Finanssi ry Viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssi ry Viestintästrategia"

Transkriptio

1 Finanssi ry Viestintästrategia Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen

2 Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat Tavoitteet viestintästrategialle Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Viestintä päättävien elinten välillä Viestintä jäsenistölle Finanssin kotisivut Facebook Egonomi Intranet Tenttiarkisto Kuvat.fi-sivusto Tapahtumista ilmoittaminen eri viestintäkanavissa Ulkoinen viestintä Sekä ulkoista että sisäistä viestintää LinkedIn-sivusto Twitter... 17

3 1 1. Viestintästrategian lähtökohdat Oulun kauppatieteiden ainejärjestö Finanssi ry:n tärkein tehtävä on jäsenistönsä edun ajaminen. Viime vuosina Finanssin jäsenmäärä on moninkertaistunut ja tällä hetkellä jäsenistöä on noin Jäsenistön määrän kasvaminen on myös nostanut esille tarpeen viestintästrategialle. Viestintästrategian suurimpana ja tärkeimpänä tehtävä on auttaa ainejärjestöämme tavoittamaan jäsenistön entistäkin tehokkaammin ja selkeämmin. Nykyään sosiaalinen media tarjoaa monia eri vaihtoehtoja viestimiseen. Sähköposti, kotisivut ja Facebook ovat tällä hetkellä tärkeimmät viestintäkanavat ainejärjestössämme. Tällä hetkellä viestintä eri kanavissa on hyvinkin vaihtelevaa ja monesta asiasta viestintä on päällekkäistä. Entuudestaan Finanssilla ei tämän kaltaista viestintästrategiaa ole ollut vaan luoda kokonaisvaltaisen strategian Finanssin viestintään niin jäsenistölleen kuin ulkopuolelle eri yhteistyökumppaneille.

4 2 2. Tavoitteet viestintästrategialle Finanssin viestintästrategian ensisijaisena tavoitteena on tuoda loogisuutta tämän hetkiseen tiedottamiseen. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista pitkäaikaista suunnitelmaa, siitä mistä tiedotetaan, milloin ja missä. Samalla kuin Finanssin jäsenmäärä kasvaa, tulee myös viestintään kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämä myös tukee ajatusta viedä Finanssin toimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Finanssilla on tällä hetkellä 12-henkinen hallitus ja 9 toimikuntaa. Haluamme määrittää tässä strategiassa kanavan, jonka kautta jäsenistön on helppo seurata hallituksen ja toimikuntien toimintaa. Pyrkimyksemme on tehdä toiminnastamme entistäkin läpinäkyvämpää ja avoimempaa. Myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja tulee tulevaisuudessakin lisääntymään. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat tasa-vertaisia Finanssin jäseniä ja siksi on oikeudenmukaista että viestinnässä otetaan heidät huomioon. Viestintästrategian yksi tavoite onkin linjata missä kanavassa, kuinka usein ja mistä asioista tiedotetaan myös englanniksi. Kolme tärkeintä tavoitetta viestintästrategialle: 1) Loogisuus tiedottamiseen; mitä tiedotetaan missäkin eri tiedotuskanavassa. Pyrimme siihen, että jäsenistön on helppo ja nopea löytää tarvitsemansa tieto Finanssin toiminnasta ja tapahtumista.

5 3 2) Saada viestinnän avulla hallituksen ja toimikuntien toiminnasta entistäkin läpinäkyvämpää. 3) Luoda selkeä suunnitelma kansainvälisestä viestimisestä.

6 4 3. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Olemme jakaneet Finanssin viestinnän sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäiseen viestintään kuuluu niin kutsuttujen päättävien elinten keskinäinen viestintä. Päättäviin elimiin laskemme mukaan hallituksen, toimikunnat, kylteriyhdyshenkilön, projektihenkilöt ja muut vastaavat tahot, jotka ovat mukana Finanssin päätöksenteossa. Tässä strategiassa pureudumme kuitenkin edellisten tahojen välisen viestinnän sijaan enemmän päättävien elinten ja Finanssin jäsenten väliseen viestintään. Finanssin jäseniä ovat kaikki ne opiskelijat, jotka suorittavan kauppatieteellistä tutkintoa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa ja ovat suorittaneet jäsenmaksun. Ulkoinen viestintä on puolestaan viestintää Finanssin eri yhteistyökumppaneille. Ulkoiseen viestintään kuuluukin huomattavasti suurempi ja hajanaisempi joukko eri viestinnän kohderyhmiä kuin sisäiseen viestintään. Taloustieteiden tiedekunta on yksi tärkeimmistä ulkoisen viestinnän ryhmistä. Erityisesti Finanssin edunvalvonta on paljolti riippuvaista siitä millaista on taloustieteiden tiedekunnan ja Finanssin välinen viestintä. Joko suoraan tai taloustieteiden tiedekunnan kautta on myös Oulun Yliopiston ja Finanssin välinen viestintä ulkoista viestintää. Toinen tärkeä ulkoisen viestinnän ryhmä ovat Finanssin yhteistyöyritykset. Yhteisyöyritykset voidaan jakaa jo yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja potentiaalisiin uusiin yhteistyöyrityksiin. Yhteistyöyritykset jollain muodoin sponsoroivat ja tukevat Finanssin toimintaa.

7 5 Suomen ekonomiliitto SEFE ja sen paikallisyhdistys Oulun Ekonomit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Finanssille. Myös nämä tahot kuuluvat ulkoiseen viestintään. Lisäksi Oulun yliopiston ylioppilasliiton eli OYY:n ja Finanssin välinen viestintä on ulkoista viestintää. Katsomme ulkoiseen viestintään kuuluvaksi myös viestinnän potentiaalisille uusille jäsenille. Finanssille tällä hetkellä tärkein paikka viestiä tälle kohderyhmälle on Finanssin järjestämän valmennuskurssin kautta. Muutama Finanssin käyttämä viestintäkanava jakaa tietoa sekä Finanssin sisäisille että ulkoisille viestintäryhmille. Tällaisia kanavia ovat Twitter ja LinkedIn-sivusto.

8 6 Kuvio Finanssin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä Taloustieteiden tiedekunta Oulun Yliopisto Yritykset - - Nykyiset yhteistyökumppanit Mahdolliset tuleva yhteistyökumppanit SISÄINEN VIESTINTÄ Finanssin päättävät elimet - hallitus - toimikunnat - Kylli, projektihenkilöt, yms Finanssi ry:n jäsenistö Suomen Ekonomiliitto eli SEFE Oulun Ekonomit Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY Potentiaaliset uudet jäsenet

9 7 4. Sisäinen viestintä 4.1. Viestintä päättävien elinten välillä Viestintä päättävien elinten välillä tulee olla selkeää ja loogista. Jokainen hallituskokoonpano on vastuullinen päättämään loogisimman ja selkeimmän tavan viestimiseen. Viestinnässä tulee pyrkiä toiminnan jatkuvuuden takaamiseen Viestintä jäsenistölle Viikkotiedote ja sähköpostilista Viikkotiedote ilmestyy kerran viikossa jokaisen finanssilaisen sähköpostiin. Viikkotiedotteeseen on nimensä mukaisesti koottu kaikki tärkeät tapahtumat ja päivämäärät, mitä tulevalla viikolla tulee tapahtumaan. Viikkotiedote toteutetaan tällä hetkellä uutiskirjemäisessä muodossa. Viikkotiedotteessa toistuu viikosta toiseen tietty jaottelu. Viikkotiedotteessa asiat on kerrottu lyhyesti ja ytimekkäästi ja lisätietoa tapahtumaan on esimerkiksi nettilinkin alla. Halutessaan jäsenen on mahdollista muuttaa asetuksia niin ettei hän saa ollenkaan viikkotiedotetta, mutta kuitenkin säilyy finanssilaiset sähköpostilistalla. Olemme pyrkineet lisäämään viikkotiedotteen painoarvoa sen uusitulla ulkoilmeellä. Lisäksi pyrimme vähentämään Finanssin jäsenistön sähkölistalle tulevan sähköpostin määrää ja tiedottamaan sähköpostin välityksellä tapahtumista ainoastaan viikkotiedotteen välityksellä. Vain kiireisimmissä asioissa, jotka eivät ehdi seuraavan viikon viikkotiedotteeseen voidaan lähettää erikseen sähköpostia.

10 8 Sähköpostilista on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä viestimiskanavista. Jokainen Finanssin jäseneksi liittynyt liitetään finanssilaiset-sähköpostilistalle. Kuka tahansa Finanssin jäsen pystyy lähettämään tälle listalle sähköpostia. Listan kautta pystymme siis tavoittamaan suuren joukon Finanssin jäseniä yhdellä sähköpostilla. Sen seurauksena on kuitenkin se, että sähköpostilistalle tulee paljon sähköpostia, joka koskee vain murto-osaa vastaanottajista. Tästä syystä pyrimme muuttamaan viestintää suuntaan, jossa tieto olisi kohdennettu paremmin juuri siitä haluaville. Tämä onnistuu parhaiten siirtämällä tietoa esimerkiksi kotisivuille ja Facebook-sivustolle. Sähköpostilistalle tulevat viestit tulevat kulkemaan hallituksen määräämään henkilön kautta. Henkilö voi olla esimerkiksi sihteeri tai viestintävastaavan. Viestit siis eivät enää mene suoraan listalle vaan ne tarkistetaan, ennen listalle tulemista. Seuraavassa on luokiteltu miten seuraavanlaisten sähköpostilistalle tulevien viestien kohdalla toimitaan syksystä 2012 eteenpäin. Halutaan myydä, ostaa tai vuokrata asuntoa Jäsenistön etuihin kuuluu, että hän voi ilmoittaa asunnon tarpeesta, vuokraamisesta tai myymisestä sähköpostilistalle. Siksi nämä viestit tulevat edelleen listalle. Juhlissa kadonneet tavarat Isompien tapahtumien, kuten vuosijuhlien tai vapun, jälkeen kadonneiden tavaroiden sähköpostiviestittely on ollut runsasta. Tästä johtuen juhlissa kadonneita tavaroita ei enää päädy sähköpostilistalle. Juhlista kadonneet

11 9 tavarat kootaan tiettyyn paikkaa kiltahuoneella, josta niitä voi juhlien jälkeen käydä katsomassa. Arvotavarat säilytetään kiltahuoneen takahuoneessa, josta niitä voi pyytää hallituksen jäseniltä. Luentomuistiinpanojen kysyminen Luentomuistiinpanoja kysellään aina silloin tällöin sähköpostilistalla. Myös nämä sähköpostiviestit katsoimme jäsenetuudeksi kuuluvaksi ja siksi myös tulevaisuudessa voi luentomuistiinpanoja kysyä finanssilaisten - sähköpostilistan välityksellä. Tapahtumat Vain yksityishenkilönä finanssin jäsen voi ilmoittaa järjestämästään tapahtumasta sähköpostilistan kautta. Jos henkilö edustaa yhteisöä, ei hän enää pysty mainostamaan järjestämäänsä tapahtumaa sähköpostilistan välityksellä. NESU-tapahtumat NESU-tapahtumat siirretään kotisivulle. Kotisivuilta löytyy oma välilehti NESU tapahtumille, jonne päivitetään kaikki NESU-tapahtumat ympäri suomea. Vain NESU-Finanssin järjestämistä tapahtumista tiedotetaan viikkotiedotteessa. Nämä muutokset totetutetaan vuoden 2013 alussa. Työ- ja harjoittelupaikat Siirtyvät tulevaisuudessa kotisivuille. Työpaikat välilehdelle päivittyvät siis kaikki työ- ja harjoittelupaikat, joista tiedekunta on aiemmin tiedottanut sähköpostilistalla.

12 10 Osassa Finanssin ja yritysten välisissä sopimuksissa on luvattu, että yritys saa mainostaa Finanssin sähköpostilistalle. Tällä hetkellä yritykset eivät kuitenkaan ole osoittaneet suurta kiinnostusta heille tarjottuun mahdollisuuteen. Mikäli yrityksiltä saapuva sähköpostimäärä lisääntyy tulevaisuudessa, voidaan yrityksille luoda oma sähköpostilista, josta jäsen pystyy halutessaan eroamaan ilman että hän putoaisi kokonaan finanssilaiset -sähköpostilistalta. Hallituksen viestintä sähköpostilistalle on pääosin sekä suomeksi että englanniksi. Ainoastaan sellaisista asioista, joihin kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta osallistua tai vaikuttaa, voidaan viesti kirjoittaa ainoastaan suomeksi. Jos viesti on kaksikielinen, merkitään otsikon alkuun kirjaimet [ENG]. Viesti kirjoitetaan ensin suomeksi, jonka jälkeen englanniksi. Viestin alkuun kirjoitetaan esimerkiksi kansainvälinen opiskelija huomaa että suomenkielisen informaation jälkeen löytyy tietoa myös englannin kielellä Finanssin kotisivut Finanssin kotisivut nousevat yhdeksi tärkeimmäksi viestintäkanavaksi Finanssin viestinnässä. Uudet kotisivut julkaistiin heinäkuussa 2012 ja olemme halunneet lisätä sivujen käytettävyyttä ja parantaa sivujen visuaalista ulkoilmettä. Kotisivuilta jäsenistön on helppo perehtyä Finanssiin ja sen toimintaan. Kotisivuilta löytyy monipuolisesti tietoa Finanssista, tulevista tapahtumista ja esimerkiksi yhteistyökumppaneista.

13 11 Yksi tärkeimmistä osista kotisivuja on niin kutsuttu Google-kalenteri, jonne päivitetään kaikkien Finanssin järjestämien tapahtumien päivämäärät ja kellonajat. Kalenteri löytyy kotisivujen etusivulta ja sen voi myös ladata omaan puhelimeen. Kalenterin tarkoituksena on koota kaikki tapahtumat yhteen paikkaan. Tämän vuoksi jäsenistön on helppo tarkistaa kalenterista yhdellä kertaa tulevien tapahtumien päivämäärät ja kellonajat. Muutoksena vanhoihin kotisivuihin, olemme lisänneet nettisivujen etusivulle Työpaikat linkin, jota klikkaamalla löytää kaikkia työ- ja harjoittelupaikat, jotka ennen ovat tulleet sähköpostilistalle. Pyrimme tällä muutoksella vähentämään sähköpostiin tulevan postin määrää ja kohdentamaan viestintää oikealle kohderyhmälle. Muutoksen myötä vain se osa jäsenistöstä, joka on kiinnostunut saamaan tietoa työ- ja harjoittelupaikoista voi löytää tiedon nettisivuilta. Myös NESU:n (nordiska ekonomie studerande unionin) viestintä keskittyy nettisivuille. Uusituilla nettisivuilla on oma välilehti, jonne päivittyy ajankohtaista tietoa NESU:n tapahtumista ympäri suomea. Tällä pyrimme jälleen vähentämään sähköpostin määrää jäsenistölle ja kohdentamaan tietoa, sellaiselle osalle jäsenistöä joka on kiinnostunut saamaan tietoa NESU:n järjestämistä tapahtumista. Myös Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan tiedotus tapahtuu kotisivujen kautta. Kerran kuussa TeTa:N eli Tekniikan ja talouden ryhmänjohtaja kirjoittaa lyhyen infon siitä missä Ylioppilaskunnassa mennään tällä hetkellä. Kotisivuilla on oma osio englannin kielellä. Englanninkielinen sivusto on hieman suppeampi kuin suomenkielinen, mutta sieltä löytyy kaikki olennaisin

14 12 tieto sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijoille. Sivustolta löytyy tietoa Finanssista, jäseneduista, jäseneksi liittymisestä sekä ajankohtaisista tapahtumista Facebook Facebook on noussut yhdeksi suosituimmaksi sosiaalisen median muodoksi viimeisien vuosien aikana. Myös Finanssi on ja näkyy Facebookissa. Pyrimme kuitenkin ylläpitämään asialinjan myös Facebookissa. Finanssin sivujen ylläpitäjien tekemät päivitykset ja kommentit ovat asiallisia ja niiden perään kirjoitetaan kuka päivityksen on tehnyt. Lisäksi Facebook sivuille lisätyt kuvat on otettu erilaisista asia- tai kulttuuritapahtumista. Muut kuvat löytyvät kuvat.fi-sivustolta, jonne jokaisella finanssilaisella on vapaa pääsy. Osasta tapahtumista kuten vaikkapa pikkujouluista, Rukan reissusta, VVVristeilystä ja vappuviikosta luodaan oma tapahtuma. Tapahtuma-sivulta jäsenistö pystyy saamaan ajankohtaista tietoa. Myös Facebookin kautta tapahtuvassa viestinnässä otetaan kansainväliset opiskelijat huomioon. Jokainen tapahtuma kirjoitetaan sekä englanniksi että suomeksi. Jotta mahdollisimman moni kansainvälinen opiskelija huomaisi myös englanninkielisen infon, kirjoitetaan aina ensin englanninkielinen info, jonka jälkeen vasta suomeksi. Tämä koskee sekä päivityksiä Finanssin omalle sivulle, että luotujen tapahtumien tapahtumakuvauksia. Biletiimi on Finanssin alainen vapaamuotoinen tiimi, joka on apuna tapahtumien järjestämässä. Biletiimin ilmettä pyritään uudistamaan ja syksyllä

15 biletiimille avataankin oma Facebook-sivu, jonne Biletiimiin kuuluvat voivat liittyä Egonomi Egonomi on Finanssin oma jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Egonomista vastaa sen päätoimittaja. Egonomi on vapaamuotoinen lehti, jossa päätoimittajan kädenjälki saa näkyä. Ainoastaan uuden hallituksen ja uusien toimikuntien esittely ja vuosikalenteri ovat palstoja, jotka toistuvat Egonomissa vuodesta toiseen. Myös tiedekunnalle Egonomi on hyvä viestintäkanava ja siksi pyrimme osallistamaan tiedekuntaa Egonomin tekoon Intranet Intranet on ainakin vielä toistaiseksi yksi Finanssin viestintämuodoista. Intranetin kautta löytyvät hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat. Intranetin kautta on lisäksi mahdollista ilmoittautua Finanssin järjestämiin tapahtumiin ja osallistua lyhyisiin kyselyihin. Intranetin merkitystä Finanssin viestinnässä pyritään vähentämään sen vaikea hallinnoinnin vuoksi Tenttiarkisto Tenttiarkistolle luodaan oma sivusto, jonne kaikki tentit vuodesta 2007 eteenpäin arkistoidaan. Tenttiarkisto löytyy osoitteesta finanssi.org/exams. Vanha tenttiarkisto tullaan poistumaan intranetistä Kuvat.fi sivusto

16 14 Kuvat.fi-sivusto on nettisivu, jonne jokaisella finanssilaisella on vapaa pääsy. Päästäkseen katsomaan kuvia, tulee palveluun kirjautua. Salasanasta on tiedotettu sähköpostitse ja se on yleisesti tiedossa. Kuvat.fi-sivustolla kuvien ei tarvitse olla yhtä asialinjaa noudattavia kuin vaikkapa Facebookissa. Kuvat sivustolla eivät saa olla ketään loukkaavia tai nöyryyttäviä. Finanssin jäsen pystyy halutessaan pyytämään poistamaan kuvan, jossa hän esiintyy Tapahtumista ilmoittaminen eri viestintäkanavissa Pyrimme viestinässämme viestimään tapahtumista entistä varhaisemmassa vaiheessa. Raamit tapahtumista viestimiselle ovat seuraavat: Yhtä kuukautta ennen tapahtumaa on tapahtuman päivänmäärä tiedossa. Tästä viestimme Google-kalenterin kautta. Vähintään viikkoa ennen tapahtumasta ilmoitetaan kotisivuilla. Lisäksi Facebook-sivustolle luodaan tapahtuma, joka julkaistaan Finanssin omilla sivuilla. Samalla viikolla tapahtumasta muistutetaan vielä viikkotiedotteessa. Kuvio tapahtumista viestimisen ajoituksesta ja kanavasta: 1KK 1 VKO Samalla viikolla Google kalenteri Kotisivut + Facebook Viikkotiedote

17 15 Vain erittäin kiirelisissä asioista lähetetään oma sähköpostiviesti. Muuten tapahtumista ilmoitetaan kotisivujen, Facebookin ja viikkotiedotteen välityksellä.

18 16 5. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän tavoitteena on antaa Finanssista asiallinen kuva ulospäin. Haluamme korostaa viestinnässä mielikuvaa Finanssista aktiivisena ja aikaansaavana ainejärjestönä Oulussa. Ulkoisen viestinnän tulee olla selkeää ja loogista. Yhteyshenkilö Finanssin puolelta on koko vuoden tai projektin ajan sama tietyn yhteistyökumppanin kanssa. Tällä vältytään väärinymmärryksiltä, sillä Finanssin yhteyshenkilö tietää, mitä kyseisen yrityksen tai muun ulkopuolisen tahon kanssa on jo sovittu. Lisäksi pyrimme ulkoisessa viestinnässä jatkuvuuteen. Yhteyshenkilön vaihtuessa Finanssin sisällä, pysyvät yhteyshenkilöt yhteistyökumppaneilla usein samoina. Siksi viestinnässä on tärkeää muistaa asiallisen kuva antaminen.

19 17 6. Sekä ulkoista että sisäistä viestintää Nämä viestintäkanavat välittävät tietoa Finanssista sekä sen sisäisille, että ulkoisille viestintäryhmille LinkedIn sivusto LinkedIn sivustolla Finanssilla on yksi ryhmä, jonne sekä nykyiset että entiset Finanssin jäsenet voivat liittyä. LinkedIn-sivuston kautta on helppo etsiä erilaisia verkostoja ja yhteyksiä. Finanssilaiset-sivuston kautta on helppo esimerkiksi seurata, minkälaisiin tehtäviin entiset Finanssin jäsenet ovat päätyneet Twitter Twitter on uusimpia viestintäkanavia Finanssin viestinnässä. Twitterin välityksellä on hallitus tiedottaa lyhyitä kuulumisiaan, esimerkiksi erilaisista tapahtumista. Pyrimme myös Twitterin välityksellä tehdyssä viestinnässä asiallisuuteen. Niin kutsut twiittaukset ovat selkeitä ja asiallisia. Myös mahdolliset kuvat ovat asiallisia.

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Miten voidaan tehostaa tiedotusta?

Miten voidaan tehostaa tiedotusta? Miten voidaan tehostaa tiedotusta? jaetaan vastuuta sovitaan selkeä työnjako ja mikä on kenenkin vastuulla käytetään järjestölehteä myös tehokkaampana tiedotusväylänä esitetään asiat yksinkertaisesti ja

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon

Kaupunginosien kotisivutoiminta. - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Kaupunginosien kotisivutoiminta - vinkkejä ja ohjeita kaupunginosasivujen ylläpitoon Päivitetty: kesä 2012 1 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Tärkeitä termejä kaupunginosasivujen ylläpidossa 3 3. Paikallisylläpitäjän

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

FINANSSI RY JÄSENKYSELY 2012

FINANSSI RY JÄSENKYSELY 2012 JÄSENKYSELY 2012 Finanssin jäsenkysely toteutettiin toista kertaa keväällä 2012. Jäsenkyselyn toteuttaminen on aloitettu jäsenaloitteen pohjalta. Jäsenten anonyymin palautteen antamisen mahdollisuus on

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Varustamo-hanke Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tampereen ammattikorkeakoulu Tekijät: VOV1-vertaisohjaajat Sisällys Facebook... 2 Mindomo...

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Blogiyhteistyön opas

Blogiyhteistyön opas Blogiyhteistyön opas Sosiaalisen median task force Joulukuu 2014 Esipuhe IAB Finlandin sosiaalisen median työryhmän muodostaa laaja joukko alan ammattilaisia niin medioiden, mainostajien kuin muiden toimijoiden

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje TaloyhtiöOptimi Palvelun käyttöohje Palvelun kuvaus TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot