SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI HIGH YILD - ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KASSA -SIJOITUSRAHASTO 27 SÄÄSTÖPANKKI KEHITTYVÄT MARKKINAT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI LYHYT KORKO SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI OSAKE MAAILMA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PITKÄKORKO SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PÄÄOMATURVA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ( ALKAEN SÄÄSTÖPANKKI KORKOSALKKU - SIJOITUSRAHASTO, ks. sivu 5.) SÄÄSTÖPANKKI TRENDI - ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI VENÄJÄ ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI YRITYSLAINA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TALOUSKEHITYS JA SIJOITUSMARKKINAT VUONNA 2013 Vuodesta 2013 muodostui sijoittajan kannalta varsin positiivinen. Tuotot osakepuolella sekä useimmissa korkoluokissa olivat hyviä. Poliittisista kriiseistä selvittiin ja markkinat alkoivat keskittyä enemmän talouskehitykseen ja yritystuloksiin. USA:n, Japanin ja Iso-Britannian keskuspankkien voimakkaat elvytystoimet tukivat osakemarkkinoiden nousua pitäen samalla lyhyet korot matalalla tasolla. USA:n pitkien korkojen taso alkoi kuitenkin kesällä nousta, mikä nosti pitkien korkojen tasoa myös EU:n ydinalueilla. USA:n veronkorotukset ja menoleikkaukset toteutuivat alkuvuonna, mutta maan talous kasvoi siitä huolimatta. Kasvu oli kuitenkin maltillista ja syksyn aikana maan kulutuskysynnän kasvu hieman hidastui osin julkisen sektorin ja lainakattokriisin aiheuttaman työsulun takia. Kiina oli keväällä ongelmissa epävirallisen lainanannon tuottamien luottotappioiden vuoksi. Maailmantalouden kasvun jatkuminen näkyi kuitenkin syksyn aikana parempana kasvuna myös Kiinassa. Euroalueen ongelmat eivät kärjistyneet ja kasvua alettiin saada vuoden edetessä. Etelä- Euroopan talouksissa oli havaittavissa syklistä toipumista ja kilpailukyvyn palautumista rankan saneerauskuurin jälkeen. Pankkilainsäädännöstä päästiin sopuun ja pankkien toimintaympäristö alkoi selkeytyä, mikä auttoi rahoitusmarkkinoiden elpymistä ja tuki talouskasvua syksyn aikana. Deflaatiohuolet saivat Euroopan keskuspankin laskemaan korkojaan marraskuussa. Suomen talous jatkoi laskuaan. Talouden ongelmat lievenivät hieman syksyn edetessä maailmantalouden toipumisen katkaistessa viennin kutistumisen. Kokonaisuudessaan talousvuosi oli Suomessa heikko: työttömyys nousi, kulutus supistui, kansantalouden velkaantumista ei saatu katkaistua ja julkisen talouden saneeraamisessa päätöksiä lykättiin. Maltillinen työmarkkinaratkaisu kuitenkin hieman rauhoitti tunnelmia. Osakevuosi oli kokonaisuudessaan hyvä. HEX Cap -indeksi nousi 31,6 %, MSCI Europe 19,8 % ja USA:n S&P 500 euroissa 26,7%. Maailmantalouden asteittainen paraneminen antoi tukea tulosodotuksille ja matala korkotaso ohjasi instituutioita osakesijoituksiin. Korkopuolella valtionlainojen korot pysyivät alhaisina ja riskilisät jatkoivat laskuaan. Suomalaisten sijoitusrahastojen osalta vuosi 2013 oli hyvä. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yhteensä 4,7 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi positiivisen markkinakehityksen siivittämänä 4,1 miljardilla eurolla. Vuoden 2013 lopussa rahastojen pääoma saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 75,1 miljardia euroa. Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Rahastojen arvoja nosti viime vuonna erityisesti osakekurssien vahva nousu. Osakeindeksit kehittyivät suotuisasti etenkin länsimaissa, minkä vuoksi osakerahastojen arvo nousi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Ainoastaan kehittyviin maihin sijoittavien osakerahastojen arvonmuutos oli kokonaisuutena negatiivinen. 3

4 Rahastojen pääomasta oli vuoden lopussa osakerahastoissa 28,4 miljardia euroa (37,9 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 22,1 miljardia euroa (29,5 %), lyhyen koron rahastojen osuus 12,1 miljardia euroa (16,2 %) ja yhdistelmärahastojen osuus 10,8 miljardia euroa (14,4 %). Muiden rahastojen, kuten hedge -rahastojen, osuus oli vuoden lopussa 1,6 miljardia euroa (2,1 %). Suurin muutos rahastopääoman jakaumassa tapahtui osakerahastoissa, joiden osuus kasvoi 4,2 prosenttia. SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOT Säästöpankkirahastojen hallintoa hoitaa Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on 29 suomalaisen säästöpankin kokonaan omistama suomalainen sijoitusrahastoyhtiö. Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoiminnan lisäksi myös omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastopääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 934,1 miljoonaa euroa, mikä oli 28,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 17,5 % ja oli tarkastelukauden päättyessä yhteensä Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli 1,2 prosenttia ja osuudenomistajista 3,3 prosenttia. Sp-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vuoden 2013 päättyessä 17 sijoitusrahastoa. Tarkastelukauden aikana tuotiin markkinoille yksi uusi rahasto, Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto, joka aloitti toimintansa maaliskuussa. Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa lähtökohtaisesti muihin, yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varat olivat tarkastelukaudella pääosin sijoitettuna SEB Global High Yield sijoitusrahastoon. Kohderahasto sijoittaa varansa Euroopan ja Yhdysvaltojen korkeariskisempiin yrityslainoihin, joiden luottoluokitus on välillä BBB ja B- tai Baa ja B3. Nettomerkinnät yhtiön hallinnoimiin rahastoihin olivat vuoden 2013 aikana yhteensä 109,8 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsi Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, jonka nettomerkinnät olivat 83,1 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden päättyessä suurin rahastoista oli edelleen Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, jonka pääomat olivat 189,9 miljoonaa euroa. Osuudenomistajien määrällä mitattuna rahasto oli osuudenomistajalla toiseksi suurin Suomeen sijoittavien ja rekisteröityjen osakerahastojen joukossa. Tarkastelukauden aikana rahastojen sijoitustoimintaa ja kohderahastojen valintaa hoiti yhtiön oma varainhoitoyksikkö lukuun ottamatta Säästöpankki Maailma ja Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahastoja, joiden sijoitustoimintaa hoiti asti varainhoitosopimuksen perusteella SEB Varainhoito Suomi Oy ja alkaen yhtiön oma varainhoitoyksikkö. Rahastojen säilytysyhteisönä toimi vuonna 2013 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingin sivukonttori. Sp-Rahastoyhtiö Oy ei osallistunut tarkastelukauden aikana yhtiökokouksiin rahastojen omistamien osakkeiden perusteella. 4

5 SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA JA KEHITYS Säästöpankkirahastojen toimintaperiaatteet ja sijoitustoiminnan rajoitukset on määritelty rahastojen säännöissä. Periaatteita on täsmennetty hallituksen antamilla ohjeilla. Osakerahastojen tuotto noudatteli tarkastelukaudella pääosin rahastojen kohdemarkkinoiden kehitystä. Vertailuindeksiään selvästi paremmin kehittyi Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (tuotto 36,0 % vs. vertailuindeksi Carnegie Small Cap 12,3 %). Myös Säästöpankki Kotimaa (33,3 %) ja Säästöpankki Itämeri (24,0 %) sijoitusrahastot kehittyivät indeksiään paremmin, kun taas Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto (19,6 %) jäi hieman vertailuindeksistään (19,8 %). Myös kansainväliset rahastot ja kehittyvien markkinoiden osakerahastot jäivät vertailuindekseilleen. Korkomarkkinoilla pitkien markkinakorkojen laskun ja yritysten liikkeeseen laskemien velkakirjojen korkoeron tasaantuminen laski pitkän koron rahastojen tuottoa selvästi edellisesti vuosista. Keskuspankkien likviditeettitoimet pitivät lyhyet markkinakorot tarkastelukaudella alhaalla. Näin myös lyhyen koron rahastojen tuotto jäi matalaksi. Vuosituotto oli kuitenkin positiivinen ja vertailuindeksiä parempi. Yhdistelmärahastoissa tuottokehitys oli pitkälti rahastojen osakepainon mukainen. Säästöpankki Maailma -sijoitusrahaston (osakepaino 60 %) tuotto oli tarkastelukaudella 11,3 % ja matalariskisen Säästöpankki Korko Plus-sijoistusrahaston (osakepaino noin 15 %) 4,6 %. Pääomaturvatun Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston tuotto oli - 1,2 %. Rahasto on edelleen pystynyt pitämään sijoittajille luvatun 80 % pääomaturvan. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoittavan Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahaston tuotto oli - 3,3 %. Nopeasti vaihtelevilla markkinoilla markkinatrendejä seuraavan Säästöpankki Trendi -erkoissijoitusrahaston kohderahasto ei pysynyt markkinaliikkeiden mukana. Tarkastelukauden aikana Säästöpankki Yrityslaina ja Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastot muutettiin suoraan arvopareihin sijoittaviksi sijoitusrahastodirektiivin mukaisiksi sijoitusrahastoiksi (UCITS -rahasto). Myös Säästöpankki Maailma Osakkeen sääntöjä muutettiin alkaen siten, että rahasto sijoittaa toisten rahastojen sijaan suoraan kansainvälisille osakemarkkinoille. Samassa yhteydessä rahaston nimi muuttui Säästöpankki Osake Maailma - sijoitusrahastoksi. Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahaston aikaisempi kohderahasto SEB Emerging Markets Fund vaihdettiin joulukuussa 2013 Schroder ISF Emerging Markets sijoitusrahastoon. Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston osalta Finanssivalvonta hyväksyi muutoksen, jossa rahasto muuttuu kansainvälisille korkomarkkinoille sijoittavaksi Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahastoksi. Muutos tuli voimaan Kohderahastoissa ei jatkossa ole pääomatakuuta. TOIMINNAN LAAJENTAMINEN OMAISUUDENHOITOON JA SIJOITUSNEUVONTAAN Sp-Rahastoyhtiö Oy sai Finanssivalvonnalta toimiluvan laajennuksen sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 :n 4-kohdassa tarkoitettuun omaisuudenhoitoon ja saman lain 5 :n 5-kohdassa tarkoitettuun sijoitusneuvontaan. Toiminta aloitettiin vuoden 2012 lopussa ja se pääsi täyteen vauhtiin tarkastelukauden aikana. Vuoden 2013 lopussa yksilöllisen varainhoidon asiakkaiden määrä oli 23 ja hoidettavat pääomat yhteensä 180,4 miljoonaa euroa. 5

6 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO Sp-Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin rahastoyhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus. Yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Risto Sundqvist, Pirkko Ahonen, Samuli Laurila ja Niklas Näsman. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Toivo Alarautalahti. Kaikki yhtiökokouksen valitsemat varajäsenet Jarmo Partanen, Jussi Hakala, Juhani Huupponen, Jan Björklund ja Juha Lahtela valittiin tehtäviinsä uudelleen. Samana päivänä pidetyssä varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen osuudenomistajien edustajiksi Jaakko Ossa, Harri Mattinen ja Timo Reivonen sekä varajäseniksi Tuomo Kemppainen, Pasi Kämäri ja Risto Seppälä. Vuosikokouksissa valitun hallituksen muodostivat toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti, toimitusjohtaja Samuli Laurila, kehitysjohtaja Harri Mattinen, toimitusjohtaja Niklas Näsman, professori Jaakko Ossa, toimitusjohtaja Timo Reivonen ja toimitusjohtaja Risto Sundqvist. Varajäseniä olivat toimitusjohtaja Jan Björklund, toimitusjohtaja Jussi Hakala, toimitusjohtaja Juhani Huupponen, toimitusjohtaja Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Pasi Kämäri, toimitusjohtaja Juha Lahtela, toimitusjohtaja Jarmo Partanen ja toimitusjohtaja Risto Seppälä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksestä poistettiin varajäseniä koskevat maininnat. Yhtiöjärjestyksen muutos tuli voimaan , jolloin myös valittujen hallituksen varajäsenien toimikausi päättyi. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Risto Sundqvist ja varapuheenjohtajana Pirkko Ahonen. Yhtiön toimitusjohtaja on varatuomari Hannu Ruotsalainen. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana oli tarkastelukaudella KHT Ulla Nykky ja tämän varamiehenä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT Tuomas Rahkamaa ja varatilintarkastajana KHT Teemu Karake. NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Maailmantalouden toipuminen näyttäisi jatkuvan vuoden 2014 aikana. USA:n talouden vauhti kiihtyy ja EU on kääntymässä kasvu-uralle, joten edellytykset maailmantalouden kasvun jatkumiselle ovat hyvät. Suurten talousalueiden kysynnän kasvu auttaa myös Aasian vientivetoisten maiden talouksia kasvamaan Euroopan osalta alkuvuosi näyttää kohtuullisen hyvältä. Uskomme euroalueen työttömyyden lähtevän hienoiseen laskuun ja talouskasvun vahvistuvan vuosia patoutuneen kulutuskysynnän purkautuessa markkinoille. Uhkia euroalueelle ovat vahvan euron ja kireän rahapolitiikan aiheuttama deflaatio sekä EU-kriittisten voimien menestyksen mahdollisesti aiheuttama katkos päätöksenteossa eurovaalien jälkeen. Myös USA:n korkotason odotuksia nopeampi nousu saattaa aiheuttaa nousupaineita eurokoroissa, millä olisi huomattava talouskasvua hidastava vaikutus. Suomen tilanne näyttää haastavalta. Vienti toipunee maailmantalouden kasvaessa, mutta korkea verotus ja kutistuva yksityinen sektori tuskin tuovat merkittävää helpotusta työttömyyteen ainakaan alkuvuoden aikana. 6

7 Korkotaso on poikkeuksellisen alhainen. Keskuspankkivetoinen elvytys näyttäisi jatkuvan koko vuoden ajan. Näin uutta keskuspankkirahaa kanavoituu markkinoille, lyhyet korot pysynevät matalina ja yritysrahoituksen edellytykset pysyvät edullisina kaikilla suurilla talousalueilla. Länsimaiset osakkeet ovat viime vuoden noususta huolimatta kohtuullisesti hinnoiteltuja, mutta eivät mielestämme kuitenkaan erityisen edullisia. Jos maailmantalous jatkaa vahvassa kasvussa, kysyntää riittänee myös joillekin eksoottisemmille sijoitusalueille. Odotuksia nopeampi pitkien korkojen USA-vetoinen nousu sekä uudet kriisit voivat aiheuttaa rajujakin osakemarkkinaliikkeitä vuoden aikana. USA:n ja Saksan 10-vuotiset korot noussevat nykytasoiltaan pistettä. Joukkovelkakirjojen riskilisät näyttäisivät pysyvän nykytasojen ympärillä, jos suurilta kriiseiltä vältytään. Sp-Rahastoyhtiö pyrkii tuomaan markkinoille uusia rahastoja markkinatilanteen mukaan. Oma varainhoitoyksikkö on tuonut joustavuutta yhtiön tuotekehitykseen ja rahastojen toimintaan. Arvioimme rahastopääomien sekä hoidettavan varallisuuden kasvun jatkuvan. SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO HALLITUS Jäsenet Toimitusjohtaja Risto Sundqvist, puheenjohtaja, Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, varapuheenjohtaja, Toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti, Toimitusjohtaja Samuli Laurila, Kehitysjohtaja Harri Mattinen, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Niklas Näsman, Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Timo Reivonen, osuudenomistajien valitsema. Tilintarkastajat: Ulla Nykky, KHT Tuomas Rahkamaa, KHT, osuudenomistajien valitsema Varatilintarkastajat: Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Teemu Karake, KHT, osuudenomistajien valitsema 7

8 Säästöpankki Amerikka sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois- Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorina sijoituksina. Rahasto käyttää satunnaisesti sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Salkunhoitaja voi poiketa vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy/Johan Hamström Vertailuindeksi Kulut sijoittajalle MSCI Daily Net TR North America Euro Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,70 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,71 % Volatiliteetti: 12,4 % Tracking error 12,8 % Sharpe 1v 2,2 Kiertonopeus 291 % Kaupankäyntikulut 0,23 % Avainluvut Rahaston arvo M 7,4 9,6 25,4 Osuud. arvo 55,875 60,595 77,088 Osuudenom. määrä

9 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: tulos ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,30 Osinkotuotot ,28 0,00 Korkotuotot , ,26 Muut tuotot 0, , , ,39 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,68 Säilytysyhteisölle , , , ,48 Muut kulut Muut kulut , , , ,78 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,61 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,28 Siirtosaamiset , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,14 Vastaavaa yhteensä , ,78 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,27 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,55 Säilytyspalkkiovelka 721,43 199,15 Muut siirtovelat , , , ,51 Vastattavaa yhteensä , ,78 9

10 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,39 Luovutustappiot ,98 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,91 Yhteensä , ,30 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,49 Käyvän arvon laskut , ,58 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut ,78 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,80 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,17 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,31 Tilikauden voitto/tappio , ,61 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,27 10

11 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta Osakkeet USD (EUR/USD) 1,3791 AMAZON.COM INC , ,14 0,85 % AMERICAN EXPRESS CO , ,76 2,25 % AUTOMATIC DATA PROCESSING , ,74 0,92 % BANK OF AMERICA CORP , ,93 1,69 % BECTON DICKINSON AND CO , ,95 3,00 % CBS CORP-CLASS B NON VOTING , ,89 0,89 % CISCO SYSTEMS INC , ,29 3,53 % COCA-COLA CO/THE , ,40 3,04 % COLGATE-PALMOLIVE CO , ,15 1,68 % DIRECTV , ,15 2,61 % DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC , ,34 1,74 % EQUINIX INC , ,23 3,04 % FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC , ,80 2,45 % FISERV INC , ,71 3,44 % HENRY SCHEIN INC , ,38 2,12 % INTL BUSINESS MACHINES CORP , ,29 0,91 % JOHNSON & JOHNSON , ,92 2,54 % JOY GLOBAL INC , ,00 2,72 % JPMORGAN CHASE & CO , ,57 3,42 % MCKESSON CORP , ,94 2,90 % MEDTRONIC INC , ,73 2,95 % MICROSOFT CORP , ,89 2,99 % MOODY'S CORP , ,30 2,62 % ORACLE CORP , ,44 2,34 % PARKER HANNIFIN CORP , ,22 2,65 % PEPSICO INC , ,40 3,32 % PFIZER INC , ,97 2,54 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL , ,61 3,43 % PROCTER & GAMBLE CO/THE , ,02 1,67 % QUALCOMM INC , ,45 2,97 % SERVICE CORP INTERNATIONAL , ,71 2,18 % TUPPERWARE BRANDS CORP , ,11 0,81 % TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A , ,82 0,88 % UNION PACIFIC CORP , ,32 2,59 % UNITED TECHNOLOGIES CORP , ,43 2,63 % WALT DISNEY CO/THE , ,07 2,66 % WELLS FARGO & CO , ,41 2,59 % VF CORP , ,94 1,78 % VISA INC-CLASS A SHARES , ,91 0,83 % Osakkeet USD yhteensä ,33 90,20 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,33 90,20 % 11

12 Kassa ja muut varat, netto ,73 9,80 % RAHASTON ARVO ,06 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7417 Rahasto-osuuden arvo 77,088 12

13 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset kohdistetaan pääosin kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden tuloskasvu on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä nopeampaa kuin pörssiyhtiöillä keskimäärin. Arvoosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti myös yhtiöiden kannattavuuteen sekä toimintaympäristön kehitykseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2013 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi MSCI Europe Net Total Return EUR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,80 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,86 % Volatiliteetti 11,4% Tracking error 4,4% Sharpe 1v 1,7 Kiertonopeus 128 % Kaupankäyntikulut 0,50 % Avainluvut Rahaston arvo M 49,8 60,7 92,2 Osuuden arvo (A) 35,162 38,327 43,047 Osuuden arvo (B) 58,275 67,575 80,792 Tuotto-osuus 2,40 2,40 2,50 Osuudenom. määrä

14 Säästöpankki Eurooppa-sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,37 Korkotuotot 1 907, ,88 Osinkotuotot , , , ,31 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,32 Säilytysyhteisölle , , , ,21 Muut kulut Muut kulut , , , ,76 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,55 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,00 Myyntisaamiset , ,07 Siirtosaamiset 170,00 37,13 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 Vastaavaa yhteensä , ,44 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,30 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat ,78 0,00 Hallinnointipalkkiovelka , ,92 Säilytyspalkkiovelka 3 621, ,07 Muut siirtovelat , , , ,14 Vastattavaa yhteensä , ,44 14

15 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,73 Luovutustappiot , ,16 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,80 Yhteensä , ,37 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,50 2,40 Yhteensä , ,17 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,80 Käyvän arvon laskut ,04 0,00 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut , ,04 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,80 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,06 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,94 Tuotonjako , ,17 Tilikauden voitto/tappio , ,55 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,30 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 15

16 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet CHF (EUR/CHF) = 1,2276 Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta ABB LTD-REG , ,08 1,66 % Roche Holding Ag , ,79 3,30 % SCHINDLER HOLDING AG-REG , ,58 1,85 % SYNGENTA AG-REG , ,32 1,57 % Osakkeet CHF yhteensä ,77 8,38 % Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4593 DSV A/S , ,36 2,07 % Osakkeet DKK yhteensä ,36 2,07 % Osakkeet EUR Air Liquide SA , ,00 4,57 % Anglo Irish Bank (Irland) , ,19 0,00 % BASF SE Akt , ,00 2,52 % BNP Paribas , ,00 2,77 % BOURBON SA , ,00 1,74 % EI TOWERS SPA , ,00 1,63 % FIELMANN AG , ,00 2,77 % HEINEKEN NV ,00 49, ,00 2,13 % JERONIMO MARTINS , ,00 0,77 % KINEPOLIS , ,00 1,18 % Kone B , ,00 2,14 % Legrand SA , ,00 1,30 % MTU AERO ENGINES AG , ,00 1,94 % Nokian Renkaat , ,00 2,27 % Nordea , ,00 2,11 % NORMA GROUP , ,00 1,96 % ORPEA , ,00 3,21 % Sanofi Aventis , ,00 4,18 % SAP AG , ,00 4,73 % Societe Generale , ,00 1,37 % Unilever NV-CVA , ,00 4,92 % Vinci SA , ,00 2,33 % Osakkeet EUR yhteensä ,19 52,55 % Osakkeet GBP (EUR/GBP) = 0,8337 BG Group Plc , ,72 1,86 % DIGNITY PLC , ,00 0,56 % DOMINO'S PIZZA GROUP PLC , ,18 1,74 % 16

17 HALMA PLC , ,60 1,89 % HSBC HOLDINGS PLC , ,60 3,45 % Imperial Tobacco , ,68 1,52 % Jardine Lloyd Thompson Group , ,84 0,61 % National Grid Plc , ,20 2,05 % Reckitt Benckiser Group , ,40 3,67 % Standard Chartered Plc , ,63 2,92 % TELECITY GROUP PLC , ,82 3,97 % Osakkeet GBP yhteensä ,67 24,22 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 8,5820 MEKONOMEN AB , ,28 1,03 % Swedbank AB Shs-A , ,48 1,77 % Osakkeet SEK yhteensä ,76 2,80 % Osakkeet NOK (EUR/NOK) = 8,3630 TGS Nopec Geophysical Co Asa , ,00 1,25 % Osakkeet NOK yhteensä ,00 1,25 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,75 91,28 % Kassa ja muut varat, netto ,15 8,72 % Rahaston arvo ,90 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,6087 Kasvuosuuksien lukumäärä ,9960 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 43,047 Kasvuosuuden arvo 80,792 17

18 Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Euroalueelle sijoittava yrityslainarahasto Rahasto-osuuden kehitys Sijoituspolitiikka Säästöpankki High Yield -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa muihin eurooppalaisiin, korkeariskisiin High Yield - yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Säästöpankki High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska se sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on MS European Currencies High Yield Bond - sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy/ Ilari Härkönen Vertailuindeksi: Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR Indices Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,50 % Lunastuspalkkio: 0,50 % Hallinnointipalkkio: 0,60 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,00 % p.a. Juoksevat kulut 0,82 % Volatiliteetti - Sharpe - Tracking error - Kiertonopeus - Kaupankäyntikulut - - Lukua ei voi esittää, rahasto toiminut alle 12 kk Avainluvut Rahaston arvo M 7,9 Osuuden arvo (A) 51,601 Osuuden arvo (B) 51,601 Osuudenom. määrä

19 Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot ,31 Muut tuotot , ,52 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,27 Muut kulut Muut kulut -422, ,22 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO ,30 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon ,31 Siirtosaamiset ,32 Rahat ja pankkisaamiset ,74 Vastaavaa yhteensä ,37 VASTATTAVAA Rahaston arvo ,51 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka 4 582,81 Muut siirtovelat 3 828, ,86 Vastattavaa yhteensä ,37 19

20 Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,85 Luovutustappiot ,59 Realisoitumattomat arvonmuutokset ,05 Yhteensä ,31 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 0,00 Yhteensä 0,00 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut ,05 Käyvän arvon laskut 0,00 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät ,61 Rahasto-osuuksien lunastukset ,40 Tilikauden voitto/tappio ,30 Rahaston arvo tilikauden lopussa ,51 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 4 % 20

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko Alfred

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009 Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililauturinkuja 2, Helsinki 00075 SAMPO PANKKI

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM FIM SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSIKERTOMUS 2013 2 4 6 10 14 17 21 25 29 32 35 39 43 48 51 55 58 62 66 70 74 77 81 85 88 92 97 101 105 109 112 115 118 123 126 191 192 194 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

toimintakertomus 2013

toimintakertomus 2013 toimintakertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Säästöpankkien 191. toimintavuosi oli aktiivisen valmistautumisen ja vankan tulevaisuudenuskon vuosi. Se jää historiankirjoihin käännekohtana, jolloin 25

Lisätiedot

2009 V U O S I K E RT O M U S

2009 V U O S I K E RT O M U S 2009 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31. joulukuuta 2009 10

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2-10 Rahaston perustiedot 11 Tuloslaskelma 12 Tuloslaskelman liitetiedot 13 Tase 14 Taseen liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 1 Sisällysluettelo Yhteenveto Suhdanne- ja markkinanäkemys sekä sijoitussuositukset 3-4 Suhdanne- ja markkinanäkemys 5 11 Suomi osakkeet 12 16 Pohjoismaiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO VUOSIKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO Sijoitusrahaston nimi Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 NAURETAAN ITSELLEMME (s. 7) SALKKU RANTAKUNTOON (s. 23) GRATISGODIS MED EN NYPA SALT (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 Yritätsä ennustaa kesän säätä? Eikun mä tarvitsen tulevan markkinatuoton varainhoidon

Lisätiedot

FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e

FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e FIM OyJ Vuosikertomus 2010 Tämän kirjan omistaa: e Made in Fimland 2011 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.1. Sijoittajan ammattitaito mitataan euroissa. 2 FIM Sijoitusoppi 2010 TÄMÄN sijoitusoppikirjan sisällysluettelo

Lisätiedot

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) MATALIEN KORKOJEN KÄÄNTÖPUOLI 3 ASUNTOSIJOITTAJALLE TURVAA JA TUOTTOA? 4 TRENDER I PASSIVT PLACERANDE 24 KANTAA, EI KANNA (SARJAKUVA) 31 AKTIIVISET

Lisätiedot

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: FIM yrityslainakatsaus: 2Q15-tuloskauden tuloksia:

FIM Aamukatsaus. Uutisotsikot: FIM yrityslainakatsaus: 2Q15-tuloskauden tuloksia: 11.8.2015, 1 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 0:15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 FIM Aamukatsaus Uutisotsikot: Osakemarkkinoilla eilen

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot