Lehtinen Seppo poissa :t Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:30-21:50 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja, poissa 190 Kare Terhi 1. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 190 Kankkunen Antti varajäsen (Drockila) Hiltunen Heikki Ojala Veikko varajäsen (Kahanpää) Tuomala Riitta varajäsen (Kotonen) Lehtinen Seppo poissa :t Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne Poissa Drockila Leif 2. varapuheenjohtaja Kahanpää Hjalmar Kotonen Satu Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poissa :t Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja, esittelijä, poissa 194 Tuominen Pirjo Kantola Heikki Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä hallinto- ja talousjohtaja, asiantuntija :t 188 ja Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Hiltunen ja Veikko Ojala.

2 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Allekirjoitukset Jarkko Salonen puheenjohtaja :t ja Pirjo Tuominen pöytäkirjanpitäjä Terhi Kare puheenjohtaja 190 Pöytäkirjan tarkastus Kausala Heikki Hiltunen Veikko Ojala Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausala Kunnantalo klo Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Tuominen

3 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Pykälä nro Sivu 188 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko, lausunto 7 hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta, lausunto korkeimmalle-hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 190 Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus, takaajan 15 suostumus lainan lyhennysvapaaseen 191 Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen 19 Kyläkuitu Osk. 192 KuntaPro Oy:n osakkeiden hankinta Palkanlaskentajärjestelmän hankinta Kunnanjohtajan viran vaali, selitys korkeimmalle 28 hallinto-oikeudelle 195 Äänestyslautakunnan asettaminen neuvoa-antavan 38 kansanäänestyksen yhteistä äänestyspaikkaa varten 196 Määräalan kauppa Metsä-Kananoja nimisestä tilasta , Iitin kunta - Marja-Leena ja Hannu Peltola 197 Sotilasviranomaisten ja kuntien väliset yhteistoimintasopimukset Jäsenen nimeäminen Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen 44 ohjelman ohjausryhmään 199 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallituksen muut asiat 50

4 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma / /2015 Kunnanhallitus 188 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä käsitellä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä tulee myös hyväksyä kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarviota v ja taloussuunnitelmaa vv on valmisteltu hallintopalveluissa. Vuoden 2016 talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: - veroperusteet on pidetty ennallaan ja verotuloennustetta tarkistettu vastaamaan tätä hetkeä - sopeuttamistoimia vuodelle 2016 yhteensä 0,3 M käyttötaloustulot vähenevät (myyntivoitot) - investoinnit enintään 1,8 M ja nettolainaotto 0,1 M Hallintokunnille annettava kehys on erittäin tavoitteellinen. Kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmakaudelle päävastuualueittain on seuraava: TP2014 Ta2015 Raami2016 TS2017 TS2018 TS2019 Halllintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % 3,9 % 13,2 % 4,7 % 4,7 % 2,6 % 2,7 % Perusturvapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % 0,7 % -1,5 % 4,6 % 2,3 % 1,9 % 2,4 % Sivistyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % -2,5 % 1,5 % 0,0 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % Tekniset palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % -88,8 % 4148,7 % 8,6 % 1,3 % 4,2 % 4,5 % Kaikki Yhteensä Toimintatulot Toimintamenot

5 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Toimintakate Tkatteen muut., % -0,6 % 2,2 % 3,4 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % Edellä olevan käyttötalouden kehyksen perusteella lasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimitetaan tämän esityslistan mukana olevasta esityksessä. Talouden tasapainottamiseksi esitetään kunnanhallitukselle, että se antaa hallintokunnille seuraavia valmisteluohjeita: Käyttötaloutta sopeutetaan v n eurolla ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa. Sopeutusehdotus: sivistyspalvelut ja tekniset palvelut Hallintopalvelut 0 (koska työllisyyden hoitoon tarvitaan lisäpanostuksia) Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla. Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Edellä olevan käyttötalouden kehyksen perusteella lasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimitetaan tämän esityslistan mukana olevassa esityksessä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeeksi hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman laadintaohjeen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyy talouden tasapainottamiseksi seuraavat valmisteluohjeet: Käyttötaloutta sopeutetaan v n eurolla ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa. Sopeutusehdotus: sivistyspalvelut ja tekniset palvelut Hallintopalvelut 0 (koska työllisyyden hoitoon tarvitaan lisäpanostuksia) Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Toimielinten käsittelemät talousarvioehdotukset tulee toimittaa lokakuun puoliväliin mennessä.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnanhallitus: Merkittiin, että Anniina Peltola saapui kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkamista ja että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Seppo Lehtinen esitti Merja Seppälän kannattamana, että sopeutusehdotuksesta poistetaan sivistyspalvelut ja tekniset palvelut Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Seppo Lehtisen ehdotus on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Hiltunen, Ojala ja Salonen) ja 7 EI-ääntä (Kankkunen, Kare, Tuomala, Lehtinen, Peltola, Seppälä ja Tuomainen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen hyväksyä edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeeksi hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman laadintaohjeen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyi talouden tasapainottamiseksi seuraavat valmisteluohjeet: Bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Toimielinten käsittelemät talousarvioehdotukset tulee toimittaa lokakuun puoliväliin mennessä.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta, lausunto korkeimmalle-hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 467/ /2014 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja valmistellut palvelurakenteen linjauksia ja hyväksynyt sivistystoimenjohtajan laatiman palveluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteitä ja talousarvion laadintaa varten. Lautakunta toteaa, että palveluverkon kohdalla em. tarkoittaa kahden kyläkoulun (Tillola ja Kymentaka) yhdistämistä Kausalan kouluun. Hallinnon kohdalla se tarkoittaa päiväkodin johtajan ja päivähoidon ohjaajan tehtävien uudelleen järjestämistä sekä siirtymistä alakouluilla yhden rehtorin malliin. Esitykseen liittyy Mika Dahlin kannattamattomana rauennut ehdotus, jonka mukaan Kymentaan koulu lakkautetaan, mutta Tillolan koulu jatkaa toimintaansa. Koulutuslautakunnan hyväksymän palveluverkkoselvityksen linjaukset on otettu huomioon koulutuslautakunnan hyväksymässä talousarvioehdotuksessa. Koulutuslautakunnan hyväksymä talousarvioehdotus noudattaa kunnanhallituksen päättämää talousarvion raamipäätöstä. Edellä mainittu palveluverkkoselvitys Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma 2014 on esityslistan oheismateriaalina Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 sekä päättää käynnistää kehittämissuunnitelman linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa Merja Seppälä esitti Leif Drockilan kannattamana, että va. kunnanjohtajan ehdotus hyväksytään muutoin paitsi, että Tillolan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun. Edelleen Seppo Lehtinen esitti Merja Lonkan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja hankitaan ulkopuolisen lausunto tilakysymyksestä.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että pöydällepano on JAA ja asian jatkaminen in EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Lehtinen Seppo, Lonka, Pitkänen, Tiira ja Salonen) ja 4 EI -ääntä (Alestalo, Drockila, Kahanpää ja Seppälä) joten puheenjohtaja totesi asian jääneen pöydälle. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 jättää asian pöydälle. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 sekä päättää käynnistää kehittämissuunnitelman linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. kunnanhallitus: Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana Ilkka Ruokosta. Va. kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavaksi: Kunnanhallitus päättää käynnistää koulutuslautakunnan hyväksymän Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Palveluverkkoselvitys Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma 2014 ja muistio "Iitin perusopetuksen palvelurakenteen tiivistäminen" ovat esityslistan oheismateriaalina

9 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnanhallitus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. kunnanhallitus: Merkittiin, että vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko oli asiantunijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Merja Seppälä esitti Leif Drockilan kannattamana, että Tillolan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun ja Riitta Alestalo esitti, että kumpaakaan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun vaan säästöt etsitään investoinneista ja muista menoista. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Alestalon ehdotuksen kannattamattomana raukeavan ja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että va. kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Seppälän ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Kahanpää, Lehtinen Seppo, Lonka, Pitkänen ja Salonen) ja 3 EI -ääntä (Drockila, Seppälä ja Tiira) ja 1 tyhjä (Alestalo) joten puheenjohtaja totesi va. kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-3, 1 tyhjä esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Kunnanvaltuusto kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Janne Aalto esitti valtuutettu Leif Drockilan kannattamana, että alkaen Kymentaan koulu yhdistetään Kausalan kouluun muttei Tillolan koulua siten, että opetusta Kymentaan koulussa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Valtuutettu Riitta Alestalo esitti valtuutettu Hannu Suhosen kannattamana, että kunnanhallituksen esitys hylätään, ts. että kouluja ei yhdistetä.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Valtuutettu Veikko Ojala esitti, että Tillolan koulu yhdistetään vasta kahden vuoden päästä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Ojalan esityksen kannattamattomana raukeavan ja tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että 1. äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus on JAA ja valtuutettu Aallon esitys on EI. Tämän jälkeen 2. äänestyksessä on ensimmäisen äänestyksen voittanut JAA ja valtuutettu Alestalon esitys on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa 1. äänestyksessä annettiin 15 JAA -ääntä (Heinonen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Lehtinen Seppo, Lonka, Ojala, Pasila, Peltola, Laitinen, Salonen, Holmström, Tuomala, Kojonen ja Yli-Kaitala) ja 12 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Hiltunen, Lehtinen Eemeli, Luoma-aho, Mikkola, Seppälä, Suhonen, Tiira, Tuomainen ja Lehtinen Esa) joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen voittaneen 1. äänestyksen. Suoritetussa 2. äänestyksessä annettiin 19 JAA -ääntä (Heinonen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Mikkola, Ojala, Pasila, Peltola, Laitinen, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Kojonen ja Yli-Kaitala) ja 8 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Hiltunen, Lehtinen Eemeli, Suhonen, Tiira ja Lehtinen Esa) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 19-8 että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Hannu Suhonen on valittanut kunnanvaltuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksessa pyydetään valtuuston päätöksen kumoamista, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikuluja. Hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta antamaan lausuntonsa täytäntöönpanokieltovaatimuksesta mennessä ja pääasiasta mennessä. Kunnanhallitus antoi lausunnon täytäntöönpanokieltovaatimuksesta Valmistelu hallinto- ja talousjohtaja: Valittajan väite " laiton ja täysin poliittinen päätös eikä päätöstä ole perusteltu" Kunnanvaltuuston on toimivaltainen tekemään kouluverkkoa koskevat

11 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ päätökset. Kunnanvaltuusto muodostuu vaaleissa valituista henkilöistä, jotka poliittiset puolueet tai valitsijaryhmän ovat vaaleihin asettaneet. Valtuuston päätökset ovat poliittisia. Valtuuston päätös on perustunut koulutuslautakunnan ja sen alaisen viranhaltijan valmisteluun. Asiakirjassa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma, jonka koulutuslautakunta on hyväksynyt ja jonka linjausten perusteella kunnanhallitus on jatkovalmistelut asiaa, on asian varsinaiset perustelut. Valittajan väite "laskelmat ovat virheelliset" Kahden koulun yhdistäminen Kausalan kouluun vähentää ruokailupalvelujen järjestämisestä yhden henkilötyövuoden työpanoksen ja ruokakuljetukset. Kouluruokailussa käytetään yhteistä suoritehintaa. Tällöin suoritehinta pienenee ja kaikki koulut hyötyvät tässä. Kustannusvaikutus on tuo valmistelussa esitetty euroa. Kausalan koulussa on eläköitymässä useita opettajia. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan määrää työntekijä. Koulujen yhdistämisen vuoksi opetushenkilöä ei vähennetä vaan eläkkeelle siirtyvät ovat yhdistämisen nivelvaiheessa "resurssiopettajina" Heidän eläköidyttyä jos oppilasmäärät ovat nykyiset, ei palkata automaattisesti uusia työntekijöitä. Molempien koulujen kiinteistönhoitomenot ovat olleet hieman vajaat euroa/vuosi ja siivouskustannukset noin euroa /vuosi/koulu. Valtuustolle esitetyt luvut ovat oikeat ja todelliset. Koulukuljetuksista on esitetty yksityiskohtaiset hinnat ja reitit. Lisäksi oppilaiden huoltajat ovat saaneet tarvittaessa vieläkin yksityiskohtaisemmat tiedot omien lastensa kuljetuksista. Kuljetusjärjestelyissä voidaan jättää pois yksi linja-auto, joka on palvelut vain Kymentaan koulun oppilaita. Tämän linja-auton vuosikustannus on hieman yli euroa. Muutoin voidaan käyttää hyödyksi Kausalaan jo nyt tulevia linja-autokuljetuksia. Koulutuslautakunnan alaiset viranhaltijat tekivät kunnanhallituksen pyynnöstä laskelman koskien vuotta Näiden kahden vuoden yhteislukujen perusteella koulutuslautakunnan menot pienevät euroa. Valittajan väite "mielipiteitä ei ole otettu huomioon" Valtuutetuille on toimitettu esityslistan mukana kuulemisen aikana kertynyt materiaali ja myös henkilökunnan ja koulujen oppilaiden vanhempien kuulemisen muistiot. Valittajan väite " varhaiskasvatuksen..." Valtuustossa oli käsittelyssä vain kouluverkkoasia ei varhaiskasvatuksen kehittämisasiat, jotka valmistellaan ja käsitellään myöhemmin. Valittajan väite " käsittely valtuustossa oli fiasko" Asia käsitellään valtuustossa hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen ehdotus ja siihen liittyvä materiaali on ollut laaja ja riittävä päätöksentekoa varten. Va. kunnanjohtaja ja vt. sivistystoimenjohtaja eivät voi olla tietoisia kaikesta sivistystoimenjohtajan valmistelusta tai laskelmien yksityiskohdista. Kunnanhallituksen valmistelun aikaisesta valmistelumateriaalista molemmat viranhaltijat ovat ja ovat olleet perillä.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Valittaja vain pitää omia näkemyksiään ainoina oikeina ja sillehän ei kukaan mahda mitään. Valittajan väite "Kausalan tilaselvitystä ei ole tehty" Valtuustolle esitetyssä materiaalissa on yhdistetyn koulun vuosiluokkajako ja tilajärjestelyt esitetty. Kunnanhallituksen toimesta haluttiin ulkopuolisen näkemys Kausalan koulun tiloista; mahtuuko kaikki oppilaat Kausalan kouluun. Ilkka Ruokonen keskusteli vt. sivistystoimenjohtajan ja Kausalan koulun rehtorin kanssa ja tutustui kehittämissuunnitelmiin. Tämä Ruokosen muistio on ollut valtuutetuilla käytettävissä. Valittajan väite " Tehdyt laskelmat ovat täysin virheelliset, todelliset kulut ovat pienemmät" Valtuustolle esitetyssä materiaalista selviää perusopetuksen vuosikustannukset myös muiden koulujen osalta (TP Tae 2015) Valittajan väite " Iitin kunnan taloustilanteesta... ja erotti 3 v. sitten talousjohtaja" Kunnanhallitus toimittaa kuukausittaisen talousraportin valtuutetuille tiedoksi. Valtuusto on lainvoimaisella päätöksellä yhdistänyt hallinto- ja talousjohtajien virat hallinto- ja talousjohtajan viraksi. Tässä yhteydessä entinen talousjohtaja siirrettiin hänen suostumuksen perusteella laskentapäällikön virkaan. Tästä virasta hän on myöhemmin eronnut siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen. Näistä järjestelyistä valittaja on valittanut aina korkeinpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO on hylännyt hänen valituksensa. Valittajan väite " koulujen sulkeminen on tappiolle jääneiden eräänlaista poliittista kostonhenkeä" Valtuusto äänesti rakenneselvitysten osalta äänin ettei Iitin kunta osallistu niihin. Koulujen yhdistämisen puolesta äänesti 19 valtuutettua ja vastusti 8 valtuutettua. Valittajan väitettä nuo äänestystulokset eivät tue. Valittaja väittää että "Iitin kunnan virkamies kompetenssit ovat hyvin matalatasoiset johtuen kytkös ja korruptio toimista" Valittaja voi näköjään luottamushenkilöasemaansa vedoten kirjoittaa mitä tahansa tai väittää mitä tahansa ja perustelematta. Suurin osa valittajan väitteistä on yleisellä tasolla eikä hän niitä perustele. Vain hän on aina oikeassa ja kaikki muut väärässä. Hän ei kunnioita valtuuston enemmistön päätöksiä ei vielä sittenkään vaikka hänen valituksensa on joka hallinto-oikeudessa tai korkeimmssa hallinto-oikeudessa hylätty. Valtuuston kokouksissa hän käyttää enimmät puheenvuorot sekä lukumäärältään että puheenvuoron pituudeltaan. Silti hän väittää, että "Iitin kunta tunnetaan hyvin epädemokraattisesta hallintokulttuuristaan." Valitus tulee hylätä, koska valittaja ei ole valituksessaan esittänyt mitään konkreettista valmisteluvirhettä tai tiedon puutetta taikka virheellistä laskelmaa. Valtuuston päätös on syntynyt hyvän ja asiallisen valmistelun

13 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ tuloksena ja kuuluu valtuuston päätösvaltaan. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko, puh va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että edellä olevin perustein valitus tulee hylätä ja että valittajaa ei tule vapauttaa oikeudenkäyntimaksusta. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 189 Hannu Suhonen on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Selitys tulee toimittaa mennessä. Valituksessaan Suhonen pyytää korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan hallinto-oikeuden ja kunnanvaltuuston päätökset. Lisäksi Suhonen vaatii asiassa täytäntöönpanokieltoa, sekä pyytää vapautusta oikeudenkäyntimaksusta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista 500 eurolla. Valituksessaan Suhonen uudistaa kaiken aikaisemmin lausutun. Valituksessaan Suhonen toistaa, että asia on huonosti ja puutteellisesti valmisteltu, kuulemiset ovat farsseja, laskelmat ovat epäuskottavia ja näin ollen koko päätös on lainvastainen. Hallinto- ja talousjohtaja: Mitään uusia tosiseikkoja väitteittensä tueksi Suhonen ei esitä. Päinvastoin valituksessa on asioita, jotka eivät kuulu varsinaiseen pääasiaan - epäasiallisia luonnehdintoja viranhaltijoista ja paikkansa pitämätöntä tietoa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmätiloista. Kunnanhallitus on osoittanut Vasemmistoliiton ryhmälle tilan kunnantalolta ja määritellyt milloin tila on käytettävissä. Vanhalla kunnantalolla ei ole Vasemmistoliiton ryhmätilaa. Kunnantalot olivat suljettuina Siitä huolimatta valtuutettu Suhonen oli päässyt Vanhalle kunnantalolle. Perusteita täytäntöönpanokiellolle ei ole joten se vaatimus tulee hylätä.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Valitus tulee hylätä ja samoin tulee hylätä oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimus. Myöskään vapautusta oikeudenkäyntimaksusta ei tule myöntää. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja Kunnanhallitus antaa edellä olevan hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman selityksen. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus, takaajan suostumus lainan lyhennysvapaaseen 145/ /2013 Kunnanhallitus Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan kirje : "Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan verkoston 2A-vaiheen rakennustyöt ovat alkaneet maaliskuussa Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet syksyllä 2011 ja niiden pohjalta rakennusurakka on kilpailutettu helmikuussa Rakentajaksi valittiin PVK-Kaivu Elimäeltä. Osuuskunta on pyytänyt rakennushankkeen lainoituksesta tarjoukset Nordealta, Danske pankilta, Handelsbankenilta, Helmi -säästöpankilta, Lähitapiolasta sekä Päijät-Hämeen Osuuspankilta. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Päijät-Hämeen osuuspankki. Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta pyytää Iitin kuntaa tekemään tarvittavan lainan osalta takauspäätöksen kunnanvaltuuston periaatepäätöksen (58, ) mukaisesti." Kunnanvaltuusto hyväksyi vesihuoltohankkeiden tukimuodot ja -ehdot seuraavasti: "Tukimuodot: - kunta antaa omavelkaisen takauksen vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltojärjestelmän ja-verkoston rakentamishankkeen lainalle - kunta avustaa vesiosuuskunnan hanketta 20 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen valmiusvaihetodistuksen perusteella - kunta luovuttaa suunnitelmien tekoa varten tarpeelliset karttamateriaalit ja kiinteistötiedot sekä antaa tarpeellista neuvontaa Ehdot: - vesiosuuskunta on perustettu - hankkeelle on selkeä tarve - rahoitussuunnitelman tulee olla kunnossa - liittyjiä tulee olla vähintään 2/3 hankealueen vakituisista asuinkiinteistöistä Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen."

16 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Lainan ehdot: Pääoma Laina-aika enintään 10 vuotta, kk lyhennysvapaa Viitekorko Marginaali Ind. kok.korko Euribor 6 kk 1,15%-yksikköä 1,475 % Euribor 12 kk 1,15%-yksikköä 1,698 % Hankkeen kuvaus ja rahoitussuunnitelma ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iitin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan Päijät-Hämeen Osuuspankilta edellä maintuin ehdoin ottamalle 1,3 milj euron lainalle ehdolla, että osuuskunta antaa sitoumuksen arvonlisäveron palautusten, avustusten ja liittymismaksujen käyttämisestä lainan lyhennyksiin. Kunnanhallitus: Merkittiin, että Jarkko Salonen ja Olli Pasila poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että puhetta johti Jyrki Pitkänen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto Hankkeen kuvaus ja rahoitussuunnitelma ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iitin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan Päijät-Hämeen Osuuspankilta edellä maintuin ehdoin ottamalle 1,3 milj euron lainalle ehdolla, että osuuskunta antaa sitoumuksen arvonlisäveron palautusten, avustusten ja liittymismaksujen käyttämisestä lainan lyhennyksiin. Kunnanvaltuusto: Merkittiin, että valtuutetut Jarkko Salonen ja Olli Pasila esteellisinä poistuivat omalta paikaltaan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Keskustelun kuluessa valtuuettu Hannu Suhonen esitti, että

17 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnahallituksen esitystä ei hyväksytä. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Hannu Suhosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydälle panoa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi pöydälle panosta puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että asian käsittelyn jatkaminen on JAA ja pöydälle pano on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Miettinen, Mikkola, Peltola, Pitkänen, Seppälä, Holmström, Tiira, Luoma-aho, Tuomala, Vilen, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 3 EI -ääntä (Kahanpää, Ojala ja Suhonen) joten puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Hannu Suhosen esityksen, että kunnanhallituksen ehdotusta ei hyväksytä, kannattamattomana raukeavan joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen, että Iitin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan Päijät-Hämeen Osuuspankilta edellä maintuin ehdoin ottamalle 1,3 milj euron lainalle ehdolla, että osuuskunta antaa sitoumuksen arvonlisäveron palautusten, avustusten ja liittymismaksujen käyttämisestä lainan lyhennyksiin. Eriävä mielipide: Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite Kunnanhallitus 190 Päijät-Hämeen Osuuspankki pyytää kirjeellään kunnan suostumusta osuuskunnan esittämään lyhennysvapaaseen: Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnalla, ( Y ), on Iitin kunnan takaama laina n:o FI , määrältään ,73 euroa Päijät-Hämeen Osuuspankista. Siitä on nostamatta vielä euroa. Ensimmäinen lyhennyspäivä oli jo 12.06, seuraava Koska rakennustyö jatkuu ja lainaa ei tulla todennäköisesti edes nostamaan kokonaan, on vesihuolto-osuuskunta hakenut lyhennysvapaata saakka. Pyydämme kunnan suostumusta em. lyhennysvapaaseen. Tähän sisältyy se, että tehty lyhennys voidaan peruuttaa. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh

18 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Iitin kunta takaajana suostuu lyhennysvapaaseen saakka kunnanhallitus: Merkittiin, että puheenjohtaja Jarkko Salonen esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja että puhetta johti varapuheenjohtaja Terhi Kare. Merkittiin, että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. 223/ /2013 Kunnanhallitus 191 Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje : "Esitys Iitin kunnalle Kymijoen Kyläkuitu Osk on valittu valokuituverkon toteuttajaksi Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan hajaasutusalueilla yhteensä yhdeksälle eri hankealueelle (liite 2, kuva l). Rakentaminen aloitettiin vaiheella l (liite 2, kuva 2), joka on valmistunut vuoden 2014 aikana. Osuuskunnan vaiheen II investointiohjelman rahoituksesta käydyt neuvottelut pankkien kanssa nostivat esiin tarpeen muuttaa alkuperäisiä suunnitelmia. Nykyisillä rahoitusmarkkinoilla vallitseva tilanne ja laajakaistalain ensimmäisen version edellyttämät rahoitusehdot eivät tukeneet rahoituksen saamista vaiheen II rakentamiseen. Ongelma on valtakunnallinen. Käydyissä rahoitusneuvotteluissa ja osuuskunnan teettämissä Inspira Oy:n asiantuntijaselvityksissä päädyttiin esittämään ratkaisuksi joko väliyhtiömallia, jolla kunnat takaavat 100% lainasta tai suoraa markkinaehtoista lainaa. Kouvolan kaupunginvaltuusto on tekemällä päätöksellään yksimielisesti myöntänyt suuruisen lainan vaiheen II rakentamiseksi Kouvolan kunnan alueella. on saanut lainvoiman Kymijoen Kyläkuitu hakee Iitin kunnalta vastaavaa järjestelyä. Vaiheen II kokonaisrahoituksen tarve on , josta Iitin kunnan alueelle rakennetaan 32% verkosta, eli Iitin osalta rahoitustarve on yhteensä Tästä lainasta on ns. siltalainaa, joka pantataan tulevia laajakaistatukia vastaan. Siltalaina maksetaan kertaluontoisesti pois hankealueen valmistuttua tukien maksatuksen yhteydessä. Pitkäaikaista lainaa kokonaisuudesta on l , jolle maksetaan markkinaehtoinen 4,53% korko (laina-aika l0v). Vaihtoehtoisesti rahoitusta voi ajatella eri vaiheissa. Kymijoen Kyläkuidun taloudellisen kannattavuuden kannalta kaikkien jo rakennettujen hankealueiden fyysinen yhdistäminen on erittäin tärkeää. Tämä tuo myös vaiheelle l taloudellisen kantokyvyn. Täten Iitin kannalta Etelä-litin (Kuukso-Sääskjärvi hankealueen) rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaihtoehtoinen malli on esitetty liitteessä l."

20 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kymijoen kyläkuidun Iitin kunnalle tekemässä esityksessä on esitetty Kyläkuidun laajakaistahankkeen II-vaiheen toteutuksen Iitin puolelle sijoittuvan osuuden rahoitusta Iitin kunnan myöntämällä lainalla. Rahoitustarve on euroa. Hankeen rahoituksen problematiikkaa on käsitelty hallinto- ja talousjohtajan laatimassa muistiossa. Hankkeen rahoittamisesta päätettäessä tulee arvioitavaksi Kuntalain 410/ :n määräykset. Pykälän 1 momentissa määrätään seuraavasti: Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kuntalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 268/2014) on samaisen momentin osalta lausuttu seuraavaa: Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saisi vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saisi myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos niihin sisältyisi merkittäviä taloudellisia riskejä. Merkittävänä taloudellisena riskinä voitaisiin pitää esimerkiksi tilannetta, jossa takausvastuun realisoituminen vaarantaisi kunnan koko toiminnan tai vastaisi suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta. Momentissa mainittujen edellytysten täyttyminen tulisi arvioida jokaisen toimenpiteen osalta erikseen. Momentissa tuotaisiin esiin myös, että toimenpiteitä tehtäessä kunnan edut tulisi turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Tällä tarkoitettaisiin sitä, ettei vaadittavien vastavakuuksien tarvitsisi kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Riskin todennäköisyys ja laajuus vaikuttavat yleisesti takauksen antamisen edellytyksiin sekä takauksen hintaan. Kunnan ylijäämät ovat viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan euroa eli vain hieman suurempi kuin pyydetty rahoitusosuus. Mikäli pyydettyyn rahoitukseen sisältyvä riski realisoituisi kokonaisuudessaan, tulisivat kunnan ylijäämät syötyä lähes kokonaisuudessaan. Ottaen huomioon kunnalla hankkeen I-vaiheesta olevat vastuut, johtaisi kokonaisriskin toteutuminen kunnan taseessa olevien ylijäämien menettämiseen ja taseen muodostumisen alijäämäiseksi. Ottaen huomioon Kymijoen kyläkuidun talousluvut ja tulonmuodostus, sisältyy sen rahoittamiseen ilmeinen riski. Riskiä on Iitin kunnan riskinkantokykyyn nähden pidettävä lain tarkoittamalla tavalla merkittävänä. Kunnalle vakuudeksi tarjotun yrityskiinnityksen realisointiarvoa on mahdoton etukäteen täsmällisesti arvioida mutta voidaan olettaa sen olevan hankeen toteutuskustannuksia merkittävästi alhaisemman. Hankkeen kokonaisrahoituksesta kunnalle aiheutuvan riskin on näin ollen katsottava olevan kunnan riskinkantokykyyn nähden suurempi

21 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kuin mihin kuntalain 129 pykälä antaa mahdollisuuden. Kyläkuitu on esittänyt vaihtoehtoisena toteutusmallina hankkeen toteuttamisen Kuukso-Sääskjärvi alueelle siten, että Iitin kunnalta oleva lainantarve olisi euroa. Tähänkin rahoitukseen sisältyy taloudellinen riski. Toteutuessaan riski ei kuitenkaan yksistään johtaisi kunnan nykyisten ylijäämien menettämiseen. Esityksen liitteet 1 ja 2 ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja (kokouksessa): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1) Iitin kunta myöntää Kymijoen kyläkuitu osuuskunnalle lainaa enintään euroa laajakaistahankkeen II-vaiheen toteuttamiseen Kuukso-Sääskjärvi hankealueella osuuskunnan esittämän vaihtoehtoisen mallin (osuuskunnan esityksen liite1) mukaisesti. Lainasta peritään 4,53 prosentin vuotuinen korko ja laina-aika on 10 vuotta. Lainan vakuudeksi tulevan yrityskiinnityksen yksityiskohdista päättää kunnanhallitus. 2) Kunnanvaltuusto päättää myöntää lisämäärän rahoitusosaan Antolainojen lisäykset euroa. Lisämääräraha katetaan kassasta. kunnanhallitus: Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä. Merkittiin, että Inspira Oy:n apulaisjohtaja Jon Forssell ja Kymenlaakson Kyläkuitu Osk.:n toimitusjohtaja Jarno Laitinen olivat läsnä asian esittelyn aikana ja että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Seppo Lehtinen esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja Merja Seppälä esitti Heikki Hiltusen kannattamana, että kunta ei myönnä lainaa Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnalle hankkeen II vaiheen rahoitukseen. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Seppo Lehtisen esityksen rauenneen kannattamattomana. Edelleen puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Merja Seppälän esitys on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Ojala, Kare, Tuomala, Salonen ja Tuomainen) ja 4 EI-ääntä (Kankkunen, Hiltunen, Lehtinen ja Seppälä), poissa 1. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4, poissa 1 esittää valtuustolle, että

22 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ ) Iitin kunta myöntää Kymijoen kyläkuitu osuuskunnalle lainaa enintään euroa laajakaistahankkeen II-vaiheen toteuttamiseen Kuukso-Sääskjärvi hankealueella osuuskunnan esittämän vaihtoehtoisen mallin (osuuskunnan esityksen liite1) mukaisesti. Lainasta peritään 4,53 prosentin vuotuinen korko ja laina-aika on 10 vuotta. Lainan vakuudeksi tulevan yrityskiinnityksen yksityiskohdista päättää kunnanhallitus. 2) Kunnanvaltuusto päättää myöntää lisämäärän rahoitusosaan Antolainojen lisäykset euroa. Lisämääräraha katetaan kassasta.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KuntaPro Oy:n osakkeiden hankinta 598/ /2015 Kunnanhallitus Henkilöstöhallinnon nykyisen järjestelmän ylläpito ja tuki päättyy vuoden vaihteessa. Tietojärjestelmien uusimisen osalta on yleisesti linjattu, että pyritään järjestelmät hankkimaan palveluna sen sijaan että ylläpidetään omia palvelimia. Tämän linjauksen taustalla on niukat resurssit. Käytännössä vaihtoehtoina on joko jatkaa yhteistyötä nykyisen toimittajan kanssa tai liittyä omistajaksi palvelua tarjoavaan yhtiöön (esim. KuntaPro Oy, Taitoa Oy). Liittymällä omistaja-osakkaaksi jatkossa on mahdollista laajentaa järjestelmäpalvelusta kokonaispalveluun. Alkuvaiheessa on tarkoitus hankkia järjestelmäpalvelua. Tämä tarkoittaa, että palkkalaskennan järjestelmän ylläpitää ulkopuolinen toimittaja ja varsinaisen palkkalaskennan hoitaa meidän oma henkilöstö. Hallinto- ja talousjohtaja esittää että valitaan omistaja-asiakas vaihtoehto ja liitytään omistajaksi KuntaPro Oy:öön. KuntaPro Oy tarjoaa kunnille, kuntayhtymille ja kunnallisille yhtiöille talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistuspalvelut sekä järjestelmäratkaisut. Lisäksi KuntaPro Oy tarjoaa paljon muita kuntasektorille suunniteltuja palveluja. Osakkaana kunta saa käyttöönsä KuntaPro Oy:n kaikki laadukkaat palvelut sekä yli 200 ammattitaitoisen työntekijän tuen. KuntaPro tuottaa ja tarjoaa palveluita vain omistajilleen (in-house), joten sen asiakkaiden täytyy olla myös yhtiön omistajia. Omistaja-asiakkaaksi pääsee halutessaan jokainen Suomen kunta, kuntayhtymä sekä kuntien tai valtion omistama osakeyhtiö. KuntaPro Oy:n osakkeiden hankintakynnys on erittäin alhainen ja hankinta joustavaa. Asiakkaaksi tulo tapahtuu osakeantien kautta ja KuntaPron hallituksella on valtuutus jatkuvasta suunnatusta osakeannista. KuntaProlla on A-, B- ja C-sarjan osakkeita. Osakkeen nimellisarvo on 100 euroa. A-sarjan osakkaita ovat KuntaPron perustajaomistajat, B-sarjan uudet isot omistajat (edellyttää merkittävää osakepääomasijoitusta) ja C-sarjan palveluiden käyttäjät. C-sarjan osakemerkintä toteutetaan seuraavasti: kunnat, yli asukasta 5000 kunnat, alle asukasta 2500 kuntayhtymät, konserniyhtiöt 2500 Jokaisella omistajalla on oikeus nimetä jäsen KuntaPron

24 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ hallintoneuvostoon, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Yhtiön suurimmat omistajat ovat Hämeenlinna ja Porin kaupungit. KuntaPro esittää, että Iitin kunta merkitsee 25 kpl nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla. Osakemerkinnän eteneminen 1.KuntaPron hallitus tekee päätöksen suunnatusta osakeannista Iitin kunnalle 2.Kunnanhallitus tekee päätöksen KuntaPro Oy:n osakkeiden merkitsemisestä 3. tiedoksi KuntaProlle 4.KuntaPro laskuttaa osakepääoman kunnalta 5.Kunta maksaa osakkeet 6.KuntaPro ilmoittaa kunnan omistuksen Kaupparekisteriin Kunnalle varataan yksi paikka KuntaPron hallintoneuvostossa. KuntaPro käsittelee suunnatun osakeannin KuntaPron seuraavassa hallituksen kokouksessa. Talousarvion investointiosassa on euron määräraha, josta päättää kunnanhallitus. Järjestelmäpalvelua koskeva hankinta valmistellaan pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä 25 kappaletta nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla. kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Merja Seppälän ehdotuksesta, jota Janne Tuomainen kannatti. Kunnanhallitus 192 va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä 25 kappaletta nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla.

25 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnanhallitus: Merkittiin, että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Janne Tuomainen esitti Merja Seppälän kannattamana kunnanjohtajan ehdotuksen hylkäämistä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Janne Tuomaisen ehdotus on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Hiltunen, Ojala, Tuomala, Lehtinen, Peltola ja Salonen) ja 4 EI-ääntä (Kankkunen, Kare, Seppälä ja Tuomainen), joten puheenjohtaja totesi va. kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen merkitä 25 kappaletta nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla.

26 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Palkanlaskentajärjestelmän hankinta 67/ /2013 Kunnanhallitus 193 Aditron Personec R:n tuki loppuun vuoden vaihteessa. Käytännössä voidaan joko jatkaa yhteistyötä Aditron kanssa tai hankkiutua yhteistyöhön jonkun palvelun tuottajan kanssa. Henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien niukkenemisen johdosta on jo aikaisemmin tietohallinnossa linjattu, että siirrytään omista palvelimista järjestelmien ylläpidon ostamiseen palveluna. Sähköposti ja office 365 ovat ensimmäiset palvelut ja kokemukset ovat hyvät. Aditro Oy on antanut kustannusarvion siirtymisestä Personec R:stä Personec F:ään Aditron tarjoamana Saas palveluna. KuntaPro Oy on antanut tarjouksen Populus henkilöstöohjausjärjestelmään siirtymisestä. Kustannusarvio ja tarjous eivät ole vertailukelpoiset mutta ne antavat riittävän kuvan siitä mitä ne maksavat. Käyttöönottokustannukset ovat euron paikkeilla. Kuukausimaksut ovat Aditron järjestelmässä vuodessa ja KuntaPron tarjouksessa Nämä eivät suoraan ole vertailukelpoiset. KuntaPro tarjoaa myös kokonaisulkoistusta, jonka vuosikustannukset ovat euroa. Tämän hetkiset palkkalaskennan kustannukset ovat n euroa vuositasolla. Kokonaisulkoistuksessa tarvitaan myös henkilöstöpanosta toimimaan yhteyshenkilönä ja muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä. Jos hankitaan vain järjestelmäpalvelua, niin tarvitaan palkkalaskennassa nykyisten kahden henkilön työpanokset mm. osaamisen ja sijaistamisen takia. Palkkalaskennan ulkoistaminen sinänsä mahdollistaisi toimistohenkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyt ilman että tarvitsisi rekrytoida uusia henkilöitä. Perustavaa laatua koskeva eroa on miten jatkossa mm. palkkalaskenta turvataan, esim. henkilöstön vaihtuessa, eläköityessä tms. Jos yhteistyö perustuu Aditron järjestelmään, niin silloin tulee aina olla oma palkkalaskentahenkilöstö. Jos yhteistyö perustuu Kunta Pron tarjoukseen, niin silloin on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa - joko oma henkilöstö hoitaa palkkalaskennan tai Kunta Pro hoitaa myös palkkalaskennan. Riski on, miten tulevaisuudessa saadaan osaavaa palkkalaskentahenkilöstöä. Tällä hetkellä tilanne on hyvä. Molemmat järjestelmät ovat käyttäjien ja palkkasihteerien näkökulmasta uusia. Aditron järjestelmä on selvästi isojen organisaatioiden ja siinä on mahdollisuuksia muihin henkilöstöhallinnon kokonaisuuksien hallintaan.

27 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Liitytään KuntaPro Oy:n omistajaksi ja hankintaan inhouse hankintana Populus henkilöstönohjausjärjestelmä. Ensivaiheessa hankitaan se järjestelmäyhteistyönä ja varaudutaan esim. henkilöstömuutosten yhteydessä siirtymään kokonaispalveluuun. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hankkia inhouse hankintana Kunta Pro Oy:n tarjoaman Populus-henkilöstönohjausjärjestelmän. kunnanhallitus: Merkittiin, että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja että hän poistui kokouksesta käsittelyn päätyttyä. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

28 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan viran vaali, selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle 234/ /2013 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Pentti Toivanen on ilmoittanut kirjeellään siirtyvänsä eläkkeelle lukien. Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja (tai pormestari). Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnan hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Hallintosäännön 39 :n mukaan viran ja päätoimisen vakinaisen toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkaa tai tointa täytettäessä valinnan suorittava viranomainen päättää viranhaltijan tai työntekijän palkkauksesta hankittuaan asiasta palkka-asiamiehen lausunnon. Valtuuston valitseman viranhaltijan palkkauksesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan, sosialidemokraattien, perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallinto-oikeudessa. Virka julistettiin haettavaksi klo 15 mennessä ja hakuilmoitus julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla, Iitinseudussa, Helsingin Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Kuntalehdessä sekä mol.fi ja kuntarekry.fi -palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten vähäisen määrän

29 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti jatkaa hakuaikaa klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä mainituissa viestimissä ja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus. Valintaa valmisteleva työryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Bergqvist Heikki, Heikka Tiina, Heikkilä Aleksi, Lindeman Ari, Malin Sinikka, Metsänen Harri ja Rönnholm Riku. Haastattelut toeutettiin 28. ja Tiina Heikka perui hakemuksensa tultuaan valituksi toiseen tehtävään. Vaalin valmistelussa ei otettu huomioon suostumuksia. Vaalin valmisteluun liittyen työryhmä valitsi tarjousten perusteella soveltuvuusarvioinnin tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdesta ja päätti, että arviointi tehdään kolmesta hakijasta heidän suostumuksellaan: Aleksi Heikkilä, Sinikka Malin ja Riku Rönnholm. Arviointi toteutetaan viikolla 50. Kaikille valtuustoryhmille on varattu tilaisuus haastatella työryhmän soveltuvuusarviointiin valitsemia hakijoita ja ja kertoa valtuustoryhmän mielipide työryhmälle ennen kuin ryhmä tekee oman ehdotuksensa. Työryhmä kokoontuu klo 16 ja työryhmän ehdotus viran vaalia varten esitellään kokouksessa. Asian esittelyyn osallistuu myös soveltuvuusarviointiyrityksen edustaja konsulttijohtaja Petri Heikinheimo. Valtuutetuille ja samalla kunnanhallituksen jäsenille on lähetetty hakuilmoitus ja yhdistelmä viran hakijoista sis. suostumus. Yhdistelmä ja hakuilmoitus ovat myös esityslistan oheismateriaalina. Puheenjohtaja esitteli kunnanhallitukselle työryhmän ehdotuksen sisällön. Kunnanjohtaja (kokouksessa): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa kunnanjohtajan viran vaalin hakijoiden ja suostumuksen antaneiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että konsultti Petri Heikinheimo oli asian esittelyn ajan läsnä

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko Iitin kunta Pöytäkirja 3/2014 74 Kunnanvaltuusto 10.04.2014 Aika Torstai 10.04.2014 klo 17:00-17:55 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66

^UA^ -.oksi ^^...^/y. L./^^/20^? y i^ /?n/y. PL u-^\pr. Hannu Suhosen valitus Iitin kunnanvaltuuston päätöksestä 30.12.2013 66 KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 365/14 ' Kauppalankatu 43 C, PL 401,45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 31.1.2014 00101/14/2206 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi r!t \ >i r-7 / Iitin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen:

KH 98 Saarijärven Seudun Asumisooikeusyhditys on jättänyt 12.3.2012 kaupungille seuraavan takausanomuksen: Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSKUTSU NRO 18/2012 Kunnanhallitus 20.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 26.11.2012 klo 18.00-23.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 495 238 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot