SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI HIGH YILD - ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KASSA -SIJOITUSRAHASTO 27 SÄÄSTÖPANKKI KEHITTYVÄT MARKKINAT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI LYHYT KORKO SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI OSAKE MAAILMA SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PITKÄKORKO SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PÄÄOMATURVA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ( ALKAEN SÄÄSTÖPANKKI KORKOSALKKU - SIJOITUSRAHASTO, ks. sivu 5.) SÄÄSTÖPANKKI TRENDI - ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI VENÄJÄ ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI YRITYSLAINA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TALOUSKEHITYS JA SIJOITUSMARKKINAT VUONNA 2013 Vuodesta 2013 muodostui sijoittajan kannalta varsin positiivinen. Tuotot osakepuolella sekä useimmissa korkoluokissa olivat hyviä. Poliittisista kriiseistä selvittiin ja markkinat alkoivat keskittyä enemmän talouskehitykseen ja yritystuloksiin. USA:n, Japanin ja Iso-Britannian keskuspankkien voimakkaat elvytystoimet tukivat osakemarkkinoiden nousua pitäen samalla lyhyet korot matalalla tasolla. USA:n pitkien korkojen taso alkoi kuitenkin kesällä nousta, mikä nosti pitkien korkojen tasoa myös EU:n ydinalueilla. USA:n veronkorotukset ja menoleikkaukset toteutuivat alkuvuonna, mutta maan talous kasvoi siitä huolimatta. Kasvu oli kuitenkin maltillista ja syksyn aikana maan kulutuskysynnän kasvu hieman hidastui osin julkisen sektorin ja lainakattokriisin aiheuttaman työsulun takia. Kiina oli keväällä ongelmissa epävirallisen lainanannon tuottamien luottotappioiden vuoksi. Maailmantalouden kasvun jatkuminen näkyi kuitenkin syksyn aikana parempana kasvuna myös Kiinassa. Euroalueen ongelmat eivät kärjistyneet ja kasvua alettiin saada vuoden edetessä. Etelä- Euroopan talouksissa oli havaittavissa syklistä toipumista ja kilpailukyvyn palautumista rankan saneerauskuurin jälkeen. Pankkilainsäädännöstä päästiin sopuun ja pankkien toimintaympäristö alkoi selkeytyä, mikä auttoi rahoitusmarkkinoiden elpymistä ja tuki talouskasvua syksyn aikana. Deflaatiohuolet saivat Euroopan keskuspankin laskemaan korkojaan marraskuussa. Suomen talous jatkoi laskuaan. Talouden ongelmat lievenivät hieman syksyn edetessä maailmantalouden toipumisen katkaistessa viennin kutistumisen. Kokonaisuudessaan talousvuosi oli Suomessa heikko: työttömyys nousi, kulutus supistui, kansantalouden velkaantumista ei saatu katkaistua ja julkisen talouden saneeraamisessa päätöksiä lykättiin. Maltillinen työmarkkinaratkaisu kuitenkin hieman rauhoitti tunnelmia. Osakevuosi oli kokonaisuudessaan hyvä. HEX Cap -indeksi nousi 31,6 %, MSCI Europe 19,8 % ja USA:n S&P 500 euroissa 26,7%. Maailmantalouden asteittainen paraneminen antoi tukea tulosodotuksille ja matala korkotaso ohjasi instituutioita osakesijoituksiin. Korkopuolella valtionlainojen korot pysyivät alhaisina ja riskilisät jatkoivat laskuaan. Suomalaisten sijoitusrahastojen osalta vuosi 2013 oli hyvä. Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yhteensä 4,7 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi positiivisen markkinakehityksen siivittämänä 4,1 miljardilla eurolla. Vuoden 2013 lopussa rahastojen pääoma saavutti kaikkien aikojen ennätyksen 75,1 miljardia euroa. Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 2,8 miljardia euroa. Rahastojen arvoja nosti viime vuonna erityisesti osakekurssien vahva nousu. Osakeindeksit kehittyivät suotuisasti etenkin länsimaissa, minkä vuoksi osakerahastojen arvo nousi yhteensä 3,3 miljardia euroa. Ainoastaan kehittyviin maihin sijoittavien osakerahastojen arvonmuutos oli kokonaisuutena negatiivinen. 3

4 Rahastojen pääomasta oli vuoden lopussa osakerahastoissa 28,4 miljardia euroa (37,9 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 22,1 miljardia euroa (29,5 %), lyhyen koron rahastojen osuus 12,1 miljardia euroa (16,2 %) ja yhdistelmärahastojen osuus 10,8 miljardia euroa (14,4 %). Muiden rahastojen, kuten hedge -rahastojen, osuus oli vuoden lopussa 1,6 miljardia euroa (2,1 %). Suurin muutos rahastopääoman jakaumassa tapahtui osakerahastoissa, joiden osuus kasvoi 4,2 prosenttia. SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOT Säästöpankkirahastojen hallintoa hoitaa Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on 29 suomalaisen säästöpankin kokonaan omistama suomalainen sijoitusrahastoyhtiö. Yhtiö harjoittaa sijoitusrahastotoiminnan lisäksi myös omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastopääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 934,1 miljoonaa euroa, mikä oli 28,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 17,5 % ja oli tarkastelukauden päättyessä yhteensä Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli 1,2 prosenttia ja osuudenomistajista 3,3 prosenttia. Sp-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vuoden 2013 päättyessä 17 sijoitusrahastoa. Tarkastelukauden aikana tuotiin markkinoille yksi uusi rahasto, Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto, joka aloitti toimintansa maaliskuussa. Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa lähtökohtaisesti muihin, yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahaston varat olivat tarkastelukaudella pääosin sijoitettuna SEB Global High Yield sijoitusrahastoon. Kohderahasto sijoittaa varansa Euroopan ja Yhdysvaltojen korkeariskisempiin yrityslainoihin, joiden luottoluokitus on välillä BBB ja B- tai Baa ja B3. Nettomerkinnät yhtiön hallinnoimiin rahastoihin olivat vuoden 2013 aikana yhteensä 109,8 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsi Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto, jonka nettomerkinnät olivat 83,1 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden päättyessä suurin rahastoista oli edelleen Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, jonka pääomat olivat 189,9 miljoonaa euroa. Osuudenomistajien määrällä mitattuna rahasto oli osuudenomistajalla toiseksi suurin Suomeen sijoittavien ja rekisteröityjen osakerahastojen joukossa. Tarkastelukauden aikana rahastojen sijoitustoimintaa ja kohderahastojen valintaa hoiti yhtiön oma varainhoitoyksikkö lukuun ottamatta Säästöpankki Maailma ja Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahastoja, joiden sijoitustoimintaa hoiti asti varainhoitosopimuksen perusteella SEB Varainhoito Suomi Oy ja alkaen yhtiön oma varainhoitoyksikkö. Rahastojen säilytysyhteisönä toimi vuonna 2013 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingin sivukonttori. Sp-Rahastoyhtiö Oy ei osallistunut tarkastelukauden aikana yhtiökokouksiin rahastojen omistamien osakkeiden perusteella. 4

5 SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA JA KEHITYS Säästöpankkirahastojen toimintaperiaatteet ja sijoitustoiminnan rajoitukset on määritelty rahastojen säännöissä. Periaatteita on täsmennetty hallituksen antamilla ohjeilla. Osakerahastojen tuotto noudatteli tarkastelukaudella pääosin rahastojen kohdemarkkinoiden kehitystä. Vertailuindeksiään selvästi paremmin kehittyi Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (tuotto 36,0 % vs. vertailuindeksi Carnegie Small Cap 12,3 %). Myös Säästöpankki Kotimaa (33,3 %) ja Säästöpankki Itämeri (24,0 %) sijoitusrahastot kehittyivät indeksiään paremmin, kun taas Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto (19,6 %) jäi hieman vertailuindeksistään (19,8 %). Myös kansainväliset rahastot ja kehittyvien markkinoiden osakerahastot jäivät vertailuindekseilleen. Korkomarkkinoilla pitkien markkinakorkojen laskun ja yritysten liikkeeseen laskemien velkakirjojen korkoeron tasaantuminen laski pitkän koron rahastojen tuottoa selvästi edellisesti vuosista. Keskuspankkien likviditeettitoimet pitivät lyhyet markkinakorot tarkastelukaudella alhaalla. Näin myös lyhyen koron rahastojen tuotto jäi matalaksi. Vuosituotto oli kuitenkin positiivinen ja vertailuindeksiä parempi. Yhdistelmärahastoissa tuottokehitys oli pitkälti rahastojen osakepainon mukainen. Säästöpankki Maailma -sijoitusrahaston (osakepaino 60 %) tuotto oli tarkastelukaudella 11,3 % ja matalariskisen Säästöpankki Korko Plus-sijoistusrahaston (osakepaino noin 15 %) 4,6 %. Pääomaturvatun Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston tuotto oli - 1,2 %. Rahasto on edelleen pystynyt pitämään sijoittajille luvatun 80 % pääomaturvan. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoittavan Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahaston tuotto oli - 3,3 %. Nopeasti vaihtelevilla markkinoilla markkinatrendejä seuraavan Säästöpankki Trendi -erkoissijoitusrahaston kohderahasto ei pysynyt markkinaliikkeiden mukana. Tarkastelukauden aikana Säästöpankki Yrityslaina ja Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastot muutettiin suoraan arvopareihin sijoittaviksi sijoitusrahastodirektiivin mukaisiksi sijoitusrahastoiksi (UCITS -rahasto). Myös Säästöpankki Maailma Osakkeen sääntöjä muutettiin alkaen siten, että rahasto sijoittaa toisten rahastojen sijaan suoraan kansainvälisille osakemarkkinoille. Samassa yhteydessä rahaston nimi muuttui Säästöpankki Osake Maailma - sijoitusrahastoksi. Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahaston aikaisempi kohderahasto SEB Emerging Markets Fund vaihdettiin joulukuussa 2013 Schroder ISF Emerging Markets sijoitusrahastoon. Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahaston osalta Finanssivalvonta hyväksyi muutoksen, jossa rahasto muuttuu kansainvälisille korkomarkkinoille sijoittavaksi Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahastoksi. Muutos tuli voimaan Kohderahastoissa ei jatkossa ole pääomatakuuta. TOIMINNAN LAAJENTAMINEN OMAISUUDENHOITOON JA SIJOITUSNEUVONTAAN Sp-Rahastoyhtiö Oy sai Finanssivalvonnalta toimiluvan laajennuksen sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 :n 4-kohdassa tarkoitettuun omaisuudenhoitoon ja saman lain 5 :n 5-kohdassa tarkoitettuun sijoitusneuvontaan. Toiminta aloitettiin vuoden 2012 lopussa ja se pääsi täyteen vauhtiin tarkastelukauden aikana. Vuoden 2013 lopussa yksilöllisen varainhoidon asiakkaiden määrä oli 23 ja hoidettavat pääomat yhteensä 180,4 miljoonaa euroa. 5

6 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO Sp-Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin rahastoyhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus. Yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Risto Sundqvist, Pirkko Ahonen, Samuli Laurila ja Niklas Näsman. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Toivo Alarautalahti. Kaikki yhtiökokouksen valitsemat varajäsenet Jarmo Partanen, Jussi Hakala, Juhani Huupponen, Jan Björklund ja Juha Lahtela valittiin tehtäviinsä uudelleen. Samana päivänä pidetyssä varsinaisessa osuudenomistajien kokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen osuudenomistajien edustajiksi Jaakko Ossa, Harri Mattinen ja Timo Reivonen sekä varajäseniksi Tuomo Kemppainen, Pasi Kämäri ja Risto Seppälä. Vuosikokouksissa valitun hallituksen muodostivat toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti, toimitusjohtaja Samuli Laurila, kehitysjohtaja Harri Mattinen, toimitusjohtaja Niklas Näsman, professori Jaakko Ossa, toimitusjohtaja Timo Reivonen ja toimitusjohtaja Risto Sundqvist. Varajäseniä olivat toimitusjohtaja Jan Björklund, toimitusjohtaja Jussi Hakala, toimitusjohtaja Juhani Huupponen, toimitusjohtaja Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Pasi Kämäri, toimitusjohtaja Juha Lahtela, toimitusjohtaja Jarmo Partanen ja toimitusjohtaja Risto Seppälä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksestä poistettiin varajäseniä koskevat maininnat. Yhtiöjärjestyksen muutos tuli voimaan , jolloin myös valittujen hallituksen varajäsenien toimikausi päättyi. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Risto Sundqvist ja varapuheenjohtajana Pirkko Ahonen. Yhtiön toimitusjohtaja on varatuomari Hannu Ruotsalainen. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana oli tarkastelukaudella KHT Ulla Nykky ja tämän varamiehenä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT Tuomas Rahkamaa ja varatilintarkastajana KHT Teemu Karake. NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Maailmantalouden toipuminen näyttäisi jatkuvan vuoden 2014 aikana. USA:n talouden vauhti kiihtyy ja EU on kääntymässä kasvu-uralle, joten edellytykset maailmantalouden kasvun jatkumiselle ovat hyvät. Suurten talousalueiden kysynnän kasvu auttaa myös Aasian vientivetoisten maiden talouksia kasvamaan Euroopan osalta alkuvuosi näyttää kohtuullisen hyvältä. Uskomme euroalueen työttömyyden lähtevän hienoiseen laskuun ja talouskasvun vahvistuvan vuosia patoutuneen kulutuskysynnän purkautuessa markkinoille. Uhkia euroalueelle ovat vahvan euron ja kireän rahapolitiikan aiheuttama deflaatio sekä EU-kriittisten voimien menestyksen mahdollisesti aiheuttama katkos päätöksenteossa eurovaalien jälkeen. Myös USA:n korkotason odotuksia nopeampi nousu saattaa aiheuttaa nousupaineita eurokoroissa, millä olisi huomattava talouskasvua hidastava vaikutus. Suomen tilanne näyttää haastavalta. Vienti toipunee maailmantalouden kasvaessa, mutta korkea verotus ja kutistuva yksityinen sektori tuskin tuovat merkittävää helpotusta työttömyyteen ainakaan alkuvuoden aikana. 6

7 Korkotaso on poikkeuksellisen alhainen. Keskuspankkivetoinen elvytys näyttäisi jatkuvan koko vuoden ajan. Näin uutta keskuspankkirahaa kanavoituu markkinoille, lyhyet korot pysynevät matalina ja yritysrahoituksen edellytykset pysyvät edullisina kaikilla suurilla talousalueilla. Länsimaiset osakkeet ovat viime vuoden noususta huolimatta kohtuullisesti hinnoiteltuja, mutta eivät mielestämme kuitenkaan erityisen edullisia. Jos maailmantalous jatkaa vahvassa kasvussa, kysyntää riittänee myös joillekin eksoottisemmille sijoitusalueille. Odotuksia nopeampi pitkien korkojen USA-vetoinen nousu sekä uudet kriisit voivat aiheuttaa rajujakin osakemarkkinaliikkeitä vuoden aikana. USA:n ja Saksan 10-vuotiset korot noussevat nykytasoiltaan pistettä. Joukkovelkakirjojen riskilisät näyttäisivät pysyvän nykytasojen ympärillä, jos suurilta kriiseiltä vältytään. Sp-Rahastoyhtiö pyrkii tuomaan markkinoille uusia rahastoja markkinatilanteen mukaan. Oma varainhoitoyksikkö on tuonut joustavuutta yhtiön tuotekehitykseen ja rahastojen toimintaan. Arvioimme rahastopääomien sekä hoidettavan varallisuuden kasvun jatkuvan. SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO HALLITUS Jäsenet Toimitusjohtaja Risto Sundqvist, puheenjohtaja, Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, varapuheenjohtaja, Toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti, Toimitusjohtaja Samuli Laurila, Kehitysjohtaja Harri Mattinen, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Niklas Näsman, Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Timo Reivonen, osuudenomistajien valitsema. Tilintarkastajat: Ulla Nykky, KHT Tuomas Rahkamaa, KHT, osuudenomistajien valitsema Varatilintarkastajat: Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Teemu Karake, KHT, osuudenomistajien valitsema 7

8 Säästöpankki Amerikka sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan Pohjois- Amerikassa julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorina sijoituksina. Rahasto käyttää satunnaisesti sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Salkunhoitaja voi poiketa vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy/Johan Hamström Vertailuindeksi Kulut sijoittajalle MSCI Daily Net TR North America Euro Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,70 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,71 % Volatiliteetti: 12,4 % Tracking error 12,8 % Sharpe 1v 2,2 Kiertonopeus 291 % Kaupankäyntikulut 0,23 % Avainluvut Rahaston arvo M 7,4 9,6 25,4 Osuud. arvo 55,875 60,595 77,088 Osuudenom. määrä

9 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: tulos ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,30 Osinkotuotot ,28 0,00 Korkotuotot , ,26 Muut tuotot 0, , , ,39 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,68 Säilytysyhteisölle , , , ,48 Muut kulut Muut kulut , , , ,78 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,61 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,28 Siirtosaamiset , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,14 Vastaavaa yhteensä , ,78 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,27 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,55 Säilytyspalkkiovelka 721,43 199,15 Muut siirtovelat , , , ,51 Vastattavaa yhteensä , ,78 9

10 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,39 Luovutustappiot ,98 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,91 Yhteensä , ,30 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,49 Käyvän arvon laskut , ,58 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut ,78 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,80 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,17 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,31 Tilikauden voitto/tappio , ,61 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,27 10

11 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta Osakkeet USD (EUR/USD) 1,3791 AMAZON.COM INC , ,14 0,85 % AMERICAN EXPRESS CO , ,76 2,25 % AUTOMATIC DATA PROCESSING , ,74 0,92 % BANK OF AMERICA CORP , ,93 1,69 % BECTON DICKINSON AND CO , ,95 3,00 % CBS CORP-CLASS B NON VOTING , ,89 0,89 % CISCO SYSTEMS INC , ,29 3,53 % COCA-COLA CO/THE , ,40 3,04 % COLGATE-PALMOLIVE CO , ,15 1,68 % DIRECTV , ,15 2,61 % DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC , ,34 1,74 % EQUINIX INC , ,23 3,04 % FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC , ,80 2,45 % FISERV INC , ,71 3,44 % HENRY SCHEIN INC , ,38 2,12 % INTL BUSINESS MACHINES CORP , ,29 0,91 % JOHNSON & JOHNSON , ,92 2,54 % JOY GLOBAL INC , ,00 2,72 % JPMORGAN CHASE & CO , ,57 3,42 % MCKESSON CORP , ,94 2,90 % MEDTRONIC INC , ,73 2,95 % MICROSOFT CORP , ,89 2,99 % MOODY'S CORP , ,30 2,62 % ORACLE CORP , ,44 2,34 % PARKER HANNIFIN CORP , ,22 2,65 % PEPSICO INC , ,40 3,32 % PFIZER INC , ,97 2,54 % PHILIP MORRIS INTERNATIONAL , ,61 3,43 % PROCTER & GAMBLE CO/THE , ,02 1,67 % QUALCOMM INC , ,45 2,97 % SERVICE CORP INTERNATIONAL , ,71 2,18 % TUPPERWARE BRANDS CORP , ,11 0,81 % TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A , ,82 0,88 % UNION PACIFIC CORP , ,32 2,59 % UNITED TECHNOLOGIES CORP , ,43 2,63 % WALT DISNEY CO/THE , ,07 2,66 % WELLS FARGO & CO , ,41 2,59 % VF CORP , ,94 1,78 % VISA INC-CLASS A SHARES , ,91 0,83 % Osakkeet USD yhteensä ,33 90,20 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,33 90,20 % 11

12 Kassa ja muut varat, netto ,73 9,80 % RAHASTON ARVO ,06 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7417 Rahasto-osuuden arvo 77,088 12

13 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset kohdistetaan pääosin kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden tuloskasvu on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä nopeampaa kuin pörssiyhtiöillä keskimäärin. Arvoosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti myös yhtiöiden kannattavuuteen sekä toimintaympäristön kehitykseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2013 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi MSCI Europe Net Total Return EUR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnointipalkkio: 1,80 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,86 % Volatiliteetti 11,4% Tracking error 4,4% Sharpe 1v 1,7 Kiertonopeus 128 % Kaupankäyntikulut 0,50 % Avainluvut Rahaston arvo M 49,8 60,7 92,2 Osuuden arvo (A) 35,162 38,327 43,047 Osuuden arvo (B) 58,275 67,575 80,792 Tuotto-osuus 2,40 2,40 2,50 Osuudenom. määrä

14 Säästöpankki Eurooppa-sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,37 Korkotuotot 1 907, ,88 Osinkotuotot , , , ,31 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,32 Säilytysyhteisölle , , , ,21 Muut kulut Muut kulut , , , ,76 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,55 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,00 Myyntisaamiset , ,07 Siirtosaamiset 170,00 37,13 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 Vastaavaa yhteensä , ,44 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,30 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat ,78 0,00 Hallinnointipalkkiovelka , ,92 Säilytyspalkkiovelka 3 621, ,07 Muut siirtovelat , , , ,14 Vastattavaa yhteensä , ,44 14

15 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,73 Luovutustappiot , ,16 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,80 Yhteensä , ,37 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,50 2,40 Yhteensä , ,17 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,80 Käyvän arvon laskut ,04 0,00 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut , ,04 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,80 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,06 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,94 Tuotonjako , ,17 Tilikauden voitto/tappio , ,55 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,30 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 15

16 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet CHF (EUR/CHF) = 1,2276 Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta ABB LTD-REG , ,08 1,66 % Roche Holding Ag , ,79 3,30 % SCHINDLER HOLDING AG-REG , ,58 1,85 % SYNGENTA AG-REG , ,32 1,57 % Osakkeet CHF yhteensä ,77 8,38 % Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4593 DSV A/S , ,36 2,07 % Osakkeet DKK yhteensä ,36 2,07 % Osakkeet EUR Air Liquide SA , ,00 4,57 % Anglo Irish Bank (Irland) , ,19 0,00 % BASF SE Akt , ,00 2,52 % BNP Paribas , ,00 2,77 % BOURBON SA , ,00 1,74 % EI TOWERS SPA , ,00 1,63 % FIELMANN AG , ,00 2,77 % HEINEKEN NV ,00 49, ,00 2,13 % JERONIMO MARTINS , ,00 0,77 % KINEPOLIS , ,00 1,18 % Kone B , ,00 2,14 % Legrand SA , ,00 1,30 % MTU AERO ENGINES AG , ,00 1,94 % Nokian Renkaat , ,00 2,27 % Nordea , ,00 2,11 % NORMA GROUP , ,00 1,96 % ORPEA , ,00 3,21 % Sanofi Aventis , ,00 4,18 % SAP AG , ,00 4,73 % Societe Generale , ,00 1,37 % Unilever NV-CVA , ,00 4,92 % Vinci SA , ,00 2,33 % Osakkeet EUR yhteensä ,19 52,55 % Osakkeet GBP (EUR/GBP) = 0,8337 BG Group Plc , ,72 1,86 % DIGNITY PLC , ,00 0,56 % DOMINO'S PIZZA GROUP PLC , ,18 1,74 % 16

17 HALMA PLC , ,60 1,89 % HSBC HOLDINGS PLC , ,60 3,45 % Imperial Tobacco , ,68 1,52 % Jardine Lloyd Thompson Group , ,84 0,61 % National Grid Plc , ,20 2,05 % Reckitt Benckiser Group , ,40 3,67 % Standard Chartered Plc , ,63 2,92 % TELECITY GROUP PLC , ,82 3,97 % Osakkeet GBP yhteensä ,67 24,22 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 8,5820 MEKONOMEN AB , ,28 1,03 % Swedbank AB Shs-A , ,48 1,77 % Osakkeet SEK yhteensä ,76 2,80 % Osakkeet NOK (EUR/NOK) = 8,3630 TGS Nopec Geophysical Co Asa , ,00 1,25 % Osakkeet NOK yhteensä ,00 1,25 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,75 91,28 % Kassa ja muut varat, netto ,15 8,72 % Rahaston arvo ,90 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,6087 Kasvuosuuksien lukumäärä ,9960 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 43,047 Kasvuosuuden arvo 80,792 17

18 Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Euroalueelle sijoittava yrityslainarahasto Rahasto-osuuden kehitys Sijoituspolitiikka Säästöpankki High Yield -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa muihin eurooppalaisiin, korkeariskisiin High Yield - yrityslainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Säästöpankki High Yield on erikoissijoitusrahasto, koska se sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on MS European Currencies High Yield Bond - sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy/ Ilari Härkönen Vertailuindeksi: Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR Indices Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0,50 % Lunastuspalkkio: 0,50 % Hallinnointipalkkio: 0,60 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,00 % p.a. Juoksevat kulut 0,82 % Volatiliteetti - Sharpe - Tracking error - Kiertonopeus - Kaupankäyntikulut - - Lukua ei voi esittää, rahasto toiminut alle 12 kk Avainluvut Rahaston arvo M 7,9 Osuuden arvo (A) 51,601 Osuuden arvo (B) 51,601 Osuudenom. määrä

19 Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot ,31 Muut tuotot , ,52 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,27 Muut kulut Muut kulut -422, ,22 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO ,30 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon ,31 Siirtosaamiset ,32 Rahat ja pankkisaamiset ,74 Vastaavaa yhteensä ,37 VASTATTAVAA Rahaston arvo ,51 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka 4 582,81 Muut siirtovelat 3 828, ,86 Vastattavaa yhteensä ,37 19

20 Säästöpankki High Yield erikoissijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,85 Luovutustappiot ,59 Realisoitumattomat arvonmuutokset ,05 Yhteensä ,31 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 0,00 Yhteensä 0,00 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut ,05 Käyvän arvon laskut 0,00 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät ,61 Rahasto-osuuksien lunastukset ,40 Tilikauden voitto/tappio ,30 Rahaston arvo tilikauden lopussa ,51 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 4 % 20

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto

OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto OP-Suomi Arvo syys-lokakuun tähtirahasto Teemu Salonen OP-Suomi Arvon sijoituspolitiikka Rahaston sijoitukset kohdistetaan arvo-osakkeisiin, jotka ovat sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvo

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2016 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto OP-Euro -sijoitusrahasto Lyhyen koron rahastot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus 2008 1 Sisältö 3 6 7 11 15 18 21 24 28 31 34 37 40 43 44 Toimintakertomus Makkinakatsaus Sijoitusrahasto Ålandsbanken Cash Manager 8 Sijoitukset

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 31.12.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209 491 252 ELISA OYJ 201 553-807 FORTUM OYJ 136 251 3 755 UPM-KYMMENE OYJ 84 857-233 SAMPO OYJ 84 069-38 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80 259-34 OUTOKUMPU OYJ 71 124 334

Lisätiedot

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000 Ote Aventum Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteristä 12.8.211 (allekirjoitetut lomakkeet sisäpiirimapissa) Aventum Rahastoyhtiö Oy - hallituksen jäsen peruste 13 kauppapvm alkamispvm Jyrki Tuomas Harpf 29.5.29

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month

Muutos ed.kk. Company Shareholders Change prev. Month 30.11.2015 Yhtiö NOKIA OYJ 209239-2 027 ELISA OYJ 202360-1 145 FORTUM OYJ 132496 2 610 UPM-KYMMENE OYJ 85090-740 SAMPO OYJ 84107 161 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ 80293-23 OUTOKUMPU OYJ 70790 1 057

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08.

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08. Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio ICECAPITAL VARAINHOITO OY ICECAPITAL VARAINHOITO OY Tilausaika 11:35 Tilauksen viite VH SIRE002 Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO

Kuukausikommentti elokuu 2015 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO JOM Silkkitie -sijoitusrahaston arvo oli elokuun lopussa 214,50 eli kuukauden aikana rahaston arvo laski -16,41 %. 12 kuukauden tuotto oli elokuun lopussa -15,02 % ja kuuden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008

Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008 Sijoitusrahastot puolivuotiskatsaus 30.06.2008 Carnegie-ryhmä Carnegie on sitoutumaton pohjoismainen investointipankki, joka toimii kolmella eri liiketoiminta-alueella; arvopaperivälitys, investment banking,

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Yhtiökokoukset ja osingot

Yhtiökokoukset ja osingot kokoukst ja osingot Julkissti notrattujn ja Nordassa lunastttavin yhtiöidn yhtiökokoukst vuonna 2015 ja osingot vuodlta 2014. sstämmor år 2015 och dividndr för år 2014 för bolag som notras officillt och

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) SEB ENSKILDA CORPORATE FINANCE OY AB Tilausaika 09:59 Tilauksen viite Tilauksen tyyppi Kertatilaus

Lisätiedot

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016

FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 FIM KOMMENTTI Kesäkuu 2016 Nämä yhtiöt ostivat innokkaimmin omia osakkeitaan katsaus Helsingin pörssin omien osakkeiden ostoihin VILLE KANTOLA Rahastonhoitaja FIM Fenno puh. (09) 6134 6281 KTM, MMM Toiminut

Lisätiedot

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards

GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards GIPS-RAPORTTI Global Investment Performance Standards Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996-31.12.2010 Sisällys Sisällys... 2 1. Johdon tervehdys... 3 2. GIPS-tarkastajien lausunto... 4 3. Yhtiön määritelmä...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä.

Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. RAHASTOESITE SP-RAHASTOYHTIÖ OY 1.9.2009 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään rahastojen säännöillä. Lyhytkorko -sijoitusrahasto Kotimaa -sijoitusrahasto Eurooppa -sijoitusrahasto Maailma -sijoitusrahasto

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio TAALERITEHDAS OY TAALERITEHDAS OY Tilausaika 14:42 Tilauksen viite Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä Tiedoston nimi Poimintavälin

Lisätiedot

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation

Osakevaihto, kurssikehitys ja markkina-arvo Equity Turnover, Price Development and Market Capitalisation Equity Turnover, Price Development and Capitalisation Sivu - Page 1/ 10 Päälista Main List Pankit ja rahoitus Banks and Finance Osakevaihto, Equity turnover, Keskimääräinen päivävaihto, Conventum Oyj 1

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales

Portfolio 360. Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa. Thomas Lindholm Advisory& Solutions. Lassi Järvinen Asset Sales Portfolio 360 Sijoittaminen on yksinkertaista- mutta ei aina helppoa Thomas Lindholm Advisory& Solutions Lassi Järvinen Asset Sales Tehtävä Esimerkkitapaus Portfolio 360 -palvelu Liitteet Tehtävä Yrityksellänne

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot