät edes käy) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta)! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Hurairalta, Allaah mieltyi häneen, Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Välttäkää seitsemää Älmuubiqaatia (yks.: Muubiqah: tuhavia vakavia syntejä)! Santtiin: Oi Allaahin lähettiläs; mitkä ne vat?! Hän sani: Äshirku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), Ässihr (nituus), sielun tappaminen, jnka Allaah kieltää, paitsi ikeudella, rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman 14 Ässahääbäh (yks. Sahääbij), Allaah mieltyi heihin, vat Allaahin lähettilään, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, seuralaiset, ja he vat niitä, jtka näkivät Allaahin lähettilään, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, tai puhuivat hänelle, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, tai istuivat hänen kanssaan, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, tai seurasivat häntä, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, ja uskivat häneen, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, ja kulivat häneen uskvina, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm; kuten Khädiijäh, Ää.ishäh, Faatimäh, Wäraqäh Ibnu Näwfäl, Äbuu Bäkr Ässiddiiq, Umär Ibnu Älkhattaab jne., Allaah mieltyi heihin. Ännäjääshij, Älhäbäshän kuningas, Allaah mieltyi häneen, eli Allaahin lähettilään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, aikana, uski häneen, mutta hän ei nähnyt häntä, jten hän ei le Sahääbij, Allaah mieltyi häneen. Ässähääbän, Allaah mieltyi heihin, määrä n n , ensimmäinen heistä n Khädiijäh Bintu Khuwäjlid, Allaahin lähettilään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, vaim, Allaah mieltyi häneen; vanhusten ensimmäinen: Wäraqäh Ibnu Näwfäl, Allaah mieltyi häneen; vapaiden ensimmäinen: Äbuu Bäkr Ässiddiiq, Allaah mieltyi häneen; palvelijiden ensimmäinen: Zäid Ibnu Häärithäh, Allaah mieltyi häneen; rjien ensimmäinen: Bilääl Älhäbäshij, Allaah mieltyi häneen; lapsien ensimmäinen: Älij Ibnu Äbii Taalib, Allaah mieltyi häneen; persialaisten ensimmäinen: Sälmään Älfäärisij, Allaah mieltyi häneen; viimeinen heistä: Äbuu Ättufäil Äämir Ibnu Wääthiläh Älläithij Älkinäänij, Allaah mieltyi häneen, kuli n. v. 100 Siunattua Hijraa; jten Ässähääbän kausi päättyi hänen kulemaansa, Allaah mieltyi heihin kaikkiin. 15 On tulssa In Shää.ä-llaah artikkeli: Pääsynnit (Älkäbää.ir)!

10 10 ikeutta), Ärribään (krn) syöminen, takaisinkääntyminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), ja sujeltujen, hulimattmien (jiden mielessä aviriks tai synnit eivät edes käy), uskvattarien, heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta) Muslim, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Hurairalta, Allaah mieltyi häneen, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Välttäkää seitsemää Älmuubiqaatia (yks.: Muubiqah: tuhavia, vakavia syntejä)! Santtiin: Oi Allaahin lähettiläs; mitkä ne vat?! Hän sani: Äshirku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), saituus (Äshuhh), sielun tappaminen (ilman ikeutta), Ärribään (krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), takaisinkääntyminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), ja sujeltujen, hulimattmien (jiden mielessä aviriks tai synnit eivät edes käy), uskvattarien, heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta)! Ännäsää.ij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Ämruu Bnu Häzm, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ja ttisesti Äkbäru-lkäbää.ir (suurien syntien isimmat) Allaahin Luna Ylösnusemuksen Päivänä: Äl.ishraaku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), uskvan sielun tappaminen ilman ikeutta, karkaaminen Allaahin Plulla (Vuksi) marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), vanhempien tttelemattmuus, sujeltujattarien heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), Ässihr (nituus) ppiminen, Ärribään (krn) syöminen, ja rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Umäir, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Älkäbää.ir (Synneistä suurimpia) n yhdeksän, suurimmat niistä vat: Äl.ishraaku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), Ärribään (krn) syöminen, rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), sujeltujattaren heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), karkaaminen marssimisen (hyökkäyksen) päivänä (sdan aikana), vanhempien tttelemattmuus, ja Älbäitu Älhäraamin (Älkä bän ja Sen ympäristön) salliminen (tekemällä syntejä Siinä tai Sen ympärillä), teidän Qibläh (rukussuunta jne.) elävinä ja kulleina (sillä Muslimeiden kasvt suunnataan Älqiblää khti haudissa)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Ämruu Bnu Äl ääs, Allaah mieltyi heihin, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, nusi Älminbäriin (saarnastuliin), jten hän sani: En vann, en vann, en vann!, sitten hän laskeutui, jten hän sani: Ilitkaa, Ilitkaa! Ttisesti hän jka rukili viisi rukusta, ja vältti Älkäbää.iriä (Suuria syntejä), hän astui Paratiisiin mistä tahansa Ovesta hän halusi! Älmuttalib sani: Kuulin miehen kysyvän Äbdu-llaah Bnu Ämruulta: Kuulitk Allaahin lähettilään, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, mainitsevan niitä (Älkäbää.iriä)?! Hän sani: Kyllä!: Vanhempien tttelemattmuus, Äshirku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), sielun tappaminen (ilman ikeutta), sujeltujattarien (naisten) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), karkaaminen marssista (hyökkäyksestä sdan aikana), ja Ärribään (krn) syöminen! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-llaah Bnu Ämruu Bnu Äl ääs, Allaah mieltyi heihin, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ttisesti hän, jka rukili viisi rukusta, ja vältti Älkäbää.iriä (suuria syntejä), hän astui mistä tahansa Paratiisin Ovista hän halusi: Vanhempien tttelemattmuus, Äshirku bi-llääh (liitännäisten asettaminen Allaahin sijaan tai rinnalle), sielun tappaminen (ilman ikeutta), sujeltujattarien (naisten) heittäminen (syyttäminen avirikksesta tai sen kaltaisesta), rvn rahan (maisuuden) syöminen (ilman ikeutta), karkaaminen marssista (hyökkäyksestä sdan aikana), ja Ärribään (krn) syöminen! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Krn leviäminen n Hetken merkeistä: Hetken pienten merkkien jukssa n Ärribään leviäminen. Ja tämä n juuri se, mitä näemme tänä päivänä tapahtuvan, kun pankkeja n jka pulella, mainksia lainaamisesta n jkaisella seinällä, pankkikrtteja tarjtaan ilmaisesksi jkaisessa kauppakeskuksessa, sähköpsteja pmmitetaan päivittäin rskapstilla pankkikrttien mainksista, kaikki talissa maksetaan krlla jne. Tässä tilanteessa meillä ei le mitään santtavaa, patsi: Sadäqa rasuulu-llaahi, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, sani Ttuuden)!: Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Hetken käsien välissä (ennen Hetkeä) esiintyy Ärribää (krka), ja Äzzinää (avirikksia, mraalittmia ja laittmia sukupulisuhteita) ja Älkhamria (päihdyttäviä aineita)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä.

11 11 Äbuu Määlik Äl.äsh ärij, Allaah mieltyi häneen, kuuli prfeetan, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sanvan: Ttisesti varmasti Ummästäni (Kansastani) tulee lemaan väkiä (ihmisiä, jtka) sallivat avirikksen, silkin, viinin ja sittvälineet! Ja ttisesti varmasti väet asettuvat vuren (krkean vuren tai vuren huipun) viereen (eli: he menevät iltalihin jnttaen), - (tarvitseva paimen) eli: köyhä - kulkee heidän hitseen lampaidensa kanssa tarpeen vuksi, jten he sanvat (hänelle): Tule takaisin luksemme humenna! Jten Allaah yövyttää heidät, ja srtaa vuren, ja muuntaa tiset apiniksi ja siiksi Ylösnusemuksen Päivään saakka! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Oppineiden, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, mielipide Älmuraabijjista (krn kanssa timivasta): Oppineet, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, katsvat, että Äl.imäämin (Muslimivaltin jhtajan) tai hänen sijaistensa tulisi antaa Älmuraabijille (krn kanssa timivalle) mahdllisuus katua ja vetäytyä Ärribään kanssa timimisesta. Js Älmuraabij (krn kanssa timiva) kieltäytyi, niin sitten hänet tulisi tappaa yhdellä miekan iskulla niskaan perustuen Kaikkivaltiaan Allaahin Sanntaan: {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!!} Älbäqarah/Lehmä/2: Oppineiden, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, mielipide Muslimista, jka sallii Ärribään (krn), ja pitää sitä Häläälinä (sallittuna): a. Js jku Muslimi piti Ärribää (krka) Häläälinä (sallittuna), ppineet, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, katsvat, että Äl.imäämin (Muslimivaltin jhtajan) tai hänen sijaistensa tulisi antaa hänelle mahdllisuus katua ja perääntyä mielipiteestään. Js tämä henkilö ei halua perääntyä hänen vakavasta ja vaarallisesta päätöksestään ja kieltäyy katumasta, niin häntä pidetään Murtäddinä (Äl.isläämistä pis astujana), siten hänet tulisi tappaa yhdellä miekan iskulla niskaan perustuen Kaikkivaltiaan Allaahin Sanntaan: {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!!} Älbäqarah/Lehmä/2: b. Js jku Muslimi sallii itselleen Ärribään (krn) kanssa timimisen, mutta hän ei pidä Ärribää (krka) Häläälinä (sallittuna), ppineet, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, katsvat, että Äl.imäämin (Muslimivaltin jhtajan) tai hänen sijaistensa tulisi antaa hänelle mahdllisuus katua ja perääntyä mielipiteestään. Js tämä henkilö ei halua perääntyä päätöksestään ja kieltäytyy katumasta, niin hänet tulisi tappaa yhdellä miekan iskulla niskaan - perustuen Kaikkivaltiaan Allaahin Sanntaan: {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!!} Älbäqarah/Lehmä/2: Oppineiden, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, mielipide Muraabijjista Muslimikansasta (sa Muslimivaltista), jtka hyväksyvät Ärribään kanssa timimisen keskenään: Oppineet, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, katsvat, että Äl.imäämin (Muslimivaltin jhtajan) tai hänen sijaistensa tulisi antaa Älmuraabijjuunille (Muslimiryhmälle, jka päätti timia Ärribään kanssa keskenään) mahdllisuus katua ja vetäytyä timimisesta Ärribään kanssa ja heidän päätöksestään. Js Älmuraabijjuun (krn kanssa timivat) kieltäytyivät, sitten heidät tulisi tappaa yhdellä miekan iskulla niskaan - perustuen Kaikkivaltiaan Allaahin Sanntaan: {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!!} Älbäqarah/Lehmä/2: Kaikkivaltias Allaah uhkaa Älmuraabiä (krn kanssa timivaa) sdalla tässä elämässä sekä Tumipäivänä: Ibnu Äbbääs, Allaah mieltyi heihin, sani, että Älmuraabijjille (krn syöjälle ja sen kanssa timivalle) annetaan Tumipäivänä miekka ja hänelle santaan: Ota aseesi staan!" Lainattu Ibnu Käthiiriltä, Älqurtbijjilta ja Ättabärijjiltä Tämän Ääjän Älqur.äänin selityksessä: {Oi te jtka uskitte; välttäkää Allaahia (välttämällä Hänen Kieltjaan ja tttelemalla Hänen Käskyjään) ja jättäkää mitä n jäljellä Ärribäästä (Krsta) js litte uskvia!* Jten js ette tee niin, niin ttakaa humin Sta Allaahilta ja Hänen lähettiläältään! Ja js kaduitte, niin teille rahanne (varallisuutenne) päämat; te ette srra eikä teitä srreta!!} Älbäqarah/Lehmä/2:

12 Älmuraabij (krn kanssa timiva) n Kaikkivaltiaan Allaahin ja Hänen lähettiläänsä Muhämmädin, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, kirama: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu), syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä) 16, sen (spimuksen) kirjittaja 17, sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän) - js he tietävät siitä -, tatuijatar, tatuitu nainen (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja), ja lupi (palaaja) kyläläinen (kaupunkiin tekemänsä) Hijransa 18 jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kielellä Ylösnusemuspäivänä." Ännässä.ij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Jääbir Bnu Äbdi-llääh, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kirsi krn syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä) 19, sen (spimuksen) kirjittajan 20, ja sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän)! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) sani: Ja he (edellä mainitut) vat yhtäläisiä! Muslim, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Juhäifäh Wähb Bnu Äbdi-llääh Älkhair, Allaah mieltyi häneen, sani: Ttisesti prfeetta, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kielsi veren hinnan, kiran hinnan ja prstituidun tult! Ja hän (Allaahin lähettiläs, sallallaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi krn syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), älwääshimän (tatuijattaren), älmustäushimään (tatuitujattaren) ja kuvaajan! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Juhäifäh Wähb Bnu Äbdi-llääh Älkhair, Allaah mieltyi häneen, sani: Ttisesti Allaahin lähettiläs, sallallaahu äläihi wä sälläm, kirsi älwääshimän (tatuijattaren), älmustäushimään (tatuitujattaren), krn syöjän (Ääkiluhu) ja sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä)! Ja hän (Allaahin lähettiläs, sallallaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kielsi kiran hinnan ja prstituidun tult! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi kuvaajat! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Juhäifäh Wähbu Bnu Äbdi-llääh Älkhair, Allaah mieltyi häneen, sani: Ttisesti Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kielsi veren hinnan, kiran hinnan ja prstituidun tult! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi krn syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), älwääshimän (tatuijattaren) ja älmustäwshimää (tatuitujattaren)! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi kuvaajan! Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Juhäifäh Wähb Bnu Äbdi-llääh Älkhair, Allaah mieltyi häneen, sani: Ttisesti Allaahin lähettiläs, sallallaahu äläihi wä sälläm, kielsi veren hinnan, kiran hinnan ja Äl.ämän (naisen: prstituidun) tult! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi älwääshimän (tatuijattaren), älmustäushimään (tatuitujattaren), krn syöjän (Ääkiluhu) ja sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä)! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi kuvaajan! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äleihi wä sälläm, sani: Allaah kirsi krn syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (spimuksen) kirjittajan, sen (Ärribään spimuksen) tdistajan (vähemmän tai enemmän) - ja he tietävät (spimuksesta) -, älwääsilän (liittäjättären, jka liittää tektukkaa itsensä tai jnkun muun hiuksiin tai käyttää peruukia tai laittaa jllekin muulle peruukin), älmustäsilän (liittäjättären, jlle liitetään tektukkaa hänen hiuksiinsa tai jka käyttää peruukkia), älwääshimän (tatuijattaren), älmustäwshimän (tatuitujattaren; tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, ännaamisan (irrttajattaren, jka irrttaa tisten 16 Esim. Kun jku laittaa rahansa pankkiin, ja pankki käytää sitä hyväkseen lainaamalla sitä muille saadakseen krka heiltä, niin pankkiin rahanlaittaja n salistuja tähän krkjärjestelmään, jten hän n krn syöttäjä, eli hän antaa rahansa muille, jtka käyttävät sitä tisiin timintihin, mukaanlukien krkn. 17 Jka kirjittaa spimuksia, jtka sisältävät Ärribäää (krka), esim. pankissa. 18 Jten entäpä sellainen, jka n lähtenyt Dääru Äl.isläämistä Dääru Älkufriin?! 19 Esim. Kun jku laittaa rahansa pankkiin, ja pankki käytää sitä hyväkseen lainaamalla sitä muille saadakseen krka heiltä, niin pankkiin rahanlaittaja n salistuja tähän krkjärjestelmään, jten hän n krn syöttäjä, eli hän antaa rahansa muille, jtka käyttävät sitä tisiin timintihin, mukaanlukien krkn. 20 Jka kirjittaa spimuksia, jtka sisältävät Ärribäää (krka), esim. pankissa.

13 13 kasvjen, ripsien, viiksien, nenän jne. karvja) ja älmutänammisan (irrttajattaren, jlle hänen mien kasvjensa, ripsiensä, viiksiensä, nenänsä jne. karvjen irritus tehdään, tai jka pyytää, että se tehdään hänelle..)! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu) ja sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kirjittaja, sen (spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän) - js he tiesivät tun (spimuksen) -, tatuijatar ja tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen (kaupunkiin tekemänsä) Älhijran jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin kielellä Ylösnusemuspäivänä!" Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään syöjä (Krn Ääkiluhu), sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kirjittaja, sen (spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän) - js he tiesivät siitä -, ja tatuijatar, tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen hänen (kaupunkiin tekemänsä) Hijransa jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin kielellä Ylösnusemuspäivänä!" Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu) ja sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), ja sen (spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), ja sen (Ärribään spimuksen) kirjittaja, js he tiesivät (spimuksesta), tatuijatar, tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen (kaupunkiin tekemänsä) Älhijran jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kielellä Ylösnusemuspäivänä!" Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu), sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän) - js he tiesivät sen (spimuksen) -, tatuijatar, tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen (kaupunkiin tekemänsä) Älhijran jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin kielellä Ylösnusemuspäivänä!" Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu), sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) kirjittaja - js he tiesivät siitä -, tatuijatar, tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen, hänen (kaupunkiin tekemänsä)hijransa jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kielellä Ylösnusemuspäivänä!" Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu), sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) kaksi kirjittajaa - js he tiesivät siitä -, tatuijatar, tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen (kaupunkiin tekemänsä) Älhijran jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kielellä Ylösnusemuspäivänä!" Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu) ja sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (spimuksen) kirjittaja - js he tietävät tun (spimuksen) -, tatuijatar, tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen (kaupunkiin tekemänsä) Älhijran jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin [salla-llaahu 'äläihi wä sälläm] kielellä Ylösnusemuspäivänä!" Ännässä.ij ja [Äl.älbaanij], armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu), sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), ja sen (Ärribään spimuksen) kirjittaja, sen (spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän) - js he tiesivät siitä -, tatuijatar, tatuitujatar (tietenkin mukaanlukien myös miehet) kauneuden vuksi, lahjituksesta pikkeaja (lahjituksen suunnan ja khteen vaihtaja) ja lupi (palaaja) kyläläinen, hänen (kaupunkiin tekemänsä) Hijransa jälkeen, vat kirttuja Muhämmädin, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kielellä Ylösnusemuspäivänä! Hän (lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sani: Älqamäh kerti minulle, hän sani: Äbdu-llaah (Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen) sani: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu) ja sen syöttäjä (Muukiluhu) vat yhtäläisiä! " Ähmäd, armahtakn Allaah häntä.

14 14 Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Mu.åkiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) tdistajan ja sen (spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän)! " Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Mu.åkiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa ja sen (spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän)!" Äbuu Dääwuud ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Älij Bnu Äbii Taalibilta, Allaah mieltyi häneen, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Mu.åkiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän) ja Ässadäqan (lahjituksen) estäjän! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm) tapasi kieltää vaikerinnin!" Ännäsää.ij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Älhäärith Bnu Äbdi-llääh, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kirsi krn syöjän (Ääkiluhu), ja sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), ja sen (spimuksen) tdistajan, ja sen (spimuksen) kirjittajan, ja älwääshimän (tatuijattaren), ja älmuutäshimään (tatuitujattaren) - hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, tai lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sani (lisäsi): paitsi sairauden vuksi -, - jten hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, tai lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sani (lisäsi): Kyllä, ja Älhäällin (sallijan) 21 ja Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun) 22, ja Ässadäqan (lahjituksen) estäjän! Ja 21 Älhääll ja Älmuhällil (sallija) n mies (ei niin kutsuttu "nainen", sillä elämme ihmeiden ajassa, jssa niin kutsuttu "nainen" vi naida niin kutsutun "naisen" ja niin kutsuttu "mies" vi naida niin kutsutun "miehen"!), jka nai naisen, jka n ernnut miehestään selvän ern (Talääqun Bää.in), ei palaavaa era (Ghairu Rij ij), sitten hän eraa hänestä, jtta nainen vi naida entisen miehensä, sillä nainen, jka ersi miehestään selvän ern, ei vi palata hänen lukseen aviliittn ellei hän nai tista miestä ja sitten era hänestä! Jten tekemällä tämän tempun, Älhääll (sallija) sallii naisen palaavan entiselle miehelleen! He ajattelevat pelaavansa Kaikkivaltiaan Allaahin kanssa ja he ajattelevat vivansa petkuttaa Häntä; Wä lää häwlä wä lää quwwätä illää bi-lläähi-l älijji-l ädhiim! 22 Älmuhällälu lähu (hänelle sallittu) n mies (ei niin kutsuttu "nainen"), jka ersi vaimstaan selvän aviern (Talääqun Bää.in), ei palaavaa era (Ghairu Rij ij), sitten hän haluaa vaimnsa palaavan lukseen, jten hän etsii niin kutsutun "miehen" (ei niin kutsutun "naisen"), jka nai hänen vaimnsa jksikin aikaa, sitten hän eraa hänestä, jtta hän vi palata ensimmäisen miehensä lukse, sillä mies, jka ersi vaimstaan selvän ern, ei vi ttaa häntä takaisin avin ellei nainen nai tista miestä ja sitten era hänestä! Jten tekemällä tämän tempun, naisesta tulee sallittu aviliittn Älmuhällälu lähulle (hänelle sallitulle), eli entiselle miehelleen, jten Älmuhälläläh (sallittu nainen) vi palata entiselle miehelleen! He ajattelevat pelaavansa Kaikkivaltiaan Allaahin kanssa ja he ajattelevat vivansa petkuttaa Häntä; Wä lää häwlä wä lää quwwätä illää bi-lläähi-l älijjil ädhiim! Hum. ja varitus: Js nainen ersi miehestään selvän ern, mutta myöhemmin haluaa palata hänen lukseen, jten hän menee naimisiin jnkun kanssa vain tullakseen sallituksi entiselle miehelleen, jten hän pyytää ern uudesta miehestään, niin tässä tapauksessa: a) Nainen syyllistyy selvästi Häraamiin ja tekee avirikksen, js hän menee uudelleen naimisiin entisen miehensä kanssa, ja hän n Allaahin lähettilään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, kirama! b) Js naisen entinen mies tiesi naisen aikmuksesta ennen hänen uudelleen naimistaan, niin sillin hän n myös selvästi syyllinen Häraamiin, ja tekee avirikksen, ja n Allaahin lähettilään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, kirama! c) Js naisen entinen mies tiesi naisen aikmuksesta hänen uudelleen naimisensa jälkeen - naisen erttua viimeisimmästä miehestään -, hänen tulisi erta naisesta, sillä heidän suhteensa ei le laillinen eikä häntä tule pitää hänen vaimnaan, eikä miestä naisen avimiehenä, sillä "Mää bunijä älää bäätil, fähuwä bäätil (Se, mikä n rakennettu mitättömyydelle, niin se n mitätöntä)" kuten ppineet, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä, sanvat. Js he eivät era, sillin mlemmat vat syyllisiä ja syyllistyvät selvästi Häraamiin ja tekevät avirikksen! d) Js naisen uusi mies tiesi naisen aikmuksesta ennen aviliitta, niin hänen ei tulisi naida häntä, tai hän sallistuu hänen kanssaan syntien tekemiseen, avirikkseen ja kieltn, ja mlemmat vat Allaahin lähettilään, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, kiramia! e) Js naisen uusi mies tiesi naisen aikmuksesta vasta aviliitn slmimisen jälkeen, n hänen päätettävissään jk jatkaa aviliitta tai lpettaa se, hän n Äl äqdin (aviliittspimuksen) pitäjä, ja hänen aikmuksensa li puhdas alusta asti eikä hän tiennyt naisen aikmuksesta.

15 15 hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) tapasi kieltää vaikerinnin! - ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, tai lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) ei sannut: Hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi! Ännäsää.ij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Älij Bnu Äbii Taalib, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kirsi krn syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (spimuksen) tdistajan, sen (spimuksen) kirjittajan, älwääshimän (tatuijattaren), älmuutäshimään (tatuitujattaren), Ässadäqan (lahjituksen) estäjän, Älmuhällilin (sallijan) ja Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kirsi älwääshimän (tatuijattaren), älmuutäshimään (tatuitujattaren), älwääsilän (liittäjättären, jka liittää tektukkaa itsensä tai jnkun muun hiuksiin tai käyttää peruukia tai laittaa jllekin muulle peruukin), älmustäsilän (liittäjättären, jlle liitetään tektukkaa hänen hiuksiinsa tai jka käyttää peruukkia), krn syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), Älmuhällilin (sallijan) ja Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun)! Ännäsää.ij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Älij Bnu Äbii Taalib, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän), älwääshimän (tatuijattaren), älmustäwshimään (tatuitujattaren), Älmuhillin (sallijan), Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun) ja Ässadäqan (lahjituksen) estäjän! Ja hän (Allaahin lähettiläs, sallallaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm) kielsi vaikerinnin! " Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Älij Bnu Äbii Taalib, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen rukkijan (Mut imuhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän), Ässadäqan (lahjituksen) estäjän, älwääshimän (tatuijattaren), älmustäwshimään (tatuitujattaren), Älhäällilin (sallijan) ja Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun)! Hän (lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sani: Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm) kielsi vaikerinnin!" Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Älij Bnu Äbii Taalib, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän), älwääshimän (tatuijattaren), älmustäwshimään (tatuitujattaren) kauneuden vuksi, Ässadäqan (lahjituksen) estäjän, ja Älmuhillin (sallijan) ja Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun)! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm) tapasi kieltää vaikerinnin!" Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Älij Bnu Äbii Taalibilta, Allaah mieltyi häneen, että Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän), Älmuhillin (sallijan), Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun), älwääshimän (tatuijattaren), älmustäwshimään (tatuitujattaren) ja Ässadäqan (lahjituksen) estäjän! Ja hän (Allaahin lähettiläs, sallallaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm) kielsi vaikerinnin!" Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Älij Bnu Äbii Taalib, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi kymmenen: Ärribään (Krn) syöjä (Ääkiluhu), sen syöttäjä (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) kirjittaja (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) tdistaja (vähemmän tai enemmän), Älhääll (sallija), Älmuhällälu lähu (hänelle sallittu), Ässadäqan (lahjituksen) estäjä, ja älwääshimäh (tatuijatar) älmustäwshimää (tatuitujatar)!" Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Äshä bij Bnu Shäraahiil, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) tdistajan (vähemmän tai enemmän), sen (Ärribään spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän), älwääshimän (tatuijattaren) ja älmustäwshimään (tatuitujattaren)! Ja Jten naisten tulisi pelätä Allaah Subhaanahu Wä Tä äälää ja lla tietisia siitä, että Kaikkivaltias Allaah katselee heitä ja laskee heidän tekjaan, ja he tulevat palaamaan Hänen lukseen ennemmin tai myöhemmin saamaan sen, mitä he ansaitsevat!

16 16 hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm) kielsi vaikerinnin!" Ännäsää.ij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kirsi [älwääshimän (tatuijattaren), älmustäwshimään (tatuitujattaren), älwääsilän (liittäjättären, jka liittää tektukkaa itsensä tai jnkun muun hiuksiin tai käyttää peruukia tai laittaa jllekin muulle peruukin), älmustäsilän (liittäjättären, jlle liitetään tektukkaa hänen hiuksiinsa tai jka käyttää peruukkia)], [[Älmuhällilin (sallijan), Älmuhällälu lähun (hänelle sallitun), krn syöjän (Ääkiluhu) sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä)]]! [Älbukhaarij], [[Muslim]] ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Kaksi spimusta yhdessä spimuksessa ("Säfqatääni fii säfqah" s:llä) ei le pätevä [ja Ibnu Hibbäänin (armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sanin: Ei sallita kahta spimusta yhdessä spimuksessa ("Safqatääni fii safqah" s:lla)], ja ttisesti Allahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, kirsi Ärribään (krn) syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), sen (Ärribään spimuksen) tdistajan (vähemmän tai enemmän), ja sen (spimuksen) kirjittajan! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) sani: Ja he (edellämainitut) vat yhtäläisiä! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-llaah Bnu Mä uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Allaah kirsi Ärribään (Krn) syöjän (Ääkiluhu) ja sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), ja sen (Ärribään spimuksen) kaksi tdistajaa (vähemmän tai enemmän), ja sen (Ärribään spimuksen) kirjittajan (vähemmän tai enemmän)! Hän (lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sani: Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä äälihi wä sälläm) sani: Ja ei millinkaan esiinny ihmisten keskuudessa Äzzinää (avirikksia, mraalittmia ja laittmia sukupulisuhteita) ja Ärribää (krka), ilman, että saattivat itsensä Allaahin Äzzä wä Jällä Kidutukseen!" Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Juhäifäh Wähb Bnu Äbdi-llääh Älkhair, Allaah mieltyi häneen, sani: Ttisesti prfeetta, salla-llaahu äläihi wä sälläm, kielsi veren hinnan, kiran hinnan ja prstituidun tult! Ja hän (Allaahin lähettiläs, sallallaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi krn syöjän (Ääkiluhu), sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä), älwääshimän (tatuijattaren), älmustäushimään (tatuitujattaren) ja kuvaajan! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Juhäifäh Wähb Bnu Äbdi-llääh Älkhair, Allaah mieltyi häneen, sani: Ttisesti Allaahin lähettiläs, sallallaahu äläihi wä sälläm, kielsi veren hinnan, kiran hinnan ja Äl.ämän (naisen: prstituidun) tult! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi älwääshimän (tatuijattaren), älmustäushimään (tatuitujattaren), krn syöjän (Ääkiluhu) ja sen syöttäjän (Muukiluhu: saa jnkun tisen syömään sitä)! Ja hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) kirsi kuvaajan! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Älmuraabij (krn kanssa timiva) n kuten hän, jka yhtyi ätiinsä: Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ärribää n seitsemänkymmentä vea, alhaisin niistä n hänen kaltaisensa, jka kaatuu äitinsä päälle (yhtyy äitiinsä)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ärribää n seitsemänkymmentä syntiä, helpin (vähäisin) niistä n, että mies yhtyy äitiinsä! Ibnu Määjäh, Ässujuutij, Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, lainasi (että Allaahin prfeetta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani): Ärribää n seitsemänkymmentä saa, helpin (vähäisin) niistä n, että mies yhtyy äitiinsä! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi (että Allaahin prfeetta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani): Ärribää n seitsemänkymmentä vea, helpin (vähäisin) niistä n sen kaltainen, että mies yhtyy äitiinsä! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Älbäraaå Bnu Ääzib, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää n seitsemänkymmentä kaksi (72) vea, sen alhaisin n kuin miehen tuleminen (yhtyminen) äitiinsä, ja ttisesti krkein krsta n pidentäminen (ylittäminen, lukkaaminen) veljensä kunniassa! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä

17 17 Äbdu-llaah Bnu Sälääm, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Ttisesti Ärribään vet vat seitsemänkymmentä kaksi syntiä, sen alhaisin n kuin hän, jka tulee (yhtyy) äitiinsä Äl.isläämissä! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribään alhaisin n kuin hän, jka yhtyy äitiinsä, ja ttisesti krkein krsta n pidentäminen (ylittäminen, lukkaaminen) veljensä kunniassa Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbuu Hurairah, Allaah mieltyi häneen, lainasi (että Allaahin prfeetta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani): Ärribää n seitsemänkymmentä (70) syntiä, helpin (vähäisin) niistä n kuin miehen yhtyminen äitiinsä; ja ttisesti krkein krsta n Muslimimiehen kunnia (lukkaaminen)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Yksi Dirhäm (rahayksikkö: sentti) Ärribää (krka) n kvempi Allaahin Luna kuin klmekymmentäkuusi (36) aviriksta: Äbdu-llaah Bnu Händhäläh Bnu Äbii Äämir, Allaah mieltyi häneen, lainasi (että Allaahin prfeettaa, sallallaahu 'äläihi wä sälläm, sani): (Yksi) Dirhäm Ribäästä, mies (henkilö) syö sen - ja hän tietää - n kvempi Allaahin Luna kuin klmekymmentäkuusi (36) aviriksta! Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Händhäläh Bnu Äbii Äämir, Allaah mieltyi häneen, lainasi (että Allaahin prfeetta, sallallaahu 'äläihi wä sälläm, sani): (Yksi) Dirhäm Ribäästä, mies (henkilö) syö sen - ja hän tietää - n kvempi kuin klmekymmentäkuusi (36) aviriksta! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Kä bu Äl.ähbääriltä, Allaah mieltyi häneen, (että hän sani): Varmasti, että minä teen klmekymmentäkuusi (36) aviriksta, n rakastetumpaa minulle kuin, että syön (Yhden) Dirhämin Ribäästä 23, Allaah tietää, että söin sen kun söin sen Ribäänä (krkna..)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Änäs Bnu Määlik, Allaah mieltyi häneen, lainasi (että Allaahin prfeetta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani): Ttisesti Äddirhäm, mies (henkilö) saa sen Ärribäästä (krsta), n suurempi Allaahin Luna synnissä kuin klmekymmentäkuusi (36) aviriksta, mies (henkilö) tekee ne avirikkset; ja ttisesti krkein krsta n Muslimimiehen kunnia (lukkaaminen)! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Ärribään (Krn) tult vat epäsiunattuja: {Allaah hävittää (tuhaa) Ärribään (kaupanten krlla) ja kasvattaa (siunaa) lahjitukset, ja Allaah ei rakasta jkaista syntistä epäuskvaa (jka epäusk uudelleen ja uudelleen jka kerran kun hänelle tulee kehtukset ja varitukset)!} Älbäqarah/Lehmä/2: 276 Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ei kukaan lisääntynyt Ärribäästä (Krsta), ilman, että hänen asiansa lppu li vähenemiselle! Älmundhirij, Ibnu Määjäh, Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää (Krk), vaikka js se lisääntyi, niin ttisesti sen lppu n vähenemiselle! Älmundhirij, Ibnu Määjäh ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Äbdu-llaah Bnu Mäs uudilta, Allaah mieltyi häneen, prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: Ärribää (Krk), vaikka js se lisääntyi, niin ttisesti sen lppu menee vähenemiselle! Älmundhirij, Ibnu Määjäh ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Kaikkivaltias Allaah tuhaa kansan, jka timii Ärribään (krn) kanssa: Äbdu-llaah Bnu Äbbääs, Allaah mieltyi heihin, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Kun esiintyy Äzzinää (avirikksia, mraalittmia ja laittmia sukupulisuhteita) ja Ärribää (krka) kylässä, niin tdella he saattivat itsensä Allaahin Kidutukseen!" Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Äbdu-llaah Bnu Äbbääs, Allaah mieltyi heihin, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Kun esiintyy kylässä Ärribää (krka) ja Äzzinää (avirikksia, mraalittmia ja laittmia 23 Tietenkään Kä bu Äl.ähbäär, Allaah mieltyi häneen, ei tarkita, että hän tekee avirikksen, vaan hän, Allaah mieltyi häneen, haluaa vain näyttää Ärribään vaarallisuuden!

18 18 sukupulisuhteita), niin tdella he saattivat itsensä Allaahin Kidutukseen!" Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud, Allaah mieltyi häneen, lainasi, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Niin kauan kun väessä esiintyy Ärribäätä (krka) tai Äzzinää (avirikksia, mraalittmia ja laittmia sukupulisuhteita), he saattivat itsensä Allaahin Kidutukseen!" Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä. Äbdu-llaah Bnu Mäs uud ja Äbdu-llaah Bnu Äbbääs, Allaah mieltyi heihin, lainasivat, että: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, sani: Niin kauan kun väessä esiintyy Ärribäätä (krka) ja Äzzinää (avirikksia, mraalittmia ja laittmia sukupulisuhteita), he saattivat itsensä Allaahin Rangaistukseen!" Ässujuutij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Kaikkivaltias Allaah saattaa maan nielaisemaan Älmuraabijjuunin (krn kanssa timivat) ja muuntaa heistä apinita ja sikja Tumipäivään saakka: Äbuu Määlik Äl.äsh ärij, Allaah mieltyi häneen, kuuli prfeetan, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sanvan: Ttisesti varmasti Ummästäni (Kansastani) tulee lemaan väkiä (ihmisiä, jtka) sallivat avirikksen, silkin, viinin ja sittvälineet! Ja ttisesti varmasti väet asettuvat vuren (krkean vuren tai vuren huipun) viereen (eli: he menevät iltalihin jnttaen), - (tarvitseva paimen) eli: köyhä - kulkee heidän hitseen lampaidensa kanssa tarpeen vuksi, jten he sanvat (hänelle): Tule takaisin luksemme humenna! Jten Allaah yövyttää heidät, ja srtaa vuren, ja muuntaa tiset apiniksi ja siiksi Ylösnusemuksen Päivään saakka! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä. Äbuu Määlik Äl.äsh ärij, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Ttisesti ihmiset Ummästäni (Kansastani) tulevat varmasti jumaan viiniä, he nimeävät sen tisella kuin sen nimellä, heidän päidensä yllä sitetaan sittvälineillä (musiikkia) ja laulajattaret (laulavat), Allaah saattaa maan nielaisemaan heidät ja tekee (muuntaa) heistä apinita ja sikja! Ibnu Määjäh, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Äbuu Umäämäh Älbäähilij, Allaah mieltyi häneen, lainasi prfeetalta, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, että hän sani: Väki tästä Ummästä (Muslimikansasta) yöpyy ruuan ja juman äärellä, jten he khtaavat aamun ja he varmasti (j) epämudstuivat apiniksi ja siiksi.. (Älhädiith), ja Siinä: Älkhamrin (päihdyttävien aineiden) jumisensa, Ärribään (krn) syömisensä, laulajattarien ttamisensa, silkkiin pukeutumisensa, ja Ärrahimin (sukulaisuuden) katkaisemisensa vuksi! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä, jka sani: Tämä sa Siitä (Älhädiithistä) n Lutettava (Sahiih). Kirjasta: Musiikkisitinten kielt, s [ Ubäädäh Bnu Ässaamitilta, Allaah mieltyi häneen, Allaahin lähettiläältä, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän sani): (Älhädiith) Ja Äbdu-rrahmään Bnu Ghanmilta, Allaah mieltyi häneen, Allaahin lähettiläältä, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: (Älhädiith) Ja Äbuu Umäämäh Älbäähilijjilta, Allaah mieltyi häneen, Allaahin lähettiläältä, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani: (Älhädiith) Ja Ibnu Äbbääsiltä, Allaah mieltyi heihin, Allaahin lähettiläältä, salla-llaahu 'äläihi wä sälläm, (että hän) sani]: Kautta Hänen, Jnka Kädessä 25 Muhämmädin sielu n, varmasti ihmiset Ummästäni (Muslimikansastani) tdella yöpyvät iln ja ylpeyden 26 äärellä, ja leikin, ja huvituksen, jten he khtaavat aamun apinina ja sikina Älmähäärimin (kielletyn) ja laulajattarien sallimisensa, ja Älkhamrin (päihdyttävien aineiden) jumisensa, ja Ärribään (krn) syömisensä, ja silkkiin pukeutumisensa vuksi! [Ähmäd], Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä 24 Kksimme sen lehdessä 12: Hääyön mraalisäädökset! 25 Ja mitä tahansa tuli mieleesi, Kaikkivaltias Allaah n Erilainen kuin tu; ei mitään le Hänen Kaltaistaan, ja Hän n Kuuleva, Näkevä! Subhäänä-llaah (Olkn Allaah vapaa kaikista epätäydellisyyksistä!) wä Tä äälää-llaah (ja lkn Allaah Ylevä kaiken yllä!)! Hän tietää kaiken Subhäänähu wä Tä äälää: { San (i Muhämmäd, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, i uskva ja i ihminen): Hän, Allaah (Jumala) n Aina,* Allaah Ikuinen (Jlle suunnataan tarpeissa),* Hän ei synnyttänyt eikä Häntä synnytetty,* ja ei llut (le) Hänellä yhtäkään vertaista (kaltaista..)!} Äl.ikhlaas/Vilpittömyys/ Äshär wä Bätar: Il, aktiivisuus, hyväntuulisuus, ylpeys, ylimielisyys, rajjen ylittäminen, (esim. Kaikkivaltiaan Allaahin) susiiden kieltäminen, ttuuden kieltäminen..; kaikki nämä vat inhttavia kuvauksia tttelemattmuuden ja syntien tekemisen hetkinä; pyydämme Kaikkivaltiaalta Allaahilta turvaa niistä ja niiden ihmisistä!

19 Älmuraabij (krn kanssa timivat) herätetään Tumipäivänä hulluina: 19 {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan udelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella, tu, sillä he ttisesti sanivat: Ttisesti myyminen (ja staminen: Kaupantek) n kuin Ärribää (Kaupantek krlla)!, ja Allaah n sallinut kaupanten (stamisen ja myymisen) ja kieltänyt Ärribään (kaupanten krlla). Jten jlle tuli Kehtus (Sääntö ja Varitus Ärribäästä) Herraltaan ja lakkaa (timimasta krlla), niin hänelle se, mitä edelsi ja hänen asiansa (päätöksensä ja tuminsa kuuluu) Allaahille; ja jka palasi (timimaan Ärribään kanssa), niin nu vat Tulen seuralaisia (maia), he vat Siinä ikuisia!} Älbäqarah/Lehmä/2: 275 Häbiib Bnu Ubäid, Allaah mieltyi heihin, lainasi: Että Häbiib Bnu Mäslämäh, (hänelle) tutiin mies, jka Ghällä (varasti stasaaliista (Äl.änfäälistä) ennen sen jakamista), jten hän siti hänet Älmäsjidin sivulle, ja hän määräsi hänen tavaristaan, jten ne pltettiin, jten kun hän (Häbiib Bnu Mäslämäh, Allaah mieltyi häneen) rukili, hän seisi ihmisten keskuudessa, jten hän ylisti Allaahia ja kiitti Häntä, ja mainitsi Älghuluulin (varastamisen stasaaliista (Äl.änfäälistä) ennen sen jakamista) ja sen, mitä Allaah lähetti alas siitä; jten Äwf Bnu Määlik nusi, jten hän sani: Oi te ihmiset; lkaa varvaisia siitä, jlle ei le Käffääraa (svitusta) synneistä, niin ttisesti mies (henkilö) timii krlla, sitten hän katuu, jten Allaah hyväksyy hänen katumuksensa, ja ttisesti Allaah Tä äälää san: {Ja ei llut (yhdellekään) prfeetalle, että hän varastaa stasaaliista, ja hän, jka varastaa stasaaliista, hän tulee sen kanssa, mitä hän varasti Ylösnusemuksen Päivänä!}, ja ttisesti Allaah lähettää (herättää kulleista) Ärribään (krn) syöjän hulluna, tukahtuneena! Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä, sani: Sen Isnääd (lainaajien ketju) n lutettava Äbuu Bäkr Bnu Äbii Märjämilta, jka n heikk, sekaantunut; ja tu ei estä Sillä tdistamista! Ässilsiläh Ässahiihäh (Lutettava ketju), sa 7, s Äwf Bnu Määlik Äl.äshjä ij, Allaah mieltyi häneen, sani: Olkaa varvaisia synneistä, jtka eivät le anteeksiannettavia: Älghuluul (varastaminen stasaaliista ennen sen jakamista), jten hän, jka varasti (stasaaliista ennen sen jakamista) jtakin, hän ti sen Ylösnusemuksen Päivänä, ja Ärribään (krn) syöminen, jten jka söi Ärribää, hänet lähetettiin (herätettiin kulleista) Ylösnusemuksen Päivänä hulluna, iskien (lyöden maahan uudelleen ja uudelleen hulluuden hulluna)!; sitten hän ( Äwf Bnu Määlik Äl.äshjä ij, Allaah mieltyi häneen) luki: {Jtka syövät Ärribää (krka), eivät seis paitsi niin kuin seis hän, jta saatana lyö (maahan uudelleen ja uudelleen hulluuden) ksketuksella!}! Älmundhirij ja Äl.älbaanij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah heitä Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm, näki Äl.israa.in ja Älmi raajin yönä Älmuraabijjuunin (krn kanssa timivien) Kvan Kidutuksen Helvetissä 27 : Sämurah Bnu Jundub, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin prfeetta, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Näin yönä jna minut tettiin matkaan yöllä taivaisiin, miehen uivan jessa, ja hänet laitetaan ahmimaan kiviä! Jten kysyin: Mitä (/Kuka) tämä n?! Jten minulle santtiin: Ääkilu-rribää (Krn syöjä)! Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Sämurah Bnu Jundub, Allaah mieltyi häneen, sani: Prfeetta, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Näin tänä yönä (Äl.israa.in ja Älmi raajin yönä) kahden miehen tulevan minulle, jten he veivät minut pyhään maahan, jten lähdimme kunnes tulimme jelle verestä, siinä li mies, ja jen keskellä li mies käsiensä välissä kiviä; jten mies, jka n jessa, tuli, jten kun mies halusi mennä uls (jesta), mies (jnka käsissä n kivet) heitti kivet hänen suuhunsa, jten hän palautti hänet sinne, missä hän li; jten millin tahansa hän (mies, jka n jessa) tuli mennäkseen uls, hän (mies, jnka käsissä n kivet) heitti hänen suuhunsa kiven, jten hän (mies, jka n jessa) palaa sellaiseksi kuin hän li! Jten sanin (Jibriilille, äläihi-ssälääm): Mitä (/kuka) tämä n?! Hän (Jibriil, äläihi-ssälääm) sani: Hän, jnka näit jessa, n Ärribään (krn) syöjä! Älbukhaarij, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Sämurah Bnu Jundub, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin prfeetta, salla-llaahu äläihi wä sälläm, sani: Näin yönä, jllin minut tettiin taivaaseen (Äl.israa.in ja Älmi raajin yönä) miehen uivan jessa, ja häntä syötetään kivillä! Jten kysyin: Mitä (/kuka) tämä n?! Jten minulle santtiin: Ärribään (krn) syöjä! Ähmäd, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä Sämurah Bnu Jundub, Allaah mieltyi häneen, sani: Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä sälläm, tapasi siitä, mitä hän enentää, sana seuralaisilleen: Näkikö kukaan teistä näkyä (unta)? Hän (lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sani: Jten kert hänelle (Allaahin lähettiläälle, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä 27 Tämä tdistaa, että Älmuraabijjuun vat kvimmin rangaistujen jukssa Helvetissä! Pyydämme Kaikkivaltiaalta Allaahilta Anteeksianta ja Turvaa!

20 20 sälläm) hän, jnka Allaah halusi kertvan; ja ttisesti hän (Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) sani eräänä aamuna (Älfäjrin rukuksen jälkeen): Ttisesti tuli minulle tänä yönä kaksi tulijaa; ja ttisesti he lähettivät minut (tulemaan heidän mukaansa), ja sanivat: Lähde! Ja ttisesti lähdin heidän kanssaan, ja ttisesti me tulimme makaavan miehen lukse, ja tinen seismassa hänen päällään kiven kanssa, jten hän heittää kiven hänen päähänsä, jten hän rikk hänen päänsä, jten kivi rullaa (alas) tänne, jten hän seuraa kiveä, jten hän ttaa sen, jten hän ei palaa hänelle kunnes hänen päänsä palautuu sellaiseksi kuin se li; sitten hän palaa hänen lukseen, jten hän tekee hänelle kuten hän teki ensimmäisellä kerralla! Hän (lainaaja, armahtakn Kaikkivaltias Allaah häntä) sani: Sanin (minä, Allaahin lähettiläs, salla-llaahu äläihi wä äälihi wä sälläm) heille: Subhäänä-llaah; mitä (keitä) nämä (kaksi) vat?! Hän sani: He sanivat minulle: Lähde, lähde! Hän sani: Jten lähdimme; jten tulimme niskallaan makaavan miehen lukse, kun tinen seis hänen yläpulellaan kukun kanssa raudasta, jten hän tulee yhdelle pulelle hänen kasvjaan, jten hän viiltää (repii) hänen pskensa hänen niskaansa, ja hänen nenänsä hänen niskaansa, ja hänen silmänsä hänen niskaansa - hän sani: Ja ehkä Äbuu Rajääå sani: Jten hän repii -. Hän sani: Sitten hän siirtyy tiselle pulelle, jten hän tekee sille mitä hän teki ensimmäiselle pulelle, jten hän ei lpeta tulta pulelta kunnes tu puli parantuu sellaiseksi kuin se li, sitten hän palaa siihen kuten hän teki ensimmäisen kerran! Hän sani: Sanin: Subhäänä-llaah; mitä (keitä) nämä (kaksi) vat?! Hän sani: He sanivat minulle: Lähde, lähde! Jten me lähdimme, jten tulimme ikään kuin uunin lukse - luulin, että hän tapasi sana: Jten siinä li melua ja ääniä -.Hän sani: Jten katsimme sinne, jten siinä li alastmia miehiä ja naisia, jten heille tulee limu heidän alapuleltaan, jten kun tuli heille tu limu, he melusivat! Hän sani: Sanin heille: Mitä (Keitä) nämä vat?! He sanivat minulle: Lähde, lähde! Hän sani: Jten lähdimme, jten tulimme jelle - luulin, että hän tapasi sana: Punainen kuin veri -, jten jessa n uija uimassa, ja jen rannalla n mies, jka li (j) kerännyt luksensa paljn kiviä, jten tu uija ui mitä hän ui, sitten tulee tu (mies), jka li (j) kerännyt luksensa kiviä, jten hän avaa hänen (uijan) suun, jten hän laittaa hänet ahmimaan kiven, jten hän lähtee uimaan, sitten hän palaa hänelle, millin tahansa hän palaa hänelle, hän avaa hänen (uijan) suun, jten hän laittaa hänet ahmimaan kiven! Hän sani: Mitä (Keitä) vat nämä kaksi?! He sanivat minulle: Lähde, lähde! Hän sani: Jten lähdimme, jten tulimme miehen lukse, inhttava ulknäöltään, inhttavampi kuin mitä, näet (kenenkään) miehen ulknäöstä, ja hänen lunaan n Tuli, hän sytyttää Sen (ja hehkuttaa Sitä enemmän ja enemmän) ja kulkee Sen ympäri! Hän sani: Sanin heille: Mitä (/Kuka) tämä n?! He sanivat minulle: Lähde, lähde! Jten lähdimme, jten tulimme Mu tämmään (suuresti vihreään hedelmälliseen) puistn, siinä li jkaisesta väristä kasvillisuutta, ja puistn keskellä n pitkä mies, en melkein näe hänen päänsä pituutta taivaassa, ja miehen ympärillä n enemmän lapsia kuin len kskaan nähnyt! Hän sani: Sanin heille: Mitä tämä n?! Mitä (Keitä) nämä vat?! He sanivat minulle: Lähde, lähde! Jten lähdimme, jten päädyimme suureen puistn, en llut kskaan nähnyt suurempaa puista kuin se, enkä parempaa kuin se! He sanivat minulle: Kiipeä sinne! Hän sani: Jten kiipesimme sinne, jten päädyimme kultatiilistä ja hpeatiilistä rakennettuun kaupunkiin! Jten tulimme kaupungin velle, jten pyysimme (lupaa) astua sisään; jten avattiin meille; jten astuimme sinne; jten vastaanttivat meidät siellä miehet, jiden ludusta pulet li parhaan kaltaista mitä näet, ja pulet rumimman kaltaista mitä näet! Hän sani: He sanivat heille: Menkää ja kaatukaa tuhn jkeen! Hän sani: Jten pitkä jki virtaa, ttisesti sen vesi n puhdasta valkisuudessa! Jten he menivät ja kaatuivat siihen, sitten he palasivat luksemme, tu pahuus j lähti heistä, jten heistä tuli parhaan näköisiä! Hän sani: He sanivat minulle: Tämä n Jännätu Ädn (Eedenin Paratiisi), ja Tu n sinun Talsi! Hän sani: Jten katseeni nusi (tasja), jten linna kuin valkinen Rabäänäh (eristäytynyt pilvi)! Hän sani: He sanivat minulle: Tu n Talsi! Hän sani: Sanin heille: Bäärakä-llaahu fiikumää (Siunatkn Allaah teitä), antakaa minun, jten astun Siihen! He sanivat: Mutta nyt ei, ja sinä let astumassa Siihen (tulevaisuudessa)! Hän sani: Sanin heille: Niin ttisesti len nähnyt (tänä) yönä ihmeen, jten mitä n tämä, mitä näin?! Hän sani: He sanivat minulle: Jten (nyt) tiedtamme sinulle: Kskien ensimmäistä miestä, jnka lukse tulit, hänen päätään riktaan kivillä, niin ttisesti hän n mies (henkilö, jka) ttaa (ppii ja lukee) Älqur.ääniä, jten hän trjuu Sen, ja nukkuu kirjitetun (pakllisen) rukuksen yli! Ja kskien miestä, jnka lukse tulit, jnka pskea viilletään (revitään) hänen niskaansa, ja hänen nenäänsä hänen niskaansa, ja hänen silmäänsä hänen niskaansa, niin ttisesti hän n mies, jka lähtee aamulla talstaan, jten hän valehtelee valheen (jka) saavuttaa hrisntin! Ja kskien alastmia miehiä ja naisia, jtka livat uunin kaltaisessa, niin ttisesti he vat

Toivotamme kaikille Siunattua & Hyvää Ramädaania!

Toivotamme kaikille Siunattua & Hyvää Ramädaania! t {Ja heitä (epäuskovia) ei käsketty paitsi, että he palvoisivat Allaahia puhdistaen (vilpittömästi) Hänelle Uskonnon (palvonnan, teot) kallistuen (muista vääristä uskonnoista Totuuden Uskonnolle Isläämille),

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Turun Islamilainen Yhdyskunta Tammikuu (1)

Turun Islamilainen Yhdyskunta Tammikuu (1) Turun Islamilainen Yhdyskunta 2017-- Tammikuu (1) اليوم التاريخ الميالدي الفجر الشروق الظھر العصر المغرب العشاء التاريخ الھجري January Fajr Shuruq Zuhr Asr Maghrib Isha Day Date Dawn Sunrise Noon Afternoon

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 14/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti Bridgen peruskurssi/eto Harjitusjat 1(5) Raija Tumi 2. ppitunti JAKO 1 9 tikkiä ilman valttia, pelinviejänä phjinen (3NT/N) Jak 1 762 N/- Q54 AK5 853 KQJ3 QJ1094 J982 N K3 J8 W E 10964 A1096 S 52 AK A1076

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti

Nakukakkuja ja unimunia uudissanasatoa. Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukholman Suomi-instituutti Nakukakkuja ja unimunia uudissanasata Henna Leskelä Kieliseminaari 4.3.2016 Tukhlman Sumi-instituutti Vuden uudissanat Sekä Rutsissa (Kielineuvst & Språktidningen) että Sumessa (Ktimaisten kielten keskus)

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE

PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE PIKAOHJE-PEBBELL 2 WATERPROOF GPS-PAIKANNUSLAITE 1PEBBELL 2 WATERPROOF 2LAITTEEN LATAAMINEN Pebbell 2 Waterprf paikannuslaite n varustettu ladattavalla akulla. Akun kest vi vahdella riippuen GPS and GSM

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23

Sisällys. 1 lk. 2 lk. IV Käyttäytyminen I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle II Allahin ominaisuudet... 23 Sisällys IV Käyttäytyminen... 63 1 lk. I Islamin merkitys ihmiskunnalle ja yksilölle... 7 1. Al salamu alaikum!... 8 2. Olemme muslimeja...12 3. Mihin me uskomme...16 4. Muslimeita eri maista...20 14.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Ehtoollisrukous (Eukaristinen rukous)

Ehtoollisrukous (Eukaristinen rukous) Ehtoollisrukous (Eukaristinen rukous) Prefaatio Prefaation alku å L To tisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaik - ki - al - la, å å py hä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaik -

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot