Lehtinen Seppo poissa :t Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehtinen Seppo poissa :t 199-203 Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:30-21:50 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja, poissa 190 Kare Terhi 1. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 190 Kankkunen Antti varajäsen (Drockila) Hiltunen Heikki Ojala Veikko varajäsen (Kahanpää) Tuomala Riitta varajäsen (Kotonen) Lehtinen Seppo poissa :t Peltola Anniina poissa 191 Seppälä Merja Tuomainen Janne Poissa Drockila Leif 2. varapuheenjohtaja Kahanpää Hjalmar Kotonen Satu Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, poissa :t Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja, esittelijä, poissa 194 Tuominen Pirjo Kantola Heikki Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä hallinto- ja talousjohtaja, asiantuntija :t 188 ja Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Hiltunen ja Veikko Ojala.

2 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Allekirjoitukset Jarkko Salonen puheenjohtaja :t ja Pirjo Tuominen pöytäkirjanpitäjä Terhi Kare puheenjohtaja 190 Pöytäkirjan tarkastus Kausala Heikki Hiltunen Veikko Ojala Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausala Kunnantalo klo Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Tuominen

3 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat Pykälä nro Sivu 188 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko, lausunto 7 hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta, lausunto korkeimmalle-hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 190 Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus, takaajan 15 suostumus lainan lyhennysvapaaseen 191 Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen 19 Kyläkuitu Osk. 192 KuntaPro Oy:n osakkeiden hankinta Palkanlaskentajärjestelmän hankinta Kunnanjohtajan viran vaali, selitys korkeimmalle 28 hallinto-oikeudelle 195 Äänestyslautakunnan asettaminen neuvoa-antavan 38 kansanäänestyksen yhteistä äänestyspaikkaa varten 196 Määräalan kauppa Metsä-Kananoja nimisestä tilasta , Iitin kunta - Marja-Leena ja Hannu Peltola 197 Sotilasviranomaisten ja kuntien väliset yhteistoimintasopimukset Jäsenen nimeäminen Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen 44 ohjelman ohjausryhmään 199 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän toiminnan seuranta Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallituksen muut asiat 50

4 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma / /2015 Kunnanhallitus 188 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä käsitellä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä tulee myös hyväksyä kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarviota v ja taloussuunnitelmaa vv on valmisteltu hallintopalveluissa. Vuoden 2016 talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: - veroperusteet on pidetty ennallaan ja verotuloennustetta tarkistettu vastaamaan tätä hetkeä - sopeuttamistoimia vuodelle 2016 yhteensä 0,3 M käyttötaloustulot vähenevät (myyntivoitot) - investoinnit enintään 1,8 M ja nettolainaotto 0,1 M Hallintokunnille annettava kehys on erittäin tavoitteellinen. Kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmakaudelle päävastuualueittain on seuraava: TP2014 Ta2015 Raami2016 TS2017 TS2018 TS2019 Halllintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % 3,9 % 13,2 % 4,7 % 4,7 % 2,6 % 2,7 % Perusturvapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % 0,7 % -1,5 % 4,6 % 2,3 % 1,9 % 2,4 % Sivistyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % -2,5 % 1,5 % 0,0 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % Tekniset palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tkatteen muut., % -88,8 % 4148,7 % 8,6 % 1,3 % 4,2 % 4,5 % Kaikki Yhteensä Toimintatulot Toimintamenot

5 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Toimintakate Tkatteen muut., % -0,6 % 2,2 % 3,4 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % Edellä olevan käyttötalouden kehyksen perusteella lasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimitetaan tämän esityslistan mukana olevasta esityksessä. Talouden tasapainottamiseksi esitetään kunnanhallitukselle, että se antaa hallintokunnille seuraavia valmisteluohjeita: Käyttötaloutta sopeutetaan v n eurolla ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa. Sopeutusehdotus: sivistyspalvelut ja tekniset palvelut Hallintopalvelut 0 (koska työllisyyden hoitoon tarvitaan lisäpanostuksia) Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla. Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Edellä olevan käyttötalouden kehyksen perusteella lasketut tuloslaskelma ja rahoituslaskelma toimitetaan tämän esityslistan mukana olevassa esityksessä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeeksi hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman laadintaohjeen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyy talouden tasapainottamiseksi seuraavat valmisteluohjeet: Käyttötaloutta sopeutetaan v n eurolla ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa. Sopeutusehdotus: sivistyspalvelut ja tekniset palvelut Hallintopalvelut 0 (koska työllisyyden hoitoon tarvitaan lisäpanostuksia) Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Toimielinten käsittelemät talousarvioehdotukset tulee toimittaa lokakuun puoliväliin mennessä.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnanhallitus: Merkittiin, että Anniina Peltola saapui kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkamista ja että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Seppo Lehtinen esitti Merja Seppälän kannattamana, että sopeutusehdotuksesta poistetaan sivistyspalvelut ja tekniset palvelut Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Seppo Lehtisen ehdotus on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Hiltunen, Ojala ja Salonen) ja 7 EI-ääntä (Kankkunen, Kare, Tuomala, Lehtinen, Peltola, Seppälä ja Tuomainen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen hyväksyä edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan ohjeeksi hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman laadintaohjeen. Edelleen kunnanhallitus hyväksyi talouden tasapainottamiseksi seuraavat valmisteluohjeet: Bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla eli 1,8 milj. euroa Nykyisen taloussuunnitelman mukaiset investoinnit ajoitetaan uudelleen ja bruttoinvestoinnit pidetään poistojen tasolla Verojen korotukset jätetään suunnitelmavuosille ja ne ovat viimesijainen keino Toimielinten käsittelemät talousarvioehdotukset tulee toimittaa lokakuun puoliväliin mennessä.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko, lausunto hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta, lausunto korkeimmalle-hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta 467/ /2014 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja valmistellut palvelurakenteen linjauksia ja hyväksynyt sivistystoimenjohtajan laatiman palveluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteitä ja talousarvion laadintaa varten. Lautakunta toteaa, että palveluverkon kohdalla em. tarkoittaa kahden kyläkoulun (Tillola ja Kymentaka) yhdistämistä Kausalan kouluun. Hallinnon kohdalla se tarkoittaa päiväkodin johtajan ja päivähoidon ohjaajan tehtävien uudelleen järjestämistä sekä siirtymistä alakouluilla yhden rehtorin malliin. Esitykseen liittyy Mika Dahlin kannattamattomana rauennut ehdotus, jonka mukaan Kymentaan koulu lakkautetaan, mutta Tillolan koulu jatkaa toimintaansa. Koulutuslautakunnan hyväksymän palveluverkkoselvityksen linjaukset on otettu huomioon koulutuslautakunnan hyväksymässä talousarvioehdotuksessa. Koulutuslautakunnan hyväksymä talousarvioehdotus noudattaa kunnanhallituksen päättämää talousarvion raamipäätöstä. Edellä mainittu palveluverkkoselvitys Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma 2014 on esityslistan oheismateriaalina Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 sekä päättää käynnistää kehittämissuunnitelman linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa Merja Seppälä esitti Leif Drockilan kannattamana, että va. kunnanjohtajan ehdotus hyväksytään muutoin paitsi, että Tillolan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun. Edelleen Seppo Lehtinen esitti Merja Lonkan kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja hankitaan ulkopuolisen lausunto tilakysymyksestä.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydällepanoehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että pöydällepano on JAA ja asian jatkaminen in EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Lehtinen Seppo, Lonka, Pitkänen, Tiira ja Salonen) ja 4 EI -ääntä (Alestalo, Drockila, Kahanpää ja Seppälä) joten puheenjohtaja totesi asian jääneen pöydälle. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 jättää asian pöydälle. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 sekä päättää käynnistää kehittämissuunnitelman linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. kunnanhallitus: Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana Ilkka Ruokosta. Va. kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavaksi: Kunnanhallitus päättää käynnistää koulutuslautakunnan hyväksymän Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelman 2014 linjausten toteuttamisen vaatimien hallinnollisten päätösten valmistelutoimet. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Palveluverkkoselvitys Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma 2014 ja muistio "Iitin perusopetuksen palvelurakenteen tiivistäminen" ovat esityslistan oheismateriaalina

9 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnanhallitus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. kunnanhallitus: Merkittiin, että vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko oli asiantunijana kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Merja Seppälä esitti Leif Drockilan kannattamana, että Tillolan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun ja Riitta Alestalo esitti, että kumpaakaan koulua ei yhdistetä Kausalan kouluun vaan säästöt etsitään investoinneista ja muista menoista. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Alestalon ehdotuksen kannattamattomana raukeavan ja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että va. kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Seppälän ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Kahanpää, Lehtinen Seppo, Lonka, Pitkänen ja Salonen) ja 3 EI -ääntä (Drockila, Seppälä ja Tiira) ja 1 tyhjä (Alestalo) joten puheenjohtaja totesi va. kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-3, 1 tyhjä esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Kunnanvaltuusto kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. kunnanvaltuusto: Keskustelun kuluessa valtuutettu Janne Aalto esitti valtuutettu Leif Drockilan kannattamana, että alkaen Kymentaan koulu yhdistetään Kausalan kouluun muttei Tillolan koulua siten, että opetusta Kymentaan koulussa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Valtuutettu Riitta Alestalo esitti valtuutettu Hannu Suhosen kannattamana, että kunnanhallituksen esitys hylätään, ts. että kouluja ei yhdistetä.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Valtuutettu Veikko Ojala esitti, että Tillolan koulu yhdistetään vasta kahden vuoden päästä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Ojalan esityksen kannattamattomana raukeavan ja tämän jälkeen puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että 1. äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus on JAA ja valtuutettu Aallon esitys on EI. Tämän jälkeen 2. äänestyksessä on ensimmäisen äänestyksen voittanut JAA ja valtuutettu Alestalon esitys on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa 1. äänestyksessä annettiin 15 JAA -ääntä (Heinonen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Lehtinen Seppo, Lonka, Ojala, Pasila, Peltola, Laitinen, Salonen, Holmström, Tuomala, Kojonen ja Yli-Kaitala) ja 12 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Hiltunen, Lehtinen Eemeli, Luoma-aho, Mikkola, Seppälä, Suhonen, Tiira, Tuomainen ja Lehtinen Esa) joten puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen voittaneen 1. äänestyksen. Suoritetussa 2. äänestyksessä annettiin 19 JAA -ääntä (Heinonen, Kahanpää, Kare, Koivunen, Lehtinen Seppo, Lonka, Luoma-aho, Mikkola, Ojala, Pasila, Peltola, Laitinen, Salonen, Seppälä, Holmström, Tuomainen, Tuomala, Kojonen ja Yli-Kaitala) ja 8 EI -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Hiltunen, Lehtinen Eemeli, Suhonen, Tiira ja Lehtinen Esa) joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen äänin 19-8 että Kymentaan ja Tillolan koulut yhdistetään Kausalan kouluun alkaen siten, että opetusta Kymentaan ja Tillolan kouluissa ei anneta enää syyslukukaudesta 2015 alkaen. Hannu Suhonen on valittanut kunnanvaltuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksessa pyydetään valtuuston päätöksen kumoamista, täytäntöönpanokieltoa ja oikeudenkäyntikuluja. Hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta antamaan lausuntonsa täytäntöönpanokieltovaatimuksesta mennessä ja pääasiasta mennessä. Kunnanhallitus antoi lausunnon täytäntöönpanokieltovaatimuksesta Valmistelu hallinto- ja talousjohtaja: Valittajan väite " laiton ja täysin poliittinen päätös eikä päätöstä ole perusteltu" Kunnanvaltuuston on toimivaltainen tekemään kouluverkkoa koskevat

11 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ päätökset. Kunnanvaltuusto muodostuu vaaleissa valituista henkilöistä, jotka poliittiset puolueet tai valitsijaryhmän ovat vaaleihin asettaneet. Valtuuston päätökset ovat poliittisia. Valtuuston päätös on perustunut koulutuslautakunnan ja sen alaisen viranhaltijan valmisteluun. Asiakirjassa Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelma, jonka koulutuslautakunta on hyväksynyt ja jonka linjausten perusteella kunnanhallitus on jatkovalmistelut asiaa, on asian varsinaiset perustelut. Valittajan väite "laskelmat ovat virheelliset" Kahden koulun yhdistäminen Kausalan kouluun vähentää ruokailupalvelujen järjestämisestä yhden henkilötyövuoden työpanoksen ja ruokakuljetukset. Kouluruokailussa käytetään yhteistä suoritehintaa. Tällöin suoritehinta pienenee ja kaikki koulut hyötyvät tässä. Kustannusvaikutus on tuo valmistelussa esitetty euroa. Kausalan koulussa on eläköitymässä useita opettajia. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan määrää työntekijä. Koulujen yhdistämisen vuoksi opetushenkilöä ei vähennetä vaan eläkkeelle siirtyvät ovat yhdistämisen nivelvaiheessa "resurssiopettajina" Heidän eläköidyttyä jos oppilasmäärät ovat nykyiset, ei palkata automaattisesti uusia työntekijöitä. Molempien koulujen kiinteistönhoitomenot ovat olleet hieman vajaat euroa/vuosi ja siivouskustannukset noin euroa /vuosi/koulu. Valtuustolle esitetyt luvut ovat oikeat ja todelliset. Koulukuljetuksista on esitetty yksityiskohtaiset hinnat ja reitit. Lisäksi oppilaiden huoltajat ovat saaneet tarvittaessa vieläkin yksityiskohtaisemmat tiedot omien lastensa kuljetuksista. Kuljetusjärjestelyissä voidaan jättää pois yksi linja-auto, joka on palvelut vain Kymentaan koulun oppilaita. Tämän linja-auton vuosikustannus on hieman yli euroa. Muutoin voidaan käyttää hyödyksi Kausalaan jo nyt tulevia linja-autokuljetuksia. Koulutuslautakunnan alaiset viranhaltijat tekivät kunnanhallituksen pyynnöstä laskelman koskien vuotta Näiden kahden vuoden yhteislukujen perusteella koulutuslautakunnan menot pienevät euroa. Valittajan väite "mielipiteitä ei ole otettu huomioon" Valtuutetuille on toimitettu esityslistan mukana kuulemisen aikana kertynyt materiaali ja myös henkilökunnan ja koulujen oppilaiden vanhempien kuulemisen muistiot. Valittajan väite " varhaiskasvatuksen..." Valtuustossa oli käsittelyssä vain kouluverkkoasia ei varhaiskasvatuksen kehittämisasiat, jotka valmistellaan ja käsitellään myöhemmin. Valittajan väite " käsittely valtuustossa oli fiasko" Asia käsitellään valtuustossa hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen ehdotus ja siihen liittyvä materiaali on ollut laaja ja riittävä päätöksentekoa varten. Va. kunnanjohtaja ja vt. sivistystoimenjohtaja eivät voi olla tietoisia kaikesta sivistystoimenjohtajan valmistelusta tai laskelmien yksityiskohdista. Kunnanhallituksen valmistelun aikaisesta valmistelumateriaalista molemmat viranhaltijat ovat ja ovat olleet perillä.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Valittaja vain pitää omia näkemyksiään ainoina oikeina ja sillehän ei kukaan mahda mitään. Valittajan väite "Kausalan tilaselvitystä ei ole tehty" Valtuustolle esitetyssä materiaalissa on yhdistetyn koulun vuosiluokkajako ja tilajärjestelyt esitetty. Kunnanhallituksen toimesta haluttiin ulkopuolisen näkemys Kausalan koulun tiloista; mahtuuko kaikki oppilaat Kausalan kouluun. Ilkka Ruokonen keskusteli vt. sivistystoimenjohtajan ja Kausalan koulun rehtorin kanssa ja tutustui kehittämissuunnitelmiin. Tämä Ruokosen muistio on ollut valtuutetuilla käytettävissä. Valittajan väite " Tehdyt laskelmat ovat täysin virheelliset, todelliset kulut ovat pienemmät" Valtuustolle esitetyssä materiaalista selviää perusopetuksen vuosikustannukset myös muiden koulujen osalta (TP Tae 2015) Valittajan väite " Iitin kunnan taloustilanteesta... ja erotti 3 v. sitten talousjohtaja" Kunnanhallitus toimittaa kuukausittaisen talousraportin valtuutetuille tiedoksi. Valtuusto on lainvoimaisella päätöksellä yhdistänyt hallinto- ja talousjohtajien virat hallinto- ja talousjohtajan viraksi. Tässä yhteydessä entinen talousjohtaja siirrettiin hänen suostumuksen perusteella laskentapäällikön virkaan. Tästä virasta hän on myöhemmin eronnut siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen. Näistä järjestelyistä valittaja on valittanut aina korkeinpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO on hylännyt hänen valituksensa. Valittajan väite " koulujen sulkeminen on tappiolle jääneiden eräänlaista poliittista kostonhenkeä" Valtuusto äänesti rakenneselvitysten osalta äänin ettei Iitin kunta osallistu niihin. Koulujen yhdistämisen puolesta äänesti 19 valtuutettua ja vastusti 8 valtuutettua. Valittajan väitettä nuo äänestystulokset eivät tue. Valittaja väittää että "Iitin kunnan virkamies kompetenssit ovat hyvin matalatasoiset johtuen kytkös ja korruptio toimista" Valittaja voi näköjään luottamushenkilöasemaansa vedoten kirjoittaa mitä tahansa tai väittää mitä tahansa ja perustelematta. Suurin osa valittajan väitteistä on yleisellä tasolla eikä hän niitä perustele. Vain hän on aina oikeassa ja kaikki muut väärässä. Hän ei kunnioita valtuuston enemmistön päätöksiä ei vielä sittenkään vaikka hänen valituksensa on joka hallinto-oikeudessa tai korkeimmssa hallinto-oikeudessa hylätty. Valtuuston kokouksissa hän käyttää enimmät puheenvuorot sekä lukumäärältään että puheenvuoron pituudeltaan. Silti hän väittää, että "Iitin kunta tunnetaan hyvin epädemokraattisesta hallintokulttuuristaan." Valitus tulee hylätä, koska valittaja ei ole valituksessaan esittänyt mitään konkreettista valmisteluvirhettä tai tiedon puutetta taikka virheellistä laskelmaa. Valtuuston päätös on syntynyt hyvän ja asiallisen valmistelun

13 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ tuloksena ja kuuluu valtuuston päätösvaltaan. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Niina Honko, puh va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että edellä olevin perustein valitus tulee hylätä ja että valittajaa ei tule vapauttaa oikeudenkäyntimaksusta. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 189 Hannu Suhonen on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Selitys tulee toimittaa mennessä. Valituksessaan Suhonen pyytää korkeinta hallinto-oikeutta kumoamaan hallinto-oikeuden ja kunnanvaltuuston päätökset. Lisäksi Suhonen vaatii asiassa täytäntöönpanokieltoa, sekä pyytää vapautusta oikeudenkäyntimaksusta ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista 500 eurolla. Valituksessaan Suhonen uudistaa kaiken aikaisemmin lausutun. Valituksessaan Suhonen toistaa, että asia on huonosti ja puutteellisesti valmisteltu, kuulemiset ovat farsseja, laskelmat ovat epäuskottavia ja näin ollen koko päätös on lainvastainen. Hallinto- ja talousjohtaja: Mitään uusia tosiseikkoja väitteittensä tueksi Suhonen ei esitä. Päinvastoin valituksessa on asioita, jotka eivät kuulu varsinaiseen pääasiaan - epäasiallisia luonnehdintoja viranhaltijoista ja paikkansa pitämätöntä tietoa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmätiloista. Kunnanhallitus on osoittanut Vasemmistoliiton ryhmälle tilan kunnantalolta ja määritellyt milloin tila on käytettävissä. Vanhalla kunnantalolla ei ole Vasemmistoliiton ryhmätilaa. Kunnantalot olivat suljettuina Siitä huolimatta valtuutettu Suhonen oli päässyt Vanhalle kunnantalolle. Perusteita täytäntöönpanokiellolle ei ole joten se vaatimus tulee hylätä.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Valitus tulee hylätä ja samoin tulee hylätä oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimus. Myöskään vapautusta oikeudenkäyntimaksusta ei tule myöntää. Valitus on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja Kunnanhallitus antaa edellä olevan hallinto- ja talousjohtajan valmisteleman selityksen. kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan lainan takaus, takaajan suostumus lainan lyhennysvapaaseen 145/ /2013 Kunnanhallitus Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan kirje : "Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan verkoston 2A-vaiheen rakennustyöt ovat alkaneet maaliskuussa Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet syksyllä 2011 ja niiden pohjalta rakennusurakka on kilpailutettu helmikuussa Rakentajaksi valittiin PVK-Kaivu Elimäeltä. Osuuskunta on pyytänyt rakennushankkeen lainoituksesta tarjoukset Nordealta, Danske pankilta, Handelsbankenilta, Helmi -säästöpankilta, Lähitapiolasta sekä Päijät-Hämeen Osuuspankilta. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Päijät-Hämeen osuuspankki. Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta pyytää Iitin kuntaa tekemään tarvittavan lainan osalta takauspäätöksen kunnanvaltuuston periaatepäätöksen (58, ) mukaisesti." Kunnanvaltuusto hyväksyi vesihuoltohankkeiden tukimuodot ja -ehdot seuraavasti: "Tukimuodot: - kunta antaa omavelkaisen takauksen vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltojärjestelmän ja-verkoston rakentamishankkeen lainalle - kunta avustaa vesiosuuskunnan hanketta 20 %:lla hyväksytyistä kustannuksista. Avustus maksetaan jälkikäteen valmiusvaihetodistuksen perusteella - kunta luovuttaa suunnitelmien tekoa varten tarpeelliset karttamateriaalit ja kiinteistötiedot sekä antaa tarpeellista neuvontaa Ehdot: - vesiosuuskunta on perustettu - hankkeelle on selkeä tarve - rahoitussuunnitelman tulee olla kunnossa - liittyjiä tulee olla vähintään 2/3 hankealueen vakituisista asuinkiinteistöistä Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen."

16 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Lainan ehdot: Pääoma Laina-aika enintään 10 vuotta, kk lyhennysvapaa Viitekorko Marginaali Ind. kok.korko Euribor 6 kk 1,15%-yksikköä 1,475 % Euribor 12 kk 1,15%-yksikköä 1,698 % Hankkeen kuvaus ja rahoitussuunnitelma ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iitin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan Päijät-Hämeen Osuuspankilta edellä maintuin ehdoin ottamalle 1,3 milj euron lainalle ehdolla, että osuuskunta antaa sitoumuksen arvonlisäveron palautusten, avustusten ja liittymismaksujen käyttämisestä lainan lyhennyksiin. Kunnanhallitus: Merkittiin, että Jarkko Salonen ja Olli Pasila poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että puhetta johti Jyrki Pitkänen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanvaltuusto Hankkeen kuvaus ja rahoitussuunnitelma ovat esityslistan oheismateriaalina. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Iitin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan Päijät-Hämeen Osuuspankilta edellä maintuin ehdoin ottamalle 1,3 milj euron lainalle ehdolla, että osuuskunta antaa sitoumuksen arvonlisäveron palautusten, avustusten ja liittymismaksujen käyttämisestä lainan lyhennyksiin. Kunnanvaltuusto: Merkittiin, että valtuutetut Jarkko Salonen ja Olli Pasila esteellisinä poistuivat omalta paikaltaan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Keskustelun kuluessa valtuuettu Hannu Suhonen esitti, että

17 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnahallituksen esitystä ei hyväksytä. Valtuutettu Hjalmar Kahanpää esitti valtuutettu Hannu Suhosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan pöydälle panoa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi pöydälle panosta puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että asian käsittelyn jatkaminen on JAA ja pöydälle pano on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA -ääntä (Aalto, Alestalo, Drockila, Heinonen, Hiltunen, Kare, Koivunen, Lehtinen Eemeli, Lehtinen Seppo, Lonka, Miettinen, Mikkola, Peltola, Pitkänen, Seppälä, Holmström, Tiira, Luoma-aho, Tuomala, Vilen, Yli-Kaitala ja Lehtinen Esa) ja 3 EI -ääntä (Kahanpää, Ojala ja Suhonen) joten puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Hannu Suhosen esityksen, että kunnanhallituksen ehdotusta ei hyväksytä, kannattamattomana raukeavan joten kunnanhallituksen ehdotus on tullut valtuuston päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päättäneen, että Iitin kunta myöntää omavelkaisen takauksen Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan Päijät-Hämeen Osuuspankilta edellä maintuin ehdoin ottamalle 1,3 milj euron lainalle ehdolla, että osuuskunta antaa sitoumuksen arvonlisäveron palautusten, avustusten ja liittymismaksujen käyttämisestä lainan lyhennyksiin. Eriävä mielipide: Hannu Suhonen jätti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen, liite Kunnanhallitus 190 Päijät-Hämeen Osuuspankki pyytää kirjeellään kunnan suostumusta osuuskunnan esittämään lyhennysvapaaseen: Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnalla, ( Y ), on Iitin kunnan takaama laina n:o FI , määrältään ,73 euroa Päijät-Hämeen Osuuspankista. Siitä on nostamatta vielä euroa. Ensimmäinen lyhennyspäivä oli jo 12.06, seuraava Koska rakennustyö jatkuu ja lainaa ei tulla todennäköisesti edes nostamaan kokonaan, on vesihuolto-osuuskunta hakenut lyhennysvapaata saakka. Pyydämme kunnan suostumusta em. lyhennysvapaaseen. Tähän sisältyy se, että tehty lyhennys voidaan peruuttaa. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh

18 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Iitin kunta takaajana suostuu lyhennysvapaaseen saakka kunnanhallitus: Merkittiin, että puheenjohtaja Jarkko Salonen esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja että puhetta johti varapuheenjohtaja Terhi Kare. Merkittiin, että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. 223/ /2013 Kunnanhallitus 191 Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje : "Esitys Iitin kunnalle Kymijoen Kyläkuitu Osk on valittu valokuituverkon toteuttajaksi Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan hajaasutusalueilla yhteensä yhdeksälle eri hankealueelle (liite 2, kuva l). Rakentaminen aloitettiin vaiheella l (liite 2, kuva 2), joka on valmistunut vuoden 2014 aikana. Osuuskunnan vaiheen II investointiohjelman rahoituksesta käydyt neuvottelut pankkien kanssa nostivat esiin tarpeen muuttaa alkuperäisiä suunnitelmia. Nykyisillä rahoitusmarkkinoilla vallitseva tilanne ja laajakaistalain ensimmäisen version edellyttämät rahoitusehdot eivät tukeneet rahoituksen saamista vaiheen II rakentamiseen. Ongelma on valtakunnallinen. Käydyissä rahoitusneuvotteluissa ja osuuskunnan teettämissä Inspira Oy:n asiantuntijaselvityksissä päädyttiin esittämään ratkaisuksi joko väliyhtiömallia, jolla kunnat takaavat 100% lainasta tai suoraa markkinaehtoista lainaa. Kouvolan kaupunginvaltuusto on tekemällä päätöksellään yksimielisesti myöntänyt suuruisen lainan vaiheen II rakentamiseksi Kouvolan kunnan alueella. on saanut lainvoiman Kymijoen Kyläkuitu hakee Iitin kunnalta vastaavaa järjestelyä. Vaiheen II kokonaisrahoituksen tarve on , josta Iitin kunnan alueelle rakennetaan 32% verkosta, eli Iitin osalta rahoitustarve on yhteensä Tästä lainasta on ns. siltalainaa, joka pantataan tulevia laajakaistatukia vastaan. Siltalaina maksetaan kertaluontoisesti pois hankealueen valmistuttua tukien maksatuksen yhteydessä. Pitkäaikaista lainaa kokonaisuudesta on l , jolle maksetaan markkinaehtoinen 4,53% korko (laina-aika l0v). Vaihtoehtoisesti rahoitusta voi ajatella eri vaiheissa. Kymijoen Kyläkuidun taloudellisen kannattavuuden kannalta kaikkien jo rakennettujen hankealueiden fyysinen yhdistäminen on erittäin tärkeää. Tämä tuo myös vaiheelle l taloudellisen kantokyvyn. Täten Iitin kannalta Etelä-litin (Kuukso-Sääskjärvi hankealueen) rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaihtoehtoinen malli on esitetty liitteessä l."

20 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kymijoen kyläkuidun Iitin kunnalle tekemässä esityksessä on esitetty Kyläkuidun laajakaistahankkeen II-vaiheen toteutuksen Iitin puolelle sijoittuvan osuuden rahoitusta Iitin kunnan myöntämällä lainalla. Rahoitustarve on euroa. Hankeen rahoituksen problematiikkaa on käsitelty hallinto- ja talousjohtajan laatimassa muistiossa. Hankkeen rahoittamisesta päätettäessä tulee arvioitavaksi Kuntalain 410/ :n määräykset. Pykälän 1 momentissa määrätään seuraavasti: Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kuntalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 268/2014) on samaisen momentin osalta lausuttu seuraavaa: Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saisi vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saisi myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos niihin sisältyisi merkittäviä taloudellisia riskejä. Merkittävänä taloudellisena riskinä voitaisiin pitää esimerkiksi tilannetta, jossa takausvastuun realisoituminen vaarantaisi kunnan koko toiminnan tai vastaisi suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta. Momentissa mainittujen edellytysten täyttyminen tulisi arvioida jokaisen toimenpiteen osalta erikseen. Momentissa tuotaisiin esiin myös, että toimenpiteitä tehtäessä kunnan edut tulisi turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Tällä tarkoitettaisiin sitä, ettei vaadittavien vastavakuuksien tarvitsisi kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Riskin todennäköisyys ja laajuus vaikuttavat yleisesti takauksen antamisen edellytyksiin sekä takauksen hintaan. Kunnan ylijäämät ovat viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan euroa eli vain hieman suurempi kuin pyydetty rahoitusosuus. Mikäli pyydettyyn rahoitukseen sisältyvä riski realisoituisi kokonaisuudessaan, tulisivat kunnan ylijäämät syötyä lähes kokonaisuudessaan. Ottaen huomioon kunnalla hankkeen I-vaiheesta olevat vastuut, johtaisi kokonaisriskin toteutuminen kunnan taseessa olevien ylijäämien menettämiseen ja taseen muodostumisen alijäämäiseksi. Ottaen huomioon Kymijoen kyläkuidun talousluvut ja tulonmuodostus, sisältyy sen rahoittamiseen ilmeinen riski. Riskiä on Iitin kunnan riskinkantokykyyn nähden pidettävä lain tarkoittamalla tavalla merkittävänä. Kunnalle vakuudeksi tarjotun yrityskiinnityksen realisointiarvoa on mahdoton etukäteen täsmällisesti arvioida mutta voidaan olettaa sen olevan hankeen toteutuskustannuksia merkittävästi alhaisemman. Hankkeen kokonaisrahoituksesta kunnalle aiheutuvan riskin on näin ollen katsottava olevan kunnan riskinkantokykyyn nähden suurempi

21 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kuin mihin kuntalain 129 pykälä antaa mahdollisuuden. Kyläkuitu on esittänyt vaihtoehtoisena toteutusmallina hankkeen toteuttamisen Kuukso-Sääskjärvi alueelle siten, että Iitin kunnalta oleva lainantarve olisi euroa. Tähänkin rahoitukseen sisältyy taloudellinen riski. Toteutuessaan riski ei kuitenkaan yksistään johtaisi kunnan nykyisten ylijäämien menettämiseen. Esityksen liitteet 1 ja 2 ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: va. kunnanjohtaja Riku Rönnholm, puh va. kunnanjohtaja (kokouksessa): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1) Iitin kunta myöntää Kymijoen kyläkuitu osuuskunnalle lainaa enintään euroa laajakaistahankkeen II-vaiheen toteuttamiseen Kuukso-Sääskjärvi hankealueella osuuskunnan esittämän vaihtoehtoisen mallin (osuuskunnan esityksen liite1) mukaisesti. Lainasta peritään 4,53 prosentin vuotuinen korko ja laina-aika on 10 vuotta. Lainan vakuudeksi tulevan yrityskiinnityksen yksityiskohdista päättää kunnanhallitus. 2) Kunnanvaltuusto päättää myöntää lisämäärän rahoitusosaan Antolainojen lisäykset euroa. Lisämääräraha katetaan kassasta. kunnanhallitus: Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä. Merkittiin, että Inspira Oy:n apulaisjohtaja Jon Forssell ja Kymenlaakson Kyläkuitu Osk.:n toimitusjohtaja Jarno Laitinen olivat läsnä asian esittelyn aikana ja että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Seppo Lehtinen esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja Merja Seppälä esitti Heikki Hiltusen kannattamana, että kunta ei myönnä lainaa Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnalle hankkeen II vaiheen rahoitukseen. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Seppo Lehtisen esityksen rauenneen kannattamattomana. Edelleen puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Merja Seppälän esitys on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Ojala, Kare, Tuomala, Salonen ja Tuomainen) ja 4 EI-ääntä (Kankkunen, Hiltunen, Lehtinen ja Seppälä), poissa 1. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4, poissa 1 esittää valtuustolle, että

22 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ ) Iitin kunta myöntää Kymijoen kyläkuitu osuuskunnalle lainaa enintään euroa laajakaistahankkeen II-vaiheen toteuttamiseen Kuukso-Sääskjärvi hankealueella osuuskunnan esittämän vaihtoehtoisen mallin (osuuskunnan esityksen liite1) mukaisesti. Lainasta peritään 4,53 prosentin vuotuinen korko ja laina-aika on 10 vuotta. Lainan vakuudeksi tulevan yrityskiinnityksen yksityiskohdista päättää kunnanhallitus. 2) Kunnanvaltuusto päättää myöntää lisämäärän rahoitusosaan Antolainojen lisäykset euroa. Lisämääräraha katetaan kassasta.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KuntaPro Oy:n osakkeiden hankinta 598/ /2015 Kunnanhallitus Henkilöstöhallinnon nykyisen järjestelmän ylläpito ja tuki päättyy vuoden vaihteessa. Tietojärjestelmien uusimisen osalta on yleisesti linjattu, että pyritään järjestelmät hankkimaan palveluna sen sijaan että ylläpidetään omia palvelimia. Tämän linjauksen taustalla on niukat resurssit. Käytännössä vaihtoehtoina on joko jatkaa yhteistyötä nykyisen toimittajan kanssa tai liittyä omistajaksi palvelua tarjoavaan yhtiöön (esim. KuntaPro Oy, Taitoa Oy). Liittymällä omistaja-osakkaaksi jatkossa on mahdollista laajentaa järjestelmäpalvelusta kokonaispalveluun. Alkuvaiheessa on tarkoitus hankkia järjestelmäpalvelua. Tämä tarkoittaa, että palkkalaskennan järjestelmän ylläpitää ulkopuolinen toimittaja ja varsinaisen palkkalaskennan hoitaa meidän oma henkilöstö. Hallinto- ja talousjohtaja esittää että valitaan omistaja-asiakas vaihtoehto ja liitytään omistajaksi KuntaPro Oy:öön. KuntaPro Oy tarjoaa kunnille, kuntayhtymille ja kunnallisille yhtiöille talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistuspalvelut sekä järjestelmäratkaisut. Lisäksi KuntaPro Oy tarjoaa paljon muita kuntasektorille suunniteltuja palveluja. Osakkaana kunta saa käyttöönsä KuntaPro Oy:n kaikki laadukkaat palvelut sekä yli 200 ammattitaitoisen työntekijän tuen. KuntaPro tuottaa ja tarjoaa palveluita vain omistajilleen (in-house), joten sen asiakkaiden täytyy olla myös yhtiön omistajia. Omistaja-asiakkaaksi pääsee halutessaan jokainen Suomen kunta, kuntayhtymä sekä kuntien tai valtion omistama osakeyhtiö. KuntaPro Oy:n osakkeiden hankintakynnys on erittäin alhainen ja hankinta joustavaa. Asiakkaaksi tulo tapahtuu osakeantien kautta ja KuntaPron hallituksella on valtuutus jatkuvasta suunnatusta osakeannista. KuntaProlla on A-, B- ja C-sarjan osakkeita. Osakkeen nimellisarvo on 100 euroa. A-sarjan osakkaita ovat KuntaPron perustajaomistajat, B-sarjan uudet isot omistajat (edellyttää merkittävää osakepääomasijoitusta) ja C-sarjan palveluiden käyttäjät. C-sarjan osakemerkintä toteutetaan seuraavasti: kunnat, yli asukasta 5000 kunnat, alle asukasta 2500 kuntayhtymät, konserniyhtiöt 2500 Jokaisella omistajalla on oikeus nimetä jäsen KuntaPron

24 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ hallintoneuvostoon, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Yhtiön suurimmat omistajat ovat Hämeenlinna ja Porin kaupungit. KuntaPro esittää, että Iitin kunta merkitsee 25 kpl nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla. Osakemerkinnän eteneminen 1.KuntaPron hallitus tekee päätöksen suunnatusta osakeannista Iitin kunnalle 2.Kunnanhallitus tekee päätöksen KuntaPro Oy:n osakkeiden merkitsemisestä 3. tiedoksi KuntaProlle 4.KuntaPro laskuttaa osakepääoman kunnalta 5.Kunta maksaa osakkeet 6.KuntaPro ilmoittaa kunnan omistuksen Kaupparekisteriin Kunnalle varataan yksi paikka KuntaPron hallintoneuvostossa. KuntaPro käsittelee suunnatun osakeannin KuntaPron seuraavassa hallituksen kokouksessa. Talousarvion investointiosassa on euron määräraha, josta päättää kunnanhallitus. Järjestelmäpalvelua koskeva hankinta valmistellaan pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä 25 kappaletta nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla. kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Merja Seppälän ehdotuksesta, jota Janne Tuomainen kannatti. Kunnanhallitus 192 va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä 25 kappaletta nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla.

25 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ kunnanhallitus: Merkittiin, että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Keskustelun kuluessa Janne Tuomainen esitti Merja Seppälän kannattamana kunnanjohtajan ehdotuksen hylkäämistä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Janne Tuomaisen ehdotus on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Hiltunen, Ojala, Tuomala, Lehtinen, Peltola ja Salonen) ja 4 EI-ääntä (Kankkunen, Kare, Seppälä ja Tuomainen), joten puheenjohtaja totesi va. kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen merkitä 25 kappaletta nimellisarvoltaan 100 euron arvoisia KuntaPron C-sarjan osakkeita eurolla.

26 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Palkanlaskentajärjestelmän hankinta 67/ /2013 Kunnanhallitus 193 Aditron Personec R:n tuki loppuun vuoden vaihteessa. Käytännössä voidaan joko jatkaa yhteistyötä Aditron kanssa tai hankkiutua yhteistyöhön jonkun palvelun tuottajan kanssa. Henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien niukkenemisen johdosta on jo aikaisemmin tietohallinnossa linjattu, että siirrytään omista palvelimista järjestelmien ylläpidon ostamiseen palveluna. Sähköposti ja office 365 ovat ensimmäiset palvelut ja kokemukset ovat hyvät. Aditro Oy on antanut kustannusarvion siirtymisestä Personec R:stä Personec F:ään Aditron tarjoamana Saas palveluna. KuntaPro Oy on antanut tarjouksen Populus henkilöstöohjausjärjestelmään siirtymisestä. Kustannusarvio ja tarjous eivät ole vertailukelpoiset mutta ne antavat riittävän kuvan siitä mitä ne maksavat. Käyttöönottokustannukset ovat euron paikkeilla. Kuukausimaksut ovat Aditron järjestelmässä vuodessa ja KuntaPron tarjouksessa Nämä eivät suoraan ole vertailukelpoiset. KuntaPro tarjoaa myös kokonaisulkoistusta, jonka vuosikustannukset ovat euroa. Tämän hetkiset palkkalaskennan kustannukset ovat n euroa vuositasolla. Kokonaisulkoistuksessa tarvitaan myös henkilöstöpanosta toimimaan yhteyshenkilönä ja muissa henkilöstöhallinnon tehtävissä. Jos hankitaan vain järjestelmäpalvelua, niin tarvitaan palkkalaskennassa nykyisten kahden henkilön työpanokset mm. osaamisen ja sijaistamisen takia. Palkkalaskennan ulkoistaminen sinänsä mahdollistaisi toimistohenkilöstön tehtävien uudelleen järjestelyt ilman että tarvitsisi rekrytoida uusia henkilöitä. Perustavaa laatua koskeva eroa on miten jatkossa mm. palkkalaskenta turvataan, esim. henkilöstön vaihtuessa, eläköityessä tms. Jos yhteistyö perustuu Aditron järjestelmään, niin silloin tulee aina olla oma palkkalaskentahenkilöstö. Jos yhteistyö perustuu Kunta Pron tarjoukseen, niin silloin on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa - joko oma henkilöstö hoitaa palkkalaskennan tai Kunta Pro hoitaa myös palkkalaskennan. Riski on, miten tulevaisuudessa saadaan osaavaa palkkalaskentahenkilöstöä. Tällä hetkellä tilanne on hyvä. Molemmat järjestelmät ovat käyttäjien ja palkkasihteerien näkökulmasta uusia. Aditron järjestelmä on selvästi isojen organisaatioiden ja siinä on mahdollisuuksia muihin henkilöstöhallinnon kokonaisuuksien hallintaan.

27 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Liitytään KuntaPro Oy:n omistajaksi ja hankintaan inhouse hankintana Populus henkilöstönohjausjärjestelmä. Ensivaiheessa hankitaan se järjestelmäyhteistyönä ja varaudutaan esim. henkilöstömuutosten yhteydessä siirtymään kokonaispalveluuun. va. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hankkia inhouse hankintana Kunta Pro Oy:n tarjoaman Populus-henkilöstönohjausjärjestelmän. kunnanhallitus: Merkittiin, että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja että hän poistui kokouksesta käsittelyn päätyttyä. Kunnanhallitus hyväksyi va. kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

28 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan viran vaali, selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle 234/ /2013 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Pentti Toivanen on ilmoittanut kirjeellään siirtyvänsä eläkkeelle lukien. Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja (tai pormestari). Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kunnan hallintosäännön 33 :n mukaan kunnanjohtajan valinnasta päättää valtuusto. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Hallintosäännön 39 :n mukaan viran ja päätoimisen vakinaisen toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä avoinna olevaan virkaan tai toimeen. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Virkaa tai tointa täytettäessä valinnan suorittava viranomainen päättää viranhaltijan tai työntekijän palkkauksesta hankittuaan asiasta palkka-asiamiehen lausunnon. Valtuuston valitseman viranhaltijan palkkauksesta päättää kuitenkin kunnanhallitus. Kunnanvaltuusto päätti viran kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: vähintään kunnallistutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus päätti viran vaalia valmistelevan työryhmän asettamisesta ja nimesi ryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat keskustan, sosialidemokraattien, perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmistä. Päätöksestä on vireillä valitus hallinto-oikeudessa. Virka julistettiin haettavaksi klo 15 mennessä ja hakuilmoitus julkaistiin ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla, Iitinseudussa, Helsingin Sanomissa, Kouvolan Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Kuntalehdessä sekä mol.fi ja kuntarekry.fi -palveluissa. Määräaikaan mennessä jätettiin kahdeksan (8) hakemusta. Hakemusten vähäisen määrän

29 Iitin kunta Pöytäkirja 14/ johdosta valintaa valmisteleva työryhmä päätti jatkaa hakuaikaa klo 15 saakka. Ilmoitukset julkaistiin edellä mainituissa viestimissä ja lisäksi oikotie.fi- palvelussa. Jatkettuun määräaikaan mennessä jätettiin uusia hakemuksia 11 kpl ja yksi suostumus. Valintaa valmisteleva työryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: Bergqvist Heikki, Heikka Tiina, Heikkilä Aleksi, Lindeman Ari, Malin Sinikka, Metsänen Harri ja Rönnholm Riku. Haastattelut toeutettiin 28. ja Tiina Heikka perui hakemuksensa tultuaan valituksi toiseen tehtävään. Vaalin valmistelussa ei otettu huomioon suostumuksia. Vaalin valmisteluun liittyen työryhmä valitsi tarjousten perusteella soveltuvuusarvioinnin tekijäksi HRM Heikinheimo Oy:n Lahdesta ja päätti, että arviointi tehdään kolmesta hakijasta heidän suostumuksellaan: Aleksi Heikkilä, Sinikka Malin ja Riku Rönnholm. Arviointi toteutetaan viikolla 50. Kaikille valtuustoryhmille on varattu tilaisuus haastatella työryhmän soveltuvuusarviointiin valitsemia hakijoita ja ja kertoa valtuustoryhmän mielipide työryhmälle ennen kuin ryhmä tekee oman ehdotuksensa. Työryhmä kokoontuu klo 16 ja työryhmän ehdotus viran vaalia varten esitellään kokouksessa. Asian esittelyyn osallistuu myös soveltuvuusarviointiyrityksen edustaja konsulttijohtaja Petri Heikinheimo. Valtuutetuille ja samalla kunnanhallituksen jäsenille on lähetetty hakuilmoitus ja yhdistelmä viran hakijoista sis. suostumus. Yhdistelmä ja hakuilmoitus ovat myös esityslistan oheismateriaalina. Puheenjohtaja esitteli kunnanhallitukselle työryhmän ehdotuksen sisällön. Kunnanjohtaja (kokouksessa): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto suorittaa kunnanjohtajan viran vaalin hakijoiden ja suostumuksen antaneiden joukosta sekä valitsee henkilön hänen kieltäytymisensä varalle. Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi asettamansa vaalin valmistelutyöryhmän ehdotuksen Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että konsultti Petri Heikinheimo oli asian esittelyn ajan läsnä

Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje 10.6.2015:

Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. Kymijoen Kyläkuitu Osk:n kirje 10.6.2015: Kunnanhallitus 191 17.08.2015 Kunnanvaltuusto 77 01.09.2015 Valokuituverkon II vaiheen investoinnin rahoitus, Kymijoen Kyläkuitu Osk. 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 17.08.2015 191 Kymijoen Kyläkuitu

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 258 Kunnanvaltuusto 30.12.2013 Aika Maanantai 30.12.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Aika Tiistai klo 18:00-19:41. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanvaltuusto Aika Tiistai klo 18:00-19:41. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 102 Kunnanvaltuusto 01.09.2015 Aika Tiistai 01.09.2015 klo 18:00-19:41 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 4 140 15 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Vuolenkosken laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus 20.2.2012:

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke

Iitin kunta Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 1. Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Sivu 1 Kunnanvaltuusto 30.05.2012 Kunnanhallitus 21.05.2012 3 139 14 313 / 6900 / 2009 Kymenlaakson laajakaistarakentamisen hankeohjelma, Kuukso - Sääskjärvi laajakaistahanke Kymenlaakson Liiton hallitus

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston päätöksen 10.4.2014 toimeenpano

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston päätöksen 10.4.2014 toimeenpano Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Kunnanhallitus 179 30.06.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus, kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta

Saapuvilla puheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry. jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Alestalo Riitta Iitin kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Iitti-tiimi 22.09.2014 Aika Maanantai 22.09.2014 klo 15:00-16:10 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Saarikko Sami Drockila Leif Haara Teuvo Gardemeister

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Poissa Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Poissa Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 40 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika Maanantai 09.02.2015 klo 17:30-20:13 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila.

Lisätietoja tekninen johtaja Veikko Haimila. Tekninen lautakunta 22 25.02.2014 Tekninen lautakunta 45 05.05.2015 Kunnanhallitus 117 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 62 26.05.2015 Vuolenkosken liikuntahallin rakennussuunitelman hyväksyminen 158/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Pätynen Seppo rakennustarkastaja, asiantuntija 20 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.09.2013 Aika Tiistai 17.09.2013 klo 18:00-19.27 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko Iitin kunta Pöytäkirja 3/2014 74 Kunnanvaltuusto 10.04.2014 Aika Torstai 10.04.2014 klo 17:00-17:55 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo

Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo Kunnanvaltuusto 20 15.01.2013 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston periaatepäätöksen voimassaolo 22/14.01/2013 Kunnanvaltuusto 20 Asuntorakentamisen vauhdittamista koskevan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 6/2013 140 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika Maanantai 26.08.2013 klo 18:00-19:47 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Hiltunen Heikki Kahanpää

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta 29.06.2015 Aika Maanantai 29.06.2015 klo 17:00-17:18 Paikka Vanha kunnantalo, henkilökunnan kahvio Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kettumäki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja

Muut saapuvilla olleet Rönnholm Riku kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 82 Kunnanvaltuusto 24.05.2016 Aika Tiistai 24.05.2016 klo 18:00-19:56 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila

Lisätiedot

Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Kahanpää Hjalmar (Jammu) Hiltunen Heikki Kare Terhi poissa 38

Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen Sinikka Kahanpää Hjalmar (Jammu) Hiltunen Heikki Kare Terhi poissa 38 Iitin kunta Pöytäkirja 7/2016 1 Kunnanvaltuusto 07.11.2016 Aika Maanantai 07.11.2016 klo 18:00-19:02 Paikka Saapuvilla olleet valtuutetut Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Ristola Päivi ruokapalveluemäntä, asiantuntija 48

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Ristola Päivi ruokapalveluemäntä, asiantuntija 48 Iitin kunta Pöytäkirja 6/2014 1 Tarkastuslautakunta 09.06.2014 Aika Maanantai 09.06.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Saapuvilla Iitin lukio Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 19.08.2014 Aika Tiistai 19.08.2014 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Veteraanimaja Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen Kyllikki

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan.

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan. Joutsan kunnanhallitus 251 15.12.2014 Joutsan kunnanhallitus 39 09.02.2015 Joutsan kunnanhallitus 81 20.04.2015 ESKO KESKISEN VALITUS VS. TEKNISEN JOHTAJAN VALINNASTA Joutsan kunnanhallitus 15.12.2014

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Peltola Anniina puheenjohtaja

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Peltola Anniina puheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 10/2013 194 Koulutuslautakunta 26.11.2013 Aika 26.11.2013 klo 18:00-18:55 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Suursalmi Pentti Lonka Merja Dahl Mika Martikainen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitus 95 02.03.2015 Kunnanhallitus 151 20.04.2015 Kunnanhallitus 158 27.04.2015 KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1921/01.01.01.01/2015 KHAL 02.03.2015 95 Kunnanjohtaja Olli Viitasaari on ilmoittanut

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo poissa 173 Lonka Merja Seppälä Merja Tiira Satu Tarula Matti varajäsen, läsnä 173

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo poissa 173 Lonka Merja Seppälä Merja Tiira Satu Tarula Matti varajäsen, läsnä 173 Iitin kunta Pöytäkirja 15/2013 358 Kunnanhallitus 01.07.2013 Aika Maanantai 01.07.2013 klo 17:30-19:31 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393 Kaupunginhallitus 393 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 93 13.10.2014 Kaupunginhallitus 58 23.02.2015 Kaupunginhallitus 178 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 60 15.06.2015 Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.8.2007 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA 58 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2015 265 Kunnanhallitus 18.05.2015 Aika Maanantai 18.05.2015 klo 17:30-21:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 18.03.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 286 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 101 22.12.2015. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015

Kunnanhallitus 286 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 101 22.12.2015. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 286 14.12.2015 Kunnanvaltuusto 101 22.12.2015 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 628/05.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 286 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot