SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto... 8 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säästöpankki Pitkäkorko sijoitusrahasto Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto Säästöpankki Pääomaturva sijoitusrahasto Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2009 oli sijoitusmarkkinoilla kaksijakoinen. Alkuvuotta leimasi kansainvälisen finanssikriisin jatkuminen, jolloin koettiin luottokriisin pahimmat vaiheet. Osakekurssit laskivat maaliskuun alkuun mennessä OMXH Cap indeksillä mitattuna yli 25 % ja MSCI Europe -indeksillä mitattuna yli 22 %. Yritysten luottoriskilisät nousivat korkomarkkinoilla uudelleen ennätystasoille. Valtiot ja keskuspankit jatkoivat tarmokkaita elvytystoimia. USA:n ja Euroopan keskuspankit laskivat ohjauskorkonsa ennätyksellisen alhaisille tasoille, mikä palautti vähitellen luottamuksen pääomamarkkinoille. Myös ensimmäiset merkit tulevasta kansainvälisen talouden käänteestä saatiin kevään aikana. Osakekurssit kääntyivät maaliskuun alussa voimakkaaseen nousuun ja yritysten luottoriskilisät laskuun. Osakekurssien nousu jatkui toukokuulle, minkä jälkeen pörssikurssit sahailivat heinäkuun puoliväliin. Tasannevaihetta seurasi uusi voimakas nousu syyskuun lopulle, jonka jälkeen kurssit sahailivat loppuvuoden ajan. Koko vuoden muutos oli OMXH Cap indeksillä mitattuna 45 % ja MSCI Europe indeksillä mitattuna 31 %. Yritysten luottoriskilisät palautuivat vuoden loppuun mennessä lähes finanssikriisiä edeltäneille tasoille. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomat kävivät vuoden aikana alimmillaan helmimaaliskuussa noin 40 miljardissa eurossa, mutta kääntyivät sitten tasaiseen kasvuun päätyen vuoden lopussa 54,2 miljardiin euroon. Rahastoluokista eniten pääomia keräsivät osakerahastot 3,4 miljardia euroa ja yrityslainarahastot 2,0 miljardia euroa. Obligaatiorahastojen nettomarkinnät olivat 1,1 miljardia euroa ja lyhyen koron rahastojen 0,7 miljardia euroa negatiiviset. SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOT Säästöpankkirahastojen hallintoa hoitaa Sp-Rahastoyhtiö Oy, joka on 34 suomalaisen säästöpankin kokonaan omistama suomalainen sijoitusrahastoyhtiö. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat pääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 474,1 miljoonaa euroa, mikä oli 96 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 16 % ja oli tarkastelukauden päättyessä yhteensä Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli 0,9 prosenttia ja osuudenomistajista 2,7 prosenttia. Sp-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vuoden 2009 päättyessä kahtatoista sijoitusrahastoa. Tarkastelukauden aikana tuotiin markkinoille neljä uutta sijoitusrahastoa. Maaliskuussa aloitti toimintansa Säästöpankki Yrityslaina erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa toisiin, yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin. Rahaston lanseeraus ajoittui optimaalisesti yritysten luottoriskilisien kääntyessä samaan aikaan laskuun. Vuoden päättyessä rahaston pääomat olivat 73,8 miljoonaa euroa ja sillä oli osuudenomistajaa. Syyskuussa tuotiin markkinoille kaksi osakerahastoa, Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto ja Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto. 3

4 Säästöpankki Maailma Osake on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osakerahastoihin kansainvälisesti. Säästöpankki Venäjä sijoittaa varansa pääosin Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Molemmat rahastot saavuttivat lain edellyttämät minimipääomat ja osuudenomistajien määrät kahden viikon kuluessa liikkeellelähdöstä. Joulukuussa tuotiin vielä markkinoille Säästöpankki Kehittyvät Markkinat erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin varhaisessa kehitysvaiheessa oleville osakemarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Tarkastelukauden päättyessä selvästi suurin rahastoista oli edelleen Säästöpankki Kotimaa, jonka hallinnoidut pääomat olivat yhteensä 121,8 miljoonaa euroa. Osuudenomistajien määrällä mitattuna rahasto oli toiseksi suurin Suomeen sijoittavien ja rekisteröityjen osakerahastojen joukossa osuudenomistajalla. Nettomerkinnät yhtiön hallinnoimiin rahastoihin olivat vuoden 2009 aikana yhteensä 160,9 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsi Säästöpankki Yrityslaina, jonka nettomerkinnät olivat 66,3 miljoonaa euroa. Ainoastaan valtionobligaatioihin sijoittavan Säästöpankki Pitkäkoron nettomerkinnät olivat negatiiviset. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sijoitustoimintaa hoiti tarkastelukauden aikana SEB Gyllenberg Asset Management Oy lukuun ottamatta Säästöpankki Pääomaturva, Säästöpankki Yrityslaina, Säästöpankki Venäjä ja Säästöpankki Kehittyvät Markkinat - erikoissijoitusrahastoja, jotka sijoittavat varansa pääosin toiseen sijoitusrahastoon. Rahastojen säilytysyhteisönä toimii SEB Gyllenberg Private Bank Oy. Sp-Rahastoyhtiö Oy ei osallistunut kuluneen vuoden aikana yhtiökokouksiin rahastojen omistamien osakkeiden perusteella. SÄÄSTÖPANKKIRAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA JA KEHITYS Säästöpankkirahastojen toimintaperiaatteet on määritelty rahastojen säännöissä. Periaatteita on täsmennetty hallituksen antamilla ohjeilla. Vuosi 2009 oli pääomamarkkinoilla haastava. Kansainvälisen finanssikriisin vaikeimmat ajat nähtiin vuoden alkupuolella, mutta kansainvälisten elvytystoimien vaikutuksesta osakemarkkinat kääntyivät voimakkaaseen nousuun maaliskuussa. Vaikka mahdollinen talouden käänne ei vielä tarkastelukauden aikana näkynytkään yritysten tuloksissa, voidaan nyt arvioida pörssiyhtiöiden tulosten pohja saavutetun vuoden 2009 aikana. Kotimaisiin arvo-osakkeisiin sijoittavan Säästöpankki Kotimaan tuotto vuonna 2009 oli 42,8 %. Voimakkaan nousun aikana arvo-osakkeisiin sijoittava rahasto jäi hieman OMXH Cap indeksistä, joka nousi samaan aikaan 44,5 %. Säästöpankki Euroopan tuotto oli samaan aikaan 28,4 % (MSCI Europe 31,2 %) ja Säästöpankki Itämeren 50,2 % (vertailuindeksi 51,5 %). Korkomarkkinoilla yritysten luottoriskilisien lasku hyödytti yritysten ja pankkien liikkeeseen laskemiin lainoihin sijoittavia rahastoja. Maaliskuussa toimintansa aloittaneen Säästöpankki Yrityslainan osuuden arvo nousi lähtöarvostaan yli 22 %. Säästöpankki Lyhytkorko pystyi korjaamaan edellisenä vuonna kärsityn arvonlaskun ja sen pitkän ajan tuottokehitys palasi aikaisemmalle uralle. Rahaston tuotto oli tarkastelukaudella 7,8 % (3 kk euribor indeksi 1,8 %). 4

5 Finanssikriisin ja elvytystoimien rahoituksen johdosta lisääntyvä valtionobligaatioiden tarjonta ja elvytystoimien päättymisen aiheuttama mahdollinen korkomarkkinoiden likviditeetin kiristyminen ei peloista huolimatta näkynyt tarkastelukaudella valtionobligaatioiden tuotoissa. Valtionobligaatioihin sijoittavan Säästöpankki Pitkäkoron vuosituotto oli 3,7 %, mikä jäi hieman vertailuindeksinä käytetystä JPMorgan Emu Government Bond Index:stä (4,3 %). Yhdistelmärahastoissa tuottokehitys oli pitkälti rahastojen osakepainon mukainen. Säästöpankki Maailman tuotto oli tarkastelukaudella 19,9 % (vertailuindeksi 18,6 %), matalariskisen Säästöpankki Korko Plussa (osakepaino noin 15 %) 7,5 % (7,8 %) ja pääomaturvatun Säästöpankki Pääomaturvan 3,1 % (ei vertailuindeksiä). SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallituksessa ovat toimineet toimitusjohtaja Hans Bondén, toimitusjohtaja Yrjö Koskimäki, toimitusjohtaja Pasi Kämäri, toimitusjohtaja Immo Laiho, toimitusjohtaja Markku Moilanen, professori Jaakko Ossa, toimitusjohtaja Timo Reivonen ja toimitusjohtaja Risto Sundqvist. Varajäseninä olivat toimitusjohtaja Juhani Huupponen, toimitusjohtaja Kari Kaijo, toimitusjohtaja Jarmo Partanen, toimitusjohtaja Mikko Ruuska, toimitusjohtaja Risto Seppälä, toimitusjohtaja Hannu Syvänen, toimitusjohtaja Hans Södergård ja toimitusjohtaja Matti Virtanen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Risto Sundqvist ja varapuheenjohtajana Markku Moilanen. Yhtiön toimitusjohtajana oli varatuomari Hannu Ruotsalainen. Sp-Rahastoyhtiö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa vahvistettiin rahastoyhtiön ja rahastojen tilinpäätökset sekä myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus. Yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä valittiin tehtäviinsä uudelleen Hans Bondén, Markku Moilanen ja Risto Sundqvist. Lisäksi hallitukseen valittiin aikaisempi hallituksen varajäsen Immo Laiho. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Pasi Kämäri ja uudeksi varajäseneksi Matti Virtanen. Osuudenomistajien kokouksessa valittiin hallitukseen osuudenomistajien edustajiksi uudelleen Jaakko Ossa ja Yrjö Koskimäki. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Timo Reivonen. Varajäsenet jatkoivat tehtävissään. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT Petri Kettunen ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT Henna Helkiö-Lahti ja varatilintarkastajana KHT Kimmo Antonen. NÄKYMÄT VUODELLE 2010 Tilastojen mukaan Suomen talous romahti 2008 lopussa ja 2009 alussa. Puolen vuoden aikana BKT supistui liki 9 %. Huhti-kesäkuussa 2009 kokonaistuotannon alamäki hidastui ja kesän lopulla talous kääntyi varovaiseen kasvuun. Vuoden 2009 aikana Suomen BKT:n kokonaismuutos oli ennakkotietojen mukaan -7,5 %, mutta talouden käänteen myötä BKT:n kasvuksi arvioidaan vuonna 2010 noin 1,5 %. 5

6 Kansainvälisen talouskehityksen vahvistumisen arvioidaan jatkuvan vuonna Euroalueen talous kääntyi kasvuun kesän 2009 aikana, kun elvytystoimet alkoivat vaikuttaa ja maailmankauppa vahvistua. Euro-BKT supistui vuonna ,8 % ja sen arvioidaan kasvavan vuonna 2010 noin 1,2 %. USA:ssa talous sai elvytyksen ansiosta kovaa maata jalkojensa alle syksyllä Vuonna 2009 BKT:n muutos oli -2,6 %. Elvytyksen ansiosta USA:n BKT:n arvioidaan kasvavan vuonna 2010 noin 2,7 %. Kun työttömyys kääntyy laskuun, alkanee USA:n keskuspankki FED vähitellen nostaa ohjauskorkoaan. Ensimmäisen korotuksen arvioidaan tapahtuvan kesällä Kehittyvillä markkinoilla kasvu jatkui vuonna 2009 Kiinan ja Intian johdolla. Kiinassa kansainvälisen kysynnän heikkeneminen painoi kasvun vuoden 2009 alussa 6 prosenttiin, mutta elvytys sai talouden vauhtiin kevään aikana ja koko vuoden 2009 BKT:n muutokseksi ilmoitetaan 8,7 %. Samalla Kiinan tuonti on kääntynyt nopeaan kasvuun. Kehittyvillä markkinoilla kasvutahti kiihtynee entisestään. Kiinassa vuoden 2010 BKT:n kasvuksi arvioidaan 9,4 %. Vuosi 2010 näyttää osake- ja yrityslainamarkkinoilta edelleen hyvältä, vaikka markkinoiden volatiliteetti kasvanee. Sen sijaan valtionlainamarkkinoiden tuottonäkymät ovat heikot kasvavan tarjonnan sekä keskuspankkien alkavien koronnostojen vuoksi. Sp-Rahastoyhtiö pyrkii tuomaan myös vuonna 2010 markkinoille uusia rahastoja markkinatilanteen mukaan. Keväällä eläkesäästämisen vaihtoehdot lisääntyvät uusien PS-tilien myötä. Odotamme pitkäaikaissäästämisen rahastoihin lisääntyvän sekä PS-tilien kautta että suorina sijoituksina, ja rahastopääomien kasvun jatkuvan voimakkaana. 6

7 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO HALLITUS Varsinaiset jäsenet Toimitusjohtaja Risto Sundqvist, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Markku Moilanen, varapuheenjohtaja, Toimitusjohtaja Hans Bondén, Toimitusjohtaja Yrjö Koskimäki, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Pasi Kämäri, Toimitusjohtaja Immo Laiho Finanssioikeuden professori Jaakko Ossa, osuudenomistajien valitsema, Toimitusjohtaja Timo Reivonen, osuudenomistajien valitsema Varajäsenet Toimitusjohtaja Juhani Huupponen, Toimitusjohtaja Kari Kaijo, osuudenomistajien valitsema Toimitusjohtaja Jarmo Partanen, Toimitusjohtaja Mikko Ruuska, osuudenomistajien valitsema Toimitusjohtaja Risto Seppälä, Toimitusjohtaja Hans Södergård, Toimitusjohtaja Hannu Syvänen, osuudenomistajien valitsema Toimitusjohtaja Matti Virtanen Tilintarkastajat: Petri Kettunen, KHT Henna Helkiö-Lahti, KHT, osuudenomistajien valitsema Varatilintarkastajat: KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö Kimmo Antonen, KHT, osuudenomistajien valitsema Esitetyt rahastojen tunnusluvut on laskettu Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry:n antaman suosituksen mukaisesti lukuun ottamatta alle 12 kuukautta toimineiden rahastojen volatilitetti tunnuslukua, joka on näiden rahastojen osalta laskettu rahaston aloittamishetkestä katsauskauden loppuun muuttamalla luku vuositasolle Rahoitustarkastuksen tulkinnan 4/ mukaisesti. Suositus on nähtävissä Sp-Rahastoyhtiö Oy:n kotisivuilla osoitteessa 7

8 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kotimainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin osakkeisiin arvoperusteisesti. Arvo-osakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yritysten taseista laskettuun oman pääoman arvoon eli substanssiarvoon. Lisäksi osakkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn sekä toimintaympäristön kehitykseen pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. 158,00 148,00 138,00 128,00 118,00 108,00 98,00 88,00 78,00 68,00 58,00 48, Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: SEB Gyllenberg Asset Management Oy / Jukka Lindén Vertailuindeksi: OMX Helsinki CAP tuottoindeksi % Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskuussa 2009 jaettu tuotto-osuus oli 3,20 / osuus. Rahaston sijoitusten jakauma Kassa ym., netto Osakkeet ,69 98, ,51 94, ,62 99,38 Kulut sijoittajalle Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,035 % p.a. Total Expence Ratio 1,854 % Rahaston volatiliteetti (%, 12 kuukautta) 23,6 1) Rahaston tracking error 6,7 1) Sharpen mittari 1,7 1) Rahaston kiertonopeus 38,63 1) Rahaston kaupankäyntikulut 0,18 % 2) 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista ) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. Avainluvut Rahaston arvo M 117,8 66,4 121,8 Osuuden arvo (A) 103,004 58,545 78,493 Osuuden arvo (B) 132,357 80, ,276 Tuotto-osuus 6,40 5,30 3,20 Osuudenom. määrä

9 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto;tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,67 Korkotuotot , ,05 Osinkotuotot , ,91 Muut tuotot 85, , ,71 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,25 Säilytysyhteisölle , , , ,40 Muut kulut Palvelumaksut , , , ,68 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,39 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,88 Myyntisaamiset 0, ,51 Muut saamiset 4 124, ,85 Siirtosaamiset , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,21 Vastaavaa yhteensä , ,68 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,16 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat ,72 Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,45 Säilytyspalkkiovelka 3 496, ,63 Muut siirtovelat , , , ,52 Vastattavaa yhteensä , ,68 9

10 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto, liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0, ,52 Luovutustappiot , ,06 Realisoitumattomat arvonnousut ,81 Realisoitumattomat arvonalenn ,13 Yhteensä , ,67 Taseen liitetiedot Rahaston arvo tilikauden alussa , ,09 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,79 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,21 Tuotonjako , ,12 Tilikauden voitto/tappio , ,39 Rahaston arvo , ,16 10

11 Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet EUR kpl Kurssi Markkina- Prosenttia euroa arvo rahaston euroa arvosta Ahlstrom Oyj , ,57 0,20 % Alma Media , ,00 0,31 % Amer Sports , ,00 2,30 % Atria A , ,28 0,65 % Cargotec B , ,77 3,42 % Citycon , ,40 0,43 % Efore A , ,00 0,06 % Elisa , ,16 3,23 % Finnair , ,00 0,37 % Finnlines , ,00 0,51 % Fortum , ,00 9,62 % HKScan , ,60 0,65 % Honkarakenne B , ,00 0,13 % Huhtamäki , ,70 4,51 % Kemira , ,99 2,93 % Kesko B , ,60 1,87 % Konecranes , ,00 0,78 % Lassila & Tikanoja , ,34 1,74 % Lännen Tehtaat , ,00 0,80 % Metso , ,00 2,43 % Neste Oil , ,00 1,02 % Nokia , ,00 7,47 % Nordea , ,75 2,92 % Olvi A , ,00 2,76 % Oriola-KD A , ,00 0,72 % Oriola-KD B , ,00 4,74 % Outokumpu A , ,00 0,33 % Pohjola Bank A , ,20 3,80 % Rapala VMC , ,00 0,41 % Sampo A , ,00 9,08 % Sanoma Oyj , ,00 4,72 % Sponda , ,50 0,57 % SRV Yhtiöt , ,00 0,73 % Stockmann B , ,00 1,63 % Stora Enso R , ,00 5,20 % Talentum , ,00 0,53 % Tecnomen , ,00 0,37 % TeliaSonera , ,00 4,40 % Tieto Corporation , ,00 1,07 % UPM , ,00 7,51 % YIT-Yhtymä , ,00 2,49 % Osakkeet yhteensä ,86 Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,86 99,38 % Kassa ja muut varat, netto ,79 0,62 % RAHASTON ARVO ,65 100,00 % 11

12 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,4966 Kasvuosuuksien lukumäärä ,6894 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 78,493 Kasvuosuuden arvo 114,276 12

13 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto Rahastoluokka Eurooppalainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin. Sijoitukset kohdistetaan pääosin kasvu- ja arvo-osakkeisiin. Kasvuosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden tuloskasvu on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä nopeampaa kuin pörssiyhtiöillä keskimäärin. Arvoosakkeet ovat sellaisten yritysten osakkeita, joiden markkina-arvo on matala suhteessa yritysten taseista laskettuun omaan pääomaan. Sijoituskohteiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti myös yhtiöiden kannattavuuteen sekä toimintaympäristön kehitykseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskussa 2009 jaettu tuotto-osuus oli 1,80 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma 115,00 105,00 95,00 85,00 75,00 65,00 55,00 45,00 35,00 Rahasto-osuuden kehitys Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: SEB Gyllenberg Asset Management Oy/ Tina Rönnholm Vertailuindeksi: Kulut sijoittajalle MSCI Europe Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Total Expence Ratio 1,869 % Rahaston volatiliteetti (%, 12 kuukautta) 21,5 1) Rahaston tracking error 5,6 1) Sharpen mittari 1,2 1) Rahaston kiertonopeus 102,03 1) Rahaston kaupankäyntikulut 0,14 % 2) 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista ) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville. % 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Osakkeet Kassa ym., netto ,27 2, ,74 8, ,92 5,08 Avainluvut Rahaston arvo M 57,2 28,5 46,4 Osuuden arvo (A) 69,376 32,940 39,629 Osuuden arvo (B) 89,132 45,038 57,822 Tuotto-osuus 4,50 3,50 1,80 Osuudenom. määrä

14 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto; tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,41 Korkotuotot , ,83 Osinkotuotot , ,26 Muut tuotot ,27 6, , ,39 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,08 Säilytysyhteisölle , , , ,47 Muut kulut Palvelumaksut , , , ,24 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,63 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,56 Myyntisaamiset , ,38 Siirtosaamiset , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vastaavaa yhteensä , ,94 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,31 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat ,63 0,00 Hallinnointipalkkiovelka , ,44 Säilytyspalkkiovelka 1 901, ,76 Muut siirtovelat , , , ,63 Vastattavaa yhteensä , ,94 14

15 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto; liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0 0 Luovutustappiot , ,42 Realisoitumattomat arvonnousut , ,99 Yhteensä , ,41 Taseen liitetiedot Rahaston arvo tilikauden alussa , ,63 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,51 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,38 Tuotonjako , ,82 Tilikauden voitto/tappio , ,63 Rahaston arvo , ,31 15

16 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet CHF (EUR/CHF) = 1,4836 Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta Credit Suisse Group reg , ,61 1,71 % Nestle , ,45 3,20 % Novartis , ,78 1,35 % Roche Holding Ag , ,73 1,37 % Syngenta AG , ,22 1,92 % Zurich Financial Services AG , ,32 1,09 % Osakkeet CHF yhteensä ,11 10,63 % Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4418 Carlsberg AS , ,51 0,67 % Novo Nordisk A/S B , ,98 0,43 % Osakkeet DKK yhteensä ,49 1,10 % Osakkeet EUR Adidas-Salomon Ag , ,65 1,10 % Allianz , ,75 0,98 % Anglo Irish Bank (Irland) ,00 0,18 0,00 % ArcelorMittal , ,40 1,63 % Axa , ,50 0,71 % Azimut Holding Spa , ,50 1,84 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , ,10 0,73 % Banco Santander SA , ,75 1,17 % BASF SE Akt , ,00 0,82 % Bayer Ag , ,60 0,89 % BNP Paribas , ,00 1,04 % Cap Gemini Sa , ,95 0,79 % Compagnie de Saint-Gobain , ,95 1,60 % Daimler AG Namen-Akt , ,75 2,10 % Deutsche Bank AG , ,20 0,68 % Deutsche Post AG-REG , ,45 1,16 % E. ON AG , ,30 2,61 % Electricite de France , ,00 0,81 % Eni SPA , ,00 2,27 % Fondiaria-Sai Spa , ,00 0,45 % France Telecom , ,10 0,76 % GDF Suez Act , ,07 0,92 % Henkel KGAA Vorzug , ,00 1,01 % IBERDROLA SA , ,25 0,71 % Intralot S.A. Integrated Lottery , ,00 0,69 % Kloeckner & Co , ,65 1,16 % Koninklijke KPN NV , ,80 1,80 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton , ,10 1,20 % Munchener Ruckversicherungs-Gesells. AG , ,55 1,00 % Nokia , ,40 1,46 % Pfleiderer Ag , ,00 0,81 % 16

17 Rheinmetall Berlin ordinary aktien , ,40 2,15 % Rhoen Klinikum Ag , ,20 0,75 % Royal Dutch Shell Plc A , ,50 3,62 % Royal Vopak , ,00 1,45 % RWE , ,60 0,69 % Sanofi Aventis , ,20 1,05 % Siemens , ,90 0,72 % Societe Generale , ,10 0,67 % Telefonica SA , ,00 1,45 % Telekom Austria , ,50 0,40 % Total , ,54 0,69 % Unicredito Italiano S.p.A. Az , ,89 2,07 % Unilever NV-CVA , ,75 1,02 % Vallourec SA , ,50 1,91 % Vivendi , ,28 1,03 % Osakkeet EUR yhteensä ,31 54,59 % Osakkeet GBP (EUR/GBP) = 0,8881 Anglo American Plc , ,84 0,73 % Astrazeneca , ,80 1,08 % Barclays , ,46 0,38 % BG Group Plc , ,63 1,10 % BHP Billiton Plc , ,51 1,77 % BP , ,13 1,22 % British American Tobacco Plc , ,81 1,10 % Cadbury Plc , ,31 0,25 % Diageo plc , ,82 1,28 % Glaxo Smithkline , ,06 1,49 % HSBC Holdings , ,55 2,51 % Lloyds Banking Group PLC , ,47 1,74 % Reed Elsevier Plc , ,61 0,69 % Rio Tinto Plc , ,80 1,15 % Sabmiller , ,51 0,59 % Tesco Plc , ,79 1,98 % Thomas Cook Group Plc , ,08 0,30 % Vodafone Group , ,84 2,75 % Xstrata Plc , ,50 1,29 % Osakkeet GBP yhteensä ,52 23,39 % Osakkeet NOK (EUR/NOK) = 8,30 Dnb Nor Asa , ,10 0,92 % StatoilHydro ASA Shs , ,56 1,69 % Osakkeet NOK yhteensä ,66 2,61 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 10,252 Elekta Ab B , ,24 0,46 % Meda Ab , ,89 0,65 % Swedish Match Ab , ,53 0,98 % Unibet Group Plc , ,89 0,52 % Osakkeet SEK yhteensä ,55 2,61 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,64 94,92 % 17

18 Kassa ja muut varat, netto ,22 5,08 % Rahaston arvo ,86 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,2133 Kasvuosuuksien lukumäärä ,0835 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 39,629 Kasvuosuuden arvo 57,822 18

19 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Euroalueelle sijoittava lyhyen koron rahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euromääräisiin Euroopan Unionin valtioiden, euroalueen kuntien, kuntayhtymien ja niitä vastaavien alueellisten julkisyhteisöjen liikkeelle laskemiin tai takaamiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Sijoitusrahaston korkoriski voi duraatiolla mitattuna olla enintään yksi vuosi. Arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla. Tuotonjako Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen. Rahaston sijoitusten jakauma ( ) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kotimaiset pankit Ulkomaiset pankit Yritykset Kassa ,08 % 46,89 % 29,49 % 2,54 % ,07 % 59,21 % 18,23 % 3,49 % ,79 % 68,89 % 9,91 % 5,41 % 58,00 57,40 56,80 56,20 55,60 55,00 54,40 53,80 53,20 52,60 52,00 51,40 50,80 50,20 49,60 49,00 Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: SEB Gyllenberg Asset Management Oy/ Patrick Sandström Vertailuindeksi: Kulut sijoittajalle 3 kk Euribor-indeksi Merkintäpalkkio: ei palkkiota Lunastuspalkkio: ei palkkiota Hallinnoimispalkkio: 0,461 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Total Expence Ratio 0,489 % Rahaston volatiliteetti % p.a. 2,2 Rahaston duraatio 0,2 Rahaston Sharpen mittari 2,8 1) Rahaston tracking error % p.a. 2,5 1) Rahaston kiertonopeus 2,29 1) Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % 1) 1) Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M 37,5 40,1 61,6 Osuuden arvo 54,944 52,487 56,605 Osuudenom. määrä

20 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto; tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,79 Korkotuotot , ,61 Muut tuotot , , , ,62 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,76 Säilytysyhteisölle , , , ,57 Muut kulut Palvelumaksut -1779, , , ,14 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,76 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,57 Myyntisaamiset 0 0 Muut saamiset 2 065, ,72 Siirtosaamiset , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vastaavaa yhteensä , ,88 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,56 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,87 Säilytyspalkkiovelka 1 278,52 827,95 Muut siirtovelat , , , ,32 Vastattavaa yhteensä , ,88 20

21 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto; liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Korkosidonnaiset erät Luovutustappiot , ,40 Realisoitumattomat arvonnousut ,27 0,00 Realisoitumattomat arvonalennukset , ,39 Yhteensä , ,79 Taseen liitetiedot Rahaston arvo tilikauden alussa , ,55 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,67 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,11 Tilikauden voitto/tappio , ,76 Rahaston arvo , ,56 21

22 Säästöpankki Lyhytkorko sijoitusrahasto: varojen jakauma Sijoitus- ja yritystodistukset Nimellisarvo Kurssi % Markkana-arvo Prosenttia euroa euroa rahaston arvosta Danisco , ,00 0,65 % Fortum , ,00 0,81 % Nordea , ,20 1,14 % Outokumpu , ,20 2,27 % Svenska Handelsbanken , ,50 0,81 % Sijoitus- ja yritystodistukset yhteensä ,90 5,67 % Joukkovelkakirjalainat ABN AMRO float , ,50 0,73 % ABN AMRO float , ,00 1,62 % Aktia Real Est Mor Bk flo , ,00 1,62 % ANGLO IRISH float , ,00 0,47 % Banca Italease Float 4,085% , ,00 2,84 % Banca Nazionale L Float 4,128% , ,00 1,62 % Banque Psa Finance 6,375 % , ,00 0,84 % Barclays Bank Plc Float , ,00 0,74 % Barclays Bank Plc Float , ,00 0,81 % BMW Japan Finance float , ,00 2,27 % Citigroup Inc Float , ,00 1,59 % CM-CIC Covered Bond 4,375 % , ,00 1,33 % Credit Agricole Lon. float , ,00 1,30 % Danske Bank Float , ,00 1,78 % Danske Bank float , ,00 2,70 % Den Norske Bank float , ,00 0,81 % Dnb Nor Bank Asa float , ,00 2,78 % EFG Hellas Plc , ,00 1,12 % Erste Bank float , ,00 1,62 % Goldman Sachs Float , ,00 0,78 % Goldman Sachs Float , ,00 0,91 % HBOS float , ,00 1,30 % HSBC Finance C Float , ,50 1,21 % ING Bank NV , ,00 3,97 % JP Morgan Chase & Co Float , ,00 1,50 % KBC Ifima float , ,00 2,07 % KFW 2,25 % , ,00 0,58 % Merrill Lynch Float , ,00 0,74 % Morgan Stanley Float , ,00 1,30 % NIB Capital Bank Float , ,00 2,66 % Nomura Europe Finance NV , ,00 1,30 % Nooa Bank float , ,00 1,63 % Nordea Bank Danmark 2,375 % , ,00 2,46 % Nordea float , ,50 2,40 % Nykredit A/S 4,963% , ,00 1,14 % Oko Float , ,00 1,38 % Oko Float , ,00 0,81 % OP Mortagage Bank 4,875 % , ,00 1,65 % 22

23 Pohjola Bank Plc Float , ,00 1,63 % Raiffeisen Zentralbank Float (call) , ,00 1,35 % Roche Holdings float , ,00 2,28 % Sampo Bank Plc float (call) , ,00 2,43 % Santander Float , ,00 0,81 % Santander Float , ,00 1,14 % Seb float , ,00 1,63 % SEB float , ,00 4,89 % Suomen Hypot.yhd. float , ,00 0,81 % Suomen Hypoteekkiyhdistys float , ,00 0,32 % Swedish Covered Bond 5,125 % , ,00 2,50 % Svenska Handelsb float , ,00 1,64 % Svenska Handelsbanken Float , ,00 0,61 % Svenska Handelsbanken float , ,00 1,94 % Sydbank A/S Float , ,00 0,94 % Tapiola Pankki Oy float , ,00 1,57 % Vattenfall Treasury Ab 6,00% , ,00 1,64 % Volkswagen Bank Float , ,00 1,62 % Volkswagen Bank Float , ,00 0,83 % Joukkovelkakirjalainat yhteensä ,50 88,92 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,40 94,59 % Kassa ja muut varat, netto ,84 5,41 % RAHASTON ARVO ,24 100,00% Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä ,8297 Rahasto-osuuden arvo 56,605 23

24 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto Rahastoluokka Rahasto-osuuden kehitys Kansainvälinen yhdistelmärahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto on rahastojen rahasto, joka sijoittaa varansa osake- ja korkorahastoihin kansainvälisesti. Sijoittaja saa käyttöönsä sekä yksittäisten sijoitusrahastojen salkunhoitajien ammattitaidon että ammattilaisen tekemän valinnan eri sijoitusrahastojen välillä. Säästöpankki Maailman vertailuindeksinä käytetään painotettua keskiarvoa seuraavista indekseistä: 12,5 % HEX-portfolio-indeksi, 25 % DJ Stoxx 600, 18 % S & P 500, 4,5 % MSCI World Index,30 % JP Morgan Euro Bond Index ja 10 % JP Morgan Euro cash index Euro currency 3 M. Neutraalitilanteessa rahaston sijoituksista 60% on suomalaisissa ja kansainvälisissä osakerahastoissa ja 40% euroalueen korkorahastoissa. Osakerahastosijoitusten minimipaino salkussa on 20% ja maksimipaino 90%, loppuosan ollessa aina sijoitettuna korkorahastoihin ja käteiseen. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskussa 2009 jaettu tuotto-osuus oli 2,20 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma % 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Osakerahastot 58,08 55,72 63,60 Korkorahastot 40,66 39,85 35,01 Kassa ym. netto 1,26 4,43 1,39 70,00 67,00 64,00 61,00 58,00 55,00 52,00 49,00 46,00 43, Perustiedot Perustamispäivä Salkunhoitaja SEB Gyllenberg Asset Management Oy / Tina Rönnholm ja Allan Ray Vertailuindeksit Kulut sijoittajalle 12 % OMX Helsinki CAP, 26 % MSCI Europe, 17 % MSCI North America, 3 % MSCI Japan, 2 % MSCI AC Far East ex Japan sekä 30 % JP Morgan EMU Bond ja 10 % 3 kk:n Euribor indeksi Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,0 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,025 % p.a. Total Expence Ratio 2,331 % 1) Rahaston volatiliteetti (%, 12 kuukautta) 9,4 2) Rahaston tracking error 2,8 2) Sharpen mittari 1,9 2) Rahaston kiertonopeus 34,90 2) Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % 2) 1) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista 2) Laskettu päivittäisistä havainnoista Avainluvut Rahaston arvo M 20,3 14,0 18,1 A Osuud. arvo 53,199 37,404 42,043 B Osuud. arvo 64,120 48,058 57,632 Tuotto-osuus 3,40 3,00 2,20 Osuudenom. määrä

25 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto: tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,69 Korkotuotot 3 059, ,45 Muut tuotot 14,15 30, , ,36 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,82 Säilytysyhteisölle , , , ,21 Muut kulut Palvelumaksut , , , ,95 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,31 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,90 Siirtosaamiset 1 607, ,03 Rahat ja pankkisaamiset , ,37 Vastaavaa yhteensä , ,30 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,48 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,20 Säilytyspalkkiovelka 378,39 295,38 Muut siirtovelat 7 288, , , ,82 Vastattavaa yhteensä , ,30 25

26 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto: liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0 0 Luovutustappiot , ,64 Realisoitumattomat arvonnousut , ,38 Realisoitumattomat arvonalennukset 0, ,43 Yhteensä , ,69 Taseen liitetiedot Rahaston arvo tilikauden alussa , ,31 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,52 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,02 Tuotonjako , ,02 Tilikauden voitto/tappio , ,31 Rahaston arvo , ,48 26

27 Säästöpankki Maailma sijoitusrahasto: varojen jakauma Sijoitusrahastot Määrä Kurssi Markina-arvo Prosenttia kpl euroa euroa rahaston arvosta Euromääräiset BGF World Energy Fund A2 EUR , , ,02 2,00 % BlackRock World Gold Fund A2/Cap 8 852, , ,79 1,69 % Bluebay Emerging Markets Select Bond R 3 635, , ,74 2,44 % Bluebay Investment Grade Bond R 921, , ,91 0,66 % Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A ,8820 6, ,11 3,05 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A , , ,31 3,80 % Fidelity Active Strategy (FAST) Japan A ac 1 583, , ,94 0,73 % GAM Star European Equity EUR Acc 2 344, , ,13 2,36 % Gyllenberg Eur. Bond B , , ,00 12,60 % JPM Europe Dynamic Mega Cap A (acc)-eur ,9890 9, ,90 4,62 % MLIIF European Fund , , ,99 14,17 % PF (LUX)-EUR Government Bonds-P Cap 5 213, , ,27 3,33 % PF (LUX)-US Equity Selection-P Cap-USD 4 490, , ,16 1,75 % SEB Choice Asia ex. Japan ,6536 5, ,31 1,19 % SEB Corporate Bond Fund EUR ,4880 1, ,87 2,19 % SEB Gyllenberg High Yield B 4 476, , ,13 3,59 % SEB Gyllenberg Momentum B 959, , ,63 1,68 % Säästöpankki Eurooppa B , , ,77 5,15 % Säästöpankki Kotimaa B , , ,27 11,30 % Säästöpankki Lyhytkorko B , , ,96 6,60 % Säästöpankki Pitkäkorko B , , ,59 6,04 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund ,7800 8, ,18 7,67 % Euromääräiset yhteensä ,98 98,61 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,98 98,61 % Kassa ja muut varat, netto ,08 1,39 % RAHASTON ARVO ,06 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä ,9552 Kasvuosuuksien lukumäärä ,4128 Rahasto-osuuden arvo Tuotto-osuuden arvo 42,043 Kasvuosuuden arvo 57,632 27

28 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Rahastoluokka Pohjoismainen osakerahasto Sijoituspolitiikka Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinoille. Enintään neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja enintään viidennes rahaston arvosta Venäjän osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voidaan toteuttaa suorina osakesijoituksina tai sijoitusrahastojen kautta. Rahasto voi käydä kauppaa vakioiduilla johdannaisinstrumenteilla arvopaperisijoitusten suojaamiseksi sekä käteisvarojen hoidon tehostamiseksi. Tuotonjako Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia (B-osuudet). A-osuuksille jaetaan tuotto-osuutena vuosittain vähintään kuusi (6) prosenttia rahasto-yhtiön yhtiökokouspäivän rahastoosuuden arvosta. Maaliskussa 2009 jaettu tuotto-osuus oli 1,40 /osuus. Rahaston sijoitusten jakauma 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Tanska Suomi Norja Ruotsi Baltia Venäjä Itä-Eur. Kassa ,31 % 23,21 % 17,79 % 23,68 % 0,80 % 14,25 % 8,62 % 2,34 % ,25 % 22,42 % 15,82 % 25,54 % 0,90 % 7,88 % 7,15 % 6,03 % ,56 % 19,89 % 15,94 % 29,03 % 0,39 % 12,97 % 6,70 % 2,51 % 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Rahasto-osuuden kehitys Perustiedot Perustamispäivä: Salkunhoitaja: SEB Gyllenberg Asset Management Oy/ Tina Rönnholm Vertailuindeksi: Enskilda Nordic Portfolio -indeksi (80 %), MSCI Eastern Europe indeksi (17 %) ja BALTIX -indeksi (3 %) Kulut ja tunnusluvut Merkintäpalkkio: 1 % Lunastuspalkkio: 1 % Hallinnoimispalkkio: 1,8 % p.a. Säilytyspalkkio: 0,05 % p.a. Total Expence Ratio 2,123 % 1) Rahaston volatiliteetti % p.a. 25,6 2) Rahaston Sharpen mittari 1,9 2) Rahaston tracking error % p.a. 6,7 2) Rahaston salkun kiertonopeus 28,39 2) Rahaston kaupankäyntikulut 0,08 % 3) ) Ns. synteettinen TER-luku, jossa otettu huomioon osuus kohderahastojen kustannuksista 2 ) Laskettu päivittäisistä havainnoista 3) Rahasto ei maksa palkkioita rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville Avainluvut Rahaston arvo M 34,6 16,3 29,5 Osuuden arvo (A) 56,743 24,508 34,550 Osuuden arvo (B) 60,463 27,822 41,793 Tuotto-osuus 3,50 2,90 1,40 Osuudenom. määrä

29 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto; tuloslaskelma ja tase TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Arvopapereiden nettotuotot , ,21 Osinkotuotot , ,53 Korkotuotot 7 197, ,14 Muut tuotot , , , ,56 KULUT Palkkiokulut Rahastoyhtiölle , ,18 Säilytysyhteisölle , , , ,49 Muut kulut Palvelumaksut , , , ,83 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,39 TASE VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon , ,60 Muut saamiset 4 273, ,51 Siirtosaamiset , ,97 Rahat ja pankkisaamiset , ,07 Vastaavaa yhteensä , ,15 VASTATTAVAA Rahaston arvo , ,43 VIERAS PÄÄOMA Siirtovelat Hallinnointipalkkiovelka , ,37 Säilytyspalkkiovelka 1 168,72 689,76 Muut siirtovelat , , , ,72 Vastattavaa yhteensä , ,15 29

30 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto; liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0 0 Luovutustappiot , ,33 Realisoitumattomat arvonnousut ,01 0 Realisoitumattomat arvonalennukset ,88 Yhteensä , ,21 Taseen liitetiedot Rahaston arvo tilikauden alussa , ,92 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,95 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,83 Tuotonjako , ,23 Tilikauden voitto/tappio , ,39 Rahaston arvo , ,42 30

31 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto: varojen jakauma Osakkeet DKK (EUR/DKK) = 7,4418 Prosenttia Määrä Kurssi Markkina-arvo rahaston kpl euroa euroa arvosta A.P. Moeller - Maersk A/S Shs -B , ,49 1,67 % Bavarian Nordic A/S , ,66 0,72 % Carlsberg AS Shs -B , ,12 0,88 % Danske Bank A/S , ,34 0,87 % DSV A/S , ,61 1,43 % FLSmidth & Co , ,55 0,99 % Genmab A/S , ,87 0,23 % NeuroSearch A/S , ,06 0,21 % NKT Holding A/S , ,57 0,48 % Novo Nordisk A/S B , ,86 2,99 % Simcorp A/S , ,70 0,71 % Topdanmark A/S , ,42 0,67 % Vestas Wind Systems A/S , ,11 0,72 % Osakkeet DKK yhteensä ,36 12,56 % Osakkeet EUR Cargotec B , ,00 0,78 % Elisa , ,00 0,42 % Fortum , ,50 1,29 % HKScan , ,75 0,30 % Huhtamäki , ,00 0,39 % Kesko B , ,00 0,39 % Marimekko , ,20 0,42 % Neste Oil , ,00 0,36 % Nokia , ,00 4,76 % Nordea , ,50 2,81 % Oriola-KD B , ,20 1,26 % Outokumpu A , ,90 0,23 % Pohjola Bank A , ,00 0,64 % Sampo A , ,00 1,79 % Sanoma Oyj , ,00 0,76 % Sponda , ,50 0,56 % Stora Enso R , ,00 0,49 % TeliaSonera , ,50 1,80 % UPM , ,00 0,42 % Osakkeet EUR yhteensä ,05 19,89 % Sijoitusrahastot EUR East Capital (Lux) Eastern Europe A , , ,67 7,08 % East Capital (Lux) Russia A 7 190, , ,46 1,71 % Pictet Funds Eastern Eur. P Cap 7 342, , ,09 7,82 % SEB Lux - Eastern Eur. ex Russia ,2814 2, ,53 1,63 % SEB Russia Acc ,6177 8, ,17 1,83 % Sijoitusrahastot EUR yhteensä ,92 20,06 % 31

32 Osakkeet NOK (EUR/NOK) = 8,3 Acergy Sa , ,06 1,12 % Dnb Nor Asa , ,00 1,95 % Fred Olsen Energy Asa , ,90 0,72 % Frontline Ltd , ,43 0,40 % Hafslund Asa B , ,66 0,49 % Norsk Hydro A/S , ,21 1,50 % Orkla A A/S , ,55 1,61 % Petroleum Geo-Services ASA , ,17 0,09 % Renewable Energy , ,16 0,46 % Songa Offshore ASA , ,29 0,70 % StatoilHydro ASA Shs , ,55 3,69 % Telenor ASA , ,05 1,67 % Yara International Asa , ,07 1,54 % Osakkeet NOK yhteensä ,10 15,94 % Osakkeet SEK (EUR/SEK) = 10,252 ABB Ltd , ,68 0,57 % AF AB -B , ,64 0,98 % Astrazeneca , ,25 1,22 % Atlas Copco A , ,50 1,57 % Electrolux Ab ser. B , ,13 0,83 % Elekta Ab B , ,33 0,46 % Ericsson Tel AB LM serie B , ,41 2,06 % Getinge Industrier Ab B , ,67 0,79 % Handelsbanken serie A , ,73 1,12 % Hennes & Mauritz , ,43 3,37 % Hexagon Ab B , ,88 0,51 % Hufvudstaden AB , ,41 0,65 % Investor Ab ser. B , ,33 1,41 % Kinnevik Investment Ab ser B , ,36 0,99 % Loomis Ab , ,52 0,60 % Meda Ab , ,25 0,88 % Modern Times Group (MTG) , ,85 0,98 % Nederman Holding Ab , ,55 0,46 % Oriflame Cosmetics SA-SDR , ,61 0,71 % RNB Retail and Brands Ab , ,38 0,34 % Sandvik AB , ,85 0,80 % Scania Ab B , ,21 0,30 % SEB serie A , ,19 0,29 % Securitas AB serie B , ,80 0,85 % Skanska B , ,88 1,24 % SKF AB B , ,97 1,10 % Swedbank AB -A , ,85 0,40 % Swedish Match Ab , ,64 0,57 % Svenska Cellulosa AB , ,13 0,35 % Tele2 AB , ,42 1,23 % Unibet Group Plc , ,64 0,78 % Volvo AB ser B , ,57 0,61 % Osakkeet SEK yhteensä ,06 29,03 % Arvopaperit markkina-arvoon yhteensä ,49 97,49 % Kassa ja muut varat, netto ,61 2,51 % Rahaston arvo ,10 100,00 % 32

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 3 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 5 SÄÄSTÖPANKKI HIGH YIELD ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 9 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 8 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA SIJOITUSRAHASTO... 13 SÄÄSTÖPANKKI

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto. Puolivuosikatsaus Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 1 Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toiminta katsauskaudella 1.1. - 30.6.2016 Vuosi 2016 alkoi voimakkaalla kurssilaskulla

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

DANSKE BANK DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK DDBO FC32: Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Danske Bank Luottokorilaina Eurooppa Kerryttävä on hajautetusti 75 eurooppalaisen high yield-yrityksen luottoriskiin sidottu tuote. Pääoman takaisinmaksu Kohde-etuus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄSTÖPANKKI AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTO... 3 SÄÄSTÖPANKKI AMERIKKA -SIJOITUSRAHASTO...5 SÄÄSTÖPANKKI EUROOPPA -SIJOITUSRAHASTO...8

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKATSAUS 31.12.2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 7 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2011 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Eurooppa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI SIJOITUSRAHASTOT SÄÄSTÖPANKKI- SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOTISKATSAUS 30.06.2015 Sisällysluettelo Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto 3 Säästöpankki Amerikka -sijoitusrahasto 5 Säästöpankki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO PHOENIX 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Eurooppa

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus

OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus OP-Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 30.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto OP-Euro -sijoitusrahasto Lyhyen koron rahastot

Lisätiedot

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus

Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Rahastoraportti, puolivuosikatsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 on ollut sijoittajalle vauhdikas. Kuluvaa vuotta ovat leimanneet sijoitusmarkkinoiden äkilliset tunnelmien vaihtelut ja lisääntyvä

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO PHOENIX 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8

Lisätiedot

Sivu 1 Pvm Rahayksikkö EURO 1/13-1/13 1/13-1/13 1/12-12/12 Ero Budjetti 13 Arvio 13 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Sivu 1 Pvm Rahayksikkö EURO 1/13-1/13 1/13-1/13 1/12-12/12 Ero Budjetti 13 Arvio 13 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot 2077 Suomen Autoteknillinen Liitto Ry Tilikausi 1.1.2012-31.12.2013 TULOSLASKELMA Jakso 1/13-1/13 Sivu 1 Pvm 2.3.2013 Rahayksikkö EURO 1/13-1/13 1/13-1/13 1/12-12/12 Ero Budjetti 13 Arvio 13 VARSINAINEN

Lisätiedot