SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 9 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 13 SÄÄSTÖPANKKI ITÄMERI SIJOITUSRAHASTO 18 SÄÄSTÖPANKKI KASSA SIJOITUSRAHASTO 23 SÄÄSTÖPANKKI KEHITTYVÄT MARKKINAT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 28 SÄÄSTÖPANKKI KORKO PLUS SIJOITUSRAHASTO 32 SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA SIJOITUSRAHASTO 38 SÄÄSTÖPANKKI LYHYTKORKO SIJOITUSRAHASTO 43 SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA SIJOITUSRAHASTO 48 SÄÄSTÖPANKKI MAAILMA OSAKE SIJOITUSRAHASTO 52 SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT - SIJOITUSRAHASTO 56 SÄÄSTÖPANKKI PITKÄKORKO SIJOITUSRAHASTO 61 SÄÄSTÖPANKKI PÄÄOMATURVA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 66 SÄÄSTÖPANKKI TRENDI ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 70 SÄÄSTÖPANKKI VENÄJÄ ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 74 SÄÄSTÖPANKKI YRITYSLAINA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 78 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 82 TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET 83 HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS 84 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET 85 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 86 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TALOUSKEHITYS JA SIJOITUSMARKKINAT VUONNA 2012 Markkinoiden raju heilahtelu jatkui koko vuoden USA:n talouskasvu notkahti kesällä jo kolmantena vuotena peräkkäin, mikä pakotti USA:n keskuspankin tekemään huomattavia lisätoimia taloustilanteen tukemiseksi. Osin vaisun maailmantalouden takia myös Kiina jäi kasvuodotuksista kevään ja kesän aikana. Euroalueella vuotta leimasi jälleen velkakriisin ratkaisemiseksi järjestetyt toistuvat huippukokoukset. Talouden indikaattorien asemesta markkinoiden päähuomio oli velkakriisin sekä EU:n, USA:n ja Kiinan vaaleista aiheutuvien poliittisten riskien seuraamisessa. Epävarmuustekijöitä poistui kuitenkin huomattavasti vuoden loppua kohden. Maailmantalous alkoi toipua alkusyksyn aikana, kun USA:sta saatiin parempia talouslukuja ja Aasian taloudet jatkoivat kasvu-uralla. EU:n rahoituskriisin jatkuminen ja massiiviset menoleikkaukset julkisella sektorilla saivat talouskasvun EU:ssa vajoamaan negatiiviseksi. EU:n heikkenevää talouskehitystä tasapainottivat USA:n toipuminen sekä elintarvikkeiden hinnanlaskun ja maltillistuvan inflaation myötä mahdollistunut elvyttävä talouspolitiikka Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla. Suomen talous selvisi maailmantalouden myrskyistä kohtuullisen vähällä. Työttömyys kääntyi hienoiseen nousuun vuoden jälkipuoliskolla ja epävarmuus kotimarkkinoilla näkyi vaisuna autokauppana. Teollisuustuotannon taso on pysynyt paikallaan jo 3 vuotta ja kasvua on saatu ainoastaan turismista. Osakevuosi oli kokonaisuudessaan hyvä. HEX Cap -indeksi nousi 18,25%, MSCI Europe 17,88% ja USA:n S&P 500 euroissa 13,9%. Maailmantalouden asteittainen paraneminen antoi tukea tulosodotuksille ja matalaksi vajonnut korko ajoi instituutioita osakeostoksille loppuvuonna. Korkopuolella suuri muutos oli luottamuksen palautuminen Etelä-Euroopan valtioiden kykyyn hoitaa velkansa, mikä johtui pääosin EKP:n sitoutumisesta tukemaan vaikeuksiin joutuneita maita. Kriisimaiden valtionlainojen korot tulivat alas jo alas painuneiden Saksan ja muiden ydinvaltioiden perässä. Riskilisät vajosivat kautta linjan myös yrityslainapuolella ja monien korkorahastojen tuotot olivat jopa kaksinumeroisia. Suomalaisten sijoitusrahastojen osalta vuosi 2012 oli hyvä. Rahastopääomassa lähestyttiin finanssikriisiä edeltävien huippuvuosien tasoa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa vuoden jokaisena kuukautena enemmän kuin niistä lunastettiin. Vuoden lopussa Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 66,3 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi vuoden aikana 10,9 miljardia euroa eli 20 prosenttia. Tästä uutta pääomaa oli 4,7 miljardia euroa. Suotuisa markkinakehitys puolestaan kasvatti pääomaa 6,2 miljardilla eurolla. Rahastopääoman kehityksessä tapahtui käänne, sillä vuonna 2011 rahastojen kokonaispääoma laski 10 prosenttia edellisvuodesta. Rahastojen pääomasta oli vuoden lopussa osakerahastoissa 22,4 miljardia euroa (33,7 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 22,1 miljardia euroa (33,4 %), lyhyen koron rahastojen osuus 3

4 10,5 miljardia euroa (15,9 %) ja yhdistelmärahastojen osuus 9,8 miljardia euroa (14,8 %). Muiden rahastojen, kuten hedge-rahastojen, osuus oli vuoden lopussa 1,4 miljardia euroa (2,2 %). Suurimmat muutokset rahastopääoman jakaumassa tapahtuivat pitkän koron rahastoissa, joiden osuus kasvoi 3,2 prosenttia, sekä lyhyen koron rahastoissa, joiden osuus pieneni 4,7 prosenttia. SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOT Säästöpankkirahastojen hallintoa hoitaa Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on 32 suomalaisen säästöpankin kokonaan omistama suomalainen sijoitusrahastoyhtiö. Finanssivalvonta myönsi yhtiölle toimiluvan harjoittaa sijoitusrahastotoiminnan lisäksi myös omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastopääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 727,8 miljoonaa euroa, mikä oli 22,6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 9,4 % ja oli tarkastelukauden päättyessä yhteensä Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli 1,1 prosenttia ja osuudenomistajista 3,1 prosenttia. Sp-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vuoden 2012 päättyessä 16 sijoitusrahastoa. Tarkastelukauden aikana tuotiin markkinoille yksi uusi rahasto, Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto, joka aloitti toimintansa tammikuussa. Säästöpankki Trendi sijoittaa varansa muihin ns. absoluuttisen tuoton sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom. Sen tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea riskikorjattu tuotto riippumatta osake- tai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta. Tarkastelukauden päättyessä selvästi suurin rahastoista oli edelleen Säästöpankki Kotimaa, jonka pääomat olivat tarkastelukauden päättyessä 155,7 miljoonaa euroa. Osuudenomistajien määrällä mitattuna rahasto oli osuudenomistajalla toiseksi suurin Suomeen sijoittavien ja rekisteröityjen osakerahastojen joukossa. Nettomerkinnät yhtiön hallinnoimiin rahastoihin olivat vuoden 2011 aikana yhteensä 86,4 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsi Säästöpankki Korko Plus, jonka nettomerkinnät olivat 21,2 miljoonaa euroa. Nettomerkinnöiltään negatiivinen oli ainoastaan Säästöpankki Pääomaturva. Rahastojen sijoitustoimintaa ja kohderahastojen valintaa hoiti yhtiön oma varainhoitoyksikkö lukuun ottamatta Säästöpankki Maailma ja Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahastoja, joiden sijoitustoimintaa hoiti varainhoitosopimuksen perusteella SEB Varainhoito Suomi Oy. Rahastojen säilytysyhteisönä toimi vuonna 2012 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Helsingin sivukonttori. Sp-Rahastoyhtiö Oy ei osallistunut tarkastelukauden aikana yhtiökokouksiin rahastojen omistamien osakkeiden perusteella. 4

5 SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA JA KEHITYS Säästöpankkirahastojen toimintaperiaatteet sijoitustoiminnan rajoitukset on määritelty rahastojen säännöissä. Periaatteita on täsmennetty hallituksen antamilla ohjeilla. Sijoittajan näkökulmasta vuotta 2012 ohjasivat voimakkaasti keskuspankkien toimet. Euroopan Keskuspankin (EKP) vuoden 2011 joulukuussa aloittamat likviditeettioperaatiot luottamuksen markkinoille, mikä nosti osakekursseja ja laski markkinakorkoja vuoden 2012 keväällä. Markkinatunnelmat kääntyivät kevään aikana, kun Espanjan ja Kreikan velkaongelmat nousivat pinnalle. EKP:n pääjohtaja Draghin lupaukset rahoitusmarkkinoiden vakauden säilyttämiseksi käänsivät jälleen markkinatunnelmat kesällä, ja osakekurssit kääntyivät nousuun. Lopulta vuoden 2012 tuotot muodostuivat niin korko- kuin osakesijoittajankin näkökulmasta hyviksi. Osakerahastojen tuotto noudatteli tarkastelukaudella pääosin rahastojen kohdemarkkinoiden kehitystä. Vertailuindeksiään selvästi paremmin kehittyi Säästöpankki Pienyhtiöt (tuotto 17,3 % vs. vertailuindeksi Carnegie Small Cap 6,8 %). Säästöpankki Kotimaa (15,5 %) kehittyi indeksinsä mukaisesti ja Säästöpankki Eurooppa (16,0 %) jäi hieman vertailuindeksistään (16,8 %). Myös muiden osakerahastojen tuotto oli positiivinen, mutta jäi vertailuindeksistä. Korkomarkkinoilla pitkien markkinakorkojen lasku ja yritysten liikkeeseen laskemien velkakirjojen korkoeron kapeneminen suhteessa valtionlainoihin nosti Säästöpankki Yrityslainan osuuden arvoa 12,8 %. Rahasto jäi kuitenkin hieman vertailuindeksistään. Säästöpankki Pitkäkorko (tuotto 8,0 %) jäi vertailuindeksistään selvästi (EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR indeksi 11,7 %). Syynä oli rahaston salkun alipaino Etelä-Euroopan kriisivaltioiden liikkeeseen laskemissa lainoissa, joiden korot laskivat vuoden toisella puoliskolla voimakkaasti. Keskuspankkien likviditeettitoimet pitivät lyhyet markkinakorot tarkastelukaudella alhaalla. Näin myös lyhyen koron rahastojen tuotto jäi matalaksi. Säästöpankki Lyhytkoron tuotto 2,0 % oli kuitenkin selvästi 3 kuukauden euribor indeksiä (0,9 %) parempi. Myös Säästöpankki Kassan tuotto oli toiminta-aikanaan 3 kuukauden euribor indeksiä parempi. Yhdistelmärahastoissa tuottokehitys oli pitkälti rahastojen osakepainon mukainen. Säästöpankki Maailman (osakepaino 60 %) tuotto oli 10,8 % (vertailuindeksi 10,9 %). Matalariskisen Säästöpankki Korko Plussa (osakepaino noin 15 %) tuotto oli tarkastelukaudella 6,7 % % (vertailuindeksi 8,5 % %). Säästöpankki Korko Plus oli Suomen Sijoitustutkimuksen Rahastoraportin mukaan viiden vuoden tuottovertailussa eurooppalaisten yhdistelmärahastojen luokassa paras. Pääomaturvatun Säästöpankki Pääomaturvan tuotto oli - 0,9 %. Rahasto on edelleen pystynyt pitämään sijoittajille luvatun 80 % pääomaturvan. Tammikuussa 2012 toimintansa aloittaneen vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoittavan Säästöpankki Trendin tuotto oli toiminta-aikanaan - 6,1 %. Nopeasti vaihtelevilla markkinoilla markkinatrendejä seuraava Säästöpankki Trendin kohderahasto ei pysynyt markkinaliikkeiden mukana. TOIMINNAN LAAJENTAMINEN OMAISUUDENHOITOON JA SIJOITUSNEUVONTAAN Sp-Rahastoyhtiö Oy haki Finanssivalvonnalta toukokuussa 2012 yhtiön toimiluvan laajentamista sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 :n 4-kohdassa tarkoitettuun omaisuudenhoitoon ja saman lain 5 :n 5-kohdassa tarkoitettuun sijoitusneuvontaan. Finanssivalvonta päätti toimiluvan muutoksesta Uuden liiketoiminnan edellyttämien tietojärjestelmien ja prosessien rakentamisen jälkeen yhtiö aloitti palvelujen markkinoinnin syksyn aikana aluksi Säästöpankkiryhmän yksiköille. 5

6 Ensimmäiset sopimukset tehtiin juuri ennen tarkastelukauden päättymistä. Solmittujen sopimusten perusteella yhtiö hallinnoi yhteensä 23,8 miljoonan euron varallisuutta. SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO Sp-Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin rahastoyhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus. Yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Risto Sundqvist ja Markku Moilanen sekä varajäsenistä Jarmo Partanen, Jussi Hakala ja Juhani Huupponen. Uusiksi hallituksen jäseniksi vaalittiin Pirkko Ahonen, Samuli Laurila ja Niklas Näsman sekä varajäseniksi Juha Lahtela ja Jan Björklund. Osuudenomistajien kokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen osuudenomistajien edustajiksi Jaakko Ossa, Harri Mattinen ja Timo Reivonen sekä varajäseniksi Tuomo Kemppainen ja Risto Seppälä. Uudeksi hallituksen varajäseneksi valittiin Pasi Kämäri. Vuosikokouksissa valitun hallituksen muodostivat toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, toimitusjohtaja Samuli Laurila, kehitysjohtaja Harri Mattinen, toimitusjohtaja Markku Moilanen, toimitusjohtaja Niklas Näsman, professori Jaakko Ossa, toimitusjohtaja Timo Reivonen ja toimitusjohtaja Risto Sundqvist. Varajäseniä olivat toimitusjohtaja Jan Björklund, toimitusjohtaja Jussi Hakala, toimitusjohtaja Juhani Huupponen, toimitusjohtaja Tuomo Kemppainen, toimitusjohtaja Pasi Kämäri, toimitusjohtaja Juha Lahtela, toimitusjohtaja Jarmo Partanen, toimitusjohtaja Risto Seppälä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Risto Sundqvist ja varapuheenjohtajana Markku Moilanen. Yhtiön toimitusjohtaja on varatuomari Hannu Ruotsalainen. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana oli tarkastelukaudella KHT Petri Kettunen ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT Henry Maarala ja varatilintarkastajana KHT Kimmo Antonen. NÄKYMÄT VUODELLE 2013 Maailmantalous näyttäisi alkavaan toipua vuoden 2013 kuluessa. USA:n kasvu saa vauhtia elpyvistä rakennusmarkkinoista sekä kasvavasta kotimaisesta energiantuotannosta. USA vetää Kiinaa voimakkaampaan kasvuun kasvavan viennin kautta, joka puolestaan säteilee muuhun Aasiaan. Teollisten raaka-aineiden kysynnän nousu auttanee myös Venäjää ja Brasiliaa toipumaan vuoden aikana. EU:n rajut säästöohjelmat pitävät talouskasvun alueella negatiivisena vuoden keskivaiheille asti, mutta myös EU-alue kääntynee syksyllä kasvuun muun maailman perässä. Pohjois-Euroopassa kasvua auttaa viennin elpyminen. Etelä-Euroopassa tehtyjen leikkausten vaikutukset alkavat pienentyä ja talousreformit hiljalleen näkyä yksityisen sektorin kasvuna. Ohjauskorot pysynevät nykyisillä tasoillaan sekä EU:ssa että USA:ssa vuoden 2013 aikana, sillä orastavaa talouskasvua ei haluta vaarantaa. Lisäksi USA, euroalue sekä Japani tavoittelevat heikompaa valuuttaa yhtäaikaisesti. USA:n kohdalla on kuitenkin pientä epävarmuutta nollakorkolinjan pitävyydestä vuoden lopulla sekä Sijoittajien kiinnostus osakkeita kohtaan lisääntyi vuoden 2012 lopulla, ja uskomme rahavirran osakkeisiin sekä osakerahastoihin jatkuvan vuoden 2013 aikana. Korkotuotot ovat varsin alhaiset 6

7 suhteessa osinkotuottoihin ja yhtiöiden tulevaisuudennäkymät alkavat parantua vuoden edetessä. Korkosijoitusten osalta näemme syytä varovaisuuteen. Euribor -korot lienevät jo pohjatasoillaan, ja euriborien odotetaan alkavan nousta lähemmäs EKP:n ohjauskorkoja. Inflaatiopaineet ovat vuoden alkupuolella maltilliset, elintarvikehinnat ovat laskeneet ja energian hinta on vuoden takaisella tasollaan. Korkotaso on matala ja riskilisät ovat kutistuneet pieniksi. Liikkeellä olevan rahan määrä on ennätystasoillaan ja inflaatio saattaa kiihtyä loppuvuodesta maailmantalouden elpyessä. Teollisten raaka-aineiden hintojen odotetaan jatkavan nousuaan, ja maailmantalouden elpyminen saattaa nostaa ruoan hintaa. Pitkissä koroissa on suhdanneperusteinen koron nousun uhka loppuvuodesta. Riskeinä ovat valuuttakilpailusta aiheutuvan kauppasodan uhka, luonnonkatastrofit sekä mahdollinen USA:n budjettisovun kariutuminen toukokuussa. Euroopan valtioista Italian vaalitulos sekä Ranskan mahdollinen ajautuminen talousvaikeuksiin voivat johtaa eurokriisin paluuseen. Takaiskut voisivat ajaa EU:n talouden Japanin tapaiselle kehitysuralle. Sp-Rahastoyhtiö pyrkii tuomaan myös vuonna 2013 markkinoille uusia rahastoja markkinatilanteen mukaan. Oma varainhoitoyksikkö on tuonut joustavuutta yhtiön tuotekehitykseen ja rahastojen toimintaan. Arvioimme rahastopääomien sekä hoidettavan varallisuuden kasvun jatkuvan. 7

8 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO HALLITUS Varsinaiset jäsenet Toimitusjohtaja Risto Sundqvist, puheenjohtaja, Toimitusjohtaja Markku Moilanen, varapuheenjohtaja, Toimitusjohtaja Pirkko Ahonen, Toimitusjohtaja Samuli Laurila, Kehitysjohtaja Harri Mattinen, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Niklas Näsman, Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Timo Reivonen, osuudenomistajien valitsema. Varajäsenet Toimitusjohtaja Jan Björklund, Toimitusjohtaja Jussi Hakala, Toimitusjohtaja Juhani Huupponen, Toimitusjohtaja Tuomo Kemppainen, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Juha Lahtela, Toimitusjohtaja Jarmo Partanen, Toimitusjohtaja Risto Seppälä, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Pasi Kämäri, osuudenomistajien valitsema. Tilintarkastajat: Petri Kettunen, KHT Henry Maarala,KHT, osuudenomistajien valitsema Varatilintarkastajat: KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö Kimmo Antonen, KHT, osuudenomistajien valitsema 8

9 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Pohjois-Amerikan markkinoiden osakerahasto Rahasto-osuuden kehitys ( ) Sijoituspolitiikka Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy Vertailuindeksi Kulut sijoittajalle MSCI Daily Net TR North America Euro Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,00 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 1,713 % Rahaston volatiliteetti 13,6 % Rahaston kiertonopeus -40,57 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 3,2 7,4 9,6 Osuud. arvo 57,134 55,875 60,595 Osuudenomistajien määrä

10 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: tulos ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,67 Korkotuotot 1 314,26 172,36 Muut tuotot , , , ,27 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,02 Säilytysyhteisölle , , , ,56 Muut kulut Muut kulut ,30-977, , ,15 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,42 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,30 Siirtosaamiset , ,77 Rahat ja pankkisaamiset , ,17 Vastaavaa yhteensä , ,24 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,80 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka 8 194, ,70 Säilytyspalkkiovelka 199,15 148,13 Muut siirtovelat , , , ,44 Vastattavaa yhteensä , ,24 10

11 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelman ja taseen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,75 Luovutustappiot 0,00 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,42 Yhteensä , ,67 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Amerikka -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,56 Käyvän arvon laskut , ,01 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,75 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,77 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,30 Tilikauden voitto/tappio , ,42 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,80 11

12 Säästöpankki Amerikka erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Choice Nordamerika Småbolagsfond , , ,22 10,65 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund ,5867 3, ,09 57,16 % SEB Nordamerikanska Medelstora Bolagsfon , , ,97 29,82 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,28 97,64 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,28 97,64 % Kassa ja muut varat, netto ,99 2,36 % RAHASTON ARVO , ,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,2812 Rahasto-osuuden arvo 60,595 12

13 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset kohdistetaan pääosin kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden tuloskasvu on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä nopeampaa kuin pörssiyhtiöillä keskimäärin. Arvoosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti myös yhtiöiden kannattavuuteen sekä toimintaympäristön kehitykseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,40 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi MSCI Europe Net Total Return EUR Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,848 % Rahaston volatiliteetti 13,8 Rahaston tracking error 6,7 Sharpen mittari 1,1 Rahaston kiertonopeus 161,71 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,50 % Avainluvut Rahaston arvo M 54,0 49,8 60,7 Osuuden arvo (A) 40,411 35,162 38,327 Osuuden arvo (B) 62,802 58,275 67,575 Tuotto-osuus 2,50 2,40 2,40 Osuudenom. määrä

14 Säästöpankki Eurooppa-sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,12 Korkotuotot 7 242, ,86 Osinkotuotot , , , ,72 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,66 Säilytysyhteisölle , , , ,17 Muut kulut Muut kulut , , , ,73 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,45 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,91 Myyntisaamiset , ,12 Siirtosaamiset 37,13 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,27 Vastaavaa yhteensä , ,30 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,80 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 0, ,00 Hallinnointipalkkiovelka , ,56 Säilytyspalkkiovelka 2 473, ,11 Muut siirtovelat , , , ,50 Vastattavaa yhteensä , ,30 14

15 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,14 Luovutustappiot ,16 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,26 Yhteensä , ,12 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,40 2,40 Yhteensä , ,84 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,14 Käyvän arvon laskut 0, ,70 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut , ,22 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,27 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,14 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,97 Tuotonjako , ,84 Tilikauden voitto/tappio , ,45 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,80 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 15

16 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet CHF (EUR/CHF) = 1,2072 Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta Roche Holding Ag , ,64 4,55 % Sika AG-BR , ,26 3,74 % Osakkeet CHF yhteensä ,90 8,29 % Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4610 TDC A/S , ,56 1,77 % Osakkeet DKK yhteensä ,56 1,77 % Osakkeet EUR Air Liquide SA , ,00 3,13 % Anglo Irish Bank (Irland) , ,18 0,00 % BNP Paribas , ,00 3,16 % DEUTSCHE BOERSE AG , ,00 3,66 % Draegerwerk AG & Co. KGaA , ,00 2,52 % KINEPOLIS , ,45 0,83 % KONINKLIJKE AHOLD NV , ,00 0,33 % Legrand SA , ,00 3,15 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton , ,00 2,29 % Nordea , ,00 2,69 % NORMA GROUP , ,00 3,12 % Pirelli & C. Spa , ,00 3,57 % Rhoen Klinikum Ag , ,00 2,52 % Sanofi Aventis , ,00 4,12 % SAP AG , ,00 4,25 % Unilever NV-CVA , ,00 3,83 % Vinci SA , ,00 4,15 % Osakkeet EUR yhteensä ,63 47,32 % Osakkeet GBP (EUR/GBP) = 0,8161 Aggreko Plc , ,82 1,76 % BUNZL ORD 25P , ,36 2,91 % Diageo plc , ,32 1,80 % DIGNITY PLC , ,34 0,12 % HALMA PLC , ,18 1,99 % Imperial Tobacco , ,48 5,50 % Jardine Lloyd Thompson Group , ,02 1,10 % Reckitt Benckiser Group , ,40 4,70 % Rolls-Royce Holdings Plc , ,78 2,65 % Standard Chartered Plc , ,54 3,18 % Tesco Plc , ,25 3,39 % 16

17 VICTREX PLC , ,86 2,29 % Osakkeet GBP yhteensä ,35 31,40 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 8,5820 MEKONOMEN AB , ,97 1,29 % Oriflame Cosmetics SA-SDR , ,05 2,10 % Swedish Match Ab , ,54 2,51 % Osakkeet SEK yhteensä ,56 5,90 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,00 94,69 % Kassa ja muut varat, netto ,29 5,31 % Rahaston arvo ,29 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,7538 Kasvuosuuksien lukumäärä ,9183 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 38,327 Kasvuosuuden arvo 67,575 17

18 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Pohjoismainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,30 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Sp-Rahastoyhtiö Oy / Johan Hamström Vertailuindeksi: VINX Benchmark Cap EUR (NI) Net Return (80 %) ja MSCI EM Eastern Europe 10/40 Net Total Return EUR (20 %) -indeksit. Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Juoksevat kulut 1,84 % Rahaston volatiliteetti 15,5 % Rahaston Sharpen mittari 0,8 Rahaston tracking error 5,7 % Rahaston salkun kiertonopeus 127,41 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,23 % Avainluvut Rahaston arvo M 41,6 35,8 41,1 Osuuden arvo (A) 41,915 32,614 34,813 Osuuden arvo (B) 54,045 44,747 50,918 Tuotto-osuus 2,40 2,40 2,30 Osuudenom. määrä

19 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,79 Osinkotuotot , ,74 Korkotuotot 6 481, ,10 Muut tuotot 7 397, , , ,91 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,08 Säilytysyhteisölle , , , ,99 Muut kulut Muut kulut , , , ,30 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,21 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,33 Muut saamiset 1 761,81 0,00 Siirtosaamiset , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,34 Vastaavaa yhteensä , ,22 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,52 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,87 Säilytyspalkkiovelka 1 734, ,92 Muut siirtovelat , , , ,70 Vastattavaa yhteensä , ,22 19

20 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,25 Luovutustappiot ,26 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,04 Yhteensä , ,79 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,30 2,40 Yhteensä , ,05 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,00 Käyvän arvon laskut 0, ,04 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut , ,70 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,44 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,14 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,80 Tuotonjako , ,05 Tilikauden voitto/tappio , ,21 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,52 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 20

21 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4610 Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta A.P. Moeller - Maersk A/S Shs -B , ,37 2,36 % Carlsberg AS Shs -B , ,73 2,71 % DSV A/S , ,26 0,95 % Novo Nordisk A/S B , ,23 5,98 % TDC A/S , ,28 1,31 % Topdanmark A/S , ,22 1,19 % Osakkeet DKK yhteensä ,09 14,50 % Osakkeet EUR Cramo Oyj , ,04 1,68 % Kesko B , ,00 2,71 % Kone B , ,00 1,09 % Metso , ,00 0,78 % Nokian Renkaat , ,00 2,20 % Nordea , ,00 3,97 % Rapala VMC , ,00 1,77 % Tikkurila , ,92 3,36 % Vacon , ,00 1,96 % Osakkeet EUR yhteensä ,96 19,52 % Osakkeet NOK (EUR/NOK) = 7,3483 Atea ASA , ,46 2,39 % Orkla A A/S , ,63 1,12 % StatoilHydro ASA Shs , ,67 2,41 % TGS Nopec Geophysical Co Asa , ,76 1,50 % Osakkeet NOK yhteensä ,52 7,42 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 8,5820 Alfa Laval Ab , ,79 1,92 % Assa Abloy B , ,52 1,38 % Atlas Copco A , ,00 3,54 % Autoliv Inc , ,56 2,45 % Ericsson Tel AB LM serie B , ,10 3,79 % Getinge Industrier Ab B , ,50 1,87 % Hennes & Mauritz , ,26 4,78 % Intrum Justitia Ab , ,65 2,75 % Investor Ab ser. B , ,29 1,83 % Loomis Ab , ,41 2,67 % 21

22 MEKONOMEN AB , ,55 2,64 % Modern Times Group (MTG) , ,16 2,64 % Nobia AB , ,01 1,86 % Oriflame Cosmetics SA-SDR , ,27 1,76 % Sandvik AB , ,44 2,20 % SEB Skandinaviska Enskilda Banken , ,66 3,14 % A SKF AB B , ,77 2,78 % Swedbank AB Shs-A , ,67 2,05 % Swedish Match Ab , ,95 1,80 % Svenska Cellulosa AB , ,54 1,85 % Svenska Handelsbanken A , ,17 1,85 % Tele2 AB , ,52 1,33 % Volvo AB ser B , ,75 3,78 % Osakkeet SEK yhteensä ,54 56,64 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,11 98,08 % Kassa ja muut varat, netto ,22 1,92 % Rahaston arvo ,33 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,9273 Kasvuosuuksien lukumäärä ,7865 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 34,813 Kasvuosuuden arvo 50,918 22

23 Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa valtioiden, valtioiden takaamien yhteisöjen, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä pankkien liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Ilari Härkönen Vertailuindeksi: Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 months Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 0 % Lunastuspalkkio: 0 % Hallinnoimispalkkio: 0,1 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 0,12 % Rahaston volatiliteetti % p.a. 0,1 Rahaston tracking error. 0,06 Rahaston salkun kiertonopeus -66,72 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,23 % Avainluvut Rahaston arvo M 48,1 57,2 Osuuden arvo 50,527 51,171 Osuudenom. määrä

24 Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,63 Korkotuotot , ,84 Muut tuotot , ,47 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,24 Säilytysyhteisölle , , , ,28 Muut kulut Muut kulut , , , ,08 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,39 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,20 Myyntisaamiset 0, ,14 Siirtosaamiset , ,48 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 Vastaavaa yhteensä , ,67 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,70 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 0, ,63 Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka 4 601, ,94 Säilytyspalkkiovelka 797,99 877,06 Muut siirtovelat , , , ,34 Vastattavaa yhteensä , ,67 24

25 Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 6 758,00 0,00 Luovutustappiot , ,50 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,13 Yhteensä , ,63 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,76 Käyvän arvon laskut , ,63 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Kassa -sijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa ,70 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,14 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,83 Tilikauden voitto/tappio , ,39 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,70 25

26 Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto: varojen jakauma Sijoitustodistukset EUR Määrä Kurssi euroa Markkina-arvo Prosenttia kpl euroa rahaston arvosta Aktia , ,00 3,49 % Aktia , ,00 1,74 % Hypoteekkiyhdistys , ,00 1,75 % Hypoteekkiyhdistys , ,00 2,61 % Nordea , ,00 1,75 % Pohjola , ,00 1,75 % Pohjola , ,00 1,75 % Sampo Pankki Oyj , ,00 1,74 % Sijoitustodistukset EUR yhteensä ,00 16,57 % Talletukset EUR Mietoisten Sp talletus , ,00 1,75 % Nooa , ,00 3,49 % Nooa talletus , ,00 1,75 % Nooa talletus , ,00 5,24 % Nooa talletus , ,00 1,75 % Oma Säästöpankki talletus , ,00 2,62 % Oma Säästöpankki talletus , ,00 3,49 % Talletukset EUR yhteensä ,00 20,09 % JVK EUR Alandsbanken float , ,00 1,57 % Banque Fed Cred Mutuel float , ,00 2,62 % Credit Suisse London float , ,00 2,62 % Danske Bank float ,00 100, ,00 2,63 % Danske Bank float ,00 100, ,00 2,63 % Den Norske Bank float , ,00 3,50 % Deutsche Bank float ,00 100, ,00 6,12 % ING BANK NV 1,275% 02/07/ , ,00 1,75 % ING BANK NV 2,25% 09/23/ ,00 101, ,00 1,77 % Jyske Bank float , ,00 1,74 % Nordea Bank float , ,50 1,50 % Nordea Bank float , ,00 1,75 % Pohjola Bank Plc float , ,00 0,87 % Rabobank Nederland float , ,00 4,37 % SBAB Bank float , ,00 1,74 % SBAB Bank float , ,00 2,19 % SEB float ,00 100, ,00 3,53 % Swedbank 3,125% ,00 100, ,05 3,53 % Svenska Handelsbanken float , ,00 1,75 % JVK EUR yhteensä ,55 48,18 % 26

27 Yritystodistukset EUR Alavieska , ,00 2,10 % Kalajoki , ,00 1,75 % Laukaa ,00 99, ,50 0,87 % Laukaa ,00 99, ,00 1,75 % Laukaa , ,10 3,67 % Pukkila , ,00 0,87 % Yritystodistukset EUR yhteensä ,60 11,00 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,15 95,84 % Kassa ja muut varat, netto ,44 4,16 % RAHASTON ARVO ,09 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,4866 Rahasto-osuuden arvo 51,171 27

28 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Choice Emerging Markets Fund sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Shroder Investment Management Ltd Vertailuindeksi Kulut sijoittajalle MSCI Emerging Markets Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,20 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 1,91 % Rahaston volatiliteetti 12,7 % Sharpen mittari 1,0 Rahaston kiertonopeus -26,75 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 9,4 7,5 10,5 Osuud. arvo 61,053 51,431 58,548 Osuudenomistajien määrä

29 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,64 Korkotuotot 1 112,71 245,13 Muut tuotot , , , ,10 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,64 Säilytysyhteisölle , , , ,07 Muut kulut Muut kulut -1741, , , ,61 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,71 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,51 Myyntisaamiset Siirtosaamiset , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Vastaavaa yhteensä , ,18 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,16 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,22 Säilytyspalkkiovelka 218,31 157,99 Muut siirtovelat , , , ,02 Vastattavaa yhteensä , ,18 29

30 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelman ja taseen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0, ,00 Luovutustappiot 0,00 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,64 Yhteensä , ,64 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Kehittyvätmarkkinat -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut ,54 0,00 Käyvän arvon laskut 0, ,64 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,96 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,57 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,66 Tilikauden voitto/tappio , ,71 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,16 30

31 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Choice Lux Emerging Markets Fund ,5535 2, ,05 98,19 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,05 98,19 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,05 98,19 % Kassa ja muut varat, netto ,15 1,81 % RAHASTON ARVO , ,00% Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,0423 Rahasto-osuuden arvo 58,548 31

32 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 prosenttia rahaston arvosta voidaan osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,00 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Sp-Rahastoyhtiö Oy / Ilari Härkönen, Olli Tuuri Vertailuindeksit Kulut ja tunnusluvut Euribor 3 kk (35 %), JP Morgan EMU Government Bond -indeksi (50 %), OMX Helsinki Cap indeksi (10 %), MSCI Europe indeksi (5 %). Merkintäpalkkio: 0,5 % Lunastuspalkkio: 0,5 % Hallinnoimispalkkio: 1,0 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,03 % p.a. Juoksevat kulut 1,13 Rahaston volatiliteetti % p.a. 2,3 Rahaston Sharpen mittari 2,5 Tracking error 2,7 Rahaston kiertonopeus 14,61 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,01 % Avainluvut Rahaston arvo M 37,9 46,8 71,8 Osuuden arvo (A) 49,537 46,881 47,982 Osuuden arvo (B) 56,173 55,421 59,159 Tuotto-osuus 2,10 2,00 2,00 Osuudenom. määrä

33 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,00 Osinkotuotot , ,97 Korkotuotot , , , ,11 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,20 Säilytysyhteisölle , , , ,29 Muut kulut Muut kulut , , , ,06 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,17 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,35 Siirtosaamiset , ,50 Rahat ja pankkisaamiset , ,91 Vastaavaa yhteensä , ,76 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,45 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,29 Säilytyspalkkiovelka 2 026, ,08 Muut siirtovelat , , , ,31 Vastattavaa yhteensä , ,76

34 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0, ,70 Luovutustappiot ,88 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,18 Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 0,00 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,48 Yhteensä , ,00 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,00 2,00 Yhteensä , ,15 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,71 Käyvän arvon laskut 0, ,41 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 8 431, ,77 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,74 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,69 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,66 Tuotonjako , ,15 Tilikauden voitto/tappio , ,17 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,45 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 4 % 34

35 Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä kpl Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta EUR JVK ABN Amro float , ,00 0,70 % Aktia Real Estate Mor BK 3% ,00 104, ,00 1,46 % Aktia Real Estate Mor BK 3,125% ,00 107, ,00 0,75 % Austria Republic 3,50 % , ,00 0,32 % Austria Republic 4,30% , ,00 0,82 % Banco Bilbao VA float , ,00 0,56 % Barclays Bank Plc float , ,00 1,39 % BELGIUM KINGDOM 4,25% 09/28/ , ,00 1,66 % Belgium Kingdom 4,5 % , ,00 0,86 % BMW Finance NV 2,125 % , ,00 1,43 % BNP Paribas 3% ,00 107, ,00 1,49 % BNP Paribas float ,00 100, ,00 1,39 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,85% 01/31/ , ,00 1,45 % BP Capital Markets Plc 3,472% , ,00 0,76 % Carrefour SA 5,25% ,00 117, ,00 1,47 % Casino Guichard Perracho 4,472% , ,00 1,52 % CREDIT AGRICOLE SA 1,875% 10/18/ , ,00 1,41 % DAIMLER AG 2,125% 06/27/ , ,00 0,72 % Den Norske Bank float , ,00 1,39 % Deutsche Bank float , ,00 1,39 % Deutschland Rep 5,625 % , ,00 0,83 % Deutschland Rep. 3,75 % ,00 118, ,00 0,50 % Deutschland Rep. 4 % , ,50 1,00 % DnB NOR 4,5% , ,00 0,73 % Elering 4,652% , ,00 0,77 % European Investment Bank 2,875% , ,00 1,51 % France Government 3,75 % , ,00 0,97 % France Government 3.5 % , ,00 0,66 % France Government 4,75 % ,00 131, ,00 0,77 % IBM 6,625 % , ,00 0,74 % ING Bank 3,25 % , ,00 0,75 % ING Bank float , ,00 1,39 % Italian Government 5,25 % , ,50 0,88 % Italian Government 5.25 % , ,00 0,76 % JYSKE BANK A/S 1,292% 05/20/ , ,00 1,39 % Jyske Bank float , ,50 1,05 % KFW 2,25 % , ,00 0,60 % KFW 4,375 % , ,00 1,16 % METSO OYJ 2,75% 10/04/ , ,00 0,36 % NESTE OIL OYJ 4% 03/28/ , ,00 1,46 % Netherlands Government 2,5 % ,00 108, ,00 1,51 % Netherlands Government 3,5 % , ,00 1,47 % Nokia 5,5% , ,00 0,72 % Nordea Bank float , ,00 0,70 % OP Mortagage Bank 3,25 % , ,00 0,76 % Pohjola Bank float , ,00 0,70 % 35

36 Pohjola Bank Plc float , ,00 0,70 % Sampo Bank float , ,00 1,39 % Sampo Oyj 4,25% , ,00 1,50 % Santander float , ,00 0,56 % SANTANDER INTL DEBT SA 4,625% 03/21/ , ,00 1,45 % SEB float ,00 100, ,00 0,70 % SECURITAS AB 2,75% , ,00 1,44 % Securitas Ab 6,50 % , ,00 0,71 % SFEF 3,00% ,00 103, ,00 0,29 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,875% 11/14/ , ,00 1,40 % SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5% 09/01/ , ,00 1,45 % STOCKHOLMS LANS LANDSTIN 2,125% 09/12/ , ,00 1,42 % STOCKMANN AB 3,375% 03/19/ , ,00 0,70 % Suomen Hypoteekkiyhdistys float , ,00 1,39 % Svenska Handelsbanken float , ,00 1,39 % Sydbank float , ,00 2,11 % Teollisuuden Voima Oyj 6,00% , ,50 1,84 % Tornator Oy , ,00 0,70 % Valtion obl. 3,375 % , ,00 0,76 % Valtion obl. 3,875% , ,50 2,37 % Valtion obl. 4,375% , ,00 0,51 % VOLKSWAGEN 2,125% ,00 102, ,00 0,71 % Volvo Treasury 5% , ,00 1,59 % EUR JVK yhteensä: ,50 74,18 % Määrä kpl Kurssi Markkina-arvo Prosenttia euroa euroa rahaston EUR Osakkeet arvosta Amer Sports , ,00 0,39 % Cargotec B , ,00 0,14 % Elisa , ,00 0,40 % Fortum , ,00 0,88 % Huhtamäki , ,00 0,56 % Kemira , ,00 0,32 % Kesko B , ,00 0,62 % Kone B , ,00 0,60 % Konecranes , ,00 0,25 % Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) , ,00 0,29 % Metso , ,00 0,78 % Nokia , ,00 1,24 % Nokian Renkaat , ,00 0,59 % Nordea , ,00 0,50 % Oriola-KD B , ,00 0,14 % Outokumpu A , ,39 0,14 % Outotec Oyj , ,00 0,24 % PKC Group , ,00 0,43 % Pohjola Bank PLC Shs -A , ,00 0,39 % Rautaruukki K , ,00 0,15 % Sampo A , ,00 0,95 % Sanoma Oyj , ,00 0,13 % Stora Enso R , ,00 0,48 % TeliaSonera , ,00 0,29 % Tieto Corporation Shs , ,50 0,22 % Tikkurila , ,00 0,05 % UPM , ,00 0,49 % Wärtsilä B , ,00 0,61 % 36

37 YIT-Yhtymä , ,00 0,37 % EUR Osakkeet yhteensä: ,89 12,64 % EUR Sijoitusrahastot Säästöpankki Eurooppa B , , ,46 6,79 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,46 6,79 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,85 93,61 % Kassa ja muut varat, netto ,27 6,39 % RAHASTON ARVO ,12 100,00% Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,5097 Kasvuosuuksien lukumäärä ,6263 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 47,982 Kasvuosuuden arvo 59,159 37

38 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kotimainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin osakkeisiin arvoperusteisesti. Arvo-osakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yritysten taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiarvoon. Lisäksi osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 4,50 / osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Olli Tuuri Vertailuindeksi: OMX Helsinki CAP tuottoindeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,035 % p.a. Juoksevat kulut 1,83 % Rahaston volatiliteetti 21,0 % Rahaston tracking error 3,6 Sharpen mittari 0,7 Rahaston kiertonopeus 189,20 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,32 % Avainluvut Rahaston arvo M 181,4 130,3 155,7 Osuuden arvo (A) 91,746 62,200 67,545 Osuuden arvo (B) 142, , ,491 Tuotto-osuus 5,20 5,30 4,50 Osuudenom. määrä

39 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto: Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,33 Korkotuotot 754, ,34 Osinkotuotot , ,62 Muut tuotot 0,00 0, , ,37 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,16 Säilytysyhteisölle , , , ,05 Muut kulut Muut kulut , , , ,72 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,09 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,12 Muut saamiset 2 335,27 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 Vastaavaa yhteensä , ,13 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,06 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,80 Säilytyspalkkiovelka 3 980, ,49 Muut siirtovelat , , , ,07 Vastattavaa yhteensä , ,13 39

40 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,67 0,00 Luovutustappiot , ,88 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,45 Yhteensä , ,33 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 4,50 5,30 Yhteensä , ,46 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,92 Käyvän arvon laskut 0, ,37 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut , ,79 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,07 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,66 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,60 Tuotonjako , ,46 Tilikauden voitto/tappio , ,09 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,06 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 40

41 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet EUR Määrä kpl Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta AffectoGenimap Oyj , ,00 1,52 % Ahlstrom Oyj Shs , ,57 0,56 % Amer Sports , ,50 5,56 % Basware , ,75 0,96 % Biotie Therapies , ,00 0,17 % Capman , ,00 0,11 % Cargotec B , ,70 1,21 % Citycon , ,98 0,76 % Cramo Oyj , ,16 1,26 % Digia , ,50 0,02 % Elisa , ,00 0,27 % Exel , ,00 0,08 % Finnair , ,88 0,15 % Finnlines , ,00 0,45 % Fortum , ,00 6,65 % F-Secure , ,40 0,20 % HKScan , ,18 0,50 % Huhtamäki , ,91 3,56 % Kemira , ,25 1,99 % Kesko B , ,53 1,21 % Konecranes , ,00 0,75 % Lassila & Tikanoja , ,64 2,05 % Lännen Tehtaat , ,36 0,16 % Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) , ,32 3,02 % Metso , ,12 7,09 % Neste Oil , ,00 1,54 % Nokia , ,00 8,78 % Nokian Renkaat , ,70 3,26 % Nordea , ,00 3,21 % Olvi A , ,50 1,22 % Oriola-KD -A , ,00 0,73 % Oriola-KD B , ,38 1,07 % Orion Corporation Shs -B , ,00 0,37 % Outokumpu A , ,00 1,52 % Outotec Oyj , ,00 3,48 % PKC Group , ,34 1,87 % Pohjola Bank PLC Shs -A , ,88 3,25 % Ponsse , ,20 0,01 % Pöyry , ,00 0,22 % Raisio V , ,04 2,22 % Ramirent , ,00 1,10 % Rapala VMC , ,00 0,62 % Rautaruukki K , ,50 0,79 % Sampo A , ,00 4,67 % Sanoma Oyj , ,00 0,31 % 41

42 SRV Yhtiöt , ,00 0,52 % Stockmann B , ,40 0,00 % Stora Enso R , ,00 3,87 % Talentum , ,00 0,28 % Technopolis , ,68 0,52 % Teleste , ,00 0,46 % TeliaSonera , ,00 1,14 % Tieto Corporation Shs , ,00 2,20 % Tikkurila , ,12 1,15 % UPM , ,00 2,43 % Uponor , ,00 0,03 % Vacon , ,60 1,48 % Wärtsilä B , ,00 2,39 % YIT-Yhtymä , ,52 1,99 % Osakkeet EUR yhteensä ,61 98,97 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,61 98,97 % Kassa ja muut varat, netto ,58 1,03 % RAHASTON ARVO ,19 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,8003 Kasvuosuuksien lukumäärä ,5091 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 67,545 Kasvuosuuden arvo 118,491 42

43 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euromääräisiin yritysten, Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitusrahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään yksi vuosi. Arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Mikko-Pekka Rautiainen Vertailuindeksi: Bloomberg Euro Cash Index Libor TR 3 months Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: ei palkkiota Lunastuspalkkio: ei palkkiota Hallinnoimispalkkio: 0,461 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 0,47 % Rahaston volatiliteetti 0,3 % Rahaston duraatio 0,8 Rahaston tracking error. 0,08 % Rahaston kiertonopeus 58,30 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 44,8 67,2 74,3 Osuuden arvo 57,629 58,617 59,789 Osuudenom. määrä

44 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden , ,15 nettotuotot Korkotuotot , ,51 Muut tuotot 4 500,00 0, , ,66 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,31 Säilytysyhteisölle , , , ,10 Muut kulut Muut kulut , , , ,20 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,46 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,80 Myyntisaamiset 0, ,00 Muut saamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,28 Vastaavaa yhteensä , ,27 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,30 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,77 Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,75 Säilytyspalkkiovelka 939, ,96 Muut siirtovelat , , , ,20 Vastattavaa yhteensä , ,27 44

45 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot ,29 0,00 Luovutustappiot , ,43 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,58 Yhteensä , ,15 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,08 Käyvän arvon laskut 0, ,50 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,98 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,50 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,46 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,30 45

46 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä kpl Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta Yritystodistukset Amer Sports , ,00 2,02 % Atria , ,00 2,02 % Cargotec Oyj , ,00 2,02 % Citycon , ,00 1,35 % Cramo , ,00 2,67 % EM Group , ,50 2,01 % HKScan ,00 99, ,00 3,35 % HKScan ,00 99, ,50 2,02 % Lemminkäinen ,00 99, ,00 1,34 % Nokia Siemens Netwoks , ,50 2,02 % Oriola-KD , ,50 2,01 % Outokumpu , ,50 2,02 % Pöyry ,00 99, ,00 2,67 % Pöyry ,00 99, ,00 1,34 % Rettig Group , ,00 2,69 % Sato ,00 99, ,00 2,68 % SRV , ,50 2,01 % Stockmann , ,00 2,02 % Stockmann , ,50 2,02 % Technopolis CP , ,00 3,99 % Tikkurila , ,50 2,02 % Wärtsilä , ,00 2,69 % Yritystodistukset yhteensä ,00 48,95 % Joukkovelkakirjalainat Määrä kpl Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta AKTIA BANK 1,291667% 11/30/ ,00 100, ,00 2,70 % Alandsbanken float , ,00 1,21 % Amer Sport float , ,00 1,75 % AP MOLLER-MAERSK A/S 4,875% 10/30/ ,00 106, ,00 2,86 % Atria float , ,00 3,38 % Danske Bank float ,00 100, ,00 1,35 % Danske Bank 4,25% 06/20/ , ,00 3,38 % Danske Bank 6% 03/20/ , ,00 3,38 % Konecranes Finance float 06/27/ , ,00 2,02 % Nokia 5,5% , ,00 1,39 % Nooa Bank float , ,00 0,65 % NORDEA BANK AB 6,25% 09/10/ , ,00 4,02 % Nykredit float , ,00 1,35 % SAMPO OYJ 3,25% 10/03/ , ,00 3,48 % STORA ENSO OYJ 5,125% 06/23/ ,00 104, ,00 2,82 % Suomen Hypoteekkiyhdistys float , ,00 1,35 % Suomen Hypoteekkiyhdistys float , ,00 1,35 % 46

47 Suomen Hypoteekkiyhdistys float , ,00 1,35 % Swedbank 7,375 % ,00 102, ,00 0,41 % Sydbank float , ,00 2,04 % VOLVO TREASURY AB 0,744% 04/15/ ,00 99, ,00 2,69 % Volvo Treasury float , ,00 1,35 % YIT float 03/26/ , ,00 2,66 % Joukkovelkakirjalainat yhteensä ,00 48,94 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,00 97,90 % Kassa ja muut varat, netto ,24 2,10 % RAHASTON ARVO ,24 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7505 Rahasto-osuuden arvo 59,789 47

48 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Rahastoluokka Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Säästöpankki Maailman vertailuindeksinä käytetään painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor indeksi Neutraalitilanteessa rahaston sijoituksista 60% on suomalaisissa ja kansainvälisissä osakerahastoissa ja 40% euroalueen korkorahastoissa. Osakerahastosijoitusten minimipaino salkussa on 20% ja maksimipaino 90%, loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkorahastoihin ja käteiseen. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,50 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB Varainhoito Suomi Oy / T. Rönnholm Vertailuindeksit Kulut sijoittajalle 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor indeksi Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,0 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 2,37 % Rahaston volatiliteetti 6,5 % Rahaston tracking error 13,74 Sharpen mittari 1,5 Rahaston kiertonopeus 28,58 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 22,7 20,8 24,1 A Osuud. arvo 44,156 37,713 39,251 B Osuud. arvo 64,496 58,671 65,037 Tuotto-osuus 2,70 2,60 2,50 Osuudenom. määrä Rahasto-osuuden kehitys 48

49 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,96 Korkotuotot 231,41 920,88 Muut tuotot 24055, , , ,76 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,59 Säilytysyhteisölle , , , ,23 Muut kulut Muut kulut , , , ,40 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,16 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,42 Myyntisaamiset 0, ,88 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vastaavaa yhteensä , ,30 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,40 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,18 Säilytyspalkkiovelka 502,64 424,4 Muut siirtovelat , , , ,90 Vastattavaa yhteensä , ,30 49

50 Säästöpankki Maailma -sijoitusrahasto, liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,96 Luovutustappiot ,97 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,92 Yhteensä , ,96 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,50 2,60 Yhteensä , ,79 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon , ,46 nousut Käyvän arvon laskut 0, ,38 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,70 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,61 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,96 Tuotonjako , ,79 Tilikauden voitto/tappio , ,16 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,40 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 50

51 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto: varojen jakauma Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Markina-arvo Prosenttia kpl euroa euroa rahaston arvosta Euromääräiset Bluebay Emerging Markets Select Bond R 2 547, , ,98 1,72 % db x-trackers DJ EURO STOXX SELECT div , , ,50 2,10 % Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac 4 300, , ,44 1,73 % MLIIF European Fund , , ,40 10,72 % Montanaro European Smaller Companies PLC ,8000 3, ,66 3,14 % Muzinich High Yield Short Duration R 5 217, , ,82 2,42 % SEB Choice Asia ex. Japan ,8642 6, ,70 2,41 % SEB Corporate Bond Ex Financials B 3 295, , ,44 1,44 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,1113 1, ,43 0,99 % SEB Euro Bond B , , ,49 9,03 % SEB European Equity B 7 764, , ,66 3,50 % SEB Finland Momentum B 3 325, , ,93 4,69 % SEB Global High Yield B 4 886, , ,19 3,93 % SEB Money Manager B 2 903, , ,51 1,60 % Säästöpankki Eurooppa B , , ,64 8,96 % Säästöpankki Kotimaa B , , ,91 9,67 % Säästöpankki Lyhytkorko B 5 823, , ,69 1,45 % Säästöpankki Pitkäkorko B , , ,81 10,21 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , , ,37 1,16 % Euromääräiset yhteensä ,57 80,87 % USD-määräiset (EUR/USD) = 1,3194 CRM US Equity Opportunities S , , ,51 8,55 % Investec Emerging Markets Debt A acc , , ,30 1,02 % William Blair SICAV-EmergingLeaders GrowthD 3 233, , ,64 1,00 % William Blair US All Cap Growth Fund D , , ,53 7,14 % USD-määräiset yhteensä ,98 17,71 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,55 98,58 % Kassa ja muut varat, netto ,27 1,42 % RAHASTON ARVO ,82 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,3041 Kasvuosuuksien lukumäärä ,5029 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 39,251 Kasvuosuuden arvo 65,037 51

52 Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osakerahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saa vuttaa pitkällä aikavälillä vertailuindeksiä parempi tuotto hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,40 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB Varainhoito Suomi Oy Vertailuindeksi Kulut sijoittajalle MSCI World Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,1 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut: 1,99 % Rahaston volatiliteetti 9,0 % Rahaston tracking error 13,9 Sharpen mittari 1,1 Rahaston kiertonopeus 43,55 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 23,5 22,1 28,1 A Osuud. arvo 58,595 50,610 52,853 B Osuud. arvo 62,435 57,443 63,852 Osuudenom. määrä

53 Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,85 Korkotuotot 1 514, ,62 Muut tuotot , , , ,99 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,18 Säilytysyhteisölle , , , ,98 Muut kulut Muut kulut -1533, , , ,53 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,52 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,58 Myyntisaamiset 0, ,59 Siirtosaamiset , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,94 Vastaavaa yhteensä , ,41 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,75 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,68 Säilytyspalkkiovelka 581,41 456,17 Muut siirtovelat , , , ,66 Vastattavaa yhteensä , ,41 53

54 Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto: tuloslaskelman ja taseen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,53 Luovutustappiot ,19 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,38 Yhteensä , ,85 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 3,40 3,40 Yhteensä , ,52 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon , ,68 nousut Käyvän arvon laskut 0, ,06 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,33 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,52 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,06 Tuotonjako , ,52 Tilikauden voitto/tappio , ,52 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,75 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 54

55 Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto: varojen jakauma Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Markkina-arvo Prosenttia kpl euroa euroa rahaston arvosta Euromääräiset Fidelity FAST Europe 6 501, , ,82 5,60 % Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac , , ,78 5,47 % MLIIF European Fund , , ,91 10,46 % Montanaro European Smaller Companies PLC ,8400 3, ,49 4,28 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund ,4528 3, ,84 5,26 % SEB European Equity B 6 722, , ,20 2,60 % Säästöpankki Eurooppa B , , ,53 4,61 % Säästöpankki Kotimaa B 5 392, , ,35 2,27 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund , , ,61 12,09 % Euromääräiset yhteensä ,53 52,64 % USD-määräiset (EUR/USD) = 1,3194 CRM US Equity Opportunities S , , ,22 14,17 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A , , ,35 4,63 % ishares MSCI Canada , , ,49 4,64 % PF (LUX)-US Equity Selection-P Cap-USD , , ,69 4,25 % William Blair SICAV-EmergingLeaders GrowthD , , ,23 3,61 % William Blair US All Cap Growth Fund D , , ,25 13,79 % USD-määräiset yhteensä ,23 45,09 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,76 97,73 % Kassa ja muut varat, netto ,10 2,27 % RAHASTON ARVO ,86 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,2553 Kasvuosuuksien lukumäärä ,4799 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 52,853 Kasvuosuuden arvo 63,852 55

56 Säästöpankki Pienyhtiöt sijoitusrahasto Rahastoluokka Kotimainen osakerahasto Rahasto-osuuden kehitys Sijoituspolitiikka Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto on osakerahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkinaarvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkinaarvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 3,60 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Olli Tuuri Vertailuindeksi: Carnegie Small Cap Finland -indeksi Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,90 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,040 % p.a. Juoksevat kulut 1,93 % Rahaston volatiliteetti 19,0 % Rahaston tracking error 0,39 Sharpen mittari 0,9 Rahaston kiertonopeus 801,80 % Rahaston kaupankäyntikulut 1,32 % Avainluvut Rahaston arvo M 7,2 11,4 Osuuden arvo (A) 46,420 51,122 Osuuden arvo (B) 46,420 54,436 Osuudenom. määrä

57 Säästöpankki Pienyhtiöt sijoitusrahasto: Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,52 Korkotuotot 1 236, ,76 Muut tuotot , , , ,75 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,25 Säilytysyhteisölle , , , ,28 Muut kulut Muut kulut , , , ,66 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,41 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,16 Myyntisaamiset 0, ,90 Siirtosaamiset 0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 Vastaavaa yhteensä , ,22 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,18 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,22 Säilytyspalkkiovelka 291,81 235,11 Muut siirtovelat , , , ,04 Vastattavaa yhteensä , ,22

58 Säästöpankki Pienyhtiöt sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,12 0,00 Luovutustappiot , ,72 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,80 Yhteensä , ,52 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 3,60 Yhteensä ,66 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,58 Käyvän arvon laskut , ,38 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut , ,70 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa ,18 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,90 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,31 Tuotonjako ,66 Tilikauden voitto/tappio , ,41 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,18 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 6 % 58

59 Säästöpankki Pienyhtiöt sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet EUR Määrä kpl Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta AffectoGenimap Oyj , ,60 4,63 % Ahlstrom Oyj Shs , ,00 0,58 % Alma Media 30 4, ,50 0,00 % Amer Sports , ,00 6,31 % Basware , ,25 3,52 % Biotie Therapies , ,00 0,21 % Capman , ,00 0,26 % Cargotec B , ,85 2,04 % Citycon , ,76 1,22 % Componenta 3 1, ,82 0,00 % Cramo Oyj , ,60 3,50 % Digia , ,60 0,08 % Dovre Group Plc Shs , ,00 0,23 % Exel , ,00 1,40 % Finnair , ,00 0,83 % F-Secure , ,40 0,62 % HKScan , ,01 1,16 % Huhtamäki , ,00 4,30 % Konecranes , ,00 1,12 % Lassila & Tikanoja , ,00 4,59 % Marimekko , ,00 0,18 % Metsa Board Oyj B (ent. M-Real) , ,76 2,96 % Metso , ,00 7,02 % Neste Oil , ,00 0,43 % Nokian Renkaat , ,00 2,11 % Okmetic , ,00 0,44 % Olvi A , ,55 2,74 % Oriola-KD B , ,00 0,78 % Outokumpu A , ,00 3,10 % Outotec Oyj , ,00 5,57 % PKC Group , ,21 7,82 % Pöyry , ,19 1,88 % Raisio V , ,00 3,29 % Ramirent , ,00 2,73 % Rautaruukki K , ,00 2,09 % SRV Yhtiöt , ,60 1,25 % Stonesoft , ,00 0,12 % Talentum , ,00 0,77 % Technopolis , ,16 0,79 % Teleste , ,45 2,06 % Tieto Corporation Shs , ,00 4,96 % Tikkurila , ,84 1,18 % Vacon , ,00 4,51 % YIT-Yhtymä , ,00 3,63 % Osakkeet yhteensä ,15 98,97 % 59

60 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,15 98,97 % Kassa ja muut varat, netto ,55 1,03 % RAHASTON ARVO ,70 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,4563 Kasvuosuuksien lukumäärä ,5770 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 51,122 Kasvuosuuden arvo 54,436 60

61 Säästöpankki Pitkäkorko sijoitusrahasto Rahastoluokka Euroalueelle sijoittava pitkän koron rahasto Rahasto-osuuden kehitys Sijoituspolitiikka Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euroalueen valtioiden viitelainoihin. Rahaston korkoriski on duraatiolla mitattuna enintään 15 vuotta. Arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,10 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Mikko Rautiainen Vertailuindeksi: Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All > 1 Yr TR Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: ei palkkiota Lunastuspalkkio: 0,5 % Hallinnoimispalkkio: 0,60 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,035 % p.a. Juoksevat kulut 0,63 % Rahaston volatiliteetti 2,7 % Rahaston duraatio 6,0 Rahaston Sharpen mittari 2,7 Rahaston tracking error % p.a. 0,29 Rahaston salkun kiertonopeus 59,82 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 16,2 29,6 37,0 Osuuden arvo (A) 49,024 49,564 51,306 Osuuden arvo (B) 57,968 61,110 66,028 Tuotto-osuus 2,10 2,00 2,10 Osuudenom. määrä

62 Säästöpankki Pitkäkorko sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,15 Korkotuotot , ,92 Muut tuotot , ,07 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,74 Säilytysyhteisölle , , , ,25 Muut kulut Muut kulut -1109,57-985, , ,74 TILIKAUDEN VOITTO , ,33 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,50 Myyntisaamiset ,72 0,00 Siirtosaamiset , ,63 Rahat ja pankkisaamiset , ,70 Vastaavaa yhteensä , ,83 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,53 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 0, ,46 Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,38 Säilytyspalkkiovelka 1 033,01 685,66 Muut siirtovelat 1 284, , , ,84 Vastattavaa yhteensä , ,83 62

63 Säästöpankki Pitkäkorko sijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot ,00 0,00 Luovutustappiot , ,49 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,64 Yhteensä , ,15 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,10 2,00 Yhteensä 1 734, ,74 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut , ,43 Käyvän arvon laskut 0, ,79 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,45 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,03 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,54 Tuotonjako , ,74 Tilikauden voitto/tappio , ,33 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,53 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 4 % 63

64 Säästöpankki Pitkäkorko sijoitusrahasto: varojen jakauma Joukkovelkakirjalainat EUR Määrä kpl Kurssi euroa Markkina-arvo euroa Prosenttia rahaston arvosta Austria Republic 4,30% , ,00 6,34 % BELGIUM KINGDOM 4,25% 09/28/ , ,00 1,61 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,85% 01/31/ , ,00 1,41 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,75% 04/07/ , ,00 1,41 % BUONI POLIENNALI DEL TES 2,5% 03/01/ , ,00 1,63 % BUONI POLIENNALI DEL TES 5,5% 11/01/ , ,00 5,86 % CRAMO OYJ 4,5% 02/23/ , ,00 3,35 % Deutschland Rep 5,625 % , ,00 4,04 % Deutschland Rep. 3,75 % ,00 118, ,00 4,83 % European Investment Bank 4,125% , ,00 0,98 % France Government 3% , ,00 2,96 % France Government 3,75 % , ,00 4,72 % Italian Government 2,25 % , ,00 1,36 % Italian Government 4,25 % , ,00 2,46 % Italian Government 5.25 % , ,00 1,47 % KFW 2,25 % , ,00 3,80 % KFW 4,125 % , ,00 0,94 % KFW 4,375 % , ,00 0,97 % NESTE OIL OYJ 4% 09/18/ , ,00 1,70 % Netherlands Government 3,5 % , ,00 6,34 % Nordic Investment Bank 3% , ,00 1,40 % OUTOKUMPU OYJ 5,875% 06/07/ , ,00 1,34 % REPUBLIC OF AUSTRIA 4,85% 03/15/ , ,00 3,56 % Sampo Oyj 4,25% , ,00 1,46 % Spanish Government 4,4% , ,00 2,78 % SPONDA OYJ 4,125% 05/29/ , ,00 1,40 % STOCKHOLMS LANS LANDSTIN 2,125% 09/12/ , ,00 1,94 % STOCKMANN AB 3,375% 03/19/ , ,00 1,36 % Stora enso oyj 5,5% , ,00 1,98 % Tornator Oy , ,00 1,35 % TREASURY 5% , ,00 2,80 % Valtion obl. 2,75 % , ,00 2,98 % Valtion obl. 3,375 % , ,00 4,71 % Valtion obl. 3,875% , ,00 2,20 % Valtion obl. 4,375% , ,00 3,30 % Joukkovelkakirjalainat EUR yhteensä ,00 92,75 % Futuurit EUR Määrä kpl Kurssi euroa Markkina-arvo/ arvonmuutos euroa Prosenttia rahaston arvosta Euro-BTP Future Mar13-15,00 110, ,00-0,07 % Futuurit EUR yhteensä ,00-0,07 % 64

65 ,00 92,67 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä Kassa ja muut varat, netto ,74 7,33 % RAHASTON ARVO ,74 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä 1 173,0423 Kasvuosuuksien lukumäärä ,0743 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 51,306 Kasvuosuuden arvo 66,028 65

66 Säästöpankki Pääomaturva sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on saada rahastoon sijoitetuille varoille kaikissa markkinatilanteissa hyvä ja vakaa absoluuttinen tuotto sekä samalla turvata sijoittajan pääomaa ja osa sille mahdollisesti kertyneestä tuotosta sijoittamalla varansa pääomaturvattuihin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Pääomaturva sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Guarantee Fund 80 sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja Barclays Capital Vertailuindeksit Kulut sijoittajalle Ei vertailuindeksiä Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,1 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 2,01 % Rahaston volatiliteetti 2,8 % Sharpen mittari - 0,6 Rahaston kiertonopeus - 6,36 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 48,8 33,7 25,1 Osuud. arvo 50,161 48,961 48,527 Osuudenom. määrä

67 Säästöpankki Pääomaturva erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,88 Korkotuotot 974, ,28 Muut tuotot , , , ,53 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,72 Säilytysyhteisölle -7279, , , ,69 Muut kulut Muut kulut -2215, , , ,60 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,13 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,38 Myyntisaamiset 0,00 Siirtosaamiset , ,67 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vastaavaa yhteensä , ,05 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,20 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,04 Säilytyspalkkiovelka 517,72 687,08 Muut siirtovelat , , , ,85 Vastattavaa yhteensä , ,05 67

68 Säästöpankki Pääomaturva erikoissijoitusrahasto; Liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 4 966, ,71 Luovutustappiot ,09 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,59 Yhteensä , ,88 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Pääomaturva -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut 0, ,78 Käyvän arvon laskut , ,37 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,86 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,87 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,40 Tilikauden voitto/tappio , ,13 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,20 68

69 Säästöpankki Pääomaturva erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä kpl Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Guarantee Fund 80 (eur) A , , ,02 97,57 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,02 97,57 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,02 97,57 % Kassa ja muut varat, netto ,98 2,43 % RAHASTON ARVO ,00 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,9986 Rahasto-osuuden arvo 48,527 69

70 Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Hedge -rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Trendi on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa muihin ns. absoluuttisen tuoton sijoitusrahastoihin, erikoissijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa pääosin kohderahastoon, joka on erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom. Sen tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa korkea riskikorjattu tuotto riippumatta osaketai korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: Estlander & Partners Oy Vertailuindeksi: Kulut sijoittajalle Rahastolla ei ole vertailuindeksiä Merkintäpalkkio: 1,0 % Lunastuspalkkio: 1,0 % Hallinnoimispalkkio: p.a. 2,55 % Juoksevat kulut 2,54 % Rahaston volatiliteetti % p.a. 11,57 Sharpen mittari - 1) Rahaston kiertonopeus - 1) Rahaston kaupankäyntikulut ,00 % 1) Lukua ei voi esittää, rahasto toiminut alle 12 kk Avainluvut Rahaston arvo M 7,5 Osuuden arvo 46,966 Osuudenomistajien määrä 65 70

71 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto: Tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot ,89 Korkotuotot 0,00 Muut tuotot , ,69 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle ,58 Säilytysyhteisölle 0, ,58 Muut kulut Muut kulut -575, ,16 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO ,85 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon ,11 Myyntisaamiset 0,00 Siirtosaamiset 0,00 Rahat ja pankkisaamiset ,68 Vastaavaa yhteensä ,79 VASTATTAVAA Rahaston arvo ,25 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka ,05 Säilytyspalkkiovelka 3498,49 Muut siirtovelat 0, ,54 Vastattavaa yhteensä ,79 71

72 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto: liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0,00 Luovutustappiot ,74 Realisoitumattomat arvonmuutokset ,15 Yhteensä ,89 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut 0,00 Käyvän arvon laskut ,15 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät ,63 Rahasto-osuuksien lunastukset ,53 Tilikauden voitto/tappio ,85 Rahaston arvo tilikauden lopussa ,25 72

73 Säästöpankki Trendi erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä kpl Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot Estlander & Partners Freedom (D) 7 607, , ,11 98,88 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,11 98,88 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,11 98,88 % Kassa ja muut varat, netto 83986, ,12 % RAHASTON ARVO ,25 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,3608 Rahasto-osuuden arvo 46,966 73

74 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys ( ) Kehittyvien markkinoiden osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuista sijoitusrahastoista poiketen sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta SEB Russia Fund sijoitusrahastoon (kohderahasto). Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB / Suleiv Raik Vertailuindeksit Kulut sijoittajalle MSCI Russia Merkintäpalkkio: 1 %, min. 0,5 Lunastuspalkkio: 1 %, min. 0,5 Hallinnoimispalkkio: 1,65 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 2,51 % Rahaston volatiliteetti 20,4 % Sharpen mittari 0,4 Rahaston kiertonopeus -31,20 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 9,9 8,0 9,8 Osuud. arvo 77,609 55,719 60,975 Osuudenom. määrä

75 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,67 Korkotuotot 1 463,64 321,81 Muut tuotot , , , ,22 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,02 Säilytysyhteisölle , , , ,20 Muut kulut Muut kulut , , , ,54 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,76 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,77 Myyntisaamiset Siirtosaamiset , ,08 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 Vastaavaa yhteensä , ,69 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,17 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,40 Säilytyspalkkiovelka 2294,01 171,09 Muut siirtovelat 5 827, , , ,52 Vastattavaa yhteensä , ,69 75

76 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelman ja taseen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,00 Luovutustappiot 0,00 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,67 Yhteensä , ,67 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon nousut ,81 0,00 Käyvän arvon laskut 0, ,67 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,75 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,91 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,73 Tilikauden voitto/tappio , ,76 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,17 76

77 Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Russia Acc ,1861 9, ,72 98,32 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä ,72 98,32 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,72 98,32 % Kassa ja muut varat, netto ,36 1,68 % RAHASTON ARVO , ,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,7793 Rahasto-osuuden arvo 60,975 77

78 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Rahastoluokka Kansainvälinen yrityslainarahasto Rahasto-osuuden kehitys Sijoituspolitiikka Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto on rahastojen rahasto, jonka tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat pääosin yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Perustilanteessa Säästöpankki Yrityslaina -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varoistaan käteisvaroja lukuun ottamatta 50 % SEB Corporate Bond Fund EUR sijoitusrahastoon sekä 50 % SEB Gyllenberg High Yield sijoitusrahastoon (kohderahastot). Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuottoosuutena vuosittain vähintään neljä (4) prosenttia rahastoyhtiön yhtiökokouspäivän rahasto-osuuden arvosta. Maaliskuussa 2012 jaettu tuotto-osuus oli 2,70 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Perustiedot Toiminta alkoi Salkunhoitaja SP-Rahastoyhtiö Oy Vertailuindeksit: painotettu keskiarvo seuraavista indekseistä: 15 % Merrill Lynch Euro High Yield Constrained, 35 % Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained (Euro Hedged) ja 50 % Barclays Euro-Aggregate Corporates Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 0,5 % Lunastuspalkkio: 0,5 % Hallinnoimispalkkio: 0,6 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Juoksevat kulut 1,01 % Rahaston volatiliteetti (%) 2,0 Sharpen mittari 6,0 Rahaston kiertonopeus -42,61 % Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Avainluvut Rahaston arvo M 91,6 77,1 104,0 Osuud. arvo (A) 63,635 62,665 67,776 Osuud. arvo (B) 66,371 68,199 76,805 Osuudenom. määrä

79 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,93 Korkotuotot 3 561, ,10 Muut tuotot , , , ,37 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,97 Säilytysyhteisölle , , , ,43 Muut kulut Muut kulut , , , ,20 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,17 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkinaarvoon , ,62 Myyntisaamiset Siirtosaamiset , ,85 Rahat ja pankkisaamiset , ,28 Vastaavaa yhteensä , ,75 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,49 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 0, ,00 Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,51 Säilytyspalkkiovelka 2106, ,93 Muut siirtovelat , , , ,26 Vastattavaa yhteensä , ,75 79

80 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto: tuloslaskelman ja taseen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,02 Luovutustappiot 0,00 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset , ,09 Yhteensä , ,93 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot Tuottoa jaettu A-osuuksille / osuus 2,70 2,60 Yhteensä , ,84 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Käyvän arvon , ,27 nousut Käyvän arvon laskut 0, ,40 Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut 0,00 0,00 TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa , ,98 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,53 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,35 Tuotonjako , ,84 Tilikauden voitto/tappio , ,17 Rahaston arvo tilikauden lopussa , ,49 Rahasto pyrkii jakamaan tuotto-osuuksien omistajille tuottoa vähintään 4 % 80

81 Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto: varojen jakauma Arvopaperi Määrä kpl Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo euroa rahaston arvosta EUR Sijoitusrahastot SEB Corporate Bond Fund EUR ,7561 1, ,75 50,21 % SEB Global High Yield B , , ,91 48,65 % EUR Sijoitusrahastot yhteensä: ,66 98,86 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,66 98,86 % Kassa ja muut varat, netto ,60 1,14 % RAHASTON ARVO ,26 100,00% Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,6588 Kasvuosuuksien lukumäärä ,9243 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 67,776 Kasvuosuuden arvo 76,805 81

82 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Seuraavassa esitetään rahastoihin liittyvien raportoitavien tunnuslukujen laskentaperiaatteita. Tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti. Juoksevat kulut Juoksevat kulut perustuvat vuonna 2012 perittyihin kuluihin. Ne sisältävät rahaston hallinta- ja säilytyspalkkiot sekä mahdolliset alarahastojen perimät palkkiot. Juoksevat kulut ovat samat kaikille sijoittajille. Ne eivät sisällä tuottosidonnaisia palkkioita eivätkä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja. Kaupankäyntikulut Rahaston kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina rahaston pääomasta. Luku lasketaan siten, että rahaston todelliset kaupankäyntikulut jaetaan rahaston kyseisen jakson korkeimmalla pääomalla. Kiertonopeus Kiertonopeus kuvaa rahaston salkunhoidon aktiivisuutta. Mitä suurempi kiertonopeus on, sitä aktiivisemmin rahastolla on käyty kauppaa suhteutettuna sen keskimääräiseen pääomaan. Negatiivinen kiertonopeus tarkoittaa, että salkunhoitajan käymän arvopaperikaupan kokonaisvolyymi on ollut pienempi kuin merkintöjen ja lunastusten. Sharpen luku Sharpen luku mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatiliteettiin. Mitä suurempi on rahaston Sharpen luku, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Positiivinen Sharpen luku kertoo kannattavasta riskinotosta ja negatiivinen luku riskitöntä korkoa huonommasta tuotosta. Säilytyspalkkio Säilytyspalkkio on säilytysyhteisön arvopapereiden säilytyksestä perimä palkkio. Tracking error Tracking error kertoo kuinka tarkasti sijoituksen tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. Jos rahaston tracking error on suuri, rahaston tuotto on vaihdellut paljon suhteessa vertailuindeksin tuottoon. Vastaavasti rahaston alhainen tracking error paljastaa historiallisten tuottojen olleen lähellä vertailuindeksin tuottoja. Yleisesti voidaan sanoa, että aktiivisesti hoidettujen rahastojen tracking error on suurempi kuin passiivisesti hoidettujen rahastojen. Volatiliteetti Volatiliteetti on riskimittari, joka kuvaa arvoperien tuottojen vaihtelua. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa. Lisätietoja tunnusluvuista löytyy osoitteesta 82

83 TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET Laadintaperiaatteet Sijoitusrahastojen tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen on laadittu valtiovarainministeriön asetuksen No 329/2012 mukaan. Arvopapereiden realisoitumattomat arvonnousut ja arvonalennukset on kirjattu tulosvaikutteisesti valtiovarainministeriön päätöksen edellyttämällä tavalla. Realisoitumattomat arvonmuutokset sisältyvät tuloslaskelmaeriin arvopapereiden nettotuotot ja johdannaissopimusten nettotuotot. Myyntivoittojen ja tappioiden kirjauksessa on noudatettu fifo-periaatetta. Arvopapereiden realisoituneet myyntivoitot ja tappiot on laskettu arvopapereiden myyntihinnan ja hankintahinnan erotuksena. Arvopapereiden realisoitumattomat arvonmuutokset on laskettu tilinpäätöshetken markkinahinnan ja arvopaperin hankintahinnan erotuksena. Arvostusperiaatteet Arvopaperit, korkosijoitukset ja johdannaissopimukset on arvostettu markkina-arvoon siten, kuin kunkin rahaston säännöissä on määrätty. Ulkomaan rahan määräiset erät on muutettu euromääräisiksi käyttäen arvonlaskentahetken julkisen hinnanseurantajärjestelmän ilmoittamien kansainvälisten valuuttapankkien viimeisten valuuttanoteerausten keskihintoja. Saamiset ja velat on tilinpäätöksessä esitetty nimellisarvoon. Esitetyt rahastojen tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n antaman suosituksen mukaisesti lukuun ottamatta alle 12 kuukautta toimineiden rahastojen volatilitetti tunnuslukua, joka on näiden rahastojen osalta laskettu rahaston aloittamishetkestä katsauskauden loppuun muuttamalla luku vuositasolle Rahoitustarkastuksen tulkinnan 4/ mukaisesti. 83

84 HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS Hallitus ehdottaa, että kunkin alla olevassa taulukossa esitetyn rahaston tuotto-osuuksien omistajille jaetaan tuotto, joka lasketaan taulukossa esitetyn kiinteän tuotonjakoprosentin mukaan. Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka yhtiökokouspäivää seuraavana päivänä ovat merkityt osuudenomistajarekisteriin. Tuotto-osuus maksetaan rahasto-osuusrekisteriin merkityille A-osuuksien omistajalle varsinaista yhtiökokouspäivää seuraavan päivän rekisteritietojen mukaisesti yhtiökokouksen määräämänä päivänä, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Rahastoyhtiön yhtiökokouksesta. Tuotto-osuuksille maksettavan tuoton yhteismäärä euroissa määräytyy vasta yhtiökokouspäivää seuraavana päivänä rahasto-osuusrekisteriin merkittyjen tuotto-osuuksien mukaan käyttäen laskentaperusteena kiinteää prosenttilukua. RAHASTO TUOTTO -OSUUS % Säästöpankki Kotimaa 6 Säästöpankki Eurooppa 6 Säästöpankki Maailma 6 Säästöpankki Itämeri 6 Säästöpankki Pienyhtiöt 6 Säästöpankki Pitkäkorko 4 Säästöpankki Korko Plus 4 Säästöpankki Maailma Osake 6 Säästöpankki Yrityslaina 4 Säästöpankki Lyhytkorko ja Säästöpankki Kassa sijoitusrahastolla ja Säästöpankki Pääomaturva, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Amerikka ja Säästöpankki Trendi -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. 84

85 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 85

86 86

87 87

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 3 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 5 SÄÄSTÖPANKKI HIGH YIELD ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO... 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 7 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto... 8 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto... 13 Säästöpankki

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA -SIJOITUSRAHASTO...5 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA -SIJOITUSRAHASTO...8

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2015 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOENIX 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.7.2012

RAHASTOESITE 1.7.2012 RAHASTOESITE 1.7.2012 Tätä virallista rahastoesitettä täydennetään kunkin rahaston säännöillä. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista rahastoista on saatavissa lisäksi avaintietoesite. Sijoittajaa kehotetaan

Lisätiedot

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective

Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Handelsbanken Selectiverahastot Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa-, Pohjoismaat- ja Ruotsi Selective Rahastoja, jotka sijoittavat vain laatuyhtiöihin Laatusalkku taustaa tietysti sijoitan ainoastaan

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO TROPICO LATAM TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO TROPICO LATAM TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO TROPICO LATAM TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2017 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO TROPICO LATAM 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO

POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO POHJOISMAAT, SUOMALAISEN OSAKESIJOITTAJAN UUSI KOTIMARKKINA! JAN BRÄNNBACK AKTIA VARAINHOITO Miljardia Aktian hoidossa oleva asiakasvarallisuus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO PHOENIX 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2016 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET KORKORAHASTOT Lyhyen koron rahastot OP-Euro -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi TASE (EUR) Jakautuva Uusi Uudet Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj yhtiöt (30.9.2004) yhteensä Viite Vastaavaa PYSYVÄT Aineettomat hyödykkeet Tavaramerkit 3

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2017 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot