Liite 44 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma"

Transkriptio

1 Liite 44 Valtuusto ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma

2 Talousarvio- ja suunnitelma Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Talousarvio, toimielimet Talousarvio, tulosalueet Sitovuus Investoinnit Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Henkilöstöliite... 65

3 TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA Yleistä Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun vuoden 2010 aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen. Myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi keväällä 2010 merkittävien elvytystoimien johdosta. Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Ennustelaitosten arviot vuoden 2010 talouskasvusta liikkuvat kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtionvarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio kuluvalle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Työllisyystilanne heikkeni merkittävästi vuonna 2009 ja työttömyysaste nousi kaksi prosenttiyksikköä. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen 2010, mutta ennakoitua vähemmän. Se jää todennäköisesti alle kymmenen prosentin. Työttömien kokonaismäärän arvioidaan olevan vuonna 2010 keskimäärin noin 230 tuhatta henkilöä. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia. Kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvo oli vuonna 2009 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syinä kehitykseen olivat maailmanmarkkinahintojen laskun ohella asuntohintojen ja lainakorkojen aleneminen sekä yhä kiristyvä kilpailu. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen lokakuussa 2009 laski hintatasoa. Kuluttajahintojen on arvioitu kohoavan 1,5 % vuonna Vuoden 2011 kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan yli kaksi prosenttia. Palkansaajien yleinen ansiotaso kohosi vuonna 2009 keskimäärin neljä prosenttia. Vuonna 2010 ansiotason arvioidaan kohoavan 2,6 prosenttia. Noin puolet noususta selittyy vuoden 2009 loppuun ajoittuneiden korotusten perinnöllä. Vuoden 2010 palkkaratkaisut ovat maltillisia. Vuotta 2011 koskevat palkkaratkaisut ovat osaksi avoinna. Valtiovarainministeriön arvio vuoden 2011 keskimääräiseksi nousuksi on 2,8 %. On myös varovaisempia ennusteita. Peruspalvelubudjetti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskevan kehitysarvion, joka on laadittu valtion ja Kuntaliiton yhteisselvityksenä. Kuntatalouden tila ja näkymät ovat selvästi paremmat kuin keväällä 2010 laaditussa Peruspalveluohjelmassa arvioitiin. 3

4 Kuntien verotuloarvioita ja ennusteita on voitu tarkistaa parempaa suuntaan. Tähän ovat vaikuttaneet talouskehityksen ohella valtion ja kuntaveronsaajan jako-osuuksien muutokset, jotka kertaluonteisina erinä ovat lisänneet verotilityksiä. Kuntatalouden ennakoitua parempaan kehitykseen on myös vaikuttanut toimintamenojen kasvun hillitseminen ja hidastuminen, joka on ollut mahdollista kustannustason aiempaa pienemmän kasvun vuoksi. Samalla säästötoimenpiteistä johtuen henkilöstön määrän kehitys kääntyi vuonna 2009 laskuun. Kuntatalouden pysyminen peruspalvelubudjetin mukaan ylijäämäisenä vuosina edellyttää kuntien toimintamenojen kasvun pysyvän hyvin maltillisina. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen yhteismäärän arvioidaan lisääntyvän peruspalvelubudjetissa 4 % vuonna 2010 ja ensi vuonna 3,5 %. Valtionosuuksiin tehdään ensi vuodelle vain 1,6 %:n indeksikorotus johtuen aiemmin ylimitoitetusta indeksikorotuksesta. Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 1,5 prosenttiyksiköllä. Erityisen suuri kasvu on ollut ostopalveluissa ja erityisesti erikoissairaanhoidon palveluissa. Kasvu on johtunut paljolti hinnoittelusta, jota on kunnille korjattu palautuksina vuosina 2009 ja Kasvut/vähennykset erikoissairaanhoidon ja perusterveyden kustannuksissa aiheutuvat osaksi muutoksista keskinäisissä toimintatavoissa sekä työnjakojen uudistuksista. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuoden 2010 aikana työllisyystilanne on parantunut edelliseen vuoteen nähden. Elokuun lopussa 2010 Ulvilan työttömyysaste oli 9,7 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin elokuussa Työttömien työnhakijoiden määrä oli Ulvilassa 5,9 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienenevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan Kullaan kunnan kanssa tehdyn kuntaliitoksen tuomaa asukaslisäystä lukuun ottamatta samassa suhteessa kuin koko maakunnan asukasluku keskimäärin. Vuoden 2010 aikana Ulvilan asukasluku on pienentynyt edelleen. Syyskuun lopussa kaupungin asukasluku oli , mikä on 36 asukasta vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. 4

5 Ulvilan kaupungin strategia Ulvilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Ulvilan kaupungin strategian vuosille Kaupungin visioksi on strategiassa määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Ulvilan kaupungin kriittisiä menestystekijöitä on strategiassa kolme: peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Peruspalveluiden järjestämisessä painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut. Palveluiden järjestämisessä päätetään järkevästä oman tuotannon ja yhteistyön tasosta. Palveluiden tuottavuutta ja laatutasoa seurataan ja kehitetään vertailujen ja asiakaskyselyjen avulla. Vuosittain panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä ylläpidetään ja edistetään elinympäristön viihtyisyyttä. Talouden ja toiminnan tasapainoa haetaan monipuolisella tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla. Tavoitteena on, että kaupungin tulot ja menot ovat tasapainossa vuodesta 2012 lähtien. Palveluvalikoima tuotteistetaan siten, että laatu ja hinta ovat läpinäkyviä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupungin kehittämistoimintaa tuetaan ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä, ja elinkeinopolitiikkaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit saavutetaan uudistamalla toimintakulttuuria hyvän yhteistyön ja aktiivisen kehittämistoiminnan avulla. Palvelutuotannossa hyödynnetään seudullista verkostoa ja käytetään kumppaneina kuntia ja niiden yhtiöitä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. Palveluja tuotetaan, ostetaan ja myydään asiakkaiden tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamisesta tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja -suunnitelmassa. Verotulot Verovuodelta 2009 Ulvilan kaupungin verotulot kasvoivat 0,8 %, kun koko maan yhteenlasketut kunnallisverot pienenivät edellisestä vuodesta 0,2 %. Ulvilan positiivinen muutos johtui tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotuksesta vuodelle Ulvila korotti myös vuodelle 2010 tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä 19,50 prosenttiin. Vuoden 2010 talousarviossa arvioitiin heikon yleisen talouskehityksen vuoksi verotulokehitys selvästi heikommaksi, mitä vuonna 2010 toteutuu. Marraskuun 2010 maksuunpanotilityksen jälkeen arvioidaan, että Ulvilan kunnallisverotili- 5

6 tykset vuonna 2010 ovat noin 1 milj. euroa ja yhteisöverotilitykset noin alkuperäistä talousarviota suuremmat. Vuonna 2010 kunnallisverotilitykset ovat samalla tasolla kuin vuonna Vuoden 2011 talousarvion verotulomäärä on arvioitu vuoden 2010 toteutuvan tason perusteella. Kunnallisverojen määräksi on arvioitu 39,9 milj. euroa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2010 korjattu arvio, yhteisöverojen määräksi on arvioitu 1,4 milj. euroa ja kiinteistöverojen määräksi 1,4 milj. euroa. Kokonaisverotulojen kasvu on 3,6 % muutettuun vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuonna 2010 rakenteeltaan siten, että siirryttiin ns. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Nykyisen järjestelmän mukaan myös perusopetuksen valtionosuus määräytyy laskennallisesti perusopetusikäluokkien koon perusteella. Lukion, vammaisopetuksen ja mm. kansalaisopetuksen valtionosuus määräytyy edelleen todellisten yksikkömäärien perusteella. Valtionosuuksien määrä vuonna 2009 oli 17,9 milj. euroa. Vuonna 2010 on 18 milj. euroa, mikä on vähän yli edellisen vuoden toteutuman. Vuoden 2010 verotulojen tasauserä on 1,448 milj. euroa, mikä on noin 0,5 milj. euroa pienempi kuin vuonna Vuoden 2011 talousarvioon on valtionosuuksia merkitty 19 milj. euroa. Vuoden 2009 verotuksen pohjalta laskettu verotulojen tasauserä kasvaa noin euroa. Tasauksia maksetaan yhteensä 2,1 milj. euroa. Maksut ja taksat Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on lautakuntien valmistelussa ollut, että maksuja ja taksoja korotetaan vuodelle 2011 vähintään kustannuskehityksen mukaisesti. Vesimaksua korotetaan keskimäärin 23,5 %, joka on yhteensä yli euroa. Vesimaksun korotus 5 %, jäteveden 36 % sekä huleveden 100 % ( ). Rahoitus Ulvilan kaupungin velkamäärä on vuoden 2010 lopussa noin 16,2 milj. euroa eli asukasta kohti euroa. Vuoden 2011 aikana kaupungin uuden velan tarve on euroa ja kaupunki lyhentää lainoja 2 milj. euroa. Velkaa on vuoden lopussa 14,6 milj. euroa ja asukasta kohti

7 Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2011 vuosikate on 3,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 87 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä, jotka edellyttävät tiukkaa talousarvioon sitoutumista. Vuoden 2011 talousarvioon sisältyviä muutoksia Talousarvioon sisältyvät tärkeimmät muutokset kaupungin toiminnassa ovat: Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käynnistyminen vuoden 2011 alussa. Yhteistoiminta-alueen käynnistyminen merkitsee sitä, että Ulvilan eläinlääkäri ja terveystarkastajat siirtyvät Porin kaupungin työntekijöiksi ja Pori isäntäkuntana vastaa palveluiden järjestämisestä. Ulvila maksaa palveluista Porin kaupungille osittain asukaslukuperusteiden ja osittain ostettavien palveluiden mukaisesti. Ulvila ostaa vuoden 2011 alusta taloushallintopalvelut; kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Lisäksi kaupunki saa sopimuksen mukaisesti käyttöönsä myös muita talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmia. Ulvilan kaupungin työntekijöistä 4 siirtyy sopimuksen mukaan yhtiön palvelukseen. Pääkirjanpitäjä siirtyi jo Maaseutuhallinnon palveluiden siirtyminen on valmistelussa. Tavoiteaikataulun mukaan toiminta voisi käynnistyä vuonna Laki edellyttää uuden järjestelmän käynnistymistä viimeistään 2013 ja kuntien päätöstä keväällä Maaseutusihteeri siirtyy uuden yksikön palvelukseen. Varhaiskasvatuksen palvelujen kasvava kysyntä edellyttää palvelutuotantoon lisäresursointia. Uuden yksityisen päiväkodin yhden lapsiryhmän kustannukset ovat vuodessa. Talousarvioehdotukseen sisältyy merkittäviä määrärahavähennyksiä sekä avoimeksi jätettyjä toimia. Nämä edellyttävät toimintatapojen ja palvelujen uudelleen arviointia. Lautakuntien ehdotuksiin on lämmityskustannukset arvioitu uudestaan. Vuoden 2010 tarkistettuun tasoon on lisätty arvio energiaveron vaikutuksesta. Lämmityskustannuksiin on varattu kasvua euroa. Jäteveden puhdistaminen Saaren puhdistamolla loppuu ja puhdistaminen on siirtynyt Jokilaakson Ympäristö Oy:n toiminnaksi. Kustannukset ovat vuositasolla euroa. Kustannusten kasvu viimeiseen tilinpäätökseen verrattuna on euroa, mikä katetaan taksamuutoksella. 7

8 Investointiohjelma Ulvilan kaupungin investointiohjelma on valmisteltu neljälle seuraavalle vuodelle eli vuosille Investointiohjelmaa linjaa valtuuston aikaisemmalle suunnittelukaudelle, vuosille hyväksymä ohjelma. Vuoden 2011 investoinnit ovat yhteensä 2,3 milj. euroa ja investointiosan tulot euroa. Suunnittelukauden investointiohjelma on yhteensä 9,5 milj. euroa ja tulot euroa. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuosille Ulvilan kaupungin uuden strategian pohjalta kaupunginhallitukselle on valmisteltu taloussuunnittelukauden toiminnalliset tavoitteet ja ne menestystekijät, jotka ovat tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä. Lisäksi lautakuntatasolla on asetettu vuodelle 2011 tavoitetaso, joilla vähintään edetään asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Taloudellisena tavoitteena on kaupunginhallituksen talousarviossa ja lautakuntatasolla esitetty tuloarvio ja menomääräraha. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallitus ja lautakunnat laativat tulosaluetason käyttösuunnitelmansa, jossa ne määrittelevät tulosalueelle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla ne toimenpiteet, joilla toteutetaan kaupunginhallitukselle ja lautakuntatasolle asetettujen strategisten tavoitteiden vuoden 2011 tavoitetaso. Vuoden 2010 aikana lautakunnat eivät ole edenneet toiminnan tasoa ja strategisia tavoitteita kuvaavien mittarien laatimisessa. Luotettavien mittareiden aikaansaaminen on edellytys tehokkaalle johtamiselle. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kaupunginhallituksen vastuulla on tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatiminen. Tässä yhteydessä tarkastellaan mittarien laatimisen aikataulutus. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Suomen kuntakenttä on parhaillaan voimakkaiden muutospaineiden alla. Vuonna 2006 hyväksytty puitelaki on voimassa 2012 vuoden loppuun. Valmisteilla on vuoden 2013 alusta uusi laki, jolla jatketaan kuntarakenteita ja palvelujärjestelmiä koskevia muutoksia. Kuntien tulee tiiviissä yhteistyössä tarkastella palvelujensa ja toimintojensa järjestämistä niin, että palvelut voidaan turvata. Ulvilan osalta päätöksiä tehdään uuden strategian pohjalta, jossa lähdetään laajasta rajat ylittävistä palvelumalleista ja yhteistyöstä muiden kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten toimijoiden kanssa. 8

9 Toimintasuunnitelma Ulvilan uuden vuoteen 2016 ulottuvan kaupunkistrategian tärkeimpinä tavoitteina ovat peruspalvelujen turvaaminen ja talouden tasapainottaminen vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupunkistrategian edellyttämä tuottavuus- ja toimenpideohjelma käynnistyy vuoden 2011 alusta. Tuloslaskelmaan arvioitujen suunnitelmavuosien pohjana ovat nykyiset palvelut. Talouden tavoitteiden osalta on arvioitu nykyisten peruspalveluiden edellyttämät kustannukset. Niiden taso on maltillinen, ja tämän tason toteuttaminen edellyttää uusia toimintamalleja ja palvelurakenteita. Suunnitelmavuosien verotulot perustuvat nykyisiin tuloveroperusteisiin. Investointien määräksi suunnitelmassa on arvioitu vuosina yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Investointituloja on näille vuosille merkitty Suunnitteluvuodet on merkitty investointiohjelmaan. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on määritelty erikseen sivulla 17. Sitovuustaso on sama kuin vuonna

10 TALOUSARVIO 2011 Taloussuunnitelma TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) Muutos TP 2009 TA 2010 TA / Myyntituotot ,94 Maksutuotot ,13 Tuet ja avustukset ,78 Vuokratuotot ,20 Muut tuotot ,34 Toimintatuotot/Tulot , ,66-20,42 1,0 1,0 1,0 Palkat ,08 Henkilöstösivukulut ,62 Henkilöstökorvaukset ,48 Henkilöstökulut , ,88-35,35 2,00 2,00 2,00 Asiakaspalvelujen ostot ,49 Muiden palvelujen ostot ,32 Palvelujen ostot , ,84 36,19 2,5 2,0 2,0 Ostot tilikauden aikana ,40 Varastojen lisäys/vähennys Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,46-32,76 0,5 0,5 0,5 Avustukset , ,00-55,19 0,0 0,0 0,0 Muut kulut , ,03-8,96 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot , ,56-5,18 2,1 1,8 1,8 Toimintakate/Jäämä* , ,09-1,08 2,33 1,96 1,96 Kunnallisvero , Yhteisövero , Kiinteistövero , Verotulot* , ,75 0,77 2,10 1,65 1,41 Valtionosuudet , ,21 1,83 2,50 2,50 2,50 Yhdistymisavustus ,57 Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut* , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , ,10-25,32 Vuosikate , ,30 53,92 Poistot käyttöomaisuudesta , Suunnitelmapoistot* , ,87 3,24 Tilikauden tulos , ,52-70,73 Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys , Rahastojen lisäys/vähennys , Tilik.Yli/Alijäämä , ,49-242,16 Kumulat. yli-/ alijäämä , Nettoinvestoinnit , * luvuissa on huomioitu vuoden 2010 talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaan 10

11 Talouden kehitys TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Tilikauden tulos Talouden kehitys TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Nettoinvestoinnit Vuosikate / poistot TP 2009 TA 2010 TA Vuosikate Poistot Kumulatiivinen yli-/ alijäämä TP 2009 TA 2010 TA

12 ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma RAHOITUSLASKELMA TP 2009 TA 2010* TA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinainen toiminta ja investoinnit Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaisesti TP 2009 TA 2010 TA Lainakanta , lainakanta /as asukasluku korkomenot, , , , , , Lainakanta Lainakanta , , * sisältää talousarviomuutokset kaupunginhallituksen esityksen ( ) mukaisesti Lainakanta , 1000 TP 2009 TA 2010 TA TP 2009 TA 2010 TA Lainakanta , 1000 Lainakanta, /as TP 2009 TA 2010 TA lainakanta /as. 12

13 TA 2011 Toimielintaso 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Tuotot Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus ,72 Maaseutulautakunta ,00 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta ,57 Kulttuurilautakunta ,93 Vapaa-aikalautakunta ,08 Ympäristölautakunta ,00 Tekninen lautakunta ,65 Toimintatuotot yhteensä ,80 Kulut Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus ,39 Maaseutulautakunta ,66 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus-ja kasvatuslautakunta ,28 Kulttuurilautakunta ,12 Vapaa-aikalautakunta ,17 Ympäristölautakunta ,22 Tekninen lautakunta ,09 Toimintakulut yhteensä ,75 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus ,00 Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta ,43 Kulttuurilautakunta ,08 Vapaa-aikalautakunta ,56 Ympäristölautakunta ,32 Tekninen lautakunta ,51 Toimintakate/jäämä ,74 13

14 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto ,37 Talous ja hallinto ,10 Henkilöstöhallinto ,02 Tietohallinto ,24 Elinkeinotoimi ,06 EU -hankkeet ,29 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,36 Ruokapalvelu ,93 Työllistämisvaraukset 0 0 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhoito ,00 Erikoissairaanhoito 0 0 Kaupunginhallitus ,72 Maaseutulautakunta ,00 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,00 Peruskoulutus ,61 Lukio ,00 Ammatillinen koulutus 0 0 Kansalaisopisto ,00 Varhaiskasvatus ,51 Opetus- ja kasvatuslautakunta ,57 Kirjasto ,01 Kulttuuri ,97 Kulttuurilautakunta ,93 Liikunta ,73 Nuoriso ,00 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,08 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta ,00 Ympäristönsuojelu ,00 Palo ja pelastus ,00 Ympäristölautakunta ,00 Kunnallistekninen hallinto ,64 Liikennealueet ,00 Puistot ja muut yleiset alueet ,00 Jätehuolto ,00 Kiinteistöt ,29 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,36 Siivoustoimi ,25 Varasto ,24 Vesilaitos ,09 Tekninen lautakunta ,65 ULVILAN KAUPUNKI ,80 14

15 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus, hallinto ,52 Talous ja hallinto ,06 Henkilöstöhallinto ,65 Tietohallinto ,28 Elinkeinotoimi ,19 Eu -hankkeet ,91 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,52 Ruokapalvelu ,41 Työllistämisvaraukset ,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut ,69 Ympäristöterveydenhoito ,10 Erikoissairaanhoito ,79 Kaupunginhallitus , Maaseutulautakunta ,66 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,66 Peruskoulutus ,37 Lukio ,06 Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto ,26 Varhaiskasvatus ,32 Opetus- ja kasvatuslautakunta , Kirjasto ,20 Kulttuuri ,82 Kulttuurilautakunta ,12 Liikunta ,02 Nuoriso ,53 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,17 Hallinto, lautakunta ,73 Rakennusvalvonta ,43 Ympäristönsuojelu ,52 Palo ja pelastus ,40 Ympäristölautakunta ,22 Kunnallistekninen hallinto ,02 Liikennealueet ,24 Puistot ja muut yleiset alueet ,73 Jätehuolto ,06 Kiinteistöt ,15 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,08 Siivoustoimi ,15 Varasto ,39 Vesilaitos ,21 Tekninen lautakunta ,09 ULVILAN KAUPUNKI ,75 15

16 TA 2011 TULOSALUETASO TOIMINTAKATE / -JÄÄMÄ 2010 muutos % TP 2009 TA 2010 Muutettu TA TA / 2010 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta ,23 Kaupunginhallitus, hallinto ,73 Talous ja hallinto ,48 Henkilöstöhallinto ,40 Tietohallinto * ,04 Elinkeinotoimi ,02 Eu -hankkeet ,73 Maankäytön suunnittelu ja mittaus ,80 Ruokapalvelu * Työllistämisvaraukset ,00 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * ,39 Ympäristöterveydenhoito ,62 Erikoissairaanhoito ,79 Kaupunginhallitus , Maaseutulautakunta ,71 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Avoterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Työterveydenhuolto 0 Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lasten ja perheiden erityispalvelut Mielenterveys- ja sosiaalityö Päivähoito Esiopetus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuspalvelut, hallinto ,31 Peruskoulutus ,15 Lukio ,07 Ammatillinen koulutus Kansalaisopisto ,60 Varhaiskasvatus ,33 Opetus- ja kasvatuslautakunta , Kirjasto ,93 Kulttuuri ,99 Kulttuurilautakunta ,08 Liikunta ,50 Nuoriso ,54 Kylätoiminta Vapaa-aikalautakunta ,56 Hallinto, lautakunta ,73 Rakennusvalvonta ,19 Ympäristönsuojelu ,80 Palo ja pelastus ,81 Ympäristölautakunta ,32 Kunnallistekninen hallinto ,48 Liikennealueet ,47 Puistot ja muut yleiset alueet ,79 Jätehuolto ,89 Kiinteistöt ,46 Rakennusten kunnossapito Kiinteistöalueiden kunnossapito 0 Talonmiehet Maa- ja metsätilat ,87 Siivoustoimi Varasto ,39 Vesilaitos ,86 Tekninen lautakunta ,51 ULVILAN KAUPUNKI ,74 16

17 Sitovuustaso tulosalueella TA 2011 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Ruokapalveluyksikkö * Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Maaseutoimi Hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta Nuoriso Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Palo- ja pelastustoiminta Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Siivoustoimi * Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 17

18 INVESTOINTIOSA TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Kustannusar vio yhteensä Sote-keskus, peruskorjaus myös ajotiet ja p-alueet ( ) 1,5 M Sivistyspalvelut Harjunpään koulu, muutos- ja peruskorjaustyö Friitalan koulun katto, lisälämmöneristys, ikkunat 1,1 M Vanhakylän koulun ruokasalin laajennus 0,5 M Päiväkotitilan rakentaminen, suunnittelumääräraha Muut kiinteistöt, kiinteitöjen korjausinvestoinnit Kaskelotin vedenpuhd.laitteiston uusiminen (vanha rikki) Tuulenpesä, vesijohtoverkoston uusiminen Sairaalan hoitajakutsujärjestelmän laajennus Vanhakylän koulun erityisluokan vesikaton uusiminen Keittiöiden välttämättämät korjausinvestoinnit KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET Leineperin korjaukset 2011 Nettomeno (menot tulot 42000) Me Valtion avustus Tu Ne TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Me Tu Ne

19 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Kadut / tiet / yleiset alueet Turva-aita radan varteen (kaupan ehto Rautatieasema) Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste Kanervakuja Hakatie Vanhatie Harjunpää Tuppikuja, Jäpintie Sorapintaisten kevytväylien kunnostus Pappilan koivukujan kevytväylän päällystäminen Riipunraitin jatkaminen (kerrostaloja rakentunut) Keskustan rakentaminen Kirjaston edusta - Tori Liikenneturvallisuuden parantamista Keskisaarekkeita kaavateille, yms Lauttaranta kadun saneeraus Maa-ainesoton jälkihoito (Khall 81 / 2008) Kiertoliittymän rakentaminen Siltatie x Välskärintie x Kiltatie Lattomerentien jk+pp väli Finnepäkintie-Palokuja NISSILÄNMÄEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ Teiden päällystäminen Päällystykset, uudet kohteet, kaava-alueet Tievalaistus Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen Puistot, istutukset ja leikkipaikat Leikkipaikkojen uudistaminen Urheilu- ja retkeilyalueet Vapaa-ajankeskuksen tenniskenttien korjaus Ympäristötyöt Kaatopaikan lopettaminen, maakaatopaikan järjestäminen Varauksen purku Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue - Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue Suurpään alue (suunn. 2011) Pitkärannan alue Palonpään / Ravanin alue Kaava-alueiden loppurakentaminen YHTEENSÄ Me Tu Ne KUNTALIITOSSOPIMUKSEN LOPPUHANKKEET Koskin kaavateiden päällystäminen ja viim. Me Jalastie, karikkatie, Rekitie,Joutsitie Kuntaliitosavustus Ne TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ Me Tu 0 Ne

20 INVESTOINTIOSA Kustannusar vio yhteensä VESILAITOS Vanhojen verkostojen saneeraus: Kanervakuja Hakatie Harjunpää hulevesiviem. rakentamista Tuppikuja, Jäpintie Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit Lauttaranta kadun saneeraus Jätevesiyhtymien tukeminen Jätevesiviemäröinnin laajennus uusille toiminta-alueille (suunn.) Suosmeri Alastalonkaupunki Kaasmarkku (Rukoushuoneen mäki) Eliaksentien varsi Sahamäki Uusien kaava-alueiden rakentaminen Uusi teollisuusalue Valtavainio - Pitkäranta, jatkuu erillispäätöksillä Uudet asuntoalueet Hormiston alue Suurpään alue Pitkärannan alue Palonpään / Ravanin alue VESILAITOS YHTEENSÄ Me Tu Ne TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me Tu Ne KAUPUNGINHALLITUS Kiinteistöjen myynti Tu Kiinteistöjen osto Me Ne Muu irtaimisto Kuntayhtymät ja yhtiöt Sairaanhoitopiiri Ammattikoulukuntayhtymä Me Arvopaperit Me KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Me Tu Ne INVESTOINNIT YHTEENSÄ Me Tu Ne

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja suunnitelma

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja suunnitelma ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja suunnitelma 2009-2012 Kaupunginhallitus 24.11.2008 Valtuusto 15.12.2008 Talousarvio- ja suunnitelma 2009-2012 Sisällysluettelo Yhdistelmä... 1 Talousarvion yleisperustelut...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot