KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT SELVITYS LENTOREITTIEN SÄILYTTÄMISESTÄ Intres Consultings Oy Kauppakatu 9, FIN Kajaani

2 1. TAUSTAA Taustaa 3 2. TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimuksen vaiheet Sisällön suunnittelu Kontaktien selvittäminen Tiedonkeruu Tulosten raportointi 4 3. ARVIOINNIN SISÄLTÖ 5 4. TULOKSET Tilastotietoa Tutkimustulokset osa-alueittain Kokonaislentomäärät Muiden lentoasemien käytön arviontia Muiden lentoasemien käytön vertailua yrityksen ilmoittamiin lentomääriin Lentoasemien markkinaosuudet, muiden lentoasemien käyttäjät Lentoasemien markkinaosuudet, kaikki vastaajat Tulosten yleistämisestä Lentomäärien siirymästä muille lentokentille Lentoyhtiöiden markkinasuuksien arviointia muilta lentoasemilta matkustettaessa Kotimaan ja ulkomaan lentojen osuuksien arviointia Matkustuksen kehitys Selvitys hinnan vaikutuksesta Kilpailutilanne reitillä Vastaajaprofiili, kaikki vastaajat AVOIMET PALAUTTEET YHTEENVETO TAUSTA-AINEISTOA 24 2

3 1 1. TAUSTAA 1.1. TAUSTAA Kainuun yrittäjät on yrittäjäyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Kainuun alueen yritysten yhteistoimintaa ja kehitystä sekä toimia yritysten edunvalvontana. Kajaanin kaupungin ja Kainuun yrittäjien huolenaiheena on, että matkustajamäärien väheneminen [2] Kajaanin lentoasemalta alkavilla matkoilla saattaa johtaa tarjonnan ja aikataulujen supistumiseen, mikä hankaloittaa matkustamista. Yksi syy matkustajamäärien pienenemiseen saattaa olla vaihtoehtoisten lentoasemien käyttö. Tämän vuoksi Kajaanin Kaupunki ja Kajaanin Yrittäjät on lähettänyt alueen toimijoille kyselyn, jolla selvitetään syitä matkustajamäärien vähenemiseen sekä mahdollisuuksia henkilöliikenteen säilyttämiseen ja kehittämiseen paikalliselta lentoasemalta. Tutkimus tehtiin marraskuun 2007 aikana. Tutkimuksen toteutti Intres Consultings Oy Kajaanin Kaupunki Erkki Vähämaa, Kaupunginjohtaja (08) , Kainuun Yrittäjät Pekka Ojalehto, Toimitusjohtaja p. (08) , Jalo Kääminen, Varatoimitusjohtaja p

4 2 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1. TUTKIMUKSEN VAIHEET Sisällön suunnittelu Sisällön hyväksyminen Kontaktien selvittäminen Tiedonkeruu Tulosten analysointi Sähköinen raportointi Kirjallinen tutkimusraportti Mahdollisuus tutkimuksen laajentamiseen tai jatkuvaan mittaukseen SISÄLLÖN SUUNNITTELU Tutkimussisältö työstettiin yhteistyössä Intres Consultingsin ja Kainuun yrittäjien kanssa KONTAKTIEN SELVITTÄMINEN Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alueella toimivat yritykset ja organisaatiot. Tutkimukseen otettiin mukaan Kainuun yrittäjien jäsenrekisteristä 583 kontaktia. Lisäksi mukaan otettiin julkishallinnon organisaatiota sekä alueella toimivia yrityksiä, joiden päätoimipaikka on Kainuun ulkopuolella. Tällaisia kontakteja oli yhteensä 50 kappaletta. Tutkimuksen otoskehys, kaiken kaikkiaan 633 yritystä tai organisaatioita, kattaa hieman alle puolet kaikista Kainuun alueen yrityksistä tai organisaatioista TIEDONKERUU Tutkimuksen tiedonkeruu ja analysointi toteutettiin sähköisesti Intresresearch Tool palvelun avulla ( TULOSTEN RAPORTOINTI Tässä tutkimusraportissa esitetään tärkeimmät tutkimustulokset ja päätelmät. Tutkimusraportti sisältää viittauksia sähköiseen palveluun, jossa esitetään kaikki tutkimustulokset arvotaulukoineen, kaavioineen ja vertailuryhmineen. Palvelu on käytettävissä osoitteessa Palvelu on suojattu salasanalla. 4

5 3 3. ARVIOINNIN SISÄLTÖ Kokonaislentomäärät Kuinka monta lentomatkaa yrityksestänne/organisaatiostanne tehdään kaiken kaikkiaan vuosittain? (Edestakainen lentomatka huomioidaan yhtenä matkana. Mikäli olette osa laajalla toimivaa organisaatiota, ottakaa huomioon vain Kainuun yksiköittenne matkustajamäärät.) Alueen lentoasemapalvelujen käyttäminen Kuinka paljon olette kuluneen vuoden aikana hyödyntäneet muiden lentoasemien palveluja Kajaanin asemesta? (esim. Oulu, Kuopio) Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Matkustaminen eri kentiltä Pyydämme arvioimaan lentomatkustustanne eri lentokentiltä prosenttiosuuksina. Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Matkustaminen muilta kentiltä Matkustaessanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio), missä määrin käytätte seuraavia lentoyhtiöitä: Blue1 Finnair Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Ovatko matkanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio) kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? Ainoastaan kotimaan matkoja Pääosin kotimaan matkoja Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja Pääosin ulkomaan matkoja Ainoastaan ulkomaan matkoja 5

6 Matkustaessanne muilta kentiltä ulkomaille, käytättekö yleensä saman yhtiön jatkolentoa? (esim. Finnair->Finnair, Blue1->SAS) Ei koskaan Harvoin Joskus Tavallisesti Aina Matkat Kajaanin kentältä Ovatko matkanne Kajaanin kentältä kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? Ainoastaan kotimaan matkoja Pääosin kotimaan matkoja Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja Pääosin ulkomaan matkoja Ainoastaan ulkomaan matkoja Ei matkoja Kajaanin kentältä Matkustuksen kehitys - kaikki liikennemuodot Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne kokonaismatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: Vähentynyt Pysynyt samana Lisääntynyt Miten arvioitte kokonaismatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? Vähenee Pysyy samana Lisääntyy Lentomatkustuksen kehitys Lentomatkustuksen kehitys Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne lentomatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: Vähentynyt Pysynyt samana Lisääntynyt Onko lentomatkustusta vähentänyt jokin seuraavista (monivalinta + avoin palaute) Miten arvioitte lentomatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? Vähenee Pysyy samana Lisääntyy Onko lentomatkustamisenne kasvu lähinnä ulkomaan lennoista tulevaa? Ei lainkaan Hyvin vähän Jonkin verran Suuressa määrin 6

7 Selvitys hinnan vaikutuksesta Mikä mielestänne on sopiva hinta edestakaiselle Kajaani-Helsinki-Kajaani liikematkalle lentoteitse? Kilpailutilanne reitillä Kuinka tärkeänä pidätte muiden lento-operaattorien kuin Finnairin saamista Kajaanin lentokentälle? Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Neutraali Tärkeä Erittäin tärkeä Matkustaminen Helsinkiin Suosituin kulkuneuvo Helsinkiin suuntautuvilla matkoillanne: Linja-auto Juna Lentokone Henkilöauto Taustatiedot tulosten analysointia varten Yrityksenne/organisaationne liikevaihto Alle Yrityksenne/organisaationne henkilöstömäärä

8 Yrityksenne/organisaationne päätoimiala Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut Teollisuus Rakentaminen Koulutus Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön 8

9 4 4. TULOKSET 4.1. TILASTOTIETOA Arvioinnin yksilöllinen osallistumiskutsu lähetettiin sähköpostitse 633 yrityksen ja organisaation edustajalle. Tutkimuksen tiedonkeruuaika: Aloittaneita (linkin avanneita): ,6 % Koko arvioinnin suorittaneita, joiden tulokset otetaan huomioon: ,4 % Alustava tarkastelu osoitti, että peräti 95,7 % % tutkimukseen osallistuneista teki liikematkoja lentoteitse. Osallistujille ei lähetetty muistutuskutsuja. Tulokset edustavat hyvin lentomatkustajien näkemyksiä. Kaikkien yritysten ja organisaatioiden joukossa niiden osuus, jotka eivät tee liikematkoja lentoteitse, voitaisiin arvioida muutaman prosentin suuremmaksi (ks ) TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN KOKONAISLENTOMÄÄRÄT Kuinka monta lentomatkaa yrityksestänne/organisaatiostanne tehdään kaiken kaikkiaan vuosittain? N=161 Lukumäärä % % % % % % % % % 9

10 Tutkimukseen osallistuneet yritykset ja organisaatiot voidaan luokitella ilmoittamiensa lentomäärien mukaisesti kolmeen ryhmään: Ei lainkaan lentomatkoja: 4 % (n=7) Keskimäärin alle yksi edestakainen lentomatka viikossa 80 % (n=129) Keskimäärin 1-10 edestakaista lentomatkaa viikossa, tai enemmän: 16 % (n=25) Lisätietoja Sähköisessä raportointipalvelussa on tarkasteltavissa koko tutkimuksen kattava vertailuraportti Vähän lentävien (1-50 lentoa) ja Paljon lentävien ( lentoa) välillä MUIDEN LENTOASEMIEN KÄYTÖN ARVIONTIA Aiemmin tuntematon määrä Kajaanin alueen liikematkoista tapahtuu Oulun, Kuopion tai Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta siten, että matkalle lähdetään mainituilta kentiltä. Aluksi pyrittiin sulkemaan pois ne vastaajat, jotka käyttävät ainoastaan Kajaanin lentoaseman palveluja. Kysymystä käytettiin vastaajien luokittelemiseen ja johdatteluna markkinaosuuden tarkempaan arviointiin Alueen lentoasemapalvelujen käyttäminen Kuinka paljon olette kuluneen vuoden aikana hyödyntäneet muiden lentoasemien palveluja Kajaanin asemesta? (esim. Oulu, Kuopio) N=154 Lukumäärä % 1. Täysin 4 3 % 2. Enimmäkseen 11 7 % 3. Jonkin verran % 4. Hieman % 5. Ei lainkaan % Vastaajista 42 % käyttää ainoastaan Kajaanin lentoaseman palveluja. Loput 58 % hyödyntää muidenkin lentoasemien palveluja. Täysin tai enimmäkseen muiden lentoasemien palveluja käyttää 10 % vastaajista. 10

11 Lisätietoja: Erityisen kiinnostavaa on tarkastella niiden vastaajien näkemyksiä, jotka hyödynsivät muiden lentoasemien palveluja aktiivisesti (10 %, n=15). Näistä vastaajista on muodostettu sähköiseen palveluun oma vertailunsa Muita lentoasemia aktiivisesti käyttävät MUIDEN LENTOASEMIEN KÄYTÖN VERTAILUA YRITYKSEN ILMOITTAMIIN LENTOMÄÄRIIN Kaaviosta voi tarkastella muiden lentoasemien käyttöasteen keskinäistä järjestystä lentomäärien kohdalla. Koska yritykset painottuvat pienempiin lentomääriin, kaavio on laskusuuntainen. Käyttöaktiivisuuden keskinäinen järjestys lentomäärien kohdalla on merkittävä tekijä lentoa vuodessa tekevät ovat aktiivisimpia muiden lentoasemien käyttäjiä. Kaikki vastaajat, jotka käyttävät ainoastaan muiden lentoasemien palveluja kuuluvat tähän kahden luokan (1-5, 6-10) muodostamaan vastaajaryhmään. Vastaajaryhmää voidaan pitää avoimen palautteen ja hintamielikuvan perusteella erityisen hintatietoisina. Toisaalta luokkaan 1-5 lentoa kuuluvat muodostavat pääosan niistä, jotka käyttävät ainoastaan Kajaanin lentoaseman palveluja. Pienin mahdollinen ilmoitettu lentomäärä rajoittanee lentoaseman käytön lähimpään vaihtoehtoon. Pelkästään Kajaanin lentoasemaa käyttäviä on havaittavissa aina 200 vuosittaiseen lentomatkaan asti. Toisaalta myös enimmäkseen muita lentoasemia käyttäviä löytyy aina 200 vuosittaiseen lentomatkaan asti. Yllättävä havainto on, että lentomatkan kohdalla enimmäkseen muita lentoasemia käyttävien määrä on jaetulla korkeimmalla sijalla. 11

12 lentomatkaa tekevien kohdalla valtaosa ilmoittaa käyttävänsä muiden lentoasemien palveluja ainakin jonkin verran. Yhdessä avoimen palautteen perusteella voidaan päätellä, että hintatietoisten osuus on kasvanut myös suuremmissa yrityksissä ja organisaatioissa. Avoimen palautteen mukaan myös lentojen sopimaton aikataulu Kajaanista on lisännyt muiden lentoasemien käyttöä LENTOASEMIEN MARKKINAOSUUDET, MUIDEN LENTOASEMIEN KÄYTTÄJÄT Niiltä 89 vastaajalta, jotka ilmoittivat käyttävänsä muiden lentoasemien palveluja ainakin hieman, kysyttiin lentomatkustuksen jakautumisesta eri kenttien kesken. Pelkästään Kajaanin lentoasemaa käyttäviltä ei ollut tarpeen kysyä tätä markkinaosuusarviota, sillä heidän kohdallaan Kajaanin lentoaseman osuudeksi jää 100 % Matkustaminen eri kentiltä Pyydämme arvioimaan lentomatkustustanne eri lentokentiltä prosenttiosuuksina, muiden lentoasemien käyttäjät N=89 % 1. Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 68 % 2. Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 17 % 3. Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 11 % 4. Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 4 % Oulun lentoasema on merkittävin vaihtoehtoinen lentoasema (17 %). Kuopion osuus on 11 %. Muulta alkavat lentomatkat (4 %) pitää sisällään suoraan Helsingistä alkavat lentomatkat ja esimerkiksi Tampereelta Ryanairilla tehtävät lentomatkat. Tätä lukemaa voidaan pitää pienenä yritysten keskuudessa. 12

13 LENTOASEMIEN MARKKINAOSUUDET, KAIKKI VASTAAJAT Vähän lentävät vastaajat ovat aktiivisempia muiden lentoasemien käyttäjiä. Muita lentoasemia täysin hyödyntävät vastaajat kuuluvat kaikki 1-5 lentoa lentävien joukkoon (ks ). Lentoasemien todelliset markkinaosuudet saadaan selville vertaamalla vastaajan vuosittaista lentomäärää lentoasemien markkinaosuuteen. Kajaanin lentoasemaa pelkästään käyttävien (n=65) osalta voitiin Kajaanin lentoaseman markkinaosuudeksi laskea 100 %. Kaikkia lentomatkustajia (n=154) koskeva laskelma lentomäärien perusteella lentomatkustuksen jakautumisesta eri lentokenttien kesken on seuraava:, kaikki vastaajat N=154 % 1. Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 84,10 % 2. Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 8,19 % 3. Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 5,92 % 4. Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 1,79 % Lisätietoja: Markkinaosuuksien ja lentomäärien laskentataulukko yritysten ilmoittamien lentomäärien perustella on tarkasteltavissa sähköisessä palvelussa TULOSTEN YLEISTÄMISESTÄ Lentoasemien markkinaosuuksia arvioitaessa tehtiin samalla seuraava kappalemääräinen laskelma vastaajien lentomäärien jakautumisesta eri lentoasemien kesken:, kaikki vastaajat N=154 kpl 1. Kajaanista alkavat lentomatkat Oulusta alkavat lentomatkat Kuopiosta alkavat lentomatkat Muualta alkavat lentomatkat 109 Yhteensä: 6117 Kajaanin lentoaseman matkustajamäärä vuonna 2007 tulee olemaan arviolta matkustajaa. Matkustajista 70 % voidaan arvioida oman alueen työ- ja liikematkustajiksi. Loput 30 % voidaan arvioida vapaa-ajan matkustajiksi sekä muiden yritysten/organisaatioiden työ- ja liikematkoiksi alueelle. Koska tutkimuksessa on kartoitettu edestakaisten liikematkojen määriä, pitää muistaa, että liikematka sisältää sekä meno- että paluumatkan. Oman alueen yrittäjien Kajaanin lentokentän kautta tehtävien liikematkojen määrä vuodessa on siksi * 0,70 / 2 = edestakaista liikematkaa vuodessa. Kun tutkimukseen osallistuneiden vastaajien Kajaanista tapahtuvien matkojen määrä 5144 jaetaan kaikkien heidän Kajaanista tapahtuvien liikematkojensa määrällä , saadaan aineiston ja populaation väliseksi kertoimeksi 0,16 (16 %). 13

14 Tutkimukseen osallistuneiden yritysten lukumäärä (n=161) oli hieman yli kymmenesosa Kainuun alueen yrityksistä/organisaatioista (n. 1500), mutta heidän lentomatkustusmääränsä on noin 16 % kokonaislentomääristä. Havaitaan, että kohdan 4.1 havaintojen mukaisesti tutkimukseen osallistuneet ovat jonkin verran painottuneita lentoasemapalvelujen aktiivisiin käyttäjiin LENTOMÄÄRIEN SIIRYMÄSTÄ MUILLE LENTOKENTILLE Markkinaosuuksien ja lentomäärien perusteella voidaan arvioida lentojen "vuotamista" oman alueen lentoaseman ulkopuolelle Kainuun alueen yritysten ja organisaatioiden keskuudessa. Koska Kajaanin lentoaseman markkinaosuus vastaajien keskuudessa on 84,10 %, voidaan kaikkien Kainuun alueen yritysten ja organisaatioiden kappalemääräisiksi kokonaislentomääriksi eri lentokenttien välillä arvioida seuraavaa: Lentoasema Markkinaosuus Liikematkojen lukumäärä Liikematkojen kokonaismäärä 100,00 % Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 84,10 % Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 8,19% Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 5,92 % Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 1,79 % 670 Arvion mukaan vuosittain noin 5955 edestakaista liikematkaa eli matkustajamäärillä mitattuna matkaa valuu alueen lentoaseman ulkopuolelle. Avoimen palautteen perusteella merkittävä osa tästä yhdensuuntaisen matkan siirtymästä on kehittynyt viime vuosina ja osaltaan selittäisi Kajaanin lentoaseman matkustajamäärien alenemista [2]. Hintatietoisuuden kasvaminen saattaa edelleen vaikuttaa lentojen siirtymiseen muille lentoasemille LENTOYHTIÖIDEN MARKKINASUUKSIEN ARVIOINTIA MUILTA LENTOASEMILTA MATKUSTETTAESSA Matkustaminen muilta kentiltä Matkustaessanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio), missä määrin käytätte seuraavia lentoyhtiöitä: N=84 Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Keskiarvo 1. Blue % % % % % 3,17 2. Finnair % % 8 10 % % % 2,93 Finnair on vastannut kilpailuun Oulun ja Kuopion reiteillä. Lisäksi vuorotarjonta Oulusta on monipuolisempaa kuin Kajaanista. Niiden korkeampi osuus, jotka eivät käytä Finnairia lainkaan tai vain hieman, sekä Blue1:n korkeampi keskiarvo kuitenkin osoittavat, että Oulun ja Kuopion lentokentille mennään enemmän Blue1:n lentojen perässä. Lisätietoja: Sähköiseen palveluun on muodostettu vertailuryhmä niistä vastaajista, jotka käyttävät Blue1:a merkittävässä määrin (Täysin tai Enimmäkseen). 14

15 KOTIMAAN JA ULKOMAAN LENTOJEN OSUUKSIEN ARVIOINTIA Ovatko matkanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio) kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? N=83 Lukumäärä % 1. Ainoastaan kotimaan matkoja % 2. Pääosin kotimaan matkoja % 3. Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja % 4. Pääosin ulkomaan matkoja % 5. Ainoastaan ulkomaan matkoja 5 6 % Sekä kotimaan että ulkomaan lennot houkuttelevat matkustamaan Oulun ja Kuopion lentoasemilta. Avoimen palautteen mukaan lentotarjousten hinnat ovat merkittävä tekijä matkustamisessa Oulun ja Kuopion kentiltä kotimaahan. Avoimen palautteen perusteella vaikuttaa myös siltä, että Kajaanin aikataulujen yhteensopimattomuus yritysten jatkomatkustamisen kanssa vaikuttaa siihen, että ulkomaanmatkoja tehdään myös muilta kentiltä, erityisesti Oulun kentältä. Matkustaessanne muilta kentiltä ulkomaille, käytättekö yleensä saman yhtiön jatkolentoa? (esim. Finnair->Finnair, Blue1->SAS) N=37 Lukumäärä % 1. Ei koskaan 0 0 % 2. Harvoin 1 3 % 3. Joskus % 4. Tavallisesti % 5. Aina 4 11 % Matkustajat jatkavat pääsääntöisesti saman yhtiön koneella ulkomaille. Saman lentoyhtiön jatkolennon valitsee tavallisesti tai aina 70 % vastaajista Matkat Kajaanin kentältä Ovatko matkanne Kajaanin kentältä kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? N=126 Lukumäärä % 1. Ainoastaan kotimaan matkoja % 2. Pääosin kotimaan matkoja % 3. Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja % 4. Pääosin ulkomaan matkoja 5 4 % 5. Ainoastaan ulkomaan matkoja 1 1 % 6. Ei matkoja Kajaanin kentältä 2 2 % Kainuun alueen yrittäjille ja organisaatioille toimiva lentoliikenne on välttämättömyys myös kotimaan matkustamisessa. 95 % vastaajista käyttää Kajaanin lentoasemaa pääosin tai merkittävässä määrin kotimaan matkustukseen. Kenttää käytetään aktiivisesti myös ulkomaan matkustamiseen, mutta ulkomaille jatkuvien matkojen osuus on odotusten mukaisesti pienempi kuin kotimaan matkustamisen. 15

16 MATKUSTUKSEN KEHITYS Matkustuksen kehitys - kaikki liikennemuodot Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne kokonaismatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: N=161 Lukumäärä % 1. Vähentynyt % 2. Pysynyt samana % 3. Lisääntynyt % Keskiarvo 2.29 (asteikolla 1-3) Miten arvioitte kokonaismatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? N=161 Lukumäärä % 1. Vähenee 4 2 % 2. Pysyy samana % 3. Lisääntyy % Keskiarvo 2.45 (asteikolla 1-3) Nykyaikaisista kommunikaatio- ja videoviestintävälineistä huolimatta kokonaismatkustus alueelta ei ole vähentynyt. Lisäksi 47 % uskoo sen edelleen kasvavan. Ainoastaan 2 % arvioi matkustuksen vähentyvän tulevan kolmen vuoden aikana Lentomatkustuksen kehitys Lentomatkustuksen kehitys Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne lentomatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: N=161 Lukumäärä % 1. Vähentynyt % 2. Pysynyt samana % 3. Lisääntynyt % Keskiarvo 2.39 (asteikolla 1-3) Vaikka lentomatkustus on lisääntynyt 48 %:lla vastaajista, Kajaanin lentoaseman matkustajamäärät eivät ole kehittyneet näiden arvioiden mukaisesti. Ilmeisesti lentomatkustusta on viimeisen kolmen vuoden aikana siirtynyt muille lentoasemille. Miten arvioitte lentomatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? N=161 Lukumäärä % 1. Vähenee 6 4 % 2. Pysyy samana % 3. Lisääntyy % Keskiarvo 2.42 (asteikolla 1-3) Keskiarvo 2.42 asteikolla 1-3 viestii yritysten lentomatkustuspotentiaalin kasvusta seuraavan 3 vuoden aikana. Yrityksillä on myönteinen näkemys lentoliikenteen kehityksestä. Vain 4 % vastaajista arvioi matkustuksen vähenevän, peräti 45 % lisääntyvän. Kajaanin lentoaseman terminaali on mitoitettu vuosittaiselle matkustajan määrälle [3]. Matkustajamäärä vuonna 2006 oli

17 Onko lentomatkustusta vähentänyt jokin seuraavista (monivalinta) Tämä kysymys esitettiin vain niille vastaajille, joiden lentomatkustaminen on vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Tällaisia vastaajia oli 10 % (n=16) kaikista vastaajista (N=161). Syinä lentomatkustamisen vähenemiseen mainittiin matkustamisen yleinen väheneminen (50 %, n=8) sekä muiden liikenneyhteyksien parantuminen (25 %, n=4). Lisäksi avointa palautetta saatiin tämänkin kysymyksen kohdalla lentolippujen korkeista hinnoista (19 %, n=3). Onko lentomatkustamisenne kasvu lähinnä ulkomaan lennoista tulevaa? N=73 Lukumäärä % 1. Ei lainkaan % 2. Hyvin vähän % 3. Jonkin verran % 4. Suuressa määrin % Keskiarvo 2.40 Vastaajista, jotka arvioivat lentoliikenteensä lisääntyvän, arvioi 47 % lentoliikenteensä kasvunsa tulevan ulkomaan liikenteestä merkitsevällä tavalla SELVITYS HINNAN VAIKUTUKSESTA Mikä mielestänne on sopiva hinta edestakaiselle Kajaani-Helsinki-Kajaani liikematkalle lentoteitse? N=161 Lukumäärä % % % % 4. jne

18 93 % vastaajista arvio sopivaksi edestakaisen Kajaani-Helsinki-Kajaani liikematkan hinnaksi enintään 300 euroa. Kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa hintamielikuvaa, ei asettaa markkinahintatasoa lentolippujen hinnoille. Vastausvaihtoehdot olivat osin keinotekoisia: eurolla ei välttämättä voida toteuttaa liikematkaa normaalein vaihto-oikeuksin Kajaani-Helsinkivälillä. Lisäksi mukana oli vastausvaihtoehtoja aina tuhanteen euroon asti, jolloin normaali hintataso ylittyi kaksinkertaisesti. Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä seuraavaa: - Lentohintojen hintamielikuva on rapautunut. - Kajaanin lennoista ei olla enää valmiita maksamaan Kajaani-lisää. - Finnairin hintataso on kestämätön - Tällä hetkellä myös liikematkustajat etsivät edullisempaa hintatasoa KILPAILUTILANNE REITILLÄ Kuinka tärkeänä pidätte muiden lento-operaattorien kuin Finnairin saamista Kajaanin lentokentälle? N=161 Lukumäärä % 1. Ei lainkaan tärkeä 3 2 % 2. Ei kovin tärkeä 6 4 % 3. Neutraali % 4. Tärkeä % 5. Erittäin tärkeä % Keskiarvo 3.92 Keskiarvo on korkea, 3.92 asteikolla % vastaajista kokee kilpailun reitillä tärkeäksi. Avoimen palautteen perusteella reitille kaivataan edullisempia hintoja ja lisää vaihtoehtoja. 18

19 Matkustaminen Helsinkiin Suosituin kulkuneuvo Helsinkiin suuntautuvilla matkoillanne: N=161 Lukumäärä % 1. Lentokone % 2. Juna 14 9 % 3. Henkilöauto % 4. Linja-auto 0 0 % Yllättävä havainto oli, että 27 % tekee liikematkansa Helsinkiin mieluiten henkilöautolla. Avoimista palautteista ilmenee, että tämä on usein edullisin tapa ja monet yritykset kulkevat matkat Helsinkiin kimppakyytinä. Voidaan kuitenkin kysyä, miten tehokasta ajankäyttöä on käyttää työpäivä Helsinkiin matkustamiseen, kun lentoteitse matkustamalla koko päivä jäisi tuottavaksi työpäiväksi. Mikäli tuloksia käytettäisiin liikennevälineiden markkinaosuuksien arviointiin, olisi henkilöauton osuus (27 %) Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla 42 % lentomatkustuksen markkinaosuudesta (65 %). Tutkimuksessa arvioitiin, että Kajaanin alueen yritykset ja organisaatiot tekevät lentoteitse Kajaanista vuosittain liikematkaa Helsinkiin. Tämän perusteella henkilöautomatkustukseen kuluisi vuosittain 0,42 * * 2 = työpäivää vuodessa, eli vuoden jokaisen työpäivän aikana noin 90 Kainuun alueen yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevää henkilöä käyttäisi työpäivänsä autossa istumiseen Helsingin ja Kajaanin väliä. Arviointia voisi edelleen tarkentaa arvioimalla työpäivien kustannuksia koko alueen yritysten sekä yksittäisten yritysten kannalta. Vaikka arvio ei välttämättä olisi näin suoraviivainen, yritysten kannattaa pohtia tehokkaiden joukkoliikennemuotojen merkitystä ajansäästön ja työntekijän jaksamisen kannalta sen sijaan että nähtäisiin vain välittömät kustannukset. Lentoliikenteen hyödyntäminen Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla voisi lisätä yrityksen tuottavuutta ja työntekijöiden jaksamista. VR:n kampanjoissa työntekijän jaksaminen on jo voimakkaasti esillä ( vapaat kädet ). Finnairin tulisi painottaa työntekijän jaksamisen merkitystä markkinoinnissaan ja tuoda esille lentoliikenteen ajansäästön kustannustehokkuus käytännön esimerkein, erityisesti silloin kun lentomatka aloitetaan lähimmältä lentoasemalta. 19

20 VASTAAJAPROFIILI, KAIKKI VASTAAJAT Yrityksenne/organisaationne liikevaihto N=161 Lukumäärä % 1. Alle % % % % % % % % % En halua vastata / Ohita 11 7 % Yrityksenne/organisaationne henkilöstömäärä 20

21 N=161 Lukumäärä % % % % % % % % % % En halua vastata / Ohita 5 3 % Yrityksenne/organisaationne päätoimiala N=161 Lukumäärä % 1. Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 8 6 % 2. Kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut % 3. Teollisuus % 4. Rakentaminen 12 8 % 5. Koulutus 6 4 % 6. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut % 7. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus % 8. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9 6 % 9. Rahoitustoiminta 4 3 % 10. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut % 11. Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön 0 0 % En halua vastata / Ohita % 21

22 5 5. AVOIMET PALAUTTEET Kaikista vastaajista (N=161) 41 % (n=66) antoi avointa palautetta. Palautteet voidaan luokitella hinnoittelua, aikatauluja ja muita seikkoja koskeviin palautteisiin seuraavasti: Hinnoittelu (61 %, n=40) Korkea/kohtuuton hinnoittelu oli mukana 61 % (n=40) avoimista palautteista. Useimmat olivat erittäin tyytymättömiä nykyiseen hinnoitteluun ja pitivät hintatasoa kaksinkertaisena odotusarvoon nähden, poskettoman kalliina tai pilviin nousseena. Lentojen aikataulut tai tarjonta (47 %, n=31) Lentojen aikataulut (esim. jatkoyhteydet) tai vuorojen tarjonta oli mukana 47 % avoimista palautteista. Palautteissa saatiin konkreettisia aikatauluehdotuksia, esimerkiksi: Seuraavat lisävuorot olisivat tarpeen: - aamulento, jolta yhteys jatkolennoille, lähtö Kajaanista 6.15 (ma-pe) - iltalento, joka olisi jatkolento ulkomailta tuleville lennoille, lähtö Helsingistä (ma-pe) - nykyinen iltavuoro Helsingistä voisi lähetä pari tuntia aikaisemmin n Muut seikat (5 %, n=8) Vain 5 % avoimesta palautteesta koski muita seikkoja kuin hintaa tai tarjontaa. Lisäksi saatiin palautetta puhelimitse ja sähköpostitse. Erään palautteen mukaan kohtuuhintaiselle rahtiliikenteelle olisi kyllä kysyntää, jos olisi tarjontaa. Matkustajalentovuorojen lisääminen lisää rahtiliikenteen tarjontaa ja rahtiliikenne tukee samalla matkustajaliikennettä. Lisätietoja: Kaikki avoimet palautteet ovat tarkasteltavissa myös sähköisessä palvelussa siten, ettei palautteen antajan henkilöllisyys käy selville. 22

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT KAINUUN LIITTO KAINUUN LENTOLIIKENNESELVITYS 2014 1 TAUSTAA... 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 4 ARVIOINNIN SISÄLTÖ... 5 TULOKSET... 12 YHTEENVETO... 22 AVOIMET PALAUTTEET...

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen,

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen, ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4 Pekka Aaltonen, 3.2.2017 ry:n barometri Logistiikkayritysten Liitto ry päätti aloittaa oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Kyseinen barometri on kolmas

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 2/2009

Kuljetusbarometri 2/2009 KULJETUSBAROMETRI 2/2009 Kuljetusbarometri 2/2009 SKAL:n vuoden 2009 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yli 550 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä sekä toimialoja.

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Lentoliikenteen mahdollisen loppumisen aluetaloudelliset vaikutukset Lentoasematoiminta Yritysvaikutukset Lentoyhteyksien käyttö Lentoyhteyksien

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 1/2008

Kuljetusbarometri 1/2008 KULJETUSBAROMETRI 1/2008 Kuljetusbarometri 1/2008 Ensimmäiseen uudentyyppiseen SKAL Kuljetusbarometriin vastasi 448 SKAL:n jäsenyritystä. Vastaajat edustivat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä Kouvolan rautatieseminaari 13.12.2011 Ari Vanhanen Matkustajaliikenne VR-Yhtymä Oy VR on kehittynyt yhtä matkaa Suomen kanssa 1857: Asetus Suomen ensimmäisen

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiyrittäjät Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012 Toimintaympäristö: Liikenne Toimintaympäristö: Liikenne Tampere Aino Järventausta www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Liikenne 2011 Autojen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4 Yhteenveto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenne pää pilvissä jalat maassa LENTOLIIKENNE MUUTOKSEN PYÖRTEISSÄ Lentoliikenne muuttui rajusti 90 luvulla. Kilpailu vapautui > halpalentoyhtiöt tulivat markkinoille Jakelukanavat

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13 paikka osoite Tervetuloa Kajaanin lentoaseman kehittämistilaisuuteen! Tilaisuus on osa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanketta,

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

AKL Suhdannebarometri kevät 2013 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander

AKL Suhdannebarometri kevät 2013 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander AKL Suhdannebarometri kevät 23 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander Yleistä tutkimuksesta Tämänvuotinen AKL suhdannebarometri toteutettiin puhelinhaastatteluina 8-11.3 välisenä aikana.

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä

Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Eron suuruusluokka prosenttiyksikköinä Keskuskauppakamarin selvitys 6.3.2014 Naisten suuri osuus hallituksissa ei nosta naisten määrää johtoryhmissä Keskuskauppakamari julkaisi viime marraskuussa selvityksensä

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA Ville Haapasaari Lentoasemanjohtaja Finavia Finanssilounas 17.4.2015 1 FINAVIA LYHYESTI Valtion omistama lentoasemayhtiö 24

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI 2013 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet Nykytilan analyysi Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2011 SKAL:n vuoden 2011 toiseen kuljetusbarometriin vastasi 582 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue ja erikoisjärjestöjä sekä toimialoja.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009

SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 KULJETUSBAROMETRI 1/2009 SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2009 SKAL:n vuoden 2009 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 510 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja suoritealayhdistyksiä

Lisätiedot

Liikenneväylät kuluttavat

Liikenneväylät kuluttavat Liikenneväylät kuluttavat Suuri osa liikenteen aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta johtuu liikenneväylistä ja muusta infrastruktuurista. Tie- ja rautatieliikenteessä teiden ja ratojen rakentamisen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla / Pekka Räty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenteen tutkimukset osana HLJ 2015:tä HSL ylläpitää Helsingin seudun liikenne-ennustemallia

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017

SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 SKAL KULJETUSBAROMETRI 2/2017 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2017 SKAL ry:n vuoden 2017 toiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 546 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot