Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma. vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma. vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäsuunnitelma vuodelle

2 Sisällys 1 Viestinnän suunnittelu ja arviointi 7 2 Resurssit ja viestintätoiminnon organisointi 8 3 Ulkoinen viestintä Edellisvuoden toimenpiteet Medianäkyvyys vuonna Vuoden 2014 toimenpiteet Mediaviestintä Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Julkaisujen ja raportoinnin kehittäminen Visuaalinen uudistus Asiakaslehti PVR-viestintä Yleisesite Verkkopalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen Kuvapankin toteutus Optio: videoiden hyödyntäminen viestinnässä Optio: sosiaalinen media 14 4 Sisäinen viestintä Edellisvuoden toimenpiteet Vuoden 2014 toimenpiteet Sähköisen työpöydän kehittäminen Aamukahvit ja tarkastuskahvit Sisäisen viestinnän verkosto Visuaalisen uudistuksen jalkauttaminen 16

3 1 Viestinnän suunnittelu ja arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Viestinnän tehtävä on näiden ydintehtävien ja niiden vaikuttavuuden tukeminen. Viestinnän suunnittelun perustan muodostavat tarkastusviraston strategiassa määritellyt viraston arvot. Tammikuussa 2013 käynnistyi uusi strategiakausi, joka yltää vuoteen Viraston strategian yhteydessä laadittiin myös viestinnän toimintapolitiikka samalle ajanjaksolle. Nämä muodostavat yhdessä viraston viestintästrategian. Vuositasolla viestinnän päälinjaukset ja -tavoitteet asetetaan tässä tarkastussuunnitelman liitteenä olevassa viestintäsuunnitelmassa. Siinä linjataan ne toimet, joilla pyritään saavuttamaan viestintästrategiassa ja viestinnän toimintapolitiikassa viestinnälle asetetut tavoitteet. Tarkastusvirastossa arvioidaan viestinnän onnistumista vuosittain vertaamalla toteutuneita toimenpiteitä ja niiden tuloksellisuutta edelliseen vuosisuunnitelmaan. Arvioinnin tuloksista raportoidaan vuosisuunnitelman yhteydessä. Lisäksi kahden vuoden välein toteutetaan kokonaisviestinnän tilaa mittaava KVAST-testi sekä sen tulosten vertailu aikaisempiin tuloksiin. Vuoden 2013 KVAST-testin suoritti toisistaan tietämättä neljä viestinnästä vastaavaa henkilöä, joiden tulosten keskiarvoksi tuli 13,1 (v. 2011: 13,5, 2009: 12,5, v. 2007: 12,0). Lisäpisteitä edellisiin vuosiin nähden tuli viestinnän organisoinnin ja järjestelyiden parantumisesta ja pisteitä menetettiin suunnitelmallisuuden sekä viestintävalmiuksien osalta. Tarkastusviraston viestinnän tavoitteet strategiakaudella ovat viestinnän toimintapolitiikan mukaisesti: Linjakas mediaviestintä Avoin vuorovaikutus hallinnon kanssa Toimivat sidosryhmäsuhteet ja hyvä maine Laadukas raportointi ja julkaisutoiminnan hyvä hallinta Ammattimaiset ja kattavat verkkopalvelut Yhteistyötä ja oppimista tukeva sisäinen viestintä 7

4 1 Resurssit ja viestintätoiminnon organisointi Viestintä ja julkaisut -toiminto on sijoitettu tarkastusvirastossa finanssipolitiikan tarkastus ja johdon tuki -yksikköön. Vuonna 2013 viestintä ja julkaisut -ryhmässä on työskennellyt päätoimisesti viestintäpäällikkö ja julkaisusihteeri sekä määräaikaisesti viestintäassistentti ja tiedottaja, minkä lisäksi tarkastussihteerillä on ollut rooli sisäisessä viestinnässä. Loppuvuodesta vahvistettiin tarkastusviraston verkkojulkaisemisen osaamista rekrytoimalla verkkojulkaisusuunnittelija.

5 2 Ulkoinen viestintä Tarkastusviraston ulkoisen viestinnän tavoitteena on edistää viraston vaikuttavuutta sekä luotettavan ja objektiivisen tiedontuottajan mainetta. Tarkastusviraston mainetavoitteet ja toimintaperiaatteet mediasuhteissa on linjattu viraston mediapolitiikassa. Viestintä huolehtii viraston mediaviestinnästä, kuten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien toteutuksesta, julkaisuista, viraston verkkosivustoista, käännätyspalveluista sekä asiakaslehden julkaisemisesta. Lisäksi viestintä järjestää viestintäkoulutusta sekä osallistuu sidosryhmätilaisuuksien ja seminaarien järjestämiseen. Viestintä tukee tarkastuksen toimintayksiköitä tarkastusviestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Vuoden 2013 lopulla toteutetun maineselvityksen perusteella VTV:n maine etenkin kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten keskuudessa on vahvistunut, mutta median silmissä tarkastusviraston maine ei ole kehittynyt yhtä suotuisasti. Toimittajat toivovat tarkastusvirastolta nykyistä enemmän tiedotustilaisuuksia ja toimittajatapaamisia sekä aktiivisempaa, selkeämpää viestintää. Viraston maineeseen suotuisimmin vaikuttavia osatekijöitä ovat suora vuorovaikutus viraston henkilökunnan kanssa, näkyvät kannanotot mediassa sekä hyvät tarkastuskertomukset. Kaikkien näiden kehittämiseen panostetaan vuonna Vuonna 2014 painopisteitä ulkoisessa viestinnässä ovat: viraston visuaalisen ilmeen uudistus verkkojulkaisutoiminnan kehittäminen tarkastusraporttien kehittäminen: kielen ymmärrettävyyden ja tiedon visualisoinnin tukeminen verkkoviestinnän aktiivisuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen. 2.1 Edellisvuoden toimenpiteet Vuodelle 2013 asetetut ulkoisen viestinnän toimenpiteet toteutuivat suurimmaksi osaksi: Mediaviestintä Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Jatkettiin laadukasta ja aktiivista mediaviestintää. Järjestettiin 2 tiedotustilaisuutta /taustainfoa toimittajille. Järjestettiin mediakoulutusta tarkastajille sekä ylimmälle johdolle. Sidosryhmäaamukahveja ei järjestetty. Liityttiin Hanselin puitesopimukseen mediaseurannasta. Julkaisutoiminnan kehittäminen Raportoinnin kehittäminen Asiakaslehti Toteutettiin osa eduskuntakertomuksista itse taitettuina, osa edelleen ulkopuolisen yhteistyökumppanin taittamina. Itse taitetut ja myös ulkopuolella taitetut kertomukset valmistettiin itse e-julkaisuiksi. Hankittiin taitto-ohjelma sekä e-julkaisuohjelma ja perehdyttiin niiden käyttöön. Kilpailutettiin käännöspalvelut ja tehtiin uudet sopimukset. Tuloksellisuustarkastuksessa otettiin käyttöön uusi kertomusmalli. Viestintä järjesti kirjoittajavalmennusta, johon osallistui noin 60 henkilöä kaikista toimintayksiköistä. TT:n ja FT:n henkilöstöä osallistui tiedon visualisoinnin koulutuksiin. Kilpailutettiin kielenhuoltopalvelut ja tehtiin uusi sopimus. Toteutettiin kaksi numeroa asiakaslehdestä. Alettiin suunnitella lehden muuttamista verkkolehdeksi. 9

6 VPR-viestintä Visuaalisen ilmeen päivitys ja esitteen uudistus Verkkopalvelun ylläpito ja jatkokehittäminen Kokonaisviestinnän testi Optio: Maineselvityksen jatkotutkimus Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivuston kehittämistyö aloitettiin ja käyttäjätutkimusta suunniteltiin. Nimettiin tiedottaja VPR-viestinnästä vastaavaksi. Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnasta tehtiin useita tiedotteita, ja aihetta käsiteltiin asiakaslehdessä. Visuaalisen ilmeen uudistuksen hankinta kilpailutettiin ja sopimus tehtiin Werklig Oy:n kanssa. Yleisesitteen toteutus siirrettiin vuodelle Viraston esittelykalvot päivitettiin. Verkkoviestinnän osalta tavoite oli pitää sivusto ajan tasalla, missä onnistuttiin. Tarkastuksista saadut lausunnot alettiin viedä verkko-palveluun saataville. Kokonaisviestinnän testi tehtiin. Toteutettiin maineselvitys yhteistyössä konsulttitoimisto Pohjoisranta Burson- Marstellerin kanssa. 2.2 Medianäkyvyys vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana julkaistiin marraskuun 13. päivään mennessä 22 tiedotetta. Näistä 11 koski tuloksellisuustarkastuskertomuksia, kaksi laillisuustarkastuskertomuksia, yksi finanssipoliittista tarkastusta ja kolme muita asioita (pääjohtaja Pöystin OLAF-nimitys, EU:n tarkastusvirastojen kannanotto van Rompuylle, kestävän kehityksen raportointi). Eduskunnalle annettavista kertomuksista lähetettiin viisi tiedotetta. Nämä myös käännettiin ruotsiksi. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin kaksi (eduskunnan tiedonsaanti euroalueen rahoitusvakausjärjestelyissä, vaalikauden puoliväliraportti), minkä lisäksi pidettiin yksi taloustoimittajille suunnattu taustatilaisuus (rakennejäämän tarkastus). Mediaseurannan palveluntarjoaja M-Brain toimitti virastoon mennessä kaikkiaan 916 mediaosumaa. Näistä suurin osa oli eri lähteistä tulleita samoja artikkeleita. Edellisen vuoden verkko-osumien kokonaismäärä oli 1371, mutta luku ei ole suoraan vertailukelpoinen, koska aiempi toimittaja (Meltwater) noudattaa osin eri seurantakriteerejä kuin nykyinen toimittaja M- Brain. Suurimmat piikit juttujen määrissä olivat maaliskuussa (puoluerahoitusilmoitukset, kaksoistutkinto), toukokuussa (pääjohtaja Pöystin kritiikki VM:lle ulkopuolisen avun ostamisesta ja tyky-kuntoutusjärjestelmä), syyskuussa (liikkuva poliisi, erityisopetus, sotilaallinen kriisinhallinta) ja lokakuussa (oikeuskanslerin Kreikka-vakuuspapereiden salauksen kritiikki ja asian ohjaus virastoon, sotainvalidien laitoshuolto). Kaiken kaikkiaan viraston julkaisuista mediaa kiinnostivat ihmisläheisiin aiheisiin kuten sotainvalidit tai erityisopetus sekä julkishallinnon rahankäyttöön liittyvät tarkastukset. Tarkastusviraston edustajia, eritoten pääjohtaja Pöystiä, haastateltiin lukuisissa eri tiedotusvälineissä. Mediaa kiinnosti myös pääjohtajan näkemys ajankohtaisista, ei välttämättä suoraan viraston tarkastuksiin liittyvistä asioista. Pääjohtajaa haastateltiinkin läpi vuoden useita kertoja eri aiheista sekä sähköiseen (A-Studio, radion keskusteluohjelmat jne.) että printtimediaan (HS, Suomen Kuvalehti jne.). Haastattelujen aiheisiin lukeutuivat lisäksi muun muassa sote- ja kuntauudistus, infrastruktuuri, Himas-tutkimus, veropolitiikka ja hallituksen ohjauspolitiikka. Myös viraston ylijohtajia ja asiantuntijoita haastateltiin, yleensä tarkastuskertomuksen julkaisutiedotuksen yhteydessä. Media seurasi aktiivisesti myös kunnallisvaalien vaalirahoitusta, samoin puoluerahoituksesta nousi esille muun muassa Kokoomuksen Hartela-rahoitus. Yksittäisistä tiedotusvälineistä tarkastusvirastoa seurasivat eniten Helsingin Sanomat, STT, Turun Sanomat ja YLE.

7 Kaavio 1. Osumien määrä / kk Vuoden 2014 toimenpiteet Mediaviestintä Tuloksellisuus-, laillisuus- ja finanssipolitiikan tarkastuksista tiedottamista jatketaan laadukkaasti sillä periaatteella, että jokainen tarkastus on viesti. Tiedottamisen kanavat ja pääviestit määritellään tarkastajien ja viestinnän yhteisessä loppukokouksessa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Järjestetään tiedotustilaisuuksia sekä toimittajatapaamisia, joita toimittajat maineselvityksen perusteella tarkastusvirastolta odottavat. Lisäksi tiedotetaan eduskunnalle annettavista sekä vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan kertomuksista sekä muista yhteisesti sovituista aiheista. Viestintä kartoittaa tarpeen järjestää tarkastajien mediakoulutusta. Viestintä järjestää ylimmän johdon mediakoulutustilaisuuden Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastusyksiköt Vuorovaikutuksen tukeminen, sidosryhmä- ja asiantuntijaviestintä Jatketaan aktiivisesti vuonna 2012 aloitettuja sidosryhmätilaisuuksia soveltuvissa tarkastuksissa. Kannustetaan edelleen henkilökuntaa julkaisemaan asiantuntija-artikkeleita mediassa sekä esiintymisiin alan tilaisuuksissa. Jaetaan sisäisesti tietoa tarkastusprosessin aikaisista hyvistä keskustelu- ja vuorovaikutuskäytännöistä esimerkiksi tarkastuskahveilla. Vastuu: tarkastusyksiköt, viestintäpäällikkö Julkaisujen ja raportoinnin kehittäminen Hyödynnetään konsulttipalveluja verkkojulkaisemisen osaamisen kehittämisessä koko viestintäryhmässä. Jatketaan talon sisäistä taittotyötä siihen soveltuvien julkaisujen osalta ja selvitetään, millä laajuudella ja millä reunaehdoilla taittotoimintaa pystytään tekemään sisäisesti. Hankitaan tätä varten tarvittavat taitto-ohjelmalisenssit ja koulutetaan julkaisuhenkilökunta taittotyöhön. Julkaisukalenteri korvataan tarkastus- ja eduskuntakertomuskalenterilla, joka julkaistaan tarkastussuunnitelmassa ja jota ylläpidetään sähköisellä työpöydällä. Julkaisuajankohdista sovitaan ja ne koordinoidaan viestinnässä yhdessä tarkastusyksiköiden kanssa. Kaikki talon julkaisut aletaan toteuttaa rakenteisina asiakirjoina, jotta niiden toteutus verkkojulkaisuina onnistuu. Tarkastusvirastossa otetaan käyttöön uusi, yhteinen kertomusmalli, joka 11

8 otetaan soveltuvin osin käyttöön tuloksellisuustarkastuksen, finanssipolitiikan tarkastuksen ja laillisuustarkastuksen raportoinnissa. Vastuu: viestintäpäällikkö, tarkastusyksiköt, julkaisusihteeri, verkkojulkaisusuunnittelija, tarkastussihteerit Visuaalinen uudistus Visuaalinen uudistus viedään läpi johtoryhmän hyväksymän mallin mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa tarkastusviraston visuaalisen ilmeen uudistus graafisine ohjeineen ja sovellutuksineen sekä siihen myöhemmin nivoutuva uusi verkkojulkaisumalli. Uudistus pitää ensimmäisessä vaiheessa sisällään valtiontalouden tarkastusviraston uuden graafisen ohjeiston toteutuksen ja siihen sisältyvät määritykset. Toisessa vaiheessa toteutetaan visuaalisen ilmeen sovellutukset, kuten kertomuspohjat ja -kannet, tyylien sovellukset eri ohjelmistoissa, e-julkaisumallit, kuviomallit, lomakkeet, käyntikortit, ja kalvopohjat sekä tarjotaan näihin liittyvää koulutusta henkilökunnalle. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan tarkastusviraston verkkosivuille tarvittavat visuaaliset muutokset sekä muun muassa asiakaslehden toteutus verkkolehtenä. Visuaalisen uudistuksen eri vaiheet saattavat toteutua osin päällekkäin.

9 Projekti organisoidaan niin, että osatoteutuksiin osallistuu erikseen tarpeelliseksi katsottu ko- julkais- koonpano tarkastusviraston henkilökunnasta. Lisäksi järjestetään henkilökunnalle koulutusta sekä työpaja tiedon visualisoinnista ja taan intranetissä tietopaketti aiheesta. Tarvittaessa hyödynnetään konsultteja ja muuta ulkopuolistaa osaamista graafisen ja visuaali- ja toteutetaan vuoden 2014 aikana kaksi numeroa. Tämän jakson kuluessaa suunnitellaan ja to- sen esittämisen kehittämisessä. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintä ja julkaisut -ryhmä, tarkastusyksiköt, ICT-ryhmä Asiakaslehti Reviisori-lehden nykyistä sopimusta painettuna lehtenä jatketaan kahden vuoden optiokaudella teutetaan siirtymä verkkolehteen niin, että alkuun verkkolehti ja printtilehti ilmestyvät molem- mat ja vuodesta 2016 alkaen vain verkkolehti. Kehitetään lehden konseptia ja tarkennetaan ta- voitteita tämän mukaisesti. Vastuu: viestintäpäällikkö, lehden toimitus PVR-viestintä Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan verkkosivustosta toteutetaann käyttäjätutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään sivuston kehittämisessää viestinnällisemmäksi ja j käyttäjäystävällisemmäksi. Si- ilmettä. vuston ilme uudistetaan vastaamaan viraston uutta visuaalista ilmettä. Vastuu: viestintäpäällikkö, PVR-vastuuhenkilöt Yleisesite Tuotetaan viraston visuaalista ilmettä vastaava yleisesite virastosta. Vastuu: viestintäpäällikkö, julkaisusihteeri, verkkojulkaisusuunnittelija Verkkopalvelun ylläpito jaa jatkokehittäminen Vuonna 2014 uudistetaan verkkopalvelun ulkoasu vastaamaan viraston uutta visuaalista Lisäksi aloitetaan verkkosivuston toiminnallisen uudistuksen tarvekartoitut us, jossa selvitetään ja otetaan kantaaa alustavasti siihen, millää alustalla ja millä reunaehdoilla uusi i verkkopalvelu toteu- tetaan. Verkkopalvelu uudistetaan kokonaan strategiakauden aikana. Vastuu: viestintäpäällikkö, verkkojulkaisusuunnittelija, tarkastussihteerit, julkaisusihteeri 13

10 2.3.9 Kuvapankin toteutus Visuaalisen ilmeen uudistusta, raportoinnin visuaalisuutta sekä mediaviestintää tukemaan luodaan vuoden 2014 aikana tarkastusvirastolle kuvapankki joko viraston omille verkkosivuille tai esimerkiksi Flickr-kuvapalveluun. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Optio: videoiden hyödyntäminen viestinnässä Tarkastusviraston verkkosivujen elävöittämiseksi aloitetaan videopätkien toteutus esimerkiksi haastatteluista, pääjohtajan tervehdyksistä, seminaareista, VTV-foorumista tai tiedotustilaisuuksista. Videoita voidaan hyödyntää myös uusissa verkkojulkaisuissa, jos ne toteutetaan html5- tekniikalla, jolloin esimerkiksi vuosikertomuksen pääjohtajan puheenvuoroon voitaisiin sisällyttää videolinkki. Lisäksi voidaan toteuttaa lyhyt esittelyvideo VTV:n toiminnasta, jota voitaisiin käyttää aloituksena ulkopuolisille järjestettävissä tilaisuuksissa. Tämän toteutukseen tarvittaisiin kuitenkin ulkopuolinen ammattilainen. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Optio: sosiaalinen media Sosiaalisen median käyttöönotto organisaationa aloitetaan mahdollisesti strategiakaudella Tätä varten laaditaan vuoden 2014 aikana sosiaalisen median käyttöönottosuunnitelma, jossa kuvataan tavoitteet, mahdolliset hyödyt ja riskit sekä vastuut, resurssit ja pelisäännöt esimerkiksi keskustelujen moderoinnista. Käyttöönotto voidaan aloittaa luomalla virastolle yhteisösivu Suomen käytetyimpiin sosiaalisiin medioihin, Facebookiin ja/tai Twitteriin, joissa julkaistaan lyhyet ingressit ja linkit tarkastusviraston tiedotteisiin. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

11 3 Sisäinen viestintä Sisäisen viestinnän tavoite tarkastusvirastossa on tukea strategian toteutumista, työyhteisöllisyyttä, muutosjohtamista sekä osaamisen johtamista. Maineselvityksen perusteella etenkin vuorovaikutuksen kehittäminen ja tukeminen ovat erityisen tärkeitä sisäisen viestinnän osa-alueita vuonna Lisäksi sisäisen viestinnän keskeinen haaste on sitouttaa henkilöstö uuden visuaalisen ilmeen käyttöön. Keskeiset toimet, joilla sisäisen viestinnän tavoitteita tuetaan, ovat aktiivinen sisäinen viestintä, sisäisen viestinnän verkoston toiminta, sähköisen työpöydän jatkokehittäminen sekä keskustelun tukeminen. 3.1 Edellisvuoden toimenpiteet Viestintäsuunnitelmassa 2013 asetetut sisäisen viestinnän tavoitteet toteutuivat hyvin: Viestintästrategian jalkauttaminen Teemoja pidettiin esillä Auditorissa. Sähköisen työpöydän kehittäminen Työyhteisöviestintä Sisäisen viestinnän verkosto Sähköistä työpöytää ei aktiivisesti kehitetty, mutta sen tietosisältöä pyrittiin lisäämään. Viestintäassistentin erityiseksi vastuualueeksi nimettiin sisäinen viestintä. Auditorissa pyrittiin uutisoimaan mahdollisimman paljon henkilöstöä koskevista ja kiinnostavista asioista. Aloitettiin aamukahvitilaisuudet ja tarkastuskahvit. Ryhmätyökoulutusta järjestettiin FT-yksikössä. Sisäisen viestinnän verkosto jatkoi toimintaansa. 3.2 Vuoden 2014 toimenpiteet Sähköisen työpöydän kehittäminen Tarkastusviraston sähköisen työpöydän Auditorin alusta päivitetään kevään aikana Sharepoint versioon. Sähköisen työpöydän ulkoasu uudistetaan alustapäivityksen jälkeen vastaamaan uutta visuaalista ilmettä. Myös Auditorin viestinnällistä kehittämistä jatketaan. Henkilöstölle toteutetaan lyhyt käytettävyyskysely, jonka perusteella selkiytetään intranetin rakennetta sekä parannetaan sen käytettävyyttä ja palvelevuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, tarjoaako Auditori riittävän hyvän foorumin työyhteisöviestinnälle horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Vastuu: tietohallinto, viestintäpäällikkö, viestintäassistentti Aamukahvit ja tarkastuskahvit Työyhteisöllisyyttä tuetaan tarjoamalla henkilökunnalle riittävästi foorumeita keskustelulle ja vuorovaikutukselle tarkastusviraston yhteisistä asioista sekä tarkastustyöstä. Tällaisia foorumeita ovat vuonna 2013 aloitetut aamukahvitilaisuudet, joissa johto kertoo henkilökunnalle ajan- 15

12 kohtaisista asioista, sekä tarkastuskahvit, joissa tarkastajat kertovat ja keskustelevat valmistuneista /valmistuvista tarkastuksista. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, pääjohtajan assistentti, tarkastusyksiköt Sisäisen viestinnän verkosto Syksyllä 2010 perustettu sisäisen viestinnän verkosto jatkaa toimintaansa. Vuonna 2014 verkosto osallistuu sähköisen työpöydän ja henkilöstöinfojen kehittämiseen sekä visuaalisen uudistuksen jalkauttamiseen. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti, viestintäverkosto Visuaalisen uudistuksen jalkauttaminen Eräs vuoden 2014 sisäisen viestinnän haasteista on saada tarkastusviraston henkilöstö sitoutumaan uuden visuaalisen ilmeen käyttöön. Tätä varten järjestetään alkuvuonna visuaalisen viestinnän työpaja, jossa henkilöstö saa osallistua visuaalisen uudistuksen suunnitteluun ja jossa sitä opastetaan visuaalisuuden hyödyntämiseen tarkastuskertomuksissa. Lisäksi järjestetään koulutustilaisuuksia koko henkilökunnalle siinä vaiheessa, kun visuaalisen uudistuksen eri sovellutukset on toteutettu. Visuaalisesta uudistuksesta viestitään intranetissä pitkin matkaa ja graafinen ohjeisto julkaistaan siellä niin pian kuin se on hyväksytty. Vastuu: viestintäpäällikkö, viestintäassistentti

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora

Oto-tiedottajien kevättapaaminen klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora Oto-tiedottajien kevättapaaminen 3.2.2009 klo 13-16, Lea Pulkkisen Sali, Agora klo 13 klo 13.15 klo 13.30 klo 14 klo 14.15 klo 15 klo 15.15 kahvi Tarja Vänskä-Kauhanen intranet ja sähköpostiuudistus Anna

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010

Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö. Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010 Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toimivaltasuhteet ja yhteistyö Pääjohtaja Tuomas Pöysti/VTV 22.10.2010 VTV:n valtiosääntöinen asema ja tehtävät Suomen perustuslain 90 Ylin ulkoinen tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen

Viestintä 2.0 yliopistossa. Marja Jokinen Viestintä 2.0 yliopistossa Marja Jokinen 15.3.2016 Yliopiston uudistuminen haastaa viestinnän joka rintamalla - Uusi strategia - Uusi johto - Uusi organisaatio - Uusi brändi 11 15.3.2016 Lisää

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa

Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma Etelä- Savossa Sote- ja maakuntauudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnon ja toimintatapojen uudistuksista. Muutos koskettaa Etelä-Savossa

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN KERRO TAPAHTUMASTASI VERKOSSA www.reformaatio2017.fi Lähetä tapahtuman aika, paikka, lyhyt kuvaus sisällöstä, yhteyshenkilö ja käyttövapaa kuva osoitteeseen turku.reformaatio@evl.fi.

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen.

Tuntihinta riittää. Jos esim. suunnittelu- tai toteutustöitä hinnoitellaan eri tavoin, niin silloin ne ilmoitetaan erikseen. Kysymykset ja vastaukset 1) Kysymys: Mitä suunnittelutyön sisällöllä tarkoitetaan? Riittääkö pelkkä tuntihinta, tai kaivataanko esimerkiksi esimerkkejä eri töiden arvioidusta työajasta tai työprosessista

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 06.02.2014 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x. SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa xx.x.2017, 2 Sisällysluettelo 1 SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJEEN

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Robottiviikko 2014 on lähtölaukaus Helsingin Robottilaaksolle!

Robottiviikko 2014 on lähtölaukaus Helsingin Robottilaaksolle! Robottiviikko 2014 on lähtölaukaus Helsingin Robottilaaksolle! Robotics Week Finland 24.11. 30.11. Robottilaakso Vanhan kaupunginlahti, Viikintie 1, Helsinki Tiekartta robottilaaksoon Selvitysvaihe huhti-toukokuu

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt

* Poislukien kokonaistyöaikaa tekevät henkilöt VTV 2014 2015 Eduskuntaraportointi, htv raami 3,2 3,1 Kohdennettu toiminnoille, htv 2,2 2,2 Jää yksiköille kohdennettavaksi, htv 1,0 1,0 Eduskuntakertomukset 270 270 Eduskunnan valiokuntakuulemiset ja

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin 1(5) Viestintäsuunnitelmaluonnos huhtikuu 2016 4.4.2016 Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin Valtiovarainministeriön vetovastuulla olevan hankkeen

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Sote-muutoksen valmisteluryhmä 22.9.2016 22.9.2016 1 Sote- ja maakuntauudistuksen verkkoviestintä Innokylä - Toiminnallisten

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot