Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma. vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma. vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma vuodelle

2 Sisällys 1 Viestinnän suunnittelu ja arviointi 7 2 Resurssit ja viestintätoiminnon organisointi 8 3 Ulkoinen viestintä Edellisvuoden toimenpiteet Medianäkyvyys vuonna Vuoden 2014 toimenpiteet Mediaviestintä Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Julkaisujen ja raportoinnin kehittäminen Visuaalinen uudistus Asiakaslehti PVR-viestintä Yleisesite Verkkopalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen Kuvapankin toteutus Optio: videoiden hyödyntäminen viestinnässä Optio: sosiaalinen media 14 4 Sisäinen viestintä Edellisvuoden toimenpiteet Vuoden 2014 toimenpiteet Sähköisen työpöydän kehittäminen Aamukahvit ja tarkastuskahvit Sisäisen viestinnän verkosto Visuaalisen uudistuksen jalkauttaminen 16

3 1 Viestinnän suunnittelu ja arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Viestinnän tehtävä on näiden ydintehtävien ja niiden vaikuttavuuden tukeminen. Viestinnän suunnittelun perustan muodostavat tarkastusviraston strategiassa määritellyt viraston arvot. Tammikuussa 2013 käynnistyi uusi strategiakausi, joka yltää vuoteen Viraston strategian yhteydessä laadittiin myös viestinnän toimintapolitiikka samalle ajanjaksolle. Nämä muodostavat yhdessä viraston viestintästrategian. Vuositasolla viestinnän päälinjaukset ja -tavoitteet asetetaan tässä tarkastussuunnitelman liitteenä olevassa viestintäsuunnitelmassa. Siinä linjataan ne toimet, joilla pyritään saavuttamaan viestintästrategiassa ja viestinnän toimintapolitiikassa viestinnälle asetetut tavoitteet. Tarkastusvirastossa arvioidaan viestinnän onnistumista vuosittain vertaamalla toteutuneita toimenpiteitä ja niiden tuloksellisuutta edelliseen vuosisuunnitelmaan. Arvioinnin tuloksista raportoidaan vuosisuunnitelman yhteydessä. Lisäksi kahden vuoden välein toteutetaan kokonaisviestinnän tilaa mittaava KVAST-testi sekä sen tulosten vertailu aikaisempiin tuloksiin. Vuoden 2013 KVAST-testin suoritti toisistaan tietämättä neljä viestinnästä vastaavaa henkilöä, joiden tulosten keskiarvoksi tuli 13,1 (v. 2011: 13,5, 2009: 12,5, v. 2007: 12,0). Lisäpisteitä edellisiin vuosiin nähden tuli viestinnän organisoinnin ja järjestelyiden parantumisesta ja pisteitä menetettiin suunnitelmallisuuden sekä viestintävalmiuksien osalta. Tarkastusviraston viestinnän tavoitteet strategiakaudella ovat viestinnän toimintapolitiikan mukaisesti: Linjakas mediaviestintä Avoin vuorovaikutus hallinnon kanssa Toimivat sidosryhmäsuhteet ja hyvä maine Laadukas raportointi ja julkaisutoiminnan hyvä hallinta Ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut Yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä 7

4 1 Resurssit ja viestintätoiminnon organisointi Viestintä ja julkaisut -toiminto on sijoitettu tarkastusvirastossa finanssipolitiikan tarkastus ja johdon tuki -yksikköön. Vuonna 2013 viestintä ja julkaisut -ryhmässä on työskennellyt päätoimisesti viestintäpäällikkö ja julkaisusihteeri sekä määräaikaisesti viestintäassistentti ja tiedottaja, minkä lisäksi tarkastussihteerillä on ollut rooli sisäisessä viestinnässä. Loppuvuodesta vahvistettiin tarkastusviraston verkkojulkaisemisen osaamista rekrytoimalla verkkojulkaisusuunnittelija.

5 2 Ulkoinen viestintä Tarkastusviraston ulkoisen viestinnän tavoitteena on edistää viraston vaikuttavuutta sekä luotettavan ja objektiivisen tiedontuottajan mainetta. Tarkastusviraston mainetavoitteet ja toimintaperiaatteet mediasuhteissa on linjattu viraston mediapolitiikassa. Viestintä huolehtii viraston mediaviestinnästä, kuten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien toteutuksesta, julkaisuista, viraston verkkosivustoista, käännätyspalveluista sekä asiakaslehden julkaisemisesta. Lisäksi viestintä järjestää viestintäkoulutusta sekä osallistuu sidosryhmätilaisuuksien ja seminaarien järjestämiseen. Viestintä tukee tarkastuksen toimintayksiköitä tarkastusviestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Vuoden 2013 lopulla toteutetun maineselvityksen perusteella VTV:n maine etenkin kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten keskuudessa on vahvistunut, mutta median silmissä tarkastusviraston maine ei ole kehittynyt yhtä suotuisasti. Toimittajat toivovat tarkastusvirastolta nykyistä enemmän tiedotustilaisuuksia ja toimittajatapaamisia sekä aktiivisempaa, selkeämpää viestintää. Viraston maineeseen suotuisimmin vaikuttavia osatekijöitä ovat suora vuorovaikutus viraston henkilökunnan kanssa, näkyvät kannanotot mediassa sekä hyvät tarkastuskertomukset. Kaikkien näiden kehittämiseen panostetaan vuonna Vuonna 2014 painopisteitä ulkoisessa viestinnässä ovat: viraston visuaalisen ilmeen uudistus verkkojulkaisutoiminnan kehittäminen tarkastusraporttien kehittäminen: kielen ymmärrettävyyden ja tiedon visualisoinnin tukeminen verkkoviestinnän aktiivisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen. 2.1 Edellisvuoden toimenpiteet Vuodelle 2013 asetetut ulkoisen viestinnän toimenpiteet toteutuivat suurimmaksi osaksi: Mediaviestintä Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Jatkettiin laadukasta ja aktiivista mediaviestintää. Järjestettiin 2 tiedotustilaisuutta /taustainfoa toimittajille. Järjestettiin mediakoulutusta tarkastajille sekä ylimmälle johdolle. Sidosryhmäaamukahveja ei järjestetty. Liityttiin Hanselin puitesopimukseen mediaseurannasta. Julkaisutoiminnan kehittäminen Raportoinnin kehittäminen Asiakaslehti Toteutettiin osa eduskuntakertomuksista itse taitettuina, osa edelleen ulkopuolisen yhteistyökumppanin taittamina. Itse taitetut ja myös ulkopuolella taitetut kertomukset valmistettiin itse e-julkaisuiksi. Hankittiin taitto-ohjelma sekä e-julkaisuohjelma ja perehdyttiin niiden käyttöön. Kilpailutettiin käännöspalvelut ja tehtiin uudet sopimukset. Tuloksellisuustarkastuksessa otettiin käyttöön uusi kertomusmalli. Viestintä järjesti kirjoittajavalmennusta, johon osallistui noin 60 henkilöä kaikista toimintayksiköistä. TT:n ja FT:n henkilöstöä osallistui tiedon visualisoinnin koulutuksiin. Kilpailutettiin kielenhuoltopalvelut ja tehtiin uusi sopimus. Toteutettiin kaksi numeroa asiakaslehdestä. Alettiin suunnitella lehden muuttamista verkkolehdeksi. 9

6 VPR-viestintä Visuaalisen ilmeen päivitys ja esitteen uudistus Verkkopalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen Kokonaisviestinnän testi Optio: Maineselvityksen jatkotutkimus Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivuston kehittämistyö aloitettiin ja käyttäjätutkimusta suunniteltiin. Nimettiin tiedottaja VPR-viestinnästä vastaavaksi. Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnasta tehtiin useita tiedotteita, ja aihetta käsiteltiin asiakaslehdessä. Visuaalisen ilmeen uudistuksen hankinta kilpailutettiin ja sopimus tehtiin Werklig Oy:n kanssa. Yleisesitteen toteutus siirrettiin vuodelle Viraston esittelykalvot päivitettiin. Verkkoviestinnän osalta tavoite oli pitää sivusto ajan tasalla, missä onnistuttiin. Tarkastuksista saadut lausunnot alettiin viedä verkko-palveluun saataville. Kokonaisviestinnän testi tehtiin. Toteutettiin maineselvitys yhteistyössä konsulttitoimisto Pohjoisranta Burson- Marstellerin kanssa. 2.2 Medianäkyvyys vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana julkaistiin marraskuun 13. päivään mennessä 22 tiedotetta. Näistä 11 koski tuloksellisuustarkastuskertomuksia, kaksi laillisuustarkastuskertomuksia, yksi finanssipoliittista tarkastusta ja kolme muita asioita (pääjohtaja Pöystin OLAF-nimitys, EU:n tarkastusvirastojen kannanotto van Rompuylle, kestävän kehityksen raportointi). Eduskunnalle annettavista kertomuksista lähetettiin viisi tiedotetta. Nämä myös käännettiin ruotsiksi. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin kaksi (eduskunnan tiedonsaanti euroalueen rahoitusvakausjärjestelyissä, vaalikauden puoliväliraportti), minkä lisäksi pidettiin yksi taloustoimittajille suunnattu taustatilaisuus (rakennejäämän tarkastus). Mediaseurannan palveluntarjoaja M-Brain toimitti virastoon mennessä kaikkiaan 916 mediaosumaa. Näistä suurin osa oli eri lähteistä tulleita samoja artikkeleita. Edellisen vuoden verkko-osumien kokonaismäärä oli 1371, mutta luku ei ole suoraan vertailukelpoinen, koska aiempi toimittaja (Meltwater) noudattaa osin eri seurantakriteerejä kuin nykyinen toimittaja M- Brain. Suurimmat piikit juttujen määrissä olivat maaliskuussa (puoluerahoitusilmoitukset, kaksoistutkinto), toukokuussa (pääjohtaja Pöystin kritiikki VM:lle ulkopuolisen avun ostamisesta ja tyky-kuntoutusjärjestelmä), syyskuussa (liikkuva poliisi, erityisopetus, sotilaallinen kriisinhallinta) ja lokakuussa (oikeuskanslerin Kreikka-vakuuspapereiden salauksen kritiikki ja asian ohjaus virastoon, sotainvalidien laitoshuolto). Kaiken kaikkiaan viraston julkaisuista mediaa kiinnostivat ihmisläheisiin aiheisiin kuten sotainvalidit tai erityisopetus sekä julkishallinnon rahankäyttöön liittyvät tarkastukset. Tarkastusviraston edustajia, eritoten pääjohtaja Pöystiä, haastateltiin lukuisissa eri tiedotusvälineissä. Mediaa kiinnosti myös pääjohtajan näkemys ajankohtaisista, ei välttämättä suoraan viraston tarkastuksiin liittyvistä asioista. Pääjohtajaa haastateltiinkin läpi vuoden useita kertoja eri aiheista sekä sähköiseen (A-Studio, radion keskusteluohjelmat jne.) että printtimediaan (HS, Suomen Kuvalehti jne.). Haastattelujen aiheisiin lukeutuivat lisäksi muun muassa sote- ja kuntauudistus, infrastruktuuri, Himas-tutkimus, veropolitiikka ja hallituksen ohjauspolitiikka. Myös viraston ylijohtajia ja asiantuntijoita haastateltiin, yleensä tarkastuskertomuksen julkaisutiedotuksen yhteydessä. Media seurasi aktiivisesti myös kunnallisvaalien vaalirahoitusta, samoin puoluerahoituksesta nousi esille muun muassa Kokoomuksen Hartela-rahoitus. Yksittäisistä tiedotusvälineistä tarkastusvirastoa seurasivat eniten Helsingin Sanomat, STT, Turun Sanomat ja YLE.

7 Kaavio 1. Osumien määrä / kk Vuoden 2014 toimenpiteet Mediaviestintä Tuloksellisuus-, laillisuus- ja finanssipolitiikan tarkastuksista tiedottamista jatketaan laadukkaasti sillä periaatteella, että jokainen tarkastus on viesti. Tiedottamisen kanavat ja pääviestit määritellään tarkastajien ja viestinnän yhteisessä loppukokouksessa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Järjestetään tiedotustilaisuuksia sekä toimittajatapaamisia, joita toimittajat maineselvityksen perusteella tarkastusvirastolta odottavat. Lisäksi tiedotetaan eduskunnalle annettavista sekä vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan kertomuksista sekä muista yhteisesti sovituista aiheista. Viestintä kartoittaa tarpeen järjestää tarkastajien mediakoulutusta. Viestintä järjestää ylimmän johdon mediakoulutustilaisuuden Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastusyksiköt Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Jatketaan aktiivisesti vuonna 2012 aloitettuja sidosryhmätilaisuuksia soveltuvissa tarkastuksissa. Kannustetaan edelleen henkilökuntaa julkaisemaan asiantuntija-artikkeleita mediassa sekä esiintymisiin alan tilaisuuksissa. Jaetaan sisäisesti tietoa tarkastusprosessin aikaisista hyvistä keskustelu- ja vuorovaikutuskäytännöistä esimerkiksi tarkastuskahveilla. Vastuu: tarkastusyksiköt, viestintäpäällikkö Julkaisujen ja raportoinnin kehittäminen Hyödynnetään konsulttipalveluja verkkojulkaisemisen osaamisen kehittämisessä koko viestintäryhmässä. Jatketaan talon sisäistä taittotyötä siihen soveltuvien julkaisujen osalta ja selvitetään, millä laajuudella ja millä reunaehdoilla taittotoimintaa pystytään tekemään sisäisesti. Hankitaan tätä varten tarvittavat taitto-ohjelmalisenssit ja koulutetaan julkaisuhenkilökunta taittotyöhön. Julkaisukalenteri korvataan tarkastus- ja eduskuntakertomuskalenterilla, joka julkaistaan tarkastussuunnitelmassa ja jota ylläpidetään sähköisellä työpöydällä. Julkaisuajankohdista sovitaan ja ne koordinoidaan viestinnässä yhdessä tarkastusyksiköiden kanssa. Kaikki talon julkaisut aletaan toteuttaa rakenteisina asiakirjoina, jotta niiden toteutus verkkojulkaisuina onnistuu. Tarkastusvirastossa otetaan käyttöön uusi, yhteinen kertomusmalli, joka 11

8 otetaan soveltuvin osin käyttöön tuloksellisuustarkastuksen, finanssipolitiikan tarkastuksen ja laillisuustarkastuksen raportoinnissa. Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastusyksiköt, julkaisusihteeri, verkkojulkaisusuunnittelija, tarkastussihteerit Visuaalinen uudistus Visuaalinen uudistus viedään läpi johtoryhmän hyväksymän mallin mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa tarkastusviraston visuaalisen ilmeen uudistus graafisine ohjeineen ja sovellutuksineen sekä siihen myöhemmin nivoutuva uusi verkkojulkaisumalli. Uudistus pitää ensimmäisessä vaiheessa sisällään valtiontalouden tarkastusviraston uuden graafisen ohjeiston toteutuksen ja siihen sisältyvät määritykset. Toisessa vaiheessa toteutetaan visuaalisen ilmeen sovellutukset, kuten kertomuspohjat ja -kannet, tyylien sovellukset eri ohjelmistoissa, e-julkaisumallit, kuviomallit, lomakkeet, käyntikortit, ja kalvopohjat sekä tarjotaan näihin liittyvää koulutusta henkilökunnalle. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan tarkastusviraston verkkosivuille tarvittavat visuaaliset muutokset sekä muun muassa asiakaslehden toteutus verkkolehtenä. Visuaalisen uudistuksen eri vaiheet saattavat toteutua osin päällekkäin.

9 Projekti organisoidaan niin, että osatoteutuksiin osallistuu erikseen tarpeelliseksi katsottu ko- julkais- koonpano tarkastusviraston henkilökunnasta. Lisäksi järjestetään henkilökunnalle koulutusta sekä työpaja tiedon visualisoinnista ja taan intranetissä tietopaketti aiheesta. Tarvittaessa hyödynnetään konsultteja ja muuta ulkopuolistaa osaamista graafisen ja visuaali- ja toteutetaan vuoden 2014 aikana kaksi numeroa. Tämän jakson kuluessaa suunnitellaan ja to- sen esittämisen kehittämisessä. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintä ja julkaisut -ryhmä, tarkastusyksiköt, ICT-ryhmä Asiakaslehti Reviisori-lehden nykyistä sopimusta painettuna lehtenä jatketaan kahden vuoden optiokaudella teutetaan siirtymä verkkolehteen niin, että alkuun verkkolehti ja printtilehti ilmestyvät molem- mat ja vuodesta 2016 alkaen vain verkkolehti. Kehitetään lehden konseptia ja tarkennetaan ta- voitteita tämän mukaisesti. Vastuu: viestintäpäällikkö, lehden toimitus PVR-viestintä Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivustosta toteutetaann käyttäjätutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään sivuston kehittämisessää viestinnällisemmäksi ja j käyttäjäystävällisemmäksi. Si- ilmettä. vuston ilme uudistetaan vastaamaan viraston uutta visuaalista ilmettä. Vastuu: viestintäpäällikkö, PVR-vastuuhenkilöt Yleisesite Tuotetaan viraston visuaalista ilmettä vastaava yleisesite virastosta. Vastuu: viestintäpäällikkö, julkaisusihteeri, verkkojulkaisusuunnittelija Verkkopalvelun ylläpito jaa jatkokehittäminen Vuonna 2014 uudistetaan verkkopalvelun ulkoasu vastaamaan viraston uutta visuaalista Lisäksi aloitetaan verkkosivuston toiminnallisen uudistuksen tarvekartoitut us, jossa selvitetään ja otetaan kantaaa alustavasti siihen, millää alustalla ja millä reunaehdoilla uusi i verkkopalvelu toteu- tetaan. Verkkopalvelu uudistetaan kokonaan strategiakauden aikana. Vastuu: viestintäpäällikkö, verkkojulkaisusuunnittelija, tarkastussihteerit, julkaisusihteeri 13

10 2.3.9 Kuvapankin toteutus Visuaalisen ilmeen uudistusta, raportoinnin visuaalisuutta sekä mediaviestintää tukemaan luodaan vuoden 2014 aikana tarkastusvirastolle kuvapankki joko viraston omille verkkosivuille tai esimerkiksi Flickr-kuvapalveluun. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Optio: videoiden hyödyntäminen viestinnässä Tarkastusviraston verkkosivujen elävöittämiseksi aloitetaan videopätkien toteutus esimerkiksi haastatteluista, pääjohtajan tervehdyksistä, seminaareista, VTV-foorumista tai tiedotustilaisuuksista. Videoita voidaan hyödyntää myös uusissa verkkojulkaisuissa, jos ne toteutetaan html5- tekniikalla, jolloin esimerkiksi vuosikertomuksen pääjohtajan puheenvuoroon voitaisiin sisällyttää videolinkki. Lisäksi voidaan toteuttaa lyhyt esittelyvideo VTV:n toiminnasta, jota voitaisiin käyttää aloituksena ulkopuolisille järjestettävissä tilaisuuksissa. Tämän toteutukseen tarvittaisiin kuitenkin ulkopuolinen ammattilainen. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Optio: sosiaalinen media Sosiaalisen median käyttöönotto organisaationa aloitetaan mahdollisesti strategiakaudella Tätä varten laaditaan vuoden 2014 aikana sosiaalisen median käyttöönottosuunnitelma, jossa kuvataan tavoitteet, mahdolliset hyödyt ja riskit sekä vastuut, resurssit ja pelisäännöt esimerkiksi keskustelujen moderoinnista. Käyttöönotto voidaan aloittaa luomalla virastolle yhteisösivu Suomen käytetyimpiin sosiaalisiin medioihin, Facebookiin ja/tai Twitteriin, joissa julkaistaan lyhyet ingressit ja linkit tarkastusviraston tiedotteisiin. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

11 3 Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoite tarkastusvirastossa on tukea strategian toteutumista, työyhteisöllisyyttä, muutosjohtamista sekä osaamisen johtamista. Maineselvityksen perusteella etenkin vuorovaikutuksen kehittäminen ja tukeminen ovat erityisen tärkeitä sisäisen viestinnän osa-alueita vuonna Lisäksi sisäisen viestinnän keskeinen haaste on sitouttaa henkilöstö uuden visuaalisen ilmeen käyttöön. Keskeiset toimet, joilla sisäisen viestinnän tavoitteita tuetaan, ovat aktiivinen sisäinen viestintä, sisäisen viestinnän verkoston toiminta, sähköisen työpöydän jatkokehittäminen sekä keskustelun tukeminen. 3.1 Edellisvuoden toimenpiteet Viestintäsuunnitelmassa 2013 asetetut sisäisen viestinnän tavoitteet toteutuivat hyvin: Viestintästrategian jalkauttaminen Teemoja pidettiin esillä Auditorissa. Sähköisen työpöydän kehittäminen Työyhteisöviestintä Sisäisen viestinnän verkosto Sähköistä työpöytää ei aktiivisesti kehitetty, mutta sen tietosisältöä pyrittiin lisäämään. Viestintäassistentin erityiseksi vastuualueeksi nimettiin sisäinen viestintä. Auditorissa pyrittiin uutisoimaan mahdollisimman paljon henkilöstöä koskevista ja kiinnostavista asioista. Aloitettiin aamukahvitilaisuudet ja tarkastuskahvit. Ryhmätyökoulutusta järjestettiin FT-yksikössä. Sisäisen viestinnän verkosto jatkoi toimintaansa. 3.2 Vuoden 2014 toimenpiteet Sähköisen työpöydän kehittäminen Tarkastusviraston sähköisen työpöydän Auditorin alusta päivitetään kevään aikana Sharepoint versioon. Sähköisen työpöydän ulkoasu uudistetaan alustapäivityksen jälkeen vastaamaan uutta visuaalista ilmettä. Myös Auditorin viestinnällistä kehittämistä jatketaan. Henkilöstölle toteutetaan lyhyt käytettävyyskysely, jonka perusteella selkiytetään intranetin rakennetta sekä parannetaan sen käytettävyyttä ja palvelevuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, tarjoaako Auditori riittävän hyvän foorumin työyhteisöviestinnälle horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Vastuu: tietohallinto, viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Aamukahvit ja tarkastuskahvit Työyhteisöllisyyttä tuetaan tarjoamalla henkilökunnalle riittävästi foorumeita keskustelulle ja vuorovaikutukselle tarkastusviraston yhteisistä asioista sekä tarkastustyöstä. Tällaisia foorumeita ovat vuonna 2013 aloitetut aamukahvitilaisuudet, joissa johto kertoo henkilökunnalle ajan- 15

12 kohtaisista asioista, sekä tarkastuskahvit, joissa tarkastajat kertovat ja keskustelevat valmistuneista /valmistuvista tarkastuksista. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, pääjohtajan assistentti, tarkastusyksiköt Sisäisen viestinnän verkosto Syksyllä 2010 perustettu sisäisen viestinnän verkosto jatkaa toimintaansa. Vuonna 2014 verkosto osallistuu sähköisen työpöydän ja henkilöstöinfojen kehittämiseen sekä visuaalisen uudistuksen jalkauttamiseen. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, viestintäverkosto Visuaalisen uudistuksen jalkauttaminen Eräs vuoden 2014 sisäisen viestinnän haasteista on saada tarkastusviraston henkilöstö sitoutumaan uuden visuaalisen ilmeen käyttöön. Tätä varten järjestetään alkuvuonna visuaalisen viestinnän työpaja, jossa henkilöstö saa osallistua visuaalisen uudistuksen suunnitteluun ja jossa sitä opastetaan visuaalisuuden hyödyntämiseen tarkastuskertomuksissa. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia koko henkilökunnalle siinä vaiheessa, kun visuaalisen uudistuksen eri sovellutukset on toteutettu. Visuaalisesta uudistuksesta viestitään intranetissä pitkin matkaa ja graafinen ohjeisto julkaistaan siellä niin pian kuin se on hyväksytty. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN

KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät ja vaativuustasot Ohjeistus viestinnän asiantuntijoille Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry Akavan Erityisalat ry KUNTASEKTORIN VIESTINNÄN Työtehtävät

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla 1/(15) Sisällys Yleistä hankkeen toteuttamisesta... 1 Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen... 2 Viestintä ja graafinen ohjeistus... 2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Strategiaa toteuttaa neljä päämäärää:

Strategiaa toteuttaa neljä päämäärää: EDUSKUNNAN KANSLIA 11.3.2013 Hallinto-osasto Dnro: 5/21/2012 Tilitoimisto Toimistopäällikkö Rosila YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2013 Tulossuunnitelma toteuttaa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016

KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 KAARINAN KAUPUNGIN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 2016 Kaupunginvaltuusto 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 1 Strategian valmistelu 2 2 Viestinnän määrittely 2 3 Arvot, toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?...

KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2. Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2. Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... Vies nnänkehi ämisuunnitelmaja vies ntäsuunnitelma2012 SISÄLTÖ KITTILÄN KUNNAN VIESTINNÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 2 Mitä on Kittilän kunnan viestintä?... 2 Miksi viestinnän kehittämissuunnitelma?... 2

Lisätiedot

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä

KH 3.11.2008. Valkeakosken kaupungin viestintä KH 3.11.2008 Valkeakosken kaupungin viestintä Valkeakosken kaupungin viestintä 2 Valkeakosken kaupungin viestintä: 1. Viestinnän tarkoitus ja lähtökohdat miksi viestimme 3 2. Viestinnän perusperiaatteet

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot