TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 POSIVIRE OY PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (KOy Kaapelitalo) omistama, vuonna 2008 rekisteröity, sosiaalinen in-house yritys. PosiVire työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä sekä tukee heitä vapaille työmarkkinoille ja opiskelemaan siirtymisessä. Lisäksi yritys tuottaa omistajilleen heidän SISÄLLYS tarvitsemiaan palveluja. s.3 POSIVIRE OY / HALLITUS s.4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS s.6 ENSIMMÄINEN SERTIFIOITU SOSIAALINEN YRITYS s.6 POSIVIREN TALOUDELLINEN TUOTTAVUUS s.8 TYÖNTEKIJÖISTÄ s.9 TYÖHÖN VALMENTAVA HARJOITTELUPAIKKA Yritys kantaa yhteiskuntavastuuta edistämällä tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan integraatiota. Toiminnan taloudellisia vaikutuksia ovat verotulojen lisääntyminen ja yhteiskunnan sosiaalimenojen väheneminen. Työllistymällä PosiVirelle verovarojen kuluttajasta tulee verovarojen tuottaja. Yrityksen työntekijöissä on runsaasti maahanmuuttajia. PosiViren eettisenä toimintaperiaatteena on jokaisen henkilön ainutkertainen ja ehdoton ihmisarvo. Lisäksi PosiVire kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallia. s.10 YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN s.10 KUMMPPANUUDET SOSIAALIVIRASTO TERVEYSKESKUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI (HUS) KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ KAAPELITALO (KOY KAAPELITALO) s.14 KATSE TULEVAAN HALLITUS Jarmo Räihä, sosiaalivirasto, puheenjohtaja Pia Halinen, talous- ja suunnittelukeskus, jäsen Tuula Karhumäki, HUS Desiko, jäsen (alkaen ) Anne-Maria Mäkinen, HUS henkilöstöhallinto, jäsen (alkaen ) Juha Nyman, terveyskeskus, jäsen Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2010 aikana. 3

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS PosiViren toinen toimintavuosi alkoi muuttamalla omiin toimitiloihin Pikku-Huopalahteen Korppaanmäentielle. Tilat sisustettiin kierrätys- ja lahjoitushuonekaluilla, joista lämmin kiitos lahjoittajille. Tiloja remontoitiin keväällä ja niin työntekijät kuin vierailijatkin ovat poikkeuksetta kommentoineet ilmettä positiivista vireyttä ja hyvää mieltä tuottaviksi. Toiminnallisesti vuosi oli aloitettujen kumppanuuksien vakiinnuttamisen ja uusien kumppanuuksien käynnistämisen aikaa. Helsingin kaupungin kanssa jatkettiin aktiivista kumppanuuden laajentamista eri virastoihin ja laitoksiin. Yrityksen palveluja tilasivat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhuspalvelut, päihdehuollon palvelut, tuetun työn palvelut ja vammaispalvelut, terveyskeskuksen kotihoito ja hammashoito sekä Kaapelitalo Oy. Neuvotteluita käytiin Palmian, HKL:n, Staran, opetusviraston, nuorisoasiankeskuksen, liikuntaviraston ja kaupunginkirjaston kanssa. Kumppanuutta rakennettiin myös työelämään valmentavien tahojen kanssa. Keväällä saimme ensimmäisen harjoittelijan Seesam-työhönvalmennuksesta, kesällä työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajayksiköstä ja syksyllä peruskoulusta TET- harjoittelijan. Toukokuussa Inspecta Oy myönsi PosiVire Oy:lle ISO (the International Organization for Standardization) sertifikaatin. Se myönnettiin PosiVirelle ensimmäisenä sosiaalisena yrityksenä Euroopassa. Kesän 2010 jälkeen käynnistyi PosiVirelle räätälöity oppisopimuskoulutus. Koulutuksen pääpaino oli itsetunnon ja minäkuvan vahvistamisessa sekä voimaantumisessa. Koulutukseen osallistui 13 työntekijää, palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) halusi laajentaa toimintaansa kantamaan yhteiskuntavastuuta ja teki PosiVirelle yhteistyöaloitteen, jonka tuloksena HUS osti 52 PosiViren osaketta syyskuussa Omistajien yhteisenä tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintaa sosiaalisena yrityksenä ja tarvittaessa laajentaa yhtiön toimialaa. HUS: ssa käynnistettiin pilottipalvelu lokakuussa Syksyllä Aalto-yliopisto teki PosiVire Oy:n vaikuttavuusselvityksen. Selvityksessä tutkittiin PosiViren taloudellista vaikuttavuutta, vaikutusta työntekijöiden elämänlaatuun ja työkohteiden kokemuksista sosiaalisen yrityksen työntekijöistä sekä palvelusta. Tulokset julkaistiin joulukuussa. Kiinnostus PosiVirettä ja sen toimintaa kohtaan on ollut runsasta ja laaja-alaista. Vierailijoita ja esittelyitä toiminnasta on pyydetty eri kunnista, kuntayhtymistä, oppilaitoksista, järjestöistä, yhteistyökumppaneilta jne. (lähimmät Helsingistä ja kaukaisimmat Hollannista). Tampereen kaupunki esitti kutsun esitellä eri virastojen johtajille ja kaupunginvaltuustolle PosiVirettä sekä osti ohjausta oman sosiaalisen yrityksensä käynnistämiseen. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on kutsuttu jäseneksi Vates-säätiön kokoamaan työelämävaikuttajat ja Yhteiskunnallisen yritysten foorumiin. Elimme rikkaan ja työntäyteisen vuoden. Monet työntekijämme jatkoivat eteenpäin ja toisaalta saimme uusia posivireläisiä. Henkilöstämäärä oli vuoden lopussa 48 ja toimitusjohtaja. Katseen suunnatessa tulevaan haluan kiittää upeita työntekijöitämme, asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja hallitustamme kuluneesta vuodesta. Te mahdollistitte onnistumisemme. Tästä on hyvä jatkaa. Sirpa Eklund Toimitusjohtaja 4 5

4 ENSIMMÄINEN SERTIFIOITU SOSIAALINEN YRITYS POSIVIREN TALOUDELLINEN TUOTTAVUUS PosiVire on ensimmäinen sosiaalinen yritys Euroopassa, jonka toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO (the International Organization for Standardization) 9001-sertifikaatti. Sertifikaatti myönnettiin eli reilu vuosi yrityksen toiminnan käynnistymisen jälkeen. PosiVire on onnistunut luomaan toimivan in houseperiaatteella toimivan palvelukonseptin. PosiViren toimintaa on kehitetty hyvin systemaattisesti asiakkaiden erityistarpeet huomioiden. Johtamiskäytännöt ovat selkeät, tavoitteelliset ja vahvasti henkilöstöä ja asiakkaita osallistavia. (Inspecta Oy:n pääauditoija Hannele Kukkola) Toimintajärjestelmä on kuvaus PosiViren palvelutoiminnasta. Se perustuu ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmästandardiin. Standardi on erilaisiin organisaatioihin sopiva yleisstandardi. Standardi asettaa kansainväliset vaatimukset laatujohtamiselle ja sisältää kriteerit eli arviointiperusteet järjestelmien toiminnan arvioimiseksi. Toimintajärjestelmää käytetään PosiViren ydinprosesseissa (palveluiden tuottaminen omistajien palveluyksiköille ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen) sekä ydinprosessien tukiprosesseissa (henkilöstöhallinto, palkka- ja taloushallinto, tietohallinto ja palvelupäälliköiden työnjohdollinen tuki). Yrityksen liikevaihto tuli Helsingin kaupungin palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Bruttotulokseen vaikuttivat saadut Helsinkilisät ja valtion palkkatuet, jotka olivat lähes puolet yrityksen tuloista. PosiViren liikevaihto nousi 16 % vuoden 2009 liikevaihdosta ja tilikauden 2010 voitto oli euroa. Voitto käytetään yrityksen kehittämiseen eikä yritys jaa osinkoja. Asiakastieto Oy:n Voitto+ tietokannassa annettu arvio PosiViren taloustilanteesta oli erittäin hyvä kannattavuudessa, vakavaraisuudessa ja maksuvalmiudessa. Lisäksi talousluokka oli erinomainen. Käyttökate oli 27 % kun se toimialan mediaanissa on keskimäärin 12,6 %. Sijoitetun pääoman tuotto- % oli 128,9 %, toimialan keskiarvo sijoitetulle pääomalle on keskimäärin 15,4 %. 50 henkilöä työttömänä aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle (työttömyyskorvaus/työmarkkinatuki) noin euroa vuodessa (+ muut tuet). 50 henkilön työllistymiseen yhteiskunta ja kaupunki investoivat euroa (palkkatuki ja Helsinkilisä). Työllistyminen tuottaa verotuloa yhteensä euroa. Samalla säästyy työttömyyskorvaukset euroa/vuosi (+muut tuet). Työllistymisen investoinnista lähes 50 % tulee jo ensimmäisenä vuotena verotuloina takaisin. Tämän lisäksi, jos investointi nostaa henkilöitä takaisin työelämään 5 vuodeksi, kaikki niin tuotto on 115 %, jos puolet niin tuotto on 57%. Jos kaikki ovat työelämässä kymmenen vuotta tuotto on 122 %, jos puolet niin 72%. Sosiaaliseen yritykseen työllistäminen on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin ts. antaa hyvän tuoton investoinnille. Käyttökate Oma-varaisuus-aste Quick Ratio Sijoitetun pää-oman tuotto-% PosiVire Oy 27,0 % 68,2 % 3,1 128,9 % Toimialan mediaani 12,6 % 68,2 % 2,1 15,4 % Tulot 500 /kk maksaa veroja 400 /vuosi *50 = Tulot 1000 /kk maksaa veroja 1400 /vuosi *50 = Tulot 1500 /kk maksaa veroja 3000 /vuosi *50 = TUNNUSLUVUT Liikevaihto , , 61 Muu tulo , , 58 (Palkkatuki, Helsinkilisä) Bruttotulos , , 19 Henkilöstökulut , , 14 Muut kulut , , 87 Tilikauden voitto , , 27 Henkilön työllistyessä hän siirtyy verovarojen kuluttajasta verovarojen tuottajaksi. Tästä johtuen ostovoima lisääntyy, työttömyyden haitat vähenevät (esim. pitkäaikaissairauksien riski pienenee, elintavat terveellisempiä), ulosotossa olevat maksut tulevat maksetuksi ja omistajat/ yhteiskunta saavat lisää ammattikoulutettuja henkilöitä. 6 7

5 TYÖHÖN VALMENTAVA HARJOITTELUPAIKKA ka tärkeää on että ihmisellä on työpaikka ja jokin yhteisö Huhtikuussa aloitettiin yhteistyö Seesam-työhönvalmen- johon he kuuluvat. Useat ovat rohkaistuneet hakeutumaan nuksen kanssa. Yrityksessä on ollut vuoden aikana kol- TYÖNTEKIJÖISTÄ koulutukseenkin PosiVireestä saamansa työkokemuksen ja onnistumisen tunteen johdosta. Työpaikka PosiVireen kaut- me työelämäharjoittelijaa. Posivire on lämminhenkinen ja energinen työpaikka. ta on ollut monelle se ainoa syy aamulla nousta sängystä Pomot olivat mukavia, vaikka hieman kiireisiä. Silppuri tuli ja mennä illalla ajoissa nukkumaan. Se että päivärytmi hyvin tutuksi tutustumisjaksollani ja kärsivällisyytenikin li- vakiintuu, tulee säännöllisyyttä viikko-ohjelmaan ja esim. sääntyi. Oli myös mielenkiintoista osallistua Tuija Matikan ruokailuun ruokataukojen muodossa on selvästi terveyttä kurssille, koska hän on karismaattinen luennoitsija! edistävä asia. Kiitokset mahdollisuudesta päästä harjoittelemaan PosiVire on tehnyt hyvää työtä edistäessään työllisty- Posivireeseen! Tulen mielelläni toisenkin kerran, koska mistä.(sanna Eskman, työterveyshoitaja) tuntuu, että voin auttaa ainakin paperihommissa. :) Yhteiskunta tarvitsee Posivireen kaltaisia sosiaalisia Henkilökunnan koulutus yrityksiä, jotka voivat auttaa ihmisiä löytämään uuden Aalto-yliopisto selvitti työntekijöiden kokemuksia haas- lääkäripalvelun. Työtervyshuolto on seurannut aktiivisesti PosiVire suunnitteli yhdessä Helsingin kaupungin oppiso- mahdollisuuden työllistyä ja saada apua! Hoiva-alalla ei tattelulla. Henkilöstö koki viihtyvänsä hyvin ja on tyyty- työntekijöiden terveydentilan kehittymistä. Yrityksellä on pimuskoulutustoimiston koulutustarkastaja Liisa Ranta- koskaan voi olla liikaa työvoimaa. väisiä työhönsä. Työ on vastannut odotuksia ja osin jopa käytössä myös varhaisen puuttumisen malli, jonka avulla laisen ja psykologi Tuija Matikan kanssa yritykselle räätä- Lämmin kiitos, että sain tulla harjoittelemaan Posivi- ylittänyt odotukset. Työntekijät kokivat myös saaneensa tuetaan työntekijöiden hyvinvointia ja eheytymistä. löidyn oppisopimuskoulutuksen. Koulutuksen pääpaino reeseen (harjoittelija) perehdytystä ja ohjausta työhönsä, esimiehiä oli helppo oli itsetunnon ja minäkuvan vahvistamisessa sekä voi- Yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuutta- lähestyä ja työmäärä koettiin sopivaksi. Työskentely Posi- Toiminta työterveyshuollon näkökulmasta maantumisessa. Koulutukseen osallistui 13 työntekijää, jayksikön kanssa oli aloitettu ja ensimmäinen maahan- Viressa oli tuonut myös parempaa elämän hallintaa, sään- PosiVire on toiminnallaan pystynyt vaikuttamaan monen palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Palaute koulutuksesta muuttajaharjoittelija aloitti heinäkuussa. Yrityksellä on nöllisempää elämää ja parempaa terveyttä. ihmisen elämään terveyttä edistävästi tarjoamalla työpai- oli erinomaista. Työntekijät kokivat koulutuksen työmoti- edelleen 4 harjoittelijaa. Harjoittelijoista saatiin hyvää Olen ollut alusta asti eli vuoden 2008 lokakuusta lähti- kan muuten vaikeasti työllistyvälle ihmiselle. vaatiotaan, hyvinvointiaan ja itsetuntoaan vahvistavana ja palautetta ja heitä pyritään työllistämään palkkatukityö- en Posivireen palveluksessa. PosiVire pyrkii räätälöimään jokaiselle työntekijälle voimia antavana. hön harjoittelun päätyttyä. Yrityksen toimintaperiaatteena on tarjota työllistymis- yksilöllisesti suunnitellun työnkuvan ja työajan, juuri sen Lisäksi henkilöstölle on järjestetty koulutusta vam- Haluan kiittää kaikkia auttavat kehittämään Suomen mahdollisuuksia palkkatuen avulla mm. pitkäaikaistyöt- ihmisen tarpeita ja työkykyä silmällä pitäen. Usealla työn- maisten henkilöiden kanssa työskentelyyn yhteistyössä työelämän ja kulttuurin oppimiseen suomea. Olen iloinen, tömille ja osatyökykyisille. Itse kuulun jälkimmäiseen tekijällä tämä on ensimmäinen kerta kun heillä on side työ- Iiris ry:n ja Tuetun työllistymisen yksikön kanssa sekä että ensimmäinen työkäytäntöjä tapahtuu PosiViressa. teilla ryhmään. Tämä on ollut loistava väylä saada lisää työko- terveyshuoltoon ja terveystarkastusten yhteydessä on tullut hätäensiapukoulutusta yhteistyössä SPR:n kanssa. Työn- on erittäin hyvä, tottelevainen toimiva joukkue. Mielestäni kemusta ja harjoittelua sosiaalisiin tilanteisiin. Työajat- esille kuinka tärkeäksi he kokevat, että heidän terveydestään tekijät ovat kokeneet koulutukset tarpeellisina, motivoi- PosiVire suuri lupaus auttaa ihmisiä. haluan PosiVirelle edel- kin on räätälöity minulle sopiviksi. ja elämästään yleensä ollaan kiinnostuneita. vina ja työturvallisuuttaan lisäävinä. leen kehitystä ja hyvinvointia sekä työelämän tervyesturvan Olen saanut kannustusta mm. koulutukseen hakeutumi- Jokainen työntekijä on käynyt työsuhteen alussa niin Vuoden aikana on solmittu ensimmäinen PosiViressä onneja, rakkautta ja hyvinvointia. Paljon kiitoksia kaikille. sessa. Meille on järjestetty myös erilaisia kursseja mm. hätä- työterveyshoitajan kuin työterveyslääkärinkin vastaan- suoritettava ammattitutkintoon johtava oppisopimus (harjoittelija) ensiapu, oppisopimuskoulutus. otolla, jolloin ihmisen työkyky on arvoiotu työpaikkaa (Kotityöpalvelun ammattitutkinto) ja kaksi palvelupääl- Ensimmäinen TET- harjoittelija oli tutustumassa yri- Olen saanut olla useassa työkohteessa töissä ja joutunut silmällä pitäen. Tarkastuksissa ilmenneet terveysongel- likköä aloitti oppisopimuksessa johtamisen erityisammat- tyksen palvelupäällikön työhön syksyllä. kohtaamaan paljon eri ihmisiä, ja tänä aikana olen tullut mat mm. ylipaino, korkea verenpaine ovat sen jälkeen titutkinnon suorittamisen. Toimitusjohtaja on opiskellut Olin tetti harjoituksissa kaksi viikkoa posiviren. Tein toi- paljon rohkeammaksi ja itsetunto ja -tuntemus on kasvanut. työterveyshuollon seurannassa. Työterveyshuollosta pyri- sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen- ja kehittämisen misto työtä sielä henkilökunta oli erittäin hyvä, toimitus johtaja PosiVire on mahdollistanut sen että minulla on resursse- tään myös antamaan tietoja, neuvontaa ja ohjausta joka ylempää AMK tutkintoa, jonka opinnäytetyönä valmistui oli tosi ystävälinen antoi minulle vastaamaan hänen puheliin- ja palata joskus tulevaisuudessa takaisin oikeaan työelä- kannustaisi oman terveytensä hoitamiseen jatkossakin. PosiViren käyttöön sertifiointivalmis toimintakäsikirja. sa kun hän oli kokouksessa se oli jännittävä ja hyvä kokemus. mään. (työntekijä) PosiVireen kautta työntekijöillä on järjestetty ennaltaeh- Lisäksi hän on osallistunut omistajan järjestämään HEF Opin sielä aika paljon siitä tuli idea että hakisin datanomi kou- PosiVire on hankkinut työntekijöilleen työterveyshuol- käisevän terveydenhuollon lisäksi sairaanhoito. (Helsinki Executive Forumin) - koulutukseen ja aloitta- lutuksen. Toivon että tulevaisuudessa kun valmistun että saan lon palvelut, jotka kattavat myös äkillisesti sairastuneen Tarkastusten yhteydessä on tullut esille myös se kuin- nut Aalto- yliopiston JOKO- koulutuksen. sama työ pakka kuin posivire. (harjoittelija) 8 9

6 YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN KUMMPANUUDET Vammaispalvelut Sopimuksemme mukaisesti asukasasuntojemme sekä Kumppanuutta vammaispalveluihin jatkettiin Viikin palve- henkilökunnan sosiaalitilojen siivouksesta on huolehtinut luasumisryhmän kanssa tuottamalla heille siivouspalvelu. PosiVire Oy:n palkkaama työntekijä elokuusta 2009 al- Yritys on hankkinut kaikki toimitilansa kalusteet ja ta- Kumppanit arvioivat Aalto-yliopiston tutkimuksessa Posi- Siivouspalvelut ostopalveluna PosiVire Oy:ltä kaen tähän päivään asti ja toistaiseksi tästä eteenpäin. varat lahjoituksena tai kierrätystavaroista. Lahjoituksia Viren toimintaa myönteisesti. Työntekijät hoitivat tehtävänsä Viikin palveluasumisryhmä kuuluu Helsingin kaupun- Työntekijän työnantajana toimii PosiVire Oy ja myös ovat tehneet mm. Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö, mallikkaasti ja olivat iloisia ja halukkaita oppimaan. Yh- gin sosiaaliviraston aikuisten palvelujen vammaistyön asu- palkka maksetaan sitä kautta, Työhön perehdyttämiseen kummikoulu sekä yksityiset henkilöt. Palkitsemisessa ja teistyön todettiin toimivan hyvin, PosiViren asiakasote mis- ja perhehoitopalvelujen alaisuuteen. osallistuu sekä palvelun ostaja, että palvelun tuottava yri- muistamisessa käytetään Reilun kaupan tai Uusix-vers- todettiin hyväksi ja helposti lähestyttäväksi. Ryhmään kuuluu yhteensä 15 itsenäistä, inva-mitoi- tys. Työn laadun seurannasta vastaa PosiVire Oy:n palve- taan (työttömien työpaja) tuotteita. tettua, vaikeavammaiselle henkilölle tarkoitettua asuntoa. lupäällikkö, jonka kanssa palveluasumisryhmän henkilö- Yrityksessä on vähennetty turhaa sähkönkulutusta SOSIAALIVIRASTO Kooltaan asunnot ovat 42-61m2. Lisäksi muita tiloja on kunta tekee yhteistyötä. Turhaa koko toimitilan valaistusta on vähennetty työpis- Vanhuspalvelut yhteensä n. 120m2 Ennalta sovitun mukaisesti PosiVire Oy laskuttaa pal- tevalaistuksella ja sähköistä ilmastoinnin käyttöä sääde- Kumppanuus vanhuspalveluihin alkoi heti toiminnan Maaliskuussa vuonna 2009 oli tullut aika uudistaa velun tuottamisesta kuukausittain. tään tarpeen mukaan. käynnistyessä Alusta alkaen vanhuspalveluille on toimintaamme siivouspalvelujen järjestämisen osalta. Jär- Yhteistyömme alkumetreillä oli hieman hankaluuksia. Syntyneet jätteet lajitellaan ja käytöstä poistettavat tuotettu palveluyksiköille räätälöityjä palveluja. Tuotet- jestämistavaksi päätettiin palvelujen ostaminen ulkopuoli- Tilojemme rajallisuudesta johtuen tarvittava ajallinen pa- käyttökelpoiset tavarat kierrätetään. Johtoryhmä toteut- tuja palveluita ovat mm avustavat keittiö- ja siivouspal- selta palveluntuottajalta. PosiVire Oy:n ollessa kaupungin nostus siivoustyöhön oli n. 20h viikossa. taa keskinäistä hyötytavaroiden kierrättämistä. Toimin- velut, asukkaiden viriketoiminta ja ulkoilutus. omaa toimintaa, oli luonteva valinta kääntyä asiassa hei- Tarvittiin henkilö, jolle tarkoituksen mukaista olisi juuri nassa on minimoitu kertakäyttöisten tavaroiden käyttö. Hyvä väylä päästä työelämään (takaisin). Mahdol- dän puoleensa. em. työmäärä sekä sen mukainen palkkaus. Toimintaa on kehitetty ja kehitetään paperittomaksi lisuuksia räätälöityyn työkokonaisuuteen oman tilan- Yhteistyö PosiVire Oy:n kanssa siivoustyömme osalta Elokuussa sopiva henkilö löytyi. Valitettavasti hänen toiminnaksi. Esimerkiksi työn alla olevassa toimintakäsikir- teen mukaan (työntekijä) aloitettiin konkreettisesti elokuussa Sopimusneuvot- työuransa vaihtui opiskeluun ja joulukuussa 2009 olimme jan uudessa versiossa korvataan paperitallenteet sähköi- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Drita Rexhepi teluja käytiin ja toimintoihin tutustumista tapahtui jo tou- siivouksien suhteen omillamme. sillä versioilla. kokuussa PosiVire Oy:n henkilöstöhaku tuotti tulosta ja saimme 10 11

7 joista osassa käydään viikoittain ja osassa pari kertaa kuu- 8.3HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI kaudessa. Siivouksesta huolehtii työpari. (HUS) Siivouksen laatu on ollut alusta alkaen hyvä. Työt on tehty HUS halusi laajentaa toimintaansa kantamaan yhteiskun- uuden työntekijän pian, jo saman kuun aikana. Tällä ker- kohtainen avustaminen sisältää asiakkaan harrastuksiin huolellisesti perussiivouksesta ylläpitosiivoukseen. tavastuuta ja teki PosiVirelle yhteistyöaloitteen, jonka tu- taa tehtävän oppiminen ja asianmukainen suorittaminen ei osallistumista, lukemista, ulkoilua, yhdessäoloa, shoppai- Asiakaskunta kohteissa ei ole helppoa, eivätkä kaikki vält- loksena HUS osti 52 PosiViren osaketta syyskuussa onnistunut siinä määrin kuin tarve olisi ollut ja jouduimme lua, kotiaskareita yhdessä asiakkaan kanssa ja asiointiapua. tämättä heidän kanssaan pärjää. PosiViren työntekijät ovat ot- Omistajien yhteisenä tavoitteena on kehittää yrityksen lii- luopumaan työntekijästä huhtikuun alussa On ollut mukavaa työskennellä PosiVireelle. Kivat ja positii- taneet tilanteen henkisesti hyvin haltuun ja asiakkaitten kanssa ketoimintaa sosiaalisena yrityksenä ja tarvittaessa laajentaa Onneksi sattuma puuttui peliin ja saimme haastatte- viset esimiehet/yhteyshenkilöt. On tullut hyvin palautetta ja on yhteistyö sujunut hyvin. (Tuki palvelun henkilökunta) yhtiön toimialaa. luun uuden työhön halukkaan henkilön jo samalla viikol- on kannustettu työhön =) (työntekijä) Työnantajana luotettava, vastaa puhelimeen tarvittaessa, HUS:ssa käynnistettiin pilottipalvelu lokakuussa. Pal- la. Työn aloittamisesta sovittiin ja tällä hetkellä olemme Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Nina Peedu hyvin järjestetty lääkäripalvelu, tehokas työhönopastaminen. velu tuotettiin henkilöstöhallintoon ja siinä päivitettiin tilanteeseen erittäin tyytyväisiä. Ei ollenkaan pomo-orja suhdetta, vaan pomo tekee työtä siinä henkilökunnan tutkintotietorekisteriä. Vuoden 2011 alus- Tarjonta kohtasi tarpeen tai toisin päin. Työntekijäm- Tuetun työllistymisen palvelu missä alainenkin. Suoraa puhetta, rehellisyyttä, joustavuutta ja sa HUS:ssa aloittaa pilottipalvelun lisäksi 4 palvelukoko- me on osaava, työhönsä motivoitunut ja asukkaamme sekä Kumppanuutta tuetun työllistymisen palvelun kanssa ehdotukset otetaan hienosti vastaan. (työntekijä) naisuutta atk-palveluissa ja Hus Decikossa. henkilökuntamme ovat tehtyyn työhön tyytyväisiä. jatkettiin. Kumppanuudessa tarjotaan kahdeksalle kehi- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen Tällaisia työntekijöitä tarvitsemme lisää. (HUS- pilotin Ostopalvelu siis toimii, maksamme palvelusta ja saam- tysvammaiselle työntekijälle mahdollisuus työllistyä osa- esimies) me rahallemme vastiketta. aikaiseen palkkatyöhön. 8.2.TERVEYSKESKUS HUS:n palveluista vastasi palvelupäällikkö Drita Rexhepi Tässä tilanteessa, tällä hetkellä olemme yhteistyöhön On hienoa, kun palkkapäivänä voin mennä omalla ra- Kumppanuus terveyskeskuksen kanssa käynnistyi syys- erittäin tyytyväisiä ja jatkamme sitä mielellämme edel- halla juomaan leivoskahvit kuussa, jolloin kotihoidon kanssa aloitettiin koulutettujen 8.4. KIINTEISTÖ OSAKEYHTIÖ KAAPELITALO leen. (Eeva Heikkilä, vastaava hoitaja, Viikin palvelu- Palvelusta vastasi toimitusjohtaja Sirpa Eklund lähihoitajien palvelu. Yritys tuotti sijaispalveluja pitkäai- (KOY KAAPELITALO) asumisryhmä) kaisiin kotihoidon sijaisuuksiin. Toiminta-ajatuksena oli KOy Kaapelitalon kanssa jatkettiin kumppanuutta tuot- Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen Asumisen tuki palvelu luoda vakituisten sijaisten pooli, jolloin asiakkaalla olisi tamalla kiinteistön korjauspalvelua. Asumisen tukipalvelun kanssa käynnistettiin kumppa- osaavat ja sitoutuneet sijaistajat. Joulukuussa kumppa- PosiVire on hyvä toimisto ja aktiivi henkilökunta tällä ja Kumppanutta laajenettiin vuoden 2010 alussa tuottamaan nuus tuottamalla siivouspalvelua tukiasuntoihin. nuus laajeni hammashoitoon, jonne haluttiin kehitysvam- löysi ammattihenkilöille työtä sekä kuuntelee ehdotus työnte- Helsingin kaupungin sosiaalivirastolle vaikeavammaisten PosiVire aloitti helmikuussa 2010 Helsingissä asunnot- maisia työntekijöitä instrumenttivaunujen kuljettajiksi. kijältä ja niin edelleen... (sähkömies) henkilöiden henkilökohtaista avustajapalvelua. Henkilö- tomien tukiasuntojen siivouksen. Siivottavia kohteita on 7, Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Päivi Ahvonen. Palvelusta vastasi palvelupäällikkö Nina Peedu 12 13

8 KATSE TULEVAAN Vuosi 2011 aloitettiin käynnistämällä kumppanuudet terveyskeskuksen ja HUS:n kanssa. Terveyskeskukseen on saatu työllistettyä osatyökykyisiä (mm. kehitysvammaisia). Palaute on ollut hyvää. Kumppanuuden laajentamista ja vahvistamista Helsingin kaupungin eri virastojen, laitosten ja konsernin yrityksien/ yhteisöjen kanssa jatketaan. HUS:n kanssa pyritään laajaan kumppanuuteen osakkuussopimuksen mukaisesti. HUS:n toimialueen toimijoilta (kuntien, yhdistysten ja järjestöjen edustajilta) on tullut useita kyselyitä milloin toiminta laajentuu kattamaan koko HUS:n toiminta-alue. Asiaa viedään eteenpäin. Lisäksi on käynnistetty kumppanuusneuvottelut SOL- palveluiden kanssa. Vastaavat neuvottelut käynnistetään Espoon ja Vantaan kanssa. Helsingin oppisopimustoimiston kanssa käynnistyy toukokuussa 2011 suomenkielen oppisopimuskoulutuksen kehittäminen PosiViren toimesta palkkatukityössä oleville maahanmuuttajille. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on käynnistynyt. Oppilaitoksista (Laurea, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Diakoniaopisto) on opiskelijoita (sosionomi AMK, kuntoutuksen YAMK, maahanmuuttajaopiskelija, kotitaloustyöntyön ammattitutkinto) suorittamassa käytännön opiskeluja. Opiskelijat laativat myös eriasteisia opinnäytetöitä. HeSoTe:n Passari hanke on pyytänyt PosiViren asiantuntijaksi uuden kotihoidon työntekijän/yrittäjän valmentavan koulutuksen kehittämiseen. PosiVire tulee saamaan koulutuksessa joitakin opiskelupaikkoja työntekijöilleen. Aalto-yliopisto on ilmoittanut kiinnostuksen syventävään jatkotutkimukseen PosiViren toiminnan vaikuttavuudesta. Hankenilta on opiskelija lähestynyt tutkimusaiheella: Sosiaalisten yritysten liiketoiminta yritysjohdon näkökulmasta. Kiinnostus PosiVire Oy:tä ja sen toimintaa kohtaan on jatkunut runsaana ja laaja-alaisena. Vierailijoita ja esittelyitä toiminnasta on pyydetty eri kunnista, kuntayhtymistä, oppilaitoksista, järjestöistä, yhteistyökumppaneilta jne. PosiVire on kutsuttu asiantuntijaksi useisiin valtakunnallisiin seminaareihin, asiantuntijaryhmiin jne. Lisäksi Martinus-säätiö on pyytänyt konsultaatioapua uuden sosiaalisen yrityksen perustamisessa ja vuonna 2010 aloitettua konsultaatiotukea jatketaan tarvittaessa Sarka Oy:n käynnistymisen turvaamiseksi. PosiVire Oy jatkaa yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa ja etsii mahdollisuuksia yhteistoimintaan (esim. työvälineiden kuljetus). Yhteistoimintaa myös muiden sosiaalisten yritysten kanssa pyritään löytämään. PosiVire kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii edelläkävijänä sekä kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallia. Samalla rakennetaan ja kehitetään omaa PosiVire brändiä. Kulttuurit kohtaavat Vieraita Virosta PosiVire on ensimmäinen sosiaalinen yritys Euroopassa, jonka toimintajärjestelmälle on myönnetty ISO sertifikaatti. TUNNELMIA JA TILANTEITA Tanssiva työntekijämme esiintymässä työntekijöiden juhlassa 14 15

9 YHTEYSTIEDOT PosiVire Oy Korppaanmäentie 17 CL Helsinki sähköposti: Toimitusjohtaja Sirpa Eklund p Palvelupäälliköt Nina Peedu Drita Rexhepi

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY PIHLAJA 2012 TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY Tuettu työllistyminen ry Tuettu työllistyminen ry:n tehtävänä on vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, työllistymisen edistäminen vapailla työmarkkinoilla. Tuettu

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen Oikeita töitä Vammaisten

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1/2009 Etevasta vammaispalvelujen edelläkävijä Tuotteistus ja sopimusohjaus tilaajapäivän teemoina Asumispalveluihin linjaksi yksilölliset ratkaisut Aktiivisia omaisia

Lisätiedot