Poissa Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poissa Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2."

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:30-20:13 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Kare Terhi 1. varapuheenjohtaja Drockila Leif 2. varapuheenjohtaja, poissa 29 Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Peltola Anniina Seppälä Merja Tiira Satu poistui 28 :n aikana Tuomainen Janne Vilen Jenni Poissa Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja, poissa 29 Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Rönnholm Riku Kantola Heikki va. kunnanjohtaja, esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anniina Peltola ja Merja Seppälä. Allekirjoitukset Jarkko Salonen puheenjohtaja Heikki Kantola pöytäkirjanpitäjä

2 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan tarkastus Kausala Anniina Peltola Merja Seppälä Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausala Kunnantalo klo Pöytäkirjanpitäjä Heikki Kantola

3 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Pykälä nro Sivu 21 Kunnanhallitus toimikaudella Kunnanhallituksen kokousten ajan ja paikan määrääminen sekä 44 kokouskutsun toimittaminen toimikaudella Kaavoitustoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa ja 47 kaavoitustoimikunnassa toimikaudella Kunnanhallituksen alaiset pysyvänluonteiset toimikunnat kaudella Kunnan edustajat neuvotteluryhmissä ja yhteisöjen kokouksissa 51 toimikaudella Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko, lausunto 52 hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 28 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt 59 Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 29 Kausalan Lämpö Oy:n pyyntö Tillolan teollisuusalueen 67 vesihuoltoverkoston lunastusajan jatkamisesta 30 Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallituksen muut asiat 75

4 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus toimikaudella / /2013 Kunnanhallitus 21 Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallitukseen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti: jäsen Tiira Satu Peltola Anniina Lehtinen Seppo Salonen Jarkko, pj. Seppälä Merja Drockila Leif, 2. vpj. Tuomainen Janne Kare Terhi, 1. vpj. Vilen Jenni Kahanpää Hjalmar henkilökohtainen varajäsen Tuomala Riitta Lonka Merja Tarula Matti Koivunen Pasi Luoma-aho Maria Kankkunen Antti Alatalo Liisa Holmström Jari Hiltunen Heikki Ojala Veikko va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee valtuuston päätöksen tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten ajan ja paikan määrääminen sekä kokouskutsun toimittaminen toimikaudella / /2013 Kunnanhallitus 22 Hallintosäännön pykälien mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset toimikaudella pidetään Kunnantalossa kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina alkaen kello Pyhän sattuessa maanantaiksi kokous pidetään seuraavana arkipäivänä. Poikkeuksena helmi - huhtikuun 2015 kokoukset, jotka pidetään 16.2., 9.3., 23.3., (varaus), ja Kokouksista laaditut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana torstaina ja pyhän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Kokouskutsuna käytetään kunnanhallituksen esityslistaa, joka lähetetään viimeistään kokouspäivää edeltävänä tiistaina. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen hallituksen kokouksen suullisesti, josta ilmoitetaan jäsenille viimeistään edellisenä päivänä. Esityslista lähetetään myös valtuustoryhmien puheenjohtajille, kunnanhallituksen varajäsenille ja tiedotusvälineille sekä julkaistaan internetissä kunnan kotisivuilla. Kunnanvaltuuston jäsenille lähetetään asialuettelo kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltävistä asioista.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kaavoitustoimikunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi / /2013 Kunnanhallitus 23 Hallintosäännön 8 :n mukaan kaavoitustoimikunnan tehtävänä on avustaa kunnanhallitusta kaavoitusasioiden valmistelussa. Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kaavoitustoimikuntaan seitsemän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kaavoitustoimikuntaan seitsemän jäsentän ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja valitsi yksimielisesti kaavoitustoimikuntaan jäseneksi Juha Laitinen Reijo Houni Terhi Kare Leena Viitala Aimo Ruusunen Ulla Talvi Henry Kakko varajäseneksi Jari Aalto Maria Kokkonen Anne-Helena Ääri-Mikkola Arvi Tolmunen Arto Mikkola Maria Luoma-aho Juha Kojonen Tämän jälkeen kunnanhallitus yksimielisesti valitsi kaavoitustoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Laitisen ja varapuheenjohtajaksi Reijo Hounin.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajat lautakunnissa ja kaavoitustoimikunnassa toimikaudella / /2013 Kunnanhallitus 24 Kunnan hallintosäännön 57 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajat ja varaedustajat seuraaviin lautakuntiin ja toimikuntaan: Iitin ja Nastolan yhteinen perusturvalautakunta, koulutuslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja kaavoitustoimikunta. Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen edustajaksi esitettiin rakennuslautakuntaan Leif Drockilaa ja hänen varalleen Merja Seppälää sekä Veikko Ojalaa, yhteiseen perusturvalautakuntaan Janne Tuomaista ja hänen varalleen Terhi Karea, koulutuslautakuntaan Terhi Karea ja hänen varalleen Jari Holmströmiä, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan Satu Tiiraa ja hänen varalleen Anniina Peltolaa, Tekniseen lautakuntaan Merja Seppälää ja hänen varalleen Leif Drockilaa sekä kaavoitustoimikuntaan Anniina Peltolaa ja hänen varalleen Satu Tiiraa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on valinnut yksimielisesti kaikki muut paitsi edustajan rakennuslautakuntaan ja määräsi toimitettavaksi vaalin siten, että äänestyslippuun merkitään yksi nimi. Suoritetussa vaalissa annettiin 10 ääntä ja äänet jakautuivat seuraavasti: Leif Drockila 9 ääntä Veikko Ojala 1 ääni, joten puheenjohtaja totesi Leif Drockilan tulleen valituksi kunnanhallituksen edustajaksi rakennuslautakuntaan.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alaiset pysyvänluonteiset toimikunnat kaudella / /2013 Kunnanhallitus 25 Hallintosäännön 9 :n mukaan kunnanhallitus asettaa toimikaudekseen puheenjohtajistotoimikunnan, ystävyyskuntatoimikunnan ja Iitti-tiimin. Puheenjohtajistotoimikunnassa on neljä jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet nimetään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistosta. Ystävyyskuntatoimikunnassa on kuusi jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Iitti-tiimissä on kaksi kunnanhallituksen keskuudestaan nimeämää jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen, kaksi yrittäjäjärjestön nimeämää jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen sekä elinkeinopalvelun tuottajaorganisaation nimeämä jäsen ja hänen varajäsen. Esittelijänä Iitti-tiimissä toimii kunnanjohtaja. Sidosryhmäyhteistyötä varten kunnanhallitus voi asettaa neuvottelukuntia. Asettaessaan neuvottelukunnan kunnanhallitus nimeää keskuudestaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Samalla kunnanhallituksen tulee hyväksyä neuvottelukunnalle toimintasääntö. Neuvottelukunnat eivät ole kunnan toimielimiä. Neuvottelukuntien toimintasääntö on hyväksytty Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus asettaa toimikaudekseen puheenjohtajistotoimikunnan ja Iitti-tiimin ja nimeää niihin sekä alla lueteltuihin neuvottelukuntiin ja muihin yhteisöihin jäsenet ja varajäsenet tai edustajat ja varaedustajat. Kyläasiain neuvottelukunta Iitin Klubi Peruspalvelukeskus Aavan neuvotteluryhmä Nastolan ja Iitin Hyvän olon neuvottelukunta Veteraaniasoiden neuvottelukunta Yhteistoimintaelin (kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja ja työsuojelupäällikkö) Kunnanhallitus ei aseta ystävyyskuntatoimikuntaa vaan sen rooli ja kokoonpano arvioidaan tarvittaessa erikseen.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskustelun kuluessa Hjalmar Kahanpää esitti, ettei puheenjohtajistotoimikuntaa aseta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen kannattamattomana raukeavan. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen ja nimesi yksimielisesti puheenjohtajistotoimikunta Esa Lehtinen Jarkko Salonen Olli Pasila Terhi Kare Iitti-tiimiin esitettiin seuraavia Jarkko Salonen Janne Tuomainen Terhi Kare varalla Leif Drockila varalla Satu Tiira varalla Seppo Lehtinen varalla Riitta Alestalo varalla Seppo Lehtinen varalla Leif Drockila varalla Jenni Vilen. Puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi vaalin siten, että äänestyslippuun merkitään enintään kaksi nimiparia. Suoritetussa vaalissa annettiin 10 ääntä ja äänet jakasutuivat seuraavasti: Salonen / Lehtinen 10 ääntä Tuomainen / Drockila 6 ääntä Kare / Vilen 4 ääntä, joten puheenjohtaja totesi Jarkko Salonen / Seppo Lehtinen ja Janne Tuomainen / Leif Drockila tulleen valituksi Iitti-tiimiin. kyläasiaian neuvottelukunta Jenni Vilen Anniina Peltola Liisa Alatalo Merja Lonka Heikki Hiltunen Leif Drockila Merja Seppälä Satu Tiira Iitin Klubi (muu yhteisö) Esa Lehtinen Jarkko Salonen Terhi Kare Olli Pasila Peruspalvelukeskus Aavan neuvotteluryhmä Arto Mikkola Tuula-Anneli Toivola Jarkko Salonen Seppo Lehtinen

11 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Nastolan ja Iitin Hyvän olon neuvottelukunta: Anniina Peltola, Jenni Vilen ja Heikki Hiltunen. Veteraaniasioiden neuvottelukunta: Seppo Lehtinen.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnan edustajat neuvotteluryhmissä ja yhteisöjen kokouksissa toimikaudella / /2013 Kunnanhallitus 26 Hallintosäännön 57 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Luettelo neuvottelukunnista ja yhteisöistä on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajat ja varaedustajat oheismateriaalina olevassa luettelossa mainittuihin neuvotteluryhmiin ja yhteisöjen kokouksiin. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi oheisen liitteen nro 1 mukaisesti lukuunottamatta Iitin Tiltu valintatyöryhmää, joka jäi Jarkko Salosen ehdotuksesta, jota Seppo Lehtinen kannatti, yksimielisesti pöydälle.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 467/ /2014 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja valmistellut palvelurakenteen linjauksia ja hyväksynyt sivistystoimenjohtajan laatiman palveluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteitä ja talousarvion laadintaa varten. Lautakunta toteaa, että palveluverkon kohdalla em. tarkoittaa kahden kyläkoulun (Tillola ja Kymentaka) yhdistämistä Kausalan kouluun. Hallinnon kohdalla se tarkoittaa päiväkodin johtajan ja päivähoidon ohjaajan tehtävien uudelleen järjestämistä sekä siirtymistä alakouluilla yhden rehtorin malliin. Esitykseen liittyy Mika Dahlin kannattamattomana rauennut ehdotus, jonka mukaan Kymentaan koulu lakkautetaan, mutta Tillolan koulu jatkaa toimintaansa. Koulutuslautakunnan hyväksymän palveluverkkoselvityksen linjaukset on otettu huomioon koulutuslautakunnan hyväksymässä talousarvioehdotuksessa. Koulutuslautakunnan hyväksymä talousarvioehdotus noudattaa kunnanhallituksen päättämää talousarvion raamipäätöstä. Edellä mainittu palveluverkkoselvitys Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma 2014 on esityslistan oheismateriaalina Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 sekä päättää käynnistää kehittämissuunnitelman linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. Keskustelun kuluessa Merja Seppälä esitti Leif Drockilan kannattamana, että va. kunnanjohtajan ehdotus hyväksytään muutoin paitsi, että Tillolan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun. Edelleen Seppo Lehtinen esitti Merja Lonkan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja hankitaan ulkopuolisen lausunto tilakysymyksestä.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että pöydällepano on JAA ja asian jatkaminen in EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Lehtinen Seppo, Lonka, Pitkänen, Tiira ja Salonen) ja 4 EI -ääntä (Alestalo, Drockila, Kahanpää ja Seppälä) joten puheenjohtaja totesi asian jääneen pöydälle. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 jättää asian pöydälle. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 sekä päättää käynnistää kehittämissuunnitelman linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana Ilkka Ruokosta. Va. kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavaksi: Kunnanhallitus päättää käynnistää koulutuslautakunnan hyväksymän Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Palveluverkkoselvitys Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma 2014 ja muistio "Iitin perusopetuksen palvelurakenteen tiivistäminen" ovat esityslistan oheismateriaalina

15 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Merkittiin, että vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko oli asiantunijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Merja Seppälä esitti Leif Drockilan kannattamana, että Tillolan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun ja Riitta Alestalo esitti, että kumpaakaan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun vaan säästöt etsitään investoinneista ja muista menoista. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Alestalon ehdotuksen kannattamattomana raukeavan ja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että va. kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Seppälän ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Kahanpää, Lehtinen Seppo, Lonka, Pitkänen ja Salonen) ja 3 EI -ääntä (Drockila, Seppälä ja Tiira) ja 1 tyhjä (Alestalo) joten puheenjohtaja totesi va. kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-3, 1 tyhjä esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Janne Aalto esitti valtuutettu Leif Drockilan kannattamana, että alkaen Kymentaan koulu yhdistetään Kausalan kouluun muttei Tillolan koulua siten, että opetusta Kymentaan koulussa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus 27 Valtuutettu Riitta Alestalo esitti valtuutettu Hannu Suhosen kannattamana, että kunnanhallituksen esitys hylätään, ts. että kouluja ei yhdistetä. Valtuutettu Veikko Ojala esitti, että Tillolan koulu yhdistetään vasta kahden vuoden päästä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Ojalan esityksen kannattamattomana raukeavan ja tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että 1. äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus on JAA ja valtuutettu Aallon esitys on EI. Tämän jälkeen 2. äänestyksessä on ensimmäisen äänestyksen voittanut JAA ja valtuutettu Alestalon esitys on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa 1. äänestyksessä annettiin 15 JAA -ääntä (Heinonen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Lehtinen Seppo, Lonka, Ojala, Pasila, Peltola, Laitinen, Salonen, Holmström, Tuomala, Kojonen ja Yli-Kaitala) ja 12 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Hiltunen, Lehtinen Eemeli, Luoma-aho, Mikkola, Seppälä, Suhonen, Tiira, Tuomainen ja Lehtinen Esa) joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen voittaneen 1. äänestyksen. Suoritetussa 2. äänestyksessä annettiin 19 JAA -ääntä (Heinonen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Mikkola, Ojala, Pasila, Peltola, Laitinen, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Kojonen ja Yli-Kaitala) ja 8 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Hiltunen, Lehtinen Eemeli, Suhonen, Tiira ja Lehtinen Esa) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 19-8 että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Hannu Suhonen on valittanut kunnanvaltuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksessa pyydetään valtuuston päätöksen kumoamista, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikuluja. Hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta antamaan lausuntonsa täytäntöönpanokieltovaatimuksesta mennessä ja pääasiasta mennessä. Kunnanhallitus antoi lausunnon täytäntöönpanokieltovaatimuksesta

17 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Valmistelu hallinto- ja talousjohtaja: Valittajan väite " laiton ja täysin poliittinen päätös eikä päätöstä ole perusteltu" Kunnanvaltuuston on toimivaltainen tekemään kouluverkkoa koskevat päätökset. Kunnanvaltuusto muodostuu vaaleissa valituista henkilöistä, jotka poliittiset puolueet tai valitsijaryhmän ovat vaaleihin asettaneet. Valtuuston päätökset ovat poliittisia. Valtuuston päätös on perustunut koulutuslautakunnan ja sen alaisen viranhaltijan valmisteluun. Asiakirjassa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma, jonka koulutuslautakunta on hyväksynyt ja jonka linjausten perusteella kunnanhallitus on jatkovalmistelut asiaa, on asian varsinaiset perustelut. Valittajan väite "laskelmat ovat virheelliset" Kahden koulun yhdistäminen Kausalan kouluun vähentää ruokailupalvelujen järjestämisestä yhden henkilötyövuoden työpanoksen ja ruokakuljetukset. Kouluruokailussa käytetään yhteistä suoritehintaa. Tällöin suoritehinta pienenee ja kaikki koulut hyötyvät tässä. Kustannusvaikutus on tuo valmistelussa esitetty euroa. Kausalan koulussa on eläköitymässä useita opettajia. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan määrää työntekijä. Koulujen yhdistämisen vuoksi opetushenkilöä ei vähennetä vaan eläkkeelle siirtyvät ovat yhdistämisen nivelvaiheessa "resurssiopettajina" Heidän eläköidyttyä jos oppilasmäärät ovat nykyiset, ei palkata automaattisesti uusia työntekijöitä. Molempien koulujen kiinteistönhoitomenot ovat olleet hieman vajaat euroa/vuosi ja siivouskustannukset noin euroa /vuosi/koulu. Valtuustolle esitetyt luvut ovat oikeat ja todelliset. Koulukuljetuksista on esitetty yksityiskohtaiset hinnat ja reitit. Lisäksi oppilaiden huoltajat ovat saaneet tarvittaessa vieläkin yksityiskohtaisemmat tiedot omien lastensa kuljetuksista. Kuljetusjärjestelyissä voidaan jättää pois yksi linja-auto, joka on palvelut vain Kymentaan koulun oppilaita. Tämän linja-auton vuosikustannus on hieman yli euroa. Muutoin voidaan käyttää hyödyksi Kausalaan jo nyt tulevia linja-autokuljetuksia. Koulutuslautakunnan alaiset viranhaltijat tekivät kunnanhallituksen pyynnöstä laskelman koskien vuotta Näiden kahden vuoden yhteislukujen perusteella koulutuslautakunnan menot pienevät euroa. Valittajan väite "mielipiteitä ei ole otettu huomioon" Valtuutetuille on toimitettu esityslistan mukana kuulemisen aikana kertynyt materiaali ja myös henkilökunnan ja koulujen oppilaiden vanhempien kuulemisen muistiot. Valittajan väite " varhaiskasvatuksen..." Valtuustossa oli käsittelyssä vain kouluverkkoasia ei varhaiskasvatuksen kehittämisasiat, jotka valmistellaan ja käsitellään myöhemmin. Valittajan väite " käsittely valtuustossa oli fiasko"

18 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Asia käsitellään valtuustossa hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen ehdotus ja siihen liittyvä materiaali on ollut laaja ja riittävä päätöksentekoa varten. Va. kunnanjohtaja ja vt. sivistystoimenjohtaja eivät voi olla tietoisia kaikesta sivistystoimenjohtajan valmistelusta tai laskelmien yksityiskohdista. Kunnanhallituksen valmistelun aikaisesta valmistelumateriaalista molemmat viranhaltijat ovat ja ovat olleet perillä. Valittaja vain pitää omia näkemyksiään ainoina oikeina ja sillehän ei kukaan mahda mitään. Valittajan väite "Kausalan tilaselvitystä ei ole tehty" Valtuustolle esitetyssä materiaalissa on yhdistetyn koulun vuosiluokkajako ja tilajärjestelyt esitetty. Kunnanhallituksen toimesta haluttiin ulkopuolisen näkemys Kausalan koulun tiloista; mahtuuko kaikki oppilaat Kausalan kouluun. Ilkka Ruokonen keskusteli vt. sivistystoimenjohtajan ja Kausalan koulun rehtorin kanssa ja tutustui kehittämissuunnitelmiin. Tämä Ruokosen muistio on ollut valtuutetuilla käytettävissä. Valittajan väite " Tehdyt laskelmat ovat täysin virheelliset, todelliset kulut ovat pienemmät" Valtuustolle esitetyssä materiaalista selviää perusopetuksen vuosikustannukset myös muiden koulujen osalta (TP Tae 2015) Valittajan väite " Iitin kunnan taloustilanteesta... ja erotti 3 v. sitten talousjohtaja" Kunnanhallitus toimittaa kuukausittaisen talousraportin valtuutetuille tiedoksi. Valtuusto on lainvoimaisella päätöksellä yhdistänyt hallinto- ja talousjohtajien virat hallinto- ja talousjohtajan viraksi. Tässä yhteydessä entinen talousjohtaja siirrettiin hänen suostumuksen perusteella laskentapäällikön virkaan. Tästä virasta hän on myöhemmin eronnut siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen. Näistä järjestelyistä valittaja on valittanut aina korkeinpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO on hylännyt hänen valituksensa. Valittajan väite " koulujen sulkeminen on tappiolle jääneiden eräänlaista poliittista kostonhenkeä" Valtuusto äänesti rakenneselvitysten osalta äänin ettei Iitin kunta osallistu niihin. Koulujen yhdistämisen puolesta äänesti 19 valtuutettua ja vastusti 8 valtuutettua. Valittajan väitettä nuo äänestystulokset eivät tue. Valittaja väittää että "Iitin kunnan virkamies kompetenssit ovat hyvin matalatasoiset johtuen kytkös ja korruptio toimista" Valittaja voi näköjään luottamushenkilöasemaansa vedoten kirjoittaa mitä tahansa tai väittää mitä tahansa ja perustelematta. Suurin osa valittajan väitteistä on yleisellä tasolla eikä hän niitä perustele. Vain hän on aina oikeassa ja kaikki muut väärässä. Hän ei kunnioita valtuuston enemmistön päätöksiä ei vielä sittenkään vaikka hänen valituksensa on joka hallinto-oikeudessa tai korkeimmssa hallinto-oikeudessa hylätty. Valtuuston kokouksissa hän käyttää enimmät

19 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ puheenvuorot sekä lukumäärältään että puheenvuoron pituudeltaan. Silti hän väittää, että "Iitin kunta tunnetaan hyvin epädemokraattisesta hallintokulttuuristaan." Valitus tulee hylätä, koska valittaja ei ole valituksessaan esittänyt mitään konkreettista valmisteluvirhettä tai tiedon puutetta taikka virheellistä laskelmaa. Valtuuston päätös on syntynyt hyvän ja asiallisen valmistelun tuloksena ja kuuluu valtuuston päätösvaltaan. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko, puh va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että edellä olevin perustein valitus tulee hylätä ja että valittajaa ei tule vapauttaa oikeudenkäyntimaksusta. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 201/ /2013 Kunnanhallitus Kunta on ollut saakka Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajana Kouvolan seudun kuntayhtymän kautta. Sen purkaannuttua lukien kunta tuli suoraan yhtiön osakkaaksi 2 osakkeella. Kun Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n fuusion suunnittelu käynnistyi, kunta totesi pysyvänsä mukana hankkeessa sen loppuun saakka ja arvioivansa osakkuuden mielekkyyttä sen jälkeen.kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy on fuusiossa muutettu perustetun Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi ja sen omistamat kiinteistöt on siirretty yhtiön jakautumisen kautta muodostettuun Kyam-Kiinteistöt Oy:öön. Iitin kunta omistaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen osakekannasta 2000 osaketta (tasearvo kunnan taseessa yhteensä euroa) ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n 100 osakkeen osakekannasta 2 osaketta(tasearvo kunnan taseessa yhteensä ,76 euroa. Yhteensä osakkeiden tasearvo kunnan taseessa on ,08 euroa. Kunta on antanut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle ,00 euron suuruisen pääomalainan kiinteistöjen rakentamisen rahoittamiseen. Lisäksi kunta on antanut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle omavelkaisen takauksen kahdelle Kuntarahoitus Oy:n Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n kiinteistörakentamiseen myöntämälle lainalle, joiden saldo on ,887,08 euroa. Kunnanvaltuuston on hyväksyessään omistajapolitiikan linjaukset vuodelle 2014 asettanut tavoitteeksi osakkeiden myynnin selvittämisen ja ratkaisun vuoden loppuun mennessä. On perusteltua lähteä valmistelussa siitä että osakkeiden mahdollisen omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä siirretään ostajalle myös pääomalainaosuus sekä myönnetyt takaukset. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksessa (hyväksytty Iitin kunnanvaltuustossa ) on sovittu, että (osakassopimus 13) jos sopijapuoli haluaa luopua yhtiön osakkeista, osakkeita on ensiksi tarjottava muille sopijapuolille. Ennen osakkeiden siirtämistä sopijapuolen on tehtävä yhtiölle ilmoitus siirtoaikomuksistaan. Sopijapuolille on varattava 30 vuorokauden aika lunastusoikeuden

21 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ käyttämistä varten. Osakkeet jakautuvat lunastusoikeutta käyttäville näiden osakkeenomistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jossa vastikkeellisissa saannoissa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa. Lunastusoikeuden käyttäminen ei saa muuttaa yhtiön määräysvaltasuhteita KyAMK osakkaiden ja MAMK osakkaiden välillä. Jos Mikkelin kaupunki tai Savonlinnan kaupunki haluaa luopua yhtiön osakkeista, lunastusoikeus on ensi sijassa toisella näistä kaupungeista. Jos Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki tai Iitin kunta haluaa luopua yhtiön osakkeista, lunastusoikeus on ensisijaisesti Kotkan kaupungilla, Kouvolan kaupungilla ja Iitin kunnalla. Mikäli sopijapuolet eivät halua käyttää lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on toissijainen lunastusoikeus. Lunastusoikeus ei koske Yhtiöltä kolmannelle siirtyvää osaketta. Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. Osakassopimuksessa on myös sovittu osapuolille yhteisesti euroa sopimussakkona kustakin sopimusrikkomuksesta erikseen. Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakassopimuksessa on vastaavan sisältöinen osakkeiden siirtämisen sääntelyä koskeva kirjaus. Yhtiöiden osakkeiden myyntitarjouksesta on käyty alustava keskustelu sekä jatkoneuvottelu Kouvolan kaupungin edustajien kanssa. Keskusteluissa on arvioitu osakkeiden hinnoitteluperusteita ja osakkeenomistukseen liittyvien vastuiden käsittelyä. Näkemykset neuvottelussa poikkesivat toisistaan siitä, miten hinnoitteluun vaikuttaa perussijoituksen määrä ja yhtiöiden voitonjakokielto osakkaille. Yhteinen näkemys oli osakkeiden tasearvomäärittelystä joka molemmissa kunnissa oli yhtenäinen. : Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää tarjota osakkeitaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:ssa kunnan kirjanpidossa hyväksytyllä tasearvolla ja osakkeitaan Kyamk-Kiinteistöt Oy:ssa samoin kunnan tasearvolla sekä niiden omistukseen liittyviä pääomalaina-ja takausvastuita Kouvolan kaupungille sekä ilmoittaa tarjouksestaan muille osakkaille molemmissa yhtiöissä sekä yhtiöiden hallituksille kirjallisesti. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Leif Drockilan ehdotuksesta, jota Riitta Alestalo kannatti, palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen Pieksämäen kaupunki on myynyt omistuksensa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä Mikkelin ja Savonlinnan kaupungeille.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:lle on laadittu uusi osakassopimus jonka yhtenä tarkoituksena on fuusioida Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Fuusiossa muodostuvan yhtiön nimi on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Uuden osakassopimuksen hyväksyminen käsitellään kunnahallituksena erillisenä asiana. Iitin kannalta nyt käsillä olevassa muutostilanteessa tarkoituksenmukaisinta on pyrkiä irtautumaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksesta. Iitin kunnan omistamien osakkeiden myynnistä on neuvoteltu Kouvolan kaupungin edustajien kanssa. Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh Kunnanhallitus päättää tarjota kunnan omistamia osakkeita Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:ssä kunnan kirjanpidossa hyväksytyillä tasearvoilla sekä omistuksiin liittyviä pääomalainoja ja takausvastuita Kouvolan kaupungille sekä ilmoittaa kirjallisesti tarjouksestaan yhtiöiden muille osakkaille sekä yhtiöiden hallituksille. Kunnanhallitus: Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen, että va. kunnanjohtajan ehdotusta ei hyväksytä, kannattamattomana raukeavan joten va. kunnanjohtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen tarjota kunnan omistamia osakkeita Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:ssä kunnan kirjanpidossa hyväksytyillä tasearvoilla sekä omistuksiin liittyviä pääomalainoja ja takausvastuita Kouvolan kaupungille sekä ilmoittaa kirjallisesti tarjouksestaan yhtiöiden muille osakkaille sekä yhtiöiden hallituksille. Kunnanhallitus Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt seuraavaa: "Kaupunki ostaa Iitin kunnalta seuraavat osakkeet: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy: n osaketta hintaan ,32. Kyamk-kiinteistöt Oy: n kaksi osaketta hintaan ,88.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Lisäksi kaupungille siirtyy Kasarminmäen kampuksen rakentamiseen ja saneeraukseen myönnettyä pääomalainaa ja takausta ,20. Pääomalainan pääoma maksetaan Iitin kunnalle ja muutetaan Kyamk-kiinteistöt Oy:n pääomalainaksi kaupungilta. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle: Iitin kunnalta ostettavien KSAMK:n ja Kyamk-kiinteistöt Oy:n osakkeiden kauppaan liittyen kaupungille siirtyy 2 %:n osuus seuraavien Kuntarahoitus Oyj:n myöntämien lainojen takausvastuusta: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetyt lainat 13119/08, 13120/08, 13864/09, 13868/09. 2 % lainojen jäljellä olevasta pääomasta on ,20 euroa. Kuluvan vuoden talousarvioon lisätään investointiosaan osakkeiden hankintaan euroa ja rahoitusosaan antolainasaamisten lisäyksiin euroa." Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt edellä selostetun ehdotuksen Osakkeiden kauppaa koskeva kauppakirja on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää myydä osakkeet Kouvolan kaupungille seuraavasti: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osaketta hintaan ,32. Osakkeiden numerot ovat ja Kyamk-kiinteistöt Oy:n kaksi osaketta hintaan ,88. Osakkeiden numerot ovat Lisäksi Kouvolan kaupungille siirtyy Kasarminmäen kampuksen rakentamiseen ja saneeraukseen myönnettyä pääomalainaa ja takausta ,20. Pääomalainan pääoma maksetaan Iitin kunnalle ja muutetaan Kyamk-kiinteistöt Oy:n pääomalainaksi kaupungilta. Kunnanhallitus oikeuttaa va. kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtraja totesi Hjalmar Kahanpään esityksen, että asia tulee saattaa valtuuston päätettäväksi, kannattamattomana raukeavan joten va. kunnanjohtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi.

24 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi kunanhallituksen päättäneen myydä osakkeet Kouvolan kaupungille seuraavasti: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osaketta hintaan ,32. Osakkeiden numerot ovat ja Kyamk-kiinteistöt Oy:n kaksi osaketta hintaan ,88. Osakkeiden numerot ovat Lisäksi Kouvolan kaupungille siirtyy Kasarminmäen kampuksen rakentamiseen ja saneeraukseen myönnettyä pääomalainaa ja takausta ,20. Pääomalainan pääoma maksetaan Iitin kunnalle ja muutetaan Kyamk-kiinteistöt Oy:n pääomalainaksi kaupungilta. Kunnanhallitus oikeuttaa va. kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. Eriävä mielipide: Hjalmar Kahanpää jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Oikaisuvaatimus: Hannu Suhonen on tehnyt päätöksestä kunnanhallitukselle saapuneen oheismateriaalina olevan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessaan Suhonen on vaatinut kunnanhallituksen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myymistä koskevan päätöksen kumoamista. Perusteluinaan päätöksen kumoamiselle Suhonen on esittänyt muunmuassa, että kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa ryhtyessään neuvottelemaan ja sopimaan kiinteän omaisuuden omistukseen oikeuttavien arvopapereiden kaupasta ja että päätetyt kauppasummat eivät vastaa lähellekään osakkeiden todellista arvoa ja että päätöstä on pidettävä yleisen edun vastaisena ja suurta taloudellista vahinkoa aiheuttavana. ehdotuksen perustelut: Iitin kunnanhallituksella on toimivalta myydä kunnan irtainta omaisuutta kuten osakkeita. Päätöksen kohteena olleet osakkeet ovat irtainta omaisuutta, vaikka yhtiöillä olisikin omistuksessaan kiinteistöjä. Iitin kunnanhallitus on näin ollen ollut toimivaltainen päättämään Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynnistä. Ottaen huomioon Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n toiminnan luonne sekä se että yhtiöiden osakkeiden siirrettävyyttä on rajoitettu osakassopimuksella, ei päätöksen kohteena oleville osakkeille ole määriteltävissä käypää hintaa ns. vapailla

25 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ markkinoilla muodostuvan markkinahinnan perusteella. Osakkeiden kauppahinnaksi on Iitin kunnan ja ostajana olevan Kouvolan kaupungin välillä sovittu niiden Iitin kunnan taseessa oleva arvo. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt mitään perustetta sille, että myytävillä osakkeilla olisi jokin muu ja korkeampi arvo eikä näin ollen myöskään perusteita sille, että päätöksenmukaisesta kaupasta syntyisi kunnalle vahinkoa. Kunnanhallituksella on ollut, samoin kuin sillä on ollut toimivalta myydä osakkeet, toimivalta sopia ja päättää osakkeiden kauppahinnasta ja muista kaupan ehdoista. Yllä esitetyistä syistä oikaisuvaatimus tulisi hylätä. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hylkää Suhosen oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen asiassa tekemä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta valituksesta huolimatta. Lisäksi päätetään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistetaan heti tässä kokouksessa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään, kannattamattomana raukeavan joten va. kunnanjohtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksenn päättäneen hylätä Suhosen oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen asiassa tekemä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta valituksesta huolimatta. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistetaan heti tässä kokouksessa. Eriävä mielipide Hjalmar Kahanpää jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite

26 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus 28 Hannu Suhonen on valittanut päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, joka kehottaa kunnanhallitusta mennessä valituksen johdosta antamaan lausuntonsa asiassa ja liittämään asiakirjoihin kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Valituksessa pyydetään hallinto-oikeutta hylkäämään kunnanhallituksen 285 :ssä tekemä päätös sekä määräämään välitön toimeenpanokielto ja määräämään valituksen tekijälle oikeudenkäyntikuluja 500. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Hallinto- ja talousjohtaja: Oikaisuvaatimuksen yhteydessä lausuttu uudistetaan. Valtuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä kohdassa Kunnan omistajapolittiiset linjaukset ja tavoitteet konsernijohdolle hyväksynyt tavoitteen, että osakkeet myydään vuoden 2014 loppuun mennessä. Talousarvioon ei ole otettu tuloarviota osakkeiden myynnistä. Kenelle osakkeet voi myydä määritellään osakkuussopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä. Ennen varsinaista osakkeiden myynnin valmistelua on käyty keskustelua yhtiöiden arvosta varat miinus velat pohjalta. Tällä tavalla ei kuitenkaan osakkeiden arvo em. säännösten mukaan määräydy. Osakkeet on myyty tasearvosta. Lisäksi omistamiseen on liittynyt pääomalainan myöntäminen ja takaustaen antaminen yhtiöille. Myös nämä velvoitteet on kaupan myötä siirtynyt ostajalle eli Kouvolan kaupungille. Iitin kunnanhallitus on toiminut voimassa olevien säännösten ja kunnan edun mukaisesti. Valitus tulee hylätä ja samoin valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Valittajan vaatimukseen saada vapautus oikeudenkäyntimaksusta ei tule suostua. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että edellä olevin perustein valitus ja valittajan vaatimus oikeudenkäyntikuluista tulee hylätä. Myöskään valittajan vaatimukseen saada vapautus oikeudenkäyntimaksusta ei tule suostua.

27 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen, että valitus tulee hyväksyä hallinto-oikeudessa kannattamattomana raukevan joten va. kunnanjohtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi. Merkittiin, että Hjalmar Kahanpään ehdotus perusteluineen ja liitteineen on liitteenä nro 2. Merkittiin, että Satu Tiira poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:21. Eriävä mielipide: Hjalmar Kahanpää jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

28 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kausalan Lämpö Oy:n pyyntö Tillolan teollisuusalueen vesihuoltoverkoston lunastusajan jatkamisesta 463/ /2014 Kunnanhallitus 29 Kausalan Lämpö Oy:n hallitus toteaa päätöksessään , että Iitin kunnan ja Kausalan Lämpö Oy:n välisen sopimuksen mukaan on Kausalan Lämpö Oy:n lunastettava Tillolan teollisuusaluetta varten rakennettu vesihuoltoverkosto mennessä lunastushintaan ,86. Lisäksi lunastushinnasta Iitin kunta perii lunastajalta sopimuksen mukaisen kolmen prosentin suuruisen koron. Yhtiön hallitus on samalla päättänyt anoa Iitin kunnanhallitukselta vesihuoltoverkoston lunastusajan jatkamista vuoteen 2017 ja perittävän vuotuisen koron kohtuullistamista 1,5 prosenttiin. Perusteluina anomukselle on vesi-ja jätevesitulojen vähäisyys ja että laitoksen toiminnan laajuus ja vedenkulutus ei ole vastannut hallitukselle ilmoitettua, kannattavuuslaskelmien mukaisia määriä. Tillolan alueelle on rakentunut vain yksi teollisuuslaitos. Hallinto- ja talousjohtaja: Yhtiön pyyntöön lunastusajan pidentämisestä erääntymään voidaan suostua mutta koron tulee pysyä sopimuksen mukaisena. Lunastuksen korkotason tulee vähintään markkinaehtoinen. Jos yhtiö voi saada markkinoilta pyyntönsä mukaisella korkotasolla lainaa niin silloin se voi lunastaa verkoston sopimuksen määrittelemässä ajassa. Iitin kunnan ja Kausalan Lämpö Oy:n välillä allekirjoitettu ja muutettu sopimus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jatkaa lunastusaikaa saakka. Sopimuksen muut ehdot pysyvät ennallaan. Merkittiin, että Leif Drockila ja Esa Lehtinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

29 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 23/ /2013 Kunnanhallitus 30 Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja pöytäkirja oli yleisesti nähtävillä Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2. Hallintosäännön 7 :n 2 momentin muutos 3. Kunnanhallituksen vaali vv Kausalan asemakaavan pohjoisen osa-alueen muutos, ehdotus 5. Hallintosäännön delegointiratkaisut vuonna 2014 Kuntalain 56 :n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuusto ei ole kokouksen päätöksiä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa ja että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Näin ollen kunnanhallitus päättää panna kunnanvaltuuston tekemät päätökset täytäntöön. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpää ehdotuksen, ettei kohtaa 2 voida panna täytäntöön, koska on menetelty virheellisesti eli pöytäkirjaa ei ole tarkistettu välittömästi, kannattamattomana raukeavan joten va. kunnanjohtajan ehdotus on tullut hallituksen päätökseksi.

30 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta Kunnanhallitus 31 Kunnanvaltuusto päätti kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallisen kokonaisuuden luovuttamisesta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymälle päivähoitoa lukuun ottamatta. va. kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa annettavan selostuksen tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

31 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Kunnanhallitus Kymenlaakson Osakunnan 82. vuosijuhla Helsingissä Hotel Arthurissa lauantaina Tilaisuudet alkavat klo Illalliskortin hinta on Iitin Klubin kokous Espoossa tiistaina klo 14 alkaen va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tilaisuudet tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja kunnanhallitus nimesi kohtaan 1: Anniina Peltola. Lisäksi kunnanhallitus nimesi maahanmuuttopoliittisen ohjausryhmän kokoukseen Jenni Vilenin. Samalla kunnanhallitus nimesi Jenni Vilenin maahanmuuttopoliittisen ohjausryhmän jäseneksi

32 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus 33 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa siitä kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat pöytäkirjat: Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallituksen puheenjohtaja - Kunnanjohtaja 3-8 Hallinto- ja talousjohtaja 3-6 Ruokapalveluemäntä - va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa eikä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen. puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota va. kunnanjohtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen.

33 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

34 Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallitus 34 Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi 1. Työllisyyskatsaus joulukuulta 2014, työttömien osuus työvoimasta %: Iitti 14,4, Kouvolan seutukunta 16,0, Kymenlaakso 17,3, Päijät-Häme 17,2 ja koko maa 13,9 2. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Hannu Suhosen kunnallisvalitus, talousarvion muuttaminen, Iitin kunnanvaltuuston päätös Hallinto-oikeus jättää kantelun tutkimatta. Hallinto-oikeus jättää valituksenalaisen päätöksen tarkoituksenmuksisuutta koskevat väitteet tutkimatta. Hallinto-oikeus Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen 3. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Hannu Suhosen kunnallisvalitus, valtuustoryhmien kokoustilat Iitin kunnanhallituksen päätös Hallinto-oikeus jättää kanteluluontoiset huomautukset tutkimatta. Hallinto-oikeus hylkää valituksen 4. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Hannu Suhosen kunnallisvalitus, reklamaatiokirjelmä, Iitin kunnanhallituksen päätös Hallinto-oikeus kumoaa Iitin kunnanhallituksen päätöksen Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta 5. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Hannu Suhosen kunnallisvalitus, tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi merkitseminen. Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta 6. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala, maahanmuuttopalvelut / Alpin toimintakertomus ajalle Suomen Vesitieyhdistys ry:n toimintakertomus Kymen jätelautakunnan pöytäkirja Perusturvalautakunnan pöytäkirja Kiinteistönluovutusilmoitukset Yhdistelmä kiinteistönluovutusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 13.10.2014 244 Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2011 valtuustoaloitteen pohjalta

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä

Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä Kunnanhallitus 244 13.10.2014 Kunnanvaltuusto 40 20.10.2014 Kunnanhallitus 139 01.06.2015 Kannanotto maakunnanvaihtoesitykseen, Valtiovarainministeriön päätös maakunnanvaihtoesityksen hylkäämisestä 270/00.01.00/2013

Lisätiedot

Kouluverkon tiivistäminen alkaen

Kouluverkon tiivistäminen alkaen Kunnanhallitus 295 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 63 10.12.2013 Kouluverkon tiivistäminen 1.8.2014 alkaen Kunnanhallitus 02.12.2013 295 303/12.00.00/2013 Kunnanhallitus antoi elokuussa 2013 asettamassaan raamissa

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Kunnanhallitus 262 03.11.2014 Kunnanvaltuusto 44 11.11.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys

Lisätiedot

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 234 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 83 27.10.2015 Esitys valtioneuvostolle Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 270/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 19.10.2015

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Kunnanhallitus 58 20.03.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 53 18.02.2013 Kunnanhallitus 99 08.04.2013 Kunnanhallitus 120 06.05.2013 Kunnanhallitus 150 10.06.2013 Kunnanhallitus 174 01.07.2013 Sivistystoimenjohtajan viran vaali, lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar. Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja hallinto- ja talousjohtaja, esittelijä ja

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar. Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja hallinto- ja talousjohtaja, esittelijä ja Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 59 Kunnanhallitus 04.02.2013 Aika 04.02.2013 klo 17:30-19:32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan

Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan Kunnanhallitus 151 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 74 23.06.2015 Aloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Iitin kunnan siirtämisestä Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 579/00.00.00/2015

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 4 140 15 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus 20.2.2012:

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 6/2017 178 Kunnanvaltuusto 05.09.2017 Aika 05.09.2017 klo 18:00-19:12 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet Salonen Jarkko puheenjohtaja, poissa varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 148

Saapuvilla olleet jäsenet Salonen Jarkko puheenjohtaja, poissa varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 148 Iitin kunta Pöytäkirja 13/2016 346 Kunnanhallitus 29.08.2016 Aika Maanantai 29.08.2016 klo 17:30-17:58 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja,

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 3 139 14 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus

Lisätiedot

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesta Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Kunnanvaltuusto 41 25.06.2013 Kunnanhallitus 229 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 49 24.09.2013 Kunnanhallitus 260 21.10.2013 Kunnanvaltuusto 56 12.11.2013 Kunnanhallitus 238 13.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 188 17.08.2015 Kunnanhallitus 243 26.10.2015 Kunnanhallitus 245 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 97 09.12.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 599/02.01.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Lammastila HarjuJärvi Oy, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta

Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Lammastila HarjuJärvi Oy, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta Rakennuslautakunta 94 02.12.2015 Kunnanhallitus 12 18.01.2016 Kunnanhallitus 28 15.02.2016 Kunnanhallitus 79 18.04.2016 Reklamaatio rakennuslupamaksusta, Lammastila HarjuJärvi Oy, lausunto hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje 10.6.2015:

Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje 10.6.2015: Kunnanhallitus 191 17.08.2015 Kunnanvaltuusto 77 01.09.2015 Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 17.08.2015 191 Kymijoen Kyläkuitu

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 258 Kunnanvaltuusto 30.12.2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, valtuustosali, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä

Iitin Kunnantalo, valtuustosali, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 103 Kaavoitustoimikunta 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-18.50 Paikka Iitin Kunnantalo, valtuustosali, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Laitinen Juha Kare Terhi

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 290 Tiira Satu

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 290 Tiira Satu Iitin kunta Pöytäkirja 27/2014 678 Kunnanhallitus 01.12.2014 Aika Maanantai 01.12.2014 klo 17:30-18:37 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja, poissa 284

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Käyttösopimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. vt. sivistystoimenjohtaja

Käyttösopimus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. vt. sivistystoimenjohtaja Kulttuuri- ja 35 16.06.2015 vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta 48 19.08.2015 Koulutuslautakunta 70 14.10.2015 Koulutuslautakunta 80 11.11.2015 Kiinteistö Oy Iitin Jäähallin tuntihinnan korotus 580/02.06.00/2015

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rintala Aino-Kaisa Tuomainen Janne. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Iitin kunta Kokouskutsu 8/2017 1 Aika 16.10.2017 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Kunnantalo, 1. kerroksen kokoushuone Huom! Lautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena. Esteestä pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai klo Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 1 / 2019 Aika Maanantai 4.3.2019 klo 9.00 9.20 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantai 4.3.2019 klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall) Nro 1 / 2019 ASIA LIITE 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta Auran kunta Pöytäkirja 3/2018 1 ( 10) Aika 11.09.2018, klo 08:41-14:43 Paikka Käsitellyt asiat Kunnanvirasto, valtuustosali 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjantarkastajat 14 Kunnan taloudellisen

Lisätiedot

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila.

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila. Tekninen lautakunta 22 25.02.2014 Tekninen lautakunta 45 05.05.2015 Kunnanhallitus 117 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 62 26.05.2015 Vuolenkosken liikuntahallin rakennussuunitelman hyväksyminen 158/10.03.02/2013

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 13/2015 402 Kunnanhallitus 03.08.2015 Aika Maanantai 03.08.2015 klo 17:30-18:31 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 2/2019

Tarkastuslautakunta 2/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 2/2019 Kokousaika: 18.4.2019 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 7/2018

Tarkastuslautakunta 7/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 7/2018 Kokousaika: 29.10.2018 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 20 / 2018 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 20 / 2018 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 20 / 2018 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 17.joulukuu 2018 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 156 Luvan myöntäminen kiinteistöhoitajan toimen täyttämiseen... 260 157 Työsuojelupäällikön

Lisätiedot

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo Kunnanvaltuusto 20 15.01.2013 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo 22/14.01/2013 Kunnanvaltuusto 20 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 6/2013 140 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika Maanantai 26.08.2013 klo 18:00-19:47 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Hiltunen Heikki Kahanpää

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne

Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne Iitin kunta Pöytäkirja 14/2015 1 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika Maanantai 17.08.2015 klo 17:30-21:50 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 11. joulukuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 47 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali... 104 48 Hämeen poliisilaitoksen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 2 / 2019 Aika Maanantai klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 2 / 2019 Aika Maanantai klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2019 Aika Maanantai klo 9.00 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Torstai klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2019 ASIA LIITE 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. Mikkeli Pöytäkirja 5/2017 1 (9) Aika 19.12.2017, klo 16:00-18:45 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 4/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 14.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Kirjallinen reklamaatio, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta. Reklamaatiokirje on esityslistan oheismateriaalina.

Kirjallinen reklamaatio, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta. Reklamaatiokirje on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus 213 19.08.2013 Kunnanhallitus 237 16.09.2013 Kunnanhallitus 262 21.10.2013 Kirjallinen reklamaatio, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 23/00.02.00/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 7/ ( 10) Konsernijaosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Laihia Pöytäkirja 7/ ( 10) Konsernijaosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Laihia Pöytäkirja 7/2018 1 ( 10) Aika 19.12.2018, klo 17:00-18:06 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 40 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 18 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 30. marraskuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 170 Kunnanvaltuuston 13.11.2017 pitämän kokouksen päätösten laillisuuden

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 9/2016 166 Rakennuslautakunta 05.10.2016 Aika 05.10.2016 klo 18:00-18:21 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 82 Kunnanvaltuusto 24.05.2016 Aika Tiistai 24.05.2016 klo 18:00-19:56 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennuslautakunta 16 02.03.2016 Kunnanhallitus 73 18.04.2016 Kunnanhallitus 112 16.05.2016 Kunnanvaltuusto 22 24.05.2016 Maa-ainesluvat ja valvonta 1.7.2016 alkaen 693/10.03.00.09/2016 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma , koulutuslautakunta

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma , koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 83 09.10.2013 Koulutuslautakunta 101 26.11.2013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016, koulutuslautakunta 151/02.01.00/2013 Koulutuslautakunta 09.10.2013 83 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (8) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja 1 (8) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto 1 (8) KOKOUSAIKA 29.11.2017 klo 12:00-12:55 KOKOUSPAIKKA Tervon kunnanvirasto, Valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Lempinen Sami pj. Nuutinen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017. Vammaisneuvosto

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017. Vammaisneuvosto Vammaisneuvosto 27.09.2017 1 Aika 27.09.2017 kello 16:30-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Kokkonen Jorma jäsen Kokkonen Tanja puheenjohtaja Sairanen Kati jäsen Juuti Pirkko KH:n edustaja

Lisätiedot

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 (8) Aika 17.04.2018, klo 16:00-18:14 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 128 20.06.2016 Kunnanhallitus 211 14.11.2016 Kunnanhallitus 225 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 43 13.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 747/02.01.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot