Finanssi ry Viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssi ry Viestintästrategia"

Transkriptio

1 Finanssi ry Viestintästrategia Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen

2 Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat Tavoitteet viestintästrategialle Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Viestintä päättävien elinten välillä Viestintä jäsenistölle Finanssin kotisivut Facebook Egonomi Intranet Tenttiarkisto Kuvat.fi-sivusto Tapahtumista ilmoittaminen eri viestintäkanavissa Ulkoinen viestintä Sekä ulkoista että sisäistä viestintää LinkedIn-sivusto Twitter... 17

3 1 1. Viestintästrategian lähtökohdat Oulun kauppatieteiden ainejärjestö Finanssi ry:n tärkein tehtävä on jäsenistönsä edun ajaminen. Viime vuosina Finanssin jäsenmäärä on moninkertaistunut ja tällä hetkellä jäsenistöä on noin Jäsenistön määrän kasvaminen on myös nostanut esille tarpeen viestintästrategialle. Viestintästrategian suurimpana ja tärkeimpänä tehtävä on auttaa ainejärjestöämme tavoittamaan jäsenistön entistäkin tehokkaammin ja selkeämmin. Nykyään sosiaalinen media tarjoaa monia eri vaihtoehtoja viestimiseen. Sähköposti, kotisivut ja Facebook ovat tällä hetkellä tärkeimmät viestintäkanavat ainejärjestössämme. Tällä hetkellä viestintä eri kanavissa on hyvinkin vaihtelevaa ja monesta asiasta viestintä on päällekkäistä. Entuudestaan Finanssilla ei tämän kaltaista viestintästrategiaa ole ollut vaan luoda kokonaisvaltaisen strategian Finanssin viestintään niin jäsenistölleen kuin ulkopuolelle eri yhteistyökumppaneille.

4 2 2. Tavoitteet viestintästrategialle Finanssin viestintästrategian ensisijaisena tavoitteena on tuoda loogisuutta tämän hetkiseen tiedottamiseen. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista pitkäaikaista suunnitelmaa, siitä mistä tiedotetaan, milloin ja missä. Samalla kuin Finanssin jäsenmäärä kasvaa, tulee myös viestintään kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämä myös tukee ajatusta viedä Finanssin toimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Finanssilla on tällä hetkellä 12-henkinen hallitus ja 9 toimikuntaa. Haluamme määrittää tässä strategiassa kanavan, jonka kautta jäsenistön on helppo seurata hallituksen ja toimikuntien toimintaa. Pyrkimyksemme on tehdä toiminnastamme entistäkin läpinäkyvämpää ja avoimempaa. Myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja tulee tulevaisuudessakin lisääntymään. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat tasa-vertaisia Finanssin jäseniä ja siksi on oikeudenmukaista että viestinnässä otetaan heidät huomioon. Viestintästrategian yksi tavoite onkin linjata missä kanavassa, kuinka usein ja mistä asioista tiedotetaan myös englanniksi. Kolme tärkeintä tavoitetta viestintästrategialle: 1) Loogisuus tiedottamiseen; mitä tiedotetaan missäkin eri tiedotuskanavassa. Pyrimme siihen, että jäsenistön on helppo ja nopea löytää tarvitsemansa tieto Finanssin toiminnasta ja tapahtumista.

5 3 2) Saada viestinnän avulla hallituksen ja toimikuntien toiminnasta entistäkin läpinäkyvämpää. 3) Luoda selkeä suunnitelma kansainvälisestä viestimisestä.

6 4 3. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Olemme jakaneet Finanssin viestinnän sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäiseen viestintään kuuluu niin kutsuttujen päättävien elinten keskinäinen viestintä. Päättäviin elimiin laskemme mukaan hallituksen, toimikunnat, kylteriyhdyshenkilön, projektihenkilöt ja muut vastaavat tahot, jotka ovat mukana Finanssin päätöksenteossa. Tässä strategiassa pureudumme kuitenkin edellisten tahojen välisen viestinnän sijaan enemmän päättävien elinten ja Finanssin jäsenten väliseen viestintään. Finanssin jäseniä ovat kaikki ne opiskelijat, jotka suorittavan kauppatieteellistä tutkintoa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa ja ovat suorittaneet jäsenmaksun. Ulkoinen viestintä on puolestaan viestintää Finanssin eri yhteistyökumppaneille. Ulkoiseen viestintään kuuluukin huomattavasti suurempi ja hajanaisempi joukko eri viestinnän kohderyhmiä kuin sisäiseen viestintään. Taloustieteiden tiedekunta on yksi tärkeimmistä ulkoisen viestinnän ryhmistä. Erityisesti Finanssin edunvalvonta on paljolti riippuvaista siitä millaista on taloustieteiden tiedekunnan ja Finanssin välinen viestintä. Joko suoraan tai taloustieteiden tiedekunnan kautta on myös Oulun Yliopiston ja Finanssin välinen viestintä ulkoista viestintää. Toinen tärkeä ulkoisen viestinnän ryhmä ovat Finanssin yhteistyöyritykset. Yhteisyöyritykset voidaan jakaa jo yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja potentiaalisiin uusiin yhteistyöyrityksiin. Yhteistyöyritykset jollain muodoin sponsoroivat ja tukevat Finanssin toimintaa.

7 5 Suomen ekonomiliitto SEFE ja sen paikallisyhdistys Oulun Ekonomit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Finanssille. Myös nämä tahot kuuluvat ulkoiseen viestintään. Lisäksi Oulun yliopiston ylioppilasliiton eli OYY:n ja Finanssin välinen viestintä on ulkoista viestintää. Katsomme ulkoiseen viestintään kuuluvaksi myös viestinnän potentiaalisille uusille jäsenille. Finanssille tällä hetkellä tärkein paikka viestiä tälle kohderyhmälle on Finanssin järjestämän valmennuskurssin kautta. Muutama Finanssin käyttämä viestintäkanava jakaa tietoa sekä Finanssin sisäisille että ulkoisille viestintäryhmille. Tällaisia kanavia ovat Twitter ja LinkedIn-sivusto.

8 6 Kuvio Finanssin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä Taloustieteiden tiedekunta Oulun Yliopisto Yritykset - - Nykyiset yhteistyökumppanit Mahdolliset tuleva yhteistyökumppanit SISÄINEN VIESTINTÄ Finanssin päättävät elimet - hallitus - toimikunnat - Kylli, projektihenkilöt, yms Finanssi ry:n jäsenistö Suomen Ekonomiliitto eli SEFE Oulun Ekonomit Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY Potentiaaliset uudet jäsenet

9 7 4. Sisäinen viestintä 4.1. Viestintä päättävien elinten välillä Viestintä päättävien elinten välillä tulee olla selkeää ja loogista. Jokainen hallituskokoonpano on vastuullinen päättämään loogisimman ja selkeimmän tavan viestimiseen. Viestinnässä tulee pyrkiä toiminnan jatkuvuuden takaamiseen Viestintä jäsenistölle Viikkotiedote ja sähköpostilista Viikkotiedote ilmestyy kerran viikossa jokaisen finanssilaisen sähköpostiin. Viikkotiedotteeseen on nimensä mukaisesti koottu kaikki tärkeät tapahtumat ja päivämäärät, mitä tulevalla viikolla tulee tapahtumaan. Viikkotiedote toteutetaan tällä hetkellä uutiskirjemäisessä muodossa. Viikkotiedotteessa toistuu viikosta toiseen tietty jaottelu. Viikkotiedotteessa asiat on kerrottu lyhyesti ja ytimekkäästi ja lisätietoa tapahtumaan on esimerkiksi nettilinkin alla. Halutessaan jäsenen on mahdollista muuttaa asetuksia niin ettei hän saa ollenkaan viikkotiedotetta, mutta kuitenkin säilyy finanssilaiset sähköpostilistalla. Olemme pyrkineet lisäämään viikkotiedotteen painoarvoa sen uusitulla ulkoilmeellä. Lisäksi pyrimme vähentämään Finanssin jäsenistön sähkölistalle tulevan sähköpostin määrää ja tiedottamaan sähköpostin välityksellä tapahtumista ainoastaan viikkotiedotteen välityksellä. Vain kiireisimmissä asioissa, jotka eivät ehdi seuraavan viikon viikkotiedotteeseen voidaan lähettää erikseen sähköpostia.

10 8 Sähköpostilista on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä viestimiskanavista. Jokainen Finanssin jäseneksi liittynyt liitetään finanssilaiset-sähköpostilistalle. Kuka tahansa Finanssin jäsen pystyy lähettämään tälle listalle sähköpostia. Listan kautta pystymme siis tavoittamaan suuren joukon Finanssin jäseniä yhdellä sähköpostilla. Sen seurauksena on kuitenkin se, että sähköpostilistalle tulee paljon sähköpostia, joka koskee vain murto-osaa vastaanottajista. Tästä syystä pyrimme muuttamaan viestintää suuntaan, jossa tieto olisi kohdennettu paremmin juuri siitä haluaville. Tämä onnistuu parhaiten siirtämällä tietoa esimerkiksi kotisivuille ja Facebook-sivustolle. Sähköpostilistalle tulevat viestit tulevat kulkemaan hallituksen määräämään henkilön kautta. Henkilö voi olla esimerkiksi sihteeri tai viestintävastaavan. Viestit siis eivät enää mene suoraan listalle vaan ne tarkistetaan, ennen listalle tulemista. Seuraavassa on luokiteltu miten seuraavanlaisten sähköpostilistalle tulevien viestien kohdalla toimitaan syksystä 2012 eteenpäin. Halutaan myydä, ostaa tai vuokrata asuntoa Jäsenistön etuihin kuuluu, että hän voi ilmoittaa asunnon tarpeesta, vuokraamisesta tai myymisestä sähköpostilistalle. Siksi nämä viestit tulevat edelleen listalle. Juhlissa kadonneet tavarat Isompien tapahtumien, kuten vuosijuhlien tai vapun, jälkeen kadonneiden tavaroiden sähköpostiviestittely on ollut runsasta. Tästä johtuen juhlissa kadonneita tavaroita ei enää päädy sähköpostilistalle. Juhlista kadonneet

11 9 tavarat kootaan tiettyyn paikkaa kiltahuoneella, josta niitä voi juhlien jälkeen käydä katsomassa. Arvotavarat säilytetään kiltahuoneen takahuoneessa, josta niitä voi pyytää hallituksen jäseniltä. Luentomuistiinpanojen kysyminen Luentomuistiinpanoja kysellään aina silloin tällöin sähköpostilistalla. Myös nämä sähköpostiviestit katsoimme jäsenetuudeksi kuuluvaksi ja siksi myös tulevaisuudessa voi luentomuistiinpanoja kysyä finanssilaisten - sähköpostilistan välityksellä. Tapahtumat Vain yksityishenkilönä finanssin jäsen voi ilmoittaa järjestämästään tapahtumasta sähköpostilistan kautta. Jos henkilö edustaa yhteisöä, ei hän enää pysty mainostamaan järjestämäänsä tapahtumaa sähköpostilistan välityksellä. NESU-tapahtumat NESU-tapahtumat siirretään kotisivulle. Kotisivuilta löytyy oma välilehti NESU tapahtumille, jonne päivitetään kaikki NESU-tapahtumat ympäri suomea. Vain NESU-Finanssin järjestämistä tapahtumista tiedotetaan viikkotiedotteessa. Nämä muutokset totetutetaan vuoden 2013 alussa. Työ- ja harjoittelupaikat Siirtyvät tulevaisuudessa kotisivuille. Työpaikat välilehdelle päivittyvät siis kaikki työ- ja harjoittelupaikat, joista tiedekunta on aiemmin tiedottanut sähköpostilistalla.

12 10 Osassa Finanssin ja yritysten välisissä sopimuksissa on luvattu, että yritys saa mainostaa Finanssin sähköpostilistalle. Tällä hetkellä yritykset eivät kuitenkaan ole osoittaneet suurta kiinnostusta heille tarjottuun mahdollisuuteen. Mikäli yrityksiltä saapuva sähköpostimäärä lisääntyy tulevaisuudessa, voidaan yrityksille luoda oma sähköpostilista, josta jäsen pystyy halutessaan eroamaan ilman että hän putoaisi kokonaan finanssilaiset -sähköpostilistalta. Hallituksen viestintä sähköpostilistalle on pääosin sekä suomeksi että englanniksi. Ainoastaan sellaisista asioista, joihin kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta osallistua tai vaikuttaa, voidaan viesti kirjoittaa ainoastaan suomeksi. Jos viesti on kaksikielinen, merkitään otsikon alkuun kirjaimet [ENG]. Viesti kirjoitetaan ensin suomeksi, jonka jälkeen englanniksi. Viestin alkuun kirjoitetaan esimerkiksi kansainvälinen opiskelija huomaa että suomenkielisen informaation jälkeen löytyy tietoa myös englannin kielellä Finanssin kotisivut Finanssin kotisivut nousevat yhdeksi tärkeimmäksi viestintäkanavaksi Finanssin viestinnässä. Uudet kotisivut julkaistiin heinäkuussa 2012 ja olemme halunneet lisätä sivujen käytettävyyttä ja parantaa sivujen visuaalista ulkoilmettä. Kotisivuilta jäsenistön on helppo perehtyä Finanssiin ja sen toimintaan. Kotisivuilta löytyy monipuolisesti tietoa Finanssista, tulevista tapahtumista ja esimerkiksi yhteistyökumppaneista.

13 11 Yksi tärkeimmistä osista kotisivuja on niin kutsuttu Google-kalenteri, jonne päivitetään kaikkien Finanssin järjestämien tapahtumien päivämäärät ja kellonajat. Kalenteri löytyy kotisivujen etusivulta ja sen voi myös ladata omaan puhelimeen. Kalenterin tarkoituksena on koota kaikki tapahtumat yhteen paikkaan. Tämän vuoksi jäsenistön on helppo tarkistaa kalenterista yhdellä kertaa tulevien tapahtumien päivämäärät ja kellonajat. Muutoksena vanhoihin kotisivuihin, olemme lisänneet nettisivujen etusivulle Työpaikat linkin, jota klikkaamalla löytää kaikkia työ- ja harjoittelupaikat, jotka ennen ovat tulleet sähköpostilistalle. Pyrimme tällä muutoksella vähentämään sähköpostiin tulevan postin määrää ja kohdentamaan viestintää oikealle kohderyhmälle. Muutoksen myötä vain se osa jäsenistöstä, joka on kiinnostunut saamaan tietoa työ- ja harjoittelupaikoista voi löytää tiedon nettisivuilta. Myös NESU:n (nordiska ekonomie studerande unionin) viestintä keskittyy nettisivuille. Uusituilla nettisivuilla on oma välilehti, jonne päivittyy ajankohtaista tietoa NESU:n tapahtumista ympäri suomea. Tällä pyrimme jälleen vähentämään sähköpostin määrää jäsenistölle ja kohdentamaan tietoa, sellaiselle osalle jäsenistöä joka on kiinnostunut saamaan tietoa NESU:n järjestämistä tapahtumista. Myös Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan tiedotus tapahtuu kotisivujen kautta. Kerran kuussa TeTa:N eli Tekniikan ja talouden ryhmänjohtaja kirjoittaa lyhyen infon siitä missä Ylioppilaskunnassa mennään tällä hetkellä. Kotisivuilla on oma osio englannin kielellä. Englanninkielinen sivusto on hieman suppeampi kuin suomenkielinen, mutta sieltä löytyy kaikki olennaisin

14 12 tieto sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijoille. Sivustolta löytyy tietoa Finanssista, jäseneduista, jäseneksi liittymisestä sekä ajankohtaisista tapahtumista Facebook Facebook on noussut yhdeksi suosituimmaksi sosiaalisen median muodoksi viimeisien vuosien aikana. Myös Finanssi on ja näkyy Facebookissa. Pyrimme kuitenkin ylläpitämään asialinjan myös Facebookissa. Finanssin sivujen ylläpitäjien tekemät päivitykset ja kommentit ovat asiallisia ja niiden perään kirjoitetaan kuka päivityksen on tehnyt. Lisäksi Facebook sivuille lisätyt kuvat on otettu erilaisista asia- tai kulttuuritapahtumista. Muut kuvat löytyvät kuvat.fi-sivustolta, jonne jokaisella finanssilaisella on vapaa pääsy. Osasta tapahtumista kuten vaikkapa pikkujouluista, Rukan reissusta, VVVristeilystä ja vappuviikosta luodaan oma tapahtuma. Tapahtuma-sivulta jäsenistö pystyy saamaan ajankohtaista tietoa. Myös Facebookin kautta tapahtuvassa viestinnässä otetaan kansainväliset opiskelijat huomioon. Jokainen tapahtuma kirjoitetaan sekä englanniksi että suomeksi. Jotta mahdollisimman moni kansainvälinen opiskelija huomaisi myös englanninkielisen infon, kirjoitetaan aina ensin englanninkielinen info, jonka jälkeen vasta suomeksi. Tämä koskee sekä päivityksiä Finanssin omalle sivulle, että luotujen tapahtumien tapahtumakuvauksia. Biletiimi on Finanssin alainen vapaamuotoinen tiimi, joka on apuna tapahtumien järjestämässä. Biletiimin ilmettä pyritään uudistamaan ja syksyllä

15 biletiimille avataankin oma Facebook-sivu, jonne Biletiimiin kuuluvat voivat liittyä Egonomi Egonomi on Finanssin oma jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Egonomista vastaa sen päätoimittaja. Egonomi on vapaamuotoinen lehti, jossa päätoimittajan kädenjälki saa näkyä. Ainoastaan uuden hallituksen ja uusien toimikuntien esittely ja vuosikalenteri ovat palstoja, jotka toistuvat Egonomissa vuodesta toiseen. Myös tiedekunnalle Egonomi on hyvä viestintäkanava ja siksi pyrimme osallistamaan tiedekuntaa Egonomin tekoon Intranet Intranet on ainakin vielä toistaiseksi yksi Finanssin viestintämuodoista. Intranetin kautta löytyvät hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat. Intranetin kautta on lisäksi mahdollista ilmoittautua Finanssin järjestämiin tapahtumiin ja osallistua lyhyisiin kyselyihin. Intranetin merkitystä Finanssin viestinnässä pyritään vähentämään sen vaikea hallinnoinnin vuoksi Tenttiarkisto Tenttiarkistolle luodaan oma sivusto, jonne kaikki tentit vuodesta 2007 eteenpäin arkistoidaan. Tenttiarkisto löytyy osoitteesta finanssi.org/exams. Vanha tenttiarkisto tullaan poistumaan intranetistä Kuvat.fi sivusto

16 14 Kuvat.fi-sivusto on nettisivu, jonne jokaisella finanssilaisella on vapaa pääsy. Päästäkseen katsomaan kuvia, tulee palveluun kirjautua. Salasanasta on tiedotettu sähköpostitse ja se on yleisesti tiedossa. Kuvat.fi-sivustolla kuvien ei tarvitse olla yhtä asialinjaa noudattavia kuin vaikkapa Facebookissa. Kuvat sivustolla eivät saa olla ketään loukkaavia tai nöyryyttäviä. Finanssin jäsen pystyy halutessaan pyytämään poistamaan kuvan, jossa hän esiintyy Tapahtumista ilmoittaminen eri viestintäkanavissa Pyrimme viestinässämme viestimään tapahtumista entistä varhaisemmassa vaiheessa. Raamit tapahtumista viestimiselle ovat seuraavat: Yhtä kuukautta ennen tapahtumaa on tapahtuman päivänmäärä tiedossa. Tästä viestimme Google-kalenterin kautta. Vähintään viikkoa ennen tapahtumasta ilmoitetaan kotisivuilla. Lisäksi Facebook-sivustolle luodaan tapahtuma, joka julkaistaan Finanssin omilla sivuilla. Samalla viikolla tapahtumasta muistutetaan vielä viikkotiedotteessa. Kuvio tapahtumista viestimisen ajoituksesta ja kanavasta: 1KK 1 VKO Samalla viikolla Google kalenteri Kotisivut + Facebook Viikkotiedote

17 15 Vain erittäin kiirelisissä asioista lähetetään oma sähköpostiviesti. Muuten tapahtumista ilmoitetaan kotisivujen, Facebookin ja viikkotiedotteen välityksellä.

18 16 5. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän tavoitteena on antaa Finanssista asiallinen kuva ulospäin. Haluamme korostaa viestinnässä mielikuvaa Finanssista aktiivisena ja aikaansaavana ainejärjestönä Oulussa. Ulkoisen viestinnän tulee olla selkeää ja loogista. Yhteyshenkilö Finanssin puolelta on koko vuoden tai projektin ajan sama tietyn yhteistyökumppanin kanssa. Tällä vältytään väärinymmärryksiltä, sillä Finanssin yhteyshenkilö tietää, mitä kyseisen yrityksen tai muun ulkopuolisen tahon kanssa on jo sovittu. Lisäksi pyrimme ulkoisessa viestinnässä jatkuvuuteen. Yhteyshenkilön vaihtuessa Finanssin sisällä, pysyvät yhteyshenkilöt yhteistyökumppaneilla usein samoina. Siksi viestinnässä on tärkeää muistaa asiallisen kuva antaminen.

19 17 6. Sekä ulkoista että sisäistä viestintää Nämä viestintäkanavat välittävät tietoa Finanssista sekä sen sisäisille, että ulkoisille viestintäryhmille LinkedIn sivusto LinkedIn sivustolla Finanssilla on yksi ryhmä, jonne sekä nykyiset että entiset Finanssin jäsenet voivat liittyä. LinkedIn-sivuston kautta on helppo etsiä erilaisia verkostoja ja yhteyksiä. Finanssilaiset-sivuston kautta on helppo esimerkiksi seurata, minkälaisiin tehtäviin entiset Finanssin jäsenet ovat päätyneet Twitter Twitter on uusimpia viestintäkanavia Finanssin viestinnässä. Twitterin välityksellä on hallitus tiedottaa lyhyitä kuulumisiaan, esimerkiksi erilaisista tapahtumista. Pyrimme myös Twitterin välityksellä tehdyssä viestinnässä asiallisuuteen. Niin kutsut twiittaukset ovat selkeitä ja asiallisia. Myös mahdolliset kuvat ovat asiallisia.

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2014 24.02.2014 Aika: 26.02.2014 klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Jenni Ruuti Nelli Koutaniemi Miia Paavola Samuli Tala Jukka Ojala Oskari Auranaho

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Niina Turumäki, Valtiokonttori Marjaana Laine, valtiovarainministeriö Valtiokonttori Työnantajakuvateoriaa Matkan varrella opittua Tavoitteet ja todellisuus

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN KERRO TAPAHTUMASTASI VERKOSSA www.reformaatio2017.fi Lähetä tapahtuman aika, paikka, lyhyt kuvaus sisällöstä, yhteyshenkilö ja käyttövapaa kuva osoitteeseen turku.reformaatio@evl.fi.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely

Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely 1 (9) Nurmeksen kaupungin uusien www-sivujen käyttäjäkysely Www-kyselyn tulokset 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (9) Avoimet vastaukset: Toisella

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Aika: klo Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

Aika: klo Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 22.08.2014 Aika: 24.08.2014 klo 17.15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Niklas Harki Jenni Ruuti Miia Paavola Jukka Ojala Nelli Koutaniemi Aleksi Poropudas

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava)

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava) Hallituksen kokous 1/2017 Aika: 08.01.2017 klo 14:30 Paikka: M/S Serenaden kokoustila Osanottajat: Aino Laineenoja, Laura Rytilahti, Agnesa Kerveshi, Elmeri Helme, Inka Ruponen, Joel Mettälä, Karl Engelvuori,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa

Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa Postisen mediatilan ostaminen Kontakti-palvelussa 1 Sisältö Kontaktiin kirjautuminen ja asiointitunnukset Postinen Kontaktissa, ohjeet ja chat Roolit Postisen tilauskanavassa Tilauspolku: Tilaajan tiedot

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015 28.03.2015 Aika: 30.03.2015 klo 09.00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun Yliopisto Läsnä: Miia Paavola Ida-Mari Alaperä Jonna Elomaa Hanna Kaukoranta Daniel Stafford

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Sporttirekisteriin kirjautuminen:

Sporttirekisteriin kirjautuminen: 1 Sporttirekisteriin kirjautuminen: sporttirekisteri.fi (helppo muistaa) tai vaihtoehtoisesti: rekisteri.sportti.fi/sso Seurakäyttäjätunnus on toimitettu seuran yhteyshenkilölle (yhteyshenkilön sportti-id

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 05/ Aika: klo 18:15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 05/ Aika: klo 18:15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 05/2014 16.02.2014 Aika: 18.02.2014 klo 18:15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Niklas Harki Jenni Ruuti Anna Mäkinen Samuli Tala Jukka Ojala Miia Paavola Oskari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto,

Viestintä vuokratalossa onnistuuko? Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, Viestintä vuokratalossa onnistuuko? 9.9.2016 Marjut Joensuu, Isännöintiliitto, twitter: @marjutjoensuu Mitä se viestintä oikein on? Vai helpotusta ja säästöjä? Ja parempaa asumista? Hyvä isännöinti kannattaa.

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot