Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon."

Transkriptio

1 PUHELINHAASTATTELUT 1 Liite 7 KESKUSJÄRJESTÖT Seppo Loikkanen, Kemianteollisuus ry ( ) Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon. Järjestelmä on erittäin hyödyllinen, sillä se pakottaa kaikki toimijat mukaan toimintaan, lisää tietämystä ja parantaa riskien tuntemusta. Järjestelmä on toteutunut varsin nopeasti ja ihmiset ovat olleet motivoituneita. Kemianteollisuudelle on tärkeää, että kuljetukset kulkevat ilman vahinkoja. Järjestelmän peruskuvio on terve ja toimiva. Jatkokehittäminen olisi varmasti tiedon lisäämistä ja nykyisen järjestelmän läpivientiä. Lisäksi yritysten pitäisi oppia hyödyntämään turvallisuusneuvonantajan osaamista paremmin. Yhdistyksellä ei ole suosituksia laatujärjestelmien ja turvallisuusneuvonantajajärjestelmän yhdistämisestä. Asia täytyy aina miettiä tapauskohtaisesti. ja valvontaviranomaiset Kemianteollisuus järjestää 1-2 kertaa vuodessa koulutusta, joka on suunnattu nimen omaan VAK jatkokoulutukseksi. päivät ovat olleet hyvin kysyttyjä. Lisäksi yhdistyksellä on yksi VAK työryhmä. Viranomaiset ovat olleet kouluttamassa ja kertomassa käytännön kokemuksista. Muuta viranomaisyhteistyötä harjoitetaan mm. VAK-neuvottelukunnan kautta. Suomessa on suhteellisen paljon turvallisuusneuvonantajia suhteessa muihin maihin. Onko muualla yleisempää ostaa palvelut konsultilta? Yhdistyksen antamaan koulutukseen ollaan oltu tyytyväisiä. Yhdistys on julkaissut turvallisuusneuvonantajille tarkoitetun CD:n: VAK koulutus yrityksessä. CD sisältää valmiin tietopaketin ja aineiston yrityksen muun henkilökunnan kouluttamiseen. CD:tä on myyty kohtuullisen paljon. Markku Maukonen, SKAL ( ) Maukonen toimii kuorma-autoliiton logistiikkapäällikkönä vastuualueena mm. ajoneuvotekniset ja kuljetustekniset asiat, kuljetustalous, VAK- ja ATP-kuljetuksiin liittyvät säädökset, koulutus sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

2 Liite 7 2 Turvallisuusneuvonantajajärjestelmän hyvä puoli on se, että myös muun kuin kuljetusalan toimijoiden tietämys vaarallisista aineista on lisääntynyt merkittävästi esim. lähettäjäpuoli. Kuljetusalalla ajolupakoulutusta on annettu jo 12 vuotta, joten tietämystä oli ennestäänkin jo melko paljon. Liiton toiminnassa tietämyksen lisääntyminen näkyy kyselyjen vähentymisenä. Huonona puolena järjestelmässä on sen osittainen päällekkäisyys ajolupakoulutuksen kanssa. Päällekkäisyys korostuu pienissä kuljetusyrityksissä, joissa omistaja on myös kuski. Tällöin heillä on jo ajolupakoulutus, jolloin turvallisuusneuvonantajakoulutus on koettu turhaksi byrokratiaksi. Tulevaisuudessa tutkinnot pitäisi pystyä yhdistämään jollain lailla. (Jos on turvallisuusneuvonantaja niin ajoluvan saisi automaattisesti?) Eniten ongelmia on tällä hetkellä lähettäjäpuolella, sillä edelleen tulee kuormia, joissa paperit eivät ole kunnossa tai vaaralliset aineet on piilotettu kuorman keskelle. Ongelma on suurin ulkomailta tulevissa kuormissa. SKAL suosittelee yrityksiä rakentamaan laatu- ja ympäristöjärjestelmät moduulirakenteisiksi siten, että kaikki tarvittavat toiminnot saadaan samaan järjestelmään. Maukosella ei varsinaisesti ole kansainvälistä kokemusta. Vuonna 2000 Ruotsissa oli noin puolet vähemmän turvallisuusneuvonantajia kuin Suomessa, vaikka yrityksiä on enemmän. Ruotsissa turvallisuusneuvona ntajapalveluita on ilmeisesti ostettu ene m- män ulkopuolelta. SKAL on suositellut omille jäsenyrityksilleen, että turvallisuusne u- vonantaja olisi yrityksen oma työntekijä. Tällöin neuvonantajalla on todelliset ma h- dollisuudet kehittää yrityksen toimintaa. Laissa oleva maininta satunnaisesta toiminnasta sotkee vähän ja tämän takia jotkin yritykset eivät ole kouluttaneet neuvonantajaa. Miten pitäisi tulkita satunnaisuus ja vähäinen vaara? Nyt liitto on tulkinnut sen vaarattomimman ryhmän satunnaisiksi kuljetuksiksi. Onko tulkinta oikea? Tästä pitäisi saada ministeriön tulkinta. Teknisen kaupan liitto ( ) Haastateltavan tehtävänä liitossa on kemikaalilainsäädännön ja kuljetuslainsäädännön muutosten seuraaminen ja niistä tiedottaminen. Jäsenyrityksissä on kemikaalimaahantuojia. Järjestelmän alkuvaiheessa oli epäselvyyttä siitä, ketä järjestelmä koskee ja ketä ei. Nyt ei enää ole tullut kyselyjä tästä, vaan kyselyt koskevat sitä, miten järjestelmää lähdetään soveltamaan ja kehittämään omassa yrityksessä. Teknisen kaupan liiton turvallisuusneuvonantajakoulutuksen saanut (esim. haastateltava) voisi toimia yrityksen turvallisuusneuvonantajakonsulttina, mutta Frostell- Pyhäjärvi ei ole tällä hetkellä kenenkään yrityksen käytössä. Palvelua ei ole markki-

3 3 Liite 7 noitu jäsenyrityksille kovinkaan laajasti. Toiminta soveltuisi parhaiten sellaisille pienille, esimerkiksi markkinointiin suuntautuneille yrityksille, joilla on VAKin alaista toimintaa vain satunnaisesti, esimerkiksi pienet maahantuojat. Aiheesta ei ole tullut mitään kyselyitä liittoon. Suurimmalla osalla yrityksiä on laatujärjestelmä, mutta ei ympäristöjärjestelmää. Turvallisuusneuvonantajajärjestelmän voisi yhdistää laatujärjestelmään. Ruotsissa on käytäntö, jonka mukaan tutkinto pitää suorittaa myös meri- ja ilmaliikenteestä, jos tällaista toimintaa yrityksessä on. Myös tutkintovaatimukset ovat vähän tiukemmat kuin Suomessa. Liittojen välisessä yhteistyössä ei ole keskusteltu turvallisuusneuvonantajan tehtäviin liittyvistä kysymyksistä. Liittoon kuuluvien suurien kemikaalimaahantuojien osalta turvallisuusneuvonantajaasiat ovat kunnossa. Pienemmillä maahantuojilla ei usein ole omaa varastointi- ja kuljetustoimintaa, jolloin turvallisuusneuvonantajajärjestelmä ei koske heitä. Liitto on järjestänyt turvallisuusneuvonantajatutkintoon johtavaa koulutusta. Muunlaisesta koulutuksesta ei ole tullut kyselyitä jäsenyrityksiltä. Lainsäädännön muuttuessa voisi olla hyödyllistä järjestää koulutusta turvallisuusneuvonantajille. VIRANOMAISET Ari Herrala, AKE ( ) Herrala on ammattiliikenneyksikön päällikkö. Hänen vastuullaan on mm turvallisuusneuvonantajatutkintojen järjestäminen. Järjestelmä on otettu vastaan positiivisesti ja se on lisännyt tietämystä yrityksissä. Erityisesti tietämys on lisääntynyt pienissä kuljetusyrityksissä. Nyt myös lähettäjäyritys tuntee kuljetuspuolen säädöksiä. Joillekin on ollut yllätys, kuinka paljon kokeessa pitää tietää, kun on luultu, että asiat ovat kunnossa. Suurissa yrityksissä laatujärjestelmästä vastaavan ja turvallisuusneuvonantajan tehtävät on varmaan helppo yhdistää samalle henkilölle. Järjestelmän suunnitteluvaiheessa oli pohjoismaisia tapaamisia, mutta viime aikoina niitä ei ole enää ollut. Suomen kokeessa on ehkä määrällisesti enemmän kysymyksiä. Ruotsin kokeessa pitää kirjoittaa enemmän ja se on ehkä vähän tiukempi. Norjan kokeessa pitää kirjoittaa vähemmän kuin Suomessa koe on tietokoneella tehtävä koe (oli ainakin suunnitteilla).

4 Liite 7 4 Tänä vuonna suoritettujen tutkintojen perusteella voidaan arvioida, että noin puolet tutkinnon suorittavista on sellaisista yrityksistä, joissa kukaan muu ei ole aikaisemmin suorittanut tutkintoa. Varsinaista tilastoa asiasta ei ole. Tutkinnon suorittajien kokonaismäärä on pienentynyt alkuvuosista. Eniten järjestelmästä puuttuu pieniä yrityksiä, joiden päätehtävä ei ole VAKkuljetukset. Tällaiset yritykset ovat ehkä ostaneet palvelun ulkopuolelta? Syynä kuljetuspuolella ei välttämättä ole tiedotuksen puute, ainakaan jos kuuluu liittoon. Kouluttajat ovat markkinoineet koulutusta ja sitä kautta myös tietoisuus on levinnyt. AKE ei järjestä koulutusta, mutta AKEn internetsivuilla on kouluttajien yhteystietoja. on vapaaehtoinen, joten kouluttajat eivät tarvitse tutkintoa eikä heistä tarvitse pitää kirjaa. Kokeista on saatu palautetta aika vähän. Joillekin, erityisesti niille, jotka eivät ole käyneet missään koulutuksessa, on ollut yllätys kuinka paljon kokeessa pitää tietää. Enemmän toimialan mukaan eriteltyä koetta on toivottu. Toivetta palautteen saamisesta kokeesta on vaikea toteuttaa näillä resursseilla, koska kysymykset ovat salaisia. Kirjallista palautetta ei siis voida antaa ja suullisen palautteen antamiseen ei ole resursseja. Erkki Wikman, Liikkuva poliisi ( ) Wikman on Helsingin liikkuvan poliisin ylikonstaapeli vastuualueena koulutus (myös VAK-koulutus). Poliisin kannalta turvallisuusneuvonantajajärjestelmä on todella hyvä. Kun jotain sattuu, yrityksessä on henkilö johon ollaan yhteydessä. Huonona puolena on se, että turvallisuusneuvonantajan ei välttämättä tarvitse olla yrityksen omaa henkilöstöä. Ulkopuolinen turvallisuusneuvonantaja ei vastaa tarkoitusta, sillä henkilön pitäisi olla seuraamassa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Käytännön toiminnan muuttumiseen järjestelmä ei ole vielä vaikuttanut; rikkeitä ja onnettomuuksia sattuu yhtä paljon kuin ennenkin. Rikkomukset tuntuvat kasaantuvan tietyille yrityksille, vaikka heillä olisikin turvallisuusneuvonantaja. Toiminnan muuttuminen on lopputilanteessa kaikesta huolimatta kiinni omasta ja yrityksen johdon tahdosta. Varustepuutoksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä näitä on todella paljon. Lisäksi turvallisuusneuvonantajan olisi hyvä päästä vaikuttamaan yrityksen kuljettajien valintoihin. ja kontaktit viranomaisiin Aloite yhteydenottoon tulee lähes aina poliisin puolelta. Onnettomuustilanteiden jälkeen käydään tilanne yhdessä läpi. Enemmän saisi tulla yhteydenottoja jo ennen kuin jotain sattuu. Eli olisi hyvä kysyä ja neuvotella poliisin kanssa epäselvissä tapauksis-

5 5 Liite 7 sa. Poliisi tulisikin nähdä yhteistyökumppanina eikä vastapuolena kuten usein ajatellaan. Wikman toimii kansainvälisten asioiden yhteyshenkilönä. Tietosuoja-asiat ovat ongelmallisia. Suomen (ja muidenkin maiden) lainsäädäntö pitäisi saada sille tasolle, että tietoja voidaan vaihtaa. Järjestelmä on aika hyvin levinnyt ja käytössä. Luultavasti rajatapauksien yritykset ovat ostaneet palvelun ulkoa. Kuljettajien ajolupakoulutus on hyvä. Jos läpäisee molemmat kokeet, niin tietämys alasta on hyvä. Ongelmana järjestelmässä on tulkinnanvaraiset määräykset. Nykyisin turvallisuusneuvonantaja joutuu itse tulkitsemaan määräyksiä liikaa. Epäselvistä kohdista tulisi saada ministeriön virallinen kanta tai soveltamisohjeet. Henrik Enström, Tullihallitus ( ) Enström on tullihallituksessa tullivalvontatarkastaja liikennevalvontaosastolla. Työtehtäviin kuuluu raskaan liikenteen valvonta ja Vak-asioiden koordinointi. Järjestelmä itsessään on hyvä. On tärkeää, että on tiedossa henkilö, johon voi ottaa yhteyttä. Järjestelmä on selkeyttänyt asiaa, kun yrityksessä on joku, joka on velvollinen vastaamaan asioista ja korjaamaan puutteet. Järjestelmää tulisi vielä saada laajennettua, sillä edelleen on yrityksiä, jotka kuljettavat vaarallisia aineita ilman lupaa. On tapauksia, joissa vaaralliset aineet on piilotettu kuormaan tai niistä ei ole asianmukaisia papereita. Erityisesti ongelma tulee esiin transito-kuljetuksissa ja laivalla tulevissa kuljetuksissa. Näistä tapauksista ollaan ilmoitettu suoraan varustamolle. Pääsääntöisesti kuljetukset hoituvat kuitenkin hyvin. ja valvontaviranomaiset Turvallisuusneuvonantajajärjestelmä on parantanut kentältä tulevan viestin perille menoa. Yhteydenottotilanteissa yrityksen turvallisuusneuvonantajat ovat olleet mukana positiivisessa hengessä ja luvanneet selvittää asiat. Tullihallitus on kouluttanut viime vuosina paljon henkilökuntaa VAKasiantuntijoiksi: viimeisen neljän vuoden aikana yli 100 henkilö on koulutettu perusteellisesti. Tarkoitus on, että kaikissa toimipisteissä on kaksi tai kolme henkilöä, jotka ovat VAK-asiantuntijoita. Koulutuksen lisääntyminen näkyy lisääntyneissä tarkastusmäärissä. Vuonna 1999 tarkastuksia tehtiin 351 kpl ja vuonna kappaletta. Tänä vuonna määrä tulee menemään yli viidensadan.

6 Liite 7 6 YRITYKSET Petri Tirkkonen, ADR-Haanpää ( ) Yritys on kuljetus-, varastointi ja logistiikka-alan yritys, jossa on henkilöstöä Suomessa noin 600. Turvallisuusneuvonantajia on kaksi. Tirkkonen toimii yrityksessä turva l- lisuusneuvonantajana, hankintatoimessa ja tekniikassa. Suurin hyöty on tietämyksen lisääntyminen myös yhteistyökumppaneiden toimialalta. Näin voidaan vaikuttaa riskeihin laajemmin. Järjestelmän huonoja puolia on se, että kaikissa yrityksessä ei ole sisäistetty turvallisuusneuvonantajan roolia yrityksessä ja organisaatiossa. Joissakin yrityksissä turvallisuusneuvonantaja on työsuojelusta vastaava henkilö eikä logistiikasta tai kuljetuksista vastaava niin kuin olisi parempi. Järjestelmää tulisi kehittää siten, että turvallisuusneuvonantajista olisi rekisteri ja yrityksellä olisi velvollisuus ilmoittaa turvallisuusneuvonantajansa rekisteriin. Myös va l- vontaa voisi lisätä. Yrityksessä on käytössä sertifioitu laatujärjestelmä ja ympäristöjärjestelmä on sertifiointia vaille. Turvallisuusneuvonantajajärjestelmän raportointi- ja valvontatoiminnot on yhdistetty laatujärjestelmään. Laatujärjestelmien ja neuvonantajajärjestelmän yhdessä kehittäminen on hyvä olla yrityksen omassa harkinnassa. On osallistuttu alan neuvottelupäiviin ja palavereihin. kumppaneihin ollaan oltu yhteydessä vain jos jotain on sattunut. Valvontaviranomaiset Yrityksellä ei ole ollut yhteyksiä valvontaviranomaisen kanssa. Mitkä ovat sanktiot, jos yrityksessä ei ole turvallisuusneuvonantajaa, vaikka lain mukaan pitäisi olla? Ruotsissa järjestelmä on tiukempi kuin Suomessa. Siellä on meripuoli mukana, yrityksen pitää ilmoittaa turvallisuusneuvonantaja viranomaisille (rekisteri) ja valvontaviranomaiset on nimetty. Suomessa olisi hyvä edetä samaan suuntaan. Saksassa turvallisuusneuvonantajalla on juridinen vastuu toiminnasta ja Virossa toiminnan kehittäminen on vasta aivan alussa. Suomessa on vielä jopa joitakin suuria vastaanottavassa roolissa olevia yrityksiä, joilla ei ole turvallisuusneuvonantajaa. Näitä ei kuitenkaan ole monta. turvallisuusneuvonantajakoulutus on hyvä ja sitä on riittävästi. Yrityksen muuta he n- kilökuntaa koulutetaan tehtävien mukaan sisäisellä koulutuksella ja ulkopuolisella räätälöidyllä koulutuksella. Ulkopuolista apua on saatavilla tarpeeksi.

7 7 Liite 7 Pentti Toivonen, Altia Group Oy ( ) Altia Group Oy on alkoholijuomakonserni, johon kuuluvat mm. Primalco ja Havistra. Rajamäen tehtailla on noin 350 konsernin työntekijää ja yhteensä noin 500 työntekijää. Toivonen toimii yrityksen turvallisuusneuvoantajana ja vastaa palavan nesteen varastoinnista etanoliosastolla Rajamäellä. Rajamäellä on kolme turvallisuusneuvonantajaa, joista yksi on pullotuksessa ja kaksi etanoliosastolla. Järjestelmän hyöty on tietämyksen lisääntyminen ja sitä kautta toimiminen oikein riskitilanteissa. Pelkkä kemikaalilain tunteminen ei ohjaa toimintaa tarpeeksi tarkasti. Lisätyötä ei ole juurikaan tullut, sillä raportointi tehtäisiin muutenkin. Seuraavan kehittämisaskeleen tulisi olla VAK-kirjan uusiminen myös suomeksi. Yrityksessä on laatu- ja ympäristöjärjestelmä, johon turvallisuusneuvonantajajärjestelmän toiminnot on yhdistetty. Järjestelmiä kehitetään koko ajan yhdessä eteenpäin. Varsinaista yhteistyötä ei ole kuin oman yrityksen turvallisuusneuvonantajien kanssa, joskin omiin kokouksiin on välillä kutsuttu myös yhteistyökumppaneita koulutusmielessä. Välillä tulee kuljetusliikkeitä, joilla ei ole ajoluvat kunnossa. oli hyvä ja tietokoneella oleva kirja, joka polveutuu suoraan seuraavaan oikeaan kohtaan on hyvä ja sellainen on netissä. Kim Lindqvist, Berner Oy ( ) Berner Oy on monialayritys. VAK aineista mukana ovat mm. puhdistusaineet, kosmetiikka, eläinlääkkeet, autokemikaalit ym. Henkilöstöä on noin 500. Lindqvist on yrityksen tuotekehityskemisti ja turvallisuusneuvonantaja. Yrityksessä on kaksi turvallisuusneuvonantajaa, joista toinen on varamies. Järjestelmän hyötynä on se, että asioihin on pakko suhtautua vakavasti. Järjestelmään on hyvä nojata kun jotain on tehtävä. Tuki toimii sekä yrityksen johdon että henkilöstön ja alihankkijoiden suuntaan. Tämä on järjestelmän suurin hyöty. Lakien noudattaminen ja muutosten seuraaminen on erittäin raskasta. Huomattava osa työajasta menee uusien tietojen etsimiseen ja muutosten tekemiseen. Lait muuttuvat hyvin nopeaan tahtiin vinkit tulevista muutoksista etukäteen helpottaisivat asian käytäntöön vientiä ajoissa. Siirtymäajat olivat ennen liian lyhyitä. Nykyään muutoksia tulee niin usein, että edellinen siirtymäaika on vielä käynnissä uuden muutoksen tullessa tietoon.

8 Liite 7 8 IMO määräykset ja ARD määräykset eivät ole tarpeeksi lähellä toisiaan. Yrityksessä on sekä laatu- että ympäristöjärjestelmä. Toimintoja on osittain integroitu, kuten koulutusrekisterit ja sisäiset auditoinnit, mutta muuten järjestelmiä ei ole varsinaisesti yhdistetty. Toimintojen integrointi on hyvä juttu, mutta muuten järjestelmien kehittämien yhdessä tulisi jättää yritysten omaan harkintaan. Turvallisuusneuvonantajilla ei ole mitään säännöllistä yhteistyötä. Ainoastaan muutamia kontakteja saman henkisten kanssa. Nämä kontaktit olivat olemassa tosin jo ennen turvallisuusneuvonantajajärjestelmää. Noin kerran vuodessa on ollut Kemianteollisuus ry:n kuljetusmääräyksiin liittyvät seminaarit. Pienille yrityksille järjestelmä on raskas lakihan velvoittaa kaikkia. Esim. pienet maahantuojayritykset ovat usein rajatapauksia. Heille voisi olla hyötyä säännöllisesti kokoontuvasta keskusteluryhmästä. Valvontaviranomaiset Bernerillä ei ole ollut yhteyksiä valvontaviranomaisiin. Lähetettävä tavara kappaletavaraa - ei bulkkia. Yksi alihankkija on passitettu tenttiin ehtona yhteistyön jatkumiselle. Yleisesti on se käsitys, että suurissa firmoissa asiat ovat kunnossa, mutta pienillä on ongelmia. Erityisesti ongelmallisia ovat pienet maahantuontifirmat, joilla on omaa varastointia. Nämä eivät usein kuulu mihinkään järjestöön, joten tieto ei kulje sitä kautta. Henkilökunnan koulutus on järjestetty yrityksen sisäisenä koulutuksena. Olli Turunen, Fortum Oil and Gas Oy ( ) Fortum Oil and Gas Oy on öljytuotteita valmistava, varastoiva, lähettävä ja kuljettava yritys. Henkilöstöä on noin Turunen toimii päätoimisena maantie- ja rautatiekuljetusten turvallisuusneuvonantajana ja sivutoimena on niihin liittyvät tekniset asiantuntijatehtävät. Fortum konsernissa on lisäksi kolme nimettyä turvallisuusne u- vonantajaa, jotka hoitavat turvallisuusneuvonantaja tehtävää omalla sektorillaan ja sivutoimisena oman toimensa ohella. Kuljetuspalveluiden toimihenkilöt eri toimipaikoissamme ovat pääsääntöisesti neuvonantajakokeen suorittaneita henkilöitä, mutta heitä ei ole virallisesti nimitetty turvallisuusneuvonantajiksi. Käytännössä maantiekuljetukset suorittavat sopimusliikennöitsijät, joilta myös edellytetään omaa nimettyä turvallisuusneuvonantajaa. Järjestelmän suurin hyöty tällä hetkellä on siinä, että turvallisuusneuvonantajat ovat käymänsä kurssin aikana päivittäneet VAK / ADR tietonsa ja ovat tietoisia siihen liittyvistä asioista. Järjestelmää ollaan siis hyödynnetty koulutusmielessä. Sitä, onko tie-

9 9 Liite 7 don lisääntyminen näkynyt käytännössä, on vaikea tässä vaiheessa vielä sanoa. Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu löytää keinoja vähentää kuljetuksissa sattuneita vahinkoja. Turvallisuusneuvonantajaorganisaatiolla on mahdollisuus selvittää yksittäisiin vahinkoihin johtaneita syitä ja tarkastella niitä sitten kokonaisuutena koko kuljetustoiminnassa. Myös toiminnan ja laitteiden sisäisten tarkastusten merkitys ymmärretään ja hyväksytään paremmin koko organisaatiossa ja niitä tehdään ene m- män. Uusi ADR tuo turvallisuusneuvonantajille uuden haasteen, kuinka muutos saadaan menemään yrityksen toimintaan. Turvallisuusneuvonantajaa hyödynnetään Fortum Oil and Gas Oy:ssä lakimuutosten kommentoimisessa ja samalla turvallisuusne u- vonantaja pysyy tietoisena tulevista muutoksista. Pienemmissä yrityksissä tieto ei varmaankaan tule automaattisesti yritykselle ja sen turvallisuusneuvonantajalle, vaan se vaatii aktiivista tiedon etsintää. Mikäli yritys ei ole itse aktiivinen tiedonhankinnassa se saattaa olla täysin tietämätön tulevista muutoksista. Turvallisuusneuvonantaja on avainasemassa tiedon hankinnassa ja sen levittämisessä yrityksen sisällä. Neuvonantajan tehtävänä on seurata, että vaarallisten aineiden kuljetuksissa lakeja ja asetuksia noudatetaan. Epäselvyyttä on esiintynyt koskeeko tämä vain VAK ja ADR lainsäädäntöä vaiko myös muita kuljetusturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia? Mikä on satunnaista ja vähäisissä määrin? Selkeämpää lain tulkintaa tarvittaisiin, mutta tulevaisuus varmaankin osoittaa minne rajat on mielekästä ja järkevää vetää. Fortum Oil and Gas Oy:ssä on käytössä ISO 9002, ISO ja BS 8800 laatujärjestelmät. Turvallisuusneuvonantajan toiminta edellyttää laatujärjestelmän mukaista asioiden seuraamista ja raportointia. Laatujärjestelmä poikkeamankäsittelymenetelmineen ja yrityksen lähettämö- ja kuljetusseurantajärjestelmät tuottavat turvallisuusne u- vonantajaraportissa tarvittavat tiedot. Fortum Oil and Gas Oy:n kokoisen yrityksen ADR-toimintaa on vaikea saada sopimaan yhteen turvallisuusneuvonantajaraporttiin, joten siinä toiminta esitetään vain pääpiirteissään ja tarkemmat tiedot on tarvittaessa saatavissa yrityksen omista tietojärjestelmistä. Sopimusliikennöitsijöiden turvallisuusneuvonantajien kanssa tehdään yhteistyötä vahinkojen estämisessä, selvittämisessä sekä torjunnassa. Fortum Oil and Gas Oy järjestää heille vuosittain yhteisen turvallisuusneuvonantajapäivän, jossa kiinnitetään huomiota koulutukseen ja tärkeisiin yhteistyöasioihin. Lisäksi tietojärjestelmistä tulostetaan tuote ja toimitusvarastokohtaiset kuljetusmäärät sopimusliikennöitsijöiden vuosiraporttia varten. Lisäksi öljyalalla tehdään yhteistyötä öljyalan keskusjärjestöjen, säiliöautoliiton ja muiden öljy-yhtiöiden kanssa kuljettajien ohjeistuksessa ja koulutuksessa, vahinkojen estämisessä, autotarkastuksissa, lastausjärjestelmien kehittämisessä ja purkupaikkojen kuntoon saattamisessa. Eli asioissa jotka kuuluvat turvallisuusneuvonantajan toimialueeseen. Valvontaviranomaiset Pelastusviranomaisten kanssa ollaan yhteistyössä kuljetuksissa sattuneissa onnettomuus- ja vahinkotapauksissa. Poliisi on ottanut kiitettävästi yhteyttä turvallisuusne u-

10 Liite 7 10 vonantajaan havaitessaan puutteita tai rikkeitä toiminnassamme. on toiminut rakentavassa hengessä ja kaikki informaatio havaituista rikkeistä on erittäin tervetullutta helpottamaan neuvonantajan valvontatyötä. Epätietoisuutta on esiintynyt satunnaisissa tapauksissa lähettäjäpuolella, koska tarvitaan turvallisuusneuvonantajaa. Öljynkuljetusalalla toiminta on niin päätoimista, että käytännössä jokaisella yrityksellä on nimetty turvallisuusneuvonantaja. Jouko Salminen, Henkel Norden Oy ( ) Yrityksen toimialaan kuuluvat teknokemian tuotteet ja liimat. Henkilöstöä Suomessa on noin 140. Salminen toimii yrityksen teknokemian puolen turvallisuusneuvonantajana. Hän on toiminut turvallisuusneuvonantajana noin 2 vuotta. On hyvä, että yrityksessä on yksi henkilö, joka on perehtynyt säädöksien systeemiin ja rakenteeseen. Säädösten osaaminen ja tiedon löytyminen on parantunut huomattavasti. Tämä on järjestelmän suurin hyöty. Järjestelmällä ei ole niinkään suurta vaikutusta yrityksen riskien tuntemukseen, sillä riskit olivat tiedossa jo aikaisemminkin. Yrityksessä ei ole käytössä laatujärjestelmää. Alihankkijoiden kanssa on ollut keskustelua tuotteiden luokituksesta ja säädösten tulkinnasta. Säännöllistä tai kiinteää yhteistyötä ei kuitenkaan ole. Tiedot säädösten muutoksista ym. saadaan kemianteollisuus ry:ltä sekä yrityksen sisäisissä kokouksissa. Valvontaviranomaiset Ei ole ollut yhteyksiä valvontaviranomaisiin. Viimeksi yrityksessä oli satunnainen tarkastus 15 vuotta sitten. Ennen Suomen järjestelmän käyttöön ottoa Saksasta tuli muistutus Safety Advisorin puuttumisesta ja sellainen nimitettiin jo silloin. Nykyään Suomessa ja Saksassa ollaan samalla tasolla järjestelmien tiukkuusvaatimuksissa. Järjestelmä ei ole vielä levinnyt tarpeeksi laajalle. Ongelmana on se, että laki jättää yrityksen turvallisuusneuvonantajan tarveharkinnan omaan harkintaa rajatapauksissa. Lisätiedotus voisi auttaa. Esimerkkinä turvallisuusneuvonantajan puuttumisesta ovat sellaiset pakkausyritykset, jotka pakkaavat satunnaisesti vaarallisia aineita suuriin teholavoihin. Yleensä määrät ovat vapaan rajan sisällä, mutta teholavoissa ne saattavat mennä yli rajan. Ongelma on siis rajapinnoissa ja yllätyksissä.

11 11 Liite 7 Muun henkilökunnan koulutus tapahtuu yrityksessä sisäisesti. Alalle kohdennettua koulutusta ei ole tarjolla, eikä sellainen varmaan ole tarpeenkaan, sillä eri yritysten tarpeet ovat liian erilaiset. Erilaiset tarpeet vaatisivat räätälöidyn kurssin joka yritykselle. Jorma Palomaa, Kemira Chemicals Oy ( ) Palomaa on rikkihappo-osaston käyttöpäällikkö ja Kokkolan tehtaiden turvallisuusneuvonantaja. Kokkolan tehtailla on Kemira Chemicalsilla noin 340 työntekijää ja Kemira Fine Chemicalsilla noin 120 työntekijää. Fine Che micalsilla on oma turvallisuusneuvonantaja. Järjestelmän hyöty on se, että asiat ovat enemmän esillä ja yrityksessä on joku jolta voi kysyä tai joka selvittää asian, jos ei itse tiedä. Huonona puolena on työn hoitaminen oman toimen ohessa. Asialle ei jää riittävästi aikaa ja lisäksi on hankalaa osallistua muiden osastojen toimintaan. Toimipaikan organisaatiota voisi kehittää siten, että olisi joku joka koordinoisi kokonaisuudessaan turvallisuuten/työsuojeluun liittyviä asioita, kuten kehittämistä, koulutusta jne. Ongelma on tällä hetkellä lähinnä toimipaikan resurssikysymys eikä järjestelmässä itsessään. Yrityksellä on sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Turvallisuusjärjestelmää ei ole integroitu sisään järjestelmiin, mutta se tullaan tekemään ensi vuoden aikana. Käytännön tasolla toimintoja on integroitu, kuten sisäiset auditoinnit yms. Kemiralla oli noin vuosi sitten yksi turvallisuusneuvonantajien kokoontuminen, jonka tarkoituksena oli, että kehitetään yhtenäinen toimintamalli (ohjeistus, kaavakkeet, raportointi, verkostoituminen jne.) turvallisuusneuvonantajille, mutta sen jälkeen ei ole ollut yhteyksiä. Suomessa ei ole enää yrityksiä, joilla ei olisi turvallisuusneuvonantajaa. Palvelut on ostettu ostopalveluna, jos ei ole omaa. Palomaa oli käynyt koulutuksen ennen tenttiä. Missään koulutuksessa ei oltu kuitenkaan käsitelty rautatiekuljetuksia. Rautatieasiat piti siis opiskella itse. Yrityksen muu henkilöstö koulutetaan tapauskohtaisesti käyttäen yrityksen omaa ja ulkopuolista he n- kilöstöä. Ensi vuonna on tarkoitus järjestää sisäinen VAK-koulutus kaikille vaarallisten aineiden parissa työskenteleville.

12 Liite 7 12 Ollipekka Suoniemi, Sarol Team Oy ( ) Sarol Team Oy on kuljetusyritys, jossa on kahden omistajan lisäksi yksi työntekijä. Yritys kuljettaa vaarallisia aineita noin miljoona kiloa vuodessa. Kuljetettavat vaaralliset aineet ovat pääasiassa palavia ja syövyttäviä nesteitä. Suoniemi toimii yrityksen turvallisuusneuvonantajana. Järjestelmän suurin hyöty on oman tietämyksen lisääntyminen. Oma kiinnostus aiheeseen on lisääntynyt ja on tullut kerättyä aiheeseen liittyvää oheismateriaalia, kuten turvaohjekortteja. Riskien tuntemus on parantunut ja yrityksen kalusto on päivitetty kuntoon. Kyselyjä aiheesta on tullut paljon sen jälkeen kun tieto kurssin käymisestä on levinnyt. Uusittujen säännösten löytämisessä on suuri työ. Pitää itse olla hyvin aktiivinen lö y- tääkseen tietoa. Huono puoli on myös turvallisuusneuvonantajakoulutuksen ja ajolupakoulutuksen päällekkäisyys. Kahden koulutuksen käyminen ja lupien ylläpitäminen on kohtuuton taakka pienelle yritykselle. Toisaalta hyvästä asiasta on valmis maksamaan. Järjestelmän levinneisyyteen auttaisi julkinen lista yrityksen turvallisuusneuvonantajista. Tämä toisi yrityksille painetta olla mukana listalla ja antaisi positiivista mainosta niille, jotka jo ovat listalla. Yrityksellä ei ole omaa laatujärjestelmää. Yritys toimii toimeksiantajan sääntöjen ja järjestelmien mukaisesti. Suurimman toimeksiantajan turvallisuusneuvonantajan kanssa ollaan tekemisissä lähes päivittäin. Eniten yhteistyötä tehdään kuormien merkkaamisessa ja vapaiden rajojen pohtimisessa. tilaajien kanssa on helpottunut kurssin käymisen jälkeen, kun itsekin tietää asioista enemmän. Valvontaviranomaiset Yrityksen autot ovat olleet tarkastuksessa joitakin kertoja. Mitään ongelmia ei ole ollut. Tarkastuksia tien päällä pitäisi lisätä ja tulliviranomaiset saisivat olla kiinnostuneempia kuormien sisällöstä. Suomessa on vielä paljon pieniä kuljetusliikkeitä, joilla ei ole turvallisuusneuvonantajaa eikä muutenkaan tietoa vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Ongelma on etenkin irtoperäliikenteessä ja kappaletavarapuolella. Säiliöpuolella asiat ovat paremmin kunnossa. Huolintaliikkeillä on useimmiten turvallisuusneuvonantaja, mutta neuvonantajalla ei usein ole kiinnostusta käytännön töitä kohtaan. Huolintaliikkeet ovat usein välinpitämättömiä ja he laittavat vastuun lähettäjälle ja kuljettajalle. Pienten kuljetusliikkeiden tilannetta voisi parantaa tarkastuksia lisäämällä ja lisäämällä informaatiota huolintaliikkeiden kautta.

13 13 Liite 7 oli hyvä ja vastasi tarpeita. Suuret toimeksiantajat voisivat lisäksi pitää tarkennettua koulutusta juuri omasta alasta. Tämä oli hyödyllistä turvallisuusneuvonantajakurssin lisäksi, sillä kurssilla käydään läpi asioita melko yleisellä tasolla. Kursseista on melko vaikea saada tietoa, jos sitä ei itse aktiivisesti etsi. Kurssinpitäjien pitäisi mainostaa itseään enemmän. SKALin kautta tulee jotain tietoa. Heli Hörkkö, Schenker Oy ( ) Schenker Oy on kuljetus-, varastointi- ja logistiikka-alan yritys, jolla on Suomessa noin 2000 työntekijää (mukaan luettuna Schenker East). Hörkkö toimii yrityksessä turvallisuusneuvonantajana sekä operatiivisen CIEL-tietojärjestelmän tukihenkilönä. Schenkerillä on kansainvälisessä organisaatiossa kaksi turvallisuusneuvonantajaa ja kotimaan Kiitolinja-organisaatiossa neljä alueellista turvallisuusneuvonantajaa. Järjestelmän edellyttämiä tehtäviä ei ole koettu suurena työnä, sillä samat työt on tehty jo ennen lakisääteisyyttä. Järjestelmän hyöty on se, että kaikkien toimijoiden tietämys on lisääntynyt, jolloin kanssakäyminen yhteistyökumppaneiden kanssa on helpottunut. Molemmat osapuolet ovat samalla tasolla ja asiat voidaan ratkaista asiantuntijoiden kesken. Näin myös riskien hallinta on parantunut. Pienenä huonona puolena voidaan pitää paperityön lisääntymistä. Turvallisuusneuvonantajan tulisi olla kiinteä osa yrityksen toimintaa. Ulkopuolelta ostettava palvelu ei vastaa tarkoitustaan. Tällöin hoidetaan vain pakolliset tehtävät ja kehitystyö jää tekemättä. Pienet kuljetusliikkeet ovat ostaneet palveluita ulkopuolelta, koska ajolupakoulutus ja turvallisuusneuvonantajakoulutus ovat tuntuneet liian raskaalta yhdistelmältä. Huolintaliikkeen neuvonantaja saattaa toimia myös kuljetusliikkeen neuvonantajana, mistä saattaa aiheutua eturistiriitoja. Yleiseen tiedon lisäämiseen yrityksissä pitäisi vielä kiinnittää huomiota ja painottaa dokumentoinnin tärkeyttä. Turvallisuusneuvonantajajärjestelmän tehtävät on sisällytetty laatujärjestelmään ja konsernin ohjesääntöihin. Laatujärjestelmässä pyritään painottamaan standardien lisäksi myös sisältöä. Huolinta-alalla on turvallisuusneuvonantajista koottu ryhmä, joka toimii keskustelukanavana ja etsii yhdessä ratkaisuja ongelmiin. Ryhmä toimii alan keskustelijana myös ulospäin. Ryhmä on koottu kansainvälisen huolintaliikkeiden liiton esimerkin mukaan. Ruotsissa järjestelmässä on mukana myös merikuljetukset ja niin tulisi olla Suomessakin. Sellaisissa maissa, joissa lainsäädäntöä ei ole, on tiedon taso hyvin vaihtelevaa.

14 Liite 7 14 Tällaisissa tapauksissa konserni antaa määräykset yhteistyökumppaneiden turvallisuusvastaavien tietotasolle. Valvontaviranomaiset Yrityksessä ei ole ollut yhteydenottoja tai tarkastuksia. Kanssakäymistä on ollut vain lähinnä palokunnan kanssa joissakin onnettomuustilanteissa. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Ongelma on siinä, että pitää olla turvallisuusneuvonantaja tietääkseen tarvitaanko turvallisuusneuvonantajaa. Eniten epäkohtia on pienissä ja keskisuurissa vientikauppaa harjoittavissa yrityksissä sekä transito-kaupassa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011.

Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Muutokset ADR- ajolupakoulutuksessa ja -kokeissa 1.7.2011. Vantaa 11.4.2011, Oulu 12.4.2011, Tampere 14.4.2011 Pekka Kärkkäinen ADR- ajolupakokeet ja myönnetyt ajoluvat 2010 Perusajolupa kokeita 4384,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö

Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Muuntohuumeet ja lainsäädäntö Päihdetiedotusseminaari Jurmala 6.-8.6.2013 Ylitarkastaja Katja Pihlainen, FT Luvat ja tarkastukset yksikkö 2 1 Mitä ovat muuntohuumeet Miten niitä on viime aikoina esiintynyt

Lisätiedot

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2. TMC XIV Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.2017 Kenelle? Kokenut henkilö, jolla on sopiva koulutus sekä

Lisätiedot

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE 15.4.2014 Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus Haasteita matkailualalla: suojautuminen ja ympäristöstä aiheutuvat tekijät Suomessa luonnonolosuhteet

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Päivin öin Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Suomen Kaukokiito Oy Kuljetusliike I. Lehtonen Oy Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Auramaayhtiöt Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetusliike

Lisätiedot

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen Turvakäräjät Uusia oikeustapauksia (ym.) säännöllisesti, n. 1 /kk TAPATURVA LAKI Aina ajantasainen nettipalvelu Laki Posti

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa

Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa Ajankohtaista kudoslaitosten valvonnassa Anu Puomila, ylitarkastaja Luvat ja tarkastukset yksikkö Toimijoiden valvonta prosessi Kudoslaitospäivä 21.9.2016 Fimean Luvat ja tarkastukset -yksikkö 2015 yksikössä

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Learning Cafe Toimintaympäristö Mika Palm

Learning Cafe Toimintaympäristö Mika Palm 1 Learning Cafe Toimintaympäristö 11.5.2016 Mika Palm Keskustelu Learning Cafessa ensimmäisen ryhmän kanssa lähti alustukseni jälkeen hyvin liikkeelle. Alussa keskustelijoissa herätti huomion rahoitusmalli,

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Suojelupäällikön tekemä neljännen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu neljännen vaiheen auditointiin (SUP 4), joka tehdään n. 1 viikko 1 pv ennen seisokkia. Suunnitelmat

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus Yleissopimuksen keskeinen sisältö

Painolastivesiyleissopimus Yleissopimuksen keskeinen sisältö Yleissopimuksen keskeinen sisältö Historia Asia esillä IMOssa ensimmäisen kerran 1980-luvun lopulla. Useita suosituksia ja ohjeistuksia IMOlta ja HELCOM:lta (esim. painolastivesien vaihdosta). Painolastivesiyleissopimus

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake

Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Palkkavaaka Tehtävänkuvauslomake Toiminto / yksikkö / osasto: Toimen nimi: VIITETAHTÄVÄ 2 Laadittu: 15.3.2016 1 1. Tehtävän tarkoitus ja sisältö 1.1 Tehtävän tarkoitus ja tavoitteet Tehtävän tarkoituksena

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet.

-ORGANISAATIO. Jäsenyritykset. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. Logistiikkajäsenet. Liitännäis -jäsen. Veteraanijäsenet. -ORGANISAATIO Jäsenyritykset Suoritealayhdistykset Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät Metsäalan Kuljetusyrittäjät Suomen Säiliöautoliitto Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen Kuljetusyrittäjät USL SKAL Kustannus

Lisätiedot

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy

Vastuullinen - Pelisäännöt. Joinia Oy Vastuullinen - Pelisäännöt Joinia Oy Näiden pelisääntöjen tehtävänä on ohjata Vastuullinen palvelun toimintaa, ylläpitoa sekä jatkokehitystä. Pelisääntöihin liittyvien ohjeistusten ja ehtojen tavoitteena

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO

Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää. Helsinki Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Turvaa harvassa miltä tulevaisuus näyttää Helsinki 8.9.2015 Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM/PO, poliisitarkastaja Ari Evwaraye SM/PO Harvaan asutut alueet Suomi harvaan asuttu maa, keskimäärin

Lisätiedot

Turvallisuustutkimus 2014

Turvallisuustutkimus 2014 Crnet Oy, Helsingin Pelastuskoulu ja Tuula Pohjola Consulting Oy toteuttivat yrityksille suunnatun turvallisuuskulttuuritutkimuksen tammi-helmikuussa 2014. Tutkimuksessa oli mukana useita eri toimialoja,

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta

Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Ammattimaisen käyttäjän kokemuksia lain vaatimusten täytäntöönpanosta Tiina Laitinen dosentti, ylifyysikko Kuvantamiskeskus, Kuopion yliopistollinen sairaala 27.10.2014 1 Toimintaympäristö KYS Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö

LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA. Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö LAKIUUDISTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON NÄKÖKULMASTA Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö 2.6.2016 1 25.5.2018 Onko tietosuojaviranomainen valmiina? 2 TSV:N SIIRTYMÄAJAN PROJEKTI 2016-2017 TSAU

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016 YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN Petri Merisaari Suurhankeosaaja-almennus, OULU, 17.3.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot