Tervetuloa! Sääntömääräinen asukkaiden kokous 2017

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa! Sääntömääräinen asukkaiden kokous 2017"

Transkriptio

1 Sääntömääräinen asukkaiden kokous 2017 Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY 1305, Pakkalantie tiistaina klo Tervetuloa!

2 Kokouksen avaus 1. Kokouksen avaus (talotoimikunnan puheenjohtaja) 2. Kokouksen läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

3 4. Kokouksen järjestäytyminen kokouksen puheenjohtajan ja sihteeri valinta kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) valinta ja ääntenlaskijoiden (2) valinta 5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

4 6. Uuden vuokralaisdemokratiasäännön ja sen käytännön ohjeiden esittely

5 HEKAN UUSI VUOKRALAISDEMOKRATIA- SÄÄNTÖ Hyyryläispäivä / Jaana Närö

6 Henkilöstöinfo Hekan työntekijöille

7 Keskeiset muutokset Asukkaiden kokouksessa Talotoimikunnassa Vuokralaistoimikunnassa Vuokralaisneuvottelukunnassa Lisäksi: uudet vd-elimet

8

9 Asukkaiden kokous Asukkaiden kokous ja sen tehtävät kuten ennenkin

10 Talotoimikunta Koko pj jäsentä ja 0-2 varajäsentä Varapuheenjohtaja valitaan talotoimikunnan keskuudesta Kokouskutsu lähetetään kolme päivää ennen kokousta

11 Vuokralaistoimikunta 21 kpl kuten ennenkin Toiminta-alue on Hekan vastaava vuokrantasausalue Vuokralaistoimikunta voi valita työvaliokunnan (enintään 5 jäsentä) Kokouspalkkio kuitenkin vain, jos on vähintään 20 vuokranmääritysyksikköä

12 Vuokralaisneuvottelukunta Ehdokkaita Hekan hallitukseen ei enää aseteta etusijajärjestykseen Valitsee kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä Heka-tason yhteistyöelimeen

13 Uusia VD-elimiä Vaalikokous Alueyhtiön yhteistyöelin (alue-yte) Heka-tason yhteistyöelin (Heka-yte)

14 Alueyhtiön toiminta-alueen yhteinen vaalikokous Kokoontuu joka toinen vuosi tammikuussa Alueyhtiöiden yhtiöjärjestykset muuttuvat: hallitusten toimikausi on fuusioiden jälkeen kaksi vuotta Ehdokkaita alueyhtiöiden hallituksiin ei enää aseteta etusijajärjestykseen

15 vaalikokous Tekee ehdotuksen alueyhtiön yhtiökokoukselle alueyhtiön hallituksen asukasjäseniksi (2+1) Kukin vuokralaistoimikunta valitsee vaalikokoukseen keskuudestaan kolme jäsentä Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni

16 Alueyhtiön yhteistyöelin Yhteishallintolain mukainen yhteistyöelin Tavoitteena edistää yhdenmukaisia toimintatapoja ja vuokralaisdemokratian toteutumista

17 Alueyhtiön yhteistyöelin Tehtävänä osallistua valmisteluun ja valmistella Hekalle esityksiä ja lausuntoja mm. seuraavista asioista: pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmat vuokrantasausalueiden vuokrantasaussuunnitelmat vuokrantasausalueiden hoitokustannusten talousarviot/ vuokralaskelmat yhteiset hankinnat/ kilpailutussuunnitelmat taloturvallisuusasiat

18 Alueyhtiön yhteistyöelin Käsittelee talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien lausunnot vuokrista ja korjaussuunnitelmista Yhteistyöelimelle esitellään Hekan ja alueyhtiön tilinpäätös sekä Hekan jälkilaskelma Jäsenenä alueyhtiön toimitusjohtaja (pj), kiinteistöpäälliköt, asiakkuuspäällikkö ja kaksi jäsentä per vuokralaistoimikunta

19 Heka-tason yhteistyöelin Yhteishallintolain tarkoittama yhteistyöelin Tehtävänä valmistella pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa ja Heka-tasolla kilpailutettavia alueiden yhteisiä hankintoja Jäseninä Hekan toimitusjohtaja (pj), talousjohtaja, kiinteistöjohtaja sekä kaksi vuokralaisneuvottelukunnan nimeämää asukasjäsentä

20 Talouden ja hallinnon valvojat Ei muutoksia, eli Vmy-, alue- ja Heka-taso Asema ja tehtävät kuten ennenkin

21 Kiitos!

22 7. Alueyhtiön kuulumiset

23 8. Ajankohtaista Hekassa Uudet käyttökorvaukset Ehdotettu uusi vuokrantasmalli Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

24 Uudet käyttökorvaukset Autopaikkahinnat alkaen Saunavuorojen ja pesuloiden hinnat alkaen Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

25 Saunavuorojen hinnat lähtien Saunavuoro kerran viikossa maksaa 15 euroa kuukaudessa. Kaikki saunavuorot ovat 60 minuutin pituisia. Puolikkaita (saunavuoro kaksi kertaa kuussa) tai yksittäisiä saunavuoroja ei ole mahdollista varata. Lenkkisaunat sekä joulu-, juhannusja talkoosaunat ovat maksuttomia. Osittaisia saunamaksuja ei palauteta. Jos saunavuoroja jää saunan epäkuntoisuudesta, korjauksesta tai muusta vastaavasta asukkaasta riippumattomasta syystä käyttämättä enemmän kuin kahden viikon ajalta kuukaudessa, kyseisen kuun saunamaksua ei peritä. Maksut pesulan käytöstä lähtien Oman talon tai taloryhmän (vuokranmääritysyksikön) pesulan käyttö on maksutonta. Mattopesulan käyttö maksaa 10 euroa / neljän tunnin vuoro ja 15 euroa / kahdeksan tunnin vuoro. Mattopesulalla tarkoitetaan erillistä, ei talopesulan yhteydessä olevaa, pesutupaa, jossa on matonpesukone. Jos matonpesukone on sijoitettu talon tai taloryhmän rakennuksessa sijaitsevaan tavanomaiseen pesulaan, sen käyttö on maksutonta. Jos käytössä on matonpesupaikka ilman matonpesukonetta, sen käytöstä ei veloiteta.

26 Autopaikkojen hinnat lähtien, hinnat ilmoitettu / kk Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Vyöhyke 3 Alue Autopaikka ilman sähkötolppaa Autopaikka sähkötolpalla Autopaikka katoksessa Autopaikka hallissa Autopaikka tallissa* Heka-Jakomäki Heka-Malmi Heka-Pihlajisto Heka-Suutarila Heka-Kontula Heka-Puotila Heka-Vesala Heka-Vuosaari Heka-Haaga Heka-Kannelmäki Heka-Malminkartano Heka-Maunula Heka-Laajasalo Heka-Myllypuro Heka-Roihuvuori Heka-Siilitie Heka-Kansanasunnot Heka-Kantakaupunki Heka-Kumpula Heka Pikku Huopalahti Heka-Vallila *lämmin tai puolilämmin yhden tai kahden auton talli Jos autopaikka vuokrataan pysäköintiyhtiöstä, määrittää pysäköintiyhtiö hinnan, jonka asukas maksaa. Jos asukas vuokraa autopaikan alueyhtiön kautta, mutta alueyhtiö vuokraa paikan pysäköintiyhtiöltä, on asukkaalta perittävä hinta sama kuin tässä hinnastossa.

27 HEKAN VUOKRANTASAUSMALLIN UUDISTAMINEN Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 25

28 Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 26

29 SISÄLTÖ Vuokranmäärityksen nykytilanne Vuokrantasausmallin uudistaminen Tasauksen ensimmäinen vaihe; alueellisen keskivuokran määrittäminen Tasauksen toinen vaihe; vmy-kohtaisen vuokran määrittäminen Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 27

30 VUOKRANMÄÄRITYKSEN NYKYTILANNE Kokonaisvuokra muodostuu hoito- ja pääomavuokrasta. Osa hoitovuokran eristä määritetään vmykohtaisesti ja osa aluetasolla. Aluetasolla määriteltävät erät tasataan vmy:ille alueella käytettävien hoitopuolen tasausperusteiden mukaisesti (neliöt, kuutiot tms.) Pääomavuokra tasataan koko Heka-kannassa Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 28

31 NYKYTILANNE - VUOKRAN TASAUS HEKASSA KESKIMÄÄRIN Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 29

32 HAASTEET NYKYTILANTEESSA Nykyinen malli on vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus Alueiden toimintamallit vaihtelevat 21 erilaista tapaa; osalla alueista tasataan hoitokustannuksistakin lähes kaikki Hekan eri alueiden keskivuokrat eivät ole samassa suhteessa alueiden yleiseen vuokratasoon Joillakin alueilla (esim. Suutarila) keskivuokra lähempänä alueen yleistä vuokratasoa kuin muilla alueilla Nykyinen malli ei johda oikeudenmukaiseen vuokratasoon Hekan eri alueilla Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 30

33 VUOKRANTASAUSMALLIN UUDISTUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena ymmärrettävä ja läpinäkyvä vuokrantasausmalli, joka tuottaa kiinteistön ja sen asuntojen todellista käyttöarvoa vastaavat kokonaisvuokrat Asumisen kohtuuhintaisuus Vuokranmäärityksen yhdenmukaistaminen Vuokran määräytymisen tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus Ymmärrettävyys Vuokrien ennakoitavuus ja pitkällä tähtäimellä maltilliset muutokset Läpinäkyvyys ja omakustannusperiaatteen toteutuminen ARA:n määritelmä käyttöarvolle Kohteen käyttöarvolla tarkoitetaan kohteen arvoa vuokrakäytössä suhteessa saman tasausryhmän muihin taloihin. Käyttöarvon suuruuteen vaikuttavat muun muassa sijainti, ikä, kunto sekä varuste- ja laatutaso. Käyttöarvo voi muuttua esim. laatutasoa nostavalla remontilla Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 31

34 UUSI VUOKRANTASAUSMALLI, ALUSTAVAA Uuden mallin mukainen vuokrantasaus perustuu Hekan omakustannusten kokonaismäärän tasaamiseen kahdessa vaiheessa 1. Kokonaiskustannusten tasaaminen 21 alueelle Tasausperusteena vuokrasäästön tasainen jakaminen kaikille alueille KTI:n vuokratasoreferenssiä hyödyntäen 2. Alueelle tasattujen kustannusten sisäinen tasaus vmy:ille Käyttäen ARA:n malliin pohjautuvaa pisteytysmallia Uusi vuokranmääritysmalli tarkoitus ottaa käyttöön v.2019 vuokrien määrityksessä Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 32

35 KTI-VUOKRATASOREFERENSSI KTI Kiinteistötieto Oy Puolueeton asiantuntijaorganisaatio Kattava tietokanta voimassaolevista vuokrasopimuksista Mahdollistaa Hekan alueiden (ja kohteiden) vuokrien vertaamisen yleiseen vuokratasoon KTI referenssivuokrat: Jokaiselle Hekan sopimukselle on haettu KTI:n aineistosta paras mahdollinen vertailuvuokra (ns. referenssivuokra) Vertailutiedot päivitetään vuosittain Haun tekijöinä: sijainti, huoneistotyyppi, pinta-ala, rakennusvuosi, perusparannusvuosi, sijaintikerros, sauna Kullekin sopimukselle 1-2 referenssivuokratasoa ( /m2/kk) Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 33

36 TASAUKSEN ENSIMMÄINEN VAIHE: ALUEELLISEN KESKIVUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 34

37 TASAUS 21 ALUEELLE, ALUSTAVAA Omakustannusvuokrasta johtuen Hekan vuokrat ovat Helsingin yleistä vuokratasoa alhaisemmat Lähtökohtana tasauksessa: miten omakustannusperiaatteella saavutettu säästö saataisiin jaettua oikeudenmukaisella, tasapuolisella ja läpinäkyvällä tavalla kaikkien vuokranmääritysyksiköiden vuokralaisille? KTI:n mukainen Hekan alueisiin perustuva Helsingin keskimääräinen vuokrataso on 17,63 /m 2 /kk ja Hekan vuokrat ovat keskimäärin 11,49 /m 2 / kk, eli keskimäärin 34,8 % edullisemmat kuin KTI:n vuokrat. Kokonaiskustannusten tasaaminen 21 alueelle Tasausperusteena alueen sijaintiin perustuva käyttöarvo KTI:n vuokratasoreferenssiä hyödyntäen Tasauksessa käytetään edellisen vuoden referenssiä Tavoitteena Hekan omakustannuksista muodostuvan kokonaisvuokran jakautuminen alueille siten, että jokainen alue saa suhteessa yhtä paljon säästöä oman alueensa vertailuvuokrasta. Vuokratasoreferenssi on vertailuperuste ja lähtötieto Hekan alueiden väliseen vuokran tasaamiseen. Vuokratasovertailulla ei siis ole vaikutusta Hekan kokonaisvuokraan tai Hekan keskimääräiseen neliövuokraan Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 35

38 Vuokrantasaus 21 alueelle, laskennallinen esimerkki Heka Vuokra 2017 Vuokra 2018 Laskennallinen Kokonaisvuokra , ,56 - Laskettu uuden mallin mukaiset aluekohtaiset 2018 keskivuokrat laskennallisella 1 % Neliöt , ,96 korotuksella Hekan 2017 keskivuokraan Keskivuokra /asm2/kk 11,49 11,61 - Suurten vuokravaihteluiden välttämiseksi määritetty, että aluekohtaiset keskivuokrat eivät laske edellisestä vuodesta, sekä korotus edelliseen vuoteen enintään 5 %. Uudella mallilla tasattu vuokra alueittain, laskennallinen esimerkki Alue Vuokra 2017, /asm2/kk KTI Referenssivuokra, /asm2/kk Uudella mallilla tasattu laskennallinen vuokra 2018 /asm2/kk Ero uusi malli 2018 (laskennallinen) vs vuokra 2017 /m2/kk Muutos % Haaga 10,96 18,34 11,29 0,33 3,0 % Jakomäki 11,16 17,53 11,22 0,06 0,5 % Kannelmäki 11,39 16,71 11,40 0,01 0,1 % Kansanasunnot 12,09 19,69 12,35 0,26 2,2 % Kantakaupunki 12,27 20,30 12,59 0,31 2,5 % Kontula 11,49 16,16 11,49 0,01 0,1 % Kumpula 11,62 18,98 11,88 0,26 2,3 % Laajasalo 12,09 16,79 12,09 0,00 0,0 % Malmi 11,47 17,50 11,48 0,01 0,1 % Malminkartano 10,94 16,61 10,95 0,01 0,1 % Maunula 11,27 17,96 11,38 0,10 0,9 % Myllypuro 10,54 18,37 10,90 0,36 3,4 % Pihlajisto 11,73 16,30 11,73 0,00 0,0 % Pikku Huopalahti 12,38 19,99 12,56 0,18 1,5 % Puotila 11,14 18,03 11,34 0,20 1,8 % Roihuvuori 10,77 17,15 10,86 0,09 0,8 % Siilitie 11,36 18,68 11,63 0,27 2,4 % Suutarila 11,72 16,24 11,72 0,00 0,0 % Vallila 12,65 20,56 12,90 0,25 2,0 % Vesala 10,88 16,28 10,89 0,01 0,1 % Vuosaari 11,87 16,65 11,87 0,00 0,0 % Yhteensä 11,49 17,63 11,61 0,11 1,0 % Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 36

39 Heka alueiden keskivuokrat suurimmasta pienimpään 2017 vs. Referenssivuokra vs. Referenssillä tasattu laskennallinen vuokra 2018, Alustavaa Referenssivuokra = KTI:n vuokratietokannan mukainen aluekohtainen yleinen vuokrataso Uudella mallilla tasatut laskennalliset 2018 vuokrat, 1% korotuksella Hekan keskivuokraan Heka Vuokra 2017 KTI Referenssivuokra (yleinen Referenssillä tasattu 1. Vallila 12,65 vuokrataso) 1. Vallila 20,56 laskennallinen vuokra 2018, 1. Vallila 12,90 2. Pikku Huopalahti 12,38 2. Kantakaupunki 20,30 2. Kantakaupunki 12,59 3. Kantakaupunki 12,27 3. Pikku Huopalahti 19,99 3. Pikku Huopalahti 12,56 4. Kansanasunnot 12,09 4. Kansanasunnot 19,69 4. Kansanasunnot 12,35 5. Laajasalo 12,09 5. Kumpula 18,98 5. Laajasalo 12,09 6. Vuosaari 11,87 6. Siilitie 18,68 6. Kumpula 11,88 7. Suutarila 11,73 7. Myllypuro 18,37 7. Vuosaari 11,87 8. Pihlajisto 11,72 8. Haaga 18,34 8. Pihlajisto 11,73 9. Kumpula 11,62 9. Puotila 18,03 9. Suutarila 11, Kontula 11, Maunula 17, Siilitie 11, Malmi 11, Jakomäki 17, Kontula 11, Kannelmäki 11, Malmi 17, Malmi 11, Siilitie 11, Roihuvuori 17, Kannelmäki 11, Maunula 11, Laajasalo 16, Maunula 11, Jakomäki 11, Kannelmäki 16, Puotila 11, Puotila 11, Vuosaari 16, Haaga 11, Haaga 10, Malminkartano 16, Jakomäki 11, Malminkartano 10, Pihlajisto 16, Malminkartano 10, Vesala 10, Vesala 16, Myllypuro 10, Roihuvuori 10, Suutarila 16, Vesala 10, Myllypuro 10, Kontula 16, Roihuvuori 10,86 Keskivuokra 11,49 Keskivuokra 17,63 Keskivuokra 11,61 * Suhteessa alueen yleiseen vuokratasoon Hekan korkein vuokra on Suutarilassa ja matalin Myllypurossa Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 37

40 -25% Vuokra"säästön" jakautuminen alueiden välillä, vuokrat % -29% -28% -28% -28% -30% -34% -34% -33% -32% Ero vertailuvuokraan, % -35% -40% -45% -43% -40% -40% -39% -39% -39% -38% -38% -38% -37% -37% -36% - Hekan 2017 keskivuokra on 34,8 % vertailuvuokraa alhaisempi. - Osalla alueista ero alueen vertailuvuokraan on yli 40 %, ja osassa alueista alle 30 %. - Tavoitteena pitkällä tähtäimellä alueellisten vuokrien jakaantuminen siten, että kunkin alueen ero aluekohtaiseen vertailuvuokraan on samalla tasolla -50% Vuokranmääritysalueet (vuokra"säästön" 2017 mukaisessa järjestyksessä) Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 38

41 TASAUKSEN TOINEN VAIHE: VMY-KOHTAISEN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 39

42 ALUEEN SISÄINEN TASAUS VMY:ILLE, ALUSTAVAA Perusteena ARA:n käyttöarvon tasausmalliin pohjautuva pisteytys Pisteytys perustuu kohteen sijaintiin, ikään, kuntoon, rakennustyyppiin sekä varuste- ja laatutasoon Pisteytyksessä voidaan huomioida myös asukkaiden omatoimisuuden aikaansaamat säästöt kiinteistön ylläpitokustannuksissa Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 40

43 ALUEEN TASAUSMALLI, ALUSTAVAA Pisteytystekijöiden painokertoimet min. % 0 maks. % Tekninen ikä 35 % 2. Alueellinen sijainti 20 % 3. Laatu ja varusteet 15 % 4. Rakennustyyppi 10 % 5. Vesimittari 5 % 6. Vmy:n omatoimisuus 5 % 7. Harkintakerroin 10 % Yhteensä 100 % 2. Alueen sisäinen sijainti pisteet min. pisteet 0 maks. pisteet 50 Heikko 35 Tyydyttävä 40 Hyvä 45 Erinomainen Tekninen ikä pisteet min. pisteet 0 maks. pisteet v 5 v 10 v 15 v 20 v 25 v 30 v 40 v 50 v 60 v Ei peruskorjausta Peruskorjattu Laatu ja varusteet pisteet min. pisteet 0 maks. pisteet 50 Sauna Huoneistosaunat 50 Valittu Talosaunat, ei huoneistosaunaa 40 Ei talosaunaa 0 TOSI Hissi Talossa hissi 50 Valittu Ei hissiä, yli 2krs. Talo 0 TOSI Parveke/piha Lasitetut parvekkeet 50 Valittu parveke/piha 25 Ei parveketta/pihaa 0 TOSI Yleinen varustetaso Erinomainen 50 Valittu Hyvä 40 Tyydyttävä 30 Heikko 20 TOSI Käytössä olevien tekijöiden määrä 4 Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 41

44 ALUEEN TASAUSMALLI, ALUSTAVAA 4. Rakennustyypin pisteet min. pisteet 0 maks. pisteet 50 Kerrostalo 20 Pienkerrostalo 35 Rivitalo tai pientalo 40 Erikoiskohde Vesimittari min. pisteet 0 maks. pisteet 25 Vesi kuuluu vuokraan 25 Huoneistokohtainen vesimittari 0 6. VMY:n omatoimisuus min. pisteet 0 maks. pisteet -10 Ei omatoimisuutta 0 Omatoiminen -5 Erittäin omatoiminen Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 42

45 TEKNISEN IÄN JA PERUSKORJAUKSEN PISTEYTYS, ALUSTAVAA Teknisen iän pisteet pienenevät liukuvasti vuosittain yhdellä pisteellä. Minimipisteet 40 p Vasta valmistuneen kiinteistön asunnoissa on parempi käyttöarvo kuin samana vuonna peruskorjatun kiinteistön asunnoissa. Tämän johdosta tasausmallissa peruskorjausikä omana pisteytystekijänä Peruskorjaus nostaa teknisen iän pisteet 10 v tasolle (90 % uudisrakentamisesta) Peruskorjauksen määritelmä pisteytyksessä: Tulee olla huoneiston sisäpuolinen korjaus Korjattu sekä kylpyhuoneet, että keittiöt Mikäli korjauksia ketjutettu (esim. korjattu kylpyhuoneet 2010 ja keittiöt 2015) huomioidaan pisteytyksen peruskorjausiäksi jälkimmäinen vuosi (tai keskiarvo) 1. Tekninen ikä pisteet min. pisteet 0 maks. pisteet v 5 v 10 v 15 v 20 v 25 v 30 v 40 v 50 v 60 v Ei peruskorjausta Peruskorjattu Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 43

46 ASUKKAIDEN OMATOIMISUUS, ALUSTAVAA Asukkaiden omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämisen vaikutus kiinteistön käyttöarvoon Huomioiminen vuokrantasauspisteytyksessä pisteitä alentavana tekijänä Ajatuksena, että pisteytyksessä olisi kolme astetta: 0 Ei omatoimisuutta = 0 pistettä 1 omatoiminen = -5 pistettä 2 erittäin omatoiminen = -10 pistettä Kriteerit omatoimisuuden määrittämiselle ovat vielä avoimet ja mietitään yhdessä asukkaiden kanssa Niiden käyttöönotto mahdollisesti vasta myöhemmin Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 44

47 ALUEIDEN PISTEYTYKSEN LAATIMINEN Vmy:iden ensimmäinen pisteytys on laadittu Hekan toimesta Pisteytys käydään läpi vuosittain Pisteytystä käsitellään alueiden yhteistyöelimissä Mahdolliset korjaukset ja muutokset pisteytykseen päätetään Hekassa Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 45

48 UUDEN TASAUSMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO Järjestelmä ei tulisi heti käyttöön sellaisenaan vaan siihen liittyy siirtymäaika, jolloin tasaukseen tehdään loivennuksia Ensimmäinen loivennus: Minkään alueen keskivuokra ei tasausmallin uudistuksen johdosta voi nousta edellisen vuoden keskivuokrasta enemmän kuin 5 % Toinen loivennus: Minkään vmy:n keskivuokra ei tasausmallin uudistuksen johdosta voi nousta edellisen vuoden keskivuokrasta enemmän kuin 10 % Lisäksi minkään vmy:n keskivuokra ei voi poiketa alueen keskivuokrasta yli +/- 20 % Siirtymävaiheessa minkään alueen keskivuokra ei laske, mutta yksittäisen vmy:n keskivuokra voi laskea Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 46

49 Uuden mallin mukainen laskennallinen alueen sisäinen pisteytys Haaga, alustava esimerkkiluonnos Vuokrahyöd. Tasattu Bud2017 Alue Haaga Tasattavat kokonaismenot , ,47 Tasausryhmän koko (asm2) Alueen keskivuoka /asm2/kk 11,29 10,96 - Laskettu laskennalliset vmy-kohtaiset 2018 keskivuokrat - Oletuksena 1 % nousu vuoden 2017 Hekan kokonaiskeskivuokraan (1-vaiheen tasaus) - Alueen sisäisessä pisteytyksessä määritetty harkintakertoimella enintään +/- 10 % muutos vmy:n edellisen vuoden keskivuokraan Vmy Osoite Pinta-ala (asm2) Valmistumis vuosi Peruskorjaus Alueen vuosi sisäinen sijainti Laatu ja varusteet Rakennus tyyppi Vesimittari VMY:n Harkinta omatoi kerroin misuus Laskennallin en 2018 vuokra /asm2/kk Ero alueen Vuokra bud keskivuokra 2017 sta -% /m2/kk Ero 2017 budjetoitu /m2/kk Ero 2017 budjetoitu % sauna hissi parveke/piha yleinen varustetaso 1301 Näyttelijäntie , Hyvä Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. parveke/piha Erinomainen Kerrostalo Huoneistokohtain ,78 4 % 10,73 1,05 9,8 % 1302 Tolari 4 ja , Hyvä Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. parveke/piha Tyydyttävä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,08-11 % 10,24-0,16-1,5 % 1303 Tolarintie , Hyvä Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. parveke/piha Tyydyttävä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,72-5 % 10,38 0,34 3,3 % 1304 Ohjaajantie , Hyvä Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. Lasitetut parvekkhyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,70-5 % 10,62 0,08 0,8 % 1305 Pakkala , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi Lasitetut parvekkhyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,44 1 % 10,42 1,02 9,8 % 1306 Lassinlaakso , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi Lasitetut parvekkerinomainen Kerrostalo Huoneistokohtain ,05-11 % 10,70-0,65-6,1 % 1307 Hopeatie , Erinomainen Talosaunat, Talossa hissi Ei parveketta/pihheikko Erikoiskohde Vesi kuuluu vuokr ,37 1 % 12,57-1,20-9,6 % 1308 Hopeatie , Erinomainen Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. parveke/piha Tyydyttävä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr 0 2 9,94-12 % 10,98-1,04-9,5 % 1309 Näyttelijäntie , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Huoneistokohtain ,76 4 % 10,69 1,07 10,0 % 1310 Jännetie , Tyydyttävä Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,74-5 % 10,65 0,09 0,9 % 1312 Takomotie , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,55 2 % 10,51 1,04 9,9 % 1313 Taimistontie , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,04 7 % 11,11 0,93 8,4 % 1314 Purotie 4 028, Hyvä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,04 7 % 11,29 0,75 6,7 % 1315 Takomotie , Tyydyttävä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,78 4 % 11,18 0,60 5,4 % 1316 Taimistontie , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,01 6 % 10,95 1,06 9,6 % 1317 Taimistontie , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,14 7 % 11,22 0,92 8,2 % 1318 Hiomotie , Tyydyttävä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,87 5 % 11,65 0,22 1,9 % 1319 Hiomokuja , Tyydyttävä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Hyvä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,87 5 % 11,95-0,08-0,6 % 1320 Jännetie , Tyydyttävä Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. parveke/piha Tyydyttävä Kerrostalo Vesi kuuluu vuokr ,65-6 % 10,82-0,17-1,6 % 1321 Laajasuontie , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi parveke/piha Erinomainen Kerrostalo Huoneistokohtain ,28 18 % 12,66 0,62 4,9 % 1322 Laurinniityntie , Tyydyttävä Talosaunat, Ei hissiä, yli 2krs. parveke/piha Erinomainen Rivitalo tai pie Huoneistokohtain ,42 19 % 12,75 0,67 5,2 % 1323 Krankantie , Hyvä Talosaunat, Talossa hissi Ei parveketta/pihhyvä Erikoiskohde Vesi kuuluu vuokr ,77 13 % 12,99-0,22-1,7 % Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 47

50 ARA:N KANNANOTTO Vuokrantasausmalli esitettiin omakustannausvuokran määräytymistä ja siihen liittyviä toimintatapoja valvovan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) edustajille ja mallista saatiin ARA:n kannanotto (Dnro 23000/636/17): ARA pitää hyvänä, että uusi tasausmalli edistää objektiivisten, läpinäkyvien ja ymmärrettävien tasausperiaatteiden esittämistä ja toteuttamista. Hekan tasausmalli perustuu käyttöarvoon ja siihen vaikuttavien tekijöiden pisteytykseen ja eri osa-alueiden painoarvoihin. Mallissa mukana olevat pisteytystekijät ovat hyväksyttäviä. Tasausmallissa voidaan tarvittaessa huomioida myös kiinteistökannassa tapahtuvat muutokset. ARA pitää hyvänä, että mallissa on huomioitu, että uuden mallin mukaiset muutokset vuokrassa tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti. Yhteisön tuleekin varmistaa, että vuokrien tarkistukset toteutetaan huoneenvuokralain ja hyvän vuokratavan mukaisesti Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 48

51 ETENEMINEN Mallin esittely ARAn edustajille Mallin esittely Hekan hallitukselle Mallin esittey Hekan henkilökunnalle 8.6. Mallin esittely VNK:lle Mallin esittely vuokralaistoimikunnille elolokakuussa VNK:n lausunto marraskuussa Hekan hallituksen päätös joulukuussa Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 49

52 KIITOS! Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 50

53 9. Alueyhtiön talouden ja hallinnon valvojan raportti vuodelta 2014 Hekan valvojan raportti Heka-Haagan valvojan raportti Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

54 Heka-Haaga Oy Vuokralaistoimikunta Hallitus Hekan talouden- j a hallinnonvalvoj a LOPPURAPORTTI TALOUDESTA JA HALLINNOSTA VUODELIA 2016 Tarkastuksia olen tehnyt kuusi kerlaa,j olloin tarki stin tammi-lokakuun ostolaskut. Osan tarkistuksista tein vmy kohtaisten valvojien kanssa. Kävin toimistolla, jolloin tarkistin ostolaskut marras-joulukuun osalta ja kävin läpi hallituksen - j a työmaatoimikunnan/valiokunnan pöytäkirj at. Toukokuussa sain sähköpostilla ti linp äätökset j a j älkilaske lmat, j otka tarki stin, mutta jälkilaskelmat olivat muuttuneet viime vuodesta eikä näistä muutoksista ollut annettu valvojille selvitystä. Tarkastusten perusteella lausun seuraavaa: Tilintarkastus: Varsinaise s sa ti lintarkastukses s a ei o I lut mitään huomaute ttav aa. Pöytäkirjat; Tarki stin hallituksen p öytäkirj at, j otka olivat kunno s sa. Työmaatoimikunnan/hallituks en valiokunnan pöytäkirj at olivat kunnos sa. Tilien yksilölliset selvitykset: Vuokranmääritysyksikkö kohtaisten kulujen seuranta on erittäin hankalaa, kun useampi vmy on mukana kuluissa. Hoitovuokrien j älkilaskelma : Vuokranmääritysyksikkö kohtaisten jälkilaskelmien osalta ylijäämät ovat liian suuret vielä vuoden20l6 kohdalla, kun edellistenkin vuosien ylijäämät ovat hoitarnatta. Hallinnollinen puoli: Tärnän tarkastuksen perusteella asiat ovat muuten hoidettu asiallisesti. Helsinki a-..''4/"*-^ 14;-- Marjaana fiujanen // Heka-Hfrga Oy taloudeh- ja hallinnonvalvoja

55 Helsingin kaupungin asunnot Oy Talouden ja hallinnon valvoja Pirjo Mohamed Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta/Hallitus LAUSUNTO TALOUDESTA JA HALLINNOSTA VUODELTA 2016 Lausunnon pohjana ovat tarkastuskäynnit Hekaan, henkilökunnan kanssa käydyt keskustelut ja minulle toimitetut asiakirjat. Tarkastuskäyntien lisäksi teen jatkuvasti yhteistyötä talousjohtajan kanssa. Tärkeänä osana on yhteistyö vuokralaisneuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan kanssa. TARKASTUSKÄYNTI Tarkastin hallituksen pöytäkirjat syyskuuhun asti. Pöytäkirjoissa oli allekirjoitukset eikä niissä ollut huomautettavaa. Hekassa on tehty Helsingin kaupungin puolelta sisäisiä tarkastuksia. FimXkiinteistötietojärjestelmään tehtiin tarkastus, jossa todettiin, että se toimii hyvin päivittäisessä kiinteistönhuollossa, vaikka toimintatavat ja osaaminen vaihtelevat. Järjestelmän käyttöä on viime vuosina kehitetty ja alueyhtiöissä on hyviä käytäntöjä. Hekan taloushallinnon prosesseista tehtiin sisäinen tarkastus jo vuonna 2014 ja nyt tehtiin seurantatarkastus. Siinä todettiin, että korjaustoimenpiteet on suurilta osin tehty. Myös Kontulaan ja Vesalaan tehtiin tarkastus, jonka tavoitteena oli varmistua siitä, että kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät menettelyt toimivat tarkoitetulla tavalla ja, että sisäinen valvonta on riittävää. Tarkastuksen ulkopuolelle rajattiin Kontulassa keväällä 2016 esille tulleet väärinkäytösepäilyt ja niihin liittyvät tapahtumat. Tarkastuksen tuloksena todettiin, että Kontulan ja Vesalan henkilöstö on oma-aloitteisesti kehittänyt kiinteistöjen kunnossapitoon liittyviä menettelyjä ja sisäistä valvontaa. Hallitukset ovat ensimmäisenä Heka-konsernissa vahvistaneet henkilöstön euromääräiset hankintarajat. TARKASTUSKÄYNTI Tarkastin Loka-joulukuun pöytäkirjat, joissa ei ollut mitään huomautettavaa. Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksen Kannelmäen ja Malminkartanon alueella siitä, onko huomautettavaa tilaajan selvitysvelvollisuudesta käytettäessä ulkopuolista työvoimaa. Huomautettavaa ei löytynyt. Tarkastin sarjassa tehtävien huoneistoremonttien laskutusta. Kävin läpi Malmin ja Maunulan laskuja Hekassa käydessä ja Kumpulan ja Kontulan laskuja alueyhtiöissä. Kaikissa paikoissa laskutus oli tehty Hekan talousohjesäännön mukaan. Laskutus oli tapahtunut sovittujen neliöhintojen mukaan ja tunti/kpl/neliömäärät näkyvissä. Laskunkierto toimii myös hyvin. FimX järjestelmässä annetaan tilaus urakoitsijalle, joka tekee työn ja laskuttaa. FimX:n tulee merkintä kun työ on tehty. Urakoitsija lähettää laskun Kuopion laskukeskukseen, josta se tulee tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Laskua ei ole mahdollista hyväksyä ennen kuin se on tarkastettu. Tarkastelin myös lainapuolen henkilöstön kanssa sellaisten liiketilojen lainoitusta, jotka ovat samassa yhteydessä jonkun Hekan asuinkiinteistön kanssa. Liiketiloille otetaan nykyään yleensä primäärilaina. Lainoilla voi olla (ja on yleensä) paljon nopeampi maksuaika kuin asuntojen lainoilla, joten saman kiinteistön liiketilat voivat olla velattomia ja niissä voi olla siten myös pienempi vuokra kuin asuntopuolella. Tarkastelimme myös controllerin kanssa vuoden 2016 osalta sitä, paljonko perintäyhtiöt aiheuttavat kuluja ja paljonko niiden tuotot ovat. Vuonna 2016 Oiken (Helsingin kaupungin

56 oikeuspalvelut) kulut olivat ja perintäyhtiö Lindorffin Perintätuotot (Oike) ja jälkiperintä (Lindorff) Vuokralaisneuvottelukunta vastustaa, enkä itsekään valvojana hyväksy Lindorffin käyttämistä perintäyhtiönä, koska se on ns. veroparatiisiyhtiö. Silti on kuitenkin todettava, että se on hyvin kustannustehokas. Nämä ovat tietenkin kaksi eri asiaa, toinen taloudellinen ja toinen eettinen näkökulma TILINPÄÄTÖKSESTÄ ESIINNOSTETTUJA LUKUJA Henkilökuntaa vuoden lopussa emoyhtiössä 40 henkilöä ja alueyhtiöissä 595 henkilöä. Liikevaihto n. 391 M joka alitti talousarvion 0,2 %. Tuotot 405,5 M olivat 12,8 M ja 3,3 % enemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöjen hoitokuluissa oli isoin (%) alitus ulkoalueiden hoidossa, joka oli 0,9 M eli 16 % pienempi kuin budjetissa. Tontin vuokrat ja kiinteistöverot taas olivat 2,7 M eli 6,9 % isommat kuin budjetti. Emoyhtiön liikevoitto oli 61,7 M eli 3,6 % talousarviota parempi. Rahoitustuotot ja-kulut olivat yhteensä 33,2 M, mikä oli 3,3 M eli 9,1 % alle budjetoidun. Tämän on tietysti mahdollistanut korkotason pysyminen matalana. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 28,5 M eli 23,6 % budjetoitua parempi. Vuoden aikana konvertoitiin Valtionkonttorin lainoja edullisemman korkotason lainoihin, 15 lainaa yhteensä 45,4 M. Lainakanta tilikauden lopussa oli 2.302,8 M. Lainakonversion lisäksi uusia lainoja nostettiin 136 M ja vanhoja lainoja lyhennettiin 90,6 M. ALUEIDEN HOITOYLIJÄÄMÄT VUOKRALAISDEMOKRATIA Rahoituslaskelman mukaan alueiden hoitorahoitusjäämä vuoden lopussa on yhteensä n. 76 M, kun taas pääomarahoitusjäämä on vain 6,7 M. Likviditeettivaraus olisi kahden kuukauden hoitovuokrien mukaan 32,3 M. Sen jälkeen hoitoylijäämää jäisi vielä 43,7 M. PTS:n mukaan aluetasattavien korjausten budjetti olisi vuonna ,1 M. Kun näillä varautumilla kuitenkin olisi tarkoitus kerätä omavastuuosuuksia, niin tuollaisen hoitoylijäämän kerryttäminen näin ensikatsomalta tuntuu tarpeettomalta. Hoitoylijäämien määrissä alueiden kesken on kuitenkin suurta hajontaa aina 9,7 M ylijäämästä 5,1 M miinusmerkkiseen alueeseen. Ongelman muodostaakin se, että joillakin alueilla rahaa on kerrytetty ja toisissa sitä taas uupuu. Toisaalta myös pääomapuolella on rahoitusjäämä jäänyt pieneksi. Olisi nyt kuitenkin toivottavaa, että niillä alueilla joissa hoitoylijäämässä on varaa ja tehtävät remontit sen sallivat, tuota ylijäämää käytettäisiin vuokrien korotuksien hillitsemiseen. Vuonna 2016 on tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös vuokralaisdemokratian puolella. Hekan hallinnon uudistus aloitettiin ja siihen liittyy myös VD-säännön muutokset. Myös uuden vuokrantasausjärjestelmän kehittämistyö aloitettiin ja se on edelleen kesken. Kaikissa työryhmissä on ollut edustajia vuokralaisneuvottelukunnasta. Olen itse myös osallistunut vuokrantasaustyöryhmän työskentelyyn valvojan ominaisuudessa Kävin syksyn 2016 aikana melkein kaikissa vuokralaistoimikunnissa budjetin laadinnan merkeissä. Näiden käyntien ja budjettilaskelmien tarkastelun yhteydessä tuli esiin se, miten erilaisia käytäntöjä alueilla on. Alueyhtiöiden kulut jyvitetään alueilla eri tavoilla ja alueittain on erilaisia käytäntöjä sen suhteen, mitä laitetaan aluetasattaviin korjauksiin ja mitä vmy maksaa itse. Uuden vuokrantasausjärjestelmän kehittämisen yhteydessä näistä ongelmista toivottavasti päästään, jotta vuokra muodostuu samoilla kriteereillä alueesta riippumatta. Helsinki Pirjo Mohamed

57 10. Talotoimikunnan toiminta Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

58 Vuosi 2017 Talotoimikunta on kokoontunut viisi kertaa, joulukuussa on vielä yksi kokous Vuokralaistoimikunnan kokouksia on ollut 12, marras- ja joulukuussa on vielä kaksi kokousta Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

59 Talotoimikunta on saanut toimintarahaa 1661 euroa Keväällä järjestettiin talkoot Kesäkuukausina järjestettiin asukkaille grilli-iltoja Syksyllä järjestettiin syystapahtuma Asukastilassa pidetty yhteisiä tilaisuuksia Otettu kantaa mm. lähialueen rakentamiseen sekä yleisten tilojen kunnostukseen sekä viheralueisiin. Annettu lausunto mm. pitkän ajan remonttisuunnitelmasta ja talousarviosta. Joulukuussa tulossa vielä puurojuhla la klo Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

60 Kesä- ja talvikukkaset Asukastilan varustaminen Roskalavat pe 8.- ma (Teuvon tuvan edusta ja TP 1 ja 7 välillä oleva roskakatoksen vierusta) Joulusaunat su klo : naiset Teuvo Pakkalan tie 5 ja 7E miehet Teuvo Pakkalan tie 1 ja 1 B Lenkkisauna tiistaisin Naiset TP 7 Miehet TP 13 Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

61 Korjauksia Lämmitysverkon perusparannustyö Uuden pesulan hankesuunnitelma Keittiöremontti suunniteltu vuodelle 2023, talotoimikunta pyysi siihen liitettäväksi datayhteyksien ja tv-johdotusten parantamista. Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

62 1:80 1:80 1:100 1:100 1:100

63 Vuokrantarkistus

64 Vuokrantarkistus +0,27 /m2/kk eli vuokra on 10,69 /m2/kk ,21, ,50, ,93, ,58, ,79, ,30, ,55, ,04, ,23, ,41, ,39, ,42 Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

65 Asukasdemokratiaelimet

66 Asukkaiden kokous Asukkaiden kokous valitsee vuokranmääritysyksikön (vmy) talotoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä tekee esitykset alueyhtiön sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) hallituksen ja työmaatoimikunnan asukasjäsenistä sekä yhteisestä talouden ja hallinnon valvojasta. Asukkaiden kokouksessa voidaan keskustella kaikista yhteisistä asioista ja antaa ajatuksia talotoimikunnalle tulevaa toimintaa varten. Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

67 Talotoimikunta Talotoimikunta hoitaa käytännön asiat omassa vmy:ssä. Talotoimikunta tekee esitykset korjausbudjettiin ja talousarvioon. Talotoimikunta käy läpi vuokralaskelmat ja talousarvion, kommentoi niitä sekä tekee muutosehdotukset. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia oman yksikön asumisviihtyvyydestä, kuunnella asukkaiden toiveita ja keskustella alueyhtiön kanssa niiden toteuttamisesta. Talotoimikunta on myös vahvasti tietoinen siitä, että aravavuokratalot toimivat omakustannusperiaatteella ja kaikki tarvittava raha kerätään asukkailta vuokrissa Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

68 Vuokralaistoimikunta Vuokralaistoimikunta on nykyisen alueyhtiön ja tulevan vuokrantasausalueen kaikkien talotoimikuntien (ja luottamushenkilöiden) yhteinen elin, jossa voidaan verkottua ja keskustella yhteisistä asioista, antaa vinkkejä hyvistä toimintatavoista ja vaikuttaa laajemmalla joukolla yhtiön asioihin. Vuokralaistoimikunta on vd-toiminnan keskipisteessä: toiminnassa mahdollisuus vaikuttaa useaan tahoon (talotoimikunnat, alueyhtiö, vuokralaisneuvottelukunta, Heka) Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

69 Vuokralaisneuvottelukunta Vuokralaisneuvottelukunta edustaa kaikkia kaupungin aravavuokra- asukkaita ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa kaikkia alueyhtiöitä ja Hekaa koskeviin asioihin. Aloitteellisuus on tärkeä osa neuvottelukunnan toimintaa ja sillä on tärkeä rooli Hekan vd-toiminnan luomisessa, kehittämisessä ja valvomisessa. Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävinä on mm. käsitellä vuokralaistoimikuntien sekä talotoimikuntien sille tekemät esitykset. Lisäksi neuvottelukunta voi tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja vuokralaisia koskevista asioista niistä päättäville tahoille. Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

70 Talotoimikunnan tehtävät Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntö

71 1 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen vuokran tasoituksen suunnitelmasta, talousarvioesityksestä sekä vuokranmääritysesityksestä 2 tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä 3 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto pitkänajan korjaussuunnitelmista 4 osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto pitkänajan rahoitussuunnitelmista Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

72 5 tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunto huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelmästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä 6 valvoa asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista sekä ilmoittaa alueyhtiöön havaitsemistaan hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamiseen liittyvistä epäkohdista 7 nimetä asukkaiden edustaja vuokranmääritysyksikön talojen peruskorjauksen suunnittelu-, työmaa- ja vastaavaan toimikuntaan 8 antaa lausunto kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjen sisällöstä vuokralaistoimikunnalle Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

73 9 edistää asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiriötapauksissa sekä edistää asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta. 10 päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista ja valvoa niiden noudattamista 11 päättää yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käytöstä sekä talkoiden ja muiden vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä 12 päättää toimikunnan päätettäväksi siirretystä asiasta tai toimeenpanna sen tehtäväksi annettu asia edellyttäen, että talotoimikunta on valmis ottamaan sen vastaan 13 tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto muista vuokranmääritysyksikköön kuuluvia taloja koskevista asioista. Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY1305 Pakkalantie

HEKA JÄLKEEN SEKÄ VUOKRANTASAUS ALKAEN

HEKA JÄLKEEN SEKÄ VUOKRANTASAUS ALKAEN HEKA 1.1.2018 JÄLKEEN SEKÄ VUOKRANTASAUS 1.1.2019 ALKAEN Ilta Hekan kanssa Jaana Närö 1 2 HEKA NYT Helsingin kaupungin asunnot Lassila Pasila Hermanni Herttoniemi Itäkeskus 1 Itäkeskus 2 Malmi 1 Malmi

Lisätiedot

VUOKRANTASAUS HEKASSA

VUOKRANTASAUS HEKASSA VUOKRANTASAUS HEKASSA Käytössä ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuokria määritettäessä 20.12.2017 VUOKRANMÄÄRITYSMALLI Vuokranmääritys perustuu Hekan omakustannusten kokonaismäärän tasaamiseen kahdessa vaiheessa

Lisätiedot

VUOKRANMÄÄRITYS HEKASSA. Käytössä ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuokria määriteltäessä

VUOKRANMÄÄRITYS HEKASSA. Käytössä ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuokria määriteltäessä VUOKRANMÄÄRITYS HEKASSA Käytössä ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuokria määriteltäessä 20.12.2017 Vuokranmääritysmalli Vuokranmääritys perustuu Hekan omakustannusten kokonaismäärän tasaamiseen kahdessa

Lisätiedot

Sääntömääräinen asukkaiden kokous Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY 1305, Pakkalantie tiistaina klo 18.

Sääntömääräinen asukkaiden kokous Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka-Haagan alue VMY 1305, Pakkalantie tiistaina klo 18. Sääntömääräinen asukkaiden kokous 2016 VMY 1305, Pakkalantie tiistaina 8.11.2016 klo 18.00 Tervetuloa! 7. Ajankohtaista Hekassa, alueyhtiössä ja omassa vmy:ssä Talotoimikunnan toiminta 2016 Lukituksen

Lisätiedot

MILLÄ KEINOIN ASUMISEN HINTA SAADAAN KURIIN? Valtakunnalliset Vuokralaispäivät Jaana Närö

MILLÄ KEINOIN ASUMISEN HINTA SAADAAN KURIIN? Valtakunnalliset Vuokralaispäivät Jaana Närö MILLÄ KEINOIN ASUMISEN HINTA SAADAAN KURIIN? Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 28. 30.9.2018 Jaana Närö Asumisen kirjo Omistusasunnot Vapaarahoitteinen, Hitas: omakustannusperusteista Asumisoikeus: omakustannusperusteista

Lisätiedot

Vuokralaisneuvottelukunnan syysseminaari Onnelassa la

Vuokralaisneuvottelukunnan syysseminaari Onnelassa la Vuokralaisneuvottelukunnan syysseminaari Onnelassa la 21.10.2017 Ohjelma klo 8:45 Lähtö tilausajolla vastapäätä Casinoa Mikonkadulta 9:30 Buffet aamiainen 10:15 Tilaisuuden avaus ja käytännön järjestelyt

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 12/2017 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 12/2017 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 12/2017 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 12/2017 Aika maanantai 9.10.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN

HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN HEKAN HALLINNON UUDISTUS KÄYTÄNNÖSSÄ JA SEN VAIKU- TUS ASUKKAISIIN 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 1 NYKYTILA 1.10.2016 Hyyryläispäivä/Jaana Närö 2 Helsingin kaupungin asunnot Lassila Pasila Hermanni

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy Pääomavuokran muodostuminen ja tasaus vuodelle 2013 Pääomavuokraan kuuluvat erät Pääomavuokraan kuuluvia eriä ovat Lainojen korot ja lyhennykset Tontinvuokrat Heka tasolla

Lisätiedot

HEKAN VUOKRANTASAUSMALLI LUONNOS LAUSUNTOA VARTEN

HEKAN VUOKRANTASAUSMALLI LUONNOS LAUSUNTOA VARTEN HEKAN VUOKRANTASAUSMALLI LUONNOS LAUSUNTOA VARTEN 9.10.2017 Hekan vuokrantasausmalli, luonnos 1 VUOKRANTASAUSMALLIN UUDISTUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena ymmärrettävä ja läpinäkyvä vuokrantasausmalli, joka

Lisätiedot

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

VUOKRALAISDEMOKRATIA- SÄÄNTÖ, KESKEISET MUUTOKSET

VUOKRALAISDEMOKRATIA- SÄÄNTÖ, KESKEISET MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIA- SÄÄNTÖ, KESKEISET MUUTOKSET Yleisiä muutoksia Poistettu läsnäolo- ja puheoikeus Hekan toimitusjohtajalta ja muilta Hekan työntekijöiltä talotoimikunnan (ttk), vuokralaistoimikunnan

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 9/2017 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 9/2017 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 9/2017 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 9/2017 Aika maanantai 19.6.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Hyväksytty Hekan hallituksessa 13.6.2017 I HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Käytännön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 01.02.2017 Sivu 1 / 13 (sininen väri = uusi teksti, punainen väri=poistuva teksti) HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö Päivitetty 25.4.2017 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi yhtiön vuokranmääritysyksiköllä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 11/2017 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 11/2017 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 11/2017 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 11/2017 Aika maanantai 11.9.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 29.5.2013 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Käytännön ohjeet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kiinteistöyhtiö.

Tarkempia käytännön ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kiinteistöyhtiö. Hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa 29.5.2013. Sivu 1 / 12 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy Asukashallintosääntö 11.1.2011 VAV Asunnot Oy Veturitie 7, 01300 Vantaa 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I (sininen väri = uusi teksti, punainen väri=poistuva teksti) HELSINGIN KAUPUNGIN HELSINGIN KAU- PUNGIN ASUNNOT OY:N HEKAN VUOKRA- LAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013 I LUKU YLEISTÄ II LUKU ASUKKAIDEN KOKOUS

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013 I LUKU YLEISTÄ II LUKU ASUKKAIDEN KOKOUS HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ 1 / 8 I LUKU YLEISTÄ 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 8/2017 Sivu 1 / 4

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 8/2017 Sivu 1 / 4 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 8/2017 Sivu 1 / 4 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 8/2017 Aika maanantai 15.5.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 6/2017 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 6/2017 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 6/2017 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6/2017 Aika maanantai 10.4.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Hyväksytty Hekan hallituksessa 13.6.2017 XX.X.2019 I HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Hyväksytty Hekan hallituksessa XX.X.2019 I HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Käytännön

Lisätiedot

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012

Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa 26.1.2012 Vuokralaisdemokratian pääperiaatteet Vantaa Vuokralaiset VKL ry toiminnanjohtaja 1 Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90)=vuokralaisdemokratia 2 Tavoite: Antaa vuokralaisille päätäntävaltaa Antaa

Lisätiedot

Asukastila TEUVON TUPA, Teuvo Pakkalan tie 13 E, takana

Asukastila TEUVON TUPA, Teuvo Pakkalan tie 13 E, takana SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN ASUKKAIDEN KOKOUS AIKA: Tiistaina 28.10.2014 klo 18.00 20.10 PAIKKA: Asukastila TEUVON TUPA, Teuvo Pakkalan tie 13 E, takana 1. Kokouksen avaus Talotoimikunnan puheenjohtaja Sami Auersalmi

Lisätiedot

VAV ASUNNOT OY:N ASUKASHALLINTOSÄÄNTÖ

VAV ASUNNOT OY:N ASUKASHALLINTOSÄÄNTÖ VAV ASUNNOT OY:N ASUKASHALLINTOSÄÄNTÖ Päivitetty 29.11.2018 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi yhtiön vuokranmääritysyksiköllä

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA HEKASTA

AJANKOHTAISTA HEKASTA AJANKOHTAISTA HEKASTA Ilta Hekan kanssa 1 SISÄLTÖ Tapahtunutta 2014 Vuosi 2015 2 TAPAHTUNUTTA 2014 3 VUOSI 2014 OLI HEKASSA MUUTOSTEN VUOSI TES-vaihdos Taloushallinnon yhdistäminen Emon muutto Viipurinkadulle

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ASUKKAIDEN KOKOUS 2017 Selvennykset asukkaiden kokouksen asialistamalliin 1 (8)

ASUKKAIDEN KOKOUS 2017 Selvennykset asukkaiden kokouksen asialistamalliin 1 (8) Selvennykset asukkaiden kokouksen asialistamalliin 1 (8) KOKOUKSEN ASIAKOHTIEN TARKENNUKSET 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen Asukkaiden kokouksen avaa nykyinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Asunnot Oy Lausunto 1 (2) Vuokralaisneuvottelukunta 4.5.2012

Helsingin kaupungin Asunnot Oy Lausunto 1 (2) Vuokralaisneuvottelukunta 4.5.2012 Helsingin kaupungin Asunnot Oy Lausunto 1 (2) Vuokralaisneuvottelukunta 4.5.2012 Helsingin kaupungin Asunnot Oy Toimitusjohtaja Jaana Närö Fabianinkatu 29 B 00100 Helsinki Lausuntopyyntönne 5.4. talousarvio-ohjeesta

Lisätiedot

Hyväksytty Hekan hallituksessa (9) KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Hyväksytty Hekan hallituksessa (9) KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Hyväksytty Hekan hallituksessa 13.6.2017 1 (9) KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Hyväksytty Hekan hallituksessa 13.6.2017 2 (9) I LUKU Yleistä 3 Käytännön ohjeet - Käytännön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 6/2019 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 6/2019 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 6/2019 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6/2019 Aika maanantai 10.6.2019 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÖN 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2019 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2019 Sivu 1 / 3 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4/2019 Aika maanantai 8.4.2019 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 41 vuokralaisneuvottelukunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 8/2019 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 8/2019 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 8/2019 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 8/2019 Aika maanantai 9.9.2019 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Luonnos (10)

KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Luonnos (10) KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Luonnos 28.3.2017 1 (10) 2 (10) punainen = poistettava, sininen = uusi teksti I LUKU Yleistä 3 Käytännön ohjeet - Käytännön ohjeita valmistellaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys Liite 10

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Asukastyytyväisyys Liite 10 Helsingin kaupungin asunnot Oy Asukastyytyväisyys 011..0 Liite Vastaaja- ja lähetysmäärät kiinteistöyhtiöittäin Yhtiö Lähetys (kpl) Palautus (kpl) Vastaus-% Auroranlinna 1 111 % Haso % Hgin kansanasunnot

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy LAUSUNTO. Vuokralaisneuvottelukunta

Helsingin kaupungin asunnot Oy LAUSUNTO. Vuokralaisneuvottelukunta LAUSUNTO Sivu 1 / 3 hallitus toimitusjohtaja Jaana Närö LAUSUNTO VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖSTÄ JA PALKKIO JA MÄÄRÄRAHAOHJEESTA Lausuntopyyntö sähköpostilla 15.5.2019, toimitusjohtaja Jaana Närö Enemmistö

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

Ajankohtaista Hekasta

Ajankohtaista Hekasta Ajankohtaista Hekasta Hyyryläispäivä 5.10.2013 Toimitusjohtaja Jaana Närö 1 Sisältö Tapahtunutta 2012 ja 2013 Tulevaa 2 Tapahtunutta 2012-2013 Fuusio 31.12.2011 Fuusion tavoitteet: mahdollisuus päästä

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA

HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA HEKAN ASUKASKYSELY 2016: ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYS SAMALLA HYVÄLLÄ TASOLLA KUIN AIEMPINA VUOSINA 1.3.2017 1 TAUSTAA 1.3.2017 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Neljättä vuotta mukana

Lisätiedot

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I. I LUKU: YLEISTÄ Vuokralaisdemokratian tarkoitus Soveltamisala Käytännön ohjeet...

HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I. I LUKU: YLEISTÄ Vuokralaisdemokratian tarkoitus Soveltamisala Käytännön ohjeet... Hyväksytty Hekan hallituksessa 13.6.2017 I HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HEKAN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ... I I LUKU: YLEISTÄ... 1 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Käytännön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Vuokralaisneuvottelukunta LAUSUNTO PTS:TÄ JA RAHOITUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Vuokralaisneuvottelukunta LAUSUNTO PTS:TÄ JA RAHOITUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE Sivu 1 / 2 Toimitusjohtaja Jaana Närö Jaana.Naro@hekaoy.fi PTS:TÄ JA RAHOITUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2018-2028 Lausuntopyyntö on esitetty vuokralaisneuvottelukunnan (vnk) 10.4.2017 pidetyssä kokouksessa

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 28.1.2016 1 TAUSTAA 28.1.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ LUKIEN

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ LUKIEN 1 Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013, kaupunginhallituksen 10.8.2015 vahvistama Käytännön ohjeita vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisessa Hekan hallituksen 25.8.2015 hyväksymä I LUKU

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ LUKIEN

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ LUKIEN 1 Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.5.2013, kaupunginhallituksen 10.8.2015 vahvistama Käytännön ohjeita vuokralaisdemokratiasäännön soveltamisessa Hekan hallituksen 25.8.2015 hyväksymä I LUKU

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta 1 (4)

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta  1 (4) Helsingin kaupungin asunnot Oy www.hekalaiset.fi 1 (4) Helsingin kaupunki Hallintokeskus hallintokeskus@hel.fi LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIATYÖRYHMÄN RAPORTISTA 31.12.2012 JA TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Heka Itä Oy;n VUOSAAREN vta. VUOKRALAISTOIMIKUNTA

Heka Itä Oy;n VUOSAAREN vta. VUOKRALAISTOIMIKUNTA Heka Itä Oy;n VUOSAAREN vta. VUOKRALAISTOIMIKUNTA VUOSAAREN VUOKRALAISTOIMIKUNNAN LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N VD-SÄÄNTÖMUUTOSESTA, MÄÄRÄRAHAOHJEESTA JA PALKKIOTAULUKOSTA Vuosaaren vuokralaistoimikunta

Lisätiedot

Hekan vuokralaisdemokratiasääntö. & asukastoiminnan määrärahat

Hekan vuokralaisdemokratiasääntö. & asukastoiminnan määrärahat Hekan vuokralaisdemokratiasääntö & asukastoiminnan määrärahat Hekan vuokralaisdemokratiasääntö & asukastoiminnan määrärahat Sisällysluettelo Vuokralaisdemokratiasääntö: keskeiset muutokset... 1 Hekan vuokralaisdemokratiasääntö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 13/2017 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 13/2017 Sivu 1 / 3 PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 13/2017 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 13/2017 Aika maanantai 6.11.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4,

Lisätiedot

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA

HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA HEKAN ASUKASKYSELY 2015: TYYTYVÄISYYS EDELLEEN KORKEALLA TASOLLA 17.3.2016 1 TAUSTAA 17.3.2016 2 ASUKASKYSELYN TOTEUTUKSESTA Samalla mallilla vuodesta 2008 Kolmatta vuotta mukana myös asiointiin, asuntoon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 10/2018 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 10/2018 Sivu 1 / 3 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 10/2018 Aika maanantai 12.11.2018 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 40 vuokralaisneuvottelukunnan

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset

ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset ASUMISPAKKI- koulutus Asukasdemokratia ja järjestysmääräykset 1 Asukasdemokratia Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649 eli Yhteishallintolaki : Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (5) 157 Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden välinen palvelusopimus alueyhtiöiden tilakeskukselle tuottamista palveluista

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto

Asokotien asukashallinto Asokotien asukashallinto 8.8.2017 9.8.2017 Tervetuloa mukaan asukastoimintaan. Koti on turvasatama itselle ja läheisille. Suunnittelemme ja kehitämme uusia toimintatapoja ja sähköisiä palveluita yhteistyössä

Lisätiedot

Heka Koillinen Oy Malmin vuokrantasausalue Malmin vuokralaistoimikunta

Heka Koillinen Oy Malmin vuokrantasausalue Malmin vuokralaistoimikunta Sivu 1 Heka Koillinen Oy Malmin vuokrantasausalue Malmin vuokralaistoimikunta Hekan antamasta esityksestä koskien Vuokralaisdemokratia sääntöä Talotoimikunnan toiminta-aika on kaksi vuotta, joten toiminnassa

Lisätiedot

Pöytäkirja 7 / Aika: klo Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone

Pöytäkirja 7 / Aika: klo Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone Helsingin kaupungin asunnot Oy 30.9.2015 Heka Myllypuro Vuokralaistoimikunta 1 (2) Pöytäkirja 7 / 2015 Aika: 24.9.2015 klo 18.00 Paikka: Yläkiventie 4 D Kerhohuone 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi

Lisätiedot

ARAVA- ja korkotukilainoitettujen kohteiden kulujen käyttöarvoon perustuva tasausmalli

ARAVA- ja korkotukilainoitettujen kohteiden kulujen käyttöarvoon perustuva tasausmalli ARAVA- ja korkotukilainoitettujen kohteiden kulujen käyttöarvoon perustuva tasausmalli Yleisen mallin käyttöohje Käyttöarvon mukainen tasausmalli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) Arava- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 10/2017 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 10/2017 Sivu 1 / 3 PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 10/2017 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 10/2017 Aika maanantai 21.8.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh. 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikin

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen Selvennykset asukkaiden kokouksen asialistamalliin 1 (8) KOKOUKSEN ASIAKOHTIEN TARKENNUKSET 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen Asukkaiden kokouksen avaa nykyinen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.5.2017 kello

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (10) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (10) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (10) 858 V Aravakiinteistöyhtiöiden fuusion aiheuttamat muutokset Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön Pöydälle HEL 2011-000473 T 00 00 02 Päätös päätti

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Hyväksytty 25.8.2015

KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Hyväksytty 25.8.2015 KÄYTÄNNÖN OHJEITA VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Hyväksytty 25.8.2015 I LUKU Yleistä 3 Käytännön ohjeet II LUKU Asukkaiden kokous 5 Koolle kutsuminen - Käytännön ohjeita valmistellaan yhdessä

Lisätiedot

Asialistassa tummennettuina olevat asiat on käsiteltävä kokouksessa, kursiivilla olevat kohdat ovat vapaaehtoisia.

Asialistassa tummennettuina olevat asiat on käsiteltävä kokouksessa, kursiivilla olevat kohdat ovat vapaaehtoisia. 1 (7) KOKOUKSEN ASIAKOHTIEN TARKENNUKSET Yleistä Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon ilmoitustauluille asetettavalla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen

Lisätiedot

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo.

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo. 1 (5) VAV Asunnot Oy Pöytäkirja 1 / 20 ASUKASKOKOUS Aika: / 20 klo Paikka: (myös katuosoite) Läsnä: Liite 1, osanottajaluettelo 1. Kokouksen avaus avasi kokouksen klo. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Äänioikeutettuja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 2/2018 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 2/2018 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 2/2018 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 2/2018 Aika maanantai 12.2.2018 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS HEKASSA 2018

ASUKASTYYTYVÄISYYS HEKASSA 2018 ASUKASTYYTYVÄISYYS HEKASSA 2018 Taustaa 2 Asukaskyselyn toteutuksesta Samalla mallilla vuodesta 2008 Erityisasuntojen asukastyytyväisyyttä mitataan toisella tutkimuksella Kyselyssä mukana myös Asukastoiminta-osio

Lisätiedot

Hekan johtoryhmä Hekan hallitus LAUSUNTO HALLINNON KEHITTÄMISESTÄ

Hekan johtoryhmä Hekan hallitus LAUSUNTO HALLINNON KEHITTÄMISESTÄ Hekan johtoryhmä Hekan hallitus LAUSUNTO HALLINNON KEHITTÄMISESTÄ Pyydettynä lausuntona esitettyyn hallinnon kehittämissuunnitelmaan toteamme, että työryhmän esitys hallinnon kehittämisestä on hyvä ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2018 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2018 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2018 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4/2018 Aika maanantai 9.4.2018 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 5/2018 Sivu 1 / 3

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 5/2018 Sivu 1 / 3 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 5/2018 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5/2018 Aika maanantai 7.5.2018 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta 6/2018 Sivu 1 / 3. SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta 6/2018 Sivu 1 / 3. SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 6/2018 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6/2018 Aika Paikka Läsnä maanantai 11.6.2018 kello 17.30 SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Tähti 1 osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello 15.00, Original

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 1 (6) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin

Lisätiedot

ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET

ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET Asumisviihtyvyyden parantaminen Asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaan asumiseensa ja asuinympäristöönsä Yhteistyön, avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2017 Sivu 1 / 2

Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2017 Sivu 1 / 2 Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 4/2017 Sivu 1 / 2 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4/2017 Aika maanantai 27.2.2017 kello 18.00 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti,

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Kiinteistö Oy Katinkulta Residence Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Kiinteistö Oy Katinkulta Residence osakkeenomistajat

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 28.3.2006 (päivitetty hallituksessa 26.11.2014) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja muut esityslistalla esitetyt pykälät.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat ja muut esityslistalla esitetyt pykälät. Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki 2 Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh. 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta 8/2018 Sivu 1 / 3. SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta 8/2018 Sivu 1 / 3. SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 8/2018 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 8/2018 Aika maanantai 3.9.2018 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle tilintarkastuskertomus ja talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle tilintarkastuskertomus ja talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Laavutieva c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N KEHITTÄMISHANKKEITA Toimitusjohtaja Jaana Närö 5.11.2015 ARA/Yhdyskuntien uudistaminen/jaana Närö 1 HEKA LYHYESTI Helsingin kaupungin asunnot Oy Omistajana Helsingin kaupunki

Lisätiedot

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY 1. Toimiala Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa n. 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta.

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Kokouskutsu Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh: 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat

Lisätiedot

Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää. tiistai 23.11.2010 Hotel Arthur

Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää. tiistai 23.11.2010 Hotel Arthur Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää ää kehitystä edistämäss ssä tiistai 3..00 Hotel Arthur Asukasosallisuuden kehittäminen vuokrataloyhtiöss ssä Terhi Toppinen-Häyrinen

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio Isännöinti Kiinteistö Oy Siulaselkä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta 3/2018 Sivu 1 / 3. SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Helsingin kaupungin asunnot Oy Vuokralaisneuvottelukunta 3/2018 Sivu 1 / 3. SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 3/2018 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2018 Aika maanantai 12.3.2018 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100

Lisätiedot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle tilintarkastuskertomus ja talousarvio

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle tilintarkastuskertomus ja talousarvio Kokouskutsu Kiinteistö Oy Laavutieva c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ

Asukas. toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukas toiminta OSALLISTUMISTA VAIKUTTAMISTA VIIHTYMISTÄ Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi OSALLISTUMISTA Olet asumisesi paras asiantuntija

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot