TUTKIMUSSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

2 YHTEENVETO ssa tehtiin sisäilmaolosuhteiden seurantamittauksia ja ilmanvaihtoteknisiä tutkimuksia. Tuloilmakoneet TK1, TK2, TK3 ja TK4 sekä niitä vastaavat poistoilmakoneet ovat vuotta vanhoja, joten ne ovat teknisen käyttöikänsä lopussa. Ilmanvaihdon käyntiaikoja pidetään sopivina. Ilmanvaihtokoneet ovat toiminnassa ympäri vuorokauden. Koneiden pakkasraja on noin C, jota kylmemmällä säällä ilmanvaihto toimii 1/2-teholla. Tuloilmakoneiden TK1, TK2 ja TK3 pihatasolla oleviin ulkoilmasäleiköihin kertyy puiden lehtiä ja neulasia. Tuloilmasuodattimien vaihtoväli on riittävä (2 kertaa vuodessa). Tuloilmasuodattimien suodatustaso on riittävä ja kehykset olivat tiiviit. Tuloilmakoneen TK1 ulkoilmakammiossa on esisuodatin ennen lämmöntalteenottopatteria. Sen sijaan tuloilmakoneiden TK2 ja TK3 ulkoilmakammiossa ei ole esisuodatusta ennen lämmöntalteenottopatteria, jolloin lämmöntalteenottopatteriin oli kertynyt erittäin paljon ulkoilmasta peräisin olevaa likaa. Tulo- ja poistoilmakanavien aistinvaraisten pölykertymäarvioiden perusteella kanavat eivät ole puhdistuksen tarpeessa. Erityisesti tuloilmakanavien sisäpintojen pölykertymät olivat vähäisiä. Tuloilmakanavissa ei todettu homeitiöitä/rihmastoa eikä asbestikuituja. Tuloilmakanavissa todettiin vaihtelevasti erilaisia rakennusmateriaaliperäisiä hiukkasia (mm. mineraalikuidut) sekä paikoin siitepölyä. Tuloilmakoneiden ja -kanavien sekä opetustilojen tuloilmapäätelaitteiden sisäpinnoilla ei todettu näkyvää pinnoittamatonta mineraalivillaa, jolloin tuloilmalaitteiden sisäosien vaimennusmateriaaleista ei nykyisellään irtoaisi mineraalikuituja tuloilmaan. Tuloilmakanavissa todetut mineraalikuidut voivat olla vanhoja jäämiä, jotka eivät ole poistuneet kanavien puhdistuksessa eivätkä ole kulkeutuneet tuloilman mukana tiloihin. Tuloilmakanavissa todettujen mineraalikuitujen mahdollinen nykyinen lähde on ilmanvaihtokonehuoneiden seinien ja katon pinnoittamaton mineraalivilla. Painesuhteiden seurantamittausten mukaan monet opetustilat olivat noin Pa alipaineisia koulupäivinä (opetustilassa K35 paikoin Pa). Opetustilat on suunniteltu alipaineisiksi, koska tuloilmavirta on suunniteltu poistoilmavirtaa pienemmäksi - tuloilman vajausta vastaavan ilmavirran pitäisi tulla käytävältä siirtoilmaventtiilien kautta. Osassa opetustiloja on vetokaappi, jonka käyttö lisää ko. tilan alipaineisuutta. Ilmanvaihdon riittämättömyyttä ilmeni opetustiloissa, kun mitattua ilmanvaihtoa verrataan suunnitteluarvoihin ja D2-ohjearvoihin. Tärkein havainto on se, että oppilashuoltoon (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) sekä osaan opetustiloja ei tule tarpeeksi tuloilmaa. Asumisterveysasetus 2015:n mukainen hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ei kuitenkaan ylittynyt mitatuissa tiloissa. Ilmanvaihdon tulee kuitenkin vastata tilojen käyttöä D2-ohjearvojen mukaisesti. Kaivamattoman alustatilan ilmanvaihto oli tasapainossa. Alustatilan tulisi kuitenkin olla alipaineinen. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

3 Mitatuissa opetustiloissa sisäilman lämpötilat olivat sopivalla tasolla huomioon ottaen tilojen käyttö ja vuodenaika. Koulupäivien aikana opetustilojen lämpötilat olivat kokonaisuutena toimenpiderajojen mukaisia. Terveydenhoitajan huoneessa lämmityskauden aikainen lämpötila nousi ajoittain tavanomaista korkeammaksi tasolle 25-26,5 C. Toimenpiteet kiireellisyysjärjestyksessä Heti tehtäväksi suositeltuja: - Tuloilmakoneiden TK2 ja TK3 erittäin likaiset lämmöntalteenottopatterit puhdistetaan. Koneiden TK2 ja TK3 ulkoilmakammioon asennetaan esisuodatin, joka suodattaa ulkoilman ennen lämmöntalteenottopattereita. - Ilmanvaihtokonehuoneiden seinien ja kattojen mineraalivillamateriaalit pinnoitetaan kuitujen irtoamisen estämiseksi. - Kaivamattoman alustatilan ilmanvaihto säädetään alipaineiseksi. - Opetustilojen alipaineisuuden pienentämiseksi tuloilmakoneiden TK1 ja TK2 koulupäivien aikaista tuloilman määrää lisätään. Opetustilojen ilmanvaihto säädetään tiloittain vähintään D2-ohjearvojen mukaiseksi vastaamaan tilojen käyttöä ja tilakohtaisesti tasapainoon. Tasapainotuksen tavoitetasona voidaan pitää tilojen 0-2 Pa alipaineisuutta pitkällä aikavälillä. Opetustilojen ilmanvaihdon ollessa tasapainossa luovutaan käytäväseinillä olevien siirtoilmaventtiileiden käytöstä. - Terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin huoneiden ilmanvaihto lisätään vastaamaan tilojen käyttöä vähintään D2-ohjearvojen tasolle. Tiloissa tarkistetaan patteriventtiilien säädöt, käyttäjiä valistetaan patteriventtiilien säätömahdollisuudesta. - Tuloilmakoneiden TK1, TK2 ja TK3 pihatasolla olevat ulkoilmasäleiköt puhdistetaan. Jatkossa säleiköt puhdistetaan kerran vuodessa. - Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihtovälinä pidetään kaksi kertaa vuodessa. Vaihdon yhteydessä tarkistetaan suodatinkehysten tiiveys. - Tiloissa selvitetään pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia eri ilmanvaihtokoneiden palvelualueilla tuloilmakanavien vähäisessä pölyssä todettujen mineraalikuitujen vuoksi. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä tehtävät: - Rakennuksen tulo- ja poistoilmakoneet sekä erillispoistot uusitaan. - Ilmanvaihtokonehuoneiden seinien ja kattojen pinnoittamattomat mineraalivillamateriaalit vaihdetaan mineraalivillaa sisältämättömiin vaimennusmateriaaleihin. - Kaivamattoman alustatilan ilmanvaihto muutetaan huippuimurilla toimivaksi koneelliseksi poistoilmanvaihdoksi. Korvausilma otetaan ulkoa. - Kuraattorin ja psykologin huoneeseen asennetaan koneellisen tuloilman lisäksi koneellinen poistoilma. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

4 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 1 2 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 2 3 SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET SISÄILMAN HIILIDIOKSIDIPITOISUUS SISÄILMAN LÄMPÖTILA SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS 3 4 ILMANVAIHTO TULOILMAKONE TK TULOILMAKONE TK TULOILMAKONE TK TULOILMAKONE TK ERILLISPOISTOT ILMANVAIHTOKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYKERTYMÄT TULOILMAKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYN KOOSTUMUS TULOILMAKANAVIEN ÄÄNENVAIMENTIMET OPETUSTILOJEN TULOILMAN PÄÄTELAITTEET JA SIIRTOILMAVENTTIILIT ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 17 5 LIITTEET 18 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

5 1 YLEISTIEDOT Tutkimuskohde: Veräjäpellonkatu 10, Espoo Lähtötiedot: on vuonna 1959 käyttöön otettu betoni/puurakenteinen koulurakennus, jossa on suoritettu peruskorjaus vuonna Ilmanvaihtojärjestelmät ovat peräisin luvulta. Rakennus on osin yksi- ja osin kaksikerroksinen. Koulurakennuksen käyttäjäpalaute sisäilman laadusta on kirjattu sisäilmastoolosuhdelomakkeeseen. Käyttäjäpalautteen mukaan oppilashuollon tiloissa kaikki neljä työntekijää kokevat puutteelliseen sisäilmaan viittaavia oireita sekä tiloissa on havaittu poikkeavia hajuja. Koulussa on noin 400 oppilasta ja 25 työntekijää. Rehtorilta saadun tiedon mukaan noin 100 oppilasta on valittanut terveydenhoitajalle sisäilman laadusta. Oireilua koetaan oppilashuollon tilojen lisäksi rehtorin mukaan myös 1. kerroksen luokissa 12, ATK, fysiikka ja kemia sekä kellarikerroksen luokissa. Tämä tutkimus sisältää sisäilmaolosuhteiden seurantamittaukset ja ilmanvaihtotekniset tutkimukset. Rakennukseen on myös tehty maaliskuussa 2018 aistinvarainen rakennetekninen katsastus, josta on kirjoitettu erillinen katsastusmuistio (Sweco Asiantuntijapalvelut Oy ). Tilaaja: Mauri Karoma Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos Tutkimusryhmä: Tutkimuksen tekijänä oli Jarkko Lesonen. Tutkimus kohteessa tehtiin ajalla Tutkimustavoite: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilmaolosuhteita ja rakennuksen painesuhteita seurantamittausten avulla, ilmanvaihtokoneiden ja -kanavien puhtautta sekä ilmanvaihdon toimintaa. Piirustukset: Ilmanvaihtopiirustukset v. 1993, Hepacon Oy Pohjakuvat v TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 1 (18)

6 2 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET Paine-erologgeri Lämpötila/suhteellinen kosteus-loggeri Hiilidioksidi-loggeri Ilmavirtamittari Dwyer Magnesense -paine-eromittari ja Tinytagtiedonkeruujärjestelmä Tinytag TGP-4500 lämpötila/suhteellinen kosteus -mittari ja Tinytag-tiedonkeruujärjestelmä Tinytag TGE hiilidioksidimittari ja Tinytagtiedonkeruujärjestelmä SwemaFlow 126 -ilmavirtamittari, TSI Airflow PVM610 -paineeromittari 3 SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET 3.1 SISÄILMAN HIILIDIOKSIDIPITOISUUS Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta seurattiin tallentavien mittalaitteiden avulla kahden viikon ajan terveydenhoitajan huoneessa K16 sekä kymmenessä opetustilassa. Tuloilmakoneen TK1 alueella hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin seuraavat: - Terveydenhoitajan huone K16; noin ppm koulupäivien aikana - Opetustila K26; noin ppm koulupäivien aikana - Opetustila E11; noin ppm koulupäivien aikana, lisäksi yhtenä koulupäivänä noin ppm - Opetustila E13; noin ppm koulupäivien aikana - Opetustila E15; noin ppm koulupäivien aikana - Opetustila E20; noin ppm koulupäivien aikana Tuloilmakoneen TK2 alueella hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin seuraavat: - Opetustila K35; noin ppm koulupäivien aikana - Opetustila E4; noin ppm koulupäivien aikana - Opetustila E5; noin ppm koulupäivien aikana, lisäksi yhtenä koulupäivänä noin ppm - Opetustila E6; noin ppm koulupäivien aikana - Opetustila E8; noin ppm koulupäivien aikana, lisäksi yhtenä koulupäivänä noin ppm Asumisterveysasetus 2015:n mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, kun sisäilman pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman pitoisuus. Ulkoilman pitoisuus on noin 400 ppm, joten sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy sisäilman pitoisuuksilla yli 1550 ppm. Toimenpideraja ei ylittynyt yhdessäkään mitatussa tilassa. Seurantamittaustulokset on esitetty graafisesti liitteissä TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 2 (18)

7 3.2 SISÄILMAN LÄMPÖTILA Sisäilman lämpötilaa seurattiin tallentavien mittalaitteiden avulla kahden viikon ajan terveydenhoitajan huoneessa K16 sekä yhdeksässä opetustilassa. Tuloilmakoneen TK1 alueella lämpötilat olivat pääosin seuraavat: - Terveydenhoitajan huone K16; pääosin noin 22,5-25,5 C koulupäivien aikana, yhtenä koulupäivänä sisäilman lämpötila nousi yli 26 ºC (26,7 ºC) klo välisenä aikana. - Opetustila K26; noin C koulupäivien aikana, lisäksi kolmena päivänä lämpötila nousi hetkellisesti yli 26 C (26,1 ºC) klo 17 aikaan - Opetustila E11; noin 21,5-24,5 C koulupäivien aikana - Opetustila E13; noin 21-23,5 C koulupäivien aikana - Opetustila E15; pääosin noin C koulupäivien aikana. Yhtenä koulupäivänä lämpötila laski hetkellisesti alle 20 ºC (19,7 ºC) klo 13 aikaan. - Opetustila E20; noin 21-23,5 C koulupäivien aikana Tuloilmakoneen TK2 alueella lämpötilat olivat pääosin seuraavat: - Opetustila K35; noin 20-22,5 C koulupäivien aikana - Opetustila E5; noin 20,5-23 C koulupäivien aikana - Opetustila E6; noin C koulupäivien aikana, lisäksi kolmena koulupäivänä iltapäivällä C - Opetustila E8; noin 21-23,5 C koulupäivien aikana Asumisterveysasetus 2015:n mukaan oppilaitoksissa sisäilman lämpötilan toimenpiderajat ovat lämmityskaudella C eli lämpötilan tulisi olla tällä välillä. Koulupäivien aikana opetustilojen sisäilman lämpötilat olivat toimenpiderajojen mukaisia. Poikkeuksena oli opetustila E15, jossa lämpötila oli C ajoittain koulupäivien aikana. Lisäksi opetustilassa E11 lämpötila oli yhtenä koulupäivänä hetkellisesti 19,7-20 C todennäköisesti ikkunan avaamisen vuoksi. Toimistotyyppisessä terveydenhoitajan huoneessa K16 ajoittain koulupäivien aikana mitatut lämpötilat 25-26,5 C ovat tavanomaista korkeampia lämmityskaudella. Seurantamittaustulokset on esitetty graafisesti liitteissä SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS Sisäilman suhteellista kosteutta seurattiin tallentavilla mittalaitteilla kahden viikon ajan terveydenhoitajan huoneessa K16 ja yhdeksässä opetustilassa. Suhteellinen kosteus vaihteli eri tiloissa välillä 3-35 %. Seurantajakson alussa suhteellinen kosteus oli usein alimmillaan aamuisin, kun ulkoilman lämpötila oli alle -10 C ja koulupäivä ei vielä ollut alkanut. Lisäksi koulupäivien aikana mitattiin paikon alle 10 % kosteutta. Seurantajakson puolivälin jälkeen ulkona lauhtui ja suhteellinen kosteus nousi tasolle noin %. Mitatut kosteuslukemat ovat tutkituille opetustiloille varsin tavanomaisia talviaikaan, kun tilojen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto toiminnassa koko ajan. Seurantamittaustulokset on esitetty graafisesti liitteissä TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 3 (18)

8 4 ILMANVAIHTO 4.1 TULOILMAKONE TK1 Kuva 1. Tuloilmakone TK1 - Palvelualue: Tilat A-osan kellarikerroksen ja 1. kerroksen pohjoisosassa - Sijainti: IV-konehuone K6, jonka seinissä ja katossa on pinnoittamatonta mineraalivillaa reikäpellin takana - Vastaavat poistoilmakoneet: TK1-PF1, TK1-PF2 ja TK1-PF3, jotka sijaitsevat vesikatolla - Käyttöönotto: 1990-luvun puoliväli (suunnitelmat v. 1993) - Puhaltimen ohjaus: 2-nopeuskäyttö aikaohjelman mukaan, ei taajuusmuuttajaa - Aikaohjelma: ma-pe klo 6-18; 1/1-teho ma-pe klo 18-6; 1/2-teho la-su klo 0-24; 1/2-teho - Pakkasraja: n C, jota alemmilla ulkoilman lämpötiloilla kone käy 1/2-teholla - Ulkoilmasäleikkö: Pihatasolla n. 2 metrin korkeudella maasta, säleikössä puiden lehtiä. - Ulkoilmakammio: Kammion pohjalla havaittiin vanhoja kosteusjälkiä. Tarkastushetkellä kammiossa ei havaittu kosteutta, kammio on viemäröity. Näkyvissä ei mineraalivillaa. (ennen kammiota on esisuodatin). - Lämmöntalteenotto: Nestekiertoinen neulaputkipatteri, jonka pölyn määrä oli vähäinen (ennen patteria on esisuodatin). - Tuloilman suodatus: Esisuodattimena M6-tasoinen pussisuodatin ja suodattimena F7- tasoinen pussisuodatin, kummankin kehykset olivat tiiviit. Edellinen suodatinvaihto on tehty syyskuussa Suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. - Lämmityspatteri: Nestekiertoinen, pölyn määrä vähäinen - Konekotelo suodattimen jälkeen: Näkyvissä ei mineraalivillaa. Konekotelon sisäpintojen pölyn määrä oli vähäinen. - Tuloilmapuhallin: Hihna kunnossa - Ei jäähdytyspatteria TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 4 (18)

9 Kuva 2. Tuloilmakone TK1: M6-tasoinen esisuodatin, viemäröity ulkoilmakammio ja lämmöntalteenottopatteri. Kuvassa ilma virtaa vasemmalta oikealle. Kuva 3. Tuloilmakone TK1: F7-tasoinen suodatin ja lämmityspatteri. Pölyn määrä oli vähäinen. Kuvassa ilma virtaa vasemmalta oikealle. 4.2 TULOILMAKONE TK2 Palvelualue: Tilat A-osan kellarikerroksen ja 1. kerroksen eteläosassa, pääaula ja opettajien tilat - Sijainti: IV-konehuone K56, jonka seinissä ja katossa on pinnoittamatonta mineraalivillaa reikäpellin takana - Vastaavat poistoilmakoneet: TK2-PF1, TK2-PF2, TK2-PF3 ja TK2-PF4, jotka sijaitsevat vesikatolla - Käyttöönotto: 1990-luvun puoliväli (suunnitelmat v. 1993) - Puhaltimen ohjaus: 2-nopeuskäyttö aikaohjelman mukaan, taajuusmuuttaja - Aikaohjelma: ma-pe klo 6-18; 1/1-teho ma-pe klo 18-6; 1/2-teho la-su klo 0-24; 1/2-teho Kuva 4. Tuloilmakone TK2 - Pakkasraja: n C, jota alemmilla ulkoilman lämpötiloilla kone käy 1/2-teholla TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 5 (18)

10 - Ulkoilmasäleikkö: Pihatasolla noin 1,5-2 metrin korkeudella maasta, säleikössä neulasia ja puiden lehtiä. Säleikkö on yhteinen tuloilmakoneen TK3 kanssa. - Ulkoilmakammio: Kammion pohjalla oli mm. neulasia. Kammiossa ei havaittu kosteutta, kammio on viemäröity. Tarkastelluilta osin kammion seinämissä on reikäpelti, jonka takana on muovikalvolla pinnoitettu mineraalivilla. Kammio on yhteinen tuloilmakoneen TK3 kanssa. - Lämmöntalteenotto: Nestekiertoinen neulaputkipatteri, jossa oli erittäin paljon ulkoa tullutta likaa (suodatin on vasta lämmöntalteenoton jälkeen). - Tuloilmasuodatin: F7-tasoinen pussisuodatin, suodatinkehys tiivis, edellinen vaihto on tehty syyskuussa Suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. - Lämmityspatteri: Nestekiertoinen, pölyn määrä oli vähäinen - Konekotelo suodattimen jälkeen: Sisäpinnoilla havaittiin pinnoitettua mineraalivillaa reikäpellin takana, puhaltimen jälkeen on pinnoitetut äänenvaimennuselementit. Konekotelon sisäpintojen pölyn määrä oli vähäinen. - Tuloilmapuhallin: Hihna kunnossa - Ei jäähdytyspatteria Kuva 5. Tuloilmakone TK2: Ulkoilma tulee viistoa ulkoilmakanavaa pitkin alas ulkoilmakammioon. Kammion jälkeen on lämmöntalteenottopatteri, jossa oli erittäin paljon likaa (ei suodatusta ennen patteria). TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 6 (18)

11 Kuva 6. Tuloilmakone TK2: F7-tasoinen suodatin ja lämmityspatteri. Pölyn määrä oli vähäinen. Kuvassa ilma virtaa vasemmalta oikealle. 4.3 TULOILMAKONE TK3 - Palvelualue: Keittiötilat ja ruokala - Sijainti: IV-konehuone K56, jonka seinissä ja katossa on pinnoittamatonta mineraalivillaa reikäpellin takana - Vastaavat poistoilmakoneet: TK3-PF1 ja TK3-PF2, jotka sijaitsevat vesikatolla - Käyttöönotto: 1990-luvun puoliväli (suunnitelmat v. 1993) - Puhaltimen ohjaus: 2-nopeuskäyttö aikaohjelman mukaan, ei taajuusmuuttajaa - Aikaohjelma: ma-pe klo ; 1/1-teho ma-pe klo ; 1/2-teho la-su klo 0-24; 1/2-teho - Pakkasraja: n C, jota alemmilla ulkoilman lämpötiloilla kone käy 1/2-teholla - Ulkoilmasäleikkö: Pihatasolla noin 1,5-2 metrin korkeudella maasta, säleikössä havaittiin neulasia ja puiden lehtiä. Säleikkö on yhteinen tuloilmakoneen TK2 kanssa. - Ulkoilmakammio: Kammion pohjalla oli mm. neulasia. Kammiossa ei havaittu kosteutta, kammio on viemäröity. Tarkastelluilta osin kammion seinämissä on reikäpelti, jonka takana on muovikalvolla pinnoitettu mineraalivilla. Kammio on yhteinen tuloilmakoneen TK2 kanssa. - Lämmöntalteenotto: Nestekiertoinen neulaputkipatteri, jossa oli erittäin paljon ulkoa tullutta likaa (suodatin on vasta lämmöntalteenoton jälkeen). - Tuloilmasuodatin: F7-tasoinen pussisuodatin, suodatinkehys tiivis, edellinen vaihto on tehty syyskuussa Suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. - Lämmityspatteri: Nestekiertoinen, pölyn määrä vähäinen - Konekotelo suodattimen jälkeen: Sisäpinnoilla havaittiin pinnoitettua mineraalivillaa reikäpellin takana, puhaltimen jälkeen on pinnoitetut äänenvaimennuselementit. Konekotelon sisäpintojen pölyn määrä oli vähäinen. - Tuloilmapuhallin: Hihna kunnossa - Ei jäähdytyspatteria 7 (18) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

12 4.4 TULOILMAKONE TK4 - Palvelualue: Voimistelu-juhlasali ja siihen liittyvät puku- ja pesuhuoneet - Sijainti: IV-konehuone salin yläosassa - Vastaava poistoilmakone: TK4-PF1, joka on myös IV-konehuoneessa salin yläosassa - Käyttöönotto: 1990-luvun puoliväli (suunnitelmat v. 1993) - Puhaltimen ohjaus: Käy aikaohjelman mukaan ja säätyy CO2-pitoisuuden ja lämpötilan asetusarvojen puitteissa, taajuusmuuttaja - Aikaohjelma: ma-su klo Pakkasraja: n C, jota alemmilla ulkoilman lämpötiloilla kone käy 1/2-teholla. - Ulkoilmasäleikkö: Ulkoseinällä noin 3 metrin korkeudella maasta, säleikön epäpuhtauksien määrä vähäinen. - Ulkoilmakammio: Kammio on viemäröity. - Tuloilmasuodatin: F7-tasoinen pussisuodatin, suodatinkehys tiivis, edellinen vaihto on tehty syyskuussa Suodattimet vaihdetaan kaksi kertaa vuodessa. - Lämmöntalteenotto: Pyörivä lämmöntalteenottolaite, pölyn määrä vähäinen - Lämmityspatteri: Nestekiertoinen, pölyn määrä vähäinen - Konekotelo suodattimen jälkeen: Näkyvissä ei mineraalivillaa. Konekotelon sisäpintojen pölyn määrä oli vähäinen. - Tuloilmapuhallin: Hihna kunnossa - Ei jäähdytyspatteria 4.5 ERILLISPOISTOT Rakennuksessa on erillispoistoja, jotka sijaitsevat vesikatolla tai kellarikerroksen teknisissä tiloissa. Erillispoistot ovat: PK5-PF1; IV-konehuone K6 - ei ollut toiminnassa (koneessa on väärä PK5-PF4:n laitekilpi) PK5-PF2; Lämmönjako K8 ei ollut toiminnassa PK5-PF3; Sähköpääkeskus K55 - ei tarkasteltu PK5-PF4; IV-konehuone K56 - oli toiminnassa tutkimusten aikana (koneessa on väärä PK5-PF1:n laitekilpi) PK6-PF1; liesituuletin ent. talonmiehen asunnossa - käsikäyttöinen, oli toiminnassa tutkimusten aikana TK1-PF4; vetokaappi opetustilassa E15 (fysiikka ja kemia) - käsikäyttöinen TK1-PF5; vetokaappi opetustilassa E19 - käsikäyttöinen TK1-PF6; vetokaappi opetustilassa K26 (kuvaamataito) - käsikäyttöinen TK1-PF7; myrkkykaapit varastossa E16 (fysiikka ja kemia) - käy aina, oli toiminnassa tutkimusten aikana TK2-PF5; hissikuilu - käy aina, oli toiminnassa tutkimusten aikana TK4-PF2; pesuhuoneet, wc:t - käy aina, oli toiminnassa tutkimusten aikana TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 8 (18)

13 4.6 ILMANVAIHTOKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYKERTYMÄT Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen pölykertymiä selvitettiin aistinvaraisten arvioiden avulla tuloilmakoneiden TK1, TK2, TK3 ja TK4 palvelualueilla. Arviointipisteitä oli 15 tuloilmakanavissa ja 5 poistoilmakanavissa. Tuloksia verrataan ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitukseen, joka on esitetty mm. Sisäilmastoluokitus 2008:ssa. Tuloilmakanavien sisäpintojen pölykertymäarviot olivat vähäisiä, alle 1 alle 2 g/m 2. Tuloilmakanavissa täyttyivät parhaimman puhtausluokan P1 vaatimukset pölykertymän osalta, luokassa P1 käytössä olevat kanavat olisi puhdistettava pölykertymän ylittäessä 2 g/m 2. Pölykertymäarvioiden perusteella tuloilmakanavia ei ole tarpeen puhdistaa. Poistoilmakanavien sisäpintojen pölykertymäarviot vaihtelivat välillä alle 2 5 g/m 2, mitkä ovat tavanomaisia pölykertymiä oppilaitosten poistoilmakanaville. Poistoilmakanavissa täyttyivät puhtausluokan P2 vaatimukset pölykertymän osalta, luokassa P2 käytössä olevat kanavat olisi puhdistettava pölykertymän ylittäessä 5 g/m 2. Usein poistoilmakanavissa voidaan sallia korkeampikin pölykertymä, koska poistoilmakanavien pölykertymän vaikutus sisäilmaan on vähäinen. Pölykertymäarvioiden perusteella poistoilmakanavia ei ole tarpeen puhdistaa. Seuraavissa kuvissa on esitetty näkymiä tutkittuihin tuloilmakanaviin. Kuva 7. Arviointipiste KP7. Tuloilmakoneen TK1 kanava opetustilassa E19, sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2. Kuva 8. Arviointipiste KP4. Tuloilmakoneen TK1 kanava terveydenhoitajan huoneessa K16, sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2. 9 (18) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

14 Kuva 9. Arviointipiste KP9. Tuloilmakoneen TK2 kanava opetustilassa K35, sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2. Kuva 10. Arviointipiste KP10. Tuloilmakoneen TK2 kanava valmistelutilassa opetustilan E7 vieressä, sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2. Kuva 11. Arviointipiste KP14. Tuloilmakoneen TK3 kanava oppilaskunnan huoneessa K44, sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2. Kuva 12. Arviointipiste KP15. Tuloilmakoneen TK4 kanavat varastossa E29, sisäpintojen pölykertymät alle 2 g/m 2. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 10 (18)

15 4.7 TULOILMAKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYN KOOSTUMUS Tuloilmakanavien sisäpintojen pölyn koostumusta selvitettiin tuloilmakoneiden TK1, TK2, TK3 ja TK4 palvelualueilla. Näytteet kerättiin kokoomanäytteinä tuloilmakanavien sisäpinnoilta. Näytteet tutkittiin Mikrofokus Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Tulokset on esitetty liitteessä 1. Tuloilmakanavien sisäpintojen pölyssä ei todettu homeitiöitä/rihmastoa eikä asbestikuituja. Sisäpintojen pölyssä todettiin vaihtelevasti erilaisia rakennusmateriaaliperäisiä hiukkasia, kuten kipsi- ja kiillehiukkasia, lasi- ja vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja, sinkki- ja rautapitoisia hiukkasia, alumiinioksidihiukkasia sekä kalsiumsilikaattihiukkasia. Paikoin todettiin myös siitepölyä. 4.8 TULOILMAKANAVIEN ÄÄNENVAIMENTIMET Tuloilmakanavien äänenvaimentimia tarkasteltiin pistokokein. Yhdessä tuloilmakoneen TK1 jälkeisessä IV-konehuoneessa K6 sijaitsevassa tuloilmakanavassa on äänenvaimennin, jossa on reikäpellin takana muovikalvolla pinnoitettu mineraalivilla. Tuloilmakoneen TK2 tuloilmakanavassa tilassa E8 on äänenvaimennin, jossa on reikäpellin takana harsolla tms. pinnoitettu vaimennusmateriaali. Tuloilmakoneen TK4 tuloilmakanavassa varastossa E29 on reikäpellin takana muovikalvolla pinnoitettu mineraalivilla. Samassa kohdassa kanavan sisällä on myös erilliset äänenvaimennuselementit, joissa on pinnoitus. Kuva 13. Tuloilmakoneen TK1 jälkeinen tuloilmakanava, jossa reikäpellin takana on muovikalvolla pinnoitettu mineraalivilla. Kalvon olemassaolo todettiin paikan päällä. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 11 (18)

16 4.9 OPETUSTILOJEN TULOILMAN PÄÄTELAITTEET JA SIIRTOILMAVENTTIILIT Opetustiloissa on tyypillisesti syrjäyttävän ilmanvaihdon tuloilmalaitteet. Tuloilmalaitteen sisällä on pinnoitettu mineraalivilla. Villalevyjen reunat ovat olleet alun perin pinnoittamattomia, joten jossain vaiheessa reunoja on tiivistetty massalla. Kuva 14. Tuloilmalaite opetustilassa E13. Kuva 15. Opetustilojen tilakohtainen tuloilmavirta on suunniteltu poistoilmavirtaa pienemmäksi. Korvaavan ilman on suunniteltu tulevan käytävältä siirtoilmaventtiilien kautta. Siirtoilmaventtiilien sisällä on pinnoitettu mineraalivilla. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 12 (18)

17 4.10 ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Koneellisia tulo- ja poistoilmavirtoja mitattiin opetustiloissa, oppilashuollon tiloissa (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) sekä kaivamattomassa alustatilassa. Mittaukset tehtiin ilmanvaihdon täydellä teholla. Mitattuja ilmavirtoja verrataan vuoden 1993 ilmanvaihtopiirustusten suunnitteluarvoihin sekä suunnittelun aikana voimassa olleisiin vuoden 1987 D2-ohjearvoihin (opetustilojen D2-ohjearvot olivat samat vuosina ). D2-ohjearvoina on käytetty tilojen käyttäjämääriin perustuvia ohjearvoja. D2-ohjearvot ovat ns. vähimmäisilmanvaihdon ohjearvoja. D2:n mukaan mitatuissa ilmavirroissa sallitaan 20 % poikkeama suunniteltuun arvoon verrattuna. Mittaustulokset on esitetty liitteessä 1. Oppilashuolto Terveydenhoitajan huoneessa on koneellinen tulo- ja poistoilma. Kuraattorin ja psykologin huoneessa on vain jälkikäteen asennettu koneellinen tuloilma (kuraattorin ja psykologin huone ovat osa entistä talonmiehen asuntoa). Kuraattorin ja psykologin huoneiden lähellä entisessä talonmiehen asunnossa on poistoilmaventtiileitä wc- ja pesutiloissa, keittiössä ja varastossa. - Terveydenhoitajan huoneen K16 mitatut tulo- ja poistoilmavirrat olivat suunniteltua pienempiä. Lisäksi mitattu tuloilmavirta oli D2-ohjearvoa pienempi. - Kuraattorin ja psykologin huoneissa K16x mitatut tuloilmavirrat olivat D2-ohjearvoja pienempiä. Ilmanvaihtokoneet TK1 ja TK1-PF1 Mitattuja tiloja olivat opetustilat K22, K26, E15, E19 ja E20. - Tilojen E15, E19 ja E20 tilakohtainen tuloilmavirta on suunniteltu 15 % poistoilmavirtaa pienemmäksi, tuloilman vajausta vastaavan ilmavirran on suunniteltu tulevan käytävältä siirtoilmaventtiilien kautta. Tilojen E15, E19 ja E20 mitatut tuloilmavirrat olivat likimain suunnitteluarvojen tasolla. Mitatuissa poistoilmavirroissa vaihtelu oli suurempaa huomiota kiinnittää tilan E15 poistoilmavirta, joka oli 60 % suunniteltua suurempi. - Tilan K22 tulo- ja poistoilmavirrat on suunniteltu yhtä suuriksi. Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat olivat likimain tasapainossa, mutta yli 50 % suunniteltua pienempiä. Lisäksi tilan mitattu tuloilmavirta oli selvästi D2-ohjearvoa pienempi. - Tilan K26 tuloilmavirta on suunniteltu 30 % poistoilmavirtaa suuremmaksi tilassa olevan vetokaapin vuoksi. Mitattu tulo- ja poistoilmavirta olivat kuitenkin yhtä suuria. Mitattu tuloilmavirta oli yli 20 % suunnitteluarvoa pienempi. Lisäksi mitattu tuloilmavirta on selkeästi D2-ohjearvoa pienempi, kun tilassa on paljon oppilaita. Ilmanvaihtokoneet TK1 ja TK1-PF2 Mitattuja tiloja olivat opetustilat E11, E12, E13 ja E14. - Tilakohtainen tuloilmavirta on suunniteltu 20 % poistoilmavirtaa pienemmäksi, tuloilman vajausta vastaavan ilmavirran on suunniteltu tulevan käytävältä siirtoilmaventtiilien kautta. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 13 (18)

18 - Tilojen yhteinen mitattu tuloilmavirta oli suunniteltua suurempi ja yhteinen mitattu poistoilmavirta oli suunniteltua pienempi. Tilojen yhteinen mitattu tulo- ja poistoilmavirta olivat tasapainossa. - Tilakohtaisesti mitatut tulo- ja poistoilmavirrat olivat lähellä tasapainoa sekä likimain suunniteltujen mukaisia. - Tilojen E12, E13 ja E14 mitatut tuloilmavirrat olivat vähintään D2-ohjearvojen suuruisia. Tilassa E11 mitattu tuloilmavirta oli hieman D2-ohjearvoa pienempi. Ilmanvaihtokoneet TK1 ja TK1-PF3 Mitattu tila oli kellarikerroksen kaivamaton alustatila. Mitattu tulo- ja poistoilmavirta olivat tasapainossa. Suunniteltuja ilmavirtoja ei ollut tiedossa. Ilmanvaihtokoneet TK2 ja TK2-PF2 Mitattuja tiloja olivat opetustilat K34, K35, E4, E5 ja E6. - Tilaa E4 lukuun ottamatta on tilakohtainen tuloilmavirta suunniteltu noin 20 % poistoilmavirtaa pienemmäksi, tuloilman vajausta vastaavan ilmavirran on suunniteltu tulevan käytävältä siirtoilmaventtiilien kautta. - Tilojen yhteinen mitattu tuloilmavirta oli suunniteltua pienempi ja yhteinen mitattu poistoilmavirta oli suunnitellun mukainen. Yhteinen mitattu tuloilmavirta oli noin 30 % pienempi kuin yhteinen mitattu poistoilmavirta. - Tiloissa K34 ja E6 mitattu tuloilmavirta oli likimain suunnitteluarvon mukainen. Tiloissa K35, E4 ja E5 mitatut tuloilmavirrat olivat yli 20 % suunniteltuja pienempiä. - Tilassa K34 mitattu poistoilmavirta oli yli 20 % suunnitteluarvoa pienempi. Tiloissa K35, E4, E5 ja E6 mitatut poistoilmavirrat olivat likimain suunniteltujen mukaisia. - Tilojen K34, K35, E4, E5 ja E6 mitatut tuloilmavirrat olivat D2-ohjearvoja pienempiä. Ilmanvaihtokoneet TK2 ja TK2-PF3 Mitattuja tiloja olivat opetustilat K37, E7 ja E8. - Tilakohtainen tuloilmavirta on suunniteltu noin % poistoilmavirtaa pienemmäksi, tuloilman vajausta vastaavan ilmavirran on suunniteltu tulevan käytävältä siirtoilmaventtiilien kautta. - Tilojen yhteiset mitatut tulo- ja poistoilmavirrat olivat hieman suunniteltua pienempiä. Yhteinen mitattu tuloilmavirta oli noin 20 % pienempi kuin yhteinen mitattu poistoilmavirta. - Tilakohtaiset mitatut tulo- ja poistoilmavirrat olivat hieman suunniteltua pienempiä. Mitatut ilmavirrat poikkesivat alle 20 % suunnitteluarvoista. - Tilojen K37 ja E7 mitattu tuloilmavirta oli vähintään D2-ohjearvon suuruinen. Sen sijaan tilan E8 mitattu tuloilmavirta oli D2-ohjearvoa pienempi. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 14 (18)

19 4.11 PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Tilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden seurattiin noin kahden viikon ajan eri tuloilmakoneiden palvelualueilla tallentavien mittalaitteiden avulla. Mittauspisteitä oli 11. Paine-eroihin vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi sääolosuhteet (mm. tuuli), ilmanvaihto ja tilojen käyttö. Asumisterveysasetus 2015:n soveltamisohjeen (osa 1) mukaan alipaineisuuden ollessa yli -15 Pa tulee alipaineisuuden syy selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. Toisaalta yleisesti on tiedossa, että myös alle -10 Pa alipaine saa aikaan ilman kulkeutumista epätiiviiden rakenneosien kautta sisätiloihin. Tavoitteellinen paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä koneellisessa ilmanvaihdossa on 0-2 Pa (Asumisterveysopas 2009). Seurantamittaustulokset on esitetty graafisesti liitteessä 5. Tuloilmakoneen TK1 alue Liite 5.1; Terveydenhoitajan huoneessa K16 alipaineisuus oli pääosin Pa koulupäivien aikana ja 0-3 Pa yöaikaan ja viikonloppuisin. Lisäksi ensimmäisenä viikonloppuna alipaineisuus oli Pa. Liite 5.2; Opetustilassa K26 alipaineisuus oli pääosin Pa koulupäivinä ja -1-5 Pa yöaikaan ja viikonloppuisin. Lisäksi ensimmäisenä viikonloppuna alipaineisuus oli Pa. Liite 5.3; Opetustilassa E13 painesuhteet vaihtelivat -5 Pa alipaineisuudesta 2 Pa ylipaineisuuteen ulkoilmaan verrattuna eri vuorokaudenaikoina. Liite 5.4; Opetustilassa E15 alipaineisuus oli pääosin Pa koulupäivien aikana ja 0-3 Pa yöaikaan ja viikonloppuisin. Lisäksi ensimmäisenä viikonloppuna alipaineisuus oli Pa. Tuloilmakoneen TK2 alue Liite 5.5; Opetustila K35 oli pääosin Pa alipaineinen ulkoilmaan verrattuna eri vuorokaudenaikoina. Liite 5.6; Opetustila K37 oli pääosin 0-10 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden eri vuorokaudenaikoina. Liitteet ; Opetustiloissa E6 ja E8 sekä opettajien huoneessa E35 alipaineisuus vaihteli enimmäkseen välillä Pa. Tuloilmakoneen TK3 alue Liite 5.10; Keittiö K38 oli pääosin Pa alipaineinen ulkoilmaan verrattuna eri vuorokaudenaikoina. Paikoin esiintyi myös alipaineisuutta Pa. Tuloilmakoneen TK4 alue Liite 5.11; Voimistelu-juhlasali E26 oli seurantajakson aikana vähän, noin 0-5 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden eri vuorokaudenaikoina. TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 15 (18)

20 4.12 JOHTOPÄÄTÖKSET - Tutkitut tuloilmakoneet TK1, TK2, TK3 ja TK4 sekä niitä vastaavat poistoilmakoneet ovat vuotta vanhoja, joten ne ovat teknisen käyttöikänsä lopussa. Ohjekortissa LVI on mm. puhaltimien, lämmöntalteenottolaitteiden ja lämmityspattereiden keskimääräiseksi käyttöiäksi on esitetty vuotta, kun ilmanvaihto toimii 50 tuntia viikossa. Kun ilmanvaihto toimii ympäri vuorokauden, on em. laiteosien keskimääräiseksi tekniseksi käyttöiäksi esitetty vuotta. - Ilmanvaihdon käyntiaikoja pidetään sopivina. Ilmanvaihtokoneet ovat toiminnassa ympäri vuorokauden, jolloin ilmanvaihto poistaa tiloista epäpuhtauksia myös yöaikaan ja viikonloppuisin. Koneiden pakkasraja on noin C, jolloin tätä kylmemmillä ulkoilman lämpötiloilla rakennuksen ilmanvaihdon on suunniteltu toimivan vain 1/2- teholla. Tällöin kylminä pakkaspäivinä tiloissa voidaan kokea tavanomaista enemmän ilmanvaihdon riittämättömyyden tunnetta. - Tuloilmakoneiden TK1, TK2 ja TK3 pihatasolla oleviin ulkoilmasäleiköihin kertyy puiden lehtiä ja neulasia, säleiköt tulisi ajoittain puhdistaa. - Tuloilmasuodattimien vaihtoväli on riittävä (2 kertaa vuodessa). Tuloilmasuodattimien suodatustaso F7 on riittävä ja kehykset olivat tiiviit. Suodatinkehyksissä ei tapahdu ohivirtauksia. - Tuloilmakoneen TK1 ulkoilmakammiossa on esisuodatin ennen lämmöntalteenottopatteria, joten patterin pölyn määrä oli vähäinen. Sen sijaan tuloilmakoneiden TK2 ja TK3 ulkoilmakammiossa ei ole esisuodatusta ennen lämmöntalteenottopatteria, jolloin heti ulkoilmakammion jälkeen olevaan lämmöntalteenottopatteriin oli kertynyt erittäin paljon ulkoilmasta peräisin olevaa likaa. Likaiset lämmöntalteenottopatterit pienentävät koneiden tuloilmamäärää. - Tulo- ja poistoilmakanavien sisäpintojen aistinvaraisten pölykertymäarvioiden perusteella ilmanvaihtokanavat eivät ole puhdistuksen tarpeessa. Erityisesti tuloilmakanavien sisäpintojen pölykertymät olivat vähäisiä. - Tuloilmakanavien sisäpintojen pölyssä ei todettu homeitiöitä/rihmastoa eikä asbestikuituja. Sisäpintojen pölyssä todettiin vaihtelevasti erilaisia rakennusmateriaaliperäisiä hiukkasia, joiden lähteenä ovat tyypillisesti mm. tuloilmakanavien peltimateriaali, ilmanvaihtolaitteisiin liittyvät pinnoittamattomat mineraalivillaa sisältävät vaimennusmateriaalit ja eri aikakausina rakennuksessa tehdyt korjaus- ja muutostyöt. Kanavissa paikoin todetun siitepölyn lähde on ulkoilma, siitepölyä on kulkeutunut kanaviin esim. jossain vaiheessa olleiden tuloilmansuodatuksen puutteiden seurauksena. Tutkimusmenetelmä ei kerro, missä vaiheessa erityyppiset hiukkaset ovat kanaviin kulkeutuneet. - Tuloilmakoneiden ja -kanavien sekä opetustilojen tuloilmapäätelaitteiden sisäpinnoilla ei todettu näkyvää pinnoittamatonta mineraalivillaa, jolloin tuloilmalaitteiden sisäosien vaimennusmateriaaleista ei nykyisellään irtoaisi mineraalikuituja tuloilmaan. Tuloilmakanavien pölyssä todetut mineraalikuidut voivat olla vanhoja jäämiä, jotka eivät ole poistuneet kanavien puhdistuksessa eivätkä ole kulkeutuneet tuloilman mukana tiloihin. Mineraalikuitujen mahdollinen nykyinen lähde on ilmanvaihtokonehuoneiden seinien ja katon pinnoittamaton mineraalivilla, josta irtoavia kuituja voi kulkeutua vanhoihin tuloilmakoneisiin konekoteloiden TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 16 (18)

21 epätiiveyksien kautta sekä suodatinvaihdon ja muun huollon yhteydessä tuloilmakoneista kuidut kulkeutuvat tuloilmakanaviin. - Painesuhteiden seurantamittausten mukaan monet opetustilat olivat noin Pa alipaineisia koulupäivinä (opetustilassa K35 paikoin Pa). Alipaineisuus on seurausta ilmanvaihdon suunnittelusta ja toteutuvista tulo- ja poistoilmavirroista. Opetustilat on suunniteltu alipaineisiksi, koska tuloilmavirta on suunniteltu poistoilmavirtaa pienemmäksi - tuloilman vajausta vastaavan ilmavirran pitäisi tulla käytäväseinällä olevien siirtoilmaventtiilien kautta. Osassa opetustiloja on vetokaappi, jonka käyttö lisää ko. tilan alipaineisuutta. Opetustilojen käytäväseinillä olevista siirtoilmaventtiileistä tulisi luopua ja säätää tilakohtainen ilmanvaihto tasapainoon. - Ilmanvaihdon riittämättömyyttä ilmeni sekä tuloilmakoneen TK1 että TK2 palvelualueella olevissa opetustiloissa, kun mitattua ilmanvaihtoa verrataan suunnitteluarvoihin ja D2-ohjearvoihin. Tärkein havainto on se, että oppilashuoltoon (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) sekä osaan opetustiloja ei tule tarpeeksi tuloilmaa. Vaikka Asumisterveysasetus 2015:n mukainen hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ei ylittynyt yhdessäkään mitatussa tilassa, on tärkeää ylläpitää käyttöä vastaavaa D2-ohjearvojen mukaista ilmanvaihtoa. - Voimistelu-juhlasalissa ilmanvaihto tuntuisi olevan likimain tasapainossa, koska alipaineisuus oli pieni ulkoilmaan verrattuna. - Kaivamattoman alustatilan ilmanvaihto oli tasapainossa. Tilan tulisi olla alipaineinen, jotta ehkäistäisiin tilan epäpuhtauksien kulkeutumista muihin tiloihin. Tällä hetkellä alustatilaan tulee tuloilmakoneen TK1 tuloilmaa, poistoilma menee poistoilmakoneelle TK1-PF3. - Mitatuissa opetustiloissa sisäilman lämpötilat olivat sopivalla tasolla huomioon ottaen tilojen käyttö ja vuodenaika. Koulupäivien aikana opetustilojen lämpötilat olivat kokonaisuutena toimenpiderajojen mukaisia. - Terveydenhoitajan huoneessa lämmityskauden aikainen lämpötila nousi ajoittain tavanomaista korkeammaksi tasolle 25-26,5 C, mikä yhdessä tilan puutteellisen ilmanvaihdon vaikuttaa käyttäjien tuntemuksiin tilassa TOIMENPIDE-EHDOTUKSET - Rakennuksen tulo- ja poistoilmakoneet sekä erillispoistot uusitaan viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Ennen uusimista tuloilmakoneiden TK2 ja TK3 erittäin likaiset lämmöntalteenottopatterit puhdistetaan. Lämmöntalteenottopattereiden likaantumisen ehkäisemiseksi tuloilmakoneiden TK2 ja TK3 ulkoilmakammioon asennetaan esisuodatin, joka suodattaa ulkoilman ennen lämmöntalteenottopattereita. - Tuloilmakoneiden TK1, TK2 ja TK3 pihatasolla olevat ulkoilmasäleiköt puhdistetaan. Jatkossa säleiköt puhdistetaan kerran vuodessa. - Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihtovälinä pidetään kaksi kertaa vuodessa. Vaihdon yhteydessä tarkistetaan suodatinkehysten tiiveys. - Ilmanvaihtokonehuoneiden seinien ja katon pinnoittamattomat mineraalivillamateriaalit vaihdetaan mineraalivillaa sisältämättömiin vaimennusmateriaaleihin seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Ennen 17 (18) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

22 peruskorjausta suositellaan, että nykyiset mineraalivillamateriaalit pinnoitetaan kuitujen irtoamisen ehkäisemiseksi. - Tuloilmakanavien sisäpintojen vähäisessä pölyssä todettujen mineraalikuitujen vuoksi suositellaan selvittämään pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia eri ilmanvaihtokoneiden palvelualueilla. Menetelmä selvittää sisäilmassa leijuvia pinnoille laskeutuvien kuitujen pitoisuutta kahden viikon keräysaikana, mutta ei selvitä mahdollisesti todettavien kuitujen lähdettä. - Opetustiloissa yleisesti vallitsevan alipaineisuuden pienentämiseksi suositellaan, että tuloilmakoneiden TK1 ja TK2 koulupäivien aikaista tuloilman määrää lisätään. Opetustilojen ilmanvaihto suositellaan säädettäväksi tiloittain vähintään D2- ohjearvojen mukaiseksi vastaamaan tilojen käyttöä ja tilakohtaisesti tasapainoon. Osassa opetustiloja D2-ohjearvojen saavuttaminen edellyttää suunniteltua suurempaa tuloilmavirtaa. Tasapainotuksen tavoitetasona voidaan pitää tilojen 0-2 Pa alipaineisuutta pitkällä aikavälillä. Säätötyössä otetaan huomioon opetustilojen vetokaapit. - Opetustiloissa suositellaan luovuttavaksi käytäväseinillä olevien siirtoilmaventtiileiden käytöstä. - Kuraattorin ja psykologin huoneen osalta suositellaan, että koneellisen tuloilman lisäksi tiloihin asennetaan koneellinen poistoilma. Terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin huoneiden ilmanvaihtoa lisätään vastaamaan tilojen käyttöä vähintään D2- ohjearvojen tasolle. Tiloissa tarkistetaan patteriventtiilien säädöt, tilojen käyttäjiä valistetaan patteriventtiilien säätömahdollisuudesta esim. korkeaksi koetun sisäilman lämpötilan laskemiseksi. - Kaivamattoman alustatilan ilmanvaihto säädetään alipaineiseksi. Jatkossa alustatilan ilmanvaihdoksi suositellaan erillistä poistoilmanvaihtoa huippuimurilla ja korvausilman ottamista ulkoa, jolloin alustatilan ilmanvaihto on erillään koulutilojen ilmanvaihdosta. Helsingissä, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Tarkastanut: Jarkko Lesonen DI, tutkija Sanna Pohjola, MML Osastopäällikkö 5 LIITTEET Liite 1 Liitteet Liitteet Liitteet Liitteet Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittausten kuvaajat Sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantamittausten kuvaajat Painesuhteiden seurantamittausten kuvaajat 18 (18) TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO

23 MITTAUSTULOKSET, Espoo Liite 1 1 Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen pölykertymä Tulo- ja poistoilmakanavien sisäpinnalla olevan pölyn määrää selvitettiin aistinvaraisten arvioiden avulla. Tulokset olivat seuraavat: Arviointipiste Tuloilmakanavat Pvm IV-kone Tila Näytteenottopisteen kuvaus Aistinvarainen arvio KP TK1 IV-konehuone K6 Tuloilmakanava heti koneen TK1 jälkeen, kanava opetustilaan E12 KP TK1 IV-konehuone K6 Tuloilmakanava heti koneen TK1 jälkeen, kanava mm. opetustiloihin E14 ja E15 KP TK1 IV-konehuone K6 Tuloilmakanava heti koneen TK1 jälkeen, kanava opetustilaan E20 Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK1 Terveydenhoitajan huone K16 Tuloilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK1 Opetustila E13 Tuloilmapäätelaitteen pohja Sisäpintojen pölykertymä alle 2 g/m 2 KP TK1 Opetustila E15 Tuloilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK1 Opetustila E19 Tuloilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK2 Käytävä K48 Tuloilmakanava IV-konehuoneen K56 vieressä Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK2 Opetustila K35 Tuloilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK2 Valmistelutila opetustilan E7 vieressä Tuloilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK2 Opetustila E8 Tuloilmapäätelaitteen pohja Sisäpintojen pölykertymä alle 2 g/m 2 KP TK2 Käytävä E9 Tuloilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK3 IV-konehuone K56 KP TK3 Oppilaskunnan huone K44 Tuloilmakanava heti koneen TK3 jälkeen Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 Tuloilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 1 g/m 2 KP TK4 Varasto E29 Tuloilmakanavat Sisäpintojen pölykertymät alle 2 g/m 2 Arviointipiste Poistoilmakanavat Pvm IV-kone Tila Näytteenottopisteen kuvaus Aistinvarainen arvio KP TK1-PF1 Terveydenhoitajan huone K16 Poistoilmakanava poistoilmaventtiilin takana Sisäpintojen pölykertymä 3-5 g/m 2 KP TK1-PF1 Opetustila K26 Poistoilmakanava poistoilmaventtiilin takana Sisäpintojen pölykertymä 2-4 g/m 2 KP TK1-PF1 Opetustila E20 Poistoilmakanava Sisäpintojen pölykertymä alle 2 g/m 2 KP TK2-PF2 Opetustila K35 Poistoilmakanava poistoilmaventtiilin takana Sisäpintojen pölykertymä 3-5 g/m 2 KP TK2-PF2 Opetustila E5 Poistoilmakanava Sisäpintojen pölykertymä 2-4 g/m 2 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

24 MITTAUSTULOKSET, Espoo Liite 1 2 Sisäilmayhdistys ym. on vuonna 2008 esittänyt luokitustasot ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle, mm. sisäpintojen pölykertymälle: Käytössä oleva kanavisto on puhdistettava, jos pölykertymä on suurempi kuin 2 g/m 2 (puhtausluokka P1) tai suurempi kuin 5 g/m 2 (puhtausluokka P2). Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimusten avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on luovutettaessa puhdas. Puhtausluokassa P1 luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 0,7 g/m 2 ja puhtausluokassa P2 korkeintaan 2,5 g/m 2. Tuloilmakanavien sisäpintojen pölyn koostumus Tuloilmakanaviston pölyn koostumus tutkittiin menetelmällä, jossa pölynäyte kerätään kokoomanäytteenä kanavan sisäpinnalta. Näytteet tutkittiin elektronimikroskooppisesti Mikrofokus Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Näytteiden koostumus oli seuraava: Näytteenottopiste Pvm IV-kone Tila Näytteenottopisteen kuvaus Materiaalinäytteen koostumus KPK TK1 IV-konehuone K6 Tuloilmakanava heti koneen TK1 jälkeen, kanava mm. opetustiloihin E14 ja E15 Näyte sisältää: - kiillehiukkasia - kipsihiukkasia - alumiinioksidihiukkasia - sinkkihiukkasia - paljon siitepölyhiukkasia - paljon lasi- ja vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja. Näytteessä ei todettu homeitiöitä/rihmastoa eikä asbestikuituja. KPK TK2 Käytävä E9 Tuloilmakanava Näyte sisältää: - sinkkipitoisia hiukkasia - rautapitoisia hiukkasia - paljon lasi- ja vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja. Näytteessä ei todettu homeitiöitä/rihmastoa eikä asbestikuituja. KPK TK3 IV-konehuone K56 Tuloilmakanava heti koneen TK3 jälkeen Näyte sisältää: - kiillehiukkasia - sinkkipitoisia hiukkasia - rautapitoisia hiukkasia - melko paljon siitepölyhiukkasia - paljon lasi- ja vuorivillan tyyppisiä mineraalikuituja. Näytteessä ei todettu homeitiöitä/rihmastoa eikä asbestikuituja. KPK TK4 Varasto E29 Tuloilmakanavat Näyte sisältää: - kiillehiukkasia - kalsiumsilikaattihiukkasia - sinkkipitoisia hiukkasia - rautapitoisia hiukkasia. Näytteessä ei todettu homeitiöitä/rihmastoa eikä asbestikuituja. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

25 MITTAUSTULOKSET, Espoo Liite 1 3 Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin SwemaFlow 126 -ilmavirtamittarilla, Airflow PVM610 - paine-eromittarilla ja mittaamalla venttiileiden asentoja sekä Swema mittariin liitetyllä SWA 31 -kuumalanka-anturilla. Vertailuarvoiksi on merkitty vuoden 1993 ilmanvaihtosuunnitelmien arvot sekä suunnittelun aikana voimassa olleet uuden rakennuksen ilmanvaihtoa koskeneet vuoden 1987 D2-ohjearvot (opetustilojen D2-ohjearvot olivat samat vuosina ). Mittausten kokonaismittausvirhe (mittausepävarmuus) on ±10 %. Mittaukset tehtiin ilmanvaihdon täydellä teholla. Ilmavirrat olivat seuraavat: Mittauspiste Pvm IV-koneet Tila Tuloilmavirta, dm 3 /s Poistoilmavirta, dm 3 /s Mitattu Suunniteltu v D2-ohjearvo v Mitattu Suunniteltu v D2-ohjearvo v I TK1, TK1-PF1 Terveydenhoitajan huone K * ei ohjearvoa I TK1 Kuraattorin huone K16x 18-30* ei ole - ei ohjearvoa I TK1 Psykologin huone K16x 19-30* ei ole - ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF1 Opetustila K ** ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF1 Opetustila K ** ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF1 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF1 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF1 Opetustila E ** ei ohjearvoa Yhteensä: I TK1, TK1-PF2 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF2 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF2 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK1, TK1-PF2 Opetustila E ** ei ohjearvoa Yhteensä: I TK1, TK1-PF3 Alustatila, kaivamaton I TK2, TK2-PF2 Opetustila K ** ei ohjearvoa I TK2, TK2-PF2 Opetustila K ** ei ohjearvoa I TK2, TK2-PF2 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK2, TK2-PF2 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK2, TK2-PF2 Opetustila E ** ei ohjearvoa Yhteensä: I TK2, TK2-PF3 Opetustila K ** ei ohjearvoa I TK2, TK2-PF3 Opetustila E ** ei ohjearvoa I TK2, TK2-PF3 Opetustila E ** ei ohjearvoa Yhteensä: * Toimistohuoneissa D2-ohjearvo oli 10 dm 3 /s henkilöä kohden vuonna Määritetty suurimman henkilömäärän mukaan. ** Opetustiloissa D2-ohjearvo oli 6 dm 3 /s henkilöä kohden vuosina Määritetty suurimman henkilömäärän mukaan. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

26 MERKINTÖJEN SELITYKSET: KP KPK ILMANVAIHTOKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYKERTYMÄ TULOILMAKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYN KOOSTUMUS I L PS ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET (hiilidioksidi, lämpötila, suhteellinen kosteus) PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET K56 KP13 K48 KP8 K4 K3 K2 K7 KP2 K6 KP1 K8 KP3 I13 K44 KP14 K38 PS10 K37 I19 K36 PS6 KP9 KP16 I1 L1 KP4 K16 PS1 K16x I2 K16x I3 K22 I4 I6 KP17 K26 I5 L2 PS2 K32 I14 K34 K35 I15 L7 PS5 KP19 Veräjäpellonkatu 10, Espoo Kellarikerros LIITE 2.1

27 MERKINTÖJEN SELITYKSET: KP ILMANVAIHTOKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYKERTYMÄ PS11 E28 E27 E29 KP15 KPK TULOILMAKANAVIEN SISÄPINTOJEN PÖLYN KOOSTUMUS I L ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET (hiilidioksidi, lämpötila, suhteellinen kosteus) E26 PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET E35 PS9 E34 PS4 E15 E16 E19 E20 I6 I7 I8 L5 KP6 KP7 L6 KP18 E25 E3 E8 PS8 I21 L11 KP11 E7 I20 E10 KP12 E9 KP10 E14 I12 E13 L4 KP5 PS3 I11 E12 I10 L3 E11 I9 E4 I16 L8 (vain CO 2 ) KP20 E5 I17 L9 E6 I18 L10 PS7 Veräjäpellonkatu 10, Espoo 1. kerros LIITE 2.2

28 L1 LIITE 3.1

29 L2 LIITE 3.2

30 L3 LIITE 3.3

31 L4 LIITE 3.4

32 L5 Mittalaite ei saanut sähköä LIITE 3.5

33 L6 LIITE 3.6

34 L7 LIITE 3.7

35 L8 LIITE 3.8

36 L9 LIITE 3.9

37 L10 LIITE 3.10

38 L11 LIITE 3.11

39 L1 LIITE 4.1

40 L2 LIITE 4.2

41 L3 LIITE 4.3

42 L4 LIITE 4.4

43 L5 LIITE 4.5

44 L6 LIITE 4.6

45 L7 LIITE 4.7

46 L9 LIITE 4.8

47 L10 LIITE 4.9

48 L11 LIITE 4.10

49 PS1 LIITE 5.1

50 PS2 LIITE 5.2

51 PS3 LIITE 5.3

52 PS4 LIITE 5.4

53 PS5 LIITE 5.5

54 PS6 LIITE 5.6

55 PS7 LIITE 5.7

56 PS8 LIITE 5.8

TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS

TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS SISÄILMASTO- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RASTAALAN KOULU, KESKITALO KALASÄÄKSENKATU 4, ESPOO 22500344-038 18.5.2018 S w e co Ilmalanportti 2 FI-00240 Helsinki, p. +358

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIMUSRAPORTTI 6.11.2015 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.07 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus Ilmarila on rakennettu vuonna 1971-72. Rakennus

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus Karhuvuorentie 1, 48300 Kotka Tarkastuspäivä 23.5.2016 Sivu 2 / 7 1. ESIPUHE Tämä ilmanvaihdon tarkastusraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella.

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-050 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 2021 PÄIVÄKOTI TUULIKELLO, LUUTNANTINKUJA 2A, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

MUISTIO KILONPUISTON LASTENTALO, INKOONKUJA 15 A 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO KILONPUISTON LASTENTALO, INKOONKUJA 15 A 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-035 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3195 KILONPUISTON LASTENTALO, INKOONKUJA 15 A 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-042 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3150 JOUSENKAAREN PÄIVÄKOTI, JOUSENJÄNNE 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja

Lisätiedot

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JA ILMANVAIHTOLAITTEISTON TEKNINEN TARKASTELU

SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JA ILMANVAIHTOLAITTEISTON TEKNINEN TARKASTELU TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JA MERITORIN KOULU (41010) 22500344-008 13.4.2017 YHTEENVETO Meritorin koulu on vuonna 1987 rakennettu kaksikerroksinen rakennus. Osa henkilökunnasta

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-057 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 4090 TAAVINKYLÄN KOULU, TAAVILANTIE 19, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

MUISTIO KUNINKAISTEN PÄIVÄKOTI, KUNINKAISTENPORTTI 20, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO KUNINKAISTEN PÄIVÄKOTI, KUNINKAISTENPORTTI 20, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-043 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3072 KUNINKAISTEN PÄIVÄKOTI, KUNINKAISTENPORTTI 20, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Laajennusosa Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvoo Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Projekti 308141 13.2.2017 Sisältö Sisältö... 2 Tutkimuskohde

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

MUISTIO TONTUNMÄEN PÄIVÄKOTI, UUSI KOTITONTTU, KOTITONTUNTIE 19B, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO TONTUNMÄEN PÄIVÄKOTI, UUSI KOTITONTTU, KOTITONTUNTIE 19B, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-059 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3419 TONTUNMÄEN PÄIVÄKOTI, UUSI KOTITONTTU, KOTITONTUNTIE 19B, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 27.11.2018 SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RIIHENMÄEN KOULU EINONTIE 3, MÄNTSÄLÄ 22501945-005 Sweco Yhteenveto Tutkimuskohteena on 1997 rakennettu koulurakennus, jonka tiloissa on koettu

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, Vantaa

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, Vantaa 14.7.2014 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, 01260 Vantaa DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi Delete Tutkimus Oy Hämeentie

Lisätiedot

ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA

ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA 31.8.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Paine-eron mittaus- ja säätöohje

Paine-eron mittaus- ja säätöohje Paine-eron mittaus- ja säätöohje Marko Björkroth, Lari Eskola, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Risto Kosonen, Aalto Yliopisto Juha Vinha, Tampereen yliopisto Paine-eron mittausohje Ympäristöministeriön toimeksianto

Lisätiedot

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja

Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu. Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja Päiväkotien lepohuoneiden sisäilmanlaatu Pia Gummerus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, terveystarkastaja TAUSTAA Päivähoitoasetus oli muuttumassa niin että ryhmäkokoa voidaan nostaa 21 lapsesta 24 lapseen

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA Oy IV-Special Ab 25.03.2011 IV-kuntotutkimus Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-047 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3037 LAAJALAHDEN PÄIVÄKOTI, KIRVUNTIE 16, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA www.asb.fi 10.7.2008 IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, 01370 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki TAMPERE:

Lisätiedot

MUISTIO ALBERGAN KARTANO, PÄÄRAKENNUS, SOKERILINNANTIE 7, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO ALBERGAN KARTANO, PÄÄRAKENNUS, SOKERILINNANTIE 7, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-032 tiedoksi: esko.halmesmaki@espoo.fi, reijo.yrjola@espoo.fi 5044 ALBERGAN KARTANO, PÄÄRAKENNUS, SOKERILINNANTIE 7, ESPOO RAKENNE-

Lisätiedot

HEPOLAN KOULUN SISÄILMA-ASIAT

HEPOLAN KOULUN SISÄILMA-ASIAT HEPOLAN KOULUN SISÄILMA-ASIAT Hepolan koululla on tehty sisäilmatutkimuksia viimeksi ajalla 1.4. 17.4.2019. Tutkimuksen suoritti Sweco Oy. Tutkimukset aloitettiin tiloista, joista oire-ilmoituksia on saatu.

Lisätiedot

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä Sivuja:1/34 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051521700185 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Järvelä Sisäilman olosuhteiden seuranta Tutkimus

Lisätiedot

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA

TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA TXIB-YHDISTEEN ESIINTYMINEN SISÄILMASSA 2010- LUVULLA JA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN MERKITYS PITOISUUDEN HALLINNASSA P a l v eluja h u o misen menestykseen! SISÄILMASTOSEMINAARI 2019 HELENA JÄRNSTRÖM RISTO

Lisätiedot

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3. Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.2013 Tutkimusongelma Vanhoihin koulurakennuksiin IVsaneerauksen tekeminen voi

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I

Yleistä VÄLIRAPORTTI 13 I VÄLIRAPORTTI 13 I.8.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012 TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta...

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-034 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3129 PUUTARHURIN PÄIVÄKOTI, PUUTARHURINTIE 1, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä. Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä. Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Helsingin toimintaprosessi Ensin kartoitamme Helsingin kaupungin omistuksessa

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten

Lisätiedot

ILMANVAIHDON KÄYTTÖTAPOJEN JA KÄYTTÖTASOJEN VAIKUTUS SISÄILMAAN KOULURAKENNUKSISSA ANTTI ALANKO, IV-ASIANTUNTIJA, RTA

ILMANVAIHDON KÄYTTÖTAPOJEN JA KÄYTTÖTASOJEN VAIKUTUS SISÄILMAAN KOULURAKENNUKSISSA ANTTI ALANKO, IV-ASIANTUNTIJA, RTA ILMANVAIHDON KÄYTTÖTAPOJEN JA KÄYTTÖTASOJEN VAIKUTUS SISÄILMAAN KOULURAKENNUKSISSA ANTTI ALANKO, IV-ASIANTUNTIJA, RTA / - JOHDANTO Julkisten rakennusten käyttöaikojen ulkopuolisen ilmanvaihdon toteuttamiselle

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola 1 (11) Drumsö lågstadieskola TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 20.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (11) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

Hiilidioksidimittausraportti

Hiilidioksidimittausraportti Hiilidioksidimittausraportti 60 m2 kerrostalohuoneisto koneellinen poistoilmanvaihto Korvausilmaventtiileinä 2 kpl Biobe Thermoplus 60 (kuvassa) Ongelmat: Ilman tunkkaisuus, epäily korkeista hiilidioksidipitoisuuksista

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lausunto 07.11.2014 1/3 Linnan Tilapalvelut, Hämeenlinna Laatija: Tommi Paasivirta, Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lähtötilanne ja seurantamittausten tarkoitus Koulun luokkatilojen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

SATAMATALONKUJA LOVIISA

SATAMATALONKUJA LOVIISA Sivu 1 / 7 SATAMATALONKUJA 07910 LOVIISA HIILIDIOKSIDIMITTAUS Tutkimusselostus, päivitetty 12.9.2018 Työnro: 327158 Linda Merk 0400 647 929 Sivu 2 / 7 1 YLEISTIEDOT Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Paine-ero-, hiilidioksidipitoisuus-, ja kosteusmittaukset

TUTKIMUSRAPORTTI Paine-ero-, hiilidioksidipitoisuus-, ja kosteusmittaukset TUTKIMUSRAPORTTI Paine-ero-, hiilidioksidipitoisuus-, ja kosteusmittaukset Päiväkoti Meripirtti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 30.7.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminta dataseurannan perusteella

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminta dataseurannan perusteella Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminta dataseurannan perusteella Marianna Tuomainen Helsingin kaupunkiympäristön toimiala Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu Helsingin kohteet Kohde Rakennusvuosi Peruskorjaus

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-052 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 3077 LIPPAJÄRVEN PÄIVÄKOTI, TAMMIHAANTIE 6, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

Lisätiedot

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Mittauspöytäkirja Työ nro: 120354 sivu 1 ( 8 ) Työmaa: Pähkinänsärkijän päiväkoti Osoite: Pähkinätie 2, Vantaa ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Järjestelmän tunnus: TK-1, TK-2, PK-1.1, PK-1.2, PK-1.3, PF-1,

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Rakennusten painesuhteiden merkitys, mittaaminen ja hallinta. Lari Eskola Marko Björkroth

Rakennusten painesuhteiden merkitys, mittaaminen ja hallinta. Lari Eskola Marko Björkroth Rakennusten painesuhteiden merkitys, mittaaminen ja hallinta Lari Eskola Marko Björkroth 21.5.2019 Rakennusten paine-erojen merkitys Energiatehokkuus Ilmasto Rakennusten tiiviys Ilmanvaihto Radon Rakenteet

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kuntotutkimus

Ilmanvaihdon kuntotutkimus Tiilitehtaankatu 10, 04260 Kerava Tutkimuspäivä 6-8.2.2019 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 4 2.1 Kohteen tiedot... 4 2.2 Yleistietoa tehdystä tutkimuksesta... 4 2.3 Käytettävissä

Lisätiedot

Koivumankkaan päiväkoti Kohdenumero 3067 Koivukeppi 2, Espoo

Koivumankkaan päiväkoti Kohdenumero 3067 Koivukeppi 2, Espoo 1(24) ESPOON KAUPUNKI Tilapalvelut-liikelaitos Kunnossapitopalvelut Tarkastusryhmä 9.4.2019 Koivumankkaan päiväkoti Kohdenumero 3067 Koivukeppi 2, 02130 Espoo SISÄILMATARKASTUS 1.0 Tarkastuskohde Tarkastuskohde

Lisätiedot

Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736

Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736 Tutkimusraportti HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 30.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS

MUISTIO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI 22500344-053 tiedoksi: reijo.yrjola@espoo.fi 4083 VINDÄNGENS SKOLA, TUULIKUJA 8 A, ESPOO RAKENNE- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KATSASTUS Vindängens

Lisätiedot

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT

VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT LOPPURAPORTTI 19.4.17 VELCO APT-ALAPOHJAN TUULETUSLAITTEISTON VAIKUTUS ALAPOHJAN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMIVUUTEEN, ILPOISTEN KOULU, TURKU (LÄMPÖTILAT JA SUHT. KOSTEUDET SEKÄ PAINESUHTEET JA ILMAVIRRAT) Yleistä

Lisätiedot

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat

Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja

SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja Timo Kalema, Ari-Pekka Lassila ja Maxime Viot Tampereen teknillinen yliopisto Kone- ja tuotantotekniikan laitos Tutkimus RYM-SHOK

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot