TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 POSIVIRE OY PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (KOy Kaapelitalo) omistama, vuonna 2008 rekisteröity, sosiaalinen in-house yritys. PosiVire työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä sekä tukee heitä vapaille työmarkkinoille ja opiskelemaan siirtymisessä. Lisäksi yritys tuottaa omistajilleen heidän SISÄLLYS tarvitsemiaan palveluja. s.3 POSIVIRE OY / HALLITUS s.4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS s.6 ENSIMMÄINEN SERTIFIOITU SOSIAALINEN YRITYS s.6 POSIVIREN TALOUDELLINEN TUOTTAVUUS s.8 TYÖNTEKIJÖISTÄ s.9 TYÖHÖN VALMENTAVA HARJOITTELUPAIKKA Yritys kantaa yhteiskuntavastuuta edistämällä tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan integraatiota. Toiminnan taloudellisia vaikutuksia ovat verotulojen lisääntyminen ja yhteiskunnan sosiaalimenojen väheneminen. Työllistymällä PosiVirelle verovarojen kuluttajasta tulee verovarojen tuottaja. Yrityksen työntekijöissä on runsaasti maahanmuuttajia. PosiViren eettisenä toimintaperiaatteena on jokaisen henkilön ainutkertainen ja ehdoton ihmisarvo. Lisäksi PosiVire kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallia. s.10 YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN s.10 KUMMPPANUUDET SOSIAALIVIRASTO TERVEYSKESKUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI (HUS) KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ KAAPELITALO (KOY KAAPELITALO) s.14 KATSE TULEVAAN HALLITUS Jarmo Räihä, sosiaalivirasto, puheenjohtaja Pia Halinen, talous- ja suunnittelukeskus, jäsen Tuula Karhumäki, HUS Desiko, jäsen (alkaen ) Anne-Maria Mäkinen, HUS henkilöstöhallinto, jäsen (alkaen ) Juha Nyman, terveyskeskus, jäsen Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2010 aikana. 3

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS PosiViren toinen toimintavuosi alkoi muuttamalla omiin toimitiloihin Pikku-Huopalahteen Korppaanmäentielle. Tilat sisustettiin kierrätys- ja lahjoitushuonekaluilla, joista lämmin kiitos lahjoittajille. Tiloja remontoitiin keväällä ja niin työntekijät kuin vierailijatkin ovat poikkeuksetta kommentoineet ilmettä positiivista vireyttä ja hyvää mieltä tuottaviksi. Toiminnallisesti vuosi oli aloitettujen kumppanuuksien vakiinnuttamisen ja uusien kumppanuuksien käynnistämisen aikaa. Helsingin kaupungin kanssa jatkettiin aktiivista kumppanuuden laajentamista eri virastoihin ja laitoksiin. Yrityksen palveluja tilasivat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhuspalvelut, päihdehuollon palvelut, tuetun työn palvelut ja vammaispalvelut, terveyskeskuksen kotihoito ja hammashoito sekä Kaapelitalo Oy. Neuvotteluita käytiin Palmian, HKL:n, Staran, opetusviraston, nuorisoasiankeskuksen, liikuntaviraston ja kaupunginkirjaston kanssa. Kumppanuutta rakennettiin myös työelämään valmentavien tahojen kanssa. Keväällä saimme ensimmäisen harjoittelijan Seesam-työhönvalmennuksesta, kesällä työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajayksiköstä ja syksyllä peruskoulusta TET- harjoittelijan. Toukokuussa Inspecta Oy myönsi PosiVire Oy:lle ISO (the International Organization for Standardization) sertifikaatin. Se myönnettiin PosiVirelle ensimmäisenä sosiaalisena yrityksenä Euroopassa. Kesän 2010 jälkeen käynnistyi PosiVirelle räätälöity oppisopimuskoulutus. Koulutuksen pääpaino oli itsetunnon ja minäkuvan vahvistamisessa sekä voimaantumisessa. Koulutukseen osallistui 13 työntekijää, palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) halusi laajentaa toimintaansa kantamaan yhteiskuntavastuuta ja teki PosiVirelle yhteistyöaloitteen, jonka tuloksena HUS osti 52 PosiViren osaketta syyskuussa Omistajien yhteisenä tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa sosiaalisena yrityksenä ja tarvittaessa laajentaa yhtiön toimialaa. HUS: ssa käynnistettiin pilottipalvelu lokakuussa Syksyllä Aalto-yliopisto teki PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvityksen. Selvityksessä tutkittiin PosiViren taloudellista vaikuttavuutta, vaikutusta työntekijöiden elämänlaatuun ja työkohteiden kokemuksista sosiaalisen yrityksen työntekijöistä sekä palvelusta. Tulokset julkaistiin joulukuussa. Kiinnostus PosiVirettä ja sen toimintaa kohtaan on ollut runsasta ja laaja-alaista. Vierailijoita ja esittelyitä toiminnasta on pyydetty eri kunnista, kuntayhtymistä, oppilaitoksista, järjestöistä, yhteistyökumppaneilta jne. (lähimmät Helsingistä ja kaukaisimmat Hollannista). Tampereen kaupunki esitti kutsun esitellä eri virastojen johtajille ja kaupunginvaltuustolle PosiVirettä sekä osti ohjausta oman sosiaalisen yrityksensä käynnistämiseen. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on kutsuttu jäseneksi Vates-säätiön kokoamaan työelämävaikuttajat ja Yhteiskunnallisen yritysten foorumiin. Elimme rikkaan ja työntäyteisen vuoden. Monet työntekijämme jatkoivat eteenpäin ja toisaalta saimme uusia posivireläisiä. Henkilöstämäärä oli vuoden lopussa 48 ja toimitusjohtaja. Katseen suunnatessa tulevaan haluan kiittää upeita työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja hallitustamme kuluneesta vuodesta. Te mahdollistitte onnistumisemme. Tästä on hyvä jatkaa. Sirpa Eklund Toimitusjohtaja 4 5

4 ENSIMMÄINEN SERTIFIOITU SOSIAALINEN YRITYS POSIVIREN TALOUDELLINEN TUOTTAVUUS PosiVire on ensimmäinen sosiaalinen yritys Euroopassa, jonka toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO (the International Organization for Standardization) 9001-sertifikaatti. Sertifikaatti myönnettiin eli reilu vuosi yrityksen toiminnan käynnistymisen jälkeen. PosiVire on onnistunut luomaan toimivan in houseperiaatteella toimivan palvelukonseptin. PosiViren toimintaa on kehitetty hyvin systemaattisesti asiakkaiden erityistarpeet huomioiden. Johtamiskäytännöt ovat selkeät, tavoitteelliset ja vahvasti henkilöstöä ja asiakkaita osallistavia. (Inspecta Oy:n pääauditoija Hannele Kukkola) Toimintajärjestelmä on kuvaus PosiViren palvelutoiminnasta. Se perustuu ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmästandardiin. Standardi on erilaisiin organisaatioihin sopiva yleisstandardi. Standardi asettaa kansainväliset vaatimukset laatujohtamiselle ja sisältää kriteerit eli arviointiperusteet järjestelmien toiminnan arvioimiseksi. Toimintajärjestelmää käytetään PosiViren ydinprosesseissa (palveluiden tuottaminen omistajien palveluyksiköille ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen) sekä ydinprosessien tukiprosesseissa (henkilöstöhallinto, palkka- ja taloushallinto, tietohallinto ja palvelupäälliköiden työnjohdollinen tuki). Yrityksen liikevaihto tuli Helsingin kaupungin palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Bruttotulokseen vaikuttivat saadut Helsinkilisät ja valtion palkkatuet, jotka olivat lähes puolet yrityksen tuloista. PosiViren liikevaihto nousi 16 % vuoden 2009 liikevaihdosta ja tilikauden 2010 voitto oli euroa. Voitto käytetään yrityksen kehittämiseen eikä yritys jaa osinkoja. Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannassa annettu arvio PosiViren taloustilanteesta oli erittäin hyvä kannattavuudessa, vakavaraisuudessa ja maksuvalmiudessa. Lisäksi talousluokka oli erinomainen. Käyttökate oli 27 % kun se toimialan mediaanissa on keskimäärin 12,6 %. Sijoitetun pääoman tuotto- % oli 128,9 %, toimialan keskiarvo sijoitetulle pääomalle on keskimäärin 15,4 %. 50 henkilöä työttömänä aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle (työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki) noin euroa vuodessa (+ muut tuet). 50 henkilön työllistymiseen yhteiskunta ja kaupunki investoivat euroa (palkkatuki ja Helsinkilisä). Työllistyminen tuottaa verotuloa yhteensä euroa. Samalla säästyy työttömyyskorvaukset euroa/vuosi (+muut tuet). Työllistymisen investoinnista lähes 50 % tulee jo ensimmäisenä vuotena verotuloina takaisin. Tämän lisäksi, jos investointi nostaa henkilöitä takaisin työelämään 5 vuodeksi, kaikki niin tuotto on 115 %, jos puolet niin tuotto on 57%. Jos kaikki ovat työelämässä kymmenen vuotta tuotto on 122 %, jos puolet niin 72%. Sosiaaliseen yritykseen työllistäminen on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin ts. antaa hyvän tuoton investoinnille. Käyttökate Oma-varaisuus-aste Quick Ratio Sijoitetun pää-oman tuotto-% PosiVire Oy 27,0 % 68,2 % 3,1 128,9 % Toimialan mediaani 12,6 % 68,2 % 2,1 15,4 % Tulot 500 /kk maksaa veroja 400 /vuosi *50 = Tulot 1000 /kk maksaa veroja 1400 /vuosi *50 = Tulot 1500 /kk maksaa veroja 3000 /vuosi *50 = TUNNUSLUVUT Liikevaihto , , 61 Muu tulo , , 58 (Palkkatuki, Helsinkilisä) Bruttotulos , , 19 Henkilöstökulut , , 14 Muut kulut , , 87 Tilikauden voitto , , 27 Henkilön työllistyessä hän siirtyy verovarojen kuluttajasta verovarojen tuottajaksi. Tästä johtuen ostovoima lisääntyy, työttömyyden haitat vähenevät (esim. pitkäaikaissairauksien riski pienenee, elintavat terveellisempiä), ulosotossa olevat maksut tulevat maksetuksi ja omistajat/ yhteiskunta saavat lisää ammattikoulutettuja henkilöitä. 6 7

5 TYÖHÖN VALMENTAVA HARJOITTELUPAIKKA ka tärkeää on että ihmisellä on työpaikka ja jokin yhteisö Huhtikuussa aloitettiin yhteistyö Seesam-työhönvalmen- johon he kuuluvat. Useat ovat rohkaistuneet hakeutumaan nuksen kanssa. Yrityksessä on ollut vuoden aikana kol- TYÖNTEKIJÖISTÄ koulutukseenkin PosiVireestä saamansa työkokemuksen ja onnistumisen tunteen johdosta. Työpaikka PosiVireen kaut- me työelämäharjoittelijaa. Posivire on lämminhenkinen ja energinen työpaikka. ta on ollut monelle se ainoa syy aamulla nousta sängystä Pomot olivat mukavia, vaikka hieman kiireisiä. Silppuri tuli ja mennä illalla ajoissa nukkumaan. Se että päivärytmi hyvin tutuksi tutustumisjaksollani ja kärsivällisyytenikin li- vakiintuu, tulee säännöllisyyttä viikko-ohjelmaan ja esim. sääntyi. Oli myös mielenkiintoista osallistua Tuija Matikan ruokailuun ruokataukojen muodossa on selvästi terveyttä kurssille, koska hän on karismaattinen luennoitsija! edistävä asia. Kiitokset mahdollisuudesta päästä harjoittelemaan PosiVire on tehnyt hyvää työtä edistäessään työllisty- Posivireeseen! Tulen mielelläni toisenkin kerran, koska mistä.(sanna Eskman, työterveyshoitaja) tuntuu, että voin auttaa ainakin paperihommissa. :) Yhteiskunta tarvitsee Posivireen kaltaisia sosiaalisia Henkilökunnan koulutus yrityksiä, jotka voivat auttaa ihmisiä löytämään uuden Aalto-yliopisto selvitti työntekijöiden kokemuksia haas- lääkäripalvelun. Työtervyshuolto on seurannut aktiivisesti PosiVire suunnitteli yhdessä Helsingin kaupungin oppiso- mahdollisuuden työllistyä ja saada apua! Hoiva-alalla ei tattelulla. Henkilöstö koki viihtyvänsä hyvin ja on tyyty- työntekijöiden terveydentilan kehittymistä. Yrityksellä on pimuskoulutustoimiston koulutustarkastaja Liisa Ranta- koskaan voi olla liikaa työvoimaa. väisiä työhönsä. Työ on vastannut odotuksia ja osin jopa käytössä myös varhaisen puuttumisen malli, jonka avulla laisen ja psykologi Tuija Matikan kanssa yritykselle räätä- Lämmin kiitos, että sain tulla harjoittelemaan Posivi- ylittänyt odotukset. Työntekijät kokivat myös saaneensa tuetaan työntekijöiden hyvinvointia ja eheytymistä. löidyn oppisopimuskoulutuksen. Koulutuksen pääpaino reeseen (harjoittelija) perehdytystä ja ohjausta työhönsä, esimiehiä oli helppo oli itsetunnon ja minäkuvan vahvistamisessa sekä voi- Yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuutta- lähestyä ja työmäärä koettiin sopivaksi. Työskentely Posi- Toiminta työterveyshuollon näkökulmasta maantumisessa. Koulutukseen osallistui 13 työntekijää, jayksikön kanssa oli aloitettu ja ensimmäinen maahan- Viressa oli tuonut myös parempaa elämän hallintaa, sään- PosiVire on toiminnallaan pystynyt vaikuttamaan monen palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Palaute koulutuksesta muuttajaharjoittelija aloitti heinäkuussa. Yrityksellä on nöllisempää elämää ja parempaa terveyttä. ihmisen elämään terveyttä edistävästi tarjoamalla työpai- oli erinomaista. Työntekijät kokivat koulutuksen työmoti- edelleen 4 harjoittelijaa. Harjoittelijoista saatiin hyvää Olen ollut alusta asti eli vuoden 2008 lokakuusta lähti- kan muuten vaikeasti työllistyvälle ihmiselle. vaatiotaan, hyvinvointiaan ja itsetuntoaan vahvistavana ja palautetta ja heitä pyritään työllistämään palkkatukityö- en Posivireen palveluksessa. PosiVire pyrkii räätälöimään jokaiselle työntekijälle voimia antavana. hön harjoittelun päätyttyä. Yrityksen toimintaperiaatteena on tarjota työllistymis- yksilöllisesti suunnitellun työnkuvan ja työajan, juuri sen Lisäksi henkilöstölle on järjestetty koulutusta vam- Haluan kiittää kaikkia auttavat kehittämään Suomen mahdollisuuksia palkkatuen avulla mm. pitkäaikaistyöt- ihmisen tarpeita ja työkykyä silmällä pitäen. Usealla työn- maisten henkilöiden kanssa työskentelyyn yhteistyössä työelämän ja kulttuurin oppimiseen suomea. Olen iloinen, tömille ja osatyökykyisille. Itse kuulun jälkimmäiseen tekijällä tämä on ensimmäinen kerta kun heillä on side työ- Iiris ry:n ja Tuetun työllistymisen yksikön kanssa sekä että ensimmäinen työkäytäntöjä tapahtuu PosiViressa. teilla ryhmään. Tämä on ollut loistava väylä saada lisää työko- terveyshuoltoon ja terveystarkastusten yhteydessä on tullut hätäensiapukoulutusta yhteistyössä SPR:n kanssa. Työn- on erittäin hyvä, tottelevainen toimiva joukkue. Mielestäni kemusta ja harjoittelua sosiaalisiin tilanteisiin. Työajat- esille kuinka tärkeäksi he kokevat, että heidän terveydestään tekijät ovat kokeneet koulutukset tarpeellisina, motivoi- PosiVire suuri lupaus auttaa ihmisiä. haluan PosiVirelle edel- kin on räätälöity minulle sopiviksi. ja elämästään yleensä ollaan kiinnostuneita. vina ja työturvallisuuttaan lisäävinä. leen kehitystä ja hyvinvointia sekä työelämän tervyesturvan Olen saanut kannustusta mm. koulutukseen hakeutumi- Jokainen työntekijä on käynyt työsuhteen alussa niin Vuoden aikana on solmittu ensimmäinen PosiViressä onneja, rakkautta ja hyvinvointia. Paljon kiitoksia kaikille. sessa. Meille on järjestetty myös erilaisia kursseja mm. hätä- työterveyshoitajan kuin työterveyslääkärinkin vastaan- suoritettava ammattitutkintoon johtava oppisopimus (harjoittelija) ensiapu, oppisopimuskoulutus. otolla, jolloin ihmisen työkyky on arvoiotu työpaikkaa (Kotityöpalvelun ammattitutkinto) ja kaksi palvelupääl- Ensimmäinen TET- harjoittelija oli tutustumassa yri- Olen saanut olla useassa työkohteessa töissä ja joutunut silmällä pitäen. Tarkastuksissa ilmenneet terveysongel- likköä aloitti oppisopimuksessa johtamisen erityisammat- tyksen palvelupäällikön työhön syksyllä. kohtaamaan paljon eri ihmisiä, ja tänä aikana olen tullut mat mm. ylipaino, korkea verenpaine ovat sen jälkeen titutkinnon suorittamisen. Toimitusjohtaja on opiskellut Olin tetti harjoituksissa kaksi viikkoa posiviren. Tein toi- paljon rohkeammaksi ja itsetunto ja -tuntemus on kasvanut. työterveyshuollon seurannassa. Työterveyshuollosta pyri- sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen- ja kehittämisen misto työtä sielä henkilökunta oli erittäin hyvä, toimitus johtaja PosiVire on mahdollistanut sen että minulla on resursse- tään myös antamaan tietoja, neuvontaa ja ohjausta joka ylempää AMK tutkintoa, jonka opinnäytetyönä valmistui oli tosi ystävälinen antoi minulle vastaamaan hänen puheliin- ja palata joskus tulevaisuudessa takaisin oikeaan työelä- kannustaisi oman terveytensä hoitamiseen jatkossakin. PosiViren käyttöön sertifiointivalmis toimintakäsikirja. sa kun hän oli kokouksessa se oli jännittävä ja hyvä kokemus. mään. (työntekijä) PosiVireen kautta työntekijöillä on järjestetty ennaltaeh- Lisäksi hän on osallistunut omistajan järjestämään HEF Opin sielä aika paljon siitä tuli idea että hakisin datanomi kou- PosiVire on hankkinut työntekijöilleen työterveyshuol- käisevän terveydenhuollon lisäksi sairaanhoito. (Helsinki Executive Forumin) - koulutukseen ja aloitta- lutuksen. Toivon että tulevaisuudessa kun valmistun että saan lon palvelut, jotka kattavat myös äkillisesti sairastuneen Tarkastusten yhteydessä on tullut esille myös se kuin- nut Aalto- yliopiston JOKO- koulutuksen. sama työ pakka kuin posivire. (harjoittelija) 8 9

6 YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN KUMMPANUUDET Vammaispalvelut Sopimuksemme mukaisesti asukasasuntojemme sekä Kumppanuutta vammaispalveluihin jatkettiin Viikin palve- henkilökunnan sosiaalitilojen siivouksesta on huolehtinut luasumisryhmän kanssa tuottamalla heille siivouspalvelu. PosiVire Oy:n palkkaama työntekijä elokuusta 2009 al- Yritys on hankkinut kaikki toimitilansa kalusteet ja ta- Kumppanit arvioivat Aalto-yliopiston tutkimuksessa Posi- Siivouspalvelut ostopalveluna PosiVire Oy:ltä kaen tähän päivään asti ja toistaiseksi tästä eteenpäin. varat lahjoituksena tai kierrätystavaroista. Lahjoituksia Viren toimintaa myönteisesti. Työntekijät hoitivat tehtävänsä Viikin palveluasumisryhmä kuuluu Helsingin kaupun- Työntekijän työnantajana toimii PosiVire Oy ja myös ovat tehneet mm. Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö, mallikkaasti ja olivat iloisia ja halukkaita oppimaan. Yh- gin sosiaaliviraston aikuisten palvelujen vammaistyön asu- palkka maksetaan sitä kautta, Työhön perehdyttämiseen kummikoulu sekä yksityiset henkilöt. Palkitsemisessa ja teistyön todettiin toimivan hyvin, PosiViren asiakasote mis- ja perhehoitopalvelujen alaisuuteen. osallistuu sekä palvelun ostaja, että palvelun tuottava yri- muistamisessa käytetään Reilun kaupan tai Uusix-vers- todettiin hyväksi ja helposti lähestyttäväksi. Ryhmään kuuluu yhteensä 15 itsenäistä, inva-mitoi- tys. Työn laadun seurannasta vastaa PosiVire Oy:n palve- taan (työttömien työpaja) tuotteita. tettua, vaikeavammaiselle henkilölle tarkoitettua asuntoa. lupäällikkö, jonka kanssa palveluasumisryhmän henkilö- Yrityksessä on vähennetty turhaa sähkönkulutusta SOSIAALIVIRASTO Kooltaan asunnot ovat 42-61m2. Lisäksi muita tiloja on kunta tekee yhteistyötä. Turhaa koko toimitilan valaistusta on vähennetty työpis- Vanhuspalvelut yhteensä n. 120m2 Ennalta sovitun mukaisesti PosiVire Oy laskuttaa pal- tevalaistuksella ja sähköistä ilmastoinnin käyttöä sääde- Kumppanuus vanhuspalveluihin alkoi heti toiminnan Maaliskuussa vuonna 2009 oli tullut aika uudistaa velun tuottamisesta kuukausittain. tään tarpeen mukaan. käynnistyessä Alusta alkaen vanhuspalveluille on toimintaamme siivouspalvelujen järjestämisen osalta. Jär- Yhteistyömme alkumetreillä oli hieman hankaluuksia. Syntyneet jätteet lajitellaan ja käytöstä poistettavat tuotettu palveluyksiköille räätälöityjä palveluja. Tuotet- jestämistavaksi päätettiin palvelujen ostaminen ulkopuoli- Tilojemme rajallisuudesta johtuen tarvittava ajallinen pa- käyttökelpoiset tavarat kierrätetään. Johtoryhmä toteut- tuja palveluita ovat mm avustavat keittiö- ja siivouspal- selta palveluntuottajalta. PosiVire Oy:n ollessa kaupungin nostus siivoustyöhön oli n. 20h viikossa. taa keskinäistä hyötytavaroiden kierrättämistä. Toimin- velut, asukkaiden viriketoiminta ja ulkoilutus. omaa toimintaa, oli luonteva valinta kääntyä asiassa hei- Tarvittiin henkilö, jolle tarkoituksen mukaista olisi juuri nassa on minimoitu kertakäyttöisten tavaroiden käyttö. Hyvä väylä päästä työelämään (takaisin). Mahdol- dän puoleensa. em. työmäärä sekä sen mukainen palkkaus. Toimintaa on kehitetty ja kehitetään paperittomaksi lisuuksia räätälöityyn työkokonaisuuteen oman tilan- Yhteistyö PosiVire Oy:n kanssa siivoustyömme osalta Elokuussa sopiva henkilö löytyi. Valitettavasti hänen toiminnaksi. Esimerkiksi työn alla olevassa toimintakäsikir- teen mukaan (työntekijä) aloitettiin konkreettisesti elokuussa Sopimusneuvot- työuransa vaihtui opiskeluun ja joulukuussa 2009 olimme jan uudessa versiossa korvataan paperitallenteet sähköi- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Drita Rexhepi teluja käytiin ja toimintoihin tutustumista tapahtui jo tou- siivouksien suhteen omillamme. sillä versioilla. kokuussa PosiVire Oy:n henkilöstöhaku tuotti tulosta ja saimme 10 11

7 joista osassa käydään viikoittain ja osassa pari kertaa kuu- 8.3HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI kaudessa. Siivouksesta huolehtii työpari. (HUS) Siivouksen laatu on ollut alusta alkaen hyvä. Työt on tehty HUS halusi laajentaa toimintaansa kantamaan yhteiskun- uuden työntekijän pian, jo saman kuun aikana. Tällä ker- kohtainen avustaminen sisältää asiakkaan harrastuksiin huolellisesti perussiivouksesta ylläpitosiivoukseen. tavastuuta ja teki PosiVirelle yhteistyöaloitteen, jonka tu- taa tehtävän oppiminen ja asianmukainen suorittaminen ei osallistumista, lukemista, ulkoilua, yhdessäoloa, shoppai- Asiakaskunta kohteissa ei ole helppoa, eivätkä kaikki vält- loksena HUS osti 52 PosiViren osaketta syyskuussa onnistunut siinä määrin kuin tarve olisi ollut ja jouduimme lua, kotiaskareita yhdessä asiakkaan kanssa ja asiointiapua. tämättä heidän kanssaan pärjää. PosiViren työntekijät ovat ot- Omistajien yhteisenä tavoitteena on kehittää yrityksen lii- luopumaan työntekijästä huhtikuun alussa On ollut mukavaa työskennellä PosiVireelle. Kivat ja positii- taneet tilanteen henkisesti hyvin haltuun ja asiakkaitten kanssa ketoimintaa sosiaalisena yrityksenä ja tarvittaessa laajentaa Onneksi sattuma puuttui peliin ja saimme haastatte- viset esimiehet/yhteyshenkilöt. On tullut hyvin palautetta ja on yhteistyö sujunut hyvin. (Tuki palvelun henkilökunta) yhtiön toimialaa. luun uuden työhön halukkaan henkilön jo samalla viikol- on kannustettu työhön =) (työntekijä) Työnantajana luotettava, vastaa puhelimeen tarvittaessa, HUS:ssa käynnistettiin pilottipalvelu lokakuussa. Pal- la. Työn aloittamisesta sovittiin ja tällä hetkellä olemme Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Nina Peedu hyvin järjestetty lääkäripalvelu, tehokas työhönopastaminen. velu tuotettiin henkilöstöhallintoon ja siinä päivitettiin tilanteeseen erittäin tyytyväisiä. Ei ollenkaan pomo-orja suhdetta, vaan pomo tekee työtä siinä henkilökunnan tutkintotietorekisteriä. Vuoden 2011 alus- Tarjonta kohtasi tarpeen tai toisin päin. Työntekijäm- Tuetun työllistymisen palvelu missä alainenkin. Suoraa puhetta, rehellisyyttä, joustavuutta ja sa HUS:ssa aloittaa pilottipalvelun lisäksi 4 palvelukoko- me on osaava, työhönsä motivoitunut ja asukkaamme sekä Kumppanuutta tuetun työllistymisen palvelun kanssa ehdotukset otetaan hienosti vastaan. (työntekijä) naisuutta atk-palveluissa ja Hus Decikossa. henkilökuntamme ovat tehtyyn työhön tyytyväisiä. jatkettiin. Kumppanuudessa tarjotaan kahdeksalle kehi- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen Tällaisia työntekijöitä tarvitsemme lisää. (HUS- pilotin Ostopalvelu siis toimii, maksamme palvelusta ja saam- tysvammaiselle työntekijälle mahdollisuus työllistyä osa- esimies) me rahallemme vastiketta. aikaiseen palkkatyöhön. 8.2.TERVEYSKESKUS HUS:n palveluista vastasi palvelupäällikkö Drita Rexhepi Tässä tilanteessa, tällä hetkellä olemme yhteistyöhön On hienoa, kun palkkapäivänä voin mennä omalla ra- Kumppanuus terveyskeskuksen kanssa käynnistyi syys- erittäin tyytyväisiä ja jatkamme sitä mielellämme edel- halla juomaan leivoskahvit kuussa, jolloin kotihoidon kanssa aloitettiin koulutettujen 8.4. KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ KAAPELITALO leen. (Eeva Heikkilä, vastaava hoitaja, Viikin palvelu- Palvelusta vastasi toimitusjohtaja Sirpa Eklund lähihoitajien palvelu. Yritys tuotti sijaispalveluja pitkäai- (KOY KAAPELITALO) asumisryhmä) kaisiin kotihoidon sijaisuuksiin. Toiminta-ajatuksena oli KOy Kaapelitalon kanssa jatkettiin kumppanuutta tuot- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen Asumisen tuki palvelu luoda vakituisten sijaisten pooli, jolloin asiakkaalla olisi tamalla kiinteistön korjauspalvelua. Asumisen tukipalvelun kanssa käynnistettiin kumppa- osaavat ja sitoutuneet sijaistajat. Joulukuussa kumppa- PosiVire on hyvä toimisto ja aktiivi henkilökunta tällä ja Kumppanutta laajenettiin vuoden 2010 alussa tuottamaan nuus tuottamalla siivouspalvelua tukiasuntoihin. nuus laajeni hammashoitoon, jonne haluttiin kehitysvam- löysi ammattihenkilöille työtä sekä kuuntelee ehdotus työnte- Helsingin kaupungin sosiaalivirastolle vaikeavammaisten PosiVire aloitti helmikuussa 2010 Helsingissä asunnot- maisia työntekijöitä instrumenttivaunujen kuljettajiksi. kijältä ja niin edelleen... (sähkömies) henkilöiden henkilökohtaista avustajapalvelua. Henkilö- tomien tukiasuntojen siivouksen. Siivottavia kohteita on 7, Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen. Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Nina Peedu 12 13

8 KATSE TULEVAAN Vuosi 2011 aloitettiin käynnistämällä kumppanuudet terveyskeskuksen ja HUS:n kanssa. Terveyskeskukseen on saatu työllistettyä osatyökykyisiä (mm. kehitysvammaisia). Palaute on ollut hyvää. Kumppanuuden laajentamista ja vahvistamista Helsingin kaupungin eri virastojen, laitosten ja konsernin yrityksien/ yhteisöjen kanssa jatketaan. HUS:n kanssa pyritään laajaan kumppanuuteen osakkuussopimuksen mukaisesti. HUS:n toimialueen toimijoilta (kuntien, yhdistysten ja järjestöjen edustajilta) on tullut useita kyselyitä milloin toiminta laajentuu kattamaan koko HUS:n toiminta-alue. Asiaa viedään eteenpäin. Lisäksi on käynnistetty kumppanuusneuvottelut SOL- palveluiden kanssa. Vastaavat neuvottelut käynnistetään Espoon ja Vantaan kanssa. Helsingin oppisopimustoimiston kanssa käynnistyy toukokuussa 2011 suomenkielen oppisopimuskoulutuksen kehittäminen PosiViren toimesta palkkatukityössä oleville maahanmuuttajille. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on käynnistynyt. Oppilaitoksista (Laurea, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Diakoniaopisto) on opiskelijoita (sosionomi AMK, kuntoutuksen YAMK, maahanmuuttajaopiskelija, kotitaloustyöntyön ammattitutkinto) suorittamassa käytännön opiskeluja. Opiskelijat laativat myös eriasteisia opinnäytetöitä. HeSoTe:n Passari hanke on pyytänyt PosiViren asiantuntijaksi uuden kotihoidon työntekijän/yrittäjän valmentavan koulutuksen kehittämiseen. PosiVire tulee saamaan koulutuksessa joitakin opiskelupaikkoja työntekijöilleen. Aalto-yliopisto on ilmoittanut kiinnostuksen syventävään jatkotutkimukseen PosiViren toiminnan vaikuttavuudesta. Hankenilta on opiskelija lähestynyt tutkimusaiheella: Sosiaalisten yritysten liiketoiminta yritysjohdon näkökulmasta. Kiinnostus PosiVire Oy:tä ja sen toimintaa kohtaan on jatkunut runsaana ja laaja-alaisena. Vierailijoita ja esittelyitä toiminnasta on pyydetty eri kunnista, kuntayhtymistä, oppilaitoksista, järjestöistä, yhteistyökumppaneilta jne. PosiVire on kutsuttu asiantuntijaksi useisiin valtakunnallisiin seminaareihin, asiantuntijaryhmiin jne. Lisäksi Martinus-säätiö on pyytänyt konsultaatioapua uuden sosiaalisen yrityksen perustamisessa ja vuonna 2010 aloitettua konsultaatiotukea jatketaan tarvittaessa Sarka Oy:n käynnistymisen turvaamiseksi. PosiVire Oy jatkaa yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa ja etsii mahdollisuuksia yhteistoimintaan (esim. työvälineiden kuljetus). Yhteistoimintaa myös muiden sosiaalisten yritysten kanssa pyritään löytämään. PosiVire kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii edelläkävijänä sekä kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallia. Samalla rakennetaan ja kehitetään omaa PosiVire brändiä. Kulttuurit kohtaavat Vieraita Virosta PosiVire on ensimmäinen sosiaalinen yritys Euroopassa, jonka toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO sertifikaatti. TUNNELMIA JA TILANTEITA Tanssiva työntekijämme esiintymässä työntekijöiden juhlassa 14 15

9 YHTEYSTIEDOT PosiVire Oy Korppaanmäentie 17 CL Helsinki sähköposti: Toimitusjohtaja Sirpa Eklund p Palvelupäälliköt Nina Peedu Drita Rexhepi

RAPORTTI YRITYSHARJOITTELUSTA/Petra Mäkinen PKO

RAPORTTI YRITYSHARJOITTELUSTA/Petra Mäkinen PKO RAPORTTI YRITYSHARJOITTELUSTA/Petra Mäkinen PKO-11 30.4.2012 PosiVire Oy 23.-27.4.2012 PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (KOy Kaapelitalo)

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Tutkimuksen viitekehys Posivire Oy:n taloudellinen vaikutus Posivire Oy:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 2007 päätös sosiaalisen yrityksen perustamisesta kaupunginhallituksessa 28.10. 2008 aloitettiin palvelutuotanto 17.11.2008 sosiaaliseksi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Johdatus yhteiseen tilaan ja ajatusakvaarioihin. Varsinais-Suomen alueen dialogifoorumi/turku 19.10.2011 Ellen Vogt, erityisasiantuntija

Johdatus yhteiseen tilaan ja ajatusakvaarioihin. Varsinais-Suomen alueen dialogifoorumi/turku 19.10.2011 Ellen Vogt, erityisasiantuntija Johdatus yhteiseen tilaan ja ajatusakvaarioihin Varsinais-Suomen alueen dialogifoorumi/turku 19.10.2011 Ellen Vogt, erityisasiantuntija Espinno -hankkeen yleiset tavoitteet Hyvinvointipalvelujen avustavien

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

KYSELY UHANALAISTEN LAJIEN JA LUONTOTYYPPIEN HOITOHANKKEESSA TYÖSKENNELLEILLE LUONNONHOITAJILLE

KYSELY UHANALAISTEN LAJIEN JA LUONTOTYYPPIEN HOITOHANKKEESSA TYÖSKENNELLEILLE LUONNONHOITAJILLE KYSELY UHANALAISTEN LAJIEN JA LUONTOTYYPPIEN HOITOHANKKEESSA 2009-2013 TYÖSKENNELLEILLE LUONNONHOITAJILLE Toteutettiin Tammikuussa 2014 Postitettiin kysely jokaiselle hankkeessa työssä olleelle luonnonhoitajalle,

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN K-RYHMÄSSÄ. Johanna Kinnunen K-kauppiasliitto 17.3.2016

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN K-RYHMÄSSÄ. Johanna Kinnunen K-kauppiasliitto 17.3.2016 NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN K-RYHMÄSSÄ Johanna Kinnunen K-kauppiasliitto 17.3.2016 1 K-RYHMÄ K-KAUPPIAAT 1 100 itsenäistä K-kauppiasyrittäjää Ruokakaupassa sekä rauta- ja erikoiskaupassa K-kauppiaat ovat paikkakuntansa

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot