FINANSSI RY JÄSENKYSELY 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSI RY JÄSENKYSELY 2012"

Transkriptio

1 JÄSENKYSELY 2012 Finanssin jäsenkysely toteutettiin toista kertaa keväällä Jäsenkyselyn toteuttaminen on aloitettu jäsenaloitteen pohjalta. Jäsenten anonyymin palautteen antamisen mahdollisuus on nähty tärkeänä osana toiminnan kehittämisessä. Kysely toteuttettiin digium-ohjelmalla yhteistyössä Suomen Ekonomiliito (myöhemmin SEFE) kanssa. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin yksi ilmainen Rukan reissu syksyllä 2012, sarjalippu Finnkinon elokuviin ja Unirestan ruokalippuja. Kyselyssä pyrittiin selvittämään tapahtumatarjonnan, palvelutarjonnan, yritysyhteistyön ja vaikuttamismahdollisuuksien vastaavuutta jäsenten tarpeisiin. Lisäksi kyselyssä kerättiin tietoa jäsenistön mielipiteitä Finanssin yhteistyökumppaneiden kuten Nesu-Finanssia, SEFE:ä ja Oulun yliopiston ylioppilaskuntaa kohtaan. Monivalintakysymyksiä oli yhteensä 36, joita täydensivät avoimet kysymykset. Monivalintakysymyksissä arvosanaperusteena oli arvosana 1-5, joista 1 kuvasti huonointa vaihtoehtoa, arvosana 3 huonoimman ja parhaimman vastauksen välimuotoa ja arvosana 5 parasta mahdollista vaihtoehtoa. Vuoden 2011 kyselyyn verrattuna kyselyssä oli kahden vaihtoehdon sijaan viisi vaihtoehtoa. Tämä toki vaikeuttaa kyselyiden vertailua vuosien 2011 ja 2012 välillä, mutta koimme että vastauksista saa enemmän tietoa kun vaihtoehtoja on kahden sijaan viisi. Kyselyyn vastasi yhteensä 164 jäsentä, eli 14 enemmän kuin vuonna Vastaajista 90 naisia ja 74 miehiä. Aktiivisimpia vastaajia olivat vuonna 2011 aloittaneet, eli silloiset ensimmäiset opiskelijat. Vastausmäärät laskivat tasaisesti vuosikurssien mukaan, niin että vuonna 2007 aloittaneista jäsenistä vastaajia oli enää 7. Eniten vastaajia oli ja

2 vuotiaiden keskuudessa. Sen sijaan eniten vastaajia oli markkinoinnin, laskentatoimen ja johtamisen pääaineista, vähiten sen sijaan kv-liiketoiminnasta. Vastaajista 19 oli +2- opiskleijoita. TAPAHTUMATARJONTA Tapahtumatarjonta oli erotettu kahdeksi kysymykseksi, kuinka hyvin tapahtumatarjonta vastaa laadullisesti ja kuinka hyvin määrällisesti tarpeitasi asteikolla 1-5. Suurin osa jäsenistöstä pitää tapahtumia laadullisesi hyvinä (arvosana 3-4). Määrällisesti tapahtumien vastaavuus on erittäin hyvä, sillä suurin osa vastaajista arvio määrällisen vastaavuuden arvosanoiksi 4-5. Laadullinen vastaavuus Määrällinen vastaavuus Keskimäärin tapahtumia koetaan olevan riittävästi. Erityisesti haalaribileitä ja sitsejä koetaan olevan sopivasti. Haalaribileiden kohdalla vastausvaihtoeh. Sen sijaan saunailtoja ja kisastuodiot kaivattaisiin enemmän, toisaalta näissä kohdissa oli myös

3 vastauksia. Yllättäen leffailtoja oli vain 47% mielestä tarpeeksi, vaikkakin keväällä 2012 Nesu-Finanssi on järjestänyt leffailtoja joka kuukausi. Pääosin Finanssin tapahtumat keräsivät hyviä arvosanoja. Erinomaista palautetta keräsivät erityisesti Rukan reissu, VVV ja pikkujoulut. Suurin osa tapahtumista keräsi keskinkertaista ja hyvää palautetta. Kuitenkin 10 % vastaajista piti haalaribileitä tyydyttävänä, joka on muihin kisastudiot (87%), 1 Billion dollas pilkikilpailu (74%), kesäkauden avajaisten (72%) ja leffaillat (67%). Alla olevasta kuvaajasta näkee minkälaisia arvosanoja jäsenistö on antanut eri tapahtumille. Anna arvosana seuraaville tapahtumille Avoimista vastauksista nousi muutamia isompia teemoja, jotka toistuivat useammassa vastauksista. Vastausten perusteella jäsenistö kaipaa enemmän tapahtumia, joiden

4 pääteemana ei ole juominen. Erityisesti toivottiin ulkoiluun ja urheiluun liittyviä tapahtumia, joissa alkoholia voi toki nauttia, mutta se ei ole pääasia. Esimerkiksi pilkkikilpailu oli pidetty tapahtuma ja tämän kaltaisia tapahtumia toivottiin lisää. Vastauksista kävi myös esille, ettei tapahtumien tarvitse olla suuria ja massiivisia, vaan myös pienemmät ns. matalan profiilin tapahtumat ovat kysyttyjä. Näistä esimerkkinä ovat leffaillat, kisastudiot, peli-illat ja esimerkiksi tv-sarjojen katselumaratonit. Vaikka tapahtumat sinänsä eivät paljoa vaadi, tulee niistä kuitenkin tiedottaa tarpeeksi ajoissa ja ehkäpä muistuttaa vielä muutamaa päivää ennen. Osasta vastauksista kävi ilmi, että tapahtumat ovat keskittyneet vain vuoden alkupuolelle ja vuoden aikana on ns. hiljaisia aikoja jolloin on vain haalaribileet. Myös perheellisten finanssilaisten näkökulma tuli vastauksista esille. Tapahtumat ovat pääosin iltaisin, jolloin heidän osallistumisensa on haastavaa. Siksi tulisikin miettiä tapahtumia myös päiväsaikaan. Muutama yksittäinen tapahtuma Finanssin tapahtumakalenterista nostettiin esille. Esimerkiksi tapahtumana. Myös ajankohdan valinnassa tulisi ottaa entistä paremmin huomioon Tatk:n tenttipäivät. Rukan reissulle kaivattiin yhteistä ohjelmaa, mutta toisaalta pikkujoulujen yhteinen ohjelma oli laimea ja huonosti järjestetty. Poikkitieteellisyyttä kaivattiin Finanssin tapahtumatarjontaan lisää. Haalaribileet ovat hyvä esimerkki poikkitieteellisyydestä, mutta aitoa yhteistyötä kaivattiin esimerkiksi sitsien ja saunailtojen muodossa. Tapahtumatarjonnassa kaivattiin tapahtumia jotka olisi suunnattu pelkästään vanhemmille opiskelijoille. Tapahtumien painopiste muuttuu ammatillisempaan suuntaan, mitä pidemmälle opinnoissa edetään. Siksi esimerkiksi erilaiset rekrytointitapahtumat saattaisivat olla suosittuja vanhempien finanssilaisten keskuudessa.

5 PALVELUNTARJONTA Palveluntarjonnalla koostuu Finanssin jäsenistölleen tarjoamia palveluita kuten kiltahuone, kiltalehti Egonomi, tenttiarkisto, sähköpostilista, liikuntavuorot, yritysvierailu, excursiot ja TOOmessut. Kyselyssä oli eroteltu erikseen sekä laadullinen että määrällinen vastaavuus. Yli puolen vastaajan mielestä palveluntarjonta vastaa laadullisesti aika hyvin heidän tarpeitaan (arvosana 4). Enemmän hajontaa syntyikin tarjonnan määrällisessä vastaavuudessa, kuitenkin niin että lähestulkoon kaikki vastaukset hajautuivat arvosanojen 3-5 välille. Alla olevat kuvaajat havainnoivat tilannetta. Palvelutarjonnan laadullinen vastaavuus Palveluntarjonnan määrällinen vastaavuus Erityisen hyvää palautetta keräsivät kiltahuone, kiltalehti Egonomi, tenttiarkisto ja -vastauksia keräsivät excursio ja TOO-messut, joihin pieni osa jäsenistöstä oli osallistunut.

6 Sähköpostilista keräsi runsaasti palautetta siitä, että listalle tulee paljon tietoa joka ei itseä kosketa. Monen vastaajan mielestä postilaatikko täyttyy nopeasti itseään koskemattomista bileja tapahtumaviesteistä. Tähän ongelmaan on pyritty puuttumaan syksyllä 2012 hyväksytyllä viestintästrategialla. Alla olevassa kuvaajasta näkee nykyisten palvelujen saamat arvosanat. Anna arvosana nykyisille palveluille Liikuntavuorot Liikuntavuoroista toivottiin parempaa tiedottamista, sillä palautteen mukaan tietoisuus Finanssin järjestämistä liikuntavuoroista on aika vähäistä. Lisäksi liikuntavuoroihin toivottiin enemmän naisille suunnattuja lajeja. Tässäpä avoimista vastauksista poimittu kommentti.

7 Uusia ideoita liikunnan saralla ovat muun muassa erilaiset leikkimieliset kilpailut, kuten erialiset turnaukset. Esille tulivat myös yhteiset juoksulenkit, mölkky/kyykkä kisailut ja uusien lajien kokeiluja kuten miekkailua, jousiammuntaa tai curlingia. Yritysyhteistyö Ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä että Finanssin tulisi järjestää enemmän asiapitoista ohjelmaan kuten työelämälähtöistä koulutusta ja seminaareja. Yritysvierailuja voisi Finanssin tarjonnassa olla enemmänkin, sillä suurin osa vastaajista arvio yritysvierailujen riittävyyttä arvosanoilla 1-3 (1=ei riittävästi, 3=jotain siltä väliltä, 5=riittävästi). Siitä pitäisikö yritysvierailuja lisätä kovien vai pehmeiden aineiden osalta on vaikea sanoa, sillä tämä on hyvin näkökulma riippuvainen kysymys ja molempia yritysvierailuja kaivattiin lisää. Jäsenistö odottaa yritysvierailuilta laadukasta ja juuri finanssilaisille räätälöityä. Myös erilaiset case- ja workshop-tyyliset vierailuja toivottiin lisää yritysvierailujen yhteyteen. Yritysvierailujen tiedottaminen tulee tapahtua tarpeeksi aikaisin. Yleisesti yritysyhteistyössä Finanssi voisi hyödyntää entistä rohkeammin vanhojen finanssilaisten verkostoja. Avoimissa vastauksissa nousi esille uusia ideoita erilaisista matcmaking-tapahtumista, joissa opiskelijat ja työnantajat voisivat kohdata. Tämänkaltaisten tapahtumien kysyntä kasvaa mitä lähemmäs opiskelijat lähestyvät valmistumista. Alumniverkoston kehittäminen onkin ensiarvoisen tärkeää Finanssin toiminnassa. Avoimissa vastauksissa tuli myös esille ajatus gradupörssistä yhtenä yritysyhteistyön muotona. Keväällä järjestetty excursio keräsi mielipiteitä etenkin sen järjestelyjen, informoimisen ja ajankohdan vuoksi. Excursiosta toivottiin aikaisempaa tiedottamista, sillä useamman päivän kestävä reissu vaatii järjestelyjä erityisesti työssäkäyville opiskelijoille. Lisäksi excursion ajankohta sattui keväällä 2012 massatentin kanssa päälle, joten se rajoitti osallistujamäärää.

8 Toisaalta positiivista oli se, että excursio oli tänä vuonna aidosti asiapitoista ja sisälsi laadukkaita yritysesittelyjä. VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET Suurin osa jäsenistöstä kokee saavansa riittävästi tietoa yhdistyksen toiminnasta. Lähestulkoon kaikki vastaajat arvioivat tiedonsaannin riittävyyden arvosanoilla 3-5. Tärkeimmiksi tiedonsaantikanavat ovat sähköpostilista, Facebook, viikkotiedote ja puskaradio. Lähestulkoon kukaan Finanssilaisista ei koe kotisivuilta löytyvää google-kalenteria tiedonsaantikanavana. Vaikka sähköpostilistalle tulee paljon turhaakin tietoa, on se silti tärkein tiedonsaantikanava. Myös vaikuttamismahdollisuudet yhdistykseen toimintaan koettiin pääosin riittäviksi. Vastaajista 66 kuvasi vaikutusmahdollisuuksien riittävyyttä arvosanalla 3. Finanssin vaikutusmahdollisuuksia Taloustieteiden tiedekuntaan pidettiin myös pääosin hyvinä. Yhteensä 114 vastaaja arvio Finanssin vaikutusvallan tiedekuntaan olevan arvosanojen 3 tai 4 arvoinen.

9 Mielenkiintoinen yksityiskohta oli että kolmasosa vastaajista ei tiennyt että taloustieteiden tiedekunnalla on opetuksen kehittämistyöryhmiä. Toimikunnissa toimivilta kysyttiin heidän vaikutusvaltaansa Finanssin toimintaan. Kukaan toimikuntalaisista ei kokenut toimikuntien toimintaa merkityksettömäksi vaan suurin osa vastaajista arvio vaikutusvaltaa arvosanoilla 4 ja 5. Pääosin toimikuntalaiset kokevat, että heille voisi vastuuttaa entistä haastavimmilla tehtävillä. Tässäpä yksi kommentti asiaan liittyen: toimikunnille haastaviakin tehtäviä. Tällöin on mielekkäämpää olla mukana tekemässä merkityksellisiä asioita. Tähän tarvitaan motivoitunut toimikunta ja semmoinen saadaan toimikuntatyön positiivisella imagolla. Imago taas luodaan paremmalla orientaatiolla YLEISTÄ FINANSSIN TOIMINNASTA eli toiseksi parhaan arvosanan. Kysyttäessä Finanssin tärkeintä tehtävää nousi esille luonnollisesti jäsenistön edun ajaminen niin Taloustieteiden tiedekunnan, Oulun Yliopiston kuin muidenkin yhteistyökumppaneiden välillä. Tässä muutamia kommentteja, jotka kiteyttävät Finanssin tärkeimmän tehtävän hyvin. - ja koulutusohjelmatason edunvalvoja ja henkireikä silloin kun opiskelu itsessään ei riitä täyttämään päiviä aamusta Tehdä finanssilaisten noin viisivuotinen opiskeluaika mahdollisimman miellyttäväksi,

10 Jäenistön ammatillisen kehittymisen tukeminen ja opiskeluiden tuoman pintapuolisen selkäranka. Ympärille rakennetaan asiapitoisen ohjelman, juhlien ja tapahtumien avulla kokonainen Finanssin jäsen. Yhdessä jäsenistö Kaiken kaikkiaan Finanssi sai ruusuja toiminnan viemisestä ammattimaisempaan ja avoimempaan suuntaan. Hallituksen sisäpiirimäisyydestä pois pääseminen on ollut yksi tärkeimpiä tavoitteita viime vuosien hallituksilla. Tässä tavoitteen saavuttamisessa auttavat toiminnan jakaminen suuremmalle joukolle esimerkiksi toimikuntien avulla. Kiitosta saivat myös monipuolinen tapahtumatarjonta. Kehitettävää on muun muassa yritysyhteistyön eteenpäinviemisessä ja alumniverkoston luomisessa ja hyödyntämisessä. Jäsenkyselyn jälkeen järjestimme palautepäivän, johon kaikilla finanssilaisilla oli mahdollisuus osallistua. Palautepäivässä kävimme läpi jäsenkyselyn tuloksia ja keskustelimme vastauksista. Esille nousivat muun muassa, se että alkoholittomia tapahtumat nousevat kyllä jäsenkyselyssä esille, mutta niihin osallistujamäärät ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Toisaalta esimerkiksi erialaiset uudet lajikokeilut saattaisivatkin saada innostuneisuutta aikaan. Ilmoille heitettiin esimerkiksi F1-viikonloppu, joka sisältäisi carting-ajoa, jonka jälkeen vietettäisiin saunailtaa. Toivomme, että jäsenkysely järjestettäisiin myös vuonna Toiminnan kehittämisen olennaisena osana on jäsenistön mielipiteiden kuuleminen. Jotta Finanssi voisi kehittyä myös tulevaisuudessa, tulee mielipiteitä kerätä anonyymin kyselyn muodossa, sillä silloin saadaan mielipiteitä myös niiltä henkilöiltä, jotka eivät niitä muuten toisi ilmi.

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011 2

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti

Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Mobiiliapu-hanke, loppuraportti Osa 1 Ulkoinen arviointi Kuntoutussäätiön arviointi- ja koulutusyksikkö, s. 4 Osa 2 Hankeryhmän raportti, s. 24 Osa 3 Kumppaneiden näkemykset,

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot