Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma. vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma. vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma vuodelle

2 Sisällys 1 Viestinnän suunnittelu ja arviointi 7 2 Resurssit ja viestintätoiminnon organisointi 8 3 Ulkoinen viestintä Edellisvuoden toimenpiteet Medianäkyvyys vuonna Vuoden 2014 toimenpiteet Mediaviestintä Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Julkaisujen ja raportoinnin kehittäminen Visuaalinen uudistus Asiakaslehti PVR-viestintä Yleisesite Verkkopalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen Kuvapankin toteutus Optio: videoiden hyödyntäminen viestinnässä Optio: sosiaalinen media 14 4 Sisäinen viestintä Edellisvuoden toimenpiteet Vuoden 2014 toimenpiteet Sähköisen työpöydän kehittäminen Aamukahvit ja tarkastuskahvit Sisäisen viestinnän verkosto Visuaalisen uudistuksen jalkauttaminen 16

3 1 Viestinnän suunnittelu ja arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Viestinnän tehtävä on näiden ydintehtävien ja niiden vaikuttavuuden tukeminen. Viestinnän suunnittelun perustan muodostavat tarkastusviraston strategiassa määritellyt viraston arvot. Tammikuussa 2013 käynnistyi uusi strategiakausi, joka yltää vuoteen Viraston strategian yhteydessä laadittiin myös viestinnän toimintapolitiikka samalle ajanjaksolle. Nämä muodostavat yhdessä viraston viestintästrategian. Vuositasolla viestinnän päälinjaukset ja -tavoitteet asetetaan tässä tarkastussuunnitelman liitteenä olevassa viestintäsuunnitelmassa. Siinä linjataan ne toimet, joilla pyritään saavuttamaan viestintästrategiassa ja viestinnän toimintapolitiikassa viestinnälle asetetut tavoitteet. Tarkastusvirastossa arvioidaan viestinnän onnistumista vuosittain vertaamalla toteutuneita toimenpiteitä ja niiden tuloksellisuutta edelliseen vuosisuunnitelmaan. Arvioinnin tuloksista raportoidaan vuosisuunnitelman yhteydessä. Lisäksi kahden vuoden välein toteutetaan kokonaisviestinnän tilaa mittaava KVAST-testi sekä sen tulosten vertailu aikaisempiin tuloksiin. Vuoden 2013 KVAST-testin suoritti toisistaan tietämättä neljä viestinnästä vastaavaa henkilöä, joiden tulosten keskiarvoksi tuli 13,1 (v. 2011: 13,5, 2009: 12,5, v. 2007: 12,0). Lisäpisteitä edellisiin vuosiin nähden tuli viestinnän organisoinnin ja järjestelyiden parantumisesta ja pisteitä menetettiin suunnitelmallisuuden sekä viestintävalmiuksien osalta. Tarkastusviraston viestinnän tavoitteet strategiakaudella ovat viestinnän toimintapolitiikan mukaisesti: Linjakas mediaviestintä Avoin vuorovaikutus hallinnon kanssa Toimivat sidosryhmäsuhteet ja hyvä maine Laadukas raportointi ja julkaisutoiminnan hyvä hallinta Ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut Yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä 7

4 1 Resurssit ja viestintätoiminnon organisointi Viestintä ja julkaisut -toiminto on sijoitettu tarkastusvirastossa finanssipolitiikan tarkastus ja johdon tuki -yksikköön. Vuonna 2013 viestintä ja julkaisut -ryhmässä on työskennellyt päätoimisesti viestintäpäällikkö ja julkaisusihteeri sekä määräaikaisesti viestintäassistentti ja tiedottaja, minkä lisäksi tarkastussihteerillä on ollut rooli sisäisessä viestinnässä. Loppuvuodesta vahvistettiin tarkastusviraston verkkojulkaisemisen osaamista rekrytoimalla verkkojulkaisusuunnittelija.

5 2 Ulkoinen viestintä Tarkastusviraston ulkoisen viestinnän tavoitteena on edistää viraston vaikuttavuutta sekä luotettavan ja objektiivisen tiedontuottajan mainetta. Tarkastusviraston mainetavoitteet ja toimintaperiaatteet mediasuhteissa on linjattu viraston mediapolitiikassa. Viestintä huolehtii viraston mediaviestinnästä, kuten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien toteutuksesta, julkaisuista, viraston verkkosivustoista, käännätyspalveluista sekä asiakaslehden julkaisemisesta. Lisäksi viestintä järjestää viestintäkoulutusta sekä osallistuu sidosryhmätilaisuuksien ja seminaarien järjestämiseen. Viestintä tukee tarkastuksen toimintayksiköitä tarkastusviestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Vuoden 2013 lopulla toteutetun maineselvityksen perusteella VTV:n maine etenkin kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten keskuudessa on vahvistunut, mutta median silmissä tarkastusviraston maine ei ole kehittynyt yhtä suotuisasti. Toimittajat toivovat tarkastusvirastolta nykyistä enemmän tiedotustilaisuuksia ja toimittajatapaamisia sekä aktiivisempaa, selkeämpää viestintää. Viraston maineeseen suotuisimmin vaikuttavia osatekijöitä ovat suora vuorovaikutus viraston henkilökunnan kanssa, näkyvät kannanotot mediassa sekä hyvät tarkastuskertomukset. Kaikkien näiden kehittämiseen panostetaan vuonna Vuonna 2014 painopisteitä ulkoisessa viestinnässä ovat: viraston visuaalisen ilmeen uudistus verkkojulkaisutoiminnan kehittäminen tarkastusraporttien kehittäminen: kielen ymmärrettävyyden ja tiedon visualisoinnin tukeminen verkkoviestinnän aktiivisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen. 2.1 Edellisvuoden toimenpiteet Vuodelle 2013 asetetut ulkoisen viestinnän toimenpiteet toteutuivat suurimmaksi osaksi: Mediaviestintä Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Jatkettiin laadukasta ja aktiivista mediaviestintää. Järjestettiin 2 tiedotustilaisuutta /taustainfoa toimittajille. Järjestettiin mediakoulutusta tarkastajille sekä ylimmälle johdolle. Sidosryhmäaamukahveja ei järjestetty. Liityttiin Hanselin puitesopimukseen mediaseurannasta. Julkaisutoiminnan kehittäminen Raportoinnin kehittäminen Asiakaslehti Toteutettiin osa eduskuntakertomuksista itse taitettuina, osa edelleen ulkopuolisen yhteistyökumppanin taittamina. Itse taitetut ja myös ulkopuolella taitetut kertomukset valmistettiin itse e-julkaisuiksi. Hankittiin taitto-ohjelma sekä e-julkaisuohjelma ja perehdyttiin niiden käyttöön. Kilpailutettiin käännöspalvelut ja tehtiin uudet sopimukset. Tuloksellisuustarkastuksessa otettiin käyttöön uusi kertomusmalli. Viestintä järjesti kirjoittajavalmennusta, johon osallistui noin 60 henkilöä kaikista toimintayksiköistä. TT:n ja FT:n henkilöstöä osallistui tiedon visualisoinnin koulutuksiin. Kilpailutettiin kielenhuoltopalvelut ja tehtiin uusi sopimus. Toteutettiin kaksi numeroa asiakaslehdestä. Alettiin suunnitella lehden muuttamista verkkolehdeksi. 9

6 VPR-viestintä Visuaalisen ilmeen päivitys ja esitteen uudistus Verkkopalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen Kokonaisviestinnän testi Optio: Maineselvityksen jatkotutkimus Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivuston kehittämistyö aloitettiin ja käyttäjätutkimusta suunniteltiin. Nimettiin tiedottaja VPR-viestinnästä vastaavaksi. Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnasta tehtiin useita tiedotteita, ja aihetta käsiteltiin asiakaslehdessä. Visuaalisen ilmeen uudistuksen hankinta kilpailutettiin ja sopimus tehtiin Werklig Oy:n kanssa. Yleisesitteen toteutus siirrettiin vuodelle Viraston esittelykalvot päivitettiin. Verkkoviestinnän osalta tavoite oli pitää sivusto ajan tasalla, missä onnistuttiin. Tarkastuksista saadut lausunnot alettiin viedä verkko-palveluun saataville. Kokonaisviestinnän testi tehtiin. Toteutettiin maineselvitys yhteistyössä konsulttitoimisto Pohjoisranta Burson- Marstellerin kanssa. 2.2 Medianäkyvyys vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana julkaistiin marraskuun 13. päivään mennessä 22 tiedotetta. Näistä 11 koski tuloksellisuustarkastuskertomuksia, kaksi laillisuustarkastuskertomuksia, yksi finanssipoliittista tarkastusta ja kolme muita asioita (pääjohtaja Pöystin OLAF-nimitys, EU:n tarkastusvirastojen kannanotto van Rompuylle, kestävän kehityksen raportointi). Eduskunnalle annettavista kertomuksista lähetettiin viisi tiedotetta. Nämä myös käännettiin ruotsiksi. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin kaksi (eduskunnan tiedonsaanti euroalueen rahoitusvakausjärjestelyissä, vaalikauden puoliväliraportti), minkä lisäksi pidettiin yksi taloustoimittajille suunnattu taustatilaisuus (rakennejäämän tarkastus). Mediaseurannan palveluntarjoaja M-Brain toimitti virastoon mennessä kaikkiaan 916 mediaosumaa. Näistä suurin osa oli eri lähteistä tulleita samoja artikkeleita. Edellisen vuoden verkko-osumien kokonaismäärä oli 1371, mutta luku ei ole suoraan vertailukelpoinen, koska aiempi toimittaja (Meltwater) noudattaa osin eri seurantakriteerejä kuin nykyinen toimittaja M- Brain. Suurimmat piikit juttujen määrissä olivat maaliskuussa (puoluerahoitusilmoitukset, kaksoistutkinto), toukokuussa (pääjohtaja Pöystin kritiikki VM:lle ulkopuolisen avun ostamisesta ja tyky-kuntoutusjärjestelmä), syyskuussa (liikkuva poliisi, erityisopetus, sotilaallinen kriisinhallinta) ja lokakuussa (oikeuskanslerin Kreikka-vakuuspapereiden salauksen kritiikki ja asian ohjaus virastoon, sotainvalidien laitoshuolto). Kaiken kaikkiaan viraston julkaisuista mediaa kiinnostivat ihmisläheisiin aiheisiin kuten sotainvalidit tai erityisopetus sekä julkishallinnon rahankäyttöön liittyvät tarkastukset. Tarkastusviraston edustajia, eritoten pääjohtaja Pöystiä, haastateltiin lukuisissa eri tiedotusvälineissä. Mediaa kiinnosti myös pääjohtajan näkemys ajankohtaisista, ei välttämättä suoraan viraston tarkastuksiin liittyvistä asioista. Pääjohtajaa haastateltiinkin läpi vuoden useita kertoja eri aiheista sekä sähköiseen (A-Studio, radion keskusteluohjelmat jne.) että printtimediaan (HS, Suomen Kuvalehti jne.). Haastattelujen aiheisiin lukeutuivat lisäksi muun muassa sote- ja kuntauudistus, infrastruktuuri, Himas-tutkimus, veropolitiikka ja hallituksen ohjauspolitiikka. Myös viraston ylijohtajia ja asiantuntijoita haastateltiin, yleensä tarkastuskertomuksen julkaisutiedotuksen yhteydessä. Media seurasi aktiivisesti myös kunnallisvaalien vaalirahoitusta, samoin puoluerahoituksesta nousi esille muun muassa Kokoomuksen Hartela-rahoitus. Yksittäisistä tiedotusvälineistä tarkastusvirastoa seurasivat eniten Helsingin Sanomat, STT, Turun Sanomat ja YLE.

7 Kaavio 1. Osumien määrä / kk Vuoden 2014 toimenpiteet Mediaviestintä Tuloksellisuus-, laillisuus- ja finanssipolitiikan tarkastuksista tiedottamista jatketaan laadukkaasti sillä periaatteella, että jokainen tarkastus on viesti. Tiedottamisen kanavat ja pääviestit määritellään tarkastajien ja viestinnän yhteisessä loppukokouksessa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Järjestetään tiedotustilaisuuksia sekä toimittajatapaamisia, joita toimittajat maineselvityksen perusteella tarkastusvirastolta odottavat. Lisäksi tiedotetaan eduskunnalle annettavista sekä vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan kertomuksista sekä muista yhteisesti sovituista aiheista. Viestintä kartoittaa tarpeen järjestää tarkastajien mediakoulutusta. Viestintä järjestää ylimmän johdon mediakoulutustilaisuuden Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastusyksiköt Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Jatketaan aktiivisesti vuonna 2012 aloitettuja sidosryhmätilaisuuksia soveltuvissa tarkastuksissa. Kannustetaan edelleen henkilökuntaa julkaisemaan asiantuntija-artikkeleita mediassa sekä esiintymisiin alan tilaisuuksissa. Jaetaan sisäisesti tietoa tarkastusprosessin aikaisista hyvistä keskustelu- ja vuorovaikutuskäytännöistä esimerkiksi tarkastuskahveilla. Vastuu: tarkastusyksiköt, viestintäpäällikkö Julkaisujen ja raportoinnin kehittäminen Hyödynnetään konsulttipalveluja verkkojulkaisemisen osaamisen kehittämisessä koko viestintäryhmässä. Jatketaan talon sisäistä taittotyötä siihen soveltuvien julkaisujen osalta ja selvitetään, millä laajuudella ja millä reunaehdoilla taittotoimintaa pystytään tekemään sisäisesti. Hankitaan tätä varten tarvittavat taitto-ohjelmalisenssit ja koulutetaan julkaisuhenkilökunta taittotyöhön. Julkaisukalenteri korvataan tarkastus- ja eduskuntakertomuskalenterilla, joka julkaistaan tarkastussuunnitelmassa ja jota ylläpidetään sähköisellä työpöydällä. Julkaisuajankohdista sovitaan ja ne koordinoidaan viestinnässä yhdessä tarkastusyksiköiden kanssa. Kaikki talon julkaisut aletaan toteuttaa rakenteisina asiakirjoina, jotta niiden toteutus verkkojulkaisuina onnistuu. Tarkastusvirastossa otetaan käyttöön uusi, yhteinen kertomusmalli, joka 11

8 otetaan soveltuvin osin käyttöön tuloksellisuustarkastuksen, finanssipolitiikan tarkastuksen ja laillisuustarkastuksen raportoinnissa. Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastusyksiköt, julkaisusihteeri, verkkojulkaisusuunnittelija, tarkastussihteerit Visuaalinen uudistus Visuaalinen uudistus viedään läpi johtoryhmän hyväksymän mallin mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa tarkastusviraston visuaalisen ilmeen uudistus graafisine ohjeineen ja sovellutuksineen sekä siihen myöhemmin nivoutuva uusi verkkojulkaisumalli. Uudistus pitää ensimmäisessä vaiheessa sisällään valtiontalouden tarkastusviraston uuden graafisen ohjeiston toteutuksen ja siihen sisältyvät määritykset. Toisessa vaiheessa toteutetaan visuaalisen ilmeen sovellutukset, kuten kertomuspohjat ja -kannet, tyylien sovellukset eri ohjelmistoissa, e-julkaisumallit, kuviomallit, lomakkeet, käyntikortit, ja kalvopohjat sekä tarjotaan näihin liittyvää koulutusta henkilökunnalle. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan tarkastusviraston verkkosivuille tarvittavat visuaaliset muutokset sekä muun muassa asiakaslehden toteutus verkkolehtenä. Visuaalisen uudistuksen eri vaiheet saattavat toteutua osin päällekkäin.

9 Projekti organisoidaan niin, että osatoteutuksiin osallistuu erikseen tarpeelliseksi katsottu ko- julkais- koonpano tarkastusviraston henkilökunnasta. Lisäksi järjestetään henkilökunnalle koulutusta sekä työpaja tiedon visualisoinnista ja taan intranetissä tietopaketti aiheesta. Tarvittaessa hyödynnetään konsultteja ja muuta ulkopuolistaa osaamista graafisen ja visuaali- ja toteutetaan vuoden 2014 aikana kaksi numeroa. Tämän jakson kuluessaa suunnitellaan ja to- sen esittämisen kehittämisessä. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintä ja julkaisut -ryhmä, tarkastusyksiköt, ICT-ryhmä Asiakaslehti Reviisori-lehden nykyistä sopimusta painettuna lehtenä jatketaan kahden vuoden optiokaudella teutetaan siirtymä verkkolehteen niin, että alkuun verkkolehti ja printtilehti ilmestyvät molem- mat ja vuodesta 2016 alkaen vain verkkolehti. Kehitetään lehden konseptia ja tarkennetaan ta- voitteita tämän mukaisesti. Vastuu: viestintäpäällikkö, lehden toimitus PVR-viestintä Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivustosta toteutetaann käyttäjätutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään sivuston kehittämisessää viestinnällisemmäksi ja j käyttäjäystävällisemmäksi. Si- ilmettä. vuston ilme uudistetaan vastaamaan viraston uutta visuaalista ilmettä. Vastuu: viestintäpäällikkö, PVR-vastuuhenkilöt Yleisesite Tuotetaan viraston visuaalista ilmettä vastaava yleisesite virastosta. Vastuu: viestintäpäällikkö, julkaisusihteeri, verkkojulkaisusuunnittelija Verkkopalvelun ylläpito jaa jatkokehittäminen Vuonna 2014 uudistetaan verkkopalvelun ulkoasu vastaamaan viraston uutta visuaalista Lisäksi aloitetaan verkkosivuston toiminnallisen uudistuksen tarvekartoitut us, jossa selvitetään ja otetaan kantaaa alustavasti siihen, millää alustalla ja millä reunaehdoilla uusi i verkkopalvelu toteu- tetaan. Verkkopalvelu uudistetaan kokonaan strategiakauden aikana. Vastuu: viestintäpäällikkö, verkkojulkaisusuunnittelija, tarkastussihteerit, julkaisusihteeri 13

10 2.3.9 Kuvapankin toteutus Visuaalisen ilmeen uudistusta, raportoinnin visuaalisuutta sekä mediaviestintää tukemaan luodaan vuoden 2014 aikana tarkastusvirastolle kuvapankki joko viraston omille verkkosivuille tai esimerkiksi Flickr-kuvapalveluun. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Optio: videoiden hyödyntäminen viestinnässä Tarkastusviraston verkkosivujen elävöittämiseksi aloitetaan videopätkien toteutus esimerkiksi haastatteluista, pääjohtajan tervehdyksistä, seminaareista, VTV-foorumista tai tiedotustilaisuuksista. Videoita voidaan hyödyntää myös uusissa verkkojulkaisuissa, jos ne toteutetaan html5- tekniikalla, jolloin esimerkiksi vuosikertomuksen pääjohtajan puheenvuoroon voitaisiin sisällyttää videolinkki. Lisäksi voidaan toteuttaa lyhyt esittelyvideo VTV:n toiminnasta, jota voitaisiin käyttää aloituksena ulkopuolisille järjestettävissä tilaisuuksissa. Tämän toteutukseen tarvittaisiin kuitenkin ulkopuolinen ammattilainen. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Optio: sosiaalinen media Sosiaalisen median käyttöönotto organisaationa aloitetaan mahdollisesti strategiakaudella Tätä varten laaditaan vuoden 2014 aikana sosiaalisen median käyttöönottosuunnitelma, jossa kuvataan tavoitteet, mahdolliset hyödyt ja riskit sekä vastuut, resurssit ja pelisäännöt esimerkiksi keskustelujen moderoinnista. Käyttöönotto voidaan aloittaa luomalla virastolle yhteisösivu Suomen käytetyimpiin sosiaalisiin medioihin, Facebookiin ja/tai Twitteriin, joissa julkaistaan lyhyet ingressit ja linkit tarkastusviraston tiedotteisiin. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

11 3 Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoite tarkastusvirastossa on tukea strategian toteutumista, työyhteisöllisyyttä, muutosjohtamista sekä osaamisen johtamista. Maineselvityksen perusteella etenkin vuorovaikutuksen kehittäminen ja tukeminen ovat erityisen tärkeitä sisäisen viestinnän osa-alueita vuonna Lisäksi sisäisen viestinnän keskeinen haaste on sitouttaa henkilöstö uuden visuaalisen ilmeen käyttöön. Keskeiset toimet, joilla sisäisen viestinnän tavoitteita tuetaan, ovat aktiivinen sisäinen viestintä, sisäisen viestinnän verkoston toiminta, sähköisen työpöydän jatkokehittäminen sekä keskustelun tukeminen. 3.1 Edellisvuoden toimenpiteet Viestintäsuunnitelmassa 2013 asetetut sisäisen viestinnän tavoitteet toteutuivat hyvin: Viestintästrategian jalkauttaminen Teemoja pidettiin esillä Auditorissa. Sähköisen työpöydän kehittäminen Työyhteisöviestintä Sisäisen viestinnän verkosto Sähköistä työpöytää ei aktiivisesti kehitetty, mutta sen tietosisältöä pyrittiin lisäämään. Viestintäassistentin erityiseksi vastuualueeksi nimettiin sisäinen viestintä. Auditorissa pyrittiin uutisoimaan mahdollisimman paljon henkilöstöä koskevista ja kiinnostavista asioista. Aloitettiin aamukahvitilaisuudet ja tarkastuskahvit. Ryhmätyökoulutusta järjestettiin FT-yksikössä. Sisäisen viestinnän verkosto jatkoi toimintaansa. 3.2 Vuoden 2014 toimenpiteet Sähköisen työpöydän kehittäminen Tarkastusviraston sähköisen työpöydän Auditorin alusta päivitetään kevään aikana Sharepoint versioon. Sähköisen työpöydän ulkoasu uudistetaan alustapäivityksen jälkeen vastaamaan uutta visuaalista ilmettä. Myös Auditorin viestinnällistä kehittämistä jatketaan. Henkilöstölle toteutetaan lyhyt käytettävyyskysely, jonka perusteella selkiytetään intranetin rakennetta sekä parannetaan sen käytettävyyttä ja palvelevuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, tarjoaako Auditori riittävän hyvän foorumin työyhteisöviestinnälle horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Vastuu: tietohallinto, viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Aamukahvit ja tarkastuskahvit Työyhteisöllisyyttä tuetaan tarjoamalla henkilökunnalle riittävästi foorumeita keskustelulle ja vuorovaikutukselle tarkastusviraston yhteisistä asioista sekä tarkastustyöstä. Tällaisia foorumeita ovat vuonna 2013 aloitetut aamukahvitilaisuudet, joissa johto kertoo henkilökunnalle ajan- 15

12 kohtaisista asioista, sekä tarkastuskahvit, joissa tarkastajat kertovat ja keskustelevat valmistuneista /valmistuvista tarkastuksista. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, pääjohtajan assistentti, tarkastusyksiköt Sisäisen viestinnän verkosto Syksyllä 2010 perustettu sisäisen viestinnän verkosto jatkaa toimintaansa. Vuonna 2014 verkosto osallistuu sähköisen työpöydän ja henkilöstöinfojen kehittämiseen sekä visuaalisen uudistuksen jalkauttamiseen. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, viestintäverkosto Visuaalisen uudistuksen jalkauttaminen Eräs vuoden 2014 sisäisen viestinnän haasteista on saada tarkastusviraston henkilöstö sitoutumaan uuden visuaalisen ilmeen käyttöön. Tätä varten järjestetään alkuvuonna visuaalisen viestinnän työpaja, jossa henkilöstö saa osallistua visuaalisen uudistuksen suunnitteluun ja jossa sitä opastetaan visuaalisuuden hyödyntämiseen tarkastuskertomuksissa. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia koko henkilökunnalle siinä vaiheessa, kun visuaalisen uudistuksen eri sovellutukset on toteutettu. Visuaalisesta uudistuksesta viestitään intranetissä pitkin matkaa ja graafinen ohjeisto julkaistaan siellä niin pian kuin se on hyväksytty. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ. SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala

SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ. SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala SEPA-MIGRAATIOPROJEKTI SUORAVELOITUS- VIESTINTÄ SEPA-ydinryhmä 28.11.2012 Kristiina Siikala 1 SISÄLLYS Vuosi 2012 suoraveloitusviestinnässä Tehdyt toimenpiteet Suunnitelma viestinnän toimenpiteiksi vuonna

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010

Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010 Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010 VTV:n valtiosääntöinen asema ja tehtävät Suomen perustuslain 90 Ylin ulkoinen tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt VTV 2014 2015 Eduskuntaraportointi, htv raami 3,2 3,1 Kohdennettu toiminnoille, htv 2,2 2,2 Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 1,0 1,0 Eduskuntakertomukset 270 270 Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 EURA 2014 rakennerahastojen tietopalvelu hakutoimintojen parantaminen: teemahaut, alueelliset haut, alasvetovalikot kartta(haku) englanninkielinen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 06.02.2014 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen

SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen SPL Uusimaa seurojen viestinnän tukeminen Prosessikoulutus seuroille Prosessikoulutuksen tavoitteena on parantaa seurojen valmiuksia suunnitella ja ohjata omaa viestintäänsä. Projekti toteutetaan vuoden

Lisätiedot

Tarkastuspäivät. (toteuma) (suun.)

Tarkastuspäivät. (toteuma) (suun.) Työohjelma 205 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TYÖOHJELMA VUODELLE 205. Yleistä Työohjelma tarkastussuunnitelman pohjalta. Tarkastussuunnitelmassa on selostettu tarkastuksen päämääriä, tarkastustarpeen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala

Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun. Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Suoraveloituksesta verkkolaskuun, e-laskuun tai suoramaksuun Viestinnän linjaukset ja toimenpiteet vuonna 2012 /Luonnos/Kristiina Siikala Laskuttajan viestintäaineisto > Kirje laskuttajalta kuluttajalle

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

SALPAUS-DW. Oppilastyöstä lisäarvoa tietovarastolle? CSC-tietovarastofoorumi 23.4.2015, Espoo

SALPAUS-DW. Oppilastyöstä lisäarvoa tietovarastolle? CSC-tietovarastofoorumi 23.4.2015, Espoo SALPAUS-DW Oppilastyöstä lisäarvoa tietovarastolle? CSC-tietovarastofoorumi, Espoo 2 Esiintyjä Marko Järvisalo Salpauksen tietohallinnosta Erikoistunut raportointiin ja Salpauksen tietovaraston pääarkkitehti

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Eduskuntakertomusten laadintaohje

Eduskuntakertomusten laadintaohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Eduskuntakertomusten laadintaohje 17.4.2015 Dnro 158/01/2015 3 (24) Lukijalle Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN KERRO TAPAHTUMASTASI VERKOSSA www.reformaatio2017.fi Lähetä tapahtuman aika, paikka, lyhyt kuvaus sisällöstä, yhteyshenkilö ja käyttövapaa kuva osoitteeseen turku.reformaatio@evl.fi.

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot