KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT"

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI KAINUUN YRITTÄJÄT SELVITYS LENTOREITTIEN SÄILYTTÄMISESTÄ Intres Consultings Oy Kauppakatu 9, FIN Kajaani

2 1. TAUSTAA Taustaa 3 2. TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimuksen vaiheet Sisällön suunnittelu Kontaktien selvittäminen Tiedonkeruu Tulosten raportointi 4 3. ARVIOINNIN SISÄLTÖ 5 4. TULOKSET Tilastotietoa Tutkimustulokset osa-alueittain Kokonaislentomäärät Muiden lentoasemien käytön arviontia Muiden lentoasemien käytön vertailua yrityksen ilmoittamiin lentomääriin Lentoasemien markkinaosuudet, muiden lentoasemien käyttäjät Lentoasemien markkinaosuudet, kaikki vastaajat Tulosten yleistämisestä Lentomäärien siirymästä muille lentokentille Lentoyhtiöiden markkinasuuksien arviointia muilta lentoasemilta matkustettaessa Kotimaan ja ulkomaan lentojen osuuksien arviointia Matkustuksen kehitys Selvitys hinnan vaikutuksesta Kilpailutilanne reitillä Vastaajaprofiili, kaikki vastaajat AVOIMET PALAUTTEET YHTEENVETO TAUSTA-AINEISTOA 24 2

3 1 1. TAUSTAA 1.1. TAUSTAA Kainuun yrittäjät on yrittäjäyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Kainuun alueen yritysten yhteistoimintaa ja kehitystä sekä toimia yritysten edunvalvontana. Kajaanin kaupungin ja Kainuun yrittäjien huolenaiheena on, että matkustajamäärien väheneminen [2] Kajaanin lentoasemalta alkavilla matkoilla saattaa johtaa tarjonnan ja aikataulujen supistumiseen, mikä hankaloittaa matkustamista. Yksi syy matkustajamäärien pienenemiseen saattaa olla vaihtoehtoisten lentoasemien käyttö. Tämän vuoksi Kajaanin Kaupunki ja Kajaanin Yrittäjät on lähettänyt alueen toimijoille kyselyn, jolla selvitetään syitä matkustajamäärien vähenemiseen sekä mahdollisuuksia henkilöliikenteen säilyttämiseen ja kehittämiseen paikalliselta lentoasemalta. Tutkimus tehtiin marraskuun 2007 aikana. Tutkimuksen toteutti Intres Consultings Oy Kajaanin Kaupunki Erkki Vähämaa, Kaupunginjohtaja (08) , Kainuun Yrittäjät Pekka Ojalehto, Toimitusjohtaja p. (08) , Jalo Kääminen, Varatoimitusjohtaja p

4 2 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1. TUTKIMUKSEN VAIHEET Sisällön suunnittelu Sisällön hyväksyminen Kontaktien selvittäminen Tiedonkeruu Tulosten analysointi Sähköinen raportointi Kirjallinen tutkimusraportti Mahdollisuus tutkimuksen laajentamiseen tai jatkuvaan mittaukseen SISÄLLÖN SUUNNITTELU Tutkimussisältö työstettiin yhteistyössä Intres Consultingsin ja Kainuun yrittäjien kanssa KONTAKTIEN SELVITTÄMINEN Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alueella toimivat yritykset ja organisaatiot. Tutkimukseen otettiin mukaan Kainuun yrittäjien jäsenrekisteristä 583 kontaktia. Lisäksi mukaan otettiin julkishallinnon organisaatiota sekä alueella toimivia yrityksiä, joiden päätoimipaikka on Kainuun ulkopuolella. Tällaisia kontakteja oli yhteensä 50 kappaletta. Tutkimuksen otoskehys, kaiken kaikkiaan 633 yritystä tai organisaatioita, kattaa hieman alle puolet kaikista Kainuun alueen yrityksistä tai organisaatioista TIEDONKERUU Tutkimuksen tiedonkeruu ja analysointi toteutettiin sähköisesti Intresresearch Tool palvelun avulla (http://www.intresresearch.com) TULOSTEN RAPORTOINTI Tässä tutkimusraportissa esitetään tärkeimmät tutkimustulokset ja päätelmät. Tutkimusraportti sisältää viittauksia sähköiseen palveluun, jossa esitetään kaikki tutkimustulokset arvotaulukoineen, kaavioineen ja vertailuryhmineen. Palvelu on käytettävissä osoitteessa Palvelu on suojattu salasanalla. 4

5 3 3. ARVIOINNIN SISÄLTÖ Kokonaislentomäärät Kuinka monta lentomatkaa yrityksestänne/organisaatiostanne tehdään kaiken kaikkiaan vuosittain? (Edestakainen lentomatka huomioidaan yhtenä matkana. Mikäli olette osa laajalla toimivaa organisaatiota, ottakaa huomioon vain Kainuun yksiköittenne matkustajamäärät.) Alueen lentoasemapalvelujen käyttäminen Kuinka paljon olette kuluneen vuoden aikana hyödyntäneet muiden lentoasemien palveluja Kajaanin asemesta? (esim. Oulu, Kuopio) Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Matkustaminen eri kentiltä Pyydämme arvioimaan lentomatkustustanne eri lentokentiltä prosenttiosuuksina. Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: Matkustaminen muilta kentiltä Matkustaessanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio), missä määrin käytätte seuraavia lentoyhtiöitä: Blue1 Finnair Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Ovatko matkanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio) kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? Ainoastaan kotimaan matkoja Pääosin kotimaan matkoja Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja Pääosin ulkomaan matkoja Ainoastaan ulkomaan matkoja 5

6 Matkustaessanne muilta kentiltä ulkomaille, käytättekö yleensä saman yhtiön jatkolentoa? (esim. Finnair->Finnair, Blue1->SAS) Ei koskaan Harvoin Joskus Tavallisesti Aina Matkat Kajaanin kentältä Ovatko matkanne Kajaanin kentältä kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? Ainoastaan kotimaan matkoja Pääosin kotimaan matkoja Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja Pääosin ulkomaan matkoja Ainoastaan ulkomaan matkoja Ei matkoja Kajaanin kentältä Matkustuksen kehitys - kaikki liikennemuodot Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne kokonaismatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: Vähentynyt Pysynyt samana Lisääntynyt Miten arvioitte kokonaismatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? Vähenee Pysyy samana Lisääntyy Lentomatkustuksen kehitys Lentomatkustuksen kehitys Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne lentomatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: Vähentynyt Pysynyt samana Lisääntynyt Onko lentomatkustusta vähentänyt jokin seuraavista (monivalinta + avoin palaute) Miten arvioitte lentomatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? Vähenee Pysyy samana Lisääntyy Onko lentomatkustamisenne kasvu lähinnä ulkomaan lennoista tulevaa? Ei lainkaan Hyvin vähän Jonkin verran Suuressa määrin 6

7 Selvitys hinnan vaikutuksesta Mikä mielestänne on sopiva hinta edestakaiselle Kajaani-Helsinki-Kajaani liikematkalle lentoteitse? Kilpailutilanne reitillä Kuinka tärkeänä pidätte muiden lento-operaattorien kuin Finnairin saamista Kajaanin lentokentälle? Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Neutraali Tärkeä Erittäin tärkeä Matkustaminen Helsinkiin Suosituin kulkuneuvo Helsinkiin suuntautuvilla matkoillanne: Linja-auto Juna Lentokone Henkilöauto Taustatiedot tulosten analysointia varten Yrityksenne/organisaationne liikevaihto Alle Yrityksenne/organisaationne henkilöstömäärä

8 Yrityksenne/organisaationne päätoimiala Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut Teollisuus Rakentaminen Koulutus Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön 8

9 4 4. TULOKSET 4.1. TILASTOTIETOA Arvioinnin yksilöllinen osallistumiskutsu lähetettiin sähköpostitse 633 yrityksen ja organisaation edustajalle. Tutkimuksen tiedonkeruuaika: Aloittaneita (linkin avanneita): ,6 % Koko arvioinnin suorittaneita, joiden tulokset otetaan huomioon: ,4 % Alustava tarkastelu osoitti, että peräti 95,7 % % tutkimukseen osallistuneista teki liikematkoja lentoteitse. Osallistujille ei lähetetty muistutuskutsuja. Tulokset edustavat hyvin lentomatkustajien näkemyksiä. Kaikkien yritysten ja organisaatioiden joukossa niiden osuus, jotka eivät tee liikematkoja lentoteitse, voitaisiin arvioida muutaman prosentin suuremmaksi (ks ) TUTKIMUSTULOKSET OSA-ALUEITTAIN KOKONAISLENTOMÄÄRÄT Kuinka monta lentomatkaa yrityksestänne/organisaatiostanne tehdään kaiken kaikkiaan vuosittain? N=161 Lukumäärä % % % % % % % % % 9

10 Tutkimukseen osallistuneet yritykset ja organisaatiot voidaan luokitella ilmoittamiensa lentomäärien mukaisesti kolmeen ryhmään: Ei lainkaan lentomatkoja: 4 % (n=7) Keskimäärin alle yksi edestakainen lentomatka viikossa 80 % (n=129) Keskimäärin 1-10 edestakaista lentomatkaa viikossa, tai enemmän: 16 % (n=25) Lisätietoja Sähköisessä raportointipalvelussa on tarkasteltavissa koko tutkimuksen kattava vertailuraportti Vähän lentävien (1-50 lentoa) ja Paljon lentävien ( lentoa) välillä MUIDEN LENTOASEMIEN KÄYTÖN ARVIONTIA Aiemmin tuntematon määrä Kajaanin alueen liikematkoista tapahtuu Oulun, Kuopion tai Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta siten, että matkalle lähdetään mainituilta kentiltä. Aluksi pyrittiin sulkemaan pois ne vastaajat, jotka käyttävät ainoastaan Kajaanin lentoaseman palveluja. Kysymystä käytettiin vastaajien luokittelemiseen ja johdatteluna markkinaosuuden tarkempaan arviointiin Alueen lentoasemapalvelujen käyttäminen Kuinka paljon olette kuluneen vuoden aikana hyödyntäneet muiden lentoasemien palveluja Kajaanin asemesta? (esim. Oulu, Kuopio) N=154 Lukumäärä % 1. Täysin 4 3 % 2. Enimmäkseen 11 7 % 3. Jonkin verran % 4. Hieman % 5. Ei lainkaan % Vastaajista 42 % käyttää ainoastaan Kajaanin lentoaseman palveluja. Loput 58 % hyödyntää muidenkin lentoasemien palveluja. Täysin tai enimmäkseen muiden lentoasemien palveluja käyttää 10 % vastaajista. 10

11 Lisätietoja: Erityisen kiinnostavaa on tarkastella niiden vastaajien näkemyksiä, jotka hyödynsivät muiden lentoasemien palveluja aktiivisesti (10 %, n=15). Näistä vastaajista on muodostettu sähköiseen palveluun oma vertailunsa Muita lentoasemia aktiivisesti käyttävät MUIDEN LENTOASEMIEN KÄYTÖN VERTAILUA YRITYKSEN ILMOITTAMIIN LENTOMÄÄRIIN Kaaviosta voi tarkastella muiden lentoasemien käyttöasteen keskinäistä järjestystä lentomäärien kohdalla. Koska yritykset painottuvat pienempiin lentomääriin, kaavio on laskusuuntainen. Käyttöaktiivisuuden keskinäinen järjestys lentomäärien kohdalla on merkittävä tekijä lentoa vuodessa tekevät ovat aktiivisimpia muiden lentoasemien käyttäjiä. Kaikki vastaajat, jotka käyttävät ainoastaan muiden lentoasemien palveluja kuuluvat tähän kahden luokan (1-5, 6-10) muodostamaan vastaajaryhmään. Vastaajaryhmää voidaan pitää avoimen palautteen ja hintamielikuvan perusteella erityisen hintatietoisina. Toisaalta luokkaan 1-5 lentoa kuuluvat muodostavat pääosan niistä, jotka käyttävät ainoastaan Kajaanin lentoaseman palveluja. Pienin mahdollinen ilmoitettu lentomäärä rajoittanee lentoaseman käytön lähimpään vaihtoehtoon. Pelkästään Kajaanin lentoasemaa käyttäviä on havaittavissa aina 200 vuosittaiseen lentomatkaan asti. Toisaalta myös enimmäkseen muita lentoasemia käyttäviä löytyy aina 200 vuosittaiseen lentomatkaan asti. Yllättävä havainto on, että lentomatkan kohdalla enimmäkseen muita lentoasemia käyttävien määrä on jaetulla korkeimmalla sijalla. 11

12 lentomatkaa tekevien kohdalla valtaosa ilmoittaa käyttävänsä muiden lentoasemien palveluja ainakin jonkin verran. Yhdessä avoimen palautteen perusteella voidaan päätellä, että hintatietoisten osuus on kasvanut myös suuremmissa yrityksissä ja organisaatioissa. Avoimen palautteen mukaan myös lentojen sopimaton aikataulu Kajaanista on lisännyt muiden lentoasemien käyttöä LENTOASEMIEN MARKKINAOSUUDET, MUIDEN LENTOASEMIEN KÄYTTÄJÄT Niiltä 89 vastaajalta, jotka ilmoittivat käyttävänsä muiden lentoasemien palveluja ainakin hieman, kysyttiin lentomatkustuksen jakautumisesta eri kenttien kesken. Pelkästään Kajaanin lentoasemaa käyttäviltä ei ollut tarpeen kysyä tätä markkinaosuusarviota, sillä heidän kohdallaan Kajaanin lentoaseman osuudeksi jää 100 % Matkustaminen eri kentiltä Pyydämme arvioimaan lentomatkustustanne eri lentokentiltä prosenttiosuuksina, muiden lentoasemien käyttäjät N=89 % 1. Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 68 % 2. Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 17 % 3. Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 11 % 4. Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 4 % Oulun lentoasema on merkittävin vaihtoehtoinen lentoasema (17 %). Kuopion osuus on 11 %. Muulta alkavat lentomatkat (4 %) pitää sisällään suoraan Helsingistä alkavat lentomatkat ja esimerkiksi Tampereelta Ryanairilla tehtävät lentomatkat. Tätä lukemaa voidaan pitää pienenä yritysten keskuudessa. 12

13 LENTOASEMIEN MARKKINAOSUUDET, KAIKKI VASTAAJAT Vähän lentävät vastaajat ovat aktiivisempia muiden lentoasemien käyttäjiä. Muita lentoasemia täysin hyödyntävät vastaajat kuuluvat kaikki 1-5 lentoa lentävien joukkoon (ks ). Lentoasemien todelliset markkinaosuudet saadaan selville vertaamalla vastaajan vuosittaista lentomäärää lentoasemien markkinaosuuteen. Kajaanin lentoasemaa pelkästään käyttävien (n=65) osalta voitiin Kajaanin lentoaseman markkinaosuudeksi laskea 100 %. Kaikkia lentomatkustajia (n=154) koskeva laskelma lentomäärien perusteella lentomatkustuksen jakautumisesta eri lentokenttien kesken on seuraava:, kaikki vastaajat N=154 % 1. Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 84,10 % 2. Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 8,19 % 3. Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 5,92 % 4. Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 1,79 % Lisätietoja: Markkinaosuuksien ja lentomäärien laskentataulukko yritysten ilmoittamien lentomäärien perustella on tarkasteltavissa sähköisessä palvelussa TULOSTEN YLEISTÄMISESTÄ Lentoasemien markkinaosuuksia arvioitaessa tehtiin samalla seuraava kappalemääräinen laskelma vastaajien lentomäärien jakautumisesta eri lentoasemien kesken:, kaikki vastaajat N=154 kpl 1. Kajaanista alkavat lentomatkat Oulusta alkavat lentomatkat Kuopiosta alkavat lentomatkat Muualta alkavat lentomatkat 109 Yhteensä: 6117 Kajaanin lentoaseman matkustajamäärä vuonna 2007 tulee olemaan arviolta matkustajaa. Matkustajista 70 % voidaan arvioida oman alueen työ- ja liikematkustajiksi. Loput 30 % voidaan arvioida vapaa-ajan matkustajiksi sekä muiden yritysten/organisaatioiden työ- ja liikematkoiksi alueelle. Koska tutkimuksessa on kartoitettu edestakaisten liikematkojen määriä, pitää muistaa, että liikematka sisältää sekä meno- että paluumatkan. Oman alueen yrittäjien Kajaanin lentokentän kautta tehtävien liikematkojen määrä vuodessa on siksi * 0,70 / 2 = edestakaista liikematkaa vuodessa. Kun tutkimukseen osallistuneiden vastaajien Kajaanista tapahtuvien matkojen määrä 5144 jaetaan kaikkien heidän Kajaanista tapahtuvien liikematkojensa määrällä , saadaan aineiston ja populaation väliseksi kertoimeksi 0,16 (16 %). 13

14 Tutkimukseen osallistuneiden yritysten lukumäärä (n=161) oli hieman yli kymmenesosa Kainuun alueen yrityksistä/organisaatioista (n. 1500), mutta heidän lentomatkustusmääränsä on noin 16 % kokonaislentomääristä. Havaitaan, että kohdan 4.1 havaintojen mukaisesti tutkimukseen osallistuneet ovat jonkin verran painottuneita lentoasemapalvelujen aktiivisiin käyttäjiin LENTOMÄÄRIEN SIIRYMÄSTÄ MUILLE LENTOKENTILLE Markkinaosuuksien ja lentomäärien perusteella voidaan arvioida lentojen "vuotamista" oman alueen lentoaseman ulkopuolelle Kainuun alueen yritysten ja organisaatioiden keskuudessa. Koska Kajaanin lentoaseman markkinaosuus vastaajien keskuudessa on 84,10 %, voidaan kaikkien Kainuun alueen yritysten ja organisaatioiden kappalemääräisiksi kokonaislentomääriksi eri lentokenttien välillä arvioida seuraavaa: Lentoasema Markkinaosuus Liikematkojen lukumäärä Liikematkojen kokonaismäärä 100,00 % Kajaanista alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 84,10 % Oulusta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 8,19% Kuopiosta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 5,92 % Muualta alkavat lentomatkat, prosenttiosuus: 1,79 % 670 Arvion mukaan vuosittain noin 5955 edestakaista liikematkaa eli matkustajamäärillä mitattuna matkaa valuu alueen lentoaseman ulkopuolelle. Avoimen palautteen perusteella merkittävä osa tästä yhdensuuntaisen matkan siirtymästä on kehittynyt viime vuosina ja osaltaan selittäisi Kajaanin lentoaseman matkustajamäärien alenemista [2]. Hintatietoisuuden kasvaminen saattaa edelleen vaikuttaa lentojen siirtymiseen muille lentoasemille LENTOYHTIÖIDEN MARKKINASUUKSIEN ARVIOINTIA MUILTA LENTOASEMILTA MATKUSTETTAESSA Matkustaminen muilta kentiltä Matkustaessanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio), missä määrin käytätte seuraavia lentoyhtiöitä: N=84 Ei lainkaan Hieman Jonkin verran Enimmäkseen Täysin Keskiarvo 1. Blue % % % % % 3,17 2. Finnair % % 8 10 % % % 2,93 Finnair on vastannut kilpailuun Oulun ja Kuopion reiteillä. Lisäksi vuorotarjonta Oulusta on monipuolisempaa kuin Kajaanista. Niiden korkeampi osuus, jotka eivät käytä Finnairia lainkaan tai vain hieman, sekä Blue1:n korkeampi keskiarvo kuitenkin osoittavat, että Oulun ja Kuopion lentokentille mennään enemmän Blue1:n lentojen perässä. Lisätietoja: Sähköiseen palveluun on muodostettu vertailuryhmä niistä vastaajista, jotka käyttävät Blue1:a merkittävässä määrin (Täysin tai Enimmäkseen). 14

15 KOTIMAAN JA ULKOMAAN LENTOJEN OSUUKSIEN ARVIOINTIA Ovatko matkanne muilta kentiltä (Oulu, Kuopio) kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? N=83 Lukumäärä % 1. Ainoastaan kotimaan matkoja % 2. Pääosin kotimaan matkoja % 3. Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja % 4. Pääosin ulkomaan matkoja % 5. Ainoastaan ulkomaan matkoja 5 6 % Sekä kotimaan että ulkomaan lennot houkuttelevat matkustamaan Oulun ja Kuopion lentoasemilta. Avoimen palautteen mukaan lentotarjousten hinnat ovat merkittävä tekijä matkustamisessa Oulun ja Kuopion kentiltä kotimaahan. Avoimen palautteen perusteella vaikuttaa myös siltä, että Kajaanin aikataulujen yhteensopimattomuus yritysten jatkomatkustamisen kanssa vaikuttaa siihen, että ulkomaanmatkoja tehdään myös muilta kentiltä, erityisesti Oulun kentältä. Matkustaessanne muilta kentiltä ulkomaille, käytättekö yleensä saman yhtiön jatkolentoa? (esim. Finnair->Finnair, Blue1->SAS) N=37 Lukumäärä % 1. Ei koskaan 0 0 % 2. Harvoin 1 3 % 3. Joskus % 4. Tavallisesti % 5. Aina 4 11 % Matkustajat jatkavat pääsääntöisesti saman yhtiön koneella ulkomaille. Saman lentoyhtiön jatkolennon valitsee tavallisesti tai aina 70 % vastaajista Matkat Kajaanin kentältä Ovatko matkanne Kajaanin kentältä kotimaan matkoja vai liittyykö niihin ulkomaan jatkolento? N=126 Lukumäärä % 1. Ainoastaan kotimaan matkoja % 2. Pääosin kotimaan matkoja % 3. Sekä kotimaan että ulkomaan matkoja % 4. Pääosin ulkomaan matkoja 5 4 % 5. Ainoastaan ulkomaan matkoja 1 1 % 6. Ei matkoja Kajaanin kentältä 2 2 % Kainuun alueen yrittäjille ja organisaatioille toimiva lentoliikenne on välttämättömyys myös kotimaan matkustamisessa. 95 % vastaajista käyttää Kajaanin lentoasemaa pääosin tai merkittävässä määrin kotimaan matkustukseen. Kenttää käytetään aktiivisesti myös ulkomaan matkustamiseen, mutta ulkomaille jatkuvien matkojen osuus on odotusten mukaisesti pienempi kuin kotimaan matkustamisen. 15

16 MATKUSTUKSEN KEHITYS Matkustuksen kehitys - kaikki liikennemuodot Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne kokonaismatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: N=161 Lukumäärä % 1. Vähentynyt % 2. Pysynyt samana % 3. Lisääntynyt % Keskiarvo 2.29 (asteikolla 1-3) Miten arvioitte kokonaismatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? N=161 Lukumäärä % 1. Vähenee 4 2 % 2. Pysyy samana % 3. Lisääntyy % Keskiarvo 2.45 (asteikolla 1-3) Nykyaikaisista kommunikaatio- ja videoviestintävälineistä huolimatta kokonaismatkustus alueelta ei ole vähentynyt. Lisäksi 47 % uskoo sen edelleen kasvavan. Ainoastaan 2 % arvioi matkustuksen vähentyvän tulevan kolmen vuoden aikana Lentomatkustuksen kehitys Lentomatkustuksen kehitys Arvioikaa, miten yrityksenne/organisaationne lentomatkustaminen on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana: N=161 Lukumäärä % 1. Vähentynyt % 2. Pysynyt samana % 3. Lisääntynyt % Keskiarvo 2.39 (asteikolla 1-3) Vaikka lentomatkustus on lisääntynyt 48 %:lla vastaajista, Kajaanin lentoaseman matkustajamäärät eivät ole kehittyneet näiden arvioiden mukaisesti. Ilmeisesti lentomatkustusta on viimeisen kolmen vuoden aikana siirtynyt muille lentoasemille. Miten arvioitte lentomatkustamisenne kehittyvän seuraavien kolmen vuoden aikana? N=161 Lukumäärä % 1. Vähenee 6 4 % 2. Pysyy samana % 3. Lisääntyy % Keskiarvo 2.42 (asteikolla 1-3) Keskiarvo 2.42 asteikolla 1-3 viestii yritysten lentomatkustuspotentiaalin kasvusta seuraavan 3 vuoden aikana. Yrityksillä on myönteinen näkemys lentoliikenteen kehityksestä. Vain 4 % vastaajista arvioi matkustuksen vähenevän, peräti 45 % lisääntyvän. Kajaanin lentoaseman terminaali on mitoitettu vuosittaiselle matkustajan määrälle [3]. Matkustajamäärä vuonna 2006 oli

17 Onko lentomatkustusta vähentänyt jokin seuraavista (monivalinta) Tämä kysymys esitettiin vain niille vastaajille, joiden lentomatkustaminen on vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Tällaisia vastaajia oli 10 % (n=16) kaikista vastaajista (N=161). Syinä lentomatkustamisen vähenemiseen mainittiin matkustamisen yleinen väheneminen (50 %, n=8) sekä muiden liikenneyhteyksien parantuminen (25 %, n=4). Lisäksi avointa palautetta saatiin tämänkin kysymyksen kohdalla lentolippujen korkeista hinnoista (19 %, n=3). Onko lentomatkustamisenne kasvu lähinnä ulkomaan lennoista tulevaa? N=73 Lukumäärä % 1. Ei lainkaan % 2. Hyvin vähän % 3. Jonkin verran % 4. Suuressa määrin % Keskiarvo 2.40 Vastaajista, jotka arvioivat lentoliikenteensä lisääntyvän, arvioi 47 % lentoliikenteensä kasvunsa tulevan ulkomaan liikenteestä merkitsevällä tavalla SELVITYS HINNAN VAIKUTUKSESTA Mikä mielestänne on sopiva hinta edestakaiselle Kajaani-Helsinki-Kajaani liikematkalle lentoteitse? N=161 Lukumäärä % % % % 4. jne

18 93 % vastaajista arvio sopivaksi edestakaisen Kajaani-Helsinki-Kajaani liikematkan hinnaksi enintään 300 euroa. Kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa hintamielikuvaa, ei asettaa markkinahintatasoa lentolippujen hinnoille. Vastausvaihtoehdot olivat osin keinotekoisia: eurolla ei välttämättä voida toteuttaa liikematkaa normaalein vaihto-oikeuksin Kajaani-Helsinkivälillä. Lisäksi mukana oli vastausvaihtoehtoja aina tuhanteen euroon asti, jolloin normaali hintataso ylittyi kaksinkertaisesti. Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä seuraavaa: - Lentohintojen hintamielikuva on rapautunut. - Kajaanin lennoista ei olla enää valmiita maksamaan Kajaani-lisää. - Finnairin hintataso on kestämätön - Tällä hetkellä myös liikematkustajat etsivät edullisempaa hintatasoa KILPAILUTILANNE REITILLÄ Kuinka tärkeänä pidätte muiden lento-operaattorien kuin Finnairin saamista Kajaanin lentokentälle? N=161 Lukumäärä % 1. Ei lainkaan tärkeä 3 2 % 2. Ei kovin tärkeä 6 4 % 3. Neutraali % 4. Tärkeä % 5. Erittäin tärkeä % Keskiarvo 3.92 Keskiarvo on korkea, 3.92 asteikolla % vastaajista kokee kilpailun reitillä tärkeäksi. Avoimen palautteen perusteella reitille kaivataan edullisempia hintoja ja lisää vaihtoehtoja. 18

19 Matkustaminen Helsinkiin Suosituin kulkuneuvo Helsinkiin suuntautuvilla matkoillanne: N=161 Lukumäärä % 1. Lentokone % 2. Juna 14 9 % 3. Henkilöauto % 4. Linja-auto 0 0 % Yllättävä havainto oli, että 27 % tekee liikematkansa Helsinkiin mieluiten henkilöautolla. Avoimista palautteista ilmenee, että tämä on usein edullisin tapa ja monet yritykset kulkevat matkat Helsinkiin kimppakyytinä. Voidaan kuitenkin kysyä, miten tehokasta ajankäyttöä on käyttää työpäivä Helsinkiin matkustamiseen, kun lentoteitse matkustamalla koko päivä jäisi tuottavaksi työpäiväksi. Mikäli tuloksia käytettäisiin liikennevälineiden markkinaosuuksien arviointiin, olisi henkilöauton osuus (27 %) Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla 42 % lentomatkustuksen markkinaosuudesta (65 %). Tutkimuksessa arvioitiin, että Kajaanin alueen yritykset ja organisaatiot tekevät lentoteitse Kajaanista vuosittain liikematkaa Helsinkiin. Tämän perusteella henkilöautomatkustukseen kuluisi vuosittain 0,42 * * 2 = työpäivää vuodessa, eli vuoden jokaisen työpäivän aikana noin 90 Kainuun alueen yrityksissä ja organisaatioissa työskentelevää henkilöä käyttäisi työpäivänsä autossa istumiseen Helsingin ja Kajaanin väliä. Arviointia voisi edelleen tarkentaa arvioimalla työpäivien kustannuksia koko alueen yritysten sekä yksittäisten yritysten kannalta. Vaikka arvio ei välttämättä olisi näin suoraviivainen, yritysten kannattaa pohtia tehokkaiden joukkoliikennemuotojen merkitystä ajansäästön ja työntekijän jaksamisen kannalta sen sijaan että nähtäisiin vain välittömät kustannukset. Lentoliikenteen hyödyntäminen Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla voisi lisätä yrityksen tuottavuutta ja työntekijöiden jaksamista. VR:n kampanjoissa työntekijän jaksaminen on jo voimakkaasti esillä ( vapaat kädet ). Finnairin tulisi painottaa työntekijän jaksamisen merkitystä markkinoinnissaan ja tuoda esille lentoliikenteen ajansäästön kustannustehokkuus käytännön esimerkein, erityisesti silloin kun lentomatka aloitetaan lähimmältä lentoasemalta. 19

20 VASTAAJAPROFIILI, KAIKKI VASTAAJAT Yrityksenne/organisaationne liikevaihto N=161 Lukumäärä % 1. Alle % % % % % % % % % En halua vastata / Ohita 11 7 % Yrityksenne/organisaationne henkilöstömäärä 20

21 N=161 Lukumäärä % % % % % % % % % % En halua vastata / Ohita 5 3 % Yrityksenne/organisaationne päätoimiala N=161 Lukumäärä % 1. Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 8 6 % 2. Kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut % 3. Teollisuus % 4. Rakentaminen 12 8 % 5. Koulutus 6 4 % 6. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut % 7. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus % 8. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9 6 % 9. Rahoitustoiminta 4 3 % 10. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut % 11. Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön 0 0 % En halua vastata / Ohita % 21

22 5 5. AVOIMET PALAUTTEET Kaikista vastaajista (N=161) 41 % (n=66) antoi avointa palautetta. Palautteet voidaan luokitella hinnoittelua, aikatauluja ja muita seikkoja koskeviin palautteisiin seuraavasti: Hinnoittelu (61 %, n=40) Korkea/kohtuuton hinnoittelu oli mukana 61 % (n=40) avoimista palautteista. Useimmat olivat erittäin tyytymättömiä nykyiseen hinnoitteluun ja pitivät hintatasoa kaksinkertaisena odotusarvoon nähden, poskettoman kalliina tai pilviin nousseena. Lentojen aikataulut tai tarjonta (47 %, n=31) Lentojen aikataulut (esim. jatkoyhteydet) tai vuorojen tarjonta oli mukana 47 % avoimista palautteista. Palautteissa saatiin konkreettisia aikatauluehdotuksia, esimerkiksi: Seuraavat lisävuorot olisivat tarpeen: - aamulento, jolta yhteys jatkolennoille, lähtö Kajaanista 6.15 (ma-pe) - iltalento, joka olisi jatkolento ulkomailta tuleville lennoille, lähtö Helsingistä (ma-pe) - nykyinen iltavuoro Helsingistä voisi lähetä pari tuntia aikaisemmin n Muut seikat (5 %, n=8) Vain 5 % avoimesta palautteesta koski muita seikkoja kuin hintaa tai tarjontaa. Lisäksi saatiin palautetta puhelimitse ja sähköpostitse. Erään palautteen mukaan kohtuuhintaiselle rahtiliikenteelle olisi kyllä kysyntää, jos olisi tarjontaa. Matkustajalentovuorojen lisääminen lisää rahtiliikenteen tarjontaa ja rahtiliikenne tukee samalla matkustajaliikennettä. Lisätietoja: Kaikki avoimet palautteet ovat tarkasteltavissa myös sähköisessä palvelussa siten, ettei palautteen antajan henkilöllisyys käy selville. 22

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 2/2012 SKAL:n vuoden 2012 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 684 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002 9 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt Pysynyt ennallaan 2 Lisääntynyt Kevät 2 Syksy

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät Kevät 2003 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt Pysynyt ennallaan Lisääntynyt

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002 1 9 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt 8 7 6 Pysynyt ennallaan 1 Lisääntynyt Kevät

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA

LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA LENTOLIIKENNE OSANA KAUKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA 2 3 Tämä selvitys perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamaan kaukoliikenteen palvelutasoon vuosille 2012 2015, Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen

Lisätiedot

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI

75 % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI % YRITTÄJISTÄ KOKEE DIGITALISAATIOSSA ONNISTUMISEN TÄRKEÄKSI YRITYKSENSÄ TULEVAISUUDELLE SONERA YRITTÄJÄTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 1 TUTKIMUKSEN PÄÄHAVAINNOT 2 Onko yrityksesi kasvamassa vai hiipumassa?

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Isännöintipalkkiot 2013

Isännöintipalkkiot 2013 Isännöintipalkkiot 2013 Keskeiset tulokset Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kyselytutkimuksen tavoitteena on koota ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI. Hankasalmi. Toivakka

YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI. Hankasalmi. Toivakka YRITTÄJYYSILMAPIIRITUTKIMUS KOOSTERAPORTTI Hankasalmi Petäjävesi Toivakka.. Johdanto Imagenius toteutti syys-marraskuussa Hankasalmen, Petäjäveden sekä Toivakan yrittäjyysilmapiiritutkimuksen osana kuntien

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen Baltic Bird hanke ja sen tulokset Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen 14.8.2014 200 000 Joensuun lentomatkustajat 2000-2013 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 2002

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Lentomatkat. Tietoa pyörätuolin kanssa matkustavalle!

Lentomatkat. Tietoa pyörätuolin kanssa matkustavalle! Lentomatkat Kaikki reittiliikenteen lentoasemat ovat liikuntaesteettömiä ja varustettu Inva-WC:llä. Lentopalvelut ovat joustavat ja kohtelu myönteistä. Lentokoneeseen on helppo siirtyä matkustasiltaa pitkin

Lisätiedot