TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 POSIVIRE OY PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (KOy Kaapelitalo) omistama, vuonna 2008 rekisteröity, sosiaalinen in-house yritys. PosiVire työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä sekä tukee heitä vapaille työmarkkinoille ja opiskelemaan siirtymisessä. Lisäksi yritys tuottaa omistajilleen heidän SISÄLLYS tarvitsemiaan palveluja. s.3 POSIVIRE OY / HALLITUS s.4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS s.6 ENSIMMÄINEN SERTIFIOITU SOSIAALINEN YRITYS s.6 POSIVIREN TALOUDELLINEN TUOTTAVUUS s.8 TYÖNTEKIJÖISTÄ s.9 TYÖHÖN VALMENTAVA HARJOITTELUPAIKKA Yritys kantaa yhteiskuntavastuuta edistämällä tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan integraatiota. Toiminnan taloudellisia vaikutuksia ovat verotulojen lisääntyminen ja yhteiskunnan sosiaalimenojen väheneminen. Työllistymällä PosiVirelle verovarojen kuluttajasta tulee verovarojen tuottaja. Yrityksen työntekijöissä on runsaasti maahanmuuttajia. PosiViren eettisenä toimintaperiaatteena on jokaisen henkilön ainutkertainen ja ehdoton ihmisarvo. Lisäksi PosiVire kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallia. s.10 YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN s.10 KUMMPPANUUDET SOSIAALIVIRASTO TERVEYSKESKUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI (HUS) KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ KAAPELITALO (KOY KAAPELITALO) s.14 KATSE TULEVAAN HALLITUS Jarmo Räihä, sosiaalivirasto, puheenjohtaja Pia Halinen, talous- ja suunnittelukeskus, jäsen Tuula Karhumäki, HUS Desiko, jäsen (alkaen ) Anne-Maria Mäkinen, HUS henkilöstöhallinto, jäsen (alkaen ) Juha Nyman, terveyskeskus, jäsen Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2010 aikana. 3

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS PosiViren toinen toimintavuosi alkoi muuttamalla omiin toimitiloihin Pikku-Huopalahteen Korppaanmäentielle. Tilat sisustettiin kierrätys- ja lahjoitushuonekaluilla, joista lämmin kiitos lahjoittajille. Tiloja remontoitiin keväällä ja niin työntekijät kuin vierailijatkin ovat poikkeuksetta kommentoineet ilmettä positiivista vireyttä ja hyvää mieltä tuottaviksi. Toiminnallisesti vuosi oli aloitettujen kumppanuuksien vakiinnuttamisen ja uusien kumppanuuksien käynnistämisen aikaa. Helsingin kaupungin kanssa jatkettiin aktiivista kumppanuuden laajentamista eri virastoihin ja laitoksiin. Yrityksen palveluja tilasivat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhuspalvelut, päihdehuollon palvelut, tuetun työn palvelut ja vammaispalvelut, terveyskeskuksen kotihoito ja hammashoito sekä Kaapelitalo Oy. Neuvotteluita käytiin Palmian, HKL:n, Staran, opetusviraston, nuorisoasiankeskuksen, liikuntaviraston ja kaupunginkirjaston kanssa. Kumppanuutta rakennettiin myös työelämään valmentavien tahojen kanssa. Keväällä saimme ensimmäisen harjoittelijan Seesam-työhönvalmennuksesta, kesällä työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajayksiköstä ja syksyllä peruskoulusta TET- harjoittelijan. Toukokuussa Inspecta Oy myönsi PosiVire Oy:lle ISO (the International Organization for Standardization) sertifikaatin. Se myönnettiin PosiVirelle ensimmäisenä sosiaalisena yrityksenä Euroopassa. Kesän 2010 jälkeen käynnistyi PosiVirelle räätälöity oppisopimuskoulutus. Koulutuksen pääpaino oli itsetunnon ja minäkuvan vahvistamisessa sekä voimaantumisessa. Koulutukseen osallistui 13 työntekijää, palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) halusi laajentaa toimintaansa kantamaan yhteiskuntavastuuta ja teki PosiVirelle yhteistyöaloitteen, jonka tuloksena HUS osti 52 PosiViren osaketta syyskuussa Omistajien yhteisenä tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa sosiaalisena yrityksenä ja tarvittaessa laajentaa yhtiön toimialaa. HUS: ssa käynnistettiin pilottipalvelu lokakuussa Syksyllä Aalto-yliopisto teki PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvityksen. Selvityksessä tutkittiin PosiViren taloudellista vaikuttavuutta, vaikutusta työntekijöiden elämänlaatuun ja työkohteiden kokemuksista sosiaalisen yrityksen työntekijöistä sekä palvelusta. Tulokset julkaistiin joulukuussa. Kiinnostus PosiVirettä ja sen toimintaa kohtaan on ollut runsasta ja laaja-alaista. Vierailijoita ja esittelyitä toiminnasta on pyydetty eri kunnista, kuntayhtymistä, oppilaitoksista, järjestöistä, yhteistyökumppaneilta jne. (lähimmät Helsingistä ja kaukaisimmat Hollannista). Tampereen kaupunki esitti kutsun esitellä eri virastojen johtajille ja kaupunginvaltuustolle PosiVirettä sekä osti ohjausta oman sosiaalisen yrityksensä käynnistämiseen. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on kutsuttu jäseneksi Vates-säätiön kokoamaan työelämävaikuttajat ja Yhteiskunnallisen yritysten foorumiin. Elimme rikkaan ja työntäyteisen vuoden. Monet työntekijämme jatkoivat eteenpäin ja toisaalta saimme uusia posivireläisiä. Henkilöstämäärä oli vuoden lopussa 48 ja toimitusjohtaja. Katseen suunnatessa tulevaan haluan kiittää upeita työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja hallitustamme kuluneesta vuodesta. Te mahdollistitte onnistumisemme. Tästä on hyvä jatkaa. Sirpa Eklund Toimitusjohtaja 4 5

4 ENSIMMÄINEN SERTIFIOITU SOSIAALINEN YRITYS POSIVIREN TALOUDELLINEN TUOTTAVUUS PosiVire on ensimmäinen sosiaalinen yritys Euroopassa, jonka toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO (the International Organization for Standardization) 9001-sertifikaatti. Sertifikaatti myönnettiin eli reilu vuosi yrityksen toiminnan käynnistymisen jälkeen. PosiVire on onnistunut luomaan toimivan in houseperiaatteella toimivan palvelukonseptin. PosiViren toimintaa on kehitetty hyvin systemaattisesti asiakkaiden erityistarpeet huomioiden. Johtamiskäytännöt ovat selkeät, tavoitteelliset ja vahvasti henkilöstöä ja asiakkaita osallistavia. (Inspecta Oy:n pääauditoija Hannele Kukkola) Toimintajärjestelmä on kuvaus PosiViren palvelutoiminnasta. Se perustuu ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmästandardiin. Standardi on erilaisiin organisaatioihin sopiva yleisstandardi. Standardi asettaa kansainväliset vaatimukset laatujohtamiselle ja sisältää kriteerit eli arviointiperusteet järjestelmien toiminnan arvioimiseksi. Toimintajärjestelmää käytetään PosiViren ydinprosesseissa (palveluiden tuottaminen omistajien palveluyksiköille ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen) sekä ydinprosessien tukiprosesseissa (henkilöstöhallinto, palkka- ja taloushallinto, tietohallinto ja palvelupäälliköiden työnjohdollinen tuki). Yrityksen liikevaihto tuli Helsingin kaupungin palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Bruttotulokseen vaikuttivat saadut Helsinkilisät ja valtion palkkatuet, jotka olivat lähes puolet yrityksen tuloista. PosiViren liikevaihto nousi 16 % vuoden 2009 liikevaihdosta ja tilikauden 2010 voitto oli euroa. Voitto käytetään yrityksen kehittämiseen eikä yritys jaa osinkoja. Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannassa annettu arvio PosiViren taloustilanteesta oli erittäin hyvä kannattavuudessa, vakavaraisuudessa ja maksuvalmiudessa. Lisäksi talousluokka oli erinomainen. Käyttökate oli 27 % kun se toimialan mediaanissa on keskimäärin 12,6 %. Sijoitetun pääoman tuotto- % oli 128,9 %, toimialan keskiarvo sijoitetulle pääomalle on keskimäärin 15,4 %. 50 henkilöä työttömänä aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle (työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki) noin euroa vuodessa (+ muut tuet). 50 henkilön työllistymiseen yhteiskunta ja kaupunki investoivat euroa (palkkatuki ja Helsinkilisä). Työllistyminen tuottaa verotuloa yhteensä euroa. Samalla säästyy työttömyyskorvaukset euroa/vuosi (+muut tuet). Työllistymisen investoinnista lähes 50 % tulee jo ensimmäisenä vuotena verotuloina takaisin. Tämän lisäksi, jos investointi nostaa henkilöitä takaisin työelämään 5 vuodeksi, kaikki niin tuotto on 115 %, jos puolet niin tuotto on 57%. Jos kaikki ovat työelämässä kymmenen vuotta tuotto on 122 %, jos puolet niin 72%. Sosiaaliseen yritykseen työllistäminen on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin ts. antaa hyvän tuoton investoinnille. Käyttökate Oma-varaisuus-aste Quick Ratio Sijoitetun pää-oman tuotto-% PosiVire Oy 27,0 % 68,2 % 3,1 128,9 % Toimialan mediaani 12,6 % 68,2 % 2,1 15,4 % Tulot 500 /kk maksaa veroja 400 /vuosi *50 = Tulot 1000 /kk maksaa veroja 1400 /vuosi *50 = Tulot 1500 /kk maksaa veroja 3000 /vuosi *50 = TUNNUSLUVUT Liikevaihto , , 61 Muu tulo , , 58 (Palkkatuki, Helsinkilisä) Bruttotulos , , 19 Henkilöstökulut , , 14 Muut kulut , , 87 Tilikauden voitto , , 27 Henkilön työllistyessä hän siirtyy verovarojen kuluttajasta verovarojen tuottajaksi. Tästä johtuen ostovoima lisääntyy, työttömyyden haitat vähenevät (esim. pitkäaikaissairauksien riski pienenee, elintavat terveellisempiä), ulosotossa olevat maksut tulevat maksetuksi ja omistajat/ yhteiskunta saavat lisää ammattikoulutettuja henkilöitä. 6 7

5 TYÖHÖN VALMENTAVA HARJOITTELUPAIKKA ka tärkeää on että ihmisellä on työpaikka ja jokin yhteisö Huhtikuussa aloitettiin yhteistyö Seesam-työhönvalmen- johon he kuuluvat. Useat ovat rohkaistuneet hakeutumaan nuksen kanssa. Yrityksessä on ollut vuoden aikana kol- TYÖNTEKIJÖISTÄ koulutukseenkin PosiVireestä saamansa työkokemuksen ja onnistumisen tunteen johdosta. Työpaikka PosiVireen kaut- me työelämäharjoittelijaa. Posivire on lämminhenkinen ja energinen työpaikka. ta on ollut monelle se ainoa syy aamulla nousta sängystä Pomot olivat mukavia, vaikka hieman kiireisiä. Silppuri tuli ja mennä illalla ajoissa nukkumaan. Se että päivärytmi hyvin tutuksi tutustumisjaksollani ja kärsivällisyytenikin li- vakiintuu, tulee säännöllisyyttä viikko-ohjelmaan ja esim. sääntyi. Oli myös mielenkiintoista osallistua Tuija Matikan ruokailuun ruokataukojen muodossa on selvästi terveyttä kurssille, koska hän on karismaattinen luennoitsija! edistävä asia. Kiitokset mahdollisuudesta päästä harjoittelemaan PosiVire on tehnyt hyvää työtä edistäessään työllisty- Posivireeseen! Tulen mielelläni toisenkin kerran, koska mistä.(sanna Eskman, työterveyshoitaja) tuntuu, että voin auttaa ainakin paperihommissa. :) Yhteiskunta tarvitsee Posivireen kaltaisia sosiaalisia Henkilökunnan koulutus yrityksiä, jotka voivat auttaa ihmisiä löytämään uuden Aalto-yliopisto selvitti työntekijöiden kokemuksia haas- lääkäripalvelun. Työtervyshuolto on seurannut aktiivisesti PosiVire suunnitteli yhdessä Helsingin kaupungin oppiso- mahdollisuuden työllistyä ja saada apua! Hoiva-alalla ei tattelulla. Henkilöstö koki viihtyvänsä hyvin ja on tyyty- työntekijöiden terveydentilan kehittymistä. Yrityksellä on pimuskoulutustoimiston koulutustarkastaja Liisa Ranta- koskaan voi olla liikaa työvoimaa. väisiä työhönsä. Työ on vastannut odotuksia ja osin jopa käytössä myös varhaisen puuttumisen malli, jonka avulla laisen ja psykologi Tuija Matikan kanssa yritykselle räätä- Lämmin kiitos, että sain tulla harjoittelemaan Posivi- ylittänyt odotukset. Työntekijät kokivat myös saaneensa tuetaan työntekijöiden hyvinvointia ja eheytymistä. löidyn oppisopimuskoulutuksen. Koulutuksen pääpaino reeseen (harjoittelija) perehdytystä ja ohjausta työhönsä, esimiehiä oli helppo oli itsetunnon ja minäkuvan vahvistamisessa sekä voi- Yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuutta- lähestyä ja työmäärä koettiin sopivaksi. Työskentely Posi- Toiminta työterveyshuollon näkökulmasta maantumisessa. Koulutukseen osallistui 13 työntekijää, jayksikön kanssa oli aloitettu ja ensimmäinen maahan- Viressa oli tuonut myös parempaa elämän hallintaa, sään- PosiVire on toiminnallaan pystynyt vaikuttamaan monen palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Palaute koulutuksesta muuttajaharjoittelija aloitti heinäkuussa. Yrityksellä on nöllisempää elämää ja parempaa terveyttä. ihmisen elämään terveyttä edistävästi tarjoamalla työpai- oli erinomaista. Työntekijät kokivat koulutuksen työmoti- edelleen 4 harjoittelijaa. Harjoittelijoista saatiin hyvää Olen ollut alusta asti eli vuoden 2008 lokakuusta lähti- kan muuten vaikeasti työllistyvälle ihmiselle. vaatiotaan, hyvinvointiaan ja itsetuntoaan vahvistavana ja palautetta ja heitä pyritään työllistämään palkkatukityö- en Posivireen palveluksessa. PosiVire pyrkii räätälöimään jokaiselle työntekijälle voimia antavana. hön harjoittelun päätyttyä. Yrityksen toimintaperiaatteena on tarjota työllistymis- yksilöllisesti suunnitellun työnkuvan ja työajan, juuri sen Lisäksi henkilöstölle on järjestetty koulutusta vam- Haluan kiittää kaikkia auttavat kehittämään Suomen mahdollisuuksia palkkatuen avulla mm. pitkäaikaistyöt- ihmisen tarpeita ja työkykyä silmällä pitäen. Usealla työn- maisten henkilöiden kanssa työskentelyyn yhteistyössä työelämän ja kulttuurin oppimiseen suomea. Olen iloinen, tömille ja osatyökykyisille. Itse kuulun jälkimmäiseen tekijällä tämä on ensimmäinen kerta kun heillä on side työ- Iiris ry:n ja Tuetun työllistymisen yksikön kanssa sekä että ensimmäinen työkäytäntöjä tapahtuu PosiViressa. teilla ryhmään. Tämä on ollut loistava väylä saada lisää työko- terveyshuoltoon ja terveystarkastusten yhteydessä on tullut hätäensiapukoulutusta yhteistyössä SPR:n kanssa. Työn- on erittäin hyvä, tottelevainen toimiva joukkue. Mielestäni kemusta ja harjoittelua sosiaalisiin tilanteisiin. Työajat- esille kuinka tärkeäksi he kokevat, että heidän terveydestään tekijät ovat kokeneet koulutukset tarpeellisina, motivoi- PosiVire suuri lupaus auttaa ihmisiä. haluan PosiVirelle edel- kin on räätälöity minulle sopiviksi. ja elämästään yleensä ollaan kiinnostuneita. vina ja työturvallisuuttaan lisäävinä. leen kehitystä ja hyvinvointia sekä työelämän tervyesturvan Olen saanut kannustusta mm. koulutukseen hakeutumi- Jokainen työntekijä on käynyt työsuhteen alussa niin Vuoden aikana on solmittu ensimmäinen PosiViressä onneja, rakkautta ja hyvinvointia. Paljon kiitoksia kaikille. sessa. Meille on järjestetty myös erilaisia kursseja mm. hätä- työterveyshoitajan kuin työterveyslääkärinkin vastaan- suoritettava ammattitutkintoon johtava oppisopimus (harjoittelija) ensiapu, oppisopimuskoulutus. otolla, jolloin ihmisen työkyky on arvoiotu työpaikkaa (Kotityöpalvelun ammattitutkinto) ja kaksi palvelupääl- Ensimmäinen TET- harjoittelija oli tutustumassa yri- Olen saanut olla useassa työkohteessa töissä ja joutunut silmällä pitäen. Tarkastuksissa ilmenneet terveysongel- likköä aloitti oppisopimuksessa johtamisen erityisammat- tyksen palvelupäällikön työhön syksyllä. kohtaamaan paljon eri ihmisiä, ja tänä aikana olen tullut mat mm. ylipaino, korkea verenpaine ovat sen jälkeen titutkinnon suorittamisen. Toimitusjohtaja on opiskellut Olin tetti harjoituksissa kaksi viikkoa posiviren. Tein toi- paljon rohkeammaksi ja itsetunto ja -tuntemus on kasvanut. työterveyshuollon seurannassa. Työterveyshuollosta pyri- sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen- ja kehittämisen misto työtä sielä henkilökunta oli erittäin hyvä, toimitus johtaja PosiVire on mahdollistanut sen että minulla on resursse- tään myös antamaan tietoja, neuvontaa ja ohjausta joka ylempää AMK tutkintoa, jonka opinnäytetyönä valmistui oli tosi ystävälinen antoi minulle vastaamaan hänen puheliin- ja palata joskus tulevaisuudessa takaisin oikeaan työelä- kannustaisi oman terveytensä hoitamiseen jatkossakin. PosiViren käyttöön sertifiointivalmis toimintakäsikirja. sa kun hän oli kokouksessa se oli jännittävä ja hyvä kokemus. mään. (työntekijä) PosiVireen kautta työntekijöillä on järjestetty ennaltaeh- Lisäksi hän on osallistunut omistajan järjestämään HEF Opin sielä aika paljon siitä tuli idea että hakisin datanomi kou- PosiVire on hankkinut työntekijöilleen työterveyshuol- käisevän terveydenhuollon lisäksi sairaanhoito. (Helsinki Executive Forumin) - koulutukseen ja aloitta- lutuksen. Toivon että tulevaisuudessa kun valmistun että saan lon palvelut, jotka kattavat myös äkillisesti sairastuneen Tarkastusten yhteydessä on tullut esille myös se kuin- nut Aalto- yliopiston JOKO- koulutuksen. sama työ pakka kuin posivire. (harjoittelija) 8 9

6 YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN KUMMPANUUDET Vammaispalvelut Sopimuksemme mukaisesti asukasasuntojemme sekä Kumppanuutta vammaispalveluihin jatkettiin Viikin palve- henkilökunnan sosiaalitilojen siivouksesta on huolehtinut luasumisryhmän kanssa tuottamalla heille siivouspalvelu. PosiVire Oy:n palkkaama työntekijä elokuusta 2009 al- Yritys on hankkinut kaikki toimitilansa kalusteet ja ta- Kumppanit arvioivat Aalto-yliopiston tutkimuksessa Posi- Siivouspalvelut ostopalveluna PosiVire Oy:ltä kaen tähän päivään asti ja toistaiseksi tästä eteenpäin. varat lahjoituksena tai kierrätystavaroista. Lahjoituksia Viren toimintaa myönteisesti. Työntekijät hoitivat tehtävänsä Viikin palveluasumisryhmä kuuluu Helsingin kaupun- Työntekijän työnantajana toimii PosiVire Oy ja myös ovat tehneet mm. Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö, mallikkaasti ja olivat iloisia ja halukkaita oppimaan. Yh- gin sosiaaliviraston aikuisten palvelujen vammaistyön asu- palkka maksetaan sitä kautta, Työhön perehdyttämiseen kummikoulu sekä yksityiset henkilöt. Palkitsemisessa ja teistyön todettiin toimivan hyvin, PosiViren asiakasote mis- ja perhehoitopalvelujen alaisuuteen. osallistuu sekä palvelun ostaja, että palvelun tuottava yri- muistamisessa käytetään Reilun kaupan tai Uusix-vers- todettiin hyväksi ja helposti lähestyttäväksi. Ryhmään kuuluu yhteensä 15 itsenäistä, inva-mitoi- tys. Työn laadun seurannasta vastaa PosiVire Oy:n palve- taan (työttömien työpaja) tuotteita. tettua, vaikeavammaiselle henkilölle tarkoitettua asuntoa. lupäällikkö, jonka kanssa palveluasumisryhmän henkilö- Yrityksessä on vähennetty turhaa sähkönkulutusta SOSIAALIVIRASTO Kooltaan asunnot ovat 42-61m2. Lisäksi muita tiloja on kunta tekee yhteistyötä. Turhaa koko toimitilan valaistusta on vähennetty työpis- Vanhuspalvelut yhteensä n. 120m2 Ennalta sovitun mukaisesti PosiVire Oy laskuttaa pal- tevalaistuksella ja sähköistä ilmastoinnin käyttöä sääde- Kumppanuus vanhuspalveluihin alkoi heti toiminnan Maaliskuussa vuonna 2009 oli tullut aika uudistaa velun tuottamisesta kuukausittain. tään tarpeen mukaan. käynnistyessä Alusta alkaen vanhuspalveluille on toimintaamme siivouspalvelujen järjestämisen osalta. Jär- Yhteistyömme alkumetreillä oli hieman hankaluuksia. Syntyneet jätteet lajitellaan ja käytöstä poistettavat tuotettu palveluyksiköille räätälöityjä palveluja. Tuotet- jestämistavaksi päätettiin palvelujen ostaminen ulkopuoli- Tilojemme rajallisuudesta johtuen tarvittava ajallinen pa- käyttökelpoiset tavarat kierrätetään. Johtoryhmä toteut- tuja palveluita ovat mm avustavat keittiö- ja siivouspal- selta palveluntuottajalta. PosiVire Oy:n ollessa kaupungin nostus siivoustyöhön oli n. 20h viikossa. taa keskinäistä hyötytavaroiden kierrättämistä. Toimin- velut, asukkaiden viriketoiminta ja ulkoilutus. omaa toimintaa, oli luonteva valinta kääntyä asiassa hei- Tarvittiin henkilö, jolle tarkoituksen mukaista olisi juuri nassa on minimoitu kertakäyttöisten tavaroiden käyttö. Hyvä väylä päästä työelämään (takaisin). Mahdol- dän puoleensa. em. työmäärä sekä sen mukainen palkkaus. Toimintaa on kehitetty ja kehitetään paperittomaksi lisuuksia räätälöityyn työkokonaisuuteen oman tilan- Yhteistyö PosiVire Oy:n kanssa siivoustyömme osalta Elokuussa sopiva henkilö löytyi. Valitettavasti hänen toiminnaksi. Esimerkiksi työn alla olevassa toimintakäsikir- teen mukaan (työntekijä) aloitettiin konkreettisesti elokuussa Sopimusneuvot- työuransa vaihtui opiskeluun ja joulukuussa 2009 olimme jan uudessa versiossa korvataan paperitallenteet sähköi- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Drita Rexhepi teluja käytiin ja toimintoihin tutustumista tapahtui jo tou- siivouksien suhteen omillamme. sillä versioilla. kokuussa PosiVire Oy:n henkilöstöhaku tuotti tulosta ja saimme 10 11

7 joista osassa käydään viikoittain ja osassa pari kertaa kuu- 8.3HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI kaudessa. Siivouksesta huolehtii työpari. (HUS) Siivouksen laatu on ollut alusta alkaen hyvä. Työt on tehty HUS halusi laajentaa toimintaansa kantamaan yhteiskun- uuden työntekijän pian, jo saman kuun aikana. Tällä ker- kohtainen avustaminen sisältää asiakkaan harrastuksiin huolellisesti perussiivouksesta ylläpitosiivoukseen. tavastuuta ja teki PosiVirelle yhteistyöaloitteen, jonka tu- taa tehtävän oppiminen ja asianmukainen suorittaminen ei osallistumista, lukemista, ulkoilua, yhdessäoloa, shoppai- Asiakaskunta kohteissa ei ole helppoa, eivätkä kaikki vält- loksena HUS osti 52 PosiViren osaketta syyskuussa onnistunut siinä määrin kuin tarve olisi ollut ja jouduimme lua, kotiaskareita yhdessä asiakkaan kanssa ja asiointiapua. tämättä heidän kanssaan pärjää. PosiViren työntekijät ovat ot- Omistajien yhteisenä tavoitteena on kehittää yrityksen lii- luopumaan työntekijästä huhtikuun alussa On ollut mukavaa työskennellä PosiVireelle. Kivat ja positii- taneet tilanteen henkisesti hyvin haltuun ja asiakkaitten kanssa ketoimintaa sosiaalisena yrityksenä ja tarvittaessa laajentaa Onneksi sattuma puuttui peliin ja saimme haastatte- viset esimiehet/yhteyshenkilöt. On tullut hyvin palautetta ja on yhteistyö sujunut hyvin. (Tuki palvelun henkilökunta) yhtiön toimialaa. luun uuden työhön halukkaan henkilön jo samalla viikol- on kannustettu työhön =) (työntekijä) Työnantajana luotettava, vastaa puhelimeen tarvittaessa, HUS:ssa käynnistettiin pilottipalvelu lokakuussa. Pal- la. Työn aloittamisesta sovittiin ja tällä hetkellä olemme Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Nina Peedu hyvin järjestetty lääkäripalvelu, tehokas työhönopastaminen. velu tuotettiin henkilöstöhallintoon ja siinä päivitettiin tilanteeseen erittäin tyytyväisiä. Ei ollenkaan pomo-orja suhdetta, vaan pomo tekee työtä siinä henkilökunnan tutkintotietorekisteriä. Vuoden 2011 alus- Tarjonta kohtasi tarpeen tai toisin päin. Työntekijäm- Tuetun työllistymisen palvelu missä alainenkin. Suoraa puhetta, rehellisyyttä, joustavuutta ja sa HUS:ssa aloittaa pilottipalvelun lisäksi 4 palvelukoko- me on osaava, työhönsä motivoitunut ja asukkaamme sekä Kumppanuutta tuetun työllistymisen palvelun kanssa ehdotukset otetaan hienosti vastaan. (työntekijä) naisuutta atk-palveluissa ja Hus Decikossa. henkilökuntamme ovat tehtyyn työhön tyytyväisiä. jatkettiin. Kumppanuudessa tarjotaan kahdeksalle kehi- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen Tällaisia työntekijöitä tarvitsemme lisää. (HUS- pilotin Ostopalvelu siis toimii, maksamme palvelusta ja saam- tysvammaiselle työntekijälle mahdollisuus työllistyä osa- esimies) me rahallemme vastiketta. aikaiseen palkkatyöhön. 8.2.TERVEYSKESKUS HUS:n palveluista vastasi palvelupäällikkö Drita Rexhepi Tässä tilanteessa, tällä hetkellä olemme yhteistyöhön On hienoa, kun palkkapäivänä voin mennä omalla ra- Kumppanuus terveyskeskuksen kanssa käynnistyi syys- erittäin tyytyväisiä ja jatkamme sitä mielellämme edel- halla juomaan leivoskahvit kuussa, jolloin kotihoidon kanssa aloitettiin koulutettujen 8.4. KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ KAAPELITALO leen. (Eeva Heikkilä, vastaava hoitaja, Viikin palvelu- Palvelusta vastasi toimitusjohtaja Sirpa Eklund lähihoitajien palvelu. Yritys tuotti sijaispalveluja pitkäai- (KOY KAAPELITALO) asumisryhmä) kaisiin kotihoidon sijaisuuksiin. Toiminta-ajatuksena oli KOy Kaapelitalon kanssa jatkettiin kumppanuutta tuot- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen Asumisen tuki palvelu luoda vakituisten sijaisten pooli, jolloin asiakkaalla olisi tamalla kiinteistön korjauspalvelua. Asumisen tukipalvelun kanssa käynnistettiin kumppa- osaavat ja sitoutuneet sijaistajat. Joulukuussa kumppa- PosiVire on hyvä toimisto ja aktiivi henkilökunta tällä ja Kumppanutta laajenettiin vuoden 2010 alussa tuottamaan nuus tuottamalla siivouspalvelua tukiasuntoihin. nuus laajeni hammashoitoon, jonne haluttiin kehitysvam- löysi ammattihenkilöille työtä sekä kuuntelee ehdotus työnte- Helsingin kaupungin sosiaalivirastolle vaikeavammaisten PosiVire aloitti helmikuussa 2010 Helsingissä asunnot- maisia työntekijöitä instrumenttivaunujen kuljettajiksi. kijältä ja niin edelleen... (sähkömies) henkilöiden henkilökohtaista avustajapalvelua. Henkilö- tomien tukiasuntojen siivouksen. Siivottavia kohteita on 7, Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen. Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Nina Peedu 12 13

8 KATSE TULEVAAN Vuosi 2011 aloitettiin käynnistämällä kumppanuudet terveyskeskuksen ja HUS:n kanssa. Terveyskeskukseen on saatu työllistettyä osatyökykyisiä (mm. kehitysvammaisia). Palaute on ollut hyvää. Kumppanuuden laajentamista ja vahvistamista Helsingin kaupungin eri virastojen, laitosten ja konsernin yrityksien/ yhteisöjen kanssa jatketaan. HUS:n kanssa pyritään laajaan kumppanuuteen osakkuussopimuksen mukaisesti. HUS:n toimialueen toimijoilta (kuntien, yhdistysten ja järjestöjen edustajilta) on tullut useita kyselyitä milloin toiminta laajentuu kattamaan koko HUS:n toiminta-alue. Asiaa viedään eteenpäin. Lisäksi on käynnistetty kumppanuusneuvottelut SOL- palveluiden kanssa. Vastaavat neuvottelut käynnistetään Espoon ja Vantaan kanssa. Helsingin oppisopimustoimiston kanssa käynnistyy toukokuussa 2011 suomenkielen oppisopimuskoulutuksen kehittäminen PosiViren toimesta palkkatukityössä oleville maahanmuuttajille. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on käynnistynyt. Oppilaitoksista (Laurea, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Diakoniaopisto) on opiskelijoita (sosionomi AMK, kuntoutuksen YAMK, maahanmuuttajaopiskelija, kotitaloustyöntyön ammattitutkinto) suorittamassa käytännön opiskeluja. Opiskelijat laativat myös eriasteisia opinnäytetöitä. HeSoTe:n Passari hanke on pyytänyt PosiViren asiantuntijaksi uuden kotihoidon työntekijän/yrittäjän valmentavan koulutuksen kehittämiseen. PosiVire tulee saamaan koulutuksessa joitakin opiskelupaikkoja työntekijöilleen. Aalto-yliopisto on ilmoittanut kiinnostuksen syventävään jatkotutkimukseen PosiViren toiminnan vaikuttavuudesta. Hankenilta on opiskelija lähestynyt tutkimusaiheella: Sosiaalisten yritysten liiketoiminta yritysjohdon näkökulmasta. Kiinnostus PosiVire Oy:tä ja sen toimintaa kohtaan on jatkunut runsaana ja laaja-alaisena. Vierailijoita ja esittelyitä toiminnasta on pyydetty eri kunnista, kuntayhtymistä, oppilaitoksista, järjestöistä, yhteistyökumppaneilta jne. PosiVire on kutsuttu asiantuntijaksi useisiin valtakunnallisiin seminaareihin, asiantuntijaryhmiin jne. Lisäksi Martinus-säätiö on pyytänyt konsultaatioapua uuden sosiaalisen yrityksen perustamisessa ja vuonna 2010 aloitettua konsultaatiotukea jatketaan tarvittaessa Sarka Oy:n käynnistymisen turvaamiseksi. PosiVire Oy jatkaa yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa ja etsii mahdollisuuksia yhteistoimintaan (esim. työvälineiden kuljetus). Yhteistoimintaa myös muiden sosiaalisten yritysten kanssa pyritään löytämään. PosiVire kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii edelläkävijänä sekä kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallia. Samalla rakennetaan ja kehitetään omaa PosiVire brändiä. Kulttuurit kohtaavat Vieraita Virosta PosiVire on ensimmäinen sosiaalinen yritys Euroopassa, jonka toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO sertifikaatti. TUNNELMIA JA TILANTEITA Tanssiva työntekijämme esiintymässä työntekijöiden juhlassa 14 15

9 YHTEYSTIEDOT PosiVire Oy Korppaanmäentie 17 CL Helsinki sähköposti: Toimitusjohtaja Sirpa Eklund p Palvelupäälliköt Nina Peedu Drita Rexhepi

RAPORTTI YRITYSHARJOITTELUSTA/Petra Mäkinen PKO

RAPORTTI YRITYSHARJOITTELUSTA/Petra Mäkinen PKO RAPORTTI YRITYSHARJOITTELUSTA/Petra Mäkinen PKO-11 30.4.2012 PosiVire Oy 23.-27.4.2012 PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (KOy Kaapelitalo)

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy. Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnalliset vaikutukset - Case: Posivire Oy Jari Handelberg Jari Karjalainen Pertti Kiuru Ulla Karhu Tutkimuksen viitekehys Posivire Oy:n taloudellinen vaikutus Posivire Oy:n

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire Sosiaalinen yritys Case: PosiVire Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Yhteiskunnallinen yritys hoitaa yhteiskunnallista tehtävää kannattavan liiketoiminnan avulla Ei tarkkaa määritelmää Suomessa tai

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu Minkälainen olisi suomalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli? Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Manna ry 1995-2015 => 2016 MannaPalvelut

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ. http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg

TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ. http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg TYÖLLISTÄMISJAKSOON LIITETTY TYÖHÖNVALMENNUS TAMPEREEN SARKA OY:SSÄ http://www.tampereensarka.fi/images/muok attu_1.jpg TAMPEREEN SARKA OY Tampereen kaupungin omistama sosiaalinen yritys Sosiaalinen yritys

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Työosuuskunnat ja työosuuskuntien kautta työllistyminen Suomessa alustavia tuloksia tutkimusmatkan varrelta

Työosuuskunnat ja työosuuskuntien kautta työllistyminen Suomessa alustavia tuloksia tutkimusmatkan varrelta Työosuuskunnat ja työosuuskuntien kautta työllistyminen Suomessa alustavia tuloksia tutkimusmatkan varrelta Seminaari: Työllisyys ja osuuskunnat 25.5.2010, Eduskunta, Helsinki Hanna Moilanen YTM, jatko-opiskelija

Lisätiedot

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011

ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 ONKO TILAA? ONKO TILAUSTA? Hanasaaren kulttuurikeskus Espoo 2. 3. 3011 2007 päätös sosiaalisen yrityksen perustamisesta kaupunginhallituksessa 28.10. 2008 aloitettiin palvelutuotanto 17.11.2008 sosiaaliseksi

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Paulo Coelho Tavoite

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Vuonna 2012 asukastupien toimesta lähetetty aloite kaupungille toiminnanohjaajien palkkaamisesta.

Vuonna 2012 asukastupien toimesta lähetetty aloite kaupungille toiminnanohjaajien palkkaamisesta. Pasi Laukka Vuonna 2012 asukastupien toimesta lähetetty aloite kaupungille toiminnanohjaajien palkkaamisesta. Ajatustyö käynnistynyt yhdessä Oulun aikuiskoulutuskeskuksen ja Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015

Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 Hirvihaaran Golf Oy Yhtiökokous 11.2.2015 1. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely 1.1 Osaketilanne 31.12.2014 1.2 Tunnusluvut 1.3 Tuloslaskelma 2014 1.4 Tase 2014 1.5 Yhteenveto talouden tunnusluvuista

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy E N E M M Ä N O S A A M I S T A 13.1.2014 1 Hyria koulutus Oy lyhyesti Ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään-Riihimäen

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA Osuustoiminnan juuret 1800- luvun teollistuvassa Euroopassa 1901säädettiin osuuskuntalaki Suomessa 1990- luvun lama loi ns. uusosuustoiminnan 2011- uusi buumi??

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä

VÄLITYÖMARKKINAT. Työtä ja sosiaalityötä VÄLITYÖMARKKINAT Työtä ja sosiaalityötä Välityömarkkinoiden idea on tarjota työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömyyden purku on pysyvää

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kesätyöpaikkakysely 2015

Kesätyöpaikkakysely 2015 Kesätyöpaikkakysely 2015 Yrityksenne toimiala? (N=167) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Palvelut Kauppa Teollisuus Rakentaminen Julkinen sektori Kuljetus ja varastoine Muut Yrityksenne kokoluokka? (N=166)

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Johdatus yhteiseen tilaan ja ajatusakvaarioihin. Varsinais-Suomen alueen dialogifoorumi/turku 19.10.2011 Ellen Vogt, erityisasiantuntija

Johdatus yhteiseen tilaan ja ajatusakvaarioihin. Varsinais-Suomen alueen dialogifoorumi/turku 19.10.2011 Ellen Vogt, erityisasiantuntija Johdatus yhteiseen tilaan ja ajatusakvaarioihin Varsinais-Suomen alueen dialogifoorumi/turku 19.10.2011 Ellen Vogt, erityisasiantuntija Espinno -hankkeen yleiset tavoitteet Hyvinvointipalvelujen avustavien

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä

Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Jamit-hankkeen kokemuksia työluotsityöstä Hanna Takamaa 18.9.2014 Case 1. Asiakas on vuoden kestävällä työ/opintovapaalla omasta työstään, joka on fyysisesti raskasta, terveydentilassa tules-oireita, lisäksi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Hankintojen kilpailutuksella töitä

Hankintojen kilpailutuksella töitä Hankintojen kilpailutuksella töitä 23.10.2014 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

Resurssipoolin rakentaminen

Resurssipoolin rakentaminen Resurssipoolin rakentaminen Oma koti osakokonaisuuden loppuseminaari 16.9.2015 Projektipäällikkö Sirkku Kallio 2 Kouvolan kaupunki Kuuden kunnan liitos v. 2009 Asukkaita n. 86 500 Junalla n. 1h Venäjän

Lisätiedot

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Toiveista tekoihin -projekti 2012 2013 Teot tutuiksi -projekti 2013 2015 Osatyökykyisyys Osatyökykyisyydellä tarkoitetaan sellaista toimintakyvyn vajausta, josta on

Lisätiedot

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Sisältö Monikulttuuriinen osaamiskeskus Kehittämishanke; Womento- malli Kokemukset Tulokset malli, kokemukset ja tulokset

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 SAIRAALAN PUHTAANAPITO JA VÄLINEHUOLTOPALVELUT Korkean hygieniatason takaavia tilojen puhtaanapitopalveluja,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Kuntamarkkinat 11.9.2013, Tietoisku Osaamisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015 Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki Viljami Packalén 6.5.2015 Strategiset linjaukset Espoo-tarina: Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire

Sosiaalisen yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista Case: PosiVire Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Jari Handelberg, Jari Karjalainen, Pertti Kiuru, Ulla Karhu & Sirpa Eklund Sosiaalisen yrityksen

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot