VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLISEN JUNALIIKENTEEN JÄRJESTÄMISEN PILOTTIHANKE. Liite 5. Joukkoliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLISEN JUNALIIKENTEEN JÄRJESTÄMISEN PILOTTIHANKE. Liite 5. Joukkoliikenne"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLISEN JUNALIIKENTEEN JÄRJESTÄMISEN PILOTTIHANKE VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Liite 5. Joukkoliikenne

2 1 Sisällysluettelo Nykyinen joukkoliikennetarjonta... 2 Lippujärjestelmät... 4 Suunnitelmat... 5 Föli... 5 Salon kaupunki... 5 LIITTEET Salon kaupungin joukkoliikenteen reitit ja nykyinen palvelutaso ELY:n joukkoliikenteen reitit ja nykyinen palvelutaso Salon kaupungin suunnitelmat joukkoliikenteen kehittämiseksi... 5

3 2 Nykyinen joukkoliikennetarjonta Varsinais-Suomen joukkoliikenteen tarjonta on kuvattu alla olevassa kuvasarjassa. 1. Vihreät linjat ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien yhteisesti hankkimaa liikennettä. 2. Fölin liikenne on Turun seudun joukkoliikenneviranomaisen hoitamaa liikennettä. Kuvassa on esitetty sinisellä vuonna 2021 toteutettava runkolinjasto, joka reiteiltään vastaa pääosin nykyistä reittitarjontaa. 3. Kuvassa näkyy lilalla värillä raitiotie/suberbussisuunnitelmat Turun seudulla. 4. Kuvassa näkyvät olemassa olevat ja suunnitellut rautatiet. Henkilöraideliikennettä kulkee tällä hetkellä kuitenkin vain Toijalan ja Helsingin radalla

4 3 Föli-liikenne kattaa Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon alueen. Föli-alueella sijaitsee lukuisa määrä yrityksiä sekä asukasta. Fölialueen nykyisestä joukkoliikennetarjonta on kuvattu tiivistetysti Fölin vuoden 2017 toimintakertomuksessa. Opaskartalta löydät eri linjojen reitit ja pysäkit. Valitse vasemmasta ylänurkasta Valitse kartalla näkyvät tiedot -> Julkinen liikenne. Joukkoliikenteen palvelutaso, lippujen hinnat, jne. on esitetty Fölin nettisivulla. Fölin nykyisen ja tulevan joukkoliikenteen suhde alueelliseen joukkoliikenteeseen on kuvattu itse hakemuksen luvussa Asemapaikat suhteessa ympäröivään rakentamiseen ja liikennejärjestelmään. Salon kaupungin liikenne kattaa Salon kaupungin alueen. Salon kaupungin joukkoliikenteen nykyiset joukkoliikennereitit ja nykyinen joukkoliikenteen palvelutaso on kuvattu liitteessä 1. Salon nykyisen ja tulevan joukkoliikenteen suhde alueelliseen joukkoliikenteeseen on kuvattu itse hakemuksen luvussa Asemapaikat suhteessa ympäröivään rakentamiseen ja liikennejärjestelmään. ELY:n harjoittama joukkoliikenne kattaa muut Varsinais-Suomen alueet. ELY:n nykyiset joukkoliikenteen reitit ja nykyinen joukkoliikenteen palvelutaso väleillä Uusikaupunki-Turku, Loimaa-Turku ja Salo-Turku on kuvattu liitteessä 2. ELY:n joukkoliikenteen suhde alueelliseen joukkoliikenteeseen on kuvattu itse hakemuksen luvussa Asemapaikat suhteessa ympäröivään rakentamiseen ja liikennejärjestelmään.

5 4 Lippujärjestelmät Fölin liput koostuvat kausikorteista, arvokorteista, tuplakorteista ja kertalipuista. Kertalippumatkat ja arvokorttimatkat ovat voimassa kaksi tuntia ja niillä on rajoittamaton vaihto-oikeus Föli-linjoilla. Fölin maksujärjestelmä on ainoana Suomessa tunnistepohjainen. Se antaa monia mahdollisuuksia toteuttaa uudenlaisia yhdistelmälipputuotteita, esimerkkinä mainittakoon Fölin ja VR:n yhteistyö sekä Fölin ja Lippupisteen yhteistyö. Fölissä käytetään matkakorttien lisäksi runsaasti mobiililippuja (qr-koodi), ja aivan uutena mahdollisuutena lippu voi perustua myös 2D-viivakoodiin (esim. teatteriliput). Koska kaikki matkat rekisteröidään, Fölillä on hyvin kattava tieto matkamääristä eri linjoilla ja vuoroilla, mikä antaa mahdollisessa paikallisjunayhteistyössä arvokasta tietoa esim. liityntämatkoista. Mahdollinen paikallisjunayhteistyö olisi todennäköisesti mahdollista toteuttaa - vakituisille käyttäjille seutulipputyyppisenä ratkaisuna, jossa samalla matkakortilla voi käyttää sekä paikallisjunaa että Föliä. Tämä vaatii kuitenkin sopimisen clearingista (kuka hoitaa ja millä tavalla, kuka laskuttaa jne.) sekä kuntien maksuosuuksista (esim. Auran maksama nousukorvaus Fölimatkoista samaan tapaan kuin nykyisellä seutulippualueella). Fölillä ei ole mahdollisuutta hoitaa tällaisen paikallisjuna-föli-seutulipun clearingia, vaan tämä tulisi tehdä muun osapuolen toimesta. - satunnaisille käyttäjille esim. yhteiset mobiililiput, jotka oikeuttavat paikallisjunaliikennematkaan ja sen liityntämatkaan Fölillä. Tämä lippu on todennäköisesti yksinkertainen toteuttaa. Satunnaisille matkustajille yhteislippu ei ole välttämätön, mutta matkustamisen helppoutta tukevat toimenpiteet ovat aina tervetulleita. Yhteislippu voi tarvittaessa olla paperinenkin, koska kaikki matkustajat eivät ole välttämättä tottuneita käyttämään mobiilituotteita. Asia vaatii tarkempaa paneutumista ja valmistelua, jos paikallisjunaliikenteen käynnistäminen näyttää todennäköiseltä. Salon kaupungin linja-autoliikenteen käynnistyessä otetaan siinä käyttöön LMJ Oy:n osakasviranomaisilleen kilpailuttama Waltti-järjestelmä. Järjestelmän lipputekniikka noudattaa ISO standardia. ärjestelmän kehittäminen uuden liikennepalvelulain mukaisesti ID-pohjaiseksi on myös valtakunnallisesti työn alla ja Salo tulee ottamaan uuden tekniikan käyttöön heti, kun se on mahdollista. Järjestelmän ID-pohjaisen ratkaisun käyttöönotossa ollaan pisimmällä Tampereella. Myös Turku ja HSL ovat LMJ Oy:n osakkaita ja mukana mm. yhteensopivuuden kehitystyössä, vaikka heillä onkin tällä hetkellä käytössä omat järjestelmänsä. ELY:n hankkiman käyttöoikeussopimusliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä ei ole valtakunnallisten linjausten mukaan ELY:n hallinnassa. ELY on vaatinut tietyt minimiedellytykset (hinta, mitä myydään, miten raportoidaan), joihin liikenteenharjoittaja on sitoutunut. Itse laitteiston hankinnasta ja ylläpidosta vastaa liikenteenharjoittaja kokonaisuudessaan. ELY-liikenteen lippu- ja maksujärjestelmät eivät ole vielä ID-pohjaisia, mutta on tuloillaan voimaan astuneen lainsäädännön myötä. ELY:llä ei ole tietoa, ovatko ELY:n ostamassa liikenteessä käytettävät kortit ISO standardin mukaisia. Osa on varmuudella MIFARE-kortteja.

6 5 Suunnitelmat Föli Föli on erittäin edistyksellinen fiksun liikkumisen edistäjä valtakunnassamme. Tällä hetkellä on useita hankkeita, joissa seudun joukkoliikennettä kehitetään. Föli otti käyttöön myös kaupunkipyörät keväällä Pyörät palvelevat erityisen hyvin lyhytmatkaista liityntää esimerkiksi rautatieaseman ja keskustan välillä. Fölillä on merkittäviä suunnitelmia palvelutason parantamiseksi seudulla, joista runkobussilinjasto toteutuu vuonna Uuden linjaston perustan muodostavat linjat, jotka kulkevat niin tiuhaan, että pysäkille voi lähteä vaikka aikataulua katsomatta. Uudistuksella pyritään parantamaan Föli-alueen saavutettavuutta ja matkustamisen sujuvuutta: lisäämään poikittaisyhteyksiä ja tihentämään vuorovälejä. Runkobussilinjasto tukee hyvin myös mahdollista alueellista junaliikennettä. Päärautatieasemalta ja Kupittaalta kulkee uudessa linjastossa edelleen palvelutasoltaan korkea joukkoliikenne Turun keskustaan, jossa on hyvät vaihtoyhteydet eteenpäin. Lisäksi uusi kehälinja kulkee Kupittaan rautatieaseman kautta, mikä kokoaa matkustajia myös poikittaissuuntaisesti seudulta. Raitiotie-projekti selvittää parhaillaan mahdollisen raitiotieratkaisun vaikutuksia ja edellytyksiä Turun seudulla. Kaupungin strategisena tavoitteena on kehittää ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista. Raitiotie on kaupunkikehityshanke, jolla voidaan tukea pitkäjänteistä kehittämistä. Raitiotien vaihtoehtona tutkitaan superbussia, jota on luonnehdittu kumipyöräraitsikaksi. Investointina superbussit olisivat selvästi huokeampia kuin raitsikat. Toisaalta raitiotien merkitys olisi Turun kaupunkikehityksen kannalta huomattavampi suurempi. Raitiotie/Superbussi kulkisi ensimmäisessä vaiheessa Kupittaan aseman ohi toisessa vaiheessa myös Turun päärautatieaseman läheisyydestä. Paikallisjunaliikennekokeilu on Fölin kannalta kiinnostava yhteistyömuoto, jolla on merkitystä koko maakunnalle. Paikallisjuna ei ratkaise Föli-alueen liikennehaasteita ja sitä tuleekin tarkastella maakunnallisena kehittämishankkeena, jossa Föli olisi Föli-alueen liityntäliikennettä hoitava yhteistyöosapuoli ja lippuyhteistyökumppani. Salon kaupunki Liitteessä 1 on Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuodelta 2016, minkä pohjalta Salo on suunnittelemassa uutta linja-autoliikenteen linjastoa (Liite 3). Uusi linjastosuunnitelma on menossa lokakuussa 2018 lautakuntaan. Jos se hyväksytään, aloittaa kaupunki kilpailutuksen ja liikenne alkaa elokuussa Lisäksi kaupunki suunnittelee ilta- ja viikonloppu-kutsuliikennekokeilua. Salon kaupungin suunnitelmat parantavat joukkoliikenneyhteyksiä Salon asemalle ja näin parantavat nykyisestä kauempana asuvien edellytyksiä kulkea joukkoliikenteellä myös juna-asemalle. Toistaiseksi liityntä on yleisemmin kuljettu henkilöautolla. LIITTEET 1. Salon kaupungin joukkoliikenteen reitit ja nykyinen palvelutaso 2. ELY:n joukkoliikenteen reitit ja nykyinen palvelutaso 3. Salon kaupungin suunnitelmat joukkoliikenteen kehittämiseksi

7 Dnro: 1518/ /2016 Liite 1. Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

8 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä. Salon kaupungin toimivaltaan kuuluu kaupungin rajojen sisäpuolella harjoitettava liikenne. Kaupungin rajat ylittävässä liikenteessä toimivaltaisia viranomaisia ovat Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset. Palvelutasotavoitteita on tarkasteltu ensisijaisesti Salon kaupungin toimivallan puitteissa ottaen kuitenkin huomioon ELY-liikenteen vaikutus palvelutasoon. Salon kaupungin vastuulla on alueensa toimivaltaisena viranomaisena määritellä joukkoliikenteen peruspalvelutaso. Palvelutasomäärittelyn perustaksi tilattiin konsultti Mikko Söderholmilta keväällä 2016 selvitys Salon toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutason nykytilasta, ja ehdotus palvelutasotavoitteiksi. Selvitystyö ja palvelutasotavoitteiden määrittely tehtiin tiiviissä yhteistyössä kaupungin liikennepalveluyksikön kanssa. Kuntalaisten näkökulmasta uusien palvelutasotavoitteiden lähtökohta on, että joukkoliikenne tarjoaa mahdollisimman suurelle osalle kuntalaisista mahdollisuuden tehdä koulu-, opiskelu-, työ- ja asiointimatkat ilman omaa autoa. Lisäksi pyritään parantamaan joukkoliikenteen rahoituksen vaikuttavuutta, sillä joukkoliikenne, joka palvelee vain osan vuotta ja lähes yksinomaan koululaisia ei ole kustannustehokas ratkaisu. Molemmista näkökulmista kulkutapaosuuden nostaminen tarjontaa lisäämällä on perusteltu tavoite. Tässä yhteenvedossa ei arvioida liikenteen järjestämistapaa tai käytettävää hankintamallia, vaan kuvataan ehdotus joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiksi eri käyttäjäryhmien liikkumistarpeiden näkökulmasta. Salossa Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö

9 2 Palvelutasoluokat Palvelutasotavoitteiden kuvaamisessa käytetään neliportaista luokittelua, jonka tärkeimmät kriteerit ovat päivittäinen liikennöintiaika ja vuorotiheys sekä liikennöintikausi (taulukko 1). Tässä yhteydessä liikennöintikaudella tarkoitetaan vuoden jakamista koulujen työ- ja loma-aikoihin, koska liikkumistarve vaihtelee huomattavan paljon sen mukaan. Palvelutasoluokitus on käyttökelpoinen väline, kun eri yhteysväleille määritellään esim. hankintaa valmisteltaessa mahdollisimman hyvin matkustustarvetta vastaava palvelutaso. Minimitasolla (I) on mahdollista tehdä koulumatkoja seutu- ja paikallisliikenteessä. Seutuliikenteessä ajetaan 2-6 vuoroa päivässä, paikallisliikenteessä liikennöidään minuutin vuorovälillä. Palveluliikenteellä on mahdollista asioida keskustassa kerran viikossa klo 10 ja 14 välisenä aikana. Parannellulla minimitasolla (II) on mahdollista tehdä myös opiskelu- ja asiointimatkoja. Minimitasoon verrattuna tämä tarkoittaa enemmän vuoroja sekä aamulla että iltapäivällä. Seutuliikenteessä yhteyksiä keskustaan tarjotaan klo 6-9 välillä aamuisin sekä klo iltapäivisin. Lisäksi 9-15 on yksi tai kaksi asiointiyhteyttä. Seutuliikennettä ajetaan vain koulupäivinä. Paikallisliikennnettä liikennöidään 7-16 ja koulujen loma-aikoina Palveluliikenteellä on mahdollista asioida joko keskustassa tai lähimmässä taajamassa 2 kertaa viikossa klo 9-15 välisenä aikana. Peruspalvelutaso (III) mahdollistaa edellisten lisäksi työmatkat koulujen loma-ajat mukaan lukien. Seutuliikenteessä on keskimäärin 10 lähtöä päivässä. Paikallisliikennettä liikennöidään arkisin 7-18 ja lauantaisin Paikallisliikenteen vuoroväli on aamulla ja iltapäivällä 30 minuuttia, muulloin 60 minuuttia. Kesällä seutuliikenteessä on neljä päivittäistä lähtöä, paikallisliikenteen liikennöintiaika on Palveluliikenne tarjoaa liityntäyhteyksiä tärkeimmille reiteille sekä lähimpiin taajamiin 3 kertaa viikossa klo 8-16 välisenä aikana. Houkutteleva taso (IV) mahdollistaa edellisten lisäksi vapaa-ajan matkustuksen. Tarjontaa lisätään iltoihin ja viikonloppuihin. Seutuliikenne liikennöi arkisin 6-20, ruuhka-aikana 30 minuutin vuorovälein sekä muuten tunnin välein ja lauantaisin kahden tunnin välein. Paikallisliikenne liikennöi 6-20, 30 minuutin vuorovälillä, sekä lauantaisin 8-17 tunnin vuorovälillä. Kesäaikaan sekä seutu- että paikallisliikennettä ajetaan klo 7-17 välisenä aikana. Palveluliikenne mahdollistaa liityntäyhteydet tärkeimmille reiteille sekä lähimpiin taajamiin arkipäivisin klo 7-17 välisenä aikana.

10 3 Taulukko 1. Palvelutason luokitus. PALVELUTASOLUOKKA Seutuliikenne Houkutteleva taso IV Liikkumisvaihtoehto töihin, kouluun sekä päivittäiseen asiointiin. Vapaa-ajan tarjontaa iltaisin ja viikonloppuisin Peruspalvelutaso III Yhteydet töihin sekä kouluun arkisin sekä kesäkaudella. Paranneltu minimitaso II Yhteydet kouluun ja 2. asteen opiskeluun aamuisin ja iltapäivisin Minimitaso I Lakisääteiset yhteydet kouluun aamuisin ja iltapäivisin Keskustan sisäiset yhteydet pendelöintiin, töihin ja kouluun, tarjontaa myös viikonloppuisin ja kesäisin. Liityntäyhteys runkoreitille sekä lähimpään taajamaan arkipäivisin Keskustan sisäiset yhteydet töihin ja kouluun. Kesäliikennettä myös työssäkäyntiin. Liityntäyhteys runkoreitille sekä lähimpään taajamaan vähintään 3 kertaa viikossa. Liikennöintiaika Talvi: Arkiliikenne 6:00-20:00 Yhteydet keskustaan klo 6-9, iltapäivisin klo Lisäksi 1-2 päiväyhteyttä/vrk. Keskustan sisäiset yhteydet, tarjontaa myös opiskelijoille ja työmatkustajille. Kesäliikennettä asiointiin. Asiointiyhteys joko keskustaan tai lähimpään taajamaan 2 kertaa viikossa Keskustan sisäiset yhteydet, pääasiassa koululaisille. Ei kesäliikennettä. Asiointiyhteys keskustaan kerran viikossa IV III II I Yhteydet keskustaan klo 6-9, iltapäivisin klo Lisäksi 1-2 päiväyhteyttä/vrk. 2-6 vuoroa, lähdöt koulupäivien kalenterin mukaan Lauantai 10:00-17:00 Sunnuntai Kesä:Arkiliikenne 7:00-17:00 klo 6-9, klo Vuorovälit Paikallisliikenne Palveluliikenne SEUTULIIKENNE Ruuhka (7-9 ja 16-18) 30 Aamu- ja iltapäivä (10-15) vuoroa jakauten pääosin aamu- ja iltapäiviin 10 vuoroa jakauten pääosin aamu- ja iltapäiviin 2-6 vuoroa jakautuen aamu- ja iltapäiviin Lauantai 120 Sunnuntai Kävelyetäisyydet pysäkeille Matkan pituus alle 1000 m PAIKALLISLIIKENNE Liikennöintiaika IV III II I Talvi: Arkiliikenne 6:00-20:00 7:00-18:00 7:00-16:00 7:00-15:00 Lauantai 8:00-17:00 10:00-15:00 Sunnuntai Kesä:Arkiliikenne 7:00-17:00 7:00-17:00 10:00-15:00 Vuorovälit Ruuhka (7-9 ja 16-18) Aamu- ja iltapäivä (10-15) Lauantai 60 Sunnuntai Kävelyetäisyydet pysäkeille Matkan pituus alle 500 m alle 1000 m PALVELULIIKENNE Kutsuohjatusti IV III II I Vuoromäärä arkipäivinä 3 krt /vko 2 krt / vko 1 krt / vko Liikennöintiaika 7:00-17:00 8:00-16:00 9:00-15:00 10:00-14:00

11 4 Nykyinen palvelutaso Seutuliikenne Seutuliikenteen nykyinen palvelutaso vastaa pääosin minimitasoa ja paranneltua minimitasoa (taulukko 2 ja kuva 1). Peruspalvelutaso saavutetaan kahdella yhteysvälillä. Suurinta osaa yhteysväleistä liikennöidään vain kouluvuoden aikana. Taulukko 2. Nykyinen palvelutaso seutuliikenteessä. Peruspalvelutaso Paranneltu minimitaso Minimitaso Yhteysväli Lähdöt 1. lähtö Viim.lähtö Kitula-Salo 17 (+21) 5:55 21:25 Perniö kk-salo 22 6:15 19:00 Suomusjärvi-Kiikala-Inkere-Salo 6 6:40 17:15 Kisko-Toija-Salo 9 6:05 18:25 Förby-Särkisalo-Perniö kk 10 6:35 16:40 Kanunki th-kuusjoki-kaivola-salo 7 6:55 17:10 Raatala-Mäenala-Salo 7 7:10 16:05 Raatala-Kuusjoki 8 8:00 16:35 Halikko As.-Salo 12 7:20 16:20 Vaskio-Salo 8 7:20 16:15 Toija-Aijala-Toija 8 7:20 15:40 Perniö kk-ylikulma-perniö As. 5 7:05 15:05 (Mathildedahl)-Teijo-Salo (4) 6 7:00 17:20 Kokkila-Vartsala-Salo 8 6:50 15:25 Vaskio-Kumio-Hajala-Salo 2 8:50 15:00 Raatala-Salainen-Salo 1 6:55 Salo-Inkere-Pöytiö-Muurla-Salo 5 7:10 15:10 Salo-Muurla-Salo 5 7:20 16:15

12 Kuva 1. Seutuliikenteen syksyn 2016 palvelutaso 5

13 6 Paikallisliikenne Paikallisliikenteessä linja 1 vastaa tällä hetkellä peruspavelutasoa, linja 2 paranneltua minimitasoa ja linja 3, minimitasoa (Kuva 2). Kuva 2. Paikallisliikenteen nykyinen palvelutaso. Pohjakartta:Salon kaupunki.

14 7 Palveluliikenne Salon kaupunki tarjoaa ostoliikenteen lisäksi kuntalaisille muuta joukkoliikennettä täydentävää palveluliikennettä koko kaupungin alueella. Palveluliikenne tarjoaa mahdollisuuden asioida lähitaajamassa ja Salon keskustassa vähintään kerran viikossa (taulukko 3). Asiointiaikaa kohteessa on enimmillään kaksi tuntia. Asiakas noudetaan tarvittaessa kotiovelta ja matkustajia avustetaan matkan aikana tarpeen mukaan. Taulukko 3. palveluliikenteen ajopäivät ja kohteet Palvelualue Liikennöintipäivä Asiointikohde Salo Perjantai Salon keskusta Halikko Kiikala Kisko Kuusjoki Muurla Pertteli Suomusjärvi Särkisalo ja Perniö Torstai Keskiviikko Perjantai Keskiviikko Perjantai Keskiviikko Perjantai Keskiviikko Perjantai Keskiviikko Perjantai Tiistai Torstai Keskiviikko Perjantai Halikon Prisma ja Salon keskusta Salon keskusta Kiikala kk, Kitula Toija Salon keskusta Salon keskusta Kuusjoki kk, Kanunki Salon keskusta Muurla kk Inkere, Kaivola Salon keskusta Salon keskusta Kitula, Kivihovi Salon keskusta Perniö kk

15 8 Esitys uusiksi palvelutasotavoitteiksi Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteeksi ehdotetaan suurimmalla osalla linjastoa peruspalvelutasoa, joka mahdollistaa koulu-, opiskelu-, asiointi ja työmatkojen tekemisen. Osa yhteysväleistä jäisi kuitenkin nykyiselle minimi- tai parannellulle minimitasolle, joka mahdollistaa lähinnä koulu-, opiskelu- ja asiointimatkat. Näin rahoitus pyritään kohdistamaan eri yhteysväleille matkustustarpeen ja potentiaalin mukaan. Linjasto pysyisi ensi vaiheessa pääsääntöisesti ennallaan, kunnes nähdään miten palvelutason nostaminen vaikuttaa matkustukseen. Esitetty linjasto on vain suuntaa antava. Periaatteena on, että entisistä kuntakeskuksista on ympärivuotinen joukkoliikenneyhteys Salon keskustaan. Kutsupohjaista palveluliikennettä tarjoataan edelleen entisen tasoisena, jolloin sillä mahdollistuu kaksi asiointimatkaa viikossa. Matkustustiedon karttuessa myös muuta joukkoliikennettä kehitetään mahdollisuuksien mukaan kutsupohjaiseksi. Seutuliikenteen uudet palvelutasotavoitteet on kuvattu liikennöintikausittain ja yhteysväleittäin kuvissa 3 ja 4 sekä taulukoissa 4 ja 5. Paikallisliikenteen uudet palvelutasotavoitteet on kuvattu liikennöintikausittain ja yhteysväleittäin taulukossa 6. Linjasto reittien 1 ja 2 osalta kuten kuvassa 2, mahdollinen työmatkoja tukeva uusi reitti 3. Taulukko 4. Seutuliikenne koulupäivisin. Peruspalvelutaso 1.Lähtö Viim.Lähtö Vuorojen lkm Ajopäivät Vaskio-Märynummi-Salo 6:30 17: M-P Kuusjoki-Kaivola-Inkere-Salo 6:00 18: M-P Suomusjärvi-Kiikala-Kaivola-Salo 6:00 17: M-P Suomusjärvi-Kruusila-Muurla-Salo 6:00 18: M-P Kisko-Muurla-Salo 6:00 17: M-P Förby-Särkisalo-Perniö-Perniö As.-Salo 6:00 17: M-P Matildedahl-Teijo-Salo 6:30 18: M-P Kokkila-Vartsala-Halikko As-Salo 6:30 17: M-P Paranneltu minimitaso 1.Lähtö Viim.Lähtö Vuorojen lkm Ajopäivät Perniö-Ervelä-Tuohittu-Perniö As. 7:00 15: Koulp Kanunki th-kuusjoki-mäenala-salo 7:00 17: Koulp Teijo-Matildedahl-Perniö 7:00 17: Koulp Salo-Muurla 6:00 18: Koulp Salo-Inkere-Pöytiö 6:00 18: Koulp Minimitaso 1.Lähtö Viim.Lähtö Vuorojen lkm Ajopäivät Toija-Aijala-Toija 7, Koulp Vaskio-Salainen-Salo Koulp Kemiönsaari-Kokkila Koulp Raatala-Salainen-Halikko-Salo 7, Koulp Vaskio-Kumio-Hajala-Salo 7, Koulp

16 9 TAVOITTEELLINEN PALVELUTASO SEUTULIIKENTEESSÄ Peruspalvelutaso Par. Minimitaso Minimitaso ELY:n hallinnoima liikenne 0 km 10 km 5 km Kuva 3. Seutuliikenteen tavoitteellinen palvelutaso.

17 10 Kuva 4: Kesäajan seutuliikenteen palvelutaso Taulukko 5. Kesäajan seutuliikenne.

18 11 Kuva 5: Paikallisliikenteen liikennöintialueet Linja 1 Linja 2 Linja 3 Liikennöintialueet Valhoja Ollikkala Tupuri Mahlakankare Halikko kk Isohärjänmäki Rappula Ylhäinen Sirkkula Viitannummi Viitanlaakso Meriniitty Pahkavuori Liikennöinti Kesäliikenne Ma-Pe La Ruuhka Aamu/Iltapäivä Ma-Pe 6:30-18:30 10:00-15:00 30 min 60 min 6:30-17:00 6:30-18:30 10:00-15:00 30 min 60 min 6:30-17:00 6:30-18:30 10:00-15:00 30 min 60 min 6:30-17:00 Taulukko 6 Paikallisliikenteen palvelutaso.

19 Liite 2. ELY:n joukkoliikenteen reitit ja nykyinen palvelutaso 1(7) Sisällys Yleistä OSUUS: SALO-TURKU Hankittu linja-autoliikenne Paimio-Piikkiö-Kaarina-Turku (linjasto ) Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Salo-Turku OSUUS LOIMAA-TURKU Hankittu linja-autoliikenne Loimaa-Pöytyä-Turku Hankittu linja-autoliikenne Aura-Lieto as-turku (linjasto ) Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Tampere-Loimaa-Turku OSUUS UUSIKAUPUNKI-TURKU Hankittu linja-autoliikenne Uusikaupunki-Vehmaa-Turku Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Uusikaupunki-Vehmaa-Turku Hankittu linja-autoliikenne Mynämäki-Nousiainen-Masku-Raisio-Turku (linjasto ) Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Pori-Rauma-Mynämäki-Turku... 8 Yleistä ELY-keskukset valtion edustajana hankkivat kaikille avointa joukkoliikennettä omalla toimivaltaalueellaan. Varsinais-Suomen ELY:n alueesta on ns. kaupunkimaisen liikenteen aluetta ja osa seudullisen/ maaseutumaisen liikenteen aluetta. Ylipäätään liikenteen hankinnan ja järjestämisen kriteerit ovat seuraavat: Ns. palvelusopimusasetuskriteeri (EU:n asetus No 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista) viranomainen voi hankkia joukkoliikennepalveluja varmistaakseen sellaisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat mm. monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Liikenteen käytössä täytyy olla potentiaalia. Kunnan rajat ylittävien pendelöijien määrä täytyy olla vähintään 250 hlö suuntaansa. Toisen asteen pendelöiviä opiskelijoita täytyy olla vähintään 25 hlö. Merkittävistä asutuskeskittymistä täytyy olla yhteys keskustaajamaan tai kaupunkiin. Asutuskeskittymän alarajana pidetään 650 asukasta. Lakisääteisten kuljetusten käyttäjät muodostavat merkittävän, mielellään todennetun, asiakaspotentiaalin joukkoliikenteeseen. Liikenteen hankinnat perustuvat palvelutasosuunnitteluun. Suunnitelma on aina lähtökohta varsinaiselle ELY:n ja kuntien välillä käytäville hankintakeskustelulle. Palvelutasotavoitetta ei ole toistaiseksi alitettu, sen sijaan tavoitetta parempaa liikennettä on hankittu. Nykyinen Varsinais- Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen palvelutasotavoitteisto on voimassa vuosille Toimivalta-alueen palvelutasokartta ja luokat liitteinä 1-2.

20 2(7) 1. OSUUS: SALO-TURKU 1.1 Hankittu linja-autoliikenne Paimio-Piikkiö-Kaarina-Turku (linjasto ) Tarjonta ja palvelutaso Paimiosta on arkisin klo 4:50 (meno) - 22:35 (paluu) yhteydet Turkuun. Vuoroja on 25 kpl suuntaansa sekä perjantaisin ja lauantaisin ylimääräisiä iltavuoroja. Piikkiöstä vuoroja on enemmän. Liikennettä hoitaa TLO Oy. Palvelutasotavoitteen mukaan Paimioon kaavailtiin lka 3 mukaista joukkoliikennettä. Toteutunut Paimio-Piikkiö-Kaarina-Turku joukkoliikenteen palvelutaso ylittää tavoitteen. Yhteysvälin liikenne on luonteeltaan kaupunkimaista. Linjaston aikataulut liitteessä 3. Reitit Reitistö Paimio-Piikkiö-Kaarina-Turku palvelee osin ELY:n toimivalta-alueella sijaitsevaa Paimiota ja osin Turun seudullisen viranomaisen alueen Kaarinaa ja Turkua. Turun seudullisen viranomaisen alueella reitti Piikkiössä on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla vuoroilla sama. Paimiossa on kaksi pääreittiä toinen reitti kulkee keskuslaitoksen kautta ja toinen Paimiontietä pitkin keskustaan. Osa vuoroista ajaa Paimion sairaalalle asti. Linjaston reittikartat liitteessä 4. Kustannukset ja käyttäjämäärät Liikenne on ELY-keskuksen hankkimaa ja ELY-keskuksen, Paimion ja Turun seudullisen viranomaisen yhteistyössä rahoittamaa. Liikenteen hinta ELY:n toimivalta-alueelta (Paimio) on bruttona n e/v ja nettona n e/v. ELY:llä ei ole tietoa Turun toimivalta-alueen toteutuneesta nettohinnasta. Matkamäärä koko linjastolla on n kpl (ELY:n toimivalta-alue v kpl ja Turun seudullinen viranomainen v.2016 [eivät ole julkistaneet v.2017 lukuja] kpl). Lippujärjestelmä Linjastolla käytetään kahta erillistä lippu- ja maksujärjestelmää: ELY:n toimivalta-alueella Paimiossa on käytössä liikenteenharjoittajan valitsema lippujärjestelmä. ELY liikenteen tilaajana on edellyttänyt vähimmäisvaatimukset (mm. mihin taksoitus perustuu, mitä lippuja pitää olla valikoimassa ja miten lippujen tulee käydä yhteen eri toimivalta-alueilla) ja määrää kerta- ja kausilippujen hinnat. Liikenteenharjoittaja kuitenkin valitsee itse käyttöön ottamansa

21 3(7) järjestelmän ja vastaa kokonaisuudesta siihen liittyvine osajärjestelmineen. Linjastolla on käytössä Pusatec Oy:n toimittama lippu- ja maksujärjestelmä. Turun toimivalta-alueella on käytössä Turun seudullisen viranomaisen oma lippu- ja maksujärjestelmä. ID-pohjaisesti toimivan järjestelmän toimittaja on Init Oy. Sopimuksesta Paimion kaikille avoin joukkoliikenne Turun suuntaan on hankittu yhteistyössä Turun seudullisen viranomaisen kanssa. Liikenne on hankittu bruttosopimuksella (=liikenteenharjoittaja saa kuukausittaisen liikennöintikorvauksen, lipputulot kuuluvat tilaajalle) ajalle ja nyt käytössä on optiokausi Parhaillaan suunnitellaan liikenteen jatkoaa alk. 1.2 Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Salo-Turku Salon ja Turun välinen linja-autoliikenne on järjestynyt kokonaisuudessaan markkinaehtoisesti. Osa pikavuoroista käy Salon linja-autoaseman kautta ja jatkaa sieltä Halikon kautta moottoritielle ja sieltä Turkuun. Näitä vuoroja on arkisin n. 35 kpl/ suunta. Osa vuoroista ajaa suoraan moottoritietä Turkuun, pysähtyen moottoritien ramppien pysäkeillä. Markkinaehtoinen pikavuoroliikenne palvelee Paimiota, jonka pysäkit sijaitsevat liittymän 11 kumminkin puolin. Paimion tasolla vuorotarjonta on n. 45 kpl/ suunta. ELY-keskuksella ei ole markkinaehtoisesta liikenteestä matkustajadataa. 2. OSUUS LOIMAA-TURKU 2.1 Hankittu linja-autoliikenne Loimaa-Pöytyä-Turku Tarjonta ja palvelutaso Loimaalta on arkisin klo 6:15 (meno) 16:15 (paluu) yhteydet Turkuun. Vuoroja on 6 kpl suuntaansa. Liikennettä hoitavat yhteistyössä Vuorisen Liikenne Oy ja Valtasen Liikenne Oy. Palvelutasotavoitteen mukaan Paimioon kaavailtiin lka 6 mukaista joukkoliikennettä. Toteutunut joukkoliikenteen palvelutaso on lähellä tavoitetta. Vuoromäärä ylittää tavoitteen, mutta liikennöintiajat ovat hieman tavoitetta kapeammat. Yhteysvälin liikenne on luonteeltaan maaseutumaista. Linjaston Loimaa-Pöytyä-Turku aikataulut liitteessä 5. Reitit Reitistö Loimaa-Pöytyä-Turku kulkee pääosin valtatie 9:ää pitkin ja se poikkeaa Pöytyän Kyrössä ja Aurassa. Linjaston Loimaa-Pöytyä-Turku reittikartat liitteessä 6. Kustannukset ja käyttäjämäärät

22 4(7) Liikenne on ELY-keskuksen hankkimaa ja ELY-keskuksen, Loimaan ja Pöytyän yhteistyössä rahoittamaa. ELY ja kunnat maksavat liikennöintikorvausta n e/v. Lisäksi liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimusmallin mukaiset lipputulot n e/v. Matkustuksen arvo on siten luokkaa e/v. Matkamäärä koko linjastolla on n kpl/v. Lippujärjestelmä Liikenteessä on käytössä liikenteenharjoittajan valitsema lippujärjestelmä. ELY liikenteen tilaajana on edellyttänyt vähimmäisvaatimukset (mm. mihin taksoitus perustuu, mitä lippuja pitää olla valikoimassa ja miten lippujen tulee käydä yhteen eri toimivalta-alueilla) ja määrää kerta- ja kausilippujen hinnat. Liikenteenharjoittaja kuitenkin valitsee itse käyttöön ottamansa järjestelmän ja vastaa kokonaisuudesta siihen liittyvine osajärjestelmineen. ELY-keskuksella ei ole varmaa tietoa linjastolla käytettävistä lippu- ja maksujärjestelmien toimittajista. Sopimuksesta Loimaan ja Pöytyän kaikille avoin joukkoliikenne Turun suuntaan on hankittu käyttöoikeussopimuksella (=liikenteenharjoittaja saa asiakkaiden lipputulot ja kuukausittaista liikennöintikorvausta) ajalle ja nyt käytössä on optiokausi Hankittu linja-autoliikenne Aura-Lieto as-turku (linjasto ) Tarjonta ja palvelutaso Aurasta on arkisin klo 5:00 (meno) 23:05 (paluu) yhteydet Turkuun. Vuoroja on 24 kpl suuntaansa sekä perjantaisin ja lauantaisin ylimääräisiä iltavuoroja. Liedon asemalta vuoroja on enemmän. Liikennettä hoitaa Länsilinjat Oy. Palvelutasotavoitteen mukaan Paimioon kaavailtiin lka 4 mukaista joukkoliikennettä. Toteutunut Aura-Lieto as-turku joukkoliikenteen palvelutaso ylittää tavoitteen. Yhteysvälin liikenne on luonteeltaan kaupunkimaista. Linjaston aikataulut liitteessä 7. Reitit Reitistö Aura-Lieto as-turku kulkee pitkin vanhaa Tampereentietä. Liedossa reitti käy piston Liedon asemankulmalla. Linjaston reittikartat liitteessä 8. Kustannukset ja käyttäjämäärät Liikenne on ELY-keskuksen hankkimaa ja ELY-keskuksen, Auran ja Turun seudullisen viranomaisen yhteistyössä rahoittamaa. Liikenteen hinta ELY:n toimivalta-alueelta (Aura) on bruttona n e/v ja nettona n e/v. ELY:llä ei ole tietoa Turun toimivalta-alueen toteutuneesta nettohinnasta.

23 5(7) Matkamäärä koko linjastolla on n kpl (ELY:n toimivalta-alue v kpl ja Turun seudullinen viranomainen v.2016 [eivät ole julkistaneet v.2017 lukuja] kpl). Lippujärjestelmä Linjastolla käytetään kahta erillistä lippu- ja maksujärjestelmää: ELY:n toimivalta-alueella Aurassa on käytössä liikenteenharjoittajan valitsema lippujärjestelmä. ELY liikenteen tilaajana edellyttää lippu- ja maksujärjestelmältä vähimmäisvaatimukset (mm. mihin taksoitus perustuu, mitä lippuja pitää olla valikoimassa ja miten lippujen tulee käydä yhteen eri toimivalta-alueilla) määrää kerta- ja kausilippujen hinnat. Liikenteenharjoittaja kuitenkin valitsee itse käyttöön ottamansa järjestelmän ja vastaa kokonaisuudesta siihen liittyvine osajärjestelmineen. Linjastolla on käytössä Pusatec Oy:n toimittama lippu- ja maksujärjestelmä. Turun toimivalta-alueella on käytössä Turun seudullisen viranomaisen oma lippu- ja maksujärjestelmä. ID-pohjaisesti toimivan järjestelmän toimittaja on Init Oy. Sopimuksesta Auran kaikille avoin joukkoliikenne Turun suuntaan on hankittu yhteistyössä Turun seudullisen viranomaisen kanssa siten, että reitistö Aura-Lieto as-turku palvelee osin ELY:n toimivalta-alueella sijaitsevaa Auraa ja osin Turun seudullisen viranomaisen alueen Lietoa ja Turkua. Liikenne on hankittu bruttosopimuksella (=liikenteenharjoittaja saa kuukausittaisen liikennöintikorvauksen, lipputulot kuuluvat tilaajalle) ajalle ja nyt käytössä on optiokausi Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Tampere-Loimaa-Turku Valtatie 9:ää pitkin kulkee markkinaehtoista Tampere-Loimaa-Turku pikavuoroliikennettä. Kaikki vuorot pysähtyvät Loimaan kohdalla ja osa myös Kyrössä ja Aurassa. Näitä vuoroja on arkisin n. 18 kpl/ suunta. ELY-keskuksella ei ole markkinaehtoisesta liikenteestä matkustajadataa. 3. OSUUS UUSIKAUPUNKI-TURKU 3.1 Hankittu linja-autoliikenne Uusikaupunki-Vehmaa-Turku Tarjonta ja palvelutaso Uudestakaupungista on arkisin klo 6:20 (meno) - 19:15 (paluu) yhteydet Turkuun. Vuoroja on 12 kpl suuntaansa. Uudenkaupungin ja Vehmaan kaikille avoin joukkoliikenne Turun suuntaan on kahden liikenteen järjestämistavan yhdistelmä. Noin puolta liikenteestä ajaa J. Vainion Liikenne Oy markkinaehtoisesti. Toista puolta liikenteestä ajaa Taivassalon Auto Oy käyttöoikeussopimusliikenteenä. Palvelutasotavoitteen mukaan Uuteenkaupunkiin kaavailtiin lka 5 mukaista joukkoliikennettä. Toteutunut joukkoliikenteen palvelutaso on suunnilleen tavoitteen mukaista, kun huomioidaan sekä

24 6(7) markkinaehtoinen että hankittu liikenne. Yhteysvälin liikenne on luonteeltaan seudullista/ maaseutumaista. Linjaston Uusikaupunki-Vehmaa-Turku aikataulut liitteessä 9. Reitit Uudenkaupungin liikenne kulkee Lokalahdentietä ja Y-tietä pitkin Kustavintielle ja sitä kautta Turkuun. Vehmaan yhteyksistä osa kiertää kirkonkylän kautta ja osa tietä 194 (Y-tie) pitkin. Linjaston Uusikaupunki-Vehmaa-Turku reittikartta liitteessä 10. Kustannukset ja käyttäjämäärät Taivassalon Auto Oy:n liikenne on ELY-keskuksen hankkimaa ja ELY-keskuksen, Uudenkaupungin ja Vehmaan yhteistyössä rahoittamaa. ELY ja kunnat maksavat liikennöintikorvausta n e/v. Lisäksi liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimusmallin mukaiset lipputulot. Arvion mukaan tuloja on n e/v. Matkustuksen arvo on siten luokkaa e/v. Matkamäärä Taivassalon Auto Oy:n hoitamalla osuudella on arvion mukaan n kpl/v. Lippujärjestelmä ELY liikenteen tilaajana edellyttää lippu- ja maksujärjestelmältä lakisääteiset ominaisuudet ( alk. ID-pohjaisuus), tietyt muut vähimmäisvaatimukset (mm. mihin taksoitus perustuu, mitä lippuja pitää olla valikoimassa ja miten lippujen tulee käydä yhteen eri toimivalta-alueilla) määrää kerta- ja kausilippujen hinnat. Liikenteenharjoittaja kuitenkin valitsee itse käyttöön ottamansa järjestelmän ja vastaa kokonaisuudesta siihen liittyvine osajärjestelmineen. Linjastolla on käytössä Pusatec Oy:n toimittama lippu- ja maksujärjestelmä. Sopimuksesta Taivassalon Auto Oy:n osuus ko. liikenteestä on hankittu käyttöoikeussopimuksella (=liikenteenharjoittaja saa asiakkaiden lipputulot ja kuukausittaista liikennöintikorvausta) ajalle Sopimuksessa on optio ajalle Option käytöstä päätetään 6 kk ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Muuta olennaista Uuttakaupunkia palvelevat myös autotehtaan työntekijöille räätälöidyt vuorot, joita on 3 kpl suuntaansa. Reitti kulkee Uudenkaupungin linja-autoasemalta autotehtaalle ja sieltä valtatie 8:aa pitkin Turkuun. Kyse on ELY-keskuksen ja Valmet Automotive Oy:n rahoittamasta kokeilusta. Nyt käynnissä oleva sopimuskausi kattaa ajan Sopimus sisältää optiomahdollisuuden ajalle Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Uusikaupunki-Vehmaa-Turku J. Vainion Liikenne Oy ajaa arkisin 6 vuoroa suuntaansa Uusikaupunki-Vehmaa-Turku liikennettä. Liikenteen reitti on sama kuin hankitun liikenteen. ELY-keskuksella ei ole oikeutta saada tietoja ja siten ko. vuorojen matkamääriä ei tiedetä. Oletettavaa tietenkin on, että J. Vainion Liikenne Oy:n

25 7(7) vuorojen matkustajamäärät ovat paremmat, kuin ELY:n lakkautetun liikenteen tilalle hankkimien vuorojen. 3.3 Hankittu linja-autoliikenne Mynämäki-Nousiainen-Masku-Raisio-Turku (linjasto ) Tarjonta ja palvelutaso Mynämäeltä ja Nousiaisista on arkisin klo 4:55 (meno) - 22:15 (paluu) yhteydet Turkuun. Vuoroja on 20 kpl suuntaansa ja perjantaisin vielä ylimääräinen iltavuoro. Maskun Mäksmäestä ja kunnan suuresta asutuskeskittymästä Humikkalasta on arkisin klo 5:20 (meno) 22:15 (paluu) yhteydet Turkuun. Vuoroja on 22 kpl suuntaansa ja lauantaisin vielä ylimääräinen iltavuoro. Maskun keskusta-aluetta ja Takapaltan suurta asutuskeskittymää palvelevat myös linjat ja siten keskusta-alueen vuorotarjonta Maskusta on klo 5:20 22:15 n. 40 kpl suuntaansa. Keskustapysäkkien yhteyteen, moottoritien varteen, on sijoitettu autoliityntäalue ja pyöräparkki. Palvelutasotavoitteen mukaan Maskuun kaavailtiin lka 3 mukaista ja Nousiaisiin ja Mynämäelle lka 4 mukaista joukkoliikennettä. Toteutunut joukkoliikenteen palvelutaso ylittää tavoitteen. Yhteysvälin liikenne on luonteeltaan kaupunkimaista. Linjaston aikataulut ja reittikartat liitteenä 11. Reitit Linjaston reittikartat liitteenä 12. Kustannukset ja käyttäjämäärät Liikenne on ELY-keskuksen hankkimaa ja ELY-keskuksen, Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun yhteistyössä rahoittamaa. ELY ja kunnat maksavat liikennöintikorvausta n e/v. Lisäksi liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimusmallin mukaiset lipputulot n e/v. Matkustuksen arvo on siten luokkaa 1,4 milj. e/v. Liikennettä hoitaa J. Vainion Liikenne Oy linjoilla Linjat 118 ja 119 ajavat kaikkien kuntien alueen läpi. Linja 117 tarjoaa lisäyhteyksiä maskulaisille. Matkamäärä koko linjastolla v oli n kpl. Matkustuksen kehitys on ollut Maskun keskustan vuoroparannuksista huolimatta jäänyt toteutumatta. Oman osansa vaikuttanee v.2016 valmistunut Raisio-Nousiainen moottoritieosuus. Mm. TS uutisoi 31.8 liikenteen päästöjen kasvusta erityisesti Maskussa, tämä kertonee ylipäätään liikenteen kasvusta ja/tai lisääntyneestä henkilöauton käytöstä. Lippujärjestelmä ELY liikenteen tilaajana edellyttää lippu- ja maksujärjestelmältä vähimmäisvaatimukset (mm. mihin taksoitus perustuu, mitä lippuja pitää olla valikoimassa ja miten lippujen tulee käydä yhteen eri toimivalta-alueilla) määrää kerta- ja kausilippujen hinnat. Liikenteenharjoittaja kuitenkin valitsee itse käyttöön ottamansa järjestelmän ja vastaa kokonaisuudesta siihen liittyvine osajärjestelmineen. Linjastolla on käytössä Pusatec Oy:n toimittama lippu- ja maksujärjestelmä.

26 8(7) Sopimuksesta Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun kaikille avoin joukkoliikenne on hankittu yhtenä kokonaisuutena käyttöoikeussopimuksella (=liikenteenharjoittaja saa asiakkaiden lipputulot ja kuukausittaista liikennöintikorvausta) ajalle Sopimuksessa on optio ajalle Option käytöstä päätetään 6 kk ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 3.4 Markkinaehtoinen linja-autoliikenne Pori-Rauma-Mynämäki-Turku Mynämäkeä ja osin Nousiaista ja Maskua palvelevat myös valtatie 8:lla liikennöivät markkinaehtoiset kaukoliikenteen vuorot, joita tällä hetkellä on n. 20 suuntaansa. LIITEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen palvelutasokartta Palvelutasoluokitus Linjasto (Paimio-Piikkiö-Kaarina-Turku) aikataulut Linjasto (Paimio-Piikkiö-Kaarina-Turku) reittikartat Linjasto Loimaa-Pöytyä-Turku aikataulu Linjasto Loimaa-Pöytyä-Turku reittikartta Linjasto (Aura-Lieto as-turku) aikataulut Linjasto (Aura-Lieto as-turku) reittikartta Linjasto Uusikaupunki-Vehmaa-Turku aikataulut Linjasto Uusikaupunki-Vehmaa-Turku reittikartta Linjasto (Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku) aikataulut Linjasto (Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku) reittikartta

27

28

29 Turku Piikkiö Paimio Voimassa Lähtöpysäkki Puutori PT5 Ajopäivät M P M P L M P M P M P M P M P S L M P M P L M P M P,S L M P M P M P L M P M P L M P Linjanro Turku, Puutori PT5 5:55 6:35 6:35 7:10 7:15 7:40 8:00 9:00 9:20 9:35 10:10 10:40 10:55 11:05 11:30 12:00 12:05 12:45 13:10 13:10 13:45 14:05 14:05 14:20 Kaarina th n. 6:10 6:50 6:50 7:25 7:55 8:15 9:15 9:35 9:50 10:25 10:55 11:10 11:20 11:45 12:15 12:20 13:00 13:25 13:25 14:00 14:20 14:20 14:35 Piikkiö 6:25 7:05 7:05 7:40 8:10 8:25 (1 9:30 9:50 10:05 10:40 11:10 11:25 11:35 12:00 12:30 12:35 13:25 13:40 13:40 14:15 14:35 14:35 14:50 Keskuslaitos X X X X X X X X X X Toivonlinna 7:50 15:05 Paimio 6:40 7:25 7:25 7:45 8:25 8:50 9:50 10:10 10:20 10:55 11:25 11:45 11:50 12:20 12:45 12:50 13:55 14:00 14:30 14:50 14:55 Paimio sairaala 6:50 7:35 7:35 7:55 9:00 10:00 10:20 10:30 11:55 12:00 12:30 13:00 14:05 15:00 Metsäkoulu 7:45 10:10 14:15 päiv Ajopäivät M P M P L Koulp M P M P L M P S M P L M P L M P M P S L M P L M P S L M P Pe,L Pe, L Linjanro Turku, Puutori PT5 14:45 15:10 15:10 15:30 16:00 16:20 16:10 16:25 16:50 16:50 17:20 17:30 18:10 18:25 19:25 19:20 19:50 20:25 20:55 21:30 21:45 22:15 22:35 0:00 1:00 Kaarina th n. 15:00 15:25 15:25 15:45 16:15 16:25 16:40 17:05 17:05 17:35 17:45 18: :40 19:35 20:05 20:40 21: :00 22:30 22:50 0:15 1:15 Piikkiö 15:15 15:40 15:40 16:00 16:30 16:40 16:55 17:20 17:20 17:50 18:00 18:40 18:55 19:55 19:50 20:20 20:55 21:25 22:00 22:15 22:45 23:05 0:30 1:30 Keskuslaitos X X X X X X X X X X Toivonlinna 16:40 Paimio 15:30 15:55 16:00 16:50 17:00 17:10 17:35 17:40 18:10 18:20 18:55 19:10 20:15 20: :15 21:45 22:20 22:35 23:00 23:20 0:45 1:45 Paimio sairaala 16:05 16:10 17:00 17:20 18:20 19:20 20:25 21:25 22:30 22:45 Metsäkoulu 16:15 Merkkien selitykset: M P = Maanantai Perjantai Pe = Perjantaisin ja lauantain vastainen yö L = Lauantaisin ja sunnuntain vastainen yö l = ei kulje pysäkin kautta 1) = Piikkiössä suoraan 110 tietä S = Pyhäpäivisin X = kulkee pysäkin kautta Aikataulut : keskus.fi/varsinais suomi Operoi: asiakaspalvelu arkisin ma pe klo (1,70 / min + pvm)

30 Paimio Piikkiö Turku Voimassa Ajopäivät M P M P L M P M P M P M P M P L M P M P S M P M P L M P S L M P M P M L M P L M P Linjanro Metsäkoulu 7:45 Moottorirata 7:15 8:40 Paimio sairaala 4:50 5:25 5:30 6:10 6:45 7:40 7:55 8:00 8:15 9:05 9:40 10:00 10:20 10:55 12:05 12:35 13:05 Paimio 5:00 5:35 5:40 6:20 6:45 6:55 7:25 7:50 8:05 8:10 8:25 8:50 9:15 9:50 10:10 10:30 11:05 11:10 11:40 12:15 12:45 13:10 13:15 Keskuslaitos X X X X X X X X X Piikkiö 5:20 5:55 6:00 6:35 7:00 7:25 7:41 8:10 8:20 8:40 9:05 9:35 10:10 10:25 10:50 11:20 11:25 11:55 12:35 13:00 13:25 13:35 Kaarina th n. 5:30 6:05 6:10 6:45 7:10 7:35 X 8:20 8:30 8:50 9:15 9:45 10:20 10:35 11:00 11:30 11:35 12:05 12:45 13:10 13:35 13:45 Turku, Puutori 5:55 6:30 6:30 7:10 7:35 8:00 7:30 8:15 8:45 8:55 8:45 9:15 9:45 10:10 10:45 11:00 11:25 11:55 12:00 12:30 13:10 13:35 14:00 14:10 päiv Ajopäivät M P L M P M P L S M P L M P L M P S M P L L M P M P S L M P L Pe L Pe Linjanro Metsäkoulu 14:50 16:15 Paimio sairaala 15:00 15:00 15:25 16:10 16:25 17:25 18:35 19:25 20:25 21:30 22:30 Paimio 14:05 14:15 15:10 15:10 15:15 15:35 15:45 16:20 16:35 17:15 17:35 18:10 18:25 18:45 19:15 19:35 20:35 20:40 20:50 21:40 22:15 22:40 23:25 23:45 Keskuslaitos X X X X X Piikkiö 14:25 14:30 15:30 15: :55 16:00 16:40 16:55 17: :25 18:40 19:00 19:30 19:50 20:50 20:55 21:05 21:55 22:30 22:55 23:40 0:05 Kaarina th n. 14:35 14:40 15:40 15:40 15:40 16:05 16:10 16:50 17:05 17:40 18:00 18:35 18:50 19:10 19:40 20:00 21:00 21:05 21:15 22:05 22:40 23:05 23:50 0:15 Turku, Puutori 15:00 15:05 16:05 16:05 16:05 16:30 16:35 17:10 17:30 18:05 18:25 19:00 19:15 19:35 20:05 20:25 21:25 21:30 21:40 22:30 23:05 23:30 0:15 0: Paimio Keskuslaitos Piikkiö Turku, Kauppatori 704 Paimio Piikkiö Turku, Kauppatori 705 Paimio, Sairaala Paimio Keskuslaitos Piikkiö Turku, Kauppatori 706 Paimio, sairaala Paimio Piikkiö Turku, Kauppatori 708 Moottorirata Paimio Piikkiö Turku, Kauppatori 709 Paimio Turku, Kauppatori Merkkien selitykset: M P = Maanantai Perjantai L = Lauantaisin l = ei kulje pysäkin kautta Löytötavarat Pe = Perjantaisin S = Pyhäpäivisin X = kulkee pysäkin kautta (1,98 / min + pvm)

31 1 KARTTALIITE SOPIMUS TURUN LINJA-AUTOILIJAIN OSAKEYHTIÖ PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE TURKU - PAIMIO KÄYTTÖ

32

33 1 KARTTALIITE VUORISEN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE LOIMAA-PÖYTYÄ-TURKU KOHDE LOIMAA-TURKU SOPIMUS KÄYTTÖ

34 2 KARTTALIITE SOPIMUS KÄYTTÖ VUORISEN LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE LOIMAA-PÖYTYÄ-TURKU KOHDE LOIMAA-TURKU

35 Turku-Lieto-Aura -aikatauluyhdistelmät Voimassa Ajopäivät L M-P M-P S M-P M-P L M-P S M-P L M-P L S M-P L M-P M-P L M-P Linjanro Turku, Puutori 6:00 6:05 6:35 6:55 7:05k 7:35 7:55 8:10k 8:20 8:45 8:50 9:15 9:20 9:40 9:45 9:55 10:15 10:45 11:05 11:10 Ilmarinen * 6:17 6:22 6:52 7:12 7:23 7:53 8:12 8:28 8:37 9:03 9:07 9:33 9:39 9:57 10:10 10:14 10:34 11:10 11:24 11:29 Lieto as * 6:29 6:34 7:05 7:30 7:35 8:05 8:25 8:40 8:55 9:15 9:20 9:45 9:55 10:09 10:30 10:45 11:40 11:40 Aura, Säästökallio 6:55 7:00 7:30 8:00 8:30 9:05 9:40 10:10 10:10 10:30 11:10 12:05 Ajopäivät M-P L M-P S L M-P L M-P S M-P L M-P M-P S L M-P L M-P L M-P Linjanro Turku, Puutori 11:40 11:50 12:05 12:10 12:25 12:35 13:00 13:05 13:25 13:35 14:00 14:05 14:35 14:35 14:50 15:10 15:25 15:40 16:00 16:10 Ilmarinen * 12:05 12:09 12:24 12:28 12:43 13:00 13:19 13:24 13:43 13: :25 14:55 14:53 15:09 15:30 15:44 16:00 16:18 16:30 Lieto as * 12:25 12:35 12:45 13:00 13:35 13:35 14:00 14:05 14:35 14:35 15:05 15:05 15:25 15:40 16:00 16:10 16:35 16:40 Aura, Säästökallio 13:00 13:55 14:00 14:30 15:00 15:30 15:25 16:05 16:35 16:55 17:05 Ajopäivät S M-P L M-P S L M-P S L M-P M-P S M-P L M-P S L M-P L Pe Linjanro Turku, Puutori 16:25 16:40 16:40 17:15 17:40 17:50 18:15 19:00 19:00 19:15 20:20 21:20 21:20 21:20 22:20 22:45 22:45 23:05 23:55 0:05 Ilmarinen * 16:43 16:58 16:58 17:35 17:58 18:08 18:33 19:18 19:18 19:33 20:38 21:38 21:38 21:39 22:38 23:01 23:01 23:21 0:11 0:21 Lieto as * 17:00 17:15 17:15 17:45 18:15 18:25 18:45 19:35 19:35 19:45 20:55 21:55 21:50 21:55 22:55 23:12 23:20 23:33 0:23 0:43 Aura, Säästökallio 17:35 17:35 18:10 19:05 19:55 20:05 22:10 23:10 23:35 23:50 0:50 0:55 Aura-Lieto-Turku -aikatauluyhdistelmät Ajopäivät M-L M-P S M-P M-P L S M-P M-P L L M-P S M-P L M-P M-P L M-P M-P Linjanro Aura, Säästökallio 5:00 5:30 5:45 6:10 6:30 6:55 7:07 7:40 7:45 8:15 8:45 9:15 10:15 Lieto as 5:20 5:50 6:05 6:33 6:53 7:15 7:30 7:30 8:05 8:05 8:30 8:38 8:55 9:05 9:20 9:35 10:30 10:35 Ilmarinen 5:32 6:02 6:17 6:45 7:08 7:27 7:42 7:43 8:17 8:17 8:42 8:50 9:07 9:17 9:32 9:47 10:15i 10:42 10:47 11:15i Turku, Puutori 5:55 6:30 6:40 7:03 7:30 7:50 8:05 8:07 8:43 8:40 9:00 9:13 9:30 9:40 9:50 10:10 10:40 11:00 11:07 11:38 Ajopäivät L M-P S L M-P L M-P S M-P L M-P M-P S L M-P L M-P L M-P S Linjanro Aura, Säästökallio 10:55 11:10 11:20 12:05 13:05k 13:35 13:55 14:05k 14:35 15:05k 15:30 Lieto as 11:15 11:30 11:40 11:50 12:25 12:25 12:45 13:25 13:30 13:55 14:00 14:15 14:30 14:35 14:55 15:25 15:30 15:50 Ilmarinen 11:27 11:42 11:52 12:02 12:10i 12:37 12:37 12:57 13:10i 13:37 13:42 14:07 14:12 14:27 14:42 14:47 15:07 15:37 15:42 16:02 Turku, Puutori 11:48 12:03 12:08 12:20 12:33 12:55 13:00 13:20 13:33 13:55 14:03 14:30 14:33 14:48 15:05 15:05 15:35 15:55 16:05 16:23 Ajopäivät M-P L M-P S L M-P S L M-P M-P M-P S L M-P S L M-P L Pe Linjanro Aura, Säästökallio 15:35 16:10 16:55 17:15 18:15 19:20 20:20 20:30 22:10 23:15 Lieto as 16:00 16:00 16:35 17:00 17:15 17:35 18:15 18:25 18:35 19:40 20:40 20:40 20:50 21:45 22:05 22:15 22:30 23:20 23:33 Ilmarinen 16:12 16:12 16:47 17:12 17:27 17:47 18:27 18:37 18:47 19:52 20:52 20:52 21:02 21:56 22:17 22:27 22:40 23:32 23:43 Turku, Puutori 16:35 16:30 17:07 17:35 17:48 18:10 18:50 18:55 19:10 20:15 21:15 21:15 21:18 22:15 22:40 22:43 23:00 23:50 0:00 Merkkien selitykset M-P= Maanantai-Perjantai L= Lauantai S= Pyhä k= Aurassa Yhtenäiskoulun kautta koulupäivisin i= Lähtöpaikka Koulukujan pysäkki = Ei kulje paikkakunnan/pysäkin kautta * = Arvioitu pysäkin ohitusaika Reitit: Meno: Paluu: Meno: Paluu: 401 Turku-Lieto, Ilmarinen Turku, Puutori Sibeliuksenkatu Brahenkatu Ratapihankatu Aninkaistenkatu Aninkaistensilta Tampereentie Raunistulan puistotie Vanha Tampereentie Pahkalaukkaantie Sammontie Koulukuja (päätepysäkki) Koulukuja Kisakedontie Vanha Tampereentie Raunistulan puistotie Tampereentie Aninkaistensilta Aninkaistenkatu Maariankatu Turku, Puutori 402 Turku-Lieto asema Turku, Puutori Sibeliuksenkatu Brahenkatu Ratapihankatu Aninkaistenkatu Aninkaistensilta Tampereentie Raunistulan puistotie Vanha Tampereentie Tammentaantie Eläintarhantie Lieto as päätepysäkki Lieto as päätepysäkki Eläintarhantie Tammentaantie Vanha Tampereentie Raunistulan puistotie Tampereentie Aninkaistensilta Aninkaistenkatu Maariankatu Turku, Puutori 403 Turku-Lieto as-aura Meno: Turku, Puutori Sibeliuksenkatu Brahenkatu Ratapihankatu Aninkaistenkatu Aninkaistensilta Tampereentie Raunistulan puistotie Vanha Tampereentie Tammentaantie Eläintarhantie Lieto as päätepysäkki Eläintarhantie Tammentaantie Vanha Tampereentie Turuntie Yhdystie Sillankorvantie Valtatien risteys (Säästökallio, päätepysäkki) Paluu: Valtatien risteys (Säästökallio, päätepysäkki parkkipaikalla) Sillankorvantie Yhdystie Turuntie Vanha Tampereentie Tammentaantie Eläintarhantie Lieto as päätepysäkki Eläintarhantie Tammentaantie Vanha Tampereentie Raunistulan puistotie Tampereentie Aninkaistensilta Aninkaistenkatu Maariankatu Turku, Puutori

36 1 KARTTALIITE LÄNSILINJAT OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE TURKU-LIETO-AURA SOPIMUS KÄYTTÖ

37 Matkahuolto - Nettilippu 1 /

38 Matkahuolto - Nettilippu 2 /

39 Matkahuolto - Nettilippu 3 /

40 1 KARTTALIITE TAIVASSALON AUTO OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE TURKU-UUSIKAUPUNKI-TURKU SOPIMUS KÄYTTÖ

41 VAINION LIIKENNE Kouluvuoden aikana Linja 117, (119) 16.B MASKU - RAISIO - TURKU Ajopäivät M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P P Linjanumero M M M K 117K 117K 118H M Masku, Mäksmäki Humikkala, Tammialhon pys Humikkala, Vt 8 liittymä Hitinmäki, Vt 8 liittymä T T T T Piuha Raisio Turku, linja-autoasema Ajopäivät L L L L L L L L L L Ajopäivät S S S S S Linjanumero Linjanumero 119E E E Masku, Mäksmäki Masku, Mäksmäki Humikkala, Tammialhon pys Humikkala, Tammialhon pys Piuha Piuha Raisio Raisio Turku, linja-autoasema Turku, linja-autoasema

42 VAINION LIIKENNE Kouluvuoden aikana Linja 118, (119) 17.B MYNÄMÄKI - NOUSIAINEN - RAISIO - TURKU Ajopäivät M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P M-P P Linjanumero M M M K 118H 118K 118K Mynämäki RASEKO Mynämäki Nousiainen, Rästäsmäki Nousiainen, Nummentie H Nousiainen, Vt 8 liittymä Masku, terveyskeskus Masku, Mäksmäki Masku, Vt 8 liittymä Humikkala, Tammialhon pys * Humikkala, Vt 8 liittymä Hitinmäki, Vt 8 liittymä T T T T T T T T T T T T T T T T T Piuha Raisio Turku, linja-autoasema Lauantai ja sunnuntai seuraavalla sivulla. H = Henrikin koululta klo * =Hemmingin koululta klo 15.10

43 VAINION LIIKENNE Kouluvuoden aikana Linja 118, (119) 17.B MYNÄMÄKI - NOUSIAINEN - RAISIO - TURKU Ajopäivät L L L L L L L L L Ajopäivät S S S S S Linjanumero Linjanumero 119E E E Mynämäki Mynämäki Nousiainen, Rästäsmäki Nousiainen, Rästäsmäki Nousiainen, Nummentie Nousiainen, Nummentie Masku, terveyskeskus Masku, terveyskeskus Masku, Mäksmäki Masku, Mäksmäki Masku, Vt 8 liittymä Humikkala, Tammialhon pys Humikkala, Tammialhon pys Piuha Humikkala, Vt 8 liittymä Raisio Hitinmäki, Vt 8 liittymä T T T T T T Turku, linja-autoasema Piuha Raisio Turku, linja-autoasema Arkipäivät edellisellä sivulla.

44 1 KARTTALIITE J. VAINION LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE MYNÄMÄKI-NOUSIAINEN-MASKUTURKU SOPIMUS KÄYTTÖ

45 2 KARTTALIITE SOPIMUS KÄYTTÖ J. VAINION LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE MYNÄMÄKI-NOUSIAINEN-MASKU- TURKU

46 1 KARTTALIITE J. VAINION LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE MYNÄMÄKI-NOUSIAINEN-MASKUTURKU SOPIMUS KÄYTTÖ

47 2 KARTTALIITE SOPIMUS KÄYTTÖ J. VAINION LIIKENNE OY PÄÄTÖSNRO / RATKAISUPVM KOHDE MYNÄMÄKI-NOUSIAINEN-MASKU- TURKU

48 1(7) Dnro: 3193/ /2018 Liite 3. Salon kaupungin joukkoliikenteen linjasto 2019 Vesa-Matti Väistö Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

49 2(7) Dnro: 3193/ /2018 JOHDANTO Joukkoliikkenne linjaston palvelutason määrittelyn keskeisin tehtävä on kuvata minkä tasoista joukkoliikennettä tavoitellaan kullakin alueella. Liikennepalvelulain IV osa 1 luvun 4 mukaisesti: toimivalaisten viranomaisten on suuniteltava suunniteltava palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnittelussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. Viranomaisten on liikkumispalveluita suunnitellessaan kuultava alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa. Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 71 päättänyt, että Salon kaupunki järjestää toimivaltaalueensa joukkoliikenteen kesäkuun 2019 alusta. Markkinaehtoisen liikenteen lakkautuessa alueelta on tarkoituksen mukaista järjestää liikenne kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien palvelutasotavoitteiden mukaisesti ja samalla suunnitella linjasto uudelleen. Liikennepalvelut tunnistavat, että lisäämällä vuorotarjontaa viikonloppuihin ja myöhäisempään iltaan tarjottaisiin paremmat vapaa-ajanmatkustusmahdollisuudet sekä voitaisiin lisätä joukkoliikenteen käyttöä myös aamuisin sekä päiväsaikaan, mutta määrärahojen rajallisuuden vuoksi liikenne aloitetaan ensi vaiheessa arkisin. Näin ollen linjastosuunnitelmassa keskitytään uuden linjaston palvelutasoon arkipäiväliikenteessä (ma-pe), joka käsittää yksittäisten linjojen vuorovälit sekä vuorojen määrät talvi- sekä kesäliikenteessä. Palveluliikenne rajataan pois tästä linjastosuunnitelmasta. Palvelutasoluokitukset perustuvat Kaupunkisuunnittelulautakunnan (183 ) hyväksymiin palvelutason määrityksiin. Salossa Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

50 3(7) Dnro: 3193/ /2018 LINJASTON PALVELUTASOT Palvelutaso on yleensä luontevinta määritellä alueittain. Alueellinen palvelutaso kuvaa asuinalueiden ja keskustan välisiä yhteyksiä. Palvelutasot voidaan tarvittaessa määritellä erikseen myös työpaikka-alueille, tai muille merkittävästi matkoja synnyttäviin palveluihin tai matkailukohteisiin, mikäli tarve poikkeaa muusta kaupunkiseudusta. Palvelutaso määritellään yleensä 3-8 vuoden määräajaksi. Palvelutasot voidaan uusia aiemminkin, mikäli eivät vastaa enää muuttuneita olosuhteita tai kysyntää. Palvelutasot määritellään yleensä luokkiin, joista kullekin alueelle voidaan valitaan kriteerit tarpeen mukaan, joita sovelletaan. Yleisempiä määrääviä kriteerejä palvelutasonluokituksessa ovat: - Liikennöintiaika - Vuoroväli / vuorojen määrä talviliikenteessä M-P ruuhka-aikoina - Vuoroväli / vuorojen määrä talviliikenteessä M-P päiväliikenteessä - Vuoroväli / vuorojen määrä kesäliikenteessä M-P päiväliikenteessä Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteissa palvelutasot ovat määritelty neljään eri luokkaan: Minimitaso (I): on mahdollista tehdä koulumatkoja seutu- ja paikallisliikenteessä. Seutuliikenteessä ajetaan seutuliikenteessä 2-6 vuoroa päivässä, ja paikallisliikenteessä liikennöidään min vuorovälillä. Palveluliikenteellä on mahdollista asioida keskustassa kerran viikossa klo 10 ja 14 välisenä aikana Parannetulla minimitasolla (II): on mahdollista tehdä myös opiskelu- ja asiointimatkoja. Minimitasoon verrattuna tämä tarkoittaa enemmän vuoroja sekä aamulla että iltapäivällä. Seutuliikenteessä yhteyksiä keskustaan tarjotaan klo 6-9 välillä sekä klo iltapäivällä. Lisäksi 9-15 välillä on yksi tai kaksi asiointiyhteyttä. Paikallisliikenteessä liikennöidään 7-16 ja koulujen loma-aikoina Palveluliikenteellä on mahdollista asioida joko keskustassa tai lähimmässä taajamassa 2 kertaa viikossa klo 9-15 välisenä aikana. Peruspalvelutaso (III): Mahdollistaa edellisen lisäksi myös työmatkat koulujen loma-ajat mukaan lukien. Seutuliikenteessä 8-10 lähtöä päivässä. Paikallisliikennettä liikennöidään arkisin 7-18 ja lauantaisin Paikallisliikenteen vuoroväli on aamulla ja iltapäivällä 30 minuuttia, muulloin 60 minuuttia. Kesällä seutuliikenteessä on neljä päivittäistä lähtöä, paikallisliikenteen liikennöintiaika on Palveluliikenne tarjoaa liityntäyhteyksiä tärkeimmille reiteille sekä lähimpiin taajamiin 3 kertaa viikossa klo 8-16 välisenä aikana. Houkutteleva taso (IV): Mahdollistaa edellisten lisäksi vapaa-ajan matkustuksen. Tarjontaa lisätään iltoihin ja viikonloppuihin. Seutuliikenne liikennöi arkisin 6-20, ruuhka-aikana 30 min välein ja muuna aikana tunnin välein. Viikonloppuisin kahden tunnin välein. Paikallisliikenne liikennöi arkisin 6-19, ruuhka-aikana 30 min välein ja muuna aikana tunnin välein, sekä viikonloppuisin 8-17 tunnin vuorovälillä. Kesäaikaan sekä seutu- että paikallisliikennettä ajetaan klo 7-17 välisenä aikana. Palveluliikenne mahdollistaa liityntäyhteydet tärkeimmille reiteille sekä lähimpiin taajamiin arkipäivisin klo 7-17 välisenä aikana. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

51 4(7) Dnro: 3193/ /2018 SEUTULIIKENNE Seutuliikenteen linjasto parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa siten, että kuntakeskuksien osalta saavutetaan vähintään TASO II:n (peruspalvelutaso) vaatimukset (Kuva 1). Linjat säilyvät pitkälti nykyisenä, mutta vuorotarjonta lisääntyy. Taso III Taso II Taso I ELY-Liikenne Kuva 1: Seutuliikenteen palvelutasot Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

52 5(7) Dnro: 3193/ /2018 PAIKALLISLIIKENNE Paikallisliikenteen palvelutason olennaisin muutos on laajennettu liikennöintialue. (kuva 2.) Linja 1: (Sirkkula-Halikko) säilyy entisellään vastaten Taso III:a (Peruspalvelutasoa). Paikallisliikennettä on suunniteltu laajettavan Märynummelle, Pertteliin sekä Viitanummelle. Lisäksi Tupurin vuorot ajetaan Pahkavuoren kautta, sekä Märynummen linja liikennöi Meriniityn läpi. Ollikkalan linja muutetaan kulkemaan Viitanummelle, jolloin luodaan yhteys suoraan sairaalalle. Uudistetut linjat: Tupuri-Pertteli, Viitanummi-Ollikkala sekä Märynummi-Salo tulevat vastaamaan paikallisliikenteen tasoa II (Paranneltu minimitaso). Taso III Taso II Kuva 2: Paikallisliikenteen palvelutasot Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

53 6(7) Dnro: 3193/ /2018 Linjaston palvelutasot Linjojen palvelutaso on jaettu liikennöintikauden mukaisesti. Lukuvuoden aikana liikennöidään seutu ja paikallisliikennettä maanantaista perjantaihin, myös koulujen lomaviikoilla. Koululaislinjat on suunniteltu ajettavan vain koulupäivinä, mukaan lukien lukukauden päätöspäivä. Kesällä liikennöidään harvenetulla vuorovälillä. Palvelutasot Seutu- ja paikallisliikenne (ma-pe): Koululaislinjat: Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

54 7(7) Dnro: 3193/ /2018 Kesäliikenne: Edellä esitetyt lähtöajat ovat suuntaa-antavia. Liikennepalveluyksikkö varaa oikeuden tarkentaa yksittäisten vuorojen lähtöaikoja optimoidessaan linjastoa jatkoyhteyksien, autokiertojen ja koulujen lukujärjestykisen vuoksi. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteenlinjasto

Salon kaupungin joukkoliikenteenlinjasto 1(7) Salon kaupungin joukkoliikenteenlinjasto 2019 Vesa-Matti Väistö 16.10.2018 2(7) JOHDANTO Joukkoliikkenne linjaston palvelutason määrittelyn keskeisin tehtävä on kuvata minkä tasoista joukkoliikennettä

Lisätiedot

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA

RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA RAAHEN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMA 19.11.1 Toni Joensuu ja Sonja Aarnio SISÄLTÖ 1. Joukkoliikenteen palvelutaso Palvelutason määritelmä Valtakunnalliset palvelutasoluokat Palvelutaso alueellisella tasolla

Lisätiedot

VAINION LIIKENNE. LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen

VAINION LIIKENNE. LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen VAINION LIIKENNE LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen LIIKENNEMUUTOKSET 3.6.2013 alkaen Aikataulu- ja reittimuutokset 3.6.2013 alkaen: Länsi-Uusimaa: 07.15 M-S 280 Helsinki Taalintehdas Kasnäs. Ajetaan vain

Lisätiedot

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite

Liite 1. Palvelutasokartta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite Liite 1. Palvelutasokartta Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen palvelutasotavoite 2018-2020 V (vuoroväli arkisin 60-120min, iltavuoroja, lauantai- ja sunnuntaivuoroja tarpeen

Lisätiedot

Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti

Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti Kysymyksiä ja vastauksia Mikä Turku-Uusikaupunki joukkoliikenteen työmatkapilotti on? Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valmet Automotive ja Turun kaupunki

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen

Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki. 7.4.2015, Nousiainen Joukkoliikenteen järjestäminen: Turku-Masku-Nousiainen- Mynämäki 7.4.2015, Nousiainen Miksi täällä tänään? Mynämäki-Masku-Nousiainen-Raisio-Turku liikennettä koskevat liikennöintisopimukset (3kpl) ovat

Lisätiedot

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta!

Taulukko 1 Talviliikenteen määrälliset palvelutasotekijät. HUOM: Tässä taulukossa esitetty ruuhka-aika poikkeaa julkaisun 31/2015 mukaisesta! UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 KILPAILUKOHTEEN MÄÄRITTELY Nurmijärven sisäisen, Nurmijärven ja Hyvinkään välisen sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välisen linja-autoliikenteen

Lisätiedot

Huom. Ervelä - Tuohittu -reitin kiertosuunta vaihtuu iltapäivällä. maanantaista perjantaihin, ei arkipyhinä. M-P koulup koulup P koulup M-To x

Huom. Ervelä - Tuohittu -reitin kiertosuunta vaihtuu iltapäivällä. maanantaista perjantaihin, ei arkipyhinä. M-P koulup koulup P koulup M-To x Perniö - Kaukurintie - Ylikulma - Perniö Perniö - Erveläntie - Tuohittu - Perniö Ajopäivät Koulp Koulp Koulp Koulp Koulp Koulp Koulp Ajopäivät Koulp Koulp Koulp Perniö, Kirkonkylän koulu 13.05 14.05 15.05

Lisätiedot

JOJO-LIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET. Seudullinen joukkoliikennejaosto Täydennetty

JOJO-LIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET. Seudullinen joukkoliikennejaosto Täydennetty JOJO-LIIKENTEEN PALVELUTASOTAVOITTEET Seudullinen joukkoliikennejaosto 12.4.2018 Täydennetty 23.4.2018 ESIPUHE: MITÄ TARKOITETAAN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOLLA? PALVELUTASO: Kuinka joukkoliikenne vastaa

Lisätiedot

Huom. Ervelä - Tuohittu -reitin kiertosuunta vaihtuu iltapäivällä. maanantaista perjantaihin, ei arkipyhinä. M-P koulup koulup P koulup M-To x

Huom. Ervelä - Tuohittu -reitin kiertosuunta vaihtuu iltapäivällä. maanantaista perjantaihin, ei arkipyhinä. M-P koulup koulup P koulup M-To x Perniö - Kaukurintie - Ylikulma - Perniö Perniö - Erveläntie - Tuohittu - Perniö Ajopäivät Koulp Koulp Koulp Koulp Koulp Koulp Koulp Ajopäivät Koulp Koulp Koulp Perniö, Kirkonkylän koulu 13.05 14.05 15.05

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pohjois-Savon ELYkeskuksen toimivalta-alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pohjois-Savon ELYkeskuksen toimivalta-alueella LUONNOS 8.12.2017 ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Pohjois-Savon ELYkeskuksen toimivalta-alueella 2018-2020. PÄÄTÖS Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa toimivalta-alueellaan

Lisätiedot

VIEMÄRIIN KUULUMATTOMAT KIINTEISTÖT KUNTAKOHTAISESTI

VIEMÄRIIN KUULUMATTOMAT KIINTEISTÖT KUNTAKOHTAISESTI VIEMÄRIIN KUULUMATTOMAT KIINTEISTÖT KUNTAKOHTAISESTI AURA Paattinen 21330 0 0 1 0 0 0 1 Tortinmäki 21340 1 2 29 8 0 0 40 Lieto As 21360 0 4 32 4 0 0 40 Aura Kk 21370 1 14 178 12 0 0 205 Aura 21380 2 25

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella. Riihimäen seutu Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella Riihimäen seutu Palvelutason määrittelyn tavoitteet Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyllä kolme tehtävää 1. Ilmaista yhteinen tahtotila

Lisätiedot

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut

Koilliskeskus joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Koilliskeskus 17.5. joukkoliikenteen palvelutasomäärittely muutokset joukkoliikennepalveluissa sähköiset palvelut Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Joukkoliikennelaki 2009/869, 4: Tämän lain 14 :n

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ VARELY/2239/06.10.01/2013 1 (3) 5.12.2013 SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ REITIN TURKU-LIETO-AURA-PÖYTYÄ-ORIPÄÄ JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISESSÄ Varsinais-Suomen ELY-keskus (ELY-keskus) ja Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija

Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot. Orimattilan kaupunginhallitus Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Hennan liityntäliikenteen vaihtoehdot Orimattilan kaupunginhallitus 14.8.2017 Katja Suhonen Joukkoliikennesuunnittelija Sisältö Vaihtoehto 1: Liityntävuorot jokaiseen junavuoroon Vaihtoehto 2: Liityntävuorot

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/920/2017 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 27.3.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2017/3 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO.

TURKU / KAARINA / RAISIO / LIETO / NAANTALI / RUSKO. TURKU / KRIN / RISIO / LIETO / NNTLI / RUSKO www.foli.fi Runkolinjasto Kasvatus- ja opetuslautakunta 15.8.2018 Saana Lehtinen suunnittelija TURKU / KRIN / RISIO / LIETO / NNTLI / RUSKO www.foli.fi Esityksen

Lisätiedot

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä

Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Kohti uudenlaista joukkoliikennettä Joukkoliikenne on osa liikennejärjestelmää Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa merkittävä rooli elinkeino elämän kilpailukyvylle ja kansalaisten

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

VAINION LIIKENNE 1.1. - 3.6.2012. www.vainionliikenne.fi. p. (02) 777 330

VAINION LIIKENNE 1.1. - 3.6.2012. www.vainionliikenne.fi. p. (02) 777 330 VAINION LIIKENNE 1.1. - 3.6.2012 p. (02) 777 330 www.vainionliikenne.fi 1.A HELSINKI - SALO - TURKU Ajopäivät M-S M-S M-L M M-S M-S M-P M-S M-S L M-S M-S M-L M-L M-P M-P M-P,S M-S M-P M-S M-S P,SS M-S

Lisätiedot

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: Liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen - Joukkoliikenne - Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla

Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja kustannuksiin. Kannattiko muutos? Joukkoliikennepäällikkö Minna Soininen, Oulun

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet Tarjouskilpaulu 2017/1 (VARELY/378/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 1 Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa

Lisätiedot

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste

Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia. WayStep Consulting Oy Henriika Weiste Joukkoliikenneuudistuksen ensimmäisiä kokemuksia WayStep Consulting Oy Henriika Weiste ELY-keskuksen edustajat pohtivat syksyllä 2013 tulossa olevan joukkoliikenneuudistuksen mm. seuraavasti Tärkein asia,

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät

Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta Paikallisliikennepäivät 21.9.2017 Lappeenrannan joukkoliikenne Lappeenrannan kaupunki toimivaltainen viranomainen Kaakkois-Suomen ely-keskus Imatran

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

Koulubussien aikataulut ja reitit

Koulubussien aikataulut ja reitit 2014 Koulubussien aikataulut ja reitit Kaikille avointa joukkoliikennettä Aikataulut löytyvät myös: www.lieto.fi ja www.föli.fi Liedon kunta Sivistyspalvelut Versio 3.7.2014 Linjat L1 Littoinen Suopohja

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen. Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) Cursor Oy

Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen. Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) Cursor Oy Vaalimaan työpaikkakeskittymän joukkoliikenteen järjestäminen Esitys kunnille (Kotka, Hamina & Virolahti) - 13.7.2018 Cursor Oy Taustat ja lähtökohdat Vaalimaalle on kehittymässä monipuolinen työpaikkakeskittymä,

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ Seurantaraportti 2016, Keskeiset tulokset Turun seudun kannalta Mari Sinn Varsinais-Suomen liitto Liikennestrategian seuranta Liikennestrategia valmistui vuonna

Lisätiedot

Salo. Perustietoa Salosta. Suunnittelualue: Viitanummesta Perniöön. Suunnittelualueen kaavoitustilanne

Salo. Perustietoa Salosta. Suunnittelualue: Viitanummesta Perniöön. Suunnittelualueen kaavoitustilanne Salo Perustietoa Salosta Salossa asui 1.1.2009 yhteensä 54 777 henkilöä asukastiheys on 27,6 asukasta per km 2 henkilöautotiheys oli 586 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Suunnittelualue: Viitanummesta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

SALON talviliikenne 2018 Voimassa

SALON talviliikenne 2018 Voimassa SALON talviliikenne 2018 Voimassa 4.8.2018. - 1.6.2019 Perniö - Kaukurintie - Ylikulma - Perniö Ajopäivät Koulp Koulp Koulp Koulp Koulp Perniö, Kirkonkylän koulu 13.05 14.05 15.05 Perniö, Yhteiskoulu 7:15

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X

LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X LIITE Liikennepalvelut osasto 130/2016 KOHDE A Linja 8X HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens trafik

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Aikataulut. Tervetuloa kyytiin! Pieksämäen paikallisliikenne alkaen. Pieksämäen kaupunki Pohjois-Savon ELY-keskus

Aikataulut. Tervetuloa kyytiin! Pieksämäen paikallisliikenne alkaen. Pieksämäen kaupunki Pohjois-Savon ELY-keskus Aikataulut 4.6.2018 alkaen Pieksämäen paikallisliikenne Lataa aikataulut mukaasi tästä! Tervetuloa kyytiin! Pieksämäen kaupunki Pohjois-Savon ELY-keskus Sisällysluettelo Tilausajot Pieksämäellä, Mikkelissä

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

1 Palvelutason määrittely

1 Palvelutason määrittely 1 Palvelutason määrittely 1.1 Palvelutason määrittelyprosessi Joukkoliikennelaki uudistui 3.12.2009. Uuden lain siirtymäajan päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Linjastoluonnos 1: 13

Linjastoluonnos 1:   13 Kaupunginhallitus 388 17.12.2018 Lausunto linjasto 2021- projektin linjastovaihtoehdoista 506/08.01.00/2018 KAUPHALL 17.12.2018 388 Vs. kehitysjohtaja Jussi Teronen Tampereen seudun joukkoliikenne on pyytänyt

Lisätiedot

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Page 1 of 9 Liite 1 Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Tiivistelmä: Lautakunnalle esitetään tarkennuksia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

Aikataulut ja lippujen hinnat. Huom. tärkeää tietoa lopussa. to Kouvola - Hyvinkää - Karjaa

Aikataulut ja lippujen hinnat. Huom. tärkeää tietoa lopussa. to Kouvola - Hyvinkää - Karjaa Aikataulut ja lippujen hinnat Huom. tärkeää tietoa lopussa to 14.9.2017 Kouvola - Hyvinkää - Karjaa JUNA 1941 Tuloaika Lähtöaika Kouvola - 10.37 Lahti 11.38 11.40 Riihimäki 12.39 12.42 Hyvinkää Rautatiemuseo

Lisätiedot

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2017 EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Sisällys 1. Raportin taustaa... 3 2. Vaasan kaupungin viranomaisalue... 3 3.

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 1 (8) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 2 (8) Sisältö sivu Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (VEHMERSALMI) KUVAUS

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (VEHMERSALMI) KUVAUS KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 2 Päivitetty 18.12.2015 KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN MAASEUTU- LIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYKSET JA KANNUSTEURAKKAKOHTEEN (VEHMERSALMI)

Lisätiedot

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5.

28. 02. 2011 LINJA-KARJALA OY. Lylykoskentie 39 80100 JOENSUU. Joensuu 0166761-6. joensuu@linja-karjala.fi www.savonlinja.fi 18639 3.12.2009-31.5. Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet 1. HakijaRiikenteenharjoittaja P0SELYIJ4fO(.. yrnprisiökeskus Etinkeino, Iiikenne ja 28. 02. 2011 [ Viranomainen {s-svon ELYkokuø elyl On 1/3 Savonlinna-Parikkala,

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 2017-2018 Viikonlopun yöliikenne, linja 12 Uusi viikonlopun yövuoro (pe-la ja la-su) olisi alla olevan kartan mukainen vihreän ja punaisen

Lisätiedot

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely

Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely Pori Ulvila Nakkila Harjavalta Kokemäki Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2012 2016 TIIVISTELMÄ ESIPUHE Porin seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on laadittu Porin kaupunkiseudun

Lisätiedot

Luostarinkatu NAANTALI (linja-autoasema)

Luostarinkatu NAANTALI (linja-autoasema) Liite 2 1 (7) Linjanumerot ja -reitit seudullisessa liikenteessä 6 NAANTALI RAISIO TURKU, KAUPPATORI LIETO NAANTALI (linja-autoasema) Tuulensuunkatu Aurinkotie Raisiontie Satakunnantie Aninkaistensilta

Lisätiedot

Liikkumiselle asetetut tavoitteet

Liikkumiselle asetetut tavoitteet Liikkumiselle asetetut tavoitteet Pääradan liikkumiselle johdetut tavoitteet 1. Pääradalla tarjotaan korkeatasoisia ja nopeita junayhteyksiä Tampereen kautta pääkaupunkiseudulle on päivittäin useita suoria

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma

Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja liikennesuunnitelma Muutokset suunnitelmaan, jos Sotkamo ja Kajaani eivät osallistu yhteishankintaan 4.12.2015 Palvelutaso, johon kunnat ovat sitoutuneet Tarvelähtöinen

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu

Pori - Rauma - Turku Pori - Olkiluoto Pori - Kankaanpää Kankaanpään seutu Huittisten seutu SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT AIKATA ULUT 7.8. 31. 12. 2017 7.8. 311. 22. 017 Puhelin 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700

Lisätiedot

Linja K2 sisältää kutsuohjattua liikennettä erilliselle kartalle rajatulla alueella.

Linja K2 sisältää kutsuohjattua liikennettä erilliselle kartalle rajatulla alueella. 1 (14) Kohde 1/2014 Linjan K2 (Lemunniemi Kaarinan keskusta Kuusisto) reitti: A KUUSISTO (Rantamäentien/Kuuslahdentien risteys) Vuolahdentie Saaristotie Kuusistonkaari Emponkaari - Urheilutie Vanhatie

Lisätiedot

22, 22A, 22B, 22M, 22X

22, 22A, 22B, 22M, 22X , A, B, JÄKÄRLÄ - PUUTORI Linjojen, M ja X lähtöaika Jäkärlän päätepysäkiltä Allaistenkadulta, paitsi MR ja XR-vuoroilla lähtö Allaistenkadun pysäkiltä 61. Linjojen A ja B lähtöaika Auvaismäentien ja Talolankadun

Lisätiedot

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2018 EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Sisällys 1. Raportin taustaa... 3 2. Vaasan kaupungin viranomaisalue... 3 3.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan

JYVÄSKYLÄN LIIKENNE SEUTULIIKENNE Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan JYVÄSKYLÄN LIIKENNE R SEUTULIIKENNE 4.6. 8.8.2018 Koiviston Auton mobiilisovellus Matkaan www.koivistonauto.fi/matkaan. MERKKIEN SELITYKSET Aikataulukausi 4.6. 8.8.2018 Aikataulun voimassaolosta poikkeava

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina Kaarina Littoinen - Kaarina 31,3 % Piispanristi 30,6 % Keskusta - Kaarina 28,1 % Voivala 35,4 % Piikkiö 30,6 % Kuusisto 40,4 % ja VAS 0 1 2 kilometriä Kemiönsaari Kemiö 48,9 % Björkboda-Kulla 35,9 % Västanfjärd

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Jäsenkysely 2014 ( )

Jäsenkysely 2014 ( ) (25.9.2014) 1.10.2014 1. Vastaajan taustatiedot Vastanneiden yritysten määrä 55 yritystä Kattavuus automäärällä mitattuna n. 35% 1. Vastaajan taustatiedot : Osasto Helsingin osasto 16% Itä-Suomen osasto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT

HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT HÄMEENLINNAN JOUKKOLIIKENNE KESÄAIKATAULUT 4.6.-9.8.2017 Merkkien selitykset: PE = ajetaan vain perjantaisin z = ajaa pysäkin kautta Bussilinjat muuttuvat 4.6.2017 Kädessäsi on Hämeenlinnan kaupunkilinjojen

Lisätiedot

Aikataulut ja lippujen hinnat. ke Kouvola - Hyvinkää - Salo - Turku satama. JUNA 1990 Meno Tuloaika Lähtöaika. Kouvola - 8.

Aikataulut ja lippujen hinnat. ke Kouvola - Hyvinkää - Salo - Turku satama. JUNA 1990 Meno Tuloaika Lähtöaika. Kouvola - 8. Aikataulut ja lippujen hinnat ke 19.7.2017 Kouvola - Hyvinkää - Salo - Turku satama JUNA 1990 Meno Tuloaika Lähtöaika Kouvola - 8.24 Lahti 9.30 9.32 Järvelä 9.58 10.12 Riihimäki 10.45 10.58 Hyvinkää 11.11

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENNE MATKUSTAJATUTKIMUS

ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENNE MATKUSTAJATUTKIMUS ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENNE MATKUSTAJATUTKIMUS 2019 22.3.2019 TOTEUTUS Tutkimuksen ajankohta 19.-23.2.2019 Tiistaista torstaihin n. klo 6:00-19:00 Lauantaina klo 9:30-14:30 Kyselylomakkeita jaettiin busseissa

Lisätiedot

Bussien aikataulut ja reitit

Bussien aikataulut ja reitit 2015 Bussien aikataulut ja reitit Kaikille avointa joukkoliikennettä koulujen työaikoina Aikataulut löytyvät myös: www.lieto.fi ja www.föli.fi Liedon kunta Sivistyspalvelut Versio 10.8.2015 LIEDON SISÄISET

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit

Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit 15 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät kriteerit LIIKENNEVIRASTON SUOSITUS Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä käytettävät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti

EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti 2 (8) Sisällys Raportin tausta ja tarkoitus... 3 Lahden toimivaltaisen viranomaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa VARELY/3068/2018

PÄÄTÖS Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa VARELY/3068/2018 Jakelussa mainitut Päätös yksinoikeuden antamisesta suorahankinnassa 1. Päätös Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

Välityskyvyn tarve Turun raitiotie- ja superbussireiteillä

Välityskyvyn tarve Turun raitiotie- ja superbussireiteillä Välityskyvyn tarve Turun raitiotie- ja superbussireiteillä 22.1.2018 1 (6) Sisällys 1 Kalustotyyppien välityskyky... 2 2 Huipputunnin välityskyky... 3 3 Kalustotyypin valinta Turussa... 4 3.1 Liikenne-ennusteen

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma 2022 1 Esittäjän nimi Tausta 2 Taustaa Kehäradan liikenne alkoi heinäkuussa 2015, tällöin myös alueen bussiliikenteessä tapahtui edellisen kerran muutoksia

Lisätiedot

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks)

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks) Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Joukkoliikenteen haasteet Porissa Kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen Hyvät pyöräilymahdollisuudet Paljon mopoja ja mopoautoja Vanhemmat

Lisätiedot

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen

Tietoisku Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvu hidastunut edelleen Työttömyyden kasvun hidastuminen jatkuu Varsinais-Suomessa. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 2013 hieman maan keskiarvoa korkeampi. Työttömyysaste oli

Lisätiedot

JÄKÄRLÄ - PUUTORI 05A 00A 20XR 40S 05A 20XR 45A 10M 50A MAANANTAI - PERJANTAI / MÅNDAG - FREDAG 20XR 50A 20M 50A 20MR 50 20A 50S 20A 50XR 20A

JÄKÄRLÄ - PUUTORI 05A 00A 20XR 40S 05A 20XR 45A 10M 50A MAANANTAI - PERJANTAI / MÅNDAG - FREDAG 20XR 50A 20M 50A 20MR 50 20A 50S 20A 50XR 20A , M, X JÄKÄRLÄ - PUUTORI Linjojen, M ja X lähtöaika Jäkärlän päätepysäkiltä Allaistenkadulta, paitsi MR ja XR-vuoroilla lähtö Allaistenkadun pysäkiltä 61. Linjojen A ja B lähtöaika Auvaismäentien ja Talolankadun

Lisätiedot

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla:

Tall Ship Race & Kotkan Meripäivät BUSSIAIKATAULUT. Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: Tall Ship Race & n Meripäivät BUSSAKATAULUT Bus connections 12.7.-1.7.2017 Vältä ruuhkat ja matkusta bussilla: - edulliset hinnat käteisellä tai Waltti-kortilla - yölisää ei enää peritä - alle 7 vuotiaat

Lisätiedot

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh Tekninen lautakunta 85 28.06.2016 Tekninen lautakunta 113 20.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasojen määrittämisestä 15/08.01/2016, 591/08/2015 Tekninen lautakunta

Lisätiedot