Kuljetusehtojen liite 11.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetusehtojen liite 11.3"

Transkriptio

1 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta kansainvälisestä rautatietavaraliikenteestä (SMGS), ja päinvastaiseen suuntaan Yleistä 1 Nämä määräykset koskevat tavarakuljetuksia Suomesta Venäjän ja muiden SMGS-sopimusta soveltavien maiden rautateiden kautta niihin maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä SMGS-sopimusta, ja päinvastaiseen suuntaan. 2 Tavaroiden kuljetukset Suomesta raideleveydeltään 1435 mm olevien rautateiden vastaanottaville raja-asemille saakka ja raideleveydeltään 1520 mm olevien rautateiden satama-asemille saakka ja päinvastaisessa suunnassa näiltä asemilta hoidetaan 1520 mm raideleveyden vaunuilla. 3 Lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan asiakirjat, joita tarvitaan kuljetuksen aikana tulli- ja muiden viranomaismääräysten noudattamista varten. Kuljetukset Suomesta 4 Venäjän satamien kautta Tavarakuljetuksille laaditaan Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjat lähetysasemalta RZD:n satama-asemalle osoitettuna huolitsijalle. Rahtikirjan kenttään 8 "Määräasema ja -rautatie" lähettäjä merkitsee RZD:n satama-aseman lisäksi "Edelleen kuljetettavaksi vesiteitse... (merkitään lopullisen määräpaikan ja -maan nimi)".

2 2 Rahtikirjan kenttään 5 "Vastaanottaja, postiosoite" lähettäjä merkitsee sen huolitsijan nimen, joka ottaa tavaran vastaan rautatieltä satama-asemalla ja lähettää sen edelleen vesiteitse lopulliseen määräpaikkaan. Rahtikirjan kenttään 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia" lähettäjä merkitsee tavaran todellisen vastaanottajan lopullisessa määräpaikassa ja tämän osoitteen. Yhdysliikennerahtikirjassa olevien merkintöjen perusteella huolitsija laatii uuden kuljetusasiakirjan tavaran kuljettamiseksi lopulliseen määräpaikkaan. Kuljetukset Kaliningradin sataman kautta hoidetaan Kuljetusehtojen liitteen 11.2, SMGS-sopimuksen ja MTT-tariffin määräysten mukaisesti. 5 SMGS-sopimukseen kuuluvien maiden satamien kautta Kuljetukset hoidetaan Kuljetusehtojen liitteen 11.2, SMGS-sopimuksen, MTT-tariffin ja ETT-tariffin määräysten mukaisesti. 6 SMGS-sopimukseen kuuluvien maiden rautatieraja-asemien kautta Tavarakuljetuksille laaditaan Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjat lähetysasemalta RZD:n Buslovskajan, Värtsilän tai Kivijärven raja-asemalle saakka. Yhdysliikennerahtikirjan kenttään 8 "Määräasema ja -rautatie" lähettäjä merkitsee kyseisen raja-aseman nimen ja rautatien kirjaintunnuksen "RZD". Samaan kenttään uudelle riville lähettäjä merkitsee "Edelleen kuljetettavaksi... asemalle (merkitään lopullinen määräasema ja - rautatie)". Yhdysliikennerahtikirjan kenttään 5 "Vastaanottaja, postiosoite" lähettäjä merkitsee "Asemapäällikkö" ja kenttään 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia"

3 lopullisella määräasemalla olevan tavaran todellisen vastaanottajan sekä tämän postiosoitteen. 3 Lähettäjän yhdysliikennerahtikirjaan tekemien merkintöjen perusteella RZD:n raja-asema siirtää täsmällisesti kaikki siinä olevat tiedot SMGSrahtikirjaan ja lähettää tavaran tällä SMGS-rahtikirjalla sen rautatien rajaasemalle, joka laatii CIM-rahtikirjan. RZD:n raja-asema merkitsee SMGS-rahtikirjan kenttään 3 "Lähetysasema" raja-aseman nimen ja kenttään 1 "Lähettäjä, postiosoite" lähettäjän ja tämän postiosoitteen sekä alkuperäisen lähetysaseman ja -maan. RZD:n raja-asema lyö päiväleimansa SMGS-rahtikirjan kenttään 46 "Lähetysaseman päiväleima". Alkuperäisen Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjan osa 1 liitetään SMGS-rahtikirjaan. SMGS-rahtikirjan kaikkien osien etupuolelle vasempaan yläkulmaan tehdään merkintä "Liitteenä rahtikirja. ( nro ja pvm)". RZD:n raja-asema tekee Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjan osan 2 (Matkakirja määrärautatielle) kääntöpuolelle, kenttään 98 "Tavaran luovuttaminen vastaanottajalle" merkinnän: "Tavara lähetetty... asemalle (merkitään lopullinen määräasema) SMGS-rahtikirjalla... (nro ja pvm)". CIM-rahtikirjat jatkokuljetusta varten tehdään MTT-tariffin määräysten mukaisesti. Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjan ja SMGS-rahtikirjan osat 1 (vastaanottajan kappaleet) liitetään CIM-rahtikirjaan ja ne seuraavat lähetystä lopulliselle määräasemalle vastaanottajalle luovuttamista varten. Raja-asemat, jotka laativat uudet rahtikirjat, lähettävät SMGS-rahtikirjan alkuperäisen kaksoiskappaleen ja CIM-rahtikirjan alkuperäisen lähettäjän

4 kappaleen lähettäjän osoitteeseen, jos tämä on sitä yhdysliikennerahtikirjassa vaatinut. 4 Kuljetukset Suomeen 7 Venäjän satamien kautta Satamassa toimiva huolitsija laatii tavaroille Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjat RZD:n satama-asemalta Suomen määräasemalle. Kuljetukset Kaliningradin sataman kautta hoidetaan MTT-tariffin, SMGSsopimuksen ja Kuljetusehtojen liitteen 11.2 määräysten mukaisesti. 8 SMGS-sopimukseen kuuluvien maiden satamien kautta Kuljetukset hoidetaan MTT-tariffin, SMGS-sopimuksen, ETT-tariffin ja Kuljetusehtojen liitteen 11.2 määräysten mukaisesti. 9 SMGS-sopimukseen kuuluvien maiden rautatieraja-asemien kautta Tavarakuljetuksille vain CIM-sopimusta soveltavasta maasta laaditaan CIM-rahtikirja kauttakuljetusrautatien asianomaiselle luovuttavalle rajaasemalle saakka, jolla CIM-rahtikirja on vaihdettava SMGS-rahtikirjaan. CIM-rahtikirjassa olevien tietojen perusteella kauttakuljetusrautatien asema, joka laatii uuden rahtikirjan, siirtää täsmällisesti kaikki alkuperäisessä CIM-rahtikirjassa olevat tiedot SMGS-rahtikirjaan ja lähettää tavaran tällä SMGS-rahtikirjalla RZD:n Buslovskajan, Svetogorskin, Värtsilän tai Kivijärven luovuttavalle raja-asemalle saakka. Uuden rahtikirjan laativa asema merkitsee SMGS-rahtikirjan kenttään 3 "Lähetysasema" aseman nimen.

5 5 Uuden rahtikirjan laativa asema merkitsee SMGS-rahtikirjan kenttään 1 "Lähettäjä, postiosoite" alkuperäisen lähettäjän nimen ja tämän postiosoitteen sekä alkuperäisen lähetysaseman ja -maan. Uuden rahtikirjan laativa asema merkitsee SMGS-rahtikirjan kenttään 5 "Vastaanottaja, postiosoite" asemapäällikön ja kenttään 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia" Suomessa määräasemalla olevan lopullisen vastaanottajan ja tämän osoitteen. Uuden rahtikirjan laativa asema lyö päiväleimansa SMGS-rahtikirjan kenttään 46 "Lähetysaseman päiväleima". CIM-rahtikirjan osa 1 (vastaanottajan kappale) liitetään SMGS-rahtikirjaan. SMGS-rahtikirjan kaikkien osien etupuolelle vasempaan yläkulmaan tehdään merkintä "Liitteenä CIM-rahtikirja.. (nro ja pvm)". SMGS-rahtikirjassa olevien merkintöjen perusteella RZD:n raja-asema siirtää täsmällisesti kaikki siinä olevat tiedot Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjaan ja lähettää tavaran tällä yhdysliikennerahtikirjalla lopulliselle määräasemalle Suomessa. Raja-asema merkitsee yhdysliikennerahtikirjan kenttään 3 "Lähetysasema ja -rautatie" raja-aseman nimen ja kenttään 1 "Lähettäjä, postiosoite" alkuperäisen lähettäjän ja tämän postiosoitteen sekä alkuperäisen lähetysaseman ja -maan. RZD:n raja-asema lyö päiväleimansa yhdysliikennerahtikirjan kenttään 40 "Lähetysaseman päiväleima". SMGS-rahtikirjan osa 1 liitetään yhdysliikennerahtikirjaan. Yhdysliikennerahtikirjan kaikkien osien etupuolelle tehdään merkintä "Liitteenä SMGSrahtikirja.. (nro ja pvm)."

6 6 CIM-rahtikirjan ja SMGS-rahtikirjan osat 1 (vastaanottajan kappaleet) liitetään Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjaan ja ne seuraavat lähetystä lopulliselle määräasemalle vastaanottajalle luovuttamista varten. Raja-asemat, jotka laativat uudet rahtikirjat, lähettävät SMGS-rahtikirjan alkuperäisen kaksoiskappaleen ja Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjan alkuperäisen kaksoiskappaleen lähettäjän osoitteeseen, jos tämä on sitä CIM-rahtikirjassa vaatinut. Muut määräykset 10 Tavaran nimi ja koodi merkitään Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjaan VR:llä käytettävän, Harmonoituun järjestelmään perustuvan nimikkeistön mukaisesti kuljetettaessa tavaroita Suomesta tai Tavaroiden harmonoidun nimikkeistön (GNG-nimikkeistön*) mukaisesti kuljetettaessa tavaroita maista, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen eivätkä SMGS-sopimuksen määräyksiä ja ehtoja. 11 Kuljetusmaksut Venäjän ja muiden SMGS-sopimukseen kuuluvien maiden rautateiden kauttakuljetusosuudelta lasketaan kuljetukseen osallistuvien rautateiden kyseistä kansainvälistä kuljetusta varten soveltaman transitotariffin mukaisesti. Kuljetusmaksut VR:n kuljetusosuudelta kuljetettaessa tavaroita Suomesta peritään lähettäjältä lähetysasemalla ja kuljetettaessa tavaroita Suomeen vastaanottajalta määräasemalla, ellei toisin ole sovittu. * (GNG-nimikkeistö = venäjänkielinen NHM-nimikkeistö)

7 7 Lähettäjä tai vastaanottaja maksaa kuljetusmaksut kauttakuljetusrautateiden kuljetusosuuksilta kauttakuljetusrautateiden kanssa sopimuksen tehneen huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan välityksellä. Lähettäjä merkitsee lähetysasemalla rahtikirjaan jokaisesta kauttakuljetusrautatiestä rautatien kirjaintunnuksen, huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimen ja koodin. Maksut kuljetuksesta CIM-rahtikirjalla peritään lähettäjältä lähtöasemalla tai vastaanottajalta määräasemalla, ellei toisin ole sovittu. 12 Jos tavaran luovuttamiselle syntyy määräasemalla este, toimitaan Kuljetusehtojen 22 artiklan määräysten mukaan ja noudatetaan seuraavia erityisehtoja tavaran palauttamiseksi lähetysrautatielle: - lähettäjän on ilmoitettava lähetysrautatielle suostumuksensa ottaa palautettava tavara vastaan sekä niiden huolintayhtiöiden, rahtiagenttien tai muiden maksajien nimet ja koodit, joiden välityksellä lähettäjä sitoutuu maksamaan kuljetusmaksut määrärautatien ja jokaisen kauttakuljetusrautatien kuljetusosuudelta; - lähetysrautatie ilmoittaa nämä tiedot kaikille palautettavan tavaran kuljetukseen osallistuville rautateille. 13 Näissä määräyksissä mainitsematta jääneeseen sovelletaan: 1) Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtoja, kun tavaroita kuljetetaan Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjoilla; 2) Sopimusta kansainvälisestä rautatietavaraliikenteestä (SMGS), Kansainvälistä rautatietransitotariffia (MTT) tai Yhtenäistä transitotariffia (ETT), kun tavaroita kuljetetaan SMGS-rahtikirjoilla; 3) Yhtenäisiä oikeussäännöksiä sopimuksesta tavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta (CIM), kun tavaroita kuljetetaan CIM-rahtikirjoilla.

KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET Kuljetusehtojen liite 5 (3 art. 5 ) KONTTIEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET 1 Näitä määräyksiä sovelletaan kuormassa tai tyhjinä kuljetettaviin yksityisiin ja rautateiden omistamiin yleis- ja erityiskontteihin. 2

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

KÄÄNNÖS) Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä

KÄÄNNÖS) Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä KÄÄNNÖS) Yleissopimus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSVALTIOT, JOTKA OVAT TIETOISIA siitä merkityksestä, joka Varsovassa 12 päivänä

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA 1 KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA SISÄLTÖ Sivu Yleistä 2 Alkuperätodistuksen käyttötarkoitus 2 Lomakkeet 2 Lomakkeiden täyttöohjeet 2 4 Alkuperän määrittäminen 4

Lisätiedot

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Arvolähetykset,

Lisätiedot

SOPIMUS rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

SOPIMUS rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä SOPIMUS rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä SISÄLTÖ EUROOPAN UNIONI JA AMERIKAN YHDYSVALLAT, jotka HALUAVAT entisestään helpottaa Euroopan

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva. MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 20.3.2014 1 (5) 1. Osapuolet Nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT

MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT MATKUSTAJIEN JA MATKATAVARAN YLEISET KULJETUSEHDOT 1 ARTIKLA MÄÄRITELMIÄ Lukuun ottamatta sellaista asiayhteyttä, jossa vaaditaan muuta tulkintaa, tai jossa erityisesti on muulla tavalla ilmoitettu, näissä

Lisätiedot

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006

YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 YLEISET SATAMAOPEROINTIEHDOT 2006 Sisällysluettelo YLEISTÄ...1 1 SATAMAOPEROINTISOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET... 1 2 YLEISTEN SATAMAOPEROINTIEHTOJEN SITOVUUS... 1 3 SATAMAOPERAATTORIN TEHTÄVÄT... 1 4 SÄHKÖINEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (14) Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (14) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala... 4 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI

POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) TANSKA NORJA SUOMI RUOTSI POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET (PSYM 2000) Näistä määräyksistä, jotka tulevat voimaan 1.6.1998 on käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu Pohjoismaisen Speditööriliiton ja alla mainittujen

Lisätiedot

SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN TEHOSTAJANA

SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN TEHOSTAJANA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 175 2010 SATAMAYHTEISÖN INFORMAATIOKESKUS TIEDONVÄLITYKSEN

Lisätiedot

Ote Minskin sopimuksesta. Sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosasioissa 1. I Osasto Yleiset määräykset

Ote Minskin sopimuksesta. Sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosasioissa 1. I Osasto Yleiset määräykset LIITE 4 Ote Minskin sopimuksesta Sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe- ja rikosasioissa 1 Valtiot Itsenäisten Valtioiden Yhteisön jäsenet, tämän sopimuksen osapuolet, joita jäljempänä

Lisätiedot

Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen

Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (7) Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

2.e. Puolan Siviililain Artiklan 589 mukaan tavaroiden omistusoikeus siirtyy kuluttajalle sen jälkeen, kun tavaran kokonainen hinta on maksettu.

2.e. Puolan Siviililain Artiklan 589 mukaan tavaroiden omistusoikeus siirtyy kuluttajalle sen jälkeen, kun tavaran kokonainen hinta on maksettu. Myyjä: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., jonka toimipaikka sijaitsee Łodzissa, osoite: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, rekisteröity Käräjäoikeudessa Łódź Keskustalle Łodzissa, XX Talousosasto, Yritysrekisteri

Lisätiedot

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa.

LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014. tuotekohtaisen määrän jäljempänä kohdassa Saapuva tavara mainitussa määräajassa. LIITE 2 1 (6) VARASTOPALVELUT TUOTE-EHDOT 1.5.2014 Soveltamisala Näissä tuote-ehdoissa on määritelty Itella Logistics Oy:n (jäljempänä Itella ) tarjoamien varastopalvelujen (palvelu) yleiset tuote-ehdot

Lisätiedot

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: YLEISET MYYNTIEHDOT Danone Finland Oy 1. Yleistä ja Ehtojen Tarkoitus Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa seuraavilla termeillä tarkoitetaan seuraavaa: Myyjä : Danone Finland Oy, Malminkatu 30, 00100 Helsinki,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget Alandia. P&I-vakuutusehdot 1.6.2014

Försäkringsaktiebolaget Alandia. P&I-vakuutusehdot 1.6.2014 Försäkringsaktiebolaget Alandia P&I-vakuutusehdot 1.6.2014 Sisältö sivu 3 luku I alustavat säännökset Sääntö 1 Määritelmät Sääntö 2 Vakuutuksen perusteet Sääntö 3 Yleiset ehdot 5 luku II vakuutuksen laajuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 426/2015 Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Lisätiedot

K U L J E T U S S O P I M U S

K U L J E T U S S O P I M U S K U L J E T U S S O P I M U S Kuljetuksen tilaaja ja kuljetuksen suorittaja ovat tehneet kuljetussopimuksen alla mainituin ehdoin: 1. SOPIJAPUOLET Kuljetuksen tilaaja Ennakkoperintätiedot tarkistettu Osoite

Lisätiedot