Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2."

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Drockila Leif 2. varapuheenjohtaja Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Rönnholm Riku Kantola Heikki va. kunnanjohtaja, esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntijana Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Tiira ja Merja Seppälä. Allekirjoitukset Jarkko Salonen puheenjohtaja Heikki Kantola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kausala

2 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Satu Tiira Merja Seppälä Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausala Kunnantalo klo Pöytäkirjanpitäjä Heikki Kantola

3 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Pykälä nro Sivu 272 Kausalan asemakaavan ajantasaistuksen 6. vaihe, Aholanpellon, 651 Teilimäen ja Holstilan alueet, kaavoituspäätös 273 Kaavoituskatsaus Nuorten ensiasunnon lainat, lisämääräraha ja myöntämisehtojen 655 tarkistaminen 275 Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013, 661 kunnanhallituksen vastaus valtuustolle 277 Valtionperinnön vastaanottaminen Talouskatsaus tammi-syyskuulta Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallituksen muut asiat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 674

4 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kausalan asemakaavan ajantasaistuksen 6. vaihe, Aholanpellon, Teilimäen ja Holstilan alueet, kaavoituspäätös 459/ /2014 Kaavoitustoimikunta Kausalan asemakaavan kokonaispinta-ala on noin 7,6 km2. Asemakaavan ajantasaistaminen on käynnistetty vuonna Vuoden 2015 kaavoitusohjelman mukaan seuraavana muutettavana osa-alueena on Kausalan asemakaavan ajantasaistuksen kuudes vaihe. Kausalan läntinen osa-alue, joka käsittää Aholanpellon, Teilimäen ja Holstilan asemakaavoitetut alueet. Kaavoitettava alue rajoittuu lännessä asemakaavan rajaan, pohjoisessa valtatiehen 12, idässä Iitintiehen ja etelässä Koulukatuun ja rautatiehen. Ajantasaistettavan asemakaava-alueen laajuus on noin 140 hehtaaria. Asemakaavan muutoksen tarpeet ja perustelut ovat seuraavat. -Asemakaava on osin vanhentunut ja toteuttamaton -Liikenne- ja puistoalueita on tarpeen tarkistaa vastaamaan todellista tarvetta. Esityslistan oheismateriaalina on Kausalan asemakaavan vaiheistuskartta, tilanne sekä hyväksyttäväksi esitettävä kaavamuutoksen aluerajaus. Tekninen johtaja: Toimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä päättää seuraavaa: 1.Tehdä kaavoituspäätöksen Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta esityslistan oheiskartan mukaisella Aholanpellon, Teilimäen ja Holstilan alueella. 2. Kaavoitettavaan alueeseen voidaan tarvittaessa tehdä pieniä lisäyksiä tai poistaa tarpeettomaksi katsottavia maa- ja metsätalousaluevarauksia. 3. Muutettavan Kausalan kuudennen osa-alueen nimeksi merkitään "Aholanpellon, Teilimäen ja Holstilan alueen asemakaavan muutos, Kausala." Kaavoitustoimikunta: Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Aluerajauskartta pöytäkirjan liitteenä 1.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus 272 Aluerajauskartta on esityslistan oheismateriaalina. Lisätiedot: tekninen johtaja Veikko Haimila, p va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus 1. päättää tehdä kaavoituspäätöksen Kausalan asemakaavan ajantasaistamisesta esityslistan oheiskartan mukaisella Aholanpellon, Teilimäen ja Holstilan alueella, 2. päättää, että kaavoitettavaan alueeseen voidaan tarvittaessa tehdä pieniä lisäyksiä tai poistaa tarpeettomaksi katsottavia maa- ja metsätalousaluevarauksia, ja päättää, että 3. muutettavan Kausalan asemakaavan kuudennen osa-alueen nimeksi merkitään "Aholanpellon, Teilimäen ja Holstilan alueen asemakaavan muutos, Kausala." kunnanhallitus: Merkittiin, että tekninen johtaja Veikko Haimila oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kaavoitustoimikunta Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus / /2013 Kaavoitustoimikunta Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus vuoden 2014 kaavoituskatsaukseksi voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituskatsauksesta. Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että tämä hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaisen, Iitin kunnan v kaavoituskatsauksen. Kaavoitustoimikunta: Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 273 Kaavoituskatsaus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätiedot: tekninen johtaja Veikko Haimila, p va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan oheismateriaalina olevan kaavoituskatsauksen liitettäväksi v talousarvioasiakirjaan.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ kunnanhallitus: Merkittiin, että tekninen johtaja Veikko Haimila oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Kunnanhallitus Nuorten ensiasunnon lainat, lisämääräraha ja myöntämisehtojen tarkistaminen 48/ /2013 Rakennuslautakunta V talousarviossa on varattu nuorten ensiasuntolainojen myöntämiseen euroa. Lainan myöntämisehtojen mukaan lainat myönnetään kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa. Myöntämisehtojen kohdan 5. mukaan myönnettävän lainan määrä on rakennuslautakunnan harkinnan mukaan euroa. Jos lainaa ei voida myöntää kaikille lainaehdot täyttäville hakijoille, tulee lainaa myönnettäessä erityisesti kiinnittää huomiota hakijoiden asunnontarpeeseen, tuloihin ja varallisuuteen. Nuorten ensiasuntolainojen hausta on tiedotettu kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kuntaan on mennessä tullut seuraavat ensiasuntolainahakemukset: Asunto-osakkeiden hankintaan: - Omakotitalon hankintaan: Timo Toivanen ja Ira Färlin, euroa Tommi Aalto, euroa Hakijat täyttävät lainan myöntämisehdot. Rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta päättää myöntää nuorten ensiasunnon lainaa seuraavasti: Omakotitalon hankintaan: - Timo Toivanen ja Ira Färlin, euroa - Tommi Aalto, euroa Laina voidaan nostaa, kun asunnon hankintaa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu, vakuus on hyväksytty ja velkakirja on allekirjoitettu. Mikäli lainaa ei ole nostettu 1 vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta, lainapäätös raukeaa. Lisäksi lainoissa noudatetaan muita, nuorten ensiasunnon lainaa koskevia

9 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ lainaehtoja. Rakennuslautakunta: Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Nuorten ensiasunnon lainojen syyshausta on tiedotettu kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla internetissä Iitinseudussa. Kuntaan on tullut seuraavat ensiasuntolainahakemukset: Asunto-osakkeiden hankintaan: - Omakotitalon hankintaan: - Laurila Simo ja Puntti Minna, euroa Omakotitalon rakentamiseen: - Punttila Juho ja Jokinen Sisko, euroa Hakijat täyttävät lainan myöntämisehdot. Määrärahaa on käytettävissä euroa. Lainan ehtojen mukaan on lainan määrä rakennuslautakunnan harkinnan mukaan euroa euroa Rakennustarkastaja: Rakennuslautakunta toteaa, että määrärahaa on vain jäljellä euroa ja anomusten yhteismäärä ylittää käytettävissä olevan määrärahan. Tämän vuoksi rakennuslautakunta päättää hakemusohjeista poiketen myöntää kummallekin hakijalle euroa. Rakennuslautakunta: Rakennuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti siten, että lisäksi haetaan lisämäärärahaa euroa, josta jaettaisiin euroa kummallekin hakijalle. Kunnanhallitus 274 Myöntämisehtojen 14 kohdan mukaan rakennuslautakunta myöntää talousarviossa osoitetun määrärahan rajoissa nuorten asuntolainat kahdesti vuodessa, touko- ja marraskuussa. Jos lainaa ei voida myöntää kaikille lainaehdot täyttäville hakijoille, tulee lainaa myönnettäessä erityisesti kiinnittää huomiota hakijoiden asunnontarpeeseen, tuloihin ja varallisuuteen. Myöntämisvaltuus on euroa.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Myöntämisehtoja tulisi tarkistaa siten, että lainoja myönnettäisiin vain kerran vuodessa, marraskuussa. Tällöin alkuvuodesta hakijat eivät olisi edullisemmassa asemassa kuin loppuvuoden hakijat. Jos rakennuslautakunta myöntää maksimäärän toukokuun hakijoille niin miten rakennuslautakunta ottaa huomioon myöntöämisehtojen 14 kohdan. Voimassa olevat ehdot oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron lisävaltuuden nuorten ensiasuntojen lainoihin. Samalla kunnanhallitus esittää, valtuustolle, että myöntämisehtojen 14 kohta muutetaan seuraavaksi: 14. Rakennuslautakunta myöntää talousarviossa osoitetun määrärahan rajoissa nuorten asuntolainat marraskuussa. Jos lainaa ei voida myöntää kaikille lainaehdot täyttäville hakijoille, tulee lainaa myönnettäessä erityisesti kiinnittää huomiota hakijoiden asunnontarpeeseen, tuloihin ja varallisuuteen. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen 435/ /2014 Kunnanhallitus Päivi Hyyrynen on irtisanoutunut sivistystoimenjohtajan virasta alkaen. Kunnanjohtaja on myöntänyt eron Virkatehtävien hoito on järjestetty tilapäisesti enintään saakka. Hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanhallitus päättää sivistystoimenjohtajan valinnasta. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavalta edellytetään kasvatus- ja sivistystoimen laaja-alaista tuntemusta, aikaisempaa hallinnollista kokemusta ja kuntatalouden tuntemusta sekä valmiutta kehittää hallinnonalan toimintaa. Kunnanhallitus on päättänyt, että avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttöluvan antaa kunnanjohtaja saatuaan hallintokunnalta selvityksen viran tai toimen tarpeellisuudesta, uudelleenjärjestelymahdollisuuksista, tehtäväkuvauksesta ja kelpoisuusehdoista. Päävastuualueen johtajan virkajärjestelyn merkittävyyden vuoksi asia esitetään kunnanhallitukselle. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää julistaa sivistystoimenjohtajan viran haettavaksi klo 15 mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Helsingin Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa, Kouvolan Sanomissa ja Iitinseudussa sekä kunnan verkkosivuilla ja -palvelussa. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus: Merkittiin, että selostusosasta poistettiin " Virkaan kuuluu Kausan koulun rehtorin tehtävät." Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti siten että ilmoituslehtiin lisättiin Kuntalehti.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Virka julistettiin haettavaksi ilmoitustaululla, Iitinseudussa, Helsingin Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa sekä kunnan verkkosivuilla ja mol.fi- ja hs.fi -palveluissa julkaistuilla ilmoituksilla. Hakuaika ei soveltunut Kuntalehden julkaisuaikatauluun. Määräaikaan klo 15 mennessä virkaan jätettiin 15 hakemusta. Hakemuksista laadittu yhdistelmä jaetaan kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä valtuuston puheenjohtajille. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää työryhmän vaalin valmistelua varten sekä nimeää hakijoista haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Työryhmällä on oikeus käyttää asiantuntijoita. kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Hjalmar Kahanpään ehdotuksesta, jota Jyrki Pitkänen kannatti, jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus 275 va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää työryhmän vaalin valmistelua varten sekä nimeää hakijoista haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Työryhmällä on oikeus käyttää asiantuntijoita. kunnanhallitus: Va. kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavaksi: Kunnanhallitus päättää keskeyttää avoinna olevan sivistystoimenjohtajan viran täyttömenettelyn. Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää selvityksen sivistystoimen johtamisjärjestelmän uudelleenorganisointitarpeesta ja organisointivaihtoehdoista. Selvitys ja esitys sivistystoimen johtamisjärjestelmästä tulee tehdä kunnanhallitukselle mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013, kunnanhallituksen vastaus valtuustolle 357/ /2014 Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston hyväksymän tarkastussäännön 10 :n mukaan lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikertomuksen laadinnan. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta keskusteli kertomuksessa esille otettavista asioista ja hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot: puheenjohtaja Markku Yli-Kaitala, puh Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta antaa kuntalain 71 :n mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2013 kunnanvaltuustolle ja edellyttää, että kunnanhallitus antaa valtuustolle vastineen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Tarkastuslautakunta: Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Arviointikertomus vuodelta 2013 on esityslistan oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta antaa kuntalain 71 :n mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2013 kunnanvaltuustolle ja edellyttää, että kunnanhallitus antaa valtuustolle vastineen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus 276 Arviointikertomuksessa esitetyt tarkastuslautakunnan kysymykset ja huomiot kunnanvaltuustolle: 1. Kuntakonsernin velka on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana erittäin huomattavasti. Olisiko nyt investointitahtia supistettava oleellisesti useammaksi vuodeksi?

15 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Rakenneuudistuksista riippumatta merkittävin tulevaisuuden haaste sosiaali- ja terveydenhuollossa on löytää keinot kustannusnousun rajaamiseen. 3. Riskienhallintasuunnitelma ja sisäisen valvonnan ohjeen ajantasaistaminen tulee saattaa valmiiksi. Kohta 1: Investointien taso kunnanhallituksen talousarvioehdotuksessa puristettu valtuustoseminaarissa linjatulle tasolle, enintään 1,8 milj.. Kunnan lainamäärä kasvaa talousarvioehdotuksen mukaan eurolla ja on euroa asukasta kohden. Konsernin velka on edelleen kasvussa, koska konserniyhtiöt joutuvat rahoittamaan investointinsa pääosin lainarahalla. Kohta 2: Perusturvalautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2015 määrärahoiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon on haasteellinen ja edellyttää peruspalvelukeskus Aavan kanssa saumatonta yhteistoimintaa. Salmikoti käynnistyy keväällä ja samalla pitkäaikainen vuodeosastohoito vähenee. Maksuosuuksiin pyritään vaikuttamaan mm. laitoshuollon selvityksellä, lausunnolla ensihoidon kuntamaksuosuuksista. Kohta 3: Asian valmistelu on vielä kesken mutta asia tulee joulukuun kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon. (asian on valmistellut hallinto- ja talousjohtaja) Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa valtuustolle edellä olevat vastaukset tarkastuslautakunnan kysymyksiin ja huomioihin. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Valtionperinnön vastaanottaminen 342/ /2014 Kunnanhallitus 277 Kunnanhallitus Uskottu mies Vappu Mäkimattila on ilmoittanut Valtiokonttorille, että Heikki Samuli Hilkkola on kuollut Iitissä vailla lakimääräisiä perillisiä, joten pesän varallisuus menee Suomen valtiolle. Perintökaaren 5 luvun 2 :n mukaan Valtiokonttori voi päättää, jos se havaitaan olosuhteisiin katsoen kohtuulliseksi, että valtion saama omaisuus luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän läheiselle. Omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Valtiokonttori tekee päätöksen omaisuuden luovuttamisesta aikaisintaan vuoden kuluttua vainajan kuolemasta. Kuolinpesään kuuluu kiinteänä omaisuutena Iitin kunnan Haapakimolan kylässä olevat tilat Metsälä pinta-ala 8,8800 ha ja Rantamaa pinta-ala 2,550 ha, yhteensä 11,435 ha, joista peltomaata n. 2,84 ha ja loppuosa tontti- ja metsämaata. Kiinteistöllä sijaitsevat pienehkö tyydyttäväkuntoinen asuinrakennus ja muita rakennuksia. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Iitin kunta esittää perintökaaren 5 luvun 2 :n perusteella Valtiokonttorille, että Heikki Samuli Hilkkolan kuolinpesässä oleva omaisuus luovutetaan Iitin kunnalle käytettäväksi vanhustenhuollon kehittämiseen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Valtiokonttori on päättänyt , että omaisuudesta luovutetaan Vappu Mäkimattilalle ja muu omaisuus, mukaan lukien kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt Iitti, Haapakimola, Metsälä ( ) ja Iitti, Haapakimola, Rantamaa ( ) luovutetaan Iitin kunnalle seuraavilla ehdoilla: - Kunta vastaa pesän veloista ja maksuista. - Kunta käyttää omaisuuden vanhustenhuollon kehittämiseen - Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi ja päättää ottaa päätöksessä mainitun omaisuuden kiitollisuudella vastaan Iitin kunnalle käytettäväksi vanhustenhuollon kehittämiseen. Kunnanhallitus päättää, että päätöksen tultua lainvoimaiseksi pesään kuuluvat kiinteistöt laitetaan myyntiin kiinteistönvälittäjän kautta. kunnanhallitus: Merkittiin, että Merja Lonka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Talouskatsaus tammi-syyskuulta / /2014 Kunnanhallitus 278 Talouskatsauksessa on tietoja väestömuutoksesta ja työttömyydestä sekä lähinnä tuloslaskelmatasolla vertailu edellisen vuoden vastaavaan toteutumiseen ja toteutumisvertailu talousarvioon nähden. Talouskatsaus oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuutetuille. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Kunnanhallitus 279 Päijät-Hämeen Yrittäjät ry:n kutsu Hyvinvoinnin tulevaisuus -seminaariin torstaina klo , Lahden Sibeliustalo. Tilaisuus on maksuton. Oheismateriaalina seminaarin ohjelma. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tilaisuuden tiedoksi. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi tilaisuuteen Seppo Lehtisen ja Riku Rönnholmin.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus 280 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa siitä kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat pöytäkirjat: Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Kaavoitustoimikunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallituksen puheenjohtaja - Kunnanjohtaja 44 ja 45 Hallinto- ja talousjohtaja Ruokapalveluemäntä - va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa eikä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota va. kunnanjohtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallitus 281 Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje , Ajankohtaista liikuntatoimen kentästä 2. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 9/2014 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES ) - palkantarkistus lukien. 10/2014 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) lukien muuttuvat jaksotyömääräykset sekä 11/2014 Kunnallinen teknisen henkilöstön virkaja työehtosopimus (TS-14) - palkantarkistukset lukien 3. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätökseen Kunnanjohtajan viran vaali. Hallinto-oikeuden päätös: Hallinto-oikeus jättää tutkimatta vaatimuksen määräyksen antamisesta siitä, että uusi kunnanjohtajan vaali toimitetaan siten, että virkaan valittava henkilö täyttää valtuuston kunnanjohtajalle asettamat kelpoisuusvaatimukset sekä tutkinnon että hyvän kunnallishallintoon perehtyneisyyden osalta. Hallinto-oikeus hylkää valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen 4. Eteva kuntayhtymän tiedote jäsenkunnille sekä palvelutuotteet Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjat ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kuntarahalaskutus vuodelta 2014 koskien maaseuturahastoa EU:n ohjelmakaudella , strategia , ohjelmakausi ja Pohjois-Kymen Kasvu ry:n rahoittamat hankkeet ja yritystuet Sysmän kunnanhallituksen ote Lausunto ensihoidon palvelutasopäätökseen 8. Kiinteistönluovutusilmoitukset Yhdistelmä kiinteistönluovutusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut kirjelmät ja asiakirjat. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

24 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen muut asiat Kunnanhallitus 282 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. kunnanhallitus: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi 1) esityksen yhteisestä jouluateriasta kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle 2) palauteen vaihteenhoitopalvelusta ja edelleen hallinto- ja talousjohtajan selvitettäväksi.

25 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/ /2013 Kunnanhallitus Kunta on ollut saakka Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajana Kouvolan seudun kuntayhtymän kautta. Sen purkaannuttua lukien kunta tuli suoraan yhtiön osakkaaksi 2 osakkeella. Kun Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n fuusion suunnittelu käynnistyi, kunta totesi pysyvänsä mukana hankkeessa sen loppuun saakka ja arvioivansa osakkuuden mielekkyyttä sen jälkeen.kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy on fuusiossa muutettu perustetun Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi ja sen omistamat kiinteistöt on siirretty yhtiön jakautumisen kautta muodostettuun Kyam-Kiinteistöt Oy:öön. Iitin kunta omistaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeen osakekannasta 2000 osaketta (tasearvo kunnan taseessa yhteensä euroa) ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n 100 osakkeen osakekannasta 2 osaketta(tasearvo kunnan taseessa yhteensä ,76 euroa. Yhteensä osakkeiden tasearvo kunnan taseessa on ,08 euroa. Kunta on antanut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle ,00 euron suuruisen pääomalainan kiinteistöjen rakentamisen rahoittamiseen. Lisäksi kunta on antanut Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:lle omavelkaisen takauksen kahdelle Kuntarahoitus Oy:n Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n kiinteistörakentamiseen myöntämälle lainalle, joiden saldo on ,887,08 euroa. Kunnanvaltuuston on hyväksyessään omistajapolitiikan linjaukset vuodelle 2014 asettanut tavoitteeksi osakkeiden myynnin selvittämisen ja ratkaisun vuoden loppuun mennessä. On perusteltua lähteä valmistelussa siitä että osakkeiden mahdollisen omistusoikeuden siirtymisen yhteydessä siirretään ostajalle myös pääomalainaosuus sekä myönnetyt takaukset. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuksessa (hyväksytty Iitin kunnanvaltuustossa ) on sovittu, että (osakassopimus 13) jos sopijapuoli haluaa luopua yhtiön osakkeista, osakkeita on ensiksi tarjottava muille sopijapuolille. Ennen osakkeiden siirtämistä sopijapuolen on tehtävä yhtiölle ilmoitus siirtoaikomuksistaan. Sopijapuolille on varattava 30 vuorokauden aika lunastusoikeuden käyttämistä varten. Osakkeet jakautuvat lunastusoikeutta käyttäville näiden osakkeenomistuksen mukaisessa suhteessa.

26 Iitin kunta Pöytäkirja 26/ Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jossa vastikkeellisissa saannoissa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa. Lunastusoikeuden käyttäminen ei saa muuttaa yhtiön määräysvaltasuhteita KyAMK osakkaiden ja MAMK osakkaiden välillä. Jos Mikkelin kaupunki tai Savonlinnan kaupunki haluaa luopua yhtiön osakkeista, lunastusoikeus on ensi sijassa toisella näistä kaupungeista. Jos Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki tai Iitin kunta haluaa luopua yhtiön osakkeista, lunastusoikeus on ensisijaisesti Kotkan kaupungilla, Kouvolan kaupungilla ja Iitin kunnalla. Mikäli sopijapuolet eivät halua käyttää lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on toissijainen lunastusoikeus. Lunastusoikeus ei koske Yhtiöltä kolmannelle siirtyvää osaketta. Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. Osakassopimuksessa on myös sovittu osapuolille yhteisesti euroa sopimussakkona kustakin sopimusrikkomuksesta erikseen. Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakassopimuksessa on vastaavan sisältöinen osakkeiden siirtämisen sääntelyä koskeva kirjaus. Yhtiöiden osakkeiden myyntitarjouksesta on käyty alustava keskustelu sekä jatkoneuvottelu Kouvolan kaupungin edustajien kanssa. Keskusteluissa on arvioitu osakkeiden hinnoitteluperusteita ja osakkeenomistukseen liittyvien vastuiden käsittelyä. Näkemykset neuvottelussa poikkesivat toisistaan siitä, miten hinnoitteluun vaikuttaa perussijoituksen määrä ja yhtiöiden voitonjakokielto osakkaille. Yhteinen näkemys oli osakkeiden tasearvomäärittelystä joka molemmissa kunnissa oli yhtenäinen. : Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää tarjota osakkeitaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:ssa kunnan kirjanpidossa hyväksytyllä tasearvolla ja osakkeitaan Kyamk-Kiinteistöt Oy:ssa samoin kunnan tasearvolla sekä niiden omistukseen liittyviä pääomalaina-ja takausvastuita Kouvolan kaupungille sekä ilmoittaa tarjouksestaan muille osakkaille molemmissa yhtiöissä sekä yhtiöiden hallituksille kirjallisesti. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti Leif Drockilan ehdotuksesta, jota Riitta Alestalo kannatti, palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen Pieksämäen kaupunki on myynyt omistuksensa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:ssä Mikkelin ja Savonlinnan kaupungeille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:lle on laadittu uusi

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko Iitin kunta Pöytäkirja 3/2014 74 Kunnanvaltuusto 10.04.2014 Aika Torstai 10.04.2014 klo 17:00-17:55 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 klo 17:30-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen järjestäytyminen 35 25 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot