VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi"

Transkriptio

1 VAARALLISTEN AINEIDEN kuljetus käsittely varastointi KEMIKAALITURVALLISUUS

2 ILMAKULJETUKSET ICAO-TI & IATA DGR PERUSKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen peruskoulutus. Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä koulutus. Vaarallisten aineiden lähettäjät, pakkaajat ja lentorahtihuolitsijat, jotka haluavat hankkia Suomen lainsäädännön sekä ICAO-TI - ja IATA DGR -määräysten edellyttämän koulutuksen ilmakuljetuksia varten ,00 (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen opetuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin, loppukokeen sekä lounaat ja kahvit. MÄÄRÄAIKAISKURSSI Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) mukainen määräaikaiskoulutus. Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä koulutus. Vaarallisten aineiden lähettäjät, pakkaajat ja lentorahtihuolitsijat, jotka haluavat uusia vaarallisten aineiden koulutuksen. Kelpoisuuden ylläpitämiseksi määräaikaiskoulutukseen on osallistuttava viimeistään 24 kuukauden kuluttua edellisestä koulutuksesta ,00 (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen opetuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin, loppukokeen sekä lounaat ja kahvit. IATA DGR -kirja: Mikäli käytössäsi on vuoden 2015 IATA DGR (Dangerous Goods Regulations, 56 th Edition), ota se kurssille mukaan. Voit myös hankkia kirjan meiltä kurssin yhteydessä tai lainata sen koulutuksen ajaksi.

3 MAANTIEKULJETUKSET ADR & VAK VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET Kurssilla perehdytään vaarallisten aineiden lähettämistä ja kuljettamista koskeviin määräyksiin ja harjoitellaan esimerkkien avulla niiden soveltamista käytäntöön. Vaarallisten aineiden tiekuljetusmääräyksistä ajankohtaista tietoa tarvitsevat, kuten esim. teollisuuden, kaupan ja julkisyhteisöjen kuljetusten parissa työskentelevät sekä huolinta- ja kuljetusyritysten henkilöstö ,00 (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen TURVALLISUUSNEUVONANTAJAN PERUSKOULUTUS Lainsäädäntö edellyttää, että vaarallisia aineita lähettävät, kuljettavat ja lastaavat yritykset ja yhteisöt nimeävät turvallisuusneuvonantajan koordinoimaan toimintaa. DGM järjestää vaarallisten aineiden maantiekuljetusten VAK-turvallisuusneuvonantajan tutkintoon valmentavaa koulutusta. VAK-turvallisuusneuvonantajiksi aikovat sekä muut vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista laajaa tietoa tarvitsevat ,00 (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen Ilmoittautuminen neuvonantajakokeeseen: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämään neuvonantajakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään kolme viikkoa ennen tutkintoajankohtaa. Lisätietoa aiheesta sekä ilmoittautumislomakkeet löydät osoitteesta: Tieliikenne Vaaralliset aineet Turvallisuusneuvonantaja

4 MERIKULJETUKSET YRITYSKOHTAINEN KOULUTUS VAARALLISTEN AINEIDEN MERIKULJETUKSET IMDG-KOODI IMDG-koodi asettaa koulutusvelvoitteen kaikille vaarallisten aineiden merikuljetusketjussa työskenteleville. Vaatimus koskee myös lähettäjiä. Lähettäjät, maahantuojat, huolitsijat sekä kuljetusliikkeiden ja laivayhtiöiden edustajat, jotka valmistelevat ja/tai hoitavat vaarallisten aineiden merikuljetuksia sekä muut vaarallisten aineiden merikuljetuksista tietoa tarvitsevat henkilöt ,00 (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen YRITYSKOHTAINEN KOULUTUS Kaikilla vaarallisten aineiden kuljetusketjussa työskentelevillä tulee olla riittävä koulutus tai muu pätevyys työhön sekä toimintaa ohjaaviin määräyksiin. Peruskoulutuksen lisäksi henkilöstölle tulee järjestää myös tietojen päivitystä määräysten tai kuljetustarpeiden muuttuessa. Yrityskohtaisessa koulutuksessa kurssiohjelma räätälöidään toimipaikkasi tarpeiden mukaiseksi ja käytettävät esimerkit voidaan poimia yrityksen omasta toimintaympäristöstä. Myös eri kuljetusmuotojen vaatimusten ja kemikaaliturvallisuusmääräysten yhdisteleminen toteutuksessa on mahdollista. Uudet VAK 2015 määräykset astuivat voimaan 1.7. Varmistathan tietojen ajantasaisuuden ja henkilöstön pätevyyden! Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994: 11 Henkilöstön yleinen pätevyys Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä, kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta tai purkamista, suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään ja riittävän usein toistuva täydennyskoulutus, jollei tehtävää suoriteta koulutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

5 KEMIKAALITURVALLISUUS KEMIKAALIEN KÄYTÖNVALVOJAN PERUSKOULUTUS Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa laitoksissa on oltava käytönvalvoja vastaamassa toiminnan turvallisuudesta. Käytönvalvojaksi aikovan tulee suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) järjestämä tutkinto. Käytönvalvojiksi aikovat, kemikaalien käytöstä ja varastoinnista vastaavat ,00 (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI Henkilöstön osaaminen on vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin keskeinen turvallisuustekijä. Työntekijöillä tulee olla riittävät tiedot käsiteltävistä aineista sekä niihin liittyvistä vaaratekijöistä. Käsittelytoimintaa ohjaava lainsäädäntö edellyttää koulutuksen ja perehdyttämisen järjestämistä henkilöstölle. Mm. teollisuuden, kaupan, logistiikkayritysten ja julkisyhteisöjen henkilöstö, joka osallistuu kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sekä toiminnan valvontaan ja ohjeistamiseen. Järjestetään toimipaikkakohtaisena koulutuksena. Ilmoittautuminen tutkintoon: Käytönvalvojatutkintoon ilmoittaudutaan suoraan Tukesiin. Lisätietoa tutkinnosta, tutkintoajakohdista ja - paikkakunnista löydät osoitteesta: Tietopalvelut Tutkinnot

6 KEMIKAALITURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET JA VAROITUSETIKETIT REACH-asetuksen mukaan käyttöturvallisuustiedotteen laatijan on oltava pätevä tehtäväänsä. Käyttöturvallisuustiedotetta on myös päivitettävä kun aineesta tai seoksesta saadaan uutta tietoa ja tiedotteen rakenteen ja luokitusten on vastattava REACH/CLP-asetusten vaatimuksia, huomioiden myös väistyvä lainsäädäntö. Kurssin tavoitteena on antaa hyvät peruslähtökohdat käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen tai kääntämiseen. Kurssiin sisältyy myös käytännön harjoituksia. Käyttöturvallisuustiedotteiden ja varoitusetikettien laatimisesta ja käännöksistä vastaavat ,00 (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE- PALVELUT Koulutuksen rinnalla tarjoamme mm. seuraavia käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyviä palveluita Reach 2010 mukaisesti: Uusien käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen Käännökset ruotsin, englannin ja saksan kielistä suomeksi ja ruotsiksi Vanhojen tiedotteiden päivitys uusien säädösten mukaisiksi Pakkausetikettien varoitustekstien- ja merkintöjen laatiminen Kuljetusluokitusten päivitys Vanhojen luokitusten muuttaminen CLP-asetuksen mukaisiksi Myös muut vastaavantyyppiset käännöstyöt ja ohjeistukset voidaan toteuttaa tarpeen mukaan.

7 ASIANTUNTEVA KULJETUS- JA KEMIKAALIMERKINTÖJEN TOIMITTAJA Meiltä saat kaikki vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvät varoituslipukkeet ja muut merkinnät. Korkealaatuisten vakiotuotteiden lisäksi tarjoamme myös tuote- ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä merkintäratkaisuja. Alan asiantuntijoina pystymme konsultoimaan merkintöjen suunnittelussa, jolloin voit olla varma lopputuloksen käyttökelpoisuudesta. Esimerkkejä tuotteista: Varoituslipukkeet (labels) 10x10 cm Suurlipukkeet (placards) 25x25 cm Oranssikilpitarrat blancoina tai vaaratunnus- ja YKnumeropainatuksilla Lipukkeet, joihin painettu YK-numero valmiiksi sekä 10x10 että 25x25 cm kokoisina Kemikaalien käyttöpakkausten etiketit; suunnittelu ja toteutus Muut asiakaskohtaiset tuotteet

8 Ilmoittautuminen ja lisätiedot Kursseille voit ilmoittautua oheisella kaavakkeella, kotisivujemme kautta, sähköpostilla tai puhelimitse. Noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta toimitamme sähköpostilla osallistumisvahvistuksen, jonka mukana on kurssiohjelma ja tietoa käytännön järjestelyistä. Osallistumisen voit peruuttaa kuluitta viimeistään 5 työpäivää ennen tilaisuuden alkua. Tätä myöhemmistä peruutuksista ja kurssiajankohdan muutoksista veloitamme 50 % tilaisuuden hinnasta. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Mikäli haluat lisätietoja, niin vastaamme mielellämme kysymyksiisi. Koulutuspaikka Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Vantaa (Tikkurilan asema-aukio) (majoitusvaraukset Sokos Hotels myyntipalvelusta, puh , sähköposti: Varaustunnus DGM ) ILMOITTAUDUN : ILMAKULJETUKSET (ICAO-TI IATA DGR) Peruskurssi (1 030,00 ) Määräaikaiskurssi (830,00 ) Infektiovaarallisten aineiden kuljetus (830,00 ) Litium-akkujen ilmakuljetukset (830,00 ) MAAKULJETUKSET (ADR VAK) Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset (810,00 ) Turvallisuusneuvonantajan peruskoulutus (1 020,00 ) MERIKULJETUKSET (IMDG) Vaarallisten aineiden merikuljetukset (810,00 ) KEMIKAALITURVALLISUUS Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutus (1 310,00 ) Käyttöturvallisuustiedotteet ja varoitusetiketit (1 050,00 ) Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Nimi Tehtävänimike Yritys Osoite Puhelin Sähköposti* Lisätietoja * kurssikutsu toimitetaan tähän sähköpostiin Dangerous Goods Management Finland Oy Sinikellontie VANTAA Puh Fax Osoitelähde: DGM Finlandin asiakas- ja markkinointirekisteri. Muutokset mahdollisia.

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä.

Autamme mielellämme teitä kustannuslaskennassa ja sopimusneuvotteluun valmistautumisessa. Uusi indeksi julkaistaan jokaisen kuukauden 17. päivänä. JÄSENKIRJE 3/2009 28.8.2009 Arvoisa jäsenyrittäjä / -yritys Sisältö: Kustannuskehitys Perusteettomat laskut Ohjeistus sikainfluenssasta Jäsenmaksulaskutus Jakelulogistiikka 2009 Helsinki Koulutuksia ja

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

SKF Training Solutions. SKF Koulutus- ohjelma 2015

SKF Training Solutions. SKF Koulutus- ohjelma 2015 SKF Training Solutions SKF Koulutus- ohjelma 2015 KOULUTUKSET KEVÄÄLLÄ 2015 Kunnossapitokoulutukset: Ajankohta Vko Koulutuspaikka Teollisuuden voitelujärjestelmät ja niiden huoltokohteet 11. - 12.3. 11

Lisätiedot

AJANKOHTAISSEMINAARIT TEOLLISUUDEN KÄYTÖNVALVOJILLE

AJANKOHTAISSEMINAARIT TEOLLISUUDEN KÄYTÖNVALVOJILLE AEL INSKO-SEMINAARIT AJANKOHTAISSEMINAARIT TEOLLISUUDEN KÄYTÖNVALVOJILLE Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi 24. 25.9.2015, Sokos Hotel Vantaa Painelaiteturvallisuus

Lisätiedot

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen. SYKLIN lyhytkoulutukset kevät 2014 Tähän koulutuskalenteriin on koottu Syklin lyhytkoulutukset, jotka ovat kaikille avoimia, yleensä puolen tai yhden päivän koulutuksia.

Lisätiedot

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon.

Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu VAK-neuvottelukunnan yleisjaostoon. PUHELINHAASTATTELUT 1 Liite 7 KESKUSJÄRJESTÖT Seppo Loikkanen, Kemianteollisuus ry (13.12.2001) Loikkasen työtehtäviin kuuluu kemikaaliturvallisuus ja ympäristöterveys ja turvallisuus. Lisäksi hän kuuluu

Lisätiedot

FINNAIR-KONSERNISSA. Käyntiosoite: Finnair Oyj Rekrytointipalvelut Toimintakeskus Lentäjäntie 1 B, 3. kerros Helsinki-Vantaan lentoasema

FINNAIR-KONSERNISSA. Käyntiosoite: Finnair Oyj Rekrytointipalvelut Toimintakeskus Lentäjäntie 1 B, 3. kerros Helsinki-Vantaan lentoasema AMMATTEJA FINNAIR-KONSERNISSA Työpaikkatiedustelut: www.fi nnair.fi /rekrytointi Puh. (09) 818 2213 arkisin klo 9:00 15:00 Esite päivitetty 25.2.2008 Käyntiosoite: Finnair Oyj Rekrytointipalvelut Toimintakeskus

Lisätiedot

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI 1.2.2013 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta

Lisätiedot

GLP-koulutusten sarja Suomessa

GLP-koulutusten sarja Suomessa 1. GLP-koulutusten sarja Suomessa GLP-koulutusta suomalaisten GLP-toimijoiden tarpeisiin käytännön esimerkkien, keskustelujen, kokemusten ja harjoitusten kautta kattava ja monipuolinen GLP-toimijan tietopaketti

Lisätiedot

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita.

Jos asiat ovat kunnossa nykyisen lainsäädännön mukaan, on helpompi siirtyä noudattamaan REACH-asetuksen velvoitteita. Anna-Liisa Sundquist Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö REACH tärkeä myös PK-sektorille Euroopan Union uusi kemikaaliasetus, REACH, tulee voimaan 1.6.2007. Vaikka konkreettisia toimia

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015 Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja

Lisätiedot

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset.

Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi ei muita kommentteja -tyyliset vastaukset. 1 Muita kommentteja Tähän on koottu Muita kommentteja -kohtaan kirjoitetuista kommenteista kaikki, paitsi "ei muita kommentteja" -tyyliset vastaukset. Yrityskoko 1-3 henkilöä: Homma on mennyt liian hienohipiäiseksi.

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH. Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 45 REACH Perustietoa työpaikoille EU:n kemikaaliasetuksesta TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-072-7 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2008 REACH-asetus

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI AIKUISKOULUTUS

KOULUTUSKALENTERI AIKUISKOULUTUS KOULUTUSKALENTERI 2015 AIKUISKOULUTUS Sisältö Pätevyys- ja korttikoulutukset... 4 Yrityspalvelut... 22 Oppisopimuskoulutus... 24 Koulutusta työpaikkaohjaajille... 25 Tutkintoon ja sen osiin valmistavat

Lisätiedot

Radanpidossa käytettävät kemikaalit

Radanpidossa käytettävät kemikaalit Ohje 1 (9) Infra ja ympäristö / Väylänpito Raimo Tapio Säädösperusta REACH-asetus 1907/2006 CLP-asetus 1272/2008 Biosidiasetus 528/2012 Kemikaalilaki 599/2013 Kasvinsuojeluainelaki 1563/2011 Konedirektiivi

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS. Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunta OPINTO-OPAS Erikoislääkärikoulutus ja yleislääketieteen erityiskoulutus 2013 2015 Opinto-opas 2013 2014 ja 2014 2015 Erikoislääkärikoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan

Edunvalvonta - EU-direktiivit ja normit - Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset - Vesihuoltopooli - Vaikuttaminen alan tutkimustoimintaan Vesilaitosyhdistys kouluttaa KEVÄT 2015 Sisällysluettelo 3 Yhteystiedot 4 Yleistä koulutuksesta 5 Alennukset osallistumismaksuista 6 Tilauskoulutukset 7 Vesihuoltopäivät keväällä 2015 8 Vesityökorttikoulutus

Lisätiedot

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TAMPERE 1 (17) TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala

Alihankintayritysten turvallisuusarviointi. Rakennusala Alihankintayritysten turvallisuusarviointi Rakennusala Sisältö Alihankintayritysten turvallisuusarviointi... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus ja tavoite... 3 Arviointiprosessi... 3 Arviointikysymysten tarkennukset...

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Koulutuskokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi

Lisätiedot