Finanssi ry Viestintästrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finanssi ry Viestintästrategia"

Transkriptio

1 Finanssi ry Viestintästrategia Heidi Kippola Vili Koistinen Anna Ikäheimo Lauri Tenhunen

2 Sisällysluettelo 1. Viestintästrategian lähtökohdat Tavoitteet viestintästrategialle Sisäinen ja ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Viestintä päättävien elinten välillä Viestintä jäsenistölle Finanssin kotisivut Facebook Egonomi Intranet Tenttiarkisto Kuvat.fi-sivusto Tapahtumista ilmoittaminen eri viestintäkanavissa Ulkoinen viestintä Sekä ulkoista että sisäistä viestintää LinkedIn-sivusto Twitter... 17

3 1 1. Viestintästrategian lähtökohdat Oulun kauppatieteiden ainejärjestö Finanssi ry:n tärkein tehtävä on jäsenistönsä edun ajaminen. Viime vuosina Finanssin jäsenmäärä on moninkertaistunut ja tällä hetkellä jäsenistöä on noin Jäsenistön määrän kasvaminen on myös nostanut esille tarpeen viestintästrategialle. Viestintästrategian suurimpana ja tärkeimpänä tehtävä on auttaa ainejärjestöämme tavoittamaan jäsenistön entistäkin tehokkaammin ja selkeämmin. Nykyään sosiaalinen media tarjoaa monia eri vaihtoehtoja viestimiseen. Sähköposti, kotisivut ja Facebook ovat tällä hetkellä tärkeimmät viestintäkanavat ainejärjestössämme. Tällä hetkellä viestintä eri kanavissa on hyvinkin vaihtelevaa ja monesta asiasta viestintä on päällekkäistä. Entuudestaan Finanssilla ei tämän kaltaista viestintästrategiaa ole ollut vaan luoda kokonaisvaltaisen strategian Finanssin viestintään niin jäsenistölleen kuin ulkopuolelle eri yhteistyökumppaneille.

4 2 2. Tavoitteet viestintästrategialle Finanssin viestintästrategian ensisijaisena tavoitteena on tuoda loogisuutta tämän hetkiseen tiedottamiseen. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista pitkäaikaista suunnitelmaa, siitä mistä tiedotetaan, milloin ja missä. Samalla kuin Finanssin jäsenmäärä kasvaa, tulee myös viestintään kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tämä myös tukee ajatusta viedä Finanssin toimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Finanssilla on tällä hetkellä 12-henkinen hallitus ja 9 toimikuntaa. Haluamme määrittää tässä strategiassa kanavan, jonka kautta jäsenistön on helppo seurata hallituksen ja toimikuntien toimintaa. Pyrkimyksemme on tehdä toiminnastamme entistäkin läpinäkyvämpää ja avoimempaa. Myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja tulee tulevaisuudessakin lisääntymään. Ulkomaalaiset opiskelijat ovat tasa-vertaisia Finanssin jäseniä ja siksi on oikeudenmukaista että viestinnässä otetaan heidät huomioon. Viestintästrategian yksi tavoite onkin linjata missä kanavassa, kuinka usein ja mistä asioista tiedotetaan myös englanniksi. Kolme tärkeintä tavoitetta viestintästrategialle: 1) Loogisuus tiedottamiseen; mitä tiedotetaan missäkin eri tiedotuskanavassa. Pyrimme siihen, että jäsenistön on helppo ja nopea löytää tarvitsemansa tieto Finanssin toiminnasta ja tapahtumista.

5 3 2) Saada viestinnän avulla hallituksen ja toimikuntien toiminnasta entistäkin läpinäkyvämpää. 3) Luoda selkeä suunnitelma kansainvälisestä viestimisestä.

6 4 3. Sisäinen ja ulkoinen viestintä Olemme jakaneet Finanssin viestinnän sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäiseen viestintään kuuluu niin kutsuttujen päättävien elinten keskinäinen viestintä. Päättäviin elimiin laskemme mukaan hallituksen, toimikunnat, kylteriyhdyshenkilön, projektihenkilöt ja muut vastaavat tahot, jotka ovat mukana Finanssin päätöksenteossa. Tässä strategiassa pureudumme kuitenkin edellisten tahojen välisen viestinnän sijaan enemmän päättävien elinten ja Finanssin jäsenten väliseen viestintään. Finanssin jäseniä ovat kaikki ne opiskelijat, jotka suorittavan kauppatieteellistä tutkintoa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa ja ovat suorittaneet jäsenmaksun. Ulkoinen viestintä on puolestaan viestintää Finanssin eri yhteistyökumppaneille. Ulkoiseen viestintään kuuluukin huomattavasti suurempi ja hajanaisempi joukko eri viestinnän kohderyhmiä kuin sisäiseen viestintään. Taloustieteiden tiedekunta on yksi tärkeimmistä ulkoisen viestinnän ryhmistä. Erityisesti Finanssin edunvalvonta on paljolti riippuvaista siitä millaista on taloustieteiden tiedekunnan ja Finanssin välinen viestintä. Joko suoraan tai taloustieteiden tiedekunnan kautta on myös Oulun Yliopiston ja Finanssin välinen viestintä ulkoista viestintää. Toinen tärkeä ulkoisen viestinnän ryhmä ovat Finanssin yhteistyöyritykset. Yhteisyöyritykset voidaan jakaa jo yhteistyötä tekeviin yrityksiin ja potentiaalisiin uusiin yhteistyöyrityksiin. Yhteistyöyritykset jollain muodoin sponsoroivat ja tukevat Finanssin toimintaa.

7 5 Suomen ekonomiliitto SEFE ja sen paikallisyhdistys Oulun Ekonomit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Finanssille. Myös nämä tahot kuuluvat ulkoiseen viestintään. Lisäksi Oulun yliopiston ylioppilasliiton eli OYY:n ja Finanssin välinen viestintä on ulkoista viestintää. Katsomme ulkoiseen viestintään kuuluvaksi myös viestinnän potentiaalisille uusille jäsenille. Finanssille tällä hetkellä tärkein paikka viestiä tälle kohderyhmälle on Finanssin järjestämän valmennuskurssin kautta. Muutama Finanssin käyttämä viestintäkanava jakaa tietoa sekä Finanssin sisäisille että ulkoisille viestintäryhmille. Tällaisia kanavia ovat Twitter ja LinkedIn-sivusto.

8 6 Kuvio Finanssin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä Taloustieteiden tiedekunta Oulun Yliopisto Yritykset - - Nykyiset yhteistyökumppanit Mahdolliset tuleva yhteistyökumppanit SISÄINEN VIESTINTÄ Finanssin päättävät elimet - hallitus - toimikunnat - Kylli, projektihenkilöt, yms Finanssi ry:n jäsenistö Suomen Ekonomiliitto eli SEFE Oulun Ekonomit Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY Potentiaaliset uudet jäsenet

9 7 4. Sisäinen viestintä 4.1. Viestintä päättävien elinten välillä Viestintä päättävien elinten välillä tulee olla selkeää ja loogista. Jokainen hallituskokoonpano on vastuullinen päättämään loogisimman ja selkeimmän tavan viestimiseen. Viestinnässä tulee pyrkiä toiminnan jatkuvuuden takaamiseen Viestintä jäsenistölle Viikkotiedote ja sähköpostilista Viikkotiedote ilmestyy kerran viikossa jokaisen finanssilaisen sähköpostiin. Viikkotiedotteeseen on nimensä mukaisesti koottu kaikki tärkeät tapahtumat ja päivämäärät, mitä tulevalla viikolla tulee tapahtumaan. Viikkotiedote toteutetaan tällä hetkellä uutiskirjemäisessä muodossa. Viikkotiedotteessa toistuu viikosta toiseen tietty jaottelu. Viikkotiedotteessa asiat on kerrottu lyhyesti ja ytimekkäästi ja lisätietoa tapahtumaan on esimerkiksi nettilinkin alla. Halutessaan jäsenen on mahdollista muuttaa asetuksia niin ettei hän saa ollenkaan viikkotiedotetta, mutta kuitenkin säilyy finanssilaiset sähköpostilistalla. Olemme pyrkineet lisäämään viikkotiedotteen painoarvoa sen uusitulla ulkoilmeellä. Lisäksi pyrimme vähentämään Finanssin jäsenistön sähkölistalle tulevan sähköpostin määrää ja tiedottamaan sähköpostin välityksellä tapahtumista ainoastaan viikkotiedotteen välityksellä. Vain kiireisimmissä asioissa, jotka eivät ehdi seuraavan viikon viikkotiedotteeseen voidaan lähettää erikseen sähköpostia.

10 8 Sähköpostilista on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä viestimiskanavista. Jokainen Finanssin jäseneksi liittynyt liitetään finanssilaiset-sähköpostilistalle. Kuka tahansa Finanssin jäsen pystyy lähettämään tälle listalle sähköpostia. Listan kautta pystymme siis tavoittamaan suuren joukon Finanssin jäseniä yhdellä sähköpostilla. Sen seurauksena on kuitenkin se, että sähköpostilistalle tulee paljon sähköpostia, joka koskee vain murto-osaa vastaanottajista. Tästä syystä pyrimme muuttamaan viestintää suuntaan, jossa tieto olisi kohdennettu paremmin juuri siitä haluaville. Tämä onnistuu parhaiten siirtämällä tietoa esimerkiksi kotisivuille ja Facebook-sivustolle. Sähköpostilistalle tulevat viestit tulevat kulkemaan hallituksen määräämään henkilön kautta. Henkilö voi olla esimerkiksi sihteeri tai viestintävastaavan. Viestit siis eivät enää mene suoraan listalle vaan ne tarkistetaan, ennen listalle tulemista. Seuraavassa on luokiteltu miten seuraavanlaisten sähköpostilistalle tulevien viestien kohdalla toimitaan syksystä 2012 eteenpäin. Halutaan myydä, ostaa tai vuokrata asuntoa Jäsenistön etuihin kuuluu, että hän voi ilmoittaa asunnon tarpeesta, vuokraamisesta tai myymisestä sähköpostilistalle. Siksi nämä viestit tulevat edelleen listalle. Juhlissa kadonneet tavarat Isompien tapahtumien, kuten vuosijuhlien tai vapun, jälkeen kadonneiden tavaroiden sähköpostiviestittely on ollut runsasta. Tästä johtuen juhlissa kadonneita tavaroita ei enää päädy sähköpostilistalle. Juhlista kadonneet

11 9 tavarat kootaan tiettyyn paikkaa kiltahuoneella, josta niitä voi juhlien jälkeen käydä katsomassa. Arvotavarat säilytetään kiltahuoneen takahuoneessa, josta niitä voi pyytää hallituksen jäseniltä. Luentomuistiinpanojen kysyminen Luentomuistiinpanoja kysellään aina silloin tällöin sähköpostilistalla. Myös nämä sähköpostiviestit katsoimme jäsenetuudeksi kuuluvaksi ja siksi myös tulevaisuudessa voi luentomuistiinpanoja kysyä finanssilaisten - sähköpostilistan välityksellä. Tapahtumat Vain yksityishenkilönä finanssin jäsen voi ilmoittaa järjestämästään tapahtumasta sähköpostilistan kautta. Jos henkilö edustaa yhteisöä, ei hän enää pysty mainostamaan järjestämäänsä tapahtumaa sähköpostilistan välityksellä. NESU-tapahtumat NESU-tapahtumat siirretään kotisivulle. Kotisivuilta löytyy oma välilehti NESU tapahtumille, jonne päivitetään kaikki NESU-tapahtumat ympäri suomea. Vain NESU-Finanssin järjestämistä tapahtumista tiedotetaan viikkotiedotteessa. Nämä muutokset totetutetaan vuoden 2013 alussa. Työ- ja harjoittelupaikat Siirtyvät tulevaisuudessa kotisivuille. Työpaikat välilehdelle päivittyvät siis kaikki työ- ja harjoittelupaikat, joista tiedekunta on aiemmin tiedottanut sähköpostilistalla.

12 10 Osassa Finanssin ja yritysten välisissä sopimuksissa on luvattu, että yritys saa mainostaa Finanssin sähköpostilistalle. Tällä hetkellä yritykset eivät kuitenkaan ole osoittaneet suurta kiinnostusta heille tarjottuun mahdollisuuteen. Mikäli yrityksiltä saapuva sähköpostimäärä lisääntyy tulevaisuudessa, voidaan yrityksille luoda oma sähköpostilista, josta jäsen pystyy halutessaan eroamaan ilman että hän putoaisi kokonaan finanssilaiset -sähköpostilistalta. Hallituksen viestintä sähköpostilistalle on pääosin sekä suomeksi että englanniksi. Ainoastaan sellaisista asioista, joihin kansainvälisillä opiskelijoilla ei ole mahdollisuutta osallistua tai vaikuttaa, voidaan viesti kirjoittaa ainoastaan suomeksi. Jos viesti on kaksikielinen, merkitään otsikon alkuun kirjaimet [ENG]. Viesti kirjoitetaan ensin suomeksi, jonka jälkeen englanniksi. Viestin alkuun kirjoitetaan esimerkiksi kansainvälinen opiskelija huomaa että suomenkielisen informaation jälkeen löytyy tietoa myös englannin kielellä Finanssin kotisivut Finanssin kotisivut nousevat yhdeksi tärkeimmäksi viestintäkanavaksi Finanssin viestinnässä. Uudet kotisivut julkaistiin heinäkuussa 2012 ja olemme halunneet lisätä sivujen käytettävyyttä ja parantaa sivujen visuaalista ulkoilmettä. Kotisivuilta jäsenistön on helppo perehtyä Finanssiin ja sen toimintaan. Kotisivuilta löytyy monipuolisesti tietoa Finanssista, tulevista tapahtumista ja esimerkiksi yhteistyökumppaneista.

13 11 Yksi tärkeimmistä osista kotisivuja on niin kutsuttu Google-kalenteri, jonne päivitetään kaikkien Finanssin järjestämien tapahtumien päivämäärät ja kellonajat. Kalenteri löytyy kotisivujen etusivulta ja sen voi myös ladata omaan puhelimeen. Kalenterin tarkoituksena on koota kaikki tapahtumat yhteen paikkaan. Tämän vuoksi jäsenistön on helppo tarkistaa kalenterista yhdellä kertaa tulevien tapahtumien päivämäärät ja kellonajat. Muutoksena vanhoihin kotisivuihin, olemme lisänneet nettisivujen etusivulle Työpaikat linkin, jota klikkaamalla löytää kaikkia työ- ja harjoittelupaikat, jotka ennen ovat tulleet sähköpostilistalle. Pyrimme tällä muutoksella vähentämään sähköpostiin tulevan postin määrää ja kohdentamaan viestintää oikealle kohderyhmälle. Muutoksen myötä vain se osa jäsenistöstä, joka on kiinnostunut saamaan tietoa työ- ja harjoittelupaikoista voi löytää tiedon nettisivuilta. Myös NESU:n (nordiska ekonomie studerande unionin) viestintä keskittyy nettisivuille. Uusituilla nettisivuilla on oma välilehti, jonne päivittyy ajankohtaista tietoa NESU:n tapahtumista ympäri suomea. Tällä pyrimme jälleen vähentämään sähköpostin määrää jäsenistölle ja kohdentamaan tietoa, sellaiselle osalle jäsenistöä joka on kiinnostunut saamaan tietoa NESU:n järjestämistä tapahtumista. Myös Oulun Yliopiston Ylioppilaskunnan tiedotus tapahtuu kotisivujen kautta. Kerran kuussa TeTa:N eli Tekniikan ja talouden ryhmänjohtaja kirjoittaa lyhyen infon siitä missä Ylioppilaskunnassa mennään tällä hetkellä. Kotisivuilla on oma osio englannin kielellä. Englanninkielinen sivusto on hieman suppeampi kuin suomenkielinen, mutta sieltä löytyy kaikki olennaisin

14 12 tieto sekä vaihto- että tutkinto-opiskelijoille. Sivustolta löytyy tietoa Finanssista, jäseneduista, jäseneksi liittymisestä sekä ajankohtaisista tapahtumista Facebook Facebook on noussut yhdeksi suosituimmaksi sosiaalisen median muodoksi viimeisien vuosien aikana. Myös Finanssi on ja näkyy Facebookissa. Pyrimme kuitenkin ylläpitämään asialinjan myös Facebookissa. Finanssin sivujen ylläpitäjien tekemät päivitykset ja kommentit ovat asiallisia ja niiden perään kirjoitetaan kuka päivityksen on tehnyt. Lisäksi Facebook sivuille lisätyt kuvat on otettu erilaisista asia- tai kulttuuritapahtumista. Muut kuvat löytyvät kuvat.fi-sivustolta, jonne jokaisella finanssilaisella on vapaa pääsy. Osasta tapahtumista kuten vaikkapa pikkujouluista, Rukan reissusta, VVVristeilystä ja vappuviikosta luodaan oma tapahtuma. Tapahtuma-sivulta jäsenistö pystyy saamaan ajankohtaista tietoa. Myös Facebookin kautta tapahtuvassa viestinnässä otetaan kansainväliset opiskelijat huomioon. Jokainen tapahtuma kirjoitetaan sekä englanniksi että suomeksi. Jotta mahdollisimman moni kansainvälinen opiskelija huomaisi myös englanninkielisen infon, kirjoitetaan aina ensin englanninkielinen info, jonka jälkeen vasta suomeksi. Tämä koskee sekä päivityksiä Finanssin omalle sivulle, että luotujen tapahtumien tapahtumakuvauksia. Biletiimi on Finanssin alainen vapaamuotoinen tiimi, joka on apuna tapahtumien järjestämässä. Biletiimin ilmettä pyritään uudistamaan ja syksyllä

15 biletiimille avataankin oma Facebook-sivu, jonne Biletiimiin kuuluvat voivat liittyä Egonomi Egonomi on Finanssin oma jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Egonomista vastaa sen päätoimittaja. Egonomi on vapaamuotoinen lehti, jossa päätoimittajan kädenjälki saa näkyä. Ainoastaan uuden hallituksen ja uusien toimikuntien esittely ja vuosikalenteri ovat palstoja, jotka toistuvat Egonomissa vuodesta toiseen. Myös tiedekunnalle Egonomi on hyvä viestintäkanava ja siksi pyrimme osallistamaan tiedekuntaa Egonomin tekoon Intranet Intranet on ainakin vielä toistaiseksi yksi Finanssin viestintämuodoista. Intranetin kautta löytyvät hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat. Intranetin kautta on lisäksi mahdollista ilmoittautua Finanssin järjestämiin tapahtumiin ja osallistua lyhyisiin kyselyihin. Intranetin merkitystä Finanssin viestinnässä pyritään vähentämään sen vaikea hallinnoinnin vuoksi Tenttiarkisto Tenttiarkistolle luodaan oma sivusto, jonne kaikki tentit vuodesta 2007 eteenpäin arkistoidaan. Tenttiarkisto löytyy osoitteesta finanssi.org/exams. Vanha tenttiarkisto tullaan poistumaan intranetistä Kuvat.fi sivusto

16 14 Kuvat.fi-sivusto on nettisivu, jonne jokaisella finanssilaisella on vapaa pääsy. Päästäkseen katsomaan kuvia, tulee palveluun kirjautua. Salasanasta on tiedotettu sähköpostitse ja se on yleisesti tiedossa. Kuvat.fi-sivustolla kuvien ei tarvitse olla yhtä asialinjaa noudattavia kuin vaikkapa Facebookissa. Kuvat sivustolla eivät saa olla ketään loukkaavia tai nöyryyttäviä. Finanssin jäsen pystyy halutessaan pyytämään poistamaan kuvan, jossa hän esiintyy Tapahtumista ilmoittaminen eri viestintäkanavissa Pyrimme viestinässämme viestimään tapahtumista entistä varhaisemmassa vaiheessa. Raamit tapahtumista viestimiselle ovat seuraavat: Yhtä kuukautta ennen tapahtumaa on tapahtuman päivänmäärä tiedossa. Tästä viestimme Google-kalenterin kautta. Vähintään viikkoa ennen tapahtumasta ilmoitetaan kotisivuilla. Lisäksi Facebook-sivustolle luodaan tapahtuma, joka julkaistaan Finanssin omilla sivuilla. Samalla viikolla tapahtumasta muistutetaan vielä viikkotiedotteessa. Kuvio tapahtumista viestimisen ajoituksesta ja kanavasta: 1KK 1 VKO Samalla viikolla Google kalenteri Kotisivut + Facebook Viikkotiedote

17 15 Vain erittäin kiirelisissä asioista lähetetään oma sähköpostiviesti. Muuten tapahtumista ilmoitetaan kotisivujen, Facebookin ja viikkotiedotteen välityksellä.

18 16 5. Ulkoinen viestintä Ulkoisen viestinnän tavoitteena on antaa Finanssista asiallinen kuva ulospäin. Haluamme korostaa viestinnässä mielikuvaa Finanssista aktiivisena ja aikaansaavana ainejärjestönä Oulussa. Ulkoisen viestinnän tulee olla selkeää ja loogista. Yhteyshenkilö Finanssin puolelta on koko vuoden tai projektin ajan sama tietyn yhteistyökumppanin kanssa. Tällä vältytään väärinymmärryksiltä, sillä Finanssin yhteyshenkilö tietää, mitä kyseisen yrityksen tai muun ulkopuolisen tahon kanssa on jo sovittu. Lisäksi pyrimme ulkoisessa viestinnässä jatkuvuuteen. Yhteyshenkilön vaihtuessa Finanssin sisällä, pysyvät yhteyshenkilöt yhteistyökumppaneilla usein samoina. Siksi viestinnässä on tärkeää muistaa asiallisen kuva antaminen.

19 17 6. Sekä ulkoista että sisäistä viestintää Nämä viestintäkanavat välittävät tietoa Finanssista sekä sen sisäisille, että ulkoisille viestintäryhmille LinkedIn sivusto LinkedIn sivustolla Finanssilla on yksi ryhmä, jonne sekä nykyiset että entiset Finanssin jäsenet voivat liittyä. LinkedIn-sivuston kautta on helppo etsiä erilaisia verkostoja ja yhteyksiä. Finanssilaiset-sivuston kautta on helppo esimerkiksi seurata, minkälaisiin tehtäviin entiset Finanssin jäsenet ovat päätyneet Twitter Twitter on uusimpia viestintäkanavia Finanssin viestinnässä. Twitterin välityksellä on hallitus tiedottaa lyhyitä kuulumisiaan, esimerkiksi erilaisista tapahtumista. Pyrimme myös Twitterin välityksellä tehdyssä viestinnässä asiallisuuteen. Niin kutsut twiittaukset ovat selkeitä ja asiallisia. Myös mahdolliset kuvat ovat asiallisia.

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi

Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Lyhyt ohje Ning-verkoston hallinnoimiseksi ja muokkaamiseksi Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina, Jenni Kaisto Sisältö NÄKYMÄ SISÄÄNKIRJAUTUESSA... 1 NINGIN HALLINNOINTI JA MUOKKAUS... 3 KOJELAUTA...

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ

JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ JIPPO-JUNIOREIDEN VIESTINTÄ Viestintäsuunnitelman sisältö 1. Kenelle viestimme: seura + joukkue 2. Miten viestitään 3. Mikä on viestinnän tavoite 4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä

Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä Viestintä ja markkinointi SEFEpäivä 25.1.2013 S U O M E N E K O N O M I L I I T T O F I N L A N D S E K O N O M F Ö RB UND 25.1.2013 Viestintäjohtaja Eeva Riittinen-Saarno Peruspainopistealueet 2 JÄSENHANKINTA

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Viestinnän strategia ja toimintaohje

Viestinnän strategia ja toimintaohje Viestinnän strategia ja toimintaohje 2013-2015 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Olli Aimola Meri Lähteenaro Kati Pankka Iiris Rekola Siiri Rekola Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2013 2 1. VIESTINNÄLLÄ

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Talotietojen päivittäminen

Talotietojen päivittäminen Talotietojen päivittäminen www.seurantalot.fi-sivustolle Pikaohje seurantalojen omistajayhdistyksille 17.6.2015 Suomen Kotiseutuliitto 1 Ohjeen sisältö Palveluun kirjautuminen s. 3 Talosivu s. 4 Tietojen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Versio Oikeudet: 31.8.2015 vj huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Energiansäästöviikko

Energiansäästöviikko Energiansäästöviikko verkossa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Motiva Oy, 2012 Nina Alsi ja Leila Timonen Aitoja tekoja joka päivä Energiansäästöviikko on aina lokakuussa viikolla 41 Tänä vuonna

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta.

Ylioppilaskunnan ensisijaisen sisäisen tiedottamisen ryhmän muodostavat hallitus, edustajiston puheenjohtajat ja henkilökunta. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 8.12.2011 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tiedotteet ja sähköposti Tapahtumien hallinta

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

TEKin kerhot ja alueseurat 16.9.2015. FT, KTT, YTL Johanna Ahopelto

TEKin kerhot ja alueseurat 16.9.2015. FT, KTT, YTL Johanna Ahopelto TEKin kerhot ja alueseurat 16.9.2015 FT, KTT, YTL Johanna Ahopelto Alueseuran/kerhon/yhdistyksen nimi (N=47) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 = ei yhteystietoja Jyväskylän Teknillinen Seura Kajaanin Teknillinen Seura

Lisätiedot

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ravitsemuspassi-suorituksien hallinnointi organisaatiossa (esim. kunta, ravintolaketju, yksittäinen keittiö) helpottuu oman tilin luomisella.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille

Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Odotukset ja toiveet yhdistysekstranetille Alueelliset järjestöpäivät 24. 25.10.2009 Intranet ja Ekstranet Intranet on lähiverkko, joka on eristetty tietyn ryhmän käyttöön. Tavallisesti intranetillä tarkoitetaan

Lisätiedot

1. Mikä ASIO Notification on

1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet 1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification on ASIO -ohjelmistoperheeseen kehitetty uusi oppilaitoksille tarkoitettu matkapuhelinsovellus ja viestintäpalvelu.

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

Verkkoviestintäsuunnitelma

Verkkoviestintäsuunnitelma Mikko Hernesmaa & Tuomas Lahtomäki L801SNA Verkkoviestintäsuunnitelma Raportti Liiketalous Huhtikuu 2012 SISÄLTÖ 1 ENERGY GYM... 1 2 ASIAKASKOHDERYHMÄT... 1 3 SUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 2 4 VÄLINEET,

Lisätiedot

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tapahtumien hallinta ja ilmoittautumiset

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 05/ Aika: klo 18:15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 05/ Aika: klo 18:15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 05/2014 16.02.2014 Aika: 18.02.2014 klo 18:15 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Niklas Harki Jenni Ruuti Anna Mäkinen Samuli Tala Jukka Ojala Miia Paavola Oskari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot