Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin"

Transkriptio

1 Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kohta esitetään poistettavaksi. Maininnan perusteella voidaan olettaa, että jos jätehuoltoviranomainen ei tee päätöstä jätteenkuljetusjärjestelmästä tai jos päätös kumotaan hallinto-oikeudessa, niin silloin voisi olla voimassa automaattisesti kunnan järjestämä jätteenkuljetus. 10 Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja aluekeräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen pitää sallia Kiertokapula Oy:n osoittamien vastaanottopaikkojen lisäksi myös muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin. Nämä jätteet ovat yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä haravointijätettä ja varastojen tyhjennyksestä syntyviä jätteitä, joita on voitu toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan. 12 Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, on lisättävä Kiertokapula Oy:n järjestämien vastaanottopaikkojen lisäksi myös muut ympäristöluvan omaavat yksiköt. 13 Erikseen lajiteltavat jätelajit Paperi- ja pakkausjätteet on toimitettava ainoastaan tuottajan järjestämään keräyspaikkaan. Hyötyjätteiden toimittaminen Kiertokapula Oy:n osoittamaan hyötyjätepisteeseen tai Kiertokapula Oy:n tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan alkaen on poistettava määräyksistä. Jätehuoltomääräysten yleisessä osassa on esitetty kunnissa olevat jätteenkuljetusjärjestelmät jätejakeittain. Täydentävästä tuottajavastuunalaisesta kuljetusjärjestelmästä tulee tehdä erikseen päätös ja sitä ei voida kuitata vain maininnalla jätehuoltomääräyksissä. Tämä koskee myös kiinteistöittäistä hyötyjätteiden kuljetusta. Määräysten 13 :n seuraavat kolme viimeistä kappaletta esitetään poistettaviksi. Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa Kiertokapula Oy:n tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 :n mukaisesti. Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei jätehuoltomääräysten mukaan tarvitse kuljettaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan alkaen. 2 :ssä esitettyä kuljetusjärjestelmäpäätöksen määritelmää on muutettu. Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Virke on poistettu. Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä tarkoitetaan jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Lisäksi määräysten soveltamisalaan (1 ) on lisätty seuraavaa: Jätehuoltomääräyksissä ei päätetä jätteenkuljetusjärjestelmistä. Liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti voimassa olevat jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen. Liitettä päivitetään tarvittaessa. 10, 12 ja 18 :t Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet (JäteL 32 ja 33 :t) tulee toimittaa Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin. Elinkeinotoiminnan jätteet voidaan kuljettaa muihin ympäristöluvallisiin vastaanottopaikkoihin, ellei kysymys ole jätelain 33 :ssä tarkoitetusta jätteestä. 13 Erikseen lajiteltavat jätelajit Määräystä on muutettu siten, että Kiertokapula Oy:n tuottajien keräystä täydentävä keräys on mahdollista, mutta ei varmaa. Jätelautakunta Kolmenkierron alueella ei tällä hetkellä varmasti tiedetä, järjestetäänkö alueen kunnissa aluekeräyspisteisiin perustuvaa täydentävää pakkausjätteen keräystä. Korjatussa määräyksessä on esitetty seuraavaa: Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai Kiertokapula Oy:n mahdollisesti järjestämään tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan alkaen. Pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmistä tulee päättää erikseen jätelain 37 :n mukaisesti, koska kuljetusjärjestelmäpäätöstä pakkausjätteiden osalta ei ole tehty jätelautakunta Kolmenkierron alueella. Jätehuoltomääräyksissä ei päätetä kuljetusjärjestelmistä, mikä on esitetty myös määräysten 1 :ssä. Jätehuoltomääräyksiin on lisätty liite 1, jossa on esitetty kuntakohtaisesti voimassa olevat jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen. Liitettä päivitetään tarvittaessa. Jätelain 35.1 :n mukaan kunta voi huolehtia jätelain 32 :ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisen kuljetuksen järjestämisestä tuottajan järjestämään jätehuoltoon. Em. huolehtiminen on kirjattu 13 :ään. Huolehtiminen ei kuitenkaan tarkoita kuljetusjärjestelmistä päättämistä. Jätehuoltomääräysten 16 ja 17 :issä voidaan antaa lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita tuottajavastuunalaisten pakkausjätteille niiden kiinteistöjen osalta, jotka kuuluvat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin. Tuottaja ei ole järjestämässä kiinteistöittäistä pakkausjätteen keräystä eli tuottaja ei käytä

2 Sivu 2 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 18 Muut erikseen kerättävät jätteet Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Kiertokapula Oy:n ja kunnan osoittamien vastaanottopaikkojen lisäksi myös muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin. Kiinteistön omistaja voi toimittaa rakennus- ja purkujätteen Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkojen lisäksi myös muihin ympäristöluvallisiin yksiköihin silloin, kun kiinteistön omistaja itse huolehtii em. jätteen jätehuollosta. 19 Kompostointi Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai käsitellä omatoimisesti voi toimittaa Kiertokapula Oy:n ja kunnan osoittamien vastaanottopaikkojen lisäksi myös muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin. 26 Tyhjennysvälit Sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää 8 viikkoon saakka, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Biojäteastian tyhjennysväli tulisi kesälläkin olla 2 viikkoa. Jäteastian tyhjennysväli voisi olla 12 viikkoa erityisesti haja-asutusalueella ja vapaaajanasunnoilla. 33 Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja. Virkkeet pitäisi poistaa tai muuttaa siten, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa. Viranomaisen tulee esittää vaihtoehtoinen asiointimuoto. 38 Yleisötilaisuuksien jätehuolto Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee poistaa. Näitä tilaisuuksia on alueella paljon. jätelain 47.1 ensisijaista oikeuttaan pakkausjätteeseen kiinteistöittäisen keräyksen jätehuollon järjestämisessä. Kiinteistöittäisesti kerätyt pakkausjätteet tulee kuitenkin toimittaa tuottajalle. 18 Muut erikseen kerättävät jätteet Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä. Tällainen jäte voidaan kuljettaa muihin ympäristöluvallisiin paikkoihin. 19 Kompostointi Puutarhajäte voidaan käsitellä omatoimisesti määräysten 19 :n mukaisesti tai toimittaa Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin tai kunnan järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joita ovat esimerkiksi kunnan maankaatopaikat, mikäli niillä on ympäristölupa vastaanottaa puutarhajätteitä. Puutarhajäte on myös kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte. Elinkeinotoiminnan puutarhajäte, risut, oksat ja käsittelemätön puujäte, voidaan kuljettaa muihin ympäristöluvallisiin vastaanottopaikkoihin, ellei kysymys ole jätelain 33 :ssä tarkoitetusta jätteestä. 26 Tyhjennysvälit Kun sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon ei laiteta biojätettä, käytetään jätteestä nimitystä kuivajäte jätelautakunta Kolmenkierron alueella. Kuivajäteastian pisin tyhjennysväli määräysehdotuksessa on kahdeksan (8) viikkoa. Biojäteastian tyhjennysväliä ei ole muutettu kesäaikana kahdeksi viikoksi. Biojätteestä voi aiheutua hajuhaittoja. Mikäli biojätettä kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön, biojäteastian kesäaikainen tyhjennysväli on muutettu neljäksi (4) viikoksi ehdotuksessa esitetyn kahden (2) viikon sijaan. Tämä tyhjennysväli on ollut kuntien voimassaolevissa jätehuoltomääräyksissä ja se on haluttu säilyttää ennallaan. 12 viikon tyhjennysväli vaatii poikkeamismenettelyn, mutta se on mahdollista tietyin ehdoin (jätelautakunnan hyväksymä ratkaisulinja). Myös biojäteastian tyhjennysten pidennykselle voi hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. 33 Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen Jätelain 91 :ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 199/2010 vp, s. 113) on esitetty, että jätehuoltomääräyksillä voitaisiin täsmentää lain 39 :ssä säädettyjä jätteenkuljettajaan kohdistuvia tiedonantovelvollisuuksia. Määräyksillä voidaan määrätä, milloin ja missä muodossa tiedot olisi annettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Määräyksestä voi hakea yksittäistapauksissa poikkeamista. Määräyksessä on esitetty pääsääntö. 38 Yleisötilaisuuksien jätehuolto Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksista ilmoittaminen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on poistettu määräyksestä.

3 Sivu 3 / 8 Janakkalan Jätteenkuljetus Lammin Jätehuolto Ay Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto on vastaava kuin SKAL ry:n lausunto. Lisäksi on otettu esille ehdotuksen 8. 8 Yhteisen jäteastian perustaminen Sekalaisen yhdyskuntajätteen yhteisastioita ja niiden kokoa tulisi tarkastella tapauskohtaisesti. Yhteisen jäteastian perustaneilla kiinteistöillä ja loma-asunnoilla etenkin haja-asutusalueella syntyvän jätteen määrä on vähäistä. Lausunnossa on samoja asioita kuin SKAL ry:n lausunnossa. Lisäksi on otettu esille ehdotuksen 8 ja 16 :t. 8 Yhteisen jäteastia perustaminen Yhteisen jäteastian tulee olla tilavuudeltaan riittävä asukkaiden tarpeisiin. Toiseksi vaihtoehdoksi esitetään, että sekalaisen yhdyskuntajätteen yhteisastian pitää olla tilavuudeltaan vähintään 360 litraa, jos sitä käyttää yli viisi kiinteistöä. 16 Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet Kiinteistöllä, joissa on 5 9 huoneistoa, ei tulisi kerätä biojätettä ja kartonkia erikseen. Niiden määrä on pieni ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Näille jätteille vastaanottopisteiksi esitetään myös muut ympäristöluvan saaneet toimijat. Jätehuoltomääräysten yleinen osa tulee liittää jätehuoltomääräysten johdannoksi. Määritelmässä (2 ) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kohta esitetään poistettavaksi 5 Syytä lisätä maininta siitä, että kunnan toissijainen velvollisuus koskee tilanteita, joissa yksityistä palveluntarjontaa ei ole saatavilla. Ehdotuksen 10, 12, 18 ja 34 :ssä ohjataan suurikokoiset jätteet (mm. huonekalut, rakennus- ja purkujätteet, risut ja oksat sekä puutarhajäte järjestelmällisesti kunnallisen jätehuoltoyhtiön vastaanottopaikkoihin. Alueen suuret etäisyydet ja yleinen palvelutaso huomioon ottaen ko. jätteet tulisi sallia vietäviksi kaikkiin laillisiin eli käytännössä ympäristöluvallisiin paikkoihin. Lisäksi rakennus- ja purkujäte ei ole asumisessa syntyvää jätettä eikä näin ollen kuulu kunnan ohjausvallan piiriin. Ks. SKAL ry:n lausunnosta annettu vastine. 8 Yhteisen jäteastian perustaminen Astiakoko säilytetään. Vaatimuksella varmistetaan, että yhteisastiatilavuus vastaa kiinteistöillä syntyvää jätemäärää, eikä yhteiskerääminen aiheuta tarpeetonta roskaamista tai jätteen epäasianmukaista käsittelyä. Jäteastian vähimmäistilavuudesta voidaan hakea poikkeamista. Ks. SKAL ry:n lausunnosta annettu vastine. 8 Yhteisen jäteastian perustaminen Astiakoko säilytetään. Vaatimuksella varmistetaan, että yhteisastiatilavuus vastaa kiinteistöillä syntyvää jätemäärää, eikä yhteiskerääminen aiheuta tarpeetonta roskaamista tai jätteen epäasianmukaista käsittelyä. Jäteastian vähimmäistilavuudesta voidaan hakea poikkeamista. 16 Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet Biojätteen ja kartonkipakkausjätteen erilliskeräys- ja lajitteluvelvoitteen muuttamisella koskemaan myös kiinteistöjä, joissa on 5 9 asuinhuoneistoa, edistetään jätelain 8 :ssä esitetyn etusijajärjestyksen toteutumista. Muutos koskee taaja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. Velvoitetta ei ole muutettu. Yleinen osa on laadittu jätehuoltomääräyksistä erillisenä osana. Se on sivumääräisesti melko pitkä eikä sitä ainakaan tässä vaiheessa liitetä määräyksiin. Yleinen osa ei myöskään sisällä velvoittavia määräyksiä ja sen tarkoituksena on olla informatiivinen. Yleistä osaa myös päivitetään useammin kuin varsinaisia määräyksiä. Jätehuoltomääräykset, jätehuoltomääräysten perusteet ja yleinen osa tulevat kaikki löytymään jätelautakunta Kolmenkierron kotisivuilta. 2 :ssä esitettyä kuljetusjärjestelmäpäätöksen määritelmää on muutettu. Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Virke on poistettu. Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä tarkoitetaan jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. 5 :ään on muokattu seuraavasti: Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluva jäte on määritelty myös 2 :ssä. 10, 12, 18 ja 34 :t Mikäli kiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä. Lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

4 Sivu 4 / 8 Lassila & Tikanoja Oyj Mikäli remontointipalveluita tarjoava yritys vastaa asuinkiinteistöllä syntyvän rakennus- ja purkujätteen jätehuollosta, on se elinkeinotoiminnan jätettä, eikä siitä voida antaa jätehuoltomääräyksissä määräyksiä. Tällainen jäte voidaan kuljettaa muihin ympäristöluvallisiin paikkoihin. Puutarhajäte voidaan käsitellä omatoimisesti määräysten 19 :n mukaisesti tai toimittaa Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin tai kunnan järjestämiin vastaanottopaikkoihin, joita ovat esimerkiksi kunnan maankaatopaikat, mikäli niillä on ympäristölupa vastaanottaa puutarhajätteitä. Elinkeinoelämän jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista pitäisi laatia määräys, jotka olisivat lähtökohtaisesti samat kuin 17 :ssä esitetyt velvoitteet. Pykälään viitattaisiin myös 1 :n soveltamisalakohdassa. Kiinteistön haltijan järjestämässä hyötyjätteiden kuljetuksessa, jäte luovutetaan ensiksi kuljetusyritykselle, joka toimittaa jätteen tuottajalle. 13 :stä saa väärän käsityksen. 13 Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa Kiertokapula Oy:n tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 :n mukaisesti. Jätteenkuljetusjärjestelmästä pitää olla päätös. Siitä ei voi määrätä jätehuoltomääräyksissä. 16 Esitetään poistettavaksi taaja-asutusalueella keräysreitin varrella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia höytyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa Kiertokapula Oy:n tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 24 : Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan yhteisön tai jätteen käsittelyn järjestävän tahon yhteystiedot. Yhteystiedoksi pitäisi riittää yrityksen nimi, koska muut yhteystiedot muuttuvat. 26 Tyhjennysvälit pitäisi koskea elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnan puutarhajäte, risut, oksat ja käsittelemätön puujäte, rakennus- ja purkujätteet voidaan kuljettaa muihin ympäristöluvallisiin vastaanottopaikkoihin, ellei kysymys ole jätelain 33 :ssä tarkoitetusta jätteestä. 13 Määräyksessä tarkoitetaan, että erilliskerätty hyötyjäte toimitetaan Kiertokapula Oy:n (esim. biojäte) ja pakkausjäte tuottajan vastaanottopaikkaan. Kiinteistöillä ei voi olla esimerkiksi erillistä energiajätteen keräystä, joka ei kuulu kunnan jätehuoltojärjestelmään ja joka toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta (kunnan järjestämä tai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus) sekä jätteiden käsittelystä. Kysymys on kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvasta jätteestä (JäteL 32 ja 33 ) Jätehuoltomääräyksissä (16 ja 17 :t) määrätään kiinteistöittäisestä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista, mutta ei päätetä kuljetusjärjestelmästä. Liitteessä 1 on esitetty kuntakohtaisesti jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetusyritykset kuljettavat edelleen hyötyjätteitä kiinteistöiltä. 16 :ää on muutettu siten, että taaja-asutusalueella ja keräysreitin varrella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia höytyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet tulee kuljettaa Kiertokapula Oy:n tai tuottajan jätehuoltojärjestelmään. 16 :n kohtaa on muutettu taaja-asutusalueella keräysreitin varrella sijaitsevat kiinteistöt, joita edellä mainitut lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat sopia höytyjätteiden kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ilmaisu vastaa nyt 17 :ää. Muissa tapauksissa kunnalla ei ole velvollisuutta tarjota hyötyjätteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen palvelua. Jätelain 41.3 kuitenkin mahdollistaa tilanteen, jossa kiinteistön haltija voi sopia itse jätteenkuljettajan kanssa pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta niin halutessaan. Tällöin kiinteistön ei ole velvollinen jätehuoltomääräysten 16 ja 17 :ien perusteella jätteiden erilliskeräykseen eikä se sijaitse taaja-asutusalueella ja keräysreitin varrella. 17 ja 26 :t Jätehuoltomääräyksissä ei voi määrätä elinkeinotoiminnalle lajitteluvelvoitteita eikä jäteastioiden tyhjennysvälejä, ellei kysymys ole jätelain 33 :n mukaisesta toiminnasta. Elinkeinotoiminnan lajitteluvelvollisuus on määrätty jäteasetuksen 14 :ssä jätelain 8, 13 ja 15 :ssä säädetyin edellytyksin.

5 Sivu 5 / 8 Lassila & Tikanoja Oyj Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy Ympäristöteollisuus ja - palvelut YTP ry 31 Kuormaus tulisi voida aloittaa lauantaisin klo Jätteiden kuljettaminen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin Koska jätehuoltomääräysten tulisi olla informatiiviset kaikkien kuntalaisten, myös yritysten, kannalta, tulisi tähän pykälään sisällyttää maininta myös kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuulumattoman eli lähinnä elinkeinoelämän jätteen osalta. Tällaisen jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikkoina tulisi mainita ainakin kaikki ympäristöluvalliset vastaanottopaikat. Määräysten liitteenä voisi olla lista tämänhetkisistä paikoista. Tekstissä voitaisiin luvata myös, että tiedot laillisista vastaanottopaikoista saa asianomaisista yrityksistä ja jätehuoltoviranomaiselta. Määritelmiin voitaisiin lisätä eri pakkausjätteet (myös muovi). Voimme tarvittaessa tehdä ehdotuksen määritelmiksi. Ohjeet löytyvät Jätehuoltomääräyksillä ei saa ohjata lajittelemaan pakkausjätteenkeräysastioihin muuta kuin tuottajien lajitteluohjeiden mukaista pakkausmateriaalia, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu tuottajayhteisöjen kanssa (mm. 2, 13 ja 17 :t). Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte, on ohjeena kierrätystä hankaloittava. (17 ) Keräysmetallin määritelmä tulisi jakaa kahteen osaan metallipakkaukset ja pienmetalli, ellei yhteiskeräyksestä saada sovittua ennen Jätehuoltomääräyksissä olisi hyvä mainita myös tunnusvärien käytöstä, mutta mainitut tunnusvärit eivät koske pakkausten alueellisissa keräyspisteissä olevia astioita. Tuottajat haluavat rakentaa pakkausten valtakunnalliselle keräykselle yhtenäisen ilmeen sekä tunnusvärit, jota ei pidä säädellä kuntatasolla jätehuoltomääräyksillä. Tunnusvärejä kiinteistökeräykseen määrättäessä tulee ottaa huomioon eri standardeissa esitetyt ohjeet. Olisi kovin hyvä, kun Kuntaliiton suosittamia tunnusvärejä käytettäisiin koko maassa kuntakeräyksessä. Ehdotetaan, että uudet määräykset tulisivat voimaan aikaisintaan Tällöin määräykset olisi helpompi kirjoittaa yksiselitteisiksi pakkausten tuottajavastuun osalta. Jätehuoltomääräysten informatiivisuutta ja määritelmiä tulisi tarkentaa Jätehuoltomääräyksiin tulisi laatia yleinen osa. Yleisen osan sisällössä tulisi erityisesti tuoda esille etusijajärjestyksen edistäminen, eri toimijoiden roolit mukaan lukien alueen yrittäjät sekä jätteen kuljetuksen järjestäminen eri kunnissa. Määritelmät 2 Kuljetusiäriestelmäpäätös: Kohdasta tulee poistaa lainvastaisena viimeinen lause Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus. 31 Ehdotuksen lauantain kuormausaika (klo 8 18) vastaa nykyisiä määräyksiä. Määräystä ei muuteta. 34 Jätehuoltomääräykset koskevat kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvia jätteitä (JäteL 32 ja 33 :t). Elinkeinotoiminnan jätteet ja niiden vastaanottopaikat on tarkoitus pitää erillään jätehuoltomääräyksistä. Kiertokapula Oy:n on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista tietoverkossa. Määritelmiin 2 on lisätty muovi- ja pahvipakkausjätteet. Lisäksi jätejakeiden nimiä on muutettu: kartonki-, lasi- ja metallipakkausjäte. Eri pakkausjätteiden määritelmiin on kirjattu, että jätteen tulee soveltua käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Pakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä. Jätehuoltomääräyksissä esitetyt määritelmät on toimitettu PYR ry:hyn kommenteille. 16 ja 17 :stä on poistettu lause: Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte. 16 ja 17 :iin on lisätty lause: Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jäteastioiden tunnusväreistä on suositus jätehuoltomääräysten yleisessä osassa. Yleinen osa on laadittu. Myös määritelmiä on tarkennettu ja lisätty. Määritelmien muutoksia 2 Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Virke on poistettu. Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä tarkoitetaan jätehuoltoviranomaisen tekemää päätöstä tiettyjen jätelajien ja alueiden kuulumisesta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin.

6 Sivu 6 / 8 Ympäristöteollisuus ja - palvelut YTP ry Keräyskartonki: Kartongin määritelmään ei tule liittää puhdasta pahvia sellaisenaan, koska useissa julkisissa toiminnoissa sen keräys on järjestetty omana lajikkeenaan. Ehdotamme määritelmäksi: Keräyskartongilla materiaalihyötykäyttöön soveltuvia kartonki-, paperija nestekartonkipakkauksia sekä pahvia niiden kiinteistöjen osalta, joissa sitä ei kerätä erilleen omana lajikkeenaan. Lisäksi ehdotamme lisättäväksi määritelmää pahville: Pahvilla käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista ruskeaa pahvia, kuten aaltopahvilaatikot, sekä ruskeaa kartonkia ja voimapaperia. Kuivajäte / Sekalainen yhdyskuntajäte eli sekajäte: Jätehuoltomääräyksissä käytetään sekä kuivajäte- että sekajätenimikkeitä. Koska tavoitteena on yhdistää alueen käytäntöjä ja määräyksiä, ehdotamme, että käyttöön jätetään ainoastaan toinen nimikkeistä. Tuottajavastuun osalta jätehuoltomääräyksissä täytyy noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Tuottajan vastuuta tuottajavastuun alaisten jakeiden keräyksessä tulee pakkausjäteasetuksen (518/2014) 8 :n mukaisesti korostaa. Tämän perusteella tulee tehdä seuraavat korjaukset: 13 Erikseen lajiteltavat jätelajit Pykälässä tuodaan esille hyötyjätteiden, pääasiassa tuottajan vastuulla olevien pakkausjätteiden, keräykseen ja keräyspaikkaan toimittamiseen liittyviä määräyksiä. Pykälässä tulee täsmällisesti esittää kiinteistön haltijan järjestämän ja kunnan järjestämän jätehuollon eroavuudet tuottajavastuunalaisten pakkausjätteiden osalta. Vaikka ehdotettu teksti noudattaa Kuntaliiton ohjeistusta, katsomme, että muutosehdotus toteuttaisi jätehuoltomääräysten tavoitetta jätehuollon toimeenpanossa paremmin. Pykälän sijoittaminen 17 :n jälkeen ja nimeäminen Hyötyjätteiden keräys ja kuljetus parantaisivat jätehuoltomääräysten rakennetta. Alkuperäinen teksti: Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Hyötyjätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan hyötyjätepisteeseen. Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai Kiertokapula Oy:n järjestämään tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan alkaen. Hyötyjätteet kerätään kyseiselle jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistöllä erilliskerättyä hyötyjätettä ei saa luovuttaa Kiertokapula Oy:n tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Kartonkipakkausjätteellä tarkoitetaan tyhjiä ja kuivia kartonkipakkauksia, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Kartonkipakkausjätteitä ovat kartonki-, paperija nestekartonkipakkaukset sekä pahvipakkaukset niiden kiinteistöjen osalta, joissa pahvipakkauksia ei kerätä erilleen omana lajikkeenaan. Kartonkipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä. Pahvipakkausjätteellä tarkoitetaan pahvilaatikoita, ruskeaa kartonkia, voimapaperia, aaltopahveja ja ruskeita paperikasseja, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään. Pahvipakkausjäte on tuottajavastuunalaista jätettä. Kuivajäte ei ole sama asia kuin sekajäte Kolmenkierron alueella. Määritelmä on jätetty ennalleen. 13 Erikseen lajiteltavat jätelajit Jätehuoltomääräyksissä annetaan lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita tuottajavastuunalaisille pakkausjätteille 16 ja 17 :issä. Jätehuoltomääräyksiin on lisätty liite 1, jossa on esitetty kuntakohtaisesti voimassa olevat jätteenkuljetusjärjestelmät eri jätejakeiden osalta sekä liittymistavat jätteenkuljetukseen. Liitettä päivitetään tarvittaessa. Pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmistä tulee päättää erikseen, koska niistä ei ole tehty päätöstä jätelautakunta Kolmenkierron alueella. YTP ry:n muutosehdotuksessa esitetyt kuljetusjärjestelmätiedot koskevat jätelautakunta Kolmenkierron alueen kuntien yhdyskuntajätteen (seka-, kuiva- ja biojäte) kuljetusjärjestelmiä ja ovat pakkausjätteiden osalta virheellisiä. Pakkausjätteiden kuljetukset hoidetaan eri tavalla, mikä tulee esille liitteessä 1. Kuljetusjärjestelmiin liittyviä asioita ei tarvitse erikseen avata määräykseen. Viittaus liitteeseen 1 riittää. 13 :ää on kuitenkin kirjoitettu selkeämmäksi. Olennaista on, että pakkausjäte ja muu tuottajavastuunalainen jäte toimitetaan tuottajalle. 13 :ssä ei myöskään ota kantaa siihen, miten tuottaja järjestää keräyspaikan.

7 Sivu 7 / 8 Ympäristöteollisuus ja - palvelut YTP ry Kunta huolehtii kiinteistöllä erilliskerättyjen pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä jätteen kuljetuksesta näiden jätehuoltomääräysten 16 ja 17 :n mukaisesti. Mikäli erilliskerättyä pakkausjätettä ei jätehuoltomääräysten mukaan tarvitse kuljettaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisesti jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle kuljetettavaksi tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan alkaen. Muutosehdotus: Jätteen haltija huolehtii hyötyjätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta jätehuoltomääräysten 16 ja 17 :n mukaisesti. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala ja Loppi) kiinteistöt sopivat hyötyjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistöt sopivat hyötyjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta Kiertokapula Oy:n kanssa (Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Riihimäki, Valkeakoski) tai kuljetusyrityksen jätehuollon asiakaspalvelun kanssa (Järvenpää, Kerava ja Tuusula). [Kohdassa käytetty samaa muotoilua kuin 8 Yhteisen jäteastian perustaminen.] Mikäli kunta ei huolehdi kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta, voi kiinteistön haltija itse tilata sille vapaaehtoisen jätteenkuljetuksen ja luovuttaa jätteen jätteenkuljetusyritykselle. Kiinteistöt, joita lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, menettelevät vastaavasti sopiessaan vapaaehtoisesta hyötyjätteiden kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta. Kiinteistöittäisen keräyksen ulkopuoliset kiinteistöt toimittavat tuottajanvastuunalaiset jätteet joko tuottajien järjestämään alueelliseen keräyspaikkaan tai muuhun vastaanottopaikkaan, joka toimii yhteistyössä tuottajan kanssa. Muut hyötyjätteet toimitetaan Kiertokapula Oy:n osoittamaan hyötyjätepisteeseen. 16 Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet; ja 17 Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet Ehdotamme, että molemmissa pykälissä oleva ohjeistus kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte muotoillaan uudelleen tai poistetaan. Tässä muodossa ohje on omiaan sekoittamaan esimerkiksi keräyslasin osalta lajitteluohjeistusta, koska keräyslasiin ohjataan käytännössä ainoastaan lasipakkaukset kuten pullot ja purkit. 34 Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat Pykälän tarkoitus on ohjata jälleenkuljettajaa toimittamaan jäte oikeaan paikkaan, jolloin sisältöä tulee tarkentaa sisältämään myös kiinteistön haltijan järjestämää tuottajanvastuun alaisen jätteen kuljettamista. Ehdotamme ensimmäisen kappaleen muuttamista seuraavasti: 16 ja 17 :stä on poistettu lause: Kunkin jätelajin jäteastiaan kerätään sekä pakkausjäte että muu samaa materiaalia oleva hyötyjäte. 16 ja 17 :iin on lisätty lause: Pakkausjäte lajitellaan tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti. 34 Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat Jätteenkuljettajan on kuljetettava erilliskerätyt pakkausjätteet tuottajan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on kuljetettava Kiertokapula Oy:n vastaanottopaikkoihin. Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnan vastuulla oleva jäte Kiertokapula Oy:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Tuottajan vastuulla olevat pakkausjätteet toimitetaan joko suoraan tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan tai kiinteistöittäisestä keräyksestä

8 Sivu 8 / 8 Ympäristöteollisuus ja - palvelut YTP ry Kiertokapula Oy:n osoittamaan välivarastointipaikkaan (kunnan järjestämä jätteenkuljetus) tai vaihtoehtoisesti muuhun vastaanottopaikkaan, joka toimii yhteistyössä tuottajan kanssa (kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus). Jätehuoltomääräyksissä tulee edistää etusijajärjestyksen ja kierrätyksen toteutumista paremmin. Ehdotamme 16 :ään muutettavaksi biojätteen keräys tehtäväksi yli 3 huoneiston kiinteistöillä ja muiden hyötyjätteiden keräys yli 5 huoneiston kiinteistöillä. Muilla kunnallisenyhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä kg-perusteiset rajat ovat vaikeita tulkita ja varmentaa, joten joko pakollinen keräysvelvoite, mikäli jätteitä syntyy, tai litraperusteinen raja-arvo voisi toimia paremmin. Jätteen kuljettaminen ja kuljetusrekisterin tiedot Siirtoasiakirjavelvollisuudesta on määritelty 32 Kuljettaminen -kappaleessa seuraavasti: Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien lietteiden, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. Koska pykälä koskee myös elinkeinoelämän jätteitä, ehdotamme tätä muutettavaksi seuraavasti: Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta kuljetettaessa lietteitä, rakennus- ja purkujätteitä, pilaantuneita maa-aineksia tai vaarallisia jätteitä. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia. Jätelaki velvoittaa jätteenkuljettajan toimittamaan keräystiedot jätelautakunnalle. Jätelain 39 mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot enintään neljännesvuosittain, jos tämä on toiminnan seuraamiseksi tarpeellista. Toivomme kuljetusrekisterin ylläpidossa aktiivista neuvotteluyhteyttä alueella toimiviin jätteenkuljetusyrityksiin. Lietteiden toimittaminen käsiteltäväksi Kunnan vastuulle kuuluvat asumisessa syntyneiden yhdyskuntajätevesien käsittelyssä muodostuneet saostus- ja umpisäiliölietteet sekä puhdistamolietteet. Koska 36 koskee myös elinkeinotoiminnan jätteitä, ehdotamme lisättäväksi 2 :n määritelmiin: Lietteillä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa tai muussa asumisessa syntyviä yhdyskuntajätevesien saostus- ja umpisäiliölietteitä sekä pienpuhdistamoiden tai vastaavien yhdyskuntajäte vesien käsittelyjärjestelmien lietteitä. Mikäli muulla kunnan vastuulle syntyvällä kiinteistöllä syntyy vastaavia lietteitä, määräykset koskevat myös näitä kiinteistöjä. Muita lietteitä ovat hiekan-, rasvan- ja öljynerotuskaivolietteet, jotka eivät kuitenkaan kuulu kunnan vastuulle. Vastaavasti 36 Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen -kohdassa ehdotamme muutettavaksi viimeisen kappaleen seuraavasti: Kunnan vastuulla olevat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Määräyksestä on poistettu kokonaan välivarastointi. Olennaista on, että jätteet toimitetaan sille taholle, jonka vastuulle jäte kuuluu. Välivarastointia voi olla, mutta siitä ei määrätä erikseen. 16 :n lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet on säilytetty ehdotuksen mukaisina. Puujätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoite lisättiin 17 ja 38 :iin. Kiloperusteisia rajoja käytetään edelleen. Kilomäärien tulkintaa on avattu jätehuoltomääräysten perusteluissa. 32 :ää on muutettu seuraavasti: "Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä ja huolehdittava mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Siirtoasiakirja koskee vaarallisen jätteen, sako- ja umpikaivolietteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteen, rakennus- ja purkujätteen sekä pilaantuneen maa-aineksen kuljettamista. Velvollisuus siirtoasiakirjan laatimiseen tai allekirjoittamiseen ei koske kotitalouksia. Jätelain 39 :ää on avattu jätehuoltomääräysten perusteluihin. Jätehuoltomääräykseen on kirjattu, että tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kerran vuodessa tai sen edellyttämän aikataulutuksen mukaisesti. Määritelmiin (2 ) on lisätty asumisessa syntyvät lietteet. 36 :ää on muokattu esitetyllä tavalla: Kunnan vastuulla olevat lietteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräysten perustelut Jätela 16.6.2015 26 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 2 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset

JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERRON ALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätela Säännön nimi 16.6.2015 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset Voimassa 1.9.2015 alkaen Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna,

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä Alueellinen jätelautakunta Hyväksytty 10.12.2014 11 2 SISÄLTÖ 1. luku: Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 4 1 Soveltamisala...4 2

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut

Jätehuoltomääräysten perustelut LIITE Jätehuoltomääräysten perustelut 1 Soveltamisala Pykälässä tuodaan esille, että jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia määräyksiä. Pykälässä määrätään millä alueella jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Savo-Pielisen jätelautakunta Ehdotus 13.11.2015 Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 4 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Jätelautakunta

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Jätelautakunta Jätelautakunta 16.06.2015 8 Dnro JÄTELA:3967 /2014 26 Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset JÄTELA 17.12.2014 63 Valmistelija: vs. jätehuoltokoordinaattori Sirpa Viholainen, puh. 03

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA PERUSTELUMUISTIO 1 (11) ESITYS JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (26.10.2015) 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset. Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila Porin seudun jätelautakunta JLTK 892/2015 Luonnos 12.10.2015 Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Viromltk 20.10.2015 49 liite Savo-Pielisen jätelautakunta Luonnos 25.8.2015 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen

Lisätiedot

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Savo-Pielisen jätelautakunta. Kunnalliset jätehuoltomääräykset Savo-Pielisen jätelautakunta Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Sisällys 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT MULTIAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 Sisällysluettelo JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT... 4 LUKU 1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET...

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset

Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Nurmijärven kunnan jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 :n nojalla Sisältö 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Jätehuollon tavoitteet...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut

Jätehuoltomääräysten perustelut Jätehuoltomääräysten perustelut Pykäläkohtaiset perustelut 1 Soveltamisala Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelakiin (646/2011), jäteasetukseen (179/2012), muihin jätelain nojalla annettuihin asetuksiin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräykset Annettu jätelain (646/2011) 91 nojalla Määräykset on hyväksytty Kankaanpään kaupungin teknisessä lautakunnassa 26.10.2015 Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Sydän-Suomen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS

Sydän-Suomen jätelautakunta. Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS Yleiset Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari Hyväksytty xx.xx.2016 Voimaan 1.5.2016 2 Sydän-Suomen jätelautakunta Ehdotus yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa

Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa Kankaanpään kaupungin jätehuoltoviranomainen Kankaanpään kaupungin tekninen lautakunta (xx.6.2015) Luonnos 10.6.2015 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset

Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Turun Kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Yleinen osa 1. Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Tämä jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sisällä sitovia määräyksiä. Tässä osassa kerrotaan

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?

Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan? 1.1 Jätehuoltomääräysten tavoite Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Lisätiedot

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen

Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen Uusia ohjeita jätehuoltomääräysten laatimiseen kehittämisinsinööri Tuulia Innala projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Hankkeen tausta eli miksi jätehuoltomääräysohjeet vaativat tarkistamista?

Lisätiedot

Kiteen kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Kiteen kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kiteen kaupungin jätehuoltomääräysten perustelumuistio Kiteen kaupunki Jätehuoltomääräysten perustelumuistio 2 (15) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja yleiset velvoitteet Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin. Soveltamisala Ei ole meidän versiossa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jäljempänä

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015

Vaasan seudun jätelautakunta VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 VAASAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.5.2015 1 SISÄLLYS 1 luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 2 luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen... 5 3 luku Jätteiden kerääminen kiinteistöllä...

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista. Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnan, jätelautakunnan ja jäteyhtiön rooleista Loimi-Hämeen jätehuolto 6.9.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kuntien jätehuoltoyksinoikeus jatkuu YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO = julkinen välttämättömyyspalvelu

Lisätiedot

ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisek si myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden pii

ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemisek si myös muun kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden pii HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Jätelautakunta 17.12.2014 1 Dnro JÄTELA: 3967 /20 14 63 Jätehuoltomääräysten uusiminen JÄTELA 17.12.2014 63 Valmistelija: vs. jätehuoltokoordinaattori Sirpa

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Muutokset jätelautakunta 29.9.2015 39 Loimi-Hämeen

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset Jätelautakunta hyväksynyt 16.6.2015 Voimaantulo 1.8.2015 alkaen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015. Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.1.2015 Jätehuoltolautakunta 38, 11.11.2014 1 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 4 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Kunnalliset jätehuoltomääräykset SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA Hyv. 23.11.2016 22 Voimaantulo 1.1.2017 Savo-Pielisen jätelautakunta 2017 Sisältö 1. YLEINEN OSA 8 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden

Lisätiedot

EHDOTUS: POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ALKAEN

EHDOTUS: POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ALKAEN EHDOTUS: POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNAN TOIMIALUEEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo Sisältö 1 Yleinen osa... 4 1.1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan?... 4 1.2 Etusijajärjestys...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin

Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin Jätehuoltomääräysten perustelumuistio määräysten perustelut ja muutokset 1.9.2012 hyväksyttyihin määräyksiin 1 Luku Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja yleiset velvoitteet Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset LIITE 6 Kymen jätelautakunnan Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo 1. luku Yleiset määräykset Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Määritelmät 2 Jätehuollon tavoitteet 3 2. luku Kunnan järjestämä jätehuolto

Lisätiedot

Yleiset jätehuoltomääräykset

Yleiset jätehuoltomääräykset 0 Yleiset jätehuoltomääräykset Yleiset jätehuoltomääräykset Voimassa 1.6.2016 alkaen toistaiseksi Yleiset jätehuoltomääräykset 1 Hyväksytty Järviseudun jätelautakunnassa 12.5.2016. Voimassa 1.6.2016 alkaen

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA 1.1.2016 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä Sisällys 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä. MIKKELIN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2016 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia jätehuoltomääräyksiä.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

LUONNOS 4.6.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LUONNOS 4.6.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET LUONNOS 4.6.2014 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueella alkaen 1.x.201x Jätehuoltolautakunta xx, xx.xx.2014 1 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄ JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sellaiseen jätehuoltoon, josta muualla on erikseen säädetty tai määrätty. Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien kunnalliset yhteiset jätehuoltomääräykset 1.6.2015 alkaen Soveltamisala ja yleiset velvoitteet 1 Soveltamisala Jäljempänä annetut määräykset ovat

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015

Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015 Jätehuoltomääräysten perustelut, 1.1.2015 Sisällys 1 SOVELTAMISALUE, MÄÄRITELMÄT JA TAVOITTEET... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 3 3 Jätehuollon tavoitteet... 3 2 KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALU- EEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA 24.10.2017 LIITE 31 G, MUUTOSEHDOTUS Hyväksytty ja muutettu Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksen mukaisesti, 31,

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä

Jätehuoltomääräykset. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Jätehuoltomääräykset Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Muhos ja Tyrnävä Sisältö Johdanto... 5 Osa 1...6 Yleistä jätehuollon järjestämisestä...6 Vastuu jätehuollon järjestämisestä...6 Kunnan

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu

Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa. Lakimies Marko Nurmikolu Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuolto osana hajajätevesiasetuksen täytäntöönpanoa Lakimies Marko Nurmikolu Taustaa: jätelaki 1.5.2012 Jätelain 646/2011 32 :n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

Jätetaksa 2015. Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä Jätetaksa 2015 Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä 1 Yleistä 1 Soveltamisalue ja -ala Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Limingan,

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Luonnos yleisten jätehuoltomääräysten perusteluiksi

Luonnos yleisten jätehuoltomääräysten perusteluiksi 1 Sydän-Suomen jätelautakunta Luonnos yleisten jätehuoltomääräysten perusteluiksi YLEISET PERUSTELUT Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain (646/2011)

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten lukijalle

Jätehuoltomääräysten lukijalle Jätehuoltomääräysten lukijalle Päijät-Hämeen jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Päijät-Hämeen jätelautakunnan toimialueella Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa,

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräyksien ja Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän Kunnallisten jätehuoltomääräysten vertailu LHJ jätelautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset Savo-Pielisen jätelautakunta Luonnos 16.9.2016 Tarkistukset 1.1.2016 voimaan tulleisiin määräyksiin nähden yliviivauksella ja kursiivilla Sisällys 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1 LAITILAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Yleinen osa Laitilan kaupungin jätehuoltomääräysten yleinen osa ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx.

LUONNOS. Kunnalliset jätehuoltomääräykset. Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx. Voimassa xx.xx. LUONNOS Kunnalliset jätehuoltomääräykset Hyväksytty Jyväskylän seudun jätelautakunnassa xx.xx.2017 xx Voimassa xx.xx.2017 alkaen Sisältö Yleinen osa... 4 1. Jätehuoltomääräykset yleisesti... 4 2. Jätehuollon

Lisätiedot

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 17.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta Lausuntopyyntö 1 (2) 6.2.2017 D/259/14.06.02/2017 Lausuntopyyntö kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta Jätelain mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelakia ja -asetusta paikallisesti

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelut 1 Luku Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 3 Jätehuollon tavoitteet... 3 2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MULTIAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.10.2014 64 Voimaan 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 JOHDANTO... 4 1.1 MITÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET OVAT JA MIKSI NIITÄ ANNETAAN... 4 1.2

Lisätiedot

PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki

PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki PERUSTELUAINEISTO JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSILLE, Raahen kaupunki Jätehuoltomääräykset hyväksytty teknisessä lautakunnassa xx.xx. 2016 Voimassa 1.1.2017 alkaen Raahen kaupungin alueella 1 Sisältö 1 Luku Soveltamisala

Lisätiedot

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015

PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 PORVOON ALUEELLISEN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2015 Porvoon alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat voimassa Askolassa, Pornaisissa, Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa Sisältö

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot