SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI HIGH YILD - ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KASSA -SIJOITUSRAHASTO 27 SÄÄSTÖPANKKI KEHITTYVÄT MARKKINAT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI LYHYT KORKO SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI OSAKE MAAILMA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PITKÄKORKO SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PÄÄOMATURVA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ( ALKAEN SÄÄSTÖPANKKI KORKOSALKKU - SIJOITUSRAHASTO, ks. sivu 5.) SÄÄSTÖPANKKI TRENDI - ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI VENÄJÄ ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI YRITYSLAINA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TALOUSKEHITYS JA SIJOITUSMARKKINAT VUONNA 2013 Vuodesta 2013 muodostui sijoittajan kannalta varsin positiivinen. Tuotot osakepuolella sekä useimmissa korkoluokissa olivat hyviä. Poliittisista kriiseistä selvittiin ja markkinat alkoivat keskittyä enemmän talouskehitykseen ja yritystuloksiin. USA:n, Japanin ja Iso-Britannian keskuspankkien voimakkaat elvytystoimet tukivat osakemarkkinoiden nousua pitäen samalla lyhyet korot matalalla tasolla. USA:n pitkien korkojen taso alkoi kuitenkin kesällä nousta, mikä nosti pitkien korkojen tasoa myös EU:n ydinalueilla. USA:n veronkorotukset ja menoleikkaukset toteutuivat alkuvuonna, mutta maan talous kasvoi siitä huolimatta. Kasvu oli kuitenkin maltillista ja syksyn aikana maan kulutuskysynnän kasvu hieman hidastui osin julkisen sektorin ja lainakattokriisin aiheuttaman työsulun takia. Kiina oli keväällä ongelmissa epävirallisen lainanannon tuottamien luottotappioiden vuoksi. Maailmantalouden kasvun jatkuminen näkyi kuitenkin syksyn aikana parempana kasvuna myös Kiinassa. Euroalueen ongelmat eivät kärjistyneet ja kasvua alettiin saada vuoden edetessä. Etelä- Euroopan talouksissa oli havaittavissa syklistä toipumista ja kilpailukyvyn palautumista rankan saneerauskuurin jälkeen. Pankkilainsäädännöstä päästiin sopuun ja pankkien toimintaympäristö alkoi selkeytyä, mikä auttoi rahoitusmarkkinoiden elpymistä ja tuki talouskasvua syksyn aikana. Deflaatiohuolet saivat Euroopan keskuspankin laskemaan korkojaan marraskuussa. Suomen talous jatkoi laskuaan. Talouden ongelmat lievenivät hieman syksyn edetessä maailmantalouden toipumisen katkaistessa viennin kutistumisen. Kokonaisuudessaan talousvuosi oli Suomessa heikko: työttömyys nousi, kulutus supistui, kansantalouden velkaantumista ei saatu katkaistua ja julkisen talouden saneeraamisessa päätöksiä lykättiin. Maltillinen työmarkkinaratkaisu kuitenkin hieman rauhoitti tunnelmia. Osakevuosi oli kokonaisuudessaan hyvä. HEX Cap -indeksi nousi 31,6 %, MSCI Europe 19,8 % ja USA:n S&P 500 euroissa 26,7%. Maailmantalouden asteittainen paraneminen antoi tukea tulosodotuksille ja matala korkotaso ohjasi instituutioita osakesijoituksiin. Korkopuolella valtionlainojen korot pysyivät alhaisina ja riskilisät jatkoivat laskuaan. Suomalaisten sijoitusrahastojen osalta vuosi 2013 oli hyvä. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yhteensä 4,7 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi positiivisen markkinakehityksen siivittämänä 4,1 miljardilla eurolla. Vuoden 2013 lopussa rahastojen pääoma saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 75,1 miljardia euroa. Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Rahastojen arvoja nosti viime vuonna erityisesti osakekurssien vahva nousu. Osakeindeksit kehittyivät suotuisasti etenkin länsimaissa, minkä vuoksi osakerahastojen arvo nousi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Ainoastaan kehittyviin maihin sijoittavien osakerahastojen arvonmuutos oli kokonaisuutena negatiivinen. 3

4 Rahastojen pääomasta oli vuoden lopussa osakerahastoissa 28,4 miljardia euroa (37,9 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 22,1 miljardia euroa (29,5 %), lyhyen koron rahastojen osuus 12,1 miljardia euroa (16,2 %) ja yhdistelmärahastojen osuus 10,8 miljardia euroa (14,4 %). Muiden rahastojen, kuten hedge -rahastojen, osuus oli vuoden lopussa 1,6 miljardia euroa (2,1 %). Suurin muutos rahastopääoman jakaumassa tapahtui osakerahastoissa, joiden osuus kasvoi 4,2 prosenttia. SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOT Säästöpankkirahastojen hallintoa hoitaa Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on 29 suomalaisen säästöpankin kokonaan omistama suomalainen sijoitusrahastoyhtiö. Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoiminnan lisäksi myös omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastopääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 934,1 miljoonaa euroa, mikä oli 28,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 17,5 % ja oli tarkastelukauden päättyessä yhteensä Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli 1,2 prosenttia ja osuudenomistajista 3,3 prosenttia. Sp-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vuoden 2013 päättyessä 17 sijoitusrahastoa. Tarkastelukauden aikana tuotiin markkinoille yksi uusi rahasto, Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto, joka aloitti toimintansa maaliskuussa. Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa lähtökohtaisesti muihin, yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varat olivat tarkastelukaudella pääosin sijoitettuna SEB Global High Yield sijoitusrahastoon. Kohderahasto sijoittaa varansa Euroopan ja Yhdysvaltojen korkeariskisempiin yrityslainoihin, joiden luottoluokitus on välillä BBB ja B- tai Baa ja B3. Nettomerkinnät yhtiön hallinnoimiin rahastoihin olivat vuoden 2013 aikana yhteensä 109,8 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsi Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, jonka nettomerkinnät olivat 83,1 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden päättyessä suurin rahastoista oli edelleen Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, jonka pääomat olivat 189,9 miljoonaa euroa. Osuudenomistajien määrällä mitattuna rahasto oli osuudenomistajalla toiseksi suurin Suomeen sijoittavien ja rekisteröityjen osakerahastojen joukossa. Tarkastelukauden aikana rahastojen sijoitustoimintaa ja kohderahastojen valintaa hoiti yhtiön oma varainhoitoyksikkö lukuun ottamatta Säästöpankki Maailma ja Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahastoja, joiden sijoitustoimintaa hoiti asti varainhoitosopimuksen perusteella SEB Varainhoito Suomi Oy ja alkaen yhtiön oma varainhoitoyksikkö. Rahastojen säilytysyhteisönä toimi vuonna 2013 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingin sivukonttori. Sp-Rahastoyhtiö Oy ei osallistunut tarkastelukauden aikana yhtiökokouksiin rahastojen omistamien osakkeiden perusteella. 4

5 SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA JA KEHITYS Säästöpankkirahastojen toimintaperiaatteet ja sijoitustoiminnan rajoitukset on määritelty rahastojen säännöissä. Periaatteita on täsmennetty hallituksen antamilla ohjeilla. Osakerahastojen tuotto noudatteli tarkastelukaudella pääosin rahastojen kohdemarkkinoiden kehitystä. Vertailuindeksiään selvästi paremmin kehittyi Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (tuotto 36,0 % vs. vertailuindeksi Carnegie Small Cap 12,3 %). Myös Säästöpankki Kotimaa (33,3 %) ja Säästöpankki Itämeri (24,0 %) sijoitusrahastot kehittyivät indeksiään paremmin, kun taas Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto (19,6 %) jäi hieman vertailuindeksistään (19,8 %). Myös kansainväliset rahastot ja kehittyvien markkinoiden osakerahastot jäivät vertailuindekseilleen. Korkomarkkinoilla pitkien markkinakorkojen laskun ja yritysten liikkeeseen laskemien velkakirjojen korkoeron tasaantuminen laski pitkän koron rahastojen tuottoa selvästi edellisesti vuosista. Keskuspankkien likviditeettitoimet pitivät lyhyet markkinakorot tarkastelukaudella alhaalla. Näin myös lyhyen koron rahastojen tuotto jäi matalaksi. Vuosituotto oli kuitenkin positiivinen ja vertailuindeksiä parempi. Yhdistelmärahastoissa tuottokehitys oli pitkälti rahastojen osakepainon mukainen. Säästöpankki Maailma -sijoitusrahaston (osakepaino 60 %) tuotto oli tarkastelukaudella 11,3 % ja matalariskisen Säästöpankki Korko Plus-sijoistusrahaston (osakepaino noin 15 %) 4,6 %. Pääomaturvatun Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston tuotto oli - 1,2 %. Rahasto on edelleen pystynyt pitämään sijoittajille luvatun 80 % pääomaturvan. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoittavan Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahaston tuotto oli - 3,3 %. Nopeasti vaihtelevilla markkinoilla markkinatrendejä seuraavan Säästöpankki Trendi -erkoissijoitusrahaston kohderahasto ei pysynyt markkinaliikkeiden mukana. Tarkastelukauden aikana Säästöpankki Yrityslaina ja Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastot muutettiin suoraan arvopareihin sijoittaviksi sijoitusrahastodirektiivin mukaisiksi sijoitusrahastoiksi (UCITS -rahasto). Myös Säästöpankki Maailma Osakkeen sääntöjä muutettiin alkaen siten, että rahasto sijoittaa toisten rahastojen sijaan suoraan kansainvälisille osakemarkkinoille. Samassa yhteydessä rahaston nimi muuttui Säästöpankki Osake Maailma - sijoitusrahastoksi. Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahaston aikaisempi kohderahasto SEB Emerging Markets Fund vaihdettiin joulukuussa 2013 Schroder ISF Emerging Markets sijoitusrahastoon. Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston osalta Finanssivalvonta hyväksyi muutoksen, jossa rahasto muuttuu kansainvälisille korkomarkkinoille sijoittavaksi Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahastoksi. Muutos tuli voimaan Kohderahastoissa ei jatkossa ole pääomatakuuta. TOIMINNAN LAAJENTAMINEN OMAISUUDENHOITOON JA SIJOITUSNEUVONTAAN Sp-Rahastoyhtiö Oy sai Finanssivalvonnalta toimiluvan laajennuksen sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 :n 4-kohdassa tarkoitettuun omaisuudenhoitoon ja saman lain 5 :n 5-kohdassa tarkoitettuun sijoitusneuvontaan. Toiminta aloitettiin vuoden 2012 lopussa ja se pääsi täyteen vauhtiin tarkastelukauden aikana. Vuoden 2013 lopussa yksilöllisen varainhoidon asiakkaiden määrä oli 23 ja hoidettavat pääomat yhteensä 180,4 miljoonaa euroa. 5

6 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO Sp-Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin rahastoyhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus. Yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Risto Sundqvist, Pirkko Ahonen, Samuli Laurila ja Niklas Näsman. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Toivo Alarautalahti. Kaikki yhtiökokouksen valitsemat varajäsenet Jarmo Partanen, Jussi Hakala, Juhani Huupponen, Jan Björklund ja Juha Lahtela valittiin tehtäviinsä uudelleen. Samana päivänä pidetyssä varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen osuudenomistajien edustajiksi Jaakko Ossa, Harri Mattinen ja Timo Reivonen sekä varajäseniksi Tuomo Kemppainen, Pasi Kämäri ja Risto Seppälä. Vuosikokouksissa valitun hallituksen muodostivat toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti, toimitusjohtaja Samuli Laurila, kehitysjohtaja Harri Mattinen, toimitusjohtaja Niklas Näsman, professori Jaakko Ossa, toimitusjohtaja Timo Reivonen ja toimitusjohtaja Risto Sundqvist. Varajäseniä olivat toimitusjohtaja Jan Björklund, toimitusjohtaja Jussi Hakala, toimitusjohtaja Juhani Huupponen, toimitusjohtaja Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Pasi Kämäri, toimitusjohtaja Juha Lahtela, toimitusjohtaja Jarmo Partanen ja toimitusjohtaja Risto Seppälä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksestä poistettiin varajäseniä koskevat maininnat. Yhtiöjärjestyksen muutos tuli voimaan , jolloin myös valittujen hallituksen varajäsenien toimikausi päättyi. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Risto Sundqvist ja varapuheenjohtajana Pirkko Ahonen. Yhtiön toimitusjohtaja on varatuomari Hannu Ruotsalainen. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana oli tarkastelukaudella KHT Ulla Nykky ja tämän varamiehenä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT Tuomas Rahkamaa ja varatilintarkastajana KHT Teemu Karake. NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Maailmantalouden toipuminen näyttäisi jatkuvan vuoden 2014 aikana. USA:n talouden vauhti kiihtyy ja EU on kääntymässä kasvu-uralle, joten edellytykset maailmantalouden kasvun jatkumiselle ovat hyvät. Suurten talousalueiden kysynnän kasvu auttaa myös Aasian vientivetoisten maiden talouksia kasvamaan Euroopan osalta alkuvuosi näyttää kohtuullisen hyvältä. Uskomme euroalueen työttömyyden lähtevän hienoiseen laskuun ja talouskasvun vahvistuvan vuosia patoutuneen kulutuskysynnän purkautuessa markkinoille. Uhkia euroalueelle ovat vahvan euron ja kireän rahapolitiikan aiheuttama deflaatio sekä EU-kriittisten voimien menestyksen mahdollisesti aiheuttama katkos päätöksenteossa eurovaalien jälkeen. Myös USA:n korkotason odotuksia nopeampi nousu saattaa aiheuttaa nousupaineita eurokoroissa, millä olisi huomattava talouskasvua hidastava vaikutus. Suomen tilanne näyttää haastavalta. Vienti toipunee maailmantalouden kasvaessa, mutta korkea verotus ja kutistuva yksityinen sektori tuskin tuovat merkittävää helpotusta työttömyyteen ainakaan alkuvuoden aikana. 6

7 Korkotaso on poikkeuksellisen alhainen. Keskuspankkivetoinen elvytys näyttäisi jatkuvan koko vuoden ajan. Näin uutta keskuspankkirahaa kanavoituu markkinoille, lyhyet korot pysynevät matalina ja yritysrahoituksen edellytykset pysyvät edullisina kaikilla suurilla talousalueilla. Länsimaiset osakkeet ovat viime vuoden noususta huolimatta kohtuullisesti hinnoiteltuja, mutta eivät mielestämme kuitenkaan erityisen edullisia. Jos maailmantalous jatkaa vahvassa kasvussa, kysyntää riittänee myös joillekin eksoottisemmille sijoitusalueille. Odotuksia nopeampi pitkien korkojen USA-vetoinen nousu sekä uudet kriisit voivat aiheuttaa rajujakin osakemarkkinaliikkeitä vuoden aikana. USA:n ja Saksan 10-vuotiset korot noussevat nykytasoiltaan pistettä. Joukkovelkakirjojen riskilisät näyttäisivät pysyvän nykytasojen ympärillä, jos suurilta kriiseiltä vältytään. Sp-Rahastoyhtiö pyrkii tuomaan markkinoille uusia rahastoja markkinatilanteen mukaan. Oma varainhoitoyksikkö on tuonut joustavuutta yhtiön tuotekehitykseen ja rahastojen toimintaan. Arvioimme rahastopääomien sekä hoidettavan varallisuuden kasvun jatkuvan. SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO HALLITUS Jäsenet Toimitusjohtaja Risto Sundqvist, puheenjohtaja, Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, varapuheenjohtaja, Toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti, Toimitusjohtaja Samuli Laurila, Kehitysjohtaja Harri Mattinen, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Niklas Näsman, Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Timo Reivonen, osuudenomistajien valitsema. Tilintarkastajat: Ulla Nykky, KHT Tuomas Rahkamaa, KHT, osuudenomistajien valitsema Varatilintarkastajat: Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Teemu Karake, KHT, osuudenomistajien valitsema 7

8 Säästöpankki Amerikka sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois- Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorina sijoituksina. Rahasto käyttää satunnaisesti sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Salkunhoitaja voi poiketa vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy/Johan Hamström Vertailuindeksi Kulut sijoittajalle MSCI Daily Net TR North America Euro Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,70 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,71 % Volatiliteetti: 12,4 % Tracking error 12,8 % Sharpe 1v 2,2 Kiertonopeus 291 % Kaupankäyntikulut 0,23 % Avainluvut Rahaston arvo M 7,4 9,6 25,4 Osuud. arvo 55,875 60,595 77,088 Osuudenom. määrä

9 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: tulos ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,30 Osinkotuotot ,28 0,00 Korkotuotot , ,26 Muut tuotot 0, , , ,39 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,68 Säilytysyhteisölle , , , ,48 Muut kulut Muut kulut , , , ,78 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,61 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,28 Siirtosaamiset , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,14 Vastaavaa yhteensä , ,78 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,27 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,55 Säilytyspalkkiovelka 721,43 199,15 Muut siirtovelat , , , ,51 Vastattavaa yhteensä , ,78 9

10 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,39 Luovutustappiot ,98 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,91 Yhteensä , ,30 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,49 Käyvän arvon laskut , ,58 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut ,78 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,80 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,17 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,31 Tilikauden voitto/tappio , ,61 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,27 10

11 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta Osakkeet USD (EUR/USD) 1,3791 AMAZON.COM INC , ,14 0,85 % AMERICAN EXPRESS CO , ,76 2,25 % AUTOMATIC DATA PROCESSING , ,74 0,92 % BANK OF AMERICA CORP , ,93 1,69 % BECTON DICKINSON AND CO , ,95 3,00 % CBS CORP-CLASS B NON VOTING , ,89 0,89 % CISCO SYSTEMS INC , ,29 3,53 % COCA-COLA CO/THE , ,40 3,04 % COLGATE-PALMOLIVE CO , ,15 1,68 % DIRECTV , ,15 2,61 % DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC , ,34 1,74 % EQUINIX INC , ,23 3,04 % FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC , ,80 2,45 % FISERV INC , ,71 3,44 % HENRY SCHEIN INC , ,38 2,12 % INTL BUSINESS MACHINES CORP , ,29 0,91 % JOHNSON & JOHNSON , ,92 2,54 % JOY GLOBAL INC , ,00 2,72 % JPMORGAN CHASE & CO , ,57 3,42 % MCKESSON CORP , ,94 2,90 % MEDTRONIC INC , ,73 2,95 % MICROSOFT CORP , ,89 2,99 % MOODY'S CORP , ,30 2,62 % ORACLE CORP , ,44 2,34 % PARKER HANNIFIN CORP , ,22 2,65 % PEPSICO INC , ,40 3,32 % PFIZER INC , ,97 2,54 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL , ,61 3,43 % PROCTER & GAMBLE CO/THE , ,02 1,67 % QUALCOMM INC , ,45 2,97 % SERVICE CORP INTERNATIONAL , ,71 2,18 % TUPPERWARE BRANDS CORP , ,11 0,81 % TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A , ,82 0,88 % UNION PACIFIC CORP , ,32 2,59 % UNITED TECHNOLOGIES CORP , ,43 2,63 % WALT DISNEY CO/THE , ,07 2,66 % WELLS FARGO & CO , ,41 2,59 % VF CORP , ,94 1,78 % VISA INC-CLASS A SHARES , ,91 0,83 % Osakkeet USD yhteensä ,33 90,20 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,33 90,20 % 11

12 Kassa ja muut varat, netto ,73 9,80 % RAHASTON ARVO ,06 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7417 Rahasto-osuuden arvo 77,088 12

13 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset kohdistetaan pääosin kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden tuloskasvu on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä nopeampaa kuin pörssiyhtiöillä keskimäärin. Arvoosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti myös yhtiöiden kannattavuuteen sekä toimintaympäristön kehitykseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2013 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi MSCI Europe Net Total Return EUR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,80 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,86 % Volatiliteetti 11,4% Tracking error 4,4% Sharpe 1v 1,7 Kiertonopeus 128 % Kaupankäyntikulut 0,50 % Avainluvut Rahaston arvo M 49,8 60,7 92,2 Osuuden arvo (A) 35,162 38,327 43,047 Osuuden arvo (B) 58,275 67,575 80,792 Tuotto-osuus 2,40 2,40 2,50 Osuudenom. määrä

14 Säästöpankki Eurooppa-sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,37 Korkotuotot 1 907, ,88 Osinkotuotot , , , ,31 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,32 Säilytysyhteisölle , , , ,21 Muut kulut Muut kulut , , , ,76 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,55 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,00 Myyntisaamiset , ,07 Siirtosaamiset 170,00 37,13 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 Vastaavaa yhteensä , ,44 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,30 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat ,78 0,00 Hallinnointipalkkiovelka , ,92 Säilytyspalkkiovelka 3 621, ,07 Muut siirtovelat , , , ,14 Vastattavaa yhteensä , ,44 14

15 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,73 Luovutustappiot , ,16 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,80 Yhteensä , ,37 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,50 2,40 Yhteensä , ,17 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,80 Käyvän arvon laskut ,04 0,00 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut , ,04 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,80 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,06 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,94 Tuotonjako , ,17 Tilikauden voitto/tappio , ,55 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,30 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 15

16 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet CHF (EUR/CHF) = 1,2276 Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta ABB LTD-REG , ,08 1,66 % Roche Holding Ag , ,79 3,30 % SCHINDLER HOLDING AG-REG , ,58 1,85 % SYNGENTA AG-REG , ,32 1,57 % Osakkeet CHF yhteensä ,77 8,38 % Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4593 DSV A/S , ,36 2,07 % Osakkeet DKK yhteensä ,36 2,07 % Osakkeet EUR Air Liquide SA , ,00 4,57 % Anglo Irish Bank (Irland) , ,19 0,00 % BASF SE Akt , ,00 2,52 % BNP Paribas , ,00 2,77 % BOURBON SA , ,00 1,74 % EI TOWERS SPA , ,00 1,63 % FIELMANN AG , ,00 2,77 % HEINEKEN NV ,00 49, ,00 2,13 % JERONIMO MARTINS , ,00 0,77 % KINEPOLIS , ,00 1,18 % Kone B , ,00 2,14 % Legrand SA , ,00 1,30 % MTU AERO ENGINES AG , ,00 1,94 % Nokian Renkaat , ,00 2,27 % Nordea , ,00 2,11 % NORMA GROUP , ,00 1,96 % ORPEA , ,00 3,21 % Sanofi Aventis , ,00 4,18 % SAP AG , ,00 4,73 % Societe Generale , ,00 1,37 % Unilever NV-CVA , ,00 4,92 % Vinci SA , ,00 2,33 % Osakkeet EUR yhteensä ,19 52,55 % Osakkeet GBP (EUR/GBP) = 0,8337 BG Group Plc , ,72 1,86 % DIGNITY PLC , ,00 0,56 % DOMINO'S PIZZA GROUP PLC , ,18 1,74 % 16

17 HALMA PLC , ,60 1,89 % HSBC HOLDINGS PLC , ,60 3,45 % Imperial Tobacco , ,68 1,52 % Jardine Lloyd Thompson Group , ,84 0,61 % National Grid Plc , ,20 2,05 % Reckitt Benckiser Group , ,40 3,67 % Standard Chartered Plc , ,63 2,92 % TELECITY GROUP PLC , ,82 3,97 % Osakkeet GBP yhteensä ,67 24,22 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 8,5820 MEKONOMEN AB , ,28 1,03 % Swedbank AB Shs-A , ,48 1,77 % Osakkeet SEK yhteensä ,76 2,80 % Osakkeet NOK (EUR/NOK) = 8,3630 TGS Nopec Geophysical Co Asa , ,00 1,25 % Osakkeet NOK yhteensä ,00 1,25 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,75 91,28 % Kassa ja muut varat, netto ,15 8,72 % Rahaston arvo ,90 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,6087 Kasvuosuuksien lukumäärä ,9960 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 43,047 Kasvuosuuden arvo 80,792 17

18 Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Euroalueelle sijoittava yrityslainarahasto Rahasto-osuuden kehitys Sijoituspolitiikka Säästöpankki High Yield -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa muihin eurooppalaisiin, korkeariskisiin High Yield - yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Säästöpankki High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska se sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on MS European Currencies High Yield Bond - sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy/ Ilari Härkönen Vertailuindeksi: Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR Indices Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,50 % Lunastuspalkkio: 0,50 % Hallinnointipalkkio: 0,60 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,00 % p.a. Juoksevat kulut 0,82 % Volatiliteetti - Sharpe - Tracking error - Kiertonopeus - Kaupankäyntikulut - - Lukua ei voi esittää, rahasto toiminut alle 12 kk Avainluvut Rahaston arvo M 7,9 Osuuden arvo (A) 51,601 Osuuden arvo (B) 51,601 Osuudenom. määrä

19 Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot ,31 Muut tuotot , ,52 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,27 Muut kulut Muut kulut -422, ,22 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO ,30 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon ,31 Siirtosaamiset ,32 Rahat ja pankkisaamiset ,74 Vastaavaa yhteensä ,37 VASTATTAVAA Rahaston arvo ,51 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka 4 582,81 Muut siirtovelat 3 828, ,86 Vastattavaa yhteensä ,37 19

20 Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,85 Luovutustappiot ,59 Realisoitumattomat arvonmuutokset ,05 Yhteensä ,31 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 0,00 Yhteensä 0,00 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut ,05 Käyvän arvon laskut 0,00 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät ,61 Rahasto-osuuksien lunastukset ,40 Tilikauden voitto/tappio ,30 Rahaston arvo tilikauden lopussa ,51 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 4 % 20

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 3 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 5 SÄÄSTÖPANKKI HIGH YIELD ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA -SIJOITUSRAHASTO...5 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA -SIJOITUSRAHASTO...8

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 9 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2015 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 7 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto... 8 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto... 13 Säästöpankki

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Miksi sijoitat? (Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa tämänhetkisiä tavoitteitasi)

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Arvopaperin Sijoittajakysely Yhteenvetoraportti, N=1827, Julkaistu: 25.2.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli 1. Nainen 316 17,30% 2. Mies 1511 82,70% 1827 100% Ikä 1. alle 18 vuotta 1 0,05%

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2016 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin

Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Suomalaiset pienyhtiöt Nordean silmin Janne Lähdesmäki, Portfolio Manager CEFA / CIIA Finnish Equities 02/01/2012 Mikä on määritelmällisesti pienyhtiö (small cap)? Yhdysvalloissa small cap kategoria 300

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2017 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014

Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Talouden näkymät Vieläkö tuottoja on jäljellä? Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2014 Sijoittajan onnenpäivät Lähde: ThomsonReuters kriiseistä huolimatta! USA:n valtion toimintojen sulkeminen

Lisätiedot

OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto

OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto OP-Focus touko-kesäkuun tähtirahasto Antti Karessuo OP-Focus sijoituspolitiikka OP-Focus -erikoissijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa Helsingissä listattujen yhtiöiden osakkeisiin.

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Sisäpiirirekisteri Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014

Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Talouden näkymät Viiden vuoden ralli takana, jatkuvatko juhlat? Toni Teppala Maaliskuu 2014 Jo viiden vuoden ralli Lähde: ThomsonReuters 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus Lähde: ThomsonReuters Talous

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot