Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736"

Transkriptio

1 Tutkimusraportti HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti

2 Sisältö Sisältö Tutkimuskohde ja lähtötiedot Yleistiedot Tehtävä ja työn rajaus Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtokoneet Ilmanvaihtokanavat Pohjakerroksen (0 krs.) Ilmanvaihto (OT1 ja OT3) Ensimmäisen kerroksen Ilmanvaihto (OT1, OT2 ja OT3) Toisen kerroksen ilmanvaihto (OT2 ja OT3) Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Muita havaintoja Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Liitteet Liite 1.1 Ilmavirtamittaukset 0 krs. Liite 1.2 Ilmavirtamittaukset 1 krs. Liite 1.3 Ilmavirtamittaukset 2 krs. Liite 2.1 Kanavakuvaukset 0 krs. Liite 2.2 Kanavakuvaukset 1 krs. Liite 2.3 Kanavakuvaukset 2 krs. 2/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

3 TIIVISTELMÄ Tutkimuksen kohteena on osoitteessa Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna sijaitseva Hamkin koulukiinteistöön kuuluva Metsola rakennus. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tilojen ilmanvaihtojärjestelmien soveltuvuus suunniteltuun peruskoulukäyttöön. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Koteloidut ilmanvaihtokoneet (tulo- ja poistokoneet) sijaitsevat iv-konehuoneissa. Erilliset poistokoneet ovat huippuimureita, jotka sijaitsevat rakennuksen vesikatoilla. Ilmanvaihtolaitteiden ja rakennusautomaatiojärjestelmän kuntoa sekä toimintaa tutkittiin silmämääräisesti ja suorittamalla pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Päähuomioina tutkimuksen perusteella voidaan todeta: Pohjakerroksen (0 krs.) osalta tilan K38 raitisilmavirta vastaa suunniteltua käyttöä, mutta tilan K37 osalta tilannetta on suositeltavaa parantaa. Ensimmäisen kerroksen osalta tilojen raitisilmavirrat ovat nykytilanteessa osin riittäviä ja osin alimitoitettuja suunniteltuun käyttöön (OT3 / 25 henkilöä). Tilakohtaisten ilmavirtojen suhteissa (tulo, poisto) on poikkeamia (pääsääntöisesti tilat on suunniteltu tasapanotilanteeseen). Tilanneen parantamiseksi ilmavirtojen säätäminen on aiheellista ja osin tilojen ilmanjakoa voidaan parantaa laskemalla tuloilman kattohajottajia alaspäin, jolloin tuloilma huuhtelee tilaa pidemmältä matkalta (ei törmää kohtisuoraan palkkiin). Toisen kerroksen osalta tilojen raitisilmavirrat ovat nykytilanteessa pääosin riittäviä suunniteltuun käyttöön (OT3 / 25 henkilöä). Poikkeuksena tila 232, jonka ilmavirtojen kasvattamien edellyttää todennäköisesti kanavauusintoja ja mahdollisesti säätöpeltien lisäämistä. Tilakohtaisten ilmavirtojen suhteissa (tulo, poisto) on poikkeamia (pääsääntöisesti tilat on suunniteltu tasapanotilanteeseen). Tilanneen parantamiseksi ilmavirtojen säätäminen on aiheellista ja osin tilojen ilmanjakoa voidaan parantaa laskemalla tuloilman kattohajottajia alaspäin, jolloin tuloilma huuhtelee tilaa pidemmältä matkalta. Tuloilmakanavien sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin, että tuloilmakoneiden yhteyteen asennetuissa äänenvaimentimissa ja pääosin myös tuloilman päätelaitteiden liitäntälaatikoissa on käytetty pinnoitettua mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. Ilmanvaihtolaitteiden huoltotoimenpiteitä tehtäessä huolellisuuteen on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota (puutteita havaittiin). Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen ja ilmavirtojen säätäminen tuloilmakoneiden TK3.1, TK4.1 ja TK8.1 palvelualueilla, säätötyö myös koneen TK6.1 palvelualueella. Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän välityksellä. Järjestelmään ollaan toteuttamassa valvomo pc:n ja ohjelmiston uusintaa. Järjestelmän tekninen käyttöikä on lopuillaan ja sen laajamittainen uusimien lähitulevaisuudessa (1 3 vuotta) on suositeltavaa. WSP Finland Oy Tommi Paasivirta LVIA - asiantuntija, ins. (AMK) LVI - tiimipäällikkö Ilkka Piittisjärvi 3/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

4 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot 1.1 Yleistiedot Tilaaja Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Raatihuoneenkatu 9, 2. krs PL Hämeenlinna Mika Metsäalho Kohde HAMK Metsola Korkeakoulunkatu Hämeenlinna Tutkimuksen kohteena on 1970-luvulla rakennettu Hamkin koulukiinteistöön kuuluva rakennus Metsola, jota on peruskorjattu 1990-luvulla. Rakennus on tutkituilta osin kolmekerroksinen (asuntola osuus ei kuulunut tähän tutkimukseen). Tutkimus kohdennettiin ensisijaisesti tiloihin, jotka on suunniteltu otettavan peruskoulukäyttöön (syyslukukaudella 2015). Kuva 1. Metsola, 0 krs. pohjapiirustus (alustava tilankäyttökaavio, opetustilat merkitty). Kuva 2. Metsola, 1 krs pohjapiirustus (alustava tilankäyttökaavio, opetustilat merkitty). 4/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

5 Kuva 3. Metsola, 2 krs pohjapiirustus (alustava tilankäyttökaavio, opetustilat merkitty). 1.2 Tehtävä ja työn rajaus Ilmanvaihtolaitteiden kuntoa ja toimintaa tutkittiin silmämääräisesti ja suorittamalla pistokoeluonteisia ilmamäärämittauksia. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää tilojen ilmanvaihtojärjestelmien soveltuvuus suunniteltuun peruskoulukäyttöön. Rakennusautomaatiojärjestelmän kuntoa ja toimintaa tutkittiin silmämääräisesti käyttöliittymästä ja kentällä. Työ suoritettiin sovitussa laajuudessa (Metsäalho / Paasivirta). Kiinteistö-kierroksella haastateltiin kiinteistön käyttö/huolto-henkilöstöä, sekä tarkastettiin rakennus visuaalisesti niiltä osin, mihin oli esteetön pääsy (rakennuksen asuntola ei kuulunut tähän tutkimukseen). Tutkimuksen suoritti LVIA- asiantuntija ins. (AMK) Tommi Paasivirta, avustavana tutkijana toimi LVIasiantuntijaharjoittelija Mikko Hasanen. 1.3 Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt mittalaitteet ja viimeisimmät kalibrointiajat Mittalaite SwemaFlow 125 D huppumittari Swema 3000 md monitoimimittari Käyttötarkoitus Ilman virtaaman mittaukset Ilman virtaamamittaukset Viimeisin kalibrointi 4/2014 9/2014 Wöhler VIS 350 putkistokamera - 5/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

6 2. Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat kolmessa iv-konehuoneessa. Erillisinä poistopuhaltimina palvelevat huippuimurit, jotka sijaitsevat rakennuksen vesikatoilla Ilmanvaihtokoneet Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat koteloidut ilmanvaihtokoneet. Taulukko 2. Rakennuksen ilmanvaihtoa palvelevat seuraavat koteloidut ilmanvaihtokoneet. Konepositio Palvelualue valm. ilmamäärä Sijainti / huomio vuosi m3/s TK1.1 Keittiö ,8 / +0,9 IV- konehuone 232 PF1.1 Keittiö ,0 / -1,0 Vesikatto, Hi PF1.2 Keittiö (sos.tilat) ,06 /-0,03 Vesikatto, Hi TK2.1TF2.1 Ruokala ,0 / +0,5 IV-konehuone 232 TK2.1PF2.1 Ruokala ,0 /-0,5 IV-konehuone 232 TK3.1TF3.1 Toimistot ,9 / + 0,45 IV-konehuone 232 TK3.1PF3.1 Toimistot ,6 / -0,3 Vesikatto, Hi TK3.1PF3.2 Toimistot ,3/ -0,15 Vesikatto, Hi TK4.1TF4.1 Luokat ,5 / +0,8 IV-konehuone 208 TK4.1PF4.1 Luokat ,5 / -0,8 IV-konehuone 208 TK5.1TF5.1 Liikuntasali ,0 / +1,0 IV-konehuone 208 TK5.1PF5.1 Liikuntasali ,0 / -1,0 Vesikatto TK6.1TF6.1 Kirjasto, pukuh, saunaos ,5 / +0,75 IV-konehuone 208 TK6.1PF6.1 Kirjasto 2000 luku -0,5 / -0,25 Vesikatto, Hi (uusittu) TK6.1PF6.2 Pukuhuone ,7 / -0,35 Vesikatto, Hi TK6.1PF6.3 Saunaosasto ,4 / -0,2 Vesikatto, Hi TK7.1TF7.1 Auditorio ,0 / 1,0 IV-koneh. auditorion vesikatto TK7.1PF7.1 Auditorio ,0 / -1,0 IV-koneh, auditorion vesikatto TK8.1TF8.1 AV-osasto ,2 / +0,6 Varasto K04 TK8.1PF8.1 AV-studio ,0 / -1,0 Vesikatto TK8.1PF8.2 AV-luokat ,3 / 0,15 Vesikatto Tuloilmakoneissa on lämmityspatteri (vesi) ja poistokoneet ovat osin varustettu lämmöntalteenotolla (levylämmönsiirrin tai glykolipatterit, ). Lämmöntalteenotolla varustetut koneet ovat TK/PK2.1, TK4.1/PK4.1, TK5.1/PK5.1 ja TK7.1/PK7.1. Ilmanvaihtokoneet on asennettu vuonna 1994 tehdyn peruskorjaus- ja muutostyön yhteydessä. Tuloilmakoneita ei ole varustettu jäähdytyksellä. Tarkastuksissa ilmanvaihtokoneissa ei havaittu normaalista poikkeavia ääniä (laakereista, kiilahihnasta tms.) Kaikki ilmanvaihtokoneet ovat kaksitehoisia (1/2-teho ja 1/1-teho). Kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan usean tuloilmakoneen lämmityspatterin otsapinnassa on irtolikaa. 6/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

7 Kuva 4. TK6.1 lämmityspatterin otsapinnassa on irtolikaa. Kuva 5. TK5.1lämmityspatterin otsapinnassa on irtolikaa. Tuloilman ilmansuodatus on toteutettu konekohtaisilla suodattimilla (pussi, F7). Pääsääntöisesti Kaikkien tuloilmakoneiden suodatinkehikoista puuttuu tiivisteitä (suodattimen asennus kehikkoon vaikuttaa väljältä), josta saattaa aiheutua ohivirtausta. Kuva 6. Usean tuloilmasuodattimen asennuskehikko vaikuttaa väljältä (tiivisteitä puuttuu). Tuloilmakoneiden suodatinkammioissa ja puhallinkammiossa on osin hienojakoista pölykertymää, sekä karkeampaakin irtolikaa. Kuva 7. Tuloilmakoneen TK5.1 suodatinkammiossa on irtolikaa. 7/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

8 Kuva 8. Tuloilmakoneen TK6.1 puhallinkammiossa on hieman hienojakoista pölyä. Tuloilmakoneiden raitisilmasäleikköjen sijoittelut ovat pääosin kunnossa ja ne sijaitsevat rakennuksen vesikatolla. Tiedon mukaan tuloilmakoneissa ei ole ollut ongelmia sade- / lumisuojauksen kanssa. Ongelmia havaittiin TK8.1:n raitisilmasäleikön sijainnissa ja puhtaudessa. Säleikkö sijaitsee rakennuksen pohjoispäädyssä melko matalalla ja tarkastushetkellä ( ) se oli osittain tukossa. Kuva 9. TK8.1:n ulkoilmasäleikkö pohjoispäädyn seinällä. Kuva 10. Sama säleikkö läheltä / osittain tukossa. Tuloilmakoneiden yhteydessä olevien äänenvaimennuslamellien pinnat ovat osin kangasta ja osin reikäpeltiä. Kangaspinnat vaikuttivat pääosin ehjiltä ja puhtailta (poikkeuksiakin havaittiin), mutta reikäpellin alla käytetystä äänenvaimennusmateriaalista ei tehty havaintoja (mahdollisesti mineraalivillaa). Joitakin tuloilmakoneiden yhteydessä olevia äänenvaimentimia ei pääse tarkastamaan (tarkastusluukkuja ei ole asennettu). 8/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

9 Kuva 11. Tuloilmakoneen TK4.1 äänenvaimennuslamellien kangaspinta on rikki. Muita havaintoja: Tuloilmakoneen TK5.1:n suodatinkammiossa on mineraalivillaa, jonka pinta ovat rikki. Usean tuloilmakoneen moottorikaapelien läpiviennit puhallinkammiossa ovat tiivistämättä / mineraalivillaa näkyvissä. Kuva 12. Moottorikaapelin läpivienti (TK7.1) Kuva 13. Mineraalivillaa suodatinkammiossa (TK5.1). Suunniteltujen peruskoulukäyttöön otettavien opetustilojen osalta alueita palvelevat ilmanvaihtokoneet on merkitty liitteisiin 2.1, 2.2. ja Ilmanvaihtokanavat Ilmanvaihtokanavat ovat sinkittyä kierresaumattua pyöreää peltikanavaa ja kanttikanavaa. Runkokanavat on vaakaosiltaan asennettu osin vesikatolle näkyviin ja osin ullakkotilaan eristettyinä. Runkoja haarakanavien ilmavirtojen säätöpellit ovat mekaanisesti säädettäviä (PRA, varustettu mittayhteillä), Runko- ja haarakanavien asennustyön laatu on silmämääräisesti arvioituna hyvää, merkittäviä vuotokohtia ei havaittu. Tuloilmakanavien sisäpuoliset tarkastukset kohdennettiin suunniteltuja opetustiloja palveleviin tuloilmakanavistoihin / koneisiin, joita ovat TK4.1 (palvelualue 2 krs.), TK3.1ja TK6.1 (palvelualueet 1 krs.) ja TK8.1 (palvelualue 0 krs.). Havaintoja tehdyistä kanavakuvauksista (kuvaukset on merkitty liitteisiin 2.1, 2.2 ja 2.3): 9/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

10 0 krs, 1 krs ja 2 krs tuloilmakanavissa on hienojakoista pölyä ja osin myös karkeampaa likaa (puun lehtiä, havunneulasia jne.). Kuva 14, Tilan K38 tuloilmakanavassa on hienojakoista pölyä ja myös karkeampaa likaa (liite 2.1, kuvaus TU10) Kuva 15. Tuloilmakanavassa on hienojakoista pölyä ja myös karkeampaa likaa, 1 krs / TK3.1 (liite 2.2, kuvaus TU8) Kuva 16. Tuloilman runkokanavassa (2 krs. / TK4.1) on äänenvaimentimesta lähtenyt kangaspinnoite / mineraalivillaa (liite 2.3, kuvaus TU3. Äänenvaimennin on esitetty kohdassa ilmanvaihtokoneet kuva 11). 10/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

11 2.3. Pohjakerroksen (0 krs.) Ilmanvaihto (OT1 ja OT3) Kuva 17. Alustava tilankäyttökaavio pohjakerros (0krs) Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin ja ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu yksivyöhykejärjestelmänä (ei jäähdytystä), jolloin tuloilman lämpötila on koko koneen palvelualueella sama, eikä sitä voida säätää huone-/tilakohtaisen tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärät on säädettävissä konekohtaisesti 1/1-teho ja 1/2-teho, eikä järjestelmän kanavistoissa ei ole tilakohtaisia ilmanvaihdon tarpeen mukaan säätyviä ilmamääräsäätimiä vaan säätöpellit ja päätelaitteet ovat mekaanisesti säädettäviä koko palvelualueella. Tiloissa tehtiin pistokoeluonteisia ilmavirtamittauksia. Ilmanvaihtokoneet kävivät 1/1-teholla mittaushetkellä (mittaustulokset on esitetty liitteessä 1.1). Saatujen lähtötietojen perusteella tilojen peruskoulukäytössä tilakohtainen suunniteltu henkilökuormitus tulisi olemaan n. 25 henkilöä / tila (OT3). Mittaustuloksen perusteella tilakohtainen tuloilmavirta on 240 l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) riittävää raitisilmavirtaa suunnitellulle käytölle. Tilan K37 (OT1) osalta mitattu raitisilmavirta on 15 l/s. Tilan päätelaitteita, sekä niiden sijoittelua on suositeltavaa parantaa vastaamaan tulevaa käyttöä. Samassa yhteydessä tilaa palvelevien liitäntäkanavien suurentaminen on todennäköisesti tarpeellista (nykyiset koot ovat tulo 100 mm ja poisto 125 mm). Mittaustulosten perusteella tilakohtaiset Ilmavirrat on suositeltavaa säätää vastaamaan tulevaa käyttötarkoitusta ja lähemmäksi tasapainotilannetta (ilmavirtojen suhteessa on n. 30 % poikkeama tasapainotilanteesta). Tilan K38 (OT3) tuloilman päätelaitteet ovat seinähajottajia, jonka äänenvaimennusmateriaalina on käytetty pinnoitettua mineraalivillaa. Poistoilman päätelaitteet ovat kartioventtiilejä (KSO tai URH). Tuloilman päätelaitteiden liitäntälaatikoissa on havaittavissa näkyvää pölykertymää ja karkeampaa likaa. Kuva 18. Tuloilman liitäntälaatikossa on irtolikaa / näkyvää pölyä (tila K38) 11/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

12 2.4. Ensimmäisen kerroksen Ilmanvaihto (OT1, OT2 ja OT3) Kuva 19. Alustava tilankäyttökaavio ensimmäinen kerros. Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin ja ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu yksivyöhykejärjestelmänä (ei jäähdytystä), jolloin tuloilman lämpötila on koko koneen palvelualueella sama, eikä sitä voida säätää huone-/tilakohtaisen tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärät on säädettävissä konekohtaisesti 1/1-teho ja 1/2-teho, eikä järjestelmän kanavistoissa ei ole tilakohtaisia ilmanvaihdon tarpeen mukaan säätyviä ilmamääräsäätimiä vaan säätöpellit ja päätelaitteet ovat mekaanisesti säädettäviä koko palvelualueella. Tiloissa tehtiin pistokoeluonteisia ilmavirtamittauksia. Ilmanvaihtokoneet kävivät 1/1-teholla mittaushetkellä (mittaustulokset on esitetty liitteessä 1.2). Saatujen lähtötietojen perusteella tilojen peruskoulukäytössä tilakohtainen suunniteltu henkilökuormitus tulisi olemaan n. 25 henkilöä / tila (OT3). Mittaustuloksen perusteella tilakohtaiset tuloilmavirrat ovat luokkaa l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) 7 37 henkilön kuormitusta tilakohtaisesti. Ensisijaisesti Ilmavirtojen kasvattaminen vastaamaan tulevaa käyttöä liittyy tiloihin, joihin on tehty tilamuutoksia (ilmanvaihtopiirustukset vuodelta 1993). Tämä ei todennäköisesti vaadi päätelaitteiden liitäntäkanavien uusimista (kanavakoot pääosin 160 mm), mutta päätelaitteiden sijoittelua voi olla tarpeellista muuttaa. Mittaustulosten perusteella tilakohtaiset Ilmavirrat on suositeltavaa säätää vastaamaan tulevaa käyttötarkoitusta ja lähemmäksi tasapainotilannetta OT2 käyttöön suunnitelluissa tiloissa (tilat 143, 153, 164c, 169) tuloilmavirrat ovat l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) 3 26 henkilön kuormitusta tilakohtaisesti. Erityisesti tilan 169 ilmanvaihtoa on suositeltavaa parantaa vastaamaan tulevaa käyttötarkoitusta. OT1 käyttöön suunnitelluissa tiloissa (tilat 164a ja 164b) tuloilmavirrat ovat 12 l/s ja 44 l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) 2 ja 7 henkilön kuormitusta tilakohtaisesti. Tilakohtaisissa ilmavirroissa havaittiin merkittäviä poikkeamia tulo- ja poistoilmavirtojen suhteessa (ilmamäärätase). Ilmanvaihdon äänitasoja ei tässä tutkimuksessa mitattu, mutta visuaalisesti arvioituna normaalista poikkeavaa ääntä ei havaittu. Osin tilojen tuloilman päätelaitteet on uusittu vuoden 1993 muutostyön jälkeen (tehdyistä muutoksista ei ollut piirustuksia käytettävissä / epäselväksi jäi onko tehdyt muutokset dokumentoituna). Uusittujen päätelaitteiden äänenvaimennusmateriaalina ei ole käytetty mineraalivillaa, mutta vanhemmissa päätelaitteissa on käytetty pinnoitettua mineraalivillaa äänenvaimennusmateriaalina. Osassa tiloja (esim. tilat 153, 155 ja 167, suunniteltu käyttöön OT2 tai OT3) tuloilman kattohajottajat on asennettu katon rajaan betonipalkkien väliin, jolloin tuloilmasuihku putoaa alas nopeasti, eikä huuhtele tilaa sivusuunnassa tehokkaasti. 12/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

13 Kuva 20. Tuloilman kattohajottaja tilassa 155 (opintotoimisto). Kuva 21. Tuloilman kattohajottaja tilassa 167 (tutkimusosasto). Tehdyissä tarkastuksissa havaittiin, että tutkittujen tilojen tuloilman päätelaitteissa ei ole havaittavissa näkyvää pölykertymää (kanavakuvauksista tehdyt havainnot kohdassa 2.2 Ilmanvaihtokanavat). Kuva 22. Kattohajottajassa (TKB) on pinnoitettua mineraalivillaa Toisen kerroksen ilmanvaihto (OT2 ja OT3) Kuva 23. Alustava tilankäyttökaavio toinen kerros. 13/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

14 Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin ja ilmanjako on toteutettu sekoittavana. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu yksivyöhykejärjestelmänä (ei jäähdytystä), jolloin tuloilman lämpötila on koko koneen palvelualueella sama, eikä sitä voida säätää huone-/tilakohtaisen tarpeen mukaan. Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärät on säädettävissä konekohtaisesti 1/1-teho ja 1/2-teho, eikä järjestelmän kanavistoissa ei ole tilakohtaisia ilmanvaihdon tarpeen mukaan säätyviä ilmamääräsäätimiä vaan säätöpellit ja päätelaitteet ovat mekaanisesti säädettäviä koko palvelualueella. Tiloissa tehtiin pistokoeluonteisia ilmavirtamittauksia. Ilmanvaihtokoneet kävivät 1/1-teholla mittaushetkellä (mittaustulokset on esitetty liitteessä 1.3). Saatujen lähtötietojen perusteella tilojen peruskoulukäytössä tilakohtainen suunniteltu henkilökuormitus tulisi olemaan n. 25 henkilöä / tila (OT3). Mittaustuloksen perusteella tilakohtaiset tuloilmavirrat ovat luokkaa l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) riittävää raitisilmavirtaa suunnitellulle käytölle. Poikkeuksena on tila 232, jonka mitattu tilakohtainen tuloilmavirta on 82 l/s (suunniteltu 150 l/s). Myös tilan 230 (suurluokka) tuloilmavirta on vajaa suunnitteluarvoon nähden (mitattu 248 l/s, suunniteltu 300 l/s), mutta riittävä suunniteltuun opetustila käyttöön. Ilmavirtojen kasvattaminen tiloissa edellyttää todennäköisesti kanavamuutoksia ja mahdollisesti säätöpeltien asentamista / lisäämistä. OT2 käyttöön suunnitellussa tilassa 246 tuloilmavirta on 92 l/s, mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (D2, 6 (l/s)/henkilö) 15 henkilön kuormitusta. Mittaustulosten perusteella tilat ovat mitattujen Ilmavirtojen perusteella oletettavasti pääosin ylipaineisia (ulkoilmaan verrattuna). Ilmavirtojen suhde on suositeltavaa säätää lähemmäksi tasapainotilannetta (sisätiloissa n. 0 5 Pa alipaine ulkoilmaan verrattuna). Ilmanvaihdon äänitasoja ei tässä tutkimuksessa mitattu, mutta visuaalisesti arvioituna normaalista poikkeavaa ääntä ei havaittu. Tuloilman päätelaitteiden äänenvaimennusmateriaalina on käytetty mineraalivillaa. Osassa tiloja (esim. tilat 201, 205 ja 206, suunniteltu käyttöön OT2 tai OT3) tuloilman kattohajottajat on asennettu katon rajaan betonipalkkien väliin, jolloin tuloilmasuihku putoaa alas nopeasti, eikä huuhtele tilaa sivusuunnassa tehokkaasti. Kuva 24. Tuloilman kattohajottaja palkkien välissä tila 205. Tuloilman päätelaitteet ovat katto- ja seinähajottajia (TKB, TLA). Tehdyissä tarkastuksissa havaittiin, että tutkittujen tilojen tuloilman päätelaitteissa on osin havaittavissa näkyvää pölykertymää (kanavakuvauksista tehdyt havainnot kohdassa 2.3 Ilmanvaihtokanavat). Poistoilman päätelaitteet ovat pääosin venttiilejä (URH tai KSO) 14/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

15 Kuva 25. Tuloilman päätelaitteen liitäntälaatikossa on näkyvää pölykertymää, tila Rakennusautomaatio, ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteet Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän välityksellä. Järjestelmä on Siemensin (Landis & Staefa) valmistama. Järjestelmän paikalliskäyttölaitteet ovat alakeskuksissa olevia säätimiä ja graafinen käyttöliittymä sijaitsee ensimmäisen kerroksen valvomohuoneessa Tapiola rakennuksessa. Järjestelmällä ei tällä hetkellä ole etäkäyttömahdollisuutta verkon välityksellä. Kuva 26. Näkymä rakennusautomaatiojärjestelmän graafisesta käyttöliittymästä (valvomo pc) ensimmäisen kerroksen valvomohuoneeessa. Tiedon mukaan valvomo pc ja ohjelmisto on päätetty uusia (tarjousta ko. töistä on pyydetty). Järjestelmä on asennettu 1990-luvulla tehdyn muutos- ja peruskorjaustyön yhteydessä. Järjestelmän laajamittainen uusiminen tulee ajankohtaiseksi 1 3 vuoden kuluessa (tekninen käyttöikä). Järjestelmän alakeskusten asennukset vaikuttivat siisteiltä ja asianmukaisilta. Kenttä- ja alakeskuslaitteita on monen ikäisiä ja niitä on uusittu tarpeen mukaan, mutta laajamittaisia uusintoja ei ole tehty. 15/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

16 Kuva 27. Alakeskusten asennukset ovat siistejä ja asianmukaisia. Kuva 28. Toimilaitteet ovat osin vanhempia malleja. Kuva 29. Ja osin uudempia. Peruskoulukäyttöön otettavien tilojen osalta ilmanvaihtokoneiden (TK3.1, TK4.1, TK6.1 ja TK8.1) käyntiajat on suositeltavaa asetella käyttöaikoja vastaaviksi. Myös koneiden käyttämistä 1/2-teholla on harkittava (rakennuksen ilmanvaihtokerroin käyttöajan ulkopuolella, energiansäästö). 16/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

17 Taulukko 3. Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat Konepositio 1/1-teho 1/2-teho Sijainti / huomio TK1.1 Keittiö ma pe 6:25 16:14 la 8:00 15:59 ma pe klo 16:15 6:24 la 16:00 ma 6:24 koneet ovat seis. Tiloissa TK2.1 Ruokala TK3.1 Toimistot ma pe 6:25 16:14 la 8:00 15:59 ma pe 5:00 19:29 la su 7:00 20:59 käsi- / lisäaikakytkin ma pe klo 16:15 6:24 la 16:00 ma 6:24 koneet ovat seis ma pe 19:30 4:59 la su 21:00 6:59 koneet ovat seis TK4.1 ma pe 6:05 16:29 ma to 16:30 6:04 pe 16:30 ma 6.04 koneet ovat seis TK5.1 Liikuntasali ma pe 7:00 21:29 ma to 21:30 6:59 pe 21:30 ma 6:59 koneet ovat seis. Tiloissa käsi- / lisäaikakytkin TK6.1 ma 6:30 22:59 ti to 7:00 22:59 pe 7:00 20:59 la :59 ma 23:00 ti 6:59 ke to :59 pe 23:00 la 15:59 la 21:00 ma 6:29 koneet ovat seis TK7.1 ma pe 7:05 16:14 ma to 16:15 7:04 pe 16:15 ma 7:04 koneet ovat seis. Tiloissa on käsikytkin jolla koneen saa täydelle teholle TK8.1 ma pe 7:15 16:34 ma to 16:35 7:14 pe 17:35 ma 7:14 koneet ovat seis. Tiloissa käsi- / lisäaikakytkin Muita havaintoja Ilmanvaihtopiirustukset (LVI työnumero 9303, piirustukset IV 1 IV2, 1 krs ja 2 krs) eivät poistoilman päätelaitteiden osalta ole ajan tasalla. Poistoilmaventtiilien tyypiksi on piirustuksissa merkitty URH, mutta ainakin osin venttiilit ovat KSO -mallisia. Venttiilien K-arvoissa on merkittäviä eroja, jolloin paineerolla mitattaessa saadun ilmavirran tulokseen tulee 30 % - 55 % eroja. Venttiilien tyypit on suositeltavaa tarkastaa seuraavien puhdistus- ja säätötöiden yhteydessä ja ajantasaistaa myös olemassa olevat ilmanvaihtopiirustukset tältä osin. 3. Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Korjauksista päätetään raportin valmistumisen jälkeen. Tutkimus kohdennettiin ensisijaisesti tiloihin, jotka on suunniteltu otettavan peruskoulukäyttöön (syyslukukaudella 2015). Tehtyjen tarkastusten perusteella ilmanvaihtokoneiden kammioissa ja pattereiden otsapinnoissa on havaittavissa irtolikaa. Usean tuloilmakoneen tuloilmasuodattimen asennuskehikko on väljä / tiivistei- 17/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

18 tä puuttuu. Huomiota tulee kiinnittää huolellisuuteen tehtävien huoltotoimenpiteiden yhteydessä (mm. kammioiden puhdistus, ulkosäleikköjen puhdistus jne). Tuloilmakoneiden runkokanavissa olevien äänenvaimennuslamellien pinnat on päällystetty kankaalla, mutta ainakin tuloilmakoneen TK4.1 osalta pinta on rikki. Muiden aluetta (suunniteltu peruskoulukäyttö) palvelevien tuloilmakoneiden (TK3.1, TK6.1 ja TK8.1) osalta äänenvaimentimia ei pääse tarkastaman, koska tarkastusluukkuja ei ole asennettu. Tuloilmakanavien sisäpuolisissa tarkastuksissa havaittiin hienojakoista pölyä ja osin myös karkeampaa likaa. Kanavistoihin, muista kuin tuloilmakoneiden jälkeen, asennetuissa äänenvaimentimista ei tehdyissä tarkastuksissa tehty havaintoja. Ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojärjestelmän välityksellä. Järjestelmä on Siemensin valmistama (Landis & Staefa). Järjestelmään ollaan uusimassa valvomo pc:tä ja ohjelmistoa. Kokonaisuutena järjestelmän tekninen käyttöikä on lopuillaan ja sen laajamittainen uusiminen tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. 0 krs. Ilmanvaihtokoneet käyvät vakioteholla (1/2- ja 1/1-teho) aikaohjelmien mukaisesti. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin. Tuloilman päätelaitteet ovat seinähajottajia, joiden äänenvaimennusmateriaalina on käytetty pinnoitettua mineraalivillaa. Tuloilman päätelaitteiden liitäntälaatikoissa on irtolikaa. Tehtyjen ilmavirtamittausten perusteella tilan K38 raitisilmavirta on riittävä suunniteltuun peruskoulukäyttöön (OT3 / n. 25 hlö). Tilan K37 osalta (suunniteltu käyttö OT2) tilannetta on suositeltavaa parantaa vastaaman tulevaa käyttöä (liitäntäkanavat, päätelaitteet). 1 krs. Ilmanvaihtokoneet käyvät vakioteholla (1/2- ja 1/1-teho) aikaohjelmien mukaisesti. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin. Tuloilman päätelaitteet ovat pääosin kattohajottajia, joista vanhemmissa malleissa on käytetty pinnoitettua mineraalivillaa äänenvaimennusmateria. Osin kattohajottajat on asennettu kattojen betonipalkkien väliin, jolloin palkkeja kohtisuoraan tuleva tuloilmasuihku putoaa nopeasti alas. Tehtyjen ilmavirtamittausten perusteella tilojen raitisilmavirrat (suunniteltu OT3 käyttö) ovat luokkaa l/s (7 37 henkilöä, henkilöperusteinen mitoitus, D2). Mittaustulosten perusteella tilakohtaisten ilmavirtojen säätäminen on aiheellista ja osin myös päätelaitteiden sijoittelun muuttaminen voi olla tarpeellista. 2 krs. Ilmanvaihtokoneet käyvät vakioteholla (1/2- ja 1/1-teho) aikaohjelmien mukaisesti. Tilojen ilmanvaihto on toteutettu sijoittamalla tulo- ja poistoilman päätelaitteet kaikkiin tiloihin. Tuloilman päätelaitteet ovat pääosin kattohajottajia, joissa on käytetty pinnoitettua mineraalivillaa äänenvaimennusmateria. Osin kattohajottajat on asennettu kattojen betonipalkkien väliin, jolloin palkkeja kohtisuoraan tuleva tuloilmasuihku putoaa nopeasti alas. Tehtyjen ilmavirtamittausten perusteella tilojen raitisilmavirrat (suunniteltu OT3 käyttö) ovat luokkaa l/s mikä vastaa henkilöperusteisena mitoituksena (6 l/s, D2) riittävää raitisilmavirtaa suunniteltuun käyttöön. Poikkeuksena tila 232, jonka ilmavirtojen kasvattamien edellyttää todennäköisesti kanavamuutoksia ja mahdollisesti säätöpeltien lisäämistä. Mittaustulosten perusteella tilakohtaisten ilmavirtojen säätäminen on aiheellista ja osin myös päätelaitteiden sijoittelun muuttaminen voi olla tarpeellista (kattohajottajien pudottaminen alaspäin). Ilmanvaihtojärjestelmään tehdyn tutkimuksen perusteella suosittelemme ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan ja sisäilman laatuun vaikuttavia seuraavia toimenpiteitä (* merkityt toimenpiteet liittyvät toisiinsa / asiaa voidaan tarvittaessa jatkoselvittää). 18/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

19 Kiireelliset ja huoltoluonteiset toimenpiteet Ilmanvaihtokoneiden säännöllinen huoltaminen (kammioiden, pattereiden otsapintojen puhdistaminen jne.). Tuloilmakoneiden tuloilmasuodattimien kiinnityskehysten tiivistäminen / tiivisteiden asentaminen. Tuloilmakoneen TK8.1 ulkoilmasäleikön puhdistaminen *Tuloilmakoneiden moottorikaapeleiden läpivientien tiivistäminen. *Tuloilmakoneen TK4.1 äänenvaimenninosan rikkinäisen lamellin vaihtaminen / äänenvaimenninosan uusiminen. *Tuloilmakoneiden TK3.1, TK6.1 ja TK8.1 äänenvaimennin osien kunnon tarkastaminen / tarkastusluukkujen asentaminen. *Tuloilmakoneen TK5.1 (palvelualue liikuntasali) suodatinkammiossa olevan mineraalivillan korvaaminen. Suositellut jatkotoimenpiteet ennen suunniteltua peruskoulukäyttöä *Tuloilman päätelaitteissa käytetyn mineraalivillan korvaaminen. Alueita palvelevien ilmanvaihtojärjestelmien (TK3.1 / 1 krs, TK4.1 / 2 krs ja TK8.1 / 0 krs.) puhdistaminen ja ilmavirtojen säätö (suunniteltu käyttö, ilmavirtojen suhde. Säätötyö myös TK6.1 alueelle). Ilmanvaihtojärjestelmää parantavia toimenpide-ehdotuksia (1 3 vuotta) Rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen. Suositellut jatkotutkimukset *Mineraalivillakuituselvitys laskeumanäytteistä, tämän perusteella voidaan tehdä arviota irtoaako havaituista lähteistä (äänenvaimentimet, tuloilman päätelaitteet) mineraalivillakuituja / esiintyykö niitä tilojen pinnoilla. 19/ HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6

20 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, METSOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, POHJAKERROS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: TUTKIMUSKOHDAT LIITE 1.1 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

21 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, METSOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, 1 KRS. PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: TUTKIMUSKOHDAT LIITE 1.2 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

22 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, METSOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, 2 KRS. PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: TUTKIMUSKOHDAT LIITE 1.3 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

23 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, METSOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, POHJAKERROS PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: KANAVAKUVAUKSET LIITE 2.1 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

24 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, METSOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, 1 KRS. PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: KANAVAKUVAUKSET LIITE 2.2 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

25 TOIMENPIDE: KUNTOTUTKIMUS RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: HAMK, METSOLA TYKISTÖTIE HÄMEENLINNA PIIRUSTUSLAJI: POHJAPIIRUSTUS, 2 KRS. PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: KANAVAKUVAUKSET LIITE 2.3 MERKKIEN SELITYKSET: TUTKIJA: Uimalankatu Tampere Tel: Fax: T.P. PVM:

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736 Tutkimusraportti HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 29.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100

HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100 HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus projekti 305669/100 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 1 2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Asiakirjatilanne...

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus Karhuvuorentie 1, 48300 Kotka Tarkastuspäivä 23.5.2016 Sivu 2 / 7 1. ESIPUHE Tämä ilmanvaihdon tarkastusraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella.

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS

MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 27-28 / 2008 Raportin päiväys: 08.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIMUSRAPORTTI 6.11.2015 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.07 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus Ilmarila on rakennettu vuonna 1971-72. Rakennus

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lausunto 07.11.2014 1/3 Linnan Tilapalvelut, Hämeenlinna Laatija: Tommi Paasivirta, Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lähtötilanne ja seurantamittausten tarkoitus Koulun luokkatilojen

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, Vantaa

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, Vantaa 14.7.2014 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, 01260 Vantaa DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi Delete Tutkimus Oy Hämeentie

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012 TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta...

Lisätiedot

ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA

ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA 31.8.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Tapanilan ala-aste, Helsinki. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 13.6.2014. projekti 305954

Tapanilan ala-aste, Helsinki. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 13.6.2014. projekti 305954 Tapanilan ala-aste, Helsinki Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus projekti 305954 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 1 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 2 1.1 Kohteen tiedot... 2 1.2 Asiakirjatilanne...

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA www.asb.fi 10.7.2008 IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, 01370 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki TAMPERE:

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 1 / 2006 Raportin päiväys: 19.01.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO

ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO Metsolan koulu Allintie 9 48220 Kotka Tarkastus pvm 15.9.2011 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2. KUNTOARVION

Lisätiedot

Hornhattulan päiväkoti Porvoo

Hornhattulan päiväkoti Porvoo Hornhattulan päiväkoti Porvoo IVA kuntotutkimus ja käyttövesiputkiston vuotoselvitys Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy Pohjakuva Hornhattulan päiväkoti 2 Talotekniikka

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 42-43 / 2009 Raportin päiväys: 28.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 29 / 2008 Raportin päiväys: 18.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 7492594 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 11 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA Oy IV-Special Ab 25.03.2011 IV-kuntotutkimus Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Tapiolan päiväkoti IVA - kuntotutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Tapiolan päiväkoti IVA - kuntotutkimus. Projekti Tutkimusraportti Tapiolan päiväkoti Projekti 307232 9.12.2015 7.12.2015 Tiivistelmä Tämä ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus tehtiin loka-marraskuussa 2015 Tapiolan päiväkodin tiloissa. Tutkimus koskee

Lisätiedot

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41-45 / 2006 Raportin päiväys: 22.11.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Lauttasaaren ala-aste IVA - kuntotutkimus. Projekti

Tutkimusraportti. Lauttasaaren ala-aste IVA - kuntotutkimus. Projekti Tutkimusraportti Lauttasaaren ala-aste Projekti 307006 9.10.2015 Tiivistelmä Tämä ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus tehtiin heinä-syyskuussa 2015 Lauttasaaren koulun tiloissa. Tutkimus koskee koulurakennusta

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS JOKIVARREN KOULU, VANHA PÄÄRAKENNUS ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 3 / 2009 Raportin päiväys: 26.01.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 749

Lisätiedot

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Laajennusosa Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvoo Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Projekti 308141 13.2.2017 Sisältö Sisältö... 2 Tutkimuskohde

Lisätiedot

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Mittauspöytäkirja Työ nro: 120354 sivu 1 ( 8 ) Työmaa: Pähkinänsärkijän päiväkoti Osoite: Pähkinätie 2, Vantaa ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Järjestelmän tunnus: TK-1, TK-2, PK-1.1, PK-1.2, PK-1.3, PF-1,

Lisätiedot

HÄMEENKYLÄN KOULU IV-RAPORTTI

HÄMEENKYLÄN KOULU IV-RAPORTTI 2012 HÄMEENKYLÄN KOULU IV- 01055 ISS 2.4.2012 1/11 Kohde: Hämeenkylän koulu Varistontie 3, 01660 Vantaa Yleistä Kohteessa sisäilman on koettu olevan huono; käyttäjiltä on tullut palautetta mm. tunkkaisuudesta

Lisätiedot

Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki

Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki Auringonpilkku, sivukoulu Helsinki IVA-kuntotutkimus Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy 14.12.2016 Ilmanvaihtojärjestelmä Tehdyt tutkimukset Tutustuminen alkuperäisiin

Lisätiedot

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 39 / 2008 02/2009 Raportin päiväys: 08.01.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

IV-TUTKIMUSRAPORTTI KURKELAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: Työnumero:

IV-TUTKIMUSRAPORTTI KURKELAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: Työnumero: 7.5.2019 Työnumero: 500187 IV-TUTKIMUSRAPORTTI KURKELAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: 500187 Tutkimukset 8.-9.4.2019 Raportti 7.5.2019 Viimeisin päivitys 7.5.2019 RKM Group Oy www.rkmgroup.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 44 / 2008 Raportin päiväys: 07.11.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

KORSON KOULU, ent. lukio ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

KORSON KOULU, ent. lukio ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KORSON KOULU, ent. lukio ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 7-8 / 2009 Raportin päiväys: 20.02.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET

TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET Tutkimuksen ajankohta: vko 4-11 / 2008 Raportin päiväys: 14.03.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit

Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit Päätelaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (7) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee huonetilassa tai

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS

PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 5-6 / 2008 Raportin päiväys: 22.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

Terveen talon ilmanvaihto

Terveen talon ilmanvaihto Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista

Lisätiedot

Sisällys. Työselostus

Sisällys. Työselostus Työselostus 1 (5) Työselostus Sisällys Työselostus... 1 1. Tilaaja... 1 2. Kohde... 1 3. Yleiset ohjeet... 2 3.1 Urakan laajuus... 2 3.2 Rakennuskohtaiset tiedot... 2 3.3 Ilmanvaihtopiirustukset... 2 4.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014 RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 22 / 2008 Raportin päiväys: 17.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 7492594 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS

ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 32 / 2006 Raportin päiväys: 08.08.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Arabian korttelitalo, Berliininkatu 4-6 Uudet sisäilmakorjaukset - kesä ja syksy 2018

Arabian korttelitalo, Berliininkatu 4-6 Uudet sisäilmakorjaukset - kesä ja syksy 2018 Arabian korttelitalo, Berliininkatu 4-6 Uudet sisäilmakorjaukset - kesä ja syksy 2018 Maria Lähdemäki Projektipäällikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 9.5.2018 1 Tilanne loppuvuodesta

Lisätiedot

ILMANVAIHDON KÄYTTÖTAPOJEN JA KÄYTTÖTASOJEN VAIKUTUS SISÄILMAAN KOULURAKENNUKSISSA ANTTI ALANKO, IV-ASIANTUNTIJA, RTA

ILMANVAIHDON KÄYTTÖTAPOJEN JA KÄYTTÖTASOJEN VAIKUTUS SISÄILMAAN KOULURAKENNUKSISSA ANTTI ALANKO, IV-ASIANTUNTIJA, RTA ILMANVAIHDON KÄYTTÖTAPOJEN JA KÄYTTÖTASOJEN VAIKUTUS SISÄILMAAN KOULURAKENNUKSISSA ANTTI ALANKO, IV-ASIANTUNTIJA, RTA / - JOHDANTO Julkisten rakennusten käyttöaikojen ulkopuolisen ilmanvaihdon toteuttamiselle

Lisätiedot

Tähän kirjataan ilmastointijärjestelmän yleisarvioinnin keskeiset tulokset sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi.

Tähän kirjataan ilmastointijärjestelmän yleisarvioinnin keskeiset tulokset sekä suositukset jatkotoimenpiteiksi. 1 HR/10.03.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi, raportin malli Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä 1. Johdanto Tämä raporttiluonnos

Lisätiedot

HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 18 / 2009 Raportin päiväys: 30.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet

Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Ilmastointijärjestelmät kuntoon II -seminaari 19.12.2013 Helsinki Mikko Saari, Petri Kukkonen, Niklas Söderholm, Risto Ruotsalainen, Mikko Nyman

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 28.01.2005 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

JOKINIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

JOKINIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS JOKINIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 3-5 / 2009 Raportin päiväys: 04.02.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus 16.12.2010

Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimus 16.12.2010 16.12.2010 Yrttitien päiväkoti, lisärakennus Aniskuja 1 01300 Vantaa Inspecta Oy, Building Services Käyntiosoite: Y-tunnus: 1787853-0 PL 7 Sentnerikuja 3 Puh: 010 521 600 00441 Helsinki 00440 Helsinki

Lisätiedot

Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä. Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä. Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Helsingin toimintaprosessi Ensin kartoitamme Helsingin kaupungin omistuksessa

Lisätiedot

Yleistiedot 1.1. Tutkimuksen. Tilaaja: Porvoon kaupunki. WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki. tekijä: Tiimipäällikkö Paulus Hedenstam.

Yleistiedot 1.1. Tutkimuksen. Tilaaja: Porvoon kaupunki. WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki. tekijä: Tiimipäällikkö Paulus Hedenstam. Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvooo Projekti 308141 19.9.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1. 1. Yleistiedot... 3 1. 2. Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus...

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo 4.1.2016 Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A 06100 Porvoo Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kohteen ilmanvaihdon mittaus ja säätö, 12.10. 20.11.2015 Kohteessa

Lisätiedot

Tutkimusraportti. SUUTARILAN MONITOIMITALO Seulastentie 11 00740 HELSINKI. IVA-järjestelmien kuntotutkimukset

Tutkimusraportti. SUUTARILAN MONITOIMITALO Seulastentie 11 00740 HELSINKI. IVA-järjestelmien kuntotutkimukset Seulastentie 11 00740 HELSINKI Tutkimusraportti IVA-järjestelmien kuntotutkimukset Tutkimuksen suoritusajankohta: vko 20-22 / 2014 Raportin päiväys: 27.6.2014 IVA-kuntotutkimukset Sivu 2 (83) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

MARTINLAAKSON KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS MARTINLAAKSON KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 30-32 / 2007 Raportin päiväys: 11.09.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

HEVOSHAAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ja STARTTILUOKAN ALUSTATILAN TV- KUVAUS

HEVOSHAAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ja STARTTILUOKAN ALUSTATILAN TV- KUVAUS HEVOSHAAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ja STARTTILUOKAN ALUSTATILAN TV- KUVAUS Tutkimuksen ajankohta: vko 36-39 / 2008 Raportin päiväys: 22.10.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki

Lisätiedot

KIVISTÖN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

KIVISTÖN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KIVISTÖN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 43 / 2008 Raportin päiväys: 30.10.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 22-23 / 2008 Raportin päiväys: 17.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULU OIREILUTILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS

PÄHKINÄRINTEEN KOULU OIREILUTILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS PÄHKINÄRINTEEN KOULU OIREILUTILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 25 ja 27 / 2007 Raportin päiväys: 06.07.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 593 9212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS

ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS KURJENPOLVEN PÄIVÄKOTI ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 6-7 / 2006 Raportin päiväys: 20.02.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS VARIA TALVIKKITIE SOSIAALIALAN OPPILAITOS ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 30 / 2008 Raportin päiväys: 13.08.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kuntotutkimus

Ilmanvaihdon kuntotutkimus Tiilitehtaankatu 10, 04260 Kerava Tutkimuspäivä 6-8.2.2019 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 4 2.1 Kohteen tiedot... 4 2.2 Yleistietoa tehdystä tutkimuksesta... 4 2.3 Käytettävissä

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni

Lisätiedot

RAKENTEELLISET SELVITYKSET

RAKENTEELLISET SELVITYKSET Kiinteistökatselmus 2 (11) Kohteen yleiskuvaus Katselmuksen kohteet sijaitsevat Kurikassa osoitteessa Hakunintie 42, 61360 MIETO. Katselmus suoritettiin silmämääräisesti rakenteita avaamatta ja rikkomatta.

Lisätiedot

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Liite 2.1 IV-kuntotutkimus ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN YLEISARVI- OINTI, RAPORTTIMALLI Kiinteistön nimi Kiinteistön osoite Kiinteistötunnus Tutkimuksen tekijät Päivämäärä

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Hornhattulan päiväkoti, Porvoo. Lämminvesijohtojen vuotoselvitys. Projekti

Tutkimusraportti. Hornhattulan päiväkoti, Porvoo. Lämminvesijohtojen vuotoselvitys. Projekti Tutkimusraportti Hornhattulan päiväkoti, Porvoo Projekti 308286 9.1.2017 Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena on osoitteessa Mika Waltarin katu 12, Porvoo sijaitseva Hornhattulan päiväkoti. Tutkimusraporttiin

Lisätiedot

RAPORTTI NISSNIKUN ALAKOULU HAJUHAITTASELVITYS

RAPORTTI NISSNIKUN ALAKOULU HAJUHAITTASELVITYS RAPORTTI NISSNIKUN ALAKOULU HAJUHAITTASELVITYS Raportti 2 (5) Sisällys 1 Tarkastuksen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja tilaaja... 3 1.2 Tekijä ja ajankohta... 3 1.3 Tarkastuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kuntotarkastus

Ilmanvaihdon kuntotarkastus 1 (6) Mikkolan Koulu, Lyyra Lyyranpolku 2 01480 Vantaa 13.1.2015 Aihe Lähtökohta Havainnot Ilmanvaihdon kuntotarkastus Rakennuksessa on ollut ongelmia ilmanvaihdon toiminnan kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VANTAANKOSKEN PALOASEMA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS VANTAANKOSKEN PALOASEMA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS VANTAANKOSKEN PALOASEMA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta...

Lisätiedot

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013 WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Hiidenkiven peruskoulu Salaojat TV-kuvaus ja nykytilaselvitys 1 (3) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot