TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

2 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus Ilmarila on rakennettu vuonna Rakennus on peruskorjattu vuonna 1994 ja nykyinen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä on samalta vuodelta. Tilakohtaisia ilmanvaihdon muutostöitä on tehty osittain 1. kerrokseen 2000-luvun alkupuolella. Ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa ja sisäosien puhtautta tutkittiin aistinvaraisesti ja toimintaa selvitettiin pistokoeluontoisilla ilmamäärämittauksilla sekä jatkuvatoimisilla paine-eromittauksilla sisä- ja ulkoilman välillä. Ilmanvaihtolaitteiden (TK2/PK2, TK3/PK3) kunto on hyvä ja ilmanvaihdon ilmamäärät ovat vuonna 1994 suunniteltujen ilmamäärien mukaiset tai niitä suuremmat. Ilmanvaihtokoneiden ja kanavien sisäosien puhtaus on nykyohjeistuksen mukainen. Kanavien puhtaus ei aiheuta kiireellisiä toimenpiteitä. Kanavien puhtaus tarkastetaan 1-3 vuoden päästä. ilmanvaihtokoneen TK1/PK1 kanavien puhtaus on lähellä nykyohjeistuksen rajaarvoja. Ilmanvaihtokoneiden TK1/PK1 kanavien puhdistus ja ilmamäärien säätö suositellaan tehtäväksi lähiaikoina ennen tilojen uudelleen käyttöönottoa. Ilmanvaihdon ilmamäärät suositellaan määritettäväksi nykyisen käyttötarpeen mukaisiksi ja sen jälkeen tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään tilojen ilmamäärät tilojen uuden käyttötarkoituksen mukaisiksi. Nykyisellään ilmamäärät riittävät tiloissa henkilölle riippuen tilan koosta ja mitatuista ilmamääristä. Ilmanvaihtopiirustukset suositellaan päivitettäväksi nykytilannetta ja tulevaa käyttöä vastaaviksi. Rakennuksen paine-erot ulkoilmaan nähden ovat nykyohjeistuksen mukaiset. Rakennuksen paine-eroja ulkoilmaan nähden suositellaan seurattavaksi ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja mahdollisten säätötöiden yhteydessä. Rakennuksen sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot tulisi pysyä suositeltujen ohjearvojen tasolla ja lähes yhtä suurina ympärivuorokautisesti (sisätilat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden). Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta tarkastetaan 1-3 vuoden sisällä ja päivitetään tarvittaessa nykyaikaiseksi. TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

3 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 ILMANVAIHTO ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTO ILMAMÄÄRÄT RAKENNUKSEN PAINE-EROT JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET LIITTEET 8 1 (8) TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

4 1 LÄHTÖTIEDOT Tutkimuskohde: Tilaaja: Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho PL Hämeenlinna Sähköposti: Lähtötiedot: Kaksikerroksinen koulurakennus Ilmarila on valmistunut vuonna ja peruskorjattu vuosina Rakennuksessa on osittain maanpinnan alapuolella rinteessä sijaitseva pohjakerros ja ylempi kerrostaso. Peruskorjauksessa on uusittu pintamateriaaleja, vesi- ja viemärikalusteita sekä tehty tilamuutoksia ja niiden edellyttäviä taloteknisiä muutostöitä. Rakennusta palvelee koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtoa on muutettu ja parannettu tilakohtaisesti peruskorjauksessa. Aikaisemmat selvitykset: Tutkimustavoite: Tutkimusryhmä: Kohteeseen on tehty vuonna 2014 korjaustarvearvio katselmuksen ja piirustusten avulla. Rakennuksen tiloja harkitaan otettavaksi yläkoulun käyttöön vuosien vaihteessa. Ennen tilojen käyttöönottoa on pyydetty selvitettävän rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa sisäilman laadun kannalta sekä arvioitavan mahdollisten korjaustoimenpiteiden tarpeellisuutta, laajuutta ja kiireellisyyttä. Tutkimusraportti toimii lähtötietona tilojen käytettävyyden arvioinnille. Tutkimusraportti ohjautuu kohteessa tehtyyn katselmukseen, ilmanvaihtoteknisiin tutkimuksiin ja kiinteistön huollolta saatuihin tietoihin. Tutkimuksissa on selvitetty ilmanvaihdon toimintaa ja puhtautta. Tutkimuksen tekijä oli Olli Kärkkäinen. Tutkimukset tehtiin Käytettävissä olleet asiakirjat: - Korjaustarvearvio , Linnan kiinteistökehitys Oy, - Ilmanvaihtokuvat, , 2 (8) TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

5 2 ILMANVAIHTO Yleiskuvaus Rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Rakennuksessa on kolme lämmöntalteenotolla varustettua ilmanvaihtokonetta TK1/PK1, TK2/PK2 ja TK3/PK3. lämmöntalteenottojärjestelmänä on levylämmönsiirrin. Ilmanvaihtokoneet ovat kiilahihnakäyttöisiä kaksinopeuskeskipakopuhaltimia, vuodelta Tuloilma on varustettu tuloilman lämmityspatterilla. Tuloilmakoneissa ei ole jäähdytystä. Tuloilma suodatetaan F7-luokan hienosuodattimin ja poistoilma suodatetaan G3-luokan karkeasuodattimin. Ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat rakennuksen katolla. Ilmanvaihtokoneet on sijoitettu eri tiloihin. Kaikki ilmanvaihtokoneet ovat saman ikäisiä, rakenteeltaan ja kunnoltaan yhtenäisiä. WC-tilat, huuvat ja erilliset kohdepoistot on toteutettu erillispoistopuhaltimin, jotka ovat huippuimureita. Näissä poistoissa ei ole lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihto on suunniteltu tasapainoiseksi. Luokkien suunnitellut tulo- ja poistoilmavirrat ovat pääsääntöisesti yhtä suuret. Luokkien ilmanvaihto on sekoittava ja tuloilmalaitteina käytetään kattoon, näkyville asennettavia tuloilmahajottimia ja poistoilmaventtiileitä. Kuva 1. Pohjakerroksen Tuloilmakoneiden palvelualueet pohjakuvissa. 3 (8) TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

6 Kuva kerroksen tuloilmakoneiden palvelualueet pohjakuvissa. 2.1 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTO Ilmanvaihtokonehuone ja -koneet Sisätiloja palvelevien ilmanvaihtokoneiden TK1, TK2 ja TK3 kunto tarkastettiin pintapuolisesti sisä- sekä ulkopuolelta. Huippuimureiden kuntoa ei tarkastettu. Ilmanvaihtokoneiden sisäpinnat ovat pääasiassa hyväkuntoisia ja aistinvaraisesti puhtaat. Konehuonetilat ovat siistissä kunnossa. Tuloilma suodatetaan F7-luokan pussisuodattimilla. Suodattimet ovat ehjät ja suodatinkehikot tiiviit. Poistoilma suodatetaan G3-luokan pussisuodattimilla. Suodattimet ovat ehjät mutta suodatinkehikot eivät olleet tiiviit missään koneista. Suodattimet vaihdetaan kerran vuodessa. Äänenvaimenninrakenteita ei tarkastettu. Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ovat seuraavat: TK1: ma - pe klo 06:30-17:30 1/1 -teholla, muina aikoina pois päältä, TK2: ma - pe klo 06:50 17:00 1/1 -teholla, muina aikoina pois päältä, TK3: ma - pe klo 06:45 18:00 1/1 -teholla, muina aikoina pois päältä. 4 (8) TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

7 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ilmanvaihtokoneiden TK/PK1, TK/PK2 ja TK/PK3 osalta tutkittiin pohja- ja 1.kerrokessa ilmanvaihtokanavien sisäpinoilta ja katolla ilmanvaihtokoneittain aistinvaraisesti. Tulo- ja poistoilmakanavien sisäpinnan aistinvarainen arvio tehtiin yhteensä 11 mittauspisteessä. Tutkimustuloksista voidaan todeta: TK/PK1 Tuloilmakoneen laiteosien suodatinkammio, LTO-kammio ja puhallinkammion sisäpinnat olivat aistinvaraisesti puhtaat. Suodatinkasetit ovat tiiviisti paikoillaan. Poistoilmakoneen suodatinkasetit eivät ole tiiviisti paikoillaan. Tuloilmakanavien sisäpinnan aistinvaraisesti arvioitu pölykertymä vaihteli välillä 1,0 5,0 g/m2. Poistoilmakanavien sisäpinnan aistinvaraisesti arvioitu pölykertymä vaihteli välillä 2,0 4,0 g/m2. TK/PK2 Tuloilmakoneen laiteosien suodatinkammio, LTO-kammio ja puhallinkammion sisäpinnat olivat aistinvaraisesti puhtaat. Suodatinkasetit ovat tiiviisti paikoillaan. Poistoilmakoneen suodatinkasetit eivät ole tiiviisti paikoillaan. Tuloilmakanavien sisäpinnan aistinvaraisesti arvioitu pölykertymä vaihteli välillä 1,0 2,0 g/m2. Poistoilmakanavien sisäpinnan aistinvaraisesti arvioitu pölykertymä vaihteli välillä 1,0 2,0 g/m2. TK/PK3 Tuloilmakoneen laiteosien suodatinkammio, LTO-kammio ja puhallinkammion sisäpinnat olivat aistinvaraisesti puhtaat. Suodatinkasetit ovat tiiviisti paikoillaan. Poistoilmakoneen suodatinkasetit eivät ole tiiviisti paikoillaan. Tuloilmakanavien sisäpinnan aistinvaraisesti arvioitu pölykertymä vaihteli välillä 0,1 0,3 g/m2. Poistoilmakanavien sisäpinnan aistinvaraisesti arvioitu pölykertymä vaihteli välillä 0,5 2,0 g/m2. Tulo- ja poistoilmakoneiden ja kanavien puhtaus ilmanvaihtokoneiden TK/PK1, TK/PK2 ja TK/PK3 osalta on nykyohjeistuksen mukainen kanavapinnan pölymäärä on alle 5,0 g/m2. Käytössä olevan tuloilmajärjestelmän puhtaustaso on määritetty LVI , ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus ohjekortiston mukaisesti. Poistoilmakanavien puhdistustarpeelle ohjeena käytetään vanhentunutta Sisäministeriön vuonna 2001 antamaa asetusta 801/2001, joka perustuu paloturvallisuuden ylläpitämiseen. 5 (8) TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

8 2.2 ILMAMÄÄRÄT 6 (8) Luokkahuoneiden tulo- ja poistoilmanvaihdon pääte-elimet olivat aistinvaraisesti pääosin hyvässä kunnossa ja puhtaat. Poistoilmanvaihdon pääte-elimissä oli muutamissa vähäinen määrä pölyä. Ilmanvaihtojärjestelmän sisäosissa ei havaittu pinnoittamatonta mineraalivillaa (äänenvaimenninrakenteita ei tarkastettu). Liitteissä 3 ja 4 on esitetty ilmanvaihtokoneiden ja kanavien sisäosien puhtaus ja visuaalinen puhtauden arviointiasteikko. Rakennuksen tilojen tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti 24. ja Mitattuja ilmamääriä verrataan vuonna 1994 suunniteltuihin tilakohtaisiin ilmamääriin ja nykyohjeistuksen, Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 (2012), mukaisiin ilmamäärän ohjearvoihin. Ilmanvaihtokoneiden suodattimet on vaihdettu viimeksi Tilojen ilmamäärät poikkesivat vuonna 1994 suunnitelluista ilmamääristä yli +/- 20 % huonekohtaisesti. Tilojen käyttötarkoituksia oli osittain muutettu verrattuna vuoden 1994 suunniteltuihin ja mitoitettuihin tiloihin nähden. Tilojen nykyisistä käyttötarkoituksista ja mahdollisesti muutetuista tilakohtaisista ilmamääristä ei ole ollut käytössä dokumentteja. Nykyohjeistuksen mukaan (Suomen rakentamismääräyskokoelma D2) luokkatilojen ilmamäärien mitoituksessa käytetään arvoa 6 (dm 3 /s)/hlö ja luentosalissa sekä ryhmätyötilassa vastaava arvo on 8 (dm 3 /s)/hlö. Näihin arvoihin verrattuna luokkatiloissa voi olla henkilöä riippuen tilan koosta. Liitteessä 1. on esitetty mittaustulokset sekä maksimi henkilömäärät nykyohjeistukseen ja mitattuihin ilmamääriin verrattuna. Liitteessä 2. on esitetty mittauspisteet pohjakuvissa ja liitteessä 7 on esitetty ilmamäärät tilakohtaisesti pohjakuvissa. 2.3 RAKENNUKSEN PAINE-EROT Rakennuksen paine-eroja sisä- ja ulkoilman välillä tutkittiin jatkuvatoimisten paine-ero mittalaitteiden avulla noin viikon ajan Paine-eroja seurattiin pohjakerroksen kolmessa tilassa ja 1. kerroksen neljässä tilassa. Tutkimustulosten perusteella rakennus on yö- ja päiväaikaan keskimäärin pascalia ali-/ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Yöaikaan tilat ovat alipaineisempia ulkoilmaan nähden kuin päiväaikaan. Paine-eroihin vaikuttavat mm. ilmanvaihtokoneiden käyntiajat, tilojen käyttö ja tuuliolosuhteet. Rakennuksen paine-erot ulkoilmaan nähden ovat nykyohjeistuksen mukaiset. Nykyohjeistuksen mukaan (Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, ohje TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

9 ) rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa. Liitteessä 6. on esitetty paine-eroseurannan kuvaajat. 2.4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tulo- ja poistoilmakoneiden ja kanavien puhtaus ilmanvaihtokoneiden TK/PK1, TK/PK2 ja TK/PK3 osalta on nykyohjeistuksen mukainen kanavapinnan pölymäärä on alle 5,0 g/m2. Tulo- ja poistoilmakoneen TK1/PK1 kanavien puhtaus on lähellä nykyohjeistuksen raja-arvoja. Ilmanvaihtokoneen TK1/PK1 kanavat suositellaan puhdistettavaksi lähiaikoina. Ilmanvaihtokoneiden tuloilman suodatus on riittävä ja suodatinkehykset ovat tiiviit. Suodattimet vaihdetaan kerran vuodessa, suodattimien vaihtoväli on riittävä. Poistoilmasuodattimien kehyksien tiiveyttä tulee parantaa. Ilmanvaihtolaitteiden toimintaa ja kuntoa seurataan säännöllisesti. Ilmanvaihdon ilmamäärät oli pääasiassa vuonna 1994 suunniteltuja arvoja suuremmat, ilmamäärät tulee tarkastaa ja säätää sekä tasapainottaa tarvittaessa tilojen käyttötarkoituksen mukaisesti. Ilmanvaihtopiirustukset päivitetään nykytilannetta ja tulevaa käyttöä vastaaviksi. Rakennuksen paine-eroja ulkoilmaan nähden suositellaan seurattavaksi ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja mahdollisten säätötöiden yhteydessä. Rakennuksen sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot tulisi pysyä suositeltujen ohjearvojen tasolla ja lähes yhtä suurina ympärivuorokautisesti. Ilmanvaihtojärjestelmää huolletaan säännöllisesti. Suodattimet vaihdetaan kerran vuodessa. Toimenpide-ehdotukset ennen tilojen käyttöönottoa Tilojen käyttötarkoitus ja tarvittavat ilmamäärät määritetään tilakohtaisesti. Ilmanvaihtopiirustukset päivitetään nykytilannetta ja käyttöä vastaaviksi. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän ilmanvaihtokoneen TK1/PK1 palvelualueella puhdistetaan ilmanvaihtokanavat ja koneet sekä säädetään ilmamäärät tilojen suunnitellun käytön mukaisiksi. Poistoilmasuodattimien kehyksien tiiveyttä tulee parantaa. Poistoilmakoneiden suodatinkehikkojen ja suodattimien väli tiivistetään tiivistenauhalla. Toimenpide-ehdotukset 1-3 vuoden sisällä Ilmanvaihtojärjestelmän puhtautta seurataan ja ilmanvaihtokanavat puhdistetaan sekä ilmamäärät säädetään tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Puhdistus- ja säätötöiden yhteydessä seurataan rakennuksen sisä- ja 7 (8) TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

10 ulkoilman välistä paine-eroa. mukaisina. Paine-erot tulisi pysyä nykyohjeistuksen Ilmanvaihtokoneiden sisäosat imuroidaan ja nihkeä pyyhitään suodattimien vaihdon yhteydessä. Rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa nykyaikaiseksi. Helsingissä, 6. marraskuuta 2015 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Elisa Koskinen FM rakennusterveysasiantuntija, projektipäällikkö Olli Kärkkäinen LVI-insinööri Ilkka Jerkku DI yksikönjohtaja, raportin tarkastaja 3 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7. Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Kuvakooste, ilmanvaihtokoneiden puhtaus Kuvakooste, ilmanvaihtokanavien puhtaus Tuloilmakoneiden palvelualueet pohjakuvissa Paine-eroseurannan kuvaajat Ilmamäärät pohjakuvissa. 8 (8) TUTKIMUSRAPORTTI KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

11 MITTAUSTULOKSET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 1 Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen pölykertymä 1 Tulo- ja poistoilmakanavien sisäpinnalla olevan pölyn määrä tutkittiin aistinvaraisesti LVI ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus ohjekortin mukaisesti. Ohjekortissa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän visuaalinen puhtauden tarkastusmenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida käytössä olevan ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osan likaantumisastetta ja puhdistus- sekä kunnostustarvetta. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Iv-kone Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sisäpinnan aistinvarainen pölykertymä, g/m 2 KP1 TK1 Tuloilmakanavan sisäpinta ,0-2,0 KP2 TK1 Tuloilmakanavan sisäpinta ,0-5,0 KP3 PK1 Poistoilmakanavan sisäpinta ,0-3,0 KP4 TK2 Tuloilmakanavan sisäpinta ,0-2,0 KP5 TK2 Tuloilmakanavan sisäpinta ,4-0,9 KP6 PK2 Poistoilmakanavan sisäpinta ,0-2,0 KP7 PK2 Poistoilmakanavan sisäpinta ,0-2,0 KP8 TK3 Tuloilmakanavan sisäpinta ,1-0,3 KP9 TK3 Tuloilmakanavan sisäpinta ,1-0,3 KP10 PK3 Poistoilmakanavan sisäpinta ,0-2,0 KP11 PK3 Poistoilmakanavan sisäpinta ,5-1,5 Sisäilmayhdistys ym. on vuonna 2008 esittänyt luokitustasot ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle, mm. tuloilmakanaviston sisäpintojen pölykertymälle: Käytössä oleva tuloilmakanavisto on puhdistettava, jos pölykertymä suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna on suurempi kuin 2 g/m 2 (puhtausluokka P1) tai suurempi kuin 5 g/m 2 (puhtausluokka P2). Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimusten avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on luovutettaessa puhdas. Puhtausluokassa P1 luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 0,7 g/m 2 ja puhtausluokassa P2 korkeintaan 2,5 g/m 2 suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna. Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin SwemaFlow 125D -ilmavirtamittarilla. Mitattuja ilmavirtoja verrataan suunniteltuihin ilmamääriin (ilmanvaihtopiirustus ) ja Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 (2012) ohjearvoihin, jotka koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa. Mittausten kokonaismittausvirhe on 10 %. Ilmavirrat olivat seuraavat: Mittauspiste Pvm Tila Mitattu tuloilmavirta, dm 3 /s Suunniteltu tuloilmavirta, dm 3 /s Max henkilömäärä nykyohjeistuksen ja tämänhetkisten ilmamäärien perusteella Mitattu poistoilmavirta, dm 3 /s Suunniteltu poistoilmavirta, dm 3 /s I K.21, taukotila I K.31, oppimat. valmistus I K.34, ryhmätyötila I K.35, ryhmätyötila I , opintotoimisto I , lehtorit I , luokka Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

12 MITTAUSTULOKSET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 1 2 Mittauspiste Pvm Tila Mitattu tuloilmavirta, dm 3 /s Suunniteltu tuloilmavirta, dm 3 /s Max henkilömäärä nykyohjeistuksen ja tämänhetkisten ilmamäärien perusteella Mitattu poistoilmavirta, dm 3 /s Suunniteltu poistoilmavirta, dm 3 /s I , luokka I , luokka I , luokka ? ? I , luokka ? ? I , toimisto 22 20? 20 20? I , ryhmätyö I , ryhmätyö Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

13 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA PE1 MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : PE KP PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET KANAVAPÖLY AISTINVARAINEN ARVIO I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna Pohjakerros osa A LIITE 2.1

14 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA VK1 KP4 KP6 KP8 KP10 I1 I2 I3 I4 PE2 PE3 MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : PE KP PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET KANAVAPÖLY AISTINVARAINEN ARVIO I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna Pohjakerros osa B LIITE 2.2

15 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA PE5 I9 KP5 KP7 KP2 KP3 KP1 I6 I5 I7 PE4 I8 MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : PE KP PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET KANAVAPÖLY AISTINVARAINEN ARVIO I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 1.kerros osa A LIITE 2.3

16 MITTAUSPISTEET POHJAKUVISSA PE6 I10 I14 I13 I11 PE7 KP11 KP9 I12 MITTAUSPISTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET : PE KP PAINE-EROJEN SEURANTAMITTAUKSET KANAVAPÖLY AISTINVARAINEN ARVIO I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 1.kerros osa B LIITE 2.4

17 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 1 Kuva 1. Hämeenlinnassa Korkeakoulunkatu 6 sijaitsevassa koulurakennus ilmarilassa on kaksi kerrosta. Rakennusta palvelee kolme tuloilmakonetta. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat vesikatolla. Kuva 2. Nykyiset ilmanvaihtojärjestelmät on asennettu vuonna Ilmanvaihtojärjestelmään on osittain tehty peruskorjaus vuonna Peruskorjauksessa on vaihdettu tilamuutoksien yhteydessä kanavareittejä ja tilojen ilmamääriä sekä puhdistettu tuloilmakoneen TK3 kanavat.muiden ilmanvaihtokanavien puhdistusajankohdasta ei ole tietoa. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

18 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 2 Kuva 4. Tuloilmakoneen TK1 suodatinkammio ja suodattimet. Tuloilmasuodattimen suodatusluokka on F7. Suodatinkammion pohja on aistinvaraisesti puhdas, vanhoja vesivalumajälkiä. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kerran vuodessa. Suodatinkehykset olivat tiiviit ja tiivisteet olivat kunnossa. Kuva 5. Poistoilmakoneen PK1 suodatinkammio ja suodattimet. Poistoilmasuodattimen suodatusluokka on G3. Suodatinkammioiden pohjat ovat aistinvaraisesti puhtaat. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kerran vuodessa. Suodatinkehykset eivät olleet tiiviit. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

19 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 3 Kuva 5. Tuloilmapuhallin TF1.1. Puhallinkammio on aistinvaraisesti puhdas. Kuva 6. Poistoilmakone PF1.1. Puhallin kammio on aistinvaraisesti puhdas. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

20 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 Kuva 7. Tuloilmakoneen TK2 suodatinkammio ja suodattimet. Tuloilmasuodattimen suodatusluokka on F7. Suodatinkammion pohja on aistinvaraisesti puhdas. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kerran vuodessa. Suodatinkehykset olivat tiiviit ja tiivisteet olivat kunnossa. 4 Kuva 8. Poistoilmakoneen PK2 suodatinkammio ja suodattimet. Poistoilmasuodattimen suodatusluokka on G3. Suodatinkammioiden pohjat ovat aistinvaraisesti puhtaat. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kerran vuodessa. Suodatinkehykset eivät olleet tiiviit. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

21 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 5 Kuva 9. Tuloilmapuhallin TF2.1. Puhallinkammio on aistinvaraisesti puhdas. Kuva 10. Poistoilmapuhallin PF2.1. Puhallinkammio on aistinvaraisesti puhdas. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

22 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 6 Kuva 11. Tuloilmakoneen TK3 suodatinkammio ja suodattimet. Tuloilmasuodattimen suodatusluokka on F7. Suodatinkammion pohja on aistinvaraisesti puhdas. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kerran vuodessa. Suodatinkehykset olivat tiiviit ja tiivisteet olivat kunnossa. Kuva 12. Poistoilmakoneen PK3 suodatinkammio ja suodattimet. Poistoilmasuodattimen suodatusluokka on G3. Suodatinkammioiden pohjat ovat aistinvaraisesti puhtaat. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kerran vuodessa. Suodatinkehykset eivät olleet tiiviit. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

23 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 7 Kuva 12. Tuloilmapuhallin TF3.1. Puhallinkammio on aistinvaraisesti puhdas. Kuva 13. Poistoilmapuhallin PF3.1. Puhallinkammio on aistinvaraisesti puhdas. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

24 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKONEET Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 3 8 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

25 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKANAVAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 4 1 Kuva 1. Tuloilmakanavan (TK1) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP1. Pöly kerääntyy sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 1,0-2,0 g/m². Kuva 2. Tuloilmakanavan (TK1) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP2. Pöly kerääntyy sormella pyyhittäessä, hienoa pölyä ja hiekkaa, arvioitu pölykertymä 2,0-5,0 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

26 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKANAVAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 4 2 Kuva 3. Poistoilmakanavan (PK1) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP3. Pöly kerääntyy sormella pyyhittäessä, hienoa pölyä, arvioitu pölykertymä 2-3 g/m². Kuva 4. Tuloilmakanavan (TK2) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP4. Pöly kerääntyy sormella pyyhittäessä, hienoa pölyä ja hiekkaa, arvioitu pölykertymä 1,0-2,0 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

27 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKANAVAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 4 3 Kuva 5. Tuloilmakanavan (TK2) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP5. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,4-0,9 g/m². Kuva 6. Poistoilmakanavan (PK2) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP6. Pöly kerääntyy sormella pyyhittäessä, hienoa pölyä, arvioitu pölykertymä 1,0-2,0 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

28 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKANAVAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 4 4 Kuva 7. Poistoilmakanavan (PK2) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP7. Pöly kerääntyy sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 1,0-2,0 g/m². Kuva 8. Tuloilmakanavan (TK3) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP8. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

29 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKANAVAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 4 5 Kuva 9. Tuloilmakanavan (TK3) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP9. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Kuva 10. Poistoilmakanavan (PK3) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP10. Pöly kerääntyy sormella pyyhittäessä, hienoa pölyä, arvioitu pölykertymä 1,0-2,0 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

30 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKANAVAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 4 6 Kuva 11. Poistoilmakanavan (PK3) sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP11. Pöly kerääntyy vähän sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä alle 0,5-1,5 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

31 KUVAKOOSTE, ILMANVAIHTOKANAVAT Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 4 7 Kuva12. Visuaalinen puhtauden arviointiasteikko. Ohjetiedosto (LVI , ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus). Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

32 TULOILMAKONEIDEN PALVELUALUEET POHJAKUVISSA PE1 MERKINTÖJEN SELITYKSET : TK1 TK2 TK3 Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna Pohjakerros LIITE 5.1

33 TULOILMAKONEIDEN PALVELUALUEET POHJAKUVISSA MERKINTÖJEN SELITYKSET : TK1 TK2 TK3 Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 1. kerros LIITE 5.2

34 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 10 PE1: paine-eroseuranta materiaalikeskuksessa K.06, aikavälillä Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.] Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 6.1

35 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 10 PE2: paine-eroseuranta taukotilassa K.21, aikavälillä Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.] Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 6.2

36 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 10 PE3: paine-eroseuranta tilassa K.31, aikavälillä Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.] Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 6.3

37 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 10 PE4: paine-eroseuranta luokassa 135, aikavälillä Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.] Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 6.4

38 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 10 PE5: paine-eroseuranta työnopetustilassa 103, aikavälillä Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.] Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 6.5

39 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 10 PE6: paine-eroseuranta luokassa 116, aikavälillä Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.] Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 6.6

40 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 10 PE7: paine-eroseuranta luokassa 139, aikavälillä Paine-ero [Pa] Aika [pv.kk.] Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna Liite 6.7

41 ILMAMÄÄRÄT POHJAKUVISSA Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä K.34 Tulo Poisto K.31 Tulo Poisto PE1 MERKINTÖJEN SELITYKSET : TK1 TK2 Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä Tulo K.21 Poisto Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä Tulo K.35 Poisto TK3 Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna Pohjakerros LIITE 7.1

42 ILMAMÄÄRÄT POHJAKUVISSA Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä Tulo Poisto Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä Tulo 100? Poisto 100? 134 Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä 105 Tulo Poisto Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä 111 Tulo Poisto Ilmamäärät MERKINTÖJEN SELITYKSET : Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä TK1 TK2 134 Tulo Poisto Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä TK3 135 Tulo Poisto Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 1. kerros osa A LIITE 7.2

43 ILMAMÄÄRÄT POHJAKUVISSA Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä 149 Tulo Poisto Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä 154 Tulo Poisto Ilmamäärät MERKINTÖJEN SELITYKSET : Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä TK1 139 Tulo 100? Poisto 100? 50 TK2 Ilmamäärät Tila Tyyppi Suunniteltu, l/s Mitattu, l/s Henkilömäärä TK3 164 Tulo 20? 22 Poisto 20? 20 Ilmarila, Korkeakoulunkatu 6 Hämeenlinna 1. kerros osa B LIITE 7.3

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus Karhuvuorentie 1, 48300 Kotka Tarkastuspäivä 23.5.2016 Sivu 2 / 7 1. ESIPUHE Tämä ilmanvaihdon tarkastusraportti on tehty Raksystems Insinööritoimisto Oy:n toimesta kiinteistössä tehdyn tarkastuksen perusteella.

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, Vantaa

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, Vantaa 14.7.2014 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUSTARKASTUS ITÄ-HAKKILAN KOULU Koulutie 8, 01260 Vantaa DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi Delete Tutkimus Oy Hämeentie

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA

www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA www.asb.fi 14.10.2008 IV-kuntotutkimus Leppäkorven puukoulu Korpikontiontie 5 01450 VANTAA ASB-YHTIÖT www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO

ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO Metsolan koulu Allintie 9 48220 Kotka Tarkastus pvm 15.9.2011 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOARVIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2. KUNTOARVION

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736

Tutkimusraportti. HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736 Tutkimusraportti HAMK, Metsola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 30.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 11.4.2018 SISÄILMAOLOSUHTEIDEN SEURANTA, ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET LEPPÄVAARAN LUKIO, VERÄJÄPELLONKATU 10, ESPOO 22500344-031 11.4.2018 YHTEENVETO ssa tehtiin sisäilmaolosuhteiden seurantamittauksia

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA

IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, VANTAA www.asb.fi 10.7.2008 IV-kuntotutkimus VARIA, Tennistie Tennistie 1, 01370 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki TAMPERE:

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA

ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA 31.8.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS ILOLAN KOULU EPINKOSKENTIE 5, 01390 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

KIVISTÖN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

KIVISTÖN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KIVISTÖN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 43 / 2008 Raportin päiväys: 30.10.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS

MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 27-28 / 2008 Raportin päiväys: 08.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä

Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Laajennusosa Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvoo Paine-eromittaus tekn. töiden luokkatilan (laajennusosan) ja vanhan koulurakennuksen välillä Projekti 308141 13.2.2017 Sisältö Sisältö... 2 Tutkimuskohde

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Mittauspöytäkirja Työ nro: 120354 sivu 1 ( 8 ) Työmaa: Pähkinänsärkijän päiväkoti Osoite: Pähkinätie 2, Vantaa ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA Järjestelmän tunnus: TK-1, TK-2, PK-1.1, PK-1.2, PK-1.3, PF-1,

Lisätiedot

Sisällys. Työselostus

Sisällys. Työselostus Työselostus 1 (5) Työselostus Sisällys Työselostus... 1 1. Tilaaja... 1 2. Kohde... 1 3. Yleiset ohjeet... 2 3.1 Urakan laajuus... 2 3.2 Rakennuskohtaiset tiedot... 2 3.3 Ilmanvaihtopiirustukset... 2 4.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS

TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS TUTKIMUSSELOSTUS, LUONNOS SISÄILMASTO- JA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RASTAALAN KOULU, KESKITALO KALASÄÄKSENKATU 4, ESPOO 22500344-038 18.5.2018 S w e co Ilmalanportti 2 FI-00240 Helsinki, p. +358

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

Yleistiedot 1.1. Tutkimuksen. Tilaaja: Porvoon kaupunki. WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki. tekijä: Tiimipäällikkö Paulus Hedenstam.

Yleistiedot 1.1. Tutkimuksen. Tilaaja: Porvoon kaupunki. WSP Finland Oy Heikkiläntie Helsinki. tekijä: Tiimipäällikkö Paulus Hedenstam. Tutkimusraportti Gammelbacka skola, Porvooo Projekti 308141 19.9.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 3 1. 1. Yleistiedot... 3 1. 2. Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus...

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

IV-TUTKIMUSRAPORTTI KURKELAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: Työnumero:

IV-TUTKIMUSRAPORTTI KURKELAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: Työnumero: 7.5.2019 Työnumero: 500187 IV-TUTKIMUSRAPORTTI KURKELAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: 500187 Tutkimukset 8.-9.4.2019 Raportti 7.5.2019 Viimeisin päivitys 7.5.2019 RKM Group Oy www.rkmgroup.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012

TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.7.2012 TUTKIMUSSELOSTUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (17) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta...

Lisätiedot

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 39 / 2008 02/2009 Raportin päiväys: 08.01.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kuntotarkastus

Ilmanvaihdon kuntotarkastus 1 (6) Mikkolan Koulu, Lyyra Lyyranpolku 2 01480 Vantaa 13.1.2015 Aihe Lähtökohta Havainnot Ilmanvaihdon kuntotarkastus Rakennuksessa on ollut ongelmia ilmanvaihdon toiminnan kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA

Oy IV-Special Ab 25.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kimokujan koulu. Kimokuja 5 01200 VANTAA Oy IV-Special Ab 25.03.2011 IV-kuntotutkimus Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HARJAANTUMISLUOKAN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 18 / 2009 Raportin päiväys: 30.04.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS JOKIVARREN KOULU, VANHA PÄÄRAKENNUS ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 3 / 2009 Raportin päiväys: 26.01.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 749

Lisätiedot

JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 11 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VANTAANKOSKEN PALOASEMA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS VANTAANKOSKEN PALOASEMA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS VANTAANKOSKEN PALOASEMA ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (26) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä... 3 1.4 Tutkimusajankohta...

Lisätiedot

VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS VARISTONNIITYN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 29 / 2008 Raportin päiväys: 18.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 040 7492594 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736

Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736 Tutkimusraportti HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 29.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014 RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

Paine-eron mittaus- ja säätöohje

Paine-eron mittaus- ja säätöohje Paine-eron mittaus- ja säätöohje Marko Björkroth, Lari Eskola, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Risto Kosonen, Aalto Yliopisto Juha Vinha, Tampereen yliopisto Paine-eron mittausohje Ympäristöministeriön toimeksianto

Lisätiedot

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo

Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A Porvoo. Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu Porvoo 4.1.2016 Porvoon tilapalvelut Pekka Koskimies Tekniikankaari 1A 06100 Porvoo Kohde: Hornhattulan Päiväkoti Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kohteen ilmanvaihdon mittaus ja säätö, 12.10. 20.11.2015 Kohteessa

Lisätiedot

SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS SIMONMETSÄN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 42-43 / 2009 Raportin päiväys: 28.10.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09 839 22377 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

IV-TUTKIMUSRAPORTTI KILLAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: Työnumero: Jakelu:

IV-TUTKIMUSRAPORTTI KILLAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: Työnumero: Jakelu: 10.1.2019 Työnumero: 500186 IV-TUTKIMUSRAPORTTI KILLAN KOULU IV-TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: 500186 Jakelu: Keravan Kaupunki Ulla Lignell Kultasepänkatu 7 04250 Kerava Tutkimukset 23.11.-13.12.2018 Raportti

Lisätiedot

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ITÄ-HAKKILAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41-45 / 2006 Raportin päiväys: 22.11.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 44 / 2008 Raportin päiväys: 07.11.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS VARIA TALVIKKITIE SOSIAALIALAN OPPILAITOS ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 30 / 2008 Raportin päiväys: 13.08.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko Krohn, 09

Lisätiedot

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna

Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lausunto 07.11.2014 1/3 Linnan Tilapalvelut, Hämeenlinna Laatija: Tommi Paasivirta, Luolajan ala-aste (puukoulu), Vesitie 14, Hämeenlinna Lähtötilanne ja seurantamittausten tarkoitus Koulun luokkatilojen

Lisätiedot

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45

2 Ilmastointijärjestelmän hoidon ja huollon organisointi 45 Sisällys Alkusanat 5 1 Ilmastoinnin perustiedot 13 1.1 Johdanto 13 1.2 Viihtyvyystekijät 13 1.2.1 Perinteiset viihtyvyystekijät 14 1.2.2 Ulkoilman määrä sisätiloissa 14 1.2.3 Ilman epäpuhtaudet 15 1.2.4

Lisätiedot

JOKINIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

JOKINIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS JOKINIEMEN KOULU ja PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 3-5 / 2009 Raportin päiväys: 04.02.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET

TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET TUOMELAN KOULU PÄÄRAKENNUKSEN ILMANVAIHDON ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET Tutkimuksen ajankohta: vko 4-11 / 2008 Raportin päiväys: 14.03.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.08 5006-08 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 3, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Ilmarila, SISÄILMAN LAADUN LISÄSELVITYKSET,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS

ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 32 / 2006 Raportin päiväys: 08.08.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET ja Raportti 1 (7) Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET SEURANTAMITTAUKSET JA MERKKIAINETUTKIMUKSET 21.12.2018 ja 21.2.2019 1 Lähtötilanne ja tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro)

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro) Merkki Ennakkojakelu Lukum. Muutoksen laatu Suunn. Pvm 31.3.2011 K.osa/kylä 20 Rakennustoimenpide X Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Kortteli/Tila 89 Muutos Tuoretukkuliike Mikkelin vihannes

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS MAAUUNINPOLUN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 22-23 / 2008 Raportin päiväys: 17.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS

ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS KURJENPOLVEN PÄIVÄKOTI ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 6-7 / 2006 Raportin päiväys: 20.02.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä. Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö

Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä. Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Ilmanvaihdon oikean käytön varmistaminen Helsingin kaupungin kiinteistöissä Sari Hildén, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Helsingin toimintaprosessi Ensin kartoitamme Helsingin kaupungin omistuksessa

Lisätiedot

LAITE- JA HUOLTOKORTIT Sivu 1/1

LAITE- JA HUOLTOKORTIT Sivu 1/1 : IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin Tuulikaappi 211 Lämmitys Tuloilma LAITE- JA HUOLTOKORTIT 2013 Selite Määrä Yksikkö Valmistaja / KSK... kiertoilmapuhallin 7 kpl Sivu

Lisätiedot

Hornhattulan päiväkoti Porvoo

Hornhattulan päiväkoti Porvoo Hornhattulan päiväkoti Porvoo IVA kuntotutkimus ja käyttövesiputkiston vuotoselvitys Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy Pohjakuva Hornhattulan päiväkoti 2 Talotekniikka

Lisätiedot

LVI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUDEN TARKASTUS Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut 2 PUHTAUSKRITEERIT JA NIIDEN ARVIOINTI

LVI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUDEN TARKASTUS Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut 2 PUHTAUSKRITEERIT JA NIIDEN ARVIOINTI LVI 39-10409 KH 28-00389 ohjetiedosto helmikuu 2007 1 (12) ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUDEN TARKASTUS Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut ilmanvaihtojärjestelmät, puhtaus, tarkastus ventilationssystem,

Lisätiedot

LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 1 / 2006 Raportin päiväys: 19.01.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.

Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa. Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3. Syrjäyttävällä ilmanjaolla toteutetun ilmastointikoneen käyttö luokkatiloissa Jesse Kantola Instakon Oy / Vahanen-yhtiöt 13.3.2013 Tutkimusongelma Vanhoihin koulurakennuksiin IVsaneerauksen tekeminen voi

Lisätiedot

HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100

HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna. Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus 31.3.2014. projekti 305669/100 HYK, Viertokatu 1, Hämeenlinna Ilmanvaihtojärjestelmä, kuntotutkimus projekti 305669/100 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ... 1 2 TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA MENETELMÄT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Asiakirjatilanne...

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa

Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Rakennuksen alapohjan yli vaikuttavan paine-eron hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa Lopputyön aiheen valinta Taustalla usein käytävä keskustelu ilmanvaihdon pysäyttämisen aiheuttamista vaikutuksista

Lisätiedot

Ilmanvaihdon suunnittelu tasapainoon ja käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto SuLVI suunnittelijaseminaari Vikke Niskanen / Granlund Oy

Ilmanvaihdon suunnittelu tasapainoon ja käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto SuLVI suunnittelijaseminaari Vikke Niskanen / Granlund Oy Ilmanvaihdon suunnittelu tasapainoon ja käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto SuLVI suunnittelijaseminaari 13.2.2019 Vikke Niskanen / Granlund Oy Mikä mies? Vikke Niskanen DI, Aalto-yliopisto 2013 Erilaisia

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kuntotutkimus

Ilmanvaihdon kuntotutkimus Tiilitehtaankatu 10, 04260 Kerava Tutkimuspäivä 6-8.2.2019 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 4 2.1 Kohteen tiedot... 4 2.2 Yleistietoa tehdystä tutkimuksesta... 4 2.3 Käytettävissä

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2017 Raportti 2 (6) Sisällysluettelo 1 Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS

PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS PALLASTUNTURINTIEN KOULU VESIKATON IV- KANAVIEN TV- KUVAUS ja OIREILU- TILOJEN ILMANVAIHTOSELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 5-6 / 2008 Raportin päiväys: 22.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet

TUTKIMUSSELOSTUS. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset. 1 Lähtötiedot. 2 Tutkimuksen tarkoitus ja sisältö. 3 Rakenteet TUTKIMUSSELOSTUS Jukka Saari, Ulla Lignell Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa jukka.saari@vantaa.fi, ulla.lignell@vantaa.fi Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Kohde: Rekolan koulun

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä

Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle. Aleksi Vihtilä Ilmanvaihtolaitteistojen huolto- ja käyttöohjeistus Porin kaupunkiorganisaatiolle Aleksi Vihtilä Tavoite Tarkoituksena on luoda yksinkertainen ja tiivistetty ohje Porin kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen

Lisätiedot

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki

YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki YHTEENVETO PAINE-EROMITTAUKSESTA Hinthaaran koulu (sivistyskeskus) Porvoon kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä Projektinumero P32576 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (10)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 3.5.208 2250062-028 Mika Metsäalho Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Kasarmikatu 23, 3. krs) 30 Hämeenlinna mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde: Metsola, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HAKUNILANRINTEEN KOULUN VOIMISTELUSALI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HAKUNILANRINTEEN KOULUN VOIMISTELUSALI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS HAKUNILANRINTEEN KOULUN VOIMISTELUSALI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tutkimusselostus 2 (24) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuskohde... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tehtävä...

Lisätiedot

HEVOSHAAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ja STARTTILUOKAN ALUSTATILAN TV- KUVAUS

HEVOSHAAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ja STARTTILUOKAN ALUSTATILAN TV- KUVAUS HEVOSHAAN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS ja STARTTILUOKAN ALUSTATILAN TV- KUVAUS Tutkimuksen ajankohta: vko 36-39 / 2008 Raportin päiväys: 22.10.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki

Lisätiedot