PAKKAUSSELOSTE. 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa."

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE PERFALGAN 10 mg/ml infuusioneste, liuos parasetamoli FI Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä PERFALGAN on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät PERFALGAN-valmistetta 3. Miten PERFALGAN-valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. PERFALGAN-valmisteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ PERFALGAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Tämä lääke on analgeetti (kipulääke) ja antipyreetti (kuumelääke). 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa. 50 ml:n infuusiopulloa voidaan käyttää vain täysiaikaisten vastasyntyneiden, imeväisikäisten, leikkiikäisten ja muiden alle 33 kg painavien lasten hoidossa. Valmiste on tarkoitettu kohtalaisen kivun lyhytaikaiseen hoitoon, erityisesti leikkauksen jälkeen, ja kuumeen lyhytaikaiseen hoitoon. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT PERFALGAN-VALMISTETTA Älä käytä PERFALGAN 10 mg/ml infuusionestettä - jos olet allerginen (yliherkkä) parasetamolille tai jollekin muulle Perfalganin aineelle - jos olet allerginen (yliherkkä) propasetamolille (toinen infuusiona käytettävä analgeetti ja parasetamolin esiaste) - jos sinulla on vaikea maksasairaus Ole erityisen varovainen PERFALGAN 10 mg/ml infuusionesteen suhteen - käytä sopivaa oraalista analgeettia niin pian kuin tämän antoreitin käyttö on mahdollista - jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus tai alkoholismi - jos käytät muita parasetamolia sisältäviä valmisteita - ravitsemusongelmissa (aliravitsemus) tai kuivuminen

2 Kerro lääkärillesi ennen hoidon aloittamista jos sinulla on jokin edellämainituista tiloista. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Tämä valmiste sisältää parasetamolia, mikä on otettava huomioon, mikäli käytetään muita parasetamolia tai propasetamolia sisältäviä lääkkeitä, jotta suositeltu vuorokausiannos ei ylittyisi (ks. seuraava kappale). Kerro lääkärillesi, jos käytät muita parasetamolia tai propasetamolia sisältäviä lääkkeitä. Käytettäessä probenesidia samanaikaisesti tulee Perfalgan-annoksen pienentämistä harkita. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos käytät suun kautta otettavia verenohennuslääkkeitä (antikoagulantteja). Verenohennuslääkkeen vaikutusta on ehkä tarpeen seurata normaalia tarkemmin. Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Raskaus ja imetys Raskaus Kerro lääkärillesi jos olet raskaana. Perfalgan-valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Tässä tapauksessa lääkärin on kuitenkin arvioitava, onko hoito suositeltavaa. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Imetys Perfalgania voidaan käyttää imettämisen aikana. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Tärkeää tietoa PERFALGAN 10 mg/ml infuusionesteen sisältämistä aineista Valmiste sisältää vähemmän kuin 1 mmol (23 mg) natriumia 100 ml:ssa Perfalgania eli käytännössä natriumin määrä on merkityksetön. 3. MITEN PERFALGAN-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN Laskimoon annettavaksi. 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa. 50 ml:n infuusiopulloa voidaan käyttää vain vain täysiaikaisten vastasyntyneiden, imeväisikäisten, leikkiikäisten ja muiden alle 33 kg painavien lasten hoidossa. 50 ml:n ja 100 ml:n infuusiopullojen osalta huolellinen valvonta on tarpeen infuusion (tiputuksen) loppuvaiheessa. Annostus Yli 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: 1 g parasetamolia antokertaa kohti eli yksi 100 ml:n pullo tai yksi 100 ml:n pussi enintään neljä kertaa vuorokaudessa. Antokertojen välillä on oltava vähintään 4 tuntia.

3 Enimmäisannos, jota ei saa ylittää, on 4 g parasetamolia vuorokaudessa otettaessa huomioon kaikki parasetamolia tai propasetamolia sisältävät lääkkeet. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat) ja alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: 15 mg/kg parasetamolia antokertaa kohti eli 1,5 ml liuosta painokiloa kohti enintään neljä kertaa vuorokaudessa. Antokertojen välillä on oltava vähintään 4 tuntia. Enimmäisannos, jota ei saa ylittää, on 60 mg parasetamolia painokiloa kohti vuorokaudessa (kuitenkin enintään 3 g), otettaessa huomioon kaikki parasetamolia tai propasetamolia sisältävät lääkkeet. Yli 10 kg (noin 1-vuotiaat) ja alle 33 kg painavat lapset: 15 mg/kg parasetamolia antokertaa kohti eli 1,5 ml liuosta painokiloa kohti enintään neljä kertaa vuorokaudessa. Antokertojen välillä on oltava vähintään 4 tuntia. Enimmäisannos, jota ei saa ylittää, on 60 mg parasetamolia painokiloa kohti vuorokaudessa (kuitenkin enintään 2 g), otettaessa huomioon kaikki parasetamolia tai propasetamolia sisältävät lääkkeet. Täysiaikaiset vastasyntyneet, imeväisikäiset, leikki-ikäiset ja muut alle 10 kg painavat lapset (enintään noin 1-vuotiaat): 7,5 mg/kg parasetamolia antokertaa kohti eli 0,75 ml liuosta painokiloa kohti enintään neljä kertaa vuorokaudessa. Antokertojen välin on oltava vähintään 4 tuntia. Enimmäisannos, jota ei saa ylittää, on 30 mg parasetamolia painokiloa kohti vuorokaudessa otettaessa huomioon kaikki parasetamolia tai propasetamolia sisältävät lääkkeet. Tietoja valmisteen turvallisuudesta ja tehosta vastasyntyneiden keskosten hoidossa ei ole. Antotapa Parasetamoliliuos annetaan infuusiona laskimoon 15 minuutin aikana. 50 ml:n ja 100 ml:n infuusiopullojen kohdalla on käytettävä 0,8 mm neulaa ja lävistettävä tulppa pystysuoraan merkitystä kohdasta. Lapsilla infusoitavan liuoksen määrä on 1,5 ml painokiloa ja antokertaa kohti. Se voidaan myös laimentaa 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella enintään 1/10 pitoisuuteen. Laimennettu liuos on tarkastettava silmämääräisesti eikä sitä saa käyttää, jos se on sameaa tai jos siinä on näkyviä hiukkasia tai sakkaa. Jos sinusta tuntuu, että PERFALGAN-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi. Jos käytät PERFALGAN-valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi Ota aina yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen ( ) vaaran arvioimiseksi ja saadaksesi neuvoa. Yliannostustapauksissa oireet ilmaantuvat yleensä ensimmäisen 24 tunnin aikana ja voivat olla pahoinvointia, oksentamista, ruokahaluttomuutta, kalpeutta, vatsakipuja ja maksavaurion vaara.

4 Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, PERFALGANkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. - Harvinaisissa tapauksissa (useammalla kuin yhdellä potilaalla :sta ja harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1000:sta) voi esiintyä seuraavia oireita: huonovointisuus, verenpaineen lasku ja maksaentsyymiarvojen kohoaminen. Jos tällaisia haittavaikutuksia ilmenee, kerro siitä lääkärillesi, koska säännöllinen veriarvojen seuranta voi olla tarpeen. - Erittäin harvinaisissa tapauksissa (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla :sta, mukaan lukien yksittäiset tapaukset), voi esiintyä vakavaa ihottumaa tai allerginen reaktio. Lopeta hoito heti ja ota yhteys lääkäriisi. - Yksittäisissä tapauksissa on havaittu laboratorioarvojen muutoksia, jotka ovat vaatineet säännöllistä veriarvojen seurantaa: tiettyjen verisolutyyppien (verihiutaleiden, valkosolujen) epänormaalin alhaisia arvoja. Verihiutaleiden alhainen määrä on saattanut johtaa nenän tai ikenien verenvuotoihin. Mikäli tällaisia oireita ilmenee, kerro siitä lääkärillesi. - On raportoitu tapauksia, joissa on esiintynyt ihon punoitusta (flusing), kutinaa ja epänormaalin nopeaa sydämen sykettä. - On raportoitu tapauksia, joissa pistokohdassa on esiintynyt kipua ja polttavaa tunnetta. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. 5. PERFALGAN-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä PERFALGAN-valmistetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Pidä 100 ml:n pussi alumiinisessa ulkopakkauksessa. 50 ml:n infuusiopullo laimennettuna 0,9-prosenttisella natriumkloridiliuoksella tai 5-prosenttisella glukoosiliuoksella: säilytä enintään 1 tunti (infuusioaika mukaan luettuna). Ennen käyttöä lääkettä tulisi tarkastella silmämääräisesti. Älä käytä Perfalgan-valmistetta, jos huomaat liuoksessa partikkeleita tai värimuutoksia. Huomioi, että 100 ml:n pussin ja alumiinisen ulkopakkauksenen välissä voi olla kosteutta johtuen sterilisoinnista. Tällä ei ole vaikutusta valmisteen laatuun. Vain yhtä käyttökertaa varten. Lääke tulee käyttää heti avaamisen jälkeen. Käyttämätön lääke tulee hävittää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

5 6. MUUTA TIETOA Mitä Perfalgan 10 mg/ml infuusioneste sisältää - Vaikuttava aine on parasetamoli. 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia. - Muut aineet ovat mannitoli, kysteiinihydrokloridimonohydraatti, dinatriumfosfaattidihydraatti, natriumhydroksidi, kloorivetyhappo, injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Infuusiopullot 50 ml ja 100 ml. Pussit 100 ml. Perfalgan 10 mg/ml infuusioliuos on kirkas ja kellertävä neste. Perfalgan 10 mg/ml infuusioliuospullot ovat 12 pullon pakkauksessa. Perfalgan 10 mg/ml infuusioliuospussit ovat 50 pussin pahvipakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Bristol-Myers Squibb AB Box SE Bromma Ruotsi Valmistaja Bristol-Myers Squibb 304, avenue du Docteur Jean Bru AGEN Ranska Vaihtoehtoiset valmistajat BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l. Loc Fontana del Ceraso Anagni Italia Laboratoire RENAUDIN Z.A. Errobi Itxassou Ranska BIEFFE MEDITAL S.p.A. Via Nuova Provinciale, nc Grosotto - SO Italia LABORATORIOS GRIFOLS, S.A. Passeig Fluvial, 24

6 Poligono Industrial Autopista Parets del Vallés Barcelona Espanja Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab Metsänneidonkuja 8 FI Espoo Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä: Itävalta: PERFALGAN Belgia: PERFUSALGAN Tsekin tasavalta: PERFALGAN Tanska: PERFALGAN Eesti: PERFALGAN Suomi: PERFALGAN Ranska: PERFALGAN Saksa: PERFALGAN Kreikka: PERFALGAN Unkari: PERFALGAN Islanti: PERFALGAN Irlanti: PERFALGAN Italia: PERFALGAN Latvia: PERFALGAN Liettua: PERFALGAN 10 mg/ml Luxemburg: PERFUSALGAN 10 mg/ml Norja: PERFALGAN 10 mg/ml Puola: PERFALGAN 10 mg/ml Portugali: PERFALGAN 10 mg/ml Slovakian tasavalta: PERFALGAN 10 mg/ml Espanja: PERFALGAN 10 mg/ml Ruotsi: PERFALGAN 10 mg/ml Alankomaat: PERFALGAN 10/mg/ml Iso-Britannia ja Pohjois Irlanti: PERFALGAN 10 mg/ml Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

PAKKAUSSELOSTE. Novastan 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Argatrobaanimonohydraatti

PAKKAUSSELOSTE. Novastan 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Argatrobaanimonohydraatti PAKKAUSSELOSTE Novastan 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Argatrobaanimonohydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

SORBISTERIT. Sorbisterit jauhe oraalisuspensiota ja peräruiskesuspensiota varten Kalsiumpolystyreenisulfonaatti

SORBISTERIT. Sorbisterit jauhe oraalisuspensiota ja peräruiskesuspensiota varten Kalsiumpolystyreenisulfonaatti SORBISTERIT Sorbisterit jauhe oraalisuspensiota ja peräruiskesuspensiota varten Kalsiumpolystyreenisulfonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä selosta.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri

PAKKAUSSELOSTE. REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri PAKKAUSSELOSTE REYATAZ 300 mg kapseli, kova Atatsanaviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

OSVAREN. PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas OSVAREN PAKKAUSELOSTE OsvaRen 435 mg / 235 mg tabletti, kalvopäällysteinen Kalsiumasetaatti / Magnesiumsubkarbonaatti, raskas Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi

PAKKAUSSELOSTE. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit. Temomedac 180 mg kovat kapselit. temotsolomidi PAKKAUSSELOSTE Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac 250 mg kovat kapselit

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Doribax 500 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää doripeneemimonohydraattia, joka

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Temomedac 5 mg kovat kapselit. Temomedac 250 mg kovat kapselit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Temomedac 5 mg kovat kapselit Temomedac 20 mg kovat kapselit Temomedac 100 mg kovat kapselit Temomedac 140 mg kovat kapselit Temomedac 180 mg kovat kapselit Temomedac

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losec 20 mg enterotabletti Omepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Losec 20 mg enterotabletti Omepratsoli PAKKAUSSELOSTE Losec 20 mg enterotabletti Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee Losec

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y]

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y] B. PAKKAUSSELOSTE 1 PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Zevalin 1,6 mg/ml -valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten Ibritumomabitiuksetaani [ 90 Y] Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ?

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PAMOL F 125 MG- TAI 250 MG -VALMISTEEN KÄYTTÖÄ? PAKKAUSSELOSTE PAMOL F 125 mg, dispergoituva tabletti PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti

PAKKAUSSELOSTE. alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti PAKKAUSSELOSTE alli 60 mg kovat kapselit orlistaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Imnovid 1 mg kapselit, kovat Imnovid 2 mg kapselit, kovat Imnovid 3 mg kapselit, kovat Imnovid 4 mg kapselit, kovat pomalidomidi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI

140620_V18.0_Thal_EU_PI_FI Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Thalidomide Celgene 50 mg kova kapseli talidomidi VAROITUS Talidomidi aiheuttaa synnynnäisiä vaurioita ja sikiökuolemia. Älä ota talidomidia, jos olet raskaana tai voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B

PAKKAUSSELOSTE. Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B PAKKAUSSELOSTE Fungizone 50 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten amfoterisiini B Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. PAKKAUSSELOSTE Gestinyl 20 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Gestinyl 30 mikrog/75 mikrog tabletti, päällystetty Etinyyliestradioli / gestodeeni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Hyvä tietää RoActemra

Hyvä tietää RoActemra Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1 Tämä pakollinen koulutusmateriaali

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. BCG-medac, jauhe ja liuotin, suspensiota varten virtsarakkoon (Bacillus Calmette-Guérin)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. BCG-medac, jauhe ja liuotin, suspensiota varten virtsarakkoon (Bacillus Calmette-Guérin) PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE BCG-medac, jauhe ja liuotin, suspensiota varten virtsarakkoon (Bacillus Calmette-Guérin) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Tasmar 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen tolkaponi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot